大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất

普Phổ 賢Hiền 三Tam 昧Muội 品Phẩm 第đệ 三tam

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 如Như 來Lai 前tiền坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 于vu 三tam 昧muội此thử 三tam 昧muội名danh 一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 藏Tạng 身Thân普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 平bình 等đẳng 性tánh能năng 於ư 法Pháp 界Giới示thị 眾chúng 影ảnh 像tượng廣quảng 大đại 無vô 礙ngại同đồng 於ư 虛hư 空không法Pháp 界Giới 海hải 漩tuyền靡mĩ 不bất 隨tùy 入nhập出xuất 生sanh 一nhất 切thiết諸chư 三tam 昧muội 法Pháp普phổ 能năng 包bao 納nạp十thập 方phương 法Pháp 界Giới三tam 世thế 諸chư 佛Phật智trí 光quang 明minh 海hải皆giai 從tùng 此thử 生sanh十thập 方phương 所sở 有hữu諸chư 安an 立lập 海hải悉tất 能năng 示thị 現hiện含hàm 藏tạng 一nhất 切thiết佛Phật 力lực 解giải 脫thoát諸chư 菩Bồ 薩Tát 智trí能năng 令linh 一nhất 切thiết國quốc 土độ 微vi 塵trần普phổ 能năng 容dung 受thọ無vô 邊biên 法Pháp 界Giới成thành 就tựu 一nhất 切thiết佛Phật 功công 德đức 海hải顯hiển 示thị 如Như 來Lai諸chư 大đại 願nguyện 海hải一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật所sở 有hữu 法Pháp 輪luân流lưu 通thông 護hộ 持trì使sử 無vô 斷đoạn 絕tuyệt

如như 此thử 世thế 界giới 中trung普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát於ư 世Thế 尊Tôn 前tiền入nhập 此thử 三tam 昧muội如như 是thị 盡tận 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới十thập 方phương 三tam 世thế微vi 細tế 無vô 礙ngại廣quảng 大đại 光quang 明minh佛Phật 眼nhãn 所sở 見kiến佛Phật 力lực 能năng 到đáo佛Phật 身thân 所sở 現hiện一nhất 切thiết 國quốc 土độ及cập 此thử 國quốc 土độ所sở 有hữu 微vi 塵trần一nhất 一nhất 塵trần 中trung有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát一nhất 一nhất 剎sát 中trung有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 諸chư 佛Phật一nhất 一nhất 佛Phật 前tiền有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát皆giai 亦diệc 入nhập 此thử一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 藏Tạng 身Thân 三Tam 昧Muội

爾nhĩ 時thời 一nhất 一nhất普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát皆giai 有hữu 十thập 方phương一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật而nhi 現hiện 其kỳ 前tiền

彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai同đồng 聲thanh 讚tán 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử汝nhữ 能năng 入nhập 此thử一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 藏Tạng 身Thân 菩Bồ 薩Tát 三Tam 昧Muội

佛Phật 子tử此thử 是thị 十thập 方phương一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật共cộng 加gia 於ư 汝nhữ以dĩ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai本bổn 願nguyện 力lực 故cố亦diệc 以dĩ 汝nhữ 修tu一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật行hành 願nguyện 力lực 故cố所sở 謂vị能năng 轉chuyển 一nhất 切thiết佛Phật 法Pháp 輪luân 故cố開khai 顯hiển 一nhất 切thiết 如Như 來Lai智trí 慧tuệ 海hải 故cố普phổ 照chiếu 十thập 方phương諸chư 安an 立lập 海hải悉tất 無vô 餘dư 故cố令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh淨tịnh 治trị 雜tạp 染nhiễm得đắc 清thanh 淨tịnh 故cố普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết諸chư 大đại 國quốc 土độ無vô 所sở 著trước 故cố深thâm 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới無vô 障chướng 礙ngại 故cố普phổ 示thị 一nhất 切thiết佛Phật 功công 德đức 故cố能năng 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 實thật 相tướng增tăng 智trí 慧tuệ 故cố觀quán 察sát 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 門môn 故cố了liễu 知tri 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 根căn 故cố能năng 持trì 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 如Như 來Lai教giáo 文văn 海hải 故cố

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật即tức 與dữ 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát能năng 入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 性tánh 力lực 智trí與dữ 入nhập 法Pháp 界Giới無vô 邊biên 量lượng 智trí與dữ 成thành 就tựu 一nhất 切thiết佛Phật 境cảnh 界giới 智trí與dữ 知tri 一nhất 切thiết世thế 界giới 海hải 成thành 壞hoại 智trí與dữ 知tri 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 界giới 廣quảng 大đại 智trí與dữ 住trụ 諸chư 佛Phật甚thậm 深thâm 解giải 脫thoát無vô 差sai 別biệt 諸chư 三tam 昧muội 智trí與dữ 入nhập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 根căn 海hải 智trí與dữ 知tri 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 海hải轉chuyển 法Pháp 輪luân 辭từ 辯biện 智trí與dữ 普phổ 入nhập 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 身thân 智trí與dữ 得đắc 一nhất 切thiết佛Phật 音âm 聲thanh 智trí如như 此thử 世thế 界giới 中trung如Như 來Lai 前tiền 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát蒙mông 諸chư 佛Phật 與dữ 如như 是thị 智trí如như 是thị 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải及cập 彼bỉ 世thế 界giới 海hải一nhất 一nhất 塵trần 中trung所sở 有hữu 普Phổ 賢Hiền悉tất 亦diệc 如như 是thị

何hà 以dĩ 故cố證chứng 彼bỉ 三tam 昧muội法pháp 如như 是thị 故cố

是thị 時thời 十thập 方phương 諸chư 佛Phật各các 舒thư 右hữu 手thủ摩ma 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 頂đảnh其kỳ 手thủ 皆giai 以dĩ相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm妙diệu 網võng 光quang 舒thư香hương 流lưu 焰diễm 發phát復phục 出xuất 諸chư 佛Phật種chủng 種chủng 妙diệu 音âm及cập 以dĩ 自tự 在tại神thần 通thông 之chi 事sự過quá 現hiện 未vị 來lai一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát普Phổ 賢Hiền 願nguyện 海hải一nhất 切thiết 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân及cập 三tam 世thế 佛Phật所sở 有hữu 影ảnh 像tượng皆giai 於ư 中trung 現hiện如như 此thử 世thế 界giới 中trung普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát為vi 十thập 方phương 佛Phật所sở 共cộng 摩ma 頂đảnh如như 是thị 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải及cập 彼bỉ 世thế 界giới 海hải一nhất 一nhất 塵trần 中trung所sở 有hữu 普Phổ 賢Hiền悉tất 亦diệc 如như 是thị為vi 十thập 方phương 佛Phật之chi 所sở 摩ma 頂đảnh

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát即tức 從tùng 是thị 三tam 昧muội 而nhi 起khởi從tùng 此thử 三tam 昧muội 起khởi 時thời即tức 從tùng 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 三tam 昧muội 海hải 門môn 起khởi所sở 謂vị從tùng 知Tri 三Tam 世Thế 念Niệm 念Niệm 無Vô 差Sai 別Biệt 善Thiện 巧Xảo 智Trí 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 知Tri 三Tam 世Thế 一Nhất 切Thiết 法Pháp 界Giới 所Sở 有Hữu 微Vi 塵Trần 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 現Hiện 三Tam 世Thế 一Nhất 切Thiết 佛Phật 剎Sát 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 現Hiện 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 舍Xá 宅Trạch 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 知Tri 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 心Tâm 海Hải 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 知Tri 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 各Các 別Biệt 名Danh 字Tự 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 知Tri 十Thập 方Phương 法Pháp 界Giới 處Xứ 所Sở 各Các 差Sai 別Biệt 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 知Tri 一Nhất 切Thiết 微Vi 塵Trần 中Trung 各Các 有Hữu 無Vô 邊Biên 廣Quảng 大Đại 佛Phật 身Thân 雲Vân 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi從tùng 演Diễn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 法Pháp 理Lý 趣Thú 海Hải 三Tam 昧Muội 門môn 起khởi

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát從tùng 如như 是thị 等đẳng三tam 昧muội 門môn 起khởi 時thời其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 各các 得đắc世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số三tam 昧muội 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số陀đà 羅la 尼ni 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số諸chư 法pháp 方phương 便tiện 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số辯biện 才tài 門môn 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số修tu 行hành 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 如Như 來Lai 功công 德đức 藏tạng智trí 光quang 明minh 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số一nhất 切thiết 如Như 來Lai諸chư 力lực 智trí 慧tuệ無vô 差sai 別biệt 方phương 便tiện 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số一nhất 切thiết 如Như 來Lai一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung各các 現hiện 眾chúng 剎sát 海hải 雲vân世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát示thị 現hiện 從tùng 兜Đâu 率Suất 天Thiên 宮cung 沒một下hạ 生sanh 成thành 佛Phật轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân般Bát 涅Niết 槃Bàn 等đẳng 海hải 雲vân如như 此thử 世thế 界giới 中trung普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát從tùng 三tam 昧muội 起khởi諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng獲hoạch 如như 是thị 益ích如như 是thị 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải及cập 彼bỉ 世thế 界giới 海hải所sở 有hữu 微vi 塵trần一nhất 一nhất 塵trần 中trung悉tất 亦diệc 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải以dĩ 諸chư 佛Phật 威uy 神thần 力lực及cập 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát三tam 昧muội 力lực 故cố悉tất 皆giai 微vi 動động一nhất 一nhất 世thế 界giới眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm及cập 出xuất 妙diệu 音âm演diễn 說thuyết 諸chư 法Pháp復phục 於ư 一nhất 切thiết如Như 來Lai 眾chúng 會hội道Đạo 場Tràng 海hải 中trung普phổ 雨vũ 十thập 種chủng大đại 摩ma 尼ni 王vương 雲vân何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị妙diệu 金kim 星tinh 幢tràng 摩ma 尼ni 王vương 雲vân光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 摩ma 尼ni 王vương 雲vân寶bảo 輪luân 垂thùy 下hạ 摩ma 尼ni 王vương 雲vân眾chúng 寶bảo 藏tạng 現hiện 菩Bồ 薩Tát 像tượng 摩ma 尼ni 王vương 雲vân稱xưng 揚dương 佛Phật 名danh 摩ma 尼ni 王vương 雲vân光quang 明minh 熾sí 盛thịnh 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 道Đạo 場Tràng摩ma 尼ni 王vương 雲vân光quang 照chiếu 十thập 方phương種chủng 種chủng 變biến 化hóa摩ma 尼ni 王vương 雲vân稱xưng 讚tán 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 功công 德đức摩ma 尼ni 王vương 雲vân如như 日nhật 光quang 熾sí 盛thịnh摩ma 尼ni 王vương 雲vân悅duyệt 意ý 樂nhạc 音âm周chu 聞văn 十thập 方phương摩ma 尼ni 王vương 雲vân普phổ 雨vũ 如như 是thị十thập 種chủng 大đại 摩ma 尼ni 王vương 雲vân 已dĩ一nhất 切thiết 如Như 來Lai諸chư 毛mao 孔khổng 中trung咸hàm 放phóng 光quang 明minh

於ư 光quang 明minh 中trung而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

普Phổ 賢Hiền 遍biến 住trụ 於ư 諸chư 剎sát
坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa 眾chúng 所sở 觀quán
一nhất 切thiết 神thần 通thông 靡mĩ 不bất 現hiện
無vô 量lượng 三tam 昧muội 皆giai 能năng 入nhập


普Phổ 賢Hiền 恒hằng 以dĩ 種chủng 種chủng 身thân
法Pháp 界Giới 周chu 流lưu 悉tất 充sung 滿mãn
三tam 昧muội 神thần 通thông 方phương 便tiện 力lực
圓viên 音âm 廣quảng 說thuyết 皆giai 無vô 礙ngại


一nhất 切thiết 剎sát 中trung 諸chư 佛Phật 所sở
種chủng 種chủng 三tam 昧muội 現hiện 神thần 通thông
一nhất 一nhất 神thần 通thông 悉tất 周chu 遍biến
十thập 方phương 國quốc 土độ 無vô 遺di 者giả


如như 一nhất 切thiết 剎sát 如Như 來Lai 所sở
彼bỉ 剎sát 塵trần 中trung 悉tất 亦diệc 然nhiên
所sở 現hiện 三tam 昧muội 神thần 通thông 事sự
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 之chi 願nguyện 力lực


普Phổ 賢Hiền 身thân 相tướng 如như 虛hư 空không
依y 真chân 而nhi 住trụ 非phi 國quốc 土độ
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 心tâm 所sở 欲dục
示thị 現hiện 普phổ 身thân 等đẳng 一nhất 切thiết


普Phổ 賢Hiền 安an 住trụ 諸chư 大đại 願nguyện
獲hoạch 此thử 無vô 量lượng 神thần 通thông 力lực
一nhất 切thiết 佛Phật 身thân 所sở 有hữu 剎sát
悉tất 現hiện 其kỳ 形hình 而nhi 詣nghệ 彼bỉ


一nhất 切thiết 眾chúng 海hải 無vô 有hữu 邊biên
分phân 身thân 住trụ 彼bỉ 亦diệc 無vô 量lượng
所sở 現hiện 國quốc 土độ 皆giai 嚴nghiêm 淨tịnh
一nhất 剎sát 那na 中trung 見kiến 多đa 劫kiếp


普Phổ 賢Hiền 安an 住trụ 一nhất 切thiết 剎sát
所sở 現hiện 神thần 通thông 勝thắng 無vô 比tỉ
震chấn 動động 十thập 方phương 靡mĩ 不bất 周chu
令linh 其kỳ 觀quán 者giả 悉tất 得đắc 見kiến


一nhất 切thiết 佛Phật 智trí 功công 德đức 力lực
種chủng 種chủng 大đại 法Pháp 皆giai 成thành 滿mãn
以dĩ 諸chư 三tam 昧muội 方phương 便tiện 門môn
示thị 己kỷ 往vãng 昔tích 菩Bồ 提Đề 行hành


如như 是thị 自tự 在tại 不bất 思tư 議nghị
十thập 方phương 國quốc 土độ 皆giai 示thị 現hiện
為vi 顯hiển 普phổ 入nhập 諸chư 三tam 昧muội
佛Phật 光quang 雲vân 中trung 讚tán 功công 德đức


爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 眾chúng皆giai 向hướng 普Phổ 賢Hiền合hợp 掌chưởng 瞻chiêm 仰ngưỡng承thừa 佛Phật 神thần 力lực同đồng 聲thanh 讚tán 言ngôn

從tùng 諸chư 佛Phật 法Pháp 而nhi 出xuất 生sanh
亦diệc 因nhân 如Như 來Lai 願nguyện 力lực 起khởi
真Chân 如Như 平bình 等đẳng 虛Hư 空Không 藏Tạng
汝nhữ 已dĩ 嚴nghiêm 淨tịnh 此thử 法Pháp 身thân


一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 眾chúng 會hội 中trung
普Phổ 賢Hiền 遍biến 住trụ 於ư 其kỳ 所sở
功công 德đức 智trí 海hải 光quang 明minh 者giả
等đẳng 照chiếu 十thập 方phương 無vô 不bất 見kiến


普Phổ 賢Hiền 廣quảng 大đại 功công 德đức 海hải
遍biến 往vãng 十thập 方phương 親thân 近cận 佛Phật
一nhất 切thiết 塵trần 中trung 所sở 有hữu 剎sát
悉tất 能năng 詣nghệ 彼bỉ 而nhi 明minh 現hiện


佛Phật 子tử 我ngã 曹tào 常thường 見kiến 汝nhữ
諸chư 如Như 來Lai 所sở 悉tất 親thân 近cận
住trụ 於ư 三tam 昧muội 實thật 境cảnh 中trung
一nhất 切thiết 國quốc 土độ 微vi 塵trần 劫kiếp


佛Phật 子tử 能năng 以dĩ 普phổ 遍biến 身thân
悉tất 詣nghệ 十thập 方phương 諸chư 國quốc 土độ
眾chúng 生sanh 大đại 海hải 咸hàm 濟tế 度độ
法Pháp 界Giới 微vi 塵trần 無vô 不bất 入nhập


入nhập 於ư 法Pháp 界Giới 一nhất 切thiết 塵trần
其kỳ 身thân 無vô 盡tận 無vô 差sai 別biệt
譬thí 如như 虛hư 空không 悉tất 周chu 遍biến
演diễn 說thuyết 如Như 來Lai 廣quảng 大đại 法Pháp


一nhất 切thiết 功công 德đức 光quang 明minh 者giả
如như 雲vân 廣quảng 大đại 力lực 殊thù 勝thắng
眾chúng 生sanh 海hải 中trung 皆giai 往vãng 詣nghệ
說thuyết 佛Phật 所sở 行hành 無vô 等đẳng 法Pháp


為vì 度độ 眾chúng 生sanh 於ư 劫kiếp 海hải
普Phổ 賢Hiền 勝thắng 行hành 皆giai 修tu 習tập
演diễn 一nhất 切thiết 法pháp 如như 大đại 雲vân
其kỳ 音âm 廣quảng 大đại 靡mĩ 不bất 聞văn


國quốc 土độ 云vân 何hà 得đắc 成thành 立lập
諸chư 佛Phật 云vân 何hà 而nhi 出xuất 現hiện
及cập 以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 海hải
願nguyện 隨tùy 其kỳ 義nghĩa 如như 實thật 說thuyết


此thử 中trung 無vô 量lượng 大đại 眾chúng 海hải
悉tất 在tại 尊tôn 前tiền 恭cung 敬kính 住trụ
為vì 轉chuyển 清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 輪luân
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 皆giai 隨tùy 喜hỷ


世Thế 界Giới 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 四tứ

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 佛Phật 神thần 力lực遍biến 觀quán 察sát 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 海hải一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 海hải一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 根căn 欲dục 海hải一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 輪luân 海hải一nhất 切thiết 三tam 世thế 海hải一nhất 切thiết 如Như 來Lai 願nguyện 力lực 海hải一nhất 切thiết 如Như 來Lai 神thần 變biến 海hải

如như 是thị 觀quán 察sát 已dĩ普phổ 告cáo 一nhất 切thiết道Đạo 場Tràng 眾chúng 海hải諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn知tri 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải成thành 壞hoại 清thanh 淨tịnh 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 海hải 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị知tri 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới安an 立lập 海hải 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị說thuyết 一nhất 切thiết 無vô 邊biên 佛Phật 海hải 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị入nhập 一nhất 切thiết 欲dục 解giải 根căn 海hải 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị一nhất 念niệm 普phổ 知tri一nhất 切thiết 三tam 世thế 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 如Như 來Lai無vô 量lượng 願nguyện 海hải 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị示thị 現hiện 一nhất 切thiết佛Phật 神thần 變biến 海hải 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị轉chuyển 法Pháp 輪luân 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị建kiến 立lập 演diễn 說thuyết 海hải不bất 可khả 思tư 議nghị清thanh 淨tịnh 佛Phật 身thân不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 邊biên 色sắc 相tướng 海hải 普phổ 照chiếu 明minh不bất 可khả 思tư 議nghị相tướng 及cập 隨tùy 好hảo 皆giai 清thanh 淨tịnh不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 邊biên 色sắc 相tướng光quang 明minh 輪luân 海hải具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh不bất 可khả 思tư 議nghị種chủng 種chủng 色sắc 相tướng光quang 明minh 雲vân 海hải不bất 可khả 思tư 議nghị殊thù 勝thắng 寶bảo 焰diễm 海hải不bất 可khả 思tư 議nghị成thành 就tựu 言ngôn 音âm 海hải不bất 可khả 思tư 議nghị示thị 現hiện 三tam 種chủng 自tự 在tại 海hải調điều 伏phục 成thành 熟thục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 可khả 思tư 議nghị勇dũng 猛mãnh 調điều 伏phục諸chư 眾chúng 生sanh 海hải無vô 空không 過quá 者giả不bất 可khả 思tư 議nghị安an 住trụ 佛Phật 地Địa不bất 可khả 思tư 議nghị入nhập 如Như 來Lai 境cảnh 界giới不bất 可khả 思tư 議nghị威uy 力lực 護hộ 持trì不bất 可khả 思tư 議nghị觀quán 察sát 一nhất 切thiết 佛Phật 智trí 所sở 行hành不bất 可khả 思tư 議nghị諸chư 力lực 圓viên 滿mãn無vô 能năng 摧tồi 伏phục不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 畏úy 功công 德đức無vô 能năng 過quá 者giả不bất 可khả 思tư 議nghị住trụ 無vô 差sai 別biệt 三tam 昧muội不bất 可khả 思tư 議nghị神thần 通thông 變biến 化hóa不bất 可khả 思tư 議nghị清thanh 淨tịnh 自tự 在tại 智trí不bất 可khả 思tư 議nghị一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp無vô 能năng 毀hủy 壞hoại不bất 可khả 思tư 議nghị

如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp我ngã 當đương 承thừa 佛Phật 神thần 力lực及cập 一nhất 切thiết 如Như 來Lai威uy 神thần 力lực 故cố具cụ 足túc 宣tuyên 說thuyết為vì 令linh 眾chúng 生sanh入nhập 佛Phật 智trí 慧tuệ 海hải 故cố為vì 令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát於ư 佛Phật 功công 德đức 海hải 中trung得đắc 安an 住trụ 故cố為vì 令linh 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải一nhất 切thiết 佛Phật 自tự 在tại所sở 莊trang 嚴nghiêm 故cố為vì 令linh 一nhất 切thiết 劫kiếp 海hải 中trung如Như 來Lai 種chủng 性tánh恒hằng 不bất 斷đoạn 故cố為vì 令linh 於ư 一nhất 切thiết世thế 界giới 海hải 中trung顯hiển 示thị 諸chư 法pháp真chân 實thật 性tánh 故cố為vì 令linh 隨tùy 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 量lượng 解giải 海hải而nhi 演diễn 說thuyết 故cố為vì 令linh 隨tùy 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 諸chư 根căn 海hải方phương 便tiện 令linh 生sanh諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố為vì 令linh 隨tùy 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 樂nhạo 欲dục 海hải摧tồi 破phá 一nhất 切thiết障chướng 礙ngại 山sơn 故cố為vì 令linh 隨tùy 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 行hành 海hải令linh 淨tịnh 修tu 治trị出xuất 要yếu 道Đạo 故cố為vì 令linh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát安an 住trụ 普Phổ 賢Hiền願nguyện 海hải 中trung 故cố

是thị 時thời普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 欲dục 令linh 無vô 量lượng道Đạo 場Tràng 眾chúng 海hải生sanh 歡hoan 喜hỷ 故cố令linh 於ư 一nhất 切thiết 法pháp增tăng 長trưởng 愛ái 樂nhạo 故cố令linh 生sanh 廣quảng 大đại真chân 實thật 信tín 解giải 海hải 故cố令linh 淨tịnh 治trị 普phổ 門môn法Pháp 界Giới 藏tạng 身thân 故cố令linh 安an 立lập 普Phổ 賢Hiền 願nguyện 海hải 故cố令linh 淨tịnh 治trị 入nhập三tam 世thế 平bình 等đẳng 智trí 眼nhãn 故cố令linh 增tăng 長trưởng 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 世thế 間gian 藏tạng大đại 慧tuệ 海hải 故cố令linh 生sanh 陀đà 羅la 尼ni 力lực持trì 一nhất 切thiết 法Pháp 輪luân 故cố令linh 於ư 一nhất 切thiết 道Đạo 場Tràng 中trung盡tận 佛Phật 境cảnh 界giới悉tất 開khai 示thị 故cố令linh 開khai 闡xiển 一nhất 切thiết如Như 來Lai 法Pháp 門môn 故cố令linh 增tăng 長trưởng 法Pháp 界Giới廣quảng 大đại 甚thậm 深thâm一Nhất 切Thiết 智Trí 性tánh 故cố即tức 說thuyết 頌tụng 言ngôn

智trí 慧tuệ 甚thậm 深thâm 功công 德đức 海hải
普phổ 現hiện 十thập 方phương 無vô 量lượng 國quốc
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 所sở 應ưng 見kiến
光quang 明minh 遍biến 照chiếu 轉chuyển 法Pháp 輪luân


十thập 方phương 剎sát 海hải 叵phả 思tư 議nghị
佛Phật 無vô 量lượng 劫kiếp 皆giai 嚴nghiêm 淨tịnh
為vì 化hóa 眾chúng 生sanh 使sử 成thành 熟thục
出xuất 興hưng 一nhất 切thiết 諸chư 國quốc 土độ


佛Phật 境cảnh 甚thậm 深thâm 難nan 可khả 思tư
普phổ 示thị 眾chúng 生sanh 令linh 得đắc 入nhập
其kỳ 心tâm 樂nhạo 小tiểu 著trước 諸chư 有hữu
不bất 能năng 通thông 達đạt 佛Phật 所sở 悟ngộ


若nhược 有hữu 淨tịnh 信tín 堅kiên 固cố 心tâm
常thường 得đắc 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 與dữ 其kỳ 力lực
此thử 乃nãi 能năng 入nhập 如Như 來Lai 智trí


離ly 諸chư 諂siểm 誑cuống 心tâm 清thanh 淨tịnh
常thường 樂nhạo 慈từ 悲bi 性tánh 歡hoan 喜hỷ
志chí 欲dục 廣quảng 大đại 深thâm 信tín 人nhân
彼bỉ 聞văn 此thử 法Pháp 生sanh 欣hân 悅duyệt


安an 住trụ 普Phổ 賢Hiền 諸chư 願nguyện 地địa
修tu 行hành 菩Bồ 薩Tát 清thanh 淨tịnh 道Đạo
觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 如như 虛hư 空không
此thử 乃nãi 能năng 知tri 佛Phật 行hành 處xứ


此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 獲hoạch 善thiện 利lợi
見kiến 佛Phật 一nhất 切thiết 神thần 通thông 力lực
修tu 餘dư 道đạo 者giả 莫mạc 能năng 知tri
普Phổ 賢Hiền 行hành 人nhân 方phương 得đắc 悟ngộ


眾chúng 生sanh 廣quảng 大đại 無vô 有hữu 邊biên
如Như 來Lai 一nhất 切thiết 皆giai 護hộ 念niệm
轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 靡mĩ 不bất 至chí
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 境cảnh 界giới 力lực


一nhất 切thiết 剎sát 土độ 入nhập 我ngã 身thân
所sở 住trụ 諸chư 佛Phật 亦diệc 復phục 然nhiên
汝nhữ 應ưng 觀quán 我ngã 諸chư 毛mao 孔khổng
我ngã 今kim 示thị 汝nhữ 佛Phật 境cảnh 界giới


普Phổ 賢Hiền 行hành 願nguyện 無vô 邊biên 際tế
我ngã 已dĩ 修tu 行hành 得đắc 具cụ 足túc
普phổ 眼nhãn 境cảnh 界giới 廣quảng 大đại 身thân
是thị 佛Phật 所sở 行hành 應ưng 諦đế 聽thính


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát告cáo 諸chư 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử世thế 界giới 海hải 有hữu 十thập 種chủng 事sự過quá 去khứ 現hiện 在tại未vị 來lai 諸chư 佛Phật已dĩ 說thuyết現hiện 說thuyết當đương 說thuyết何hà 者giả 為vi 十thập所sở 謂vị

世thế 界giới 海hải 起khởi 具cụ 因nhân 緣duyên世thế 界giới 海hải 所sở 依y 住trụ世thế 界giới 海hải 形hình 狀trạng世thế 界giới 海hải 體thể 性tánh世thế 界giới 海hải 莊trang 嚴nghiêm世thế 界giới 海hải 清thanh 淨tịnh世thế 界giới 海hải 佛Phật 出xuất 興hưng世thế 界giới 海hải 劫kiếp 住trụ世thế 界giới 海hải 劫kiếp 轉chuyển 變biến 差sai 別biệt世thế 界giới 海hải 無vô 差sai 別biệt 門môn

諸chư 佛Phật 子tử略lược 說thuyết 世thế 界giới 海hải有hữu 此thử 十thập 事sự若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả與dữ 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 等đẳng過quá 去khứ 現hiện 在tại未vị 來lai 諸chư 佛Phật已dĩ 說thuyết現hiện 說thuyết當đương 說thuyết

諸chư 佛Phật 子tử略lược 說thuyết 以dĩ 十thập 種chủng 因nhân 緣duyên 故cố一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải已dĩ 成thành現hiện 成thành當đương 成thành何hà 者giả 為vi 十thập

所sở 謂vị如Như 來Lai 神thần 力lực 故cố法pháp 應ưng 如như 是thị 故cố一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 行hành 業nghiệp 故cố一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí 所sở 得đắc 故cố一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát同đồng 集tập 善thiện 根căn 故cố一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát嚴nghiêm 淨tịnh 國quốc 土độ 願nguyện 力lực 故cố一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 不bất 退thoái 行hành 願nguyện 故cố一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 勝thắng 解giải 自tự 在tại 故cố一nhất 切thiết 如Như 來Lai善thiện 根căn 所sở 流lưu及cập 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 成thành 道Đạo 時thời自tự 在tại 勢thế 力lực 故cố普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát自tự 在tại 願nguyện 力lực 故cố

諸chư 佛Phật 子tử是thị 為vi 略lược 說thuyết 十thập 種chủng 因nhân 緣duyên若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

所sở 說thuyết 無vô 邊biên 眾chúng 剎sát 海hải
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh
世Thế 尊Tôn 境cảnh 界giới 不bất 思tư 議nghị
智trí 慧tuệ 神thần 通thông 力lực 如như 是thị


菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 諸chư 願nguyện 海hải
普phổ 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 所sở 欲dục
眾chúng 生sanh 心tâm 行hành 廣quảng 無vô 邊biên
菩Bồ 薩Tát 國quốc 土độ 遍biến 十thập 方phương


菩Bồ 薩Tát 趣thú 於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí
勤cần 修tu 種chủng 種chủng 自tự 在tại 力lực
無vô 量lượng 願nguyện 海hải 普phổ 出xuất 生sanh
廣quảng 大đại 剎sát 土độ 皆giai 成thành 就tựu


修tu 諸chư 行hành 海hải 無vô 有hữu 邊biên
入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 亦diệc 無vô 量lượng
為vì 淨tịnh 十thập 方phương 諸chư 國quốc 土độ
一nhất 一nhất 土độ 經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp


眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não 所sở 擾nhiễu 濁trược
分phân 別biệt 欲dục 樂lạc 非phi 一nhất 相tướng
隨tùy 心tâm 造tạo 業nghiệp 不bất 思tư 議nghị
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 斯tư 成thành 立lập


佛Phật 子tử 剎sát 海hải 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng
離ly 垢cấu 光quang 明minh 寶bảo 所sở 成thành
斯tư 由do 廣quảng 大đại 信tín 解giải 心tâm
十thập 方phương 所sở 住trụ 咸hàm 如như 是thị


菩Bồ 薩Tát 能năng 修tu 普Phổ 賢Hiền 行hành
遊du 行hành 法Pháp 界Giới 微vi 塵trần 道đạo
塵trần 中trung 悉tất 現hiện 無vô 量lượng 剎sát
清thanh 淨tịnh 廣quảng 大đại 如như 虛hư 空không


等đẳng 虛hư 空không 界giới 現hiện 神thần 通thông
悉tất 詣nghệ 道Đạo 場Tràng 諸chư 佛Phật 所sở
蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 示thị 眾chúng 相tướng
一nhất 一nhất 身thân 包bao 一nhất 切thiết 剎sát


一nhất 念niệm 普phổ 現hiện 於ư 三tam 世thế
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 皆giai 成thành 立lập
佛Phật 以dĩ 方phương 便tiện 悉tất 入nhập 中trung
此thử 是thị 毘Tỳ 盧Lô 所sở 嚴nghiêm 淨tịnh


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 所sở 依y 住trụ所sở 謂vị或hoặc 依y 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 住trụ或hoặc 依y 虛hư 空không 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 明minh 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết 佛Phật 光quang 明minh 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc 光quang 明minh 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết 佛Phật 音âm 聲thanh 住trụ或hoặc 依y 如như 幻huyễn 業nghiệp 生sanh大đại 力lực 阿a 脩tu 羅la 形hình金kim 剛cang 手thủ 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết世thế 主chủ 身thân 住trụ或hoặc 依y 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 身thân 住trụ或hoặc 依y 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 願nguyện所sở 生sanh 一nhất 切thiết差sai 別biệt 莊trang 嚴nghiêm 海hải 住trụ

諸chư 佛Phật 子tử世thế 界giới 海hải 有hữu 如như 是thị 等đẳng世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 所sở 依y 住trụ

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

遍biến 滿mãn 十thập 方phương 虛hư 空không 界giới
所sở 有hữu 一nhất 切thiết 諸chư 國quốc 土độ
如Như 來Lai 神thần 力lực 之chi 所sở 加gia
處xứ 處xứ 現hiện 前tiền 皆giai 可khả 見kiến


或hoặc 有hữu 種chủng 種chủng 諸chư 國quốc 土độ
無vô 非phi 離ly 垢cấu 寶bảo 所sở 成thành
清thanh 淨tịnh 摩ma 尼ni 最tối 殊thù 妙diệu
熾sí 然nhiên 普phổ 現hiện 光quang 明minh 海hải


或hoặc 有hữu 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 剎sát
依y 止chỉ 虛hư 空không 界giới 而nhi 住trụ
或hoặc 在tại 摩ma 尼ni 寶bảo 海hải 中trung
復phục 有hữu 安an 住trụ 光quang 明minh 藏tạng


如Như 來Lai 處xử 此thử 眾chúng 會hội 海hải
演diễn 說thuyết 法Pháp 輪luân 皆giai 巧xảo 妙diệu
諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 廣quảng 無vô 邊biên
眾chúng 生sanh 見kiến 者giả 心tâm 歡hoan 喜hỷ


有hữu 以dĩ 摩ma 尼ni 作tác 嚴nghiêm 飾sức
狀trạng 如như 華hoa 燈đăng 廣quảng 分phân 布bố
香hương 焰diễm 光quang 雲vân 色sắc 熾sí 然nhiên
覆phú 以dĩ 妙diệu 寶bảo 光quang 明minh 網võng


或hoặc 有hữu 剎sát 土độ 無vô 邊biên 際tế
安an 住trụ 蓮liên 華hoa 深thâm 大đại 海hải
廣quảng 博bác 清thanh 淨tịnh 與dữ 世thế 殊thù
諸chư 佛Phật 妙diệu 善thiện 莊trang 嚴nghiêm 故cố


或hoặc 有hữu 剎sát 海hải 隨tùy 輪luân 轉chuyển
以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 得đắc 安an 住trụ
諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 遍biến 在tại 中trung
常thường 見kiến 無vô 央ương 廣quảng 大đại 寶bảo


或hoặc 有hữu 住trụ 於ư 金kim 剛cang 手thủ
或hoặc 復phục 有hữu 住trụ 天thiên 主chủ 身thân
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 無vô 上thượng 尊tôn
常thường 於ư 此thử 處xứ 轉chuyển 法Pháp 輪luân


或hoặc 依y 寶bảo 樹thụ 平bình 均quân 住trụ
香hương 焰diễm 雲vân 中trung 亦diệc 復phục 然nhiên
或hoặc 有hữu 依y 諸chư 大đại 水thủy 中trung
有hữu 住trụ 堅kiên 固cố 金kim 剛cang 海hải


或hoặc 有hữu 依y 止chỉ 金kim 剛cang 幢tràng
或hoặc 有hữu 住trụ 於ư 華hoa 海hải 中trung
廣quảng 大đại 神thần 通thông 無vô 不bất 周chu
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 此thử 能năng 現hiện


或hoặc 脩tu 或hoặc 短đoản 無vô 量lượng 種chủng
其kỳ 相tướng 旋toàn 環hoàn 亦diệc 非phi 一nhất
妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng 與dữ 世thế 殊thù
清thanh 淨tịnh 修tu 治trị 乃nãi 能năng 見kiến


如như 是thị 種chủng 種chủng 各các 差sai 別biệt
一nhất 切thiết 皆giai 依y 願nguyện 海hải 住trụ
或hoặc 有hữu 國quốc 土độ 常thường 在tại 空không
諸chư 佛Phật 如như 雲vân 悉tất 充sung 遍biến


或hoặc 有hữu 在tại 空không 懸huyền 覆phú 住trụ
或hoặc 時thời 而nhi 有hữu 或hoặc 無vô 有hữu
或hoặc 有hữu 國quốc 土độ 極cực 清thanh 淨tịnh
住trụ 於ư 菩Bồ 薩Tát 寶bảo 冠quan 中trung


十thập 方phương 諸chư 佛Phật 大đại 神thần 通thông
一nhất 切thiết 皆giai 於ư 此thử 中trung 見kiến
諸chư 佛Phật 音âm 聲thanh 咸hàm 遍biến 滿mãn
斯tư 由do 業nghiệp 力lực 之chi 所sở 化hóa


或hoặc 有hữu 國quốc 土độ 周chu 法Pháp 界Giới
清thanh 淨tịnh 離ly 垢cấu 從tùng 心tâm 起khởi
如như 影ảnh 如như 幻huyễn 廣quảng 無vô 邊biên
如như 因Nhân 陀Đà 網võng 各các 差sai 別biệt


或hoặc 現hiện 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng
依y 止chỉ 虛hư 空không 而nhi 建kiến 立lập
諸chư 業nghiệp 境cảnh 界giới 不bất 思tư 議nghị
佛Phật 力lực 顯hiển 示thị 皆giai 令linh 見kiến


一nhất 一nhất 國quốc 土độ 微vi 塵trần 內nội
念niệm 念niệm 示thị 現hiện 諸chư 佛Phật 剎sát
數số 皆giai 無vô 量lượng 等đẳng 眾chúng 生sanh
普Phổ 賢Hiền 所sở 作tác 恒hằng 如như 是thị


為vì 欲dục 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 故cố
是thị 中trung 修tu 行hành 經kinh 劫kiếp 海hải
廣quảng 大đại 神thần 變biến 靡mĩ 不bất 興hưng
法Pháp 界Giới 之chi 中trung 悉tất 周chu 遍biến


法Pháp 界Giới 國quốc 土độ 一nhất 一nhất 塵trần
諸chư 大đại 剎sát 海hải 住trụ 其kỳ 中trung
佛Phật 雲vân 平bình 等đẳng 悉tất 彌di 覆phú
於ư 一nhất 切thiết 處xứ 咸hàm 充sung 滿mãn


如như 一nhất 塵trần 中trung 自tự 在tại 用dụng
一nhất 切thiết 塵trần 內nội 亦diệc 復phục 然nhiên
諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 大đại 神thần 通thông
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 悉tất 能năng 現hiện


一nhất 切thiết 廣quảng 大đại 諸chư 剎sát 土độ
如như 影ảnh 如như 幻huyễn 亦diệc 如như 焰diễm
十thập 方phương 不bất 見kiến 所sở 從tùng 生sanh
亦diệc 復phục 無vô 來lai 無vô 去khứ 處xứ


滅diệt 壞hoại 生sanh 成thành 互hỗ 循tuần 復phục
於ư 虛hư 空không 中trung 無vô 暫tạm 已dĩ
莫mạc 不bất 皆giai 由do 清thanh 淨tịnh 願nguyện
廣quảng 大đại 業nghiệp 力lực 之chi 所sở 持trì


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử世thế 界giới 海hải 有hữu 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 形hình 相tướng所sở 謂vị或hoặc 圓viên或hoặc 方phương或hoặc 非phi 圓viên 方phương無vô 量lượng 差sai 別biệt或hoặc 如như 水thủy 漩tuyền 形hình或hoặc 如như 山sơn 焰diễm 形hình或hoặc 如như 樹thụ 形hình或hoặc 如như 華hoa 形hình或hoặc 如như 宮cung 殿điện 形hình或hoặc 如như 眾chúng 生sanh 形hình或hoặc 如như 佛Phật 形hình如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

諸chư 國quốc 土độ 海hải 種chủng 種chủng 別biệt
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 種chủng 種chủng 住trụ
殊thù 形hình 共cộng 美mỹ 遍biến 十thập 方phương
汝nhữ 等đẳng 咸hàm 應ưng 共cộng 觀quán 察sát


其kỳ 狀trạng 或hoặc 圓viên 或hoặc 有hữu 方phương
或hoặc 復phục 三tam 維duy 及cập 八bát 隅ngung
摩ma 尼ni 輪luân 狀trạng 蓮liên 華hoa 等đẳng
一nhất 切thiết 皆giai 由do 業nghiệp 令linh 異dị


或hoặc 有hữu 清thanh 淨tịnh 焰diễm 莊trang 嚴nghiêm
真chân 金kim 間gian 錯thác 多đa 殊thù 好hảo
門môn 闥thát 競cạnh 開khai 無vô 壅ủng 滯trệ
斯tư 由do 業nghiệp 廣quảng 意ý 無vô 雜tạp


剎sát 海hải 無vô 邊biên 差sai 別biệt 藏tạng
譬thí 如như 雲vân 布bố 在tại 虛hư 空không
寶bảo 輪luân 布bố 地địa 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm
諸chư 佛Phật 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 中trung


一nhất 切thiết 國quốc 土độ 心tâm 分phân 別biệt
種chủng 種chủng 光quang 明minh 而nhi 照chiếu 現hiện
佛Phật 於ư 如như 是thị 剎sát 海hải 中trung
各các 各các 示thị 現hiện 神thần 通thông 力lực


或hoặc 有hữu 雜tạp 染nhiễm 或hoặc 清thanh 淨tịnh
受thọ 苦khổ 受thọ 樂lạc 各các 差sai 別biệt
斯tư 由do 業nghiệp 海hải 不bất 思tư 議nghị
諸chư 流lưu 轉chuyển 法pháp 恒hằng 如như 是thị


一nhất 毛mao 孔khổng 內nội 難nan 思tư 剎sát
等đẳng 微vi 塵trần 數số 種chủng 種chủng 住trụ
一nhất 一nhất 皆giai 有hữu 遍biến 照chiếu 尊tôn
在tại 眾chúng 會hội 中trung 宣tuyên 妙diệu 法Pháp


於ư 一nhất 塵trần 中trung 大đại 小tiểu 剎sát
種chủng 種chủng 差sai 別biệt 如như 塵trần 數số
平bình 坦thản 高cao 下hạ 各các 不bất 同đồng
佛Phật 悉tất 往vãng 詣nghệ 轉chuyển 法Pháp 輪luân


一nhất 切thiết 塵trần 中trung 所sở 現hiện 剎sát
皆giai 是thị 本bổn 願nguyện 神thần 通thông 力lực
隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo 種chủng 種chủng 殊thù
於ư 虛hư 空không 中trung 悉tất 能năng 作tác


一nhất 切thiết 國quốc 土độ 所sở 有hữu 塵trần
一nhất 一nhất 塵trần 中trung 佛Phật 皆giai 入nhập
普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 起khởi 神thần 變biến
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 法pháp 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 種chủng 種chủng 體thể所sở 謂vị或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo莊trang 嚴nghiêm 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 寶bảo種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo光quang 明minh 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 種chủng 種chủng 色sắc光quang 明minh 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm光quang 明minh 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 不bất 可khả 壞hoại金kim 剛cang 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 佛Phật 力lực 持trì 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 妙diệu 寶bảo 相tướng 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 佛Phật 變biến 化hóa 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 日nhật 摩ma 尼ni 輪luân 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 極cực 微vi 細tế 寶bảo 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 焰diễm 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 種chủng 種chủng 香hương 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 華hoa 冠quan 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo影ảnh 像tượng 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm所sở 示thị 現hiện 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 一nhất 念niệm 心tâm 普phổ 示thị 現hiện境cảnh 界giới 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 菩Bồ 薩Tát形hình 寶bảo 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 寶bảo 華hoa 蘂nhị 為vi 體thể或hoặc 以dĩ 佛Phật 言ngôn 音âm 為vi 體thể

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

或hoặc 有hữu 諸chư 剎sát 海hải
妙diệu 寶bảo 所sở 合hợp 成thành
堅kiên 固cố 不bất 可khả 壞hoại
安an 住trụ 寶bảo 蓮liên 華hoa


或hoặc 是thị 淨tịnh 光quang 明minh
出xuất 生sanh 不bất 可khả 知tri
一nhất 切thiết 光quang 莊trang 嚴nghiêm
依y 止chỉ 虛hư 空không 住trụ


或hoặc 淨tịnh 光quang 為vi 體thể
復phục 依y 光quang 明minh 住trụ
光quang 雲vân 作tác 嚴nghiêm 飾sức
菩Bồ 薩Tát 共cộng 遊du 處xứ


或hoặc 有hữu 諸chư 剎sát 海hải
從tùng 於ư 願nguyện 力lực 生sanh
猶do 如như 影ảnh 像tượng 住trụ
取thủ 說thuyết 不bất 可khả 得đắc


或hoặc 以dĩ 摩ma 尼ni 成thành
普phổ 放phóng 日nhật 藏tạng 光quang
珠châu 輪luân 以dĩ 嚴nghiêm 地địa
菩Bồ 薩Tát 悉tất 充sung 滿mãn


有hữu 剎sát 寶bảo 焰diễm 成thành
焰diễm 雲vân 覆phú 其kỳ 上thượng
眾chúng 寶bảo 光quang 殊thù 妙diệu
皆giai 由do 業nghiệp 所sở 得đắc


或hoặc 從tùng 妙diệu 相tướng 生sanh
眾chúng 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 地địa
如như 冠quan 共cộng 持trì 戴đái
斯tư 由do 佛Phật 化hóa 起khởi


或hoặc 從tùng 心tâm 海hải 生sanh
隨tùy 心tâm 所sở 解giải 住trụ
如như 幻huyễn 無vô 處xứ 所sở
一nhất 切thiết 是thị 分phân 別biệt


或hoặc 以dĩ 佛Phật 光quang 明minh
摩ma 尼ni 光quang 為vi 體thể
諸chư 佛Phật 於ư 中trung 現hiện
各các 起khởi 神thần 通thông 力lực


或hoặc 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát
化hóa 現hiện 諸chư 剎sát 海hải
願nguyện 力lực 所sở 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 皆giai 殊thù 妙diệu


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm所sở 謂vị或hoặc 以dĩ 一nhất 切thiết莊trang 嚴nghiêm 具cụ 中trung出xuất 上thượng 妙diệu 雲vân 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 說thuyết 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh業nghiệp 報báo 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 示thị 現hiện一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát願nguyện 海hải 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 表biểu 示thị一nhất 切thiết 三tam 世thế 佛Phật影ảnh 像tượng 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 一nhất 念niệm 頃khoảnh示thị 現hiện 無vô 邊biên 劫kiếp神thần 通thông 境cảnh 界giới 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 出xuất 現hiện一nhất 切thiết 佛Phật 身thân 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 出xuất 現hiện一nhất 切thiết 寶bảo 香hương 雲vân 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 示thị 現hiện一nhất 切thiết 道Đạo 場Tràng 中trung諸chư 珍trân 妙diệu 物vật光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 莊trang 嚴nghiêm或hoặc 以dĩ 示thị 現hiện一nhất 切thiết 普Phổ 賢Hiền行hành 願nguyện 莊trang 嚴nghiêm如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

廣quảng 大đại 剎sát 海hải 無vô 有hữu 邊biên
皆giai 由do 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 所sở 成thành
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 種chủng 種chủng 住trụ
一nhất 切thiết 十thập 方phương 皆giai 遍biến 滿mãn


無vô 邊biên 色sắc 相tướng 寶bảo 焰diễm 雲vân
廣quảng 大đại 莊trang 嚴nghiêm 非phi 一nhất 種chủng
十thập 方phương 剎sát 海hải 常thường 出xuất 現hiện
普phổ 演diễn 妙diệu 音âm 而nhi 說thuyết 法Pháp


菩Bồ 薩Tát 無vô 邊biên 功công 德đức 海hải
種chủng 種chủng 大đại 願nguyện 所sở 莊trang 嚴nghiêm
此thử 土độ 俱câu 時thời 出xuất 妙diệu 音âm
普phổ 震chấn 十thập 方phương 諸chư 剎sát 網võng


眾chúng 生sanh 業nghiệp 海hải 廣quảng 無vô 量lượng
隨tùy 其kỳ 感cảm 報báo 各các 不bất 同đồng
於ư 一nhất 切thiết 處xứ 莊trang 嚴nghiêm 中trung
皆giai 由do 諸chư 佛Phật 能năng 演diễn 說thuyết


三tam 世thế 所sở 有hữu 諸chư 如Như 來Lai
神thần 通thông 普phổ 現hiện 諸chư 剎sát 海hải
一nhất 一nhất 事sự 中trung 一nhất 切thiết 佛Phật
如như 是thị 嚴nghiêm 淨tịnh 汝nhữ 應ưng 觀quán


過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 劫kiếp
十thập 方phương 一nhất 切thiết 諸chư 國quốc 土độ
於ư 彼bỉ 所sở 有hữu 大đại 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 一nhất 皆giai 於ư 剎sát 中trung 見kiến


一nhất 切thiết 事sự 中trung 無vô 量lượng 佛Phật
數số 等đẳng 眾chúng 生sanh 遍biến 世thế 間gian
為vì 令linh 調điều 伏phục 起khởi 神thần 通thông
以dĩ 此thử 莊trang 嚴nghiêm 國quốc 土độ 海hải


一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 吐thổ 妙diệu 雲vân
種chủng 種chủng 華hoa 雲vân 香hương 焰diễm 雲vân
摩ma 尼ni 寶bảo 雲vân 常thường 出xuất 現hiện
剎sát 海hải 以dĩ 此thử 為vi 嚴nghiêm 飾sức


十thập 方phương 所sở 有hữu 成thành 道Đạo 處xứ
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 具cụ 足túc
流lưu 光quang 布bố 逈huýnh 若nhược 彩thải 雲vân
於ư 此thử 剎sát 海hải 咸hàm 令linh 見kiến


普Phổ 賢Hiền 願nguyện 行hành 諸chư 佛Phật 子tử
等đẳng 眾chúng 生sanh 劫kiếp 勤cần 修tu 習tập
無vô 邊biên 國quốc 土độ 悉tất 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 處xứ 中trung 皆giai 顯hiển 現hiện


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số清thanh 淨tịnh 方phương 便tiện 海hải所sở 謂vị諸chư 菩Bồ 薩Tát 親thân 近cận一nhất 切thiết 善Thiện 知Tri 識Thức同đồng 善thiện 根căn 故cố增tăng 長trưởng 廣quảng 大đại 功công 德đức 雲vân遍biến 法Pháp 界Giới 故cố淨tịnh 修tu 廣quảng 大đại諸chư 勝thắng 解giải 故cố觀quán 察sát 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới而nhi 安an 住trụ 故cố修tu 治trị 一nhất 切thiết諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật悉tất 圓viên 滿mãn 故cố觀quán 察sát 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 諸chư 地địa而nhi 入nhập 住trụ 故cố出xuất 生sanh 一nhất 切thiết淨tịnh 願nguyện 海hải 故cố修tu 習tập 一nhất 切thiết出xuất 要yếu 行hành 故cố入nhập 於ư 一nhất 切thiết莊trang 嚴nghiêm 海hải 故cố成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh方phương 便tiện 力lực 故cố如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

一nhất 切thiết 剎sát 海hải 諸chư 莊trang 嚴nghiêm
無vô 數số 方phương 便tiện 願nguyện 力lực 生sanh
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 常thường 光quang 耀diệu
無vô 量lượng 清thanh 淨tịnh 業nghiệp 力lực 起khởi


久cửu 遠viễn 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức
同đồng 修tu 善thiện 業nghiệp 皆giai 清thanh 淨tịnh
慈từ 悲bi 廣quảng 大đại 遍biến 眾chúng 生sanh
以dĩ 此thử 莊trang 嚴nghiêm 諸chư 剎sát 海hải


一nhất 切thiết 法Pháp 門môn 三tam 昧muội 等đẳng
禪thiền 定định 解giải 脫thoát 方phương 便tiện 地địa
於ư 諸chư 佛Phật 所sở 悉tất 淨tịnh 治trị
以dĩ 此thử 出xuất 生sanh 諸chư 剎sát 海hải


發phát 生sanh 無vô 量lượng 決quyết 定định 解giải
能năng 解giải 如Như 來Lai 等đẳng 無vô 異dị
忍nhẫn 海hải 方phương 便tiện 已dĩ 修tu 治trị
故cố 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh 無vô 邊biên 剎sát


為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 修tu 勝thắng 行hành
福phước 德đức 廣quảng 大đại 常thường 增tăng 長trưởng
譬thí 如như 雲vân 布bố 等đẳng 虛hư 空không
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 皆giai 成thành 就tựu


諸chư 度Độ 無vô 量lượng 等đẳng 剎sát 塵trần
悉tất 已dĩ 修tu 行hành 令linh 具cụ 足túc
願nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật 無vô 有hữu 盡tận
清thanh 淨tịnh 剎sát 海hải 從tùng 此thử 生sanh


淨tịnh 修tu 無vô 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp
生sanh 起khởi 無vô 邊biên 出xuất 要yếu 行hành
種chủng 種chủng 方phương 便tiện 化hóa 群quần 生sanh
如như 是thị 莊trang 嚴nghiêm 國quốc 土độ 海hải


修tu 習tập 莊trang 嚴nghiêm 方phương 便tiện 地địa
入nhập 佛Phật 功công 德đức 法Pháp 門môn 海hải
普phổ 使sử 眾chúng 生sanh 竭kiệt 苦khổ 源nguyên
廣quảng 大đại 淨tịnh 剎sát 皆giai 成thành 就tựu


力lực 海hải 廣quảng 大đại 無vô 與dữ 等đẳng
普phổ 使sử 眾chúng 生sanh 種chúng 善thiện 根căn
供cúng 養dường 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai
國quốc 土độ 無vô 邊biên 悉tất 清thanh 淨tịnh


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 佛Phật出xuất 現hiện 差sai 別biệt所sở 謂vị或hoặc 現hiện 小tiểu 身thân或hoặc 現hiện 大đại 身thân或hoặc 現hiện 短đoản 壽thọ或hoặc 現hiện 長trường 壽thọ或hoặc 唯duy 嚴nghiêm 淨tịnh一nhất 佛Phật 國quốc 土độ或hoặc 有hữu 嚴nghiêm 淨tịnh無vô 量lượng 佛Phật 土độ或hoặc 唯duy 顯hiển 示thị一Nhất 乘Thừa 法Pháp 輪luân或hoặc 有hữu 顯hiển 示thị不bất 可khả 思tư 議nghị諸chư 乘thừa 法Pháp 輪luân或hoặc 現hiện 調điều 伏phục少thiểu 分phần 眾chúng 生sanh或hoặc 示thị 調điều 伏phục無vô 邊biên 眾chúng 生sanh如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

諸chư 佛Phật 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 門môn
出xuất 興hưng 一nhất 切thiết 諸chư 剎sát 海hải
皆giai 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 所sở 樂lạc
此thử 是thị 如Như 來Lai 善thiện 權quyền 力lực


諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 不bất 思tư 議nghị
無vô 色sắc 無vô 形hình 無vô 影ảnh 像tượng
能năng 為vì 眾chúng 生sanh 現hiện 眾chúng 相tướng
隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo 悉tất 令linh 見kiến


或hoặc 為vì 眾chúng 生sanh 現hiện 短đoản 壽thọ
或hoặc 現hiện 住trụ 壽thọ 無vô 量lượng 劫kiếp
法Pháp 身thân 十thập 方phương 普phổ 現hiện 前tiền
隨tùy 宜nghi 出xuất 現hiện 於ư 世thế 間gian


或hoặc 有hữu 嚴nghiêm 淨tịnh 不bất 思tư 議nghị
十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 剎sát 海hải
或hoặc 唯duy 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 國quốc 土độ
於ư 一nhất 示thị 現hiện 悉tất 無vô 餘dư


或hoặc 隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 所sở 樂lạc
示thị 現hiện 難nan 思tư 種chủng 種chủng 乘thừa
或hoặc 有hữu 唯duy 宣tuyên 一Nhất 乘Thừa 法Pháp
一nhất 中trung 方phương 便tiện 現hiện 無vô 量lượng


或hoặc 有hữu 自tự 然nhiên 成thành 正chánh 覺giác
令linh 少thiểu 眾chúng 生sanh 住trụ 於ư 道Đạo
或hoặc 有hữu 能năng 於ư 一nhất 念niệm 中trung
開khai 悟ngộ 群quần 迷mê 無vô 有hữu 數số


或hoặc 於ư 毛mao 孔khổng 出xuất 化hóa 雲vân
示thị 現hiện 無vô 量lượng 無vô 邊biên 佛Phật
一nhất 切thiết 世thế 間gian 皆giai 現hiện 覩đổ
種chủng 種chủng 方phương 便tiện 度độ 群quần 生sanh


或hoặc 有hữu 言ngôn 音âm 普phổ 周chu 遍biến
隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo 而nhi 說thuyết 法Pháp
不bất 可khả 思tư 議nghị 大đại 劫kiếp 中trung
調điều 伏phục 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 海hải


或hoặc 有hữu 無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm 國quốc
眾chúng 會hội 清thanh 淨tịnh 儼nghiễm 然nhiên 坐tọa
佛Phật 如như 雲vân 布bố 在tại 其kỳ 中trung
十thập 方phương 剎sát 海hải 靡mĩ 不bất 充sung


諸chư 佛Phật 方phương 便tiện 不bất 思tư 議nghị
隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 悉tất 現hiện 前tiền
普phổ 住trụ 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 剎sát
一nhất 切thiết 國quốc 土độ 皆giai 周chu 遍biến


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 住trụ所sở 謂vị或hoặc 有hữu 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 無vô 量lượng 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 無vô 邊biên 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 無vô 等đẳng 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 不bất 可khả 數sổ 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 不bất 可khả 稱xưng 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 不bất 可khả 思tư 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 不bất 可khả 量lượng 劫kiếp 住trụ或hoặc 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 住trụ如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

世thế 界giới 海hải 中trung 種chủng 種chủng 劫kiếp
廣quảng 大đại 方phương 便tiện 所sở 莊trang 嚴nghiêm
十thập 方phương 國quốc 土độ 咸hàm 觀quán 見kiến
數số 量lượng 差sai 別biệt 悉tất 明minh 了liễu


我ngã 見kiến 十thập 方phương 世thế 界giới 海hải
劫kiếp 數số 無vô 量lượng 等đẳng 眾chúng 生sanh
或hoặc 長trường 或hoặc 短đoản 或hoặc 無vô 邊biên
以dĩ 佛Phật 音âm 聲thanh 今kim 演diễn 說thuyết


我ngã 見kiến 十thập 方phương 諸chư 剎sát 海hải
或hoặc 住trụ 國quốc 土độ 微vi 塵trần 劫kiếp
或hoặc 有hữu 一nhất 劫kiếp 或hoặc 無vô 數số
以dĩ 願nguyện 種chủng 種chủng 各các 不bất 同đồng


或hoặc 有hữu 純thuần 淨tịnh 或hoặc 純thuần 染nhiễm
或hoặc 復phục 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 俱câu 雜tạp
願nguyện 海hải 安an 立lập 種chủng 種chủng 殊thù
住trụ 於ư 眾chúng 生sanh 心tâm 想tưởng 中trung


往vãng 昔tích 修tu 行hành 剎sát 塵trần 劫kiếp
獲hoạch 大đại 清thanh 淨tịnh 世thế 界giới 海hải
諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 具cụ 莊trang 嚴nghiêm
永vĩnh 住trụ 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 劫kiếp


有hữu 名danh 種chủng 種chủng 寶bảo 光quang 明minh
或hoặc 名danh 等đẳng 音âm 焰diễm 眼nhãn 藏tạng
離ly 塵trần 光quang 明minh 及cập 賢Hiền 劫Kiếp
此thử 清thanh 淨tịnh 劫kiếp 攝nhiếp 一nhất 切thiết


有hữu 清thanh 淨tịnh 劫kiếp 一nhất 佛Phật 興hưng
或hoặc 一nhất 劫kiếp 中trung 無vô 量lượng 現hiện
無vô 盡tận 方phương 便tiện 大đại 願nguyện 力lực
入nhập 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 劫kiếp


或hoặc 無vô 量lượng 劫kiếp 入nhập 一nhất 劫kiếp
或hoặc 復phục 一nhất 劫kiếp 入nhập 多đa 劫kiếp
一nhất 切thiết 劫kiếp 海hải 種chủng 種chủng 門môn
十thập 方phương 國quốc 土độ 皆giai 明minh 現hiện


或hoặc 一nhất 切thiết 劫kiếp 莊trang 嚴nghiêm 事sự
於ư 一nhất 劫kiếp 中trung 皆giai 現hiện 覩đổ
或hoặc 一nhất 劫kiếp 內nội 所sở 莊trang 嚴nghiêm
普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 無vô 邊biên 劫kiếp


始thỉ 從tùng 一nhất 念niệm 終chung 成thành 劫kiếp
悉tất 依y 眾chúng 生sanh 心tâm 想tưởng 生sanh
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 劫kiếp 無vô 邊biên
以dĩ 一nhất 方phương 便tiện 皆giai 清thanh 淨tịnh


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số劫kiếp 轉chuyển 變biến 差sai 別biệt所sở 謂vị法pháp 如như 是thị 故cố世thế 界giới 海hải 無vô 量lượng 成thành 壞hoại 劫kiếp 轉chuyển 變biến染nhiễm 污ô 眾chúng 生sanh 住trụ 故cố世thế 界giới 海hải 成thành 染nhiễm 污ô 劫kiếp 轉chuyển 變biến修tu 廣quảng 大đại 福phước 眾chúng 生sanh 住trụ 故cố世thế 界giới 海hải 成thành 染nhiễm 淨tịnh 劫kiếp 轉chuyển 變biến信tín 解giải 菩Bồ 薩Tát 住trụ 故cố世thế 界giới 海hải 成thành 染nhiễm 淨tịnh 劫kiếp 轉chuyển 變biến無vô 量lượng 眾chúng 生sanh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 故cố世thế 界giới 海hải 純thuần 清thanh 淨tịnh 劫kiếp 轉chuyển 變biến諸chư 菩Bồ 薩Tát 各các 各các遊du 諸chư 世thế 界giới 故cố世thế 界giới 海hải 無vô 邊biên 莊trang 嚴nghiêm 劫kiếp 轉chuyển 變biến十thập 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải諸chư 菩Bồ 薩Tát 雲vân 集tập 故cố世thế 界giới 海hải 無vô 量lượng 大đại 莊trang 嚴nghiêm 劫kiếp 轉chuyển 變biến諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn入nhập 涅Niết 槃Bàn 故cố世thế 界giới 海hải 莊trang 嚴nghiêm 滅diệt 劫kiếp 轉chuyển 變biến諸chư 佛Phật 出xuất 現hiện 於ư 世thế 故cố一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải廣quảng 博bác 嚴nghiêm 淨tịnh 劫kiếp 轉chuyển 變biến如Như 來Lai 神thần 通thông 變biến 化hóa 故cố世thế 界giới 海hải 普phổ 清thanh 淨tịnh 劫kiếp 轉chuyển 變biến如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

一nhất 切thiết 諸chư 國quốc 土độ
皆giai 隨tùy 業nghiệp 力lực 生sanh
汝nhữ 等đẳng 應ưng 觀quán 察sát
轉chuyển 變biến 相tướng 如như 是thị


染nhiễm 污ô 諸chư 眾chúng 生sanh
業nghiệp 惑hoặc 纏triền 可khả 怖bố
彼bỉ 心tâm 令linh 剎sát 海hải
一nhất 切thiết 成thành 染nhiễm 污ô


若nhược 有hữu 清thanh 淨tịnh 心tâm
修tu 諸chư 福phước 德đức 行hành
彼bỉ 心tâm 令linh 剎sát 海hải
雜tạp 染nhiễm 及cập 清thanh 淨tịnh


信tín 解giải 諸chư 菩Bồ 薩Tát
於ư 彼bỉ 劫kiếp 中trung 生sanh
隨tùy 其kỳ 心tâm 所sở 有hữu
雜tạp 染nhiễm 清thanh 淨tịnh 見kiến


無vô 量lượng 諸chư 眾chúng 生sanh
悉tất 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
彼bỉ 心tâm 令linh 剎sát 海hải
住trụ 劫kiếp 恒hằng 清thanh 淨tịnh


無vô 量lượng 億ức 菩Bồ 薩Tát
往vãng 詣nghệ 於ư 十thập 方phương
莊trang 嚴nghiêm 無vô 有hữu 殊thù
劫kiếp 中trung 差sai 別biệt 見kiến


一nhất 一nhất 微vi 塵trần 內nội
佛Phật 剎sát 如như 塵trần 數số
菩Bồ 薩Tát 共cộng 雲vân 集tập
國quốc 土độ 皆giai 清thanh 淨tịnh


世Thế 尊Tôn 入nhập 涅Niết 槃Bàn
彼bỉ 土độ 莊trang 嚴nghiêm 滅diệt
眾chúng 生sanh 無vô 法Pháp 器khí
世thế 界giới 成thành 雜tạp 染nhiễm


若nhược 有hữu 佛Phật 興hưng 世thế
一nhất 切thiết 悉tất 珍trân 好hảo
隨tùy 其kỳ 心tâm 清thanh 淨tịnh
莊trang 嚴nghiêm 皆giai 具cụ 足túc


諸chư 佛Phật 神thần 通thông 力lực
示thị 現hiện 不bất 思tư 議nghị
是thị 時thời 諸chư 剎sát 海hải
一nhất 切thiết 普phổ 清thanh 淨tịnh


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 世thế 界giới 海hải有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 無vô 差sai 別biệt所sở 謂vị一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung諸chư 佛Phật 出xuất 現hiện所sở 有hữu 威uy 力lực 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 切thiết 道Đạo 場Tràng遍biến 十thập 方phương 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 切thiết 如Như 來Lai道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 切thiết 佛Phật 光quang 明minh遍biến 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 切thiết 佛Phật 變biến 化hóa名danh 號hiệu 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 切thiết 佛Phật 音âm 聲thanh普phổ 遍biến 世thế 界giới 海hải無vô 邊biên 劫kiếp 住trụ 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung法Pháp 輪luân 方phương 便tiện 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải普phổ 入nhập 一nhất 塵trần 無vô 差sai 別biệt一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải 中trung一nhất 一nhất 微vi 塵trần一nhất 切thiết 三tam 世thế諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn廣quảng 大đại 境cảnh 界giới皆giai 於ư 中trung 現hiện 無vô 差sai 別biệt

諸chư 佛Phật 子tử世thế 界giới 海hải 無vô 差sai 別biệt略lược 說thuyết 如như 是thị若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 威uy 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

一nhất 微vi 塵trần 中trung 多đa 剎sát 海hải
處xứ 所sở 各các 別biệt 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh
如như 是thị 無vô 量lượng 入nhập 一nhất 中trung
一nhất 一nhất 區khu 分phần 無vô 雜tạp 越việt


一nhất 一nhất 塵trần 內nội 難nan 思tư 佛Phật
隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 普phổ 現hiện 前tiền
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 靡mĩ 不bất 周chu
如như 是thị 方phương 便tiện 無vô 差sai 別biệt


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 諸chư 樹thụ 王vương
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 悉tất 垂thùy 布bố
十thập 方phương 國quốc 土độ 皆giai 同đồng 現hiện
如như 是thị 一nhất 切thiết 無vô 差sai 別biệt


一nhất 一nhất 塵trần 內nội 微vi 塵trần 眾chúng
悉tất 共cộng 圍vi 遶nhiễu 人nhân 中trung 主chủ
出xuất 過quá 一nhất 切thiết 遍biến 世thế 間gian
亦diệc 不bất 迫bách 隘ải 相tương 雜tạp 亂loạn


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 無vô 量lượng 光quang
普phổ 遍biến 十thập 方phương 諸chư 國quốc 土độ
悉tất 現hiện 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 行hành
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 無vô 差sai 別biệt


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 無vô 量lượng 身thân
變biến 化hóa 如như 雲vân 普phổ 周chu 遍biến
以dĩ 佛Phật 神thần 通thông 導đạo 群quần 品phẩm
十thập 方phương 國quốc 土độ 亦diệc 無vô 別biệt


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 說thuyết 眾chúng 法pháp
其kỳ 法pháp 清thanh 淨tịnh 如như 輪luân 轉chuyển
種chủng 種chủng 方phương 便tiện 自tự 在tại 門môn
一nhất 切thiết 皆giai 演diễn 無vô 差sai 別biệt


一nhất 塵trần 普phổ 演diễn 諸chư 佛Phật 音âm
充sung 滿mãn 法Pháp 器khí 諸chư 眾chúng 生sanh
遍biến 住trụ 剎sát 海hải 無vô 央ương 劫kiếp
如như 是thị 音âm 聲thanh 亦diệc 無vô 異dị


剎sát 海hải 無vô 量lượng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm
於ư 一nhất 塵trần 中trung 無vô 不bất 入nhập
如như 是thị 諸chư 佛Phật 神thần 通thông 力lực
一nhất 切thiết 皆giai 由do 業nghiệp 性tánh 起khởi


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 三tam 世thế 佛Phật
隨tùy 其kỳ 所sở 樂lạc 悉tất 令linh 見kiến
體thể 性tánh 無vô 來lai 亦diệc 無vô 去khứ
以dĩ 願nguyện 力lực 故cố 遍biến 世thế 間gian


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 23/2/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam