大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 九cửu

普Phổ 賢Hiền 行Hành 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 六lục

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 告cáo 諸chư 菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng 言ngôn

佛Phật 子tử如như 向hướng 所sở 演diễn此thử 但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh根căn 器khí 所sở 宜nghi略lược 說thuyết 如Như 來Lai少thiểu 分phần 境cảnh 界giới

何hà 以dĩ 故cố諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn為vì 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 智trí 作tác 惡ác計kế 我ngã 我ngã 所sở執chấp 著trước 於ư 身thân顛điên 倒đảo 疑nghi 惑hoặc邪tà 見kiến 分phân 別biệt與dữ 諸chư 結kết 縛phược恒hằng 共cộng 相tương 應ứng隨tùy 生sanh 死tử 流lưu遠viễn 如Như 來Lai 道Đạo 故cố出xuất 興hưng 于vu 世thế

佛Phật 子tử我ngã 不bất 見kiến 一nhất 法pháp為vi 大đại 過quá 失thất如như 諸chư 菩Bồ 薩Tát於ư 他tha 菩Bồ 薩Tát起khởi 瞋sân 心tâm 者giả

何hà 以dĩ 故cố佛Phật 子tử若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát於ư 餘dư 菩Bồ 薩Tát起khởi 瞋sân 恚khuể 心tâm即tức 成thành 就tựu 百bách 萬vạn 障chướng 門môn 故cố何hà 等đẳng 為vi 百bách 萬vạn 障chướng

所sở 謂vị不bất 見kiến 菩Bồ 提Đề 障chướng不bất 聞văn 正Chánh 法Pháp 障chướng生sanh 不bất 淨tịnh 世thế 界giới 障chướng生sanh 諸chư 惡ác 趣thú 障chướng生sanh 諸chư 難nạn 處xứ 障chướng多đa 諸chư 疾tật 病bệnh 障chướng多đa 被bị 謗báng 毀hủy 障chướng生sanh 頑ngoan 鈍độn 諸chư 趣thú 障chướng壞hoại 失thất 正chánh 念niệm 障chướng闕khuyết 少thiểu 智trí 慧tuệ 障chướng眼nhãn 障chướng耳nhĩ 障chướng鼻tị 障chướng舌thiệt 障chướng身thân 障chướng意ý 障chướng惡ác 知tri 識thức 障chướng惡ác 伴bạn 黨đảng 障chướng樂nhạo 習tập 小Tiểu 乘Thừa 障chướng樂nhạo 近cận 凡phàm 庸dong 障chướng不bất 信tín 樂nhạo 大đại 威uy 德đức 人nhân 障chướng樂nhạo 與dữ 離ly 正chánh 見kiến 人nhân 同đồng 住trú 障chướng生sanh 外ngoại 道đạo 家gia 障chướng住trụ 魔ma 境cảnh 界giới 障chướng離ly 佛Phật 正chánh 教giáo 障chướng不bất 見kiến 善thiện 友hữu 障chướng善thiện 根căn 留lưu 難nạn 障chướng增tăng 不bất 善thiện 法pháp 障chướng得đắc 下hạ 劣liệt 處xứ 障chướng生sanh 邊biên 地địa 障chướng生sanh 惡ác 人nhân 家gia 障chướng生sanh 惡ác 神thần 中trung 障chướng

生sanh 惡ác 龍long惡ác 夜dạ 叉xoa惡ác 乾càn 闥thát 婆bà惡ác 阿a 脩tu 羅la惡ác 迦ca 樓lâu 羅la惡ác 緊khẩn 那na 羅la惡ác 摩ma 睺hầu 羅la 伽già惡ác 羅la 剎sát 中trung 障chướng不bất 樂nhạo 佛Phật 法Pháp 障chướng習tập 童đồng 蒙mông 法Pháp 障chướng樂nhạo 著trước 小Tiểu 乘Thừa 障chướng不bất 樂nhạo 大Đại 乘Thừa 障chướng性tánh 多đa 驚kinh 怖bố 障chướng心tâm 常thường 憂ưu 惱não 障chướng愛ái 著trước 生sanh 死tử 障chướng不bất 專chuyên 佛Phật 法Pháp 障chướng不bất 喜hỷ 見kiến 聞văn 佛Phật 自tự 在tại 神thần 通thông 障chướng不bất 得đắc 菩Bồ 薩Tát 諸chư 根căn 障chướng不bất 行hành 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 行hành 障chướng退thoái 怯khiếp 菩Bồ 薩Tát 深thâm 心tâm 障chướng不bất 生sanh 菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện 障chướng不bất 發phát 一Nhất 切Thiết 智Trí 心tâm 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 行hành 懈giải 怠đãi 障chướng不bất 能năng 淨tịnh 治trị 諸chư 業nghiệp 障chướng不bất 能năng 攝nhiếp 取thủ 大đại 福phước 障chướng智trí 力lực 不bất 能năng 明minh 利lợi 障chướng斷đoạn 於ư 廣quảng 大đại 智trí 慧tuệ 障chướng不bất 護hộ 持trì 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 障chướng樂nhạo 誹phỉ 謗báng 一Nhất 切Thiết 智Trí 語ngữ 障chướng遠viễn 離ly 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 障chướng樂nhạo 住trụ 眾chúng 魔ma 境cảnh 界giới 障chướng不bất 專chuyên 修tu 佛Phật 境cảnh 界giới 障chướng不bất 決quyết 定định 發phát 菩Bồ 薩Tát 弘hoằng 誓thệ 障chướng不bất 樂nhạo 與dữ 菩Bồ 薩Tát 同đồng 住trú 障chướng不bất 求cầu 菩Bồ 薩Tát 善thiện 根căn 障chướng性tánh 多đa 見kiến 疑nghi 障chướng心tâm 常thường 愚ngu 闇ám 障chướng

不bất 能năng 行hành 菩Bồ 薩Tát平bình 等đẳng 施thí 故cố起khởi 不bất 捨xả 障chướng不bất 能năng 持trì 如Như 來Lai 戒giới 故cố起khởi 破phá 戒giới 障chướng不bất 能năng 入nhập 堪kham 忍nhẫn 門môn 故cố起khởi 愚ngu 癡si惱não 害hại瞋sân 恚khuể 障chướng不bất 能năng 行hành 菩Bồ 薩Tát大đại 精tinh 進tấn 故cố起khởi 懈giải 怠đãi 垢cấu 障chướng不bất 能năng 得đắc 諸chư 三tam 昧muội 故cố起khởi 散tán 亂loạn 障chướng不bất 修tu 治trị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 故cố起khởi 惡ác 慧tuệ 障chướng於ư 處xứ 非phi 處xứ 中trung無vô 善thiện 巧xảo 障chướng於ư 度độ 眾chúng 生sanh 中trung無vô 方phương 便tiện 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 智trí 慧tuệ 中trung不bất 能năng 觀quán 察sát 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 出xuất 離ly 法pháp 中trung不bất 能năng 了liễu 知tri 障chướng不bất 成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát十thập 種chủng 廣quảng 大đại 眼nhãn 故cố眼nhãn 如như 生sanh 盲manh 障chướng耳nhĩ 不bất 聞văn 無vô 礙ngại 法Pháp 故cố口khẩu 如như 啞á 羊dương 障chướng不bất 具cụ 相tướng 好hảo 故cố鼻tị 根căn 破phá 壞hoại 障chướng不bất 能năng 辨biện 了liễu眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 故cố成thành 就tựu 舌thiệt 根căn 障chướng輕khinh 賤tiện 眾chúng 生sanh 故cố成thành 就tựu 身thân 根căn 障chướng心tâm 多đa 狂cuồng 亂loạn 故cố成thành 就tựu 意ý 根căn 障chướng不bất 持trì 三tam 種chủng 律luật 儀nghi 故cố成thành 就tựu 身thân 業nghiệp 障chướng恒hằng 起khởi 四tứ 種chủng 過quá 失thất 故cố成thành 就tựu 語ngữ 業nghiệp 障chướng多đa 生sanh 貪tham 瞋sân 邪tà 見kiến 故cố成thành 就tựu 意ý 業nghiệp 障chướng賊tặc 心tâm 求cầu 法Pháp 障chướng斷đoạn 絕tuyệt 菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 勇dũng 猛mãnh 法Pháp 中trung心tâm 生sanh 退thoái 怯khiếp 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 出xuất 離ly 道Đạo 中trung心tâm 生sanh 嬾lãn 惰nọa 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 智trí 慧tuệ光quang 明minh 門môn 中trung心tâm 生sanh 止chỉ 息tức 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 念niệm 力lực 中trung心tâm 生sanh 劣liệt 弱nhược 障chướng於ư 如Như 來Lai 教giáo 法Pháp 中trung不bất 能năng 住trụ 持trì 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 離ly 生sanh 道Đạo不bất 能năng 親thân 近cận 障chướng於ư 菩Bồ 薩Tát 無vô 失thất 壞hoại 道Đạo不bất 能năng 修tu 習tập 障chướng隨tùy 順thuận 二Nhị 乘Thừa 正chánh 位vị 障chướng遠viễn 離ly 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 種chủng 性tánh 障chướng

佛Phật 子tử若nhược 菩Bồ 薩Tát 於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát起khởi 一nhất 瞋sân 心tâm則tắc 成thành 就tựu 如như 是thị 等đẳng百bách 萬vạn 障chướng 門môn

何hà 以dĩ 故cố佛Phật 子tử我ngã 不bất 見kiến 有hữu 一nhất 法pháp為vi 大đại 過quá 惡ác如như 諸chư 菩Bồ 薩Tát於ư 餘dư 菩Bồ 薩Tát起khởi 瞋sân 心tâm 者giả

是thị 故cố諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 疾tật 滿mãn 足túc諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành應ưng 勤cần 修tu 十thập 種chủng 法pháp何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị心tâm 不bất 棄khí 捨xả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát生sanh 如Như 來Lai 想tưởng永vĩnh 不bất 誹phỉ 謗báng一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp知tri 諸chư 國quốc 土độ無vô 有hữu 窮cùng 盡tận於ư 菩Bồ 薩Tát 行hành深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo不bất 捨xả 平bình 等đẳng虛hư 空không 法Pháp 界Giới菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm觀quán 察sát 菩Bồ 提Đề入nhập 如Như 來Lai 力lực精tinh 勤cần 修tu 習tập無vô 礙ngại 辯biện 才tài教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh無vô 有hữu 疲bì 厭yếm住trụ 一nhất 切thiết 世thế 界giới心tâm 無vô 所sở 著trước

是thị 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát安an 住trụ 此thử 十thập 法Pháp 已dĩ則tắc 能năng 具cụ 足túc十thập 種chủng 清thanh 淨tịnh何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị通thông 達đạt 甚thậm 深thâm 法Pháp 清thanh 淨tịnh親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 清thanh 淨tịnh護hộ 持trì 諸chư 佛Phật 法Pháp 清thanh 淨tịnh了liễu 達đạt 虛hư 空không 界giới 清thanh 淨tịnh深thâm 入nhập 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh觀quán 察sát 無vô 邊biên 心tâm 清thanh 淨tịnh與dữ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát同đồng 善thiện 根căn 清thanh 淨tịnh不bất 著trước 諸chư 劫kiếp 清thanh 淨tịnh觀quán 察sát 三tam 世thế 清thanh 淨tịnh修tu 行hành 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 清thanh 淨tịnh

是thị 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 十thập 法Pháp 已dĩ則tắc 具cụ 足túc 十thập 種chủng 廣quảng 大đại 智trí何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 行hành 智trí知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo 智trí知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 智trí知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp深thâm 密mật 理lý 趣thú 智trí知tri 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 智trí知tri 一nhất 切thiết 文văn 字tự 辯biện 才tài 智trí知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh辭từ 辯biện 善thiện 巧xảo 智trí於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung普phổ 現hiện 其kỳ 身thân 智trí於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 會hội 中trung普phổ 現hiện 影ảnh 像tượng 智trí於ư 一nhất 切thiết 受thọ 生sanh 處xứ 中trung具cụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí

是thị 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 十thập 智trí 已dĩ則tắc 得đắc 入nhập 十thập 種chủng 普phổ 入nhập何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị一nhất 切thiết 世thế 界giới入nhập 一nhất 毛mao 道đạo一nhất 毛mao 道đạo入nhập 一nhất 切thiết 世thế 界giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân入nhập 一nhất 身thân一nhất 身thân入nhập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp入nhập 一nhất 念niệm一nhất 念niệm入nhập 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp入nhập 一nhất 法pháp一nhất 法pháp入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 可khả 說thuyết 處xứ入nhập 一nhất 處xứ一nhất 處xứ入nhập 不bất 可khả 說thuyết 處xứ不bất 可khả 說thuyết 根căn入nhập 一nhất 根căn一nhất 根căn入nhập 不bất 可khả 說thuyết 根căn一nhất 切thiết 根căn入nhập 非phi 根căn非phi 根căn入nhập 一nhất 切thiết 根căn一nhất 切thiết 想tưởng入nhập 一nhất 想tưởng一nhất 想tưởng入nhập 一nhất 切thiết 想tưởng一nhất 切thiết 言ngôn 音âm入nhập 一nhất 言ngôn 音âm一nhất 言ngôn 音âm入nhập 一nhất 切thiết 言ngôn 音âm一nhất 切thiết 三tam 世thế入nhập 一nhất 世thế一nhất 世thế入nhập 一nhất 切thiết 三tam 世thế

是thị 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 觀quán 察sát 已dĩ則tắc 住trụ 十thập 種chủng 勝thắng 妙diệu 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị住trụ 一nhất 切thiết 世thế 界giới語ngữ 言ngôn 非phi 語ngữ 言ngôn 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh想tưởng 念niệm 無vô 所sở 依y 止chỉ 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 究cứu 竟cánh 虛hư 空không 界giới 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 一nhất 切thiết 深thâm 密mật 佛Phật 法Pháp 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 甚thậm 深thâm 無vô 差sai 別biệt 法pháp 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 疑nghi 惑hoặc 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 一nhất 切thiết 世thế 平bình 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 平bình 等đẳng 勝thắng 妙diệu 心tâm住trụ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 力lực 無vô 量lượng 勝thắng 妙diệu 心tâm

是thị 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 十thập 種chủng勝thắng 妙diệu 心tâm 已dĩ則tắc 得đắc 十thập 種chủng佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị了liễu 達đạt 甚thậm 深thâm佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí出xuất 生sanh 廣quảng 大đại佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí宣tuyên 說thuyết 種chủng 種chủng佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí證chứng 入nhập 平bình 等đẳng佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí明minh 了liễu 差sai 別biệt佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí悟ngộ 解giải 無vô 差sai 別biệt佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí深thâm 入nhập 莊trang 嚴nghiêm佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí一nhất 方phương 便tiện 入nhập佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí無vô 量lượng 方phương 便tiện 入nhập佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 智trí知tri 無vô 邊biên 佛Phật 法Pháp 無vô 差sai 別biệt 善thiện 巧xảo 智trí以dĩ 自tự 心tâm 自tự 力lực於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 退thoái 轉chuyển 善thiện 巧xảo 智trí

是thị 為vi 十thập

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ咸hàm 應ưng 發phát 心tâm恭cung 敬kính 受thọ 持trì

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát持trì 此thử 法Pháp 者giả少thiểu 作tác 功công 力lực疾tật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề皆giai 得đắc 具cụ 足túc一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp悉tất 與dữ 三tam 世thế諸chư 佛Phật 法Pháp 等đẳng

爾nhĩ 時thời 佛Phật 神thần 力lực 故cố法pháp 如như 是thị 故cố十thập 方phương 各các 有hữu十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động雨vũ 出xuất 過quá 諸chư 天thiên一nhất 切thiết 華hoa 雲vân香hương 雲vân末mạt 香hương 雲vân衣y 蓋cái 幢tràng 幡phan摩ma 尼ni 寶bảo 等đẳng及cập 以dĩ 一nhất 切thiết莊trang 嚴nghiêm 具cụ 雲vân雨vũ 眾chúng 妓kỹ 樂nhạc 雲vân雨vũ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 雲vân雨vũ 不bất 可khả 說thuyết如Như 來Lai 色sắc 相tướng 雲vân雨vũ 不bất 可khả 說thuyết讚tán 歎thán 如Như 來Lai 善thiện 哉tai 雲vân雨vũ 如Như 來Lai 音âm 聲thanh充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 雲vân雨vũ 不bất 可khả 說thuyết莊trang 嚴nghiêm 世thế 界giới 雲vân雨vũ 不bất 可khả 說thuyết增tăng 長trưởng 菩Bồ 提Đề 雲vân雨vũ 不bất 可khả 說thuyết光quang 明minh 照chiếu 耀diệu 雲vân雨vũ 不bất 可khả 說thuyết神thần 力lực 說thuyết 法Pháp 雲vân如như 此thử 世thế 界giới 四tứ 天thiên 下hạ菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ菩Bồ 提Đề 場Tràng 菩Bồ 薩Tát 宮cung 殿điện 中trung見kiến 於ư 如Như 來Lai成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác演diễn 說thuyết 此thử 法Pháp十thập 方phương 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 中trung悉tất 亦diệc 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 佛Phật 神thần 力lực 故cố法pháp 如như 是thị 故cố十thập 方phương 各các 過quá十thập 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 世thế 界giới 外ngoại有hữu 十thập 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát來lai 詣nghệ 此thử 土độ充sung 滿mãn 十thập 方phương作tác 如như 是thị 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai佛Phật 子tử乃nãi 能năng 說thuyết 此thử諸chư 佛Phật 如Như 來Lai最tối 大đại 誓thệ 願nguyện授thọ 記ký 深thâm 法Pháp

佛Phật 子tử我ngã 等đẳng 一nhất 切thiết同đồng 名danh 普Phổ 賢Hiền各các 從tùng 普Phổ 勝Thắng 世Thế 界Giới普Phổ 幢Tràng 自Tự 在Tại 如Như 來Lai 所sở來lai 詣nghệ 此thử 土độ悉tất 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 故cố於ư 一nhất 切thiết 處xứ演diễn 說thuyết 此thử 法Pháp如như 此thử 眾chúng 會hội如như 是thị 所sở 說thuyết一nhất 切thiết 平bình 等đẳng無vô 有hữu 增tăng 減giảm我ngã 等đẳng 皆giai 承thừa佛Phật 威uy 神thần 力lực來lai 此thử 道Đạo 場Tràng為vì 汝nhữ 作tác 證chứng如như 此thử 道Đạo 場Tràng我ngã 等đẳng 十thập 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát而nhi 來lai 作tác 證chứng十thập 方phương 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 中trung悉tất 亦diệc 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 佛Phật 神thần 力lực自tự 善thiện 根căn 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương洎kịp 于vu 法Pháp 界Giới欲dục 開khai 示thị 菩Bồ 薩Tát 行hành欲dục 宣tuyên 說thuyết 如Như 來Lai 菩Bồ 提Đề 界giới欲dục 說thuyết 大đại 願nguyện 界giới欲dục 說thuyết 一nhất 切thiết世thế 界giới 劫kiếp 數số欲dục 明minh 諸chư 佛Phật隨tùy 時thời 出xuất 現hiện欲dục 說thuyết 如Như 來Lai隨tùy 根căn 熟thục 眾chúng 生sanh 出xuất 現hiện令linh 其kỳ 供cúng 養dường欲dục 明minh 如Như 來Lai 出xuất 世thế功công 不bất 唐đường 捐quyên欲dục 明minh 所sở 種chúng 善thiện 根căn必tất 獲hoạch 果quả 報báo欲dục 明minh 大đại 威uy 德đức 菩Bồ 薩Tát為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh現hiện 形hình 說thuyết 法Pháp令linh 其kỳ 開khai 悟ngộ而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 應ưng 歡hoan 喜hỷ
捨xả 離ly 於ư 諸chư 蓋cái
一nhất 心tâm 恭cung 敬kính 聽thính
菩Bồ 薩Tát 諸chư 願nguyện 行hành


往vãng 昔tích 諸chư 菩Bồ 薩Tát
最tối 勝thắng 人Nhân 師Sư 子Tử
如như 彼bỉ 所sở 修tu 行hành
我ngã 當đương 次thứ 第đệ 說thuyết


亦diệc 說thuyết 諸chư 劫kiếp 數số
世thế 界giới 并tinh 諸chư 業nghiệp
及cập 以dĩ 無vô 等đẳng 尊tôn
於ư 彼bỉ 而nhi 出xuất 興hưng


如như 是thị 過quá 去khứ 佛Phật
大đại 願nguyện 出xuất 于vu 世thế
云vân 何hà 為vì 眾chúng 生sanh
滅diệt 除trừ 諸chư 苦khổ 惱não


一nhất 切thiết 論luận 師sư 子tử
所sở 行hành 相tương 續tục 滿mãn
得đắc 佛Phật 平bình 等đẳng 法pháp
一Nhất 切Thiết 智Trí 境cảnh 界giới


見kiến 於ư 過quá 去khứ 世thế
一nhất 切thiết 人Nhân 師Sư 子Tử
放phóng 大đại 光quang 明minh 網võng
普phổ 照chiếu 十thập 方phương 界giới


思tư 惟duy 發phát 是thị 願nguyện
我ngã 當đương 作tác 世thế 燈đăng
具cụ 足túc 佛Phật 功công 德đức
十Thập 力Lực 一Nhất 切Thiết 智Trí


一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh
貪tham 恚khuể 癡si 熾sí 然nhiên
我ngã 當đương 悉tất 救cứu 脫thoát
令linh 滅diệt 惡ác 道đạo 苦khổ


發phát 如như 是thị 誓thệ 願nguyện
堅kiên 固cố 不bất 退thoái 轉chuyển
具cụ 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành
獲hoạch 十thập 無vô 礙ngại 力lực


如như 是thị 誓thệ 願nguyện 已dĩ
修tu 行hành 無vô 退thoái 怯khiếp
所sở 作tác 皆giai 不bất 虛hư
說thuyết 名danh 論luận 師sư 子tử


於ư 一nhất 賢Hiền 劫Kiếp 中trung
千thiên 佛Phật 出xuất 于vu 世thế
彼bỉ 所sở 有hữu 普phổ 眼nhãn
我ngã 當đương 次thứ 第đệ 說thuyết


如như 一nhất 賢Hiền 劫Kiếp 中trung
無vô 量lượng 劫kiếp 亦diệc 然nhiên
彼bỉ 未vị 來lai 佛Phật 行hành
我ngã 當đương 分phân 別biệt 說thuyết


如như 一nhất 佛Phật 剎sát 種chủng
無vô 量lượng 剎sát 亦diệc 然nhiên
未vị 來lai 十Thập 力Lực 尊tôn
諸chư 行hành 我ngã 今kim 說thuyết


諸chư 佛Phật 次thứ 興hưng 世thế
隨tùy 願nguyện 隨tùy 名danh 號hiệu
隨tùy 彼bỉ 所sở 得đắc 記ký
隨tùy 其kỳ 所sở 壽thọ 命mạng


隨tùy 所sở 修tu 正Chánh 法Pháp
專chuyên 求cầu 無vô 礙ngại 道Đạo
隨tùy 所sở 化hóa 眾chúng 生sanh
正Chánh 法Pháp 住trụ 於ư 世thế


隨tùy 所sở 淨tịnh 佛Phật 剎sát
眾chúng 生sanh 及cập 法Pháp 輪luân
演diễn 說thuyết 時thời 非phi 時thời
次thứ 第đệ 淨tịnh 群quần 生sanh


隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 業nghiệp
所sở 行hành 及cập 信tín 解giải
上thượng 中trung 下hạ 不bất 同đồng
化hóa 彼bỉ 令linh 修tu 習tập


入nhập 於ư 如như 是thị 智trí
修tu 其kỳ 最tối 勝thắng 行hành
常thường 作tác 普Phổ 賢Hiền 業nghiệp
廣quảng 度độ 諸chư 眾chúng 生sanh


身thân 業nghiệp 無vô 障chướng 礙ngại
語ngữ 業nghiệp 悉tất 清thanh 淨tịnh
意ý 行hành 亦diệc 如như 是thị
三tam 世thế 靡mĩ 不bất 然nhiên


菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 行hành
究cứu 竟cánh 普Phổ 賢Hiền 道Đạo
出xuất 生sanh 淨tịnh 智trí 日nhật
普phổ 照chiếu 於ư 法Pháp 界Giới


未vị 來lai 世thế 諸chư 劫kiếp
國quốc 土độ 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 念niệm 悉tất 了liễu 知tri
於ư 彼bỉ 無vô 分phân 別biệt


行hành 者giả 能năng 趣thú 入nhập
如như 是thị 最tối 勝thắng 地địa
此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 法Pháp
我ngã 當đương 說thuyết 少thiểu 分phần


智trí 慧tuệ 無vô 邊biên 際tế
通thông 達đạt 佛Phật 境cảnh 界giới
一nhất 切thiết 皆giai 善thiện 入nhập
所sở 行hành 不bất 退thoái 轉chuyển


具cụ 足túc 普Phổ 賢Hiền 慧tuệ
成thành 滿mãn 普Phổ 賢Hiền 願nguyện
入nhập 於ư 無vô 等đẳng 智trí
我ngã 當đương 說thuyết 彼bỉ 行hành


於ư 一nhất 微vi 塵trần 中trung
悉tất 見kiến 諸chư 世thế 界giới
眾chúng 生sanh 若nhược 聞văn 者giả
迷mê 亂loạn 心tâm 發phát 狂cuồng


如như 於ư 一nhất 微vi 塵trần
一nhất 切thiết 塵trần 亦diệc 然nhiên
世thế 界giới 悉tất 入nhập 中trung
如như 是thị 不bất 思tư 議nghị


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 有hữu
十thập 方phương 三tam 世thế 法pháp
趣thú 剎sát 皆giai 無vô 量lượng
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri


一nhất 一nhất 塵trần 中trung 有hữu
無vô 量lượng 種chủng 佛Phật 剎sát
種chủng 種chủng 皆giai 無vô 量lượng
於ư 一nhất 靡mĩ 不bất 知tri


法Pháp 界Giới 中trung 所sở 有hữu
種chủng 種chủng 諸chư 異dị 相tướng
趣thú 類loại 各các 差sai 別biệt
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri


深thâm 入nhập 微vi 細tế 智trí
分phân 別biệt 諸chư 世thế 界giới
一nhất 切thiết 劫kiếp 成thành 壞hoại
悉tất 能năng 明minh 了liễu 說thuyết


知tri 諸chư 劫kiếp 修tu 短đoản
三tam 世thế 即tức 一nhất 念niệm
眾chúng 行hành 同đồng 不bất 同đồng
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri


深thâm 入nhập 諸chư 世thế 界giới
廣quảng 大đại 非phi 廣quảng 大đại
一nhất 身thân 無vô 量lượng 剎sát
一nhất 剎sát 無vô 量lượng 身thân


十thập 方phương 中trung 所sở 有hữu
異dị 類loại 諸chư 世thế 界giới
廣quảng 大đại 無vô 量lượng 相tướng
一nhất 切thiết 悉tất 能năng 知tri


一nhất 切thiết 三tam 世thế 中trung
無vô 量lượng 諸chư 國quốc 土độ
具cụ 足túc 甚thậm 深thâm 智trí
悉tất 了liễu 彼bỉ 成thành 敗bại


十thập 方phương 諸chư 世thế 界giới
有hữu 成thành 或hoặc 有hữu 壞hoại
如như 是thị 不bất 可khả 說thuyết
賢hiền 德đức 悉tất 深thâm 了liễu


或hoặc 有hữu 諸chư 國quốc 土độ
種chủng 種chủng 地địa 嚴nghiêm 飾sức
諸chư 趣thú 亦diệc 復phục 然nhiên
斯tư 由do 業nghiệp 清thanh 淨tịnh


或hoặc 有hữu 諸chư 世thế 界giới
無vô 量lượng 種chủng 雜tạp 染nhiễm
斯tư 由do 眾chúng 生sanh 感cảm
一nhất 切thiết 如như 其kỳ 行hành


無vô 量lượng 無vô 邊biên 剎sát
了liễu 知tri 即tức 一nhất 剎sát
如như 是thị 入nhập 諸chư 剎sát
其kỳ 數số 不bất 可khả 知tri


一nhất 切thiết 諸chư 世thế 界giới
悉tất 入nhập 一nhất 剎sát 中trung
世thế 界giới 不bất 為vi 一nhất
亦diệc 復phục 無vô 雜tạp 亂loạn


世thế 界giới 有hữu 仰ngưỡng 覆phú
或hoặc 高cao 或hoặc 復phục 下hạ
皆giai 是thị 眾chúng 生sanh 想tưởng
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri


廣quảng 博bác 諸chư 世thế 界giới
無vô 量lượng 無vô 有hữu 邊biên
知tri 種chủng 種chủng 是thị 一nhất
知tri 一nhất 是thị 種chủng 種chủng


普Phổ 賢Hiền 諸chư 佛Phật 子tử
能năng 以dĩ 普Phổ 賢Hiền 智trí
了liễu 知tri 諸chư 剎sát 數số
其kỳ 數số 無vô 邊biên 際tế


知tri 諸chư 世thế 界giới 化hóa
剎sát 化hóa 眾chúng 生sanh 化hóa
法Pháp 化hóa 諸chư 佛Phật 化hóa
一nhất 切thiết 皆giai 究cứu 竟cánh


一nhất 切thiết 諸chư 世thế 界giới
微vi 細tế 廣quảng 大đại 剎sát
種chủng 種chủng 異dị 莊trang 嚴nghiêm
皆giai 由do 業nghiệp 所sở 起khởi


無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 子tử
善thiện 學học 入nhập 法Pháp 界Giới
神thần 通thông 力lực 自tự 在tại
普phổ 遍biến 於ư 十thập 方phương


眾chúng 生sanh 數số 等đẳng 劫kiếp
說thuyết 彼bỉ 世thế 界giới 名danh
亦diệc 不bất 能năng 令linh 盡tận
唯duy 除trừ 佛Phật 開khai 示thị


世thế 界giới 及cập 如Như 來Lai
種chủng 種chủng 諸chư 名danh 號hiệu
經kinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp
說thuyết 之chi 不bất 可khả 盡tận


何hà 況huống 最tối 勝thắng 智trí
三tam 世thế 諸chư 佛Phật 法Pháp
從tùng 於ư 法Pháp 界Giới 生sanh
充sung 滿mãn 如Như 來Lai 地Địa


清thanh 淨tịnh 無vô 礙ngại 念niệm
無vô 邊biên 無vô 礙ngại 慧tuệ
分phân 別biệt 說thuyết 法Pháp 界Giới
得đắc 至chí 於ư 彼bỉ 岸ngạn


過quá 去khứ 諸chư 世thế 界giới
廣quảng 大đại 及cập 微vi 細tế
修tu 習tập 所sở 莊trang 嚴nghiêm
一nhất 念niệm 悉tất 能năng 知tri


其kỳ 中trung 人Nhân 師Sư 子Tử
修tu 佛Phật 種chủng 種chủng 行hành
成thành 於ư 等Đẳng 正Chánh 覺Giác
示thị 現hiện 諸chư 自tự 在tại


如như 是thị 未vị 來lai 世thế
次thứ 第đệ 無vô 量lượng 劫kiếp
所sở 有hữu 人Nhân 中Trung 尊Tôn
菩Bồ 薩Tát 悉tất 能năng 知tri


所sở 有hữu 諸chư 行hành 願nguyện
所sở 有hữu 諸chư 境cảnh 界giới
如như 是thị 勤cần 修tu 行hành
於ư 中trung 成thành 正chánh 覺giác


亦diệc 知tri 彼bỉ 眾chúng 會hội
壽thọ 命mạng 化hóa 眾chúng 生sanh
以dĩ 此thử 諸chư 法Pháp 門môn
為vì 眾chúng 轉chuyển 法Pháp 輪luân


菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 知tri
住trụ 普Phổ 賢Hiền 行hành 地địa
智trí 慧tuệ 悉tất 明minh 了liễu
出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 佛Phật


現hiện 在tại 世thế 所sở 攝nhiếp
一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 土độ
深thâm 入nhập 此thử 諸chư 剎sát
通thông 達đạt 於ư 法Pháp 界Giới


彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 中trung
現hiện 在tại 一nhất 切thiết 佛Phật
於ư 法pháp 得đắc 自tự 在tại
言ngôn 論luận 無vô 所sở 礙ngại


亦diệc 知tri 彼bỉ 眾chúng 會hội
淨tịnh 土độ 應ứng 化hóa 力lực
盡tận 無vô 量lượng 億ức 劫kiếp
常thường 思tư 惟duy 是thị 事sự


調điều 御ngự 世thế 間gian 尊tôn
所sở 有hữu 威uy 神thần 力lực
無vô 盡tận 智trí 慧tuệ 藏tạng
一nhất 切thiết 悉tất 能năng 知tri


出xuất 生sanh 無vô 礙ngại 眼nhãn
無vô 礙ngại 耳nhĩ 鼻tị 身thân
無vô 礙ngại 廣quảng 長trường 舌thiệt
能năng 令linh 眾chúng 歡hoan 喜hỷ


最tối 勝thắng 無vô 礙ngại 心tâm
廣quảng 大đại 普phổ 清thanh 淨tịnh
智trí 慧tuệ 遍biến 充sung 滿mãn
悉tất 知tri 三tam 世thế 法pháp


善thiện 學học 一nhất 切thiết 化hóa
剎sát 化hóa 眾chúng 生sanh 化hóa
世thế 化hóa 調điều 伏phục 化hóa
究cứu 竟cánh 化hóa 彼bỉ 岸ngạn


世thế 間gian 種chủng 種chủng 別biệt
皆giai 由do 於ư 想tưởng 住trụ
入nhập 佛Phật 方phương 便tiện 智trí
於ư 此thử 悉tất 明minh 了liễu


眾chúng 會hội 不bất 可khả 說thuyết
一nhất 一nhất 為vi 現hiện 身thân
悉tất 使sử 見kiến 如Như 來Lai
度độ 脫thoát 無vô 邊biên 眾chúng


諸chư 佛Phật 甚thậm 深thâm 智trí
如như 日nhật 出xuất 世thế 間gian
一nhất 切thiết 國quốc 土độ 中trung
普phổ 現hiện 無vô 休hưu 息tức


了liễu 達đạt 諸chư 世thế 間gian
假giả 名danh 無vô 有hữu 實thật
眾chúng 生sanh 及cập 世thế 界giới
如như 夢mộng 如như 光quang 影ảnh


於ư 諸chư 世thế 間gian 法pháp
不bất 生sanh 分phân 別biệt 見kiến
善thiện 離ly 分phân 別biệt 者giả
亦diệc 不bất 見kiến 分phân 別biệt


無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
解giải 之chi 即tức 一nhất 念niệm
知tri 念niệm 亦diệc 無vô 念niệm
如như 是thị 見kiến 世thế 間gian


無vô 量lượng 諸chư 國quốc 土độ
一nhất 念niệm 悉tất 超siêu 越việt
經kinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp
不bất 動động 於ư 本bổn 處xứ


不bất 可khả 說thuyết 諸chư 劫kiếp
即tức 是thị 須tu 臾du 頃khoảnh
莫mạc 見kiến 修tu 與dữ 短đoản
究cứu 竟cánh 剎sát 那na 法pháp


心tâm 住trụ 於ư 世thế 間gian
世thế 間gian 住trụ 於ư 心tâm
於ư 此thử 不bất 妄vọng 起khởi
二nhị 非phi 二nhị 分phần 別biệt


眾chúng 生sanh 世thế 界giới 劫kiếp
諸chư 佛Phật 及cập 佛Phật 法Pháp
一nhất 切thiết 如như 幻huyễn 化hóa
法Pháp 界Giới 悉tất 平bình 等đẳng


普phổ 於ư 十thập 方phương 剎sát
示thị 現hiện 無vô 量lượng 身thân
知tri 身thân 從tùng 緣duyên 起khởi
究cứu 竟cánh 無vô 所sở 著trước


依y 於ư 無vô 二nhị 智trí
出xuất 現hiện 人Nhân 師Sư 子Tử
不bất 著trước 無vô 二nhị 法pháp
知tri 無vô 二nhị 非phi 二nhị


了liễu 知tri 諸chư 世thế 間gian
如như 焰diễm 如như 光quang 影ảnh
如như 響hưởng 亦diệc 如như 夢mộng
如như 幻huyễn 如như 變biến 化hóa


如như 是thị 隨tùy 順thuận 入nhập
諸chư 佛Phật 所sở 行hành 處xứ
成thành 就tựu 普Phổ 賢Hiền 智trí
普phổ 照chiếu 深thâm 法Pháp 界Giới


眾chúng 生sanh 剎sát 染nhiễm 著trước
一nhất 切thiết 皆giai 捨xả 離ly
而nhi 興hưng 大đại 悲bi 心tâm
普phổ 淨tịnh 諸chư 世thế 間gian


菩Bồ 薩Tát 常thường 正chánh 念niệm
論luận 師sư 子tử 妙diệu 法Pháp
清thanh 淨tịnh 如như 虛hư 空không
而nhi 興hưng 大đại 方phương 便tiện


見kiến 世thế 常thường 迷mê 倒đảo
發phát 心tâm 咸hàm 救cứu 度độ
所sở 行hành 皆giai 清thanh 淨tịnh
普phổ 遍biến 諸chư 法Pháp 界Giới


諸chư 佛Phật 及cập 菩Bồ 薩Tát
佛Phật 法Pháp 世thế 間gian 法pháp
若nhược 見kiến 其kỳ 真chân 實thật
一nhất 切thiết 無vô 差sai 別biệt


如Như 來Lai 法Pháp 身thân 藏tạng
普phổ 入nhập 世thế 間gian 中trung
雖tuy 在tại 於ư 世thế 間gian
於ư 世thế 無vô 所sở 著trước


譬thí 如như 清thanh 淨tịnh 水thủy
影ảnh 像tượng 無vô 來lai 去khứ
法Pháp 身thân 遍biến 世thế 間gian
當đương 知tri 亦diệc 如như 是thị


如như 是thị 離ly 染nhiễm 著trước
身thân 世thế 皆giai 清thanh 淨tịnh
湛trạm 然nhiên 如như 虛hư 空không
一nhất 切thiết 無vô 有hữu 生sanh


知tri 身thân 無vô 有hữu 盡tận
無vô 生sanh 亦diệc 無vô 滅diệt
非phi 常thường 非phi 無vô 常thường
示thị 現hiện 諸chư 世thế 間gian


除trừ 滅diệt 諸chư 邪tà 見kiến
開khai 示thị 於ư 正chánh 見kiến
法pháp 性tánh 無vô 來lai 去khứ
不bất 著trước 我ngã 我ngã 所sở


譬thí 如như 工công 幻huyễn 師sư
示thị 現hiện 種chủng 種chủng 事sự
其kỳ 來lai 無vô 所sở 從tùng
去khứ 亦diệc 無vô 所sở 至chí


幻huyễn 性tánh 非phi 有hữu 量lượng
亦diệc 復phục 非phi 無vô 量lượng
於ư 彼bỉ 大đại 眾chúng 中trung
示thị 現hiện 量lượng 無vô 量lượng


以dĩ 此thử 寂tịch 定định 心tâm
修tu 習tập 諸chư 善thiện 根căn
出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 佛Phật
非phi 量lượng 非phi 無vô 量lượng


有hữu 量lượng 及cập 無vô 量lượng
皆giai 悉tất 是thị 妄vọng 想tưởng
了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 趣thú
不bất 著trước 量lượng 無vô 量lượng


諸chư 佛Phật 甚thậm 深thâm 法Pháp
廣quảng 大đại 深thâm 寂tịch 滅diệt
甚thậm 深thâm 無vô 量lượng 智trí
知tri 甚thậm 深thâm 諸chư 趣thú


菩Bồ 薩Tát 離ly 迷mê 倒đảo
心tâm 淨tịnh 常thường 相tương 續tục
巧xảo 以dĩ 神thần 通thông 力lực
度độ 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh


未vị 安an 者giả 令linh 安an
安an 者giả 示thị 道Đạo 場Tràng
如như 是thị 遍biến 法Pháp 界Giới
其kỳ 心tâm 無vô 所sở 著trước


不bất 住trụ 於ư 實thật 際tế
不bất 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn
如như 是thị 遍biến 世thế 間gian
開khai 悟ngộ 諸chư 群quần 生sanh


法pháp 數số 眾chúng 生sanh 數số
了liễu 知tri 而nhi 不bất 著trước
普phổ 雨vũ 於ư 法Pháp 雨vũ
充sung 洽hiệp 諸chư 世thế 間gian


普phổ 於ư 諸chư 世thế 界giới
念niệm 念niệm 成thành 正chánh 覺giác
而nhi 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành
未vị 曾tằng 有hữu 退thoái 轉chuyển


世thế 間gian 種chủng 種chủng 身thân
一nhất 切thiết 悉tất 了liễu 知tri
如như 是thị 知tri 身thân 法pháp
則tắc 得đắc 諸chư 佛Phật 身thân


普phổ 知tri 諸chư 眾chúng 生sanh
諸chư 劫kiếp 及cập 諸chư 剎sát
十thập 方phương 無vô 涯nhai 際tế
智trí 海hải 無vô 不bất 入nhập


眾chúng 生sanh 身thân 無vô 量lượng
一nhất 一nhất 為vi 現hiện 身thân
佛Phật 身thân 無vô 有hữu 邊biên
智trí 者giả 悉tất 觀quán 見kiến


一nhất 念niệm 之chi 所sở 知tri
出xuất 現hiện 諸chư 如Như 來Lai
經kinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp
稱xưng 揚dương 不bất 可khả 盡tận


諸chư 佛Phật 能năng 現hiện 身thân
處xứ 處xứ 般Bát 涅Niết 槃Bàn
一nhất 念niệm 中trung 無vô 量lượng
舍xá 利lợi 各các 差sai 別biệt


如như 是thị 未vị 來lai 世thế
有hữu 求cầu 於ư 佛Phật 果Quả
無vô 量lượng 菩Bồ 提Đề 心tâm
決quyết 定định 智trí 悉tất 知tri


如như 是thị 三tam 世thế 中trung
所sở 有hữu 諸chư 如Như 來Lai
一nhất 切thiết 悉tất 能năng 知tri
名danh 住trụ 普Phổ 賢Hiền 行hành


如như 是thị 分phân 別biệt 知tri
無vô 量lượng 諸chư 行hành 地địa
入nhập 於ư 智trí 慧tuệ 處xứ
其kỳ 輪luân 不bất 退thoái 轉chuyển


微vi 妙diệu 廣quảng 大đại 智trí
深thâm 入nhập 如Như 來Lai 境cảnh
入nhập 已dĩ 不bất 退thoái 轉chuyển
說thuyết 名danh 普Phổ 賢Hiền 慧tuệ


一nhất 切thiết 最tối 勝thắng 尊tôn
普phổ 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới
修tu 行hành 不bất 退thoái 轉chuyển
得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề


無vô 量lượng 無vô 邊biên 心tâm
各các 各các 差sai 別biệt 業nghiệp
皆giai 由do 想tưởng 積tích 集tập
平bình 等đẳng 悉tất 了liễu 知tri


染nhiễm 污ô 非phi 染nhiễm 污ô
學học 心tâm 無Vô 學Học 心tâm
不bất 可khả 說thuyết 諸chư 心tâm
念niệm 念niệm 中trung 悉tất 知tri


了liễu 知tri 非phi 一nhất 二nhị
非phi 染nhiễm 亦diệc 非phi 淨tịnh
亦diệc 復phục 無vô 雜tạp 亂loạn
皆giai 從tùng 自tự 想tưởng 起khởi


如như 是thị 悉tất 明minh 見kiến
一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh
心tâm 想tưởng 各các 不bất 同đồng
起khởi 種chủng 種chủng 世thế 間gian


以dĩ 如như 是thị 方phương 便tiện
修tu 諸chư 最tối 勝thắng 行hành
從tùng 佛Phật 法Pháp 化hóa 生sanh
得đắc 名danh 為vi 普Phổ 賢Hiền


眾chúng 生sanh 皆giai 妄vọng 起khởi
善thiện 惡ác 諸chư 趣thú 想tưởng
由do 是thị 或hoặc 生sanh 天thiên
或hoặc 復phục 墮đọa 地địa 獄ngục


菩Bồ 薩Tát 觀quán 世thế 間gian
妄vọng 想tưởng 業nghiệp 所sở 起khởi
妄vọng 想tưởng 無vô 邊biên 故cố
世thế 間gian 亦diệc 無vô 量lượng


一nhất 切thiết 諸chư 國quốc 土độ
想tưởng 網võng 之chi 所sở 現hiện
幻huyễn 網võng 方phương 便tiện 故cố
一nhất 念niệm 悉tất 能năng 入nhập


眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân
意ý 根căn 亦diệc 如như 是thị
世thế 間gian 想tưởng 別biệt 異dị
平bình 等đẳng 皆giai 能năng 入nhập


一nhất 一nhất 眼nhãn 境cảnh 界giới
無vô 量lượng 眼nhãn 皆giai 入nhập
種chủng 種chủng 性tánh 差sai 別biệt
無vô 量lượng 不bất 可khả 說thuyết


所sở 見kiến 無vô 差sai 別biệt
亦diệc 復phục 無vô 雜tạp 亂loạn
各các 隨tùy 於ư 自tự 業nghiệp
受thọ 用dụng 其kỳ 果quả 報báo


普Phổ 賢Hiền 力lực 無vô 量lượng
悉tất 知tri 彼bỉ 一nhất 切thiết
一nhất 切thiết 眼nhãn 境cảnh 界giới
大đại 智trí 悉tất 能năng 入nhập


如như 是thị 諸chư 世thế 間gian
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri
而nhi 修tu 一nhất 切thiết 行hành
亦diệc 復phục 無vô 退thoái 轉chuyển


佛Phật 說thuyết 眾chúng 生sanh 說thuyết
及cập 以dĩ 國quốc 土độ 說thuyết
三tam 世thế 如như 是thị 說thuyết
種chủng 種chủng 悉tất 了liễu 知tri


過quá 去khứ 中trung 未vị 來lai
未vị 來lai 中trung 現hiện 在tại
三tam 世thế 互hỗ 相tương 見kiến
一nhất 一nhất 皆giai 明minh 了liễu


如như 是thị 無vô 量lượng 種chủng
開khai 悟ngộ 諸chư 世thế 間gian
一Nhất 切Thiết 智Trí 方phương 便tiện
邊biên 際tế 不bất 可khả 得đắc


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 九cửu

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 9/4/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam