大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 四tứ

十Thập 通Thông 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 八bát

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 通thông何hà 者giả 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 他tha 心tâm 智trí 通thông知tri 一nhất 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới眾chúng 生sanh 心tâm 差sai 別biệt所sở 謂vị善thiện 心tâm不bất 善thiện 心tâm廣quảng 心tâm狹hiệp 心tâm大đại 心tâm小tiểu 心tâm順thuận 生sanh 死tử 心tâm背bội 生sanh 死tử 心tâm聲Thanh 聞Văn 心tâm獨Độc 覺Giác 心tâm菩Bồ 薩Tát 心tâm聲Thanh 聞Văn 行hành 心tâm獨Độc 覺Giác 行hành 心tâm菩Bồ 薩Tát 行hành 心tâm天thiên 心tâm龍long 心tâm夜dạ 叉xoa 心tâm乾càn 闥thát 婆bà 心tâm阿a 脩tu 羅la 心tâm迦ca 樓lâu 羅la 心tâm緊khẩn 那na 羅la 心tâm摩ma 睺hầu 羅la 伽già 心tâm人nhân 心tâm非phi 人nhân 心tâm地địa 獄ngục 心tâm畜súc 生sanh 心tâm閻Diêm 魔Ma 王Vương 處xứ 心tâm餓ngạ 鬼quỷ 心tâm諸chư 難nạn 處xứ 眾chúng 生sanh 心tâm如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 差sai 別biệt種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 心tâm悉tất 分phân 別biệt 知tri如như 一nhất 世thế 界giới如như 是thị 百bách 世thế 界giới千thiên 世thế 界giới百bách 千thiên 世thế 界giới百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 世thế 界giới乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung所sở 有hữu 眾chúng 生sanh 心tâm悉tất 分phân 別biệt 知tri是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 一nhất 善thiện 知tri他tha 心tâm 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh天thiên 眼nhãn 智trí 通thông見kiến 無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 眾chúng 生sanh死tử 此thử 生sanh 彼bỉ善thiện 趣thú 惡ác 趣thú福phước 相tướng 罪tội 相tướng或hoặc 好hảo 或hoặc 醜xú或hoặc 垢cấu 或hoặc 淨tịnh如như 是thị 品phẩm 類loại無vô 量lượng 眾chúng 生sanh所sở 謂vị天thiên 眾chúng龍long 眾chúng夜dạ 叉xoa 眾chúng乾càn 闥thát 婆bà 眾chúng阿a 脩tu 羅la 眾chúng迦ca 樓lâu 羅la 眾chúng緊khẩn 那na 羅la 眾chúng摩ma 睺hầu 羅la 伽già 眾chúng人nhân 眾chúng非phi 人nhân 眾chúng微vi 細tế 身thân 眾chúng 生sanh 眾chúng廣quảng 大đại 身thân 眾chúng 生sanh 眾chúng小tiểu 眾chúng大đại 眾chúng如như 是thị 種chủng 種chủng眾chúng 生sanh 眾chúng 中trung以dĩ 無vô 礙ngại 眼nhãn悉tất 皆giai 明minh 見kiến隨tùy 所sở 積tích 集tập 業nghiệp隨tùy 所sở 受thọ 苦khổ 樂lạc隨tùy 心tâm隨tùy 分phân 別biệt隨tùy 見kiến隨tùy 言ngôn 說thuyết隨tùy 因nhân隨tùy 業nghiệp隨tùy 所sở 緣duyên隨tùy 所sở 起khởi悉tất 皆giai 見kiến 之chi無vô 有hữu 錯thác 謬mậu是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 二nhị 無vô 礙ngại 天thiên 眼nhãn 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 通thông能năng 知tri 自tự 身thân及cập 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh過quá 去khứ 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp宿túc 住trụ 之chi 事sự所sở 謂vị某mỗ 處xứ 生sanh如như 是thị 名danh如như 是thị 姓tánh如như 是thị 種chủng 族tộc如như 是thị 飲ẩm 食thực如như 是thị 苦khổ 樂lạc從tùng 無vô 始thỉ 來lai於ư 諸chư 有hữu 中trung以dĩ 因nhân 以dĩ 緣duyên展triển 轉chuyển 滋tư 長trưởng次thứ 第đệ 相tương 續tục輪luân 迴hồi 不bất 絕tuyệt種chủng 種chủng 品phẩm 類loại種chủng 種chủng 國quốc 土độ種chủng 種chủng 趣thú 生sanh種chủng 種chủng 形hình 相tướng種chủng 種chủng 業nghiệp 行hành種chủng 種chủng 結kết 使sử種chủng 種chủng 心tâm 念niệm種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên受thọ 生sanh 差sai 別biệt如như 是thị 等đẳng 事sự皆giai 悉tất 了liễu 知tri

又hựu 憶ức 過quá 去khứ爾nhĩ 所sở 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp爾nhĩ 所sở 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung有hữu 爾nhĩ 所sở 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 諸chư 佛Phật一nhất 一nhất 佛Phật如như 是thị 名danh 號hiệu如như 是thị 出xuất 興hưng如như 是thị 眾chúng 會hội如như 是thị 父phụ 母mẫu如như 是thị 侍thị 者giả如như 是thị 聲Thanh 聞Văn如như 是thị 最tối 勝thắng二nhị 大đại 弟đệ 子tử於ư 如như 是thị 城thành 邑ấp如như 是thị 出xuất 家gia

復phục 於ư 如như 是thị菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác於ư 如như 是thị 處xứ坐tọa 如như 是thị 座tòa演diễn 說thuyết 如như 是thị若nhược 干can 經Kinh 典điển如như 是thị 利lợi 益ích爾nhĩ 所sở 眾chúng 生sanh於ư 爾nhĩ 所sở 時thời住trụ 於ư 壽thọ 命mạng施thi 作tác 如như 是thị若nhược 干can 佛Phật 事sự依y 無vô 餘dư 依y般Bát 涅Niết 槃Bàn 界giới而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu法Pháp 住trụ 久cửu 近cận如như 是thị 一nhất 切thiết悉tất 能năng 憶ức 念niệm

又hựu 憶ức 念niệm 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu一nhất 一nhất 名danh 號hiệu有hữu 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật從tùng 初sơ 發phát 心tâm起khởi 願nguyện 修tu 行hành供cúng 養dường 諸chư 佛Phật調điều 伏phục 眾chúng 生sanh眾chúng 會hội 說thuyết 法Pháp壽thọ 命mạng 多đa 少thiểu神thần 通thông 變biến 化hóa乃nãi 至chí 入nhập 於ư無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu法Pháp 住trụ 久cửu 近cận造tạo 立lập 塔tháp 廟miếu種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm令linh 諸chư 眾chúng 生sanh種chúng 植thực 善thiện 根căn皆giai 悉tất 能năng 知tri是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 三tam 知tri 過quá 去khứ 際tế 劫kiếp宿túc 住trụ 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 知tri 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 智trí 通thông知tri 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 所sở 有hữu 劫kiếp一nhất 一nhất 劫kiếp 中trung所sở 有hữu 眾chúng 生sanh命mạng 終chung 受thọ 生sanh諸chư 有hữu 相tương 續tục業nghiệp 行hành 果quả 報báo若nhược 善thiện若nhược 不bất 善thiện若nhược 出xuất 離ly若nhược 不bất 出xuất 離ly若nhược 決quyết 定định若nhược 不bất 決quyết 定định若nhược 邪tà 定định若nhược 正chánh 定định若nhược 善thiện 根căn 與dữ 使sử 俱câu若nhược 善thiện 根căn 不bất 與dữ 使sử 俱câu若nhược 具cụ 足túc 善thiện 根căn若nhược 不bất 具cụ 足túc 善thiện 根căn若nhược 攝nhiếp 取thủ 善thiện 根căn若nhược 不bất 攝nhiếp 取thủ 善thiện 根căn若nhược 積tích 集tập 善thiện 根căn若nhược 不bất 積tích 集tập 善thiện 根căn若nhược 積tích 集tập 罪tội 法pháp若nhược 不bất 積tích 集tập 罪tội 法pháp如như 是thị 一nhất 切thiết皆giai 能năng 了liễu 知tri

又hựu 知tri 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới盡tận 未vị 來lai 際tế有hữu 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp一nhất 一nhất 劫kiếp有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu一nhất 一nhất 名danh 號hiệu有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 佛Phật 如Như 來Lai一nhất 一nhất 如Như 來Lai從tùng 初sơ 發phát 心tâm起khởi 願nguyện 立lập 行hành供cúng 養dường 諸chư 佛Phật教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh眾chúng 會hội 說thuyết 法Pháp壽thọ 命mạng 多đa 少thiểu神thần 通thông 變biến 化hóa乃nãi 至chí 入nhập 於ư無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu法Pháp 住trụ 久cửu 近cận造tạo 立lập 塔tháp 廟miếu種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm令linh 諸chư 眾chúng 生sanh種chúng 植thực 善thiện 根căn如như 是thị 等đẳng 事sự悉tất 能năng 了liễu 知tri是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 四tứ 知tri 盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 無vô 礙ngại清thanh 淨tịnh 天thiên 耳nhĩ圓viên 滿mãn 廣quảng 大đại聰thông 徹triệt 離ly 障chướng了liễu 達đạt 無vô 礙ngại具cụ 足túc 成thành 就tựu於ư 諸chư 一nhất 切thiết所sở 有hữu 音âm 聲thanh欲dục 聞văn 不bất 聞văn隨tùy 意ý 自tự 在tại

佛Phật 子tử東đông 方phương 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 佛Phật是thị 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết所sở 示thị所sở 開khai所sở 演diễn所sở 安an 立lập所sở 教giáo 化hóa所sở 調điều 伏phục所sở 憶ức 念niệm所sở 分phân 別biệt甚thậm 深thâm 廣quảng 大đại種chủng 種chủng 差sai 別biệt無vô 量lượng 方phương 便tiện無vô 量lượng 善thiện 巧xảo清thanh 淨tịnh 之chi 法Pháp於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết皆giai 能năng 受thọ 持trì

又hựu 於ư 其kỳ 中trung若nhược 義nghĩa若nhược 文văn若nhược 一nhất 人nhân若nhược 眾chúng 會hội如như 其kỳ 音âm 辭từ如như 其kỳ 智trí 慧tuệ如như 所sở 了liễu 達đạt如như 所sở 示thị 現hiện如như 所sở 調điều 伏phục如như 其kỳ 境cảnh 界giới如như 其kỳ 所sở 依y如như 其kỳ 出xuất 道Đạo於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết悉tất 能năng 記ký 持trì不bất 忘vong 不bất 失thất不bất 斷đoạn 不bất 退thoái無vô 迷mê 無vô 惑hoặc為vì 他tha 演diễn 說thuyết令linh 得đắc 悟ngộ 解giải終chung 不bất 忘vong 失thất一nhất 文văn 一nhất 句cú如như 東đông 方phương南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 五ngũ 無vô 礙ngại 清thanh 淨tịnh 天thiên 耳nhĩ 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 無vô 體thể 性tánh 神thần 通thông無vô 作tác 神thần 通thông平bình 等đẳng 神thần 通thông廣quảng 大đại 神thần 通thông無vô 量lượng 神thần 通thông無vô 依y 神thần 通thông隨tùy 念niệm 神thần 通thông起khởi 神thần 通thông不bất 起khởi 神thần 通thông不bất 退thoái 神thần 通thông不bất 斷đoạn 神thần 通thông不bất 壞hoại 神thần 通thông增tăng 長trưởng 神thần 通thông隨tùy 詣nghệ 神thần 通thông

此thử 菩Bồ 薩Tát 聞văn 極cực 遠viễn一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung 諸chư 佛Phật 名danh所sở 謂vị無vô 數số 世thế 界giới無vô 量lượng 世thế 界giới乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 中trung 諸chư 佛Phật 名danh聞văn 其kỳ 名danh 已dĩ即tức 自tự 見kiến 身thân在tại 彼bỉ 佛Phật 所sở彼bỉ 諸chư 世thế 界giới或hoặc 仰ngưỡng 或hoặc 覆phú各các 各các 形hình 狀trạng各các 各các 方phương 所sở各các 各các 差sai 別biệt無vô 邊biên 無vô 礙ngại種chủng 種chủng 國quốc 土độ種chủng 種chủng 時thời 劫kiếp無vô 量lượng 功công 德đức各các 別biệt 莊trang 嚴nghiêm彼bỉ 彼bỉ 如Như 來Lai於ư 中trung 出xuất 現hiện示thị 現hiện 神thần 變biến稱xưng 揚dương 名danh 號hiệu無vô 量lượng 無vô 數số各các 各các 不bất 同đồng

此thử 菩Bồ 薩Tát一nhất 得đắc 聞văn 彼bỉ諸chư 如Như 來Lai 名danh不bất 動động 本bổn 處xứ而nhi 見kiến 其kỳ 身thân在tại 彼bỉ 佛Phật 所sở禮lễ 拜bái 尊tôn 重trọng承thừa 事sự 供cúng 養dường問vấn 菩Bồ 薩Tát 法Pháp入nhập 佛Phật 智trí 慧tuệ悉tất 能năng 了liễu 達đạt諸chư 佛Phật 國quốc 土độ道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội及cập 所sở 說thuyết 法Pháp至chí 於ư 究cứu 竟cánh無vô 所sở 取thủ 著trước如như 是thị 經kinh 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp普phổ 至chí 十thập 方phương而nhi 無vô 所sở 往vãng然nhiên 詣nghệ 佛Phật 剎sát觀quán 佛Phật 聽thính 法Pháp 請thỉnh 道Đạo無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt無vô 有hữu 廢phế 捨xả無vô 有hữu 休hưu 息tức無vô 有hữu 疲bì 厭yếm修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành成thành 就tựu 大đại 願nguyện悉tất 令linh 具cụ 足túc曾tằng 無vô 退thoái 轉chuyển為vì 令linh 如Như 來Lai廣quảng 大đại 種chủng 性tánh不bất 斷đoạn 絕tuyệt 故cố是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 六lục 住trụ 無vô 體thể 性tánh 無vô 動động 作tác往vãng 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 善thiện 分phân 別biệt一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh言ngôn 音âm 智trí 通thông知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số世thế 界giới 中trung 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 言ngôn 辭từ所sở 謂vị聖thánh 言ngôn 辭từ非phi 聖thánh 言ngôn 辭từ天thiên 言ngôn 辭từ龍long 言ngôn 辭từ夜dạ 叉xoa 言ngôn 辭từ乾càn 闥thát 婆bà阿a 脩tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 及cập 非phi 人nhân乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 眾chúng 生sanh所sở 有hữu 言ngôn 辭từ各các 各các 表biểu 示thị種chủng 種chủng 差sai 別biệt如như 是thị 一nhất 切thiết皆giai 能năng 了liễu 知tri此thử 菩Bồ 薩Tát 隨tùy 所sở 入nhập 世thế 界giới能năng 知tri 其kỳ 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 有hữu 性tánh 欲dục如như 其kỳ 性tánh 欲dục為vi 出xuất 言ngôn 辭từ悉tất 令linh 解giải 了liễu無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc如như 日nhật 光quang 出xuất 現hiện普phổ 照chiếu 眾chúng 色sắc令linh 有hữu 目mục 者giả悉tất 得đắc 明minh 見kiến菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị以dĩ 善thiện 分phân 別biệt一nhất 切thiết 言ngôn 辭từ 智trí深thâm 入nhập 一nhất 切thiết 言ngôn 辭từ 雲vân所sở 有hữu 言ngôn 辭từ令linh 諸chư 世thế 間gian聰thông 慧tuệ 之chi 者giả悉tất 得đắc 解giải 了liễu是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 善thiện 分phân 別biệt一nhất 切thiết 言ngôn 辭từ 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 出xuất 生sanh 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 色sắc 身thân莊trang 嚴nghiêm 智trí 通thông知tri 一nhất 切thiết 法pháp遠viễn 離ly 色sắc 相tướng無vô 差sai 別biệt 相tướng無vô 種chủng 種chủng 相tướng無vô 無vô 量lượng 相tướng無vô 分phân 別biệt 相tướng無vô 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 相tướng

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị入nhập 於ư 法Pháp 界Giới能năng 現hiện 其kỳ 身thân作tác 種chủng 種chủng 色sắc所sở 謂vị無vô 邊biên 色sắc無vô 量lượng 色sắc清thanh 淨tịnh 色sắc莊trang 嚴nghiêm 色sắc普phổ 遍biến 色sắc無vô 比tỉ 色sắc普phổ 照chiếu 色sắc增tăng 上thượng 色sắc無vô 違vi 逆nghịch 色sắc具cụ 諸chư 相tướng 色sắc離ly 眾chúng 惡ác 色sắc大đại 威uy 力lực 色sắc可khả 尊tôn 重trọng 色sắc無vô 窮cùng 盡tận 色sắc眾chúng 雜tạp 妙diệu 色sắc極cực 端đoan 嚴nghiêm 色sắc不bất 可khả 量lượng 色sắc善thiện 守thủ 護hộ 色sắc能năng 成thành 熟thục 色sắc隨tùy 化hóa 者giả 色sắc無vô 障chướng 礙ngại 色sắc甚thậm 明minh 徹triệt 色sắc無vô 垢cấu 濁trược 色sắc極cực 澄trừng 淨tịnh 色sắc大đại 勇dũng 健kiện 色sắc不bất 思tư 議nghị 方phương 便tiện 色sắc不bất 可khả 壞hoại 色sắc離ly 瑕hà 翳ế 色sắc無vô 障chướng 闇ám 色sắc善thiện 安an 住trụ 色sắc妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 色sắc諸chư 相tướng 端đoan 嚴nghiêm 色sắc種chủng 種chủng 隨tùy 好hảo 色sắc大đại 尊tôn 貴quý 色sắc妙diệu 境cảnh 界giới 色sắc善thiện 磨ma 瑩oánh 色sắc清thanh 淨tịnh 深thâm 心tâm 色sắc熾sí 然nhiên 明minh 盛thịnh 色sắc最tối 勝thắng 廣quảng 大đại 色sắc無vô 間gián 斷đoạn 色sắc無vô 所sở 依y 色sắc無vô 等đẳng 比tỉ 色sắc充sung 滿mãn 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 色sắc增tăng 長trưởng 色sắc堅kiên 固cố 攝nhiếp 受thọ 色sắc最tối 勝thắng 功công 德đức 色sắc隨tùy 諸chư 心tâm 樂lạc 色sắc清thanh 淨tịnh 解giải 了liễu 色sắc積tích 集tập 眾chúng 妙diệu 色sắc善thiện 巧xảo 決quyết 定định 色sắc無vô 有hữu 障chướng 礙ngại 色sắc虛hư 空không 明minh 淨tịnh 色sắc清thanh 淨tịnh 可khả 樂lạc 色sắc離ly 諸chư 塵trần 垢cấu 色sắc不bất 可khả 稱xưng 量lượng 色sắc妙diệu 見kiến 色sắc普phổ 見kiến 色sắc隨tùy 時thời 示thị 現hiện 色sắc寂tịch 靜tĩnh 色sắc離ly 貪tham 色sắc真chân 實thật 福phước 田điền 色sắc能năng 作tác 安an 隱ẩn 色sắc離ly 諸chư 怖bố 畏úy 色sắc離ly 愚ngu 癡si 行hành 色sắc智trí 慧tuệ 勇dũng 猛mãnh 色sắc身thân 相tướng 無vô 礙ngại 色sắc遊du 行hành 普phổ 遍biến 色sắc心tâm 無vô 所sở 依y 色sắc大đại 慈từ 所sở 起khởi 色sắc大đại 悲bi 所sở 現hiện 色sắc平bình 等đẳng 出xuất 離ly 色sắc具cụ 足túc 福phước 德đức 色sắc隨tùy 心tâm 憶ức 念niệm 色sắc無vô 邊biên 妙diệu 寶bảo 色sắc寶bảo 藏tạng 光quang 明minh 色sắc眾chúng 生sanh 信tín 樂nhạo 色sắc一Nhất 切Thiết 智Trí 現hiện 前tiền 色sắc歡hoan 喜hỷ 眼nhãn 色sắc眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 第đệ 一nhất 色sắc無vô 有hữu 處xứ 所sở 色sắc自tự 在tại 示thị 現hiện 色sắc種chủng 種chủng 神thần 通thông 色sắc生sanh 如Như 來Lai 家gia 色sắc過quá 諸chư 譬thí 諭dụ 色sắc周chu 遍biến 法Pháp 界Giới 色sắc眾chúng 皆giai 往vãng 詣nghệ 色sắc種chủng 種chủng 色sắc成thành 就tựu 色sắc出xuất 離ly 色sắc隨tùy 所sở 化hóa 者giả 威uy 儀nghi 色sắc見kiến 無vô 厭yếm 足túc 色sắc種chủng 種chủng 明minh 淨tịnh 色sắc能năng 放phóng 無vô 數số 光quang 網võng 色sắc不bất 可khả 說thuyết 光quang 明minh種chủng 種chủng 差sai 別biệt 色sắc不bất 可khả 思tư 香hương 光quang 明minh超siêu 過quá 三tam 界giới 色sắc不bất 可khả 量lượng 日nhật 輪luân 光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 色sắc示thị 現hiện 無vô 比tỉ 月nguyệt 身thân 色sắc無vô 量lượng 可khả 愛ái 樂nhạo 華hoa 雲vân 色sắc出xuất 生sanh 種chủng 種chủng蓮liên 華hoa 鬘man 雲vân 莊trang 嚴nghiêm 色sắc超siêu 過quá 一nhất 切thiết 世thế 間gian香hương 焰diễm 普phổ 熏huân 色sắc出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 藏tạng 色sắc不bất 可khả 說thuyết 音âm 聲thanh開khai 示thị 演diễn 暢sướng一nhất 切thiết 法pháp 色sắc具cụ 足túc 一nhất 切thiết 普Phổ 賢Hiền 行hành 色sắc

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát深thâm 入nhập 如như 是thị無vô 色sắc 法Pháp 界Giới能năng 現hiện 此thử 等đẳng種chủng 種chủng 色sắc 身thân令linh 所sở 化hóa 者giả 見kiến令linh 所sở 化hóa 者giả 念niệm為vì 所sở 化hóa 者giả 轉chuyển 法Pháp 輪luân隨tùy 所sở 化hóa 者giả 時thời隨tùy 所sở 化hóa 者giả 相tướng令linh 所sở 化hóa 者giả 親thân 近cận令linh 所sở 化hóa 者giả 開khai 悟ngộ為vì 所sở 化hóa 者giả起khởi 種chủng 種chủng 神thần 通thông為vì 所sở 化hóa 者giả現hiện 種chủng 種chủng 自tự 在tại為vì 所sở 化hóa 者giả施thi 種chủng 種chủng 能năng 事sự是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vì 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố勤cần 修tu 成thành 就tựu第đệ 八bát 無vô 數số 色sắc 身thân 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 智trí 通thông知tri 一nhất 切thiết 法pháp無vô 有hữu 名danh 字tự無vô 有hữu 種chủng 性tánh無vô 來lai無vô 去khứ非phi 異dị非phi 不bất 異dị非phi 種chủng 種chủng非phi 不bất 種chủng 種chủng非phi 二nhị非phi 不bất 二nhị無vô 我ngã無vô 比tỉ不bất 生sanh不bất 滅diệt不bất 動động不bất 壞hoại無vô 實thật無vô 虛hư一nhất 相tướng無vô 相tướng非phi 無vô非phi 有hữu非phi 法pháp非phi 非phi 法pháp不bất 隨tùy 於ư 俗tục非phi 不bất 隨tùy 俗tục非phi 業nghiệp非phi 非phi 業nghiệp非phi 報báo非phi 非phi 報báo非phi 有hữu 為vi非phi 無vô 為vi非phi 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa非phi 不bất 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa非phi 道Đạo非phi 非phi 道Đạo非phi 出xuất 離ly非phi 不bất 出xuất 離ly非phi 量lượng非phi 無vô 量lượng非phi 世thế 間gian非phi 出xuất 世thế 間gian非phi 從tùng 因nhân 生sanh非phi 不bất 從tùng 因nhân 生sanh非phi 決quyết 定định非phi 不bất 決quyết 定định非phi 成thành 就tựu非phi 不bất 成thành 就tựu非phi 出xuất非phi 不bất 出xuất非phi 分phân 別biệt非phi 不bất 分phân 別biệt非phi 如như 理lý非phi 不bất 如như 理lý

此thử 菩Bồ 薩Tát 不bất 取thủ 世thế 俗tục 諦đế不bất 住trụ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa不bất 分phân 別biệt 諸chư 法pháp不bất 建kiến 立lập 文văn 字tự隨tùy 順thuận 寂tịch 滅diệt 性tánh不bất 捨xả 一nhất 切thiết 願nguyện見kiến 義nghĩa 知tri 法pháp興hưng 布bố 法Pháp 雲vân降giáng 法Pháp 雨vũ雖tuy 知tri 實thật 相tướng不bất 可khả 言ngôn 說thuyết而nhi 以dĩ 方phương 便tiện無vô 盡tận 辯biện 才tài隨tùy 法pháp 隨tùy 義nghĩa次thứ 第đệ 開khai 演diễn以dĩ 於ư 諸chư 法pháp言ngôn 辭từ 辯biện 說thuyết皆giai 得đắc 善thiện 巧xảo大đại 慈từ 大đại 悲bi悉tất 已dĩ 清thanh 淨tịnh能năng 於ư 一nhất 切thiết離ly 文văn 字tự 法pháp 中trung出xuất 生sanh 文văn 字tự與dữ 法pháp 與dữ 義nghĩa隨tùy 順thuận 無vô 違vi為vi 說thuyết 諸chư 法pháp悉tất 從tùng 緣duyên 起khởi雖tuy 有hữu 言ngôn 說thuyết而nhi 無vô 所sở 著trước演diễn 一nhất 切thiết 法pháp辯biện 才tài 無vô 盡tận分phân 別biệt 安an 立lập開khai 發phát 示thị 導đạo令linh 諸chư 法pháp 性tánh具cụ 足túc 明minh 顯hiển斷đoạn 眾chúng 疑nghi 網võng悉tất 得đắc 清thanh 淨tịnh雖tuy 攝nhiếp 眾chúng 生sanh不bất 捨xả 真chân 實thật於ư 不bất 二nhị 法Pháp而nhi 無vô 退thoái 轉chuyển常thường 能năng 演diễn 說thuyết無vô 礙ngại 法Pháp 門môn以dĩ 眾chúng 妙diệu 音âm隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm普phổ 雨vũ 法Pháp 雨vũ而nhi 不bất 失thất 時thời是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 九cửu 一nhất 切thiết 法pháp 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 智trí 通thông於ư 念niệm 念niệm 中trung入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội亦diệc 不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 道Đạo不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 事sự不bất 捨xả 大đại 慈từ 大đại 悲bi 心tâm修tu 習tập 波Ba 羅La 蜜Mật未vị 嘗thường 休hưu 息tức觀quán 察sát 一nhất 切thiết 佛Phật 國quốc 土độ無vô 有hữu 厭yếm 倦quyện不bất 捨xả 度độ 眾chúng 生sanh 願nguyện不bất 斷đoạn 轉chuyển 法Pháp 輪luân 事sự不bất 廢phế 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 業nghiệp不bất 捨xả 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 行hành不bất 捨xả 一nhất 切thiết 法pháp 自tự 在tại 門môn不bất 捨xả 常thường 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật不bất 捨xả 常thường 聞văn 一nhất 切thiết 法pháp知tri 一nhất 切thiết 法pháp平bình 等đẳng 無vô 礙ngại自tự 在tại 成thành 就tựu一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp所sở 有hữu 勝thắng 願nguyện皆giai 得đắc 圓viên 滿mãn了liễu 知tri 一nhất 切thiết 國quốc 土độ 差sai 別biệt入nhập 佛Phật 種chủng 性tánh到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn能năng 於ư 彼bỉ 彼bỉ諸chư 世thế 界giới 中trung學học 一nhất 切thiết 法pháp了liễu 法pháp 無vô 相tướng知tri 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 從tùng 緣duyên 起khởi無vô 有hữu 體thể 性tánh然nhiên 隨tùy 世thế 俗tục方phương 便tiện 演diễn 說thuyết雖tuy 於ư 諸chư 法pháp心tâm 無vô 所sở 住trụ然nhiên 順thuận 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 欲dục 樂lạc方phương 便tiện 為vi 說thuyết種chủng 種chủng 諸chư 法pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 住trụ 三tam 昧muội 時thời隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo或hoặc 住trụ 一nhất 劫kiếp或hoặc 住trụ 百bách 劫kiếp或hoặc 住trụ 千thiên 劫kiếp或hoặc 住trụ 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 百bách 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 千thiên 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 百bách 千thiên 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 那na 由do 他tha 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 百bách 那na 由do 他tha 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 千thiên 那na 由do 他tha 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 百bách 千thiên 那na 由do 他tha 億ức 劫kiếp或hoặc 住trụ 無vô 數số 劫kiếp或hoặc 住trụ 無vô 量lượng 劫kiếp乃nãi 至chí 或hoặc 住trụ不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp菩Bồ 薩Tát 入nhập 此thử一nhất 切thiết 法pháp 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội雖tuy 復phục 經kinh 於ư爾nhĩ 所sở 劫kiếp 住trụ而nhi 身thân 不bất 離ly 散tán不bất 羸luy 瘦sấu不bất 變biến 異dị非phi 見kiến 非phi 不bất 見kiến不bất 滅diệt 不bất 壞hoại不bất 疲bì 不bất 懈giải不bất 可khả 盡tận 竭kiệt雖tuy 於ư 有hữu 於ư 無vô悉tất 無vô 所sở 作tác而nhi 能năng 成thành 辦biện諸chư 菩Bồ 薩Tát 事sự所sở 謂vị恒hằng 不bất 捨xả 離ly一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh教giáo 化hóa 調điều 伏phục未vị 曾tằng 失thất 時thời令linh 其kỳ 增tăng 長trưởng一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp於ư 菩Bồ 薩Tát 行hành悉tất 得đắc 圓viên 滿mãn為vì 欲dục 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh神thần 通thông 變biến 化hóa無vô 有hữu 休hưu 息tức譬thí 如như 光quang 影ảnh普phổ 現hiện 一nhất 切thiết而nhi 於ư 三tam 昧muội寂tịch 然nhiên 不bất 動động是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát入nhập 一nhất 切thiết 法pháp 滅diệt 盡tận 三tam 昧muội 智trí 神thần 通thông

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 於ư 如như 是thị十thập 種chủng 神thần 通thông一nhất 切thiết 天thiên 人nhân不bất 能năng 思tư 議nghị一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 能năng 思tư 議nghị一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn一nhất 切thiết 獨Độc 覺Giác及cập 餘dư 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng如như 是thị 皆giai 悉tất不bất 能năng 思tư 議nghị此thử 菩Bồ 薩Tát身thân 業nghiệp 不bất 可khả 思tư 議nghị語ngữ 業nghiệp 不bất 可khả 思tư 議nghị意ý 業nghiệp 不bất 可khả 思tư 議nghị三tam 昧muội 自tự 在tại不bất 可khả 思tư 議nghị智trí 慧tuệ 境cảnh 界giới不bất 可khả 思tư 議nghị唯duy 除trừ 諸chư 佛Phật及cập 有hữu 得đắc 此thử神thần 通thông 菩Bồ 薩Tát餘dư 無vô 能năng 說thuyết此thử 人nhân 功công 德đức稱xưng 揚dương 讚tán 歎thán

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 神thần 通thông若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 神thần 通thông悉tất 得đắc 一nhất 切thiết 三tam 世thế無vô 礙ngại 智trí 神thần 通thông

十Thập 忍Nhẫn 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 九cửu

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 忍nhẫn若nhược 得đắc 此thử 忍nhẫn則tắc 得đắc 到đáo 於ư一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát無vô 礙ngại 忍nhẫn 地địa一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp無vô 礙ngại 無vô 盡tận何hà 者giả 為vi 十thập

所sở 謂vị音âm 聲thanh 忍nhẫn順thuận 忍nhẫn無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn如như 幻huyễn 忍nhẫn如như 焰diễm 忍nhẫn如như 夢mộng 忍nhẫn如như 響hưởng 忍nhẫn如như 影ảnh 忍nhẫn如như 化hóa 忍nhẫn如như 空không 忍nhẫn

此thử 十thập 種chủng 忍nhẫn三tam 世thế 諸chư 佛Phật已dĩ 說thuyết今kim 說thuyết當đương 說thuyết

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 音âm 聲thanh 忍nhẫn謂vị 聞văn 諸chư 佛Phật所sở 說thuyết 之chi 法Pháp不bất 驚kinh不bất 怖bố不bất 畏úy深thâm 信tín 悟ngộ 解giải愛ái 樂nhạo 趣thú 向hướng專chuyên 心tâm 憶ức 念niệm修tu 習tập 安an 住trụ是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 一nhất 音âm 聲thanh 忍nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 順thuận 忍nhẫn謂vị 於ư 諸chư 法pháp思tư 惟duy 觀quán 察sát平bình 等đẳng 無vô 違vi隨tùy 順thuận 了liễu 知tri令linh 心tâm 清thanh 淨tịnh正chánh 住trụ 修tu 習tập趣thú 入nhập 成thành 就tựu是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 二nhị 順thuận 忍nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát不bất 見kiến 有hữu 少thiểu 法pháp 生sanh亦diệc 不bất 見kiến 有hữu 少thiểu 法pháp 滅diệt

何hà 以dĩ 故cố若nhược 無vô 生sanh 則tắc 無vô 滅diệt若nhược 無vô 滅diệt 則tắc 無vô 盡tận若nhược 無vô 盡tận 則tắc 離ly 垢cấu若nhược 離ly 垢cấu 則tắc 無vô 差sai 別biệt若nhược 無vô 差sai 別biệt則tắc 無vô 處xứ 所sở若nhược 無vô 處xứ 所sở 則tắc 寂tịch 靜tĩnh若nhược 寂tịch 靜tĩnh 則tắc 離ly 欲dục若nhược 離ly 欲dục 則tắc 無vô 作tác若nhược 無vô 作tác 則tắc 無vô 願nguyện若nhược 無vô 願nguyện 則tắc 無vô 住trụ若nhược 無vô 住trụ 則tắc 無vô 去khứ 無vô 來lai

是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 三tam 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 幻huyễn 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 悉tất 如như 幻huyễn從tùng 因nhân 緣duyên 起khởi於ư 一nhất 法pháp 中trung 解giải 多đa 法pháp於ư 多đa 法pháp 中trung 解giải 一nhất 法pháp此thử 菩Bồ 薩Tát知tri 諸chư 法pháp 如như 幻huyễn 已dĩ了liễu 達đạt 國quốc 土độ了liễu 達đạt 眾chúng 生sanh了liễu 達đạt 法Pháp 界Giới了liễu 達đạt 世thế 間gian 平bình 等đẳng了liễu 達đạt 佛Phật 出xuất 現hiện 平bình 等đẳng了liễu 達đạt 三tam 世thế 平bình 等đẳng成thành 就tựu 種chủng 種chủng神thần 通thông 變biến 化hóa

譬thí 如như 幻huyễn非phi 象tượng非phi 馬mã非phi 車xa非phi 步bộ非phi 男nam非phi 女nữ非phi 童đồng 男nam非phi 童đồng 女nữ非phi 樹thụ非phi 葉diệp非phi 華hoa非phi 果quả非phi 地địa非phi 水thủy非phi 火hỏa非phi 風phong非phi 晝trú非phi 夜dạ非phi 日nhật非phi 月nguyệt非phi 半bán 月nguyệt非phi 一nhất 月nguyệt非phi 一nhất 年niên非phi 百bách 年niên非phi 一nhất 劫kiếp非phi 多đa 劫kiếp非phi 定định非phi 亂loạn非phi 純thuần非phi 雜tạp非phi 一nhất非phi 異dị非phi 廣quảng非phi 狹hiệp非phi 多đa非phi 少thiểu非phi 量lượng非phi 無vô 量lượng非phi 麁thô非phi 細tế非phi 是thị 一nhất 切thiết種chủng 種chủng 眾chúng 物vật種chủng 種chủng 非phi 幻huyễn幻huyễn 非phi 種chủng 種chủng然nhiên 由do 幻huyễn 故cố示thị 現hiện 種chủng 種chủng差sai 別biệt 之chi 事sự菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị觀quán 一nhất 切thiết 世thế 間gian 如như 幻huyễn所sở 謂vị業nghiệp 世thế 間gian煩phiền 惱não 世thế 間gian國quốc 土độ 世thế 間gian法pháp 世thế 間gian時thời 世thế 間gian趣thú 世thế 間gian成thành 世thế 間gian壞hoại 世thế 間gian運vận 動động 世thế 間gian造tạo 作tác 世thế 間gian

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát觀quán 一nhất 切thiết 世thế 間gian 如như 幻huyễn 時thời不bất 見kiến 眾chúng 生sanh 生sanh不bất 見kiến 眾chúng 生sanh 滅diệt不bất 見kiến 國quốc 土độ 生sanh不bất 見kiến 國quốc 土độ 滅diệt不bất 見kiến 諸chư 法pháp 生sanh不bất 見kiến 諸chư 法pháp 滅diệt不bất 見kiến 過quá 去khứ 可khả 分phân 別biệt不bất 見kiến 未vị 來lai 有hữu 起khởi 作tác不bất 見kiến 現hiện 在tại 一nhất 念niệm 住trụ不bất 觀quán 察sát 菩Bồ 提Đề不bất 分phân 別biệt 菩Bồ 提Đề不bất 見kiến 佛Phật 出xuất 現hiện不bất 見kiến 佛Phật 涅Niết 槃Bàn不bất 見kiến 住trụ 大đại 願nguyện不bất 見kiến 入nhập 正chánh 住trụ不bất 出xuất 平bình 等đẳng 性tánh

是thị 菩Bồ 薩Tát 雖tuy 成thành 就tựu 佛Phật 國quốc 土độ知tri 國quốc 土độ 無vô 差sai 別biệt雖tuy 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 界giới知tri 眾chúng 生sanh 無vô 差sai 別biệt雖tuy 普phổ 觀quán 法Pháp 界Giới而nhi 安an 住trụ 法pháp 性tánh寂tịch 然nhiên 不bất 動động雖tuy 達đạt 三tam 世thế 平bình 等đẳng而nhi 不bất 違vi 分phân 別biệt 三tam 世thế 法pháp雖tuy 成thành 就tựu 蘊uẩn 處xứ而nhi 永vĩnh 斷đoạn 所sở 依y雖tuy 度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh而nhi 了liễu 知tri 法Pháp 界Giới 平bình 等đẳng無vô 種chủng 種chủng 差sai 別biệt雖tuy 知tri 一nhất 切thiết 法pháp遠viễn 離ly 文văn 字tự不bất 可khả 言ngôn 說thuyết而nhi 常thường 說thuyết 法Pháp辯biện 才tài 無vô 盡tận雖tuy 不bất 取thủ 著trước化hóa 眾chúng 生sanh 事sự而nhi 不bất 捨xả 大đại 悲bi為vì 度độ 一nhất 切thiết轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân雖tuy 為vi 開khai 示thị過quá 去khứ 因nhân 緣duyên而nhi 知tri 因nhân 緣duyên 性tánh無vô 有hữu 動động 轉chuyển是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 四tứ 如như 幻huyễn 忍nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 焰diễm 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian同đồng 於ư 陽dương 焰diễm譬thí 如như 陽dương 焰diễm無vô 有hữu 方phương 所sở非phi 內nội非phi 外ngoại非phi 有hữu非phi 無vô非phi 斷đoạn非phi 常thường非phi 一nhất 色sắc非phi 種chủng 種chủng 色sắc亦diệc 非phi 無vô 色sắc但đãn 隨tùy 世thế 間gian言ngôn 說thuyết 顯hiển 示thị菩Bồ 薩Tát 如như 是thị如như 實thật 觀quán 察sát了liễu 知tri 諸chư 法pháp現hiện 證chứng 一nhất 切thiết令linh 得đắc 圓viên 滿mãn是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 五ngũ 如như 焰diễm 忍nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 夢mộng 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian 如như 夢mộng譬thí 如như 夢mộng非phi 世thế 間gian非phi 離ly 世thế 間gian非phi 欲dục 界giới非phi 色sắc 界giới非phi 無vô 色sắc 界giới非phi 生sanh非phi 沒một非phi 染nhiễm非phi 淨tịnh而nhi 有hữu 示thị 現hiện菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian悉tất 同đồng 於ư 夢mộng無vô 有hữu 變biến 異dị 故cố如như 夢mộng 自tự 性tánh 故cố如như 夢mộng 執chấp 著trước 故cố如như 夢mộng 性tánh 離ly 故cố如như 夢mộng 本bổn 性tánh 故cố如như 夢mộng 所sở 現hiện 故cố如như 夢mộng 無vô 差sai 別biệt 故cố如như 夢mộng 想tưởng 分phân 別biệt 故cố如như 夢mộng 覺giác 時thời 故cố是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 六lục 如như 夢mộng 忍nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 響hưởng 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát聞văn 佛Phật 說thuyết 法Pháp觀quán 諸chư 法pháp 性tánh修tu 學học 成thành 就tựu到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn知tri 一nhất 切thiết 音âm 聲thanh悉tất 同đồng 於ư 響hưởng無vô 來lai 無vô 去khứ如như 是thị 示thị 現hiện

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát觀quán 如Như 來Lai 聲thanh不bất 從tùng 內nội 出xuất不bất 從tùng 外ngoại 出xuất亦diệc 不bất 從tùng 於ư內nội 外ngoại 而nhi 出xuất雖tuy 了liễu 此thử 聲thanh非phi 內nội非phi 外ngoại非phi 內nội 外ngoại 出xuất而nhi 能năng 示thị 現hiện善thiện 巧xảo 名danh 句cú成thành 就tựu 演diễn 說thuyết

譬thí 如như 谷cốc 響hưởng從tùng 緣duyên 所sở 起khởi而nhi 與dữ 法pháp 性tánh無vô 有hữu 相tương 違vi令linh 諸chư 眾chúng 生sanh隨tùy 類loại 各các 解giải而nhi 得đắc 修tu 學học

如như 帝Đế 釋Thích 夫phu 人nhân阿a 脩tu 羅la 女nữ名danh 曰viết 舍Xá 支Chi於ư 一nhất 音âm 中trung出xuất 千thiên 種chủng 音âm亦diệc 不bất 心tâm 念niệm令linh 如như 是thị 出xuất菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị入nhập 無vô 分phân 別biệt 界giới成thành 就tựu 善thiện 巧xảo隨tùy 類loại 之chi 音âm於ư 無vô 邊biên 世thế 界giới 中trung恒hằng 轉chuyển 法Pháp 輪luân此thử 菩Bồ 薩Tát 善thiện 能năng 觀quán 察sát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh以dĩ 廣quảng 長trường 舌thiệt 相tướng而nhi 為vi 演diễn 說thuyết其kỳ 聲thanh 無vô 礙ngại遍biến 十thập 方phương 土độ令linh 隨tùy 所sở 宜nghi聞văn 法Pháp 各các 異dị雖tuy 知tri 聲thanh 無vô 起khởi而nhi 普phổ 現hiện 音âm 聲thanh雖tuy 知tri 無vô 所sở 說thuyết而nhi 廣quảng 說thuyết 諸chư 法pháp妙diệu 音âm 平bình 等đẳng隨tùy 類loại 各các 解giải悉tất 以dĩ 智trí 慧tuệ而nhi 能năng 了liễu 達đạt是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 如như 響hưởng 忍nhẫn

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 影ảnh 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát非phi 於ư 世thế 間gian 生sanh非phi 於ư 世thế 間gian 沒một非phi 在tại 世thế 間gian 內nội非phi 在tại 世thế 間gian 外ngoại非phi 行hành 於ư 世thế 間gian非phi 不bất 行hành 世thế 間gian非phi 同đồng 於ư 世thế 間gian非phi 異dị 於ư 世thế 間gian非phi 往vãng 於ư 世thế 間gian非phi 不bất 往vãng 世thế 間gian非phi 住trụ 於ư 世thế 間gian非phi 不bất 住trụ 世thế 間gian非phi 是thị 世thế 間gian非phi 出xuất 世thế 間gian非phi 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành非phi 捨xả 於ư 大đại 願nguyện非phi 實thật非phi 不bất 實thật雖tuy 常thường 行hành 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp而nhi 能năng 辦biện 一nhất 切thiết 世thế 間gian 事sự不bất 隨tùy 世thế 間gian 流lưu亦diệc 不bất 住trụ 法pháp 流lưu

譬thí 如như 日nhật 月nguyệt男nam 子tử 女nữ 人nhân舍xá 宅trạch 山sơn 林lâm河hà 泉tuyền 等đẳng 物vật於ư 油du 於ư 水thủy於ư 身thân 於ư 寶bảo於ư 明minh 鏡kính 等đẳng清thanh 淨tịnh 物vật 中trung而nhi 現hiện 其kỳ 影ảnh影ảnh 與dữ 油du 等đẳng非phi 一nhất 非phi 異dị非phi 離ly 非phi 合hợp於ư 川xuyên 流lưu 中trung亦diệc 不bất 漂phiêu 度độ於ư 池trì 井tỉnh 內nội亦diệc 不bất 沈trầm 沒một雖tuy 現hiện 其kỳ 中trung無vô 所sở 染nhiễm 著trước然nhiên 諸chư 眾chúng 生sanh知tri 於ư 此thử 處xứ有hữu 是thị 影ảnh 現hiện亦diệc 知tri 彼bỉ 處xứ無vô 如như 是thị 影ảnh遠viễn 物vật 近cận 物vật雖tuy 皆giai 影ảnh 現hiện影ảnh 不bất 隨tùy 物vật而nhi 有hữu 近cận 遠viễn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị能năng 知tri 自tự 身thân及cập 以dĩ 他tha 身thân一nhất 切thiết 皆giai 是thị智trí 之chi 境cảnh 界giới不bất 作tác 二nhị 解giải謂vị 自tự 他tha 別biệt而nhi 於ư 自tự 國quốc 土độ於ư 他tha 國quốc 土độ各các 各các 差sai 別biệt一nhất 時thời 普phổ 現hiện如như 種chủng 子tử 中trung無vô 有hữu 根căn 芽nha莖hành 節tiết 枝chi 葉diệp而nhi 能năng 生sanh 起khởi如như 是thị 等đẳng 事sự

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 無vô 二nhị 法pháp 中trung分phân 別biệt 二nhị 相tướng善thiện 巧xảo 方phương 便tiện通thông 達đạt 無vô 礙ngại是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 八bát 如như 影ảnh 忍nhẫn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 此thử 忍nhẫn雖tuy 不bất 往vãng 詣nghệ十thập 方phương 國quốc 土độ而nhi 能năng 普phổ 現hiện一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát亦diệc 不bất 離ly 此thử亦diệc 不bất 到đáo 彼bỉ如như 影ảnh 普phổ 現hiện所sở 行hành 無vô 礙ngại令linh 諸chư 眾chúng 生sanh見kiến 差sai 別biệt 身thân同đồng 於ư 世thế 間gian堅kiên 實thật 之chi 相tướng然nhiên 此thử 差sai 別biệt即tức 非phi 差sai 別biệt別biệt 與dữ 不bất 別biệt無vô 所sở 障chướng 礙ngại此thử 菩Bồ 薩Tát 從tùng 於ư 如Như 來Lai種chủng 性tánh 而nhi 生sanh身thân 語ngữ 及cập 意ý清thanh 淨tịnh 無vô 礙ngại故cố 能năng 獲hoạch 得đắc無vô 邊biên 色sắc 相tướng清thanh 淨tịnh 之chi 身thân

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 化hóa 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 一nhất 切thiết 世thế 間gian皆giai 悉tất 如như 化hóa所sở 謂vị一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 意ý 業nghiệp 化hóa覺giác 想tưởng 所sở 起khởi 故cố一nhất 切thiết 世thế 間gian 諸chư 行hành 化hóa分phân 別biệt 所sở 起khởi 故cố一nhất 切thiết 苦khổ 樂lạc 顛điên 倒đảo 化hóa妄vọng 取thủ 所sở 起khởi 故cố一nhất 切thiết 世thế 間gian不bất 實thật 法pháp 化hóa言ngôn 說thuyết 所sở 現hiện 故cố一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 分phân 別biệt 化hóa想tưởng 念niệm 所sở 起khởi 故cố

復phục 有hữu 清thanh 淨tịnh 調điều 伏phục 化hóa無vô 分phân 別biệt 所sở 現hiện 故cố於ư 三tam 世thế 不bất 轉chuyển 化hóa無vô 生sanh 平bình 等đẳng 故cố菩Bồ 薩Tát 願nguyện 力lực 化hóa廣quảng 大đại 修tu 行hành 故cố如Như 來Lai 大đại 悲bi 化hóa方phương 便tiện 示thị 現hiện 故cố轉chuyển 法Pháp 輪luân 方phương 便tiện 化hóa智trí 慧tuệ 無vô 畏úy辯biện 才tài 所sở 說thuyết 故cố

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị了liễu 知tri 世thế 間gian出xuất 世thế 間gian 化hóa現hiện 證chứng 知tri廣quảng 大đại 知tri無vô 邊biên 知tri如như 事sự 知tri自tự 在tại 知tri真chân 實thật 知tri非phi 虛hư 妄vọng 見kiến所sở 能năng 傾khuynh 動động隨tùy 世thế 所sở 行hành亦diệc 不bất 失thất 壞hoại

譬thí 如như 化hóa不bất 從tùng 心tâm 起khởi不bất 從tùng 心tâm 法pháp 起khởi不bất 從tùng 業nghiệp 起khởi不bất 受thọ 果quả 報báo非phi 世thế 間gian 生sanh非phi 世thế 間gian 滅diệt不bất 可khả 隨tùy 逐trục不bất 可khả 攬lãm 觸xúc非phi 久cửu 住trụ非phi 須tu 臾du 住trụ非phi 行hành 世thế 間gian非phi 離ly 世thế 間gian不bất 專chuyên 繫hệ 一nhất 方phương不bất 普phổ 屬thuộc 諸chư 方phương非phi 有hữu 量lượng非phi 無vô 量lượng不bất 厭yếm 不bất 息tức非phi 不bất 厭yếm 息tức非phi 凡phàm非phi 聖thánh非phi 染nhiễm非phi 淨tịnh非phi 生sanh非phi 死tử非phi 智trí非phi 愚ngu非phi 見kiến非phi 不bất 見kiến非phi 依y 世thế 間gian非phi 入nhập 法Pháp 界Giới非phi 黠hiệt 慧tuệ非phi 遲trì 鈍độn非phi 取thủ非phi 不bất 取thủ非phi 生sanh 死tử非phi 涅Niết 槃Bàn非phi 有hữu非phi 無vô 有hữu

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị善thiện 巧xảo 方phương 便tiện行hành 於ư 世thế 間gian修tu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo了liễu 知tri 世thế 法pháp分phân 身thân 化hóa 往vãng不bất 著trước 世thế 間gian不bất 取thủ 自tự 身thân於ư 世thế 於ư 身thân無vô 所sở 分phân 別biệt不bất 住trụ 世thế 間gian不bất 離ly 世thế 間gian不bất 住trụ 於ư 法pháp不bất 離ly 於ư 法pháp以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố不bất 棄khí 捨xả 一nhất 眾chúng 生sanh 界giới不bất 調điều 伏phục 少thiểu 眾chúng 生sanh 界giới不bất 分phân 別biệt 法pháp非phi 不bất 分phân 別biệt知tri 諸chư 法pháp 性tánh無vô 來lai 無vô 去khứ雖tuy 無vô 所sở 有hữu而nhi 滿mãn 足túc 佛Phật 法Pháp了liễu 法pháp 如như 化hóa非phi 有hữu 非phi 無vô

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 安an 住trụ如như 化hóa 忍nhẫn 時thời悉tất 能năng 滿mãn 足túc一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật菩Bồ 提Đề 之chi 道Đạo利lợi 益ích 眾chúng 生sanh是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 九cửu 如như 化hóa 忍nhẫn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 此thử 忍nhẫn凡phàm 有hữu 所sở 作tác悉tất 同đồng 於ư 化hóa譬thí 如như 化hóa 士sĩ於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát無vô 所sở 依y 住trụ於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian無vô 所sở 取thủ 著trước於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 生sanh 分phân 別biệt而nhi 趣thú 佛Phật 菩Bồ 提Đề無vô 有hữu 懈giải 倦quyện修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành離ly 諸chư 顛điên 倒đảo雖tuy 無vô 有hữu 身thân而nhi 現hiện 一nhất 切thiết 身thân雖tuy 無vô 所sở 住trụ而nhi 住trụ 眾chúng 國quốc 土độ雖tuy 無vô 有hữu 色sắc而nhi 普phổ 現hiện 眾chúng 色sắc雖tuy 不bất 著trước 實thật 際tế而nhi 明minh 照chiếu 法pháp 性tánh平bình 等đẳng 圓viên 滿mãn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 依y 止chỉ名danh 解giải 脫thoát 者giả一nhất 切thiết 過quá 失thất悉tất 皆giai 捨xả 離ly名danh 調điều 伏phục 者giả不bất 動động 不bất 轉chuyển普phổ 入nhập 一nhất 切thiết如Như 來Lai 眾chúng 會hội名danh 神thần 通thông 者giả於ư 無vô 生sanh 法pháp已dĩ 得đắc 善thiện 巧xảo名danh 無vô 退thoái 者giả具cụ 一nhất 切thiết 力lực須Tu 彌Di 鐵Thiết 圍Vi不bất 能năng 為vi 障chướng名danh 無vô 礙ngại 者giả

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 如như 空không 忍nhẫn

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát了liễu 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới猶do 如như 虛hư 空không以dĩ 無vô 相tướng 故cố一nhất 切thiết 世thế 界giới猶do 如như 虛hư 空không以dĩ 無vô 起khởi 故cố一nhất 切thiết 法pháp 猶do 如như 虛hư 空không以dĩ 無vô 二nhị 故cố一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 行hành猶do 如như 虛hư 空không無vô 所sở 行hành 故cố一nhất 切thiết 佛Phật 猶do 如như 虛hư 空không無vô 分phân 別biệt 故cố一nhất 切thiết 佛Phật 力lực猶do 如như 虛hư 空không無vô 差sai 別biệt 故cố一nhất 切thiết 禪thiền 定định猶do 如như 虛hư 空không三tam 際tế 平bình 等đẳng 故cố所sở 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp猶do 如như 虛hư 空không不bất 可khả 言ngôn 說thuyết 故cố一nhất 切thiết 佛Phật 身thân猶do 如như 虛hư 空không無vô 著trước 無vô 礙ngại 故cố菩Bồ 薩Tát 如như 是thị以dĩ 如như 虛hư 空không 方phương 便tiện了liễu 一nhất 切thiết 法pháp皆giai 無vô 所sở 有hữu

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 如như 虛hư 空không 忍nhẫn 智trí了liễu 一nhất 切thiết 法pháp 時thời得đắc 如như 虛hư 空không 身thân身thân 業nghiệp得đắc 如như 虛hư 空không 語ngữ語ngữ 業nghiệp得đắc 如như 虛hư 空không 意ý意ý 業nghiệp

譬thí 如như 虛hư 空không一nhất 切thiết 法pháp 依y不bất 生sanh 不bất 歿một菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị一nhất 切thiết 法Pháp 身thân不bất 生sanh 不bất 歿một

譬thí 如như 虛hư 空không不bất 可khả 破phá 壞hoại菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị智trí 慧tuệ 諸chư 力lực不bất 可khả 破phá 壞hoại

譬thí 如như 虛hư 空không一nhất 切thiết 世thế 間gian之chi 所sở 依y 止chỉ而nhi 無vô 所sở 依y菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị一nhất 切thiết 諸chư 法pháp之chi 所sở 依y 止chỉ而nhi 無vô 所sở 依y

譬thí 如như 虛hư 空không無vô 生sanh 無vô 滅diệt能năng 持trì 一nhất 切thiết世thế 間gian 生sanh 滅diệt菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị無vô 向hướng 無vô 得đắc能năng 示thị 向hướng 得đắc普phổ 使sử 世thế 間gian修tu 行hành 清thanh 淨tịnh

譬thí 如như 虛hư 空không無vô 方phương 無vô 隅ngung而nhi 能năng 顯hiển 現hiện無vô 邊biên 方phương 隅ngung菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị無vô 業nghiệp 無vô 報báo而nhi 能năng 顯hiển 示thị種chủng 種chủng 業nghiệp 報báo

譬thí 如như 虛hư 空không非phi 行hành 非phi 住trụ而nhi 能năng 示thị 現hiện種chủng 種chủng 威uy 儀nghi菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị非phi 行hành 非phi 住trụ而nhi 能năng 分phân 別biệt一nhất 切thiết 諸chư 行hành

譬thí 如như 虛hư 空không非phi 色sắc非phi 非phi 色sắc而nhi 能năng 示thị 現hiện種chủng 種chủng 諸chư 色sắc菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị非phi 世thế 間gian 色sắc非phi 出xuất 世thế 間gian 色sắc而nhi 能năng 示thị 現hiện一nhất 切thiết 諸chư 色sắc

譬thí 如như 虛hư 空không非phi 久cửu 非phi 近cận而nhi 能năng 久cửu 住trụ現hiện 一nhất 切thiết 物vật菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị非phi 久cửu 非phi 近cận而nhi 能năng 久cửu 住trụ顯hiển 示thị 菩Bồ 薩Tát所sở 行hành 諸chư 行hành

譬thí 如như 虛hư 空không非phi 淨tịnh 非phi 穢uế不bất 離ly 淨tịnh 穢uế菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị非phi 障chướng非phi 無vô 障chướng不bất 離ly 障chướng無vô 障chướng

譬thí 如như 虛hư 空không一nhất 切thiết 世thế 間gian皆giai 現hiện 其kỳ 前tiền非phi 現hiện 一nhất 切thiết世thế 間gian 之chi 前tiền菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị一nhất 切thiết 諸chư 法pháp皆giai 現hiện 其kỳ 前tiền非phi 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 之chi 前tiền

譬thí 如như 虛hư 空không普phổ 入nhập 一nhất 切thiết而nhi 無vô 邊biên 際tế菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị普phổ 入nhập 諸chư 法pháp而nhi 菩Bồ 薩Tát 心tâm無vô 有hữu 邊biên 際tế

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 所sở 作tác如như 虛hư 空không 故cố謂vị 所sở 有hữu 修tu 習tập所sở 有hữu 嚴nghiêm 淨tịnh所sở 有hữu 成thành 就tựu皆giai 悉tất 平bình 等đẳng一nhất 體thể一nhất 味vị一nhất 種chủng分phân 量lượng 如như 虛hư 空không清thanh 淨tịnh 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ如như 是thị 證chứng 知tri一nhất 切thiết 諸chư 法pháp於ư 一nhất 切thiết 法pháp無vô 有hữu 分phân 別biệt嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 國quốc 土độ圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết無vô 所sở 依y 身thân了liễu 一nhất 切thiết 方phương無vô 有hữu 迷mê 惑hoặc具cụ 一nhất 切thiết 力lực不bất 可khả 摧tồi 壞hoại滿mãn 足túc 一nhất 切thiết無vô 邊biên 功công 德đức已dĩ 到đáo 一nhất 切thiết甚thậm 深thâm 法Pháp 處xứ通thông 達đạt 一nhất 切thiết波Ba 羅La 蜜Mật 道Đạo普phổ 坐tọa 一nhất 切thiết金kim 剛cang 之chi 座tòa普phổ 發phát 一nhất 切thiết隨tùy 類loại 之chi 音âm為vì 一nhất 切thiết 世thế 間gian轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân未vị 曾tằng 失thất 時thời是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 十thập 如như 空không 忍nhẫn

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 此thử 忍nhẫn得đắc 無vô 來lai 身thân以dĩ 無vô 去khứ 故cố得đắc 無vô 生sanh 身thân以dĩ 無vô 滅diệt 故cố得đắc 無vô 動động 身thân以dĩ 無vô 壞hoại 故cố得đắc 不bất 實thật 身thân離ly 虛hư 妄vọng 故cố得đắc 一nhất 相tướng 身thân以dĩ 無vô 相tướng 故cố得đắc 無vô 量lượng 身thân佛Phật 力lực 無vô 量lượng 故cố得đắc 平bình 等đẳng 身thân同đồng 如như 相tướng 故cố得đắc 無vô 差sai 別biệt 身thân等đẳng 觀quán 三tam 世thế 故cố得đắc 至chí 一nhất 切thiết 處xứ 身thân淨tịnh 眼nhãn 等đẳng 照chiếu無vô 障chướng 礙ngại 故cố得đắc 離ly 欲dục 際tế 身thân知tri 一nhất 切thiết 法pháp無vô 合hợp 散tán 故cố得đắc 虛hư 空không 無vô 邊biên 際tế 身thân福phước 德đức 藏tạng 無vô 盡tận 如như 虛hư 空không 故cố得đắc 無vô 斷đoạn 無vô 盡tận法pháp 性tánh 平bình 等đẳng 辯biện 才tài 身thân知tri 一nhất 切thiết 法pháp 相tướng唯duy 是thị 一nhất 相tướng無vô 性tánh 為vi 性tánh如như 虛hư 空không 故cố得đắc 無vô 量lượng 無vô 礙ngại 音âm 聲thanh 身thân無vô 所sở 障chướng 礙ngại如như 虛hư 空không 故cố得đắc 具cụ 足túc 一nhất 切thiết善thiện 巧xảo 清thanh 淨tịnh菩Bồ 薩Tát 行hành 身thân於ư 一nhất 切thiết 處xứ皆giai 無vô 障chướng 礙ngại如như 虛hư 空không 故cố得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 海hải次thứ 第đệ 相tương 續tục 身thân不bất 可khả 斷đoạn 絕tuyệt如như 虛hư 空không 故cố得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 中trung現hiện 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát 身thân離ly 諸chư 貪tham 著trước如như 虛hư 空không 無vô 邊biên 故cố得đắc 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 自tự 在tại 法pháp無vô 休hưu 息tức 身thân如như 虛hư 空không 大đại 海hải 無vô 邊biên 際tế 故cố得đắc 一nhất 切thiết 不bất 可khả 壞hoại堅kiên 固cố 勢thế 力lực 身thân如như 虛hư 空không 任nhậm 持trì 一nhất 切thiết 世thế 間gian 故cố得đắc 諸chư 根căn 明minh 利lợi如như 金kim 剛cang 堅kiên 固cố不bất 可khả 壞hoại 身thân如như 虛hư 空không一nhất 切thiết 劫kiếp 火hỏa不bất 能năng 燒thiêu 故cố得đắc 持trì 一nhất 切thiết 世thế 間gian 力lực 身thân智trí 慧tuệ 力lực 如như 虛hư 空không 故cố

佛Phật 子tử是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 十thập 種chủng 忍nhẫn

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

譬thí 如như 世thế 有hữu 人nhân
聞văn 有hữu 寶bảo 藏tạng 處xứ
以dĩ 其kỳ 可khả 得đắc 故cố
心tâm 生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ


如như 是thị 大đại 智trí 慧tuệ
菩Bồ 薩Tát 真chân 佛Phật 子tử
聽thính 聞văn 諸chư 佛Phật 法Pháp
甚thậm 深thâm 寂tịch 滅diệt 相tướng


聞văn 此thử 深thâm 法Pháp 時thời
其kỳ 心tâm 得đắc 安an 隱ẩn
不bất 驚kinh 亦diệc 不bất 怖bố
亦diệc 不bất 生sanh 恐khủng 畏úy


大Đại 士Sĩ 求cầu 菩Bồ 提Đề
聞văn 斯tư 廣quảng 大đại 音âm
心tâm 淨tịnh 能năng 堪kham 忍nhẫn
於ư 此thử 無vô 疑nghi 惑hoặc


自tự 念niệm 以dĩ 聞văn 此thử
甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 法pháp
當đương 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí
人nhân 天thiên 大đại 導đạo 師sư


菩Bồ 薩Tát 聞văn 此thử 音âm
其kỳ 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ
發phát 生sanh 堅kiên 固cố 意ý
願nguyện 求cầu 諸chư 佛Phật 法Pháp


以dĩ 樂nhạo 菩Bồ 提Đề 故cố
其kỳ 心tâm 漸tiệm 調điều 伏phục
令linh 信tín 益ích 增tăng 長trưởng
於ư 法Pháp 無vô 違vi 謗báng


是thị 故cố 聞văn 此thử 音âm
其kỳ 心tâm 得đắc 堪kham 忍nhẫn
安an 住trụ 而nhi 不bất 動động
修tu 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành


為vì 求cầu 菩Bồ 提Đề 故cố
專chuyên 行hành 向hướng 彼bỉ 道Đạo
精tinh 進tấn 無vô 退thoái 轉chuyển
不bất 捨xả 眾chúng 善thiện 軛ách


以dĩ 求cầu 菩Bồ 提Đề 故cố
其kỳ 心tâm 無vô 恐khủng 畏úy
聞văn 法Pháp 增tăng 勇dũng 猛mãnh
供cúng 佛Phật 令linh 歡hoan 喜hỷ


如như 有hữu 大đại 福phước 人nhân
獲hoạch 得đắc 真chân 金kim 藏tạng
隨tùy 身thân 所sở 應ưng 服phục
造tạo 作tác 莊trang 嚴nghiêm 具cụ


菩Bồ 薩Tát 亦diệc 如như 是thị
聞văn 此thử 甚thậm 深thâm 義nghĩa
思tư 惟duy 增tăng 智trí 海hải
以dĩ 修tu 隨tùy 順thuận 法pháp


法pháp 有hữu 亦diệc 順thuận 知tri
法pháp 無vô 亦diệc 順thuận 知tri
隨tùy 彼bỉ 法pháp 如như 是thị
如như 是thị 知tri 諸chư 法pháp


成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 心tâm
明minh 徹triệt 大đại 歡hoan 喜hỷ
知tri 法pháp 從tùng 緣duyên 起khởi
勇dũng 猛mãnh 勤cần 修tu 習tập


平bình 等đẳng 觀quán 諸chư 法pháp
了liễu 知tri 其kỳ 自tự 性tánh
不bất 違vi 佛Phật 法Pháp 藏tạng
普phổ 覺giác 一nhất 切thiết 法pháp


志chí 樂nhạo 常thường 堅kiên 固cố
嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 菩Bồ 提Đề
不bất 動động 如như 須Tu 彌Di
一nhất 心tâm 求cầu 正chánh 覺giác


以dĩ 發phát 精tinh 進tấn 意ý
復phục 修tu 三tam 昧muội 道Đạo
無vô 量lượng 劫kiếp 勤cần 行hành
未vị 曾tằng 有hữu 退thoái 失thất


菩Bồ 薩Tát 所sở 入nhập 法pháp
是thị 佛Phật 所sở 行hành 處xứ
於ư 此thử 能năng 了liễu 知tri
其kỳ 心tâm 無vô 厭yếm 怠đãi


如như 無vô 等đẳng 所sở 說thuyết
平bình 等đẳng 觀quán 諸chư 法pháp
非phi 不bất 平bình 等đẳng 忍nhẫn
能năng 成thành 平bình 等đẳng 智trí


隨tùy 順thuận 佛Phật 所sở 說thuyết
成thành 就tựu 此thử 忍nhẫn 門môn
如như 法pháp 而nhi 了liễu 知tri
亦diệc 不bất 分phân 別biệt 法pháp


三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 中trung
所sở 有hữu 諸chư 天thiên 子tử
共cộng 同đồng 一nhất 器khí 食thực
所sở 食thực 各các 不bất 同đồng


所sở 食thực 種chủng 種chủng 食thực
不bất 從tùng 十thập 方phương 來lai
如như 其kỳ 所sở 修tu 業nghiệp
自tự 然nhiên 咸hàm 在tại 器khí


菩Bồ 薩Tát 亦diệc 如như 是thị
觀quán 察sát 一nhất 切thiết 法pháp
悉tất 從tùng 因nhân 緣duyên 起khởi
無vô 生sanh 故cố 無vô 滅diệt


無vô 滅diệt 故cố 無vô 盡tận
無vô 盡tận 故cố 無vô 染nhiễm
於ư 世thế 變biến 異dị 法pháp
了liễu 知tri 無vô 變biến 異dị


無vô 異dị 則tắc 無vô 處xứ
無vô 處xứ 則tắc 寂tịch 滅diệt
其kỳ 心tâm 無vô 染nhiễm 著trước
願nguyện 度độ 諸chư 群quần 生sanh


專chuyên 念niệm 於ư 佛Phật 法Pháp
未vị 嘗thường 有hữu 散tán 動động
而nhi 以dĩ 悲bi 願nguyện 心tâm
方phương 便tiện 行hành 於ư 世thế


勤cần 求cầu 於ư 十Thập 力Lực
處xử 世thế 而nhi 不bất 住trụ
無vô 去khứ 亦diệc 無vô 來lai
方phương 便tiện 善thiện 說thuyết 法Pháp


此thử 忍nhẫn 最tối 為vi 上thượng
了liễu 法pháp 無vô 有hữu 盡tận
入nhập 於ư 真chân 法Pháp 界Giới
實thật 亦diệc 無vô 所sở 入nhập


菩Bồ 薩Tát 住trụ 此thử 忍nhẫn
普phổ 見kiến 諸chư 如Như 來Lai
同đồng 時thời 與dữ 授thọ 記ký
斯tư 名danh 受thọ 佛Phật 職chức


了liễu 達đạt 三tam 世thế 法pháp
寂tịch 滅diệt 清thanh 淨tịnh 相tướng
而nhi 能năng 化hóa 眾chúng 生sanh
置trí 於ư 善thiện 道đạo 中trung


世thế 間gian 種chủng 種chủng 法pháp
一nhất 切thiết 皆giai 如như 幻huyễn
若nhược 能năng 如như 是thị 知tri
其kỳ 心tâm 無vô 所sở 動động


諸chư 業nghiệp 從tùng 心tâm 生sanh
故cố 說thuyết 心tâm 如như 幻huyễn
若nhược 離ly 此thử 分phân 別biệt
普phổ 滅diệt 諸chư 有hữu 趣thú


譬thí 如như 工công 幻huyễn 師sư
普phổ 現hiện 諸chư 色sắc 像tượng
徒đồ 令linh 眾chúng 貪tham 樂lạc
畢tất 竟cánh 無vô 所sở 得đắc


世thế 間gian 亦diệc 如như 是thị
一nhất 切thiết 皆giai 如như 幻huyễn
無vô 性tánh 亦diệc 無vô 生sanh
示thị 現hiện 有hữu 種chủng 種chủng


度độ 脫thoát 諸chư 眾chúng 生sanh
令linh 知tri 法pháp 如như 幻huyễn
眾chúng 生sanh 不bất 異dị 幻huyễn
了liễu 幻huyễn 無vô 眾chúng 生sanh


眾chúng 生sanh 及cập 國quốc 土độ
三tam 世thế 所sở 有hữu 法pháp
如như 是thị 悉tất 無vô 餘dư
一nhất 切thiết 皆giai 如như 幻huyễn


幻huyễn 作tác 男nam 女nữ 形hình
及cập 象tượng 馬mã 牛ngưu 羊dương
屋ốc 宅trạch 池trì 泉tuyền 類loại
園viên 林lâm 華hoa 果quả 等đẳng


幻huyễn 物vật 無vô 知tri 覺giác
亦diệc 無vô 有hữu 住trú 處xứ
畢tất 竟cánh 寂tịch 滅diệt 相tướng
但đãn 隨tùy 分phân 別biệt 現hiện


菩Bồ 薩Tát 能năng 如như 是thị
普phổ 見kiến 諸chư 世thế 間gian
有hữu 無vô 一nhất 切thiết 法pháp
了liễu 達đạt 悉tất 如như 幻huyễn


眾chúng 生sanh 及cập 國quốc 土độ
種chủng 種chủng 業nghiệp 所sở 造tạo
入nhập 於ư 如như 幻huyễn 際tế
於ư 彼bỉ 無vô 依y 著trước


如như 是thị 得đắc 善thiện 巧xảo
寂tịch 滅diệt 無vô 戲hí 論luận
住trụ 於ư 無vô 礙ngại 地địa
普phổ 現hiện 大đại 威uy 力lực


勇dũng 猛mãnh 諸chư 佛Phật 子tử
隨tùy 順thuận 入nhập 妙diệu 法Pháp
善thiện 觀quán 一nhất 切thiết 想tưởng
纏triền 網võng 於ư 世thế 間gian


眾chúng 想tưởng 如như 陽dương 焰diễm
令linh 眾chúng 生sanh 倒đảo 解giải
菩Bồ 薩Tát 善thiện 知tri 想tưởng
捨xả 離ly 一nhất 切thiết 倒đảo


眾chúng 生sanh 各các 別biệt 異dị
形hình 類loại 非phi 一nhất 種chủng
了liễu 達đạt 皆giai 是thị 想tưởng
一nhất 切thiết 無vô 真chân 實thật


十thập 方phương 諸chư 眾chúng 生sanh
皆giai 為vi 想tưởng 所sở 覆phú
若nhược 捨xả 顛điên 倒đảo 見kiến
則tắc 滅diệt 世thế 間gian 想tưởng


世thế 間gian 如như 陽dương 焰diễm
以dĩ 想tưởng 有hữu 差sai 別biệt
知tri 世thế 住trụ 於ư 想tưởng
遠viễn 離ly 三tam 顛điên 倒đảo


譬thí 如như 熱nhiệt 時thời 焰diễm
世thế 見kiến 謂vị 為vi 水thủy
水thủy 實thật 無vô 所sở 有hữu
智trí 者giả 不bất 應ưng 求cầu


眾chúng 生sanh 亦diệc 復phục 然nhiên
世thế 趣thú 皆giai 無vô 有hữu
如như 焰diễm 住trụ 於ư 想tưởng
無vô 礙ngại 心tâm 境cảnh 界giới


若nhược 離ly 於ư 諸chư 想tưởng
亦diệc 離ly 諸chư 戲hí 論luận
愚ngu 癡si 著trước 想tưởng 者giả
悉tất 令linh 得đắc 解giải 脫thoát


遠viễn 離ly 憍kiêu 慢mạn 心tâm
除trừ 滅diệt 世thế 間gian 想tưởng
住trụ 盡tận 無vô 盡tận 處xứ
是thị 菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện


菩Bồ 薩Tát 了liễu 世thế 法pháp
一nhất 切thiết 皆giai 如như 夢mộng
非phi 處xứ 非phi 無vô 處xứ
體thể 性tánh 恒hằng 寂tịch 滅diệt


諸chư 法pháp 無vô 分phân 別biệt
如như 夢mộng 不bất 異dị 心tâm
三tam 世thế 諸chư 世thế 間gian
一nhất 切thiết 悉tất 如như 是thị


夢mộng 體thể 無vô 生sanh 滅diệt
亦diệc 無vô 有hữu 方phương 所sở
三tam 界giới 悉tất 如như 是thị
見kiến 者giả 心tâm 解giải 脫thoát


夢mộng 不bất 在tại 世thế 間gian
不bất 在tại 非phi 世thế 間gian
此thử 二nhị 不bất 分phân 別biệt
得đắc 入nhập 於ư 忍nhẫn 地địa


譬thí 如như 夢mộng 中trung 見kiến
種chủng 種chủng 諸chư 異dị 相tướng
世thế 間gian 亦diệc 如như 是thị
與dữ 夢mộng 無vô 差sai 別biệt


住trụ 於ư 夢mộng 定định 者giả
了liễu 世thế 皆giai 如như 夢mộng
非phi 同đồng 非phi 是thị 異dị
非phi 一nhất 非phi 種chủng 種chủng


眾chúng 生sanh 諸chư 剎sát 業nghiệp
雜tạp 染nhiễm 及cập 清thanh 淨tịnh
如như 是thị 悉tất 了liễu 知tri
與dữ 夢mộng 皆giai 平bình 等đẳng


菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 行hành
及cập 以dĩ 諸chư 大đại 願nguyện
明minh 了liễu 皆giai 如như 夢mộng
與dữ 世thế 亦diệc 無vô 別biệt


了liễu 世thế 皆giai 空không 寂tịch
不bất 壞hoại 於ư 世thế 法pháp
譬thí 如như 夢mộng 所sở 見kiến
長trường 短đoản 等đẳng 諸chư 色sắc


是thị 名danh 如như 夢mộng 忍nhẫn
因nhân 此thử 了liễu 世thế 法pháp
疾tật 成thành 無vô 礙ngại 智trí
廣quảng 度độ 諸chư 群quần 生sanh


修tu 行hành 如như 是thị 行hành
出xuất 生sanh 廣quảng 大đại 解giải
巧xảo 知tri 諸chư 法pháp 性tánh
於ư 法pháp 心tâm 無vô 著trước


一nhất 切thiết 諸chư 世thế 間gian
種chủng 種chủng 諸chư 音âm 聲thanh
非phi 內nội 亦diệc 非phi 外ngoại
了liễu 之chi 悉tất 如như 響hưởng


如như 聞văn 種chủng 種chủng 響hưởng
心tâm 不bất 生sanh 分phân 別biệt
菩Bồ 薩Tát 聞văn 音âm 聲thanh
其kỳ 心tâm 亦diệc 如như 是thị


瞻chiêm 仰ngưỡng 諸chư 如Như 來Lai
及cập 聽thính 說thuyết 法Pháp 音âm
演diễn 契Khế 經Kinh 無vô 量lượng
雖tuy 聞văn 無vô 所sở 著trước


如như 響hưởng 無vô 來lai 處xứ
所sở 聞văn 聲thanh 亦diệc 然nhiên
而nhi 能năng 分phân 別biệt 法pháp
與dữ 法pháp 無vô 乖quai 謬mậu


善thiện 了liễu 諸chư 音âm 聲thanh
於ư 聲thanh 不bất 分phân 別biệt
知tri 聲thanh 悉tất 空không 寂tịch
普phổ 出xuất 清thanh 淨tịnh 音âm


了liễu 法pháp 不bất 在tại 言ngôn
善thiện 入nhập 無vô 言ngôn 際tế
而nhi 能năng 示thị 言ngôn 說thuyết
如như 響hưởng 遍biến 世thế 間gian


了liễu 知tri 言ngôn 語ngữ 道đạo
具cụ 足túc 音âm 聲thanh 分phần
知tri 聲thanh 性tánh 空không 寂tịch
以dĩ 世thế 言ngôn 音âm 說thuyết


如như 世thế 所sở 有hữu 音âm
示thị 同đồng 分phân 別biệt 法pháp
其kỳ 音âm 悉tất 周chu 遍biến
開khai 悟ngộ 諸chư 群quần 生sanh


菩Bồ 薩Tát 獲hoạch 此thử 忍nhẫn
淨tịnh 音âm 化hóa 世thế 間gian
善thiện 巧xảo 說thuyết 三tam 世thế
於ư 世thế 無vô 所sở 著trước


為vì 欲dục 利lợi 世thế 間gian
專chuyên 意ý 求cầu 菩Bồ 提Đề
而nhi 常thường 入nhập 法pháp 性tánh
於ư 彼bỉ 無vô 分phân 別biệt


普phổ 觀quán 諸chư 世thế 間gian
寂tịch 滅diệt 無vô 體thể 性tánh
而nhi 恒hằng 為vi 饒nhiêu 益ích
修tu 行hành 意ý 不bất 動động


不bất 住trụ 於ư 世thế 間gian
不bất 離ly 於ư 世thế 間gian
於ư 世thế 無vô 所sở 依y
依y 處xứ 不bất 可khả 得đắc


了liễu 知tri 世thế 間gian 性tánh
於ư 性tánh 無vô 染nhiễm 著trước
雖tuy 不bất 依y 世thế 間gian
化hóa 世thế 令linh 超siêu 度độ


世thế 間gian 所sở 有hữu 法pháp
悉tất 知tri 其kỳ 自tự 性tánh
了liễu 法pháp 無vô 有hữu 二nhị
無vô 二nhị 亦diệc 無vô 著trước


心tâm 不bất 離ly 世thế 間gian
亦diệc 不bất 住trụ 世thế 間gian
非phi 於ư 世thế 間gian 外ngoại
修tu 行hành 一Nhất 切Thiết 智Trí


譬thí 如như 水thủy 中trung 影ảnh
非phi 內nội 亦diệc 非phi 外ngoại
菩Bồ 薩Tát 求cầu 菩Bồ 提Đề
了liễu 世thế 非phi 世thế 間gian


不bất 於ư 世thế 住trụ 出xuất
以dĩ 世thế 不bất 可khả 說thuyết
亦diệc 不bất 在tại 內nội 外ngoại
如như 影ảnh 現hiện 世thế 間gian


入nhập 此thử 甚thậm 深thâm 義nghĩa
離ly 垢cấu 悉tất 明minh 徹triệt
不bất 捨xả 本bổn 誓thệ 心tâm
普phổ 照chiếu 智trí 慧tuệ 燈đăng


世thế 間gian 無vô 邊biên 際tế
智trí 入nhập 悉tất 齊tề 等đẳng
普phổ 化hóa 諸chư 群quần 生sanh
令linh 其kỳ 捨xả 眾chúng 著trước


觀quán 察sát 甚thậm 深thâm 法Pháp
利lợi 益ích 群quần 生sanh 眾chúng
從tùng 此thử 入nhập 於ư 智trí
修tu 行hành 一nhất 切thiết 道đạo


菩Bồ 薩Tát 觀quán 諸chư 法pháp
諦đế 了liễu 悉tất 如như 化hóa
而nhi 行hành 如như 化hóa 行hành
畢tất 竟cánh 永vĩnh 不bất 捨xả


隨tùy 順thuận 化hóa 自tự 性tánh
修tu 習tập 菩Bồ 提Đề 道Đạo
一nhất 切thiết 法pháp 如như 化hóa
菩Bồ 薩Tát 行hành 亦diệc 然nhiên


一nhất 切thiết 諸chư 世thế 間gian
及cập 以dĩ 無vô 量lượng 業nghiệp
平bình 等đẳng 悉tất 如như 化hóa
畢tất 竟cánh 住trụ 寂tịch 滅diệt


三tam 世thế 所sở 有hữu 佛Phật
一nhất 切thiết 亦diệc 如như 化hóa
本bổn 願nguyện 修tu 諸chư 行hành
變biến 化hóa 成thành 如Như 來Lai


佛Phật 以dĩ 大đại 慈từ 悲bi
度độ 脫thoát 化hóa 眾chúng 生sanh
度độ 脫thoát 亦diệc 如như 化hóa
化hóa 力lực 為vi 說thuyết 法Pháp


知tri 世thế 皆giai 如như 化hóa
不bất 分phân 別biệt 世thế 間gian
化hóa 事sự 種chủng 種chủng 殊thù
皆giai 由do 業nghiệp 差sai 別biệt


修tu 習tập 菩Bồ 提Đề 行hành
莊trang 嚴nghiêm 於ư 化hóa 藏tạng
無vô 量lượng 善thiện 莊trang 嚴nghiêm
如như 業nghiệp 作tác 世thế 間gian


化hóa 法pháp 離ly 分phân 別biệt
亦diệc 不bất 分phân 別biệt 法pháp
此thử 二nhị 俱câu 寂tịch 滅diệt
菩Bồ 薩Tát 行hành 如như 是thị


化hóa 海hải 了liễu 於ư 智trí
化hóa 性tánh 印ấn 世thế 間gian
化hóa 非phi 生sanh 滅diệt 法pháp
智trí 慧tuệ 亦diệc 如như 是thị


第đệ 十thập 忍nhẫn 明minh 觀quán
眾chúng 生sanh 及cập 諸chư 法pháp
體thể 性tánh 皆giai 寂tịch 滅diệt
如như 空không 無vô 處xứ 所sở


獲hoạch 此thử 如như 空không 智trí
永vĩnh 離ly 諸chư 取thủ 著trước
如như 空không 無vô 種chủng 種chủng
於ư 世thế 無vô 所sở 礙ngại


成thành 就tựu 空không 忍nhẫn 力lực
如như 空không 無vô 有hữu 盡tận
境cảnh 界giới 如như 虛hư 空không
不bất 作tác 空không 分phân 別biệt


虛hư 空không 無vô 體thể 性tánh
亦diệc 復phục 非phi 斷đoạn 滅diệt
亦diệc 無vô 種chủng 種chủng 別biệt
智trí 力lực 亦diệc 如như 是thị


虛hư 空không 無vô 初sơ 際tế
亦diệc 復phục 無vô 中trung 後hậu
其kỳ 量lượng 不bất 可khả 得đắc
菩Bồ 薩Tát 智trí 亦diệc 然nhiên


如như 是thị 觀quán 法pháp 性tánh
一nhất 切thiết 如như 虛hư 空không
無vô 生sanh 亦diệc 無vô 滅diệt
菩Bồ 薩Tát 之chi 所sở 得đắc


自tự 住trụ 如như 空không 法pháp
復phục 為vi 眾chúng 生sanh 說thuyết
降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma
皆giai 斯tư 忍nhẫn 方phương 便tiện


世thế 間gian 相tướng 差sai 別biệt
皆giai 空không 無vô 有hữu 相tướng
入nhập 於ư 無vô 相tướng 處xứ
諸chư 相tướng 悉tất 平bình 等đẳng


唯duy 以dĩ 一nhất 方phương 便tiện
普phổ 入nhập 眾chúng 世thế 間gian
謂vị 知tri 三tam 世thế 法pháp
悉tất 等đẳng 虛hư 空không 性tánh


智trí 慧tuệ 與dữ 音âm 聲thanh
及cập 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 身thân
其kỳ 性tánh 如như 虛hư 空không
一nhất 切thiết 皆giai 寂tịch 滅diệt


如như 是thị 十thập 種chủng 忍nhẫn
佛Phật 子tử 所sở 修tu 行hành
其kỳ 心tâm 善thiện 安an 住trụ
廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết


於ư 此thử 善thiện 修tu 學học
成thành 就tựu 廣quảng 大đại 力lực
法pháp 力lực 及cập 智trí 力lực
為vi 菩Bồ 提Đề 方phương 便tiện


通thông 達đạt 此thử 忍nhẫn 門môn
成thành 就tựu 無vô 礙ngại 智trí
超siêu 過quá 一nhất 切thiết 眾chúng
轉chuyển 於ư 無vô 上thượng 輪luân


所sở 修tu 廣quảng 大đại 行hành
其kỳ 量lượng 不bất 可khả 得đắc
調Điều 御Ngự 師Sư 智trí 海hải
乃nãi 能năng 分phân 別biệt 知tri


捨xả 我ngã 而nhi 修tu 行hành
入nhập 於ư 深thâm 法pháp 性tánh
心tâm 常thường 住trụ 淨tịnh 法Pháp
以dĩ 是thị 施thí 群quần 生sanh


眾chúng 生sanh 及cập 剎sát 塵trần
尚thượng 可khả 知tri 其kỳ 數số
菩Bồ 薩Tát 諸chư 功công 德đức
無vô 能năng 度độ 其kỳ 限hạn


菩Bồ 薩Tát 能năng 成thành 就tựu
如như 是thị 十thập 種chủng 忍nhẫn
智trí 慧tuệ 及cập 所sở 行hành
眾chúng 生sanh 莫mạc 能năng 測trắc


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 四tứ

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 8/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam