大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất

毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 品Phẩm 第đệ 六lục

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát復phục 告cáo 大đại 眾chúng 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử乃nãi 往vãng 古cổ 世thế過quá 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 劫kiếp復phục 倍bội 是thị 數số有hữu 世thế 界giới 海hải名danh 普Phổ 門Môn 淨Tịnh 光Quang 明Minh此thử 世thế 界giới 海hải 中trung有hữu 世thế 界giới名danh 勝Thắng 音Âm依y 摩ma 尼ni 華hoa 網võng 海hải 住trụ須Tu 彌Di 山Sơn 微vi 塵trần 數số 世thế 界giới而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc其kỳ 形hình 正chính 圓viên其kỳ 地địa 具cụ 有hữu無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm三tam 百bách 重trùng 眾chúng 寶bảo 樹thụ 輪Luân 圍Vi 山Sơn所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu一nhất 切thiết 寶bảo 雲vân而nhi 覆phú 其kỳ 上thượng清thanh 淨tịnh 無vô 垢cấu光quang 明minh 照chiếu 耀diệu城thành 邑ấp 宮cung 殿điện如như 須Tu 彌Di 山Sơn衣y 服phục 飲ẩm 食thực隨tùy 念niệm 而nhi 至chí其kỳ 劫kiếp 名danh 曰viết種Chủng 種Chủng 莊Trang 嚴Nghiêm

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 勝Thắng 音Âm 世Thế 界Giới 中trung有hữu 香Hương 水Thủy 海Hải名danh 清Thanh 淨Tịnh 光Quang 明Minh其kỳ 海hải 中trung有hữu 大đại 華hoa 須Tu 彌Di 山Sơn 出xuất 現hiện名danh 華hoa 焰diễm 普phổ 莊trang 嚴nghiêm 幢tràng十thập 寶bảo 欄lan 楯thuẫn周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu於ư 其kỳ 山sơn 上thượng有hữu 一nhất 大đại 林lâm名danh 摩Ma 尼Ni 華Hoa 枝Chi 輪Luân無vô 量lượng 華hoa 樓lâu 閣các無vô 量lượng 寶bảo 臺đài 觀quán周chu 迴hồi 布bố 列liệt無vô 量lượng 妙diệu 香hương 幢tràng無vô 量lượng 寶bảo 山sơn 幢tràng逈huýnh 極cực 莊trang 嚴nghiêm無vô 量lượng 寶bảo 芬phân 陀đà 利lợi 華hoa處xứ 處xứ 敷phu 榮vinh無vô 量lượng 香hương 摩ma 尼ni 蓮liên 華hoa 網võng周chu 匝táp 垂thùy 布bố樂nhạc 音âm 和hòa 悅duyệt香hương 雲vân 照chiếu 耀diệu數số 各các 無vô 量lượng不bất 可khả 紀kỷ 極cực有hữu 百bách 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 城thành周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu種chủng 種chủng 眾chúng 生sinh於ư 中trung 止chỉ 住trú

諸chư 佛Phật 子tử此thử 林lâm 東đông 有hữu 一nhất 大đại 城thành名danh 焰Diễm 光Quang 明Minh人nhân 王vương 所sở 都đô百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 城thành周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu清thanh 淨tịnh 妙diệu 寶bảo所sở 共cộng 成thành 立lập縱tung 廣quảng 各các 有hữu七thất 千thiên 由do 旬tuần七thất 寶bảo 為vi 廓khuếch樓lâu 櫓lỗ 卻khước 敵địch悉tất 皆giai 崇sùng 麗lệ七thất 重trùng 寶bảo 塹tiệm香hương 水thủy 盈doanh 滿mãn優ưu 鉢bát 羅la 華hoa波ba 頭đầu 摩ma 華hoa拘câu 物vật 頭đầu 華hoa芬phân 陀đà 利lợi 華hoa悉tất 是thị 眾chúng 寶bảo處xứ 處xứ 分phân 布bố以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức寶bảo 多đa 羅la 樹thụ七thất 重trùng 圍vi 遶nhiễu宮cung 殿điện 樓lâu 閣các悉tất 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm種chủng 種chủng 妙diệu 網võng張trương 施thi 其kỳ 上thượng塗đồ 香hương 散tán 華hoa芬phân 瑩oánh 其kỳ 中trung有hữu 百bách 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 門môn悉tất 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm一nhất 一nhất 門môn 前tiền各các 有hữu 四tứ 十thập 九cửu寶bảo 尸thi 羅la 幢tràng次thứ 第đệ 行hàng 列liệt

復phục 有hữu 百bách 萬vạn 億ức 園viên 林lâm周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu其kỳ 中trung 皆giai 有hữu種chủng 種chủng 雜tạp 香hương摩ma 尼ni 樹thụ 香hương周chu 流lưu 普phổ 熏huân眾chúng 鳥điểu 和hòa 鳴minh聽thính 者giả 歡hoan 悅duyệt此thử 大đại 城thành 中trung所sở 有hữu 居cư 人nhân靡mĩ 不bất 成thành 就tựu業nghiệp 報báo 神thần 足túc乘thừa 空không 往vãng 來lai行hành 同đồng 諸chư 天thiên心tâm 有hữu 所sở 欲dục應ứng 念niệm 皆giai 至chí其kỳ 城thành 次thứ 南nam有hữu 一nhất 天thiên 城thành名danh 樹Thụ 華Hoa 莊Trang 嚴Nghiêm其kỳ 次thứ 右hữu 旋toàn有hữu 大đại 龍long 城thành名danh 曰viết 究Cứu 竟Cánh次thứ 有hữu 夜dạ 叉xoa 城thành名danh 金Kim 剛Cang 勝Thắng 妙Diệu 幢Tràng次thứ 有hữu 乾càn 闥thát 婆bà 城thành名danh 曰viết 妙Diệu 宮Cung次thứ 有hữu 阿a 脩tu 羅la 城thành名danh 曰viết 寶Bảo 輪Luân次thứ 有hữu 迦ca 樓lâu 羅la 城thành名danh 妙Diệu 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm次thứ 有hữu 緊khẩn 那na 羅la 城thành名danh 遊Du 戲Hí 快Khoái 樂Lạc次thứ 有hữu 摩ma 睺hầu 羅la 城thành名danh 金Kim 剛Cang 幢Tràng次thứ 有hữu 梵Phạm 天Thiên 王Vương 城thành名danh 種Chủng 種Chủng 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm如như 是thị 等đẳng 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 數số此thử 一nhất 一nhất 城thành各các 有hữu 百bách 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 樓lâu 閣các所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu一nhất 一nhất 皆giai 有hữu無vô 量lượng 莊trang 嚴nghiêm

諸chư 佛Phật 子tử此thử 寶Bảo 華Hoa 枝Chi 輪Luân 大Đại 林Lâm 之chi 中trung有hữu 一nhất 道Đạo 場Tràng名danh 寶Bảo 華Hoa 遍Biến 照Chiếu以dĩ 眾chúng 大đại 寶bảo分phân 布bố 莊trang 嚴nghiêm摩ma 尼ni 華hoa 輪luân遍biến 滿mãn 開khai 敷phu然nhiên 以dĩ 香hương 燈đăng具cụ 眾chúng 寶bảo 色sắc焰diễm 雲vân 彌di 覆phú光quang 網võng 普phổ 照chiếu諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ常thường 出xuất 妙diệu 寶bảo一nhất 切thiết 樂nhạc 中trung恒hằng 奏tấu 雅nhã 音âm摩ma 尼ni 寶bảo 王vương現hiện 菩Bồ 薩Tát 身thân種chủng 種chủng 妙diệu 華hoa周chu 遍biến 十thập 方phương其kỳ 道Đạo 場Tràng 前tiền有hữu 一nhất 大đại 海hải名danh 香Hương 摩Ma 尼Ni 金Kim 剛Cang出xuất 大đại 蓮liên 華hoa名danh 華hoa 蘂nhị 焰diễm 輪luân其kỳ 華hoa 廣quảng 大đại百bách 億ức 由do 旬tuần莖hành 葉diệp 鬚tu 臺đài皆giai 是thị 妙diệu 寶bảo十thập 不bất 可khả 說thuyết百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 蓮liên 華hoa所sở 共cộng 圍vi 遶nhiễu常thường 放phóng 光quang 明minh恒hằng 出xuất 妙diệu 音âm周chu 遍biến 十thập 方phương

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 勝Thắng 音Âm 世Thế 界Giới最tối 初sơ 劫kiếp 中trung有hữu 十thập 須Tu 彌Di 山Sơn微vi 塵trần 數số 如Như 來Lai出xuất 興hưng 於ư 世thế其kỳ 第đệ 一nhất 佛Phật號hiệu 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 山Sơn 須Tu 彌Di 勝Thắng 雲Vân

諸chư 佛Phật 子tử應ưng 知tri 彼bỉ 佛Phật將tương 出xuất 現hiện 時thời一nhất 百bách 年niên 前tiền此thử 摩ma 尼ni 華hoa 枝Chi 輪Luân 大đại 林lâm 中trung一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm周chu 遍biến 清thanh 淨tịnh所sở 謂vị

出xuất 不bất 思tư 議nghị 寶bảo 焰diễm 雲vân發phát 歎thán 佛Phật 功công 德đức 音âm演diễn 無vô 數số 佛Phật 音âm 聲thanh舒thư 光quang 布bố 網võng彌di 覆phú 十thập 方phương宮cung 殿điện 樓lâu 閣các互hỗ 相tương 照chiếu 耀diệu寶bảo 華hoa 光quang 明minh騰đằng 聚tụ 成thành 雲vân復phục 出xuất 妙diệu 音âm說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh前tiền 世thế 所sở 行hành 廣quảng 大đại 善thiện 根căn說thuyết 三tam 世thế 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu說thuyết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 所sở 修tu 願nguyện 行hành 究cứu 竟cánh 之chi 道đạo說thuyết 諸chư 如Như 來Lai 轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân種chủng 種chủng 言ngôn 辭từ現hiện 如như 是thị 等đẳng 莊trang 嚴nghiêm 之chi 相tướng顯hiển 示thị 如Như 來Lai 當đương 出xuất 於ư 世thế其kỳ 世thế 界giới 中trung一nhất 切thiết 諸chư 王vương 見kiến 此thử 故cố善thiện 根căn 成thành 熟thục悉tất 欲dục 見kiến 佛Phật而nhi 來lai 道Đạo 場Tràng

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 功công 德đức山sơn 須Tu 彌Di 勝thắng 雲vân 佛Phật於ư 其kỳ 道Đạo 場Tràng 大đại 蓮liên 華hoa 中trung 忽hốt 然nhiên 出xuất 現hiện其kỳ 身thân 周chu 普phổ 等đẳng 真chân 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát皆giai 示thị 出xuất 生sinh一nhất 切thiết 道Đạo 場Tràng 悉tất 詣nghệ 其kỳ 所sở無vô 邊biên 妙diệu 色sắc具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh一nhất 切thiết 世thế 間gian無vô 能năng 映ánh 奪đoạt具cụ 眾chúng 寶bảo 相tướng一nhất 一nhất 分phân 明minh一nhất 切thiết 宮cung 殿điện 悉tất 現hiện 其kỳ 像tượng一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh咸hàm 得đắc 目mục 見kiến 無vô 邊biên 化hóa 佛Phật 從tùng 其kỳ 身thân 出xuất種chủng 種chủng 色sắc 光quang 充sung 滿mãn 世thế 界giới如như 於ư 此thử 清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 香Hương 水Thủy 海Hải華hoa 焰diễm 莊trang 嚴nghiêm 幢tràng 須Tu 彌Di 頂đỉnh 上thượng摩Ma 尼Ni 華Hoa 枝Chi 輪Luân 大Đại 林Lâm 中trung出xuất 現hiện 其kỳ 身thân而nhi 坐tọa 於ư 座tòa其kỳ 勝Thắng 音Âm 世Thế 界Giới有hữu 六lục 十thập 八bát 千thiên 億ức須Tu 彌Di 山Sơn 頂đỉnh悉tất 亦diệc 於ư 彼bỉ現hiện 身thân 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 即tức 於ư 眉mi 間gian放phóng 大đại 光quang 明minh其kỳ 光quang 名danh 發phát 起khởi 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 音âm十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 光quang 明minh而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc充sung 滿mãn 一nhất 切thiết十thập 方phương 國quốc 土độ若nhược 有hữu 眾chúng 生sinh應ưng 可khả 調điều 伏phục其kỳ 光quang 照chiếu 觸xúc即tức 自tự 開khai 悟ngộ息tức 諸chư 惑hoặc 熱nhiệt裂liệt 諸chư 蓋cái 網võng摧tồi 諸chư 障chướng 山sơn淨tịnh 諸chư 垢cấu 濁trược發phát 大đại 信tín 解giải生sinh 勝thắng 善thiện 根căn永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết諸chư 難nạn 恐khủng 怖bố滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết身thân 心tâm 苦khổ 惱não起khởi 見kiến 佛Phật 心tâm趣thú 一Nhất 切Thiết 智Trí時thời 一nhất 切thiết 世thế 間gian 主chủ并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc無vô 量lượng 百bách 千thiên蒙mông 佛Phật 光quang 明minh所sở 開khai 覺giác 故cố悉tất 詣nghệ 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 焰Diễm 光Quang 明Minh 大Đại 城Thành 中trung有hữu 王vương 名danh 喜Hỷ 見Kiến 善Thiện 慧Tuệ統thống 領lĩnh 百bách 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 城thành夫phu 人nhân 采thải 女nữ三tam 萬vạn 七thất 千thiên 人nhân福Phúc 吉Cát 祥Tường 為vi 上thượng 首thủ王vương 子tử 五ngũ 百bách 人nhân大Đại 威Uy 光Quang 為vi 上thượng 首thủ大Đại 威Uy 光Quang 太Thái 子Tử有hữu 十thập 千thiên 夫phu 人nhân妙diệu 見kiến 為vi 上thượng 首thủ

爾nhĩ 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 太Thái 子Tử見kiến 佛Phật 光quang 明minh 已dĩ以dĩ 昔tích 所sở 修tu善thiện 根căn 力lực 故cố即tức 時thời 證chứng 得đắc十thập 種chủng 法Pháp 門môn何hà 謂vị 為vi 十thập

所sở 謂vị證chứng 得đắc 一Nhất 切Thiết 諸Chư 佛Phật 功Công 德Đức 輪Luân 三Tam 昧Muội證chứng 得đắc 一Nhất 切Thiết 佛Phật 法Pháp 普Phổ 門Môn 陀Đà 羅La 尼Ni證chứng 得đắc 廣Quảng 大Đại 方Phương 便Tiện 藏Tạng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật證chứng 得đắc 調Điều 伏Phục 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sinh 大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm 大Đại 慈Từ證chứng 得đắc 普Phổ 雲Vân 音Âm 大Đại 悲Bi證chứng 得đắc 生Sinh 無Vô 邊Biên 功Công 德Đức 最Tối 勝Thắng 心Tâm 大Đại 喜Hỷ證chứng 得đắc 如Như 實Thật 覺Giác 悟Ngộ 一Nhất 切Thiết 法Pháp 大Đại 捨Xả證chứng 得đắc 廣Quảng 大Đại 方Phương 便Tiện 平Bình 等Đẳng 藏Tạng 大Đại 神Thần 通Thông證chứng 得đắc 增Tăng 長Trưởng 信Tín 解Giải 力Lực 大Đại 願Nguyện證chứng 得đắc 普Phổ 入Nhập 一Nhất 切Thiết 智Trí 光Quang 明Minh 辯Biện 才Tài 門Môn

爾nhĩ 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 太Thái 子Tử獲hoạch 得đắc 如như 是thị法Pháp 光quang 明minh 已dĩ承thừa 佛Phật 威uy 力lực普phổ 觀quán 大đại 眾chúng而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

世Thế 尊Tôn 坐tọa 道Đạo 場Tràng
清thanh 淨tịnh 大đại 光quang 明minh
譬thí 如như 千thiên 日nhật 出xuất
普phổ 照chiếu 虛hư 空không 界giới


無vô 量lượng 億ức 千thiên 劫kiếp
導đạo 師sư 時thời 乃nãi 現hiện
佛Phật 今kim 出xuất 世thế 間gian
一nhất 切thiết 所sở 瞻chiêm 奉phụng


汝nhữ 觀quán 佛Phật 光quang 明minh
化hóa 佛Phật 難nan 思tư 議nghị
一nhất 切thiết 宮cung 殿điện 中trung
寂tịch 然nhiên 而nhi 正chính 受thọ


汝nhữ 觀quán 佛Phật 神thần 通thông
毛mao 孔khổng 出xuất 焰diễm 雲vân
照chiếu 耀diệu 於ư 世thế 間gian
光quang 明minh 無vô 有hữu 盡tận


汝nhữ 應ưng 觀quán 佛Phật 身thân
光quang 網võng 極cực 清thanh 淨tịnh
現hiện 形hình 等đẳng 一nhất 切thiết
遍biến 滿mãn 於ư 十thập 方phương


妙diệu 音âm 遍biến 世thế 間gian
聞văn 者giả 皆giai 欣hân 樂nhạo
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sinh 語ngữ
讚tán 歎thán 佛Phật 功công 德đức


世Thế 尊Tôn 光quang 所sở 照chiếu
眾chúng 生sinh 悉tất 安an 樂lạc
有hữu 苦khổ 皆giai 滅diệt 除trừ
心tâm 生sinh 大đại 歡hoan 喜hỷ


觀quán 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng
十thập 方phương 來lai 萃tụy 止chỉ
悉tất 放phóng 摩ma 尼ni 雲vân
現hiện 前tiền 稱xưng 讚tán 佛Phật


道Đạo 場Tràng 出xuất 妙diệu 音âm
其kỳ 音âm 極cực 深thâm 遠viễn
能năng 滅diệt 眾chúng 生sinh 苦khổ
此thử 是thị 佛Phật 神thần 力lực


一nhất 切thiết 咸hàm 恭cung 敬kính
心tâm 生sinh 大đại 歡hoan 喜hỷ
共cộng 在tại 世Thế 尊Tôn 前tiền
瞻chiêm 仰ngưỡng 於ư 法Pháp 王Vương


諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 大Đại 威Uy 光Quang 太Thái 子Tử說thuyết 此thử 頌tụng 時thời以dĩ 佛Phật 神thần 力lực其kỳ 聲thanh 普phổ 遍biến勝Thắng 音Âm 世Thế 界Giới

時thời 喜Hỷ 見Kiến 善Thiện 慧Tuệ 王Vương聞văn 此thử 頌tụng 已dĩ心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ觀quán 諸chư 眷quyến 屬thuộc而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

汝nhữ 應ưng 速tốc 召triệu 集tập
一nhất 切thiết 諸chư 王vương 眾chúng
王vương 子tử 及cập 大đại 臣thần
城thành 邑ấp 宰tể 官quan 等đẳng


普phổ 告cáo 諸chư 城thành 內nội
疾tật 應ưng 擊kích 大đại 鼓cổ
共cộng 集tập 所sở 有hữu 人nhân
俱câu 行hành 往vãng 見kiến 佛Phật


一nhất 切thiết 四tứ 衢cù 道đạo
悉tất 應ưng 鳴minh 寶bảo 鐸đạc
妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc 俱câu
共cộng 往vãng 觀quan 如Như 來Lai


一nhất 切thiết 諸chư 城thành 廓khuếch
宜nghi 令linh 悉tất 清thanh 淨tịnh
普phổ 建kiến 勝thắng 妙diệu 幢tràng
摩ma 尼ni 以dĩ 嚴nghiêm 飾sức


寶bảo 帳trướng 羅la 眾chúng 網võng
妓kỹ 樂nhạc 如như 雲vân 布bố
嚴nghiêm 備bị 在tại 虛hư 空không
處xứ 處xứ 令linh 充sung 滿mãn


道đạo 路lộ 皆giai 嚴nghiêm 淨tịnh
普phổ 雨vũ 妙diệu 衣y 服phục
巾cân 馭ngự 汝nhữ 寶bảo 乘thừa
與dữ 我ngã 同đồng 觀quán 佛Phật


各các 各các 隨tùy 自tự 力lực
普phổ 雨vũ 莊trang 嚴nghiêm 具cụ
一nhất 切thiết 如như 雲vân 布bố
遍biến 滿mãn 虛hư 空không 中trung


香hương 焰diễm 蓮liên 華hoa 蓋cái
半bán 月nguyệt 寶bảo 瓔anh 珞lạc
及cập 無vô 數số 妙diệu 衣y
汝nhữ 等đẳng 皆giai 應ưng 雨vũ


須Tu 彌Di 香Hương 水Thủy 海Hải
上thượng 妙diệu 摩ma 尼ni 輪luân
及cập 清thanh 淨tịnh 栴chiên 檀đàn
悉tất 應ưng 雨vũ 滿mãn 空không


眾chúng 寶bảo 華hoa 瓔anh 珞lạc
莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 無vô 垢cấu
及cập 以dĩ 摩ma 尼ni 燈đăng
皆giai 令linh 在tại 空không 住trụ


一nhất 切thiết 持trì 向hướng 佛Phật
心tâm 生sinh 大đại 歡hoan 喜hỷ
妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc 俱câu
往vãng 見kiến 世Thế 所Sở 尊Tôn


爾nhĩ 時thời 喜Hỷ 見Kiến 善Thiện 慧Tuệ 王Vương與dữ 三tam 萬vạn 七thất 千thiên夫phu 人nhân 采thải 女nữ 俱câu福Phúc 吉Cát 祥Tường 為vi 上thượng 首thủ五ngũ 百bách 王vương 子tử 俱câu大Đại 威Uy 光Quang 為vi 上thượng 首thủ六lục 萬vạn 大đại 臣thần 俱câu慧Tuệ 力Lực 為vi 上thượng 首thủ如như 是thị 等đẳng 七thất 十thập 七thất 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 眾chúng前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu從tùng 焰Diễm 光Quang 明Minh 大Đại 城Thành 出xuất以dĩ 王vương 力lực 故cố一nhất 切thiết 大đại 眾chúng乘thừa 空không 而nhi 往vãng諸chư 供cúng 養dường 具cụ遍biến 滿mãn 虛hư 空không至chí 於ư 佛Phật 所sở頂đỉnh 禮lễ 佛Phật 足túc卻khước 坐tọa 一nhất 面diện

復phục 有hữu 妙Diệu 華Hoa 城Thành善Thiện 化Hóa 幢Tràng 天Thiên 王Vương與dữ 十thập 億ức 那na 由do 他tha 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 究Cứu 竟Cánh 大Đại 城Thành淨Tịnh 光Quang 龍Long 王Vương與dữ 二nhị 十thập 五ngũ 億ức 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 金Kim 剛Cang 勝Thắng 幢Tràng 城Thành猛Mãnh 健Kiện 夜Dạ 叉Xoa 王Vương與dữ 七thất 十thập 七thất 億ức 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 無Vô 垢Cấu 城Thành喜Hỷ 見Kiến 乾Càn 闥Thát 婆Bà 王Vương與dữ 九cửu 十thập 七thất 億ức 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 妙Diệu 輪Luân 城Thành淨Tịnh 色Sắc 思Tư 惟Duy 阿A 脩Tu 羅La 王Vương與dữ 五ngũ 十thập 八bát 億ức 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm 城Thành十Thập 力Lực 行Hành 迦Ca 樓Lâu 羅La 王Vương與dữ 九cửu 十thập 九cửu 千thiên 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 遊Du 戲Hí 快Khoái 樂Lạc 城Thành金Kim 剛Cang 德Đức 緊Khẩn 那Na 羅La 王Vương與dữ 十thập 八bát 億ức 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 金Kim 剛Cang 幢Tràng 城Thành寶Bảo 稱Xưng 幢Tràng 摩Ma 睺Hầu 羅La 伽Già 王Vương與dữ 三tam 億ức 百bách 千thiên那na 由do 他tha 眷quyến 屬thuộc 俱câu

復phục 有hữu 淨Tịnh 妙Diệu 莊Trang 嚴Nghiêm 城Thành最Tối 勝Thắng 梵Phạm 王Vương與dữ 十thập 八bát 億ức 眷quyến 屬thuộc 俱câu

如như 是thị 等đẳng 百bách 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 大đại 城thành 中trung所sở 有hữu 諸chư 王vương并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc悉tất 共cộng 往vãng 詣nghệ一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 須Tu 彌Di 勝Thắng 雲Vân 如Như 來Lai 所sở頂đỉnh 禮lễ 佛Phật 足túc卻khước 坐tọa 一nhất 面diện

時thời 彼bỉ 如Như 來Lai為vì 欲dục 調điều 伏phục諸chư 眾chúng 生sinh 故cố於ư 眾chúng 會hội 道Đạo 場Tràng 海hải 中trung說thuyết 普Phổ 集Tập 一Nhất 切Thiết 三Tam 世Thế 佛Phật 自Tự 在Tại 法Pháp 修Tu 多Đa 羅La世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 修Tu 多Đa 羅La而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc隨tùy 眾chúng 生sinh 心tâm悉tất 令linh 獲hoạch 益ích

是thị 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 法Pháp 已dĩ即tức 獲hoạch 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 須Tu 彌Di 勝Thắng 雲Vân 佛Phật宿túc 世thế 所sở 集tập法pháp 海hải 光quang 明minh所sở 謂vị得đắc 一nhất 切thiết 法Pháp 聚tụ 平bình 等đẳng 三tam 昧muội 智trí 光quang 明minh一nhất 切thiết 法pháp 悉tất 入nhập 最tối 初sơ 菩Bồ 提Đề 心tâm 中trung 住trụ 智trí 光quang 明minh十thập 方phương 法Pháp 界Giới 普phổ 光quang 明minh 藏tạng 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 智trí 光quang 明minh觀quán 察sát 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 大đại 願nguyện 海hải 智trí 光quang 明minh入nhập 無vô 邊biên 功công 德đức 海hải 清thanh 淨tịnh 行hành 智trí 光quang 明minh趣thú 向hướng 不bất 退thoái 轉chuyển 大đại 力lực 速tốc 疾tật 藏tạng 智trí 光quang 明minh法Pháp 界Giới 中trung 無vô 量lượng 變biến 化hóa 力lực 出xuất 離ly 輪luân 智trí 光quang 明minh決quyết 定định 入nhập 無vô 量lượng 功công 德đức 圓viên 滿mãn 海hải 智trí 光quang 明minh了liễu 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 決quyết 定định 解giải 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 海hải 智trí 光quang 明minh了liễu 知tri 法Pháp 界Giới 無vô 邊biên 佛Phật 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 前tiền 神thần 通thông 海hải 智trí 光quang 明minh了liễu 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 力lực 無vô 所sở 畏úy 法Pháp 智trí 光quang 明minh

爾nhĩ 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát得đắc 如như 是thị 無vô 量lượng 智trí 光quang 明minh 已dĩ承thừa 佛Phật 威uy 力lực而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

我ngã 聞văn 佛Phật 妙diệu 法Pháp而nhi 得đắc 智trí 光quang 明minh

以dĩ 是thị 見kiến 世Thế 尊Tôn往vãng 昔tích 所sở 行hành 事sự

一nhất 切thiết 所sở 生sinh 處xứ名danh 號hiệu 身thân 差sai 別biệt

及cập 供cúng 養dường 於ư 佛Phật如như 是thị 我ngã 咸hàm 見kiến

往vãng 昔tích 諸chư 佛Phật 所sở一nhất 切thiết 皆giai 承thừa 事sự

無vô 量lượng 劫kiếp 修tu 行hành嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải

捨xả 施thí 於ư 自tự 身thân廣quảng 大đại 無vô 涯nhai 際tế

修tu 治trị 最tối 勝thắng 行hành嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải

耳nhĩ 鼻tị 頭đầu 手thủ 足túc及cập 以dĩ 諸chư 宮cung 殿điện

捨xả 之chi 無vô 有hữu 量lượng嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải

能năng 於ư 一nhất 一nhất 剎sát億ức 劫kiếp 不bất 思tư 議nghị

修tu 習tập 菩Bồ 提Đề 行hành嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải

普Phổ 賢Hiền 大đại 願nguyện 力lực一nhất 切thiết 佛Phật 海hải 中trung

修tu 行hành 無vô 量lượng 行hành嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải

如như 因nhân 日nhật 光quang 照chiếu還hoàn 見kiến 於ư 日nhật 輪luân

我ngã 以dĩ 佛Phật 智trí 光quang見kiến 佛Phật 所sở 行hành 道Đạo

我ngã 觀quán 佛Phật 剎sát 海hải清thanh 淨tịnh 大đại 光quang 明minh

寂tịch 靜tĩnh 證chứng 菩Bồ 提Đề法Pháp 界Giới 悉tất 周chu 遍biến

我ngã 當đương 如như 世Thế 尊Tôn廣quảng 淨tịnh 諸chư 剎sát 海hải

以dĩ 佛Phật 威uy 神thần 力lực修tu 習tập 菩Bồ 提Đề 行hành

諸chư 佛Phật 子tử時thời 大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát以dĩ 見kiến 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 山Sơn 須Tu 彌Di 勝Thắng 雲Vân 佛Phật承thừa 事sự 供cúng 養dường 故cố於ư 如Như 來Lai 所sở心tâm 得đắc 悟ngộ 了liễu為vì 一nhất 切thiết 世thế 間gian顯hiển 示thị 如Như 來Lai往vãng 昔tích 行hành 海hải顯hiển 示thị 往vãng 昔tích菩Bồ 薩Tát 行hành 方phương 便tiện顯hiển 示thị 一nhất 切thiết佛Phật 功công 德đức 海hải顯hiển 示thị 普phổ 入nhập一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 智trí顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 道Đạo 場Tràng 中trung成thành 佛Phật 自tự 在tại 力lực顯hiển 示thị 佛Phật 力lực 無vô 畏úy無vô 差sai 別biệt 智trí顯hiển 示thị 普phổ 示thị現hiện 如Như 來Lai 身thân顯hiển 示thị 不bất 可khả 思tư 議nghị 佛Phật 神thần 變biến顯hiển 示thị 莊trang 嚴nghiêm 無vô 量lượng清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ顯hiển 示thị 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát所sở 有hữu 行hành 願nguyện令linh 如như 須Tu 彌Di 山Sơn微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sinh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 眾chúng 生sinh成thành 就tựu 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 國quốc 土độ

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 山Sơn 須Tu 彌Di 勝Thắng 雲Vân 佛Phật為vì 大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

善thiện 哉tai 大Đại 威Uy 光Quang
福phúc 藏tạng 廣quảng 名danh 稱xưng
為vì 利lợi 眾chúng 生sinh 故cố
發phát 趣thú 菩Bồ 提Đề 道Đạo


汝nhữ 獲hoạch 智trí 光quang 明minh
法Pháp 界Giới 悉tất 充sung 遍biến
福phúc 慧tuệ 咸hàm 廣quảng 大đại
當đương 得đắc 深thâm 智trí 海hải


一nhất 剎sát 中trung 修tu 行hành
經kinh 於ư 剎sát 塵trần 劫kiếp
如như 汝nhữ 見kiến 於ư 我ngã
當đương 獲hoạch 如như 是thị 智trí


非phi 諸chư 劣liệt 行hành 者giả
能năng 知tri 此thử 方phương 便tiện
獲hoạch 大đại 精tinh 進tấn 力lực
乃nãi 能năng 淨tịnh 剎sát 海hải


一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
無vô 量lượng 劫kiếp 修tu 行hành
彼bỉ 人nhân 乃nãi 能năng 得đắc
莊trang 嚴nghiêm 諸chư 佛Phật 剎sát


為vì 一nhất 一nhất 眾chúng 生sinh
輪luân 迴hồi 經kinh 劫kiếp 海hải
其kỳ 心tâm 不bất 疲bì 懈giải
當đương 成thành 世thế 導đạo 師sư


供cúng 養dường 一nhất 一nhất 佛Phật
悉tất 盡tận 未vị 來lai 際tế
心tâm 無vô 暫tạm 疲bì 厭yếm
當đương 成thành 無vô 上thượng 道Đạo


三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật
當đương 共cộng 滿mãn 汝nhữ 願nguyện
一nhất 切thiết 佛Phật 會hội 中trung
汝nhữ 身thân 安an 住trụ 彼bỉ


一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai
誓thệ 願nguyện 無vô 有hữu 邊biên
大đại 智trí 通thông 達đạt 者giả
能năng 知tri 此thử 方phương 便tiện


大Đại 光Quang 供cúng 養dường 我ngã
故cố 獲hoạch 大đại 威uy 力lực
令linh 塵trần 數số 眾chúng 生sinh
成thành 熟thục 向hướng 菩Bồ 提Đề


諸chư 修tu 普Phổ 賢Hiền 行hành
大đại 名danh 稱xưng 菩Bồ 薩Tát
莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 剎sát 海hải
法Pháp 界Giới 普phổ 周chu 遍biến


諸chư 佛Phật 子tử汝nhữ 等đẳng 應ưng 知tri彼bỉ 大Đại 莊Trang 嚴Nghiêm 劫Kiếp 中trung有hữu 恒Hằng 河Hà 沙sa 數số 小tiểu 劫kiếp人nhân 壽thọ 命mạng 二nhị 小tiểu 劫kiếp

諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 一Nhất 切Thiết 功Công 德Đức 須Tu 彌Di 勝Thắng 雲Vân 佛Phật壽thọ 命mạng 五ngũ 十thập 億ức 歲tuế彼bỉ 佛Phật 滅diệt 度độ 後hậu有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 波Ba 羅La 蜜Mật 善Thiện 眼Nhãn 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương亦diệc 於ư 彼bỉ 摩Ma 尼Ni 華Hoa 枝Chi 輪Luân 大Đại 林Lâm 中trung而nhi 成thành 正chính 覺giác

爾nhĩ 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 童Đồng 子Tử見kiến 彼bỉ 如Như 來Lai成thành 等Đẳng 正Chính 覺Giác現hiện 神thần 通thông 力lực即tức 得đắc 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội名danh 無Vô 邊Biên 海Hải 藏Tạng 門Môn即tức 得đắc 陀đà 羅la 尼ni名danh 大Đại 智Trí 力Lực 法Pháp 淵Uyên即tức 得đắc 大đại 慈từ名danh 普Phổ 隨Tùy 眾Chúng 生Sinh 調Điều 伏Phục 度Độ 脫Thoát即tức 得đắc 大đại 悲bi名danh 遍Biến 覆Phú 一Nhất 切Thiết 境Cảnh 界Giới 雲Vân即tức 得đắc 大đại 喜hỷ名danh 一Nhất 切Thiết 佛Phật 功Công 德Đức 海Hải 威Uy 力Lực 藏Tạng即tức 得đắc 大đại 捨xả名danh 法Pháp 性Tính 虛Hư 空Không 平Bình 等Đẳng 清Thanh 淨Tịnh即tức 得đắc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật名danh 自Tự 性Tính 離Ly 垢Cấu 法Pháp 界Giới 清Thanh 淨Tịnh 身Thân即tức 得đắc 神thần 通thông名danh 無Vô 礙Ngại 光Quang 普Phổ 隨Tùy 現Hiện即tức 得đắc 辯biện 才tài名danh 善Thiện 入Nhập 離Ly 垢Cấu 淵Uyên即tức 得đắc 智trí 光quang名danh 一Nhất 切Thiết 佛Phật 法Pháp 清Thanh 淨Tịnh 藏Tạng如như 是thị 等đẳng 十thập 千thiên 法Pháp 門môn皆giai 得đắc 通thông 達đạt

爾nhĩ 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 童Đồng 子Tử承thừa 佛Phật 威uy 力lực為vì 諸chư 眷quyến 屬thuộc而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

不bất 可khả 思tư 議nghị 億ức 劫kiếp 中trung
導đạo 世thế 明minh 師sư 難nan 一nhất 遇ngộ
此thử 土độ 眾chúng 生sinh 多đa 善thiện 利lợi
而nhi 今kim 得đắc 見kiến 第đệ 二nhị 佛Phật


佛Phật 身thân 普phổ 放phóng 大đại 光quang 明minh
色sắc 相tướng 無vô 邊biên 極cực 清thanh 淨tịnh
如như 雲vân 充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 土độ
處xứ 處xứ 稱xưng 揚dương 佛Phật 功công 德đức


光quang 明minh 所sở 照chiếu 咸hàm 歡hoan 喜hỷ
眾chúng 生sinh 有hữu 苦khổ 悉tất 除trừ 滅diệt
各các 令linh 恭cung 敬kính 起khởi 慈từ 心tâm
此thử 是thị 如Như 來Lai 自tự 在tại 用dụng


出xuất 不bất 思tư 議nghị 變biến 化hóa 雲vân
放phóng 無vô 量lượng 色sắc 光quang 明minh 網võng
十thập 方phương 國quốc 土độ 皆giai 充sung 滿mãn
此thử 佛Phật 神thần 通thông 之chi 所sở 現hiện


一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 現hiện 光quang 雲vân
普phổ 遍biến 虛hư 空không 發phát 大đại 音âm
所sở 有hữu 幽u 冥minh 靡mĩ 不bất 照chiếu
地địa 獄ngục 眾chúng 苦khổ 咸hàm 令linh 滅diệt


如Như 來Lai 妙diệu 音âm 遍biến 十thập 方phương
一nhất 切thiết 言ngôn 音âm 咸hàm 具cụ 演diễn
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sinh 宿túc 善thiện 力lực
此thử 是thị 大đại 師sư 神thần 變biến 用dụng


無vô 量lượng 無vô 邊biên 大đại 眾chúng 海hải
佛Phật 於ư 其kỳ 中trung 皆giai 出xuất 現hiện
普phổ 轉chuyển 無vô 盡tận 妙diệu 法Pháp 輪luân
調điều 伏phục 一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sinh


佛Phật 神thần 通thông 力lực 無vô 有hữu 邊biên
一nhất 切thiết 剎sát 中trung 皆giai 出xuất 現hiện
善Thiện 逝Thệ 如như 是thị 智trí 無vô 礙ngại
為vì 利lợi 眾chúng 生sinh 成thành 正chính 覺giác


汝nhữ 等đẳng 應ưng 生sinh 歡hoan 喜hỷ 心tâm
踊dũng 躍dược 愛ái 樂nhạo 極cực 尊tôn 重trọng
我ngã 當đương 與dữ 汝nhữ 同đồng 詣nghệ 彼bỉ
若nhược 見kiến 如Như 來Lai 眾chúng 苦khổ 滅diệt


發phát 心tâm 迴hồi 向hướng 趣thú 菩Bồ 提Đề
慈từ 念niệm 一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sinh
悉tất 住trụ 普Phổ 賢Hiền 廣quảng 大đại 願nguyện
當đương 如như 法Pháp 王Vương 得đắc 自tự 在tại


諸chư 佛Phật 子tử大Đại 威Uy 光Quang 童Đồng 子Tử說thuyết 此thử 頌tụng 時thời以dĩ 佛Phật 神thần 力lực其kỳ 聲thanh 無vô 礙ngại一nhất 切thiết 世thế 界giới皆giai 悉tất 得đắc 聞văn無vô 量lượng 眾chúng 生sinh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm

時thời 大Đại 威Uy 光Quang 王Vương 子Tử與dữ 其kỳ 父phụ 母mẫu并tinh 諸chư 眷quyến 屬thuộc及cập 無vô 量lượng 百bách 千thiên 億ức那na 由do 他tha 眾chúng 生sinh前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu寶bảo 蓋cái 如như 雲vân遍biến 覆phú 虛hư 空không共cộng 詣nghệ 波Ba 羅La 蜜Mật 善Thiện 眼Nhãn 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 如Như 來Lai 所sở其kỳ 佛Phật 為vi 說thuyết法Pháp 界Giới 體Thể 性Tính 清Thanh 淨Tịnh 莊Trang 嚴Nghiêm 修Tu 多Đa 羅La世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 等đẳng 修Tu 多Đa 羅La而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc彼bỉ 諸chư 大đại 眾chúng聞văn 此thử 經Kinh 已dĩ得đắc 清thanh 淨tịnh 智trí名danh 入nhập 一nhất 切thiết 淨tịnh 方phương 便tiện得đắc 於ư 地địa名danh 離ly 垢cấu 光quang 明minh得đắc 波Ba 羅La 蜜Mật 輪luân名danh 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 世thế 間gian 愛ái 樂nhạo 莊trang 嚴nghiêm得đắc 增tăng 廣quảng 行hành 輪luân名danh 普phổ 入nhập 一nhất 切thiết 剎sát 土độ 無vô 邊biên 光quang 明minh 清thanh 淨tịnh 見kiến得đắc 趣thú 向hướng 行hành 輪luân名danh 離ly 垢cấu 福phúc 德đức 雲vân 光quang 明minh 幢tràng得đắc 隨tùy 入nhập 證chứng 輪luân名danh 一nhất 切thiết 法pháp 海hải 廣quảng 大đại 光quang 明minh得đắc 轉chuyển 深thâm 發phát 趣thú 行hành名danh 大đại 智trí 莊trang 嚴nghiêm得đắc 灌quán 頂đỉnh 智trí 慧tuệ 海hải名danh 無vô 功công 用dụng 修tu 極cực 妙diệu 見kiến得đắc 顯hiển 了liễu 大đại 光quang 明minh名danh 如Như 來Lai 功công 德đức 海hải 相tướng 光quang 影ảnh 遍biến 照chiếu得đắc 出xuất 生sinh 願nguyện 力lực 清thanh 淨tịnh 智trí名danh 無vô 量lượng 願nguyện 力lực 信tín 解giải 藏tạng

時thời 彼bỉ 佛Phật 為vì大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

善thiện 哉tai 功công 德đức 智trí 慧tuệ 海hải
發phát 心tâm 趣thú 向hướng 大đại 菩Bồ 提Đề
汝nhữ 當đương 得đắc 佛Phật 不bất 思tư 議nghị
普phổ 為vì 眾chúng 生sinh 作tác 依y 處xứ


汝nhữ 已dĩ 出xuất 生sinh 大đại 智trí 海hải
悉tất 能năng 遍biến 了liễu 一nhất 切thiết 法pháp
當đương 以dĩ 難nan 思tư 妙diệu 方phương 便tiện
入nhập 佛Phật 無vô 盡tận 所sở 行hành 境cảnh


已dĩ 見kiến 諸chư 佛Phật 功công 德đức 雲vân
已dĩ 入nhập 無vô 盡tận 智trí 慧tuệ 地địa
諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 方phương 便tiện 海hải
大đại 名danh 稱xưng 者giả 當đương 滿mãn 足túc


已dĩ 得đắc 方phương 便tiện 總tổng 持trì 門môn
及cập 以dĩ 無vô 盡tận 辯biện 才tài 門môn
種chủng 種chủng 行hành 願nguyện 皆giai 修tu 習tập
當đương 成thành 無vô 等đẳng 大đại 智trí 慧tuệ


汝nhữ 已dĩ 出xuất 生sinh 諸chư 願nguyện 海hải
汝nhữ 已dĩ 入nhập 於ư 三tam 昧muội 海hải
當đương 具cụ 種chủng 種chủng 大đại 神thần 通thông
不bất 可khả 思tư 議nghị 諸chư 佛Phật 法Pháp


究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới 不bất 思tư 議nghị
廣quảng 大đại 深thâm 心tâm 已dĩ 清thanh 淨tịnh
普phổ 見kiến 十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật
離ly 垢cấu 莊trang 嚴nghiêm 眾chúng 剎sát 海hải


汝nhữ 已dĩ 入nhập 我ngã 菩Bồ 提Đề 行hành
昔tích 時thời 本bổn 事sự 方phương 便tiện 海hải
如như 我ngã 修tu 行hành 所sở 淨tịnh 治trị
如như 是thị 妙diệu 行hành 汝nhữ 皆giai 悟ngộ


我ngã 於ư 無vô 量lượng 一nhất 一nhất 剎sát
種chủng 種chủng 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 海hải
如như 彼bỉ 修tu 行hành 所sở 得đắc 果quả
如như 是thị 莊trang 嚴nghiêm 汝nhữ 咸hàm 見kiến


廣quảng 大đại 劫kiếp 海hải 無vô 有hữu 盡tận
一nhất 切thiết 剎sát 中trung 修tu 淨tịnh 行hành
堅kiên 固cố 誓thệ 願nguyện 不bất 可khả 思tư
當đương 得đắc 如Như 來Lai 此thử 神thần 力lực


諸chư 佛Phật 供cúng 養dường 盡tận 無vô 餘dư
國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 悉tất 清thanh 淨tịnh
一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung 修tu 妙diệu 行hành
汝nhữ 當đương 成thành 佛Phật 大đại 功công 德đức


諸chư 佛Phật 子tử波Ba 羅La 蜜Mật 善Thiện 眼Nhãn 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 如Như 來Lai入nhập 涅Niết 槃Bàn 已dĩ喜Hỷ 見Kiến 善Thiện 慧Tuệ 王Vương尋tầm 亦diệc 去khứ 世thế大Đại 威Uy 光Quang 童Đồng 子Tử受thọ 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 位vị

彼bỉ 摩Ma 尼Ni 華Hoa 枝Chi 輪Luân 大Đại 林Lâm 中trung第đệ 三tam 如Như 來Lai出xuất 現hiện 於ư 世thế名danh 最Tối 勝Thắng 功Công 德Đức 海Hải時thời 大Đại 威Uy 光Quang 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương見kiến 彼bỉ 如Như 來Lai成thành 佛Phật 之chi 相tướng與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc及cập 四tứ 兵binh 眾chúng城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc一nhất 切thiết 人nhân 民dân并tinh 持trì 七thất 寶bảo俱câu 往vãng 佛Phật 所sở以dĩ 一nhất 切thiết 香hương摩ma 尼ni 莊trang 嚴nghiêm 大đại 樓lâu 閣các奉phụng 上thượng 於ư 佛Phật時thời 彼bỉ 如Như 來Lai於ư 其kỳ 林lâm 中trung說thuyết 菩Bồ 薩Tát 普Phổ 眼Nhãn 光Quang 明Minh 行Hành 修Tu 多Đa 羅La世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 修Tu 多Đa 羅La而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc

爾nhĩ 時thời 大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ得đắc 三tam 昧muội名danh 大Đại 福Phúc 德Đức 普Phổ 光Quang 明Minh得đắc 此thử 三tam 昧muội 故cố悉tất 能năng 了liễu 知tri一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh過quá 現hiện 未vị 來lai福phúc 非phi 福phúc 海hải

時thời 彼bỉ 佛Phật 為vì大Đại 威Uy 光Quang 菩Bồ 薩Tát而nhi 說thuyết 頌tụng 言ngôn

善thiện 哉tai 福phúc 德đức 大Đại 威Uy 光Quang
汝nhữ 等đẳng 今kim 來lai 至chí 我ngã 所sở
愍mẫn 念niệm 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh 海hải
發phát 勝thắng 菩Bồ 提Đề 大đại 願nguyện 心tâm


汝nhữ 為vì 一nhất 切thiết 苦khổ 眾chúng 生sinh
起khởi 大đại 悲bi 心tâm 令linh 解giải 脫thoát
當đương 作tác 群quần 迷mê 所sở 依y 怙hộ
是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 方phương 便tiện 行hành


若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 能năng 堅kiên 固cố
修tu 諸chư 勝thắng 行hành 無vô 厭yếm 怠đãi
最tối 勝thắng 最tối 上thượng 無vô 礙ngại 解giải
如như 是thị 妙diệu 智trí 彼bỉ 當đương 得đắc


福phúc 德đức 光quang 者giả 福phúc 幢tràng 者giả
福phúc 德đức 處xứ 者giả 福phúc 海hải 者giả
普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 所sở 有hữu 願nguyện
是thị 汝nhữ 大Đại 光Quang 能năng 趣thú 入nhập


汝nhữ 能năng 以dĩ 此thử 廣quảng 大đại 願nguyện
入nhập 不bất 思tư 議nghị 諸chư 佛Phật 海hải
諸chư 佛Phật 福phúc 海hải 無vô 有hữu 邊biên
汝nhữ 以dĩ 妙diệu 解giải 皆giai 能năng 見kiến


汝nhữ 於ư 十thập 方phương 國quốc 土độ 中trung
悉tất 見kiến 無vô 量lượng 無vô 邊biên 佛Phật
彼bỉ 佛Phật 往vãng 昔tích 諸chư 行hành 海hải
如như 是thị 一nhất 切thiết 汝nhữ 咸hàm 見kiến


若nhược 有hữu 住trụ 此thử 方phương 便tiện 海hải
必tất 得đắc 入nhập 於ư 智trí 地địa 中trung
此thử 是thị 隨tùy 順thuận 諸chư 佛Phật 學học
決quyết 定định 當đương 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí


汝nhữ 於ư 一nhất 切thiết 剎sát 海hải 中trung
微vi 塵trần 劫kiếp 海hải 修tu 諸chư 行hành
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 諸chư 行hành 海hải
汝nhữ 皆giai 學học 已dĩ 當đương 成thành 佛Phật


如như 汝nhữ 所sở 見kiến 十thập 方phương 中trung
一nhất 切thiết 剎sát 海hải 極cực 嚴nghiêm 淨tịnh
汝nhữ 剎sát 嚴nghiêm 淨tịnh 亦diệc 如như 是thị
無vô 邊biên 願nguyện 者giả 所sở 當đương 得đắc


今kim 此thử 道Đạo 場Tràng 眾chúng 會hội 海hải
聞văn 汝nhữ 願nguyện 已dĩ 生sinh 欣hân 樂nhạo
皆giai 入nhập 普Phổ 賢Hiền 廣quảng 大Đại 乘Thừa
發phát 心tâm 迴hồi 向hướng 趣thú 菩Bồ 提Đề


無vô 邊biên 國quốc 土độ 一nhất 一nhất 中trung
悉tất 入nhập 修tu 行hành 經kinh 劫kiếp 海hải
以dĩ 諸chư 願nguyện 力lực 能năng 圓viên 滿mãn
普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 行hành


諸chư 佛Phật 子tử彼bỉ 摩Ma 尼Ni 華Hoa 枝Chi 輪Luân 大Đại 林Lâm 中trung復phục 有hữu 佛Phật 出xuất號hiệu 名Danh 稱Xưng 普Phổ 聞Văn 蓮Liên 華Hoa 眼Nhãn 幢Tràng是thị 時thời 大Đại 威Uy 光Quang於ư 此thử 命mạng 終chung生sinh 須Tu 彌Di 山Sơn 上thượng寂Tịch 靜Tĩnh 寶Bảo 宮Cung 天Thiên 城Thành 中trung為vi 大đại 天thiên 王vương名danh 離Ly 垢Cấu 福Phúc 德Đức 幢Tràng共cộng 諸chư 天thiên 眾chúng俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở雨vũ 寶bảo 華hoa 雲vân以dĩ 為vi 供cúng 養dường

時thời 彼bỉ 如Như 來Lai為vi 說thuyết 廣Quảng 大Đại 方Phương 便Tiện 普Phổ 門Môn 遍Biến 照Chiếu 修Tu 多Đa 羅La世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 修Tu 多Đa 羅La而nhi 為vi 眷quyến 屬thuộc時thời 天thiên 王vương 眾chúng聞văn 此thử 經Kinh 已dĩ得đắc 三tam 昧muội名danh 普Phổ 門Môn 歡Hoan 喜Hỷ 藏Tạng以dĩ 三tam 昧muội 力lực能năng 入nhập 一nhất 切thiết法pháp 實thật 相tướng 海hải獲hoạch 是thị 益ích 已dĩ從tùng 道Đạo 場Tràng 出xuất還hoàn 歸quy 本bổn 處xứ

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất

于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 奉phụng 制chế 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/2/2023 ◊ Cập nhật: 25/2/2023
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam