大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất

功Công 德Đức 華Hoa 聚Tụ 菩Bồ 薩Tát 十Thập 行Hành 品Phẩm 第đệ 十thập 七thất 之chi 一nhất

爾nhĩ 時thời 功Công 德Đức 林Lâm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 菩Bồ 薩Tát 善Thiện 伏Phục 三Tam 昧Muội入nhập 三tam 昧muội 已dĩ十thập 方phương 各các 過quá萬vạn 佛Phật 世thế 界giới塵trần 數số 剎sát 外ngoại各các 見kiến 萬vạn 佛Phật 世thế 界giới塵trần 數số 諸chư 佛Phật是thị 諸chư 如Như 來Lai皆giai 號hiệu 功Công 德Đức 林Lâm

時thời 彼bỉ 諸chư 佛Phật告cáo 功Công 德Đức 林Lâm 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai佛Phật 子tử乃nãi 能năng 入nhập 是thị善Thiện 伏Phục 三Tam 昧Muội十thập 方phương 各các 萬vạn 佛Phật 剎sát塵trần 數số 諸chư 佛Phật加gia 汝nhữ 神thần 力lực 故cố能năng 入nhập 是thị 善Thiện 伏Phục 三Tam 昧Muội盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật本bổn 願nguyện 力lực 故cố威uy 神thần 力lực 故cố諸chư 菩Bồ 薩Tát 善thiện 根căn 力lực 故cố欲dục 令linh 汝nhữ 廣quảng 說thuyết甚thậm 深thâm 法Pháp 故cố長trưởng 養dưỡng 一Nhất 切Thiết 智Trí 故cố分phân 別biệt 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 性tánh 故cố離ly 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại入nhập 無vô 障chướng 礙ngại 境cảnh 界giới 故cố成thành 就tựu 一nhất 切thiết 方phương 便tiện 故cố成thành 就tựu 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 故cố覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp 故cố善thiện 知tri 諸chư 根căn 故cố聞văn 持trì 一nhất 切thiết 法pháp 故cố所sở 謂vị菩Bồ 薩Tát 十Thập 行Hành

佛Phật 子tử當đương 承thừa 佛Phật 神thần 力lực廣quảng 說thuyết 妙diệu 法Pháp

時thời 彼bỉ 諸chư 佛Phật即tức 與dữ 功Công 德Đức 林Lâm 菩Bồ 薩Tát無vô 障chướng 礙ngại 法Pháp與dữ 安an 住trụ 法Pháp與dữ 無vô 師sư 法Pháp與dữ 無vô 癡si 法Pháp與dữ 不bất 雜tạp 亂loạn 法Pháp與dữ 清thanh 淨tịnh 法Pháp與dữ 無vô 量lượng 法pháp與dữ 最tối 勝thắng 法Pháp與dữ 無vô 垢cấu 法Pháp與dữ 不bất 退thoái 法Pháp

何hà 以dĩ 故cố彼bỉ 三tam 昧muội 力lực 故cố

爾nhĩ 時thời 諸chư 佛Phật各các 申thân 右hữu 手thủ摩ma 功Công 德Đức 林Lâm 菩Bồ 薩Tát 頂đảnh摩ma 其kỳ 頂đảnh 已dĩ即tức 從tùng 定định 起khởi告cáo 眾chúng 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

諸chư 佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 行hành 業nghiệp不bất 可khả 思tư 議nghị廣quảng 大đại 如như 法Pháp 界Giới究cứu 竟cánh 如như 虛hư 空không

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát學học 三tam 世thế 諸chư 佛Phật所sở 行hành 法pháp 故cố

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành

菩Bồ 薩Tát 有hữu 十Thập 行Hành三tam 世thế 諸chư 佛Phật之chi 所sở 宣tuyên 說thuyết何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả歡Hoan 喜Hỷ 行Hành二nhị 者giả饒Nhiêu 益Ích 行Hành三tam 者giả無Vô 恚Khuể 恨Hận 行Hành四tứ 者giả無Vô 盡Tận 行Hành五ngũ 者giả離Ly 癡Si 亂Loạn 行Hành六lục 者giả善Thiện 現Hiện 行Hành七thất 者giả無Vô 著Trước 行Hành八bát 者giả尊Tôn 重Trọng 行Hành九cửu 者giả善Thiện 法Pháp 行Hành十thập 者giả真Chân 實Thật 行Hành

是thị 為vi 十Thập 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 歡Hoan 喜Hỷ 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 為vi 大đại 施thí 主chủ悉tất 能năng 捨xả 離ly一nhất 切thiết 所sở 有hữu等đẳng 心tâm 惠huệ 施thí一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh施thí 已dĩ 無vô 悔hối不bất 望vọng 果quả 報báo不bất 求cầu 名danh 譽dự不bất 求cầu 生sanh 勝thắng 處xứ不bất 求cầu 利lợi 養dưỡng但đãn 欲dục 救cứu 護hộ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh欲dục 攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh欲dục 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh欲dục 學học 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 本bổn 行hành欲dục 正chánh 憶ức 念niệm諸chư 佛Phật 本bổn 行hành欲dục 得đắc 清thanh 淨tịnh諸chư 佛Phật 本bổn 行hành欲dục 得đắc 受thọ 持trì諸chư 佛Phật 本bổn 行hành欲dục 顯hiển 現hiện 諸chư 佛Phật 本bổn 行hành欲dục 廣quảng 說thuyết諸chư 佛Phật 本bổn 行hành欲dục 令linh 一nhất 切thiết離ly 苦khổ 得đắc 樂lạc是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 歡Hoan 喜Hỷ 行Hành

菩Bồ 薩Tát 修tu 歡Hoan 喜Hỷ 行Hành 時thời一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh歡hoan 喜hỷ 愛ái 敬kính隨tùy 諸chư 方phương 土thổ有hữu 貧bần 窮cùng 處xứ菩Bồ 薩Tát 願nguyện 往vãng 生sanh 彼bỉ豪hào 貴quý 大đại 富phú財tài 寶bảo 無vô 盡tận

於ư 念niệm 念niệm 中trung有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 數số 眾chúng 生sanh詣nghệ 菩Bồ 薩Tát 所sở白bạch 言ngôn

仁nhân 者giả我ngã 等đẳng 貧bần 窶lụ靡mĩ 所sở 資tư 贍thiệm願nguyện 垂thùy 慈từ 救cứu得đắc 濟tế 生sanh 命mạng

菩Bồ 薩Tát 念niệm 念niệm 應ứng 其kỳ 所sở 須tu悉tất 令linh 滿mãn 足túc靡mĩ 不bất 歡hoan 喜hỷ菩Bồ 薩Tát 不bất 以dĩ求cầu 索sách 煩phiền 重trọng而nhi 生sanh 憂ưu 惱não但đãn 發phát 無vô 上thượng大đại 慈từ 悲bi 心tâm施thí 無vô 厭yếm 足túc欲dục 令linh 常thường 來lai

來lai 已dĩ 稱xưng 慶khánh倍bội 復phục 歡hoan 喜hỷ作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 得đắc 善thiện 利lợi此thử 等đẳng 眾chúng 生sanh是thị 我ngã 福phước 田điền是thị 我ngã 善thiện 友hữu不bất 請thỉnh 不bất 求cầu自tự 來lai 教giáo 誨hối發phát 起khởi 我ngã 心tâm修tu 行hành 佛Phật 道Đạo我ngã 今kim 應ưng 當đương如như 是thị 修tu 學học普phổ 令linh 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 歡hoan 喜hỷ我ngã 於ư 三tam 世thế所sở 修tu 功công 德đức願nguyện 速tốc 成thành 就tựu清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân神thần 力lực 自tự 在tại悉tất 令linh 眾chúng 生sanh隨tùy 其kỳ 所sở 須tu皆giai 得đắc 歡hoan 喜hỷ以dĩ 此thử 功công 德đức令linh 諸chư 眾chúng 生sanh悉tất 成thành 正chánh 覺giác度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh悉tất 令linh 究cứu 竟cánh無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn我ngã 當đương 先tiên 令linh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滿mãn 足túc 諸chư 願nguyện然nhiên 後hậu 我ngã 當đương成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác離ly 我ngã 想tưởng眾chúng 生sanh 想tưởng我ngã 所sở 想tưởng壽thọ 命mạng 想tưởng種chủng 種chủng 想tưởng福phước 伽già 羅la 想tưởng作tác 者giả 想tưởng法Pháp 界Giới眾chúng 生sanh 界giới空không 無vô 差sai 別biệt離ly 欲dục 法Pháp非phi 真chân 實thật 法pháp無vô 所sở 有hữu 法pháp非phi 堅kiên 固cố 法pháp非phi 恃thị 怙hộ 法pháp非phi 所sở 作tác 法pháp

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 觀quán 時thời不bất 見kiến 施thí 者giả不bất 見kiến 受thọ 者giả不bất 見kiến 財tài 物vật不bất 見kiến 福phước 田điền不bất 見kiến 業nghiệp不bất 見kiến 報báo不bất 見kiến 果quả不bất 見kiến 大đại 果quả不bất 見kiến 小tiểu 果quả

菩Bồ 薩Tát 觀quán 察sát 三tam 世thế發phát 如như 是thị 念niệm

哀ai 哉tai 眾chúng 生sanh為vị 愚ngu 癡si 所sở 覆phú煩phiền 惱não 所sở 纏triền常thường 流lưu 生sanh 死tử輪luân 迴hồi 苦khổ 海hải於ư 不bất 堅kiên 固cố 法pháp不bất 得đắc 堅kiên 固cố我ngã 當đương 盡tận 學học諸chư 佛Phật 所sở 學học饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác開khai 悟ngộ 一nhất 切thiết皆giai 令linh 清thanh 淨tịnh隨tùy 順thuận 寂tịch 滅diệt觀quán 三tam 世thế 法pháp

是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát初sơ 歡Hoan 喜Hỷ 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 二nhị 饒Nhiêu 益Ích 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 持trì 戒giới 清thanh 淨tịnh於ư 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp心tâm 無vô 染nhiễm 著trước廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh說thuyết 無vô 染nhiễm 法Pháp不bất 求cầu 生sanh 於ư人nhân 天thiên 勝thắng 處xứ尊tôn 貴quý 之chi 家gia不bất 求cầu 利lợi 養dưỡng不bất 求cầu 端đoan 正chánh不bất 求cầu 帝đế 王vương

但đãn 堅kiên 持trì 淨tịnh 戒giới作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 持trì 淨tịnh 戒giới離ly 一nhất 切thiết 纏triền煩phiền 惱não 熾sí 火hỏa憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não不bất 負phụ 眾chúng 生sanh諸chư 佛Phật 歡hoan 喜hỷ究cứu 竟cánh 成thành 就tựu無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị持trì 淨tịnh 戒giới 時thời於ư 一nhất 日nhật 中trung若nhược 有hữu 無vô 量lượng無vô 數số 阿a 僧tăng 祇kỳ諸chư 大đại 魔ma 王vương一nhất 一nhất 魔ma 王vương各các 將tương 無vô 量lượng無vô 數số 阿a 僧tăng 祇kỳ諸chư 天thiên 女nữ 眾chúng皆giai 悉tất 端đoan 正chánh顏nhan 貌mạo 姝xu 妙diệu姿tư 容dung 妖yêu 豔diễm傾khuynh 惑hoặc 人nhân 心tâm又hựu 復phục 齎tê 持trì一nhất 切thiết 樂lạc 具cụ欲dục 來lai 惑hoặc 亂loạn菩Bồ 薩Tát 道Đạo 意ý

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

此thử 五ngũ 欲dục 者giả是thị 障chướng 道Đạo 法Pháp乃nãi 能năng 障chướng 礙ngại無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề

是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát乃nãi 至chí 不bất 生sanh一nhất 念niệm 欲dục 心tâm心tâm 淨tịnh 如như 佛Phật除trừ 其kỳ 方phương 便tiện教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh內nội 不bất 離ly 菩Bồ 薩Tát一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí堅kiên 固cố 正chánh 念niệm不bất 為vị 五ngũ 欲dục 因nhân 緣duyên 故cố起khởi 一nhất 惡ác 念niệm惱não 亂loạn 眾chúng 生sanh寧ninh 捨xả 身thân 命mạng不bất 加gia 惡ác 於ư 人nhân若nhược 加gia 惡ác 於ư 人nhân無vô 有hữu 是thị 處xứ菩Bồ 薩Tát 自tự 見kiến 佛Phật 已dĩ 來lai未vị 曾tằng 有hữu 心tâm起khởi 一nhất 欲dục 想tưởng何hà 況huống 從tùng 事sự若nhược 或hoặc 從tùng 事sự無vô 有hữu 是thị 處xứ

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

眾chúng 生sanh 長trường 夜dạ在tại 生sanh 死tử 中trung憶ức 念niệm 五ngũ 欲dục貪tham 著trước 五ngũ 欲dục愛ái 樂nhạo 五ngũ 欲dục心tâm 常thường 流lưu 轉chuyển五ngũ 欲dục 境cảnh 界giới永vĩnh 沒một 五ngũ 欲dục莫mạc 之chi 能năng 出xuất我ngã 今kim 應ưng 當đương作tác 如như 是thị 學học令linh 諸chư 魔ma 王vương天thiên 女nữ 眷quyến 屬thuộc及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh立lập 無vô 上thượng 戒giới立lập 淨tịnh 戒giới 已dĩ又hựu 教giáo 令linh 得đắc不bất 退thoái 轉chuyển 地Địa一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác乃nãi 至chí 究cứu 竟cánh無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn

何hà 以dĩ 故cố此thử 是thị 我ngã 業nghiệp一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật皆giai 如như 是thị 學học離ly 諸chư 非phi 行hành計kế 我ngã 無vô 知tri觀quán 一nhất 切thiết 佛Phật平bình 等đẳng 深thâm 法Pháp得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp斷đoạn 除trừ 顛điên 倒đảo不bất 離ly 眾chúng 生sanh而nhi 有hữu 顛điên 倒đảo不bất 離ly 顛điên 倒đảo而nhi 有hữu 眾chúng 生sanh顛điên 倒đảo 內nội 無vô 眾chúng 生sanh眾chúng 生sanh 內nội 無vô 顛điên 倒đảo顛điên 倒đảo 非phi 眾chúng 生sanh眾chúng 生sanh 非phi 顛điên 倒đảo顛điên 倒đảo 非phi 內nội 法pháp顛điên 倒đảo 非phi 外ngoại 法pháp眾chúng 生sanh 非phi 內nội 法pháp眾chúng 生sanh 非phi 外ngoại 法pháp一nhất 切thiết 諸chư 法pháp但đãn 是thị 虛hư 妄vọng無vô 有hữu 真chân 實thật須tu 臾du 不bất 住trụ無vô 有hữu 堅kiên 固cố猶do 如như 幻huyễn 化hóa欺khi 誑cuống 愚ngu 夫phu悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp如như 夢mộng 如như 電điện

如như 是thị 解giải 者giả能năng 達đạt 生sanh 死tử究cứu 竟cánh 菩Bồ 提Đề未vị 度độ 者giả 度độ未vị 脫thoát 者giả 脫thoát未vị 調điều 伏phục 者giả令linh 得đắc 調điều 伏phục未vị 寂tịch 靜tĩnh 者giả令linh 得đắc 寂tịch 靜tĩnh未vị 安an 隱ẩn 者giả令linh 得đắc 安an 隱ẩn未vị 離ly 垢cấu 者giả令linh 得đắc 離ly 垢cấu未vị 清thanh 淨tịnh 者giả令linh 得đắc 清thanh 淨tịnh未vị 涅Niết 槃Bàn 者giả令linh 得đắc 涅Niết 槃Bàn未vị 快khoái 樂lạc 者giả令linh 得đắc 快khoái 樂lạc我ngã 當đương 捨xả 離ly世thế 間gian 眾chúng 事sự令linh 諸chư 如Như 來Lai皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ具cụ 足túc 成thành 就tựu一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp安an 住trụ 無vô 上thượng最tối 勝thắng 法Pháp 中trung平bình 等đẳng 正chánh 觀quán一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh分phân 別biệt 了liễu 知tri一nhất 切thiết 諸chư 法pháp遠viễn 離ly 諸chư 惡ác永vĩnh 捨xả 虛hư 妄vọng除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết煩phiền 惱não 習tập 氣khí成thành 就tựu 出xuất 要yếu勝thắng 妙diệu 方phương 便tiện悉tất 得đắc 無vô 量lượng無vô 邊biên 辯biện 才tài成thành 就tựu 甚thậm 深thâm空không 寂tịch 智trí 慧tuệ是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 二nhị 饒Nhiêu 益Ích 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 三tam 無Vô 恚Khuể 恨Hận 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 常thường 能năng 修tu 習tập忍nhẫn 辱nhục 之chi 法Pháp謙khiêm 卑ty 恭cung 敬kính和hòa 顏nhan 愛ái 語ngữ不bất 自tự 害hại不bất 害hại 他tha亦diệc 不bất 俱câu 害hại不bất 自tự 舉cử不bất 舉cử 他tha亦diệc 不bất 兩lưỡng 舉cử不bất 自tự 是thị不bất 是thị 他tha亦diệc 不bất 兩lưỡng 是thị不bất 自tự 讚tán 歎thán

但đãn 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 常thường 為vì眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp離ly 一nhất 切thiết 惡ác斷đoạn 貪tham 恚khuể 癡si憍kiêu 慢mạn 亂loạn 心tâm慳san 嫉tật 諂siểm 曲khúc以dĩ 大đại 忍nhẫn 法pháp而nhi 安an 立lập 之chi

菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 如như 是thị清thanh 淨tịnh 忍nhẫn 法Pháp設thiết 有hữu 無vô 量lượng無vô 數số 眾chúng 生sanh一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh各các 有hữu 無vô 量lượng無vô 數số 眷quyến 屬thuộc一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh各các 有hữu 無vô 量lượng無vô 數số 化hóa 頭đầu頭đầu 有hữu 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 舌thiệt舌thiệt 出xuất 無vô 量lượng無vô 數số 惡ác 聲thanh聲thanh 出xuất 無vô 量lượng無vô 數số 惡ác 罵mạ音âm 辭từ 鄙bỉ 穢uế毀hủy 辱nhục 菩Bồ 薩Tát

又hựu 此thử 眾chúng 生sanh各các 有hữu 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 手thủ手thủ 執chấp 無vô 量lượng無vô 數số 刀đao 杖trượng捶chúy 擊kích 摧tồi 辱nhục毀hủy 害hại 菩Bồ 薩Tát乃nãi 至chí 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp未vị 曾tằng 休hưu 息tức

菩Bồ 薩Tát 遭tao 此thử楚sở 毒độc 之chi 時thời作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 因nhân 是thị 苦khổ若nhược 生sanh 恚khuể 心tâm則tắc 自tự 不bất 調điều 伏phục自tự 不bất 守thủ 護hộ自tự 不bất 明minh 了liễu自tự 不bất 寂tịch 靜tĩnh自tự 不bất 修tu 定định自tự 不bất 真chân 實thật自tự 愛ái 其kỳ 身thân何hà 能năng 令linh 彼bỉ生sanh 歡hoan 喜hỷ 心tâm而nhi 得đắc 度độ 脫thoát

菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 思tư 惟duy

因nhân 身thân 心tâm 故cố於ư 無vô 量lượng 劫kiếp受thọ 諸chư 苦khổ 惱não是thị 故cố 重trùng 自tự 勸khuyến 勵lệ令linh 心tâm 歡hoan 喜hỷ善thiện 自tự 調điều 攝nhiếp

何hà 以dĩ 故cố我ngã 當đương 安an 住trụ無vô 上thượng 法Pháp 故cố欲dục 令linh 眾chúng 生sanh亦diệc 得đắc 此thử 法Pháp

復phục 更cánh 思tư 惟duy

此thử 身thân 空không 寂tịch無vô 我ngã 我ngã 所sở無vô 真chân 實thật 性tánh空không 無vô 有hữu 二nhị若nhược 苦khổ 若nhược 樂lạc皆giai 無vô 所sở 有hữu諸chư 法pháp 空không 故cố我ngã 當đương 解giải 了liễu廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết是thị 故cố 我ngã 今kim雖tuy 遭tao 苦khổ 毒độc應ưng 當đương 忍nhẫn 受thọ為vì 愍mẫn 傷thương 眾chúng 生sanh 故cố饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 故cố安an 隱ẩn 眾chúng 生sanh 故cố攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh 故cố不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 故cố欲dục 令linh 眾chúng 生sanh得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển究cứu 竟cánh 成thành 就tựu無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề佛Phật 所sở 行hành 法Pháp我ngã 當đương 修tu 行hành

是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 三tam 無Vô 恚Khuể 恨Hận 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 四tứ 無Vô 盡Tận 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 勤cần 修tu 精tinh 進tấn勝thắng 精tinh 進tấn最tối 勝thắng 精tinh 進tấn第đệ 一nhất 精tinh 進tấn大đại 精tinh 進tấn微vi 妙diệu 精tinh 進tấn上thượng 精tinh 進tấn無vô 上thượng 精tinh 進tấn無vô 等đẳng 精tinh 進tấn無vô 等đẳng 等đẳng 精tinh 進tấn彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 不bất 為vị貪tham 欲dục 所sở 亂loạn不bất 為vị 瞋sân 恚khuể愚ngu 癡si 憍kiêu 慢mạn惱não 害hại 慳san 嫉tật嫌hiềm 恨hận 諂siểm 曲khúc無vô 慚tàm 無vô 愧quý之chi 所sở 惱não 亂loạn

菩Bồ 薩Tát 復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 不bất 欲dục 惱não 諸chư 眾chúng 生sanh乃nãi 至chí 不bất 欲dục惱não 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố勤cần 修tu 精tinh 進tấn但đãn 欲dục 捨xả 離ly諸chư 煩phiền 惱não 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 害hại 一nhất 切thiết 結kết 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 離ly 一nhất 切thiết 習tập 氣khí 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 悉tất 分phân 別biệt一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh煩phiền 惱não 習tập 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 希hy 望vọng 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 境cảnh 界giới 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 諸chư 根căn 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh心tâm 心tâm 所sở 行hành 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết法pháp 境cảnh 界giới 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 諸chư 佛Phật 實thật 法Pháp 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 諸chư 佛Phật 平bình 等đẳng 法Pháp 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 以dĩ 善thiện 方phương 便tiện知tri 三tam 世thế 平bình 等đẳng 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 清thanh 淨tịnh平bình 等đẳng 法Pháp 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 得đắc 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 以dĩ 一nhất 方phương 便tiện 門môn知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 諸chư 佛Phật無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 諸chư 佛Phật大đại 智trí 慧tuệ 善thiện 方phương 便tiện 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn欲dục 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh句cú 句cú 分phân 別biệt 故cố修tu 行hành 精tinh 進tấn

菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu如như 是thị 精tinh 進tấn若nhược 有hữu 人nhân 言ngôn

無vô 量lượng 無vô 數số阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới 眾chúng 生sanh汝nhữ 能năng 為vì 此thử一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố於ư 無vô 量lượng 無vô 數số阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp具cụ 受thọ 無vô 擇trạch大đại 地địa 獄ngục 苦khổ令linh 彼bỉ 眾chúng 生sanh究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn

復phục 有hữu 無vô 量lượng 無vô 數số阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật出xuất 興hưng 於ư 世thế令linh 無vô 量lượng 無vô 數số阿a 僧tăng 祇kỳ 眾chúng 生sanh受thọ 種chủng 種chủng 樂lạc汝nhữ 猶do 具cụ 受thọ大đại 地địa 獄ngục 苦khổ然nhiên 後hậu 汝nhữ 當đương成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

菩Bồ 薩Tát 答đáp 言ngôn

我ngã 悉tất 能năng 為vì爾nhĩ 所sở 世thế 界giới一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh受thọ 地địa 獄ngục 苦khổ諸chư 佛Phật 出xuất 世thế眾chúng 生sanh 受thọ 樂lạc我ngã 亦diệc 受thọ 苦khổ然nhiên 後hậu 我ngã 當đương成thành 無vô 上thượng 道Đạo

復phục 有hữu 人nhân 言ngôn

汝nhữ 若nhược 能năng 以dĩ 一nhất 毛mao渧đề 無vô 量lượng 無vô 邊biên 阿a 僧tăng 祇kỳ諸chư 大đại 海hải 水thủy皆giai 悉tất 令linh 盡tận無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới末mạt 為vi 微vi 塵trần悉tất 知tri 其kỳ 數số如như 是thị 念niệm 念niệm 次thứ 第đệ常thường 不bất 廢phế 忘vong菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm

菩Bồ 薩Tát 若nhược 聞văn 是thị 語ngữ不bất 退thoái 不bất 悔hối歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược勤cần 修tu 精tinh 進tấn作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 得đắc 善thiện 利lợi因nhân 我ngã 故cố令linh 無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới 眾chúng 生sanh永vĩnh 離ly 眾chúng 苦khổ

菩Bồ 薩Tát 復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 當đương 代đại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh受thọ 一nhất 切thiết 苦khổ普phổ 令linh 眾chúng 生sanh離ly 一nhất 切thiết 苦khổ悉tất 皆giai 究cứu 竟cánh無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn然nhiên 後hậu 我ngã 當đương成thành 無vô 上thượng 道Đạo

是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 四tứ 無Vô 盡Tận 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 五ngũ 離Ly 癡Si 亂Loạn 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu第đệ 一nhất 正chánh 念niệm未vị 曾tằng 散tán 亂loạn堅kiên 固cố 不bất 壞hoại第đệ 一nhất 最tối 勝thắng清thanh 淨tịnh 無vô 量lượng捨xả 離ly 癡si 冥minh分phân 別biệt 正chánh 念niệm善thiện 能năng 受thọ 持trì世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian 經kinh 論luận色sắc 法pháp 非phi 色sắc 法pháp 經kinh 論luận受thọ 想tưởng 行hành 識thức 經kinh 論luận無vô 有hữu 癡si 亂loạn死tử 此thử 生sanh 彼bỉ無vô 有hữu 癡si 亂loạn處xử 胎thai 出xuất 胎thai無vô 有hữu 癡si 亂loạn住trụ 菩Bồ 提Đề 心tâm無vô 有hữu 癡si 亂loạn親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức無vô 有hữu 癡si 亂loạn學học 諸chư 佛Phật 法Pháp無vô 有hữu 癡si 亂loạn覺giác 諸chư 魔ma 事sự無vô 有hữu 癡si 亂loạn遠viễn 離ly 魔ma 事sự無vô 有hữu 癡si 亂loạn於ư 無vô 量lượng 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành

菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 無vô 數số堅kiên 固cố 正chánh 念niệm於ư 無vô 量lượng 無vô 數số阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp從tùng 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát善Thiện 知Tri 識Thức 所sở聞văn 受thọ 正Chánh 法Pháp所sở 謂vị甚thậm 深thâm 法Pháp微vi 妙diệu 法Pháp莊trang 嚴nghiêm 法Pháp種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 法Pháp種chủng 種chủng 名danh 味vị 句cú 身thân 法Pháp莊trang 嚴nghiêm 菩Bồ 薩Tát 法Pháp莊trang 嚴nghiêm 諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 法Pháp正chánh 希hy 望vọng 清thanh 淨tịnh 法Pháp不bất 染nhiễm 一nhất 切thiết 世thế 間gian 法Pháp分phân 別biệt 一nhất 切thiết 世thế 間gian 法Pháp廣quảng 法Pháp無vô 量lượng 法pháp捨xả 離ly 癡si 暗ám 分phân 別biệt 世thế 間gian 法Pháp共cộng 法pháp不Bất 共Cộng 法Pháp菩Bồ 薩Tát 智trí 境cảnh 界giới 法Pháp一Nhất 切Thiết 智Trí 自tự 在tại 法Pháp菩Bồ 薩Tát 聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ於ư 無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp未vị 曾tằng 退thoái 忘vong

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát本bổn 無vô 量lượng 劫kiếp修tu 道Đạo 行hành 時thời未vị 曾tằng 惱não 亂loạn 眾chúng 生sanh正chánh 念niệm 三tam 昧muội不bất 斷đoạn 正Chánh 法Pháp不bất 斷đoạn 善thiện 根căn不bất 斷đoạn 智trí 慧tuệ 故cố

此thử 菩Bồ 薩Tát 無vô 量lượng 種chủng 聲thanh不bất 能năng 嬈nhiễu 亂loạn所sở 謂vị高cao 大đại 聲thanh惱não 亂loạn 聲thanh令linh 人nhân 恐khủng 怖bố 聲thanh微vi 妙diệu 聲thanh不bất 可khả 愛ái 聲thanh散tán 亂loạn 六lục 根căn 聲thanh菩Bồ 薩Tát 聞văn 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 無vô 數số好hảo 惡ác 諸chư 聲thanh於ư 正chánh 念niệm 不bất 亂loạn三tam 昧muội 不bất 亂loạn境cảnh 界giới 不bất 亂loạn入nhập 微vi 妙diệu 法Pháp 不bất 亂loạn菩Bồ 薩Tát 行hành 不bất 亂loạn修tu 習tập 菩Bồ 提Đề 心tâm 不bất 亂loạn念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 不bất 亂loạn觀quán 察sát 真chân 實thật 法Pháp 不bất 亂loạn教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 智trí 不bất 亂loạn成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 不bất 亂loạn安an 立lập 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 智trí 不bất 亂loạn觀quán 察sát 甚thậm 深thâm 義nghĩa 不bất 亂loạn不bất 行hành 惡ác 業nghiệp 故cố無vô 惡ác 業nghiệp 障chướng不bất 行hành 煩phiền 惱não 故cố無vô 煩phiền 惱não 障chướng不bất 行hành 不bất 恭cung 敬kính 故cố無vô 不bất 恭cung 敬kính 障chướng不bất 行hành 謗báng 法Pháp 故cố無vô 謗báng 法Pháp 障chướng如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 種chủng 聲thanh一nhất 一nhất 音âm 聲thanh充sung 滿mãn 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới於ư 無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp未vị 曾tằng 斷đoạn 絕tuyệt悉tất 能năng 壞hoại 亂loạn眾chúng 生sanh 諸chư 根căn令linh 其kỳ 發phát 狂cuồng而nhi 不bất 能năng 亂loạn 此thử 菩Bồ 薩Tát甚thậm 深thâm 三tam 昧muội

菩Bồ 薩Tát 於ư 三tam 昧muội 中trung思tư 惟duy 分phân 別biệt一nhất 切thiết 音âm 聲thanh生sanh 住trụ 滅diệt 相tướng善thiện 分phân 別biệt 知tri生sanh 住trụ 滅diệt 性tánh亦diệc 善thiện 觀quán 察sát諸chư 聞văn 聲thanh 者giả聞văn 好hảo 惡ác 聲thanh心tâm 無vô 憎tăng 愛ái正chánh 念niệm 不bất 亂loạn於ư 彼bỉ 諸chư 聲thanh善thiện 取thủ 其kỳ 相tướng而nhi 不bất 染nhiễm 著trước知tri 一nhất 切thiết 聲thanh皆giai 無vô 所sở 有hữu非phi 真chân 實thật 性tánh無vô 有hữu 造tạo 者giả亦diệc 無vô 本bổn 際tế與dữ 法pháp 性tánh 等đẳng無vô 有hữu 差sai 別biệt是thị 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu寂tịch 靜tĩnh 身thân 口khẩu 意ý 行hành不bất 復phục 退thoái 轉chuyển安an 住trụ 諸chư 禪thiền三tam 昧muội 正chánh 受thọ悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp智trí 慧tuệ 成thành 就tựu得đắc 離ly 一nhất 切thiết音âm 聲thanh 三tam 昧muội阿a 僧tăng 祇kỳ 三tam 昧muội 門môn以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc長trưởng 養dưỡng 大đại 悲bi於ư 念niệm 念niệm 中trung能năng 得đắc 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 三tam 昧muội究cứu 竟cánh 成thành 就tựu一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí

菩Bồ 薩Tát 聞văn 此thử能năng 壞hoại 諸chư 根căn大đại 惡ác 音âm 聲thanh 已dĩ作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 當đương 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh安an 住trụ 清thanh 淨tịnh 正chánh 念niệm於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển究cứu 竟cánh 成thành 就tựu無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn

是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 五ngũ 離Ly 癡Si 亂Loạn 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 六lục 善Thiện 現Hiện 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 寂tịch 滅diệt身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp無vô 所sở 有hữu 無vô 所sở 示thị 現hiện身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp無vô 縛phược 無vô 脫thoát身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp無vô 縛phược 無vô 脫thoát諸chư 所sở 示thị 現hiện無vô 所sở 依y無vô 所sở 住trụ隨tùy 心tâm 住trụ 無vô 量lượng 心tâm 性tánh 等đẳng一nhất 切thiết 法pháp 性tánh 等đẳng無vô 性tánh 相tướng示thị 現hiện 無vô 相tướng相tướng 甚thậm 深thâm 無vô 底để如như 如như 性tánh 離ly 業nghiệp 報báo善thiện 方phương 便tiện 出xuất 生sanh離ly 生sanh不bất 生sanh不bất 滅diệt寂tịch 滅diệt 涅Niết 槃Bàn 等đẳng非phi 有hữu 說thuyết 有hữu語ngữ 言ngôn 道đạo 斷đoạn離ly 一nhất 切thiết 世thế 間gian無vô 所sở 依y 住trụ長trưởng 養dưỡng 菩Bồ 薩Tát所sở 起khởi 善thiện 根căn入nhập 離ly 虛hư 妄vọng無vô 縛phược 無vô 著trước 法Pháp 門môn入nhập 真chân 實thật 法Pháp 門môn入nhập 離ly 世thế 間gian 法Pháp 門môn分phân 別biệt 一nhất 切thiết 世thế 間gian 法pháp

菩Bồ 薩Tát 作tác 如như 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 性tánh 為vi 性tánh一nhất 切thiết 諸chư 法pháp無vô 為vi 為vi 性tánh一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát無vô 相tướng 為vi 相tướng究cứu 竟cánh 三tam 世thế皆giai 悉tất 無vô 性tánh言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn於ư 一nhất 切thiết 法pháp而nhi 無vô 所sở 依y

菩Bồ 薩Tát 解giải 如như 是thị 等đẳng諸chư 甚thậm 深thâm 法Pháp解giải 一nhất 切thiết 世thế 間gian悉tất 皆giai 寂tịch 滅diệt解giải 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật甚thậm 深thâm 妙diệu 法Pháp解giải 佛Phật 法Pháp世thế 間gian 法pháp等đẳng 無vô 差sai 別biệt世thế 間gian 法pháp 入nhập 佛Phật 法Pháp佛Phật 法Pháp 入nhập 世thế 間gian 法pháp佛Phật 法Pháp 世thế 間gian 法pháp而nhi 不bất 雜tạp 亂loạn世thế 間gian 法pháp 不bất 壞hoại 佛Phật 法Pháp真chân 實thật 法Pháp 界Giới 不bất 可khả 破phá 壞hoại安an 住trụ 三tam 世thế平bình 等đẳng 正Chánh 法Pháp亦diệc 不bất 捨xả 菩Bồ 提Đề 心tâm不bất 捨xả 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 心tâm增tăng 長trưởng 大đại 慈từ 大đại 悲bi 心tâm悉tất 欲dục 救cứu 度độ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 念niệm

我ngã 不bất 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh誰thùy 當đương 成thành 就tựu我ngã 不bất 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh誰thùy 當đương 調điều 伏phục我ngã 不bất 寂tịch 靜tĩnh 眾chúng 生sanh誰thùy 當đương 寂tịch 靜tĩnh我ngã 不bất 令linh 眾chúng 生sanh 歡hoan 喜hỷ誰thùy 當đương 令linh 歡hoan 喜hỷ我ngã 不bất 清thanh 淨tịnh 眾chúng 生sanh誰thùy 當đương 令linh 清thanh 淨tịnh

菩Bồ 薩Tát 復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 以dĩ 解giải 了liễu此thử 甚thậm 深thâm 法Pháp見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh受thọ 大đại 苦khổ 惱não趣thú 危nguy 險hiểm 徑kính為vị 諸chư 煩phiền 惱não之chi 所sở 纏triền 縛phược如như 重trọng 病bệnh 人nhân常thường 被bị 苦khổ 痛thống恩ân 愛ái 繫hệ 縛phược在tại 生sanh 死tử 獄ngục常thường 不bất 離ly 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ 畜súc 生sanh閻Diêm 羅La 王Vương 處xứ不bất 能năng 永vĩnh 滅diệt無vô 量lượng 苦khổ 聚tụ不bất 離ly 三tam 障chướng常thường 處xử 愚ngu 癡si 暗ám不bất 見kiến 真chân 實thật 明minh受thọ 無vô 窮cùng 生sanh 死tử不bất 得đắc 解giải 脫thoát 道Đạo輪luân 迴hồi 八bát 難nạn愚ngu 癡si 所sở 病bệnh諸chư 垢cấu 所sở 染nhiễm沒một 在tại 無vô 量lượng深thâm 煩phiền 惱não 海hải邪tà 見kiến 所sở 惑hoặc不bất 覩đổ 正Chánh 道Đạo

菩Bồ 薩Tát 作tác 如như 是thị 觀quán 察sát

眾chúng 生sanh 若nhược 未vị 成thành 熟thục而nhi 捨xả 取thủ 正chánh 覺giác是thị 所sở 不bất 應ưng我ngã 當đương 先tiên 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh於ư 無vô 量lượng 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành未vị 成thành 熟thục 者giả教giáo 令linh 成thành 熟thục未vị 調điều 伏phục 者giả教giáo 令linh 調điều 伏phục諸chư 未vị 度độ 者giả教giáo 令linh 得đắc 度độ

是thị 菩Bồ 薩Tát 住trụ 此thử 行hành 時thời諸chư 天thiên世thế 人nhân魔ma 王vương釋Thích梵Phạm沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn諸chư 天thiên乾càn 闥thát 婆bà 等đẳng見kiến 此thử 菩Bồ 薩Tát歡hoan 喜hỷ 敬kính 仰ngưỡng若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh恭cung 敬kính 供cúng 養dường尊tôn 重trọng 禮lễ 拜bái乃nãi 至chí 見kiến 聞văn皆giai 悉tất 不bất 虛hư畢tất 定định 究cứu 竟cánh阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 六lục 善Thiện 現Hiện 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 無Vô 著Trước 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 無vô 著trước 心tâm於ư 念niệm 念niệm 中trung能năng 觀quán 察sát 阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới嚴nghiêm 淨tịnh 阿a 僧tăng 祇kỳ 佛Phật 剎sát於ư 諸chư 佛Phật 剎sát心tâm 無vô 染nhiễm 著trước往vãng 詣nghệ 阿a 僧tăng 祇kỳ諸chư 如Như 來Lai 所sở禮lễ 拜bái 恭cung 敬kính以dĩ 阿a 僧tăng 祇kỳ 華hoa 香hương塗đồ 香hương 末mạt 香hương眾chúng 寶bảo 華hoa 鬘man天thiên 衣y 雜tạp 寶bảo寶bảo 蓋cái 幢tràng 幡phan諸chư 莊trang 嚴nghiêm 具cụ各các 阿a 僧tăng 祇kỳ以dĩ 用dụng 供cúng 養dường心tâm 無vô 所sở 著trước阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 方phương 便tiện 行hành而nhi 無vô 所sở 行hành阿a 僧tăng 祇kỳ 思tư無vô 思tư 法pháp 住trụ於ư 念niệm 念niệm 中trung見kiến 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật於ư 諸chư 佛Phật 所sở心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 佛Phật 相tướng 好hảo心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 佛Phật 光quang 明minh心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 諸chư 佛Phật 剎sát心tâm 無vô 所sở 著trước聞văn 佛Phật 說thuyết 法Pháp心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 十thập 方phương 世thế 界giới心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 如Như 來Lai 眾chúng心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng心tâm 無vô 所sở 著trước聞văn 法Pháp 歡hoan 喜hỷ心tâm 無vô 所sở 著trước正chánh 心tâm 增tăng 廣quảng攝nhiếp 意ý 不bất 亂loạn行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 著trước 佛Phật 法Pháp此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 十thập 方phương 剎sát一nhất 一nhất 佛Phật 所sở無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp恭cung 敬kính禮lễ 拜bái供cúng 養dường心tâm 無vô 厭yếm 足túc見kiến 佛Phật 聞văn 法Pháp心tâm 無vô 所sở 著trước見kiến 諸chư 如Như 來Lai菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm心tâm 無vô 所sở 著trước見kiến 不bất 淨tịnh 剎sát心tâm 不bất 憎tăng 惡ác

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát寂tịch 滅diệt 平bình 等đẳng觀quán 諸chư 法pháp 故cố諸chư 法pháp 無vô 垢cấu無vô 淨tịnh無vô 暗ám無vô 明minh無vô 分phân 別biệt無vô 不bất 分phân 別biệt無vô 虛hư 妄vọng無vô 真chân 實thật無vô 安an 隱ẩn無vô 危nguy 險hiểm無vô 正Chánh 道Đạo無vô 邪tà 道đạo

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 觀quán真chân 實thật 法Pháp 性tánh入nhập 眾chúng 生sanh 性tánh教giáo 化hóa 調điều 伏phục成thành 熟thục 眾chúng 生sanh於ư 彼bỉ 眾chúng 生sanh心tâm 無vô 所sở 著trước受thọ 持trì 諸chư 法pháp而nhi 於ư 諸chư 法pháp心tâm 無vô 所sở 著trước不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 心tâm而nhi 住trụ 佛Phật 所sở 住trụ於ư 佛Phật 所sở 住trụ心tâm 無vô 所sở 著trước入nhập 種chủng 種chủng 語ngữ 言ngôn 道đạo於ư 語ngữ 言ngôn 道đạo心tâm 無vô 所sở 著trước入nhập 眾chúng 生sanh 道đạo於ư 眾chúng 生sanh 道đạo心tâm 無vô 所sở 著trước分phân 別biệt 諸chư 三tam 昧muội 正chánh 受thọ皆giai 悉tất 能năng 入nhập心tâm 無vô 所sở 著trước往vãng 詣nghệ 無vô 量lượng無vô 邊biên 不bất 可khả 說thuyết諸chư 佛Phật 國quốc 土độ見kiến 彼bỉ 佛Phật 國quốc心tâm 無vô 所sở 著trước若nhược 去khứ 佛Phật 國quốc心tâm 無vô 餘dư 戀luyến菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 諸chư 佛Phật 國quốc以dĩ 無vô 貪tham 著trước 心tâm解giải 佛Phật 實thật 教giáo於ư 無vô 上thượng 道Đạo而nhi 無vô 障chướng 礙ngại於ư 佛Phật 正chánh 教giáo已dĩ 得đắc 安an 立lập具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 行hành安an 住trụ 菩Bồ 薩Tát 心tâm成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát寂tịch 滅diệt 解giải 脫thoát不bất 念niệm 不bất 著trước菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành住trụ 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 道Đạo受thọ 真chân 實thật 記ký

得đắc 授thọ 記ký 已dĩ作tác 如như 是thị 念niệm

凡phàm 夫phu 愚ngu 癡si不bất 知tri 真Chân 諦Đế不bất 見kiến 真Chân 諦Đế暗ám 鈍độn 無vô 信tín心tâm 不bất 真chân 實thật常thường 行hành 染nhiễm 著trước流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử不bất 見kiến 諸chư 佛Phật離ly 善Thiện 知Tri 識Thức離ly 於ư 正Chánh 道Đạo迷mê 惑hoặc 邪tà 見kiến不bất 求cầu 調Điều 御Ngự 師Sư不bất 敬kính 十Thập 力Lực 王vương不bất 知tri 菩Bồ 薩Tát 恩ân親thân 近cận 惡ác 知tri 識thức聞văn 諸chư 法pháp 空không心tâm 大đại 恐khủng 怖bố不bất 正chánh 思tư 惟duy誹phỉ 謗báng 正Chánh 法Pháp棄khí 捨xả 正Chánh 道Đạo好hiếu 從tùng 邪tà 徑kính入nhập 魔ma 羅la 網võng遠viễn 離ly 諸chư 佛Phật常thường 著trước 諸chư 有hữu受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát見kiến 彼bỉ 眾chúng 生sanh受thọ 諸chư 苦khổ 已dĩ增tăng 長trưởng 大đại 悲bi觀quán 諸chư 善thiện 根căn心tâm 無vô 所sở 著trước

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 當đương 為vì 十thập 方phương一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố住trụ 無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp成thành 熟thục 眾chúng 生sanh心tâm 無vô 疲bì 厭yếm常thường 共cộng 止chỉ 住trú不bất 欲dục 捨xả 離ly 去khứ如như 毫hào 端đoan 以dĩ 一nhất 毫hào 端đoan悉tất 遍biến 量lượng 度độ十thập 方phương 世thế 界giới為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố於ư 一nhất 一nhất 毫hào 端đoan 處xứ各các 住trụ 無vô 量lượng無vô 邊biên 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp如như 為vì 一nhất 眾chúng 生sanh為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị

以dĩ 此thử 大đại 悲bi 心tâm念niệm 念niệm 次thứ 第đệ未vị 曾tằng 斷đoạn 絕tuyệt而nhi 於ư 眾chúng 生sanh心tâm 無vô 所sở 著trước於ư 一nhất 一nhất 毫hào 端đoan 處xứ具cụ 足túc 修tu 習tập 盡tận 過quá 去khứ 未vị 來lai 際tế諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 著trước 身thân不bất 著trước 法pháp不bất 著trước 念niệm不bất 著trước 願nguyện不bất 著trước 三tam 昧muội不bất 著trước 行hành不bất 著trước 寂tịch 靜tĩnh不bất 著trước 境cảnh 界giới不bất 著trước 教giáo 化hóa成thành 熟thục 眾chúng 生sanh不bất 著trước 入nhập 深thâm 法Pháp 界Giới

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 觀quán 察sát

一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 如như 幻huyễn諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 電điện菩Bồ 薩Tát 行hành 如như 夢mộng所sở 聞văn 法Pháp 如như 響hưởng一nhất 切thiết 世thế 界giới 如như 化hóa業nghiệp 報báo 所sở 起khởi如như 摩ma 㝹nậu 摩ma 化hóa 身thân知tri 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh猶do 如như 畫họa 像tượng種chủng 種chủng 異dị 形hình皆giai 由do 心tâm 畫họa所sở 說thuyết 諸chư 法Pháp皆giai 如như 實thật 際tế於ư 一nhất 念niệm 中trung遍biến 滿mãn 十thập 方phương修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành廣quảng 大đại 如như 法Pháp 界Giới究cứu 竟cánh 如như 虛hư 空không於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 知tri 諸chư 佛Phật決quyết 定định 方phương 便tiện了liễu 知tri 心tâm 相tướng迴hồi 轉chuyển 迅tấn 速tốc而nhi 於ư 此thử 心tâm無vô 所sở 染nhiễm 著trước

菩Bồ 薩Tát 如như 是thị觀quán 察sát 無vô 我ngã見kiến 佛Phật 化hóa 度độ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh於ư 佛Phật 法Pháp 中trung得đắc 無vô 量lượng 喜hỷ起khởi 大đại 慈từ 悲bi救cứu 護hộ 一nhất 切thiết心tâm 無vô 憂ưu 惱não得đắc 歡hoan 喜hỷ 願nguyện未vị 成thành 熟thục 者giả當đương 令linh 成thành 熟thục未vị 調điều 伏phục 者giả當đương 令linh 調điều 伏phục遠viễn 離ly 世thế 間gian而nhi 能năng 隨tùy 順thuận一nhất 切thiết 世thế 間gian若nhược 聞văn 諸chư 方phương 國quốc 土độ眾chúng 生sanh 音âm 聲thanh眾chúng 生sanh 諸chư 業nghiệp眾chúng 生sanh 施thi 設thiết眾chúng 生sanh 和hòa 合hợp眾chúng 生sanh 流lưu 轉chuyển眾chúng 生sanh 諸chư 行hành眾chúng 生sanh 境cảnh 界giới眾chúng 生sanh 諸chư 地địa眾chúng 生sanh 興hưng 起khởi我ngã 當đương 乘thừa 大đại 願nguyện 之chi 力lực普phổ 至chí 彼bỉ 處xứ終chung 不bất 捨xả 弘hoằng 誓thệ教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh乃nãi 至chí 不bất 起khởi一nhất 念niệm 染nhiễm 著trước

所sở 以dĩ 者giả 何hà以dĩ 無vô 所sở 著trước 故cố自tự 利lợi 利lợi 彼bỉ清thanh 淨tịnh 滿mãn 足túc是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 七thất 無Vô 著Trước 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 八bát 尊Tôn 重Trọng 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu尊tôn 重trọng 善thiện 根căn不bất 壞hoại 善thiện 根căn最tối 勝thắng 善thiện 根căn不bất 思tư 議nghị 善thiện 根căn無vô 盡tận 善thiện 根căn不bất 退thoái 善thiện 根căn無vô 比tỉ 善thiện 根căn寂tịch 靜tĩnh 善thiện 根căn一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 善thiện 根căn

此thử 菩Bồ 薩Tát 修tu 習tập 行hành 時thời心tâm 常thường 愛ái 樂nhạo諸chư 佛Phật 妙diệu 法Pháp一nhất 向hướng 專chuyên 求cầu無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề未vị 曾tằng 暫tạm 捨xả菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện於ư 無vô 量lượng 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo不bất 計kế 眾chúng 苦khổ而nhi 生sanh 憂ưu 惱não一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma所sở 不bất 能năng 壞hoại一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật悉tất 共cộng 護hộ 念niệm常thường 行hành 菩Bồ 薩Tát諸chư 清thanh 淨tịnh 行hành精tinh 勤cần 修tu 習tập一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 苦khổ 行hành未vị 曾tằng 懈giải 倦quyện得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển大Đại 乘Thừa 弘hoằng 願nguyện

此thử 菩Bồ 薩Tát 安an 住trụ尊tôn 重trọng 菩Bồ 薩Tát 行hành 已dĩ於ư 念niệm 念niệm 中trung能năng 轉chuyển 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp生sanh 死tử 苦khổ 難nạn長trưởng 養dưỡng 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 大đại 願nguyện若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh恭cung 敬kính 供cúng 養dường乃nãi 至chí 見kiến 聞văn斯tư 等đẳng 皆giai 得đắc住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển決quyết 定định 究cứu 竟cánh無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 觀quán 察sát 眾chúng 生sanh了liễu 達đạt 非phi 有hữu而nhi 不bất 捨xả 一nhất 切thiết

譬thí 如như 河hà 水thủy不bất 至chí 彼bỉ 岸ngạn不bất 來lai 此thử 岸ngạn不bất 斷đoạn 中trung 流lưu能năng 度độ 眾chúng 生sanh於ư 彼bỉ 此thử 岸ngạn以dĩ 流lưu 通thông 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 趣thú 生sanh 死tử不bất 趣thú 涅Niết 槃Bàn亦diệc 復phục 不bất 住trụ生sanh 死tử 中trung 流lưu而nhi 能năng 濟tế 度độ此thử 岸ngạn 群quần 生sanh到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn安an 隱ẩn 無vô 畏úy無vô 憂ưu 惱não 處xứ於ư 眾chúng 生sanh 數số心tâm 無vô 所sở 著trước不bất 離ly 一nhất 眾chúng 生sanh著trước 多đa 眾chúng 生sanh不bất 離ly 多đa 眾chúng 生sanh著trước 一nhất 眾chúng 生sanh不bất 增tăng 眾chúng 生sanh 界giới不bất 損tổn 眾chúng 生sanh 界giới不bất 生sanh 眾chúng 生sanh 界giới不bất 滅diệt 眾chúng 生sanh 界giới不bất 盡tận 眾chúng 生sanh 界giới不bất 長trưởng 眾chúng 生sanh 界giới不bất 虛hư 眾chúng 生sanh 界giới不bất 二nhị 眾chúng 生sanh 界giới

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 深thâm 解giải眾chúng 生sanh 界giới 如như 法Pháp 界Giới眾chúng 生sanh 界giới 法Pháp 界Giới無vô 有hữu 二nhị無vô 二nhị 法pháp 中trung無vô 增tăng 無vô 損tổn無vô 生sanh 無vô 滅diệt法pháp 性tánh 真chân 實thật無vô 來lai 無vô 去khứ無vô 所sở 猗ỷ 著trước不bất 作tác 二nhị 相tướng

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 解giải 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới無vô 二nhị 相tướng 故cố菩Bồ 薩Tát 如như 是thị以dĩ 善thiện 方phương 便tiện解giải 深thâm 法Pháp 界Giới住trụ 無vô 相tướng住trụ 清thanh 淨tịnh 妙diệu 相tướng莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân善thiện 能năng 分phân 別biệt一nhất 切thiết 諸chư 相tướng決quyết 定định 究cứu 竟cánh到đáo 於ư 彼bỉ 岸ngạn悉tất 分phân 別biệt 知tri眾chúng 生sanh 之chi 數số普phổ 能năng 現hiện 身thân一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát於ư 諸chư 佛Phật 剎sát心tâm 無vô 所sở 著trước深thâm 入nhập 佛Phật 法Pháp亦diệc 無vô 所sở 染nhiễm分phân 別biệt 義nghĩa 味vị廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết於ư 一nhất 切thiết 法pháp離ly 諸chư 欲dục 際tế而nhi 不bất 斷đoạn 菩Bồ 薩Tát 道Đạo不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 行hành行hành 無vô 盡tận 功công 德đức入nhập 清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới

譬thí 如như 火hỏa 珠châu出xuất 火hỏa 不bất 可khả 窮cùng 盡tận如như 是thị 菩Bồ 薩Tát諸chư 功công 德đức 藏tạng不bất 可khả 窮cùng 盡tận教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh亦diệc 不bất 可khả 盡tận而nhi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát非phi 究cứu 竟cánh非phi 不bất 究cứu 竟cánh非phi 離ly 取thủ非phi 不bất 離ly 取thủ非phi 依y非phi 無vô 依y非phi 世thế 間gian 法pháp非phi 佛Phật 法Pháp非phi 凡phàm 夫phu非phi 得đắc 果quả如như 是thị 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 尊tôn 重trọng 心tâm修tu 習tập 菩Bồ 薩Tát 行hành不bất 教giáo 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 乘Thừa不bất 教giáo 佛Phật 法Pháp不bất 教giáo 世thế 間gian 法pháp不bất 教giáo 眾chúng 生sanh不bất 壞hoại 眾chúng 生sanh不bất 教giáo 正Chánh 道Đạo不bất 壞hoại 正Chánh 道Đạo不bất 教giáo 垢cấu不bất 教giáo 淨tịnh

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 解giải 了liễu諸chư 法pháp 無vô 垢cấu 無vô 淨tịnh知tri 一nhất 切thiết 法pháp無vô 受thọ 無vô 轉chuyển亦diệc 無vô 有hữu 退thoái行hành 是thị 寂tịch 滅diệt甚thậm 深thâm 法Pháp 時thời亦diệc 不bất 生sanh 念niệm

我ngã 今kim 行hành 此thử 法Pháp已dĩ 行hành 此thử 法Pháp當đương 行hành 此thử 法Pháp

未vị 曾tằng 生sanh 念niệm

有hữu 陰ấm 界giới 入nhập 內nội 世thế 間gian外ngoại 世thế 間gian內nội 外ngoại 世thế 間gian一nhất 切thiết 大đại 願nguyện諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 法pháp 中trung無vô 向hướng 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác菩Bồ 薩Tát 佛Phật 乘Thừa亦diệc 復phục 無vô 向hướng諸chư 凡phàm 夫phu 界giới亦diệc 復phục 無vô 向hướng垢cấu 淨tịnh 生sanh 死tử及cập 涅Niết 槃Bàn 界giới

何hà 以dĩ 故cố諸chư 法pháp 無vô 二nhị無vô 不bất 二nhị 故cố

譬thí 如như 虛hư 空không求cầu 之chi 十thập 方phương無vô 有hữu 差sai 別biệt非phi 無vô 虛hư 空không菩Bồ 薩Tát 如như 是thị觀quán 一nhất 切thiết 法pháp悉tất 無vô 差sai 別biệt非phi 不bất 究cứu 竟cánh成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác彼bỉ 最tối 真chân 實thật不bất 違vi 正chánh 行hành普phổ 能năng 示thị 現hiện菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành而nhi 不bất 捨xả 離ly無vô 量lượng 大đại 願nguyện調điều 伏phục 眾chúng 生sanh轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân不bất 壞hoại 因nhân 果quả不bất 違vi 寂tịch 滅diệt平bình 等đẳng 觀quán 法pháp此thử 菩Bồ 薩Tát 悉tất 與dữ 三tam 世thế 諸chư 如Như 來Lai 等đẳng不bất 斷đoạn 佛Phật 性tánh不bất 壞hoại 正Chánh 法Pháp興hưng 隆long 正Chánh 法Pháp辯biện 才tài 無vô 盡tận於ư 諸chư 法pháp 中trung心tâm 無vô 所sở 著trước安an 住trụ 法pháp 堂đường分phân 別biệt 深thâm 法Pháp住trụ 無vô 所sở 畏úy不bất 捨xả 佛Phật 住trụ不bất 違vi 世thế 法pháp普phổ 現hiện 世thế 間gian 等đẳng於ư 世thế 間gian 心tâm 無vô 所sở 著trước菩Bồ 薩Tát 如như 是thị成thành 就tựu 尊tôn 重trọng 智trí 慧tuệ修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh永vĩnh 離ly 世thế 間gian惡ác 道đạo 諸chư 難nạn教giáo 化hóa 成thành 就tựu安an 置trí 三tam 世thế諸chư 佛Phật 法Pháp 中trung堅kiên 固cố 不bất 動động

如như 是thị 教giáo 已dĩ復phục 作tác 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 知tri 恩ân 義nghĩa更cánh 相tương 殺sát 害hại邪tà 見kiến 增tăng 盛thịnh迷mê 惑hoặc 正Chánh 道Đạo煩phiền 惱não 充sung 滿mãn癡si 冥minh 所sở 覆phú設thiết 有hữu 善Thiện 知Tri 識Thức充sung 滿mãn 世thế 間gian皆giai 悉tất 明minh 達đạt智trí 慧tuệ 具cụ 足túc 者giả我ngã 不bất 為vì 此thử 等đẳng修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành

何hà 以dĩ 故cố我ngã 於ư 善thiện 惡ác 人nhân 所sở不bất 求cầu 利lợi 養dưỡng不bất 名danh 譽dự乃nãi 至chí 一nhất 縷lũ及cập 一nhất 愛ái 言ngôn於ư 無vô 量lượng 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo不bất 生sanh 一nhất 念niệm自tự 求cầu 己kỷ 安an但đãn 欲dục 調điều 伏phục一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh淨tịnh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

何hà 以dĩ 故cố一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 如như 是thị 故cố不bất 求cầu 利lợi 養dưỡng不bất 計kế 人nhân 惡ác常thường 應ưng 等đẳng 心tâm行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo怨oán 親thân 等đẳng 觀quán而nhi 無vô 差sai 別biệt欲dục 令linh 究cứu 竟cánh至chí 於ư 彼bỉ 岸ngạn具cụ 足túc 成thành 就tựu無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 八bát 尊Tôn 重Trọng 行Hành

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 九cửu 善Thiện 法Pháp 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 為vì 諸chư 天thiên人nhân沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn乾càn 闥thát 婆bà 等đẳng一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 清thanh 涼lương 法Pháp 池trì守thủ 護hộ 正Chánh 法Pháp佛Phật 種chủng 不bất 絕tuyệt得đắc 清Thanh 淨Tịnh 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố說thuyết 法Pháp 無vô 障chướng 礙ngại得đắc 義Nghĩa 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố義nghĩa 辯biện 不bất 可khả 盡tận得đắc 法Pháp 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố法pháp 辯biện 不bất 可khả 盡tận得đắc 正Chánh 語Ngữ 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố辭từ 辯biện 不bất 可khả 盡tận得đắc 無Vô 障Chướng 礙Ngại 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố說thuyết 義nghĩa 味vị 不bất 可khả 盡tận得đắc 佛Phật 甘Cam 露Lộ 灌Quán 頂Đảnh 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố令linh 眾chúng 生sanh 歡hoan 喜hỷ辯biện 不bất 可khả 盡tận得đắc 自Tự 覺Giác 悟Ngộ 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố同đồng 辯biện 不bất 可khả 盡tận入nhập 同Đồng 辯Biện 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố說thuyết 種chủng 種chủng 義nghĩa名danh 味vị 句cú 身thân 不bất 可khả 盡tận得đắc 正Chánh 語Ngữ 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố無vô 量lượng 辯biện 不bất 可khả 盡tận得đắc 無Vô 量Lượng 讚Tán 歎Thán 陀Đà 羅La 尼Ni 故cố於ư 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới變biến 身thân 如như 佛Phật妙diệu 音âm 具cụ 足túc於ư 一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 障chướng 礙ngại而nhi 作tác 佛Phật 事sự隨tùy 所sở 應ưng 化hóa隨tùy 所sở 解giải 音âm隨tùy 眾chúng 生sanh 根căn以dĩ 廣quảng 長trường 舌thiệt清thanh 淨tịnh 音âm 聲thanh隨tùy 時thời 說thuyết 法Pháp不bất 違vi 大đại 悲bi隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng於ư 一nhất 一nhất 言ngôn出xuất 無vô 量lượng 音âm皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ設thiết 有hữu 眾chúng 生sanh悉tất 知tri 無vô 量lượng不bất 可khả 計kế 阿a 僧tăng 祇kỳ諸chư 語ngữ 言ngôn 法pháp知tri 無vô 量lượng 業nghiệp知tri 無vô 量lượng 報báo如như 是thị 等đẳng 無vô 量lượng 無vô 數số阿a 僧tăng 祇kỳ 眾chúng 生sanh充sung 滿mãn 無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới與dữ 菩Bồ 薩Tát 為vi 眷quyến 屬thuộc菩Bồ 薩Tát 處xử 此thử 會hội 中trung出xuất 一nhất 法Pháp 言ngôn悉tất 令linh 此thử 等đẳng 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 開khai 解giải有hữu 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 諸chư 大đại 眾chúng與dữ 菩Bồ 薩Tát 為vi 眷quyến 屬thuộc亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát復phục 作tác 是thị 念niệm

設thiết 一nhất 毛mao 端đoan 處xứ於ư 一nhất 念niệm 中trung有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên阿a 僧tăng 祇kỳ 大đại 眾chúng 來lai 會hội如như 是thị 念niệm 念niệm 次thứ 第đệ盡tận 過quá 去khứ 未vị 來lai一nhất 切thiết 諸chư 劫kiếp大đại 眾chúng 來lai 會hội猶do 故cố 不bất 盡tận彼bỉ 諸chư 大đại 眾chúng言ngôn 聲thanh 不bất 同đồng所sở 問vấn 各các 異dị

菩Bồ 薩Tát 聞văn 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 問vấn 難nan心tâm 無vô 所sở 畏úy而nhi 作tác 是thị 念niệm

設thiết 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 來lai 問vấn 難nan猶do 以dĩ 一nhất 言ngôn決quyết 其kỳ 疑nghi 網võng皆giai 令linh 歡hoan 喜hỷ

菩Bồ 薩Tát 說thuyết 法Pháp言ngôn 不bất 虛hư 妄vọng於ư 一nhất 一nhất 言ngôn有hữu 無vô 量lượng 無vô 邊biên智trí 慧tuệ 莊trang 嚴nghiêm成thành 就tựu 無vô 邊biên諸chư 功công 德đức 藏tạng慧tuệ 光quang 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 諸chư 法pháp具cụ 足túc 成thành 就tựu一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí此thử 菩Bồ 薩Tát 安an 住trụ善thiện 法Pháp 行hành 已dĩ能năng 自tự 清thanh 淨tịnh亦diệc 能năng 饒nhiêu 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh如như 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới乃nãi 至chí 無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 稱xưng 數số諸chư 世thế 界giới 中trung自tự 化hóa 其kỳ 身thân為vi 真chân 金kim 色sắc妙diệu 音âm 具cụ 足túc於ư 一nhất 切thiết 法pháp無vô 所sở 障chướng 礙ngại而nhi 作tác 佛Phật 事sự以dĩ 無vô 量lượng 無vô 邊biên清thanh 淨tịnh 法Pháp 門môn化hóa 度độ 眾chúng 生sanh

佛Phật 子tử此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 身thân

入nhập 無vô 量lượng 無vô 邊biên 法Pháp 界Giới 身thân除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 世thế 間gian 故cố未vị 來lai 身thân一nhất 切thiết 趣thú 生sanh 故cố不bất 生sanh 身thân深thâm 樂nhạo 不bất 生sanh 平bình 等đẳng 法pháp 故cố不bất 滅diệt 身thân一nhất 切thiết 諸chư 法pháp言ngôn 語ngữ 斷đoạn 故cố不bất 實thật 身thân如như 如như 真chân 實thật 故cố離ly 癡si 妄vọng 身thân隨tùy 應ứng 化hóa 故cố無vô 來lai 去khứ 身thân離ly 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 故cố不bất 壞hoại 身thân法Pháp 界Giới 性tánh 無vô 壞hoại 故cố一nhất 相tướng 身thân三tam 世thế 語ngữ 言ngôn 道đạo 斷đoạn 故cố無vô 相tướng 身thân善thiện 分phân 別biệt 諸chư 法pháp 相tướng 故cố

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát成thành 就tựu 如như 是thị 十thập 種chủng 身thân能năng 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 作tác 舍xá長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 救cứu 護hộ與dữ 大đại 無vô 畏úy 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 歸quy 依y令linh 大đại 安an 隱ẩn 住trụ 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 尊tôn 導đạo開khai 示thị 無vô 上thượng 道Đạo 門môn 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 師sư方phương 便tiện 令linh 入nhập真chân 實thật 法Pháp 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 燈đăng令linh 見kiến 業nghiệp 報báo 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 明minh得đắc 甚thậm 深thâm 法Pháp 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 炬cự令linh 離ly 愚ngu 癡si解giải 真chân 法Pháp 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 光quang令linh 得đắc 明minh 地địa 故cố為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 趣thú 趣thú 燈đăng顯hiển 現hiện 如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực 故cố是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 九cửu 善Thiện 法Pháp 行Hành此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát安an 住trụ 善Thiện 法Pháp 行Hành 已dĩ為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 清thanh 涼lương 法Pháp 池trì得đắc 佛Phật 甚thậm 深thâm諸chư 法Pháp 底để 故cố

佛Phật 子tử何hà 等đẳng 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 真Chân 實Thật 行Hành

此thử 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu第đệ 一nhất 誠thành 諦đế 之chi 語ngữ如như 說thuyết 能năng 行hành如như 行hành 能năng 說thuyết此thử 菩Bồ 薩Tát 學học 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 真chân 實thật 語ngữ入nhập 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 性tánh與dữ 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 善thiện 根căn 等đẳng此thử 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 善thiện 根căn學học 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 無vô 二nhị 語ngữ隨tùy 順thuận 如Như 來Lai一Nhất 切Thiết 智Trí 慧Tuệ此thử 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu眾chúng 生sanh 是thị 處xứ 非phi 處xứ 智trí眾chúng 生sanh 去khứ 來lai 現hiện 在tại一nhất 切thiết 業nghiệp 報báo 智trí眾chúng 生sanh 諸chư 根căn 具cụ 足túc不bất 具cụ 足túc 智trí眾chúng 生sanh 種chủng 種chủng 性tánh 智trí眾chúng 生sanh 種chủng 種chủng 欲dục 智trí眾chúng 生sanh 一nhất 切thiết 至chí 處xứ 道Đạo 智trí一nhất 切thiết 禪thiền 定định解giải 脫thoát 三tam 昧muội正chánh 受thọ 垢cấu 淨tịnh 起khởi 時thời 非phi 時thời 轉chuyển 智trí過quá 去khứ 一nhất 切thiết 世thế 界giới 成thành 壞hoại 智trí無vô 障chướng 礙ngại 天thiên 眼nhãn 智trí漏lậu 盡tận 智trí而nhi 不bất 捨xả 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành

何hà 以dĩ 故cố欲dục 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh調điều 伏phục 清thanh 淨tịnh 故cố

菩Bồ 薩Tát 復phục 作tác 是thị 念niệm

我ngã 見kiến 眾chúng 生sanh受thọ 無vô 量lượng 苦khổ若nhược 未vị 度độ 此thử 等đẳng先tiên 成thành 正chánh 覺giác是thị 所sở 不bất 應ưng我ngã 當đương 滿mãn 足túc 大đại 願nguyện然nhiên 後hậu 成thành 佛Phật令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh志chí 求cầu 菩Bồ 提Đề究cứu 竟cánh 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn

何hà 以dĩ 故cố非phi 眾chúng 生sanh 請thỉnh我ngã 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành我ngã 自tự 發phát 心tâm普phổ 為vì 眾chúng 生sanh欲dục 令linh 究cứu 竟cánh得đắc 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí是thị 故cố我ngã 於ư 一nhất 切thiết最tối 為vi 殊thù 勝thắng不bất 著trước 眾chúng 生sanh 故cố我ngã 於ư 一nhất 切thiết得đắc 為vi 最tối 上thượng調điều 御ngự 眾chúng 生sanh 故cố我ngã 離ly 一nhất 切thiết 闇ám解giải 無vô 眾chúng 生sanh 際tế 故cố我ngã 得đắc 所sở 應ưng 得đắc本bổn 願nguyện 具cụ 足túc 故cố我ngã 善thiện 變biến 化hóa菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 故cố我ngã 有hữu 善thiện 攝nhiếp 取thủ三tam 世thế 諸chư 佛Phật所sở 護hộ 念niệm 故cố

此thử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát不bất 捨xả 本bổn 願nguyện 故cố得đắc 入nhập 無vô 上thượng智trí 慧tuệ 莊trang 嚴nghiêm隨tùy 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 所sở 應ứng悉tất 能năng 化hóa 度độ隨tùy 其kỳ 本bổn 願nguyện悉tất 滿mãn 足túc 已dĩ得đắc 一nhất 切thiết 法pháp自tự 在tại 智trí 慧tuệ令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 清thanh 淨tịnh於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 能năng 遍biến 遊du十thập 方phương 世thế 界giới於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 能năng 往vãng 詣nghệ無vô 量lượng 佛Phật 國quốc於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 見kiến 無vô 量lượng無vô 數số 諸chư 佛Phật及cập 莊trang 嚴nghiêm 剎sát示thị 現hiện 如Như 來Lai自tự 在tại 神thần 力lực究cứu 竟cánh 法Pháp 界Giới虛hư 空không 界giới 等đẳng其kỳ 身thân 無vô 量lượng隨tùy 應ứng 悉tất 現hiện無vô 量lượng 無vô 礙ngại而nhi 無vô 所sở 依y於ư 自tự 身thân 中trung普phổ 現hiện 佛Phật 剎sát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 諸chư 法pháp三tam 世thế 諸chư 佛Phật皆giai 悉tất 顯hiển 現hiện

此thử 菩Bồ 薩Tát 知tri 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 想tưởng種chủng 種chủng 欲dục業nghiệp 報báo 清thanh 淨tịnh隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng為vi 現hiện 其kỳ 身thân而nhi 調điều 伏phục 之chi解giải 一nhất 切thiết 法pháp如như 幻huyễn如như 化hóa如như 電điện眾chúng 生sanh 如như 夢mộng此thử 菩Bồ 薩Tát 義nghĩa 身thân 味vị 身thân不bất 可khả 窮cùng 盡tận清thanh 淨tịnh 正chánh 念niệm決quyết 定định 了liễu 知tri一nhất 切thiết 諸chư 法pháp入nhập 諸chư 三tam 昧muội無vô 上thượng 智trí 慧tuệ寂tịch 靜tĩnh 觀quán 察sát不bất 二nhị 之chi 地địa一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 依y 二nhị 法pháp菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 大đại 悲bi 心tâm修tu 習tập 如như 是thị諸chư 深thâm 妙diệu 法Pháp寂tịch 靜tĩnh 究cứu 竟cánh得đắc 佛Phật 十Thập 力Lực入nhập 因Nhân 陀Đà 羅La 網võng法Pháp 界Giới 自tự 在tại成thành 就tựu 如Như 來Lai無vô 礙ngại 解giải 脫thoát人nhân 中trung 雄hùng 猛mãnh大đại 師sư 子tử 吼hống得đắc 無vô 所sở 畏úy為vi 法Pháp 轉Chuyển 輪Luân 王Vương能năng 轉chuyển 無vô 礙ngại清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân成thành 就tựu 智trí 慧tuệ 解giải 脫thoát了liễu 知tri 一nhất 切thiết世thế 間gian 所sở 行hành絕tuyệt 生sanh 死tử 迴hồi 流lưu入nhập 智trí 慧tuệ 大đại 海hải悉tất 能năng 饒nhiêu 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh護hộ 持trì 三tam 世thế諸chư 佛Phật 正Chánh 法Pháp窮cùng 盡tận 諸chư 佛Phật方phương 便tiện 大đại 海hải是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát第đệ 十thập 真Chân 實Thật 行Hành此thử 菩Bồ 薩Tát 安an 住trụ真chân 實thật 行hành 已dĩ能năng 令linh 一nhất 切thiết天thiên 人nhân 八bát 部bộ無vô 量lượng 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 歡hoan 喜hỷ

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 18/10/2018 ◊ Cập nhật: 4/1/2022
Đang dùng phương ngữ: BắcNam