大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 一nhất

十Thập 定Định 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 七thất 之chi 二nhị

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát次Thứ 第Đệ 遍Biến 往Vãng 諸Chư 佛Phật 國Quốc 土Độ 神Thần 通Thông 三Tam 昧Muội

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát過quá 於ư 東đông 方phương無vô 數số 世thế 界giới復phục 過quá 爾nhĩ 所sở 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 世thế 界giới於ư 彼bỉ 諸chư 世thế 界giới 中trung入nhập 此thử 三tam 昧muội或hoặc 剎sát 那na 入nhập或hoặc 須tu 臾du 入nhập或hoặc 相tương 續tục 入nhập或hoặc 日nhật 初sơ 分phân 時thời 入nhập或hoặc 日nhật 中trung 分phân 時thời 入nhập或hoặc 日nhật 後hậu 分phân 時thời 入nhập或hoặc 夜dạ 初sơ 分phân 時thời 入nhập或hoặc 夜dạ 中trung 分phân 時thời 入nhập或hoặc 夜dạ 後hậu 分phân 時thời 入nhập或hoặc 一nhất 日nhật 入nhập或hoặc 五ngũ 日nhật 入nhập或hoặc 半bán 月nguyệt 入nhập或hoặc 一nhất 月nguyệt 入nhập或hoặc 一nhất 年niên 入nhập或hoặc 百bách 年niên 入nhập或hoặc 千thiên 年niên 入nhập或hoặc 百bách 千thiên 年niên 入nhập或hoặc 億ức 年niên 入nhập或hoặc 百bách 千thiên 億ức 年niên 入nhập或hoặc 百bách 千thiên 那na 由do 他tha 億ức 年niên 入nhập或hoặc 一nhất 劫kiếp 入nhập或hoặc 百bách 劫kiếp 入nhập或hoặc 百bách 千thiên 劫kiếp 入nhập或hoặc 百bách 千thiên 那na 由do 他tha 億ức 劫kiếp 入nhập或hoặc 無vô 數số 劫kiếp 入nhập或hoặc 無vô 量lượng 劫kiếp 入nhập或hoặc 無vô 邊biên 劫kiếp 入nhập或hoặc 無vô 等đẳng 劫kiếp 入nhập或hoặc 不bất 可khả 數sổ 劫kiếp 入nhập或hoặc 不bất 可khả 稱xưng 劫kiếp 入nhập或hoặc 不bất 可khả 思tư 劫kiếp 入nhập或hoặc 不bất 可khả 量lượng 劫kiếp 入nhập或hoặc 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 入nhập或hoặc 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp 入nhập若nhược 久cửu 若nhược 近cận若nhược 法pháp 若nhược 時thời種chủng 種chủng 不bất 同đồng菩Bồ 薩Tát 於ư 彼bỉ不bất 生sinh 分phân 別biệt心tâm 無vô 染nhiễm 著trước不bất 作tác 二nhị不bất 作tác 不bất 二nhị不bất 作tác 普phổ不bất 作tác 別biệt雖tuy 離ly 此thử 分phân 別biệt而nhi 以dĩ 神thần 通thông 方phương 便tiện從tùng 三tam 昧muội 起khởi於ư 一nhất 切thiết 法pháp不bất 忘vong 不bất 失thất至chí 於ư 究cứu 竟cánh

譬thí 如như 日Nhật 天Thiên 子Tử周chu 行hành 照chiếu 曜diệu晝trú 夜dạ 不bất 住trụ日nhật 出xuất 名danh 晝trú日nhật 沒một 名danh 夜dạ晝trú 亦diệc 不bất 生sinh夜dạ 亦diệc 不bất 滅diệt菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 無vô 數số 世thế 界giới入nhập 神thần 通thông 三tam 昧muội入nhập 三tam 昧muội 已dĩ明minh 見kiến 爾nhĩ 所sở無vô 數số 世thế 界giới亦diệc 復phục 如như 是thị

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 三tam 次Thứ 第Đệ 遍Biến 往Vãng 諸Chư 佛Phật 國Quốc 土Độ 神thần 通Thông 大Đại 三Tam 昧Muội 善thiện 巧xảo 智trí

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát清Thanh 淨Tịnh 深Thâm 心Tâm 行Hành 三Tam 昧Muội

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知tri 諸chư 佛Phật 身thân數số 等đẳng 眾chúng 生sinh見kiến 無vô 量lượng 佛Phật過quá 阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất諸chư 如Như 來Lai 所sở以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 妙diệu 香hương而nhi 作tác 供cúng 養dường以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 妙diệu 華hoa而nhi 作tác 供cúng 養dường以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 蓋cái大đại 如như 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát而nhi 作tác 供cúng 養dường以dĩ 超siêu 過quá 一nhất 切thiết 世thế 界giới一nhất 切thiết 上thượng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ而nhi 作tác 供cúng 養dường散tán 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 寶bảo而nhi 作tác 供cúng 養dường以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm具cụ 莊trang 嚴nghiêm 經kinh 行hành 處xứ而nhi 作tác 供cúng 養dường以dĩ 一nhất 切thiết 無vô 數số 上thượng 妙diệu摩ma 尼ni 寶bảo 藏tạng而nhi 作tác 供cúng 養dường以dĩ 佛Phật 神thần 力lực所sở 流lưu 出xuất 過quá諸chư 天thiên 上thượng 味vị 飲ẩm 食thực而nhi 作tác 供cúng 養dường一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát種chủng 種chủng 上thượng 妙diệu諸chư 供cúng 養dường 具cụ能năng 以dĩ 神thần 力lực普phổ 皆giai 攝nhiếp 取thủ而nhi 作tác 供cúng 養dường於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất諸chư 如Như 來Lai 所sở恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng頭đầu 頂đỉnh 禮lễ 敬kính舉cử 身thân 布bố 地địa請thỉnh 問vấn 佛Phật 法Pháp讚tán 佛Phật 平bình 等đẳng稱xưng 揚dương 諸chư 佛Phật廣quảng 大đại 功công 德đức入nhập 於ư 諸chư 佛Phật所sở 入nhập 大đại 悲bi得đắc 佛Phật 平bình 等đẳng無vô 礙ngại 之chi 力lực於ư 一nhất 念niệm 頃khoảnh一nhất 切thiết 佛Phật 所sở勤cần 求cầu 妙diệu 法Pháp然nhiên 於ư 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 於ư 世thế入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn如như 是thị 之chi 相tướng皆giai 無vô 所sở 得đắc如như 散tán 動động 心tâm了liễu 別biệt 所sở 緣duyên心tâm 起khởi 不bất 知tri何hà 所sở 緣duyên 起khởi心tâm 滅diệt 不bất 知tri何hà 所sở 緣duyên 滅diệt此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị終chung 不bất 分phân 別biệt如Như 來Lai 出xuất 世thế及cập 涅Niết 槃Bàn 相tướng

佛Phật 子tử如như 日nhật 中trung 陽dương 焰diễm不bất 從tùng 雲vân 生sinh不bất 從tùng 池trì 生sinh不bất 處xử 於ư 陸lục不bất 住trụ 於ư 水thủy非phi 有hữu 非phi 無vô非phi 善thiện 非phi 惡ác非phi 清thanh 非phi 濁trược不bất 堪kham 飲ẩm 漱thấu不bất 可khả 穢uế 污ô非phi 有hữu 體thể 非phi 無vô 體thể非phi 有hữu 味vị 非phi 無vô 味vị以dĩ 因nhân 緣duyên 故cố而nhi 現hiện 水thủy 相tướng為vi 識thức 所sở 了liễu遠viễn 望vọng 似tự 水thủy而nhi 興hưng 水thủy 想tưởng近cận 之chi 則tắc 無vô水thủy 想tưởng 自tự 滅diệt此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 得đắc 如Như 來Lai出xuất 興hưng 於ư 世thế及cập 涅Niết 槃Bàn 相tướng諸chư 佛Phật 有hữu 相tướng及cập 以dĩ 無vô 相tướng皆giai 是thị 想tưởng 心tâm之chi 所sở 分phân 別biệt

佛Phật 子tử此thử 三tam 昧muội 名danh 為vi清Thanh 淨Tịnh 深Thâm 心Tâm 行Hành菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 此thử 三tam 昧muội入nhập 已dĩ 而nhi 起khởi起khởi 已dĩ 不bất 失thất

譬thí 如như 有hữu 人nhân從tùng 睡thụy 得đắc 寤ngụ憶ức 所sở 夢mộng 事sự覺giác 時thời 雖tuy 無vô夢mộng 中trung 境cảnh 界giới而nhi 能năng 憶ức 念niệm心tâm 不bất 忘vong 失thất菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị入nhập 於ư 三tam 昧muội見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp從tùng 定định 而nhi 起khởi憶ức 持trì 不bất 忘vong而nhi 以dĩ 此thử 法Pháp開khai 曉hiểu 一nhất 切thiết道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 國quốc 土độ無vô 量lượng 義nghĩa 趣thú悉tất 得đắc 明minh 達đạt一nhất 切thiết 法Pháp 門môn皆giai 亦diệc 清thanh 淨tịnh然nhiên 大đại 智trí 炬cự長trưởng 諸chư 佛Phật 種chủng無vô 畏úy 具cụ 足túc辯biện 才tài 不bất 竭kiệt開khai 示thị 演diễn 說thuyết甚thậm 深thâm 法Pháp 藏tạng是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 四tứ 清Thanh 淨Tịnh 深Thâm 心Tâm 行Hành 大Đại 三Tam 昧Muội 善thiện 巧xảo 智trí

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát知Tri 過Quá 去Khứ 莊Trang 嚴Nghiêm 藏Tạng 三Tam 昧Muội

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát能năng 知tri 過quá 去khứ諸chư 佛Phật 出xuất 現hiện所sở 謂vị劫kiếp 次thứ 第đệ 中trung諸chư 剎sát 次thứ 第đệ剎sát 次thứ 第đệ 中trung諸chư 劫kiếp 次thứ 第đệ劫kiếp 次thứ 第đệ 中trung諸chư 佛Phật 出xuất 現hiện 次thứ 第đệ佛Phật 出xuất 現hiện 次thứ 第đệ 中trung說thuyết 法Pháp 次thứ 第đệ說thuyết 法Pháp 次thứ 第đệ 中trung諸chư 心tâm 樂nhạo 次thứ 第đệ心tâm 樂nhạo 次thứ 第đệ 中trung諸chư 根căn 次thứ 第đệ根căn 次thứ 第đệ 中trung調điều 伏phục 次thứ 第đệ調điều 伏phục 次thứ 第đệ 中trung諸chư 佛Phật 壽thọ 命mạng 次thứ 第đệ壽thọ 命mạng 次thứ 第đệ 中trung知tri 億ức 那na 由do 他tha 年niên 歲tuế數số 量lượng 次thứ 第đệ

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 如như 是thị 無vô 邊biên次thứ 第đệ 智trí 故cố則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 剎sát則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 法Pháp 門môn則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 劫kiếp則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 法pháp則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 心tâm則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 解giải則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 眾chúng 生sinh則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 煩phiền 惱não則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 儀nghi 式thức則tắc 知tri 過quá 去khứ 諸chư 清thanh 淨tịnh

佛Phật 子tử此thử 三tam 昧muội 名danh 過Quá 去Khứ 清Thanh 淨Tịnh 藏Tạng於ư 一nhất 念niệm 中trung能năng 入nhập 百bách 劫kiếp能năng 入nhập 千thiên 劫kiếp能năng 入nhập 百bách 千thiên 劫kiếp能năng 入nhập 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 劫kiếp能năng 入nhập 無vô 數số 劫kiếp能năng 入nhập 無vô 量lượng 劫kiếp能năng 入nhập 無vô 邊biên 劫kiếp能năng 入nhập 無vô 等đẳng 劫kiếp能năng 入nhập 不bất 可khả 數sổ 劫kiếp能năng 入nhập 不bất 可khả 稱xưng 劫kiếp能năng 入nhập 不bất 可khả 思tư 劫kiếp能năng 入nhập 不bất 可khả 量lượng 劫kiếp能năng 入nhập 不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp能năng 入nhập 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp

佛Phật 子tử彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát入nhập 此thử 三tam 昧muội不bất 滅diệt 現hiện 在tại不bất 緣duyên 過quá 去khứ

佛Phật 子tử彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát從tùng 此thử 三tam 昧muội 起khởi於ư 如Như 來Lai 所sở受thọ 十thập 種chủng 不bất 可khả 思tư 議nghị 灌quán 頂đỉnh 法Pháp亦diệc 得đắc亦diệc 清thanh 淨tịnh亦diệc 成thành 就tựu亦diệc 入nhập亦diệc 證chứng亦diệc 滿mãn亦diệc 持trì平bình 等đẳng 了liễu 知tri三tam 輪luân 清thanh 淨tịnh何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả辯biện 不bất 違vi 義nghĩa二nhị 者giả說thuyết 法Pháp 無vô 盡tận三tam 者giả訓huấn 辭từ 無vô 失thất四tứ 者giả樂nhạo 說thuyết 不bất 斷đoạn五ngũ 者giả心tâm 無vô 恐khủng 畏úy六lục 者giả語ngữ 必tất 誠thành 實thật七thất 者giả眾chúng 生sinh 所sở 依y八bát 者giả救cứu 脫thoát 三tam 界giới九cửu 者giả善thiện 根căn 最tối 勝thắng十thập 者giả調điều 御ngự 妙diệu 法Pháp

佛Phật 子tử此thử 是thị 十thập 種chủng 灌quán 頂đỉnh 法Pháp若nhược 菩Bồ 薩Tát 入nhập 此thử 三tam 昧muội從tùng 三tam 昧muội 起khởi無vô 間gian 則tắc 得đắc如như 歌ca 羅la 邏la入nhập 胎thai 藏tạng 時thời於ư 一nhất 念niệm 間gian識thức 則tắc 託thác 生sinh菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị從tùng 此thử 定định 起khởi於ư 如Như 來Lai 所sở一nhất 念niệm 則tắc 得đắc此thử 十thập 種chủng 法Pháp

佛Phật 子tử是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 五ngũ 知Tri 過Quá 去Khứ 莊Trang 嚴Nghiêm 藏Tạng 大Đại 三Tam 昧Muội 善thiện 巧xảo 智trí

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát智trí 光quang 明minh 藏tạng 三tam 昧muội

佛Phật 子tử彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 三tam 昧muội能năng 知tri 未vị 來lai一nhất 切thiết 世thế 界giới一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung所sở 有hữu 諸chư 佛Phật若nhược 已dĩ 說thuyết若nhược 未vị 說thuyết若nhược 已dĩ 授thọ 記ký若nhược 未vị 授thọ 記ký種chủng 種chủng 名danh 號hiệu各các 各các 不bất 同đồng所sở 謂vị無vô 數số 名danh無vô 量lượng 名danh無vô 邊biên 名danh無vô 等đẳng 名danh不bất 可khả 數sổ 名danh不bất 可khả 稱xưng 名danh不bất 可khả 思tư 名danh不bất 可khả 量lượng 名danh不bất 可khả 說thuyết 名danh當đương 出xuất 現hiện 於ư 世thế當đương 利lợi 益ích 眾chúng 生sinh當đương 作tác 法Pháp 王Vương當đương 興hưng 佛Phật 事sự當đương 說thuyết 福phúc 利lợi當đương 讚tán 善thiện 義nghĩa當đương 說thuyết 白bạch 分phần 義nghĩa當đương 淨tịnh 治trị 諸chư 惡ác當đương 安an 住trụ 功công 德đức當đương 開khai 示thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế當đương 入nhập 灌quán 頂đỉnh 位vị當đương 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai修tu 圓viên 滿mãn 行hành發phát 圓viên 滿mãn 願nguyện入nhập 圓viên 滿mãn 智trí有hữu 圓viên 滿mãn 眾chúng備bị 圓viên 滿mãn 莊trang 嚴nghiêm集tập 圓viên 滿mãn 功công 德đức悟ngộ 圓viên 滿mãn 法pháp得đắc 圓viên 滿mãn 果quả具cụ 圓viên 滿mãn 相tướng成thành 圓viên 滿mãn 覺giác彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai名danh 姓tánh 種chủng 族tộc方phương 便tiện 善thiện 巧xảo神thần 通thông 變biến 化hóa成thành 熟thục 眾chúng 生sinh入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn如như 是thị 一nhất 切thiết皆giai 悉tất 了liễu 知tri

此thử 菩Bồ 薩Tát 於ư 一nhất 念niệm 中trung能năng 入nhập 一nhất 劫kiếp百bách 劫kiếp千thiên 劫kiếp百bách 千thiên 劫kiếp百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 劫kiếp入nhập 閻Diêm 浮Phù 提Đề微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 四tứ 天thiên 下hạ微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 小tiểu 千thiên 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 中trung 千thiên 世thế 界giới微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 百bách 千thiên 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 無vô 數số 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 無vô 邊biên 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 無vô 等đẳng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 不bất 可khả 數sổ 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 不bất 可khả 稱xưng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 不bất 可khả 思tư 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 不bất 可khả 量lượng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp入nhập 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 劫kiếp如như 是thị 未vị 來lai一nhất 切thiết 世thế 界giới所sở 有hữu 劫kiếp 數số能năng 以dĩ 智trí 慧tuệ皆giai 悉tất 了liễu 知tri以dĩ 了liễu 知tri 故cố其kỳ 心tâm 復phục 入nhập十thập 種chủng 持trì 門môn何hà 者giả 為vi 十thập

所sở 謂vị入nhập 佛Phật 持trì 故cố得đắc 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm入nhập 法pháp 持trì 故cố得đắc 十thập 種chủng 陀đà 羅la 尼ni 光quang 明minh無vô 盡tận 辯biện 才tài入nhập 行hành 持trì 故cố出xuất 生sinh 圓viên 滿mãn殊thù 勝thắng 諸chư 願nguyện入nhập 力lực 持trì 故cố無vô 能năng 映ánh 蔽tế無vô 能năng 摧tồi 伏phục入nhập 智trí 持trì 故cố所sở 行hành 佛Phật 法Pháp無vô 有hữu 障chướng 礙ngại入nhập 大đại 悲bi 持trì 故cố轉chuyển 於ư 不bất 退thoái清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân入nhập 差sai 別biệt 善thiện 巧xảo 句cú 持trì 故cố轉chuyển 一nhất 切thiết 文văn 字tự 輪luân淨tịnh 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn 地địa入nhập 師sư 子tử 受thọ 生sinh 法pháp 持trì 故cố開khai 法pháp 關quan 鑰thược出xuất 欲dục 淤ứ 泥nê入nhập 智trí 力lực 持trì 故cố修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành常thường 不bất 休hưu 息tức入nhập 善thiện 友hữu 力lực 持trì 故cố令linh 無vô 邊biên 眾chúng 生sinh普phổ 得đắc 清thanh 淨tịnh入nhập 無vô 住trụ 力lực 持trì 故cố入nhập 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 廣quảng 大đại 劫kiếp入nhập 法pháp 力lực 持trì 故cố以dĩ 無vô 礙ngại 方phương 便tiện 智trí知tri 一nhất 切thiết 法pháp自tự 性tính 清thanh 淨tịnh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 三tam 昧muội 已dĩ善thiện 巧xảo 住trụ 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 劫kiếp善thiện 巧xảo 住trụ 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 剎sát善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết種chủng 種chủng 眾chúng 生sinh善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết眾chúng 生sinh 異dị 相tướng善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết同đồng 異dị 業nghiệp 報báo善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết精tinh 進tấn 諸chư 根căn習tập 氣khí 相tương 續tục差sai 別biệt 諸chư 行hành善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết無vô 量lượng 染nhiễm 淨tịnh種chủng 種chủng 思tư 惟duy善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết法pháp 種chủng 種chủng 義nghĩa無vô 量lượng 文văn 字tự演diễn 說thuyết 言ngôn 辭từ善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết種chủng 種chủng 佛Phật 出xuất 現hiện種chủng 族tộc 時thời 節tiết現hiện 相tướng 說thuyết 法Pháp施thi 為vi 佛Phật 事sự入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết無vô 邊biên 智trí 慧tuệ 門môn善thiện 巧xảo 知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết一nhất 切thiết 神thần 通thông無vô 量lượng 變biến 現hiện

佛Phật 子tử譬thí 如như 日nhật 出xuất世thế 間gian 所sở 有hữu村thôn 營doanh 城thành 邑ấp宮cung 殿điện 屋ốc 宅trạch山sơn 澤trạch 鳥điểu 獸thú樹thụ 林lâm 華hoa 果quả如như 是thị 一nhất 切thiết種chủng 種chủng 諸chư 物vật有hữu 目mục 之chi 人nhân悉tất 得đắc 明minh 見kiến

佛Phật 子tử日nhật 光quang 平bình 等đẳng無vô 有hữu 分phân 別biệt而nhi 能năng 令linh 目mục見kiến 種chủng 種chủng 相tướng此thử 大đại 三tam 昧muội亦diệc 復phục 如như 是thị體thể 性tính 平bình 等đẳng無vô 有hữu 分phân 別biệt能năng 令linh 菩Bồ 薩Tát知tri 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha差sai 別biệt 之chi 相tướng

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 了liễu 知tri 時thời令linh 諸chư 眾chúng 生sinh得đắc 十thập 種chủng 不bất 空không何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả見kiến 不bất 空không令linh 諸chư 眾chúng 生sinh生sinh 善thiện 根căn 故cố

二nhị 者giả聞văn 不bất 空không令linh 諸chư 眾chúng 生sinh得đắc 成thành 熟thục 故cố

三tam 者giả同đồng 住trụ 不bất 空không令linh 諸chư 眾chúng 生sinh心tâm 調điều 伏phục 故cố

四tứ 者giả發phát 起khởi 不bất 空không令linh 諸chư 眾chúng 生sinh如như 言ngôn 而nhi 作tác通thông 達đạt 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 義nghĩa 故cố

五ngũ 者giả行hành 不bất 空không令linh 無vô 邊biên 世thế 界giới皆giai 清thanh 淨tịnh 故cố

六lục 者giả親thân 近cận 不bất 空không於ư 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát諸chư 如Như 來Lai 所sở斷đoạn 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết眾chúng 生sinh 疑nghi 故cố

七thất 者giả願nguyện 不bất 空không隨tùy 所sở 念niệm 眾chúng 生sinh令linh 作tác 勝thắng 供cúng 養dường成thành 就tựu 諸chư 願nguyện 故cố

八bát 者giả善thiện 巧xảo 法pháp 不bất 空không皆giai 令linh 得đắc 住trụ無vô 礙ngại 解giải 脫thoát清thanh 淨tịnh 智trí 故cố

九cửu 者giả雨vũ 法Pháp 雨vũ 不bất 空không於ư 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết諸chư 根căn 眾chúng 生sinh 中trung方phương 便tiện 開khai 示thị一Nhất 切Thiết 智Trí 行hành令linh 住trụ 佛Phật 道Đạo 故cố

十thập 者giả出xuất 現hiện 不bất 空không現hiện 無vô 邊biên 相tướng令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh皆giai 蒙mông 照chiếu 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 三tam 昧muội得đắc 十thập 種chủng 不bất 空không 時thời諸chư 天thiên 王vương 眾chúng皆giai 來lai 頂đỉnh 禮lễ諸chư 龍long 王vương 眾chúng興hưng 大đại 香hương 雲vân諸chư 夜dạ 叉xoa 王vương頂đỉnh 禮lễ 其kỳ 足túc阿a 脩tu 羅la 王vương恭cung 敬kính 供cúng 養dường迦ca 樓lâu 羅la 王vương前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu諸chư 梵Phạm 天Thiên 王Vương悉tất 來lai 勸khuyến 請thỉnh緊khẩn 那na 羅la 王vương摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương咸hàm 共cộng 稱xưng 讚tán乾càn 闥thát 婆bà 王vương常thường 來lai 親thân 近cận諸chư 人nhân 王vương 眾chúng承thừa 事sự 供cúng 養dường

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 六lục 智Trí 光Quang 明Minh 藏Tạng 大Đại 三Tam 昧Muội 善thiện 巧xảo 智trí

佛Phật 子tử云vân 何hà 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát了Liễu 知Tri 一Nhất 切Thiết 世Thế 界Giới 佛Phật 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội

佛Phật 子tử此thử 三tam 昧muội 何hà 故cố名danh 了Liễu 知Tri 一Nhất 切Thiết 世Thế 界Giới 佛Phật 莊Trang 嚴Nghiêm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 三tam 昧muội能năng 次thứ 第đệ 入nhập東đông 方phương 世thế 界giới能năng 次thứ 第đệ 入nhập南nam 方phương 世thế 界giới西tây 方phương 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ所sở 有hữu 世thế 界giới悉tất 亦diệc 如như 是thị能năng 次thứ 第đệ 入nhập皆giai 見kiến 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 於ư 世thế

亦diệc 見kiến 彼bỉ 佛Phật一nhất 切thiết 神thần 力lực亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật所sở 有hữu 遊du 戲hí亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật廣quảng 大đại 威uy 德đức亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật最tối 勝thắng 自tự 在tại亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật大đại 師sư 子tử 吼hống亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật所sở 修tu 諸chư 行hành亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật神thần 足túc 變biến 化hóa亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật眾chúng 會hội 雲vân 集tập眾chúng 會hội 清thanh 淨tịnh眾chúng 會hội 廣quảng 大đại眾chúng 會hội 一nhất 相tướng眾chúng 會hội 多đa 相tướng眾chúng 會hội 處xứ 所sở眾chúng 會hội 居cư 止chỉ眾chúng 會hội 成thành 熟thục眾chúng 會hội 調điều 伏phục眾chúng 會hội 威uy 德đức如như 是thị 一nhất 切thiết悉tất 皆giai 明minh 見kiến亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội其kỳ 量lượng 大đại 小tiểu等đẳng 閻Diêm 浮Phù 提Đề亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội等đẳng 四tứ 天thiên 下hạ亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội等đẳng 小tiểu 千thiên 界giới亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội等đẳng 中trung 千thiên 界giới亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội量lượng 等đẳng 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 百bách 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 千thiên 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 無vô 數số 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 無vô 邊biên 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 無vô 等đẳng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 不bất 可khả 數sổ 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 不bất 可khả 稱xưng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 不bất 可khả 思tư 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 不bất 可khả 量lượng 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát亦diệc 見kiến 眾chúng 會hội充sung 滿mãn 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 數số 佛Phật 剎sát

亦diệc 見kiến 諸chư 佛Phật於ư 彼bỉ 眾chúng 會hội 道Đạo 場Tràng 中trung示thị 現hiện 種chủng 種chủng 相tướng種chủng 種chủng 時thời種chủng 種chủng 國quốc 土độ種chủng 種chủng 變biến 化hóa種chủng 種chủng 神thần 通thông種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm種chủng 種chủng 自tự 在tại種chủng 種chủng 形hình 量lượng種chủng 種chủng 事sự 業nghiệp菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

亦diệc 見kiến 自tự 身thân往vãng 彼bỉ 眾chúng 會hội亦diệc 自tự 見kiến 身thân在tại 彼bỉ 說thuyết 法Pháp亦diệc 自tự 見kiến 身thân受thọ 持trì 佛Phật 語ngữ亦diệc 自tự 見kiến 身thân善thiện 知tri 緣duyên 起khởi亦diệc 自tự 見kiến 身thân住trụ 在tại 虛hư 空không亦diệc 自tự 見kiến 身thân住trụ 於ư 法Pháp 身thân亦diệc 自tự 見kiến 身thân不bất 生sinh 染nhiễm 著trước亦diệc 自tự 見kiến 身thân不bất 住trụ 分phân 別biệt亦diệc 自tự 見kiến 身thân無vô 有hữu 疲bì 倦quyện亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 諸chư 智trí亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 知tri 諸chư 義nghĩa亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 諸chư 地địa亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 諸chư 趣thú亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 知tri 方phương 便tiện亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 住trụ 佛Phật 前tiền亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 諸chư 力lực亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 真Chân 如Như亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 無vô 諍tranh亦diệc 自tự 見kiến 身thân普phổ 入nhập 諸chư 法pháp

如như 是thị 見kiến 時thời不bất 分phân 別biệt 國quốc 土độ不bất 分phân 別biệt 眾chúng 生sinh不bất 分phân 別biệt 佛Phật不bất 分phân 別biệt 法pháp不bất 執chấp 著trước 身thân不bất 執chấp 著trước 身thân 業nghiệp不bất 執chấp 著trước 心tâm不bất 執chấp 著trước 意ý譬thí 如như 諸chư 法pháp不bất 分phân 別biệt 自tự 性tính不bất 分phân 別biệt 音âm 聲thanh而nhi 自tự 性tính 不bất 捨xả名danh 字tự 不bất 滅diệt菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 捨xả 於ư 行hành隨tùy 世thế 所sở 作tác而nhi 於ư 此thử 二nhị無vô 所sở 執chấp 著trước

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 佛Phật 無vô 量lượng 光quang 色sắc無vô 量lượng 形hình 相tướng圓viên 滿mãn 成thành 就tựu平bình 等đẳng 清thanh 淨tịnh一nhất 一nhất 現hiện 前tiền分phân 明minh 證chứng 了liễu或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân種chủng 種chủng 光quang 明minh

或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân圓viên 光quang 一nhất 尋tầm或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân如như 盛thịnh 日nhật 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân微vi 妙diệu 光quang 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 清thanh 淨tịnh 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 黃hoàng 金kim 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 金kim 剛cang 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 紺cám 青thanh 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 無vô 邊biên 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân作tác 大đại 青thanh 摩ma 尼ni 寶bảo 色sắc或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân其kỳ 量lượng 七thất 肘trửu或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân其kỳ 量lượng 八bát 肘trửu或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân其kỳ 量lượng 九cửu 肘trửu或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân其kỳ 量lượng 十thập 肘trửu或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân二nhị 十thập 肘trửu 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân三tam 十thập 肘trửu 量lượng如như 是thị 乃nãi 至chí一nhất 百bách 肘trửu 量lượng一nhất 千thiên 肘trửu 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân一nhất 俱câu 盧lô 舍xá 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân半bán 由do 旬tuần 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân一nhất 由do 旬tuần 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân十thập 由do 旬tuần 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân百bách 由do 旬tuần 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân千thiên 由do 旬tuần 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân百bách 千thiên 由do 旬tuần 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân閻Diêm 浮Phù 提Đề 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân四tứ 天thiên 下hạ 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân小tiểu 千thiên 界giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân中trung 千thiên 界giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân大Đại 千Thiên 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân百bách 大Đại 千Thiên 世thế 界giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân千thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân百bách 千thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân無vô 數số 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân無vô 量lượng 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân無vô 邊biên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân無vô 等đẳng 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân不bất 可khả 數sổ 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân不bất 可khả 稱xưng 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân不bất 可khả 思tư 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân不bất 可khả 量lượng 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân不bất 可khả 說thuyết 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng或hoặc 見kiến 佛Phật 身thân不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 量lượng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 如như 是thị見kiến 諸chư 如Như 來Lai無vô 量lượng 色sắc 相tướng無vô 量lượng 形hình 狀trạng無vô 量lượng 示thị 現hiện無vô 量lượng 光quang 明minh無vô 量lượng 光quang 明minh 網võng其kỳ 光quang 分phân 量lượng等đẳng 于vu 法Pháp 界Giới於ư 法Pháp 界Giới 中trung無vô 所sở 不bất 照chiếu普phổ 令linh 發phát 起khởi無vô 上thượng 智trí 慧tuệ又hựu 見kiến 佛Phật 身thân無vô 有hữu 染nhiễm 著trước無vô 有hữu 障chướng 礙ngại上thượng 妙diệu 清thanh 淨tịnh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 如như 是thị見kiến 於ư 佛Phật 身thân而nhi 如Như 來Lai 身thân不bất 增tăng 不bất 減giảm譬thí 如như 虛hư 空không於ư 蟲trùng 所sở 食thực芥giới 子tử 孔khổng 中trung亦diệc 不bất 減giảm 小tiểu於ư 無vô 數số 世thế 界giới 中trung亦diệc 不bất 增tăng 廣quảng其kỳ 諸chư 佛Phật 身thân亦diệc 復phục 如như 是thị見kiến 大đại 之chi 時thời亦diệc 無vô 所sở 增tăng見kiến 小tiểu 之chi 時thời亦diệc 無vô 所sở 減giảm

佛Phật 子tử譬thí 如như 月nguyệt 輪luân閻Diêm 浮Phù 提Đề 人nhân見kiến 其kỳ 形hình 小tiểu而nhi 亦diệc 不bất 減giảm月nguyệt 中trung 住trú 者giả見kiến 其kỳ 形hình 大đại而nhi 亦diệc 不bất 增tăng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị住trụ 此thử 三tam 昧muội隨tùy 其kỳ 心tâm 樂nhạo見kiến 諸chư 佛Phật 身thân種chủng 種chủng 化hóa 相tướng言ngôn 辭từ 演diễn 法Pháp受thọ 持trì 不bất 忘vong而nhi 如Như 來Lai 身thân不bất 增tăng 不bất 減giảm

佛Phật 子tử譬thí 如như 眾chúng 生sinh命mạng 終chung 之chi 後hậu將tương 受thọ 生sinh 時thời不bất 離ly 於ư 心tâm所sở 見kiến 清thanh 淨tịnh菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 離ly 於ư 此thử甚thậm 深thâm 三tam 昧muội所sở 見kiến 清thanh 淨tịnh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 三tam 昧muội成thành 就tựu 十thập 種chủng 速tốc 疾tật 法Pháp何hà 者giả 為vi 十thập

所sở 謂vị速tốc 增tăng 諸chư 行hành圓viên 滿mãn 大đại 願nguyện速tốc 以dĩ 法pháp 光quang照chiếu 耀diệu 世thế 間gian速tốc 以dĩ 方phương 便tiện轉chuyển 於ư 法Pháp 輪luân度độ 脫thoát 眾chúng 生sinh速tốc 隨tùy 眾chúng 生sinh 業nghiệp示thị 現hiện 諸chư 佛Phật清thanh 淨tịnh 國quốc 土độ速tốc 以dĩ 平bình 等đẳng 智trí趣thú 入nhập 十Thập 力Lực速tốc 與dữ 一nhất 切thiết如Như 來Lai 同đồng 住trụ速tốc 以dĩ 大đại 慈từ 力lực摧tồi 破phá 魔ma 軍quân速tốc 斷đoạn 眾chúng 生sinh 疑nghi令linh 生sinh 歡hoan 喜hỷ速tốc 隨tùy 勝thắng 解giải示thị 現hiện 神thần 變biến速tốc 以dĩ 種chủng 種chủng妙diệu 法Pháp 言ngôn 辭từ淨tịnh 諸chư 世thế 間gian

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát復phục 得đắc 十thập 種chủng 法pháp 印ấn印ấn 一nhất 切thiết 法pháp何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả同đồng 去khứ 來lai 今kim一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật平bình 等đẳng 善thiện 根căn二nhị 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai得đắc 無vô 邊biên 際tế智trí 慧tuệ 法Pháp 身thân三tam 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai住trụ 不bất 二nhị 法Pháp四tứ 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai觀quán 察sát 三tam 世thế無vô 量lượng 境cảnh 界giới皆giai 悉tất 平bình 等đẳng五ngũ 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai得đắc 了liễu 達đạt 法Pháp 界Giới無vô 礙ngại 境cảnh 界giới六lục 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai成thành 就tựu 十Thập 力Lực所sở 行hành 無vô 礙ngại七thất 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai永vĩnh 絕tuyệt 二nhị 行hành住trụ 無vô 諍tranh 法Pháp八bát 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai教giáo 化hóa 眾chúng 生sinh恒hằng 不bất 止chỉ 息tức九cửu 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai於ư 智trí 善thiện 巧xảo義nghĩa 善thiện 巧xảo 中trung能năng 善thiện 觀quán 察sát十thập 者giả同đồng 諸chư 如Như 來Lai與dữ 一nhất 切thiết 佛Phật平bình 等đẳng 無vô 二nhị

佛Phật 子tử若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 成thành 就tựu 此thử了Liễu 知Tri 一Nhất 切Thiết 世Thế 界Giới 佛Phật 莊Trang 嚴Nghiêm 大Đại 三Tam 昧Muội善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 門môn是thị 無vô 師sư 者giả不bất 由do 他tha 教giáo自tự 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 故cố是thị 丈trượng 夫phu 者giả能năng 開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 故cố是thị 清thanh 淨tịnh 者giả知tri 心tâm 性tính 本bổn 淨tịnh 故cố是thị 第đệ 一nhất 者giả能năng 度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 世thế 間gian 故cố是thị 安an 慰úy 者giả能năng 開khai 曉hiểu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 故cố是thị 安an 住trụ 者giả未vị 住trụ 佛Phật 種chủng 性tính 者giả令linh 得đắc 住trụ 故cố是thị 真chân 實thật 知tri 者giả入nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 門môn 故cố是thị 無vô 異dị 想tưởng 者giả所sở 言ngôn 無vô 二nhị 故cố是thị 住trụ 法Pháp 藏tạng 者giả誓thệ 願nguyện 了liễu 知tri一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 故cố是thị 能năng 雨vũ 法Pháp 雨vũ 者giả隨tùy 眾chúng 生sinh 心tâm 樂nhạo悉tất 令linh 充sung 足túc 故cố

佛Phật 子tử譬thí 如như 帝Đế 釋Thích於ư 頂đỉnh 髻kế 中trung置trí 摩ma 尼ni 寶bảo以dĩ 寶bảo 力lực 故cố威uy 光quang 轉chuyển 盛thịnh其kỳ 釋Thích 天Thiên 王Vương初sơ 獲hoạch 此thử 寶bảo則tắc 得đắc 十thập 法pháp出xuất 過quá 一nhất 切thiết三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả色sắc 相tướng二nhị 者giả形hình 體thể三tam 者giả示thị 現hiện四tứ 者giả眷quyến 屬thuộc五ngũ 者giả資tư 具cụ六lục 者giả音âm 聲thanh七thất 者giả神thần 通thông八bát 者giả自tự 在tại九cửu 者giả慧tuệ 解giải十thập 者giả智trí 用dụng

如như 是thị 十thập 種chủng悉tất 過quá 一nhất 切thiết三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị初sơ 始thỉ 獲hoạch 得đắc此thử 三tam 昧muội 時thời則tắc 得đắc 十thập 種chủng廣quảng 大đại 智trí 藏tạng何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả照chiếu 耀diệu 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 智trí二nhị 者giả知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 受thọ 生sinh 智trí三tam 者giả普phổ 作tác 三tam 世thế 變biến 化hóa 智trí四tứ 者giả普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật 身thân 智trí五ngũ 者giả通thông 達đạt 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 智trí六lục 者giả普phổ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 淨tịnh 法Pháp 智trí七thất 者giả普phổ 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh入nhập 法Pháp 身thân 智trí八bát 者giả現hiện 見kiến 一nhất 切thiết 法pháp普phổ 眼nhãn 清thanh 淨tịnh 智trí九cửu 者giả一nhất 切thiết 自tự 在tại到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn 智trí十thập 者giả安an 住trụ 一nhất 切thiết 廣quảng 大đại 法Pháp普phổ 盡tận 無vô 餘dư 智trí

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 三tam 昧muội復phục 得đắc 十thập 種chủng最tối 清thanh 淨tịnh 威uy 德đức 身thân何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả為vì 照chiếu 耀diệu 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới 故cố放phóng 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 光quang 明minh 輪luân

二nhị 者giả為vì 令linh 世thế 界giới咸hàm 清thanh 淨tịnh 故cố放phóng 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết無vô 量lượng 色sắc 相tướng 光quang 明minh 輪luân

三tam 者giả為vì 調điều 伏phục 眾chúng 生sinh 故cố放phóng 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 光quang 明minh 輪luân

四tứ 者giả為vì 親thân 近cận 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 故cố化hóa 作tác 不bất 可khả 說thuyết不bất 可khả 說thuyết 身thân

五ngũ 者giả為vì 承thừa 事sự 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 故cố雨vũ 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết種chủng 種chủng 殊thù 妙diệu 香hương 華hoa 雲vân

六lục 者giả為vì 承thừa 事sự 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 佛Phật及cập 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 故cố於ư 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung化hóa 作tác 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết種chủng 種chủng 音âm 樂nhạc

七thất 者giả為vì 成thành 熟thục 眾chúng 生sinh 故cố現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết種chủng 種chủng 無vô 量lượng自tự 在tại 神thần 變biến

八bát 者giả為vì 於ư 十thập 方phương種chủng 種chủng 名danh 號hiệu一nhất 切thiết 佛Phật 所sở請thỉnh 問vấn 法Pháp 故cố一nhất 步bộ 超siêu 過quá不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 世thế 界giới

九cửu 者giả為vị 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh見kiến 聞văn 之chi 者giả皆giai 不bất 空không 故cố現hiện 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết種chủng 種chủng 無vô 量lượng清thanh 淨tịnh 色sắc 相tướng 身thân無vô 能năng 見kiến 頂đỉnh

十thập 者giả為vì 與dữ 眾chúng 生sinh開khai 示thị 無vô 量lượng祕bí 密mật 法Pháp 故cố發phát 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết音âm 聲thanh 語ngữ 言ngôn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát得đắc 此thử 十thập 種chủng最tối 清thanh 淨tịnh 威uy 德đức 身thân 已dĩ能năng 令linh 眾chúng 生sinh得đắc 十thập 種chủng 圓viên 滿mãn何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh得đắc 見kiến 於ư 佛Phật二nhị 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh深thâm 信tín 於ư 佛Phật三tam 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh聽thính 聞văn 於ư 法Pháp四tứ 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh知tri 有hữu 佛Phật 世thế 界giới五ngũ 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh見kiến 佛Phật 神thần 變biến六lục 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh念niệm 所sở 集tập 業nghiệp七thất 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh定định 心tâm 圓viên 滿mãn八bát 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh入nhập 佛Phật 清thanh 淨tịnh九cửu 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm十thập 者giả能năng 令linh 眾chúng 生sinh圓viên 滿mãn 佛Phật 智trí

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát令linh 眾chúng 生sinh 得đắc 十thập 種chủng 圓viên 滿mãn 已dĩ復phục 為vì 眾chúng 生sinh作tác 十thập 種chủng 佛Phật 事sự何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị以dĩ 音âm 聲thanh 作tác 佛Phật 事sự為vì 成thành 熟thục 眾chúng 生sinh 故cố以dĩ 色sắc 形hình 作tác 佛Phật 事sự為vì 調điều 伏phục 眾chúng 生sinh 故cố以dĩ 憶ức 念niệm 作tác 佛Phật 事sự為vì 清thanh 淨tịnh 眾chúng 生sinh 故cố以dĩ 震chấn 動động 世thế 界giới 作tác 佛Phật 事sự為vì 令linh 眾chúng 生sinh離ly 惡ác 趣thú 故cố以dĩ 方phương 便tiện 覺giác 悟ngộ 作tác 佛Phật 事sự為vì 令linh 眾chúng 生sinh不bất 失thất 念niệm 故cố以dĩ 夢mộng 中trung 現hiện 相tướng 作tác 佛Phật 事sự為vì 令linh 眾chúng 生sinh恒hằng 正chính 念niệm 故cố以dĩ 放phóng 大đại 光quang 明minh 作tác 佛Phật 事sự為vì 普phổ 攝nhiếp 取thủ諸chư 眾chúng 生sinh 故cố以dĩ 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành 作tác 佛Phật 事sự為vì 令linh 眾chúng 生sinh住trụ 勝thắng 願nguyện 故cố以dĩ 成thành 正Chính 等Đẳng 覺Giác 作tác 佛Phật 事sự為vì 令linh 眾chúng 生sinh知tri 幻huyễn 法pháp 故cố以dĩ 轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân 作tác 佛Phật 事sự為vì 眾chúng 說thuyết 法Pháp不bất 失thất 時thời 故cố以dĩ 現hiện 住trụ 壽thọ 命mạng 作tác 佛Phật 事sự為vì 調điều 伏phục 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 故cố以dĩ 示thị 般Bát 涅Niết 槃Bàn 作tác 佛Phật 事sự知tri 諸chư 眾chúng 生sinh起khởi 疲bì 厭yếm 故cố

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 了Liễu 知Tri 一Nhất 切Thiết 世Thế 界Giới 佛Phật 莊Trang 嚴Nghiêm 大Đại 三Tam 昧Muội 善thiện 巧xảo 智trí

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 一nhất

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 8/4/2023
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam