大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 二nhị

如Như 來Lai 出Xuất 現Hiện 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 七thất 之chi 三tam

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 境cảnh 界giới

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 無vô 障chướng 無vô 礙ngại 智trí 慧tuệ知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian 境cảnh 界giới是thị 如Như 來Lai 境cảnh 界giới知tri 一nhất 切thiết 三tam 世thế 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 剎sát 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 法pháp 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 境cảnh 界giới真Chân 如Như 無vô 差sai 別biệt 境cảnh 界giới法Pháp 界Giới 無vô 障chướng 礙ngại 境cảnh 界giới實thật 際tế 無vô 邊biên 際tế 境cảnh 界giới虛hư 空không 無vô 分phân 量lượng 境cảnh 界giới無vô 境cảnh 界giới 境cảnh 界giới是thị 如Như 來Lai 境cảnh 界giới

佛Phật 子tử如như 一nhất 切thiết 世thế 間gian境cảnh 界giới 無vô 量lượng如Như 來Lai 境cảnh 界giới 亦diệc 無vô 量lượng如như 一nhất 切thiết 三tam 世thế 境cảnh 界giới 無vô 量lượng如Như 來Lai 境cảnh 界giới 亦diệc 無vô 量lượng乃nãi 至chí如như 無vô 境cảnh 界giới 境cảnh 界giới 無vô 量lượng如Như 來Lai 境cảnh 界giới 亦diệc 無vô 量lượng如như 無vô 境cảnh 界giới 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 處xứ 無vô 有hữu如Như 來Lai 境cảnh 界giới 亦diệc 如như 是thị一nhất 切thiết 處xứ 無vô 有hữu

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 心tâm 境cảnh 界giới是thị 如Như 來Lai 境cảnh 界giới如như 心tâm 境cảnh 界giới無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 縛phược 無vô 脫thoát如Như 來Lai 境cảnh 界giới亦diệc 無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 縛phược 無vô 脫thoát

何hà 以dĩ 故cố以dĩ 如như 是thị 如như 是thị思tư 惟duy 分phân 別biệt如như 是thị 如như 是thị無vô 量lượng 顯hiển 現hiện 故cố

佛Phật 子tử如như 大đại 龍long 王vương隨tùy 心tâm 降giáng 雨vũ其kỳ 雨vũ 不bất 從tùng 內nội 出xuất不bất 從tùng 外ngoại 出xuất如Như 來Lai 境cảnh 界giới亦diệc 復phục 如như 是thị隨tùy 於ư 如như 是thị思tư 惟duy 分phân 別biệt則tắc 有hữu 如như 是thị無vô 量lượng 顯hiển 現hiện於ư 十thập 方phương 中trung悉tất 無vô 來lai 處xứ

佛Phật 子tử如như 大đại 海hải 水thủy皆giai 從tùng 龍long 王vương心tâm 力lực 所sở 起khởi諸chư 佛Phật 如Như 來Lai一Nhất 切Thiết 智Trí 海hải亦diệc 復phục 如như 是thị皆giai 從tùng 如Như 來Lai往vãng 昔tích 大đại 願nguyện之chi 所sở 生sanh 起khởi

佛Phật 子tử一Nhất 切Thiết 智Trí 海hải無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị不bất 可khả 言ngôn 說thuyết然nhiên 我ngã 今kim 者giả略lược 說thuyết 譬thí 諭dụ汝nhữ 應ưng 諦đế 聽thính

佛Phật 子tử此thử 閻Diêm 浮Phù 提Đề有hữu 二nhị 千thiên 五ngũ 百bách 河hà流lưu 入nhập 大đại 海hải西tây 拘Câu 耶Da 尼Ni有hữu 五ngũ 千thiên 河hà流lưu 入nhập 大đại 海hải東đông 弗Phất 婆Bà 提Đề有hữu 七thất 千thiên 五ngũ 百bách 河hà流lưu 入nhập 大đại 海hải北bắc 欝Uất 單Đơn 越Việt有hữu 一nhất 萬vạn 河hà流lưu 入nhập 大đại 海hải

佛Phật 子tử此thử 四tứ 天thiên 下hạ如như 是thị 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 河hà相tương 續tục 不bất 絕tuyệt流lưu 入nhập 大đại 海hải於ư 意ý 云vân 何hà此thử 水thủy 多đa 不phủ

答đáp 言ngôn

甚thậm 多đa

佛Phật 子tử復phục 有hữu 十Thập 光Quang 明Minh 龍Long 王Vương雨vũ 大đại 海hải 中trung水thủy 倍bội 過quá 前tiền百Bách 光Quang 明Minh 龍Long 王Vương雨vũ 大đại 海hải 中trung水thủy 復phục 倍bội 前tiền大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm 龍Long 王Vương摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương雷Lôi 震Chấn 龍Long 王Vương難Nan 陀Đà跋Bạt 難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương無Vô 量Lượng 光Quang 明Minh 龍Long 王Vương連Liên 不Bất 斷Đoạn 龍Long 王Vương大Đại 勝Thắng 龍Long 王Vương大Đại 奮Phấn 迅Tấn 龍Long 王Vương如như 是thị 等đẳng 八bát 十thập 億ức諸chư 大đại 龍long 王vương各các 雨vũ 大đại 海hải皆giai 悉tất 展triển 轉chuyển倍bội 過quá 於ư 前tiền娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương 太thái 子tử名danh 閻Diêm 浮Phù 幢Tràng雨vũ 大đại 海hải 中trung水thủy 復phục 倍bội 前tiền

佛Phật 子tử十Thập 光Quang 明Minh 龍Long 王Vương宮cung 殿điện 中trung 水thủy流lưu 入nhập 大đại 海hải復phục 倍bội 過quá 前tiền百Bách 光Quang 明Minh 龍Long 王Vương宮cung 殿điện 中trung 水thủy流lưu 入nhập 大đại 海hải復phục 倍bội 過quá 前tiền大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm 龍Long 王Vương摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương雷Lôi 震Chấn 龍Long 王Vương難Nan 陀Đà跋Bạt 難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương無Vô 量Lượng 光Quang 明Minh 龍Long 王Vương連Liên 不Bất 斷Đoạn 龍Long 王Vương大Đại 勝Thắng 龍Long 王Vương大Đại 奮Phấn 迅Tấn 龍Long 王Vương如như 是thị 等đẳng 八bát 十thập 億ức諸chư 大đại 龍long 王vương宮cung 殿điện 各các 別biệt其kỳ 中trung 有hữu 水thủy流lưu 入nhập 大đại 海hải皆giai 悉tất 展triển 轉chuyển倍bội 過quá 於ư 前tiền娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương 太thái 子tử閻Diêm 浮Phù 幢Tràng宮cung 殿điện 中trung 水thủy流lưu 入nhập 大đại 海hải復phục 倍bội 過quá 前tiền

佛Phật 子tử娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương連liên 雨vũ 大đại 海hải水thủy 復phục 倍bội 前tiền其kỳ 娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương宮cung 殿điện 中trung 水thủy涌dũng 出xuất 入nhập 海hải復phục 倍bội 於ư 前tiền其kỳ 所sở 出xuất 水thủy紺cám 瑠lưu 璃ly 色sắc涌dũng 出xuất 有hữu 時thời是thị 故cố 大đại 海hải潮triều 不bất 失thất 時thời

佛Phật 子tử如như 是thị 大đại 海hải其kỳ 水thủy 無vô 量lượng眾chúng 寶bảo 無vô 量lượng眾chúng 生sanh 無vô 量lượng所sở 依y 大đại 地địa亦diệc 復phục 無vô 量lượng

佛Phật 子tử於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà彼bỉ 大đại 海hải 為vi 無vô 量lượng 不phủ

答đáp 言ngôn

實thật 為vi 無vô 量lượng不bất 可khả 為vi 諭dụ

佛Phật 子tử此thử 大đại 海hải 無vô 量lượng於ư 如Như 來Lai 智trí 海hải 無vô 量lượng百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất千thiên 分phần 不bất 及cập 一nhất乃nãi 至chí 優ưu 波ba 尼ni 沙sa 陀đà 分phần不bất 及cập 其kỳ 一nhất但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm為vi 作tác 譬thí 諭dụ而nhi 佛Phật 境cảnh 界giới非phi 譬thí 所sở 及cập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 如Như 來Lai智trí 海hải 無vô 量lượng從tùng 初sơ 發phát 心tâm修tu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát行hành 不bất 斷đoạn 故cố應ưng 知tri 寶bảo 聚tụ 無vô 量lượng一nhất 切thiết 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp三Tam 寶Bảo 種chủng 不bất 斷đoạn 故cố應ưng 知tri 所sở 住trụ 眾chúng 生sanh 無vô 量lượng一nhất 切thiết 學Học 無Vô 學Học聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác所sở 受thọ 用dụng 故cố應ưng 知tri 住trụ 地địa 無vô 量lượng從tùng 初sơ 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa乃nãi 至chí 究cứu 竟cánh 無vô 障chướng 礙ngại 地địa諸chư 菩Bồ 薩Tát 所sở 居cư 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vi 入nhập 無vô 量lượng 智trí 慧tuệ利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố於ư 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 境cảnh 界giới應ưng 如như 是thị 知tri

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

如như 心tâm 境cảnh 界giới 無vô 有hữu 量lượng
諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 亦diệc 復phục 然nhiên
如như 心tâm 境cảnh 界giới 從tùng 意ý 生sanh
佛Phật 境cảnh 如như 是thị 應ưng 觀quán 察sát


如như 龍long 不bất 離ly 於ư 本bổn 處xứ
以dĩ 心tâm 威uy 力lực 大đại 雨vũ
雨vũ 水thủy 雖tuy 無vô 來lai 去khứ 處xứ
隨tùy 龍long 心tâm 故cố 悉tất 充sung 洽hiệp


十Thập 力Lực 牟Mâu 尼Ni 亦diệc 如như 是thị
無vô 所sở 從tùng 來lai 無vô 所sở 去khứ
若nhược 有hữu 淨tịnh 心tâm 則tắc 現hiện 身thân
量lượng 等đẳng 法Pháp 界Giới 入nhập 毛mao 孔khổng


如như 海hải 珍trân 奇kỳ 無vô 有hữu 量lượng
眾chúng 生sanh 大đại 地địa 亦diệc 復phục 然nhiên
水thủy 性tánh 一nhất 味vị 等đẳng 無vô 別biệt
於ư 中trung 生sanh 者giả 各các 蒙mông 利lợi


如Như 來Lai 智trí 海hải 亦diệc 如như 是thị
一nhất 切thiết 所sở 有hữu 皆giai 無vô 量lượng
有hữu 學Học 無Vô 學Học 住trụ 地địa 人nhân
悉tất 在tại 其kỳ 中trung 得đắc 饒nhiêu 益ích


佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 行hành

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 無vô 礙ngại 行hành是thị 如Như 來Lai 行hành應ưng 知tri 真Chân 如Như 行hành是thị 如Như 來Lai 行hành

佛Phật 子tử如như 真Chân 如Như前tiền 際tế 不bất 生sanh後hậu 際tế 不bất 動động現hiện 在tại 不bất 起khởi如Như 來Lai 行hành 亦diệc 如như 是thị不bất 生sanh不bất 動động不bất 起khởi

佛Phật 子tử如như 法Pháp 界Giới非phi 量lượng非phi 無vô 量lượng無vô 形hình 故cố如Như 來Lai 行hành 亦diệc 如như 是thị非phi 量lượng非phi 無vô 量lượng無vô 形hình 故cố

佛Phật 子tử譬thí 如như 鳥điểu 飛phi 虛hư 空không經kinh 於ư 百bách 年niên已dĩ 經kinh 過quá 處xứ未vị 經kinh 過quá 處xứ皆giai 不bất 可khả 量lượng

何hà 以dĩ 故cố虛hư 空không 界giới 無vô 邊biên 際tế 故cố

如Như 來Lai 行hành 亦diệc 如như 是thị假giả 使sử 有hữu 人nhân經kinh 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 劫kiếp分phân 別biệt 演diễn 說thuyết已dĩ 說thuyết 未vị 說thuyết皆giai 不bất 可khả 量lượng

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 行hành 無vô 邊biên 際tế 故cố

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác住trụ 無vô 礙ngại 行hành無vô 有hữu 住trụ 處xứ而nhi 能năng 普phổ 為vì一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh示thị 現hiện 所sở 行hành令linh 其kỳ 見kiến 已dĩ出xuất 過quá 一nhất 切thiết諸chư 障chướng 礙ngại 道đạo

佛Phật 子tử譬thí 如như 金kim 翅sí 鳥điểu 王vương飛phi 行hành 虛hư 空không迴hồi 翔tường 不bất 去khứ以dĩ 清thanh 淨tịnh 眼nhãn觀quán 察sát 海hải 內nội諸chư 龍long 宮cung 殿điện奮phấn 勇dũng 猛mãnh 力lực以dĩ 左tả 右hữu 翅sí鼓cổ 揚dương 海hải 水thủy悉tất 令linh 兩lưỡng 闢tịch知tri 龍long 男nam 女nữ命mạng 將tương 盡tận 者giả而nhi 搏bác 取thủ 之chi

如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác金kim 翅sí 鳥điểu 王vương亦diệc 復phục 如như 是thị住trụ 無vô 礙ngại 行hành以dĩ 淨tịnh 佛Phật 眼nhãn觀quán 察sát 法Pháp 界Giới諸chư 宮cung 殿điện 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh若nhược 曾tằng 種chúng 善thiện 根căn已dĩ 成thành 熟thục 者giả如Như 來Lai 奮phấn 勇dũng 猛mãnh 十Thập 力Lực以dĩ 止Chỉ 觀Quán 兩lưỡng 翅sí鼓cổ 揚dương 生sanh 死tử大đại 愛ái 水thủy 海hải使sử 其kỳ 兩lưỡng 闢tịch而nhi 撮toát 取thủ 之chi置trí 佛Phật 法Pháp 中trung令linh 斷đoạn 一nhất 切thiết妄vọng 想tưởng 戲hí 論luận安an 住trụ 如Như 來Lai無vô 分phân 別biệt 無vô 礙ngại 行hành

佛Phật 子tử譬thí 如như 日nhật 月nguyệt獨độc 無vô 等đẳng 侶lữ周chu 行hành 虛hư 空không利lợi 益ích 眾chúng 生sanh不bất 作tác 是thị 念niệm

我ngã 從tùng 何hà 來lai而nhi 至chí 何hà 所sở

諸chư 佛Phật 如Như 來Lai亦diệc 復phục 如như 是thị性tánh 本bổn 寂tịch 滅diệt無vô 有hữu 分phân 別biệt示thị 現hiện 遊du 行hành一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới為vì 欲dục 饒nhiêu 益ích諸chư 眾chúng 生sanh 故cố作tác 諸chư 佛Phật 事sự無vô 有hữu 休hưu 息tức

不bất 生sanh 如như 是thị戲hí 論luận 分phân 別biệt

我ngã 從tùng 彼bỉ 來lai而nhi 向hướng 彼bỉ 去khứ

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 以dĩ 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 方phương 便tiện無vô 量lượng 性tánh 相tướng知tri 見kiến 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác所sở 行hành 之chi 行hành

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

譬thí 如như 真Chân 如Như 不bất 生sanh 滅diệt
無vô 有hữu 方phương 所sở 無vô 能năng 見kiến
大đại 饒nhiêu 益ích 者giả 行hành 如như 是thị
出xuất 過quá 三tam 世thế 不bất 可khả 量lượng


法Pháp 界Giới 非phi 界giới 非phi 非phi 界giới
非phi 是thị 有hữu 量lượng 非phi 無vô 量lượng
大đại 功công 德đức 者giả 行hành 亦diệc 然nhiên
非phi 量lượng 無vô 量lượng 無vô 身thân 故cố


如như 鳥điểu 飛phi 行hành 億ức 千thiên 歲tuế
前tiền 後hậu 虛hư 空không 等đẳng 無vô 別biệt
眾chúng 劫kiếp 演diễn 說thuyết 如Như 來Lai 行hành
已dĩ 說thuyết 未vị 說thuyết 不bất 可khả 量lượng


金kim 翅sí 在tại 空không 觀quán 大đại 海hải
闢tịch 水thủy 搏bác 取thủ 龍long 男nam 女nữ
十Thập 力Lực 能năng 拔bạt 善thiện 根căn 人nhân
令linh 出xuất 有hữu 海hải 除trừ 眾chúng 惑hoặc


譬thí 如như 日nhật 月nguyệt 遊du 虛hư 空không
照chiếu 臨lâm 一nhất 切thiết 不bất 分phân 別biệt
世Thế 尊Tôn 周chu 行hành 於ư 法Pháp 界Giới
教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 無vô 動động 念niệm


佛Phật 子tử諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 成thành 正chánh 覺giác

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác於ư 一nhất 切thiết 義nghĩa無vô 所sở 觀quán 察sát於ư 法pháp 平bình 等đẳng無vô 所sở 疑nghi 惑hoặc無vô 二nhị 無vô 相tướng無vô 行hành 無vô 止chỉ無vô 量lượng 無vô 際tế遠viễn 離ly 二nhị 邊biên住trụ 於ư 中Trung 道Đạo出xuất 過quá 一nhất 切thiết文văn 字tự 言ngôn 說thuyết知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh心tâm 念niệm 所sở 行hành根căn 性tánh 欲dục 樂lạc煩phiền 惱não 染nhiễm 習tập舉cử 要yếu 言ngôn 之chi於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 知tri 三tam 世thế一nhất 切thiết 諸chư 法pháp

佛Phật 子tử譬thí 如như 大đại 海hải普phổ 能năng 印ấn 現hiện四tứ 天thiên 下hạ 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh色sắc 身thân 形hình 像tượng是thị 故cố 共cộng 說thuyết以dĩ 為vi 大đại 海hải諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề亦diệc 復phục 如như 是thị普phổ 現hiện 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 念niệm根căn 性tánh 樂nhạo 欲dục而nhi 無vô 所sở 現hiện是thị 故cố 說thuyết 名danh諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề

佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề一nhất 切thiết 文văn 字tự所sở 不bất 能năng 宣tuyên一nhất 切thiết 音âm 聲thanh所sở 不bất 能năng 及cập一nhất 切thiết 言ngôn 語ngữ所sở 不bất 能năng 說thuyết但đãn 隨tùy 所sở 應ưng方phương 便tiện 開khai 示thị

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác成thành 正chánh 覺giác 時thời得đắc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 法pháp 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 剎sát 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 三tam 世thế 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 真Chân 如Như 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 法Pháp 界Giới 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 虛hư 空không 界giới 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 無vô 礙ngại 界giới 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 願nguyện 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 一nhất 切thiết 行hành 量lượng 等đẳng 身thân得đắc 寂tịch 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 界giới 量lượng 等đẳng 身thân

佛Phật 子tử如như 所sở 得đắc 身thân言ngôn 語ngữ 及cập 心tâm亦diệc 復phục 如như 是thị得đắc 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 無vô 數số清thanh 淨tịnh 三tam 輪luân

佛Phật 子tử如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác 時thời於ư 其kỳ 身thân 中trung普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 成thành 正chánh 覺giác乃nãi 至chí 普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 入nhập 涅Niết 槃Bàn皆giai 同đồng 一nhất 性tánh所sở 謂vị 無vô 性tánh無vô 何hà 等đẳng 性tánh所sở 謂vị無vô 相tướng 性tánh無vô 盡tận 性tánh無vô 生sanh 性tánh無vô 滅diệt 性tánh無vô 我ngã 性tánh無vô 非phi 我ngã 性tánh無vô 眾chúng 生sanh 性tánh無vô 非phi 眾chúng 生sanh 性tánh無vô 菩Bồ 提Đề 性tánh無vô 法Pháp 界Giới 性tánh無vô 虛hư 空không 性tánh亦diệc 復phục 無vô 有hữu成thành 正chánh 覺giác 性tánh知tri 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 無vô 性tánh 故cố得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí大đại 悲bi 相tương 續tục救cứu 度độ 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử譬thí 如như 虛hư 空không一nhất 切thiết 世thế 界giới若nhược 成thành 若nhược 壞hoại常thường 無vô 增tăng 減giảm

何hà 以dĩ 故cố虛hư 空không 無vô 生sanh 故cố諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề亦diệc 復phục 如như 是thị若nhược 成thành 正chánh 覺giác不bất 成thành 正chánh 覺giác亦diệc 無vô 增tăng 減giảm

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 提Đề 無vô 相tướng無vô 非phi 相tướng無vô 一nhất無vô 種chủng 種chủng 故cố

佛Phật 子tử假giả 使sử 有hữu 人nhân能năng 化hóa 作tác 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 心tâm一nhất 一nhất 心tâm復phục 化hóa 作tác 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 佛Phật皆giai 無vô 色sắc無vô 形hình無vô 相tướng如như 是thị 盡tận 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 劫kiếp無vô 有hữu 休hưu 息tức

佛Phật 子tử於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà彼bỉ 人nhân 化hóa 心tâm化hóa 作tác 如Như 來Lai凡phàm 有hữu 幾kỷ 何hà

如Như 來Lai 性Tánh 起Khởi 妙Diệu 德Đức 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

如như 我ngã 解giải 於ư仁Nhân 所sở 說thuyết 義nghĩa化hóa 與dữ 不bất 化hóa等đẳng 無vô 有hữu 別biệt云vân 何hà 問vấn 言ngôn凡phàm 有hữu 幾kỷ 何hà

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai佛Phật 子tử如như 汝nhữ 所sở 說thuyết設thiết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 成thành 正chánh 覺giác與dữ 不bất 成thành 正chánh 覺giác等đẳng 無vô 有hữu 異dị

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 提Đề 無vô 相tướng 故cố若nhược 無vô 有hữu 相tướng則tắc 無vô 增tăng 無vô 減giảm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác同đồng 於ư 菩Bồ 提Đề一nhất 相tướng 無vô 相tướng如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác 時thời以dĩ 一nhất 相tướng 方phương 便tiện入nhập 善Thiện 覺Giác 智Trí 三Tam 昧Muội入nhập 已dĩ於ư 一nhất 成thành 正chánh 覺giác 廣quảng 大đại 身thân現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 身thân住trụ 於ư 身thân 中trung如như 一nhất 成thành 正chánh 覺giác 廣quảng 大đại 身thân一nhất 切thiết 成thành 正chánh 覺giác 廣quảng 大đại 身thân悉tất 亦diệc 如như 是thị

佛Phật 子tử如Như 來Lai 有hữu 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 成thành 正chánh 覺giác 門môn是thị 故cố 應ưng 知tri如Như 來Lai 所sở 現hiện 身thân 無vô 有hữu 量lượng以dĩ 無vô 量lượng 故cố說thuyết 如Như 來Lai 身thân為vi 無vô 量lượng 界giới等đẳng 眾chúng 生sanh 界giới

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 如Như 來Lai 身thân一nhất 毛mao 孔khổng 中trung有hữu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh數số 等đẳng 諸chư 佛Phật 身thân

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác 身thân究cứu 竟cánh 無vô 生sanh 滅diệt 故cố

如như 一nhất 毛mao 孔khổng 遍biến 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng悉tất 亦diệc 如như 是thị當đương 知tri 無vô 有hữu 少thiểu 許hứa 處xứ空không 無vô 佛Phật 身thân

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác無vô 處xứ 不bất 至chí 故cố

隨tùy 其kỳ 所sở 能năng隨tùy 其kỳ 勢thế 力lực於ư 道Đạo 場Tràng 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ師sư 子tử 座tòa 上thượng以dĩ 種chủng 種chủng 身thân成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 自tự 心tâm念niệm 念niệm 常thường 有hữu佛Phật 成thành 正chánh 覺giác

何hà 以dĩ 故cố諸chư 佛Phật 如Như 來Lai不bất 離ly 此thử 心tâm成thành 正chánh 覺giác 故cố

如như 自tự 心tâm一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm亦diệc 復phục 如như 是thị悉tất 有hữu 如Như 來Lai成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác廣quảng 大đại 周chu 遍biến無vô 處xứ 不bất 有hữu不bất 離ly 不bất 斷đoạn無vô 有hữu 休hưu 息tức入nhập 不bất 思tư 議nghị方phương 便tiện 法Pháp 門môn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

正chánh 覺giác 了liễu 知tri 一nhất 切thiết 法pháp
無vô 二nhị 離ly 二nhị 悉tất 平bình 等đẳng
自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 如như 虛hư 空không
我ngã 與dữ 非phi 我ngã 不bất 分phân 別biệt


如như 海Hải 印Ấn 現hiện 眾chúng 生sanh 身thân
以dĩ 此thử 說thuyết 其kỳ 為vi 大đại 海hải
菩Bồ 提Đề 普phổ 印ấn 諸chư 心tâm 行hành
是thị 故cố 說thuyết 名danh 為vi 正chánh 覺giác


譬thí 如như 世thế 界giới 有hữu 成thành 敗bại
而nhi 於ư 虛hư 空không 不bất 增tăng 減giảm
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 出xuất 世thế 間gian
菩Bồ 提Đề 一nhất 相tướng 恒hằng 無vô 相tướng


如như 人nhân 化hóa 心tâm 化hóa 作tác 佛Phật
化hóa 與dữ 不bất 化hóa 性tánh 無vô 異dị
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 成thành 菩Bồ 提Đề
成thành 與dữ 不bất 成thành 無vô 增tăng 減giảm


佛Phật 有hữu 三tam 昧muội 名danh 善thiện 覺giác
菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ 入nhập 此thử 定định
放phóng 眾chúng 生sanh 等đẳng 無vô 量lượng 光quang
開khai 悟ngộ 群quần 品phẩm 如như 蓮liên 敷phu


如như 三tam 世thế 劫kiếp 剎sát 眾chúng 生sanh
所sở 有hữu 心tâm 念niệm 及cập 根căn 欲dục
如như 是thị 數số 等đẳng 身thân 皆giai 現hiện
是thị 故cố 正chánh 覺giác 名danh 無vô 量lượng


佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 轉chuyển 法Pháp 輪luân

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri 如Như 來Lai以dĩ 心tâm 自tự 在tại 力lực無vô 起khởi 無vô 轉chuyển而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân知tri 一nhất 切thiết 法pháp恒hằng 無vô 起khởi 故cố

以dĩ 三tam 種chủng 轉chuyển斷đoạn 所sở 應ưng 斷đoạn而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân知tri 一nhất 切thiết 法pháp離ly 邊biên 見kiến 故cố

離ly 欲dục 際tế 非phi 際tế而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân入nhập 一nhất 切thiết 法pháp虛hư 空không 際tế 故cố

無vô 有hữu 言ngôn 說thuyết而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân知tri 一nhất 切thiết 法pháp不bất 可khả 說thuyết 故cố

究cứu 竟cánh 寂tịch 滅diệt而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân知tri 一nhất 切thiết 法pháp涅Niết 槃Bàn 性tánh 故cố

以dĩ 一nhất 切thiết 文văn 字tự一nhất 切thiết 言ngôn 語ngữ而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 處xứ 不bất 至chí 故cố

知tri 聲thanh 如như 響hưởng而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân了liễu 於ư 諸chư 法pháp真chân 實thật 性tánh 故cố

於ư 一nhất 音âm 中trung出xuất 一nhất 切thiết 音âm而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân畢tất 竟cánh 無vô 主chủ 故cố

無vô 遺di 無vô 盡tận而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân內nội 外ngoại 無vô 著trước 故cố

佛Phật 子tử譬thí 如như 一nhất 切thiết文văn 字tự 語ngữ 言ngôn盡tận 未vị 來lai 劫kiếp說thuyết 不bất 可khả 盡tận佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân亦diệc 復phục 如như 是thị一nhất 切thiết 文văn 字tự安an 立lập 顯hiển 示thị無vô 有hữu 休hưu 息tức無vô 有hữu 窮cùng 盡tận

佛Phật 子tử如Như 來Lai 法Pháp 輪luân悉tất 入nhập 一nhất 切thiết語ngữ 言ngôn 文văn 字tự而nhi 無vô 所sở 住trụ譬thí 如như 書thư 字tự普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 事sự一nhất 切thiết 語ngữ一nhất 切thiết 算toán 數số一nhất 切thiết 世thế 間gian出xuất 世thế 間gian 處xứ而nhi 無vô 所sở 住trụ如Như 來Lai 音âm 聲thanh亦diệc 復phục 如như 是thị普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 處xứ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 法pháp一nhất 切thiết 業nghiệp一nhất 切thiết 報báo 中trung而nhi 無vô 所sở 住trụ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 語ngữ 言ngôn皆giai 悉tất 不bất 離ly如Như 來Lai 法Pháp 輪luân

何hà 以dĩ 故cố言ngôn 音âm 實thật 相tướng即tức 法Pháp 輪luân 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 如Như 來Lai 轉chuyển 法Pháp 輪luân應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 知tri 如Như 來Lai所sở 轉chuyển 法Pháp 輪luân應ưng 知tri 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân所sở 出xuất 生sanh 處xứ何hà 等đẳng 為vi 如Như 來Lai 法Pháp 輪luân所sở 出xuất 生sanh 處xứ

佛Phật 子tử如Như 來Lai 隨tùy 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh心tâm 行hành 欲dục 樂lạc無vô 量lượng 差sai 別biệt出xuất 若nhược 干can 音âm 聲thanh而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác有hữu 三tam 昧muội名danh 究cứu 竟cánh 無vô 礙ngại 無vô 畏úy入nhập 此thử 三tam 昧muội 已dĩ於ư 成thành 正chánh 覺giác一nhất 一nhất 身thân一nhất 一nhất 口khẩu各các 出xuất 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh數số 等đẳng 言ngôn 音âm一nhất 一nhất 音âm 中trung眾chúng 音âm 具cụ 足túc各các 各các 差sai 別biệt而nhi 轉chuyển 法Pháp 輪luân令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ能năng 如như 是thị 知tri轉chuyển 法Pháp 輪luân 者giả當đương 知tri 此thử 人nhân則tắc 為vi 隨tùy 順thuận一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 如như 是thị 知tri則tắc 非phi 隨tùy 順thuận

佛Phật 子tử諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân普phổ 入nhập 無vô 量lượng眾chúng 生sanh 界giới 故cố

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

如Như 來Lai 法Pháp 輪luân 無vô 所sở 轉chuyển
三tam 世thế 無vô 起khởi 亦diệc 無vô 得đắc
譬thí 如như 文văn 字tự 無vô 盡tận 時thời
十Thập 力Lực 法Pháp 輪luân 亦diệc 如như 是thị


如như 字tự 普phổ 入nhập 而nhi 無vô 至chí
正chánh 覺giác 法Pháp 輪luân 亦diệc 復phục 然nhiên
入nhập 諸chư 言ngôn 音âm 無vô 所sở 入nhập
能năng 令linh 眾chúng 生sanh 悉tất 歡hoan 喜hỷ


佛Phật 有hữu 三tam 昧muội 名danh 究cứu 竟cánh
入nhập 此thử 定định 已dĩ 乃nãi 說thuyết 法Pháp
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 無vô 有hữu 邊biên
普phổ 出xuất 其kỳ 音âm 令linh 悟ngộ 解giải


一nhất 一nhất 音âm 中trung 復phục 更cánh 演diễn
無vô 量lượng 言ngôn 音âm 各các 差sai 別biệt
於ư 世thế 自tự 在tại 無vô 分phân 別biệt
隨tùy 其kỳ 欲dục 樂lạc 普phổ 使sử 聞văn


文văn 字tự 不bất 從tùng 內nội 外ngoại 出xuất
亦diệc 不bất 失thất 壞hoại 無vô 積tích 聚tụ
而nhi 為vì 眾chúng 生sanh 轉chuyển 法Pháp 輪luân
如như 是thị 自tự 在tại 甚thậm 奇kỳ 特đặc


佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 般Bát 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 知tri 如Như 來Lai大đại 涅Niết 槃Bàn 者giả當đương 須tu 了liễu 知tri根căn 本bổn 自tự 性tánh如như 真Chân 如Như 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 實thật 際tế 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 法Pháp 界Giới 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 虛hư 空không 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 法pháp 性tánh 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 離ly 欲dục 際tế 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 無vô 相tướng 際tế 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 我ngã 性tánh 際tế 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 一nhất 切thiết 法pháp 性tánh 際tế 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị如như 真Chân 如Như 際tế 涅Niết 槃Bàn如Như 來Lai 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 如như 是thị

何hà 以dĩ 故cố涅Niết 槃Bàn 無vô 生sanh 無vô 出xuất 故cố若nhược 法pháp 無vô 生sanh 無vô 出xuất則tắc 無vô 有hữu 滅diệt

佛Phật 子tử如Như 來Lai 不bất 為vì 菩Bồ 薩Tát說thuyết 諸chư 如Như 來Lai究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn亦diệc 不bất 為vì 彼bỉ示thị 現hiện 其kỳ 事sự

何hà 以dĩ 故cố為vì 欲dục 令linh 見kiến一nhất 切thiết 如Như 來Lai常thường 住trụ 其kỳ 前tiền於ư 一nhất 念niệm 中trung見kiến 過quá 去khứ 未vị 來lai一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật色sắc 相tướng 圓viên 滿mãn皆giai 如như 現hiện 在tại亦diệc 不bất 起khởi 二nhị不bất 二nhị 想tưởng

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết諸chư 想tưởng 著trước 故cố

佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 如Như 來Lai為vì 令linh 眾chúng 生sanh生sanh 欣hân 樂nhạo 故cố出xuất 現hiện 於ư 世thế欲dục 令linh 眾chúng 生sanh生sanh 戀luyến 慕mộ 故cố示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn而nhi 實thật 如Như 來Lai無vô 有hữu 出xuất 世thế亦diệc 無vô 涅Niết 槃Bàn

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 常thường 住trụ清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử譬thí 如như 日nhật 出xuất普phổ 照chiếu 世thế 間gian於ư 一nhất 切thiết 淨tịnh 水thủy 器khí 中trung影ảnh 無vô 不bất 現hiện普phổ 遍biến 眾chúng 處xứ而nhi 無vô 來lai 往vãng或hoặc 一nhất 器khí 破phá便tiện 不bất 現hiện 影ảnh

佛Phật 子tử於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà彼bỉ 影ảnh 不bất 現hiện為vi 日nhật 咎cữu 不phủ

答đáp 言ngôn

不phủ 也dã但đãn 由do 器khí 壞hoại非phi 日nhật 有hữu 咎cữu

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 日nhật亦diệc 復phục 如như 是thị普phổ 現hiện 法Pháp 界Giới無vô 前tiền 無vô 後hậu一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh淨tịnh 心tâm 器khí 中trung佛Phật 無vô 不bất 現hiện心tâm 器khí 常thường 淨tịnh常thường 見kiến 佛Phật 身thân若nhược 心tâm 濁trược 器khí 破phá則tắc 不bất 得đắc 見kiến

佛Phật 子tử若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh應ưng 以dĩ 涅Niết 槃Bàn而nhi 得đắc 度độ 者giả如Như 來Lai 則tắc 為vi示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn而nhi 實thật 如Như 來Lai無vô 生sanh 無vô 歿một無vô 有hữu 滅diệt 度độ

佛Phật 子tử譬thí 如như 火hỏa 大đại於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian能năng 為vi 火hỏa 事sự或hoặc 時thời 一nhất 處xứ其kỳ 火hỏa 息tức 滅diệt於ư 意ý 云vân 何hà豈khởi 一nhất 切thiết 世thế 間gian 火hỏa 皆giai 滅diệt 耶da

答đáp 言ngôn

不phủ 也dã

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới施thi 作tác 佛Phật 事sự或hoặc 於ư 一nhất 世thế 界giới能năng 事sự 已dĩ 畢tất示thị 入nhập 涅Niết 槃Bàn豈khởi 一nhất 切thiết 世thế 界giới諸chư 佛Phật 如Như 來Lai悉tất 皆giai 滅diệt 度độ

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 幻huyễn 師sư善thiện 明minh 幻huyễn 術thuật以dĩ 幻huyễn 術thuật 力lực於ư 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới一nhất 切thiết 國quốc 土độ城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc示thị 現hiện 幻huyễn 身thân以dĩ 幻huyễn 力lực 持trì經Kinh 劫kiếp 而nhi 住trụ然nhiên 於ư 餘dư 處xứ幻huyễn 事sự 已dĩ 訖ngật隱ẩn 身thân 不bất 現hiện

佛Phật 子tử於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà彼bỉ 大đại 幻huyễn 師sư豈khởi 於ư 一nhất 處xứ隱ẩn 身thân 不bất 現hiện便tiện 一nhất 切thiết 處xứ皆giai 隱ẩn 滅diệt 耶da

答đáp 言ngôn

不phủ 也dã

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác亦diệc 復phục 如như 是thị善thiện 知tri 無vô 量lượng智trí 慧tuệ 方phương 便tiện種chủng 種chủng 幻huyễn 術thuật於ư 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới普phổ 現hiện 其kỳ 身thân持trì 令linh 常thường 住trụ盡tận 未vị 來lai 際tế或hoặc 於ư 一nhất 處xứ隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm所sở 作tác 事sự 訖ngật示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn豈khởi 以dĩ 一nhất 處xứ示thị 入nhập 涅Niết 槃Bàn便tiện 謂vị 一nhất 切thiết悉tất 皆giai 滅diệt 度độ

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn

復phục 次thứ佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác示thị 涅Niết 槃Bàn 時thời入nhập 不Bất 動Động 三Tam 昧Muội入nhập 此thử 三tam 昧muội 已dĩ於ư 一nhất 一nhất 身thân各các 放phóng 無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 大đại 光quang 明minh一nhất 一nhất 光quang 明minh各các 出xuất 阿a 僧tăng 祇kỳ 蓮liên 華hoa一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa各các 有hữu 不bất 可khả 說thuyết妙diệu 寶bảo 華hoa 蘂nhị一nhất 一nhất 華hoa 蘂nhị有hữu 師sư 子tử 座tòa一nhất 一nhất 座tòa 上thượng皆giai 有hữu 如Như 來Lai結kết 跏già 趺phu 坐tọa其kỳ 佛Phật 身thân 數số正chánh 與dữ 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 數số 等đẳng皆giai 具cụ 上thượng 妙diệu功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm從tùng 本bổn 願nguyện 力lực之chi 所sở 生sanh 起khởi若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 熟thục 者giả見kiến 佛Phật 身thân 已dĩ則tắc 皆giai 受thọ 化hóa然nhiên 彼bỉ 佛Phật 身thân盡tận 未vị 來lai 際tế究cứu 竟cánh 安an 住trụ隨tùy 宜nghi 化hóa 度độ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh未vị 曾tằng 失thất 時thời

佛Phật 子tử如Như 來Lai 身thân 者giả無vô 有hữu 方phương 處xứ非phi 實thật 非phi 虛hư但đãn 以dĩ 諸chư 佛Phật本bổn 誓thệ 願nguyện 力lực眾chúng 生sanh 堪kham 度độ則tắc 便tiện 出xuất 現hiện菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử如Như 來Lai 住trụ 於ư無vô 量lượng 無vô 礙ngại究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới真Chân 如Như 法pháp 性tánh無vô 生sanh 無vô 滅diệt及cập 以dĩ 實thật 際tế為vì 諸chư 眾chúng 生sanh隨tùy 時thời 示thị 現hiện本bổn 願nguyện 持trì 故cố無vô 有hữu 休hưu 息tức不bất 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 剎sát一nhất 切thiết 法pháp

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

如như 日nhật 舒thư 光quang 照chiếu 法Pháp 界Giới
器khí 壞hoại 水thủy 漏lậu 影ảnh 隨tùy 滅diệt
最tối 勝thắng 智trí 日nhật 亦diệc 如như 是thị
眾chúng 生sanh 無vô 信tín 見kiến 涅Niết 槃Bàn


如như 火hỏa 世thế 間gian 作tác 火hỏa 事sự
於ư 一nhất 城thành 邑ấp 或hoặc 時thời 息tức
人nhân 中trung 最tối 勝thắng 遍biến 法Pháp 界Giới
化hóa 事sự 訖ngật 處xứ 示thị 終chung 盡tận


幻huyễn 師sư 現hiện 身thân 一nhất 切thiết 剎sát
能năng 事sự 畢tất 處xứ 則tắc 便tiện 謝tạ
如Như 來Lai 化hóa 訖ngật 亦diệc 復phục 然nhiên
於ư 餘dư 國quốc 土độ 常thường 見kiến 佛Phật


佛Phật 有hữu 三tam 昧muội 名danh 不bất 動động
化hóa 眾chúng 生sanh 訖ngật 入nhập 此thử 定định
一nhất 念niệm 身thân 放phóng 無vô 量lượng 光quang
光quang 出xuất 蓮liên 華hoa 華hoa 有hữu 佛Phật


佛Phật 身thân 無vô 數số 等đẳng 法Pháp 界Giới
有hữu 福phước 眾chúng 生sanh 所sở 能năng 見kiến
如như 是thị 無vô 數số 一nhất 一nhất 身thân
壽thọ 命mạng 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 具cụ 足túc


如như 無vô 生sanh 性tánh 佛Phật 出xuất 興hưng
如như 無vô 滅diệt 性tánh 佛Phật 涅Niết 槃Bàn
言ngôn 辭từ 譬thí 諭dụ 悉tất 皆giai 斷đoạn
一nhất 切thiết 義nghĩa 成thành 無vô 與dữ 等đẳng


佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 於ư 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác見kiến 聞văn 親thân 近cận所sở 種chúng 善thiện 根căn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 於ư 如Như 來Lai所sở 見kiến 聞văn 親thân 近cận所sở 種chúng 善thiện 根căn皆giai 悉tất 不bất 虛hư出xuất 生sanh 無vô 盡tận 覺giác 慧tuệ 故cố離ly 於ư 一nhất 切thiết 障chướng 難nạn 故cố決quyết 定định 至chí 於ư 究cứu 竟cánh 故cố無vô 有hữu 虛hư 誑cuống 故cố一nhất 切thiết 願nguyện 滿mãn 故cố不bất 盡tận 有hữu 為vi 行hành 故cố隨tùy 順thuận 無vô 為vi 智trí 故cố生sanh 諸chư 佛Phật 智trí 故cố盡tận 未vị 來lai 際tế 故cố成thành 一nhất 切thiết 種chủng 勝thắng 行hành 故cố到đáo 無vô 功công 用dụng 智trí 地địa 故cố

佛Phật 子tử譬thí 如như 丈trượng 夫phu食thực 少thiểu 金kim 剛cang終chung 竟cánh 不bất 消tiêu要yếu 穿xuyên 其kỳ 身thân出xuất 在tại 於ư 外ngoại

何hà 以dĩ 故cố金kim 剛cang 不bất 與dữ肉nhục 身thân 雜tạp 穢uế而nhi 同đồng 止chỉ 故cố

於ư 如Như 來Lai 所sở種chúng 少thiểu 善thiện 根căn亦diệc 復phục 如như 是thị要yếu 穿xuyên 一nhất 切thiết有hữu 為vi 諸chư 行hành煩phiền 惱não 身thân 過quá到đáo 於ư 無vô 為vi究cứu 竟cánh 智trí 處xứ

何hà 以dĩ 故cố此thử 少thiểu 善thiện 根căn不bất 與dữ 有hữu 為vi諸chư 行hành 煩phiền 惱não而nhi 共cộng 住trú 故cố

佛Phật 子tử假giả 使sử 乾can 草thảo積tích 同đồng 須Tu 彌Di投đầu 火hỏa 於ư 中trung如như 芥giới 子tử 許hứa必tất 皆giai 燒thiêu 盡tận

何hà 以dĩ 故cố火hỏa 能năng 燒thiêu 故cố

於ư 如Như 來Lai 所sở種chúng 少thiểu 善thiện 根căn亦diệc 復phục 如như 是thị必tất 能năng 燒thiêu 盡tận一nhất 切thiết 煩phiền 惱não究cứu 竟cánh 得đắc 於ư無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn

何hà 以dĩ 故cố此thử 少thiểu 善thiện 根căn性tánh 究cứu 竟cánh 故cố

佛Phật 子tử譬thí 如như 雪Tuyết 山Sơn有hữu 藥dược 王vương 樹thụ名danh 曰viết 善thiện 見kiến若nhược 有hữu 見kiến 者giả眼nhãn 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 聞văn 者giả耳nhĩ 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 嗅khứu 者giả鼻tị 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 嘗thường 者giả舌thiệt 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 觸xúc 者giả身thân 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh取thủ 彼bỉ 地địa 土thổ亦diệc 能năng 為vi 作tác除trừ 病bệnh 利lợi 益ích

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác無vô 上thượng 藥dược 王vương亦diệc 復phục 如như 是thị能năng 作tác 一nhất 切thiết饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh若nhược 有hữu 得đắc 見kiến如Như 來Lai 色sắc 身thân眼nhãn 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 得đắc 聞văn如Như 來Lai 名danh 號hiệu耳nhĩ 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 得đắc 嗅khứu如Như 來Lai 戒giới 香hương鼻tị 得đắc 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 得đắc 嘗thường如Như 來Lai 法Pháp 味vị舌thiệt 得đắc 清thanh 淨tịnh具cụ 廣quảng 長trường 舌thiệt解giải 語ngữ 言ngôn 法pháp若nhược 有hữu 得đắc 觸xúc如Như 來Lai 光quang 者giả身thân 得đắc 清thanh 淨tịnh究cứu 竟cánh 獲hoạch 得đắc無vô 上thượng 法Pháp 身thân若nhược 於ư 如Như 來Lai生sanh 憶ức 念niệm 者giả則tắc 得đắc 念niệm 佛Phật三tam 昧muội 清thanh 淨tịnh若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh供cúng 養dường 如Như 來Lai所sở 經kinh 土thổ 地địa及cập 塔tháp 廟miếu 者giả亦diệc 具cụ 善thiện 根căn滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết諸chư 煩phiền 惱não 患hoạn得đắc 賢hiền 聖thánh 樂lạc

佛Phật 子tử我ngã 今kim 告cáo 汝nhữ設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh見kiến 聞văn 於ư 佛Phật業nghiệp 障chướng 纏triền 覆phú不bất 生sanh 信tín 樂nhạo亦diệc 種chúng 善thiện 根căn無vô 空không 過quá 者giả乃nãi 至chí 究cứu 竟cánh入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri於ư 如Như 來Lai 所sở見kiến 聞văn 親thân 近cận所sở 種chúng 善thiện 根căn悉tất 離ly 一nhất 切thiết諸chư 不bất 善thiện 法pháp具cụ 足túc 善thiện 法Pháp

佛Phật 子tử如Như 來Lai 以dĩ 一nhất 切thiết 譬thí 諭dụ說thuyết 種chủng 種chủng 事sự無vô 有hữu 譬thí 諭dụ能năng 說thuyết 此thử 法pháp

何hà 以dĩ 故cố心tâm 智trí 路lộ 絕tuyệt不bất 思tư 議nghị 故cố

諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm令linh 其kỳ 歡hoan 喜hỷ為vi 說thuyết 譬thí 諭dụ非phi 是thị 究cứu 竟cánh

佛Phật 子tử此thử 法Pháp 門môn 名danh 為vi如Như 來Lai 祕bí 密mật 之chi 處xứ名danh 一nhất 切thiết 世thế 間gian所sở 不bất 能năng 知tri名danh 入nhập 如Như 來Lai 印ấn名danh 開khai 大đại 智trí 門môn名danh 示thị 現hiện 如Như 來Lai 種chủng 性tánh名danh 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát名danh 一nhất 切thiết 世thế 間gian所sở 不bất 能năng 壞hoại名danh 一nhất 向hướng 隨tùy 順thuận如Như 來Lai 境cảnh 界giới名danh 能năng 淨tịnh 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 界giới名danh 演diễn 說thuyết 如Như 來Lai根căn 本bổn 實thật 性tánh不bất 思tư 議nghị 究cứu 竟cánh 法pháp

佛Phật 子tử此thử 法Pháp 門môn如Như 來Lai 不bất 為vì餘dư 眾chúng 生sanh 說thuyết唯duy 為vì 趣thú 向hướng大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 說thuyết唯duy 為vì 乘thừa 不bất 思tư 議nghị 乘thừa 菩Bồ 薩Tát 說thuyết此thử 法Pháp 門môn 不bất 入nhập一nhất 切thiết 餘dư 眾chúng 生sanh 手thủ唯duy 除trừ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

佛Phật 子tử譬thí 如như 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương所sở 有hữu 七thất 寶bảo因nhân 此thử 寶bảo 故cố顯hiển 示thị 輪Luân 王Vương此thử 寶bảo 不bất 入nhập餘dư 眾chúng 生sanh 手thủ唯duy 除trừ 第đệ 一nhất 夫phu 人nhân所sở 生sanh 太thái 子tử具cụ 足túc 成thành 就tựu聖thánh 王vương 相tướng 者giả若nhược 轉Chuyển 輪Luân 王Vương無vô 此thử 太thái 子tử具cụ 眾chúng 德đức 者giả王vương 命mạng 終chung 後hậu此thử 諸chư 寶bảo 等đẳng於ư 七thất 日nhật 中trung悉tất 皆giai 散tán 滅diệt

佛Phật 子tử此thử 經Kinh 珍trân 寶bảo亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 入nhập 一nhất 切thiết餘dư 眾chúng 生sanh 手thủ唯duy 除trừ 如Như 來Lai法Pháp 王Vương 真chân 子tử生sanh 如Như 來Lai 家gia種chúng 如Như 來Lai 相tướng諸chư 善thiện 根căn 者giả

佛Phật 子tử若nhược 無vô 此thử 等đẳng佛Phật 之chi 真chân 子tử如như 是thị 法Pháp 門môn不bất 久cửu 散tán 滅diệt

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 二Nhị 乘Thừa不bất 聞văn 此thử 經Kinh何hà 況huống 受thọ 持trì讀độc 誦tụng 書thư 寫tả分phân 別biệt 解giải 說thuyết唯duy 諸chư 菩Bồ 薩Tát乃nãi 能năng 如như 是thị

是thị 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát聞văn 此thử 法Pháp 門môn應ưng 大đại 歡hoan 喜hỷ以dĩ 尊tôn 重trọng 心tâm恭cung 敬kính 頂đảnh 受thọ

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát信tín 樂nhạo 此thử 經Kinh疾tật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố

佛Phật 子tử設thiết 有hữu 菩Bồ 薩Tát於ư 無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 劫kiếp行hành 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật修tu 習tập 種chủng 種chủng菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp若nhược 未vị 聞văn 此thử如Như 來Lai 不bất 思tư 議nghị大đại 威uy 德đức 法Pháp 門môn或hoặc 時thời 聞văn 已dĩ不bất 信tín 不bất 解giải不bất 順thuận 不bất 入nhập不bất 得đắc 名danh 為vi真chân 實thật 菩Bồ 薩Tát以dĩ 不bất 能năng 生sanh如Như 來Lai 家gia 故cố若nhược 得đắc 聞văn 此thử如Như 來Lai 無vô 量lượng不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 障chướng 無vô 礙ngại智trí 慧tuệ 法Pháp 門môn聞văn 已dĩ 信tín 解giải隨tùy 順thuận 悟ngộ 入nhập當đương 知tri 此thử 人nhân生sanh 如Như 來Lai 家gia隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết如Như 來Lai 境cảnh 界giới具cụ 足túc 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 法Pháp安an 住trụ 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 境cảnh 界giới遠viễn 離ly 一nhất 切thiết諸chư 世thế 間gian 法pháp出xuất 生sanh 一nhất 切thiết如Như 來Lai 所sở 行hành通thông 達đạt 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 法pháp 性tánh於ư 佛Phật 自tự 在tại心tâm 無vô 疑nghi 惑hoặc住trụ 無vô 師sư 法pháp深thâm 入nhập 如Như 來Lai無vô 礙ngại 境cảnh 界giới

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ則tắc 能năng 以dĩ 平bình 等đẳng 智trí知tri 無vô 量lượng 法pháp則tắc 能năng 以dĩ 正chánh 直trực 心tâm離ly 諸chư 分phân 別biệt則tắc 能năng 以dĩ 勝thắng 欲dục 樂lạc現hiện 見kiến 諸chư 佛Phật則tắc 能năng 以dĩ 作tác 意ý 力lực入nhập 平bình 等đẳng 虛hư 空không 界giới則tắc 能năng 以dĩ 自tự 在tại 念niệm行hành 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới則tắc 能năng 以dĩ 智trí 慧tuệ 力lực具cụ 一nhất 切thiết 功công 德đức則tắc 能năng 以dĩ 自tự 然nhiên 智trí離ly 一nhất 切thiết 世thế 間gian 垢cấu則tắc 能năng 以dĩ 菩Bồ 提Đề 心tâm入nhập 一nhất 切thiết 十thập 方phương 網võng則tắc 能năng 以dĩ 大đại 觀quán 察sát知tri 三tam 世thế 諸chư 佛Phật同đồng 一nhất 體thể 性tánh則tắc 能năng 以dĩ 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 智trí普phổ 入nhập 如như 是thị 法pháp不bất 入nhập 而nhi 入nhập不bất 於ư 一nhất 法pháp而nhi 有hữu 攀phàn 緣duyên恒hằng 以dĩ 一nhất 法pháp觀quán 一nhất 切thiết 法pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức少thiểu 作tác 功công 力lực得đắc 無vô 師sư 自tự 然nhiên 智trí

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

見kiến 聞văn 供cúng 養dường 諸chư 如Như 來Lai
所sở 得đắc 功công 德đức 不bất 可khả 量lượng
於ư 有hữu 為vi 中trung 終chung 不bất 盡tận
要yếu 滅diệt 煩phiền 惱não 離ly 眾chúng 苦khổ


譬thí 人nhân 吞thôn 服phục 少thiểu 金kim 剛cang
終chung 竟cánh 不bất 消tiêu 要yếu 當đương 出xuất
供cúng 養dường 十Thập 力Lực 諸chư 功công 德đức
滅diệt 惑hoặc 必tất 至chí 金kim 剛cang 智trí


如như 乾can 草thảo 積tích 等đẳng 須Tu 彌Di
投đầu 芥giới 子tử 火hỏa 悉tất 燒thiêu 盡tận
供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 少thiểu 功công 德đức
必tất 斷đoạn 煩phiền 惱não 至chí 涅Niết 槃Bàn


雪Tuyết 山Sơn 有hữu 藥dược 名danh 善thiện 見kiến
見kiến 聞văn 嗅khứu 觸xúc 消tiêu 眾chúng 疾tật
若nhược 有hữu 見kiến 聞văn 於ư 十Thập 力Lực
得đắc 勝thắng 功công 德đức 到đáo 佛Phật 智trí


爾nhĩ 時thời 佛Phật 神thần 力lực 故cố法pháp 如như 是thị 故cố十thập 方phương 各các 有hữu十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động所sở 謂vị東đông 涌dũng 西tây 沒một西tây 涌dũng 東đông 沒một南nam 涌dũng 北bắc 沒một北bắc 涌dũng 南nam 沒một邊biên 涌dũng 中trung 沒một中trung 涌dũng 邊biên 沒một十thập 八bát 相tướng 動động所sở 謂vị動động遍biến 動động等đẳng 遍biến 動động起khởi遍biến 起khởi等đẳng 遍biến 起khởi涌dũng遍biến 涌dũng等đẳng 遍biến 涌dũng震chấn遍biến 震chấn等đẳng 遍biến 震chấn吼hống遍biến 吼hống等đẳng 遍biến 吼hống擊kích遍biến 擊kích等đẳng 遍biến 擊kích雨vũ 出xuất 過quá 諸chư 天thiên一nhất 切thiết 華hoa 雲vân一nhất 切thiết 蓋cái 雲vân幢tràng 雲vân幡phan 雲vân香hương 雲vân鬘man 雲vân塗đồ 香hương 雲vân莊trang 嚴nghiêm 具cụ 雲vân大đại 光quang 明minh 摩ma 尼ni 寶bảo 雲vân諸chư 菩Bồ 薩Tát 讚tán 歎thán 雲vân不bất 可khả 說thuyết 菩Bồ 薩Tát各các 差sai 別biệt 身thân 雲vân雨vũ 成thành 正chánh 覺giác 雲vân嚴nghiêm 淨tịnh 不bất 思tư 議nghị 世thế 界giới 雲vân雨vũ 如Như 來Lai 言ngôn 語ngữ 音âm 聲thanh 雲vân充sung 滿mãn 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới如như 此thử 四tứ 天thiên 下hạ如Như 來Lai 神thần 力lực如như 是thị 示thị 現hiện令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ周chu 遍biến 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới悉tất 亦diệc 如như 是thị

是thị 時thời 十thập 方phương各các 過quá 八bát 十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 外ngoại各các 有hữu 八bát 十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 如Như 來Lai同đồng 名danh 普Phổ 賢Hiền皆giai 現hiện 其kỳ 前tiền而nhi 作tác 是thị 言ngôn

善thiện 哉tai佛Phật 子tử乃nãi 能năng 承thừa 佛Phật 威uy 力lực隨tùy 順thuận 法pháp 性tánh演diễn 說thuyết 如Như 來Lai 出Xuất 現Hiện 不Bất 思Tư 議Nghị 法Pháp

佛Phật 子tử我ngã 等đẳng 十thập 方phương八bát 十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số同đồng 名danh 諸chư 佛Phật皆giai 說thuyết 此thử 法Pháp如như 我ngã 所sở 說thuyết十thập 方phương 世thế 界giới一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật亦diệc 如như 是thị 說thuyết

佛Phật 子tử今kim 此thử 會hội 中trung十thập 萬vạn 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 一Nhất 切Thiết 菩Bồ 薩Tát 神Thần 通Thông 三Tam 昧Muội我ngã 等đẳng 皆giai 與dữ 授thọ 記ký一nhất 生sanh 當đương 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sanh發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm我ngã 等đẳng 亦diệc 與dữ 授thọ 記ký於ư 當đương 來lai 世thế經kinh 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp皆giai 得đắc 成thành 佛Phật同đồng 號hiệu 佛Phật 殊Thù 勝Thắng 境Cảnh 界Giới我ngã 等đẳng 為vì 令linh未vị 來lai 諸chư 菩Bồ 薩Tát聞văn 此thử 法Pháp 故cố皆giai 共cộng 護hộ 持trì如như 此thử 四tứ 天thiên 下hạ所sở 度độ 眾chúng 生sanh十thập 方phương 百bách 千thiên億ức 那na 由do 他tha無vô 數số 無vô 量lượng乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết法Pháp 界Giới 虛hư 空không 等đẳng一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung所sở 度độ 眾chúng 生sanh皆giai 亦diệc 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 諸chư 佛Phật威uy 神thần 力lực 故cố毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na本bổn 願nguyện 力lực 故cố法pháp 如như 是thị 故cố善thiện 根căn 力lực 故cố如Như 來Lai 起khởi 智trí不bất 越việt 念niệm 故cố如Như 來Lai 應ứng 緣duyên不bất 失thất 時thời 故cố隨tùy 時thời 覺giác 悟ngộ諸chư 菩Bồ 薩Tát 故cố往vãng 昔tích 所sở 作tác無vô 失thất 壞hoại 故cố令linh 得đắc 普Phổ 賢Hiền廣quảng 大đại 行hành 故cố顯hiển 現hiện 一Nhất 切Thiết 智Trí 自tự 在tại 故cố十thập 方phương 各các 過quá十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 外ngoại各các 有hữu 十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát來lai 詣nghệ 於ư 此thử充sung 滿mãn 十thập 方phương一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới示thị 現hiện 菩Bồ 薩Tát廣quảng 大đại 莊trang 嚴nghiêm放phóng 大đại 光quang 明minh 網võng震chấn 動động 一nhất 切thiết十thập 方phương 世thế 界giới壞hoại 散tán 一nhất 切thiết諸chư 魔ma 宮cung 殿điện消tiêu 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 惡ác 道đạo 苦khổ顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết如Như 來Lai 威uy 德đức歌ca 詠vịnh 讚tán 歎thán如Như 來Lai 無vô 量lượng差sai 別biệt 功công 德đức 法Pháp普phổ 雨vũ 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 雨vũ示thị 現hiện 無vô 量lượng 差sai 別biệt 身thân領lãnh 受thọ 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 法Pháp

以dĩ 佛Phật 神thần 力lực各các 作tác 是thị 言ngôn

善thiện 哉tai佛Phật 子tử乃nãi 能năng 說thuyết 此thử 如Như 來Lai不bất 可khả 壞hoại 法Pháp

佛Phật 子tử我ngã 等đẳng 一nhất 切thiết皆giai 名danh 普Phổ 賢Hiền各các 從tùng 普Phổ 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới普Phổ 幢Tràng 自Tự 在Tại 如Như 來Lai 所sở而nhi 來lai 於ư 此thử彼bỉ 一nhất 切thiết 處xứ亦diệc 說thuyết 是thị 法Pháp如như 是thị 文văn 句cú如như 是thị 義nghĩa 理lý如như 是thị 宣tuyên 說thuyết如như 是thị 決quyết 定định皆giai 同đồng 於ư 此thử不bất 增tăng 不bất 減giảm我ngã 等đẳng 皆giai 以dĩ佛Phật 神thần 力lực 故cố得đắc 如Như 來Lai 法Pháp 故cố來lai 詣nghệ 此thử 處xứ為vì 汝nhữ 作tác 證chứng如như 我ngã 來lai 此thử十thập 方phương 等đẳng 虛hư 空không 遍biến 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 世thế 界giới諸chư 四tứ 天thiên 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng欲dục 重trùng 明minh 如Như 來Lai出xuất 現hiện 廣quảng 大đại 威uy 德đức如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp不bất 可khả 沮trở 壞hoại無vô 量lượng 善thiện 根căn皆giai 悉tất 不bất 空không諸chư 佛Phật 出xuất 世thế必tất 具cụ 一nhất 切thiết最tối 勝thắng 之chi 法Pháp善thiện 能năng 觀quán 察sát諸chư 眾chúng 生sanh 心tâm隨tùy 應ứng 說thuyết 法Pháp未vị 曾tằng 失thất 時thời生sanh 諸chư 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 法Pháp 光quang一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật自tự 在tại 莊trang 嚴nghiêm一nhất 切thiết 如Như 來Lai一nhất 身thân 無vô 異dị從tùng 本bổn 大đại 行hành之chi 所sở 生sanh 起khởi而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

一nhất 切thiết 如Như 來Lai 諸chư 所sở 作tác
世thế 間gian 譬thí 諭dụ 無vô 能năng 及cập
為vì 令linh 眾chúng 生sanh 得đắc 悟ngộ 解giải
非phi 諭dụ 為vi 諭dụ 而nhi 顯hiển 示thị


如như 是thị 微vi 密mật 甚thậm 深thâm 法Pháp
百bách 千thiên 萬vạn 劫kiếp 難nan 可khả 聞văn
精tinh 進tấn 智trí 慧tuệ 調điều 伏phục 者giả
乃nãi 得đắc 聞văn 此thử 祕bí 奧áo 義nghĩa


若nhược 聞văn 此thử 法Pháp 生sanh 欣hân 慶khánh
彼bỉ 曾tằng 供cúng 養dường 無vô 量lượng 佛Phật
為vi 佛Phật 加gia 持trì 所sở 攝nhiếp 受thọ
人nhân 天thiên 讚tán 歎thán 常thường 供cúng 養dường


此thử 為vi 超siêu 世thế 第đệ 一nhất 財tài
此thử 能năng 救cứu 度độ 諸chư 群quần 品phẩm
此thử 能năng 出xuất 生sanh 清thanh 淨tịnh 道Đạo
汝nhữ 等đẳng 當đương 持trì 莫mạc 放phóng 逸dật


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 二nhị

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 20/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam