大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 五ngũ

入Nhập 法Pháp 界Giới 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 九cửu 之chi 十thập 六lục

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử向hướng 迦Ca 毘Tỳ 羅La 城Thành思tư 惟duy 修tu 習tập受thọ 生sanh 解giải 脫thoát增tăng 長trưởng 廣quảng 大đại憶ức 念niệm 不bất 捨xả

漸tiệm 次thứ 遊du 行hành至chí 菩Bồ 薩Tát 集tập 會hội普Phổ 現Hiện 法Pháp 界Giới 光Quang 明Minh 講Giảng 堂Đường

其kỳ 中trung 有hữu 神thần號hiệu 無Vô 憂Ưu 德Đức與dữ 一nhất 萬vạn 主chủ宮cung 殿điện 神thần 俱câu來lai 迎nghênh 善Thiện 財Tài作tác 如như 是thị 言ngôn

善thiện 來lai 丈trượng 夫phu有hữu 大đại 智trí 慧tuệ有hữu 大đại 勇dũng 猛mãnh能năng 修tu 菩Bồ 薩Tát不bất 可khả 思tư 議nghị自tự 在tại 解giải 脫thoát心tâm 恒hằng 不bất 捨xả廣quảng 大đại 誓thệ 願nguyện善thiện 能năng 觀quán 察sát諸chư 法pháp 境cảnh 界giới安an 住trụ 法Pháp 城thành入nhập 於ư 無vô 量lượng諸chư 方phương 便tiện 門môn成thành 就tựu 如Như 來Lai功công 德đức 大đại 海hải得đắc 妙diệu 辯biện 才tài善thiện 調điều 眾chúng 生sanh獲hoạch 聖thánh 智trí 身thân恒hằng 順thuận 修tu 行hành知tri 諸chư 眾chúng 生sanh心tâm 行hành 差sai 別biệt令linh 其kỳ 歡hoan 喜hỷ趣thú 向hướng 佛Phật 道Đạo

我ngã 觀quán 仁Nhân 者Giả修tu 諸chư 妙diệu 行hành心tâm 無vô 暫tạm 懈giải威uy 儀nghi 所sở 行hành悉tất 皆giai 清thanh 淨tịnh汝nhữ 當đương 不bất 久cửu得đắc 諸chư 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm無vô 上thượng 三tam 業nghiệp以dĩ 諸chư 相tướng 好hảo莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân以dĩ 十Thập 力Lực 智trí瑩oánh 飾sức 其kỳ 心tâm遊du 諸chư 世thế 間gian我ngã 觀quán 仁Nhân 者Giả勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn而nhi 無vô 有hữu 比tỉ不bất 久cửu 當đương 得đắc普phổ 見kiến 三tam 世thế一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật聽thính 受thọ 其kỳ 法Pháp不bất 久cửu 當đương 得đắc一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát禪thiền 定định 解giải 脫thoát諸chư 三tam 昧muội 樂lạc不bất 久cửu 當đương 入nhập諸chư 佛Phật 如Như 來Lai甚thậm 深thâm 解giải 脫thoát

何hà 以dĩ 故cố見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức親thân 近cận 供cúng 養dường聽thính 受thọ 其kỳ 教giáo憶ức 念niệm 修tu 行hành不bất 懈giải 不bất 退thoái無vô 憂ưu 無vô 悔hối無vô 有hữu 障chướng 礙ngại魔ma 及cập 魔ma 民dân不bất 能năng 為vi 難nạn不bất 久cửu 當đương 成thành無vô 上thượng 果quả 故cố

善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 言ngôn

聖thánh 者giả如như 向hướng 所sở 說thuyết願nguyện 我ngã 皆giai 得đắc

聖thánh 者giả我ngã 願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh息tức 諸chư 熱nhiệt 惱não離ly 諸chư 惡ác 業nghiệp生sanh 諸chư 安an 樂lạc修tu 諸chư 淨tịnh 行hành

聖thánh 者giả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh起khởi 諸chư 煩phiền 惱não造tạo 諸chư 惡ác 業nghiệp墮đọa 諸chư 惡ác 趣thú若nhược 身thân 若nhược 心tâm恒hằng 受thọ 楚sở 毒độc菩Bồ 薩Tát 見kiến 已dĩ心tâm 生sanh 憂ưu 惱não

聖thánh 者giả譬thí 如như 有hữu 人nhân唯duy 有hữu 一nhất 子tử愛ái 念niệm 情tình 至chí忽hốt 見kiến 被bị 人nhân割cát 截tiệt 肢chi 體thể其kỳ 心tâm 痛thống 切thiết不bất 能năng 自tự 安an菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh以dĩ 煩phiền 惱não 業nghiệp墮đọa 三tam 惡ác 趣thú受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ心tâm 大đại 憂ưu 惱não若nhược 見kiến 眾chúng 生sanh起khởi 身thân 語ngữ 意ý三tam 種chủng 善thiện 業nghiệp生sanh 天thiên 人nhân 趣thú受thọ 身thân 心tâm 樂lạc菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 不bất 自tự 為vì 故cố求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí

不bất 貪tham 生sanh 死tử諸chư 欲dục 快khoái 樂lạc不bất 隨tùy 想tưởng 倒đảo見kiến 倒đảo 心tâm 倒đảo諸chư 結kết 隨tùy 眠miên愛ái 見kiến 力lực 轉chuyển不bất 起khởi 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 樂lạc 想tưởng亦diệc 不bất 味vị 著trước諸chư 禪thiền 定định 樂lạc非phi 有hữu 障chướng 礙ngại疲bì 厭yếm 退thoái 轉chuyển住trú 於ư 生sanh 死tử但đãn 見kiến 眾chúng 生sanh於ư 諸chư 有hữu 中trung具cụ 受thọ 無vô 量lượng種chủng 種chủng 諸chư 苦khổ起khởi 大đại 悲bi 心tâm以dĩ 大đại 願nguyện 力lực而nhi 普phổ 攝nhiếp 取thủ悲bi 願nguyện 力lực 故cố修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành為vì 斷đoạn 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não為vì 求cầu 如Như 來Lai一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí為vì 供cúng 養dường 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 如Như 來Lai為vì 嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết廣quảng 大đại 國quốc 土độ為vì 淨tịnh 治trị 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 樂nhạo 欲dục及cập 其kỳ 所sở 有hữu身thân 心tâm 諸chư 行hành於ư 生sanh 死tử 中trung無vô 有hữu 疲bì 厭yếm

聖thánh 者giả菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 諸chư 眾chúng 生sanh為vì 莊trang 嚴nghiêm令linh 生sanh 人nhân 天thiên富phú 貴quý 樂lạc 故cố為vì 父phụ 母mẫu為vì 其kỳ 安an 立lập菩Bồ 提Đề 心tâm 故cố為vì 養dưỡng 育dục令linh 其kỳ 成thành 就tựu菩Bồ 薩Tát 道Đạo 故cố為vì 衛vệ 護hộ令linh 其kỳ 遠viễn 離ly三tam 惡ác 道đạo 故cố為vì 船thuyền 師sư令linh 其kỳ 得đắc 度độ生sanh 死tử 海hải 故cố為vì 歸quy 依y令linh 捨xả 諸chư 魔ma煩phiền 惱não 怖bố 故cố為vì 究cứu 竟cánh令linh 其kỳ 永vĩnh 得đắc清thanh 涼lương 樂lạc 故cố為vì 津tân 濟tế令linh 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 海hải 故cố為vì 導đạo 師sư令linh 至chí 一nhất 切thiết法Pháp 寶bảo 洲châu 故cố為vì 妙diệu 華hoa開khai 敷phu 諸chư 佛Phật功công 德đức 心tâm 故cố為vì 嚴nghiêm 具cụ常thường 放phóng 福phước 德đức智trí 慧tuệ 光quang 故cố為vì 可khả 樂lạc凡phàm 有hữu 所sở 作tác悉tất 端đoan 嚴nghiêm 故cố為vì 可khả 尊tôn遠viễn 離ly 一nhất 切thiết諸chư 惡ác 業nghiệp 故cố為vì 普Phổ 賢Hiền具cụ 足túc 一nhất 切thiết端đoan 嚴nghiêm 身thân 故cố為vì 大đại 明minh常thường 放phóng 智trí 慧tuệ淨tịnh 光quang 明minh 故cố為vì 大đại 雲vân常thường 雨vũ 一nhất 切thiết甘cam 露lộ 法Pháp 故cố

聖thánh 者giả菩Bồ 薩Tát 如như 是thị修tu 諸chư 行hành 時thời令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 生sanh 愛ái 樂nhạo具cụ 足túc 法Pháp 樂lạc

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử將tương 昇thăng 法Pháp 堂đường其kỳ 無Vô 憂Ưu 德Đức及cập 諸chư 神thần 眾chúng以dĩ 出xuất 過quá 諸chư 天thiên上thượng 妙diệu 華hoa 鬘man塗đồ 香hương 末mạt 香hương及cập 以dĩ 種chủng 種chủng寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 具cụ散tán 善Thiện 財Tài 上thượng而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

汝nhữ 今kim 出xuất 世thế 間gian
為vi 世thế 大đại 明minh 燈đăng
普phổ 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh
勤cần 求cầu 無vô 上thượng 覺giác


無vô 量lượng 億ức 千thiên 劫kiếp
難nan 可khả 得đắc 見kiến 汝nhữ
功công 德đức 日nhật 今kim 出xuất
滅diệt 除trừ 諸chư 世thế 闇ám


汝nhữ 見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh
顛điên 倒đảo 惑hoặc 所sở 覆phú
而nhi 興hưng 大đại 悲bi 意ý
求cầu 證chứng 無vô 師sư 道Đạo


汝nhữ 以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm
尋tầm 求cầu 佛Phật 菩Bồ 提Đề
承thừa 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức
不bất 自tự 惜tích 身thân 命mạng


汝nhữ 於ư 諸chư 世thế 間gian
無vô 依y 無vô 所sở 著trước
其kỳ 心tâm 普phổ 無vô 礙ngại
清thanh 淨tịnh 如như 虛hư 空không


汝nhữ 修tu 菩Bồ 提Đề 行hành
功công 德đức 悉tất 圓viên 滿mãn
放phóng 大đại 智trí 慧tuệ 光quang
普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 世thế


汝nhữ 不bất 離ly 世thế 間gian
亦diệc 不bất 著trước 於ư 世thế
行hành 世thế 無vô 障chướng 礙ngại
如như 風phong 遊du 虛hư 空không


譬thí 如như 火hỏa 災tai 起khởi
一nhất 切thiết 無vô 能năng 滅diệt
汝nhữ 修tu 菩Bồ 提Đề 行hành
精tinh 進tấn 火hỏa 亦diệc 然nhiên


勇dũng 猛mãnh 大đại 精tinh 進tấn
堅kiên 固cố 不bất 可khả 動động
金kim 剛cang 慧tuệ 師sư 子tử
遊du 行hành 無vô 所sở 畏úy


一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 中trung
所sở 有hữu 諸chư 剎sát 海hải
汝nhữ 悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ
親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức


爾nhĩ 時thời 無Vô 憂Ưu 德Đức 神Thần說thuyết 此thử 頌tụng 已dĩ為vì 愛ái 樂nhạo 法Pháp 故cố隨tùy 逐trục 善Thiện 財Tài恒hằng 不bất 捨xả 離ly

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử入nhập 普Phổ 現Hiện 法Pháp 界Giới 光Quang 明Minh 講Giảng 堂Đường周chu 遍biến 推thôi 求cầu彼bỉ 釋Thích 氏Thị 女nữ見kiến 在tại 堂đường 內nội坐tọa 寶bảo 蓮liên 華hoa師sư 子tử 之chi 座tòa八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 采thải 女nữ所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu是thị 諸chư 采thải 女nữ靡mĩ 不bất 皆giai 從tùng王vương 種chủng 中trung 生sanh悉tất 於ư 過quá 去khứ修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành同đồng 種chúng 善thiện 根căn布bố 施thí 愛ái 語ngữ普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh已dĩ 能năng 明minh 見kiến一Nhất 切Thiết 智Trí 境cảnh已dĩ 共cộng 修tu 集tập佛Phật 菩Bồ 提Đề 行hành恒hằng 住trụ 正chánh 定định常thường 遊du 大đại 悲bi普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh猶do 如như 一nhất 子tử慈từ 心tâm 具cụ 足túc眷quyến 屬thuộc 清thanh 淨tịnh已dĩ 於ư 過quá 去khứ成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát不bất 可khả 思tư 議nghị善thiện 巧xảo 方phương 便tiện皆giai 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật離ly 諸chư 取thủ 著trước不bất 樂nhạo 生sanh 死tử雖tuy 行hành 諸chư 有hữu心tâm 常thường 清thanh 淨tịnh恒hằng 勤cần 觀quán 察sát一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo離ly 障chướng 蓋cái 網võng超siêu 諸chư 著trước 處xứ從tùng 於ư 法Pháp 身thân而nhi 示thị 化hóa 形hình生sanh 普Phổ 賢Hiền 行hành長trưởng 菩Bồ 薩Tát 力lực智trí 日nhật 慧tuệ 燈đăng悉tất 已dĩ 圓viên 滿mãn

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử詣nghệ 彼bỉ 釋Thích 女nữ瞿Cù 波Ba 之chi 所sở頂đảnh 禮lễ 其kỳ 足túc合hợp 掌chưởng 而nhi 住trụ作tác 如như 是thị 言ngôn

聖thánh 者giả我ngã 已dĩ 先tiên 發phát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm而nhi 未vị 知tri 菩Bồ 薩Tát云vân 何hà 於ư 生sanh 死tử 中trung而nhi 不bất 為vị 生sanh 死tử過quá 患hoạn 所sở 染nhiễm了liễu 法pháp 自tự 性tánh而nhi 不bất 住trụ 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 地Địa具cụ 足túc 佛Phật 法Pháp而nhi 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành住trụ 菩Bồ 薩Tát 地Địa而nhi 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới超siêu 過quá 世thế 間gian而nhi 於ư 世thế 受thọ 生sanh成thành 就tựu 法Pháp 身thân而nhi 示thị 現hiện 無vô 邊biên種chủng 種chủng 色sắc 身thân證chứng 無vô 相tướng 法Pháp而nhi 為vì 眾chúng 生sanh示thị 現hiện 諸chư 相tướng知tri 法pháp 無vô 說thuyết而nhi 廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp知tri 眾chúng 生sanh 空không而nhi 恒hằng 不bất 捨xả化hóa 眾chúng 生sanh 事sự雖tuy 知tri 諸chư 佛Phật不bất 生sanh 不bất 滅diệt而nhi 勤cần 供cúng 養dường無vô 有hữu 退thoái 轉chuyển雖tuy 知tri 諸chư 法pháp無vô 業nghiệp 無vô 報báo而nhi 修tu 諸chư 善thiện 行hành恒hằng 不bất 止chỉ 息tức

時thời 瞿Cù 波Ba 女Nữ告cáo 善Thiện 財Tài 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 能năng 問vấn菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 行hành 法Pháp修tu 習tập 普Phổ 賢Hiền諸chư 行hành 願nguyện 者giả能năng 如như 是thị 問vấn諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi我ngã 當đương 承thừa 佛Phật 神thần 力lực為vì 汝nhữ 宣tuyên 說thuyết

善thiện 男nam 子tử若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 十thập 法Pháp則tắc 能năng 圓viên 滿mãn因Nhân 陀Đà 羅La 網võng普phổ 智trí 光quang 明minh菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị依y 善Thiện 知Tri 識Thức 故cố得đắc 廣quảng 大đại 勝thắng 解giải 故cố得đắc 清thanh 淨tịnh 欲dục 樂lạc 故cố集tập 一nhất 切thiết 福phước 智trí 故cố於ư 諸chư 佛Phật 所sở聽thính 聞văn 法Pháp 故cố心tâm 恒hằng 不bất 捨xả三tam 世thế 佛Phật 故cố同đồng 於ư 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố一nhất 切thiết 如Như 來Lai所sở 護hộ 念niệm 故cố大đại 悲bi 妙diệu 願nguyện皆giai 清thanh 淨tịnh 故cố能năng 以dĩ 智trí 力lực普phổ 斷đoạn 一nhất 切thiết諸chư 生sanh 死tử 故cố

是thị 為vi 十thập

若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 此thử 法Pháp則tắc 能năng 圓viên 滿mãn因Nhân 陀Đà 羅La 網võng普phổ 智trí 光quang 明minh菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành

佛Phật 子tử若nhược 菩Bồ 薩Tát 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức則tắc 能năng 精tinh 進tấn 不bất 退thoái修tu 習tập 出xuất 生sanh無vô 盡tận 佛Phật 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 以dĩ 十thập 種chủng 法Pháp承thừa 事sự 善Thiện 知Tri 識Thức何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị於ư 自tự 身thân 命mạng無vô 所sở 顧cố 惜tích於ư 世thế 樂lạc 具cụ心tâm 不bất 貪tham 求cầu知tri 一nhất 切thiết 法pháp性tánh 皆giai 平bình 等đẳng永vĩnh 不bất 退thoái 捨xả一Nhất 切Thiết 智Trí 願nguyện觀quán 察sát 一nhất 切thiết法Pháp 界Giới 實thật 相tướng心tâm 恒hằng 捨xả 離ly一nhất 切thiết 有hữu 海hải知tri 法pháp 如như 空không心tâm 無vô 所sở 依y成thành 就tựu 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện常thường 能năng 示thị 現hiện一nhất 切thiết 剎sát 海hải淨tịnh 修tu 菩Bồ 薩Tát無vô 礙ngại 智trí 輪luân

佛Phật 子tử應ưng 以dĩ 此thử 法Pháp承thừa 事sự 一nhất 切thiết諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức無vô 所sở 違vi 逆nghịch

爾nhĩ 時thời 釋Thích 迦Ca 瞿Cù 波Ba 女Nữ欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

菩Bồ 薩Tát 為vì 利lợi 諸chư 群quần 生sanh
正chánh 念niệm 親thân 承thừa 善Thiện 知Tri 識Thức
敬kính 之chi 如như 佛Phật 心tâm 無vô 怠đãi
此thử 行hành 於ư 世thế 帝đế 網võng 行hành


勝thắng 解giải 廣quảng 大đại 如như 虛hư 空không
一nhất 切thiết 三tam 世thế 悉tất 入nhập 中trung
國quốc 土độ 眾chúng 生sanh 佛Phật 皆giai 爾nhĩ
此thử 是thị 普phổ 智trí 光quang 明minh 行hành


志chí 樂nhạo 如như 空không 無vô 有hữu 際tế
永vĩnh 斷đoạn 煩phiền 惱não 離ly 諸chư 垢cấu
一nhất 切thiết 佛Phật 所sở 修tu 功công 德đức
此thử 行hành 於ư 世thế 身thân 雲vân 行hành


菩Bồ 薩Tát 修tu 習tập 一Nhất 切Thiết 智Trí
不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức 海hải
淨tịnh 諸chư 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 身thân
此thử 行hành 於ư 世thế 不bất 染nhiễm 行hành


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 所sở
聽thính 受thọ 其kỳ 法Pháp 無vô 厭yếm 足túc
能năng 生sanh 實thật 相tướng 智trí 慧tuệ 燈đăng
此thử 行hành 於ư 世thế 普phổ 照chiếu 行hành


十thập 方phương 諸chư 佛Phật 無vô 有hữu 量lượng
一nhất 念niệm 一nhất 切thiết 悉tất 能năng 入nhập
心tâm 恒hằng 不bất 捨xả 諸chư 如Như 來Lai
此thử 向hướng 菩Bồ 提Đề 大đại 願nguyện 行hành


能năng 入nhập 諸chư 佛Phật 大đại 眾chúng 會hội
一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 海hải
願nguyện 海hải 及cập 以dĩ 方phương 便tiện 海hải
此thử 行hành 於ư 世thế 帝đế 網võng 行hành


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở 加gia 持trì
盡tận 未vị 來lai 際tế 無vô 邊biên 劫kiếp
處xứ 處xứ 修tu 行hành 普Phổ 賢Hiền 道Đạo
此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 分phân 身thân 行hành


見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 受thọ 大đại 苦khổ
起khởi 大đại 慈từ 悲bi 現hiện 世thế 間gian
演diễn 法Pháp 光quang 明minh 除trừ 闇ám 冥minh
此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 智trí 日nhật 行hành


見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh 在tại 諸chư 趣thú
為vì 集tập 無vô 邊biên 妙diệu 法Pháp 輪luân
令linh 其kỳ 永vĩnh 斷đoạn 生sanh 死tử 流lưu
此thử 是thị 修tu 行hành 普Phổ 賢Hiền 行hành


菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 此thử 方phương 便tiện
隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm 而nhi 現hiện 身thân
普phổ 於ư 一nhất 切thiết 諸chư 趣thú 中trung
化hóa 度độ 無vô 量lượng 諸chư 含hàm 識thức


以dĩ 大đại 慈từ 悲bi 方phương 便tiện 力lực
普phổ 遍biến 世thế 間gian 而nhi 現hiện 身thân
隨tùy 其kỳ 解giải 欲dục 為vi 說thuyết 法Pháp
皆giai 令linh 趣thú 向hướng 菩Bồ 提Đề 道Đạo


時thời 釋Thích 迦Ca 瞿Cù 波Ba說thuyết 此thử 頌tụng 已dĩ告cáo 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 言ngôn

善thiện 男nam 子tử我ngã 已dĩ 成thành 就tựu觀quán 察sát 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 海hải 解giải 脫thoát 門môn

善Thiện 財Tài 言ngôn

大đại 聖thánh此thử 解giải 脫thoát 門môn境cảnh 界giới 云vân 何hà

答đáp 言ngôn

善thiện 男nam 子tử我ngã 入nhập 此thử 解giải 脫thoát知tri 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp所sở 有hữu 眾chúng 生sanh於ư 諸chư 趣thú 中trung死tử 此thử 生sanh 彼bỉ作tác 善thiện 作tác 惡ác受thọ 諸chư 果quả 報báo有hữu 求cầu 出xuất 離ly不bất 求cầu 出xuất 離ly正chánh 定định 邪tà 定định及cập 以dĩ 不bất 定định有hữu 煩phiền 惱não 善thiện 根căn無vô 煩phiền 惱não 善thiện 根căn具cụ 足túc 善thiện 根căn不bất 具cụ 足túc 善thiện 根căn不bất 善thiện 根căn 所sở 攝nhiếp 善thiện 根căn善thiện 根căn 所sở 攝nhiếp 不bất 善thiện 根căn如như 是thị 所sở 集tập善thiện 不bất 善thiện 法pháp我ngã 皆giai 知tri 見kiến

又hựu 彼bỉ 劫kiếp 中trung所sở 有hữu 諸chư 佛Phật名danh 號hiệu 次thứ 第đệ我ngã 悉tất 了liễu 知tri

彼bỉ 佛Phật 世Thế 尊Tôn從tùng 初sơ 發phát 心tâm及cập 以dĩ 方phương 便tiện求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí出xuất 生sanh 一nhất 切thiết諸chư 大đại 願nguyện 海hải供cúng 養dường 諸chư 佛Phật修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân現hiện 大đại 神thần 通thông化hóa 度độ 眾chúng 生sanh我ngã 悉tất 了liễu 知tri

亦diệc 知tri 彼bỉ 佛Phật眾chúng 會hội 差sai 別biệt其kỳ 眾chúng 會hội 中trung有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh依y 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa而nhi 得đắc 出xuất 離ly其kỳ 聲Thanh 聞Văn 眾chúng過quá 去khứ 修tu 習tập一nhất 切thiết 善thiện 根căn及cập 其kỳ 所sở 得đắc種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ我ngã 悉tất 了liễu 知tri

有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh依y 獨Độc 覺Giác 乘Thừa而nhi 得đắc 出xuất 離ly其kỳ 諸chư 獨Độc 覺Giác所sở 有hữu 善thiện 根căn所sở 得đắc 菩Bồ 提Đề寂tịch 滅diệt 解giải 脫thoát神thần 通thông 變biến 化hóa成thành 熟thục 眾chúng 生sanh入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn我ngã 悉tất 了liễu 知tri

亦diệc 知tri 彼bỉ 佛Phật諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng其kỳ 諸chư 菩Bồ 薩Tát從tùng 初sơ 發phát 心tâm修tu 習tập 善thiện 根căn出xuất 生sanh 無vô 量lượng諸chư 大đại 願nguyện 行hành成thành 就tựu 滿mãn 足túc諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 薩Tát 之chi 道Đạo以dĩ 自tự 在tại 力lực入nhập 菩Bồ 薩Tát 地Địa住trụ 菩Bồ 薩Tát 地Địa觀quán 菩Bồ 薩Tát 地Địa淨tịnh 菩Bồ 薩Tát 地Địa菩Bồ 薩Tát 地Địa 相tướng菩Bồ 薩Tát 地Địa 智trí菩Bồ 薩Tát 攝nhiếp 智trí菩Bồ 薩Tát 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 智trí菩Bồ 薩Tát 建kiến 立lập 智trí菩Bồ 薩Tát 廣quảng 大đại 行hành 境cảnh 界giới菩Bồ 薩Tát 神thần 通thông 行hành菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 海hải菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện菩Bồ 薩Tát 於ư 念niệm 念niệm 中trung所sở 入nhập 三tam 昧muội 海hải所sở 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 光quang 明minh所sở 獲hoạch 一Nhất 切Thiết 智Trí 電điện 光quang 雲vân所sở 得đắc 實thật 相tướng 忍nhẫn所sở 通thông 達đạt 一Nhất 切Thiết 智Trí所sở 住trụ 剎sát 海hải所sở 入nhập 法pháp 海hải所sở 知tri 眾chúng 生sanh 海hải所sở 住trụ 方phương 便tiện所sở 發phát 誓thệ 願nguyện所sở 現hiện 神thần 通thông我ngã 悉tất 了liễu 知tri

善thiện 男nam 子tử此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới盡tận 未vị 來lai 際tế所sở 有hữu 劫kiếp 海hải展triển 轉chuyển 不bất 斷đoạn我ngã 皆giai 了liễu 知tri如như 知tri 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới亦diệc 知tri 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 內nội微vi 塵trần 數số 世thế 界giới亦diệc 知tri 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 內nội一nhất 切thiết 世thế 界giới亦diệc 知tri 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 微vi 塵trần 內nội所sở 有hữu 世thế 界giới亦diệc 知tri 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 外ngoại十thập 方phương 無vô 間gián所sở 住trụ 世thế 界giới亦diệc 知tri 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới世thế 界giới 種chủng 所sở 攝nhiếp 世thế 界giới亦diệc 知tri 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 世Thế 尊Tôn此thử 華Hoa 藏Tạng 世Thế 界Giới 海hải 中trung十thập 方phương 無vô 量lượng諸chư 世thế 界giới 種chủng所sở 攝nhiếp 世thế 界giới所sở 謂vị世thế 界giới 廣quảng 博bác世thế 界giới 安an 立lập世thế 界giới 輪luân世thế 界giới 場tràng世thế 界giới 差sai 別biệt世thế 界giới 轉chuyển世thế 界giới 蓮liên 華hoa世thế 界giới 須Tu 彌Di世thế 界giới 名danh 號hiệu盡tận 此thử 世thế 界giới 海hải一nhất 切thiết 世thế 界giới由do 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 世Thế 尊Tôn本bổn 願nguyện 力lực 故cố我ngã 悉tất 能năng 知tri亦diệc 能năng 憶ức 念niệm

亦diệc 念niệm 如Như 來Lai往vãng 昔tích 所sở 有hữu諸chư 因nhân 緣duyên 海hải所sở 謂vị修tu 集tập 一nhất 切thiết諸chư 乘thừa 方phương 便tiện無vô 量lượng 劫kiếp 中trung住trụ 菩Bồ 薩Tát 行hành淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh承thừa 事sự 諸chư 佛Phật造tạo 立lập 住trú 處xứ聽thính 受thọ 說thuyết 法Pháp獲hoạch 諸chư 三tam 昧muội得đắc 諸chư 自tự 在tại修tu 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật入nhập 佛Phật 功công 德đức 海hải持trì 戒giới 苦khổ 行hành具cụ 足túc 諸chư 忍nhẫn勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn成thành 就tựu 諸chư 禪thiền圓viên 滿mãn 淨tịnh 慧tuệ於ư 一nhất 切thiết 處xứ示thị 現hiện 受thọ 生sanh普Phổ 賢Hiền 行hành 願nguyện悉tất 皆giai 清thanh 淨tịnh普phổ 入nhập 諸chư 剎sát普phổ 淨tịnh 佛Phật 土độ普phổ 入nhập 一nhất 切thiết如Như 來Lai 智trí 海hải普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề得đắc 於ư 如Như 來Lai大đại 智trí 光quang 明minh證chứng 於ư 諸chư 佛Phật一Nhất 切Thiết 智Trí 性tánh成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân及cập 其kỳ 所sở 有hữu道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội其kỳ 眾chúng 會hội 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh往vãng 世thế 已dĩ 來lai所sở 種chúng 善thiện 根căn從tùng 初sơ 發phát 心tâm成thành 熟thục 眾chúng 生sanh修tu 行hành 方phương 便tiện念niệm 念niệm 增tăng 長trưởng獲hoạch 諸chư 三tam 昧muội神thần 通thông 解giải 脫thoát如như 是thị 一nhất 切thiết我ngã 悉tất 了liễu 知tri

何hà 以dĩ 故cố我ngã 此thử 解giải 脫thoát能năng 知tri 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 行hành一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 行hành 善thiện 根căn一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh雜tạp 染nhiễm 清thanh 淨tịnh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 差sai 別biệt一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn諸chư 三tam 昧muội 門môn一nhất 切thiết 緣Duyên 覺Giác寂tịch 靜tĩnh 三tam 昧muội神thần 通thông 解giải 脫thoát一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 如Như 來Lai解giải 脫thoát 光quang 明minh皆giai 了liễu 知tri 故cố

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử白bạch 瞿Cù 波Ba 言ngôn

聖thánh 者giả 得đắc 此thử 解giải 脫thoát其kỳ 已dĩ 久cửu 如như

答đáp 言ngôn

善thiện 男nam 子tử我ngã 於ư 往vãng 世thế過quá 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp有hữu 劫kiếp 名danh 勝Thắng 行Hành世thế 界giới 名danh 無Vô 畏Úy彼bỉ 世thế 界giới 中trung有hữu 四tứ 天thiên 下hạ名danh 為vi 安An 隱Ẩn其kỳ 四tứ 天thiên 下hạ閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung有hữu 一nhất 王vương 城thành名danh 高Cao 勝Thắng 樹Thụ於ư 八bát 十thập 王vương 城thành 中trung最tối 為vi 上thượng 首thủ

彼bỉ 時thời 有hữu 王vương名danh 曰viết 財Tài 主Chủ其kỳ 王vương 具cụ 有hữu六lục 萬vạn 采thải 女nữ五ngũ 百bách 大đại 臣thần五ngũ 百bách 王vương 子tử其kỳ 諸chư 王vương 子tử皆giai 悉tất 勇dũng 健kiện能năng 伏phục 怨oán 敵địch其kỳ 王vương 太thái 子tử名danh 威Uy 德Đức 主Chủ端đoan 正chánh 殊thù 特đặc人nhân 所sở 樂nhạo 見kiến足túc 下hạ 平bình 滿mãn輪luân 相tướng 備bị 具cụ足túc 趺phu 隆long 起khởi手thủ 足túc 指chỉ 間gian皆giai 有hữu 網võng 縵man足túc 跟cân 齊tề 正chánh手thủ 足túc 柔nhu 軟nhuyễn伊y 尼ni 耶da 鹿lộc 王vương 七thất 處xứ 圓viên 滿mãn陰âm 藏tàng 隱ẩn 密mật其kỳ 身thân 上thượng 分phần如như 師sư 子tử 王vương兩lưỡng 肩kiên 平bình 滿mãn雙song 臂tý 傭dong 長trường身thân 相tướng 端đoan 直trực頸cảnh 文văn 三tam 道đạo頰giáp 如như 師sư 子tử具cụ 四tứ 十thập 齒xỉ悉tất 皆giai 齊tề 密mật四tứ 牙nha 鮮tiên 白bạch其kỳ 舌thiệt 長trường 廣quảng出xuất 梵Phạn 音âm 聲thanh眼nhãn 目mục 紺cám 青thanh睫tiệp 如như 牛ngưu 王vương眉mi 間gian 毫hào 相tướng頂đảnh 上thượng 肉nhục 髻kế皮bì 膚phu 細tế 軟nhuyễn如như 真chân 金kim 色sắc身thân 毛mao 上thượng 靡mĩ髮phát 帝đế 青thanh 色sắc其kỳ 身thân 洪hồng 滿mãn如như 尼ni 拘câu 陀đà 樹thụ

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử受thọ 父phụ 王vương 教giáo與dữ 十thập 千thiên 采thải 女nữ詣nghệ 香Hương 芽Nha 園Viên遊du 觀quan 戲hí 樂lạc太thái 子tử 是thị 時thời乘thừa 妙diệu 寶bảo 車xa其kỳ 車xa 具cụ 有hữu種chủng 種chủng 嚴nghiêm 飾sức置trí 大đại 摩ma 尼ni師sư 子tử 之chi 座tòa而nhi 坐tọa 其kỳ 上thượng五ngũ 百bách 采thải 女nữ各các 執chấp 寶bảo 繩thằng牽khiên 馭ngự 而nhi 行hành進tiến 止chỉ 有hữu 度độ不bất 遲trì 不bất 速tốc百bách 千thiên 萬vạn 人nhân持trì 諸chư 寶bảo 蓋cái百bách 千thiên 萬vạn 人nhân持trì 諸chư 寶bảo 幢tràng百bách 千thiên 萬vạn 人nhân持trì 諸chư 寶bảo 幡phan百bách 千thiên 萬vạn 人nhân作tác 諸chư 妓kỹ 樂nhạc百bách 千thiên 萬vạn 人nhân燒thiêu 諸chư 名danh 香hương百bách 千thiên 萬vạn 人nhân散tán 諸chư 妙diệu 華hoa前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu而nhi 為vi 翊dực 從tùng道đạo 路lộ 平bình 正chánh無vô 有hữu 高cao 下hạ眾chúng 寶bảo 雜tạp 華hoa散tán 布bố 其kỳ 上thượng寶bảo 樹thụ 行hàng 列liệt寶bảo 網võng 彌di 覆phú種chủng 種chủng 樓lâu 閣các延diên 其kỳ 間gian其kỳ 樓lâu 閣các 中trung或hoặc 有hữu 積tích 聚tụ種chủng 種chủng 珍trân 寶bảo或hoặc 有hữu 陳trần 列liệt諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ或hoặc 有hữu 供cung 設thiết種chủng 種chủng 飲ẩm 食thực或hoặc 有hữu 懸huyền 布bố種chủng 種chủng 衣y 服phục或hoặc 有hữu 備bị 擬nghĩ諸chư 資tư 生sanh 物vật或hoặc 復phục 安an 置trí端đoan 正chánh 女nữ 人nhân及cập 以dĩ 無vô 量lượng僮đồng 僕bộc 侍thị 從tùng隨tùy 有hữu 所sở 須tu悉tất 皆giai 施thí 與dữ

時thời 有hữu 母mẫu 人nhân名danh 為vi 善Thiện 現Hiện將tương 一nhất 童đồng 女nữ名danh 具Cụ 足Túc 妙Diệu 德Đức顏nhan 容dung 端đoan 正chánh色sắc 相tướng 嚴nghiêm 潔khiết洪hồng 纖tiêm 得đắc 所sở修tu 短đoản 合hợp 度độ目mục 髮phát 紺cám 青thanh聲thanh 如như 梵Phạn 音âm善thiện 達đạt 工công 巧xảo精tinh 通thông 辯biện 論luận恭cung 勤cần 匪phỉ 懈giải慈từ 愍mẫn 不bất 害hại具cụ 足túc 慚tàm 愧quý柔nhu 和hòa 質chất 直trực離ly 癡si 寡quả 欲dục無vô 諸chư 諂siểm 誑cuống乘thừa 妙diệu 寶bảo 車xa采thải 女nữ 圍vi 遶nhiễu及cập 與dữ 其kỳ 母mẫu從tùng 王vương 城thành 出xuất

先tiên 太thái 子tử 行hành見kiến 其kỳ 太thái 子tử言ngôn 辭từ 諷phúng 詠vịnh心tâm 生sanh 愛ái 染nhiễm而nhi 白bạch 母mẫu 言ngôn

我ngã 心tâm 願nguyện 得đắc敬kính 事sự 此thử 人nhân若nhược 不bất 遂toại 情tình當đương 自tự 殞vẫn 滅diệt

母mẫu 告cáo 女nữ 言ngôn

莫mạc 生sanh 此thử 念niệm

何hà 以dĩ 故cố此thử 甚thậm 難nan 得đắc此thử 人nhân 具cụ 足túc輪Luân 王Vương 諸chư 相tướng後hậu 當đương 嗣tự 位vị作tác 轉Chuyển 輪Luân 王Vương有hữu 寶bảo 女nữ 出xuất騰đằng 空không 自tự 在tại我ngã 等đẳng 卑ty 賤tiện非phi 其kỳ 匹thất 偶ngẫu此thử 處xứ 難nan 得đắc勿vật 生sanh 是thị 念niệm

彼bỉ 香Hương 芽Nha 園Viên 側trắc有hữu 一nhất 道Đạo 場Tràng名danh 法Pháp 雲Vân 光Quang 明Minh時thời 有hữu 如Như 來Lai名danh 勝Thắng 日Nhật 身Thân十thập 號hiệu 具cụ 足túc於ư 中trung 出xuất 現hiện已dĩ 經kinh 七thất 日nhật時thời 彼bỉ 童đồng 女nữ暫tạm 時thời 假giả 寐mị夢mộng 見kiến 其kỳ 佛Phật

從tùng 夢mộng 覺giác 已dĩ空không 中trung 有hữu 天thiên而nhi 告cáo 之chi 言ngôn

勝Thắng 日Nhật 身Thân 如Như 來Lai於ư 法Pháp 雲Vân 光Quang 明Minh 道Đạo 場Tràng成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác已dĩ 經kinh 七thất 日nhật諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 脩tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già梵Phạm 天Thiên乃nãi 至chí 色Sắc 究Cứu 竟Cánh 天Thiên諸chư 地địa 神thần風phong 神thần火hỏa 神thần水thủy 神thần河hà 神thần海hải 神thần山sơn 神thần樹thụ 神thần園viên 神thần藥dược 神thần主chủ 城thành 神thần 等đẳng為vì 見kiến 佛Phật 故cố皆giai 來lai 集tập 會hội

時thời 妙Diệu 德Đức 童Đồng 女Nữ夢mộng 覩đổ 如Như 來Lai 故cố聞văn 佛Phật 功công 德đức 故cố其kỳ 心tâm 安an 隱ẩn無vô 有hữu 怖bố 畏úy於ư 太thái 子tử 前tiền而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

我ngã 身thân 最tối 端đoan 正chánh
名danh 聞văn 遍biến 十thập 方phương
智trí 慧tuệ 無vô 等đẳng 倫luân
善thiện 達đạt 諸chư 工công 巧xảo


無vô 量lượng 百bách 千thiên 眾chúng
見kiến 我ngã 皆giai 貪tham 染nhiễm
我ngã 心tâm 不bất 於ư 彼bỉ
而nhi 生sanh 少thiểu 愛ái 欲dục


無vô 瞋sân 亦diệc 無vô 恨hận
無vô 嫌hiềm 亦diệc 無vô 喜hỷ
但đãn 發phát 廣quảng 大đại 心tâm
利lợi 益ích 諸chư 眾chúng 生sanh


我ngã 今kim 見kiến 太thái 子tử
具cụ 諸chư 功công 德đức 相tướng
其kỳ 心tâm 大đại 欣hân 慶khánh
諸chư 根căn 咸hàm 悅duyệt 樂lạc


色sắc 如như 光quang 明minh 寶bảo
髮phát 美mỹ 而nhi 右hữu 旋toàn
額ngạch 廣quảng 眉mi 纖tiêm 曲khúc
我ngã 心tâm 願nguyện 事sự 汝nhữ


我ngã 觀quán 太thái 子tử 身thân
譬thí 若nhược 真chân 金kim 像tượng
亦diệc 如như 大đại 寶bảo 山sơn
相tướng 好hảo 有hữu 光quang 明minh


目mục 廣quảng 紺cám 青thanh 色sắc
月nguyệt 面diện 師sư 子tử 頰giáp
喜hỷ 顏nhan 美mỹ 妙diệu 音âm
願nguyện 垂thùy 哀ai 納nạp 我ngã


舌thiệt 相tướng 廣quảng 長trường 妙diệu
猶do 如như 赤xích 銅đồng 色sắc
梵Phạn 音âm 緊khẩn 那na 聲thanh
聞văn 者giả 皆giai 歡hoan 喜hỷ


口khẩu 方phương 不bất 褰khiên 縮súc
齒xỉ 白bạch 悉tất 齊tề 密mật
發phát 言ngôn 現hiện 笑tiếu 時thời
見kiến 者giả 心tâm 歡hoan 喜hỷ


離ly 垢cấu 清thanh 淨tịnh 身thân
具cụ 相tướng 三tam 十thập 二nhị
必tất 當đương 於ư 此thử 界giới
而nhi 作tác 轉Chuyển 輪Luân 位vị


爾nhĩ 時thời 太thái 子tử告cáo 彼bỉ 女nữ 言ngôn

汝nhữ 是thị 誰thùy 女nữ為vi 誰thùy 守thủ 護hộ若nhược 先tiên 屬thuộc 人nhân我ngã 則tắc 不bất 應ưng起khởi 愛ái 染nhiễm 心tâm

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử以dĩ 頌tụng 問vấn 言ngôn

汝nhữ 身thân 極cực 清thanh 淨tịnh
功công 德đức 相tướng 具cụ 足túc
我ngã 今kim 問vấn 於ư 汝nhữ
汝nhữ 於ư 誰thùy 所sở 住trụ


誰thùy 為vi 汝nhữ 父phụ 母mẫu
汝nhữ 今kim 繫hệ 屬thuộc 誰thùy
若nhược 已dĩ 屬thuộc 於ư 人nhân
彼bỉ 人nhân 攝nhiếp 受thọ 汝nhữ


汝nhữ 不bất 盜đạo 他tha 物vật
汝nhữ 不bất 有hữu 害hại 心tâm
汝nhữ 不bất 作tác 邪tà 婬dâm
汝nhữ 依y 何hà 語ngữ 住trụ


不bất 說thuyết 他tha 人nhân 惡ác
不bất 壞hoại 他tha 所sở 親thân
不bất 侵xâm 他tha 境cảnh 界giới
不bất 於ư 他tha 恚khuể 怒nộ


不bất 生sanh 邪tà 險hiểm 見kiến
不bất 作tác 相tương 違vi 業nghiệp
不bất 以dĩ 諂siểm 曲khúc 力lực
方phương 便tiện 誑cuống 世thế 間gian


尊tôn 重trọng 父phụ 母mẫu 不phủ
敬kính 善Thiện 知Tri 識Thức 不phủ
見kiến 諸chư 貧bần 窮cùng 人nhân
能năng 生sanh 攝nhiếp 心tâm 不phủ


若nhược 有hữu 善Thiện 知Tri 識Thức
誨hối 示thị 於ư 汝nhữ 法Pháp
能năng 生sanh 堅kiên 固cố 心tâm
究cứu 竟cánh 尊tôn 重trọng 不phủ


愛ái 樂nhạo 於ư 佛Phật 不phủ
了liễu 知tri 菩Bồ 薩Tát 不phủ
眾chúng 僧Tăng 功công 德đức 海hải
汝nhữ 能năng 恭cung 敬kính 不phủ


汝nhữ 能năng 知tri 法Pháp 不phủ
能năng 淨tịnh 眾chúng 生sanh 不phủ
為vi 住trụ 於ư 法Pháp 中trung
為vi 住trụ 於ư 非phi 法pháp


見kiến 諸chư 孤cô 獨độc 者giả
能năng 起khởi 慈từ 心tâm 不phủ
見kiến 惡ác 道đạo 眾chúng 生sanh
能năng 生sanh 大đại 悲bi 不phủ


見kiến 他tha 得đắc 榮vinh 樂lạc
能năng 生sanh 歡hoan 喜hỷ 不phủ
他tha 來lai 逼bức 迫bách 汝nhữ
汝nhữ 無vô 瞋sân 惱não 不phủ


汝nhữ 發phát 菩Bồ 提Đề 意ý
開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh 不phủ
無vô 邊biên 劫kiếp 修tu 行hành
能năng 無vô 疲bì 倦quyện 不phủ


爾nhĩ 時thời 女nữ 母mẫu為vì 其kỳ 太thái 子tử而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

太thái 子tử 汝nhữ 應ưng 聽thính
我ngã 今kim 說thuyết 此thử 女nữ
初sơ 生sanh 及cập 成thành 長trường
一nhất 切thiết 諸chư 因nhân 緣duyên


太thái 子tử 始thỉ 生sanh 日nhật
即tức 從tùng 蓮liên 華hoa 生sanh
其kỳ 目mục 淨tịnh 修tu 廣quảng
肢chi 節tiết 悉tất 具cụ 足túc


我ngã 曾tằng 於ư 春xuân 月nguyệt
遊du 觀quan 娑sa 羅la 園viên
普phổ 見kiến 諸chư 藥dược 草thảo
種chủng 種chủng 皆giai 榮vinh 茂mậu


奇kỳ 樹thụ 發phát 妙diệu 華hoa
望vọng 之chi 如như 慶khánh 雲vân
好hảo 鳥điểu 相tương 和hòa 鳴minh
林lâm 間gian 共cộng 歡hoan 樂lạc


同đồng 遊du 八bát 百bách 女nữ
端đoan 正chánh 奪đoạt 人nhân 心tâm
被bị 服phục 皆giai 嚴nghiêm 麗lệ
歌ca 詠vịnh 悉tất 殊thù 美mỹ


彼bỉ 園viên 有hữu 浴dục 池trì
名danh 曰viết 蓮Liên 華Hoa 幢Tràng
我ngã 於ư 池trì 岸ngạn 坐tọa
采thải 女nữ 眾chúng 圍vi 遶nhiễu


於ư 彼bỉ 蓮liên 池trì 內nội
忽hốt 生sanh 千thiên 葉diệp 華hoa
寶bảo 葉diệp 瑠lưu 璃ly 莖hành
閻Diêm 浮Phù 金kim 為vi 臺đài


爾nhĩ 時thời 夜dạ 分phân 盡tận
日nhật 光quang 初sơ 出xuất 現hiện
其kỳ 蓮liên 正chánh 開khai 剖phẫu
放phóng 大đại 清thanh 淨tịnh 光quang


其kỳ 光quang 極cực 熾sí 盛thịnh
譬thí 如như 日nhật 初sơ 出xuất
普phổ 照chiếu 閻Diêm 浮Phù 提Đề
眾chúng 歎thán 未vị 曾tằng 有hữu


時thời 見kiến 此thử 玉ngọc 女nữ
從tùng 彼bỉ 蓮liên 華hoa 生sanh
其kỳ 身thân 甚thậm 清thanh 淨tịnh
肢chi 分phần 皆giai 圓viên 滿mãn


此thử 是thị 人nhân 間gian 寶bảo
從tùng 於ư 淨tịnh 業nghiệp 生sanh
宿túc 因nhân 無vô 失thất 壞hoại
今kim 受thọ 此thử 果quả 報báo


紺cám 髮phát 青thanh 蓮liên 眼nhãn
梵Phạn 聲thanh 金kim 色sắc 光quang
華hoa 鬘man 眾chúng 寶bảo 髻kế
清thanh 淨tịnh 無vô 諸chư 垢cấu


肢chi 節tiết 悉tất 具cụ 足túc
其kỳ 身thân 無vô 缺khuyết 減giảm
譬thí 如như 真chân 金kim 像tượng
安an 處xử 寶bảo 華hoa 中trung


毛mao 孔khổng 栴chiên 檀đàn 香hương
普phổ 熏huân 於ư 一nhất 切thiết
口khẩu 出xuất 青thanh 蓮liên 香hương
常thường 演diễn 梵Phạn 音âm 聲thanh


此thử 女nữ 所sở 住trú 處xứ
常thường 有hữu 天thiên 音âm 樂nhạc
不bất 應ưng 下hạ 劣liệt 人nhân
而nhi 當đương 如như 是thị 偶ngẫu


世thế 間gian 無vô 有hữu 人nhân
堪kham 與dữ 此thử 為vi 夫phu
唯duy 汝nhữ 相tướng 嚴nghiêm 身thân
願nguyện 垂thùy 見kiến 納nạp 受thọ


非phi 長trường 亦diệc 非phi 短đoản
非phi 麁thô 亦diệc 非phi 細tế
種chủng 種chủng 悉tất 端đoan 嚴nghiêm
願nguyện 垂thùy 見kiến 納nạp 受thọ


文văn 字tự 算toán 數số 法pháp
工công 巧xảo 諸chư 技kỹ 藝nghệ
一nhất 切thiết 皆giai 通thông 達đạt
願nguyện 垂thùy 見kiến 納nạp 受thọ


善thiện 了liễu 諸chư 兵binh 法pháp
巧xảo 斷đoạn 眾chúng 諍tranh 訟tụng
能năng 調điều 難nan 可khả 調điều
願nguyện 垂thùy 見kiến 納nạp 受thọ


其kỳ 身thân 甚thậm 清thanh 淨tịnh
見kiến 者giả 無vô 厭yếm 足túc
功công 德đức 自tự 莊trang 嚴nghiêm
汝nhữ 應ưng 垂thùy 納nạp 受thọ


眾chúng 生sanh 所sở 有hữu 患hoạn
善thiện 達đạt 彼bỉ 緣duyên 起khởi
應ứng 病bệnh 而nhi 與dữ 藥dược
一nhất 切thiết 能năng 消tiêu 滅diệt


閻Diêm 浮Phù 語ngữ 言ngôn 法pháp
差sai 別biệt 無vô 量lượng 種chủng
乃nãi 至chí 妓kỹ 樂nhạc 音âm
靡mĩ 不bất 皆giai 通thông 達đạt


婦phụ 人nhân 之chi 所sở 能năng
此thử 女nữ 一nhất 切thiết 知tri
而nhi 無vô 女nữ 人nhân 過quá
願nguyện 垂thùy 速tốc 納nạp 受thọ


不bất 嫉tật 亦diệc 不bất 慳san
無vô 貪tham 亦diệc 無vô 恚khuể
質chất 直trực 性tánh 柔nhu 軟nhuyễn
離ly 諸chư 麁thô 獷quánh 惡ác


恭cung 敬kính 於ư 尊tôn 者giả
奉phụng 事sự 無vô 違vi 逆nghịch
樂nhạo 修tu 諸chư 善thiện 行hành
此thử 能năng 隨tùy 順thuận 汝nhữ


若nhược 見kiến 於ư 老lão 病bệnh
貧bần 窮cùng 在tại 苦khổ 難nạn
無vô 救cứu 無vô 所sở 依y
常thường 生sanh 大đại 慈từ 愍mẫn


常thường 觀quán 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa
不bất 求cầu 自tự 利lợi 樂lạc
但đãn 願nguyện 益ích 眾chúng 生sanh
以dĩ 此thử 莊trang 嚴nghiêm 心tâm


行hành 住trụ 與dữ 坐tọa 臥ngọa
一nhất 切thiết 無vô 放phóng 逸dật
言ngôn 說thuyết 及cập 默mặc 然nhiên
見kiến 者giả 咸hàm 欣hân 樂nhạo


雖tuy 於ư 一nhất 切thiết 處xứ
皆giai 無vô 染nhiễm 著trước 心tâm
見kiến 有hữu 功công 德đức 人nhân
樂nhạo 觀quán 無vô 厭yếm 足túc


尊tôn 重trọng 善Thiện 知Tri 識Thức
樂nhạo 見kiến 離ly 惡ác 人nhân
其kỳ 心tâm 不bất 躁táo 動động
先tiên 思tư 後hậu 作tác 業nghiệp


福phước 智trí 所sở 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 無vô 怨oán 恨hận
女nữ 人nhân 中trung 最tối 上thượng
宜nghi 應ưng 事sự 太thái 子tử


爾nhĩ 時thời 太thái 子tử入nhập 香Hương 芽Nha 園Viên 已dĩ告cáo 其kỳ 妙Diệu 德Đức及cập 善Thiện 現Hiện 言ngôn

善thiện 女nữ我ngã 趣thú 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề當đương 於ư 盡tận 未vị 來lai 際tế 無vô 量lượng 劫kiếp集tập 一Nhất 切Thiết 智Trí助Trợ 道Đạo 之chi 法Pháp修tu 無vô 邊biên 菩Bồ 薩Tát 行hành淨tịnh 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật供cúng 養dường 一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai護hộ 持trì 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 教giáo嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 佛Phật 國quốc 土độ當đương 令linh 一nhất 切thiết 如Như 來Lai種chủng 性tánh 不bất 斷đoạn當đương 隨tùy 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 種chủng 性tánh而nhi 普phổ 成thành 熟thục當đương 滅diệt 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 生sanh 死tử 苦khổ置trí 於ư 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 處xứ當đương 淨tịnh 治trị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 智trí 慧tuệ 眼nhãn當đương 修tu 習tập 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 所sở 修tu 行hành當đương 安an 住trụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 平bình 等đẳng 心tâm當đương 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 地địa當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 普phổ 歡hoan 喜hỷ當đương 捨xả 一nhất 切thiết 物vật盡tận 未vị 來lai 際tế 行hành檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh普phổ 得đắc 滿mãn 足túc衣y 服phục 飲ẩm 食thực妻thê 妾thiếp 男nam 女nữ頭đầu 目mục 手thủ 足túc如như 是thị 一nhất 切thiết內nội 外ngoại 所sở 有hữu悉tất 當đương 捨xả 施thí無vô 所sở 吝lận 惜tích當đương 於ư 爾nhĩ 時thời汝nhữ 或hoặc 於ư 我ngã而nhi 作tác 障chướng 難nạn施thí 財tài 物vật 時thời汝nhữ 心tâm 吝lận 惜tích施thí 男nam 女nữ 時thời汝nhữ 心tâm 痛thống 惱não割cát 肢chi 體thể 時thời汝nhữ 心tâm 憂ưu 悶muộn捨xả 汝nhữ 出xuất 家gia汝nhữ 心tâm 悔hối 恨hận

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử即tức 為vì 妙Diệu 德Đức而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

哀ai 愍mẫn 眾chúng 生sanh 故cố
我ngã 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
當đương 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp
習tập 行hành 一Nhất 切Thiết 智Trí


無vô 量lượng 大đại 劫kiếp 中trung
淨tịnh 修tu 諸chư 願nguyện 海hải
入nhập 地địa 及cập 治trị 障chướng
悉tất 經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp


三tam 世thế 諸chư 佛Phật 所sở
學học 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật
具cụ 足túc 方phương 便tiện 行hành
成thành 就tựu 菩Bồ 提Đề 道Đạo


十thập 方phương 垢cấu 穢uế 剎sát
我ngã 當đương 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh
一nhất 切thiết 惡ác 道đạo 難nạn
我ngã 當đương 令linh 永vĩnh 出xuất


我ngã 當đương 以dĩ 方phương 便tiện
廣quảng 度độ 諸chư 群quần 生sanh
令linh 滅diệt 愚ngu 癡si 暗ám
住trụ 於ư 佛Phật 智trí 道Đạo


當đương 供cúng 一nhất 切thiết 佛Phật
當đương 淨tịnh 一nhất 切thiết 地địa
起khởi 大đại 慈từ 悲bi 心tâm
悉tất 捨xả 內nội 外ngoại 物vật


汝nhữ 見kiến 來lai 乞khất 者giả
或hoặc 生sanh 慳san 吝lận 心tâm
我ngã 心tâm 常thường 樂nhạo 施thí
汝nhữ 勿vật 違vi 於ư 我ngã


若nhược 見kiến 我ngã 施thí 頭đầu
慎thận 勿vật 生sanh 憂ưu 惱não
我ngã 今kim 先tiên 語ngứ 汝nhữ
令linh 汝nhữ 心tâm 堅kiên 固cố


乃nãi 至chí 截tiệt 手thủ 足túc
汝nhữ 勿vật 嫌hiềm 乞khất 者giả
汝nhữ 今kim 聞văn 我ngã 語ngữ
應ưng 可khả 諦đế 思tư 惟duy


男nam 女nữ 所sở 愛ái 物vật
一nhất 切thiết 我ngã 皆giai 捨xả
汝nhữ 能năng 順thuận 我ngã 心tâm
我ngã 當đương 成thành 汝nhữ 意ý


爾nhĩ 時thời 童đồng 女nữ白bạch 太thái 子tử 言ngôn

敬kính 奉phụng 來lai 教giáo

即tức 說thuyết 頌tụng 言ngôn

無vô 量lượng 劫kiếp 海hải 中trung
地địa 獄ngục 火hỏa 焚phần 身thân
若nhược 能năng 眷quyến 納nạp 我ngã
甘cam 心tâm 受thọ 此thử 苦khổ


無vô 量lượng 受thọ 生sanh 處xứ
碎toái 身thân 如như 微vi 塵trần
若nhược 能năng 眷quyến 納nạp 我ngã
甘cam 心tâm 受thọ 此thử 苦khổ


無vô 量lượng 劫kiếp 頂đảnh 戴đái
廣quảng 大đại 金Kim 剛Cang 山Sơn
若nhược 能năng 眷quyến 納nạp 我ngã
甘cam 心tâm 受thọ 此thử 苦khổ


無vô 量lượng 生sanh 死tử 海hải
以dĩ 我ngã 身thân 肉nhục 施thí
汝nhữ 得đắc 法Pháp 王Vương 處xứ
願nguyện 令linh 我ngã 亦diệc 然nhiên


若nhược 能năng 眷quyến 納nạp 我ngã
與dữ 我ngã 為vi 主chủ 者giả
生sanh 生sanh 行hành 施thí 處xứ
願nguyện 常thường 以dĩ 我ngã 施thí


為vì 愍mẫn 眾chúng 生sanh 苦khổ
而nhi 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
既ký 已dĩ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh
亦diệc 當đương 攝nhiếp 受thọ 我ngã


我ngã 不bất 求cầu 豪hào 富phú
不bất 貪tham 五ngũ 欲dục 樂lạc
但đãn 為vì 共cộng 行hành 法Pháp
願nguyện 以dĩ 仁nhân 為vi 主chủ


紺cám 青thanh 修tu 廣quảng 眼nhãn
慈từ 愍mẫn 觀quán 世thế 間gian
不bất 起khởi 染nhiễm 著trước 心tâm
必tất 成thành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo


太thái 子tử 所sở 行hành 處xứ
地địa 出xuất 眾chúng 寶bảo 華hoa
必tất 作tác 轉Chuyển 輪Luân 王Vương
願nguyện 能năng 眷quyến 納nạp 我ngã


我ngã 曾tằng 夢mộng 見kiến 此thử
妙Diệu 法Pháp 菩Bồ 提Đề 場Tràng
如Như 來Lai 樹thụ 下hạ 坐tọa
無vô 量lượng 眾chúng 圍vi 遶nhiễu


我ngã 夢mộng 彼bỉ 如Như 來Lai
身thân 如như 真chân 金kim 山sơn
以dĩ 手thủ 摩ma 我ngã 頂đảnh
寤ngụ 已dĩ 心tâm 歡hoan 喜hỷ


往vãng 昔tích 眷quyến 屬thuộc 天thiên
名danh 曰viết 喜Hỷ 光Quang 明Minh
彼bỉ 天thiên 為vì 我ngã 說thuyết
道Đạo 場Tràng 佛Phật 興hưng 世thế


我ngã 曾tằng 生sanh 是thị 念niệm
願nguyện 見kiến 太thái 子tử 身thân
彼bỉ 天thiên 報báo 我ngã 言ngôn
汝nhữ 今kim 當đương 得đắc 見kiến


我ngã 昔tích 所sở 志chí 願nguyện
於ư 今kim 悉tất 成thành 滿mãn
唯duy 願nguyện 俱câu 往vãng 詣nghệ
供cúng 養dường 彼bỉ 如Như 來Lai


爾nhĩ 時thời 太thái 子tử聞văn 勝Thắng 日Nhật 身Thân 如Như 來Lai 名danh生sanh 大đại 歡hoan 喜hỷ願nguyện 見kiến 彼bỉ 佛Phật以dĩ 五ngũ 百bách 摩ma 尼ni 寶bảo散tán 其kỳ 女nữ 上thượng冠quan 以dĩ 妙diệu 藏tạng光quang 明minh 寶bảo 冠quan被bị 以dĩ 火hỏa 焰diễm摩ma 尼ni 寶bảo 衣y其kỳ 女nữ 爾nhĩ 時thời心tâm 不bất 動động 搖dao亦diệc 無vô 喜hỷ 相tướng但đãn 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính瞻chiêm 仰ngưỡng 太thái 子tử目mục 不bất 暫tạm 捨xả

其kỳ 母mẫu 善Thiện 現Hiện於ư 太thái 子tử 前tiền而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

此thử 女nữ 極cực 端đoan 正chánh
功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 身thân
昔tích 願nguyện 奉phụng 太thái 子tử
今kim 意ý 已dĩ 滿mãn 足túc


持trì 戒giới 有hữu 智trí 慧tuệ
具cụ 足túc 諸chư 功công 德đức
普phổ 於ư 一nhất 切thiết 世thế
最tối 勝thắng 無vô 倫luân 匹thất


此thử 女nữ 蓮liên 華hoa 生sanh
種chủng 姓tánh 無vô 譏cơ 醜xú
太thái 子tử 同đồng 行hành 業nghiệp
遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 過quá


此thử 女nữ 身thân 柔nhu 軟nhuyễn
猶do 如như 天thiên 繒tăng 纊khoáng
其kỳ 手thủ 所sở 觸xúc 摩ma
眾chúng 患hoạn 悉tất 除trừ 滅diệt


毛mao 孔khổng 出xuất 妙diệu 香hương
芬phân 馨hinh 最tối 無vô 比tỉ
眾chúng 生sanh 若nhược 聞văn 者giả
悉tất 住trụ 於ư 淨tịnh 戒giới


身thân 色sắc 如như 真chân 金kim
端đoan 坐tọa 華hoa 臺đài 上thượng
眾chúng 生sanh 若nhược 見kiến 者giả
離ly 害hại 具cụ 慈từ 心tâm


言ngôn 音âm 極cực 柔nhu 軟nhuyễn
聽thính 之chi 無vô 不bất 喜hỷ
眾chúng 生sanh 若nhược 得đắc 聞văn
悉tất 離ly 諸chư 惡ác 業nghiệp


心tâm 淨tịnh 無vô 瑕hà 垢cấu
遠viễn 離ly 諸chư 諂siểm 曲khúc
稱xứng 心tâm 而nhi 發phát 言ngôn
聞văn 者giả 皆giai 歡hoan 喜hỷ


調điều 柔nhu 具cụ 慚tàm 愧quý
恭cung 敬kính 於ư 尊tôn 宿túc
無vô 貪tham 亦diệc 無vô 誑cuống
憐lân 愍mẫn 諸chư 眾chúng 生sanh


此thử 女nữ 心tâm 不bất 恃thị
色sắc 相tướng 及cập 眷quyến 屬thuộc
但đãn 以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm
恭cung 敬kính 一nhất 切thiết 佛Phật


爾nhĩ 時thời 太thái 子tử與dữ 妙Diệu 德Đức 女Nữ及cập 十thập 千thiên 采thải 女nữ并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc出xuất 香hương 芽nha 園viên詣nghệ 法Pháp 雲Vân 光Quang 明Minh 道Đạo 場Tràng至chí 已dĩ 下hạ 車xa步bộ 進tiến 詣nghệ 如Như 來Lai 所sở見kiến 佛Phật 身thân 相tướng端đoan 嚴nghiêm 寂tịch 靜tĩnh諸chư 根căn 調điều 順thuận內nội 外ngoại 清thanh 淨tịnh如như 大đại 龍long 池trì無vô 諸chư 垢cấu 濁trược皆giai 生sanh 淨tịnh 信tín踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc遶nhiễu 無vô 數số 匝táp

于vu 時thời 太thái 子tử及cập 妙Diệu 德Đức 女Nữ各các 持trì 五ngũ 百bách妙diệu 寶bảo 蓮liên 華hoa供cúng 散tán 彼bỉ 佛Phật太thái 子tử 為vì 佛Phật造tạo 五ngũ 百bách 精tinh 舍xá一nhất 一nhất 皆giai 以dĩ香hương 木mộc 所sở 成thành眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm五ngũ 百bách 摩ma 尼ni以dĩ 為vi 間gian 錯thác

時thời 佛Phật 為vi 說thuyết普Phổ 眼Nhãn 燈Đăng 門Môn 修Tu 多Đa 羅La聞văn 是thị 經Kinh 已dĩ於ư 一nhất 切thiết 法pháp 中trung得đắc 三tam 昧muội 海hải所sở 謂vị得đắc 普Phổ 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 佛Phật 願Nguyện 海Hải 三Tam 昧Muội普Phổ 照Chiếu 三Tam 世Thế 藏Tạng 三Tam 昧Muội現Hiện 見Kiến 一Nhất 切Thiết 佛Phật 道Đạo 場Tràng 三Tam 昧Muội普Phổ 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 三Tam 昧Muội普Phổ 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 世Thế 間Gian 智Trí 燈Đăng 三Tam 昧Muội普Phổ 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 根Căn 智Trí 燈Đăng 三Tam 昧Muội救Cứu 護Hộ 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 光Quang 明Minh 雲Vân 三Tam 昧Muội普Phổ 照Chiếu 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 大Đại 明Minh 燈Đăng 三Tam 昧Muội演Diễn 一Nhất 切Thiết 佛Phật 法Pháp 輪Luân 三Tam 昧Muội具Cụ 足Túc 普Phổ 賢Hiền 清Thanh 淨Tịnh 行Hành 三Tam 昧Muội

時thời 妙Diệu 德Đức 女Nữ 得đắc 三tam 昧muội名danh 難Nan 勝Thắng 海Hải 藏Tạng於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển

時thời 彼bỉ 太thái 子tử與dữ 妙Diệu 德Đức 女Nữ并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc遶nhiễu 無vô 數số 匝táp辭từ 退thoái 還hoàn 宮cung詣nghệ 父phụ 王vương 所sở

拜bái 跪quỵ 畢tất 已dĩ奉phụng 白bạch 王vương 言ngôn

大đại 王vương 當đương 知tri勝Thắng 日Nhật 身Thân 如Như 來Lai出xuất 興hưng 於ư 世thế於ư 此thử 國quốc 內nội法Pháp 雲Vân 光Quang 明Minh 菩Bồ 提Đề 場Tràng 中trung成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác于vu 今kim 未vị 久cửu

爾nhĩ 時thời 大đại 王vương語ngứ 太thái 子tử 言ngôn

是thị 誰thùy 為vì 汝nhữ說thuyết 如như 是thị 事sự天thiên 耶da 人nhân 耶da

太thái 子tử 白bạch 言ngôn

是thị 此thử 具Cụ 足Túc 妙Diệu 德Đức 女Nữ 說thuyết

時thời 王vương 聞văn 已dĩ歡hoan 喜hỷ 無vô 量lượng譬thí 如như 貧bần 人nhân得đắc 大đại 伏phục 藏tạng作tác 如như 是thị 念niệm

佛Phật 無vô 上thượng 寶bảo難nan 可khả 值trị 遇ngộ若nhược 得đắc 見kiến 佛Phật永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết惡ác 道đạo 怖bố 畏úy佛Phật 如như 醫y 王vương能năng 治trị 一nhất 切thiết諸chư 煩phiền 惱não 病bệnh能năng 救cứu 一nhất 切thiết生sanh 死tử 大đại 苦khổ佛Phật 如như 導đạo 師sư能năng 令linh 眾chúng 生sanh至chí 於ư 究cứu 竟cánh安an 隱ẩn 住trú 處xứ

作tác 是thị 念niệm 已dĩ集tập 諸chư 小tiểu 王vương群quần 臣thần 眷quyến 屬thuộc及cập 以dĩ 剎sát 利lợi婆Bà 羅La 門Môn 等đẳng一nhất 切thiết 大đại 眾chúng便tiện 捨xả 王vương 位vị授thọ 與dữ 太thái 子tử灌quán 頂đảnh 訖ngật 已dĩ與dữ 萬vạn 人nhân 俱câu往vãng 詣nghệ 佛Phật 所sở到đáo 已dĩ 禮lễ 足túc遶nhiễu 無vô 數số 匝táp并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc悉tất 皆giai 退thoái 坐tọa

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai觀quán 察sát 彼bỉ 王vương及cập 諸chư 大đại 眾chúng白bạch 毫hào 相tướng 中trung放phóng 大đại 光quang 明minh名danh 一nhất 切thiết 世thế 間gian 心tâm 燈đăng普phổ 照chiếu 十thập 方phương無vô 量lượng 世thế 界giới住trụ 於ư 一nhất 切thiết世thế 主chủ 之chi 前tiền示thị 現hiện 如Như 來Lai不bất 可khả 思tư 議nghị大đại 神thần 通thông 力lực普phổ 令linh 一nhất 切thiết應ưng 受thọ 化hóa 者giả心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai以dĩ 不bất 思tư 議nghị自tự 在tại 神thần 力lực現hiện 身thân 超siêu 出xuất一nhất 切thiết 世thế 間gian以dĩ 圓viên 滿mãn 音âm普phổ 為vì 大đại 眾chúng說thuyết 陀đà 羅la 尼ni名danh 一nhất 切thiết 法pháp 義nghĩa 離ly 闇ám 燈đăng佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 陀đà 羅la 尼ni而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc彼bỉ 王vương 聞văn 已dĩ即tức 時thời 獲hoạch 得đắc大đại 智trí 光quang 明minh其kỳ 眾chúng 會hội 中trung有hữu 閻Diêm 浮Phù 提Đề微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát俱câu 時thời 證chứng 得đắc此thử 陀đà 羅la 尼ni六lục 十thập 萬vạn 那na 由do 他tha 人nhân盡tận 諸chư 有hữu 漏lậu心tâm 得đắc 解giải 脫thoát十thập 千thiên 眾chúng 生sanh遠viễn 塵trần 離ly 垢cấu得đắc 法Pháp 眼nhãn 淨tịnh無vô 量lượng 眾chúng 生sanh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm

時thời 佛Phật 又hựu 以dĩ不bất 思tư 議nghị 力lực廣quảng 現hiện 神thần 變biến普phổ 於ư 十thập 方phương無vô 量lượng 世thế 界giới演diễn 三Tam 乘Thừa 法Pháp化hóa 度độ 眾chúng 生sanh

時thời 彼bỉ 父phụ 王vương作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 若nhược 在tại 家gia不bất 能năng 證chứng 得đắc如như 是thị 妙diệu 法Pháp若nhược 於ư 佛Phật 所sở出xuất 家gia 學học 道Đạo即tức 當đương 成thành 就tựu

作tác 是thị 念niệm 已dĩ前tiền 白bạch 佛Phật 言ngôn

願nguyện 得đắc 從tùng 佛Phật出xuất 家gia 修tu 學học

佛Phật 言ngôn

隨tùy 意ý宜nghi 自tự 知tri 時thời

時thời 財Tài 主Chủ 王Vương與dữ 十thập 千thiên 人nhân皆giai 於ư 佛Phật 所sở同đồng 時thời 出xuất 家gia未vị 久cửu 之chi 間gian悉tất 得đắc 成Thành 就Tựu 一Nhất 切Thiết 法Pháp 義Nghĩa 離Ly 闇Ám 燈Đăng 陀Đà 羅La 尼Ni亦diệc 得đắc 如như 上thượng諸chư 三tam 昧muội 門môn又hựu 得đắc 菩Bồ 薩Tát十thập 神thần 通thông 門môn又hựu 得đắc 菩Bồ 薩Tát無vô 邊biên 辯biện 才tài又hựu 得đắc 菩Bồ 薩Tát無vô 礙ngại 淨tịnh 身thân往vãng 詣nghệ 十thập 方phương諸chư 如Như 來Lai 所sở聽thính 受thọ 其kỳ 法Pháp為vi 大đại 法Pháp 師sư演diễn 說thuyết 妙diệu 法Pháp復phục 以dĩ 神thần 力lực遍biến 十thập 方phương 剎sát隨tùy 眾chúng 生sanh 心tâm而nhi 為vi 現hiện 身thân讚tán 佛Phật 出xuất 現hiện說thuyết 佛Phật 本bổn 行hành示thị 佛Phật 本bổn 緣duyên稱xưng 揚dương 如Như 來Lai自tự 在tại 神thần 力lực護hộ 持trì 於ư 佛Phật所sở 說thuyết 教giáo 法Pháp

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử於ư 十thập 五ngũ 日nhật在tại 正chánh 殿điện 上thượng采thải 女nữ 圍vi 遶nhiễu七thất 寶bảo 自tự 至chí

一nhất 者giả輪luân 寶bảo名danh 無Vô 礙Ngại 行Hành二nhị 者giả象tượng 寶bảo名danh 金Kim 剛Cang 身Thân三tam 者giả馬mã 寶bảo名danh 迅Tấn 疾Tật 風Phong四tứ 者giả珠châu 寶bảo名danh 日Nhật 光Quang 藏Tạng五ngũ 者giả女nữ 寶bảo名danh 具Cụ 妙Diệu 德Đức六lục藏tạng 臣thần 寶bảo名danh 為vi 大Đại 財Tài七thất主chủ 兵binh 寶bảo名danh 離Ly 垢Cấu 眼Nhãn

七thất 寶bảo 具cụ 足túc為vi 轉Chuyển 輪Luân 王Vương王vượng 閻Diêm 浮Phù 提Đề正Chánh 法Pháp 治trị 世thế人nhân 民dân 快khoái 樂lạc王vương 有hữu 千thiên 子tử端đoan 正chánh 勇dũng 健kiện能năng 伏phục 怨oán 敵địch

其kỳ 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung有hữu 八bát 十thập 王vương 城thành一nhất 一nhất 城thành 中trung有hữu 五ngũ 百bách 僧Tăng 坊phường一nhất 一nhất 僧Tăng 坊phường立lập 佛Phật 支chi 提đề皆giai 悉tất 高cao 廣quảng以dĩ 眾chúng 妙diệu 寶bảo而nhi 為vi 校giáo 飾sức一nhất 一nhất 王vương 城thành皆giai 請thỉnh 如Như 來Lai以dĩ 不bất 思tư 議nghị眾chúng 妙diệu 供cúng 具cụ而nhi 為vi 供cúng 養dường

佛Phật 入nhập 城thành 時thời現hiện 大đại 神thần 力lực令linh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh種chúng 諸chư 善thiện 根căn無vô 量lượng 眾chúng 生sanh心tâm 得đắc 清thanh 淨tịnh見kiến 佛Phật 歡hoan 喜hỷ發phát 菩Bồ 提Đề 意ý起khởi 大đại 悲bi 心tâm利lợi 益ích 眾chúng 生sanh勤cần 修tu 佛Phật 法Pháp入nhập 真chân 實thật 義nghĩa住trụ 於ư 法pháp 性tánh了liễu 法pháp 平bình 等đẳng獲hoạch 三tam 世thế 智trí等đẳng 觀quán 三tam 世thế知tri 一nhất 切thiết 佛Phật出xuất 興hưng 次thứ 第đệ說thuyết 種chủng 種chủng 法pháp攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh發phát 菩Bồ 薩Tát 願nguyện入nhập 菩Bồ 薩Tát 道Đạo知tri 如Như 來Lai 法Pháp成thành 就tựu 法pháp 海hải能năng 普phổ 現hiện 身thân遍biến 一nhất 切thiết 剎sát知tri 眾chúng 生sanh 根căn及cập 其kỳ 性tánh 欲dục令linh 其kỳ 發phát 起khởi一Nhất 切Thiết 智Trí 願nguyện

佛Phật 子tử於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà彼bỉ 時thời 太thái 子tử得đắc 輪Luân 王Vương 位vị供cúng 養dường 佛Phật 者giả豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ今kim 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 是thị 也dã

財Tài 主Chủ 王Vương 者giả寶Bảo 華Hoa 佛Phật 是thị其kỳ 寶Bảo 華Hoa 佛Phật現hiện 在tại 東đông 方phương過quá 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát有hữu 世thế 界giới 海hải名danh 現Hiện 法Pháp 界Giới 虛Hư 空Không 影Ảnh 像Tượng 雲Vân中trung 有hữu 世thế 界giới 種chủng名danh 普Phổ 現Hiện 三Tam 世Thế 影Ảnh 摩Ma 尼Ni 王Vương彼bỉ 世thế 界giới 種chủng中trung 有hữu 世thế 界giới名danh 圓Viên 滿Mãn 光Quang中trung 有hữu 道Đạo 場Tràng名danh 現Hiện 一Nhất 切Thiết 世Thế 主Chủ 身Thân寶Bảo 華Hoa 如Như 來Lai於ư 此thử 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp寶Bảo 華Hoa 如Như 來Lai往vãng 昔tích 修tu 行hành菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời淨tịnh 此thử 世thế 界giới 海hải其kỳ 世thế 界giới 海hải 中trung去khứ 來lai 今kim 佛Phật出xuất 興hưng 世thế 者giả皆giai 是thị 寶Bảo 華Hoa 如Như 來Lai為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời教giáo 化hóa 令linh 發phát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm

彼bỉ 時thời 女nữ 母mẫu善Thiện 現Hiện 者giả今kim 我ngã 母mẫu 善Thiện 目Mục 是thị

其kỳ 王vương 眷quyến 屬thuộc今kim 如Như 來Lai 所sở眾chúng 會hội 是thị 也dã皆giai 具cụ 修tu 行hành普Phổ 賢Hiền 諸chư 行hành成thành 滿mãn 大đại 願nguyện雖tuy 恒hằng 在tại 此thử眾chúng 會hội 道Đạo 場Tràng而nhi 能năng 普phổ 現hiện一nhất 切thiết 世thế 間gian住trụ 諸chư 菩Bồ 薩Tát平bình 等đẳng 三tam 昧muội常thường 得đắc 現hiện 見kiến一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật一nhất 切thiết 如Như 來Lai以dĩ 等đẳng 虛hư 空không妙diệu 音âm 聲thanh 雲vân演diễn 正Chánh 法Pháp 輪luân悉tất 能năng 聽thính 受thọ於ư 一nhất 切thiết 法pháp悉tất 得đắc 自tự 在tại名danh 稱xưng 普phổ 聞văn諸chư 佛Phật 國quốc 土độ普phổ 詣nghệ 一nhất 切thiết道Đạo 場Tràng 之chi 所sở普phổ 現hiện 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 之chi 前tiền隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng教giáo 化hóa 調điều 伏phục盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo恒hằng 無vô 間gián 斷đoạn成thành 滿mãn 普Phổ 賢Hiền廣quảng 大đại 誓thệ 願nguyện

佛Phật 子tử其kỳ 妙Diệu 德Đức 女Nữ與dữ 威Uy 德Đức 主Chủ 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương以dĩ 四tứ 事sự 供cúng 養dường勝Thắng 日Nhật 身Thân 如Như 來Lai 者giả我ngã 身thân 是thị 也dã

彼bỉ 佛Phật 滅diệt 後hậu其kỳ 世thế 界giới 中trung六lục 十thập 億ức 百bách 千thiên那na 由do 他tha 佛Phật出xuất 興hưng 於ư 世thế我ngã 皆giai 與dữ 王vương承thừa 事sự 供cúng 養dường

其kỳ 第đệ 一nhất 佛Phật名danh 清Thanh 淨Tịnh 身Thân

次thứ 名danh 一Nhất 切Thiết 智Trí 月Nguyệt 光Quang 明Minh 身Thân

次thứ 名danh 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金Kim 光Quang 明Minh 王Vương

次thứ 名danh 諸Chư 相Tướng 莊Trang 嚴Nghiêm 身Thân

次thứ 名danh 妙Diệu 月Nguyệt 光Quang

次thứ 名danh 智Trí 觀Quán 幢Tràng

次thứ 名danh 大Đại 智Trí 光Quang

次thứ 名danh 金Kim 剛Cang 那Na 羅La 延Diên 精Tinh 進Tấn

次thứ 名danh 智Trí 力Lực 無Vô 能Năng 勝Thắng

次thứ 名danh 普Phổ 安An 詳Tường 智Trí

次thứ 名danh 離Ly 垢Cấu 勝Thắng 智Trí 雲Vân

次thứ 名danh 師Sư 子Tử 智Trí 光Quang 明Minh

次thứ 名danh 光Quang 明Minh 髻Kế

次thứ 名danh 功Công 德Đức 光Quang 明Minh 幢Tràng

次thứ 名danh 智Trí 日Nhật 幢Tràng

次thứ 名danh 寶Bảo 蓮Liên 華Hoa 開Khai 敷Phu 身Thân

次thứ 名danh 福Phước 德Đức 嚴Nghiêm 淨Tịnh 光Quang

次thứ 名danh 智Trí 焰Diễm 雲Vân

次thứ 名danh 普Phổ 照Chiếu 月Nguyệt

次thứ 名danh 莊Trang 嚴Nghiêm 蓋Cái 妙Diệu 音Âm 聲Thanh

次thứ 名danh 師Sư 子Tử 勇Dũng 猛Mãnh 智Trí 光Quang 明Minh

次thứ 名danh 法Pháp 界Giới 月Nguyệt

次thứ 名danh 現Hiện 虛Hư 空Không 影Ảnh 像Tượng 開Khai 悟Ngộ 眾Chúng 生Sanh 心Tâm

次thứ 名danh 恒Hằng 嗅Khứu 寂Tịch 滅Diệt 香Hương

次thứ 名danh 普Phổ 震Chấn 寂Tịch 靜Tĩnh 音Âm

次thứ 名danh 甘Cam 露Lộ 山Sơn

次thứ 名danh 法Pháp 海Hải 音Âm

次thứ 名danh 堅Kiên 固Cố 網Võng

次thứ 名danh 佛Phật 影Ảnh 髻Kế

次thứ 名danh 月Nguyệt 光Quang 毫Hào

次thứ 名danh 辯Biện 才Tài 口Khẩu

次thứ 名danh 覺Giác 華Hoa 智Trí

次thứ 名danh 寶Bảo 焰Diễm 山Sơn

次thứ 名danh 功Công 德Đức 星Tinh

次thứ 名danh 寶Bảo 月Nguyệt 幢Tràng

次thứ 名danh 三Tam 昧Muội 身Thân

次thứ 名danh 寶Bảo 光Quang 王Vương

次thứ 名danh 普Phổ 智Trí 行Hành

次thứ 名danh 焰Diễm 海Hải 燈Đăng

次thứ 名danh 離Ly 垢Cấu 法Pháp 音Âm 王Vương

次thứ 名danh 無Vô 比Tỉ 德Đức 名Danh 稱Xưng 幢Tràng

次thứ 名danh 修Tu 臂Tý

次thứ 名danh 本Bổn 願Nguyện 清Thanh 淨Tịnh 月Nguyệt

次thứ 名danh 照Chiếu 義Nghĩa 燈Đăng

次thứ 名danh 深Thâm 遠Viễn 音Âm

次thứ 名danh 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 勝Thắng 藏Tạng 王Vương

次thứ 名danh 諸Chư 乘Thừa 幢Tràng

次thứ 名danh 法Pháp 海Hải 妙Diệu 蓮Liên 華Hoa

佛Phật 子tử彼bỉ 劫kiếp 中trung有hữu 如như 是thị 等đẳng六lục 十thập 億ức 百bách 千thiên那na 由do 他tha 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế我ngã 皆giai 親thân 近cận承thừa 事sự 供cúng 養dường其kỳ 最tối 後hậu 佛Phật名danh 廣Quảng 大Đại 解Giải於ư 彼bỉ 佛Phật 所sở得đắc 淨tịnh 智trí 眼nhãn

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật入nhập 城thành 教giáo 化hóa我ngã 為vi 王vương 妃phi與dữ 王vương 禮lễ 覲cận以dĩ 眾chúng 妙diệu 物vật而nhi 為vi 供cúng 養dường於ư 其kỳ 佛Phật 所sở聞văn 說thuyết 出Xuất 生Sanh 一Nhất 切Thiết 如Như 來Lai 燈Đăng 法Pháp 門Môn即tức 時thời 獲hoạch 得đắc觀quán 察sát 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 海hải 境cảnh 界giới 解giải 脫thoát

佛Phật 子tử我ngã 得đắc 此thử 解giải 脫thoát 已dĩ與dữ 菩Bồ 薩Tát 於ư佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp勤cần 加gia 修tu 習tập於ư 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp 中trung承thừa 事sự 供cúng 養dường無vô 量lượng 諸chư 佛Phật或hoặc 於ư 一nhất 劫kiếp承thừa 事sự 一nhất 佛Phật或hoặc 二nhị 或hoặc 三tam或hoặc 不bất 可khả 說thuyết或hoặc 值trị 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật悉tất 皆giai 親thân 近cận承thừa 事sự 供cúng 養dường而nhi 未vị 能năng 知tri菩Bồ 薩Tát 之chi 身thân形hình 量lượng 色sắc 貌mạo及cập 其kỳ 身thân 業nghiệp心tâm 行hành 智trí 慧tuệ三tam 昧muội 境cảnh 界giới

佛Phật 子tử若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh得đắc 見kiến 菩Bồ 薩Tát修tu 菩Bồ 提Đề 行hành若nhược 疑nghi 若nhược 信tín菩Bồ 薩Tát 皆giai 以dĩ世thế 出xuất 世thế 間gian種chủng 種chủng 方phương 便tiện而nhi 攝nhiếp 取thủ 之chi以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc令linh 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển

佛Phật 子tử我ngã 見kiến 彼bỉ 佛Phật得đắc 此thử 解giải 脫thoát 已dĩ與dữ 菩Bồ 薩Tát 於ư百bách 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp而nhi 共cộng 修tu 習tập於ư 其kỳ 劫kiếp 中trung所sở 有hữu 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế我ngã 皆giai 親thân 近cận承thừa 事sự 供cúng 養dường聽thính 所sở 說thuyết 法Pháp讀độc 誦tụng 受thọ 持trì於ư 彼bỉ 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 所sở得đắc 此thử 解giải 脫thoát種chủng 種chủng 法Pháp 門môn知tri 種chủng 種chủng 三tam 世thế入nhập 種chủng 種chủng 剎sát 海hải見kiến 種chủng 種chủng 成thành 正chánh 覺giác入nhập 種chủng 種chủng 佛Phật 眾chúng 會hội發phát 菩Bồ 薩Tát 種chủng 種chủng 大đại 願nguyện修tu 菩Bồ 薩Tát 種chủng 種chủng 妙diệu 行hành得đắc 菩Bồ 薩Tát 種chủng 種chủng 解giải 脫thoát然nhiên 未vị 能năng 知tri菩Bồ 薩Tát 所sở 得đắc普Phổ 賢Hiền 解giải 脫thoát 門môn

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 普Phổ 賢Hiền 解giải 脫thoát 門môn如như 太thái 虛hư 空không如như 眾chúng 生sanh 名danh如như 三tam 世thế 海hải如như 十thập 方phương 海hải如như 法Pháp 界Giới 海hải無vô 量lượng 無vô 邊biên

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 普Phổ 賢Hiền 解giải 脫thoát 門môn與dữ 如Như 來Lai 境cảnh 界giới 等đẳng

佛Phật 子tử我ngã 於ư 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp觀quán 菩Bồ 薩Tát 身thân無vô 有hữu 厭yếm 足túc如như 多đa 欲dục 人nhân男nam 女nữ 集tập 會hội遞đệ 相tương 愛ái 染nhiễm起khởi 於ư 無vô 量lượng妄vọng 想tưởng 思tư 覺giác我ngã 亦diệc 如như 是thị觀quán 菩Bồ 薩Tát 身thân一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng念niệm 念niệm 見kiến 無vô 量lượng 無vô 邊biên廣quảng 大đại 世thế 界giới種chủng 種chủng 安an 住trụ種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm種chủng 種chủng 形hình 狀trạng有hữu 種chủng 種chủng 山sơn種chủng 種chủng 地địa種chủng 種chủng 雲vân種chủng 種chủng 名danh種chủng 種chủng 佛Phật 興hưng種chủng 種chủng 道Đạo 場Tràng種chủng 種chủng 眾chúng 會hội演diễn 種chủng 種chủng 修Tu 多Đa 羅La說thuyết 種chủng 種chủng 灌quán 頂đảnh種chủng 種chủng 諸chư 乘thừa種chủng 種chủng 方phương 便tiện種chủng 種chủng 清thanh 淨tịnh

又hựu 於ư 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng念niệm 念niệm 常thường 見kiến無vô 邊biên 佛Phật 海hải坐tọa 種chủng 種chủng 道Đạo 場Tràng現hiện 種chủng 種chủng 神thần 變biến轉chuyển 種chủng 種chủng 法Pháp 輪luân說thuyết 種chủng 種chủng 修Tu 多Đa 羅La恒hằng 不bất 斷đoạn 絕tuyệt

又hựu 於ư 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng見kiến 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh 海hải種chủng 種chủng 住trú 處xứ種chủng 種chủng 形hình 貌mạo種chủng 種chủng 作tác 業nghiệp種chủng 種chủng 諸chư 根căn

又hựu 於ư 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng見kiến 三tam 世thế 諸chư 菩Bồ 薩Tát無vô 邊biên 行hành 門môn所sở 謂vị無vô 邊biên 廣quảng 大đại 願nguyện無vô 邊biên 差sai 別biệt 地địa無vô 邊biên 波Ba 羅La 蜜Mật無vô 邊biên 往vãng 昔tích 事sự無vô 邊biên 大đại 慈từ 門môn無vô 邊biên 大đại 悲bi 雲vân無vô 邊biên 大đại 喜hỷ 心tâm無vô 邊biên 攝nhiếp 取thủ眾chúng 生sanh 方phương 便tiện

佛Phật 子tử我ngã 於ư 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp念niệm 念niệm 如như 是thị觀quán 於ư 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng已dĩ 所sở 至chí 處xứ而nhi 不bất 重trùng 至chí已dĩ 所sở 見kiến 處xứ而nhi 不bất 重trùng 見kiến求cầu 其kỳ 邊biên 際tế竟cánh 不bất 可khả 得đắc乃nãi 至chí 見kiến 彼bỉ悉Tất 達Đạt 太Thái 子Tử住trú 於ư 宮cung 中trung采thải 女nữ 圍vi 遶nhiễu我ngã 以dĩ 解giải 脫thoát 力lực觀quán 於ư 菩Bồ 薩Tát一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng悉tất 見kiến 三tam 世thế法Pháp 界Giới 中trung 事sự

佛Phật 子tử我ngã 唯duy 得đắc 此thử觀quán 察sát 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 海hải 解giải 脫thoát如như 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát究cứu 竟cánh 無vô 量lượng諸chư 方phương 便tiện 海hải為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh現hiện 隨tùy 類loại 身thân為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh說thuyết 隨tùy 樂nhạo 行hành於ư 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 現hiện 無vô 邊biên 色sắc 相tướng 海hải知tri 諸chư 法pháp 性tánh無vô 性tánh 為vi 性tánh知tri 眾chúng 生sanh 性tánh同đồng 虛hư 空không 相tướng無vô 有hữu 分phân 別biệt知tri 佛Phật 神thần 力lực同đồng 於ư 如như 如như遍biến 一nhất 切thiết 處xứ示thị 現hiện 無vô 邊biên解giải 脫thoát 境cảnh 界giới於ư 一nhất 念niệm 中trung能năng 自tự 在tại 入nhập廣quảng 大đại 法Pháp 界Giới遊du 戲hí 一nhất 切thiết諸chư 地địa 法Pháp 門môn而nhi 我ngã 云vân 何hà能năng 知tri 能năng 說thuyết彼bỉ 功công 德đức 行hành

善thiện 男nam 子tử此thử 世thế 界giới 中trung有hữu 佛Phật 母mẫu 摩Ma 耶Da汝nhữ 詣nghệ 彼bỉ 問vấn菩Bồ 薩Tát 云vân 何hà修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành於ư 諸chư 世thế 間gian無vô 所sở 染nhiễm 著trước供cúng 養dường 諸chư 佛Phật恒hằng 無vô 休hưu 息tức作tác 菩Bồ 薩Tát 業nghiệp永vĩnh 不bất 退thoái 轉chuyển離ly 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại入nhập 菩Bồ 薩Tát 解giải 脫thoát不bất 由do 於ư 他tha住trụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 道Đạo詣nghệ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 界giới盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành發phát 大Đại 乘Thừa 願nguyện增tăng 長trưởng 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 善thiện 根căn常thường 無vô 休hưu 息tức

爾nhĩ 時thời 釋Thích 迦Ca 瞿Cù 波Ba 女Nữ欲dục 重trùng 明minh 此thử 解giải 脫thoát 義nghĩa承thừa 佛Phật 神thần 力lực即tức 說thuyết 頌tụng 言ngôn

若nhược 有hữu 見kiến 菩Bồ 薩Tát
修tu 行hành 種chủng 種chủng 行hành
起khởi 善thiện 不bất 善thiện 心tâm
菩Bồ 薩Tát 皆giai 攝nhiếp 取thủ


乃nãi 往vãng 久cửu 遠viễn 世thế
過quá 百bách 剎sát 塵trần 劫kiếp
有hữu 劫kiếp 名danh 清Thanh 淨Tịnh
世thế 界giới 名danh 光Quang 明Minh


此thử 劫kiếp 佛Phật 興hưng 世thế
六lục 十thập 千thiên 萬vạn 億ức
最tối 後hậu 天thiên 人nhân 主chủ
號hiệu 曰viết 法Pháp 幢Tràng 燈Đăng


彼bỉ 佛Phật 涅Niết 槃Bàn 後hậu
有hữu 王vương 名danh 智Trí 山Sơn
統thống 領lãnh 閻Diêm 浮Phù 提Đề
一nhất 切thiết 無vô 怨oán 敵địch


王vương 有hữu 五ngũ 百bách 子tử
端đoan 正chánh 能năng 勇dũng 健kiện
其kỳ 身thân 悉tất 清thanh 淨tịnh
見kiến 者giả 皆giai 歡hoan 喜hỷ


彼bỉ 王vương 及cập 王vương 子tử
信tín 心tâm 供cúng 養dường 佛Phật
護hộ 持trì 其kỳ 法Pháp 藏tạng
亦diệc 樂nhạo 勤cần 修tu 法Pháp


太thái 子tử 名danh 善Thiện 光Quang
離ly 垢cấu 多đa 方phương 便tiện
諸chư 相tướng 皆giai 圓viên 滿mãn
見kiến 者giả 無vô 厭yếm 足túc


五ngũ 百bách 億ức 人nhân 俱câu
出xuất 家gia 行hành 學học 道Đạo
勇dũng 猛mãnh 堅kiên 精tinh 進tấn
護hộ 持trì 其kỳ 佛Phật 法Pháp


王vương 都đô 名danh 智Trí 樹Thụ
千thiên 億ức 城thành 圍vi 遶nhiễu
有hữu 林lâm 名danh 靜Tĩnh 德Đức
眾chúng 寶bảo 所sở 莊trang 嚴nghiêm


善Thiện 光Quang 住trú 彼bỉ 林lâm
廣quảng 宣tuyên 佛Phật 正Chánh 法Pháp
辯biện 才tài 智trí 慧tuệ 力lực
令linh 眾chúng 悉tất 清thanh 淨tịnh


有hữu 時thời 因nhân 乞khất 食thực
入nhập 彼bỉ 王vương 都đô 城thành
行hành 止chỉ 極cực 安an 詳tường
正chánh 知tri 心tâm 不bất 亂loạn


城thành 中trung 有hữu 居cư 士sĩ
號hiệu 曰viết 善Thiện 名Danh 稱Xưng
我ngã 時thời 為vi 彼bỉ 女nữ
名danh 為vi 淨Tịnh 日Nhật 光Quang


時thời 我ngã 於ư 城thành 中trung
遇ngộ 見kiến 善Thiện 光Quang 明Minh
諸chư 相tướng 極cực 端đoan 嚴nghiêm
其kỳ 心tâm 生sanh 染nhiễm 著trước


次thứ 乞khất 至chí 我ngã 門môn
我ngã 心tâm 增tăng 愛ái 染nhiễm
即tức 解giải 身thân 瓔anh 珞lạc
并tinh 珠châu 置trí 鉢bát 中trung


雖tuy 以dĩ 愛ái 染nhiễm 心tâm
供cúng 養dường 彼bỉ 佛Phật 子tử
二nhị 百bách 五ngũ 十thập 劫kiếp
不bất 墮đọa 三tam 惡ác 趣thú


或hoặc 生sanh 天thiên 王vương 家gia
或hoặc 作tác 人nhân 王vương 女nữ
恒hằng 見kiến 善Thiện 光Quang 明Minh
妙diệu 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 身thân


此thử 後hậu 所sở 經kinh 劫kiếp
二nhị 百bách 有hữu 五ngũ 十thập
生sanh 於ư 善Thiện 現Hiện 家gia
名danh 為vi 具Cụ 妙Diệu 德Đức


時thời 我ngã 見kiến 太thái 子tử
而nhi 生sanh 尊tôn 重trọng 心tâm
願nguyện 得đắc 備bị 瞻chiêm 侍thị
幸hạnh 蒙mông 哀ai 納nạp 受thọ


我ngã 時thời 與dữ 太thái 子tử
覲cận 佛Phật 勝Thắng 日Nhật 身Thân
恭cung 敬kính 供cúng 養dường 畢tất
即tức 發phát 菩Bồ 提Đề 意ý


於ư 彼bỉ 一nhất 劫kiếp 中trung
六lục 十thập 億ức 如Như 來Lai
最tối 後hậu 佛Phật 世Thế 尊Tôn
名danh 為vi 廣Quảng 大Đại 解Giải


於ư 彼bỉ 得đắc 淨tịnh 眼nhãn
了liễu 知tri 諸chư 法pháp 相tướng
普phổ 見kiến 受thọ 生sanh 處xứ
永vĩnh 除trừ 顛điên 倒đảo 心tâm


我ngã 得đắc 觀quán 菩Bồ 薩Tát
三tam 昧muội 境cảnh 解giải 脫thoát
一nhất 念niệm 入nhập 十thập 方phương
不bất 思tư 議nghị 剎sát 海hải


我ngã 見kiến 諸chư 世thế 界giới
淨tịnh 穢uế 種chủng 種chủng 別biệt
於ư 淨tịnh 不bất 貪tham 樂lạc
於ư 穢uế 不bất 憎tăng 惡ác


普phổ 見kiến 諸chư 世thế 界giới
如Như 來Lai 坐tọa 道Đạo 場Tràng
皆giai 於ư 一nhất 念niệm 中trung
悉tất 放phóng 無vô 量lượng 光quang


一nhất 念niệm 能năng 普phổ 入nhập
不bất 可khả 說thuyết 眾chúng 會hội
亦diệc 知tri 彼bỉ 一nhất 切thiết
所sở 得đắc 三tam 昧muội 門môn


一nhất 念niệm 能năng 悉tất 知tri
彼bỉ 諸chư 廣quảng 大đại 行hành
無vô 量lượng 地địa 方phương 便tiện
及cập 以dĩ 諸chư 願nguyện 海hải


我ngã 觀quán 菩Bồ 薩Tát 身thân
無vô 邊biên 劫kiếp 修tu 行hành
一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 量lượng
求cầu 之chi 不bất 可khả 得đắc


一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 剎sát
無vô 數số 不bất 可khả 說thuyết
地địa 水thủy 火hỏa 風phong 輪luân
靡mĩ 不bất 在tại 其kỳ 中trung


種chủng 種chủng 諸chư 建kiến 立lập
種chủng 種chủng 諸chư 形hình 狀trạng
種chủng 種chủng 體thể 名danh 號hiệu
無vô 邊biên 種chủng 莊trang 嚴nghiêm


我ngã 見kiến 諸chư 剎sát 海hải
不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới
及cập 見kiến 其kỳ 中trung 佛Phật
說thuyết 法Pháp 化hóa 眾chúng 生sanh


不bất 了liễu 菩Bồ 薩Tát 身thân
及cập 彼bỉ 身thân 諸chư 業nghiệp
亦diệc 不bất 知tri 心tâm 智trí
諸chư 劫kiếp 所sở 行hành 道Đạo


爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử頂đảnh 禮lễ 其kỳ 足túc遶nhiễu 無vô 數số 匝táp辭từ 退thoái 而nhi 去khứ

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 五ngũ

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 29/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam