大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 八bát

華Hoa 藏Tạng 世Thế 界Giới 品Phẩm 第đệ 五ngũ 之chi 一nhất

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai往vãng 昔tích 於ư 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành 時thời一nhất 一nhất 劫kiếp 中trung親thân 近cận 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 佛Phật一nhất 一nhất 佛Phật 所sở淨tịnh 修tu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 大đại 願nguyện之chi 所sở 嚴nghiêm 淨tịnh

諸chư 佛Phật 子tử此thử 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải有hữu 須Tu 彌Di 山Sơn 微vi 塵trần 數số風phong 輪luân 所sở 持trì

其kỳ 最tối 下hạ 風phong 輪luân名danh 平bình 等đẳng 住trụ能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 寶bảo 焰diễm熾sí 然nhiên 莊trang 嚴nghiêm

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 出xuất 生sanh 種chủng 種chủng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm能năng 持trì 其kỳ 上thượng淨tịnh 光quang 照chiếu 耀diệu摩ma 尼ni 王vương 幢tràng

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 寶bảo 威uy 德đức能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 寶bảo 鈴linh

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 平bình 等đẳng 焰diễm能năng 持trì 其kỳ 上thượng日nhật 光quang 明minh 相tướng摩ma 尼ni 王vương 輪luân

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 種chủng 種chủng 普phổ 莊trang 嚴nghiêm能năng 持trì 其kỳ 上thượng光quang 明minh 輪luân 華hoa

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 普phổ 清thanh 淨tịnh能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 華hoa 焰diễm 師sư 子tử 座tòa

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 聲thanh 遍biến 十thập 方phương能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 珠châu 王vương 幢tràng

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 明minh能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 摩ma 尼ni 王vương 樹thụ 華hoa

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 速tốc 疾tật 普phổ 持trì能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 香hương 摩ma 尼ni 須Tu 彌Di 雲vân

次thứ 上thượng 風phong 輪luân名danh 種chủng 種chủng 宮cung 殿điện 遊du 行hành能năng 持trì 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc 香hương 臺đài 雲vân

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 須Tu 彌Di 山Sơn微vi 塵trần 數số 風phong 輪luân最tối 在tại 上thượng 者giả名danh 殊thù 勝thắng 威uy 光quang 藏tạng能năng 持trì 普phổ 光quang摩ma 尼ni 莊trang 嚴nghiêm 香Hương 水Thủy 海Hải此thử 香Hương 水Thủy 海Hải有hữu 大đại 蓮liên 華hoa名danh 種chủng 種chủng 光quang 明minh 蘂nhị 香hương 幢tràng華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải住trụ 在tại 其kỳ 中trung四tứ 方phương 均quân 平bình清thanh 淨tịnh 堅kiên 固cố金Kim 剛Cang 輪Luân 山Sơn周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu地địa 海hải 眾chúng 樹thụ各các 有hữu 區khu 別biệt

是thị 時thời普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

世Thế 尊Tôn 往vãng 昔tích 於ư 諸chư 有hữu
微vi 塵trần 佛Phật 所sở 修tu 淨tịnh 業nghiệp
故cố 獲hoạch 種chủng 種chủng 寶bảo 光quang 明minh
華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải


廣quảng 大đại 悲bi 雲vân 遍biến 一nhất 切thiết
捨xả 身thân 無vô 量lượng 等đẳng 剎sát 塵trần
以dĩ 昔tích 劫kiếp 海hải 修tu 行hành 力lực
今kim 此thử 世thế 界giới 無vô 諸chư 垢cấu


放phóng 大đại 光quang 明minh 遍biến 住trụ 空không
風phong 力lực 所sở 持trì 無vô 動động 搖dao
佛Phật 藏tạng 摩ma 尼ni 普phổ 嚴nghiêm 飾sức
如Như 來Lai 願nguyện 力lực 令linh 清thanh 淨tịnh


普phổ 散tán 摩ma 尼ni 妙diệu 藏tạng 華hoa
以dĩ 昔tích 願nguyện 力lực 空không 中trung 住trụ
種chủng 種chủng 堅kiên 固cố 莊trang 嚴nghiêm 海hải
光quang 雲vân 垂thùy 布bố 滿mãn 十thập 方phương


諸chư 摩ma 尼ni 中trung 菩Bồ 薩Tát 雲vân
普phổ 詣nghệ 十thập 方phương 光quang 熾sí 然nhiên
光quang 焰diễm 成thành 輪luân 妙diệu 華hoa 飾sức
法Pháp 界Giới 周chu 流lưu 靡mĩ 不bất 遍biến


一nhất 切thiết 寶bảo 中trung 放phóng 淨tịnh 光quang
其kỳ 光quang 普phổ 照chiếu 眾chúng 生sanh 海hải
十thập 方phương 國quốc 土độ 皆giai 周chu 遍biến
咸hàm 令linh 出xuất 苦khổ 向hướng 菩Bồ 提Đề


寶bảo 中trung 佛Phật 數số 等đẳng 眾chúng 生sanh
從tùng 其kỳ 毛mao 孔khổng 出xuất 化hóa 形hình
梵Phạm 主chủ 帝Đế 釋Thích 輪Luân 王Vương 等đẳng
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 及cập 諸chư 佛Phật


化hóa 現hiện 光quang 明minh 等đẳng 法Pháp 界Giới
光quang 中trung 演diễn 說thuyết 諸chư 佛Phật 名danh
種chủng 種chủng 方phương 便tiện 示thị 調điều 伏phục
普phổ 應ứng 群quần 心tâm 無vô 不bất 盡tận


華Hoa 藏Tạng 世Thế 界Giới 所sở 有hữu 塵trần
一nhất 一nhất 塵trần 中trung 見kiến 法Pháp 界Giới
寶bảo 光quang 現hiện 佛Phật 如như 雲vân 集tập
此thử 是thị 如Như 來Lai 剎sát 自tự 在tại


廣quảng 大đại 願nguyện 雲vân 周chu 法Pháp 界Giới
於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp 化hóa 群quần 生sanh
普Phổ 賢Hiền 智trí 地địa 行hành 悉tất 成thành
所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 從tùng 此thử 出xuất


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải大Đại 輪Luân 圍Vi 山Sơn住trụ 日nhật 珠châu 王vương蓮liên 華hoa 之chi 上thượng栴chiên 檀đàn 摩ma 尼ni以dĩ 為vi 其kỳ 身thân威uy 德đức 寶bảo 王vương以dĩ 為vi 其kỳ 峯phong妙diệu 香hương 摩ma 尼ni而nhi 作tác 其kỳ 輪luân焰diễm 藏tạng 金kim 剛cang所sở 共cộng 成thành 立lập一nhất 切thiết 香hương 水thủy流lưu 注chú 其kỳ 間gian眾chúng 寶bảo 為vi 林lâm妙diệu 華hoa 開khai 敷phu香hương 草thảo 布bố 地địa明minh 珠châu 間gian 飾sức種chủng 種chủng 香hương 華hoa處xứ 處xứ 盈doanh 滿mãn摩ma 尼ni 為vi 網võng周chu 匝táp 垂thùy 覆phú如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

世thế 界giới 大đại 海hải 無vô 有hữu 邊biên
寶bảo 輪luân 清thanh 淨tịnh 種chủng 種chủng 色sắc
所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm 盡tận 奇kỳ 妙diệu
此thử 由do 如Như 來Lai 神thần 力lực 起khởi


摩ma 尼ni 寶bảo 輪luân 妙diệu 香hương 輪luân
及cập 以dĩ 真chân 珠châu 燈đăng 焰diễm 輪luân
種chủng 種chủng 妙diệu 寶bảo 為vi 嚴nghiêm 飾sức
清thanh 淨tịnh 輪luân 圍vi 所sở 安an 住trụ


堅kiên 固cố 摩ma 尼ni 以dĩ 為vi 藏tạng
閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 作tác 嚴nghiêm 飾sức
舒thư 光quang 發phát 焰diễm 遍biến 十thập 方phương
內nội 外ngoại 映ánh 徹triệt 皆giai 清thanh 淨tịnh


金kim 剛cang 摩ma 尼ni 所sở 集tập 成thành
復phục 雨vũ 摩ma 尼ni 諸chư 妙diệu 寶bảo
其kỳ 寶bảo 精tinh 奇kỳ 非phi 一nhất 種chủng
放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 普phổ 嚴nghiêm 麗lệ


香hương 水thủy 分phân 流lưu 無vô 量lượng 色sắc
散tán 諸chư 華hoa 寶bảo 及cập 栴chiên 檀đàn
眾chúng 蓮liên 競cạnh 發phát 如như 衣y 布bố
珍trân 草thảo 羅la 生sanh 悉tất 芬phân 馥phức


無vô 量lượng 寶bảo 樹thụ 普phổ 莊trang 嚴nghiêm
開khai 華hoa 發phát 蘂nhị 色sắc 熾sí 然nhiên
種chủng 種chủng 名danh 衣y 在tại 其kỳ 內nội
光quang 雲vân 四tứ 照chiếu 常thường 圓viên 滿mãn


無vô 量lượng 無vô 邊biên 大đại 菩Bồ 薩Tát
執chấp 蓋cái 焚phần 香hương 充sung 法Pháp 界Giới
悉tất 發phát 一nhất 切thiết 妙diệu 音âm 聲thanh
普phổ 轉chuyển 如Như 來Lai 正Chánh 法Pháp 輪luân


諸chư 摩ma 尼ni 樹thụ 寶bảo 末mạt 成thành
一nhất 一nhất 寶bảo 末mạt 現hiện 光quang 明minh
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 清thanh 淨tịnh 身thân
悉tất 入nhập 其kỳ 中trung 普phổ 令linh 見kiến


諸chư 莊trang 嚴nghiêm 中trung 現hiện 佛Phật 身thân
無vô 邊biên 色sắc 相tướng 無vô 央ương 數số
悉tất 往vãng 十thập 方phương 無vô 不bất 遍biến
所sở 化hóa 眾chúng 生sanh 亦diệc 無vô 限hạn


一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 出xuất 妙diệu 音âm
演diễn 說thuyết 如Như 來Lai 本bổn 願nguyện 輪luân
十thập 方phương 所sở 有hữu 淨tịnh 剎sát 海hải
佛Phật 自tự 在tại 力lực 咸hàm 令linh 遍biến


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 世thế 界giới 海hải大Đại 輪Luân 圍Vi 山Sơn 內nội所sở 有hữu 大đại 地địa一nhất 切thiết 皆giai 以dĩ金kim 剛cang 所sở 成thành堅kiên 固cố 莊trang 嚴nghiêm不bất 可khả 沮trở 壞hoại清thanh 淨tịnh 平bình 坦thản無vô 有hữu 高cao 下hạ摩ma 尼ni 為vi 輪luân眾chúng 寶bảo 為vi 藏tạng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 形hình 狀trạng諸chư 摩ma 尼ni 寶bảo以dĩ 為vi 間gian 錯thác散tán 眾chúng 寶bảo 末mạt布bố 以dĩ 蓮liên 華hoa香hương 藏tạng 摩ma 尼ni分phân 置trí 其kỳ 間gian諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ充sung 遍biến 如như 雲vân三tam 世thế 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 國quốc 土độ所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm而nhi 為vi 校giáo 飾sức摩ma 尼ni 妙diệu 寶bảo以dĩ 為vi 其kỳ 網võng普phổ 現hiện 如Như 來Lai所sở 有hữu 境cảnh 界giới如như 天thiên 帝đế 網võng於ư 中trung 布bố 列liệt

諸chư 佛Phật 子tử此thử 世thế 界giới 海hải 地địa有hữu 如như 是thị 等đẳng世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

其kỳ 地địa 平bình 坦thản 極cực 清thanh 淨tịnh
安an 住trụ 堅kiên 固cố 無vô 能năng 壞hoại
摩ma 尼ni 處xứ 處xứ 以dĩ 為vi 嚴nghiêm
眾chúng 寶bảo 於ư 中trung 相tương 間gian 錯thác


金kim 剛cang 為vi 地địa 甚thậm 可khả 悅duyệt
寶bảo 輪luân 寶bảo 網võng 具cụ 莊trang 嚴nghiêm
蓮liên 華hoa 布bố 上thượng 皆giai 圓viên 滿mãn
妙diệu 衣y 彌di 覆phú 悉tất 周chu 遍biến


菩Bồ 薩Tát 天thiên 冠quan 寶bảo 瓔anh 珞lạc
悉tất 布bố 其kỳ 地địa 為vi 嚴nghiêm 好hảo
栴chiên 檀đàn 摩ma 尼ni 普phổ 散tán 中trung
咸hàm 舒thư 離ly 垢cấu 妙diệu 光quang 明minh


寶bảo 華hoa 發phát 焰diễm 出xuất 妙diệu 光quang
光quang 焰diễm 如như 雲vân 照chiếu 一nhất 切thiết
散tán 此thử 妙diệu 華hoa 及cập 眾chúng 寶bảo
普phổ 覆phú 於ư 地địa 為vi 嚴nghiêm 飾sức


密mật 雲vân 興hưng 布bố 滿mãn 十thập 方phương
廣quảng 大đại 光quang 明minh 無vô 有hữu 盡tận
普phổ 至chí 十thập 方phương 一nhất 切thiết 土độ
演diễn 說thuyết 如Như 來Lai 甘cam 露lộ 法Pháp


一nhất 切thiết 佛Phật 願nguyện 摩ma 尼ni 內nội
普phổ 現hiện 無vô 邊biên 廣quảng 大đại 劫kiếp
最tối 勝thắng 智trí 者giả 昔tích 所sở 行hành
於ư 此thử 寶bảo 中trung 無vô 不bất 見kiến


其kỳ 地địa 所sở 有hữu 摩ma 尼ni 寶bảo
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 咸hàm 來lai 入nhập
彼bỉ 諸chư 佛Phật 剎sát 一nhất 一nhất 塵trần
一nhất 切thiết 國quốc 土độ 亦diệc 入nhập 中trung


妙diệu 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 華hoa 藏tạng 界giới
菩Bồ 薩Tát 遊du 行hành 遍biến 十thập 方phương
演diễn 說thuyết 大Đại 士Sĩ 諸chư 弘hoằng 願nguyện
此thử 是thị 道Đạo 場Tràng 自tự 在tại 力lực


摩ma 尼ni 妙diệu 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 地địa
放phóng 淨tịnh 光quang 明minh 備bị 眾chúng 飾sức
充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 等đẳng 虛hư 空không
佛Phật 力lực 自tự 然nhiên 如như 是thị 現hiện


諸chư 有hữu 修tu 治trị 普Phổ 賢Hiền 願nguyện
入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 大đại 智trí 人nhân
能năng 知tri 於ư 此thử 剎sát 海hải 中trung
如như 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 神thần 變biến


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 世thế 界giới 海hải 大đại 地địa 中trung有hữu 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 香Hương 水Thủy 海Hải一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 底để妙diệu 香hương 摩ma 尼ni莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 岸ngạn毘tỳ 盧lô 遮già 那na摩ma 尼ni 寶bảo 王vương以dĩ 為vi 其kỳ 網võng香hương 水thủy 映ánh 徹triệt具cụ 眾chúng 寶bảo 色sắc充sung 滿mãn 其kỳ 中trung種chủng 種chủng 寶bảo 華hoa旋toàn 布bố 其kỳ 上thượng栴chiên 檀đàn 細tế 末mạt澄trừng 其kỳ 下hạ演diễn 佛Phật 言ngôn 音âm放phóng 寶bảo 光quang 明minh無vô 邊biên 菩Bồ 薩Tát持trì 種chủng 種chủng 蓋cái現hiện 神thần 通thông 力lực一nhất 切thiết 世thế 界giới所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm悉tất 於ư 中trung 現hiện十thập 寶bảo 階giai 陛bệ行hàng 列liệt 分phân 布bố十thập 寶bảo 欄lan 楯thuẫn周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu四tứ 天thiên 下hạ 微vi 塵trần 數số一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm芬phân 陀đà 利lợi 華hoa敷phu 榮vinh 水thủy 中trung不bất 可khả 說thuyết 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 數số十thập 寶bảo 尸thi 羅la 幢tràng恒Hằng 河Hà 沙sa 數số一nhất 切thiết 寶bảo 衣y 鈴linh 網võng 幢tràng恒Hằng 河Hà 沙sa 數số無vô 邊biên 色sắc 相tướng寶bảo 華hoa 樓lâu 閣các百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 數số十thập 寶bảo 蓮liên 華hoa 城thành四tứ 天thiên 下hạ 微vi 塵trần 數số眾chúng 寶bảo 樹thụ 林lâm寶bảo 焰diễm 摩ma 尼ni以dĩ 為vi 其kỳ 網võng恒Hằng 河Hà 沙sa 數số 栴chiên 檀đàn 香hương諸chư 佛Phật 言ngôn 音âm光quang 焰diễm 摩ma 尼ni不bất 可khả 說thuyết 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 數số眾chúng 寶bảo 垣viên 牆tường悉tất 共cộng 圍vi 遶nhiễu周chu 遍biến 嚴nghiêm 飾sức

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

此thử 世thế 界giới 中trung 大đại 地địa 上thượng
有hữu 香Hương 水Thủy 海Hải 摩ma 尼ni 嚴nghiêm
清thanh 淨tịnh 妙diệu 寶bảo 布bố 其kỳ 底để
安an 住trụ 金kim 剛cang 不bất 可khả 壞hoại


香hương 藏tạng 摩ma 尼ni 積tích 成thành 岸ngạn
日nhật 焰diễm 珠châu 輪luân 布bố 若nhược 雲vân
蓮liên 華hoa 妙diệu 寶bảo 為vi 瓔anh 珞lạc
處xứ 處xứ 莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 無vô 垢cấu


香hương 水thủy 澄trừng 具cụ 眾chúng 色sắc
寶bảo 華hoa 旋toàn 布bố 放phóng 光quang 明minh
普phổ 震chấn 音âm 聲Thanh 聞Văn 遠viễn 近cận
以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 演diễn 妙diệu 法Pháp


階giai 陛bệ 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 眾chúng 寶bảo
復phục 以dĩ 摩ma 尼ni 為vi 間gian 飾sức
周chu 迴hồi 欄lan 楯thuẫn 悉tất 寶bảo 成thành
蓮liên 華hoa 珠châu 網võng 如như 雲vân 布bố


摩ma 尼ni 寶bảo 樹thụ 列liệt 成thành 行hành
華hoa 蘂nhị 敷phu 榮vinh 光quang 赫hách 奕dịch
種chủng 種chủng 樂nhạc 音âm 恒hằng 競cạnh 奏tấu
佛Phật 神thần 通thông 力lực 令linh 如như 是thị


種chủng 種chủng 妙diệu 寶bảo 芬phân 陀đà 利lợi
敷phu 布bố 莊trang 嚴nghiêm 香Hương 水Thủy 海Hải
香hương 焰diễm 光quang 明minh 無vô 暫tạm 停đình
廣quảng 大đại 圓viên 滿mãn 皆giai 充sung 遍biến


明minh 珠châu 寶bảo 幢tràng 恒hằng 熾sí 盛thịnh
妙diệu 衣y 垂thùy 布bố 為vi 嚴nghiêm 飾sức
摩ma 尼ni 鈴linh 網võng 演diễn 法Pháp 音âm
令linh 其kỳ 聞văn 者giả 趣thú 佛Phật 智trí


妙diệu 寶bảo 蓮liên 華hoa 作tác 城thành 廓khuếch
眾chúng 彩thải 摩ma 尼ni 所sở 嚴nghiêm 瑩oánh
真chân 珠châu 雲vân 影ảnh 布bố 四tứ 隅ngung
如như 是thị 莊trang 嚴nghiêm 香Hương 水Thủy 海Hải


垣viên 牆tường 繚liễu 繞nhiễu 皆giai 周chu 匝táp
樓lâu 閣các 相tương 望vọng 布bố 其kỳ 上thượng
無vô 量lượng 光quang 明minh 恒hằng 熾sí 然nhiên
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 清thanh 淨tịnh 海hải


毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 於ư 往vãng 昔tích
種chủng 種chủng 剎sát 海hải 皆giai 嚴nghiêm 淨tịnh
如như 是thị 廣quảng 大đại 無vô 有hữu 邊biên
悉tất 是thị 如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử一nhất 一nhất 香Hương 水Thủy 海Hải各các 有hữu 四tứ 天thiên 下hạ微vi 塵trần 數số 香hương 水thủy 河hà右hữu 旋toàn 圍vi 遶nhiễu一nhất 切thiết 皆giai 以dĩ金kim 剛cang 為vi 岸ngạn淨tịnh 光quang 摩ma 尼ni以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức常thường 現hiện 諸chư 佛Phật寶bảo 色sắc 光quang 雲vân及cập 諸chư 眾chúng 生sanh所sở 有hữu 言ngôn 音âm其kỳ 河hà 所sở 有hữu漩tuyền 澓phục 之chi 處xứ一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật所sở 修tu 因nhân 行hành種chủng 種chủng 形hình 相tướng皆giai 從tùng 中trung 出xuất摩ma 尼ni 為vi 網võng眾chúng 寶bảo 鈴linh 鐸đạc諸chư 世thế 界giới 海hải所sở 有hữu 莊trang 嚴nghiêm悉tất 於ư 中trung 現hiện摩ma 尼ni 寶bảo 雲vân以dĩ 覆phú 其kỳ 上thượng其kỳ 雲vân 普phổ 現hiện華Hoa 藏Tạng 世Thế 界Giới毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na十thập 方phương 化hóa 佛Phật及cập 一nhất 切thiết 佛Phật神thần 通thông 之chi 事sự復phục 出xuất 妙diệu 音âm稱xưng 揚dương 三tam 世thế佛Phật 菩Bồ 薩Tát 名danh其kỳ 香hương 水thủy 中trung常thường 出xuất 一nhất 切thiết寶bảo 焰diễm 光quang 雲vân相tương 續tục 不bất 絕tuyệt若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả一nhất 一nhất 河hà各các 有hữu 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

清thanh 淨tịnh 香hương 流lưu 滿mãn 大đại 河hà
金kim 剛cang 妙diệu 寶bảo 為vi 其kỳ 岸ngạn
寶bảo 末mạt 為vi 輪luân 布bố 其kỳ 地địa
種chủng 種chủng 嚴nghiêm 飾sức 皆giai 珍trân 好hảo


寶bảo 階giai 行hàng 列liệt 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm
欄lan 楯thuẫn 周chu 迴hồi 悉tất 殊thù 麗lệ
真chân 珠châu 為vi 藏tạng 眾chúng 華hoa 飾sức
種chủng 種chủng 纓anh 鬘man 共cộng 垂thùy 下hạ


香hương 水thủy 寶bảo 光quang 清thanh 淨tịnh 色sắc
恒hằng 吐thổ 摩ma 尼ni 競cạnh 疾tật 流lưu
眾chúng 華hoa 隨tùy 浪lãng 皆giai 搖dao 動động
悉tất 奏tấu 樂nhạc 音âm 宣tuyên 妙diệu 法Pháp


細tế 末mạt 栴chiên 檀đàn 作tác 泥nê
一nhất 切thiết 妙diệu 寶bảo 同đồng 洄hồi 澓phục
香hương 藏tạng 氛phân 氳uân 布bố 在tại 中trung
發phát 焰diễm 流lưu 芬phân 普phổ 周chu 遍biến


河hà 中trung 出xuất 生sanh 諸chư 妙diệu 寶bảo
悉tất 放phóng 光quang 明minh 色sắc 熾sí 然nhiên
其kỳ 光quang 布bố 影ảnh 成thành 臺đài 座tòa
華hoa 蓋cái 珠châu 瓔anh 皆giai 具cụ 足túc


摩ma 尼ni 王vương 中trung 現hiện 佛Phật 身thân
光quang 明minh 普phổ 照chiếu 十thập 方phương 剎sát
以dĩ 此thử 為vi 輪luân 嚴nghiêm 飾sức 地địa
香hương 水thủy 映ánh 徹triệt 常thường 盈doanh 滿mãn


摩ma 尼ni 為vi 網võng 金kim 為vi 鐸đạc
遍biến 覆phú 香hương 河hà 演diễn 佛Phật 音âm
克khắc 宣tuyên 一nhất 切thiết 菩Bồ 提Đề 道Đạo
及cập 以dĩ 普Phổ 賢Hiền 之chi 妙diệu 行hành


寶bảo 岸ngạn 摩ma 尼ni 極cực 清thanh 淨tịnh
恒hằng 出xuất 如Như 來Lai 本bổn 願nguyện 音âm
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 曩nẵng 所sở 行hành
其kỳ 音âm 普phổ 演diễn 皆giai 令linh 見kiến


其kỳ 河hà 所sở 有hữu 漩tuyền 流lưu 處xứ
菩Bồ 薩Tát 如như 雲vân 常thường 踊dũng 出xuất
悉tất 往vãng 廣quảng 大đại 剎sát 土độ 中trung
乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 咸hàm 充sung 滿mãn


清thanh 淨tịnh 珠châu 王vương 布bố 若nhược 雲vân
一nhất 切thiết 香hương 河hà 悉tất 彌di 覆phú
其kỳ 珠châu 等đẳng 佛Phật 眉mi 間gian 相tướng
炳bỉnh 然nhiên 顯hiển 現hiện 諸chư 佛Phật 影ảnh


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 諸chư 香hương 水thủy 河hà兩lưỡng 間gian 之chi 地địa悉tất 以dĩ 妙diệu 寶bảo種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm一nhất 一nhất 各các 有hữu四tứ 天thiên 下hạ 微vi 塵trần 數số眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm芬phân 陀đà 利lợi 華hoa周chu 匝táp 遍biến 滿mãn各các 有hữu 四tứ 天thiên 下hạ 微vi 塵trần 數số眾chúng 寶bảo 樹thụ 林lâm次thứ 第đệ 行hàng 列liệt一nhất 一nhất 樹thụ 中trung恒hằng 出xuất 一nhất 切thiết諸chư 莊trang 嚴nghiêm 雲vân摩ma 尼ni 寶bảo 王vương照chiếu 耀diệu 其kỳ 間gian種chủng 種chủng 華hoa 香hương處xứ 處xứ 盈doanh 滿mãn其kỳ 樹thụ 復phục 出xuất微vi 妙diệu 音âm 聲thanh說thuyết 諸chư 如Như 來Lai一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung所sở 修tu 大đại 願nguyện復phục 散tán 種chủng 種chủng摩ma 尼ni 寶bảo 王vương充sung 遍biến 其kỳ 地địa所sở 謂vị蓮liên 華hoa 輪luân 摩ma 尼ni 寶bảo 王vương香hương 焰diễm 光quang 雲vân摩ma 尼ni 寶bảo 王vương種chủng 種chủng 嚴nghiêm 飾sức摩ma 尼ni 寶bảo 王vương現hiện 不bất 可khả 思tư 議nghị 莊trang 嚴nghiêm 色sắc摩ma 尼ni 寶bảo 王vương日nhật 光quang 明minh 衣y 藏tạng摩ma 尼ni 寶bảo 王vương周chu 遍biến 十thập 方phương普phổ 垂thùy 布bố 光quang 網võng 雲vân摩ma 尼ni 寶bảo 王vương現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 神thần 變biến摩ma 尼ni 寶bảo 王vương現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo 海hải摩ma 尼ni 寶bảo 王vương如như 是thị 等đẳng有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số其kỳ 香hương 水thủy 河hà兩lưỡng 間gian 之chi 地địa一nhất 一nhất 悉tất 具cụ如như 是thị 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

其kỳ 地địa 平bình 坦thản 極cực 清thanh 淨tịnh
真chân 金kim 摩ma 尼ni 共cộng 嚴nghiêm 飾sức
諸chư 樹thụ 行hàng 列liệt 蔭ấm 其kỳ 中trung
聳tủng 幹cán 垂thùy 條điều 華hoa 若nhược 雲vân


枝chi 條điều 妙diệu 寶bảo 所sở 莊trang 嚴nghiêm
華hoa 焰diễm 成thành 輪luân 光quang 四tứ 照chiếu
摩ma 尼ni 為vi 果quả 如như 雲vân 布bố
普phổ 使sử 十thập 方phương 常thường 現hiện 覩đổ


摩ma 尼ni 布bố 地địa 皆giai 充sung 滿mãn
眾chúng 華hoa 寶bảo 末mạt 共cộng 莊trang 嚴nghiêm
復phục 以dĩ 摩ma 尼ni 作tác 宮cung 殿điện
悉tất 現hiện 眾chúng 生sanh 諸chư 影ảnh 像tượng


諸chư 佛Phật 影ảnh 像tượng 摩ma 尼ni 王vương
普phổ 散tán 其kỳ 地địa 靡mĩ 不bất 周chu
如như 是thị 赫hách 奕dịch 遍biến 十thập 方phương
一nhất 一nhất 塵trần 中trung 咸hàm 見kiến 佛Phật


妙diệu 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 善thiện 分phân 布bố
真chân 珠châu 燈đăng 網võng 相tương 間gian 錯thác
處xứ 處xứ 悉tất 有hữu 摩ma 尼ni 輪luân
一nhất 一nhất 皆giai 現hiện 佛Phật 神thần 通thông


眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 放phóng 大đại 光quang
光quang 中trung 普phổ 現hiện 諸chư 化hóa 佛Phật
一nhất 一nhất 周chu 行hành 靡mĩ 不bất 遍biến
悉tất 以dĩ 十Thập 力Lực 廣quảng 開khai 演diễn


摩ma 尼ni 妙diệu 寶bảo 芬phân 陀đà 利lợi
一nhất 切thiết 水thủy 中trung 咸hàm 遍biến 滿mãn
其kỳ 華hoa 種chủng 種chủng 各các 不bất 同đồng
悉tất 現hiện 光quang 明minh 無vô 盡tận 歇hiết


三tam 世thế 所sở 有hữu 諸chư 莊trang 嚴nghiêm
摩ma 尼ni 果quả 中trung 皆giai 顯hiển 現hiện
體thể 性tánh 無vô 生sanh 不bất 可khả 取thủ
此thử 是thị 如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực


此thử 地địa 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 中trung
悉tất 現hiện 如Như 來Lai 廣quảng 大đại 身thân
彼bỉ 亦diệc 不bất 來lai 亦diệc 不bất 去khứ
佛Phật 昔tích 願nguyện 力lực 皆giai 令linh 見kiến


此thử 地địa 一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
一nhất 切thiết 佛Phật 子tử 修tu 行hành 道Đạo
各các 見kiến 所sở 記ký 當đương 來lai 剎sát
隨tùy 其kỳ 意ý 樂lạc 悉tất 清thanh 淨tịnh


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn世thế 界giới 海hải 莊trang 嚴nghiêm不bất 可khả 思tư 議nghị

何hà 以dĩ 故cố諸chư 佛Phật 子tử此thử 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải一nhất 切thiết 境cảnh 界giới一nhất 一nhất 皆giai 以dĩ世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số清thanh 淨tịnh 功công 德đức之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

此thử 剎sát 海hải 中trung 一nhất 切thiết 處xứ
悉tất 以dĩ 眾chúng 寶bảo 為vi 嚴nghiêm 飾sức
發phát 焰diễm 騰đằng 空không 布bố 若nhược 雲vân
光quang 明minh 洞đỗng 徹triệt 常thường 彌di 覆phú


摩ma 尼ni 吐thổ 雲vân 無vô 有hữu 盡tận
十thập 方phương 佛Phật 影ảnh 於ư 中trung 現hiện
神thần 通thông 變biến 化hóa 靡mĩ 暫tạm 停đình
一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 咸hàm 來lai 集tập


一nhất 切thiết 摩ma 尼ni 演diễn 佛Phật 音âm
其kỳ 音âm 美mỹ 妙diệu 不bất 思tư 議nghị
毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 昔tích 所sở 行hành
於ư 此thử 寶bảo 內nội 恒hằng 聞văn 見kiến


清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 遍biến 照chiếu 尊tôn
莊trang 嚴nghiêm 具cụ 中trung 皆giai 現hiện 影ảnh
變biến 化hóa 分phân 身thân 眾chúng 圍vi 遶nhiễu
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 咸hàm 周chu 遍biến


所sở 有hữu 化hóa 佛Phật 皆giai 如như 幻huyễn
求cầu 其kỳ 來lai 處xứ 不bất 可khả 得đắc
以dĩ 佛Phật 境cảnh 界giới 威uy 神thần 力lực
一nhất 切thiết 剎sát 中trung 如như 是thị 現hiện


如Như 來Lai 自tự 在tại 神thần 通thông 事sự
悉tất 遍biến 十thập 方phương 諸chư 國quốc 土độ
以dĩ 此thử 剎sát 海hải 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 皆giai 於ư 寶bảo 中trung 見kiến


十thập 方phương 所sở 有hữu 諸chư 變biến 化hóa
一nhất 切thiết 皆giai 如như 鏡kính 中trung 像tượng
但đãn 由do 如Như 來Lai 昔tích 所sở 行hành
神thần 通thông 願nguyện 力lực 而nhi 出xuất 生sanh


若nhược 有hữu 能năng 修tu 普Phổ 賢Hiền 行hành
入nhập 於ư 菩Bồ 薩Tát 勝thắng 智trí 海hải
能năng 於ư 一nhất 切thiết 微vi 塵trần 中trung
普phổ 現hiện 其kỳ 身thân 淨tịnh 眾chúng 剎sát


不bất 可khả 思tư 議nghị 億ức 大đại 劫kiếp
親thân 近cận 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai
如như 其kỳ 一nhất 切thiết 之chi 所sở 行hành
一nhất 剎sát 那na 中trung 悉tất 能năng 現hiện


諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 如như 虛hư 空không
無vô 等đẳng 無vô 生sanh 無vô 有hữu 相tướng
為vì 利lợi 眾chúng 生sanh 普phổ 嚴nghiêm 淨tịnh
本bổn 願nguyện 力lực 故cố 住trụ 其kỳ 中trung


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 中trung 有hữu 何hà 等đẳng 世thế 界giới 住trụ我ngã 今kim 當đương 說thuyết

諸chư 佛Phật 子tử此thử 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số香Hương 水Thủy 海Hải 中trung有hữu 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số世thế 界giới 種chủng 安an 住trụ一nhất 一nhất 世thế 界giới 種chủng復phục 有hữu 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 種chủng於ư 世thế 界giới 海hải 中trung各các 各các 依y 住trụ各các 各các 形hình 狀trạng各các 各các 體thể 性tánh各các 各các 方phương 所sở各các 各các 趣thú 入nhập各các 各các 莊trang 嚴nghiêm各các 各các 分phân 齊tề各các 各các 行hàng 列liệt各các 各các 無vô 差sai 別biệt各các 各các 力lực 加gia 持trì

諸chư 佛Phật 子tử此thử 世thế 界giới 種chủng或hoặc 有hữu 依y 大đại 蓮liên 華hoa 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 無vô 邊biên 色sắc寶bảo 華hoa 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 一nhất 切thiết真chân 珠châu 藏tạng 寶bảo瓔anh 珞lạc 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 香Hương 水Thủy 海Hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 一nhất 切thiết 華hoa 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 摩ma 尼ni 寶bảo 網võng 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 漩tuyền 流lưu 光quang 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 菩Bồ 薩Tát 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 冠quan 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 身thân 海hải 住trụ或hoặc 有hữu 依y 一nhất 切thiết 佛Phật 音âm 聲thanh摩ma 尼ni 王vương 海hải 住trụ如như 是thị 等đẳng若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 種chủng或hoặc 有hữu 作tác 須Tu 彌Di 山Sơn 形hình或hoặc 作tác 江giang 河hà 形hình或hoặc 作tác 迴hồi 轉chuyển 形hình或hoặc 作tác 漩tuyền 流lưu 形hình或hoặc 作tác 輪luân 輞võng 形hình或hoặc 作tác 壇đàn 形hình或hoặc 作tác 樹thụ 林lâm 形hình或hoặc 作tác 樓lâu 閣các 形hình或hoặc 作tác 山sơn 幢tràng 形hình或hoặc 作tác 普phổ 方phương 形hình或hoặc 作tác 胎thai 藏tạng 形hình或hoặc 作tác 蓮liên 華hoa 形hình或hoặc 作tác 佉khư 勒lặc 迦ca 形hình或hoặc 作tác 眾chúng 生sanh 身thân 形hình或hoặc 作tác 雲vân 形hình或hoặc 作tác 諸chư 佛Phật 相tướng 好hảo 形hình或hoặc 作tác 圓viên 滿mãn 光quang 明minh 形hình或hoặc 作tác 種chủng 種chủng 珠châu 網võng 形hình或hoặc 作tác 一nhất 切thiết 門môn 闥thát 形hình或hoặc 作tác 諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 形hình如như 是thị 等đẳng若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 種chủng或hoặc 有hữu 以dĩ 十thập 方phương摩ma 尼ni 雲vân 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 眾chúng 色sắc 焰diễm 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 諸chư 光quang 明minh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 寶bảo 香hương 焰diễm 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm多đa 羅la 華hoa 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 菩Bồ 薩Tát影ảnh 像tượng 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 諸chư 佛Phật光quang 明minh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 佛Phật色sắc 相tướng 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 寶bảo 光quang 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 眾chúng 寶bảo 光quang 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 福phước 德đức 海hải音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 諸chư 業nghiệp 海hải音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 境cảnh 界giới清thanh 淨tịnh 音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện 海hải音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 方phương 便tiện音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 剎sát莊trang 嚴nghiêm 具cụ 成thành 壞hoại音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 無vô 邊biên 佛Phật音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 變biến 化hóa音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 音âm 聲thanh 為vi 體thể或hoặc 有hữu 以dĩ 一nhất 切thiết 佛Phật 功công 德đức 海hải清thanh 淨tịnh 音âm 聲thanh 為vi 體thể如như 是thị 等đẳng若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả有hữu 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát欲dục 重trùng 宣tuyên 其kỳ 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

剎sát 種chủng 堅kiên 固cố 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm
廣quảng 大đại 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 藏tạng
依y 止chỉ 蓮liên 華hoa 寶bảo 海hải 住trụ
或hoặc 有hữu 住trụ 於ư 香Hương 海Hải 等đẳng


須Tu 彌Di 城thành 樹thụ 壇đàn 形hình
一nhất 切thiết 剎sát 種chủng 遍biến 十thập 方phương
種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 形hình 相tướng 別biệt
各các 各các 布bố 列liệt 而nhi 安an 住trụ


或hoặc 有hữu 體thể 是thị 淨tịnh 光quang 明minh
或hoặc 是thị 華hoa 藏tạng 及cập 寶bảo 雲vân
或hoặc 有hữu 剎sát 種chủng 焰diễm 所sở 成thành
安an 住trụ 摩ma 尼ni 不bất 壞hoại 藏tạng


燈đăng 雲vân 焰diễm 彩thải 光quang 明minh 等đẳng
種chủng 種chủng 無vô 邊biên 清thanh 淨tịnh 色sắc
或hoặc 有hữu 言ngôn 音âm 以dĩ 為vi 體thể
是thị 佛Phật 所sở 演diễn 不bất 思tư 議nghị


或hoặc 是thị 願nguyện 力lực 所sở 出xuất 音âm
神thần 變biến 音âm 聲thanh 為vi 體thể 性tánh
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 大đại 福phước 業nghiệp
佛Phật 功công 德đức 音âm 亦diệc 如như 是thị


剎sát 種chủng 一nhất 一nhất 差sai 別biệt 門môn
不bất 可khả 思tư 議nghị 無vô 有hữu 盡tận
如như 是thị 十thập 方phương 皆giai 遍biến 滿mãn
廣quảng 大đại 莊trang 嚴nghiêm 現hiện 神thần 力lực


十thập 方phương 所sở 有hữu 廣quảng 大đại 剎sát
悉tất 來lai 入nhập 此thử 世thế 界giới 種chủng
雖tuy 見kiến 十thập 方phương 普phổ 入nhập 中trung
而nhi 實thật 無vô 來lai 無vô 所sở 入nhập


以dĩ 一nhất 剎sát 種chủng 入nhập 一nhất 切thiết
一nhất 切thiết 入nhập 一nhất 亦diệc 無vô 餘dư
體thể 相tướng 如như 本bổn 無vô 差sai 別biệt
無vô 等đẳng 無vô 量lượng 悉tất 周chu 遍biến


一nhất 切thiết 國quốc 土độ 微vi 塵trần 中trung
普phổ 見kiến 如Như 來Lai 在tại 其kỳ 所sở
願nguyện 海hải 言ngôn 音âm 若nhược 雷lôi 震chấn
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 悉tất 調điều 伏phục


佛Phật 身thân 周chu 遍biến 一nhất 切thiết 剎sát
無vô 數số 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 充sung 滿mãn
如Như 來Lai 自tự 在tại 無vô 等đẳng 倫luân
普phổ 化hóa 一nhất 切thiết 諸chư 含hàm 識thức


爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử此thử 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 香Hương 水Thủy 海Hải在tại 華Hoa 藏Tạng 莊Trang 嚴Nghiêm 世Thế 界Giới 海hải 中trung如như 天thiên 帝đế 網võng分phân 布bố 而nhi 住trụ

諸chư 佛Phật 子tử此thử 最tối 中trung 央ương 香Hương 水Thủy 海Hải名danh 無Vô 邊Biên 妙Diệu 華Hoa 光Quang以dĩ 現hiện 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 形hình摩ma 尼ni 王vương 幢tràng 為vi 底để出xuất 大đại 蓮liên 華hoa名danh 一nhất 切thiết 香hương 摩ma 尼ni 王vương 莊trang 嚴nghiêm有hữu 世thế 界giới 種chủng而nhi 住trụ 其kỳ 上thượng名danh 普Phổ 照Chiếu 十Thập 方Phương 熾Sí 然Nhiên 寶Bảo 光Quang 明Minh以dĩ 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 為vi 體thể有hữu 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới於ư 中trung 布bố 列liệt

其kỳ 最tối 下hạ 方phương 有hữu 世thế 界giới名danh 最Tối 勝Thắng 光Quang 遍Biến 照Chiếu以dĩ 一nhất 切thiết 金kim 剛cang 莊trang 嚴nghiêm光quang 耀diệu 輪luân 為vi 際tế依y 眾chúng 寶bảo 摩ma 尼ni 華hoa 而nhi 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như摩ma 尼ni 寶bảo 形hình一nhất 切thiết 寶bảo 華hoa 莊trang 嚴nghiêm 雲vân彌di 覆phú 其kỳ 上thượng佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu種chủng 種chủng 安an 住trụ種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm佛Phật 號hiệu 淨Tịnh 眼Nhãn 離Ly 垢Cấu 燈Đăng

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 種Chủng 種Chủng 香Hương 蓮Liên 華Hoa 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm以dĩ 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 為vi 際tế依y 寶bảo 蓮liên 華hoa 網võng 而nhi 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như師sư 子tử 之chi 座tòa一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc 珠châu 帳trướng 雲vân彌di 覆phú 其kỳ 上thượng二nhị 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 師Sư 子Tử 光Quang 勝Thắng 照Chiếu

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 一Nhất 切Thiết 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm 普Phổ 照Chiếu 光Quang以dĩ 香hương 風phong 輪luân 為vi 際tế依y 種chủng 種chủng 寶bảo 華hoa 瓔anh 珞lạc 住trụ其kỳ 形hình 八bát 隅ngung妙diệu 光quang 摩ma 尼ni 日nhật 輪luân 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng三tam 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 淨Tịnh 光Quang 智Trí 勝Thắng 幢Tràng

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 種Chủng 種Chủng 光Quang 明Minh 華Hoa 莊Trang 嚴Nghiêm以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 王vương 為vi 際tế依y 眾chúng 色sắc 金kim 剛cang尸thi 羅la 幢tràng 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như摩ma 尼ni 蓮liên 華hoa以dĩ 金kim 剛cang 摩ma 尼ni 寶bảo 光quang 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng四tứ 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu純thuần 一nhất 清thanh 淨tịnh佛Phật 號hiệu 金Kim 剛Cang 光Quang 明Minh 無Vô 量Lượng 精Tinh 進Tấn 力Lực 善Thiện 出Xuất 現Hiện

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 普Phổ 放Phóng 妙Diệu 華Hoa 光Quang以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 鈴linh莊trang 嚴nghiêm 網võng 為vi 際tế依y 一nhất 切thiết 樹thụ 林lâm莊trang 嚴nghiêm 寶bảo 輪luân 網võng 海hải 住trụ其kỳ 形hình 普phổ 方phương而nhi 多đa 有hữu 隅ngung 角giác梵Phạn 音âm 摩ma 尼ni 王vương 雲vân以dĩ 覆phú 其kỳ 上thượng五ngũ 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 香Hương 光Quang 喜Hỷ 力Lực 海Hải

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 淨Tịnh 妙Diệu 光Quang 明Minh以dĩ 寶bảo 王vương 莊trang 嚴nghiêm 幢tràng 為vi 際tế依y 金kim 剛cang 宮cung 殿điện 海hải 住trụ其kỳ 形hình 四tứ 方phương摩ma 尼ni 輪luân 髻kế 帳trướng 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng六lục 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 普Phổ 光Quang 自Tự 在Tại 幢Tràng

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 眾Chúng 華Hoa 焰Diễm 莊Trang 嚴Nghiêm以dĩ 種chủng 種chủng 華hoa莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc 焰diễm 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như樓lâu 閣các 之chi 形hình一nhất 切thiết 寶bảo 色sắc衣y 真chân 珠châu 欄lan 楯thuẫn 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng七thất 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu純thuần 一nhất 清thanh 淨tịnh佛Phật 號hiệu 歡Hoan 喜Hỷ 海Hải 功Công 德Đức 名Danh 稱Xưng 自Tự 在Tại 光Quang

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 出Xuất 生Sanh 威Uy 力Lực 地Địa以dĩ 出xuất 一nhất 切thiết聲thanh 摩ma 尼ni 王vương莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 種chủng 種chủng 寶bảo 色sắc 蓮liên 華hoa 座tòa虛hư 空không 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như因Nhân 陀Đà 羅La 網võng以dĩ 無vô 邊biên 色sắc 華hoa 網võng 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng八bát 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 廣Quảng 大Đại 名Danh 稱Xưng 智Trí 海Hải 幢Tràng

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 出Xuất 妙Diệu 音Âm 聲Thanh以dĩ 心tâm 王vương 摩ma 尼ni莊trang 嚴nghiêm 輪luân 為vi 際tế依y 恒hằng 出xuất 一nhất 切thiết妙diệu 音âm 聲thanh 莊trang 嚴nghiêm 雲vân摩ma 尼ni 王vương 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như梵Phạm 天Thiên 身thân 形hình無vô 量lượng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm師sư 子tử 座tòa 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng九cửu 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 清Thanh 淨Tịnh 月Nguyệt 光Quang 明Minh 相Tướng 無Vô 能Năng 摧Tồi 伏Phục

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 金Kim 剛Cang 幢Tràng以dĩ 無vô 邊biên 莊trang 嚴nghiêm真chân 珠châu 藏tạng 寶bảo瓔anh 珞lạc 為vi 際tế依y 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm寶bảo 師sư 子tử 座tòa摩ma 尼ni 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 周chu 圓viên十thập 須Tu 彌Di 山Sơn 微vi 塵trần 數số一nhất 切thiết 香hương 摩ma 尼ni華hoa 須Tu 彌Di 雲vân彌di 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu純thuần 一nhất 清thanh 淨tịnh佛Phật 號hiệu 一Nhất 切Thiết 法Pháp 海Hải 最Tối 勝Thắng 王Vương

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 恒Hằng 出Xuất 現Hiện 帝Đế 青Thanh 寶Bảo 光Quang 明Minh以dĩ 極cực 堅kiên 牢lao不bất 可khả 壞hoại 金kim 剛cang莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 種chủng 種chủng 殊thù 異dị 華hoa 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như半bán 月nguyệt 之chi 形hình諸chư 天thiên 寶bảo 帳trướng 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 一nhất 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 法Pháp

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 光Quang 明Minh 照Chiếu 耀Diệu以dĩ 普phổ 光quang 莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 華hoa 旋toàn 香Hương 水Thủy 海Hải 住trụ狀trạng 如như 華hoa 旋toàn種chủng 種chủng 衣y 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 二nhị 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 超Siêu 釋Thích 梵Phạm

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới至chí 此thử 世thế 界giới名danh 娑Sa 婆Bà以dĩ 金kim 剛cang 莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 種chủng 種chủng 色sắc風phong 輪luân 所sở 持trì蓮liên 華hoa 網võng 住trụ狀trạng 如như 虛hư 空không以dĩ 普phổ 圓viên 滿mãn 天thiên 宮cung 殿điện莊trang 嚴nghiêm 虛hư 空không 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 三tam 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu其kỳ 佛Phật 即tức 是thị毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 寂Tịch 靜Tĩnh 離Ly 塵Trần 光Quang以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 種chủng 種chủng 寶bảo 衣y 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như執chấp 金kim 剛cang 形hình無vô 邊biên 色sắc 金kim 剛cang 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 四tứ 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 遍Biến 法Pháp 界Giới 勝Thắng 音Âm

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 眾Chúng 妙Diệu 光Quang 明Minh 燈Đăng以dĩ 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 帳trướng 為vi 際tế依y 淨tịnh 華hoa 網võng 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như卍vạn 字tự 之chi 形hình摩ma 尼ni 樹thụ 香Hương 水Thủy 海Hải 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 五ngũ 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu純thuần 一nhất 清thanh 淨tịnh佛Phật 號hiệu 不Bất 可Khả 摧Tồi 伏Phục 力Lực 普Phổ 照Chiếu 幢Tràng

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 清Thanh 淨Tịnh 光Quang 遍Biến 照Chiếu以dĩ 無vô 盡tận 寶bảo 雲vân摩ma 尼ni 王vương 為vi 際tế依y 種chủng 種chủng 香hương 焰diễm蓮liên 華hoa 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như龜quy 甲giáp 之chi 形hình圓viên 光quang 摩ma 尼ni輪luân 栴chiên 檀đàn 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 六lục 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 清Thanh 淨Tịnh 日Nhật 功Công 德Đức 眼Nhãn

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm 藏Tạng以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 形hình摩ma 尼ni 王vương 為vi 際tế依y 光quang 明minh 藏tạng摩ma 尼ni 王vương 海hải 住trụ其kỳ 形hình 八bát 隅ngung以dĩ 一nhất 切thiết 輪Luân 圍Vi 山Sơn寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 華hoa 樹thụ 網võng彌di 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 七thất 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 無Vô 礙Ngại 智Trí 光Quang 明Minh 遍Biến 照Chiếu 十Thập 方Phương

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới 名danh 離Ly 塵Trần以dĩ 一nhất 切thiết 殊thù 妙diệu 相tướng莊trang 嚴nghiêm 為vi 際tế依y 眾chúng 妙diệu 華hoa師sư 子tử 座tòa 海hải 住trụ狀trạng 如như 珠châu 瓔anh以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 香hương摩ma 尼ni 王vương 圓viên 光quang 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 八bát 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu純thuần 一nhất 清thanh 淨tịnh佛Phật 號hiệu 無Vô 量Lượng 方Phương 便Tiện 最Tối 勝Thắng 幢Tràng

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 清Thanh 淨Tịnh 光Quang 普Phổ 照Chiếu以dĩ 出xuất 無vô 盡tận 寶bảo 雲vân摩ma 尼ni 王vương 為vi 際tế依y 無vô 量lượng 色sắc 香hương 焰diễm須Tu 彌Di 山Sơn 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như寶bảo 華hoa 旋toàn 布bố以dĩ 無vô 邊biên 色sắc 光quang 明minh摩ma 尼ni 王vương 帝đế 青thanh 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng十thập 九cửu 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu佛Phật 號hiệu 普Phổ 照Chiếu 法Pháp 界Giới 虛Hư 空Không 光Quang

此thử 上thượng 過quá 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới有hữu 世thế 界giới名danh 妙Diệu 寶Bảo 焰Diễm以dĩ 普phổ 光quang 明minh日nhật 月nguyệt 寶bảo 為vi 際tế依y 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 形hình摩ma 尼ni 王vương 海hải 住trụ其kỳ 狀trạng 猶do 如như寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 具cụ以dĩ 一nhất 切thiết 寶bảo 衣y 幢tràng 雲vân及cập 摩ma 尼ni 燈đăng 藏tạng 網võng而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng二nhị 十thập 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu純thuần 一nhất 清thanh 淨tịnh佛Phật 號hiệu 福Phước 德Đức 相Tướng 光Quang 明Minh

諸chư 佛Phật 子tử此thử 遍Biến 照Chiếu 十Thập 方Phương 熾Sí 然Nhiên 寶Bảo 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới 種chủng有hữu 如như 是thị 等đẳng不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số廣quảng 大đại 世thế 界giới各các 各các 所sở 依y 住trụ各các 各các 形hình 狀trạng各các 各các 體thể 性tánh各các 各các 方phương 面diện各các 各các 趣thú 入nhập各các 各các 莊trang 嚴nghiêm各các 各các 分phân 齊tề各các 各các 行hàng 列liệt各các 各các 無vô 差sai 別biệt各các 各các 力lực 加gia 持trì周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu所sở 謂vị

十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số迴hồi 轉chuyển 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số江giang 河hà 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số漩tuyền 流lưu 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số輪luân 輞võng 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số壇đàn 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số樹thụ 林lâm 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số樓lâu 觀quán 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số尸thi 羅la 幢tràng 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số普phổ 方phương 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số胎thai 藏tạng 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số蓮liên 華hoa 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số佉khư 勒lặc 迦ca 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 佛Phật相tướng 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số圓viên 光quang 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số雲vân 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số網võng 形hình 世thế 界giới十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số門môn 闥thát 形hình 世thế 界giới

如như 是thị 等đẳng有hữu 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số此thử 一nhất 一nhất 世thế 界giới各các 有hữu 十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số廣quảng 大đại 世thế 界giới周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu此thử 諸chư 世thế 界giới一nhất 一nhất 復phục 有hữu如như 上thượng 所sở 說thuyết微vi 塵trần 數số 世thế 界giới而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc如như 是thị 所sở 說thuyết一nhất 切thiết 世thế 界giới皆giai 在tại 此thử 無Vô 邊Biên 妙Diệu 華Hoa 光Quang 香Hương 水Thủy 海Hải及cập 圍vi 遶nhiễu 此thử 海hải香hương 水thủy 河hà 中trung

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 八bát

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 23/2/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam