大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 五ngũ

入Nhập 法Pháp 界Giới 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 四tứ 之chi 十thập 二nhị

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử往vãng 詣nghệ 願Nguyện 勇Dũng 光Quang 明Minh 守Thủ 護Hộ 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên 所sở見kiến 彼bỉ 夜dạ 天thiên在tại 大đại 眾chúng 中trung處xử 於ư 普phổ 照chiếu摩ma 尼ni 王vương 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa摩ma 尼ni 王vương 網võng羅la 覆phú 其kỳ 身thân光quang 明minh 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 日nhật 月nguyệt星tinh 宿tú 光quang 明minh以dĩ 為vi 其kỳ 身thân一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh形hình 類loại 色sắc 像tượng悉tất 於ư 中trung 現hiện

又hựu 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 色sắc 海hải 身thân諸chư 威uy 儀nghi 身thân諸chư 方phương 面diện 身thân應ưng 現hiện 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 前tiền 身thân遊du 行hành 十thập 方phương自tự 在tại 力lực 身thân於ư 一nhất 切thiết 時thời現hiện 眾chúng 生sanh 前tiền不bất 失thất 時thời 身thân詣nghệ 諸chư 佛Phật 所sở敬kính 禮lễ 之chi 身thân長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết諸chư 善thiện 根căn 身thân受thọ 持trì 一nhất 切thiết佛Phật 正Chánh 法Pháp 雲vân不bất 忘vong 失thất 身thân滿mãn 足túc 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 願nguyện 身thân普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 身thân除trừ 滅diệt 癡si 闇ám普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết明minh 淨tịnh 燈đăng 身thân知tri 法pháp 如như 幻huyễn離ly 垢cấu 深thâm 慧tuệ了liễu 諸chư 法Pháp 身thân覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết普phổ 現hiện 意ý 身thân離ly 熾sí 然nhiên 身thân不bất 可khả 壞hoại 身thân無vô 所sở 依y 住trụ佛Phật 行hành 持trì 身thân無vô 有hữu 染nhiễm 污ô清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân

善Thiện 財Tài 見kiến 已dĩ五ngũ 體thể 投đầu 地địa起khởi 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 念niệm念niệm 彼bỉ 天thiên 身thân良lương 久cửu 乃nãi 起khởi恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng一nhất 心tâm 諦đế 觀quán於ư 善Thiện 知Tri 識Thức得đắc 十thập 種chủng 心tâm何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị得đắc 自tự 己kỷ 心tâm勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn求cầu 薩Tát 婆Bà 若Nhã能năng 受thọ 持trì 故cố得đắc 具cụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 心tâm隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết正chánh 教giáo 道Đạo 故cố得đắc 自tự 受thọ 生sanh 心tâm安an 住trụ 無vô 上thượng正Chánh 法Pháp 門môn 故cố得đắc 同đồng 行hành 心tâm共cộng 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát諸chư 行hành 願nguyện 故cố得đắc 具cụ 一nhất 切thiết功công 德đức 藏tạng 心tâm長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết白bạch 淨tịnh 法Pháp 故cố得đắc 勇dũng 猛mãnh 心tâm長trưởng 養dưỡng 諸chư 佛Phật大đại 精tinh 進tấn 故cố得đắc 具cụ 一nhất 切thiết諸chư 善thiện 根căn 心tâm成thành 滿mãn 一nhất 切thiết諸chư 大đại 願nguyện 故cố得đắc 辨biện 一nhất 切thiết大đại 利lợi 益ích 心tâm具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát自tự 在tại 力lực 故cố是thị 為vi 於ư 善Thiện 知Tri 識Thức得đắc 十thập 種chủng 心tâm

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài一nhất 心tâm 觀quán 察sát彼bỉ 夜dạ 天thiên 已dĩ得đắc 世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng菩Bồ 薩Tát 共cộng 法Pháp所sở 謂vị

正chánh 念niệm 共cộng 法Pháp念niệm 十thập 方phương 三tam 世thế一nhất 切thiết 佛Phật 故cố

大đại 慧tuệ 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 了liễu 知tri一nhất 切thiết 法pháp 海hải 故cố

諸chư 趣thú 共cộng 法Pháp一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 輪luân不bất 可khả 壞hoại 故cố

覺giác 悟ngộ 共cộng 法Pháp智trí 如như 虛hư 空không普phổ 照chiếu 三tam 世thế一nhất 切thiết 方phương 便tiện 海hải 故cố

諸chư 根căn 共cộng 法Pháp以dĩ 明minh 淨tịnh 慧tuệ普phổ 照chiếu 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 根căn 海hải 故cố

淨tịnh 心tâm 共cộng 法Pháp修tu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí無vô 礙ngại 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 故cố

境cảnh 界giới 共cộng 法Pháp明minh 淨tịnh 智trí 慧tuệ照chiếu 佛Phật 境cảnh 故cố

隨tùy 順thuận 方phương 便tiện 共cộng 法Pháp究cứu 竟cánh 一Nhất 切Thiết 智Trí 方phương 便tiện 海hải普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 故cố

知tri 義nghĩa 共cộng 法Pháp知tri 一nhất 切thiết 法pháp真chân 實thật 性tánh 故cố

法pháp 無vô 畏úy 共cộng 法Pháp壞hoại 散tán 一nhất 切thiết諸chư 怨oán 敵địch 故cố

清thanh 淨tịnh 色sắc 身thân 共cộng 法Pháp隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng現hiện 淨tịnh 身thân 故cố

諸chư 力lực 共cộng 法Pháp於ư 薩Tát 婆Bà 若Nhã不bất 退thoái 轉chuyển 故cố

無vô 畏úy 共cộng 法Pháp淨tịnh 正chánh 直trực 心tâm如như 虛hư 空không 故cố

精tinh 進tấn 共cộng 法Pháp於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 退thoái 轉chuyển 故cố

辯biện 才tài 共cộng 法Pháp明minh 淨tịnh 智trí 慧tuệ深thâm 入nhập 諸chư 法pháp照chiếu 一nhất 切thiết 故cố

無vô 比tỉ 共cộng 法Pháp一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 能năng 勝thắng 故cố

語ngữ 言ngôn 共cộng 法Pháp於ư 大đại 眾chúng 中trung說thuyết 淨tịnh 妙diệu 法Pháp無vô 所sở 畏úy 故cố

妙diệu 聲thanh 共cộng 法Pháp能năng 師sư 子tử 吼hống出xuất 微vi 妙diệu 聲thanh滿mãn 一nhất 切thiết 法pháp 海hải 故cố

淨tịnh 音âm 共cộng 法Pháp一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 樂nhạo 聞văn 故cố

淨tịnh 德đức 共cộng 法Pháp令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 清thanh 淨tịnh 故cố

智trí 地địa 共cộng 法Pháp於ư 一nhất 切thiết 佛Phật受thọ 法Pháp 輪luân 故cố

梵Phạm 行hành 共cộng 法Pháp安an 住trụ 一nhất 切thiết佛Phật 境cảnh 界giới 故cố

大đại 慈từ 共cộng 法Pháp於ư 念niệm 念niệm 中trung普phổ 覆phú 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 海hải 故cố

大đại 悲bi 共cộng 法Pháp雨vũ 甘cam 露lộ 法Pháp救cứu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố

身thân 業nghiệp 共cộng 法Pháp於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh隨tùy 所sở 作tác 故cố

口khẩu 業nghiệp 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 一nhất 切thiết語ngữ 言ngôn 法pháp 故cố

意ý 業nghiệp 共cộng 法Pháp立lập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh薩Tát 婆Bà 若Nhã 心tâm 故cố

莊trang 嚴nghiêm 共cộng 法Pháp嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 剎sát 故cố

詣nghệ 一nhất 切thiết 佛Phật 共cộng 法Pháp見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật出xuất 興hưng 世thế 故cố

勸khuyến 請thỉnh 共cộng 法Pháp請thỉnh 諸chư 如Như 來Lai轉chuyển 法Pháp 輪luân 故cố

供cúng 養dường 共cộng 法Pháp供cúng 養dường 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 故cố

教giáo 化hóa 共cộng 法Pháp度độ 脫thoát 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 故cố

光quang 明minh 共cộng 法Pháp照chiếu 一nhất 切thiết 法pháp 故cố

三tam 昧muội 共cộng 法Pháp於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 海hải得đắc 不bất 動động 故cố

充sung 滿mãn 共cộng 法Pháp諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng自tự 在tại 神thần 力lực滿mãn 諸chư 佛Phật 剎sát 故cố

菩Bồ 薩Tát 法Pháp 門môn 共cộng 法Pháp出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát自tự 在tại 力lực 故cố

眷quyến 屬thuộc 共cộng 法Pháp樂nhạo 與dữ 菩Bồ 薩Tát共cộng 同đồng 止chỉ 故cố

深thâm 入nhập 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 故cố

了liễu 心tâm 共cộng 法Pháp廣quảng 淨tịnh 佛Phật 剎sát 故cố

隨tùy 順thuận 共cộng 法Pháp入nhập 一nhất 切thiết 佛Phật世thế 界giới 海hải 故cố

充sung 滿mãn 方phương 便tiện 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 了liễu 知tri一nhất 切thiết 世thế 界giới 故cố

無vô 上thượng 共cộng 法Pháp普phổ 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 剎sát 故cố

不bất 退thoái 共cộng 法Pháp遊du 行hành 十thập 方phương無vô 障chướng 礙ngại 故cố

除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết愚ngu 癡si 共cộng 法Pháp得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật圓viên 滿mãn 智trí 故cố

不bất 生sanh 共cộng 法Pháp與dữ 一nhất 切thiết 佛Phật為vi 眷quyến 屬thuộc 故cố

滿mãn 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 網võng 共cộng 法Pháp恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 佛Phật 故cố

決quyết 定định 智trí 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 了liễu 知tri諸chư 法pháp 海hải 故cố

如như 說thuyết 修tu 行hành 共cộng 法Pháp順thuận 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 法Pháp 門môn 故cố

專chuyên 求cầu 共cộng 法Pháp欲dục 求cầu 一nhất 切thiết諸chư 淨tịnh 法Pháp 故cố

清thanh 淨tịnh 共cộng 法Pháp諸chư 佛Phật 功công 德đức莊trang 嚴nghiêm 身thân 口khẩu 意ý 故cố

淨tịnh 意ý 共cộng 法Pháp於ư 一nhất 切thiết 法pháp智trí 滿mãn 淨tịnh 故cố

勇dũng 猛mãnh 共cộng 法Pháp究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 事sự滿mãn 善thiện 根căn 故cố

淨tịnh 行hành 共cộng 法Pháp滿mãn 足túc 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố

無vô 礙ngại 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 了liễu 知tri 諸chư 法pháp 相tướng 故cố

方phương 便tiện 共cộng 法Pháp具cụ 足túc 自tự 在tại智trí 法Pháp 門môn 故cố

淨tịnh 入nhập 共cộng 法Pháp隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng現hiện 境cảnh 界giới 故cố

菩Bồ 薩Tát 門môn 共cộng 法Pháp修tu 行hành 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố

護hộ 持trì 共cộng 法Pháp一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật所sở 護hộ 持trì 故cố

離ly 生sanh 共cộng 法Pháp次thứ 第đệ 逮đãi 得đắc菩Bồ 薩Tát 地Địa 故cố

安an 住trụ 共cộng 法Pháp安an 住trụ 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 住trụ 故cố

演diễn 說thuyết 共cộng 法Pháp了liễu 知tri 諸chư 佛Phật授thọ 記ký 法pháp 故cố

禪thiền 定định 共cộng 法Pháp於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 三tam 昧muội 故cố

三tam 昧muội 起khởi 共cộng 法Pháp一nhất 切thiết 佛Phật 事sự種chủng 種chủng 相tướng 故cố

淨tịnh 念niệm 共cộng 法Pháp知tri 一nhất 切thiết 念niệm 故cố

菩Bồ 薩Tát 行hành 共cộng 法Pháp盡tận 未vị 來lai 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 斷đoạn 絕tuyệt 故cố

淨tịnh 信tín 共cộng 法Pháp歡hoan 喜hỷ 增tăng 長trưởng佛Phật 智trí 慧tuệ 故cố

長trưởng 養dưỡng 共cộng 法Pháp除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 障chướng 礙ngại 故cố

不bất 退thoái 智trí 共cộng 法Pháp與dữ 一nhất 切thiết 佛Phật智trí 慧tuệ 等đẳng 故cố

受thọ 生sanh 共cộng 法Pháp隨tùy 時thời 應ứng 化hóa一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố

住trụ 共cộng 法Pháp住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 故cố

境cảnh 界giới 共cộng 法Pháp法Pháp 界Giới 境cảnh 界giới 故cố

無vô 著trước 共cộng 法Pháp心tâm 不bất 染nhiễm 著trước一nhất 切thiết 有hữu 故cố

善thiện 知tri 法pháp 相tướng 共cộng 法Pháp等đẳng 心tâm 觀quán 察sát一nhất 切thiết 法pháp 故cố

容dung 受thọ 共cộng 法Pháp於ư 己kỷ 身thân 內nội受thọ 持trì 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố

通thông 明minh 共cộng 法Pháp分phân 別biệt 了liễu 知tri一nhất 切thiết 世thế 間gian 故cố

神thần 力lực 共cộng 法Pháp以dĩ 少thiểu 方phương 便tiện遊du 行hành 一nhất 切thiết佛Phật 剎sát 海hải 故cố

陀đà 羅la 尼ni 共cộng 法Pháp普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết陀đà 羅la 尼ni 海hải 故cố

持trì 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 輪luân 共cộng 法Pháp悉tất 能năng 受thọ 持trì一nhất 切thiết 修Tu 多Đa 羅La 法pháp 故cố

深thâm 入nhập 共cộng 法Pháp解giải 一nhất 切thiết 法pháp如như 虛hư 空không 故cố

淨tịnh 光quang 共cộng 法Pháp普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 故cố

明minh 淨tịnh 共cộng 法Pháp隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng現hiện 眾chúng 生sanh 故cố

震chấn 動động 共cộng 法Pháp動động 諸chư 佛Phật 剎sát為vì 諸chư 眾chúng 生sanh現hiện 自tự 在tại 故cố

不bất 虛hư 共cộng 法Pháp見kiến 聞văn 念niệm 者giả悉tất 不bất 虛hư 故cố

聖thánh 道Đạo 共cộng 法Pháp滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện十Thập 力Lực 智trí 故cố

得đắc 如như 是thị 等đẳng佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng菩Bồ 薩Tát 共cộng 法Pháp

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài入nhập 如như 是thị 等đẳng菩Bồ 薩Tát 共cộng 法Pháp於ư 善Thiện 知Tri 識Thức得đắc 無vô 量lượng 無vô 邊biên淨tịnh 正chánh 直trực 心tâm偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng以dĩ 偈kệ 讚tán 歎thán彼bỉ 夜dạ 天thiên 曰viết

我ngã 以dĩ 無vô 上thượng 心tâm
專chuyên 求cầu 佛Phật 菩Bồ 提Đề
今kim 於ư 善Thiện 知Tri 識Thức
而nhi 起khởi 自tự 己kỷ 心tâm


遠viễn 離ly 諸chư 惡ác 業nghiệp
成thành 就tựu 清thanh 淨tịnh 行hành
由do 見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức
得đắc 無vô 盡tận 白bạch 法Pháp


我ngã 見kiến 知tri 識thức 已dĩ
功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 心tâm
盡tận 未vị 來lai 剎sát 劫kiếp
修tu 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo


唯duy 願nguyện 善Thiện 知Tri 識Thức
哀ai 愍mẫn 攝nhiếp 取thủ 我ngã
為vì 我ngã 悉tất 顯hiển 現hiện
正chánh 教giáo 真chân 實thật 法Pháp


閉bế 塞tắc 諸chư 惡ác 趣thú
廣quảng 開khai 天thiên 人nhân 路lộ
佛Phật 一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo
為vì 我ngã 悉tất 顯hiển 現hiện


念niệm 彼bỉ 善Thiện 知Tri 識Thức
一nhất 切thiết 功công 德đức 藏tạng
我ngã 於ư 念niệm 念niệm 得đắc
虛hư 空không 功công 德đức 海hải


授thọ 我ngã 波Ba 羅La 蜜Mật
不bất 思tư 議nghị 功công 德đức
長trưởng 養dưỡng 諸chư 善thiện 福phước
智trí 繒tăng 速tốc 冠quan 頂đảnh


我ngã 念niệm 善Thiện 知Tri 識Thức
一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 道Đạo
依y 止chỉ 善Thiện 知Tri 識Thức
滿mãn 足túc 白bạch 淨tịnh 法Pháp


具cụ 足túc 眾chúng 善thiện 利lợi
功công 德đức 普phổ 成thành 滿mãn
究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 法pháp
成thành 就tựu 薩Tát 婆Bà 若Nhã


知tri 識thức 為vi 大đại 師sư
安an 立lập 無vô 上thượng 法Pháp
無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
不bất 能năng 報báo 其kỳ 恩ân


爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài說thuyết 偈kệ 讚tán 已dĩ白bạch 言ngôn

天thiên 神thần 向hướng 所sở 顯hiển 現hiện不bất 思tư 議nghị 法Pháp此thử 法Pháp 門môn 者giả名danh 為vi 何hà 等đẳng發phát 道Đạo 心tâm 來lai為vi 幾kỷ 時thời 耶da久cửu 如như 當đương 成thành無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề

答đáp 言ngôn

善thiện 男nam 子tử此thử 法Pháp 門môn 者giả名danh 隨Tùy 應Ứng 化Hóa 覺Giác 悟Ngộ 眾Chúng 生Sanh 長Trưởng 養Dưỡng 善Thiện 根Căn

善thiện 男nam 子tử我ngã 入nhập 此thử 法Pháp 門môn覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 平bình 等đẳng知tri 一nhất 切thiết 法pháp真chân 實thật 之chi 相tướng遠viễn 離ly 世thế 間gian無vô 所sở 染nhiễm 著trước解giải 一nhất 切thiết 色sắc非phi 一nhất 非phi 異dị了liễu 色sắc 非phi 色sắc而nhi 能năng 顯hiển 現hiện無vô 量lượng 諸chư 色sắc

所sở 謂vị種chủng 種chủng 色sắc清thanh 淨tịnh 色sắc莊trang 嚴nghiêm 色sắc放phóng 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 色sắc普phổ 現hiện 色sắc同đồng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 色sắc一nhất 切thiết 世thế 間gian 現hiện 前tiền 色sắc普phổ 照chiếu 色sắc見kiến 無vô 厭yếm 色sắc相tướng 好hảo 淨tịnh 色sắc離ly 惡ác 色sắc現hiện 勇dũng 猛mãnh 色sắc甚thậm 深thâm 色sắc一nhất 切thiết 世thế 間gian無vô 能năng 盡tận 色sắc歎thán 無vô 盡tận 色sắc種chủng 種chủng 雲vân 色sắc諸chư 形hình 像tượng 色sắc顯hiển 現hiện 無vô 量lượng自tự 在tại 力lực 色sắc可khả 愛ái 樂nhạo 色sắc一nhất 切thiết 善thiện 起khởi 色sắc隨tùy 應ứng 現hiện 前tiền 色sắc隨tùy 應ứng 度độ 眾chúng 生sanh 色sắc普phổ 照chiếu 無vô 礙ngại 色sắc離ly 垢cấu 色sắc不bất 壞hoại 淨tịnh 身thân 色sắc不bất 思tư 議nghị 法Pháp方phương 便tiện 光quang 明minh 色sắc非phi 比tỉ 非phi 無vô 比tỉ 妙diệu 絕tuyệt 色sắc非phi 明minh 闇ám 色sắc滅diệt 一nhất 切thiết 闇ám 色sắc積tích 集tập 一nhất 切thiết白bạch 淨tịnh 法Pháp 色sắc功công 德đức 大đại 海hải之chi 所sở 生sanh 色sắc過quá 去khứ 修tu 行hành恭cung 敬kính 生sanh 色sắc淨tịnh 直trực 心tâm 生sanh如như 虛hư 空không 色sắc勝thắng 廣quảng 大đại 色sắc無vô 斷đoạn 無vô 盡tận 色sắc海hải 光quang 明minh 色sắc一nhất 切thiết 世thế 間gian無vô 所sở 依y 止chỉ不bất 可khả 壞hoại 色sắc充sung 滿mãn 一nhất 切thiết十thập 方phương 無vô 礙ngại 色sắc念niệm 念niệm 色sắc海hải 色sắc令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh大đại 歡hoan 喜hỷ 色sắc攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 堅kiên 固cố 色sắc一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 中trung如Như 來Lai 功công 德đức師sư 子tử 吼hống 色sắc淨tịnh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 深thâm 心tâm 色sắc顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết 法pháp 義nghĩa 色sắc圓viên 滿mãn 光quang 明minh 無vô 礙ngại 色sắc離ly 垢cấu 虛hư 空không 等đẳng 色sắc不bất 依y 垢cấu 無vô 著trước 色sắc普phổ 照chiếu 離ly 垢cấu 法Pháp 界Giới 色sắc不bất 可khả 稱xưng 色sắc隨tùy 眼nhãn 見kiến 色sắc照chiếu 諸chư 方phương 色sắc隨tùy 時thời 顯hiển 現hiện應ứng 眾chúng 生sanh 色sắc寂tịch 靜tĩnh 色sắc滅diệt 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 色sắc一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh功công 德đức 福phước 田điền 光quang 明minh 色sắc見kiến 不bất 虛hư 色sắc大đại 智trí 光quang 色sắc無vô 礙ngại 法Pháp 身thân滿mãn 一nhất 切thiết 色sắc顯hiển 現hiện 威uy 儀nghi 不bất 虛hư 色sắc積tích 集tập 大đại 慈từ 海hải 色sắc具cụ 足túc 功công 德đức須Tu 彌Di 山Sơn 色sắc普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 趣thú 色sắc淨tịnh 大đại 智trí 色sắc正chánh 念niệm 一nhất 切thiết 世thế 間gian 色sắc一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 色sắc淨tịnh 寶bảo 藏tạng 色sắc不bất 壞hoại 淨tịnh 眾chúng 生sanh 色sắc趣thú 薩Tát 婆Bà 若Nhã 色sắc悅duyệt 眾chúng 生sanh 眼nhãn 色sắc一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm勝thắng 光quang 明minh 色sắc不bất 取thủ 不bất 捨xả一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 色sắc無vô 決quyết 定định 無vô 究cứu 竟cánh 色sắc顯hiển 現hiện 自tự 在tại諸chư 持trì 力lực 色sắc一nhất 切thiết 自tự 在tại 神thần 足túc 色sắc佛Phật 種chủng 姓tánh 色sắc遠viễn 離ly 眾chúng 惡ác滿mãn 法Pháp 界Giới 色sắc

悉tất 詣nghệ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 大đại 眾chúng照chiếu 一nhất 切thiết 色sắc成thành 諸chư 海hải 色sắc善thiện 行hành 依y 果quả 色sắc隨tùy 化hóa 授thọ 色sắc一nhất 切thiết 世thế 間gian見kiến 無vô 厭yếm 色sắc種chủng 種chủng 光quang 明minh 普phổ 照chiếu 色sắc顯hiển 現hiện 三tam 世thế 一nhất 切thiết 色sắc顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết 海hải 色sắc放phóng 一nhất 切thiết 光quang 明minh 海hải 色sắc種chủng 種chủng 光quang 色sắc過quá 一nhất 切thiết 世thế 間gian一nhất 切thiết 香hương 光quang 色sắc顯hiển 現hiện 圓viên 滿mãn諸chư 日nhật 雲vân 色sắc持trì 圓viên 滿mãn 淨tịnh 月nguyệt 雲vân 色sắc放phóng 須Tu 彌Di 山Sơn妙diệu 華hoa 雲vân 色sắc出xuất 種chủng 種chủng 鬘man 雲vân 色sắc顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết鉢bát 曇đàm 摩ma 華hoa 雲vân 色sắc一nhất 切thiết 香hương 像tượng 雲vân充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới 色sắc散tán 一nhất 切thiết 末mạt 香hương 雲vân 色sắc現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật淨tịnh 願nguyện 身thân 色sắc一nhất 切thiết 音âm 聲thanh出xuất 師sư 子tử 吼hống法Pháp 界Giới 海hải 色sắc普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 身thân 色sắc

於ư 念niệm 念niệm 中trung現hiện 如như 是thị 等đẳng 色sắc充sung 滿mãn 十thập 方phương教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh或hoặc 見kiến 或hoặc 念niệm而nhi 得đắc 度độ 脫thoát或hoặc 現hiện 轉chuyển 法Pháp 輪luân或hoặc 現hiện 隨tùy 時thời 應ứng或hoặc 現hiện 親thân 近cận或hoặc 現hiện 覺giác 悟ngộ或hoặc 現hiện 自tự 在tại 神thần 力lực或hoặc 現hiện 種chủng 種chủng 變biến 化hóa或hoặc 現hiện 不bất 可khả 思tư 議nghị自tự 在tại 神thần 力lực 變biến 化hóa度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh滅diệt 不bất 善thiện 法pháp安an 立lập 善thiện 法Pháp滿mãn 足túc 大đại 願nguyện一Nhất 切Thiết 智Trí 勢thế 力lực菩Bồ 薩Tát 法Pháp 門môn 勢thế 力lực具cụ 足túc 成thành 就tựu大đại 慈từ 大đại 悲bi

佛Phật 子tử我ngã 住trụ 此thử 法Pháp 門môn現hiện 無vô 量lượng 色sắc 身thân分phân 別biệt 了liễu 達đạt一nhất 切thiết 色sắc 海hải放phóng 無vô 量lượng 無vô 邊biên 法Pháp 雲vân普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 世thế 界giới現hiện 無vô 量lượng 無vô 邊biên 諸chư 佛Phật現hiện 無vô 量lượng 無vô 邊biên自tự 在tại 神thần 力lực覺giác 悟ngộ 眾chúng 生sanh長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn於ư 念niệm 念niệm 中trung令linh 不bất 可khả 思tư 議nghị 眾chúng 生sanh於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển

佛Phật 子tử如như 汝nhữ 所sở 問vấn得đắc 此thử 法Pháp 門môn為vi 幾kỷ 時thời 者giả我ngã 今kim 承thừa 佛Phật 神thần 力lực為vì 汝nhữ 解giải 說thuyết

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 圓viên 滿mãn 智trí 慧tuệ離ly 一nhất 切thiết 虛hư 妄vọng本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí超siêu 出xuất 一nhất 切thiết諸chư 障chướng 礙ngại 山sơn隨tùy 所sở 應ưng 化hóa皆giai 悉tất 普phổ 照chiếu

佛Phật 子tử譬thí 如như 日nhật 性tánh無vô 有hữu 暗ám 冥minh但đãn 日nhật 沒một 已dĩ天thiên 下hạ 則tắc 闇ám出xuất 則tắc 大đại 明minh菩Bồ 薩Tát 圓viên 滿mãn明minh 淨tịnh 智trí 日nhật亦diệc 復phục 如như 是thị離ly 一nhất 切thiết 虛hư 妄vọng普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử譬thí 如như 淨tịnh 日nhật出xuất 閻Diêm 浮Phù 提Đề普phổ 照chiếu 天thiên 下hạ眾chúng 寶bảo 山sơn 樹thụ影ảnh 現hiện 一nhất 切thiết大đại 海hải 河hà 池trì眾chúng 生sanh 之chi 類loại莫mạc 不bất 對đối 見kiến日nhật 亦diệc 不bất 來lai入nhập 此thử 池trì 流lưu菩Bồ 薩Tát 智trí 日nhật亦diệc 復phục 如như 是thị出xuất 三tam 有hữu 海hải於ư 佛Phật 實thật 法Pháp虛hư 空không 中trung 行hành住trụ 於ư 寂tịch 滅diệt應ứng 現hiện 一nhất 切thiết趣thú 趣thú 生sanh 處xứ同đồng 眾chúng 生sanh 身thân而nhi 化hóa 度độ 之chi實thật 不bất 生sanh 死tử無vô 所sở 染nhiễm 著trước離ly 一nhất 切thiết 虛hư 妄vọng無vô 脩tu 短đoản 想tưởng

何hà 以dĩ 故cố佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát離ly 諸chư 顛điên 倒đảo了liễu 一nhất 切thiết 世thế悉tất 如như 夢mộng 幻huyễn解giải 真chân 實thật 法Pháp無vô 有hữu 眾chúng 生sanh圓viên 滿mãn 大đại 悲bi皆giai 悉tất 對đối 現hiện一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh而nhi 教giáo 化hóa 之chi

佛Phật 子tử譬thí 如như 大đại 船thuyền不bất 依y 此thử 岸ngạn不bất 樂nhạo 彼bỉ 岸ngạn不bất 著trước 中trung 流lưu於ư 大đại 海hải 中trung濟tế 度độ 眾chúng 生sanh菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị以dĩ 波Ba 羅La 蜜Mật 力lực 船thuyền於ư 生sanh 死tử 海hải濟tế 度độ 眾chúng 生sanh不bất 依y 此thử 岸ngạn不bất 樂nhạo 彼bỉ 岸ngạn而nhi 度độ 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 起khởi 劫kiếp 想tưởng亦diệc 不bất 見kiến 劫kiếp有hữu 脩tu 短đoản 相tướng

佛Phật 子tử譬thí 如như 虛hư 空không出xuất 過quá 法Pháp 界Giới一nhất 切thiết 世thế 界giới有hữu 成thành 有hữu 敗bại而nhi 彼bỉ 虛hư 空không本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh無vô 所sở 染nhiễm 污ô不bất 可khả 沮trở 壞hoại遠viễn 離ly 恐khủng 怖bố一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại而nhi 能năng 普phổ 持trì未vị 來lai 諸chư 劫kiếp一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 心tâm亦diệc 復phục 如như 是thị以dĩ 虛hư 空không 等đẳng圓viên 滿mãn 智trí 慧tuệ莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 心tâm發phát 起khởi 一nhất 切thiết大đại 願nguyện 風phong 輪luân持trì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh令linh 滅diệt 惡ác 道đạo生sanh 諸chư 善thiện 趣thú心tâm 無vô 憂ưu 喜hỷ安an 立lập 眾chúng 生sanh一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não生sanh 死tử 過quá 患hoạn

佛Phật 子tử譬thí 如như 化hóa 人nhân無vô 有hữu 實thật 形hình生sanh 老lão 病bệnh 死tử飢cơ 渴khát 等đẳng 苦khổ菩Bồ 薩Tát 出xuất 生sanh如như 化hóa 智trí 慧tuệ不bất 可khả 沮trở 壞hoại妙diệu 色sắc 法Pháp 身thân亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp諸chư 生sanh 死tử 中trung化hóa 度độ 眾chúng 生sanh而nhi 無vô 所sở 著trước亦diệc 無vô 恐khủng 怖bố無vô 貪tham 無vô 恚khuể除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết熾sí 然nhiên 煩phiền 惱não心tâm 不bất 貪tham 樂nhạo一nhất 切thiết 趣thú 生sanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 智trí 慧tuệ雖tuy 復phục 如như 是thị甚thậm 深thâm 難nan 測trắc我ngã 當đương 承thừa 佛Phật 神thần 力lực為vì 汝nhữ 解giải 說thuyết令linh 未vị 來lai 世thế諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng滿mãn 足túc 大đại 願nguyện成thành 就tựu 諸chư 力lực

佛Phật 子tử乃nãi 往vãng 古cổ 世thế過quá 世thế 界giới 海hải微vi 塵trần 等đẳng 劫kiếp復phục 過quá 是thị 數số有hữu 劫kiếp 名danh 善Thiện 光Quang彼bỉ 有hữu 世thế 界giới名danh 曰viết 寶Bảo 光Quang於ư 彼bỉ 劫kiếp 中trung有hữu 萬vạn 如Như 來Lai出xuất 興hưng 于vu 世thế最tối 初sơ 如Như 來Lai號hiệu 法Pháp 輪Luân 音Âm 聲Thanh 虛Hư 空Không 燈Đăng彼bỉ 閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung有hữu 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 王vương 都đô彼bỉ 有hữu 大đại 林lâm名danh 善Thiện 光Quang 明Minh於ư 此thử 林lâm 中trung有hữu 一nhất 道Đạo 場Tràng名danh 曰viết 善Thiện 華Hoa彼bỉ 道Đạo 場Tràng 上thượng有hữu 寶bảo 蓮liên 花hoa師sư 子tử 之chi 座tòa

時thời 彼bỉ 如Như 來Lai於ư 此thử 座tòa 上thượng成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 人nhân 民dân壽thọ 十thập 千thiên 歲tuế殺sát 盜đạo 婬dâm 妄vọng 言ngôn 兩lưỡng 舌thiệt惡ác 口khẩu 綺ỷ 語ngữ貪tham 恚khuể 邪tà 見kiến行hành 如như 是thị 等đẳng十thập 不bất 善thiện 道đạo時thời 彼bỉ 如Như 來Lai於ư 百bách 歲tuế 中trung坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát及cập 諸chư 天thiên 王vương并tinh 閻Diêm 浮Phù 提Đề宿túc 植thực 德đức 者giả而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp其kỳ 餘dư 眾chúng 生sanh待đãi 善thiện 根căn 熟thục

爾nhĩ 時thời 國quốc 王vương名danh 曰viết 勝Thắng 光Quang時thời 彼bỉ 人nhân 民dân行hành 十thập 不bất 善thiện貪tham 著trước 五ngũ 欲dục作tác 種chủng 種chủng 惡ác遠viễn 離ly 善thiện 法Pháp不bất 孝hiếu 父phụ 母mẫu不bất 敬kính 沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn有hữu 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh犯phạm 王vương 治trị 法pháp囚tù 執chấp 囹linh 圄ngữ受thọ 諸chư 楚sở 毒độc

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 王vương有hữu 一nhất 太thái 子tử名danh 曰viết 善Thiện 伏Phục端đoan 正chánh 殊thù 特đặc成thành 就tựu 妙diệu 色sắc具cụ 二nhị 十thập 八bát大đại 人nhân 之chi 相tướng處xử 在tại 中trung 宮cung采thải 女nữ 圍vi 遶nhiễu聞văn 彼bỉ 獄ngục 人nhân楚sở 毒độc 音âm 聲thanh聞văn 已dĩ 憂ưu 惱não起khởi 大đại 悲bi 心tâm入nhập 彼bỉ 獄ngục 中trung見kiến 諸chư 罪tội 人nhân裸lõa 形hình 亂loạn 髮phát繫hệ 縛phược 搒bang 笞si悲bi 號hào 流lưu 淚lệ苦khổ 毒độc 無vô 量lượng

太thái 子tử 見kiến 已dĩ發phát 大đại 悲bi 心tâm慰úy 諭dụ 之chi 言ngôn

莫mạc 恐khủng 莫mạc 怖bố我ngã 今kim 能năng 令linh汝nhữ 等đẳng 解giải 脫thoát

於ư 是thị 太thái 子tử往vãng 詣nghệ 王vương 所sở白bạch 言ngôn

大đại 王vương獄ngục 中trung 罪tội 人nhân願nguyện 施thí 無vô 畏úy大đại 王vương 哀ai 愍mẫn幸hạnh 垂thùy 矜căng 赦xá

時thời 彼bỉ 大đại 王vương召triệu 諸chư 群quần 臣thần而nhi 共cộng 參tham 議nghị此thử 事sự 云vân 何hà

群quần 臣thần 答đáp 言ngôn

彼bỉ 諸chư 罪tội 人nhân竊thiết 盜đạo 官quan 物vật謀mưu 大đại 王vương侵xâm 犯phạm 宮cung 人nhân有hữu 如như 是thị 罪tội必tất 應ưng 刑hình 戮lục若nhược 救cứu 彼bỉ 者giả罪tội 應ưng 至chí 死tử

時thời 彼bỉ 太thái 子tử大đại 悲bi 深thâm 至chí救cứu 護hộ 彼bỉ 故cố作tác 如như 是thị 言ngôn

我ngã 代đại 獄ngục 囚tù受thọ 諸chư 楚sở 毒độc願nguyện 苦khổ 治trị 我ngã我ngã 為vì 救cứu 彼bỉ不bất 惜tích 身thân 命mạng欲dục 令linh 罪tội 囚tù悉tất 得đắc 解giải 脫thoát

所sở 以dĩ 者giả 何hà若nhược 我ngã 不bất 救cứu此thử 眾chúng 生sanh 者giả云vân 何hà 能năng 濟tế三tam 界giới 牢lao 獄ngục諸chư 在tại 生sanh 死tử牢lao 獄ngục 眾chúng 生sanh悉tất 為vị 貪tham 愛ái之chi 所sở 纏triền 縛phược愚ngu 癡si 所sở 蔽tế受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ身thân 形hình 鄙bỉ 陋lậu心tâm 常thường 放phóng 逸dật而nhi 不bất 能năng 知tri出xuất 要yếu 之chi 道Đạo無vô 智trí 慧tuệ 光quang著trước 諸chư 法Pháp 界Giới無vô 有hữu 福phước 慧tuệ遠viễn 離ly 實thật 智trí染nhiễm 縛phược 結kết 垢cấu幽u 閉bế 苦khổ 獄ngục隨tùy 順thuận 惡ác 魔ma生sanh 老lão 病bệnh 死tử常thường 為vị 憂ưu 惱não之chi 所sở 逼bức 迫bách我ngã 當đương 云vân 何hà令linh 彼bỉ 解giải 脫thoát我ngã 今kim 應ưng 當đương捨xả 自tự 身thân 命mạng而nhi 救cứu 拔bạt 之chi

爾nhĩ 時thời 五ngũ 百bách 大đại 臣thần咸hàm 發phát 聲thanh 言ngôn

大đại 王vương 當đương 知tri如như 太thái 子tử 意ý放phóng 獄ngục 囚tù 者giả毀hủy 壞hoại 王vương 法pháp危nguy 及cập 我ngã 等đẳng不bất 治trị 太thái 子tử國quốc 不bất 久cửu 立lập

王vương 聞văn 此thử 言ngôn即tức 發phát 威uy 怒nộ令linh 誅tru 太thái 子tử

王vương 后hậu 聞văn 之chi毀hủy 容dung 降hàng 服phục與dữ 千thiên 采thải 女nữ馳trì 詣nghệ 王vương 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc如như 是thị 請thỉnh 言ngôn

大đại 王vương 當đương 知tri太thái 子tử 有hữu 罪tội願nguyện 垂thùy 慈từ 恕thứ賜tứ 其kỳ 壽thọ 命mạng

時thời 彼bỉ 大đại 王vương即tức 召triệu 太thái 子tử

太thái 子tử 既ký 至chí復phục 白bạch 王vương 言ngôn

願nguyện 垂thùy 哀ai 赦xá獄ngục 囚tù 苦khổ 人nhân若nhược 不bất 矜căng 恕thứ我ngã 代đại 受thọ 苦khổ

王vương 言ngôn

隨tùy 意ý

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử即tức 入nhập 獄ngục 中trung放phóng 諸chư 罪tội 人nhân代đại 受thọ 楚sở 毒độc曾tằng 無vô 中trung 悔hối一nhất 向hướng 正chánh 念niệm一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí大đại 悲bi 為vi 首thủ饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh

夫phu 人nhân 白bạch 王vương

願nguyện 聽thính 太thái 子tử在tại 外ngoại 半bán 月nguyệt布bố 施thí 修tu 福phước然nhiên 後hậu 隨tùy 王vương如như 法pháp 苦khổ 治trị

王vương 即tức 聽thính 許hứa

時thời 彼bỉ 都đô 城thành 北bắc有hữu 一nhất 大đại 林lâm名danh 曰viết 日Nhật 光Quang太thái 子tử 詣nghệ 彼bỉ設thiết 大đại 施thí 會hội須tu 食thực 與dữ 食thực須tu 衣y 與dữ 衣y乃nãi 至chí 車xa 乘thừa 華hoa 鬘man塗đồ 香hương 末mạt 香hương幢tràng 幡phan 繒tăng 蓋cái及cập 餘dư 一nhất 切thiết寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 具cụ

期kỳ 限hạn 既ký 滿mãn爾nhĩ 時thời 國quốc 王vương及cập 諸chư 群quần 臣thần長trưởng 者giả 居cư 士sĩ男nam 女nữ 大đại 小tiểu并tinh 諸chư 外ngoại 道đạo皆giai 悉tất 雲vân 集tập

爾nhĩ 時thời 法Pháp 輪Luân 音Âm 聲Thanh 虛Hư 空Không 燈Đăng 如Như 來Lai知tri 諸chư 眾chúng 生sanh應ứng 化hóa 時thời 至chí與dữ 大đại 眾chúng 俱câu天thiên 王vương 圍vi 遶nhiễu龍long 王vương 供cúng 養dường夜dạ 叉xoa 王vương 守thủ 護hộ乾càn 闥thát 婆bà 王vương 讚tán 歎thán阿a 修tu 羅la 王vương 禮lễ 侍thị迦ca 樓lâu 羅la 王vương以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm散tán 諸chư 雜tạp 寶bảo緊khẩn 那na 羅la 王vương歡hoan 喜hỷ 讚tán 歎thán供cúng 養dường 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương悲bi 泣khấp 正chánh 觀quán與dữ 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 大đại 眾chúng前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu來lai 詣nghệ 彼bỉ 會hội

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử及cập 諸chư 大đại 眾chúng遙diêu 見kiến 佛Phật 來lai端đoan 嚴nghiêm 殊thù 特đặc諸chư 根căn 寂tịch 定định如như 大đại 象tượng 王vương神thần 心tâm 澄trừng 明minh淨tịnh 若nhược 淵uyên 海hải顯hiển 現hiện 如Như 來Lai自tự 在tại 境cảnh 界giới勝thắng 妙diệu 功công 德đức相tướng 好hảo 嚴nghiêm 身thân圓viên 滿mãn 光quang 明minh普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết震chấn 動động 十thập 方phương無vô 量lượng 世thế 界giới一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng普phổ 出xuất 如Như 來Lai微vi 妙diệu 香hương 雲vân普phổ 雨vũ 種chủng 種chủng諸chư 莊trang 嚴nghiêm 雲vân行hành 佛Phật 威uy 儀nghi除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não

爾nhĩ 時thời 太thái 子tử既ký 見kiến 如Như 來Lai歡hoan 喜hỷ 無vô 量lượng五ngũ 體thể 投đầu 地địa合hợp 掌chưởng 白bạch 言ngôn

善thiện 來lai 世Thế 尊Tôn念niệm 哀ai 取thủ 我ngã唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn處xử 摩ma 尼ni 座tòa

諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng皆giai 就tựu 寶bảo 座tòa周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu時thời 佛Phật 坐tọa 已dĩ除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 苦khổ 患hoạn離ly 諸chư 障chướng 蓋cái堪kham 聖thánh 法Pháp 器khí

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai知tri 諸chư 眾chúng 生sanh應ưng 受thọ 化hóa 者giả而nhi 為vi 演diễn 說thuyết圓Viên 滿Mãn 因Nhân 緣Duyên 修Tu 多Đa 羅La時thời 彼bỉ 大đại 眾chúng聞văn 正Chánh 法Pháp 已dĩ八bát 十thập 那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh皆giai 起khởi 離ly 垢cấu清thanh 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn得đắc 無Vô 學Học 地Địa一nhất 萬vạn 眾chúng 生sanh得đắc 大Đại 乘Thừa 道Đạo滿mãn 足túc 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 行hành 願nguyện見kiến 十thập 方phương 佛Phật轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân現hiện 自tự 在tại 力lực百bách 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 眾chúng 生sanh具cụ 摩Ma 訶Ha 衍Diễn滅diệt 十thập 方phương 世thế 界giới無vô 量lượng 眾chúng 生sanh惡ác 道đạo 苦khổ 難nạn生sanh 天thiên 人nhân 趣thú時thời 彼bỉ 太thái 子tử得đắc 隨Tùy 應Ứng 化Hóa 覺Giác 悟Ngộ 眾Chúng 生Sanh 長Trưởng 養Dưỡng 善Thiện 根Căn 法Pháp 門Môn

佛Phật 子tử爾nhĩ 時thời 太thái 子tử豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ我ngã 身thân 是thị 也dã我ngã 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh起khởi 大đại 悲bi 心tâm普phổ 饒nhiêu 益ích 之chi不bất 著trước 三tam 界giới又hựu 亦diệc 不bất 求cầu名danh 譽dự 果quả 報báo捨xả 離ly 憍kiêu 慢mạn不bất 輕khinh 他tha 人nhân不bất 加gia 彼bỉ 惡ác不bất 貪tham 財tài 利lợi遠viễn 離ly 三tam 有hữu莊trang 嚴nghiêm 大Đại 乘Thừa開khai 一Nhất 切Thiết 智Trí 門môn普phổ 行hành 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 諸chư 行hành

佛Phật 子tử我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời得đắc 此thử 法Pháp 門môn

時thời 諸chư 大đại 臣thần今kim 五ngũ 百bách 惡ác 人nhân調Điều 達Đạt 眷quyến 屬thuộc 是thị 也dã彼bỉ 諸chư 人nhân 等đẳng佛Phật 皆giai 教giáo 化hóa令linh 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm過quá 未vị 來lai 世thế須Tu 彌Di 山Sơn 微vi 塵trần 等đẳng 劫kiếp成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác所sở 住trụ 世thế 界giới同đồng 名danh 寶Bảo 光Quang國quốc 界giới 莊trang 嚴nghiêm父phụ 母mẫu 種chủng 姓tánh受thọ 胎thai 出xuất 生sanh棄khí 家gia 學học 道Đạo往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân說thuyết 修Tu 多Đa 羅La語ngữ 言ngôn 音âm 聲thanh光quang 明minh 眷quyến 屬thuộc壽thọ 命mạng 法Pháp 住trụ及cập 其kỳ 名danh 號hiệu皆giai 悉tất 不bất 同đồng其kỳ 最tối 初sơ 佛Phật號hiệu 饒Nhiêu 益Ích 月Nguyệt第đệ 二nhị 佛Phật 號hiệu 大Đại 悲Bi 師Sư 子Tử第đệ 三tam 佛Phật 號hiệu 救Cứu 護Hộ 眾Chúng 生Sanh最tối 後hậu 如Như 來Lai 號hiệu 大Đại 醫Y 王Vương

佛Phật 子tử當đương 知tri 本bổn 諸chư 罪tội 人nhân我ngã 所sở 救cứu 者giả即tức 拘Câu 樓Lâu 孫Tôn 等đẳng賢Hiền 劫Kiếp 千thiên 佛Phật及cập 百bách 萬vạn 阿a 僧tăng 祇kỳ諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát於ư 無Vô 量Lượng 精Tinh 進Tấn 妙Diệu 德Đức 慧Tuệ 佛Phật 所sở發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm今kim 悉tất 現hiện 在tại十thập 方phương 國quốc 土độ行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành修tu 習tập 增tăng 廣quảng此thử 隨Tùy 應Ứng 化Hóa 覺Giác 悟Ngộ 眾Chúng 生Sanh 長Trưởng 養Dưỡng 善Thiện 根Căn 法Pháp 門Môn 者giả 是thị 也dã

佛Phật 子tử時thời 王vương 勝Thắng 光Quang 者giả今kim 薩Tát 遮Già 尼Ni 揵Kiền 子Tử大đại 論luận 師sư 是thị 也dã時thời 王vương 宮cung 人nhân諸chư 眷quyến 屬thuộc 者giả即tức 彼bỉ 尼ni 揵kiền六lục 萬vạn 弟đệ 子tử與dữ 師sư 俱câu 來lai共cộng 佛Phật 論luận 義nghĩa悉tất 降hàng 伏phục 之chi授thọ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký 者giả 是thị 也dã此thử 諸chư 人nhân 等đẳng當đương 成thành 正chánh 覺giác世thế 界giới 劫kiếp 號hiệu皆giai 悉tất 不bất 同đồng

佛Phật 子tử我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời救cứu 罪tội 人nhân 已dĩ父phụ 母mẫu 聽thính 我ngã捨xả 離ly 國quốc 土thổ妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc於ư 法Pháp 輪Luân 音Âm 聲Thanh 虛Hư 空Không 燈Đăng 佛Phật 所sở出xuất 家gia 學học 道Đạo五ngũ 百bách 歲tuế 中trung淨tịnh 修tu 梵Phạm 行hành於ư 此thử 中trung 間gian得đắc 一nhất 萬vạn 三tam 昧muội一nhất 萬vạn 陀đà 羅la 尼ni 門môn一nhất 萬vạn 諸chư 明minh一nhất 萬vạn 法Pháp 藏tạng一nhất 萬vạn 薩Tát 婆Bà 若Nhã勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn一nhất 萬vạn 清thanh 淨tịnh 忍nhẫn 門môn一nhất 萬vạn 寂tịch 滅diệt 禪thiền 定định一nhất 萬vạn 方phương 便tiện般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật各các 於ư 十thập 方phương現hiện 前tiền 對đối 見kiến一nhất 萬vạn 如Như 來Lai出xuất 生sanh 一nhất 萬vạn菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện長trưởng 養dưỡng 菩Bồ 薩Tát一nhất 萬vạn 諸chư 力lực

又hựu 得đắc 菩Bồ 薩Tát一nhất 萬vạn 神thần 通thông於ư 念niệm 念niệm 中trung各các 遊du 十thập 方phương一nhất 萬vạn 佛Phật 剎sát於ư 念niệm 念niệm 中trung各các 憶ức 十thập 方phương一nhất 萬vạn 佛Phật 海hải見kiến 彼bỉ 如Như 來Lai一nhất 萬vạn 化hóa 海hải普phổ 遊du 十thập 方phương教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh於ư 念niệm 念niệm 中trung見kiến 十thập 佛Phật 世thế 界giới 眾chúng 生sanh於ư 諸chư 趣thú 中trung死tử 此thử 生sanh 彼bỉ或hoặc 好hảo 或hoặc 醜xú或hoặc 之chi 善thiện 處xứ或hoặc 入nhập 惡ác 道đạo知tri 彼bỉ 眾chúng 生sanh諸chư 心tâm 心tâm 法pháp心tâm 意ý 所sở 行hành及cập 諸chư 根căn 海hải行hành 業nghiệp 善thiện 根căn皆giai 悉tất 明minh 達đạt

佛Phật 子tử我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời命mạng 終chung 之chi 後hậu即tức 復phục 於ư 彼bỉ閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung 王vương 宮cung受thọ 生sanh 作tác 轉Chuyển 輪Luân 王Vương彼bỉ 法Pháp 輪Luân 音Âm 聲Thanh 虛Hư 空Không 燈Đăng 如Như 來Lai滅diệt 度độ 之chi 後hậu我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời守thủ 護hộ 正Chánh 法Pháp次thứ 值trị 法Pháp 虛Hư 空Không 妙Diệu 德Đức 王Vương 佛Phật次thứ 為vi 釋Thích 王Vương即tức 彼bỉ 道Đạo 場Tràng值trị 天Thiên 藏Tạng 佛Phật次thứ 為vi 焰Diễm 摩Ma 天Thiên 王vương即tức 彼bỉ 世thế 界giới值trị 大Đại 地Địa 功Công 德Đức 山Sơn 佛Phật復phục 值trị 法Pháp 輪Luân 光Quang 音Âm 聲Thanh 王Vương 佛Phật次thứ 為vi 化Hóa 樂Lạc 天Thiên 王vương即tức 彼bỉ 世thế 界giới值trị 虛Hư 空Không 燈Đăng 智Trí 王Vương 佛Phật次thứ 為vi 阿a 脩tu 羅la 王vương即tức 彼bỉ 世thế 界giới值trị 一Nhất 切Thiết 法Pháp 雷Lôi 震Chấn 王Vương 佛Phật次thứ 為vi 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương即tức 彼bỉ 世thế 界giới值trị 不Bất 可Khả 壞Hoại 力Lực 幢Tràng 佛Phật次thứ 為vi 梵Phạm 王Vương即tức 彼bỉ 世thế 界giới值trị 法Pháp 輪Luân 化Hóa 普Phổ 光Quang 音Âm 佛Phật

佛Phật 子tử於ư 彼bỉ 寶Bảo 光Quang 世Thế 界Giới善Thiện 光Quang 劫Kiếp 中trung一nhất 萬vạn 如Như 來Lai出xuất 興hưng 于vu 世thế我ngã 悉tất 值trị 遇ngộ次thứ 復phục 有hữu 劫kiếp名danh 曰viết 日Nhật 光Quang六lục 十thập 億ức 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế時thời 我ngã 為vi 王vương名danh 大Đại 智Trí 慧Tuệ值trị 最Tối 初Sơ 相Tướng 好Hảo 功Công 德Đức 山Sơn 佛Phật復phục 值trị 妙Diệu 音Âm 聲Thanh 佛Phật次thứ 為vi 大đại 臣thần值trị 離Ly 垢Cấu 童Đồng 子Tử 佛Phật次thứ 為vi 阿a 脩tu 羅la 王vương值trị 勇Dũng 猛Mãnh 精Tinh 進Tấn 佛Phật復phục 值trị 究Cứu 竟Cánh 相Tướng 好Hảo 佛Phật次thứ 為vi 商thương 人nhân值trị 離Ly 垢Cấu 臂Tý 佛Phật次thứ 為vi 城thành 天thiên值trị 師Sư 子Tử 行Hành 佛Phật次thứ 為vi 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương值trị 天Thiên 周Chu 羅La 佛Phật次thứ 為vi 乾càn 闥thát 婆bà 王vương值trị 法Pháp 上Thượng 名Danh 稱Xưng 佛Phật次thứ 為vi 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 王vương值trị 光Quang 明Minh 天Thiên 冠Quan 佛Phật恭cung 敬kính 供cúng 養dường

佛Phật 子tử我ngã 諸chư 趣thú 受thọ 身thân 供cúng 養dường如như 是thị 等đẳng 六lục 十thập 億ức 佛Phật於ư 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở教giáo 化hóa 無vô 量lượng無vô 邊biên 眾chúng 生sanh我ngã 於ư 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở得đắc 種chủng 種chủng 三tam 昧muội 門môn種chủng 種chủng 陀đà 羅la 尼ni 門môn具cụ 足túc 諸chư 辯biện種chủng 種chủng 智trí 慧tuệ種chủng 種chủng 法Pháp 光quang照chiếu 十thập 方phương 海hải諸chư 佛Phật 剎sát 海hải見kiến 諸chư 佛Phật 海hải如như 一nhất 劫kiếp 中trung值trị 遇ngộ 諸chư 佛Phật恭cung 敬kính 供cúng 養dường於ư 世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng 劫kiếp一nhất 切thiết 世thế 界giới 中trung諸chư 佛Phật 興hưng 世thế我ngã 悉tất 值trị 遇ngộ恭cung 敬kính 供cúng 養dường聞văn 法Pháp 受thọ 持trì守thủ 護hộ 正Chánh 法Pháp亦diệc 復phục 如như 是thị於ư 諸chư 佛Phật 所sở修tu 此thử 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 願Nguyện 勇Dũng 光Quang 明Minh 守Thủ 護Hộ 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

歡hoan 喜hỷ 恭cung 敬kính 心tâm
能năng 問vấn 甚thậm 深thâm 法Pháp
我ngã 當đương 承thừa 佛Phật 力lực
為vì 汝nhữ 分phân 別biệt 說thuyết


過quá 於ư 不bất 思tư 議nghị
世thế 界giới 海hải 塵trần 劫kiếp
爾nhĩ 時thời 有hữu 一nhất 劫kiếp
名danh 曰viết 為vi 善Thiện 光Quang


彼bỉ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 曰viết 為vi 寶Bảo 光Quang
於ư 彼bỉ 世thế 界giới 中trung
十thập 千thiên 佛Phật 興hưng 世thế


我ngã 值trị 彼bỉ 諸chư 佛Phật
恭cung 敬kính 悉tất 供cúng 養dường
於ư 彼bỉ 如Như 來Lai 所sở
修tu 習tập 此thử 法Pháp 門môn


爾nhĩ 時thời 有hữu 王vương 都đô
名danh 曰viết 可Khả 愛Ái 樂Nhạo
廣quảng 博bác 悉tất 平bình 正chánh
種chủng 種chủng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm


眾chúng 生sanh 雜tạp 行hành 起khởi
世thế 界giới 有hữu 淨tịnh 穢uế
時thời 彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh
多đa 行hành 不bất 善thiện 法pháp


爾nhĩ 時thời 有hữu 大đại 王vương
號hiệu 曰viết 為vi 勝Thắng 光Quang
正Chánh 法Pháp 治trị 天thiên 下hạ
等đẳng 心tâm 於ư 一nhất 切thiết


彼bỉ 王vương 有hữu 太thái 子tử
號hiệu 名danh 曰viết 善Thiện 伏Phục
端đoan 嚴nghiêm 甚thậm 姝xu 妙diệu
相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 身thân


時thời 彼bỉ 諸chư 人nhân 民dân
有hữu 犯phạm 王vương 法pháp 者giả
幽u 閉bế 在tại 牢lao 獄ngục
太thái 子tử 悉tất 救cứu 之chi


爾nhĩ 時thời 諸chư 臣thần 等đẳng
俱câu 白bạch 大đại 王vương 言ngôn
太thái 子tử 欲dục 危nguy 王vương
宜nghi 應ưng 加gia 苦khổ 治trị


時thời 王vương 用dụng 臣thần 言ngôn
如như 法pháp 治trị 太thái 子tử
諸chư 臣thần 送tống 太thái 子tử
至chí 彼bỉ 刑hình 戮lục 處xứ


王vương 后hậu 聞văn 此thử 已dĩ
來lai 白bạch 大đại 王vương 言ngôn
願nguyện 聽thính 十thập 五ngũ 日nhật
布bố 施thí 修tu 功công 德đức


時thời 王vương 即tức 聽thính 許hứa
令linh 其kỳ 修tu 福phước 業nghiệp
肴hào 膳thiện 車xa 乘thừa 等đẳng
隨tùy 欲dục 悉tất 給cấp 之chi


所sở 期kỳ 日nhật 已dĩ 盡tận
將tương 至chí 刑hình 戮lục 處xứ
彼bỉ 時thời 一nhất 切thiết 眾chúng
悲bi 感cảm 悉tất 號hào 泣khấp


時thời 法Pháp 輪Luân 音Âm 聲Thanh
虛Hư 空Không 燈Đăng 如Như 來Lai
知tri 眾chúng 生sanh 根căn 熟thục
往vãng 詣nghệ 大đại 眾chúng 所sở


顯hiển 現hiện 自tự 在tại 力lực
演diễn 說thuyết 圓Viên 滿Mãn 經Kinh
無vô 量lượng 諸chư 眾chúng 生sanh
悉tất 授thọ 菩Bồ 提Đề 記ký


爾nhĩ 時thời 王vương 太thái 子tử
即tức 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
願nguyện 我ngã 悉tất 度độ 脫thoát
一nhất 切thiết 諸chư 群quần 萌manh


供cúng 養dường 彼bỉ 如Như 來Lai
即tức 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia
勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 力lực
專chuyên 求cầu 無vô 上thượng 道Đạo


具cụ 足túc 此thử 法Pháp 門môn
大đại 悲bi 念niệm 眾chúng 生sanh
知tri 法pháp 真chân 實thật 相tướng
劫kiếp 海hải 修tu 菩Bồ 提Đề


一nhất 切thiết 諸chư 導đạo 師sư
次thứ 第đệ 興hưng 出xuất 世thế
我ngã 皆giai 悉tất 恭cung 敬kính
供cúng 養dường 護hộ 持trì 法Pháp


剎sát 海hải 微vi 塵trần 等đẳng
一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp 中trung
如Như 來Lai 出xuất 興hưng 世thế
恭cung 敬kính 悉tất 供cúng 養dường


善thiện 伏phục 我ngã 身thân 是thị
修tu 習tập 大đại 悲bi 心tâm
不bất 惜tích 身thân 壽thọ 命mạng
救cứu 護hộ 彼bỉ 苦khổ 人nhân


逮đãi 得đắc 此thử 法Pháp 門môn
劫kiếp 海hải 常thường 修tu 習tập
念niệm 念niệm 悉tất 增tăng 長trưởng
無vô 量lượng 諸chư 功công 德đức


所sở 見kiến 諸chư 最tối 勝thắng
方phương 便tiện 為vi 我ngã 說thuyết
聞văn 已dĩ 即tức 修tu 習tập
此thử 寂tịch 滅diệt 法Pháp 門môn


無vô 量lượng 劫kiếp 修tu 此thử
不bất 思tư 議nghị 法Pháp 門môn
佛Phật 雨vũ 甘cam 露lộ 海hải
我ngã 已dĩ 悉tất 飲ẩm 之chi


依y 止chỉ 此thử 法Pháp 門môn
普phổ 遊du 十thập 方phương 界giới
一nhất 念niệm 悉tất 分phân 別biệt
三tam 世thế 諸chư 佛Phật 剎sát


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
見kiến 三tam 世thế 佛Phật 海hải
於ư 諸chư 最tối 勝thắng 所sở
現hiện 身thân 如như 電điện 光quang


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
遍biến 詣nghệ 十thập 方phương 佛Phật
各các 現hiện 大đại 神thần 力lực
勝thắng 妙diệu 威uy 儀nghi 法pháp


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
能năng 為vi 問vấn 難nạn 海hải
不bất 思tư 議nghị 諸chư 佛Phật
所sở 說thuyết 聞văn 受thọ 持trì


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
於ư 十thập 方phương 世thế 界giới
諸chư 佛Phật 大đại 眾chúng 中trung
自tự 在tại 顯hiển 神thần 變biến


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
種chủng 種chủng 現hiện 色sắc 身thân
能năng 於ư 一nhất 身thân 中trung
顯hiển 現hiện 諸chư 佛Phật 身thân


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
放phóng 大đại 光quang 明minh 海hải
除trừ 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não


依y 此thử 法Pháp 門môn 故cố
一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
出xuất 化hóa 無vô 量lượng 身thân
法Pháp 雨vũ 濟tế 眾chúng 生sanh


此thử 法Pháp 難nan 思tư 議nghị
菩Bồ 薩Tát 所sở 修tu 學học
依y 住trụ 此thử 法Pháp 門môn
盡tận 來lai 劫kiếp 修tu 行hành


除trừ 滅diệt 諸chư 邪tà 見kiến
隨tùy 應ứng 化hóa 眾chúng 生sanh
悉tất 令linh 得đắc 安an 住trụ
一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 地Địa


不bất 可khả 思tư 議nghị 趣thú
顯hiển 現hiện 種chủng 種chủng 身thân
隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng 化hóa
而nhi 為vi 演diễn 說thuyết 法Pháp


佛Phật 子tử我ngã 唯duy 成thành 就tựu 此thử 法Pháp 門môn諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát超siêu 出xuất 世thế 間gian普phổ 照chiếu 諸chư 趣thú悉tất 能năng 究cứu 竟cánh一nhất 切thiết 境cảnh 界giới壞hoại 障chướng 礙ngại 山sơn了liễu 達đạt 法pháp 相tướng善thiện 巧xảo 方phương 便tiện分phân 別biệt 諸chư 法pháp解giải 法pháp 無vô 我ngã攝nhiếp 取thủ 教giáo 化hóa度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 了liễu 知tri三tam 世thế 法Pháp 界Giới善thiện 知tri 一nhất 切thiết語ngữ 言ngôn 道đạo 海hải我ngã 當đương 云vân 何hà能năng 入nhập 如như 是thị大đại 智trí 慧tuệ 海hải大đại 智trí 境cảnh 界giới三tam 昧muội 解giải 脫thoát法Pháp 門môn 自tự 在tại

善thiện 男nam 子tử此thử 閻Diêm 浮Phù 提Đề有hữu 一nhất 園viên 林lâm名danh 流Lưu 彌Di 尼Ni彼bỉ 有hữu 天thiên 名danh 妙Diệu 德Đức 圓Viên 滿Mãn汝nhữ 詣nghệ 彼bỉ 問vấn云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành生sanh 如Như 來Lai 家gia為vi 世thế 間gian 燈đăng盡tận 未vị 來lai 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành心tâm 無vô 疲bì 倦quyện

時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử頭đầu 面diện 敬kính 禮lễ彼bỉ 夜dạ 天thiên 足túc遶nhiễu 畢tất 辭từ 退thoái

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử正chánh 念niệm 思tư 惟duy彼bỉ 夜dạ 天thiên 教giáo修tu 習tập 增tăng 長trưởng隨Tùy 所Sở 應Ứng 化Hóa 覺Giác 悟Ngộ 眾Chúng 生Sanh 長Trưởng 養Dưỡng 善Thiện 根Căn 法Pháp 門Môn漸tiệm 漸tiệm 遊du 行hành至chí 彼bỉ 林lâm 中trung周chu 遍biến 推thôi 求cầu妙Diệu 德Đức 圓Viên 滿Mãn 林Lâm 天Thiên見kiến 坐tọa 眾chúng 寶bảo樓lâu 閣các 之chi 上thượng二nhị 萬vạn 那na 由do 他tha諸chư 天thiên 圍vi 遶nhiễu為vi 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 受Thọ 生Sanh 海Hải 經Kinh生sanh 如Như 來Lai 家gia長trưởng 養dưỡng 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài頭đầu 面diện 禮lễ 足túc白bạch 言ngôn

天thiên 神thần我ngã 已dĩ 先tiên 發phát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành生sanh 如Như 來Lai 家gia為vi 世thế 間gian 燈đăng

答đáp 言ngôn

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 有hữu 十thập 種chủng 受thọ 生sanh 法Pháp若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát行hành 是thị 法Pháp 者giả生sanh 如Như 來Lai 家gia於ư 念niệm 念niệm 中trung長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn不bất 退thoái 不bất 怖bố不bất 惱não 不bất 亂loạn不bất 懈giải 不bất 悔hối至chí 一Nhất 切Thiết 智Trí順thuận 知tri 法Pháp 界Giới修tu 解giải 脫thoát 道Đạo於ư 一nhất 念niệm 中trung長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật捨xả 離ly 世thế 間gian具cụ 足túc 佛Phật 地Địa智trí 慧tuệ 猛mãnh 盛thịnh佛Phật 法Pháp 現hiện 前tiền順thuận 真chân 實thật 義nghĩa滿mãn 薩Tát 婆Bà 若Nhã何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị供cúng 養dường 一nhất 切thiết 佛Phật方phương 便tiện 虛hư 空không 願nguyện 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp滿mãn 菩Bồ 提Đề 心tâm 枝chi 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp現hiện 前tiền 方phương 便tiện 觀quán 察sát寂tịch 滅diệt 虛hư 空không 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp以dĩ 淨tịnh 直trực 心tâm普phổ 照chiếu 三tam 世thế 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp生sanh 如Như 來Lai 家gia 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp佛Phật 光quang 明minh 力lực 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp具cụ 足túc 分phân 別biệt薩Tát 婆Bà 若Nhã 門môn 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới化hóa 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn至chí 佛Phật 地Địa 藏tạng菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 佛Phật方phương 便tiện 虛hư 空không 願nguyện 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 如như 是thị 願nguyện

我ngã 當đương 恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật無vô 量lượng 喜hỷ 心tâm見kiến 佛Phật 無vô 厭yếm具cụ 不bất 壞hoại 信tín積tích 集tập 功công 德đức供cúng 養dường 諸chư 佛Phật心tâm 無vô 厭yếm 足túc

佛Phật 子tử是thị 為vi 初sơ 受thọ 生sanh 法Pháp薩Tát 婆Bà 若Nhã 初sơ 門môn長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn 故cố

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 滿mãn 足túc菩Bồ 提Đề 心tâm 枝chi 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm起khởi 大đại 悲bi 心tâm救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố值trị 遇ngộ 佛Phật 心tâm常thường 見kiến 佛Phật 故cố求cầu 正Chánh 法Pháp 心tâm無vô 所sở 惜tích 故cố大đại 莊trang 嚴nghiêm 心tâm向hướng 薩Tát 婆Bà 若Nhã 故cố發phát 大đại 慈từ 心tâm普phổ 覆phú 攝nhiếp 取thủ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố不bất 捨xả 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm薩Tát 婆Bà 若Nhã 莊trang 嚴nghiêm不bất 可khả 壞hoại 故cố離ly 諂siểm 曲khúc 心tâm得đắc 實thật 智trí 故cố如như 說thuyết 行hành 心tâm得đắc 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 故cố不bất 欺khi 一nhất 切thiết 佛Phật 心tâm滿mãn 足túc 諸chư 佛Phật大đại 誓thệ 願nguyện 故cố為vì 薩Tát 婆Bà 若Nhã發phát 大đại 願nguyện 心tâm教giáo 化hóa 未vị 來lai一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố如như 是thị 等đẳng 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng菩Bồ 提Đề 心tâm 枝chi 滿mãn 足túc生sanh 如Như 來Lai 家gia

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 二nhị 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 現hiện 前tiền 方phương 便tiện觀quán 察sát 寂tịch 滅diệt虛hư 空không 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát觀quán 察sát 寂tịch 滅diệt一nhất 切thiết 法pháp 海hải 心tâm究cứu 竟cánh 滿mãn 足túc一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo不bất 疲bì 倦quyện 心tâm正chánh 念niệm 善thiện 法Pháp 業nghiệp 海hải 心tâm一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 三tam 昧muội 海hải 清thanh 淨tịnh 心tâm具cụ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 功công 德đức 心tâm出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát莊trang 嚴nghiêm 道Đạo 心tâm於ư 無vô 量lượng 劫kiếp勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn不bất 休hưu 息tức 心tâm出xuất 生sanh 普Phổ 賢Hiền 行hành化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm善thiện 學học 威uy 儀nghi住trụ 菩Bồ 薩Tát 德đức一nhất 切thiết 諸chư 有hữu悉tất 非phi 有hữu 心tâm

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 三tam 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 以dĩ 淨tịnh 直trực 心tâm普phổ 照chiếu 三tam 世thế 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát淨tịnh 直trực 心tâm 界giới照chiếu 佛Phật 菩Bồ 提Đề深thâm 入nhập 菩Bồ 薩Tát方phương 便tiện 法pháp 海hải深thâm 心tâm 不bất 壞hoại猶do 若nhược 金kim 剛cang背bội 一nhất 切thiết 有hữu諸chư 生sanh 死tử 趣thú向hướng 一nhất 切thiết 佛Phật具cụ 自tự 在tại 力lực趣thú 諸chư 勝thắng 道Đạo增tăng 益ích 菩Bồ 薩Tát 根căn離ly 垢cấu 淨tịnh 心tâm不bất 可khả 動động 轉chuyển長trưởng 養dưỡng 大đại 願nguyện常thường 為vi 諸chư 佛Phật之chi 所sở 護hộ 念niệm壞hoại 散tán 一nhất 切thiết諸chư 障chướng 礙ngại 山sơn悉tất 為vi 眾chúng 生sanh而nhi 作tác 歸quy 依y

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 四tứ 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát具cụ 足túc 方phương 便tiện教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh不bất 貪tham 財tài 利lợi以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm悉tất 捨xả 一nhất 切thiết持trì 無vô 量lượng 淨tịnh 戒giới住trụ 佛Phật 境cảnh 界giới具cụ 足túc 忍nhẫn 法pháp得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 忍nhẫn 光quang 明minh 法Pháp勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn究cứu 竟cánh 一Nhất 切Thiết 智Trí 境cảnh 界giới修tu 習tập 諸chư 禪thiền具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh圓viên 滿mãn 普phổ 門môn三tam 昧muội 智trí 慧tuệ以dĩ 明minh 淨tịnh 慧tuệ 日nhật普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới得đắc 無vô 礙ngại 眼nhãn見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 海hải深thâm 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 原nguyên 底để智trí 者giả 所sở 讚tán令linh 眾chúng 生sanh 歡hoan 喜hỷ修tu 習tập 正Chánh 法Pháp見kiến 真chân 實thật 相tướng

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 五ngũ 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 生sanh 如Như 來Lai 家gia 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát生sanh 如Như 來Lai 家gia隨tùy 諸chư 佛Phật 教giáo具cụ 足túc 一nhất 切thiết甚thậm 深thâm 法Pháp 門môn同đồng 三tam 世thế 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 大đại 願nguyện同đồng 三tam 世thế 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 善thiện 根căn同đồng 三tam 世thế 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân遠viễn 離ly 世thế 間gian向hướng 離ly 世thế 間gian 趣thú長trưởng 養dưỡng 白bạch 淨tịnh 法Pháp住trụ 大đại 功công 德đức 法Pháp 門môn得đắc 佛Phật 持trì 定định見kiến 諸chư 如Như 來Lai隨tùy 所sở 應ưng 化hóa淨tịnh 諸chư 眾chúng 生sanh不bất 捨xả 大đại 願nguyện聞văn 法Pháp 受thọ 持trì

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 六lục 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 佛Phật 光quang 明minh 力lực 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát深thâm 入nhập 佛Phật 力lực遍biến 遊du 十thập 方phương供cúng 養dường 諸chư 佛Phật心tâm 無vô 疲bì 倦quyện知tri 一nhất 切thiết 法pháp如như 幻huyễn 如như 夢mộng色sắc 如như 電điện 光quang成thành 就tựu 如như 化hóa自tự 在tại 通thông 明minh知tri 一nhất 切thiết 有hữu生sanh 趣thú 如như 影ảnh知tri 一nhất 切thiết 佛Phật所sở 轉chuyển 法Pháp 輪luân皆giai 悉tất 如như 響hưởng悉tất 究cứu 竟cánh 說thuyết一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 七thất 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 具cụ 足túc 分phân 別biệt薩Tát 婆Bà 若Nhã 門môn 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 童đồng 子tử 身thân住trụ 菩Bồ 薩Tát 住trụ觀quán 薩Tát 婆Bà 若Nhã於ư 無vô 量lượng 劫kiếp觀quán 察sát 一nhất 一nhất諸chư 智trí 慧tuệ 門môn劫kiếp 猶do 可khả 盡tận諸chư 智trí 慧tuệ 門môn不bất 可khả 窮cùng 盡tận究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát自tự 在tại 境cảnh 界giới諸chư 三tam 昧muội 門môn念niệm 念niệm 悉tất 詣nghệ十thập 方phương 佛Phật 所sở入nhập 不bất 可khả 壞hoại三tam 昧muội 境cảnh 界giới不bất 可khả 壞hoại 法Pháp不bất 可khả 壞hoại 智trí無vô 邊biên 境cảnh 界giới得đắc 非phi 境cảnh 界giới於ư 少thiểu 境cảnh 界giới 悉tất 具cụ 足túc得đắc 不bất 可khả 說thuyết 地địa於ư 無vô 量lượng 中trung得đắc 有hữu 量lượng 法pháp知tri 諸chư 世thế 間gian名danh 假giả 施thi 設thiết分phân 別biệt 一nhất 切thiết語ngữ 言ngôn 之chi 法pháp

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 八bát 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới化hóa 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm無vô 量lượng 佛Phật 剎sát究cứu 竟cánh 眾chúng 生sanh諸chư 變biến 化hóa 身thân佛Phật 應ứng 化hóa 身thân無vô 所sở 依y 止chỉ清thanh 淨tịnh 法Pháp 化hóa悉tất 行hành 一nhất 切thiết無vô 礙ngại 法Pháp 界Giới應ưng 受thọ 化hóa 者giả為vì 彼bỉ 現hiện 身thân教giáo 示thị 種chủng 種chủng諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành善thiện 能năng 出xuất 生sanh離ly 諸chư 障chướng 礙ngại一Nhất 切Thiết 智Trí 門môn淨tịnh 智trí 慧tuệ 藏tạng教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh未vị 曾tằng 失thất 時thời

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 九cửu 受thọ 生sanh 法Pháp

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn至chí 佛Phật 地Địa 藏tạng 受thọ 生sanh 法Pháp

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát悉tất 於ư 三tam 世thế諸chư 如Như 來Lai 所sở受thọ 灌quán 頂đảnh 法pháp一nhất 切thiết 世thế 界giới 境cảnh 界giới 無vô 障chướng 礙ngại菩Bồ 薩Tát 悉tất 知tri三tam 世thế 眾chúng 生sanh死tử 此thử 生sanh 彼bỉ修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành知tri 諸chư 眾chúng 生sanh心tâm 次thứ 第đệ 起khởi知tri 三tam 世thế 佛Phật次thứ 成thành 正chánh 覺giác善thiện 巧xảo 方phương 便tiện知tri 法pháp 次thứ 第đệ知tri 一nhất 切thiết 劫kiếp次thứ 第đệ 成thành 敗bại隨tùy 應ứng 眾chúng 生sanh顯hiển 現hiện 莊trang 嚴nghiêm成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác顯hiển 現hiện 次thứ 第đệ轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân教giáo 化hóa 無vô 量lượng無vô 邊biên 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử是thị 為vi 第đệ 十thập 受thọ 生sanh 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 是thị 法Pháp 已dĩ種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát無vô 量lượng 億ức 劫kiếp無vô 量lượng 法pháp 海hải無vô 量lượng 境cảnh 界giới教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh覺giác 悟ngộ 無vô 量lượng諸chư 法Pháp 界Giới 流lưu顯hiển 現hiện 諸chư 佛Phật不bất 可khả 思tư 議nghị如như 虛hư 空không 等đẳng深thâm 法Pháp 境cảnh 界giới無vô 量lượng 諸chư 行hành攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh現hiện 轉chuyển 法Pháp 輪luân於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới護hộ 持trì 佛Phật 法Pháp悉tất 於ư 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới以dĩ 微vi 妙diệu 音âm說thuyết 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 正Chánh 法Pháp 雲vân住trụ 諸chư 法Pháp 門môn趣thú 無vô 礙ngại 道đạo以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp莊trang 嚴nghiêm 道Đạo 場Tràng隨tùy 所sở 應ưng 度độ成thành 佛Phật 興hưng 世thế教giáo 化hóa 成thành 熟thục無vô 邊biên 眾chúng 生sanh

時thời 彼bỉ 林lâm 天thiên欲dục 重trùng 明minh 此thử 義nghĩa以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

清thanh 淨tịnh 正chánh 直trực 心tâm
先tiên 發phát 如như 是thị 願nguyện
普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật
供cúng 養dường 無vô 厭yếm 足túc


皆giai 悉tất 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm
三tam 世thế 諸chư 佛Phật 剎sát
以dĩ 願nguyện 莊trang 嚴nghiêm 心tâm
度độ 脫thoát 諸chư 群quần 生sanh


修tu 習tập 寂tịch 滅diệt 法Pháp
其kỳ 心tâm 無vô 厭yếm 足túc
三tam 世thế 無vô 障chướng 礙ngại
身thân 心tâm 如như 虛hư 空không


深thâm 入nhập 大đại 悲bi 海hải
直trực 心tâm 如như 須Tu 彌Di
窮cùng 盡tận 大đại 智trí 海hải
是thị 為vi 人nhân 中trung 雄hùng


大đại 慈từ 覆phú 一nhất 切thiết
增tăng 廣quảng 諸chư 度Độ 海hải
教giáo 化hóa 諸chư 群quần 生sanh
此thử 是thị 無vô 上thượng 人nhân


知tri 法pháp 真chân 實thật 相tướng
三tam 世thế 佛Phật 家gia 生sanh
究cứu 竟cánh 諸chư 法pháp 海hải
是thị 為vi 智trí 慧tuệ 者giả


清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 身thân
其kỳ 心tâm 無vô 障chướng 礙ngại
己kỷ 身thân 滿mãn 十thập 方phương
具cụ 足túc 如Như 來Lai 力lực


甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 中trung
逮đãi 得đắc 自tự 在tại 力lực
專chuyên 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí
究cứu 竟cánh 三tam 昧muội 海hải


嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 佛Phật 剎sát
教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 眾chúng
顯hiển 現hiện 自tự 在tại 力lực
是thị 為vi 稱xưng 莊trang 嚴nghiêm


法Pháp 界Giới 無vô 障chướng 礙ngại
此thử 是thị 真chân 佛Phật 子tử
深thâm 入nhập 最tối 勝thắng 力lực
長trưởng 養dưỡng 薩Tát 婆Bà 若Nhã


佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát具cụ 此thử 十thập 法Pháp生sanh 如Như 來Lai 家gia為vi 世thế 間gian 燈đăng

佛Phật 子tử我ngã 成thành 就tựu 此thử無Vô 量Lượng 境Cảnh 界Giới 自Tự 在Tại 法Pháp 門Môn

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài白bạch 言ngôn

天thiên 神thần此thử 法Pháp 門môn 者giả境cảnh 界giới 云vân 何hà

答đáp 言ngôn

佛Phật 子tử我ngã 已dĩ 具cụ 足túc一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát受thọ 生sanh 大đại 願nguyện是thị 故cố 我ngã 來lai生sanh 此thử 林lâm 中trung本bổn 願nguyện 力lực 故cố正chánh 念niệm 菩Bồ 薩Tát受thọ 生sanh 之chi 法Pháp於ư 後hậu 百bách 年niên菩Bồ 薩Tát 從tùng 彼bỉ兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên降giáng 神thần 下hạ 生sanh時thời 此thử 林lâm 中trung有hữu 十thập 種chủng 瑞thụy 相tướng何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả此thử 林lâm 忽hốt 然nhiên 廣quảng 博bác地địa 平bình 如như 掌chưởng二nhị 者giả土thổ 石thạch 雜tạp 穢uế變biến 為vi 金kim 剛cang眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm三tam 者giả寶bảo 娑sa 羅la 樹thụ周chu 匝táp 行hàng 列liệt四tứ 者giả時thời 此thử 林lâm 中trung沈trầm 水thủy 末mạt 香hương出xuất 過quá 諸chư 天thiên種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm五ngũ 者giả諸chư 妙diệu 華hoa 鬘man寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 具cụ皆giai 悉tất 充sung 滿mãn六lục 者giả諸chư 寶bảo 樹thụ 中trung自tự 然nhiên 流lưu 出xuất種chủng 種chủng 妙diệu 寶bảo七thất 者giả諸chư 池trì 水thủy 中trung出xuất 芙phù 蓉dung 華hoa八bát 者giả時thời 此thử 林lâm 中trung娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới欲dục 色sắc 諸chư 天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già恭cung 敬kính 作tác 禮lễ合hợp 掌chưởng 而nhi 住trụ九cửu 者giả天thiên 女nữ 乃nãi 至chí摩ma 睺hầu 羅la 伽già 女nữ齎tê 供cúng 養dường 具cụ合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính於ư 一nhất 面diện 住trụ十thập 者giả十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật 臍tề 中trung 放phóng 光quang 明minh名danh 曰viết 菩Bồ 薩Tát 受thọ 生sanh 自tự 在tại 燈đăng普phổ 照chiếu 此thử 林lâm於ư 彼bỉ 一nhất 一nhất諸chư 光quang 明minh 中trung現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật受thọ 生sanh 自tự 在tại出xuất 家gia 自tự 在tại一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát功công 德đức 自tự 在tại又hựu 出xuất 如Như 來Lai微vi 妙diệu 音âm 聲thanh

佛Phật 子tử是thị 為vi 林lâm 中trung十thập 種chủng 瑞thụy 相tướng此thử 相tướng 現hiện 時thời諸chư 天thiên 王vương 等đẳng知tri 必tất 當đương 有hữu菩Bồ 薩Tát 下hạ 生sanh我ngã 見kiến 此thử 瑞thụy歡hoan 喜hỷ 無vô 量lượng

佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân出xuất 迦Ca 毘Tỳ 羅La 城Thành入nhập 此thử 園viên 林lâm生sanh 太thái 子tử 時thời自tự 然nhiên 而nhi 有hữu十thập 種chủng 光quang 明minh因nhân 此thử 光quang 故cố一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 法Pháp 光quang 明minh何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị寶bảo 芽nha 藏tạng 光quang一nhất 切thiết 香hương 光quang鉢bát 曇đàm 摩ma 光quang出xuất 微vi 妙diệu 聲thanh讚tán 善thiện 生sanh 光quang十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát初sơ 發phát 心tâm 光quang一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát得đắc 入nhập 諸chư 地địa自tự 在tại 法Pháp 光quang一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật大đại 智trí 慧tuệ 光quang出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 大đại 智trí 願nguyện 光quang方phương 便tiện 化hóa 度độ眾chúng 生sanh 智trí 光quang普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết法Pháp 界Giới 諸chư 佛Phật受thọ 胎thai 出xuất 生sanh棄khí 家gia 學học 道Đạo成thành 正chánh 覺giác 光quang

佛Phật 子tử是thị 為vi 十thập 種chủng 光quang 明minh此thử 光quang 普phổ 照chiếu無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 眾chúng 生sanh 心tâm

佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân於ư 此thử 林lâm 中trung在tại 畢tất 利lợi 叉xoa樹thụ 下hạ 坐tọa 時thời現hiện 菩Bồ 薩Tát 十thập 種chủng受thọ 生sanh 自tự 在tại何hà 等đẳng 為vi 十thập

爾nhĩ 時thời 欲dục 界giới一nhất 切thiết 天thiên 王vương天thiên 子tử 天thiên 女nữ色sắc 界giới 諸chư 天thiên及cập 龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già并tinh 其kỳ 眷quyến 屬thuộc皆giai 悉tất 雲vân 集tập為vì 欲dục 供cúng 養dường 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 故cố爾nhĩ 時thời 摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân放phóng 大đại 功công 德đức妙diệu 色sắc 光quang 明minh普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết其kỳ 餘dư 光quang 明minh悉tất 蔽tế 不bất 現hiện猶do 如như 聚tụ 墨mặc除trừ 滅diệt 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 煩phiền 惱não一nhất 切thiết 惡ác 道đạo 苦khổ又hựu 於ư 一nhất 切thiết諸chư 毛mao 孔khổng 中trung放phóng 大đại 光quang 明minh普phổ 照chiếu 十thập 方phương無vô 所sở 障chướng 礙ngại是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 一nhất 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân 腹phúc 內nội悉tất 能năng 容dung 受thọ三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới又hựu 能năng 顯hiển 現hiện百bách 億ức 四tứ 天thiên 下hạ於ư 彼bỉ 百bách 億ức閻Diêm 浮Phù 提Đề 中trung王vương 都đô 京kinh 邑ấp所sở 住trú 園viên 林lâm名danh 字tự 各các 異dị摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân遍biến 坐tọa 彼bỉ 處xứ諸chư 天thiên 圍vi 遶nhiễu悉tất 為vi 顯hiển 現hiện不bất 可khả 思tư 議nghị智trí 慧tuệ 自tự 在tại是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 二nhị 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung顯hiển 現hiện 如Như 來Lai於ư 過quá 去khứ 世thế為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng供cúng 養dường 諸chư 佛Phật彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai所sở 說thuyết 正Chánh 法Pháp於ư 毛mao 孔khổng 中trung皆giai 悉tất 得đắc 聞văn譬thí 如như 明minh 鏡kính淨tịnh 池trì 水thủy 中trung見kiến 日nhật 月nguyệt 像tượng摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân諸chư 毛mao 孔khổng 中trung顯hiển 現hiện 如Như 來Lai於ư 過quá 去khứ 世thế為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng供cúng 養dường 諸chư 佛Phật彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai所sở 說thuyết 正Chánh 法Pháp皆giai 悉tất 得đắc 聞văn亦diệc 復phục 如như 是thị是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 三tam 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung顯hiển 現hiện 如Như 來Lai於ư 過quá 去khứ 世thế諸chư 世thế 界giới 中trung城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc山sơn 林lâm 河hà 池trì一nhất 切thiết 諸chư 處xứ行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành隨tùy 彼bỉ 諸chư 劫kiếp所sở 值trị 諸chư 佛Phật清thanh 淨tịnh 善thiện 根căn壽thọ 命mạng 名danh 號hiệu及cập 善Thiện 知Tri 識Thức如như 是thị 等đẳng 事sự皆giai 悉tất 顯hiển 現hiện菩Bồ 薩Tát 於ư 彼bỉ諸chư 受thọ 生sanh 時thời摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân常thường 為vi 其kỳ 母mẫu是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 四tứ 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung顯hiển 現hiện 如Như 來Lai於ư 過quá 去khứ 世thế為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời其kỳ 身thân 色sắc 相tướng行hành 業nghiệp 威uy 儀nghi所sở 受thọ 苦khổ 樂lạc是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 五ngũ 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung顯hiển 現hiện 如Như 來Lai於ư 過quá 去khứ 世thế為vi 菩Bồ 薩Tát 時thời所sở 行hành 布bố 施thí身thân 體thể 手thủ 足túc眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt骨cốt 齒xỉ 髓tủy 腦não心tâm 血huyết 皮bì 肉nhục妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc城thành 邑ấp 聚tụ 落lạc宮cung 殿điện 寶bảo 物vật一nhất 切thiết 內nội 外ngoại并tinh 諸chư 受thọ 者giả皆giai 悉tất 顯hiển 現hiện又hựu 聞văn 求cầu 者giả所sở 言ngôn 音âm 聲thanh是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 六lục 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân身thân 中trung 普phổ 出xuất過quá 去khứ 諸chư 佛Phật本bổn 為vi 菩Bồ 薩Tát最tối 後hậu 生sanh 時thời莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 剎sát 眾chúng 生sanh樹thụ 林lâm 華hoa 鬘man 諸chư 香hương塗đồ 香hương 末mạt 香hương摩ma 尼ni 寶bảo 王vương娛ngu 樂lạc 讚tán 歎thán如như 是thị 等đẳng 事sự充sung 滿mãn 此thử 林lâm皆giai 悉tất 聞văn 見kiến是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 七thất 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân身thân 中trung 又hựu 出xuất諸chư 天thiên 宮cung 殿điện龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già及cập 人nhân 宮cung 殿điện眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm妙diệu 香hương 普phổ 熏huân無vô 能năng 壞hoại 者giả出xuất 過quá 諸chư 天thiên為vì 欲dục 供cúng 養dường彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 故cố充sung 滿mãn 此thử 林lâm是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 八bát 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân身thân 中trung 又hựu 出xuất十thập 不bất 可khả 說thuyết億ức 那na 由do 他tha世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng菩Bồ 薩Tát 其kỳ 身thân 色sắc 像tượng相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm光quang 明minh 自tự 在tại及cập 其kỳ 眷quyến 屬thuộc皆giai 悉tất 同đồng 彼bỉ盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật是thị 諸chư 大Đại 士Sĩ從tùng 彼bỉ 出xuất 已dĩ讚tán 歎thán 菩Bồ 薩Tát是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 九cửu 受thọ 生sanh 自tự 在tại

復phục 次thứ佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 生sanh 時thời於ư 摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân 前tiền 地địa金kim 剛cang 輪luân 中trung生sanh 大đại 蓮liên 華hoa金kim 剛cang 為vi 莖hành有hữu 十thập 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 寶bảo 葉diệp摩ma 尼ni 寶bảo 王vương以dĩ 為vi 其kỳ 臺đài眾chúng 寶bảo 香hương 鬘man以dĩ 阿a 僧tăng 祇kỳ 寶bảo 網võng羅la 覆phú 其kỳ 上thượng一nhất 切thiết 天thiên 王vương所sở 共cộng 執chấp 持trì一nhất 切thiết 乾càn 闥thát 婆bà 王vương普phổ 雨vũ 香hương 雲vân讚tán 歎thán 過quá 去khứ諸chư 佛Phật 功công 德đức一nhất 切thiết 夜dạ 叉xoa 王vương圍vi 遶nhiễu 守thủ 護hộ自tự 然nhiên 出xuất 生sanh眾chúng 妙diệu 寶bảo 華hoa娛ngu 樂lạc 音âm 聲thanh一nhất 切thiết 阿a 脩tu 羅la 王vương皆giai 悉tất 降hàng 伏phục頭đầu 面diện 敬kính 禮lễ一nhất 切thiết 迦ca 樓lâu 羅la 王vương以dĩ 寶bảo 繒tăng 幡phan莊trang 嚴nghiêm 虛hư 空không一nhất 切thiết 緊khẩn 那na 羅la 王vương歡hoan 喜hỷ 諦đế 觀quán心tâm 無vô 厭yếm 足túc讚tán 歎thán 歌ca 頌tụng菩Bồ 薩Tát 功công 德đức一nhất 切thiết 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược普phổ 雨vũ 種chủng 種chủng寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 雲vân是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát第đệ 十thập 受thọ 生sanh 自tự 在tại

佛Phật 子tử摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân生sanh 菩Bồ 薩Tát 時thời如như 虛hư 空không 中trung現hiện 明minh 淨tịnh 日nhật如như 雷lôi 電điện 光quang如như 山sơn 起khởi 雲vân如như 闇ám 中trung 燈đăng菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời雖tuy 現hiện 出xuất 生sanh而nhi 悉tất 解giải 達đạt一nhất 切thiết 諸chư 法pháp如như 電điện 夢mộng 幻huyễn不bất 來lai 不bất 去khứ不bất 生sanh 不bất 滅diệt

佛Phật 子tử我ngã 一nhất 念niệm 中trung悉tất 知tri 菩Bồ 薩Tát此thử 閻Diêm 浮Phù 提Đề受thọ 生sanh 自tự 在tại出xuất 生sanh 自tự 在tại亦diệc 知tri 百bách 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề受thọ 生sanh 自tự 在tại出xuất 生sanh 自tự 在tại亦diệc 知tri 三tam 千thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới微vi 塵trần 等đẳng 佛Phật 剎sát十thập 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 佛Phật 剎sát乃nãi 至chí 悉tất 知tri一nhất 切thiết 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 佛Phật 剎sát 菩Bồ 薩Tát受thọ 生sanh 自tự 在tại出xuất 生sanh 自tự 在tại亦diệc 復phục 如như 是thị

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 五ngũ

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 18/1/2019 ◊ Cập nhật: 19/2/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam