大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 一nhất

如Như 來Lai 出Xuất 現Hiện 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 七thất 之chi 二nhị

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 音âm 聲thanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh遍biến 至chí 普phổ 遍biến無vô 量lượng 諸chư 音âm 聲thanh 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ說thuyết 法Pháp 明minh 了liễu 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh隨tùy 其kỳ 信tín 解giải皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ心tâm 得đắc 清thanh 涼lương 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh化hóa 不bất 失thất 時thời所sở 應ưng 聞văn 者giả無vô 不bất 聞văn 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 生sanh 滅diệt如như 呼hô 響hưởng 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 主chủ修tu 習tập 一nhất 切thiết業nghiệp 所sở 起khởi 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh甚thậm 深thâm難nan 可khả 度độ 量lương 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 邪tà 曲khúc法Pháp 界Giới 所sở 生sanh 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 斷đoạn 絕tuyệt普phổ 入nhập 法Pháp 界Giới 故cố應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 變biến 易dịch至chí 於ư 究cứu 竟cánh 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh非phi 量lượng非phi 無vô 量lượng非phi 主chủ非phi 無vô 主chủ非phi 示thị非phi 無vô 示thị

何hà 以dĩ 故cố佛Phật 子tử譬thí 如như 世thế 界giới將tương 欲dục 壞hoại 時thời無vô 主chủ 無vô 作tác法pháp 爾nhĩ 而nhi 出xuất四tứ 種chủng 音âm 聲thanh其kỳ 四tứ 者giả 何hà

一nhất 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri初sơ 禪thiền 安an 樂lạc離ly 諸chư 欲dục 惡ác超siêu 過quá 欲dục 界giới

眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ自tự 然nhiên 而nhi 得đắc成thành 就tựu 初sơ 禪thiền捨xả 欲dục 界giới 身thân生sanh 於ư 梵Phạm 天Thiên

二nhị 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri二nhị 禪thiền 安an 樂lạc無vô 覺giác 無vô 觀quán超siêu 於ư 梵Phạm 天Thiên

眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ自tự 然nhiên 而nhi 得đắc成thành 就tựu 二nhị 禪thiền捨xả 梵Phạm 天Thiên 身thân生sanh 光Quang 音Âm 天Thiên

三tam 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri三tam 禪thiền 安an 樂lạc無vô 有hữu 過quá 失thất超siêu 光Quang 音Âm 天Thiên

眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ自tự 然nhiên 而nhi 得đắc成thành 就tựu 三tam 禪thiền捨xả 光Quang 音Âm 身thân生sanh 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên

四tứ 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri四tứ 禪thiền 寂tịch 靜tĩnh超siêu 遍Biến 淨Tịnh 天Thiên

眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ自tự 然nhiên 而nhi 得đắc成thành 就tựu 四tứ 禪thiền捨xả 遍Biến 淨Tịnh 身thân生sanh 廣Quảng 果Quả 天Thiên

是thị 為vi 四tứ

佛Phật 子tử此thử 諸chư 音âm 聲thanh無vô 主chủ 無vô 作tác但đãn 從tùng 眾chúng 生sanh諸chư 善thiện 業nghiệp 力lực之chi 所sở 出xuất 生sanh

佛Phật 子tử如Như 來Lai 音âm 聲thanh亦diệc 復phục 如như 是thị無vô 主chủ 無vô 作tác無vô 有hữu 分phân 別biệt非phi 入nhập 非phi 出xuất但đãn 從tùng 如Như 來Lai功công 德đức 法Pháp 力lực出xuất 於ư 四tứ 種chủng廣quảng 大đại 音âm 聲thanh其kỳ 四tứ 者giả 何hà

一nhất 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri一nhất 切thiết 諸chư 行hành皆giai 悉tất 是thị 苦khổ所sở 謂vị地địa 獄ngục 苦khổ畜súc 生sanh 苦khổ餓ngạ 鬼quỷ 苦khổ無vô 福phước 德đức 苦khổ著trước 我ngã 我ngã 所sở 苦khổ作tác 諸chư 惡ác 行hành 苦khổ欲dục 生sanh 人nhân 天thiên當đương 種chúng 善thiện 根căn生sanh 人nhân 天thiên 中trung離ly 諸chư 難nạn 處xứ

眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ捨xả 離ly 顛điên 倒đảo修tu 諸chư 善thiện 行hành離ly 諸chư 難nạn 處xứ生sanh 人nhân 天thiên 中trung

二nhị 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri一nhất 切thiết 諸chư 行hành眾chúng 苦khổ 熾sí 然nhiên如như 熱nhiệt 鐵thiết 丸hoàn諸chư 行hành 無vô 常thường是thị 磨ma 滅diệt 法pháp涅Niết 槃Bàn 寂tịch 靜tĩnh無vô 為vi 安an 樂lạc遠viễn 離ly 熾sí 然nhiên消tiêu 諸chư 熱nhiệt 惱não

眾chúng 生sanh 聞văn 已dĩ勤cần 修tu 善thiện 法Pháp於ư 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa得đắc 隨tùy 順thuận 音âm 聲thanh 忍nhẫn

三tam 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 者giả隨tùy 他tha 語ngữ 解giải智trí 慧tuệ 狹hiệp 劣liệt更cánh 有hữu 上thượng 乘thừa名danh 獨Độc 覺Giác 乘Thừa悟ngộ 不bất 由do 師sư汝nhữ 等đẳng 應ưng 學học

樂nhạo 勝thắng 道Đạo 者giả聞văn 此thử 音âm 已dĩ捨xả 聲Thanh 聞Văn 道Đạo修tu 獨Độc 覺Giác 乘Thừa

四tứ 曰viết

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri過quá 二Nhị 乘Thừa 位vị更cánh 有hữu 勝thắng 道Đạo名danh 為vi 大Đại 乘Thừa菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành順thuận 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 捨xả 菩Bồ 提Đề 心tâm處xử 無vô 量lượng 生sanh 死tử而nhi 不bất 疲bì 厭yếm過quá 於ư 二Nhị 乘Thừa名danh 為vi 大Đại 乘Thừa第đệ 一Nhất 乘Thừa勝thắng 乘thừa最tối 勝thắng 乘thừa上thượng 乘thừa無Vô 上Thượng 乘Thừa利lợi 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 乘thừa

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh信tín 解giải 廣quảng 大đại諸chư 根căn 猛mãnh 利lợi宿túc 種chúng 善thiện 根căn為vi 諸chư 如Như 來Lai神thần 力lực 所sở 加gia有hữu 勝thắng 樂nhạo 欲dục希hy 求cầu 佛Phật 果Quả聞văn 此thử 音âm 已dĩ發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm

佛Phật 子tử如Như 來Lai 音âm 聲thanh不bất 從tùng 身thân 出xuất不bất 從tùng 心tâm 出xuất而nhi 能năng 利lợi 益ích無vô 量lượng 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 一nhất 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 呼hô 響hưởng因nhân 於ư 山sơn 谷cốc及cập 音âm 聲thanh 起khởi無vô 有hữu 形hình 狀trạng不bất 可khả 覩đổ 見kiến亦diệc 無vô 分phân 別biệt而nhi 能năng 隨tùy 逐trục一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn如Như 來Lai 音âm 聲thanh亦diệc 復phục 如như 是thị無vô 有hữu 形hình 狀trạng不bất 可khả 覩đổ 見kiến非phi 有hữu 方phương 所sở非phi 無vô 方phương 所sở但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh欲dục 解giải 緣duyên 出xuất其kỳ 性tánh 究cứu 竟cánh無vô 言ngôn 無vô 示thị不bất 可khả 宣tuyên 說thuyết

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 二nhị 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 諸chư 天thiên有hữu 大đại 法Pháp 鼓cổ名danh 為vi 覺giác 悟ngộ若nhược 諸chư 天thiên 子tử行hành 放phóng 逸dật 時thời於ư 虛hư 空không 中trung出xuất 聲thanh 告cáo 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri一nhất 切thiết 欲dục 樂lạc皆giai 悉tất 無vô 常thường虛hư 妄vọng 顛điên 倒đảo須tu 臾du 變biến 壞hoại但đãn 誑cuống 愚ngu 夫phu令linh 其kỳ 戀luyến 著trước汝nhữ 莫mạc 放phóng 逸dật若nhược 放phóng 逸dật 者giả墮đọa 諸chư 惡ác 趣thú後hậu 悔hối 無vô 及cập

放phóng 逸dật 諸chư 天thiên聞văn 此thử 音âm 已dĩ生sanh 大đại 憂ưu 怖bố捨xả 自tự 宮cung 中trung所sở 有hữu 欲dục 樂lạc詣nghệ 天thiên 王vương 所sở求cầu 法Pháp 行hành 道Đạo

佛Phật 子tử彼bỉ 天thiên 鼓cổ 音âm無vô 主chủ 無vô 作tác無vô 起khởi 無vô 滅diệt而nhi 能năng 利lợi 益ích無vô 量lượng 眾chúng 生sanh當đương 知tri 如Như 來Lai亦diệc 復phục 如như 是thị為vì 欲dục 覺giác 悟ngộ放phóng 逸dật 眾chúng 生sanh出xuất 於ư 無vô 量lượng妙diệu 法Pháp 音âm 聲thanh所sở 謂vị無vô 著trước 聲thanh不bất 放phóng 逸dật 聲thanh無vô 常thường 聲thanh苦khổ 聲thanh無vô 我ngã 聲thanh不bất 淨tịnh 聲thanh寂tịch 滅diệt 聲thanh涅Niết 槃Bàn 聲thanh無vô 有hữu 量lượng 自tự 然nhiên 智trí 聲thanh不bất 可khả 壞hoại 菩Bồ 薩Tát 行hành 聲thanh至chí 一nhất 切thiết 處xứ 如Như 來Lai 無vô 功công 用dụng 智trí 地địa 聲thanh以dĩ 此thử 音âm 聲thanh遍biến 法Pháp 界Giới 中trung而nhi 開khai 悟ngộ 之chi無vô 數số 眾chúng 生sanh聞văn 是thị 音âm 已dĩ皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ勤cần 修tu 善thiện 法Pháp各các 於ư 自tự 乘thừa而nhi 求cầu 出xuất 離ly所sở 謂vị或hoặc 修tu 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa或hoặc 修tu 獨Độc 覺Giác 乘Thừa或hoặc 習tập 菩Bồ 薩Tát 無vô 上thượng 大Đại 乘Thừa而nhi 如Như 來Lai 音âm不bất 住trụ 方phương 所sở無vô 有hữu 言ngôn 說thuyết

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 三tam 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương有hữu 天thiên 采thải 女nữ名danh 曰viết 善Thiện 口Khẩu於ư 其kỳ 口khẩu 中trung出xuất 一nhất 音âm 聲thanh其kỳ 聲thanh 則tắc 與dữ百bách 千thiên 種chủng 樂nhạc而nhi 共cộng 相tương 應ứng一nhất 一nhất 樂nhạc 中trung復phục 有hữu 百bách 千thiên差sai 別biệt 音âm 聲thanh

佛Phật 子tử彼bỉ 善Thiện 口Khẩu 女Nữ從tùng 口khẩu 一nhất 聲thanh出xuất 於ư 如như 是thị無vô 量lượng 音âm 聲thanh當đương 知tri 如Như 來Lai亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 一nhất 音âm 中trung出xuất 無vô 量lượng 聲thanh隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh心tâm 樂nhạo 差sai 別biệt皆giai 悉tất 遍biến 至chí悉tất 令linh 得đắc 解giải

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 四tứ 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương住trụ 於ư 梵Phạm 宮cung出xuất 梵Phạn 音âm 聲thanh一nhất 切thiết 梵Phạm 眾chúng靡mĩ 不bất 皆giai 聞văn而nhi 彼bỉ 音âm 聲thanh不bất 出xuất 眾chúng 外ngoại

諸chư 梵Phạm 天Thiên 眾chúng咸hàm 生sanh 是thị 念niệm

大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương獨độc 與dữ 我ngã 語ngữ

如Như 來Lai 妙diệu 音âm亦diệc 復phục 如như 是thị道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội靡mĩ 不bất 皆giai 聞văn而nhi 其kỳ 音âm 聲thanh不bất 出xuất 眾chúng 外ngoại

何hà 以dĩ 故cố根căn 未vị 熟thục 者giả不bất 應ưng 聞văn 故cố

其kỳ 聞văn 音âm 者giả皆giai 作tác 是thị 念niệm

如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn獨độc 為vì 我ngã 說thuyết

佛Phật 子tử如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 出xuất 無vô 住trụ而nhi 能năng 成thành 就tựu一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp

是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 五ngũ 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 眾chúng 水thủy皆giai 同đồng 一nhất 味vị隨tùy 器khí 異dị 故cố水thủy 有hữu 差sai 別biệt水thủy 無vô 念niệm 慮lự亦diệc 無vô 分phân 別biệt如Như 來Lai 言ngôn 音âm亦diệc 復phục 如như 是thị唯duy 是thị 一nhất 味vị謂vị 解giải 脫thoát 味vị隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh心tâm 器khí 異dị 故cố無vô 量lượng 差sai 別biệt而nhi 無vô 念niệm 慮lự亦diệc 無vô 分phân 別biệt

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 六lục 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 阿A 那Na 婆Bà 達Đạt 多Đa 龍Long 王Vương興hưng 大đại 密mật 雲vân遍biến 閻Diêm 浮Phù 提Đề普phổ 甘cam 雨vũ百bách 穀cốc 苗miêu 稼giá皆giai 得đắc 生sanh 長trưởng江giang 河hà 泉tuyền 池trì一nhất 切thiết 盈doanh 滿mãn此thử 大đại 雨vũ 水thủy不bất 從tùng 龍long 王vương身thân 心tâm 中trung 出xuất而nhi 能năng 種chủng 種chủng饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác亦diệc 復phục 如như 是thị興hưng 大đại 悲bi 雲vân遍biến 十thập 方phương 界giới普phổ 雨vũ 無vô 上thượng甘cam 露lộ 法Pháp 雨vũ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ增tăng 長trưởng 善thiện 法Pháp滿mãn 足túc 諸chư 乘thừa

佛Phật 子tử如Như 來Lai 音âm 聲thanh不bất 從tùng 外ngoại 來lai不bất 從tùng 內nội 出xuất而nhi 能năng 饒nhiêu 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 七thất 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương將tương 欲dục 降giáng 雨vũ未vị 便tiện 即tức 降giáng先tiên 起khởi 大đại 雲vân彌di 覆phú 虛hư 空không凝ngưng 停đình 七thất 日nhật待đãi 諸chư 眾chúng 生sanh作tác 務vụ 究cứu 竟cánh

何hà 以dĩ 故cố彼bỉ 大đại 龍long 王vương有hữu 慈từ 悲bi 心tâm不bất 欲dục 惱não 亂loạn諸chư 眾chúng 生sanh 故cố

過quá 七thất 日nhật 已dĩ降giáng 微vi 細tế 雨vũ普phổ 潤nhuận 大đại 地địa

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác亦diệc 復phục 如như 是thị將tương 降giáng 法Pháp 雨vũ未vị 便tiện 即tức 降giáng 先tiên 興hưng 法Pháp 雲vân成thành 熟thục 眾chúng 生sanh為vì 欲dục 令linh 其kỳ心tâm 無vô 驚kinh 怖bố待đãi 其kỳ 熟thục 已dĩ然nhiên 後hậu 普phổ 降giáng甘cam 露lộ 法Pháp 雨vũ演diễn 說thuyết 甚thậm 深thâm微vi 妙diệu 善thiện 法Pháp漸tiệm 次thứ 令linh 其kỳ滿mãn 足túc 如Như 來Lai一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí無vô 上thượng 法Pháp 味vị

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 八bát 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 海hải 中trung有hữu 大đại 龍long 王vương名danh 大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm於ư 大đại 海hải 中trung降giáng 雨vũ 之chi 時thời或hoặc 降giáng 十thập 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 雨vũ或hoặc 百bách或hoặc 千thiên或hoặc 百bách 千thiên 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 雨vũ

佛Phật 子tử水thủy 無vô 分phân 別biệt但đãn 以dĩ 龍long 王vương不bất 思tư 議nghị 力lực令linh 其kỳ 莊trang 嚴nghiêm乃nãi 至chí 百bách 千thiên無vô 量lượng 差sai 別biệt如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác亦diệc 復phục 如như 是thị為vì 諸chư 眾chúng 生sanh說thuyết 法Pháp 之chi 時thời或hoặc 以dĩ 十thập 種chủng差sai 別biệt 音âm 說thuyết或hoặc 百bách或hoặc 千thiên或hoặc 以dĩ 百bách 千thiên或hoặc 以dĩ 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 音âm 聲thanh說thuyết 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 行hành乃nãi 至chí 或hoặc 以dĩ無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 音âm 聲thanh各các 別biệt 說thuyết 法Pháp令linh 其kỳ 聞văn 者giả皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ如Như 來Lai 音âm 聲thanh無vô 所sở 分phân 別biệt但đãn 以dĩ 諸chư 佛Phật於ư 甚thậm 深thâm 法Pháp 界Giới圓viên 滿mãn 清thanh 淨tịnh能năng 隨tùy 眾chúng 生sanh根căn 之chi 所sở 宜nghi出xuất 種chủng 種chủng 言ngôn 音âm皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 九cửu 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương欲dục 現hiện 龍long 王vương大đại 自tự 在tại 力lực饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh咸hàm 令linh 歡hoan 喜hỷ從tùng 四tứ 天thiên 下hạ乃nãi 至chí 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 處xứ興hưng 大đại 雲vân 網võng周chu 匝táp 彌di 覆phú其kỳ 雲vân 色sắc 相tướng無vô 量lượng 差sai 別biệt或hoặc 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 光quang 明minh 色sắc或hoặc 毘tỳ 瑠lưu 璃ly 光quang 明minh 色sắc或hoặc 白bạch 銀ngân 光quang 明minh 色sắc或hoặc 玻pha 瓈lê 光quang 明minh 色sắc或hoặc 牟mâu 薩tát 羅la 光quang 明minh 色sắc或hoặc 碼mã 碯não 光quang 明minh 色sắc或hoặc 勝thắng 藏tạng 光quang 明minh 色sắc或hoặc 赤xích 真chân 珠châu 光quang 明minh 色sắc或hoặc 無vô 量lượng 香hương 光quang 明minh 色sắc或hoặc 無vô 垢cấu 衣y 光quang 明minh 色sắc或hoặc 清thanh 淨tịnh 水thủy 光quang 明minh 色sắc或hoặc 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 光quang 明minh 色sắc

如như 是thị 雲vân 網võng周chu 匝táp 彌di 布bố既ký 彌di 布bố 已dĩ出xuất 種chủng 種chủng 色sắc 電điện 光quang所sở 謂vị閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc 雲vân出xuất 瑠lưu 璃ly 色sắc 電điện 光quang瑠lưu 璃ly 色sắc 雲vân出xuất 金kim 色sắc 電điện 光quang銀ngân 色sắc 雲vân出xuất 玻pha 瓈lê 色sắc 電điện 光quang玻pha 瓈lê 色sắc 雲vân出xuất 銀ngân 色sắc 電điện 光quang牟mâu 薩tát 羅la 色sắc 雲vân出xuất 碼mã 碯não 色sắc 電điện 光quang碼mã 碯não 色sắc 雲vân出xuất 牟mâu 薩tát 羅la 色sắc 電điện 光quang勝thắng 藏tạng 寶bảo 色sắc 雲vân出xuất 赤xích 真chân 珠châu 色sắc 電điện 光quang赤xích 真chân 珠châu 色sắc 雲vân出xuất 勝thắng 藏tạng 寶bảo 色sắc 電điện 光quang無vô 量lượng 香hương 色sắc 雲vân出xuất 無vô 垢cấu 衣y 色sắc 電điện 光quang無vô 垢cấu 衣y 色sắc 雲vân出xuất 無vô 量lượng 香hương 色sắc 電điện 光quang清thanh 淨tịnh 水thủy 色sắc 雲vân出xuất 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 色sắc 電điện 光quang種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 色sắc 雲vân出xuất 清thanh 淨tịnh 水thủy 色sắc 電điện 光quang乃nãi 至chí 種chủng 種chủng 色sắc 雲vân出xuất 一nhất 色sắc 電điện 光quang一nhất 色sắc 雲vân出xuất 種chủng 種chủng 色sắc 電điện 光quang

復phục 於ư 彼bỉ 雲vân 中trung出xuất 種chủng 種chủng 雷lôi 聲thanh隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ所sở 謂vị或hoặc 如như 天thiên 女nữ 歌ca 詠vịnh 音âm或hoặc 如như 諸chư 天thiên 妓kỹ 樂nhạc 音âm或hoặc 如như 龍long 女nữ 歌ca 詠vịnh 音âm或hoặc 如như 乾càn 闥thát 婆bà 女nữ 歌ca 詠vịnh 音âm或hoặc 如như 緊khẩn 那na 羅la 女nữ 歌ca 詠vịnh 音âm或hoặc 如như 大đại 地địa 震chấn 動động 聲thanh或hoặc 如như 海hải 水thủy 波ba 潮triều 聲thanh或hoặc 如như 獸thú 王vương 哮hao 吼hống 聲thanh或hoặc 如như 好hảo 鳥điểu 鳴minh 聲thanh及cập 餘dư 無vô 量lượng種chủng 種chủng 音âm 聲thanh

既ký 震chấn 雷lôi 已dĩ復phục 起khởi 涼lương 風phong令linh 諸chư 眾chúng 生sanh心tâm 生sanh 悅duyệt 樂lạc然nhiên 後hậu 乃nãi 降giáng種chủng 種chủng 諸chư 雨vũ利lợi 益ích 安an 樂lạc無vô 量lượng 眾chúng 生sanh從tùng 他Tha 化Hóa 天Thiên至chí 於ư 地địa 上thượng於ư 一nhất 切thiết 處xứ所sở 雨vũ 不bất 同đồng

所sở 謂vị於ư 大đại 海hải 中trung雨vũ 清thanh 冷lãnh 水thủy名danh 無vô 斷đoạn 絕tuyệt於ư 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên雨vũ 簫tiêu 笛địch 等đẳng種chủng 種chủng 樂nhạc 音âm名danh 為vi 美mỹ 妙diệu於ư 化Hóa 樂Lạc 天Thiên 雨vũ 大đại 摩ma 尼ni 寶bảo名danh 放phóng 大đại 光quang 明minh於ư 兜Đâu 率Suất 天Thiên雨vũ 大đại 莊trang 嚴nghiêm 具cụ名danh 為vi 垂thùy 髻kế於ư 夜Dạ 摩Ma 天Thiên雨vũ 大đại 妙diệu 華hoa名danh 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ於ư 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên雨vũ 眾chúng 妙diệu 香hương名danh 為vi 悅duyệt 意ý於ư 四Tứ 天Thiên 王Vương 天Thiên雨vũ 天thiên 寶bảo 衣y名danh 為vi 覆phú 蓋cái於ư 龍long 王vương 宮cung雨vũ 赤xích 真chân 珠châu名danh 涌dũng 出xuất 光quang 明minh於ư 阿a 脩tu 羅la 宮cung雨vũ 諸chư 兵binh 仗trượng名danh 降hàng 伏phục 怨oán 敵địch於ư 此thử 欝Uất 單Đơn 越Việt雨vũ 種chủng 種chủng 華hoa名danh 曰viết 開khai 敷phu餘dư 三tam 天thiên 下hạ悉tất 亦diệc 如như 是thị然nhiên 各các 隨tùy 其kỳ 處xứ所sở 雨vũ 不bất 同đồng雖tuy 彼bỉ 龍long 王vương其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng無vô 有hữu 彼bỉ 此thử但đãn 以dĩ 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 異dị 故cố雨vũ 有hữu 差sai 別biệt

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác無vô 上thượng 法Pháp 王Vương亦diệc 復phục 如như 是thị欲dục 以dĩ 正Chánh 法Pháp教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh先tiên 布bố 身thân 雲vân彌di 覆phú 法Pháp 界Giới隨tùy 其kỳ 樂nhạo 欲dục為vi 現hiện 不bất 同đồng所sở 謂vị或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 生sanh 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 化hóa 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 力lực 持trì 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 色sắc 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 相tướng 好hảo 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 福phước 德đức 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 智trí 慧tuệ 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 諸chư 力lực 不bất 可khả 壞hoại 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 無vô 畏úy 身thân 雲vân或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 法Pháp 界Giới 身thân 雲vân

佛Phật 子tử如Như 來Lai 以dĩ 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 身thân 雲vân普phổ 覆phú 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 所sở 樂lạc各các 別biệt 示thị 現hiện種chủng 種chủng 光quang 明minh 電điện 光quang所sở 謂vị或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 無vô 所sở 不bất 至chí或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 無vô 邊biên 光quang 明minh或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 入nhập 佛Phật 祕bí 密mật 法Pháp或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 影ảnh 現hiện 光quang 明minh或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 入nhập 無vô 盡tận 陀đà 羅la 尼ni 門môn或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 正chánh 念niệm 不bất 亂loạn或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 究cứu 竟cánh 不bất 壞hoại或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 順thuận 入nhập 諸chư 趣thú或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh現hiện 光quang 明minh 電điện 光quang名danh 滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác現hiện 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 光quang 明minh 電điện 光quang 已dĩ復phục 隨tùy 眾chúng 生sanh心tâm 之chi 所sở 樂lạc出xuất 生sanh 無vô 量lượng三tam 昧muội 雷lôi 聲thanh所sở 謂vị善Thiện 覺Giác 智Trí 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh明Minh 盛Thịnh 離Ly 垢Cấu 海Hải 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh一Nhất 切Thiết 法Pháp 自Tự 在Tại 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh金Kim 剛Cang 輪Luân 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh須Tu 彌Di 山Sơn 幢Tràng 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh海Hải 印Ấn 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh日Nhật 燈Đăng 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh無Vô 盡Tận 藏Tạng 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh不Bất 壞Hoại 解Giải 脫Thoát 力Lực 三Tam 昧Muội 雷lôi 聲thanh

佛Phật 子tử如Như 來Lai 身thân 雲vân 中trung出xuất 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 差sai 別biệt三tam 昧muội 雷lôi 聲thanh 已dĩ將tương 降giáng 法Pháp 雨vũ先tiên 現hiện 瑞thụy 相tướng開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh所sở 謂vị從tùng 無vô 障chướng 礙ngại大đại 慈từ 悲bi 心tâm現hiện 於ư 如Như 來Lai大đại 智trí 風phong 輪luân名danh 能năng 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh生sanh 不bất 思tư 議nghị歡hoan 喜hỷ 適thích 悅duyệt此thử 相tướng 現hiện 已dĩ一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát及cập 諸chư 眾chúng 生sanh身thân 之chi 與dữ 心tâm皆giai 得đắc 清thanh 涼lương然nhiên 後hậu 從tùng 如Như 來Lai大đại 法Pháp 身thân 雲vân大đại 慈từ 悲bi 雲vân大đại 不bất 思tư 議nghị 雲vân雨vũ 不bất 思tư 議nghị廣quảng 大đại 法Pháp 雨vũ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh身thân 心tâm 清thanh 淨tịnh

所sở 謂vị為vì 坐tọa 菩Bồ 提Đề 場Tràng 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt為vì 最tối 後hậu 身thân 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 菩Bồ 薩Tát 遊du 戲hí 如Như 來Lai 祕bí 密mật 教giáo為vì 一Nhất 生Sanh 所Sở 繫Hệ 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 清thanh 淨tịnh 普phổ 光quang 明minh為vì 灌quán 頂đảnh 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 如Như 來Lai 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 所sở 莊trang 嚴nghiêm為vì 得đắc 忍nhẫn 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 功công 德đức 寶bảo 智trí 慧tuệ 華hoa 開khai 敷phu不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 大đại 悲bi 行hành為vì 住trụ 向hướng 行hành 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 入nhập 現hiện 前tiền 變biến 化hóa 甚thậm 深thâm 門môn而nhi 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 休hưu 息tức 無vô 疲bì 厭yếm為vì 初sơ 發phát 心tâm 菩Bồ 薩Tát雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 出xuất 生sanh 如Như 來Lai大đại 慈từ 悲bi 行hành救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh為vì 求cầu 獨Độc 覺Giác 乘Thừa 眾chúng 生sanh雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 深thâm 知tri 緣duyên 起khởi 法pháp遠viễn 離ly 二nhị 邊biên得đắc 不bất 壞hoại 解giải 脫thoát 果quả為vì 求cầu 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 眾chúng 生sanh雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 以dĩ 大đại 智trí 慧tuệ 劍kiếm斷đoạn 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 怨oán為vì 積tích 集tập 善thiện 根căn決quyết 定định 不bất 決quyết 定định 眾chúng 生sanh雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ名danh 能năng 令linh 成thành 就tựu種chủng 種chủng 法Pháp 門môn生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ

佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 如Như 來Lai隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm雨vũ 如như 是thị 等đẳng廣quảng 大đại 法Pháp 雨vũ充sung 滿mãn 一nhất 切thiết無vô 邊biên 世thế 界giới

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng於ư 法Pháp 無vô 吝lận但đãn 以dĩ 眾chúng 生sanh根căn 欲dục 不bất 同đồng所sở 雨vũ 法Pháp 雨vũ示thị 有hữu 差sai 別biệt

是thị 為vi 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 第đệ 十thập 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử應ưng 知tri 如Như 來Lai 音âm 聲thanh 有hữu 十thập 種chủng 無vô 量lượng何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị如như 虛hư 空không 界giới 無vô 量lượng至chí 一nhất 切thiết 處xứ 故cố如như 法Pháp 界Giới 無vô 量lượng無vô 所sở 不bất 遍biến 故cố如như 眾chúng 生sanh 界giới 無vô 量lượng令linh 一nhất 切thiết 心tâm 喜hỷ 故cố如như 諸chư 業nghiệp 無vô 量lượng說thuyết 其kỳ 果quả 報báo 故cố如như 煩phiền 惱não 無vô 量lượng悉tất 令linh 除trừ 滅diệt 故cố如như 眾chúng 生sanh 言ngôn 音âm 無vô 量lượng隨tùy 解giải 令linh 聞văn 故cố如như 眾chúng 生sanh 欲dục 解giải 無vô 量lượng普phổ 觀quán 救cứu 度độ 故cố如như 三tam 世thế 無vô 量lượng無vô 有hữu 邊biên 際tế 故cố如như 智trí 慧tuệ 無vô 量lượng分phân 別biệt 一nhất 切thiết 故cố如như 佛Phật 境cảnh 界giới 無vô 量lượng入nhập 佛Phật 法Pháp 界Giới 故cố

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 音âm 聲thanh成thành 就tựu 如như 是thị 等đẳng阿a 僧tăng 祇kỳ 無vô 量lượng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới 將tương 壞hoại 時thời
眾chúng 生sanh 福phước 力lực 聲thanh 告cáo 言ngôn
四tứ 禪thiền 寂tịch 靜tĩnh 無vô 諸chư 苦khổ
令linh 其kỳ 聞văn 已dĩ 悉tất 離ly 欲dục


十Thập 力Lực 世Thế 尊Tôn 亦diệc 如như 是thị
出xuất 妙diệu 音âm 聲thanh 遍biến 法Pháp 界Giới
為vì 說thuyết 諸chư 行hành 苦khổ 無vô 常thường
令linh 其kỳ 永vĩnh 度độ 生sanh 死tử 海hải


譬thí 如như 深thâm 山sơn 大đại 谷cốc 中trung
隨tùy 有hữu 音âm 聲thanh 皆giai 響hưởng 應ứng
雖tuy 能năng 隨tùy 逐trục 他tha 言ngôn 語ngữ
而nhi 響hưởng 畢tất 竟cánh 無vô 分phân 別biệt


十Thập 力Lực 言ngôn 音âm 亦diệc 復phục 然nhiên
隨tùy 其kỳ 根căn 熟thục 為vi 示thị 現hiện
令linh 其kỳ 調điều 伏phục 生sanh 歡hoan 喜hỷ
不bất 念niệm 我ngã 今kim 能năng 演diễn 說thuyết


如như 天thiên 有hữu 鼓cổ 名danh 能năng 覺giác
常thường 於ư 空không 中trung 震chấn 法Pháp 音âm
誡giới 彼bỉ 放phóng 逸dật 諸chư 天thiên 子tử
令linh 其kỳ 聞văn 已dĩ 得đắc 離ly 著trước


十Thập 力Lực 法Pháp 鼓cổ 亦diệc 如như 是thị
出xuất 於ư 種chủng 種chủng 妙diệu 音âm 聲thanh
覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 諸chư 群quần 生sanh
令linh 其kỳ 悉tất 證chứng 菩Bồ 提Đề 果Quả


自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương 有hữu 寶bảo 女nữ
口khẩu 中trung 善thiện 奏tấu 諸chư 音âm 樂nhạc
一nhất 聲thanh 能năng 出xuất 百bách 千thiên 音âm
一nhất 一nhất 音âm 中trung 復phục 百bách 千thiên


善Thiện 逝Thệ 音âm 聲thanh 亦diệc 如như 是thị
一nhất 聲thanh 而nhi 出xuất 一nhất 切thiết 音âm
隨tùy 其kỳ 性tánh 欲dục 有hữu 差sai 別biệt
各các 令linh 聞văn 已dĩ 斷đoạn 煩phiền 惱não


譬thí 如như 梵Phạm 王Vương 吐thổ 一nhất 音âm
能năng 令linh 梵Phạm 眾chúng 皆giai 歡hoan 喜hỷ
音âm 唯duy 及cập 梵Phạm 不bất 出xuất 外ngoại
一nhất 一nhất 皆giai 言ngôn 己kỷ 獨độc 聞văn


十thập 力lực 梵Phạm 王Vương 亦diệc 復phục 然nhiên
演diễn 一nhất 言ngôn 音âm 充sung 法Pháp 界Giới
唯duy 霑triêm 眾chúng 會hội 不bất 遠viễn 出xuất
以dĩ 無vô 信tín 故cố 未vị 能năng 受thọ


譬thí 如như 眾chúng 水thủy 同đồng 一nhất 性tánh
八bát 功công 德đức 味vị 無vô 差sai 別biệt
因nhân 地địa 在tại 器khí 各các 不bất 同đồng
是thị 故cố 令linh 其kỳ 種chủng 種chủng 異dị


一Nhất 切Thiết 智Trí 音âm 亦diệc 如như 是thị
法pháp 性tánh 一nhất 味vị 無vô 分phân 別biệt
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 行hành 不bất 同đồng
故cố 使sử 聽thính 聞văn 種chủng 種chủng 異dị


譬thí 如như 無Vô 熱Nhiệt 大Đại 龍Long 王Vương
降giáng 雨vũ 普phổ 洽hiệp 閻Diêm 浮Phù 地Địa
能năng 令linh 草thảo 樹thụ 皆giai 生sanh 長trưởng
而nhi 不bất 從tùng 身thân 及cập 心tâm 出xuất


諸chư 佛Phật 妙diệu 音âm 亦diệc 如như 是thị
普phổ 雨vũ 法Pháp 界Giới 悉tất 充sung 洽hiệp
能năng 令linh 生sanh 善thiện 滅diệt 諸chư 惡ác
不bất 從tùng 內nội 外ngoại 而nhi 得đắc 有hữu


譬thí 如như 摩Ma 那Na 斯Tư 龍Long 王Vương
興hưng 雲vân 七thất 日nhật 未vị 先tiên 雨vũ
待đãi 諸chư 眾chúng 生sanh 作tác 務vụ 竟cánh
然nhiên 後hậu 始thỉ 降giáng 成thành 利lợi 益ích


十Thập 力Lực 演diễn 義nghĩa 亦diệc 如như 是thị
先tiên 化hóa 眾chúng 生sanh 使sử 成thành 熟thục
然nhiên 後hậu 為vi 說thuyết 甚thậm 深thâm 法Pháp
令linh 其kỳ 聞văn 者giả 不bất 驚kinh 怖bố


大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm 龍Long 於ư 海hải 中trung
於ư 十thập 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 雨vũ
或hoặc 百bách 或hoặc 千thiên 百bách 千thiên 種chủng
水thủy 雖tuy 一nhất 味vị 莊trang 嚴nghiêm 別biệt


究cứu 竟cánh 辯biện 才tài 亦diệc 如như 是thị
說thuyết 十thập 二nhị 十thập 諸chư 法Pháp 門môn
或hoặc 百bách 或hoặc 千thiên 至chí 無vô 量lượng
不bất 生sanh 心tâm 念niệm 有hữu 殊thù 別biệt


最tối 勝thắng 龍long 王vương 娑Sa 竭Kiệt 羅La
興hưng 雲vân 普phổ 覆phú 四tứ 天thiên 下hạ
於ư 一nhất 切thiết 處xứ 雨vũ 各các 別biệt
而nhi 彼bỉ 龍long 心tâm 無vô 二nhị 念niệm


諸chư 佛Phật 法Pháp 王Vương 亦diệc 如như 是thị
大đại 悲bi 身thân 雲vân 遍biến 十thập 方phương
為vì 諸chư 修tu 行hành 雨vũ 各các 異dị
而nhi 於ư 一nhất 切thiết 無vô 分phân 別biệt


佛Phật 子tử諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 云vân 何hà 知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 心tâm

佛Phật 子tử如Như 來Lai 心tâm 意ý 識thức俱câu 不bất 可khả 得đắc但đãn 應ưng 以dĩ 智trí 無vô 量lượng 故cố知tri 如Như 來Lai 心tâm

譬thí 如như 虛hư 空không為vi 一nhất 切thiết 物vật 所sở 依y而nhi 虛hư 空không 無vô 所sở 依y如Như 來Lai 智trí 慧tuệ亦diệc 復phục 如như 是thị為vi 一nhất 切thiết 世thế 間gian出xuất 世thế 間gian 智trí 所sở 依y而nhi 如Như 來Lai 智trí 無vô 所sở 依y

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 一nhất 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 法Pháp 界Giới常thường 出xuất 一nhất 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác菩Bồ 薩Tát 解giải 脫thoát而nhi 法Pháp 界Giới 無vô 增tăng 減giảm如Như 來Lai 智trí 慧tuệ亦diệc 復phục 如như 是thị恒hằng 出xuất 一nhất 切thiết世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ而nhi 如Như 來Lai 智trí 無vô 增tăng 減giảm

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 二nhị 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 大đại 海hải其kỳ 水thủy 潛tiềm 流lưu四tứ 天thiên 下hạ 地địa及cập 八bát 十thập 億ức諸chư 小tiểu 洲châu 中trung有hữu 穿xuyên 鑿tạc 者giả無vô 不bất 得đắc 水thủy

而nhi 彼bỉ 大đại 海hải不bất 作tác 分phân 別biệt

我ngã 出xuất 於ư 水thủy

佛Phật 智trí 海hải 水thủy亦diệc 復phục 如như 是thị流lưu 入nhập 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 中trung若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh觀quán 察sát 境cảnh 界giới修tu 習tập 法Pháp 門môn則tắc 得đắc 智trí 慧tuệ清thanh 淨tịnh 明minh 了liễu而nhi 如Như 來Lai 智trí平bình 等đẳng 無vô 二nhị無vô 有hữu 分phân 別biệt但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh心tâm 行hành 異dị 故cố所sở 得đắc 智trí 慧tuệ各các 各các 不bất 同đồng

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 三tam 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 大đại 海hải有hữu 四tứ 寶bảo 珠châu具cụ 無vô 量lượng 德đức能năng 生sanh 海hải 內nội一nhất 切thiết 珍trân 寶bảo若nhược 大đại 海hải 中trung無vô 此thử 寶bảo 珠châu乃nãi 至chí 一nhất 寶bảo亦diệc 不bất 可khả 得đắc何hà 等đẳng 為vi 四tứ

一nhất 名danh積tích 集tập 寶bảo二nhị 名danh無vô 盡tận 藏tạng三tam 名danh遠viễn 離ly 熾sí 然nhiên四tứ 名danh具cụ 足túc 莊trang 嚴nghiêm

佛Phật 子tử此thử 四tứ 寶bảo 珠châu一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu諸chư 龍long 神thần 等đẳng悉tất 不bất 得đắc 見kiến

何hà 以dĩ 故cố娑Sa 竭Kiệt 龍Long 王Vương以dĩ 此thử 寶bảo 珠châu端đoan 嚴nghiêm 方phương 正chánh置trí 於ư 宮cung 中trung深thâm 密mật 處xứ 故cố

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác大đại 智trí 慧tuệ 海hải亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 中trung 有hữu 四tứ大đại 智trí 寶bảo 珠châu具cụ 足túc 無vô 量lượng福phước 智trí 功công 德đức由do 此thử 能năng 生sanh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác學Học 無Vô 學Học 位vị及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát智trí 慧tuệ 之chi 寶bảo何hà 等đẳng 為vi 四tứ

所sở 謂vị無vô 染nhiễm 著trước 巧xảo 方phương 便tiện大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo善thiện 分phân 別biệt 有hữu 為vi 無vô 為vi 法Pháp大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo分phân 別biệt 說thuyết 無vô 量lượng 法pháp而nhi 不bất 壞hoại 法pháp 性tánh大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo知tri 時thời 非phi 時thời未vị 曾tằng 誤ngộ 失thất大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo

若nhược 諸chư 如Như 來Lai大đại 智trí 海hải 中trung無vô 此thử 四tứ 寶bảo有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh得đắc 入nhập 大Đại 乘Thừa終chung 無vô 是thị 處xứ此thử 四Tứ 智Trí 寶bảo薄bạc 福phước 眾chúng 生sanh所sở 不bất 能năng 見kiến

何hà 以dĩ 故cố置trí 於ư 如Như 來Lai深thâm 密mật 藏tạng 故cố

此thử 四Tứ 智Trí 寶bảo平bình 均quân 正chánh 直trực端đoan 潔khiết 妙diệu 好hảo普phổ 能năng 利lợi 益ích諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng令linh 其kỳ 悉tất 得đắc智trí 慧tuệ 光quang 明minh

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 四tứ 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 大đại 海hải有hữu 四tứ 熾sí 然nhiên光quang 明minh 大đại 寶bảo布bố 在tại 其kỳ 底để性tánh 極cực 猛mãnh 熱nhiệt常thường 能năng 飲ẩm 縮súc百bách 川xuyên 所sở 注chú無vô 量lượng 大đại 水thủy是thị 故cố 大đại 海hải無vô 有hữu 增tăng 減giảm何hà 等đẳng 為vi 四tứ

一nhất 名danh日nhật 藏tạng二nhị 名danh離ly 潤nhuận三tam 名danh火hỏa 焰diễm 光quang四tứ 名danh盡tận 無vô 餘dư

佛Phật 子tử若nhược 大đại 海hải 中trung無vô 此thử 四tứ 寶bảo從tùng 四tứ 天thiên 下hạ乃nãi 至chí 有hữu 頂đảnh其kỳ 中trung 所sở 有hữu悉tất 被bị 漂phiêu 沒một

佛Phật 子tử此thử 日nhật 藏tạng 大đại 寶bảo 光quang 明minh照chiếu 觸xúc 海hải 水thủy悉tất 變biến 為vi 乳nhũ離ly 潤nhuận 大đại 寶bảo 光quang 明minh照chiếu 觸xúc 其kỳ 乳nhũ悉tất 變biến 為vi 酪lạc火hỏa 焰diễm 光quang 大đại 寶bảo 光quang 明minh照chiếu 觸xúc 其kỳ 酪lạc悉tất 變biến 為vi 酥tô盡tận 無vô 餘dư 大đại 寶bảo 光quang 明minh照chiếu 觸xúc 其kỳ 酥tô變biến 成thành 醍đề 醐hồ如như 火hỏa 熾sí 然nhiên悉tất 盡tận 無vô 餘dư

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác大đại 智trí 慧tuệ 海hải亦diệc 復phục 如như 是thị有hữu 四tứ 種chủng 大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo具cụ 足túc 無vô 量lượng威uy 德đức 光quang 明minh此thử 智trí 寶bảo 光quang觸xúc 諸chư 菩Bồ 薩Tát乃nãi 至chí 令linh 得đắc如Như 來Lai 大đại 智trí何hà 等đẳng 為vi 四tứ

所sở 謂vị滅diệt 一nhất 切thiết 散tán 善thiện 波ba 浪lãng大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo除trừ 一nhất 切thiết 法Pháp 愛ái大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo慧tuệ 光quang 普phổ 照chiếu大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo與dữ 如Như 來Lai 平bình 等đẳng無vô 邊biên 無vô 功công 用dụng大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo

佛Phật 子tử諸chư 菩Bồ 薩Tát修tu 習tập 一nhất 切thiết助Trợ 道Đạo 法Pháp 時thời起khởi 無vô 量lượng 散tán 善thiện 波ba 浪lãng一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 脩tu 羅la所sở 不bất 能năng 壞hoại如Như 來Lai 以dĩ 滅diệt一nhất 切thiết 散tán 善thiện 波ba 浪lãng大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo 光quang 明minh觸xúc 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát令linh 捨xả 一nhất 切thiết散tán 善thiện 波ba 浪lãng持trì 心tâm 一nhất 境cảnh住trụ 於ư 三tam 昧muội

又hựu 以dĩ 除trừ 一nhất 切thiết 法Pháp 愛ái大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo 光quang 明minh觸xúc 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát令linh 捨xả 離ly 三tam 昧muội 味vị 著trước起khởi 廣quảng 大đại 神thần 通thông

又hựu 以dĩ 慧tuệ 光quang 普phổ 照chiếu大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo 光quang 明minh觸xúc 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát令linh 捨xả 所sở 起khởi廣quảng 大đại 神thần 通thông住trụ 大đại 明minh 功công 用dụng 行hành

又hựu 以dĩ 與dữ 如Như 來Lai 平bình 等đẳng無vô 邊biên 無vô 功công 用dụng大đại 智trí 慧tuệ 寶bảo 光quang 明minh觸xúc 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát令linh 捨xả 所sở 起khởi大đại 明minh 功công 用dụng 行hành乃nãi 至chí 得đắc 如Như 來Lai 平bình 等đẳng 地địa息tức 一nhất 切thiết 功công 用dụng令linh 無vô 有hữu 餘dư

佛Phật 子tử若nhược 無vô 如Như 來Lai此thử 四Tứ 智Trí 寶bảo大đại 光quang 照chiếu 觸xúc乃nãi 至chí 有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát得đắc 如Như 來Lai 地Địa無vô 有hữu 是thị 處xứ

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 五ngũ 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử如như 從tùng 水thủy 際tế上thượng 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 天Thiên其kỳ 中trung 所sở 有hữu大Đại 千Thiên 國quốc 土độ欲dục 色sắc 無vô 色sắc眾chúng 生sanh 之chi 處xứ莫mạc 不bất 皆giai 依y虛hư 空không 而nhi 起khởi虛hư 空không 而nhi 住trụ

何hà 以dĩ 故cố虛hư 空không 普phổ 遍biến 故cố

雖tuy 彼bỉ 虛hư 空không普phổ 容dung 三tam 界giới而nhi 無vô 分phân 別biệt

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ亦diệc 復phục 如như 是thị若nhược 聲Thanh 聞Văn 智trí若nhược 獨Độc 覺Giác 智trí若nhược 菩Bồ 薩Tát 智trí若nhược 有hữu 為vi 行hành 智trí若nhược 無vô 為vi 行hành 智trí一nhất 切thiết 皆giai 依y如Như 來Lai 智trí 起khởi如Như 來Lai 智trí 住trụ

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 智trí 慧tuệ遍biến 一nhất 切thiết 故cố雖tuy 復phục 普phổ 容dung無vô 量lượng 智trí 慧tuệ而nhi 無vô 分phân 別biệt

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 六lục 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử如như 雪Tuyết 山Sơn 頂đảnh有hữu 藥dược 王vương 樹thụ名danh 無vô 盡tận 根căn彼bỉ 藥dược 樹thụ 根căn從tùng 十thập 六lục 萬vạn 八bát 千thiên 由do 旬tuần 下hạ盡tận 金kim 剛cang 地địa水thủy 輪luân 際tế 生sanh彼bỉ 藥dược 王vương 樹thụ若nhược 生sanh 根căn 時thời令linh 閻Diêm 浮Phù 提Đề一nhất 切thiết 樹thụ 根căn 生sanh若nhược 生sanh 莖hành 時thời令linh 閻Diêm 浮Phù 提Đề一nhất 切thiết 樹thụ 莖hành 生sanh枝chi 葉diệp 華hoa 果quả悉tất 皆giai 如như 是thị此thử 藥dược 王vương 樹thụ根căn 能năng 生sanh 莖hành莖hành 能năng 生sanh 根căn根căn 無vô 有hữu 盡tận名danh 無vô 盡tận 根căn

佛Phật 子tử彼bỉ 藥dược 王vương 樹thụ於ư 一nhất 切thiết 處xứ皆giai 令linh 生sanh 長trưởng唯duy 於ư 二nhị 處xứ不bất 能năng 為vi 作tác生sanh 長trưởng 利lợi 益ích所sở 謂vị地địa 獄ngục 深thâm 坑khanh及cập 水thủy 輪luân 中trung然nhiên 亦diệc 於ư 彼bỉ初sơ 無vô 厭yếm 捨xả

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ大đại 藥dược 王vương 樹thụ亦diệc 復phục 如như 是thị以dĩ 過quá 去khứ 所sở 發phát成thành 就tựu 一nhất 切thiết智trí 慧tuệ 善thiện 法Pháp普phổ 覆phú 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 界giới除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 惡ác 道đạo 苦khổ廣quảng 大đại 悲bi 願nguyện而nhi 為vi 其kỳ 根căn於ư 一nhất 切thiết 如Như 來Lai真chân 實thật 智trí 慧tuệ種chủng 性tánh 中trung 生sanh堅kiên 固cố 不bất 動động善thiện 巧xảo 方phương 便tiện以dĩ 為vi 其kỳ 莖hành遍biến 法Pháp 界Giới 智trí諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật以dĩ 為vi 其kỳ 枝chi禪thiền 定định 解giải 脫thoát諸chư 大đại 三tam 昧muội以dĩ 為vi 其kỳ 葉diệp總tổng 持trì 辯biện 才tài菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp以dĩ 為vi 其kỳ 華hoa究cứu 竟cánh 無vô 變biến諸chư 佛Phật 解giải 脫thoát以dĩ 為vi 其kỳ 果quả

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ大đại 藥dược 王vương 樹thụ何hà 故cố 得đắc 名danh為vi 無vô 盡tận 根căn以dĩ 究cứu 竟cánh 無vô 休hưu 息tức 故cố不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố菩Bồ 薩Tát 行hành 即tức 如Như 來Lai 性tánh如Như 來Lai 性tánh 即tức 菩Bồ 薩Tát 行hành是thị 故cố 得đắc 名danh為vi 無vô 盡tận 根căn

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ大đại 藥dược 王vương 樹thụ其kỳ 根căn 生sanh 時thời令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát生sanh 不bất 捨xả 眾chúng 生sanh大đại 慈từ 悲bi 根căn其kỳ 莖hành 生sanh 時thời令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát增tăng 長trưởng 堅kiên 固cố精tinh 進tấn 深thâm 心tâm 莖hành其kỳ 枝chi 生sanh 時thời令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát增tăng 長trưởng 一nhất 切thiết諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 枝chi其kỳ 葉diệp 生sanh 時thời令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát生sanh 長trưởng 淨tịnh 戒giới頭đầu 陀đà 功công 德đức少thiểu 欲dục 知tri 足túc 葉diệp其kỳ 華hoa 生sanh 時thời令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát具cụ 諸chư 善thiện 根căn相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 華hoa其kỳ 果quả 生sanh 時thời令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn乃nãi 至chí 一nhất 切thiết佛Phật 灌quán 頂đảnh 忍nhẫn 果quả

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ大đại 藥dược 王vương 樹thụ唯duy 於ư 二nhị 處xứ不bất 能năng 為vi 作tác生sanh 長trưởng 利lợi 益ích所sở 謂vị 二Nhị 乘Thừa墮đọa 於ư 無vô 為vi廣quảng 大đại 深thâm 阬khanh及cập 壞hoại 善thiện 根căn非phi 器khí 眾chúng 生sanh溺nịch 大đại 邪tà 見kiến貪tham 愛ái 之chi 水thủy然nhiên 亦diệc 於ư 彼bỉ曾tằng 無vô 厭yếm 捨xả

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ無vô 有hữu 增tăng 減giảm以dĩ 根căn 善thiện 安an 住trụ生sanh 無vô 休hưu 息tức 故cố

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 七thất 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới劫kiếp 火hỏa 起khởi 時thời焚phần 燒thiêu 一nhất 切thiết草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm乃nãi 至chí 鐵Thiết 圍Vi大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn皆giai 悉tất 熾sí 然nhiên無vô 有hữu 遺di 餘dư

佛Phật 子tử假giả 使sử 有hữu 人nhân手thủ 執chấp 乾can 草thảo投đầu 彼bỉ 火hỏa 中trung於ư 意ý 云vân 何hà得đắc 不bất 燒thiêu 不phủ

答đáp 言ngôn

不phủ 也dã

佛Phật 子tử彼bỉ 所sở 投đầu 草thảo容dung 可khả 不bất 燒thiêu如Như 來Lai 智trí 慧tuệ分phân 別biệt 三tam 世thế一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 國quốc 土độ一nhất 切thiết 劫kiếp 數số一nhất 切thiết 諸chư 法pháp無vô 不bất 知tri 者giả若nhược 言ngôn 不bất 知tri無vô 有hữu 是thị 處xứ

何hà 以dĩ 故cố智trí 慧tuệ 平bình 等đẳng悉tất 明minh 達đạt 故cố

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 八bát 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử譬thí 如như 風phong 災tai壞hoại 世thế 界giới 時thời有hữu 大đại 風phong 起khởi名danh 曰viết 散tán 壞hoại能năng 壞hoại 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới鐵Thiết 圍Vi 山Sơn 等đẳng皆giai 成thành 碎toái 末mạt

復phục 有hữu 大đại 風phong名danh 為vi 能năng 障chướng周chu 匝táp 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới障chướng 散tán 壞hoại 風phong不bất 令linh 得đắc 至chí餘dư 方phương 世thế 界giới

佛Phật 子tử若nhược 令linh 無vô 此thử能năng 障chướng 大đại 風phong十thập 方phương 世thế 界giới無vô 不bất 壞hoại 盡tận如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác亦diệc 復phục 如như 是thị有hữu 大đại 智trí 風phong名danh 為vi 能năng 滅diệt能năng 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát煩phiền 惱não 習tập 氣khí有hữu 大đại 智trí 風phong名danh 為vi 巧xảo 持trì巧xảo 持trì 其kỳ 根căn未vị 熟thục 菩Bồ 薩Tát不bất 令linh 能năng 滅diệt大đại 智trí 風phong 輪luân斷đoạn 其kỳ 一nhất 切thiết煩phiền 惱não 習tập 氣khí

佛Phật 子tử若nhược 無vô 如Như 來Lai巧xảo 持trì 智trí 風phong無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát皆giai 墮đọa 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 地Địa由do 此thử 智trí 故cố令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát超siêu 二Nhị 乘Thừa 地Địa安an 住trụ 如Như 來Lai究cứu 竟cánh 之chi 位vị

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 九cửu 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

復phục 次thứ佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ無vô 處xứ 不bất 至chí

何hà 以dĩ 故cố無vô 一nhất 眾chúng 生sanh而nhi 不bất 具cụ 有hữu如Như 來Lai 智trí 慧tuệ但đãn 以dĩ 妄vọng 想tưởng顛điên 倒đảo 執chấp 著trước而nhi 不bất 證chứng 得đắc若nhược 離ly 妄vọng 想tưởng一Nhất 切Thiết 智Trí自tự 然nhiên 智trí無vô 礙ngại 智trí則tắc 得đắc 現hiện 前tiền

佛Phật 子tử譬thí 如như 有hữu 大đại 經kinh 卷quyển量lượng 等đẳng 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới書thư 寫tả 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 中trung 事sự一nhất 切thiết 皆giai 盡tận所sở 謂vị書thư 寫tả 大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn 中trung 事sự量lượng 等đẳng 大Đại 鐵Thiết 圍Vi 山Sơn書thư 寫tả 大đại 地địa 中trung 事sự量lượng 等đẳng 大đại 地địa書thư 寫tả 中trung 千thiên 世thế 界giới 中trung 事sự量lượng 等đẳng 中trung 千thiên 世thế 界giới書thư 寫tả 小tiểu 千thiên 世thế 界giới 中trung 事sự量lượng 等đẳng 小tiểu 千thiên 世thế 界giới如như 是thị若nhược 四tứ 天thiên 下hạ若nhược 大đại 海hải若nhược 須Tu 彌Di 山Sơn若nhược 地địa 天thiên 宮cung 殿điện若nhược 欲dục 界giới 空không 居cư 天thiên 宮cung 殿điện若nhược 色sắc 界giới 宮cung 殿điện若nhược 無vô 色sắc 界giới 宮cung 殿điện一nhất 一nhất 書thư 寫tả其kỳ 量lượng 悉tất 等đẳng此thử 大đại 經kinh 卷quyển雖tuy 復phục 量lượng 等đẳng大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới而nhi 全toàn 住trụ 在tại一nhất 微vi 塵trần 中trung如như 一nhất 微vi 塵trần一nhất 切thiết 微vi 塵trần皆giai 亦diệc 如như 是thị

時thời 有hữu 一nhất 人nhân智trí 慧tuệ 明minh 達đạt具cụ 足túc 成thành 就tựu清thanh 淨tịnh 天thiên 眼nhãn見kiến 此thử 經kinh 卷quyển在tại 微vi 塵trần 內nội於ư 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 少thiểu 利lợi 益ích即tức 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 以dĩ 精tinh 進tấn 力lực破phá 彼bỉ 微vi 塵trần出xuất 此thử 經kinh 卷quyển令linh 得đắc 饒nhiêu 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

作tác 是thị 念niệm 已dĩ即tức 起khởi 方phương 便tiện破phá 彼bỉ 微vi 塵trần出xuất 此thử 大đại 經kinh令linh 諸chư 眾chúng 生sanh普phổ 得đắc 饒nhiêu 益ích如như 於ư 一nhất 塵trần一nhất 切thiết 微vi 塵trần應ưng 知tri 悉tất 然nhiên

佛Phật 子tử如Như 來Lai 智trí 慧tuệ亦diệc 復phục 如như 是thị無vô 量lượng 無vô 礙ngại普phổ 能năng 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 在tại 於ư眾chúng 生sanh 身thân 中trung但đãn 諸chư 凡phàm 愚ngu妄vọng 想tưởng 執chấp 著trước不bất 知tri 不bất 覺giác不bất 得đắc 利lợi 益ích

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai以dĩ 無vô 障chướng 礙ngại清thanh 淨tịnh 智trí 眼nhãn普phổ 觀quán 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh而nhi 作tác 是thị 言ngôn

奇kỳ 哉tai 奇kỳ 哉tai此thử 諸chư 眾chúng 生sanh云vân 何hà 具cụ 有hữu如Như 來Lai 智trí 慧tuệ愚ngu 癡si 迷mê 惑hoặc不bất 知tri 不bất 見kiến我ngã 當đương 教giáo 以dĩ 聖thánh 道Đạo令linh 其kỳ 永vĩnh 離ly妄vọng 想tưởng 執chấp 著trước自tự 於ư 身thân 中trung得đắc 見kiến 如Như 來Lai廣quảng 大đại 智trí 慧tuệ與dữ 佛Phật 無vô 異dị

即tức 教giáo 彼bỉ 眾chúng 生sanh修tu 習tập 聖thánh 道Đạo令linh 離ly 妄vọng 想tưởng離ly 妄vọng 想tưởng 已dĩ證chứng 得đắc 如Như 來Lai無vô 量lượng 智trí 慧tuệ利lợi 益ích 安an 樂lạc一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai 心tâm 第đệ 十thập 相tướng諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 知tri

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 以dĩ 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 無vô 礙ngại不bất 可khả 思tư 議nghị 廣quảng 大đại 相tướng知tri 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác 心tâm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

欲dục 知tri 諸chư 佛Phật 心tâm
當đương 觀quán 佛Phật 智trí 慧tuệ
佛Phật 智trí 無vô 依y 處xứ
如như 空không 無vô 所sở 依y


眾chúng 生sanh 種chủng 種chủng 樂lạc
及cập 諸chư 方phương 便tiện 智trí
皆giai 依y 佛Phật 智trí 慧tuệ
佛Phật 智trí 無vô 依y 止chỉ


聲Thanh 聞Văn 與dữ 獨Độc 覺Giác
及cập 諸chư 佛Phật 解giải 脫thoát
皆giai 依y 於ư 法Pháp 界Giới
法Pháp 界Giới 無vô 增tăng 減giảm


佛Phật 智trí 亦diệc 如như 是thị
出xuất 生sanh 一Nhất 切Thiết 智Trí
無vô 增tăng 亦diệc 無vô 減giảm
無vô 生sanh 亦diệc 無vô 盡tận


如như 水thủy 潛tiềm 流lưu 地địa
求cầu 之chi 無vô 不bất 得đắc
無vô 念niệm 亦diệc 無vô 盡tận
功công 力lực 遍biến 十thập 方phương


佛Phật 智trí 亦diệc 如như 是thị
普phổ 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm
若nhược 有hữu 勤cần 修tu 行hành
疾tật 得đắc 智trí 光quang 明minh


如như 龍long 有hữu 四tứ 珠châu
出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 寶bảo
置trí 之chi 深thâm 密mật 處xứ
凡phàm 人nhân 莫mạc 能năng 見kiến


佛Phật 四Tứ 智Trí 亦diệc 然nhiên
出xuất 生sanh 一Nhất 切Thiết 智Trí
餘dư 人nhân 莫mạc 能năng 見kiến
唯duy 除trừ 大đại 菩Bồ 薩Tát


如như 海hải 有hữu 四tứ 寶bảo
能năng 飲ẩm 一nhất 切thiết 水thủy
令linh 海hải 不bất 流lưu 溢dật
亦diệc 復phục 無vô 增tăng 減giảm


如Như 來Lai 智trí 亦diệc 爾nhĩ
息tức 浪lãng 除trừ 法Pháp 愛ái
廣quảng 大đại 無vô 有hữu 邊biên
能năng 生sanh 佛Phật 菩Bồ 薩Tát


下hạ 方phương 至chí 有Hữu 頂Đảnh
欲dục 色sắc 無vô 色sắc 界giới
一nhất 切thiết 依y 虛hư 空không
虛hư 空không 不bất 分phân 別biệt


聲Thanh 聞Văn 與dữ 獨Độc 覺Giác
菩Bồ 薩Tát 眾chúng 智trí 慧tuệ
皆giai 依y 於ư 佛Phật 智trí
佛Phật 智trí 無vô 分phân 別biệt


雪Tuyết 山Sơn 有hữu 藥dược 王vương
名danh 為vi 無vô 盡tận 根căn
能năng 生sanh 一nhất 切thiết 樹thụ
根căn 莖hành 葉diệp 華hoa 實thật


佛Phật 智trí 亦diệc 如như 是thị
如Như 來Lai 種chủng 中trung 生sanh
既ký 得đắc 菩Bồ 提Đề 已dĩ
復phục 生sanh 菩Bồ 薩Tát 行hành


如như 人nhân 把bả 乾can 草thảo
置trí 之chi 於ư 劫kiếp 燒thiêu
金kim 剛cang 猶do 洞đỗng 然nhiên
此thử 無vô 不bất 燒thiêu 理lý


三tam 世thế 劫kiếp 與dữ 剎sát
及cập 其kỳ 中trung 眾chúng 生sanh
彼bỉ 草thảo 容dung 不bất 燒thiêu
此thử 佛Phật 無vô 不bất 知tri


有hữu 風phong 名danh 散tán 壞hoại
能năng 壞hoại 於ư 大Đại 千Thiên
若nhược 無vô 別biệt 風phong 止chỉ
壞hoại 及cập 無vô 量lượng 界giới


大đại 智trí 風phong 亦diệc 爾nhĩ
滅diệt 諸chư 菩Bồ 薩Tát 惑hoặc
別biệt 有hữu 善thiện 巧xảo 風phong
令linh 住trụ 如Như 來Lai 地Địa


如như 有hữu 大đại 經kinh 卷quyển
量lượng 等đẳng 三Tam 千Thiên 界Giới
在tại 於ư 一nhất 塵trần 內nội
一nhất 切thiết 塵trần 悉tất 然nhiên


有hữu 一nhất 聰thông 慧tuệ 人nhân
淨tịnh 眼nhãn 悉tất 明minh 見kiến
破phá 塵trần 出xuất 經kinh 卷quyển
普phổ 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh


佛Phật 智trí 亦diệc 如như 是thị
遍biến 在tại 眾chúng 生sanh 心tâm
妄vọng 想tưởng 之chi 所sở 纏triền
不bất 覺giác 亦diệc 不bất 知tri


諸chư 佛Phật 大đại 慈từ 悲bi
令linh 其kỳ 除trừ 妄vọng 想tưởng
如như 是thị 乃nãi 出xuất 現hiện
饒nhiêu 益ích 諸chư 菩Bồ 薩Tát


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 一nhất

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 4/16/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam