大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 三tam

光Quang 明Minh 覺Giác 品Phẩm 第đệ 九cửu

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn從tùng 兩lưỡng 足túc 輪luân 下hạ放phóng 百bách 億ức 光quang 明minh照chiếu 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề百bách 億ức 弗Phất 婆Bà 提Đề百bách 億ức 瞿Cù 耶Da 尼Ni百bách 億ức 欝Uất 單Đơn 越Việt百bách 億ức 大đại 海hải百bách 億ức 輪Luân 圍Vi 山Sơn百bách 億ức 菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh百bách 億ức 菩Bồ 薩Tát 出xuất 家gia百bách 億ức 如Như 來Lai 成thành 正chánh 覺giác百bách 億ức 如Như 來Lai 轉chuyển 法Pháp 輪luân百bách 億ức 如Như 來Lai 入nhập 涅Niết 槃Bàn百bách 億ức 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương百bách 億ức 四Tứ 天Thiên 王Vương 眾chúng 天thiên百bách 億ức 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên百bách 億ức 夜Dạ 摩Ma 天Thiên百bách 億ức 兜Đâu 率Suất 天Thiên百bách 億ức 化Hóa 樂Lạc 天Thiên百bách 億ức 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên百bách 億ức 梵Phạm 眾Chúng 天Thiên百bách 億ức 光Quang 音Âm 天Thiên百bách 億ức 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên百bách 億ức 廣Quảng 果Quả 天Thiên百bách 億ức 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện

如như 此thử 處xứ見kiến 佛Phật 世Thế 尊Tôn坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu其kỳ 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung百bách 億ức 如Như 來Lai亦diệc 如như 是thị 坐tọa悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở

其kỳ 名danh 曰viết文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát覺Giác 首Thủ 菩Bồ 薩Tát財Tài 首Thủ 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 首Thủ 菩Bồ 薩Tát功Công 德Đức 首Thủ 菩Bồ 薩Tát目Mục 首Thủ 菩Bồ 薩Tát精Tinh 進Tấn 首Thủ 菩Bồ 薩Tát法Pháp 首Thủ 菩Bồ 薩Tát智Trí 首Thủ 菩Bồ 薩Tát賢Hiền 首Thủ 菩Bồ 薩Tát

是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát所sở 從tùng 來lai 國quốc所sở 謂vị金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới妙Diệu 色Sắc 世Thế 界Giới蓮Liên 華Hoa 色Sắc 世Thế 界Giới薝Chiêm 蔔Bặc 華Hoa 色Sắc 世Thế 界Giới優Ưu 鉢Bát 羅La 華Hoa 色Sắc 世Thế 界Giới金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới寶Bảo 色Sắc 世Thế 界Giới金Kim 剛Cang 色Sắc 世Thế 界Giới玻Pha 瓈Lê 色Sắc 世Thế 界Giới平Bình 等Đẳng 色Sắc 世Thế 界Giới

此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở淨tịnh 修tu 梵Phạm 行hành所sở 謂vị不Bất 動Động 智Trí 佛Phật無Vô 礙Ngại 智Trí 佛Phật解Giải 脫Thoát 智Trí 佛Phật威Uy 儀Nghi 智Trí 佛Phật明Minh 相Tướng 智Trí 佛Phật究Cứu 竟Cánh 智Trí 佛Phật最Tối 勝Thắng 智Trí 佛Phật自Tự 在Tại 智Trí 佛Phật梵Phạm 智Trí 佛Phật觀Quán 察Sát 智Trí 佛Phật

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

若nhược 有hữu 見kiến 正chánh 覺giác
解giải 脫thoát 離ly 諸chư 漏lậu
不bất 著trước 一nhất 切thiết 世thế
彼bỉ 非phi 證chứng 道Đạo 眼nhãn


若nhược 有hữu 知tri 如Như 來Lai
體thể 相tướng 無vô 所sở 有hữu
修tu 習tập 得đắc 明minh 了liễu
此thử 人nhân 疾tật 作tác 佛Phật


能năng 見kiến 此thử 世thế 界giới
其kỳ 心tâm 不bất 搖dao 動động
於ư 佛Phật 身thân 亦diệc 然nhiên
當đương 成thành 勝thắng 智trí 者giả


若nhược 於ư 佛Phật 及cập 法Pháp
其kỳ 心tâm 了liễu 平bình 等đẳng
二nhị 念niệm 不bất 現hiện 前tiền
當đương 踐tiễn 難nan 思tư 位vị


若nhược 見kiến 佛Phật 及cập 身thân
平bình 等đẳng 而nhi 安an 住trụ
無vô 住trụ 無vô 所sở 入nhập
當đương 成thành 難nan 遇ngộ 者giả


色sắc 受thọ 無vô 有hữu 數số
想tưởng 行hành 識thức 亦diệc 然nhiên
若nhược 能năng 如như 是thị 知tri
當đương 作tác 大đại 牟Mâu 尼Ni


世thế 及cập 出xuất 世thế 見kiến
一nhất 切thiết 皆giai 超siêu 越việt
而nhi 能năng 善thiện 知tri 法pháp
當đương 成thành 大đại 光quang 耀diệu


若nhược 於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí
發phát 生sanh 迴hồi 向hướng 心tâm
見kiến 心tâm 無vô 所sở 生sanh
當đương 獲hoạch 大đại 名danh 稱xưng


眾chúng 生sanh 無vô 有hữu 生sanh
亦diệc 復phục 無vô 有hữu 壞hoại
若nhược 得đắc 如như 是thị 智trí
當đương 成thành 無vô 上thượng 道Đạo


一nhất 中trung 解giải 無vô 量lượng
無vô 量lượng 中trung 解giải 一nhất
了liễu 彼bỉ 生sanh 起khởi
當đương 成thành 無vô 所sở 畏úy


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 此thử 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương 十thập 佛Phật 國quốc 土độ南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện如như 此thử 處xứ見kiến 佛Phật 世Thế 尊Tôn坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung各các 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề百bách 億ức 如Như 來Lai亦diệc 如như 是thị 坐tọa悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

眾chúng 生sanh 無vô 智trí 慧tuệ
愛ái 刺thứ 所sở 傷thương 毒độc
為vì 彼bỉ 求cầu 菩Bồ 提Đề
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


普phổ 見kiến 於ư 諸chư 法pháp
二nhị 邊biên 皆giai 捨xả 離ly
道Đạo 成thành 永vĩnh 不bất 退thoái
轉chuyển 此thử 無vô 等đẳng 輪luân


不bất 可khả 思tư 議nghị 劫kiếp
精tinh 進tấn 修tu 諸chư 行hành
為vì 度độ 諸chư 眾chúng 生sanh
此thử 是thị 大Đại 仙Tiên 力lực


導đạo 師sư 降hàng 眾chúng 魔ma
勇dũng 健kiện 無vô 能năng 勝thắng
光quang 中trung 演diễn 妙diệu 義nghĩa
慈từ 悲bi 故cố 如như 是thị


以dĩ 彼bỉ 智trí 慧tuệ 心tâm
破phá 諸chư 煩phiền 惱não 障chướng
一nhất 念niệm 見kiến 一nhất 切thiết
此thử 是thị 佛Phật 神thần 力lực


擊kích 于vu 正Chánh 法Pháp 鼓cổ
覺giác 寤ngụ 十thập 方phương 剎sát
咸hàm 令linh 向hướng 菩Bồ 提Đề
自tự 在tại 力lực 能năng 爾nhĩ


不bất 壞hoại 無vô 邊biên 境cảnh
而nhi 遊du 諸chư 億ức 剎sát
於ư 有hữu 無vô 所sở 著trước
彼bỉ 自tự 在tại 如như 佛Phật


諸chư 佛Phật 如như 虛hư 空không
究cứu 竟cánh 常thường 清thanh 淨tịnh
憶ức 念niệm 生sanh 歡hoan 喜hỷ
彼bỉ 諸chư 願nguyện 具cụ 足túc


一nhất 一nhất 地địa 獄ngục 中trung
經kinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp
為vì 度độ 眾chúng 生sanh 故cố
而nhi 能năng 忍nhẫn 是thị 苦khổ


不bất 惜tích 於ư 身thân 命mạng
常thường 護hộ 諸chư 佛Phật 法Pháp
無vô 我ngã 心tâm 調điều 柔nhu
能năng 得đắc 如Như 來Lai 道Đạo


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 十thập 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương 百bách 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

佛Phật 了liễu 法pháp 如như 幻huyễn
通thông 達đạt 無vô 障chướng 礙ngại
心tâm 淨tịnh 離ly 眾chúng 著trước
調điều 伏phục 諸chư 群quần 生sanh


或hoặc 有hữu 見kiến 初sơ 生sanh
妙diệu 色sắc 如như 金kim 山sơn
住trụ 是thị 最tối 後hậu 身thân
永vĩnh 作tác 人nhân 中trung 月nguyệt


或hoặc 見kiến 經kinh 行hành 時thời
具cụ 無vô 量lượng 功công 德đức
念niệm 慧tuệ 皆giai 善thiện 巧xảo
丈trượng 夫phu 師sư 子tử 步bộ


或hoặc 見kiến 紺cám 青thanh 目mục
觀quán 察sát 於ư 十thập 方phương
有hữu 時thời 現hiện 戲hí 笑tiếu
為vì 順thuận 眾chúng 生sanh 欲dục


或hoặc 見kiến 師sư 子tử 吼hống
殊thù 勝thắng 無vô 比tỉ 身thân
示thị 現hiện 最tối 後hậu 生sanh
所sở 說thuyết 無vô 非phi 實thật


或hoặc 有hữu 見kiến 出xuất 家gia
解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 縛phược
修tu 治trị 諸chư 佛Phật 行hành
常thường 樂nhạo 觀quán 寂tịch 滅diệt


或hoặc 見kiến 坐tọa 道Đạo 場Tràng
覺giác 知tri 一nhất 切thiết 法pháp
到đáo 功công 德đức 彼bỉ 岸ngạn
癡si 暗ám 煩phiền 惱não 盡tận


或hoặc 見kiến 勝thắng 丈trượng 夫phu
具cụ 足túc 大đại 悲bi 心tâm
轉chuyển 於ư 妙diệu 法Pháp 輪luân
度độ 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh


或hoặc 見kiến 師sư 子tử 吼hống
威uy 光quang 最tối 殊thù 特đặc
超siêu 一nhất 切thiết 世thế 間gian
神thần 通thông 力lực 無vô 等đẳng


或hoặc 見kiến 心tâm 寂tịch 靜tĩnh
如như 世thế 燈đăng 永vĩnh 滅diệt
種chủng 種chủng 現hiện 神thần 通thông
十Thập 力Lực 能năng 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 百bách 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương 千thiên 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

佛Phật 於ư 甚thậm 深thâm 法Pháp
通thông 達đạt 無vô 與dữ 等đẳng
眾chúng 生sanh 不bất 能năng 了liễu
次thứ 第đệ 為vi 開khai 示thị


我ngã 性tánh 未vị 曾tằng 有hữu
我ngã 所sở 亦diệc 空không 寂tịch
云vân 何hà 諸chư 如Như 來Lai
而nhi 得đắc 有hữu 其kỳ 身thân


解giải 脫thoát 明minh 行hành 者giả
無vô 數số 無vô 等đẳng 倫luân
世thế 間gian 諸chư 因nhân 量lượng
求cầu 過quá 不bất 可khả 得đắc


佛Phật 非phi 世thế 間gian 蘊uẩn
界giới 處xứ 生sanh 死tử 法pháp
數số 法pháp 不bất 能năng 成thành
故cố 號hiệu 人Nhân 師Sư 子Tử


其kỳ 性tánh 本bổn 空không 寂tịch
內nội 外ngoại 俱câu 解giải 脫thoát
離ly 一nhất 切thiết 妄vọng 念niệm
無vô 等đẳng 法Pháp 如như 是thị


體thể 性tánh 常thường 不bất 動động
無vô 我ngã 無vô 來lai 去khứ
而nhi 能năng 寤ngụ 世thế 間gian
無vô 邊biên 悉tất 調điều 伏phục


常thường 樂nhạo 觀quán 寂tịch 滅diệt
一nhất 相tướng 無vô 有hữu 二nhị
其kỳ 心tâm 不bất 增tăng 減giảm
現hiện 無vô 量lượng 神thần 力lực


不bất 作tác 諸chư 眾chúng 生sanh
業nghiệp 報báo 因nhân 緣duyên 行hành
而nhi 能năng 了liễu 無vô 礙ngại
善Thiện 逝Thệ 法pháp 如như 是thị


種chủng 種chủng 諸chư 眾chúng 生sanh
流lưu 轉chuyển 於ư 十thập 方phương
如Như 來Lai 不bất 分phân 別biệt
度độ 脫thoát 無vô 邊biên 類loại


諸chư 佛Phật 真chân 金kim 色sắc
非phi 有hữu 遍biến 諸chư 有hữu
隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 樂nhạo
為vi 說thuyết 寂tịch 滅diệt 法Pháp


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 千thiên 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương十thập 千thiên 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

發phát 起khởi 大đại 悲bi 心tâm
救cứu 護hộ 諸chư 眾chúng 生sanh
永vĩnh 出xuất 人nhân 天thiên 眾chúng
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


意ý 常thường 信tín 樂nhạo 佛Phật
其kỳ 心tâm 不bất 退thoái 轉chuyển
親thân 近cận 諸chư 如Như 來Lai
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


志chí 樂nhạo 佛Phật 功công 德đức
其kỳ 心tâm 永vĩnh 不bất 退thoái
住trụ 於ư 清thanh 涼lương 慧tuệ
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


一nhất 切thiết 威uy 儀nghi 中trung
常thường 念niệm 佛Phật 功công 德đức
晝trú 夜dạ 無vô 暫tạm 斷đoạn
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


觀quán 無vô 邊biên 三tam 世thế
學học 彼bỉ 佛Phật 功công 德đức
常thường 無vô 厭yếm 倦quyện 心tâm
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


觀quán 身thân 如như 實thật 相tướng
一nhất 切thiết 皆giai 寂tịch 滅diệt
離ly 我ngã 無vô 我ngã 著trước
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


等đẳng 觀quán 眾chúng 生sanh 心tâm
不bất 起khởi 諸chư 分phân 別biệt
入nhập 於ư 真chân 實thật 境cảnh
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


悉tất 舉cử 無vô 邊biên 界giới
普phổ 飲ẩm 一nhất 切thiết 海hải
此thử 神thần 通thông 智trí 力lực
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


思tư 惟duy 諸chư 國quốc 土độ
色sắc 與dữ 非phi 色sắc 相tướng
一nhất 切thiết 悉tất 能năng 知tri
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


十thập 方phương 國quốc 土độ 塵trần
一nhất 塵trần 為vi 一nhất 佛Phật
悉tất 能năng 知tri 其kỳ 數số
如như 是thị 業nghiệp 應ưng 作tác


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 十thập 千thiên 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương百bách 千thiên 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

若nhược 以dĩ 威uy 德đức 色sắc 種chủng 族tộc
而nhi 見kiến 人nhân 中trung 調Điều 御Ngự 師Sư
是thị 為vi 病bệnh 眼nhãn 顛điên 倒đảo 見kiến
彼bỉ 不bất 能năng 知tri 最tối 勝thắng 法Pháp


如Như 來Lai 色sắc 形hình 諸chư 相tướng 等đẳng
一nhất 切thiết 世thế 間gian 莫mạc 能năng 測trắc
億ức 那na 由do 劫kiếp 共cộng 思tư 量lượng
色sắc 相tướng 威uy 德đức 轉chuyển 無vô 邊biên


如Như 來Lai 非phi 以dĩ 相tướng 為vi 體thể
但đãn 是thị 無vô 相tướng 寂tịch 滅diệt 法Pháp
身thân 相tướng 威uy 儀nghi 悉tất 具cụ 足túc
世thế 間gian 隨tùy 樂nhạo 皆giai 得đắc 見kiến


佛Phật 法Pháp 微vi 妙diệu 難nan 可khả 量lượng
一nhất 切thiết 言ngôn 說thuyết 莫mạc 能năng 及cập
非phi 是thị 和hòa 合hợp 非phi 不bất 合hợp
體thể 性tánh 寂tịch 滅diệt 無vô 諸chư 相tướng


佛Phật 身thân 無vô 生sanh 超siêu 戲hí 論luận
非phi 是thị 蘊uẩn 聚tụ 差sai 別biệt 法pháp
得đắc 自tự 在tại 力lực 決quyết 定định 見kiến
所sở 行hành 無vô 畏úy 離ly 言ngôn 道đạo


身thân 心tâm 悉tất 平bình 等đẳng
內nội 外ngoại 皆giai 解giải 脫thoát
永vĩnh 劫kiếp 住trụ 正chánh 念niệm
無vô 著trước 無vô 所sở 繫hệ


意ý 淨tịnh 光quang 明minh 者giả
所sở 行hành 無vô 染nhiễm 著trước
智trí 眼nhãn 靡mĩ 不bất 周chu
廣quảng 大đại 利lợi 眾chúng 生sanh


一nhất 身thân 為vi 無vô 量lượng
無vô 量lượng 復phục 為vi 一nhất
了liễu 知tri 諸chư 世thế 間gian
現hiện 形hình 遍biến 一nhất 切thiết


此thử 身thân 無vô 所sở 從tùng
亦diệc 無vô 所sở 積tích 聚tụ
眾chúng 生sanh 分phân 別biệt 故cố
見kiến 佛Phật 種chủng 種chủng 身thân


心tâm 分phân 別biệt 世thế 間gian
是thị 心tâm 無vô 所sở 有hữu
如Như 來Lai 知tri 此thử 法pháp
如như 是thị 見kiến 佛Phật 身thân


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 百bách 千thiên 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương百bách 萬vạn 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

如Như 來Lai 最tối 自tự 在tại
超siêu 世thế 無vô 所sở 依y
具cụ 一nhất 切thiết 功công 德đức
度độ 脫thoát 於ư 諸chư 有hữu


無vô 染nhiễm 無vô 所sở 著trước
無vô 想tưởng 無vô 依y 止chỉ
體thể 性tánh 不bất 可khả 量lượng
見kiến 者giả 咸hàm 稱xưng 歎thán


光quang 明minh 遍biến 清thanh 淨tịnh
塵trần 累lụy 悉tất 蠲quyên 滌địch
不bất 動động 離ly 二nhị 邊biên
此thử 是thị 如Như 來Lai 智trí


若nhược 有hữu 見kiến 如Như 來Lai
身thân 心tâm 離ly 分phân 別biệt
則tắc 於ư 一nhất 切thiết 法pháp
永vĩnh 出xuất 諸chư 疑nghi 滯trệ


一nhất 切thiết 世thế 間gian 中trung
處xứ 處xứ 轉chuyển 法Pháp 輪luân
無vô 性tánh 無vô 所sở 轉chuyển
導đạo 師sư 方phương 便tiện 說thuyết


於ư 法pháp 無vô 疑nghi 惑hoặc
永vĩnh 絕tuyệt 諸chư 戲hí 論luận
不bất 生sanh 分phân 別biệt 心tâm
是thị 念niệm 佛Phật 菩Bồ 提Đề


了liễu 知tri 差sai 別biệt 法pháp
不bất 著trước 於ư 言ngôn 說thuyết
無vô 有hữu 一nhất 與dữ 多đa
是thị 名danh 隨tùy 佛Phật 教giáo


多đa 中trung 無vô 一nhất 性tánh
一nhất 亦diệc 無vô 有hữu 多đa
如như 是thị 二nhị 俱câu 捨xả
普phổ 入nhập 佛Phật 功công 德đức


眾chúng 生sanh 及cập 國quốc 土độ
一nhất 切thiết 皆giai 寂tịch 滅diệt
無vô 依y 無vô 分phân 別biệt
能năng 入nhập 佛Phật 菩Bồ 提Đề


眾chúng 生sanh 及cập 國quốc 土độ
一nhất 異dị 不bất 可khả 得đắc
如như 是thị 善thiện 觀quán 察sát
名danh 知tri 佛Phật 法Pháp 義nghĩa


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 百bách 萬vạn 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương一nhất 億ức 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung各các 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

智trí 慧tuệ 無vô 等đẳng 法Pháp 無vô 邊biên
超siêu 諸chư 有hữu 海hải 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
壽thọ 量lượng 光quang 明minh 悉tất 無vô 比tỉ
此thử 功công 德đức 者giả 方phương 便tiện 力lực


所sở 有hữu 佛Phật 法Pháp 皆giai 明minh 了liễu
常thường 觀quán 三tam 世thế 無vô 厭yếm 倦quyện
雖tuy 緣duyên 境cảnh 界giới 不bất 分phân 別biệt
此thử 難nan 思tư 者giả 方phương 便tiện 力lực


樂nhạo 觀quán 眾chúng 生sanh 無vô 生sanh 想tưởng
普phổ 見kiến 諸chư 趣thú 無vô 趣thú 想tưởng
恒hằng 住trụ 禪thiền 寂tịch 不bất 繫hệ 心tâm
此thử 無vô 礙ngại 慧tuệ 方phương 便tiện 力lực


善thiện 巧xảo 通thông 達đạt 一nhất 切thiết 法pháp
正chánh 念niệm 勤cần 修tu 涅Niết 槃Bàn 道Đạo
樂nhạo 於ư 解giải 脫thoát 離ly 不bất 平bình
此thử 寂tịch 滅diệt 人nhân 方phương 便tiện 力lực


有hữu 能năng 勸khuyến 向hướng 佛Phật 菩Bồ 提Đề
趣thú 如như 法Pháp 界Giới 一Nhất 切Thiết 智Trí
善thiện 化hóa 眾chúng 生sanh 入nhập 於ư 諦đế
此thử 住trụ 佛Phật 心tâm 方phương 便tiện 力lực


佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp 皆giai 隨tùy 入nhập
廣quảng 大đại 智trí 慧tuệ 無vô 所sở 礙ngại
一nhất 切thiết 處xứ 行hành 悉tất 已dĩ 臻trăn
此thử 自tự 在tại 修tu 方phương 便tiện 力lực


恒hằng 住trụ 涅Niết 槃Bàn 如như 虛hư 空không
隨tùy 心tâm 化hóa 現hiện 靡mĩ 不bất 周chu
此thử 依y 無vô 相tướng 而nhi 為vi 相tướng
到đáo 難nan 到đáo 者giả 方phương 便tiện 力lực


晝trú 夜dạ 日nhật 月nguyệt 及cập 年niên 劫kiếp
世thế 界giới 始thỉ 終chung 成thành 壞hoại 相tướng
如như 是thị 憶ức 念niệm 悉tất 了liễu 知tri
此thử 時thời 數số 智trí 方phương 便tiện 力lực


一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 有hữu 生sanh 滅diệt
色sắc 與dữ 非phi 色sắc 想tưởng 非phi 想tưởng
所sở 有hữu 名danh 字tự 悉tất 了liễu 知tri
此thử 住trụ 難nan 思tư 方phương 便tiện 力lực


過quá 去khứ 現hiện 在tại 未vị 來lai 世thế
所sở 有hữu 言ngôn 說thuyết 皆giai 能năng 了liễu
而nhi 知tri 三tam 世thế 悉tất 平bình 等đẳng
此thử 無vô 比tỉ 解giải 方phương 便tiện 力lực


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 一nhất 億ức 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương十thập 億ức 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

廣quảng 大đại 苦khổ 行hành 皆giai 修tu 習tập
日nhật 夜dạ 精tinh 勤cần 無vô 厭yếm 怠đãi
已dĩ 度độ 難nan 度độ 師sư 子tử 吼hống
普phổ 化hóa 眾chúng 生sanh 是thị 其kỳ 行hành


眾chúng 生sanh 流lưu 轉chuyển 愛ái 欲dục 海hải
無vô 明minh 網võng 覆phú 大đại 憂ưu 迫bách
至chí 仁nhân 勇dũng 猛mãnh 悉tất 斷đoạn 除trừ
誓thệ 亦diệc 當đương 然nhiên 是thị 其kỳ 行hành


世thế 間gian 放phóng 逸dật 著trước 五ngũ 欲dục
不bất 實thật 分phân 別biệt 受thọ 眾chúng 苦khổ
奉phụng 行hành 佛Phật 教giáo 常thường 攝nhiếp 心tâm
誓thệ 度độ 於ư 斯tư 是thị 其kỳ 行hành


眾chúng 生sanh 著trước 我ngã 入nhập 生sanh 死tử
求cầu 其kỳ 邊biên 際tế 不bất 可khả 得đắc
普phổ 事sự 如Như 來Lai 獲hoạch 妙diệu 法Pháp
為vi 彼bỉ 宣tuyên 說thuyết 是thị 其kỳ 行hành


眾chúng 生sanh 無vô 怙hộ 病bệnh 所sở 纏triền
常thường 淪luân 惡ác 趣thú 起khởi 三tam 毒độc
大đại 火hỏa 猛mãnh 焰diễm 恒hằng 燒thiêu 熱nhiệt
淨tịnh 心tâm 度độ 彼bỉ 是thị 其kỳ 行hành


眾chúng 生sanh 迷mê 惑hoặc 失thất 正Chánh 道Đạo
常thường 行hành 邪tà 徑kính 入nhập 闇ám 宅trạch
為vì 彼bỉ 大đại 然nhiên 正Chánh 法Pháp 燈đăng
永vĩnh 作tác 照chiếu 明minh 是thị 其kỳ 行hành


眾chúng 生sanh 漂phiêu 溺nịch 諸chư 有hữu 海hải
憂ưu 難nạn 無vô 涯nhai 不bất 可khả 處xứ
為vì 彼bỉ 興hưng 造tạo 大đại 法Pháp 船thuyền
皆giai 令linh 得đắc 度độ 是thị 其kỳ 行hành


眾chúng 生sanh 無vô 知tri 不bất 見kiến 本bổn
迷mê 惑hoặc 癡si 狂cuồng 險hiểm 難nạn 中trung
佛Phật 哀ai 愍mẫn 彼bỉ 建kiến 法pháp 橋kiều
正chánh 念niệm 令linh 昇thăng 是thị 其kỳ 行hành


見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 在tại 險hiểm 道đạo
老lão 病bệnh 死tử 苦khổ 常thường 逼bức 迫bách
修tu 諸chư 方phương 便tiện 無vô 限hạn 量lượng
誓thệ 當đương 悉tất 度độ 是thị 其kỳ 行hành


聞văn 法Pháp 信tín 解giải 無vô 疑nghi 惑hoặc
了liễu 性tánh 空không 寂tịch 不bất 驚kinh 怖bố
隨tùy 形hình 六lục 道đạo 遍biến 十thập 方phương
普phổ 教giáo 群quần 迷mê 是thị 其kỳ 行hành


爾nhĩ 時thời 光quang 明minh過quá 十thập 億ức 世thế 界giới遍biến 照chiếu 東đông 方phương百bách 億ức 世thế 界giới千thiên 億ức 世thế 界giới百bách 千thiên 億ức 世thế 界giới那na 由do 他tha 億ức 世thế 界giới百bách 那na 由do 他tha 億ức 世thế 界giới千thiên 那na 由do 他tha 億ức 世thế 界giới百bách 千thiên 那na 由do 他tha 億ức 世thế 界giới如như 是thị 無vô 數số 無vô 量lượng無vô 邊biên 無vô 等đẳng不bất 可khả 數sổ不bất 可khả 稱xưng不bất 可khả 思tư不bất 可khả 量lượng不bất 可khả 說thuyết盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới所sở 有hữu 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị彼bỉ 一nhất 一nhất 世thế 界giới 中trung皆giai 有hữu 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề乃nãi 至chí 百bách 億ức色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 皆giai 明minh 現hiện彼bỉ 一nhất 一nhất 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung悉tất 見kiến 如Như 來Lai坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố十thập 方phương 各các 有hữu一nhất 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 與dữ十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở其kỳ 大đại 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng所sở 從tùng 來lai 國quốc謂vị 金Kim 色Sắc 世Thế 界Giới 等đẳng本bổn 所sở 事sự 佛Phật謂vị 不Bất 動Động 智Trí 如Như 來Lai 等đẳng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 處xứ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát各các 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 發phát 聲thanh說thuyết 此thử 頌tụng 言ngôn

一nhất 念niệm 普phổ 觀quán 無vô 量lượng 劫kiếp
無vô 去khứ 無vô 來lai 亦diệc 無vô 住trụ
如như 是thị 了liễu 知tri 三tam 世thế 事sự
超siêu 諸chư 方phương 便tiện 成thành 十Thập 力Lực


十thập 方phương 無vô 比tỉ 善thiện 名danh 稱xưng
永vĩnh 離ly 諸chư 難nạn 常thường 歡hoan 喜hỷ
普phổ 詣nghệ 一nhất 切thiết 國quốc 土độ 中trung
廣quảng 為vi 宣tuyên 揚dương 如như 是thị 法pháp


為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 供cúng 養dường 佛Phật
如như 其kỳ 意ý 獲hoạch 相tương 似tự 果quả
於ư 一nhất 切thiết 法pháp 悉tất 順thuận 知tri
遍biến 十thập 方phương 中trung 現hiện 神thần 力lực


從tùng 初sơ 供cung 佛Phật 意ý 柔nhu 忍nhẫn
入nhập 深thâm 禪thiền 定định 觀quán 法pháp 性tánh
普phổ 勸khuyến 眾chúng 生sanh 發phát 道Đạo 心tâm
以dĩ 此thử 速tốc 成thành 無vô 上thượng 果quả


十thập 方phương 求cầu 法Pháp 情tình 無vô 異dị
為vi 修tu 功công 德đức 令linh 滿mãn 足túc
有hữu 無vô 二nhị 相tướng 悉tất 滅diệt 除trừ
此thử 人nhân 於ư 佛Phật 為vi 真chân 見kiến


普phổ 往vãng 十thập 方phương 諸chư 國quốc 土độ
廣quảng 說thuyết 妙diệu 法Pháp 興hưng 義nghĩa 利lợi
住trụ 於ư 實thật 際tế 不bất 動động 搖dao
此thử 人nhân 功công 德đức 同đồng 於ư 佛Phật


如Như 來Lai 所sở 轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân
一nhất 切thiết 皆giai 是thị 菩Bồ 提Đề 分Phần
若nhược 能năng 聞văn 已dĩ 悟ngộ 法pháp 性tánh
如như 是thị 之chi 人nhân 常thường 見kiến 佛Phật


不bất 見kiến 十Thập 力Lực 空không 如như 幻huyễn
雖tuy 見kiến 非phi 見kiến 如như 盲manh 覩đổ
分phân 別biệt 取thủ 相tướng 不bất 見kiến 佛Phật
畢tất 竟cánh 離ly 著trước 乃nãi 能năng 見kiến


眾chúng 生sanh 隨tùy 業nghiệp 種chủng 種chủng 別biệt
十thập 方phương 內nội 外ngoại 難nan 盡tận 見kiến
佛Phật 身thân 無vô 礙ngại 遍biến 十thập 方phương
不bất 可khả 盡tận 見kiến 亦diệc 如như 是thị


譬thí 如như 空không 中trung 無vô 量lượng 剎sát
無vô 來lai 無vô 去khứ 遍biến 十thập 方phương
生sanh 成thành 滅diệt 壞hoại 無vô 所sở 依y
佛Phật 遍biến 虛hư 空không 亦diệc 如như 是thị


菩Bồ 薩Tát 問Vấn 明Minh 品Phẩm 第đệ 十thập

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 覺Giác 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử心tâm 性tánh 是thị 一nhất云vân 何hà 見kiến 有hữu種chủng 種chủng 差sai 別biệt所sở 謂vị往vãng 善thiện 趣thú 惡ác 趣thú諸chư 根căn 滿mãn 缺khuyết受thọ 生sanh 同đồng 異dị端đoan 正chánh 醜xú 陋lậu苦khổ 樂lạc 不bất 同đồng業nghiệp 不bất 知tri 心tâm心tâm 不bất 知tri 業nghiệp受thọ 不bất 知tri 報báo報báo 不bất 知tri 受thọ心tâm 不bất 知tri 受thọ受thọ 不bất 知tri 心tâm因nhân 不bất 知tri 緣duyên緣duyên 不bất 知tri 因nhân智trí 不bất 知tri 境cảnh境cảnh 不bất 知tri 智trí

時thời 覺Giác 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

仁Nhân 今kim 問vấn 是thị 義nghĩa
為vì 曉hiểu 悟ngộ 群quần 蒙mông
我ngã 如như 其kỳ 性tánh 答đáp
惟duy 仁Nhân 應ưng 諦đế 聽thính


諸chư 法pháp 無vô 作tác 用dụng
亦diệc 無vô 有hữu 體thể 性tánh
是thị 故cố 彼bỉ 一nhất 切thiết
各các 各các 不bất 相tương 知tri


譬thí 如như 河hà 中trung 水thủy
湍thoan 流lưu 競cạnh 奔bôn 逝thệ
各các 各các 不bất 相tương 知tri
諸chư 法pháp 亦diệc 如như 是thị


亦diệc 如như 大đại 火hỏa 聚tụ
猛mãnh 焰diễm 同đồng 時thời 發phát
各các 各các 不bất 相tương 知tri
諸chư 法pháp 亦diệc 如như 是thị


又hựu 如như 長trường 風phong 起khởi
遇ngộ 物vật 咸hàm 鼓cổ 扇thiên
各các 各các 不bất 相tương 知tri
諸chư 法pháp 亦diệc 如như 是thị


又hựu 如như 眾chúng 地địa 界giới
展triển 轉chuyển 因nhân 依y 住trụ
各các 各các 不bất 相tương 知tri
諸chư 法pháp 亦diệc 如như 是thị


眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân
心tâm 意ý 諸chư 情tình 根căn
以dĩ 此thử 常thường 流lưu 轉chuyển
而nhi 無vô 能năng 轉chuyển 者giả


法pháp 性tánh 本bổn 無vô 生sanh
示thị 現hiện 而nhi 有hữu 生sanh
是thị 中trung 無vô 能năng 現hiện
亦diệc 無vô 所sở 現hiện 物vật


眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân
心tâm 意ý 諸chư 情tình 根căn
一nhất 切thiết 空không 無vô 性tánh
妄vọng 心tâm 分phân 別biệt 有hữu


如như 理lý 而nhi 觀quán 察sát
一nhất 切thiết 皆giai 無vô 性tánh
法Pháp 眼nhãn 不bất 思tư 議nghị
此thử 見kiến 非phi 顛điên 倒đảo


若nhược 實thật 若nhược 不bất 實thật
若nhược 妄vọng 若nhược 非phi 妄vọng
世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian
但đãn 有hữu 假giả 言ngôn 說thuyết


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 財Tài 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 非phi 眾chúng 生sanh云vân 何hà 如Như 隨tùy 其kỳ 時thời隨tùy 其kỳ 命mạng隨tùy 其kỳ 身thân隨tùy 其kỳ 行hành隨tùy 其kỳ 解giải隨tùy 其kỳ 言ngôn 論luận隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo隨tùy 其kỳ 方phương 便tiện隨tùy 其kỳ 思tư 惟duy隨tùy 其kỳ 觀quán 察sát於ư 如như 是thị 諸chư 眾chúng 生sanh 中trung為vi 現hiện 其kỳ 身thân教giáo 化hóa 調điều 伏phục

時thời 財Tài 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

此thử 是thị 樂nhạo 寂tịch 滅diệt
多đa 聞văn 者giả 境cảnh 界giới
我ngã 為vì 仁Nhân 宣tuyên 說thuyết
仁Nhân 今kim 應ưng 聽thính 受thọ


分phân 別biệt 觀quán 內nội 身thân
此thử 中trung 誰thùy 是thị 我ngã
若nhược 能năng 如như 是thị 解giải
彼bỉ 達đạt 我ngã 有hữu 無vô


此thử 身thân 假giả 安an 立lập
住trụ 處xứ 無vô 方phương 所sở
諦đế 了liễu 是thị 身thân 者giả
於ư 中trung 無vô 所sở 著trước


於ư 身thân 善thiện 觀quán 察sát
一nhất 切thiết 皆giai 明minh 見kiến
知tri 法pháp 皆giai 虛hư 妄vọng
不bất 起khởi 心tâm 分phân 別biệt


壽thọ 命mạng 因nhân 誰thùy 起khởi
復phục 因nhân 誰thùy 退thoái 滅diệt
猶do 如như 旋toàn 火hỏa 輪luân
初sơ 後hậu 不bất 可khả 知tri


智trí 者giả 能năng 觀quán 察sát
一nhất 切thiết 有hữu 無vô 常thường
諸chư 法pháp 空không 無vô 我ngã
永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 相tướng


眾chúng 報báo 隨tùy 業nghiệp 生sanh
如như 夢mộng 不bất 真chân 實thật
念niệm 念niệm 常thường 滅diệt 壞hoại
如như 前tiền 後hậu 亦diệc 爾nhĩ


世thế 間gian 所sở 見kiến 法pháp
但đãn 以dĩ 心tâm 為vi 主chủ
隨tùy 解giải 取thủ 眾chúng 相tướng
顛điên 倒đảo 不bất 如như 實thật


世thế 間gian 所sở 言ngôn 論luận
一nhất 切thiết 是thị 分phân 別biệt
未vị 曾tằng 有hữu 一nhất 法pháp
得đắc 入nhập 於ư 法pháp 性tánh


能năng 緣duyên 所sở 緣duyên 力lực
種chủng 種chủng 法pháp 出xuất 生sanh
速tốc 滅diệt 不bất 暫tạm 停đình
念niệm 念niệm 悉tất 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 寶Bảo 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh等đẳng 有hữu 四tứ 大đại無vô 我ngã無vô 我ngã 所sở云vân 何hà 而nhi 有hữu受thọ 苦khổ 受thọ 樂lạc端đoan 正chánh 醜xú 陋lậu內nội 好hảo 外ngoại 好hảo少thiểu 受thọ 多đa 受thọ或hoặc 受thọ 現hiện 報báo或hoặc 受thọ 後hậu 報báo然nhiên 法Pháp 界Giới 中trung無vô 美mỹ 無vô 惡ác

時thời 寶Bảo 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

隨tùy 其kỳ 所sở 行hành 業nghiệp
如như 是thị 果quả 報báo 生sanh
作tác 者giả 無vô 所sở 有hữu
諸chư 佛Phật 之chi 所sở 說thuyết


譬thí 如như 淨tịnh 明minh 鏡kính
隨tùy 其kỳ 所sở 對đối 質chất
現hiện 像tượng 各các 不bất 同đồng
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


亦diệc 如như 田điền 種chủng 子tử
各các 各các 不bất 相tương 知tri
自tự 然nhiên 能năng 出xuất 生sanh
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


又hựu 如như 巧xảo 幻huyễn 師sư
在tại 彼bỉ 四tứ 衢cù 道đạo
示thị 現hiện 眾chúng 色sắc 相tướng
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


如như 機cơ 關quan 木mộc 人nhân
能năng 出xuất 種chủng 種chủng 聲thanh
彼bỉ 無vô 我ngã 非phi 我ngã
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


亦diệc 如như 眾chúng 鳥điểu 類loại
從tùng 㲉xác 而nhi 得đắc 出xuất
音âm 聲thanh 各các 不bất 同đồng
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


譬thí 如như 胎thai 藏tạng 中trung
諸chư 根căn 悉tất 成thành 就tựu
體thể 相tướng 無vô 來lai 處xứ
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


又hựu 如như 在tại 地địa 獄ngục
種chủng 種chủng 諸chư 苦khổ 事sự
彼bỉ 悉tất 無vô 所sở 從tùng
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


譬thí 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương
成thành 就tựu 勝thắng 七thất 寶bảo
來lai 處xứ 不bất 可khả 得đắc
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


又hựu 如như 諸chư 世thế 界giới
大đại 火hỏa 所sở 燒thiêu 然nhiên
此thử 火hỏa 無vô 來lai 處xứ
業nghiệp 性tánh 亦diệc 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 德đức 首thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử如Như 來Lai 所sở 悟ngộ唯duy 是thị 一nhất 法pháp云vân 何hà 乃nãi 說thuyết無vô 量lượng 諸chư 法pháp現hiện 無vô 量lượng 剎sát化hóa 無vô 量lượng 眾chúng演diễn 無vô 量lượng 音âm示thị 無vô 量lượng 身thân知tri 無vô 量lượng 心tâm現hiện 無vô 量lượng 神thần 通thông普phổ 能năng 震chấn 動động無vô 量lượng 世thế 界giới示thị 現hiện 無vô 量lượng殊thù 勝thắng 莊trang 嚴nghiêm顯hiển 示thị 無vô 邊biên種chủng 種chủng 境cảnh 界giới而nhi 法pháp 性tánh 中trung此thử 差sai 別biệt 相tướng皆giai 不bất 可khả 得đắc

時thời 德Đức 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

佛Phật 子tử 所sở 問vấn 義nghĩa
甚thậm 深thâm 難nan 可khả 了liễu
智trí 者giả 能năng 知tri 此thử
常thường 樂nhạo 佛Phật 功công 德đức


譬thí 如như 地địa 性tánh 一nhất
眾chúng 生sanh 各các 別biệt 住trú
地địa 無vô 一nhất 異dị 念niệm
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


亦diệc 如như 火hỏa 性tánh 一nhất
能năng 燒thiêu 一nhất 切thiết 物vật
火hỏa 焰diễm 無vô 分phân 別biệt
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


亦diệc 如như 大đại 海hải 一nhất
波ba 濤đào 千thiên 萬vạn 異dị
水thủy 無vô 種chủng 種chủng 殊thù
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


亦diệc 如như 風phong 性tánh 一nhất
能năng 吹xuy 一nhất 切thiết 物vật
風phong 無vô 一nhất 異dị 念niệm
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


亦diệc 如như 大đại 雲vân 雷lôi
普phổ 雨vũ 一nhất 切thiết 地địa
雨vũ 滴tích 無vô 差sai 別biệt
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


亦diệc 如như 地địa 界giới 一nhất
能năng 生sanh 種chủng 種chủng 芽nha
非phi 地địa 有hữu 殊thù 異dị
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


如như 日nhật 無vô 雲vân 曀ê
普phổ 照chiếu 於ư 十thập 方phương
光quang 明minh 無vô 異dị 性tánh
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


亦diệc 如như 空không 中trung 月nguyệt
世thế 間gian 靡mĩ 不bất 見kiến
非phi 月nguyệt 往vãng 其kỳ 處xứ
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


譬thí 如như 大Đại 梵Phạm 王Vương
應ưng 現hiện 滿mãn 三tam 千thiên
其kỳ 身thân 無vô 別biệt 異dị
諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 目Mục 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử如Như 來Lai 福phước 田điền等đẳng 一nhất 無vô 異dị云vân 何hà 而nhi 見kiến眾chúng 生sanh 布bố 施thí果quả 報báo 不bất 同đồng所sở 謂vị種chủng 種chủng 色sắc種chủng 種chủng 形hình種chủng 種chủng 家gia種chủng 種chủng 根căn種chủng 種chủng 財tài種chủng 種chủng 主chủ種chủng 種chủng 眷quyến 屬thuộc種chủng 種chủng 官quan 位vị種chủng 種chủng 功công 德đức種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ而nhi 佛Phật 於ư 彼bỉ其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng無vô 異dị 思tư 惟duy

時thời 目Mục 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

譬thí 如như 大đại 地địa 一nhất
隨tùy 種chủng 各các 生sanh 芽nha
於ư 彼bỉ 無vô 怨oán 親thân
佛Phật 福phước 田điền 亦diệc 然nhiên


又hựu 如như 水thủy 一nhất 味vị
因nhân 器khí 有hữu 差sai 別biệt
佛Phật 福phước 田điền 亦diệc 然nhiên
眾chúng 生sanh 心tâm 故cố 異dị


亦diệc 如như 巧xảo 幻huyễn 師sư
能năng 令linh 眾chúng 歡hoan 喜hỷ
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
令linh 眾chúng 生sanh 敬kính 悅duyệt


如như 有hữu 才tài 智trí 王vương
能năng 令linh 大đại 眾chúng 喜hỷ
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
令linh 眾chúng 悉tất 安an 樂lạc


譬thí 如như 淨tịnh 明minh 鏡kính
隨tùy 色sắc 而nhi 現hiện 像tượng
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
隨tùy 心tâm 獲hoạch 眾chúng 報báo


如như 阿a 揭yết 陀đà 藥dược
能năng 療liệu 一nhất 切thiết 毒độc
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não 患hoạn


亦diệc 如như 日nhật 出xuất 時thời
照chiếu 曜diệu 於ư 世thế 間gian
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
滅diệt 除trừ 諸chư 黑hắc 暗ám


亦diệc 如như 淨tịnh 滿mãn 月nguyệt
普phổ 照chiếu 於ư 大đại 地địa
佛Phật 福phước 田điền 亦diệc 然nhiên
一nhất 切thiết 處xứ 平bình 等đẳng


譬thí 如như 毘tỳ 藍lam 風phong
普phổ 震chấn 於ư 大đại 地địa
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
動động 三tam 有hữu 眾chúng 生sanh


譬thí 如như 大đại 火hỏa 起khởi
能năng 燒thiêu 一nhất 切thiết 物vật
佛Phật 福phước 田điền 如như 是thị
燒thiêu 一nhất 切thiết 有hữu 為vi


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 勤Cần 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử佛Phật 教giáo 是thị 一nhất眾chúng 生sanh 得đắc 見kiến云vân 何hà 不bất 即tức悉tất 斷đoạn 一nhất 切thiết諸chư 煩phiền 惱não 縛phược 而nhi 得đắc 出xuất 離ly然nhiên 其kỳ 色sắc 蘊uẩn受thọ 蘊uẩn想tưởng 蘊uẩn行hành 蘊uẩn識thức 蘊uẩn欲dục 界giới色sắc 界giới無vô 色sắc 界giới無vô 明minh 貪tham 愛ái無vô 有hữu 差sai 別biệt是thị 則tắc 佛Phật 教giáo於ư 諸chư 眾chúng 生sanh或hoặc 有hữu 利lợi 益ích或hoặc 無vô 利lợi 益ích

時thời 勤Cần 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

佛Phật 子tử 善thiện 諦đế 聽thính
我ngã 今kim 如như 實thật 答đáp
或hoặc 有hữu 速tốc 解giải 脫thoát
或hoặc 有hữu 難nan 出xuất 離ly


若nhược 欲dục 求cầu 除trừ 滅diệt
無vô 量lượng 諸chư 過quá 惡ác
當đương 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung
勇dũng 猛mãnh 常thường 精tinh 進tấn


譬thí 如như 微vi 少thiểu 火hỏa
樵tiều 濕thấp 速tốc 令linh 滅diệt
於ư 佛Phật 教giáo 法Pháp 中trung
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


如như 鑽toàn 燧toại 求cầu 火hỏa
未vị 出xuất 而nhi 數sổ 息tức
火hỏa 勢thế 隨tùy 止chỉ 滅diệt
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


如như 人nhân 持trì 日nhật 珠châu
不bất 以dĩ 物vật 承thừa 影ảnh
火hỏa 終chung 不bất 可khả 得đắc
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


譬thí 如như 赫hách 日nhật 照chiếu
孩hài 稚trĩ 閉bế 其kỳ 目mục
怪quái 言ngôn 何hà 不bất 覩đổ
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


如như 人nhân 無vô 手thủ 足túc
欲dục 以dĩ 芒mang 草thảo 箭tiễn
遍biến 射xạ 破phá 大đại 地địa
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


如như 以dĩ 一nhất 毛mao 端đoan
而nhi 取thủ 大đại 海hải 水thủy
欲dục 令linh 盡tận 乾can 竭kiệt
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


又hựu 如như 劫kiếp 火hỏa 起khởi
欲dục 以dĩ 少thiểu 水thủy 滅diệt
於ư 佛Phật 教giáo 法Pháp 中trung
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


如như 有hữu 見kiến 虛hư 空không
端đoan 居cư 不bất 搖dao 動động
而nhi 言ngôn 普phổ 騰đằng 躡niếp
懈giải 怠đãi 者giả 亦diệc 然nhiên


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 法Pháp 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử如như 佛Phật 所sở 說thuyết

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh受thọ 持trì 正Chánh 法Pháp悉tất 能năng 除trừ 斷đoạn一nhất 切thiết 煩phiền 惱não

何hà 故cố 復phục 有hữu受thọ 持trì 正Chánh 法Pháp而nhi 不bất 斷đoạn 者giả隨tùy 貪tham 瞋sân 癡si隨tùy 慢mạn隨tùy 覆phú隨tùy 忿phẫn隨tùy 恨hận隨tùy 嫉tật隨tùy 慳san隨tùy 誑cuống隨tùy 諂siểm勢thế 力lực 所sở 轉chuyển無vô 有hữu 離ly 心tâm能năng 受thọ 持trì 法Pháp何hà 故cố 復phục 於ư心tâm 行hành 之chi 內nội起khởi 諸chư 煩phiền 惱não

時thời 法Pháp 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

佛Phật 子tử 善thiện 諦đế 聽thính
所sở 問vấn 如như 實thật 義nghĩa
非phi 但đãn 以dĩ 多đa 聞văn
能năng 入nhập 如Như 來Lai 法Pháp


如như 人nhân 水thủy 所sở 漂phiêu
懼cụ 溺nịch 而nhi 渴khát 死tử
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 人nhân 設thiết 美mỹ 膳thiện
自tự 餓ngạ 而nhi 不bất 食thực
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 人nhân 善thiện 方phương 藥dược
自tự 疾tật 不bất 能năng 救cứu
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 人nhân 數số 他tha 寶bảo
自tự 無vô 半bán 錢tiền 分phần
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 有hữu 生sanh 王vương 宮cung
而nhi 受thọ 餧ủy 與dữ 寒hàn
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 聾lung 奏tấu 音âm 樂nhạc
悅duyệt 彼bỉ 不bất 自tự 聞văn
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 盲manh 繢hội 眾chúng 像tượng
示thị 彼bỉ 不bất 自tự 見kiến
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


譬thí 如như 海hải 船thuyền 師sư
而nhi 於ư 海hải 中trung 死tử
於ư 法Pháp 不bất 修tu 行hành
多đa 聞văn 亦diệc 如như 是thị


如như 在tại 四tứ 衢cù 道đạo
廣quảng 說thuyết 眾chúng 好hảo 事sự
內nội 自tự 無vô 實thật 德đức
不bất 行hành 亦diệc 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 智Trí 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử於ư 佛Phật 法Pháp 中trung智trí 為vi 上thượng 首thủ如Như 來Lai 何hà 故cố或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh讚tán 歎thán 布bố 施thí或hoặc 讚tán 持trì 戒giới或hoặc 讚tán 堪kham 忍nhẫn或hoặc 讚tán 精tinh 進tấn或hoặc 讚tán 禪thiền 定định或hoặc 讚tán 智trí 慧tuệ或hoặc 復phục 讚tán 歎thán慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả而nhi 終chung 無vô 有hữu唯duy 以dĩ 一nhất 法Pháp而nhi 得đắc 出xuất 離ly成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả

時thời 智Trí 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

佛Phật 子tử 甚thậm 希hy 有hữu
能năng 知tri 眾chúng 生sanh 心tâm
如như 仁Nhân 所sở 問vấn 義nghĩa
諦đế 聽thính 我ngã 今kim 說thuyết


過quá 去khứ 未vị 來lai 世thế
現hiện 在tại 諸chư 導đạo 師sư
無vô 有hữu 說thuyết 一nhất 法pháp
而nhi 得đắc 於ư 道đạo 者giả


佛Phật 知tri 眾chúng 生sanh 心tâm
性tánh 分phần 各các 不bất 同đồng
隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng 度độ
如như 是thị 而nhi 說thuyết 法Pháp


慳san 者giả 為vi 讚tán 施thí
毀hủy 禁cấm 者giả 讚tán 戒giới
多đa 瞋sân 為vi 讚tán 忍nhẫn
好hiếu 懈giải 讚tán 精tinh 進tấn


亂loạn 意ý 讚tán 禪thiền 定định
愚ngu 癡si 讚tán 智trí 慧tuệ
不bất 仁nhân 讚tán 慈từ 愍mẫn
怒nộ 害hại 讚tán 大đại 悲bi


憂ưu 慼thích 為vi 讚tán 喜hỷ
曲khúc 心tâm 讚tán 歎thán 捨xả
如như 是thị 次thứ 第đệ 修tu
漸tiệm 具cụ 諸chư 佛Phật 法Pháp


如như 先tiên 立lập 基cơ 堵đổ
而nhi 後hậu 造tạo 宮cung 室thất
施thí 戒giới 亦diệc 復phục 然nhiên
菩Bồ 薩Tát 眾chúng 行hành 本bổn


譬thí 如như 建kiến 城thành 廓khuếch
為vì 護hộ 諸chư 人nhân 眾chúng
忍nhẫn 進tiến 亦diệc 如như 是thị
防phòng 護hộ 諸chư 菩Bồ 薩Tát


譬thí 如như 大đại 力lực 王vương
率suất 土thổ 咸hàm 戴đái 仰ngưỡng
定định 慧tuệ 亦diệc 如như 是thị
菩Bồ 薩Tát 所sở 依y 賴lại


亦diệc 如như 轉Chuyển 輪Luân 王Vương
能năng 與dữ 一nhất 切thiết 樂lạc
四Tứ 等Đẳng 亦diệc 如như 是thị
與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 樂lạc


爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát問vấn 賢Hiền 首Thủ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn唯duy 以dĩ 一nhất 道Đạo而nhi 得đắc 出xuất 離ly云vân 何hà 今kim 見kiến一nhất 切thiết 佛Phật 土độ所sở 有hữu 眾chúng 事sự種chủng 種chủng 不bất 同đồng所sở 謂vị世thế 界giới眾chúng 生sanh 界giới說thuyết 法Pháp 調điều 伏phục壽thọ 量lượng 光quang 明minh神thần 通thông 眾chúng 會hội教giáo 儀nghi 法Pháp 住trụ各các 有hữu 差sai 別biệt無vô 有hữu 不bất 具cụ一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp而nhi 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả

時thời 賢Hiền 首Thủ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

文Văn 殊Thù 法pháp 常thường 爾nhĩ
法Pháp 王Vương 唯duy 一nhất 法Pháp
一nhất 切thiết 無vô 礙ngại 人nhân
一nhất 道Đạo 出xuất 生sanh 死tử


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 身thân
唯duy 是thị 一nhất 法Pháp 身thân
一nhất 心tâm 一nhất 智trí 慧tuệ
力lực 無vô 畏úy 亦diệc 然nhiên


如như 本bổn 趣thú 菩Bồ 提Đề
所sở 有hữu 迴hồi 向hướng 心tâm
得đắc 如như 是thị 剎sát 土độ
眾chúng 會hội 及cập 說thuyết 法Pháp


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 剎sát
莊trang 嚴nghiêm 悉tất 圓viên 滿mãn
隨tùy 眾chúng 生sanh 行hành 異dị
如như 是thị 見kiến 不bất 同đồng


佛Phật 剎sát 與dữ 佛Phật 身thân
眾chúng 會hội 及cập 言ngôn 說thuyết
如như 是thị 諸chư 佛Phật 法Pháp
眾chúng 生sanh 莫mạc 能năng 見kiến


其kỳ 心tâm 已dĩ 清thanh 淨tịnh
諸chư 願nguyện 皆giai 具cụ 足túc
如như 是thị 明minh 達đạt 人nhân
於ư 此thử 乃nãi 能năng 覩đổ


隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 樂nhạo
及cập 以dĩ 業nghiệp 果quả 力lực
如như 是thị 見kiến 差sai 別biệt
此thử 佛Phật 威uy 神thần 故cố


佛Phật 剎sát 無vô 分phân 別biệt
無vô 憎tăng 無vô 有hữu 愛ái
但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm
如như 是thị 見kiến 有hữu 殊thù


以dĩ 是thị 於ư 世thế 界giới
所sở 見kiến 各các 差sai 別biệt
非phi 一nhất 切thiết 如Như 來Lai
大Đại 仙Tiên 之chi 過quá 咎cữu


一nhất 切thiết 諸chư 世thế 界giới
所sở 應ưng 受thọ 化hóa 者giả
常thường 見kiến 人nhân 中trung 雄hùng
諸chư 佛Phật 法pháp 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát謂vị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử我ngã 等đẳng 所sở 解giải各các 自tự 說thuyết 已dĩ唯duy 願nguyện 仁Nhân 者Giả以dĩ 妙diệu 辯biện 才tài演diễn 暢sướng 如Như 來Lai所sở 有hữu 境cảnh 界giới何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 因nhân何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 度độ何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 入nhập何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 智trí何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 法pháp何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 說thuyết何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 知tri何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 證chứng何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 現hiện何hà 等đẳng 是thị 佛Phật 境cảnh 界giới 廣quảng

時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát以dĩ 頌tụng 答đáp 曰viết

如Như 來Lai 深thâm 境cảnh 界giới
其kỳ 量lượng 等đẳng 虛hư 空không
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 入nhập
而nhi 實thật 無vô 所sở 入nhập


如Như 來Lai 深thâm 境cảnh 界giới
所sở 有hữu 勝thắng 妙diệu 因nhân
億ức 劫kiếp 常thường 宣tuyên 說thuyết
亦diệc 復phục 不bất 能năng 盡tận


隨tùy 其kỳ 心tâm 智trí 慧tuệ
誘dụ 進tiến 咸hàm 令linh 益ích
如như 是thị 度độ 眾chúng 生sanh
諸chư 佛Phật 之chi 境cảnh 界giới


世thế 間gian 諸chư 國quốc 土độ
一nhất 切thiết 皆giai 隨tùy 入nhập
智trí 身thân 無vô 有hữu 色sắc
非phi 彼bỉ 所sở 能năng 見kiến


諸chư 佛Phật 智trí 自tự 在tại
三tam 世thế 無vô 所sở 礙ngại
如như 是thị 慧tuệ 境cảnh 界giới
平bình 等đẳng 如như 虛hư 空không


法Pháp 界Giới 眾chúng 生sanh 界giới
究cứu 竟cánh 無vô 差sai 別biệt
一nhất 切thiết 悉tất 了liễu 知tri
此thử 是thị 如Như 來Lai 境cảnh


一nhất 切thiết 世thế 間gian 中trung
所sở 有hữu 諸chư 音âm 聲thanh
佛Phật 智trí 皆giai 隨tùy 了liễu
亦diệc 無vô 有hữu 分phân 別biệt


非phi 識thức 所sở 能năng 識thức
亦diệc 非phi 心tâm 境cảnh 界giới
其kỳ 性tánh 本bổn 清thanh 淨tịnh
開khai 示thị 諸chư 群quần 生sanh


非phi 業nghiệp 非phi 煩phiền 惱não
無vô 物vật 無vô 住trụ 處xứ
無vô 照chiếu 無vô 所sở 行hành
平bình 等đẳng 行hành 世thế 間gian


一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm
普phổ 在tại 三tam 世thế 中trung
如Như 來Lai 於ư 一nhất 念niệm
一nhất 切thiết 悉tất 明minh 達đạt


爾nhĩ 時thời 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 有hữu 法pháp 差sai 別biệt業nghiệp 差sai 別biệt世thế 間gian 差sai 別biệt身thân 差sai 別biệt根căn 差sai 別biệt受thọ 生sanh 差sai 別biệt持trì 戒giới 果quả 差sai 別biệt犯phạm 戒giới 果quả 差sai 別biệt國quốc 土độ 果quả 差sai 別biệt以dĩ 佛Phật 神thần 力lực悉tất 皆giai 明minh 現hiện

如như 是thị 東đông 方phương百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha無vô 數số 無vô 量lượng無vô 邊biên 無vô 等đẳng不bất 可khả 數sổ不bất 可khả 稱xưng不bất 可khả 思tư不bất 可khả 量lượng不bất 可khả 說thuyết盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 法pháp 差sai 別biệt乃nãi 至chí 國quốc 土độ 果quả 差sai 別biệt悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố分phân 明minh 顯hiển 現hiện南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 三tam

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 26/2/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam