大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 四tứ

離Ly 世Thế 間Gian 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 八bát 之chi 二nhị

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 大đại 欣hân 慰úy何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị諸chư 菩Bồ 薩Tát 發phát 如như 是thị 心tâm

盡tận 未vị 來lai 世thế所sở 有hữu 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế我ngã 當đương 皆giai 得đắc隨tùy 逐trục 承thừa 事sự令linh 生sanh 歡hoan 喜hỷ

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy復phục 作tác 是thị 念niệm

彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai出xuất 興hưng 於ư 世thế我ngã 當đương 悉tất 以dĩ無vô 上thượng 供cúng 具cụ恭cung 敬kính 供cúng 養dường

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 於ư 諸chư 佛Phật 所sở興hưng 供cúng 養dường 時thời彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai必tất 示thị 誨hối 我ngã 法Pháp我ngã 悉tất 以dĩ 深thâm 心tâm恭cung 敬kính 聽thính 受thọ如như 說thuyết 修tu 行hành於ư 菩Bồ 薩Tát 地Địa必tất 得đắc 已dĩ 生sanh現hiện 生sanh 當đương 生sanh

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 於ư 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành常thường 與dữ 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát而nhi 得đắc 共cộng 俱câu

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 於ư 往vãng 昔tích未vị 發phát 無vô 上thượng大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm有hữu 諸chư 怖bố 畏úy所sở 謂vị不bất 活hoạt 畏úy惡ác 名danh 畏úy死tử 畏úy墮đọa 惡ác 道đạo 畏úy大đại 眾chúng 威uy 德đức 畏úy自tự 一nhất 發phát 心tâm悉tất 皆giai 遠viễn 離ly不bất 驚kinh 不bất 恐khủng不bất 畏úy 不bất 懼cụ不bất 怯khiếp 不bất 怖bố一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma及cập 諸chư 外ngoại 道đạo所sở 不bất 能năng 壞hoại

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh成thành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề成thành 菩Bồ 提Đề 已dĩ我ngã 當đương 於ư 彼bỉ 佛Phật 所sở修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành盡tận 其kỳ 形hình 壽thọ以dĩ 大đại 信tín 心tâm興hưng 所sở 應ưng 供cúng 佛Phật諸chư 供cúng 養dường 具cụ而nhi 為vi 供cúng 養dường及cập 涅Niết 槃Bàn 後hậu各các 起khởi 無vô 量lượng 塔tháp供cúng 養dường 舍xá 利lợi及cập 受thọ 持trì 守thủ 護hộ所sở 有hữu 遺di 法Pháp

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

又hựu 作tác 是thị 念niệm

十thập 方phương 所sở 有hữu一nhất 切thiết 世thế 界giới我ngã 當đương 悉tất 以dĩ無vô 上thượng 莊trang 嚴nghiêm而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi皆giai 令linh 具cụ 足túc種chủng 種chủng 奇kỳ 妙diệu平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh復phục 以dĩ 種chủng 種chủng大đại 神thần 通thông 力lực住trụ 持trì 震chấn 動động光quang 明minh 照chiếu 曜diệu普phổ 使sử 周chu 遍biến

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 斷đoạn 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 疑nghi 惑hoặc淨tịnh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 欲dục 樂lạc啟khải 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 意ý滅diệt 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não閉bế 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 惡ác 道đạo 門môn開khai 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 善thiện 趣thú 門môn破phá 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 黑hắc 闇ám與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 光quang 明minh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 眾chúng 魔ma 業nghiệp使sử 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh至chí 安an 隱ẩn 處xứ

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

復phục 作tác 是thị 念niệm

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai如như 優ưu 曇đàm 華hoa難nan 可khả 值trị 遇ngộ於ư 無vô 量lượng 劫kiếp莫mạc 能năng 一nhất 見kiến我ngã 當đương 於ư 未vị 來lai 世thế欲dục 見kiến 如Như 來Lai則tắc 便tiện 得đắc 見kiến諸chư 佛Phật 如Như 來Lai常thường 不bất 捨xả 我ngã恒hằng 住trụ 我ngã 所sở令linh 我ngã 得đắc 見kiến為vì 我ngã 說thuyết 法Pháp無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt既ký 聞văn 法Pháp 已dĩ心tâm 意ý 清thanh 淨tịnh遠viễn 離ly 諂siểm 曲khúc質chất 直trực 無vô 偽ngụy於ư 念niệm 念niệm 中trung常thường 見kiến 諸chư 佛Phật

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 於ư 未vị 來lai當đương 得đắc 成thành 佛Phật以dĩ 佛Phật 神thần 力lực於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh各các 別biệt 示thị 現hiện成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác清thanh 淨tịnh 無vô 畏úy大đại 師sư 子tử 吼hống以dĩ 本bổn 大đại 願nguyện周chu 遍biến 法Pháp 界Giới擊kích 大đại 法Pháp 鼓cổ雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ作tác 大đại 法Pháp 施thí於ư 無vô 量lượng 劫kiếp常thường 演diễn 正Chánh 法Pháp大đại 悲bi 所sở 持trì身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp無vô 有hữu 疲bì 厭yếm

如như 是thị 思tư 惟duy心tâm 大đại 欣hân 慰úy

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 大đại 欣hân 慰úy若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 無vô 上thượng成thành 正chánh 覺giác 智trí 慧tuệ 大đại 欣hân 慰úy

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 深thâm 入nhập 佛Phật 法Pháp何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị入nhập 過quá 去khứ 世thế一nhất 切thiết 世thế 界giới入nhập 未vị 來lai 世thế一nhất 切thiết 世thế 界giới入nhập 現hiện 在tại 世thế世thế 界giới 數số世thế 界giới 行hành世thế 界giới 說thuyết世thế 界giới 清thanh 淨tịnh入nhập 一nhất 切thiết 世thế 界giới 種chủng 種chủng 性tánh入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 業nghiệp 報báo入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 種chủng 種chủng 行hành知tri 過quá 去khứ 一nhất 切thiết 佛Phật 次thứ 第đệ知tri 未vị 來lai 一nhất 切thiết 佛Phật 次thứ 第đệ知tri 現hiện 在tại 十thập 方phương 虛hư 空không 法Pháp 界Giới 等đẳng一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật國quốc 土độ 眾chúng 會hội說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục知tri 世thế 間gian 法pháp聲Thanh 聞Văn 法Pháp獨Độc 覺Giác 法Pháp菩Bồ 薩Tát 法Pháp如Như 來Lai 法Pháp雖tuy 知tri 諸chư 法pháp皆giai 無vô 分phân 別biệt而nhi 說thuyết 種chủng 種chủng 法pháp悉tất 入nhập 法Pháp 界Giới無vô 所sở 入nhập 故cố如như 其kỳ 法pháp 說thuyết無vô 所sở 取thủ 著trước

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 入nhập 於ư阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề大đại 智trí 慧tuệ 甚thậm 深thâm 性tánh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 依y 止chỉ菩Bồ 薩Tát 依y 此thử行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị依y 止chỉ 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 親thân 近cận一nhất 切thiết 善thiện 友hữu行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 積tích 集tập一nhất 切thiết 善thiện 根căn行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 嚴nghiêm 淨tịnh一nhất 切thiết 佛Phật 土độ行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 不bất 捨xả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 深thâm 入nhập一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 滿mãn 足túc一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 願nguyện行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 無vô 量lượng 菩Bồ 提Đề 心tâm行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành依y 止chỉ 一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 提Đề行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành

是thị 為vi 十thập

菩Bồ 薩Tát 依y 此thử行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 發phát 無vô 畏úy 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị滅diệt 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại 業nghiệp發phát 無vô 畏úy 心tâm於ư 佛Phật 滅diệt 後hậu護hộ 持trì 正Chánh 法Pháp發phát 無vô 畏úy 心tâm降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma發phát 無vô 畏úy 心tâm不bất 惜tích 身thân 命mạng發phát 無vô 畏úy 心tâm摧tồi 破phá 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 邪tà 論luận發phát 無vô 畏úy 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 歡hoan 喜hỷ發phát 無vô 畏úy 心tâm令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 會hội皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ發phát 無vô 畏úy 心tâm調điều 伏phục 一nhất 切thiết天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 脩tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già發phát 無vô 畏úy 心tâm離ly 二Nhị 乘Thừa 地Địa入nhập 甚thậm 深thâm 法Pháp發phát 無vô 畏úy 心tâm於ư 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành心tâm 無vô 疲bì 厭yếm發phát 無vô 畏úy 心tâm

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 智trí無vô 所sở 畏úy 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 十thập 種chủng 無vô 疑nghi 心tâm於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp心tâm 無vô 疑nghi 惑hoặc何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 如như 是thị 心tâm

我ngã 當đương 以dĩ 布bố 施thí攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 戒giới忍nhẫn精tinh 進tấn禪thiền 定định智trí 慧tuệ慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 一nhất發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

未vị 來lai 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế我ngã 當đương 一nhất 切thiết承thừa 事sự 供cúng 養dường

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 二nhị發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 以dĩ 種chủng 種chủng奇kỳ 妙diệu 光quang 明minh 網võng周chu 遍biến 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 世thế 界giới

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 三tam發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 數số無vô 量lượng無vô 邊biên無vô 等đẳng不bất 可khả 數sổ不bất 可khả 稱xưng不bất 可khả 思tư不bất 可khả 量lượng不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết過quá 諸chư 算toán 數số究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh我ngã 當đương 悉tất 以dĩ無vô 上thượng 教giáo 化hóa 調điều 伏phục 法Pháp而nhi 成thành 熟thục 之chi

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 四tứ發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành滿mãn 大đại 誓thệ 願nguyện具cụ 一Nhất 切Thiết 智Trí安an 住trụ 其kỳ 中trung

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 五ngũ發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 普phổ 為vì一nhất 切thiết 世thế 間gian行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành為vì 一nhất 切thiết 法pháp清thanh 淨tịnh 光quang 明minh照chiếu 明minh 一nhất 切thiết所sở 有hữu 佛Phật 法Pháp

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 六lục發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 知tri 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 是thị 佛Phật 法Pháp隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm為vì 其kỳ 演diễn 說thuyết悉tất 令linh 開khai 悟ngộ

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 七thất發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 法pháp得đắc 無vô 障chướng 礙ngại 門môn知tri 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại不bất 可khả 得đắc 故cố其kỳ 心tâm 如như 是thị無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc住trụ 真chân 實thật 性tánh乃nãi 至chí 成thành 於ư阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 八bát發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 知tri 一nhất 切thiết 法pháp莫mạc 不bất 皆giai 是thị出xuất 世thế 間gian 法Pháp遠viễn 離ly 一nhất 切thiết妄vọng 想tưởng 顛điên 倒đảo以dĩ 一nhất 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm而nhi 無vô 所sở 莊trang 嚴nghiêm於ư 此thử 自tự 了liễu不bất 由do 他tha 悟ngộ

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 九cửu發phát 無vô 疑nghi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 於ư 一nhất 切thiết 法pháp成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác離ly 一nhất 切thiết 妄vọng 想tưởng 顛điên 倒đảo 故cố得đắc 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 智trí 故cố若nhược 一nhất 若nhược 異dị不bất 可khả 得đắc 故cố離ly 一nhất 切thiết 數số 故cố究cứu 竟cánh 無vô 為vi 故cố離ly 一nhất 切thiết 言ngôn 說thuyết 故cố住trụ 不bất 可khả 說thuyết境cảnh 界giới 際tế 故cố

發phát 此thử 心tâm 時thời決quyết 定định 無vô 疑nghi若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm無vô 有hữu 是thị 處xứ是thị 為vi 第đệ 十thập發phát 無vô 疑nghi 心tâm若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp心tâm 無vô 所sở 疑nghi

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 不bất 可khả 思tư 議nghị何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị一nhất 切thiết 善thiện 根căn不bất 可khả 思tư 議nghị

一nhất 切thiết 誓thệ 願nguyện不bất 可khả 思tư 議nghị

知tri 一nhất 切thiết 法pháp 如như 幻huyễn不bất 可khả 思tư 議nghị

發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành善thiện 根căn 不bất 失thất無vô 所sở 分phân 別biệt不bất 可khả 思tư 議nghị

雖tuy 深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 法pháp亦diệc 不bất 取thủ 滅diệt 度độ以dĩ 一nhất 切thiết 願nguyện未vị 成thành 滿mãn 故cố不bất 可khả 思tư 議nghị

修tu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo而nhi 示thị 現hiện 降giáng 神thần入nhập 胎thai 誕đản 生sanh出xuất 家gia 苦khổ 行hành往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn神thần 變biến 自tự 在tại無vô 有hữu 休hưu 息tức不bất 捨xả 悲bi 願nguyện救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh不bất 可khả 思tư 議nghị

雖tuy 能năng 示thị 現hiện如Như 來Lai 十Thập 力Lực神thần 變biến 自tự 在tại而nhi 亦diệc 不bất 捨xả等đẳng 法Pháp 界Giới 心tâm教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh不bất 可khả 思tư 議nghị

知tri 一nhất 切thiết 法pháp無vô 相tướng 是thị 相tướng相tướng 是thị 無vô 相tướng無vô 分phân 別biệt 是thị 分phân 別biệt分phân 別biệt 是thị 無vô 分phân 別biệt非phi 有hữu 是thị 有hữu有hữu 是thị 非phi 有hữu無vô 作tác 是thị 作tác作tác 是thị 無vô 作tác非phi 說thuyết 是thị 說thuyết說thuyết 是thị 非phi 說thuyết不bất 可khả 思tư 議nghị

知tri 心tâm 與dữ 菩Bồ 提Đề 等đẳng知tri 菩Bồ 提Đề 與dữ 心tâm 等đẳng心tâm 及cập 菩Bồ 提Đề與dữ 眾chúng 生sanh 等đẳng亦diệc 不bất 生sanh 心tâm 顛điên 倒đảo想tưởng 顛điên 倒đảo見kiến 顛điên 倒đảo不bất 可khả 思tư 議nghị

於ư 念niệm 念niệm 中trung入nhập 滅Diệt 盡Tận 定Định盡tận 一nhất 切thiết 漏lậu而nhi 不bất 證chứng 實thật 際tế亦diệc 不bất 盡tận 有hữu 漏lậu 善thiện 根căn雖tuy 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 漏lậu而nhi 知tri 漏lậu 盡tận亦diệc 知tri 漏lậu 滅diệt雖tuy 知tri 佛Phật 法Pháp即tức 世thế 間gian 法pháp世thế 間gian 法pháp 即tức 佛Phật 法Pháp而nhi 不bất 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung分phân 別biệt 世thế 間gian 法pháp不bất 於ư 世thế 間gian 法pháp 中trung分phân 別biệt 佛Phật 法Pháp一nhất 切thiết 諸chư 法pháp悉tất 入nhập 法Pháp 界Giới無vô 所sở 入nhập 故cố知tri 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 無vô 二nhị無vô 變biến 易dịch 故cố是thị 為vi 第đệ 十thập不bất 可khả 思tư 議nghị

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 不bất 可khả 思tư 議nghị若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 無vô 上thượng不bất 可khả 思tư 議nghị 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 巧xảo 密mật 語ngữ何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 經Kinh 中trung巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 受thọ 生sanh 處xứ巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát神thần 通thông 變biến 現hiện成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 起khởi 染nhiễm 淨tịnh巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 法pháp究cứu 竟cánh 無vô 障chướng 礙ngại 門môn巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 虛hư 空không 界giới一nhất 一nhất 方phương 處xứ悉tất 有hữu 世thế 界giới或hoặc 成thành 或hoặc 壞hoại間gian 無vô 空không 處xứ巧xảo 密mật 語ngữ於ư 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 十thập 方phương乃nãi 至chí 微vi 細tế 處xứ悉tất 有hữu 如Như 來Lai示thị 現hiện 初sơ 生sanh乃nãi 至chí 成thành 佛Phật入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới悉tất 分phân 別biệt 見kiến巧xảo 密mật 語ngữ見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh平bình 等đẳng 涅Niết 槃Bàn無vô 變biến 易dịch 故cố而nhi 不bất 捨xả 大đại 願nguyện以dĩ 一Nhất 切Thiết 智Trí 願nguyện未vị 得đắc 圓viên 滿mãn令linh 滿mãn 足túc 故cố巧xảo 密mật 語ngữ雖tuy 知tri 一nhất 切thiết 法pháp不bất 由do 他tha 悟ngộ而nhi 不bất 捨xả 離ly諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức於ư 如Như 來Lai 所sở轉chuyển 加gia 尊tôn 敬kính與dữ 善Thiện 知Tri 識Thức和hòa 合hợp 無vô 二nhị於ư 諸chư 善thiện 根căn修tu 集tập 種chúng 植thực迴hồi 向hướng 安an 住trụ同đồng 一nhất 所sở 作tác同đồng 一nhất 體thể 性tánh同đồng 一nhất 出xuất 離ly同đồng 一nhất 成thành 就tựu巧xảo 密mật 語ngữ

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 善thiện 巧xảo 微vi 密mật 語ngữ

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 巧xảo 分phân 別biệt 智trí何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị入nhập 一nhất 切thiết 剎sát巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 處xứ巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 行hành巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 根căn巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 行hành巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 獨Độc 覺Giác 行hành巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 世thế 間gian 法pháp巧xảo 分phân 別biệt 智trí入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp巧xảo 分phân 別biệt 智trí

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 善thiện 巧xảo 分phân 別biệt 諸chư 法pháp 智trí

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 入nhập 三tam 昧muội何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới入nhập 三tam 昧muội於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân入nhập 三tam 昧muội於ư 一nhất 切thiết 法pháp入nhập 三tam 昧muội見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật入nhập 三tam 昧muội住trụ 一nhất 切thiết 劫kiếp入nhập 三tam 昧muội從tùng 三tam 昧muội 起khởi現hiện 不bất 思tư 議nghị 身thân入nhập 三tam 昧muội於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân入nhập 三tam 昧muội覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 平bình 等đẳng入nhập 三tam 昧muội一nhất 念niệm 中trung入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 智trí入nhập 三tam 昧muội一nhất 念niệm 中trung以dĩ 無vô 礙ngại 智trí成thành 就tựu 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành 願nguyện無vô 有hữu 休hưu 息tức入nhập 三tam 昧muội

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 善thiện 巧xảo 三tam 昧muội 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 遍biến 入nhập何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị眾chúng 生sanh 遍biến 入nhập國quốc 土độ 遍biến 入nhập世thế 間gian 種chủng 種chủng 相tướng 遍biến 入nhập火hỏa 災tai 遍biến 入nhập水thủy 災tai 遍biến 入nhập佛Phật 遍biến 入nhập莊trang 嚴nghiêm 遍biến 入nhập如Như 來Lai 無vô 邊biên 功công 德đức 身thân 遍biến 入nhập一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp 遍biến 入nhập一nhất 切thiết 如Như 來Lai 種chủng 種chủng 供cúng 養dường 遍biến 入nhập

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 智trí 遍biến 入nhập 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 解giải 脫thoát 門môn何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị一nhất 身thân 周chu 遍biến一nhất 切thiết 世thế 界giới解giải 脫thoát 門môn於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới示thị 現hiện 無vô 量lượng種chủng 種chủng 色sắc 相tướng解giải 脫thoát 門môn以dĩ 一nhất 切thiết 世thế 界giới入nhập 一nhất 佛Phật 剎sát解giải 脫thoát 門môn普phổ 加gia 持trì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới解giải 脫thoát 門môn以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm 身thân充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 世thế 界giới解giải 脫thoát 門môn於ư 自tự 身thân 中trung見kiến 一nhất 切thiết 世thế 界giới解giải 脫thoát 門môn一nhất 念niệm 中trung往vãng 一nhất 切thiết 世thế 界giới解giải 脫thoát 門môn於ư 一nhất 世thế 界giới示thị 現hiện 一nhất 切thiết如Như 來Lai 出xuất 世thế解giải 脫thoát 門môn一nhất 身thân 充sung 滿mãn一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới解giải 脫thoát 門môn一nhất 念niệm 中trung示thị 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật遊du 戲hí 神thần 通thông解giải 脫thoát 門môn

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 解giải 脫thoát 門môn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 神thần 通thông何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị憶ức 念niệm 宿túc 命mạng方phương 便tiện 智trí 通thông天thiên 耳nhĩ 無vô 礙ngại方phương 便tiện 智trí 通thông知tri 他tha 眾chúng 生sanh不bất 思tư 議nghị 心tâm 行hành方phương 便tiện 智trí 通thông天thiên 眼nhãn 觀quán 察sát無vô 有hữu 障chướng 礙ngại方phương 便tiện 智trí 通thông隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm現hiện 不bất 思tư 議nghị大đại 神thần 通thông 力lực方phương 便tiện 智trí 通thông一nhất 身thân 普phổ 現hiện無vô 量lượng 世thế 界giới方phương 便tiện 智trí 通thông一nhất 念niệm 遍biến 入nhập不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới方phương 便tiện 智trí 通thông出xuất 生sanh 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ莊trang 嚴nghiêm 不bất 思tư 議nghị 世thế 界giới方phương 便tiện 智trí 通thông示thị 現hiện 不bất 可khả 說thuyết 變biến 化hóa 身thân方phương 便tiện 智trí 通thông隨tùy 不bất 思tư 議nghị 眾chúng 生sanh 心tâm於ư 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới現hiện 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề方phương 便tiện 智trí 通thông

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 善thiện 巧xảo 神thần 通thông為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 示thị 現hiện令linh 其kỳ 修tu 學học

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 明minh何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo善thiện 巧xảo 智trí 明minh

知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 境cảnh 界giới寂tịch 滅diệt 清thanh 淨tịnh無vô 諸chư 戲hí 論luận善thiện 巧xảo 智trí 明minh知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 所sở 緣duyên唯duy 是thị 一nhất 相tướng悉tất 不bất 可khả 得đắc一nhất 切thiết 諸chư 法pháp皆giai 如như 金kim 剛cang善thiện 巧xảo 智trí 明minh能năng 以dĩ 無vô 量lượng微vi 妙diệu 音âm 聲thanh普phổ 聞văn 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới善thiện 巧xảo 智trí 明minh普phổ 壞hoại 一nhất 切thiết心tâm 所sở 染nhiễm 著trước善thiện 巧xảo 智trí 明minh能năng 以dĩ 方phương 便tiện示thị 現hiện 受thọ 生sanh或hoặc 不bất 受thọ 生sanh善thiện 巧xảo 智trí 明minh捨xả 離ly 一nhất 切thiết 想tưởng 受thọ 境cảnh 界giới善thiện 巧xảo 智trí 明minh知tri 一nhất 切thiết 法pháp非phi 相tướng 非phi 無vô 相tướng一nhất 性tánh 無vô 性tánh無vô 所sở 分phân 別biệt而nhi 能năng 了liễu 知tri種chủng 種chủng 諸chư 法pháp於ư 無vô 量lượng 劫kiếp分phân 別biệt 演diễn 說thuyết住trụ 於ư 法Pháp 界Giới成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề善thiện 巧xảo 智trí 明minh

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 生sanh本bổn 無vô 有hữu 生sanh了liễu 達đạt 受thọ 生sanh不bất 可khả 得đắc 故cố而nhi 知tri 因nhân知tri 緣duyên知tri 事sự知tri 境cảnh 界giới知tri 行hành知tri 生sanh知tri 滅diệt知tri 言ngôn 說thuyết知tri 迷mê 惑hoặc知tri 離ly 迷mê 惑hoặc知tri 顛điên 倒đảo知tri 離ly 顛điên 倒đảo知tri 雜tạp 染nhiễm知tri 清thanh 淨tịnh知tri 生sanh 死tử知tri 涅Niết 槃Bàn知tri 可khả 得đắc知tri 不bất 可khả 得đắc知tri 執chấp 著trước知tri 無vô 執chấp 著trước知tri 住trụ知tri 動động知tri 去khứ知tri 還hoàn知tri 起khởi知tri 不bất 起khởi知tri 失thất 壞hoại知tri 出xuất 離ly知tri 成thành 熟thục知tri 諸chư 根căn知tri 調điều 伏phục隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng種chủng 種chủng 教giáo 化hóa未vị 曾tằng 忘vong 失thất菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 但đãn 為vì利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 故cố發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm無vô 餘dư 所sở 為vi

是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát常thường 化hóa 眾chúng 生sanh身thân 無vô 疲bì 倦quyện不bất 違vi 一nhất 切thiết世thế 間gian 所sở 作tác是thị 名danh 緣duyên 起khởi善thiện 巧xảo 智trí 明minh

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 佛Phật 無vô 著trước不bất 起khởi 著trước 心tâm於ư 法pháp 無vô 著trước不bất 起khởi 著trước 心tâm於ư 剎sát 無vô 著trước不bất 起khởi 著trước 心tâm於ư 眾chúng 生sanh 無vô 著trước不bất 起khởi 著trước 心tâm不bất 見kiến 有hữu 眾chúng 生sanh而nhi 行hành 教giáo 化hóa調điều 伏phục 說thuyết 法Pháp然nhiên 亦diệc 不bất 捨xả菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành大đại 悲bi 大đại 願nguyện見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp隨tùy 順thuận 修tu 行hành依y 於ư 如Như 來Lai種chúng 諸chư 善thiện 根căn恭cung 敬kính 供cúng 養dường無vô 有hữu 休hưu 息tức能năng 以dĩ 神thần 力lực震chấn 動động 十thập 方phương無vô 量lượng 世thế 界giới其kỳ 心tâm 廣quảng 大đại等đẳng 法Pháp 界Giới 故cố知tri 種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp知tri 眾chúng 生sanh 數số知tri 眾chúng 生sanh 差sai 別biệt知tri 苦khổ 生sanh知tri 苦khổ 滅diệt知tri 一nhất 切thiết 行hành皆giai 如như 影ảnh 像tượng行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết受thọ 生sanh 根căn 本bổn但đãn 為vì 救cứu 護hộ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành而nhi 無vô 所sở 行hành隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh發phát 如như 大đại 山sơn 王vương 心tâm知tri 一nhất 切thiết 虛hư 妄vọng 顛điên 倒đảo入nhập 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 門môn智trí 慧tuệ 廣quảng 大đại不bất 可khả 傾khuynh 動động當đương 成thành 正chánh 覺giác於ư 生sanh 死tử 海hải平bình 等đẳng 濟tế 渡độ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 巧xảo 智trí 明minh

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 善thiện 巧xảo 智trí 明minh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 解giải 脫thoát何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị煩phiền 惱não 解giải 脫thoát邪tà 見kiến 解giải 脫thoát諸chư 取thủ 解giải 脫thoát蘊uẩn 界giới 處xứ 解giải 脫thoát超siêu 二Nhị 乘Thừa 解giải 脫thoát無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 解giải 脫thoát於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian一nhất 切thiết 剎sát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 法pháp離ly 著trước 解giải 脫thoát無vô 邊biên 住trụ 解giải 脫thoát發phát 起khởi 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành入nhập 如Như 來Lai 無vô 分phân 別biệt 地địa 解giải 脫thoát於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 能năng 了liễu 知tri一nhất 切thiết 三tam 世thế 解giải 脫thoát

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 能năng 施thi 作tác無vô 上thượng 佛Phật 事sự教giáo 化hóa 成thành 熟thục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 園viên 林lâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị生sanh 死tử 是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm無vô 厭yếm 捨xả 故cố教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm不bất 疲bì 倦quyện 故cố住trụ 一nhất 切thiết 劫kiếp是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm攝nhiếp 諸chư 大đại 行hành 故cố清thanh 淨tịnh 世thế 界giới是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm自tự 所sở 止chỉ 住trú 故cố一nhất 切thiết 魔ma 宮cung 殿điện是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm降hàng 伏phục 彼bỉ 眾chúng 故cố思tư 惟duy 所sở 聞văn 法Pháp是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm如như 理lý 觀quán 察sát 故cố六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật四Tứ 攝Nhiếp 事Sự三Tam 十Thập 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm紹thiệu 繼kế 慈từ 父phụ 境cảnh 界giới 故cố十Thập 力Lực四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm不bất 念niệm 餘dư 法pháp 故cố示thị 現hiện 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 威uy 力lực自tự 在tại 神thần 通thông是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm以dĩ 大đại 神thần 力lực轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân調điều 伏phục 眾chúng 生sanh無vô 休hưu 息tức 故cố一nhất 念niệm 於ư 一nhất 切thiết 處xứ為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh示thị 成thành 正chánh 覺giác是thị 菩Bồ 薩Tát 園viên 林lâm法Pháp 身thân 周chu 遍biến 盡tận 虛hư 空không一nhất 切thiết 世thế 界giới 故cố

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 離ly 憂ưu 惱não大đại 安an 樂lạc 行hành

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 宮cung 殿điện何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị菩Bồ 提Đề 心tâm是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện恒hằng 不bất 忘vong 失thất 故cố十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo福phước 德đức 智trí 慧tuệ是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện教giáo 化hóa 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh 故cố四tứ 梵Phạm 住trụ 禪thiền 定định是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện教giáo 化hóa 色sắc 界giới 眾chúng 生sanh 故cố生sanh 淨Tịnh 居Cư 天Thiên是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 不bất 染nhiễm 故cố生sanh 無vô 色sắc 界giới是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện令linh 諸chư 眾chúng 生sanh離ly 難nạn 處xứ 故cố生sanh 雜tạp 染nhiễm 世thế 界giới是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh斷đoạn 煩phiền 惱não 故cố現hiện 處xử 內nội 宮cung妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện成thành 就tựu 往vãng 昔tích同đồng 行hành 眾chúng 生sanh 故cố現hiện 居cư 輪Luân 王Vương護Hộ 世Thế 釋Thích 梵Phạm是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện為vì 調điều 伏phục 自tự 在tại 心tâm 眾chúng 生sanh 故cố住trụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành遊du 戲hí 神thần 通thông皆giai 得đắc 自tự 在tại是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện善thiện 遊du 戲hí 諸chư 禪thiền 解giải 脫thoát三tam 昧muội 智trí 慧tuệ 故cố一nhất 切thiết 佛Phật 所sở受thọ 無vô 上thượng 自tự 在tại一Nhất 切Thiết 智Trí 王vương 灌quán 頂đảnh 記ký是thị 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện住trụ 十Thập 力Lực 莊trang 嚴nghiêm作tác 一nhất 切thiết 法Pháp 王Vương自tự 在tại 事sự 故cố

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 法Pháp 灌quán 頂đảnh於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian神thần 力lực 自tự 在tại

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 所sở 樂lạc何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị樂nhạo 正chánh 念niệm心tâm 不bất 散tán 亂loạn 故cố樂nhạo 智trí 慧tuệ分phân 別biệt 諸chư 法pháp 故cố樂nhạo 往vãng 詣nghệ 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở聽thính 法Pháp 無vô 厭yếm 故cố樂nhạo 諸chư 佛Phật充sung 滿mãn 十thập 方phương 無vô 邊biên 際tế 故cố樂nhạo 菩Bồ 薩Tát自tự 在tại 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh以dĩ 無vô 量lượng 門môn而nhi 現hiện 身thân 故cố樂nhạo 諸chư 三tam 昧muội 門môn於ư 一nhất 三tam 昧muội 門môn入nhập 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 門môn 故cố樂nhạo 陀đà 羅la 尼ni持trì 法Pháp 不bất 忘vong轉chuyển 授thọ 眾chúng 生sanh 故cố樂nhạo 無vô 礙ngại 辯biện 才tài於ư 一nhất 文văn 一nhất 句cú經kinh 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp分phân 別biệt 演diễn 說thuyết無vô 窮cùng 盡tận 故cố樂nhạo 成thành 正chánh 覺giác為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 無vô 量lượng 門môn示thị 現hiện 於ư 身thân成thành 正chánh 覺giác 故cố樂nhạo 轉chuyển 法Pháp 輪luân摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết異dị 道đạo 法pháp 故cố

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 如Như 來Lai無vô 上thượng 法Pháp 樂lạc

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 莊trang 嚴nghiêm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị力lực 莊trang 嚴nghiêm不bất 可khả 壞hoại 故cố無vô 畏úy 莊trang 嚴nghiêm無vô 能năng 伏phục 故cố義nghĩa 莊trang 嚴nghiêm說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 義nghĩa無vô 窮cùng 盡tận 故cố法pháp 莊trang 嚴nghiêm八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 法Pháp 聚tụ觀quán 察sát 演diễn 說thuyết無vô 忘vong 失thất 故cố願nguyện 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát所sở 發phát 弘hoằng 誓thệ無vô 退thoái 轉chuyển 故cố行hành 莊trang 嚴nghiêm修tu 普Phổ 賢Hiền 行hành而nhi 出xuất 離ly 故cố剎sát 莊trang 嚴nghiêm以dĩ 一nhất 切thiết 剎sát作tác 一nhất 剎sát 故cố普phổ 音âm 莊trang 嚴nghiêm周chu 遍biến 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 世thế 界giới雨vũ 法Pháp 雨vũ 故cố力lực 持trì 莊trang 嚴nghiêm於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp行hành 無vô 數số 行hành不bất 斷đoạn 絕tuyệt 故cố變biến 化hóa 莊trang 嚴nghiêm於ư 一nhất 眾chúng 生sanh 身thân示thị 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 身thân令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 知tri 見kiến求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí無vô 退thoái 轉chuyển 故cố

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 如Như 來Lai一nhất 切thiết無vô 上thượng 法Pháp 莊trang 嚴nghiêm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 十thập 種chủng 不bất 動động 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 一nhất 切thiết 所sở 有hữu悉tất 皆giai 能năng 捨xả不bất 動động 心tâm思tư 惟duy 觀quán 察sát一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 動động 心tâm憶ức 念niệm 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật不bất 動động 心tâm於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh誓thệ 無vô 惱não 害hại不bất 動động 心tâm普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh不bất 揀giản 怨oán 親thân不bất 動động 心tâm求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp無vô 有hữu 休hưu 息tức不bất 動động 心tâm一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 生sanh 疲bì 厭yếm亦diệc 無vô 退thoái 轉chuyển不bất 動động 心tâm成thành 就tựu 有hữu 根căn 信tín無vô 濁trược 信tín清thanh 淨tịnh 信tín極cực 清thanh 淨tịnh 信tín離ly 垢cấu 信tín明minh 徹triệt 信tín恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 佛Phật 信tín不bất 退thoái 轉chuyển 信tín不bất 可khả 盡tận 信tín無vô 能năng 壞hoại 信tín大đại 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược信tín 不bất 動động 心tâm成thành 就tựu 出xuất 生sanh一Nhất 切Thiết 智Trí 方phương 便tiện 道đạo不bất 動động 心tâm聞văn 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 法Pháp信tín 受thọ 不bất 謗báng不bất 動động 心tâm

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 無vô 上thượng一Nhất 切Thiết 智Trí 不bất 動động 心tâm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 不bất 捨xả 深thâm 大đại 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị不bất 捨xả 成thành 滿mãn一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 提Đề深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 教giáo 化hóa調điều 伏phục 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 不bất 斷đoạn一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 親thân 近cận一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 專chuyên 求cầu一nhất 切thiết 大Đại 乘Thừa 功công 德đức 法Pháp深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở修tu 行hành 梵Phạm 行hành護hộ 持trì 淨tịnh 戒giới深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 親thân 近cận一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 求cầu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp方phương 便tiện 護hộ 持trì深thâm 大đại 心tâm不bất 捨xả 滿mãn 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 行hành 願nguyện集tập 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp深thâm 大đại 心tâm

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 能năng 不bất 捨xả一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị善thiện 巧xảo 分phân 別biệt說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp智trí 慧tuệ 觀quán 察sát了liễu 知tri 三tam 世thế一nhất 切thiết 善thiện 根căn智trí 慧tuệ 觀quán 察sát了liễu 知tri 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành自tự 在tại 變biến 化hóa智trí 慧tuệ 觀quán 察sát了liễu 知tri 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 義nghĩa 門môn智trí 慧tuệ 觀quán 察sát了liễu 知tri 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 威uy 力lực智trí 慧tuệ 觀quán 察sát了liễu 知tri 一nhất 切thiết陀đà 羅la 尼ni 門môn智trí 慧tuệ 觀quán 察sát於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới普phổ 說thuyết 正Chánh 法Pháp智trí 慧tuệ 觀quán 察sát入nhập 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới智trí 慧tuệ 觀quán 察sát知tri 一nhất 切thiết 十thập 方phương不bất 可khả 思tư 議nghị智trí 慧tuệ 觀quán 察sát知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp智trí 慧tuệ 光quang 明minh無vô 有hữu 障chướng 礙ngại智trí 慧tuệ 觀quán 察sát

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 如Như 來Lai無vô 上thượng 大đại 智trí 慧tuệ 觀quán 察sát

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 說thuyết 法Pháp何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 從tùng 緣duyên 起khởi說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 悉tất 如như 幻huyễn說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp無vô 有hữu 乖quai 諍tranh說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp無vô 有hữu 邊biên 際tế說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 依y 止chỉ說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp猶do 如như 金kim 剛cang說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 悉tất 如Như 如Như說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 悉tất 寂tịch 靜tĩnh說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 悉tất 出xuất 離ly說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 住trụ 一nhất 義nghĩa本bổn 性tánh 成thành 就tựu

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 能năng 善thiện 巧xảo說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 清thanh 淨tịnh何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị深thâm 心tâm 清thanh 淨tịnh斷đoạn 疑nghi 清thanh 淨tịnh離ly 見kiến 清thanh 淨tịnh境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 清thanh 淨tịnh辯biện 才tài 清thanh 淨tịnh無vô 畏úy 清thanh 淨tịnh住trụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 智trí 清thanh 淨tịnh受thọ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 律luật 儀nghi 清thanh 淨tịnh具cụ 足túc 成thành 就tựu無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề三tam 十thập 二nhị 種chủng百bách 福phước 相tướng白bạch 淨tịnh 法Pháp一nhất 切thiết 善thiện 根căn 清thanh 淨tịnh

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 如Như 來Lai無vô 上thượng 清thanh 淨tịnh 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 印ấn何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 苦khổ 苦khổ壞hoại 苦khổ行hành 苦khổ專chuyên 求cầu 佛Phật 法Pháp不bất 生sanh 懈giải 怠đãi行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 有hữu 疲bì 懈giải不bất 驚kinh 不bất 畏úy不bất 恐khủng 不bất 怖bố不bất 捨xả 大đại 願nguyện求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí堅kiên 固cố 不bất 退thoái究cứu 竟cánh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề是thị 為vi 第đệ 一nhất 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 有hữu 眾chúng 生sanh愚ngu 癡si 狂cuồng 亂loạn或hoặc 以dĩ 麁thô 弊tệ 惡ác 語ngữ而nhi 相tương 毀hủy 辱nhục或hoặc 以dĩ 刀đao 杖trượng 瓦ngõa 石thạch而nhi 加gia 損tổn 害hại終chung 不bất 以dĩ 此thử 境cảnh 界giới捨xả 菩Bồ 薩Tát 心tâm但đãn 忍nhẫn 辱nhục 柔nhu 和hòa專chuyên 修tu 佛Phật 法Pháp住trụ 最tối 勝thắng 道Đạo入nhập 離ly 生sanh 位vị是thị 為vi 第đệ 二nhị 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát聞văn 說thuyết 與dữ 一Nhất 切Thiết 智Trí 相tương 應ứng甚thậm 深thâm 佛Phật 法Pháp能năng 以dĩ 自tự 智trí深thâm 信tín 忍nhẫn 可khả解giải 了liễu 趣thú 入nhập是thị 為vi 第đệ 三tam 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát又hựu 作tác 是thị 念niệm

我ngã 發phát 深thâm 心tâm求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí我ngã 當đương 成thành 佛Phật得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh流lưu 轉chuyển 五ngũ 趣thú受thọ 無vô 量lượng 苦khổ亦diệc 當đương 令linh 其kỳ發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm深thâm 信tín 歡hoan 喜hỷ勤cần 修tu 精tinh 進tấn堅kiên 固cố 不bất 退thoái

是thị 為vi 第đệ 四tứ 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 如Như 來Lai 智trí無vô 有hữu 邊biên 際tế不bất 以dĩ 齊tề 限hạn測trắc 如Như 來Lai 智trí菩Bồ 薩Tát 曾tằng 於ư無vô 量lượng 佛Phật 所sở聞văn 如Như 來Lai 智trí無vô 有hữu 邊biên 際tế故cố 能năng 不bất 以dĩ齊tề 限hạn 測trắc 度độ一nhất 切thiết 世thế 間gian文văn 字tự 所sở 說thuyết皆giai 有hữu 齊tề 限hạn悉tất 不bất 能năng 知tri如Như 來Lai 智trí 慧tuệ是thị 為vi 第đệ 五ngũ 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề得đắc 最tối 勝thắng 欲dục甚thậm 深thâm 欲dục廣quảng 欲dục大đại 欲dục種chủng 種chủng 欲dục無vô 能năng 勝thắng 欲dục無vô 上thượng 欲dục堅kiên 固cố 欲dục眾chúng 魔ma 外ngoại 道đạo并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc無vô 能năng 壞hoại 欲dục求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí不bất 退thoái 轉chuyển 欲dục菩Bồ 薩Tát 住trụ 如như 是thị 等đẳng 欲dục於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề畢tất 竟cánh 不bất 退thoái是thị 為vi 第đệ 六lục 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 顧cố 身thân 命mạng無vô 能năng 沮trở 壞hoại發phát 心tâm 趣thú 向hướng一Nhất 切Thiết 智Trí 故cố一Nhất 切Thiết 智Trí 性tánh常thường 現hiện 前tiền 故cố得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật智trí 光quang 明minh 故cố終chung 不bất 捨xả 離ly 佛Phật 菩Bồ 提Đề終chung 不bất 捨xả 離ly 善Thiện 知Tri 識Thức是thị 為vi 第đệ 七thất 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát若nhược 見kiến 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân趣thú 大Đại 乘Thừa 者giả令linh 其kỳ 增tăng 長trưởng求cầu 佛Phật 法Pháp 心tâm令linh 其kỳ 安an 住trụ一nhất 切thiết 善thiện 根căn令linh 其kỳ 攝nhiếp 取thủ一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm令linh 其kỳ 不bất 退thoái無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề是thị 為vi 第đệ 八bát 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 平bình 等đẳng 心tâm勸khuyến 令linh 勤cần 修tu一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo以dĩ 大đại 悲bi 心tâm而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp令linh 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển是thị 為vi 第đệ 九cửu 印ấn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát與dữ 三tam 世thế 諸chư 佛Phật同đồng 一nhất 善thiện 根căn不bất 斷đoạn 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 種chủng 性tánh究cứu 竟cánh 得đắc 至chí一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí是thị 為vi 第đệ 十thập 印ấn

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 十thập 種chủng 印ấn菩Bồ 薩Tát 以dĩ 此thử速tốc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề具cụ 足túc 如Như 來Lai一nhất 切thiết 法pháp 無vô 上thượng 智trí 印ấn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 智trí 光quang 照chiếu何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị知tri 定định 當đương 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề智trí 光quang 照chiếu見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật智trí 光quang 照chiếu見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh死tử 此thử 生sanh 彼bỉ智trí 光quang 照chiếu解giải 一nhất 切thiết 修Tu 多Đa 羅La 法Pháp 門môn智trí 光quang 照chiếu依y 善Thiện 知Tri 識Thức發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm集tập 諸chư 善thiện 根căn智trí 光quang 照chiếu示thị 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật智trí 光quang 照chiếu教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 令linh 安an 住trụ 如Như 來Lai 地Địa智trí 光quang 照chiếu演diễn 說thuyết 不bất 可khả 思tư 議nghị廣quảng 大đại 法Pháp 門môn智trí 光quang 照chiếu善thiện 巧xảo 了liễu 知tri一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật神thần 通thông 威uy 力lực智trí 光quang 照chiếu滿mãn 足túc 一nhất 切thiết諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật智trí 光quang 照chiếu

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 此thử 法Pháp則tắc 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 上thượng 智trí 光quang 照chiếu

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 無vô 等đẳng 住trụ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác悉tất 無vô 與dữ 等đẳng何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát雖tuy 觀quán 實thật 際tế而nhi 不bất 取thủ 證chứng以dĩ 一nhất 切thiết 願nguyện未vị 成thành 滿mãn 故cố是thị 為vi 第đệ 一nhất 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát種chúng 等đẳng 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 善thiện 根căn而nhi 不bất 於ư 中trung有hữu 少thiểu 執chấp 著trước是thị 為vi 第đệ 二nhị 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành知tri 其kỳ 如như 化hóa以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp悉tất 寂tịch 滅diệt 故cố而nhi 於ư 佛Phật 法Pháp不bất 生sanh 疑nghi 惑hoặc是thị 為vi 第đệ 三tam 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát雖tuy 離ly 世thế 間gian所sở 有hữu 妄vọng 想tưởng然nhiên 能năng 作tác 意ý於ư 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành滿mãn 足túc 大đại 願nguyện終chung 不bất 中trung 起khởi疲bì 厭yếm 之chi 心tâm是thị 為vi 第đệ 四tứ 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 取thủ 著trước以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp性tánh 寂tịch 滅diệt 故cố而nhi 不bất 證chứng 涅Niết 槃Bàn

何hà 以dĩ 故cố一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo未vị 成thành 滿mãn 故cố

是thị 為vi 第đệ 五ngũ 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 劫kiếp皆giai 即tức 非phi 劫kiếp而nhi 真chân 實thật 說thuyết一nhất 切thiết 劫kiếp 數số是thị 為vi 第đệ 六lục 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 法pháp悉tất 無vô 所sở 作tác而nhi 不bất 捨xả 作tác 道đạo求cầu 諸chư 佛Phật 法Pháp是thị 為vi 第đệ 七thất 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 三tam 界giới 唯duy 心tâm三tam 世thế 唯duy 心tâm而nhi 了liễu 知tri 其kỳ 心tâm無vô 量lượng 無vô 邊biên是thị 為vi 第đệ 八bát 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vì 一nhất 眾chúng 生sanh於ư 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành欲dục 令linh 安an 住trụ一Nhất 切Thiết 智Trí 地Địa如như 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 亦diệc 如như 是thị而nhi 不bất 生sanh 疲bì 厭yếm是thị 為vi 第đệ 九cửu 無vô 等đẳng 住trụ

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát雖tuy 修tu 行hành 圓viên 滿mãn而nhi 不bất 證chứng 菩Bồ 提Đề

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 之chi 所sở 作tác本bổn 為vì 眾chúng 生sanh是thị 故cố 我ngã 應ưng久cửu 處xử 生sanh 死tử方phương 便tiện 利lợi 益ích皆giai 令linh 安an 住trụ無vô 上thượng 佛Phật 道Đạo

是thị 為vi 第đệ 十thập 無vô 等đẳng 住trụ

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 無vô 等đẳng 住trụ若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 其kỳ 中trung則tắc 得đắc 無vô 上thượng 大đại 智trí一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 無vô 等đẳng 住trụ

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 四tứ

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 22/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam