大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 五ngũ

阿A 僧Tăng 祇Kỳ 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập

爾nhĩ 時thời 心Tâm 王Vương 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn諸chư 佛Phật 如Như 來Lai演diễn 說thuyết 阿a 僧tăng 祇kỳ無vô 量lượng無vô 邊biên無vô 等đẳng不bất 可khả 數sổ不bất 可khả 稱xưng不bất 可khả 思tư不bất 可khả 量lượng不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 阿a 僧tăng 祇kỳ乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 耶da

佛Phật 告cáo 心Tâm 王Vương 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 為vì 欲dục令linh 諸chư 世thế 間gian入nhập 佛Phật 所sở 知tri數số 量lượng 之chi 義nghĩa而nhi 問vấn 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác

善thiện 男nam 子tử諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết

時thời 心Tâm 王Vương 菩Bồ 薩Tát唯dụy 然nhiên 受thọ 教giáo

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử一nhất 百bách 洛lạc 叉xoa為vi 一nhất 俱câu 胝chi俱câu 胝chi 俱câu 胝chi為vi 一nhất 阿a 庾dữu 多đa阿a 庾dữu 多đa 阿a 庾dữu 多đa為vi 一nhất 那na 由do 他tha那na 由do 他tha 那na 由do 他tha為vi 一nhất 頻tần 婆bà 羅la頻tần 婆bà 羅la 頻tần 婆bà 羅la為vi 一nhất 矜căng 羯yết 羅la矜căng 羯yết 羅la 矜căng 羯yết 羅la為vi 一nhất 阿a 伽già 羅la阿a 伽già 羅la 阿a 伽già 羅la為vi 一nhất 最tối 勝thắng最tối 勝thắng 最tối 勝thắng為vi 一nhất 摩ma 婆bà 羅la摩ma 婆bà 羅la 摩ma 婆bà 羅la為vi 一nhất 阿a 婆bà 羅la阿a 婆bà 羅la 阿a 婆bà 羅la為vi 一nhất 多đa 婆bà 羅la多đa 婆bà 羅la 多đa 婆bà 羅la為vi 一nhất 界giới 分phần界giới 分phần 界giới 分phần為vi 一nhất 普phổ 摩ma普phổ 摩ma 普phổ 摩ma為vi 一nhất 禰nể 摩ma禰nể 摩ma 禰nể 摩ma為vi 一nhất 阿a 婆bà 阿a 婆bà 阿a 婆bà 為vi 一nhất 彌di 伽già 婆bà彌di 伽già 婆bà 彌di 伽già 婆bà為vi 一nhất 毘tỳ 攞la 伽già毘tỳ 攞la 伽già 毘tỳ 攞la 伽già為vi 一nhất 毘tỳ 伽già 婆bà毘tỳ 伽già 婆bà 毘tỳ 伽già 婆bà為vi 一nhất 僧tăng 羯yết 邏la 摩ma僧tăng 羯yết 邏la 摩ma 僧tăng 羯yết 邏la 摩ma為vi 一nhất 毘tỳ 薩tát 羅la毘tỳ 薩tát 羅la 毘tỳ 薩tát 羅la為vi 一nhất 毘tỳ 贍thiệm 婆bà毘tỳ 贍thiệm 婆bà 毘tỳ 贍thiệm 婆bà為vi 一nhất 毘tỳ 盛thịnh 伽già毘tỳ 盛thịnh 伽già 毘tỳ 盛thịnh 伽già為vi 一nhất 毘tỳ 素tố 陀đà毘tỳ 素tố 陀đà 毘tỳ 素tố 陀đà為vi 一nhất 毘tỳ 婆bà 訶ha毘tỳ 婆bà 訶ha 毘tỳ 婆bà 訶ha為vi 一nhất 毘tỳ 薄bạc 底để毘tỳ 薄bạc 底để 毘tỳ 薄bạc 底để為vi 一nhất 毘tỳ 佉khư 擔đảm毘tỳ 佉khư 擔đảm 毘tỳ 佉khư 擔đảm為vi 一nhất 稱xưng 量lượng稱xưng 量lượng 稱xưng 量lượng為vi 一nhất 一nhất 持trì一nhất 持trì 一nhất 持trì為vi 一nhất 異dị 路lộ異dị 路lộ 異dị 路lộ為vi 一nhất 顛điên 倒đảo顛điên 倒đảo 顛điên 倒đảo為vi 一nhất 三tam 末mạt 耶da三tam 末mạt 耶da 三tam 末mạt 耶da為vi 一nhất 毘tỳ 覩đổ 羅la毘tỳ 覩đổ 羅la 毘tỳ 覩đổ 羅la為vi 一nhất 奚hề 婆bà 羅la奚hề 婆bà 羅la 奚hề 婆bà 羅la為vi 一nhất 伺tứ 察sát伺tứ 察sát 伺tứ 察sát為vi 一nhất 周chu 廣quảng周chu 廣quảng 周chu 廣quảng為vi 一nhất 高cao 出xuất高cao 出xuất 高cao 出xuất為vi 一nhất 最tối 妙diệu最tối 妙diệu 最tối 妙diệu為vi 一nhất 泥nê 羅la 婆bà泥nê 羅la 婆bà 泥nê 羅la 婆bà為vi 一nhất 訶ha 理lý 婆bà訶ha 理lý 婆bà 訶ha 理lý 婆bà為vi 一nhất 一nhất 動động一nhất 動động 一nhất 動động為vi 一nhất 訶ha 理lý 蒲bồ訶ha 理lý 蒲bồ 訶ha 理lý 蒲bồ為vi 一nhất 訶ha 理lý 三tam訶ha 理lý 三tam 訶ha 理lý 三tam為vi 一nhất 奚hề 魯lỗ 伽già奚hề 魯lỗ 伽già 奚hề 魯lỗ 伽già為vi 一nhất 達đạt 攞la 步bộ 陀đà達đạt 攞la 步bộ 陀đà 達đạt 攞la 步bộ 陀đà為vi 一nhất 訶ha 魯lỗ 那na訶ha 魯lỗ 那na 訶ha 魯lỗ 那na為vi 一nhất 摩ma 魯lỗ 陀đà摩ma 魯lỗ 陀đà 摩ma 魯lỗ 陀đà為vi 一nhất 懺sám 慕mộ 陀đà懺sám 慕mộ 陀đà 懺sám 慕mộ 陀đà為vi 一nhất 攞la 陀đà 攞la 陀đà 攞la 陀đà為vi 一nhất 摩ma 魯lỗ 摩ma摩ma 魯lỗ 摩ma 摩ma 魯lỗ 摩ma為vi 一nhất 調điều 伏phục調điều 伏phục 調điều 伏phục為vi 一nhất 離ly 憍kiêu 慢mạn離ly 憍kiêu 慢mạn 離ly 憍kiêu 慢mạn為vi 一nhất 不bất 動động不bất 動động 不bất 動động為vi 一nhất 極cực 量lượng極cực 量lượng 極cực 量lượng為vi 一nhất 阿a 麼ma 怛đát 羅la阿a 麼ma 怛đát 羅la 阿a 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 勃bột 麼ma 怛đát 羅la勃bột 麼ma 怛đát 羅la 勃bột 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 伽già 麼ma 怛đát 羅la伽già 麼ma 怛đát 羅la 伽già 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 那na 麼ma 怛đát 羅la那na 麼ma 怛đát 羅la 那na 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 奚hề 麼ma 怛đát 羅la奚hề 麼ma 怛đát 羅la 奚hề 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 鞞bệ 麼ma 怛đát 羅la鞞bệ 麼ma 怛đát 羅la 鞞bệ 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 鉢bát 羅la 麼ma 怛đát 羅la鉢bát 羅la 麼ma 怛đát 羅la 鉢bát 羅la 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 尸thi 婆bà 麼ma 怛đát 羅la

尸thi 婆bà 麼ma 怛đát 羅la 尸thi 婆bà 麼ma 怛đát 羅la為vi 一nhất 翳ế 羅la翳ế 羅la 翳ế 羅la為vi 一nhất 薜bệ 羅la薜bệ 羅la 薜bệ 羅la為vi 一nhất 諦đế 羅la諦đế 羅la 諦đế 羅la為vi 一nhất 偈kệ 羅la偈kệ 羅la 偈kệ 羅la為vi 一nhất 窣tốt 步bộ 羅la窣tốt 步bộ 羅la 窣tốt 步bộ 羅la為vi 一nhất 泥nê 羅la泥nê 羅la 泥nê 羅la為vi 一nhất 計kế 羅la計kế 羅la 計kế 羅la為vi 一nhất 細tế 羅la細tế 羅la 細tế 羅la為vi 一nhất 羅la 羅la 羅la為vi 一nhất 謎mê 羅la謎mê 羅la 謎mê 羅la為vi 一nhất 娑sa 攞la 荼đồ娑sa 攞la 荼đồ 娑sa 攞la 荼đồ為vi 一nhất 謎mê 魯lỗ 陀đà謎mê 魯lỗ 陀đà 謎mê 魯lỗ 陀đà為vi 一nhất 契khế 魯lỗ 陀đà契khế 魯lỗ 陀đà 契khế 魯lỗ 陀đà為vi 一nhất 摩ma 覩đổ 羅la摩ma 覩đổ 羅la 摩ma 覩đổ 羅la為vi 一nhất 娑sa 母mẫu 羅la娑sa 母mẫu 羅la 娑sa 母mẫu 羅la為vi 一nhất 阿a 野dã 娑sa阿a 野dã 娑sa 阿a 野dã 娑sa為vi 一nhất 迦ca 麼ma 羅la迦ca 麼ma 羅la 迦ca 麼ma 羅la為vi 一nhất 摩ma 伽già 婆bà摩ma 伽già 婆bà 摩ma 伽già 婆bà為vi 一nhất 阿a 怛đát 羅la阿a 怛đát 羅la 阿a 怛đát 羅la為vi 一nhất 醯hê 魯lỗ 耶da醯hê 魯lỗ 耶da 醯hê 魯lỗ 耶da為vi 一nhất 薜bệ 魯lỗ 婆bà薜bệ 魯lỗ 婆bà 薜bệ 魯lỗ 婆bà為vi 一nhất 羯yết 羅la 波ba羯yết 羅la 波ba 羯yết 羅la 波ba為vi 一nhất 訶ha 婆bà 婆bà訶ha 婆bà 婆bà 訶ha 婆bà 婆bà為vi 一nhất 毘tỳ 婆bà 羅la毘tỳ 婆bà 羅la 毘tỳ 婆bà 羅la為vi 一nhất 那na 婆bà 羅la那na 婆bà 羅la 那na 婆bà 羅la為vi 一nhất 摩ma 攞la 羅la摩ma 攞la 羅la 摩ma 攞la 羅la為vi 一nhất 娑sa 婆bà 羅la娑sa 婆bà 羅la 娑sa 婆bà 羅la為vi 一nhất 迷mê 攞la 普phổ迷mê 攞la 普phổ 迷mê 攞la 普phổ為vi 一nhất 者giả 麼ma 羅la者giả 麼ma 羅la 者giả 麼ma 羅la為vi 一nhất 馱đà 麼ma 羅la馱đà 麼ma 羅la 馱đà 麼ma 羅la為vi 一nhất 鉢bát 攞la 麼ma 陀đà鉢bát 攞la 麼ma 陀đà 鉢bát 攞la 麼ma 陀đà為vi 一nhất 毘tỳ 伽già 摩ma毘tỳ 伽già 摩ma 毘tỳ 伽già 摩ma為vi 一nhất 烏ô 波ba 跋bạt 多đa烏ô 波ba 跋bạt 多đa 烏ô 波ba 跋bạt 多đa為vi 一nhất 演diễn 說thuyết演diễn 說thuyết 演diễn 說thuyết為vi 一nhất 無vô 盡tận無vô 盡tận 無vô 盡tận為vi 一nhất 出xuất 生sanh出xuất 生sanh 出xuất 生sanh為vi 一nhất 無vô 我ngã無vô 我ngã 無vô 我ngã為vi 一nhất 阿a 畔bạn 多đa阿a 畔bạn 多đa 阿a 畔bạn 多đa為vi 一nhất 青thanh 蓮liên 華hoa青thanh 蓮liên 華hoa 青thanh 蓮liên 華hoa為vi 一nhất 鉢bát 頭đầu 摩ma鉢bát 頭đầu 摩ma 鉢bát 頭đầu 摩ma為vi 一nhất 僧tăng 祇kỳ僧tăng 祇kỳ 僧tăng 祇kỳ為vi 一nhất 趣thú趣thú 趣thú為vi 一nhất 至chí至chí 至chí為vi 一nhất 阿a 僧tăng 祇kỳ阿a 僧tăng 祇kỳ 阿a 僧tăng 祇kỳ為vi 一nhất 阿a 僧tăng 祇kỳ 轉chuyển阿a 僧tăng 祇kỳ 轉chuyển 阿a 僧tăng 祇kỳ 轉chuyển為vi 一nhất 無vô 量lượng無vô 量lượng 無vô 量lượng為vi 一nhất 無vô 量lượng 轉chuyển無vô 量lượng 轉chuyển 無vô 量lượng 轉chuyển為vi 一nhất 無vô 邊biên無vô 邊biên 無vô 邊biên為vi 一nhất 無vô 邊biên 轉chuyển無vô 邊biên 轉chuyển 無vô 邊biên 轉chuyển為vi 一nhất 無vô 等đẳng無vô 等đẳng 無vô 等đẳng為vi 一nhất 無vô 等đẳng 轉chuyển無vô 等đẳng 轉chuyển 無vô 等đẳng 轉chuyển為vi 一nhất 不bất 可khả 數sổ不bất 可khả 數sổ 不bất 可khả 數sổ為vi 一nhất 不bất 可khả 數sổ 轉chuyển不bất 可khả 數sổ 轉chuyển 不bất 可khả 數sổ 轉chuyển為vi 一nhất 不bất 可khả 稱xưng不bất 可khả 稱xưng 不bất 可khả 稱xưng為vi 一nhất 不bất 可khả 稱xưng 轉chuyển不bất 可khả 稱xưng 轉chuyển 不bất 可khả 稱xưng 轉chuyển為vi 一nhất 不bất 可khả 思tư不bất 可khả 思tư 不bất 可khả 思tư為vi 一nhất 不bất 可khả 思tư 轉chuyển不bất 可khả 思tư 轉chuyển 不bất 可khả 思tư 轉chuyển為vi 一nhất 不bất 可khả 量lượng不bất 可khả 量lượng 不bất 可khả 量lượng為vi 一nhất 不bất 可khả 量lượng 轉chuyển不bất 可khả 量lượng 轉chuyển 不bất 可khả 量lượng 轉chuyển為vi 一nhất 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết為vi 一nhất 不bất 可khả 說thuyết 轉chuyển不bất 可khả 說thuyết 轉chuyển 不bất 可khả 說thuyết 轉chuyển為vi 一nhất 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết此thử 又hựu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết為vi 一nhất 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 轉chuyển

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn為vì 心Tâm 王Vương 菩Bồ 薩Tát而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết

不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết
充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 不bất 可khả 說thuyết
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 諸chư 劫kiếp 中trung
說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 盡tận


不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 諸chư 佛Phật 剎sát
皆giai 悉tất 碎toái 末mạt 為vi 微vi 塵trần
一nhất 塵trần 中trung 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
如như 一nhất 一nhất 切thiết 皆giai 如như 是thị


此thử 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 佛Phật 剎sát
一nhất 念niệm 碎toái 塵trần 不bất 可khả 說thuyết
念niệm 念niệm 所sở 碎toái 悉tất 亦diệc 然nhiên
盡tận 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 恒hằng 爾nhĩ


此thử 塵trần 有hữu 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
此thử 剎sát 為vi 塵trần 說thuyết 更cánh 難nan
以dĩ 不bất 可khả 說thuyết 算toán 數số 法pháp
不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 如như 是thị 數số


以dĩ 此thử 諸chư 塵trần 數số 諸chư 劫kiếp
一nhất 塵trần 十thập 萬vạn 不bất 可khả 說thuyết
爾nhĩ 劫kiếp 稱xưng 讚tán 一nhất 普Phổ 賢Hiền
無vô 能năng 盡tận 其kỳ 功công 德đức 量lượng


於ư 一nhất 微vi 細tế 毛mao 端đoan 處xứ
有hữu 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 普Phổ 賢Hiền
一nhất 切thiết 毛mao 端đoan 悉tất 亦diệc 爾nhĩ
如như 是thị 乃nãi 至chí 遍biến 法Pháp 界Giới


一nhất 毛mao 端đoan 處xứ 所sở 有hữu 剎sát
其kỳ 數số 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết
盡tận 虛hư 空không 量lượng 諸chư 毛mao 端đoan
一nhất 一nhất 處xứ 剎sát 悉tất 如như 是thị


彼bỉ 毛mao 端đoan 處xứ 諸chư 國quốc 土độ
無vô 量lượng 種chủng 類loại 差sai 別biệt 住trụ
有hữu 不bất 可khả 說thuyết 異dị 類loại 剎sát
有hữu 不bất 可khả 說thuyết 同đồng 類loại 剎sát


不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 毛mao 端đoan 處xứ
皆giai 有hữu 淨tịnh 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 奇kỳ 妙diệu 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ
演diễn 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 佛Phật 名danh
一nhất 一nhất 名danh 有hữu 諸chư 如Như 來Lai
皆giai 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết


一nhất 一nhất 諸chư 佛Phật 於ư 身thân 上thượng
現hiện 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 毛mao 孔khổng
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
現hiện 眾chúng 色sắc 相tướng 不bất 可khả 說thuyết


不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 諸chư 毛mao 孔khổng
咸hàm 放phóng 光quang 明minh 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 光quang 明minh 中trung
悉tất 現hiện 蓮liên 華hoa 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa 內nội
悉tất 有hữu 眾chúng 葉diệp 不bất 可khả 說thuyết
不bất 可khả 說thuyết 華hoa 眾chúng 葉diệp 中trung
各các 現hiện 色sắc 相tướng 不bất 可khả 說thuyết


彼bỉ 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 色sắc 內nội
復phục 現hiện 眾chúng 葉diệp 不bất 可khả 說thuyết
葉diệp 中trung 光quang 明minh 不bất 可khả 說thuyết
光quang 中trung 色sắc 相tướng 不bất 可khả 說thuyết


此thử 不bất 可khả 說thuyết 色sắc 相tướng 中trung
一nhất 一nhất 現hiện 光quang 不bất 可khả 說thuyết
光quang 中trung 現hiện 月nguyệt 不bất 可khả 說thuyết
月nguyệt 復phục 現hiện 月nguyệt 不bất 可khả 說thuyết


於ư 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 月nguyệt 中trung
一nhất 一nhất 現hiện 光quang 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 光quang 明minh 內nội
復phục 現hiện 於ư 日nhật 不bất 可khả 說thuyết


於ư 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 日nhật 中trung
一nhất 一nhất 現hiện 色sắc 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 諸chư 色sắc 內nội
又hựu 現hiện 光quang 明minh 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 光quang 明minh 內nội
現hiện 不bất 可khả 說thuyết 師sư 子tử 座tòa
一nhất 一nhất 嚴nghiêm 具cụ 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 一nhất 光quang 明minh 不bất 可khả 說thuyết


光quang 中trung 妙diệu 色sắc 不bất 可khả 說thuyết
色sắc 中trung 淨tịnh 光quang 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 淨tịnh 光quang 內nội
復phục 現hiện 種chủng 種chủng 妙diệu 光quang 明minh


此thử 光quang 復phục 現hiện 種chủng 種chủng 光quang
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết
如như 是thị 種chủng 種chủng 光quang 明minh 內nội
各các 現hiện 妙diệu 寶bảo 如như 須Tu 彌Di


一nhất 一nhất 光quang 中trung 所sở 現hiện 寶bảo
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 如như 須Tu 彌Di 一nhất 妙diệu 寶bảo
現hiện 眾chúng 剎sát 土độ 不bất 可khả 說thuyết


盡tận 須Tu 彌Di 寶bảo 無vô 有hữu 餘dư
示thị 現hiện 剎sát 土độ 皆giai 如như 是thị
以dĩ 一nhất 剎sát 土độ 末mạt 為vi 塵trần
一nhất 塵trần 色sắc 相tướng 不bất 可khả 說thuyết


眾chúng 剎sát 為vi 塵trần 塵trần 有hữu 相tướng
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết
如như 是thị 種chủng 種chủng 諸chư 塵trần 相tướng
皆giai 出xuất 光quang 明minh 不bất 可khả 說thuyết


光quang 中trung 現hiện 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết
法pháp 中trung 妙diệu 偈kệ 不bất 可khả 說thuyết
聞văn 偈kệ 得đắc 解giải 不bất 可khả 說thuyết


不bất 可khả 說thuyết 解giải 念niệm 念niệm 中trung
顯hiển 了liễu 真Chân 諦Đế 不bất 可khả 說thuyết
示thị 現hiện 未vị 來lai 一nhất 切thiết 佛Phật
常thường 演diễn 說thuyết 法Pháp 無vô 窮cùng 盡tận


一nhất 一nhất 佛Phật 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
出xuất 妙diệu 音âm 聲thanh 不bất 可khả 說thuyết
轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 法Pháp 輪luân 中trung
演diễn 修Tu 多Đa 羅La 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 修Tu 多Đa 羅La
分phân 別biệt 法Pháp 門môn 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 中trung
又hựu 說thuyết 諸chư 法pháp 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 諸chư 法pháp 中trung
調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết


或hoặc 復phục 於ư 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ
不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 常thường 安an 住trụ
如như 一nhất 毛mao 端đoan 餘dư 悉tất 然nhiên
所sở 住trụ 劫kiếp 數số 皆giai 如như 是thị


其kỳ 心tâm 無vô 礙ngại 不bất 可khả 說thuyết
變biến 化hóa 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 一nhất 變biến 化hóa 諸chư 如Như 來Lai
復phục 現hiện 於ư 化hóa 不bất 可khả 說thuyết


彼bỉ 佛Phật 法Pháp 身thân 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 佛Phật 分phân 身thân 不bất 可khả 說thuyết
莊trang 嚴nghiêm 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết
往vãng 詣nghệ 十thập 方phương 不bất 可khả 說thuyết


周chu 行hành 國quốc 土độ 不bất 可khả 說thuyết
觀quán 察sát 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết


彼bỉ 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 神thần 力lực 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 自tự 在tại 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 神thần 變biến 不bất 可khả 說thuyết


所sở 有hữu 神thần 通thông 不bất 可khả 說thuyết
所sở 有hữu 境cảnh 界giới 不bất 可khả 說thuyết
所sở 有hữu 加gia 持trì 不bất 可khả 說thuyết
所sở 住trụ 世thế 間gian 不bất 可khả 說thuyết


清thanh 淨tịnh 實thật 相tướng 不bất 可khả 說thuyết
說thuyết 修Tu 多Đa 羅La 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 修Tu 多Đa 羅La
演diễn 說thuyết 法Pháp 門môn 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 中trung
又hựu 說thuyết 諸chư 法pháp 不bất 可khả 說thuyết
於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 諸chư 法pháp 中trung
所sở 有hữu 決quyết 定định 不bất 可khả 說thuyết


於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất 決quyết 定định 中trung
調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 同đồng 類loại 法pháp
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 同đồng 類loại 心tâm


不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 異dị 類loại 法pháp
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 異dị 類loại 心tâm
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 異dị 類loại 根căn
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 異dị 類loại 語ngữ


念niệm 念niệm 於ư 諸chư 所sở 行hành 處xứ
調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
所sở 有hữu 神thần 變biến 不bất 可khả 說thuyết
所sở 有hữu 示thị 現hiện 不bất 可khả 說thuyết


於ư 中trung 時thời 劫kiếp 不bất 可khả 說thuyết
於ư 中trung 差sai 別biệt 不bất 可khả 說thuyết
菩Bồ 薩Tát 悉tất 能năng 分phân 別biệt 說thuyết
諸chư 明minh 算toán 者giả 莫mạc 能năng 辨biện


一nhất 毛mao 端đoan 處xứ 大đại 小tiểu 剎sát
雜tạp 染nhiễm 清thanh 淨tịnh 麁thô 細tế 剎sát
如như 是thị 一nhất 切thiết 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 一nhất 明minh 了liễu 可khả 分phân 別biệt


以dĩ 一nhất 國quốc 土độ 碎toái 為vi 塵trần
其kỳ 塵trần 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết
如như 是thị 塵trần 數số 無vô 邊biên 剎sát
俱câu 來lai 共cộng 集tập 一nhất 毛mao 端đoan


此thử 諸chư 國quốc 土độ 不bất 可khả 說thuyết
共cộng 集tập 毛mao 端đoan 無vô 迫bách 隘ải
不bất 使sử 毛mao 端đoan 有hữu 增tăng 大đại
而nhi 彼bỉ 國quốc 土độ 俱câu 來lai 集tập


於ư 中trung 所sở 有hữu 諸chư 國quốc 土độ
形hình 相tướng 如như 本bổn 無vô 雜tạp 亂loạn
如như 一nhất 國quốc 土độ 不bất 亂loạn 餘dư
一nhất 切thiết 國quốc 土độ 皆giai 如như 是thị


虛hư 空không 境cảnh 界giới 無vô 邊biên 際tế
悉tất 布bố 毛mao 端đoan 使sử 充sung 滿mãn
如như 是thị 毛mao 端đoan 諸chư 國quốc 土độ
菩Bồ 薩Tát 一nhất 念niệm 皆giai 能năng 說thuyết


於ư 一nhất 微vi 細tế 毛mao 孔khổng 中trung
不bất 可khả 說thuyết 剎sát 次thứ 第đệ 入nhập
毛mao 孔khổng 能năng 受thọ 彼bỉ 諸chư 剎sát
諸chư 剎sát 不bất 能năng 遍biến 毛mao 孔khổng


入nhập 時thời 劫kiếp 數số 不bất 可khả 說thuyết
受thọ 時thời 劫kiếp 數số 不bất 可khả 說thuyết
於ư 此thử 行hàng 列liệt 安an 住trụ 時thời
一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp 無vô 能năng 說thuyết


如như 是thị 攝nhiếp 受thọ 安an 住trụ 已dĩ
所sở 有hữu 境cảnh 界giới 不bất 可khả 說thuyết
入nhập 時thời 方phương 便tiện 不bất 可khả 說thuyết
入nhập 已dĩ 所sở 作tác 不bất 可khả 說thuyết


意ý 根căn 明minh 了liễu 不bất 可khả 說thuyết
遊du 歷lịch 諸chư 方phương 不bất 可khả 說thuyết
勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 不bất 可khả 說thuyết
自tự 在tại 神thần 變biến 不bất 可khả 說thuyết


所sở 有hữu 思tư 惟duy 不bất 可khả 說thuyết
所sở 有hữu 大đại 願nguyện 不bất 可khả 說thuyết
所sở 有hữu 境cảnh 界giới 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 切thiết 通thông 達đạt 不bất 可khả 說thuyết


身thân 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
語ngữ 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
意ý 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
信tín 解giải 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết


妙diệu 智trí 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
妙diệu 慧tuệ 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
了liễu 諸chư 實thật 相tướng 不bất 可khả 說thuyết
斷đoạn 諸chư 疑nghi 惑hoặc 不bất 可khả 說thuyết


出xuất 離ly 生sanh 死tử 不bất 可khả 說thuyết
超siêu 昇thăng 正chánh 位vị 不bất 可khả 說thuyết
甚thậm 深thâm 三tam 昧muội 不bất 可khả 說thuyết
了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 不bất 可khả 說thuyết


一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
知tri 眾chúng 生sanh 身thân 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 心tâm 樂lạc 不bất 可khả 說thuyết


知tri 其kỳ 業nghiệp 果quả 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 意ý 解giải 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 品phẩm 類loại 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 種chủng 性tánh 不bất 可khả 說thuyết


知tri 其kỳ 受thọ 身thân 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 生sanh 處xứ 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 正chánh 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 生sanh 已dĩ 不bất 可khả 說thuyết


知tri 其kỳ 解giải 了liễu 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 趣thú 向hướng 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 言ngôn 語ngữ 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 作tác 業nghiệp 不bất 可khả 說thuyết


菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 大đại 慈từ 悲bi
利lợi 益ích 一nhất 切thiết 諸chư 世thế 間gian
普phổ 現hiện 其kỳ 身thân 不bất 可khả 說thuyết
入nhập 諸chư 佛Phật 剎sát 不bất 可khả 說thuyết


見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 說thuyết
發phát 生sanh 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
請thỉnh 問vấn 正Chánh 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết
敷phu 揚dương 佛Phật 教giáo 不bất 可khả 說thuyết


現hiện 種chủng 種chủng 身thân 不bất 可khả 說thuyết
詣nghệ 諸chư 國quốc 土độ 不bất 可khả 說thuyết
示thị 現hiện 神thần 通thông 不bất 可khả 說thuyết
普phổ 遍biến 十thập 方phương 不bất 可khả 說thuyết


處xứ 處xứ 分phân 身thân 不bất 可khả 說thuyết
親thân 近cận 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
作tác 諸chư 供cúng 具cụ 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết


清thanh 淨tịnh 眾chúng 寶bảo 不bất 可khả 說thuyết
上thượng 妙diệu 蓮liên 華hoa 不bất 可khả 說thuyết
最tối 勝thắng 香hương 鬘man 不bất 可khả 說thuyết
供cúng 養dường 如Như 來Lai 不bất 可khả 說thuyết


清thanh 淨tịnh 信tín 心tâm 不bất 可khả 說thuyết
最tối 勝thắng 悟ngộ 解giải 不bất 可khả 說thuyết
增tăng 上thượng 志chí 樂nhạo 不bất 可khả 說thuyết
恭cung 敬kính 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết


修tu 行hành 於ư 施thí 不bất 可khả 說thuyết
其kỳ 心tâm 過quá 去khứ 不bất 可khả 說thuyết
有hữu 求cầu 皆giai 施thí 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 切thiết 悉tất 施thí 不bất 可khả 說thuyết


持trì 戒giới 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
心tâm 意ý 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
讚tán 歎thán 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
愛ái 樂nhạo 正Chánh 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết


成thành 就tựu 諸chư 忍nhẫn 不bất 可khả 說thuyết
無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 不bất 可khả 說thuyết
具cụ 足túc 寂tịch 靜tĩnh 不bất 可khả 說thuyết
住trụ 寂tịch 靜tĩnh 地địa 不bất 可khả 說thuyết


起khởi 大đại 精tinh 進tấn 不bất 可khả 說thuyết
其kỳ 心tâm 過quá 去khứ 不bất 可khả 說thuyết
不bất 退thoái 轉chuyển 心tâm 不bất 可khả 說thuyết
不bất 傾khuynh 動động 心tâm 不bất 可khả 說thuyết


一nhất 切thiết 定định 藏tạng 不bất 可khả 說thuyết
觀quán 察sát 諸chư 法pháp 不bất 可khả 說thuyết
寂tịch 然nhiên 在tại 定định 不bất 可khả 說thuyết
了liễu 達đạt 諸chư 禪thiền 不bất 可khả 說thuyết


智trí 慧tuệ 通thông 達đạt 不bất 可khả 說thuyết
三tam 昧muội 自tự 在tại 不bất 可khả 說thuyết
了liễu 達đạt 諸chư 法pháp 不bất 可khả 說thuyết
明minh 見kiến 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết


修tu 無vô 量lượng 行hành 不bất 可khả 說thuyết
發phát 廣quảng 大đại 願nguyện 不bất 可khả 說thuyết
甚thậm 深thâm 境cảnh 界giới 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 法Pháp 門môn 不bất 可khả 說thuyết


菩Bồ 薩Tát 法pháp 力lực 不bất 可khả 說thuyết
菩Bồ 薩Tát 法pháp 住trụ 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 正chánh 念niệm 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 法Pháp 界Giới 不bất 可khả 說thuyết


修tu 方phương 便tiện 智trí 不bất 可khả 說thuyết
學học 甚thậm 深thâm 智trí 不bất 可khả 說thuyết
無vô 量lượng 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
究cứu 竟cánh 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết


彼bỉ 諸chư 法pháp 智trí 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 淨tịnh 法Pháp 輪luân 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 大đại 法Pháp 雲vân 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 大đại 法Pháp 雨vũ 不bất 可khả 說thuyết


彼bỉ 諸chư 神thần 力lực 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 方phương 便tiện 不bất 可khả 說thuyết
入nhập 空không 寂tịch 智trí 不bất 可khả 說thuyết
念niệm 念niệm 相tương 續tục 不bất 可khả 說thuyết


無vô 量lượng 行hành 門môn 不bất 可khả 說thuyết
念niệm 念niệm 恒hằng 住trụ 不bất 可khả 說thuyết
諸chư 佛Phật 剎sát 海hải 不bất 可khả 說thuyết
悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ 不bất 可khả 說thuyết


諸chư 剎sát 差sai 別biệt 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
差sai 別biệt 莊trang 嚴nghiêm 不bất 可khả 說thuyết
無vô 邊biên 色sắc 相tướng 不bất 可khả 說thuyết


種chủng 種chủng 間gian 錯thác 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 妙diệu 好hảo 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ 不bất 可khả 說thuyết
雜tạp 染nhiễm 世thế 界giới 不bất 可khả 說thuyết


了liễu 知tri 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 種chủng 性tánh 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 業nghiệp 報báo 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 心tâm 行hành 不bất 可khả 說thuyết


知tri 其kỳ 根căn 性tánh 不bất 可khả 說thuyết
知tri 其kỳ 解giải 欲dục 不bất 可khả 說thuyết
雜tạp 染nhiễm 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
觀quán 察sát 調điều 伏phục 不bất 可khả 說thuyết


變biến 化hóa 自tự 在tại 不bất 可khả 說thuyết
現hiện 種chủng 種chủng 身thân 不bất 可khả 說thuyết
修tu 行hành 精tinh 進tấn 不bất 可khả 說thuyết
度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết


示thị 現hiện 神thần 變biến 不bất 可khả 說thuyết
放phóng 大đại 光quang 明minh 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 色sắc 相tướng 不bất 可khả 說thuyết
令linh 眾chúng 生sanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết


一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 不bất 可khả 說thuyết
放phóng 光quang 明minh 網võng 不bất 可khả 說thuyết
光quang 網võng 現hiện 色sắc 不bất 可khả 說thuyết
普phổ 照chiếu 佛Phật 剎sát 不bất 可khả 說thuyết


勇dũng 猛mãnh 無vô 畏úy 不bất 可khả 說thuyết
方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 不bất 可khả 說thuyết
調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết
令linh 出xuất 生sanh 死tử 不bất 可khả 說thuyết


清thanh 淨tịnh 身thân 業nghiệp 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 語ngữ 業nghiệp 不bất 可khả 說thuyết
無vô 邊biên 意ý 業nghiệp 不bất 可khả 說thuyết
殊thù 勝thắng 妙diệu 行hành 不bất 可khả 說thuyết


成thành 就tựu 智trí 寶bảo 不bất 可khả 說thuyết
深thâm 入nhập 法Pháp 界Giới 不bất 可khả 說thuyết
菩Bồ 薩Tát 總tổng 持trì 不bất 可khả 說thuyết
善thiện 能năng 修tu 學học 不bất 可khả 說thuyết


智trí 者giả 音âm 聲thanh 不bất 可khả 說thuyết
音âm 聲thanh 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết
正chánh 念niệm 真chân 實thật 不bất 可khả 說thuyết
開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh 不bất 可khả 說thuyết


具cụ 足túc 威uy 儀nghi 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 修tu 行hành 不bất 可khả 說thuyết
成thành 就tựu 無vô 畏úy 不bất 可khả 說thuyết
調điều 伏phục 世thế 間gian 不bất 可khả 說thuyết


諸chư 佛Phật 子tử 眾chúng 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 勝thắng 行hành 不bất 可khả 說thuyết
稱xưng 歎thán 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
讚tán 揚dương 無vô 盡tận 不bất 可khả 說thuyết


世thế 間gian 導đạo 師sư 不bất 可khả 說thuyết
演diễn 說thuyết 讚tán 歎thán 不bất 可khả 說thuyết
彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 功công 德đức 不bất 可khả 說thuyết


彼bỉ 諸chư 邊biên 際tế 不bất 可khả 說thuyết
能năng 住trụ 其kỳ 中trung 不bất 可khả 說thuyết
住trụ 中trung 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
盡tận 諸chư 劫kiếp 住trụ 無vô 能năng 說thuyết


欣hân 樂nhạo 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
智trí 慧tuệ 平bình 等đẳng 不bất 可khả 說thuyết
善thiện 入nhập 諸chư 法pháp 不bất 可khả 說thuyết
於ư 法pháp 無vô 礙ngại 不bất 可khả 說thuyết


三tam 世thế 如như 空không 不bất 可khả 說thuyết
三tam 世thế 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
了liễu 達đạt 三tam 世thế 不bất 可khả 說thuyết
住trụ 於ư 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết


殊thù 勝thắng 妙diệu 行hành 不bất 可khả 說thuyết
無vô 量lượng 大đại 願nguyện 不bất 可khả 說thuyết
清thanh 淨tịnh 大đại 願nguyện 不bất 可khả 說thuyết
成thành 就tựu 菩Bồ 提Đề 不bất 可khả 說thuyết


諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 不bất 可khả 說thuyết
發phát 生sanh 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
分phân 別biệt 義nghĩa 理lý 不bất 可khả 說thuyết
知tri 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 可khả 說thuyết


嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
修tu 行hành 諸chư 力lực 不bất 可khả 說thuyết
長trường 時thời 修tu 習tập 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 念niệm 悟ngộ 解giải 不bất 可khả 說thuyết


諸chư 佛Phật 自tự 在tại 不bất 可khả 說thuyết
廣quảng 演diễn 正Chánh 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 神thần 力lực 不bất 可khả 說thuyết
示thị 現hiện 世thế 間gian 不bất 可khả 說thuyết


清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân 不bất 可khả 說thuyết
勇dũng 猛mãnh 能năng 轉chuyển 不bất 可khả 說thuyết
種chủng 種chủng 開khai 演diễn 不bất 可khả 說thuyết
哀ai 愍mẫn 世thế 間gian 不bất 可khả 說thuyết


不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 一nhất 切thiết 劫kiếp
讚tán 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 功công 德đức
不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 猶do 可khả 盡tận
不bất 可khả 說thuyết 德đức 不bất 可khả 盡tận


不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 諸chư 如Như 來Lai
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 諸chư 舌thiệt 根căn
歎thán 佛Phật 不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 德đức
不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 無vô 能năng 盡tận


十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh
一nhất 切thiết 同đồng 時thời 成thành 正chánh 覺giác
於ư 中trung 一nhất 佛Phật 普phổ 能năng 現hiện
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 一nhất 切thiết 身thân


此thử 不bất 可khả 說thuyết 中trung 一nhất 身thân
示thị 現hiện 於ư 頭đầu 不bất 可khả 說thuyết
此thử 不bất 可khả 說thuyết 中trung 一nhất 頭đầu
示thị 現hiện 於ư 舌thiệt 不bất 可khả 說thuyết


此thử 不bất 可khả 說thuyết 中trung 一nhất 舌thiệt
示thị 現hiện 於ư 聲thanh 不bất 可khả 說thuyết
此thử 不bất 可khả 說thuyết 中trung 一nhất 聲thanh
經kinh 於ư 劫kiếp 住trụ 不bất 可khả 說thuyết


如như 一nhất 如như 是thị 一nhất 切thiết 佛Phật
如như 一nhất 如như 是thị 一nhất 切thiết 身thân
如như 一nhất 如như 是thị 一nhất 切thiết 頭đầu
如như 一nhất 如như 是thị 一nhất 切thiết 舌thiệt


如như 一nhất 如như 是thị 一nhất 切thiết 聲thanh
不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 恒hằng 讚tán 佛Phật
不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 猶do 可khả 盡tận
歎thán 佛Phật 功công 德đức 無vô 能năng 盡tận


一nhất 微vi 塵trần 中trung 能năng 悉tất 有hữu
不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 蓮liên 華hoa 界giới
一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa 世thế 界giới 中trung
賢hiền 首thủ 如Như 來Lai 不bất 可khả 說thuyết


乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 悉tất 周chu 遍biến
其kỳ 中trung 所sở 有hữu 諸chư 微vi 塵trần
世thế 界giới 若nhược 成thành 若nhược 住trụ 壞hoại
其kỳ 數số 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết


一nhất 微vi 塵trần 處xứ 無vô 邊biên 際tế
無vô 量lượng 諸chư 剎sát 普phổ 來lai 入nhập
十thập 方phương 差sai 別biệt 不bất 可khả 說thuyết
剎sát 海hải 分phân 布bố 不bất 可khả 說thuyết


一nhất 一nhất 剎sát 中trung 有hữu 如Như 來Lai
壽thọ 命mạng 劫kiếp 數số 不bất 可khả 說thuyết
諸chư 佛Phật 所sở 行hành 不bất 可khả 說thuyết
甚thậm 深thâm 妙diệu 法Pháp 不bất 可khả 說thuyết


神thần 通thông 大đại 力lực 不bất 可khả 說thuyết
無vô 障chướng 礙ngại 智trí 不bất 可khả 說thuyết
入nhập 於ư 毛mao 孔khổng 不bất 可khả 說thuyết
毛mao 孔khổng 因nhân 緣duyên 不bất 可khả 說thuyết


成thành 就tựu 十Thập 力Lực 不bất 可khả 說thuyết
覺giác 悟ngộ 菩Bồ 提Đề 不bất 可khả 說thuyết
入nhập 淨tịnh 法Pháp 界Giới 不bất 可khả 說thuyết
獲hoạch 深thâm 智trí 藏tạng 不bất 可khả 說thuyết


種chủng 種chủng 數số 量lượng 不bất 可khả 說thuyết
如như 其kỳ 一nhất 切thiết 悉tất 了liễu 知tri
種chủng 種chủng 形hình 量lượng 不bất 可khả 說thuyết
於ư 此thử 靡mĩ 不bất 皆giai 通thông 達đạt


種chủng 種chủng 三tam 昧muội 不bất 可khả 說thuyết
悉tất 能năng 經kinh 劫kiếp 於ư 中trung 住trụ
於ư 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 佛Phật 所sở
所sở 行hành 清thanh 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết


得đắc 不bất 可khả 說thuyết 無vô 礙ngại 心tâm
往vãng 詣nghệ 十thập 方phương 不bất 可khả 說thuyết
神thần 力lực 示thị 現hiện 不bất 可khả 說thuyết
所sở 行hành 無vô 際tế 不bất 可khả 說thuyết


往vãng 詣nghệ 眾chúng 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
了liễu 達đạt 諸chư 佛Phật 不bất 可khả 說thuyết
精tinh 進tấn 勇dũng 猛mãnh 不bất 可khả 說thuyết
智trí 慧tuệ 通thông 達đạt 不bất 可khả 說thuyết


於ư 法pháp 非phi 行hành 非phi 不bất 行hành
入nhập 諸chư 境cảnh 界giới 不bất 可khả 說thuyết
不bất 可khả 稱xưng 說thuyết 諸chư 大đại 劫kiếp
恒hằng 遊du 十thập 方phương 不bất 可khả 說thuyết


方phương 便tiện 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
真chân 實thật 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
神thần 通thông 智trí 慧tuệ 不bất 可khả 說thuyết
念niệm 念niệm 示thị 現hiện 不bất 可khả 說thuyết


於ư 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 佛Phật 法Pháp
一nhất 一nhất 了liễu 知tri 不bất 可khả 說thuyết
能năng 於ư 一nhất 時thời 證chứng 菩Bồ 提Đề
或hoặc 種chủng 種chủng 時thời 而nhi 證chứng 入nhập


毛mao 端đoan 佛Phật 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
塵trần 中trung 佛Phật 剎sát 不bất 可khả 說thuyết
如như 是thị 佛Phật 剎sát 皆giai 往vãng 詣nghệ
見kiến 諸chư 如Như 來Lai 不bất 可khả 說thuyết


通thông 達đạt 一nhất 實thật 不bất 可khả 說thuyết
善thiện 入nhập 佛Phật 種chủng 不bất 可khả 說thuyết
諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 不bất 可khả 說thuyết
悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ 成thành 菩Bồ 提Đề


國quốc 土độ 眾chúng 生sanh 及cập 諸chư 佛Phật
體thể 性tánh 差sai 別biệt 不bất 可khả 說thuyết
如như 是thị 三tam 世thế 無vô 有hữu 邊biên
菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 皆giai 明minh 見kiến


壽Thọ 量Lượng 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 一nhất

爾nhĩ 時thời 心Tâm 王Vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 眾chúng 會hội 中trung告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 剎sát 一nhất 劫kiếp於ư 極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 袈Ca 裟Sa 幢Tràng 世Thế 界Giới金Kim 剛Cang 堅Kiên 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ袈Ca 裟Sa 幢Tràng 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 不Bất 退Thoái 轉Chuyển 音Âm 聲Thanh 輪Luân 世Thế 界Giới善Thiện 勝Thắng 光Quang 明Minh 蓮Liên 華Hoa 開Khai 敷Phu 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ不Bất 退Thoái 轉Chuyển 音Âm 聲Thanh 輪Luân 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 離Ly 垢Cấu 世Thế 界Giới法Pháp 幢Tràng 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ離Ly 垢Cấu 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 善Thiện 燈Đăng 世Thế 界Giới師Sư 子Tử 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ善Thiện 燈Đăng 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 妙Diệu 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới光Quang 明Minh 藏Tạng 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ妙Diệu 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 難Nan 超Siêu 過Quá 世Thế 界Giới法Pháp 光Quang 明Minh 蓮Liên 華Hoa 開Khai 敷Phu 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ難Nan 超Siêu 過Quá 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 莊Trang 嚴Nghiêm 慧Tuệ 世Thế 界Giới一Nhất 切Thiết 神Thần 通Thông 光Quang 明Minh 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ莊Trang 嚴Nghiêm 慧Tuệ 世Thế 界Giới 一nhất 劫kiếp於ư 鏡Kính 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới月Nguyệt 智Trí 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ

佛Phật 子tử如như 是thị 次thứ 第đệ乃nãi 至chí 過quá 百bách 萬vạn阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới最tối 後hậu 世thế 界giới 一nhất 劫kiếp於ư 勝Thắng 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới賢Hiền 勝Thắng 佛Phật 剎sát為vi 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát及cập 諸chư 同đồng 行hành大đại 菩Bồ 薩Tát 等đẳng充sung 滿mãn 其kỳ 中trung

諸Chư 菩Bồ 薩Tát 住Trú 處Xứ 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 二nhị

爾nhĩ 時thời 心Tâm 王Vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 眾chúng 會hội 中trung告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử東đông 方phương 有hữu 處xứ名danh 仙Tiên 人Nhân 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 金Kim 剛Cang 勝Thắng與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng三tam 百bách 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

南nam 方phương 有hữu 處xứ名danh 勝Thắng 峯Phong 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 法Pháp 慧Tuệ與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng五ngũ 百bách 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

西tây 方phương 有hữu 處xứ名danh 金Kim 剛Cang 焰Diễm 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 精Tinh 進Tấn 無Vô 畏Úy 行Hành與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng三tam 百bách 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

北bắc 方phương 有hữu 處xứ名danh 香Hương 積Tích 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 香Hương 象Tượng與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng三tam 千thiên 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

東đông 北bắc 方phương 有hữu 處xứ名danh 清Thanh 涼Lương 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng一nhất 萬vạn 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

海hải 中trung 有hữu 處xứ名danh 金Kim 剛Cang 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 法Pháp 起Khởi與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng千thiên 二nhị 百bách 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

東đông 南nam 方phương 有hữu 處xứ名danh 支Chi 提Đề 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 天Thiên 冠Quan與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng一nhất 千thiên 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

西tây 南nam 方phương 有hữu 處xứ名danh 光Quang 明Minh 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 賢Hiền 勝Thắng與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng三tam 千thiên 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

西tây 北bắc 方phương 有hữu 處xứ名danh 香Hương 風Phong 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú現hiện 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 香Hương 光Quang與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng五ngũ 千thiên 人nhân 俱câu常thường 在tại 其kỳ 中trung而nhi 演diễn 說thuyết 法Pháp

大đại 海hải 之chi 中trung復phục 有hữu 住trú 處xứ名danh 莊Trang 嚴Nghiêm 窟Quật從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

毘Tỳ 舍Xá 離Ly 南nam有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 善Thiện 住Trụ 根Căn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

摩Ma 度Độ 羅La 城Thành有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 滿Mãn 足Túc 窟Quật從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

俱Câu 珍Trân 那Na 城Thành有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 曰viết 法Pháp 座Tòa從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

清Thanh 淨Tịnh 彼Bỉ 岸Ngạn 城Thành有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 目Mục 真Chân 隣Lân 陀Đà 窟Quật從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

摩Ma 蘭Lan 陀Đà 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 無Vô 礙Ngại 龍Long 王Vương 建Kiến 立Lập從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

甘Cam 菩Bồ 遮Già 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 出Xuất 生Sanh 慈Từ從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

震Chấn 旦Đán 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 那Na 羅La 延Diên 窟Quật從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

疏Sơ 勒Lặc 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 牛Ngưu 頭Đầu 山Sơn從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

迦Ca 葉Diếp 彌Di 羅La 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 曰viết 次Thứ 第Đệ從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

增Tăng 長Trưởng 歡Hoan 喜Hỷ 城Thành有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 尊Tôn 者Giả 窟Quật從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

菴Am 浮Phù 梨Lê 摩Ma 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 見Kiến 億Ức 藏Tạng 光Quang 明Minh從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

乾Càn 陀Đà 羅La 國Quốc有hữu 一nhất 住trú 處xứ名danh 苫Thiêm 婆Bà 羅La 窟Quật從tùng 昔tích 已dĩ 來lai諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng於ư 中trung 止chỉ 住trú

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 五ngũ

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 8/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam