大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 二nhị

入Nhập 法Pháp 界Giới 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 四tứ 之chi 九cửu

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử專chuyên 求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức念niệm 因nhân 善Thiện 知Tri 識Thức生sanh 諸chư 善thiện 法Pháp善Thiện 知Tri 識Thức 者giả難nan 見kiến 難nan 遇ngộ見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức滅diệt 諸chư 亂loạn 想tưởng見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 纏triền 障chướng 礙ngại見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức得đắc 薩Tát 婆Bà 若Nhã智trí 慧tuệ 光quang 明minh見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức深thâm 入nhập 佛Phật 海hải見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức得đắc 正Chánh 念Niệm 法Pháp 雲Vân 陀Đà 羅La 尼Ni受thọ 持trì 一nhất 切thiết 佛Phật淨tịnh 法Pháp 輪luân 雲vân見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức具cụ 大đại 悲bi 海hải救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức智trí 慧tuệ 明minh 淨tịnh悉tất 能năng 普phổ 照chiếu諸chư 法Pháp 界Giới 海hải

時thời 喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên以dĩ 威uy 神thần 力lực加gia 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử讚tán 善Thiện 知Tri 識Thức詣nghệ 善Thiện 知Tri 識Thức恭cung 敬kính 供cúng 養dường善Thiện 知Tri 識Thức 者giả則tắc 是thị 菩Bồ 提Đề善Thiện 知Tri 識Thức 者giả則tắc 是thị 精tinh 進tấn善Thiện 知Tri 識Thức 者giả難nan 見kiến 難nan 遇ngộ善Thiện 知Tri 識Thức 者giả是thị 不bất 可khả 壞hoại 力lực因nhân 善Thiện 知Tri 識Thức遍biến 遊du 十thập 方phương斷đoạn 生sanh 死tử 流lưu悉tất 能năng 成thành 辨biện一nhất 切thiết 大đại 事sự莊trang 嚴nghiêm 正Chánh 道Đạo得đắc 普phổ 門môn 法Pháp 門môn一nhất 切thiết 無vô 礙ngại見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức不bất 離ly 本bổn 處xứ遍biến 至chí 十thập 方phương一nhất 切thiết 佛Phật 所sở

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài即tức 時thời 了liễu 知tri見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức成thành 滿mãn 無vô 量lượng諸chư 大đại 願nguyện 海hải得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh滅diệt 除trừ 未vị 來lai無vô 量lượng 劫kiếp 苦khổ以dĩ 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung修tu 行hành 一nhất 切thiết諸chư 法Pháp 界Giới 法pháp見kiến 十thập 方phương 海hải知tri 未vị 來lai 劫kiếp諸chư 語ngữ 言ngôn 法pháp及cập 菩Bồ 薩Tát 行hành究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành於ư 念niệm 念niệm 中trung得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí神thần 力lực 自tự 在tại諸chư 莊trang 嚴nghiêm 道Đạo等đẳng 三tam 世thế 佛Phật淨tịnh 法Pháp 界Giới 流lưu不bất 離ly 法Pháp 界Giới 境cảnh 界giới而nhi 能năng 往vãng 詣nghệ充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới善Thiện 知Tri 識Thức 所sở

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài往vãng 詣nghệ 喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên見kiến 彼bỉ 夜dạ 天thiên在tại 如Như 來Lai 所sở於ư 大đại 眾chúng 中trung處xử 寶bảo 蓮liên 華hoa師sư 子tử 之chi 座tòa正chánh 受thọ 菩Bồ 薩Tát 普Phổ 光Quang 喜Hỷ 幢Tràng 法Pháp 門Môn一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 眾chúng 妙diệu 雲vân其kỳ 有hữu 見kiến 者giả欣hân 悅duyệt 無vô 厭yếm所sở 謂vị智trí 慧tuệ 行hành 雲vân饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh離ly 於ư 諍tranh 訟tụng不bất 著trước 諸chư 法pháp以dĩ 平bình 等đẳng 心tâm普phổ 攝nhiếp 眾chúng 生sanh顯hiển 三tam 世thế 菩Bồ 薩Tát修tu 行hành 布bố 施thí悉tất 捨xả 內nội 外ngoại難nan 捨xả 之chi 物vật十thập 方phương 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 覩đổ 見kiến

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng菩Bồ 薩Tát 變biến 化hóa 身thân 雲vân充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới現hiện 眾chúng 生sanh 前tiền顯hiển 示thị 正chánh 受thọ不bất 動động 三tam 昧muội覺giác 悟ngộ 眾chúng 生sanh不bất 樂nhạo 三tam 界giới遠viễn 離ly 世thế 間gian滅diệt 除trừ 生sanh 死tử現hiện 天thiên 人nhân 中trung種chủng 種chủng 成thành 敗bại教giáo 諸chư 眾chúng 生sanh修tu 不bất 淨tịnh 觀quán除trừ 淨tịnh 想tưởng 倒đảo說thuyết 有hữu 為vi 行hành無vô 常thường 變biến 易dịch苦khổ 惱não 之chi 法pháp令linh 諸chư 眾chúng 生sanh深thâm 入nhập 佛Phật 戒giới未vị 曾tằng 暫tạm 離ly受thọ 持trì 諸chư 佛Phật清thanh 淨tịnh 禁cấm 戒giới現hiện 無vô 疑nghi 戒giới及cập 以dĩ 香hương 戒giới戒giới 香hương 普phổ 熏huân一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 眾chúng 生sanh 數số 等đẳng妙diệu 色sắc 身thân 雲vân顯hiển 示thị 眾chúng 生sanh截tiệt 諸chư 肢chi 節tiết皆giai 悉tất 能năng 忍nhẫn堪kham 受thọ 眾chúng 苦khổ一nhất 切thiết 訶ha 責trách 惡ác 罵mạ皆giai 悉tất 忍nhẫn 受thọ於ư 彼bỉ 眾chúng 生sanh不bất 生sanh 恚khuể 心tâm恭cung 敬kính 讚tán 歎thán不bất 生sanh 愛ái 心tâm於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh不bất 起khởi 我ngã 慢mạn顯hiển 現hiện 諸chư 法pháp自tự 性tánh 之chi 忍nhẫn顯hiển 現hiện 無vô 盡tận菩Bồ 提Đề 心tâm 智trí除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não修tu 習tập 忍nhẫn 法pháp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành顯hiển 現hiện 清thanh 淨tịnh金kim 剛cang 之chi 身thân顯hiển 現hiện 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 無vô 上thượng 色sắc 身thân隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 諸chư 趣thú 種chủng 種chủng 色sắc 身thân 雲vân勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn現hiện 一Nhất 切Thiết 智Trí勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn現hiện 菩Bồ 提Đề 境cảnh 界giới而nhi 不bất 退thoái 轉chuyển勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn降hàng 伏phục 諸chư 魔ma勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn於ư 生sanh 死tử 海hải悉tất 能năng 救cứu 度độ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết惡ác 道đạo 諸chư 難nạn勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn壞hoại 無vô 智trí 山sơn勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 如Như 來Lai心tâm 無vô 疲bì 倦quyện勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn受thọ 持trì 守thủ 護hộ諸chư 佛Phật 法Pháp 輪luân勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn壞hoại 散tán 一nhất 切thiết諸chư 障chướng 礙ngại 山sơn勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 剎sát得đắc 諸chư 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 精tinh 進tấn教giáo 化hóa 度độ 脫thoát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 種chủng 種chủng 色sắc 身thân 雲vân以dĩ 諸chư 方phương 便tiện除trừ 滅diệt 眾chúng 生sanh愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não悉tất 令linh 歡hoan 喜hỷ厭yếm 惡ác 五ngũ 欲dục讚tán 歎thán 慚tàm 愧quý調điều 伏phục 諸chư 根căn修tu 行hành 無vô 上thượng清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hành身thân 口khẩu 意ý 善thiện顯hiển 現hiện 世thế 間gian一nhất 切thiết 所sở 欲dục皆giai 不bất 可khả 樂lạc建kiến 立lập 眾chúng 生sanh令linh 樂nhạo 正Chánh 法Pháp出xuất 生sanh 正chánh 受thọ九Cửu 次Thứ 第Đệ 定Định除trừ 滅diệt 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 煩phiền 惱não顯hiển 現hiện 菩Bồ 薩Tát諸chư 三tam 昧muội 海hải通thông 明minh 自tự 在tại神thần 力lực 境cảnh 界giới令linh 諸chư 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ身thân 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn滅diệt 煩phiền 惱não 熱nhiệt得đắc 清thanh 涼lương 樂lạc長trưởng 養dưỡng 正Chánh 法Pháp

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 諸chư 趣thú 種chủng 種chủng 身thân 雲vân詣nghệ 一nhất 切thiết 剎sát諸chư 佛Phật 師sư 長trưởng善Thiện 知Tri 識Thức 所sở恭cung 敬kính 供cúng 養dường心tâm 無vô 疲bì 倦quyện受thọ 持trì 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 輪luân究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 佛Phật 海hải顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết 法pháp 海hải顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 實thật 相tướng顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 三tam 昧muội 門môn清thanh 淨tịnh 智trí 慧tuệ分phân 別biệt 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 海hải金kim 剛cang 智trí 慧tuệ壞hoại 散tán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 邪tà 見kiến 山sơn出xuất 生sanh 圓viên 滿mãn 明minh 淨tịnh 慧tuệ 日nhật於ư 一nhất 念niệm 中trung悉tất 能năng 除trừ 滅diệt一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh愚ngu 癡si 闇ám 冥minh令linh 諸chư 眾chúng 生sanh皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ得đắc 薩Tát 婆Bà 若Nhã

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh數số 等đẳng 身thân 雲vân現hiện 種chủng 種chủng 色sắc 身thân不bất 思tư 議nghị 身thân隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng悉tất 現hiện 其kỳ 前tiền以dĩ 無vô 量lượng 音âm為vì 諸chư 眾chúng 生sanh演diễn 說thuyết 世thế 間gian功công 德đức 之chi 藏tạng世thế 間gian 行hành 業nghiệp一nhất 切thiết 三tam 界giới皆giai 不bất 可khả 樂lạc歎thán 離ly 三tam 界giới諸chư 惡ác 邪tà 見kiến遠viễn 離ly 邪tà 道đạo向hướng 一Nhất 切Thiết 智Trí超siêu 出xuất 聲Thanh 聞Văn緣Duyên 覺Giác 之chi 地Địa於ư 有hữu 為vi 無vô 為vi心tâm 無vô 所sở 著trước背bội 捨xả 生sanh 死tử正chánh 向hướng 涅Niết 槃Bàn而nhi 亦diệc 不bất 捨xả諸chư 趣thú 往vãng 來lai不bất 捨xả 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí

又hựu 於ư 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng出xuất 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng變biến 化hóa 身thân 雲vân普phổ 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 前tiền修tu 普Phổ 賢Hiền 行hành滿mãn 普Phổ 賢Hiền 願nguyện讚tán 歎thán 究cứu 竟cánh一nhất 切thiết 大đại 願nguyện於ư 念niệm 念niệm 中trung嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 海hải於ư 念niệm 念niệm 中trung恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 能năng 受thọ 持trì一nhất 切thiết 法pháp 海hải於ư 念niệm 念niệm 中trung一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 等đẳng法Pháp 界Giới 方phương 便tiện 海hải住trụ 持trì 一nhất 切thiết 剎sát一nhất 切thiết 劫kiếp淨tịnh 一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo未vị 曾tằng 休hưu 息tức於ư 念niệm 念niệm 中trung悉tất 入nhập 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 力lực究cứu 竟cánh 三tam 世thế 方phương 便tiện 海hải於ư 一nhất 切thiết 剎sát現hiện 自tự 在tại 力lực令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành成thành 滿mãn 大đại 願nguyện得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí

又hựu 於ư 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng出xuất 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 等đẳng 身thân 雲vân悉tất 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 前tiền顯hiển 現hiện 無vô 量lượng一Nhất 切Thiết 智Trí 力lực不bất 可khả 窮cùng 盡tận無vô 能năng 壞hoại 者giả修tu 不bất 退thoái 轉chuyển菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành於ư 生sanh 死tử 法pháp心tâm 無vô 所sở 染nhiễm降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma滅diệt 煩phiền 惱não 力lực壞hoại 散tán 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại 山sơn 力lực具cụ 大đại 悲bi 力lực於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành心tâm 無vô 疲bì 倦quyện震chấn 動động 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 世thế 界giới令linh 眾chúng 生sanh 喜hỷ轉chuyển 淨tịnh 法Pháp 輪luân建kiến 立lập 法Pháp 幢tràng制chế 諸chư 外ngoại 道đạo修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí

又hựu 於ư 一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng出xuất 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 等đẳng種chủng 種chủng 色sắc 身thân 雲vân充sung 滿mãn 無vô 量lượng諸chư 眾chúng 生sanh 界giới隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng現hiện 菩Bồ 薩Tát 行hành智trí 力lực 精tinh 進tấn度độ 眾chúng 生sanh 海hải分phân 別biệt 了liễu 知tri一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm心tâm 所sở 行hành 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 諸chư 根căn 海hải一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 行hành 海hải教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh未vị 曾tằng 失thất 時thời明minh 淨tịnh 智trí 慧tuệ究cứu 竟cánh 法pháp 性tánh於ư 念niệm 念niệm 中trung明minh 淨tịnh 智trí 慧tuệ充sung 滿mãn 法Pháp 界Giới了liễu 知tri 一nhất 切thiết世thế 界giới 成thành 敗bại及cập 其kỳ 莊trang 嚴nghiêm自tự 在tại 神thần 力lực詣nghệ 諸chư 佛Phật 所sở恭cung 敬kính 供cúng 養dường守thủ 護hộ 受thọ 持trì正Chánh 法Pháp 輪luân 雲vân如như 是thị 顯hiển 現hiện智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật悉tất 令linh 眾chúng 生sanh皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ熙hi 怡di 悅duyệt 樂lạc身thân 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn除trừ 滅diệt 熱nhiệt 惱não遠viễn 離ly 憂ưu 慼thích棄khí 捨xả 眾chúng 惡ác調điều 伏phục 諸chư 根căn心tâm 得đắc 解giải 脫thoát於ư 一Nhất 切Thiết 智Trí得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển如như 顯hiển 現hiện 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật化hóa 度độ 眾chúng 生sanh顯hiển 現hiện 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 功công 德đức化hóa 度độ 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng顯hiển 現hiện 喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên從tùng 初sơ 發phát 心tâm所sở 為vi 功công 德đức求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức往vãng 詣nghệ 諸chư 佛Phật恭cung 敬kính 供cúng 養dường修tu 習tập 善thiện 根căn行hành 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật難nan 捨xả 能năng 施thí行hành 尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật棄khí 捐quyên 天thiên 下hạ宮cung 殿điện 眷quyến 屬thuộc出xuất 家gia 學học 道Đạo淨tịnh 修tu 禁cấm 戒giới行hành 羼Sằn 提Đề 波Ba 羅La 蜜Mật一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 加gia 惡ác 言ngôn無vô 量lượng 逼bức 切thiết皆giai 悉tất 能năng 忍nhẫn行hành 毘Tỳ 梨Lê 耶Da 波Ba 羅La 蜜Mật修tu 諸chư 苦khổ 行hành專chuyên 求cầu 菩Bồ 提Đề其kỳ 心tâm 堅kiên 固cố而nhi 不bất 退thoái 轉chuyển行hành 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật諸chư 方phương 便tiện 道đạo滿mãn 足túc 清thanh 淨tịnh禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật於ư 諸chư 三tam 昧muội而nhi 得đắc 自tự 在tại究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết諸chư 三tam 昧muội 海hải相tương 續tục 次thứ 第đệ未vị 曾tằng 斷đoạn 絕tuyệt行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật清thanh 淨tịnh 菩Bồ 薩Tát圓viên 滿mãn 智trí 慧tuệ出xuất 明minh 淨tịnh 慧tuệ 日nhật無vô 盡tận 慧tuệ 藏tạng究cứu 竟cánh 智trí 海hải行hành 方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật出xuất 生sanh 一nhất 切thiết諸chư 方phương 便tiện 身thân方phương 便tiện 功công 德đức方phương 便tiện 清thanh 淨tịnh方phương 便tiện 本bổn 事sự行hành 願Nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật出xuất 生sanh 一nhất 切thiết諸chư 願nguyện 淨tịnh 身thân成thành 滿mãn 諸chư 願nguyện隨tùy 應ứng 行hành 願nguyện及cập 願Nguyện 波Ba 羅La 蜜Mật 本bổn 事sự行hành 力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật因nhân 緣duyên 功công 德đức力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật 方phương 便tiện 海hải分phân 別biệt 演diễn 說thuyết力Lực 波Ba 羅La 蜜Mật 本bổn 事sự行hành 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 出xuất 生sanh智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 淨tịnh 身thân智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 說thuyết智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 境cảnh 界giới智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 所sở 攝nhiếp智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 光quang 明minh智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 本bổn 事sự智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 分phân 別biệt 行hành智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 深thâm 入nhập智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật攝nhiếp 取thủ 諸chư 法pháp隨tùy 順thuận 知tri 法pháp知tri 業nghiệp知tri 剎sát知tri 劫kiếp知tri 三tam 世thế知tri 佛Phật 出xuất 世thế知tri 佛Phật 智trí知tri 菩Bồ 薩Tát知tri 菩Bồ 薩Tát 智trí知tri 菩Bồ 薩Tát 住trụ知tri 菩Bồ 薩Tát 功công 德đức知tri 菩Bồ 薩Tát 迴hồi 向hướng知tri 諸chư 大đại 願nguyện知tri 轉chuyển 法Pháp 輪luân知tri 分phân 別biệt 法pháp知tri 入nhập 法pháp 海hải知tri 方phương 便tiện 海hải知tri 法pháp 旋toàn 流lưu知tri 諸chư 法pháp 趣thú如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng皆giai 悉tất 顯hiển 現hiện化hóa 度độ 眾chúng 生sanh

又hựu 於ư 一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng出xuất 無vô 量lượng 身thân 雲vân所sở 謂vị阿A 迦Ca 尼Ni 吒Tra 天Thiên 身thân 雲vân淨Tịnh 居Cư 天Thiên 身thân 雲vân善Thiện 現Hiện 天Thiên 身thân 雲vân不Bất 熱Nhiệt 天Thiên 身thân 雲vân果Quả 實Thật 天Thiên 身thân 雲vân遍Biến 淨Tịnh 天Thiên 身thân 雲vân無Vô 量Lượng 淨Tịnh 天Thiên 身thân 雲vân少Thiểu 淨Tịnh 天Thiên 身thân 雲vân淨Tịnh 果Quả 天Thiên 身thân 雲vân無Vô 量Lượng 淨Tịnh 果Quả 天Thiên 身thân 雲vân少Thiểu 淨Tịnh 果Quả 天Thiên 身thân 雲vân光Quang 音Âm 天Thiên 身thân 雲vân無Vô 量Lượng 光Quang 音Âm 天Thiên 身thân 雲vân少Thiểu 光Quang 音Âm 天Thiên 身thân 雲vân大Đại 梵Phạm 天Thiên 身thân 雲vân梵Phạm 輔Phụ 天Thiên 身thân 雲vân梵Phạm 身Thân 天Thiên 身thân 雲vân他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương及cập 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天thiên 子tử天thiên 女nữ 身thân 雲vân化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương及cập 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 子tử天thiên 女nữ 身thân 雲vân兜Đâu 率Suất 天Thiên 王Vương及cập 兜Đâu 率Suất 天thiên 子tử天thiên 女nữ 身thân 雲vân夜Dạ 摩Ma 天Thiên 王Vương及cập 夜Dạ 摩Ma 天thiên 子tử天thiên 女nữ 身thân 雲vân三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 王Vương及cập 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 天thiên 子tử天thiên 女nữ 身thân 雲vân提Đề 頭Đầu 賴Lại 吒Tra 天Thiên 王Vương及cập 一nhất 切thiết 乾càn 闥thát 婆bà男nam 女nữ 身thân 雲vân毘Tỳ 樓Lâu 勒Lặc 叉Xoa 天Thiên 王Vương及cập 一nhất 切thiết 鳩cưu 槃bàn 荼đồ男nam 女nữ 身thân 雲vân毘Tỳ 樓Lâu 博Bác 叉Xoa 天Thiên 王Vương及cập 一nhất 切thiết 龍long男nam 女nữ 身thân 雲vân毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương及cập 一nhất 切thiết 夜dạ 叉xoa男nam 女nữ 身thân 雲vân緊khẩn 那na 羅la 王vương及cập 一nhất 切thiết 緊khẩn 那na 羅la男nam 女nữ 身thân 雲vân摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương及cập 一nhất 切thiết 摩ma 睺hầu 羅la 伽già男nam 女nữ 身thân 雲vân迦ca 樓lâu 羅la 王vương及cập 一nhất 切thiết 迦ca 樓lâu 羅la男nam 女nữ 身thân 雲vân阿a 脩tu 羅la 王vương及cập 一nhất 切thiết 阿a 脩tu 羅la男nam 女nữ 身thân 雲vân閻Diêm 羅La 王Vương及cập 一nhất 切thiết 閻Diêm 羅La 王Vương男nam 女nữ 身thân 雲vân人nhân 王vương 身thân 雲vân男nam 子tử 女nữ 人nhân童đồng 男nam 童đồng 女nữ 身thân 雲vân出xuất 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 諸chư 趣thú 身thân 雲vân聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác仙tiên 人nhân 身thân 雲vân地địa 水thủy 火hỏa 風phong 神thần海hải 神thần河hà 神thần山sơn 神thần林lâm 神thần樹thụ 神thần穀cốc 神thần味vị 神thần藥dược 草thảo 神thần園viên 觀quán 神thần城thành 郭quách 神thần道Đạo 場Tràng 神thần夜dạ 神thần晝trú 神thần虛hư 空không 神thần方phương 神thần道đạo 路lộ 神thần身thân 形hình 神thần金Kim 剛Cang 力Lực 士Sĩ 神thần出xuất 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 身thân 雲vân充sung 滿mãn 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới 法Pháp 界Giới

為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh現hiện 喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên從tùng 初sơ 發phát 心tâm所sở 行hành 功công 德đức積tích 集tập 無vô 量lượng諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật次thứ 第đệ 受thọ 生sanh死tử 此thử 生sanh 彼bỉ及cập 其kỳ 名danh 號hiệu近cận 善Thiện 知Tri 識Thức值trị 遇ngộ 諸chư 佛Phật聞văn 持trì 正Chánh 法Pháp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành得đắc 諸chư 三tam 昧muội次thứ 第đệ 覩đổ 見kiến一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát及cập 諸chư 如Như 來Lai次thứ 第đệ 諸chư 劫kiếp得đắc 淨tịnh 智trí 慧tuệ深thâm 入nhập 法Pháp 界Giới觀quán 察sát 眾chúng 生sanh知tri 眾chúng 生sanh 海hải死tử 此thử 生sanh 彼bỉ得đắc 淨tịnh 天thiên 耳nhĩ次thứ 第đệ 悉tất 聞văn一nhất 切thiết 音âm 聲thanh知tri 他tha 心tâm 智trí次thứ 第đệ 了liễu 知tri眾chúng 生sanh 心tâm 念niệm無vô 依y 神thần 足túc次thứ 第đệ 自tự 在tại充sung 滿mãn 十thập 方phương得đắc 諸chư 菩Bồ 薩Tát次thứ 第đệ 法Pháp 門môn究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát諸chư 法Pháp 門môn 海hải菩Bồ 薩Tát 自tự 在tại菩Bồ 薩Tát 精tinh 進tấn菩Bồ 薩Tát 得đắc 證chứng 正chánh 趣thú離ly 生sanh 眾chúng 生sanh 想tưởng菩Bồ 薩Tát 想tưởng菩Bồ 薩Tát 勝thắng 妙diệu清thanh 淨tịnh 功công 德đức如như 是thị 等đẳng 類loại一nhất 切thiết 功công 德đức彼bỉ 化hóa 身thân 雲vân悉tất 為vì 眾chúng 生sanh以dĩ 諸chư 音âm 聲thanh分phân 別biệt 解giải 說thuyết開khai 示thị 顯hiển 現hiện所sở 謂vị風phong 輪luân 音âm 聲thanh水thủy 輪luân 音âm 聲thanh火hỏa 焰diễm 音âm 聲thanh大đại 海hải 音âm 聲thanh大đại 地địa 震chấn 動động 音âm 聲thanh山sơn 王vương 相tương 擊kích 音âm 聲thanh天thiên 城thành 震chấn 動động 音âm 聲thanh天thiên 寶bảo 音âm 聲thanh諸chư 天thiên 音âm 聲thanh龍long 王vương 音âm 聲thanh夜dạ 叉xoa 王vương乾càn 闥thát 婆bà 王vương阿a 脩tu 羅la 王vương迦ca 樓lâu 羅la 王vương緊khẩn 那na 羅la 王vương摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương 等đẳng 音âm 聲thanh人nhân 王vương 音âm 聲thanh梵Phạm 王Vương 音âm 聲thanh天thiên 女nữ 歌ca 頌tụng 音âm 聲thanh天thiên 樂nhạc 音âm 聲thanh摩ma 尼ni 寶bảo 王vương 音âm 聲thanh如Như 來Lai 音âm 聲thanh菩Bồ 薩Tát 音âm 聲thanh如Như 來Lai 化hóa 身thân 音âm 聲thanh以dĩ 如như 是thị 等đẳng種chủng 種chủng 音âm 聲thanh為vì 諸chư 眾chúng 生sanh分phân 別biệt 演diễn 說thuyết喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên從tùng 初sơ 發phát 心tâm一nhất 切thiết 功công 德đức

彼bỉ 一nhất 一nhất 身thân 雲vân說thuyết 此thử 法Pháp 時thời念niệm 念niệm 中trung於ư 一nhất 一nhất 方phương嚴nghiêm 淨tịnh 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết諸chư 佛Phật 世thế 界giới無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh滅diệt 惡ác 道đạo 苦khổ無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 天thiên 樂lạc無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh度độ 生sanh 死tử 海hải無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh安an 立lập 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 地Địa無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh得đắc 菩Bồ 薩Tát 不Bất 可Khả 思Tư 議Nghị 喜Hỷ 幢Tràng 自Tự 在Tại 法Pháp 門Môn於ư 念niệm 念niệm 中trung無vô 量lượng 無vô 邊biên 眾chúng 生sanh住trụ 如Như 來Lai 地Địa

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử皆giai 得đắc 見kiến 聞văn如như 上thượng 一nhất 切thiết諸chư 奇kỳ 特đặc 事sự正chánh 念niệm 思tư 惟duy觀quán 察sát 分phân 別biệt深thâm 入nhập 定định 智trí安an 住trụ 平bình 等đẳng

何hà 以dĩ 故cố與dữ 彼bỉ 夜dạ 天thiên先tiên 同đồng 行hành 故cố佛Phật 護hộ 念niệm 故cố成thành 就tựu 不bất 可khả 思tư 議nghị諸chư 善thiện 根căn 故cố具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 根căn 故cố生sanh 佛Phật 家gia 故cố得đắc 善Thiện 知Tri 識Thức 力lực 故cố一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật神thần 力lực 持trì 故cố盧Lô 舍Xá 那Na 佛Phật本bổn 願nguyện 力lực 故cố善thiện 根căn 熟thục 故cố堪kham 受thọ 普Phổ 賢Hiền菩Bồ 薩Tát 行hành 故cố

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài得đắc 菩Bồ 薩Tát 歡hoan 喜hỷ淨tịnh 光quang 明minh 海hải得đắc 十thập 方phương 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 力lực得đắc 彼bỉ 夜dạ 天thiên離Ly 垢Cấu 喜Hỷ 幢Tràng 法Pháp 門Môn即tức 恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng以dĩ 偈kệ 讚tán 歎thán彼bỉ 夜dạ 天thiên 曰viết

無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
深thâm 學học 最tối 勝thắng 法Pháp
隨tùy 應ứng 所sở 受thọ 化hóa
顯hiển 現hiện 妙diệu 色sắc 身thân


了liễu 知tri 諸chư 群quần 生sanh
愚ngu 癡si 顛điên 倒đảo 惑hoặc
種chủng 種chủng 身thân 方phương 便tiện
度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 類loại


清thanh 淨tịnh 妙diệu 法Pháp 身thân
除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 熱nhiệt
非phi 二nhị 現hiện 有hữu 二nhị
為vì 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố


陰ấm 入nhập 及cập 諸chư 界giới
皆giai 悉tất 無vô 所sở 著trước
具cụ 行hành 及cập 色sắc 身thân
度độ 脫thoát 一nhất 切thiết 眾chúng


不bất 著trước 內nội 外ngoại 法pháp
越việt 度độ 生sanh 死tử 海hải
明minh 淨tịnh 智trí 慧tuệ 光quang
普phổ 照chiếu 於ư 一nhất 切thiết


喜Hỷ 目Mục 天Thiên 無vô 著trước
除trừ 滅diệt 眾chúng 虛hư 妄vọng
眾chúng 生sanh 樂nhạo 著trước 世thế
為vi 現hiện 佛Phật 法Pháp 力lực


無vô 礙ngại 三tam 昧muội 力lực
一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
出xuất 諸chư 化hóa 身thân 雲vân
供cúng 養dường 十thập 方phương 佛Phật


念niệm 念niệm 中trung 出xuất 生sanh
諸chư 佛Phật 方phương 便tiện 力lực
攝nhiếp 取thủ 諸chư 眾chúng 生sanh
究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 法pháp


觀quán 察sát 諸chư 有hữu 海hải
業nghiệp 行hành 莊trang 嚴nghiêm 身thân
演diễn 說thuyết 無vô 礙ngại 法pháp
令linh 眾chúng 清thanh 淨tịnh 故cố


相tướng 好hảo 自tự 莊trang 嚴nghiêm
猶do 若nhược 普Phổ 賢Hiền 身thân
隨tùy 應ứng 受thọ 化hóa 者giả
顯hiển 現hiện 無vô 量lượng 身thân


爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử偈kệ 讚tán 歎thán 已dĩ白bạch 言ngôn

天thiên 神thần發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm為vi 幾kỷ 時thời 耶da得đắc 此thử 法Pháp 門môn其kỳ 已dĩ 久cửu 如như

爾nhĩ 時thời 夜dạ 天thiên以dĩ 偈kệ 答đáp 言ngôn

憶ức 念niệm 過quá 去khứ 世thế
無vô 量lượng 剎sát 塵trần 劫kiếp
爾nhĩ 時thời 有hữu 一nhất 劫kiếp
名danh 曰viết 寂Tịch 靜Tĩnh 音Âm


有hữu 都đô 名danh 香hương 水thủy
其kỳ 王vương 名danh 智Trí 慧Tuệ
十thập 二nhị 億ức 百bách 千thiên
那na 由do 四tứ 天thiên 下hạ


彼bỉ 聖thánh 轉Chuyển 輪Luân 王Vương
清thanh 淨tịnh 妙diệu 色sắc 身thân
三tam 十thập 二nhị 相tướng 具cụ
八bát 十thập 好hảo 莊trang 嚴nghiêm


妙diệu 身thân 清thanh 淨tịnh 藏tạng
閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 色sắc
光quang 明minh 照chiếu 一nhất 切thiết
詳tường 步bộ 遊du 虛hư 空không


彼bỉ 王vương 有hữu 千thiên 子tử
勇dũng 猛mãnh 身thân 端đoan 正chánh
大đại 臣thần 有hữu 一nhất 億ức
智trí 慧tuệ 悉tất 賢hiền 明minh


采thải 女nữ 有hữu 十thập 億ức
端đoan 嚴nghiêm 如như 天thiên 后hậu
大đại 慈từ 心tâm 柔nhu 軟nhuyễn
瞻chiêm 奉phụng 給cấp 侍thị 王vương


彼bỉ 聖thánh 轉Chuyển 輪Luân 王Vương
常thường 以dĩ 正Chánh 法Pháp 治trị
統thống 領lãnh 諸chư 山sơn 地địa
一nhất 切thiết 四tứ 天thiên 下hạ


我ngã 時thời 為vi 寶bảo 女nữ
具cụ 足túc 淨tịnh 梵Phạn 音âm
身thân 出xuất 金kim 色sắc 光quang
周chu 照chiếu 四tứ 萬vạn 里lý


日nhật 光quang 既ký 已dĩ 沒một
中trung 夜dạ 閑nhàn 寂tịch 然nhiên
我ngã 當đương 於ư 爾nhĩ 時thời
神thần 瑞thụy 降giáng 善thiện 夢mộng


見kiến 佛Phật 出xuất 世thế 間gian
號hiệu 曰viết 功Công 德Đức 海Hải
顯hiển 現hiện 自tự 在tại 力lực
充sung 滿mãn 十thập 方phương 界giới


放phóng 大đại 光quang 明minh 海hải
一nhất 切thiết 剎sát 塵trần 等đẳng
無vô 量lượng 自tự 在tại 身thân
充sung 滿mãn 於ư 十thập 方phương


大đại 地địa 六lục 種chủng 動động
自tự 然nhiên 出xuất 妙diệu 音âm
如Như 來Lai 興hưng 出xuất 世thế
天thiên 人nhân 悉tất 歡hoan 喜hỷ


一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 中trung
出xuất 佛Phật 化hóa 身thân 海hải
充sung 滿mãn 十thập 方phương 界giới
隨tùy 應ứng 而nhi 說thuyết 法Pháp


我ngã 夢mộng 見kiến 如như 是thị
如Như 來Lai 自tự 在tại 力lực
聞văn 說thuyết 深thâm 妙diệu 法Pháp
其kỳ 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ


一nhất 萬vạn 夜dạ 天thiên 神thần
充sung 滿mãn 虛hư 空không 中trung
讚tán 歎thán 彼bỉ 如Như 來Lai
聞văn 已dĩ 即tức 覺giác 悟ngộ


彼bỉ 天thiên 告cáo 我ngã 言ngôn
賢Hiền 慧Tuệ 女Nữ 速tốc 起khởi
佛Phật 已dĩ 興hưng 汝nhữ 國quốc
劫kiếp 海hải 難nan 值trị 遇ngộ


聞văn 此thử 音âm 歡hoan 喜hỷ
即tức 見kiến 明minh 淨tịnh 光quang
觀quán 察sát 從tùng 何hà 來lai
道Đạo 場Tràng 樹thụ 王vương 所sở


時thời 見kiến 如Như 來Lai 身thân
猶do 若nhược 寶bảo 山sơn 王vương
一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng 中trung
放phóng 大đại 光quang 明minh 海hải


見kiến 佛Phật 自tự 在tại 力lực
其kỳ 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ
即tức 發phát 弘hoằng 誓thệ 願nguyện
令linh 我ngã 獲hoạch 此thử 德đức


我ngã 時thời 覺giác 大đại 王vương
普phổ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc
見kiến 彼bỉ 佛Phật 光quang 明minh
歡hoan 喜hỷ 心tâm 無vô 量lượng


我ngã 時thời 與dữ 彼bỉ 王vương
無vô 量lượng 那na 由do 他tha
眷quyến 屬thuộc 四tứ 種chủng 兵binh
往vãng 詣nghệ 如Như 來Lai 所sở


我ngã 於ư 二nhị 萬vạn 歲tuế
供cúng 養dường 彼bỉ 如Như 來Lai
七thất 寶bảo 四tứ 天thiên 下hạ
一nhất 切thiết 悉tất 奉phụng 施thí


時thời 彼bỉ 如Như 來Lai 說thuyết
功Công 德Đức 普Phổ 雲Vân 經Kinh
大đại 願nguyện 海hải 莊trang 嚴nghiêm
隨tùy 應ứng 度độ 眾chúng 生sanh


我ngã 發phát 如như 是thị 願nguyện
來lai 世thế 作tác 夜dạ 天thiên
諸chư 有hữu 放phóng 逸dật 者giả
悉tất 令linh 遠viễn 離ly 之chi


爾nhĩ 時thời 我ngã 初sơ 發phát
無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm
生sanh 死tử 有hữu 為vi 中trung
未vị 曾tằng 有hữu 忘vong 失thất


從tùng 是thị 後hậu 供cúng 養dường
十thập 億ức 那na 由do 佛Phật
生sanh 死tử 海hải 受thọ 樂lạc
饒nhiêu 益ích 諸chư 群quần 生sanh


初sơ 佛Phật 功Công 德Đức 海Hải
第đệ 二nhị 功Công 德Đức 燈Đăng
第đệ 三tam 寶Bảo 幢Tràng 佛Phật
第đệ 四tứ 虛Hư 空Không 智Trí


第đệ 五ngũ 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng
六lục 無Vô 礙Ngại 音Âm 月Nguyệt
第đệ 七thất 法Pháp 月Nguyệt 王Vương
八bát 圓Viên 滿Mãn 智Trí 燈Đăng


第đệ 九cửu 寶Bảo 焰Diễm 佛Phật
無vô 上thượng 天Thiên 人Nhân 尊Tôn
第đệ 十thập 化Hóa 音Âm 聲Thanh
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường


如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
十thập 億ức 那na 由do 他tha
猶do 未vị 得đắc 慧tuệ 眼nhãn
究cứu 竟cánh 生sanh 死tử 海hải


次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 曰viết 天Thiên 妙Diệu 勝Thắng
世thế 界giới 名danh 寶Bảo 光Quang
五ngũ 百bách 佛Phật 興hưng 世thế


初sơ 佛Phật 圓Viên 滿Mãn 月Nguyệt
第đệ 二nhị 明Minh 淨Tịnh 日Nhật
第đệ 三tam 光Quang 明Minh 佛Phật
四tứ 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương


第đệ 五ngũ 華Hoa 焰Diễm 海Hải
第đệ 六lục 智Trí 慧Tuệ 海Hải
第đệ 七thất 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật
第đệ 八bát 天Thiên 德Đức 藏Tạng


九cửu 光Quang 明Minh 王Vương 幢Tràng
第đệ 十thập 普Phổ 智Trí 王Vương
如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường


未vị 離ly 樂lạc 五ngũ 陰ấm
非phi 樂lạc 生sanh 樂lạc 想tưởng
次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 莊Trang 嚴Nghiêm 梵Phạn 音Âm


爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 蓮Liên 華Hoa 燈Đăng 雲Vân
彼bỉ 有hữu 無vô 量lượng 佛Phật
及cập 其kỳ 大đại 眷quyến 屬thuộc


我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
聞văn 受thọ 持trì 正Chánh 法Pháp
初sơ 佛Phật 寶Bảo 須Tu 彌Di
第đệ 二nhị 功Công 德Đức 海Hải


法Pháp 界Giới 須Tu 彌Di 幢Tràng
第đệ 四tứ 法Pháp 須Tu 彌Di
第đệ 五ngũ 法Pháp 幢Tràng 佛Phật
第đệ 六lục 法Pháp 地Địa 佛Phật


第đệ 七thất 法Pháp 力Lực 佛Phật
第đệ 八bát 虛Hư 空Không 慧Tuệ
第đệ 九cửu 光Quang 焰Diễm 山Sơn
第đệ 十thập 照Chiếu 明Minh 山Sơn


如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
猶do 未vị 了liễu 真chân 實thật
究cứu 竟cánh 諸chư 法pháp 海hải


次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 曰viết 歡Hoan 喜Hỷ 德Đức
爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 曰viết 功Công 德Đức 幢Tràng


彼bỉ 劫kiếp 有hữu 八bát 十thập
那na 由do 他tha 諸chư 佛Phật
無vô 量lượng 供cúng 養dường 具cụ
奉phụng 彼bỉ 諸chư 最tối 勝thắng


初sơ 乾Càn 闥Thát 婆Bà 王Vương
二nhị 壽Thọ 命Mạng 樹Thụ 王Vương
三tam 功Công 德Đức 須Tu 彌Di
第đệ 四tứ 寶Bảo 眼Nhãn 佛Phật


第đệ 五ngũ 盧Lô 舍Xá 那Na
六lục 光Quang 明Minh 莊Trang 嚴Nghiêm
第đệ 七thất 法Pháp 勝Thắng 佛Phật
第đệ 八bát 明Minh 淨Tịnh 德Đức


第đệ 九cửu 世Thế 間Gian 主Chủ
十thập 一Nhất 切Thiết 法Pháp 王Vương
如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường


猶do 未vị 得đắc 妙diệu 智trí
深thâm 入nhập 法Pháp 界Giới 海hải
次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 曰viết 寂Tịch 靜Tĩnh 慧Tuệ


爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 普Phổ 光Quang 明Minh 雲vân
有hữu 千thiên 佛Phật 興hưng 世thế
無vô 量lượng 德đức 莊trang 嚴nghiêm


除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 垢cấu
一nhất 切thiết 眾chúng 清thanh 淨tịnh
初sơ 佛Phật 號hiệu 無Vô 諍Tranh
第đệ 二nhị 無Vô 礙Ngại 力Lực


三tam 法Pháp 界Giới 光Quang 明Minh
四tứ 一Nhất 切Thiết 燈Đăng 王Vương
五ngũ 婆Bà 樓Lâu 那Na 天Thiên
第đệ 六lục 眾Chúng 生Sanh 歸Quy


七thất 忍Nhẫn 圓Viên 滿Mãn 燈Đăng
八bát 法Pháp 具Cụ 足Túc 燈Đăng
九cửu 光Quang 明Minh 嚴Nghiêm 海Hải
第đệ 十thập 光Quang 明Minh 王Vương


如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
猶do 未vị 解giải 真chân 法Pháp
遊du 行hành 一nhất 切thiết 剎sát


次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 曰viết 香Hương 燈Đăng 雲Vân
爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 曰viết 清Thanh 淨Tịnh 起Khởi


一nhất 億ức 佛Phật 興hưng 世thế
嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 劫kiếp
彼bỉ 佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp
我ngã 悉tất 聞văn 受thọ 持trì


初sơ 佛Phật 無Vô 量Lượng 稱Xưng
第đệ 二nhị 法Pháp 海Hải 佛Phật
第đệ 三tam 勇Dũng 猛Mãnh 王Vương
四tứ 功Công 德Đức 法Pháp 王Vương


第đệ 五ngũ 勝Thắng 法Pháp 雲Vân
第đệ 六lục 天Thiên 冠Quan 佛Phật
第đệ 七thất 智Trí 焰Diễm 佛Phật
第đệ 八bát 虛Hư 空Không 音Âm


第đệ 九cửu 等Đẳng 勝Thắng 起Khởi
第đệ 十thập 妙Diệu 德Đức 光Quang
供cúng 彼bỉ 諸chư 佛Phật 已dĩ
成thành 就tựu 八Bát 正Chánh 道Đạo


次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 明Minh 淨Tịnh 堅Kiên 固Cố
爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 曰viết 寶Bảo 幢Tràng 王Vương


五ngũ 百bách 佛Phật 興hưng 世thế
彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 等đẳng
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
求cầu 無vô 礙ngại 法Pháp 門môn


初sơ 佛Phật 圓Viên 滿Mãn 德Đức
第đệ 二nhị 寂Tịch 靜Tĩnh 音Âm
第đệ 三tam 功Công 德Đức 海Hải
第đệ 四tứ 日Nhật 王Vương 佛Phật


第đệ 五ngũ 功Công 德Đức 王Vương
第đệ 六lục 須Tu 彌Di 相Tướng
第đệ 七thất 法Pháp 王Vương 佛Phật
第đệ 八bát 功Công 德Đức 王Vương


第đệ 九cửu 須Tu 彌Di 山Sơn
第đệ 十thập 光Quang 明Minh 王Vương
如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường


我ngã 皆giai 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh
一nhất 切thiết 最tối 勝thắng 道Đạo
猶do 未vị 得đắc 具cụ 足túc
究cứu 竟cánh 深thâm 法pháp 忍nhẫn


次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 曰viết 為vi 勝Thắng 主Chủ
爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 寂Tịch 靜Tĩnh 音Âm 聲Thanh


八bát 十thập 那na 由do 他tha
諸chư 佛Phật 興hưng 出xuất 世thế
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
於ư 彼bỉ 修tu 正Chánh 道Đạo


初sơ 佛Phật 號hiệu 華Hoa 聚Tụ
第đệ 二nhị 海Hải 藏Tạng 佛Phật
第đệ 三tam 功Công 德Đức 起Khởi
第đệ 四tứ 天Thiên 周Chu 羅La


第đệ 五ngũ 摩Ma 尼Ni 藏Tạng
第đệ 六lục 金Kim 山Sơn 佛Phật
第đệ 七thất 寶Bảo 聚Tụ 佛Phật
第đệ 八bát 寂Tịch 靜Tĩnh 幢Tràng


第đệ 九cửu 法Pháp 幢Tràng 佛Phật
第đệ 十thập 智Trí 王Vương 佛Phật
如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường


次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 曰viết 千Thiên 功Công 德Đức
爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 善Thiện 化Hóa 幢Tràng 燈Đăng


六lục 億ức 那na 由do 他tha
諸chư 佛Phật 興hưng 出xuất 世thế
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
彼bỉ 一nhất 切thiết 如Như 來Lai


初sơ 佛Phật 寂Tịch 靜Tĩnh 幢Tràng
第đệ 二nhị 智Trí 慧Tuệ 幢Tràng
第đệ 三tam 百Bách 燈Đăng 佛Phật
四tứ 功Công 德Đức 雲Vân 王Vương


寂Tịch 靜Tĩnh 光Quang 明Minh 王Vương
第đệ 六lục 明Minh 淨Tịnh 日Nhật
第đệ 七thất 法Pháp 燈Đăng 佛Phật
第đệ 八bát 光Quang 焰Diễm 佛Phật


九cửu 天Thiên 功Công 德Đức 藏Tạng
第đệ 十thập 智Trí 慧Tuệ 燈Đăng
如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường


未vị 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn
究cứu 竟cánh 諸chư 法pháp 海hải
次thứ 第đệ 復phục 有hữu 劫kiếp
名danh 無Vô 著Trước 莊Trang 嚴Nghiêm


爾nhĩ 時thời 有hữu 世thế 界giới
名danh 無Vô 量Lượng 勝Thắng 光Quang
時thời 有hữu 三tam 十thập 六lục
那na 由do 他tha 佛Phật 出xuất


如như 是thị 等đẳng 諸chư 佛Phật
我ngã 已dĩ 悉tất 供cúng 養dường
初sơ 功Công 德Đức 須Tu 彌Di
第đệ 二nhị 虛Hư 空Không 心Tâm


第đệ 三tam 莊Trang 嚴Nghiêm 智Trí
第đệ 四tứ 莊Trang 嚴Nghiêm 藏Tạng
五ngũ 法Pháp 音Âm 聲Thanh 海Hải
六lục 持Trì 法Pháp 音Âm 聲Thanh


第đệ 七thất 化Hóa 音Âm 聲Thanh
第đệ 八bát 功Công 德Đức 海Hải
九cửu 功Công 德Đức 海Hải 燈Đăng
第đệ 十thập 功Công 德Đức 幢Tràng


彼bỉ 諸chư 如Như 來Lai 等đẳng
我ngã 皆giai 悉tất 值trị 遇ngộ
功Công 德Đức 幢Tràng 如Như 來Lai
出xuất 興hưng 於ư 世thế 時thời


我ngã 為vi 功Công 德Đức 天Thiên
供cúng 養dường 彼bỉ 最tối 勝thắng
時thời 佛Phật 為vì 我ngã 說thuyết
莊trang 嚴nghiêm 大đại 願nguyện 海hải


陀đà 羅la 尼ni 念niệm 力lực
皆giai 悉tất 能năng 受thọ 持trì
我ngã 得đắc 明minh 淨tịnh 眼nhãn
三tam 昧muội 陀đà 羅la 尼ni


於ư 一nhất 一nhất 念niệm 中trung
悉tất 見kiến 最tối 勝thắng 海hải
出xuất 生sanh 大đại 悲bi 藏tạng
深thâm 入nhập 方phương 便tiện 雲vân


心tâm 淨tịnh 如như 虛hư 空không
悉tất 得đắc 諸chư 佛Phật 力lực
觀quán 察sát 諸chư 眾chúng 生sanh
常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 倒đảo


愚ngu 癡si 闇ám 所sở 覆phú
煩phiền 惱não 起khởi 虛hư 妄vọng
邪tà 見kiến 貪tham 欲dục 等đẳng
無vô 量lượng 諸chư 惡ác 業nghiệp


一nhất 切thiết 諸chư 趣thú 中trung
具cụ 受thọ 不bất 善thiện 報báo
一nhất 切thiết 諸chư 趣thú 中trung
種chủng 種chủng 業nghiệp 受thọ 身thân


生sanh 老lão 病bệnh 死tử 患hoạn
無vô 量lượng 苦khổ 逼bức 迫bách
我ngã 發phát 無vô 上thượng 心tâm
安an 樂lạc 彼bỉ 眾chúng 生sanh


令linh 至chí 諸chư 佛Phật 所sở
成thành 滿mãn 如Như 來Lai 力lực
滿mãn 足túc 大đại 願nguyện 雲vân
常thường 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật


修tu 習tập 於ư 正Chánh 道Đạo
具cụ 足túc 諸chư 功công 德đức
一nhất 向hướng 廣quảng 專chuyên 求cầu
無vô 量lượng 功công 德đức 雲vân


法Pháp 門môn 波Ba 羅La 蜜Mật
充sung 滿mãn 諸chư 法Pháp 界Giới
佛Phật 子tử 我ngã 爾nhĩ 時thời
即tức 得đắc 普Phổ 賢Hiền 行hành


分phân 別biệt 深thâm 法Pháp 界Giới
攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 法pháp
成thành 滿mãn 一nhất 切thiết 地địa
三tam 世thế 方phương 便tiện 海hải
修tu 習tập 無vô 礙ngại 行hành
一nhất 念niệm 具cụ 佛Phật 智trí


善thiện 男nam 子tử爾nhĩ 時thời 智Trí 慧Tuệ 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 者giả豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 是thị 也dã紹thiệu 繼kế 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 姓tánh諸chư 如Như 來Lai 種chủng使sử 不bất 斷đoạn 絕tuyệt時thời 王vương 賢Hiền 慧Tuệ 寶Bảo 女Nữ 者giả我ngã 身thân 是thị 也dã爾nhĩ 時thời 夜dạ 天thiên覺giác 悟ngộ 我ngã 者giả普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát所sở 變biến 化hóa 也dã

我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời初sơ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm發phát 道Đạo 心tâm 已dĩ於ư 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 等đẳng 劫kiếp不bất 墮đọa 惡ác 道đạo常thường 生sanh 天thiên 人nhân覩đổ 見kiến 諸chư 佛Phật乃nãi 至chí 功Công 德Đức 幢Tràng 佛Phật 所sở得đắc 此thử 普Phổ 光Quang 喜Hỷ 幢Tràng 法Pháp 門Môn得đắc 此thử 法Pháp 門môn 已dĩ饒nhiêu 益ích 化hóa 度độ無vô 量lượng 眾chúng 生sanh

善thiện 男nam 子tử我ngã 唯duy 知tri 此thử 法Pháp 門môn諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát於ư 念niệm 念niệm 中trung普phổ 詣nghệ 一nhất 切thiết諸chư 如Như 來Lai 所sở具cụ 足túc 成thành 就tựu精tinh 進tấn 大đại 海hải於ư 念niệm 念niệm 中trung滿mãn 足túc 一nhất 切thiết諸chư 大đại 願nguyện 海hải於ư 念niệm 念niệm 中trung出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 未vị 來lai 劫kiếp菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành於ư 一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát 行hành 中trung出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 等đẳng 身thân彼bỉ 一nhất 一nhất 身thân充sung 滿mãn 一nhất 切thiết諸chư 法Pháp 界Giới 海hải於ư 一nhất 一nhất 法Pháp 界Giới 中trung顯hiển 現hiện 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng現hiện 菩Bồ 薩Tát 行hành於ư 一nhất 一nhất 佛Phật 剎sát 中trung究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 等đẳng 諸chư 佛Phật 海hải於ư 一nhất 一nhất 佛Phật 所sở究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 等đẳng如Như 來Lai 自tự 在tại 神thần 力lực一nhất 一nhất 如Như 來Lai 所sở分phân 別biệt 過quá 去khứ 諸chư 劫kiếp行hành 菩Bồ 薩Tát 行hành一nhất 一nhất 如Như 來Lai 所sở守thủ 護hộ 受thọ 持trì一nhất 切thiết 法Pháp 輪luân究cứu 竟cánh 三tam 世thế 如Như 來Lai諸chư 方phương 便tiện 海hải我ngã 當đương 云vân 何hà能năng 知tri 能năng 說thuyết彼bỉ 功công 德đức 行hành

善thiện 男nam 子tử此thử 佛Phật 眾chúng 中trung有hữu 一nhất 夜dạ 天thiên名danh 曰viết 妙Diệu 德Đức 救Cứu 護Hộ 眾Chúng 生Sanh汝nhữ 詣nghệ 彼bỉ 問vấn云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát學học 菩Bồ 薩Tát 行hành具cụ 菩Bồ 薩Tát 行hành淨tịnh 菩Bồ 薩Tát 行hành

時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử頭đầu 面diện 敬kính 禮lễ喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên 足túc辭từ 退thoái 而nhi 行hành

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử正chánh 念niệm 思tư 惟duy普Phổ 光Quang 喜Hỷ 幢Tràng 法Pháp 門Môn分phân 別biệt 深thâm 入nhập開khai 發phát 顯hiển 現hiện隨tùy 順thuận 善Thiện 知Tri 識Thức 教giáo一nhất 向hướng 專chuyên 求cầu見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức身thân 心tâm 諸chư 根căn普phổ 遊du 方phương 面diện求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức思tư 念niệm 善Thiện 知Tri 識Thức 道Đạo勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn乃nãi 得đắc 值trị 遇ngộ同đồng 善Thiện 知Tri 識Thức一nhất 切thiết 善thiện 根căn具cụ 足túc 成thành 就tựu深thâm 妙diệu 方phương 便tiện因nhân 善Thiện 知Tri 識Thức出xuất 生sanh 長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết 善thiện 根căn發phát 諸chư 大đại 願nguyện於ư 一nhất 切thiết 劫kiếp不bất 離ly 善Thiện 知Tri 識Thức往vãng 詣nghệ 妙Diệu 德Đức 救Cứu 護Hộ 眾Chúng 生Sanh 夜Dạ 天Thiên 所sở

爾nhĩ 時thời 夜dạ 天thiên為vì 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử顯hiển 現hiện 菩Bồ 薩Tát教giáo 化hóa 一nhất 切thiết 世thế 間gian法Pháp 門môn 境cảnh 界giới相tướng 好hảo 嚴nghiêm 身thân眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng 中trung放phóng 大đại 光quang 明minh名danh 曰viết 普phổ 慧tuệ 焰diễm 燈đăng 淨tịnh 幢tràng無vô 量lượng 光quang 明minh以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 世thế 界giới照chiếu 已dĩ入nhập 善Thiện 財Tài 頂đảnh充sung 滿mãn 其kỳ 身thân

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài即tức 得đắc 菩Bồ 薩Tát離Ly 垢Cấu 圓Viên 滿Mãn 三Tam 昧Muội得đắc 此thử 三tam 昧muội 已dĩ於ư 一nhất 切thiết 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 微vi 塵trần眾chúng 寶bảo 微vi 塵trần香hương 微vi 塵trần金kim 剛cang 微vi 塵trần摩ma 尼ni 微vi 塵trần碎toái 末mạt 微vi 塵trần一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 微vi 塵trần一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 微vi 塵trần如như 是thị 等đẳng 一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung悉tất 見kiến 佛Phật 剎sát微vi 塵trần 等đẳng 世thế 界giới 成thành 敗bại風phong 輪luân水thủy 輪luân金kim 剛cang 輪luân地địa 輪luân種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm眾chúng 山sơn 圍vi 遶nhiễu無vô 量lượng 大đại 海hải諸chư 天thiên 宮cung 殿điện諸chư 雜tạp 寶bảo 樹thụ種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm諸chư 龍long 宮cung 殿điện夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 脩tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân 等đẳng城thành 郭quách 宮cung 殿điện地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh閻Diêm 羅La 王Vương 處xứ悉tất 見kiến 五ngũ 道đạo 眾chúng 生sanh死tử 此thử 生sanh 彼bỉ分phân 別biệt 了liễu 知tri彼bỉ 諸chư 世thế 界giới

或hoặc 有hữu 世thế 界giới 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới 不bất 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới 趣thú 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới 趣thú 不bất 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới 淨tịnh 不bất 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới 不bất 淨tịnh 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới 一nhất 向hướng 淨tịnh或hoặc 有hữu 世thế 界giới其kỳ 形hình 平bình 正chánh或hoặc 有hữu 世thế 界giới其kỳ 形hình 如như 伏phục或hoặc 有hữu 世thế 界giới其kỳ 形hình 四tứ 方phương如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết 世thế 界giới一nhất 切thiết 趣thú 中trung見kiến 彼bỉ 夜dạ 天thiên於ư 一nhất 切thiết 時thời普phổ 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 前tiền隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng而nhi 度độ 脫thoát 之chi

為vì 地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh滅diệt 諸chư 楚sở 毒độc為vì 諸chư 畜súc 生sanh滅diệt 惱não 害hại 畏úy為vì 餓ngạ 鬼quỷ 眾chúng 生sanh除trừ 飢cơ 渴khát 苦khổ為vì 諸chư 龍long 等đẳng滅diệt 一nhất 切thiết 畏úy為vì 欲dục 界giới 眾chúng 生sanh除trừ 欲dục 界giới 苦khổ為vì 諸chư 人nhân 類loại除trừ 闇ám 冥minh 畏úy不bất 活hoạt 畏úy惡ác 名danh 畏úy大đại 眾chúng 畏úy惡ác 道đạo 畏úy死tử 畏úy失thất 善thiện 根căn 畏úy失thất 菩Bồ 提Đề 心tâm 畏úy近cận 惡ác 知tri 識thức 畏úy失thất 善Thiện 知Tri 識Thức 畏úy聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 地Địa 畏úy生sanh 死tử 畏úy不bất 同đồng 意ý 畏úy非phi 時thời 受thọ 生sanh 畏úy生sanh 惡ác 人nhân 家gia 畏úy行hành 惡ác 業nghiệp 畏úy業nghiệp 障chướng 畏úy煩phiền 惱não 障chướng 畏úy報báo 障chướng 畏úy諸chư 貪tham 著trước 畏úy諸chư 繫hệ 縛phược 畏úy滅diệt 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 怖bố 畏úy

又hựu 復phục 教giáo 化hóa四tứ 生sanh 眾chúng 生sanh所sở 謂vị卵noãn 生sanh胎thai 生sanh濕thấp 生sanh化hóa 生sanh有hữu 色sắc無vô 色sắc有hữu 想tưởng無vô 想tưởng非phi 有hữu 想tưởng非phi 無vô 想tưởng 眾chúng 生sanh常thường 現hiện 其kỳ 前tiền而nhi 教giáo 化hóa 之chi滿mãn 大đại 願nguyện 力lực 故cố菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 力lực 故cố諸chư 通thông 明minh 力lực 故cố出xuất 生sanh 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 行hành 力lực 故cố出xuất 生sanh 長trưởng 養dưỡng大đại 悲bi 海hải 故cố無vô 礙ngại 大đại 慈từ 覆phú一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố安an 樂lạc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố攝nhiếp 取thủ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố深thâm 入nhập 菩Bồ 薩Tát 自tự 在tại境cảnh 界giới 法Pháp 門môn 故cố普phổ 現hiện 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 剎sát 中trung為vì 嚴nghiêm 淨tịnh 故cố在tại 一nhất 切thiết 法pháp 中trung智trí 慧tuệ 覺giác 悟ngộ 故cố在tại 一nhất 切thiết 佛Phật 所sở恭cung 敬kính 供cúng 養dường 故cố在tại 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 中trung守thủ 護hộ 正Chánh 法Pháp 故cố在tại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 海hải 中trung度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 故cố在tại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 中trung 調điều 伏phục 諸chư 根căn 故cố在tại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 欲dục 海hải 中trung為vì 除trừ 障chướng 礙ngại得đắc 清thanh 淨tịnh 故cố在tại 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh愚ngu 癡si 闇ám 中trung出xuất 生sanh 一nhất 切thiết智trí 光quang 明minh 故cố

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài見kiến 彼bỉ 夜dạ 天thiên自tự 在tại 神thần 力lực不bất 可khả 思tư 議nghị菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 世thế 界giới教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 法Pháp 門môn自tự 在tại 神thần 力lực歡hoan 喜hỷ 無vô 量lượng頭đầu 面diện 禮lễ 足túc恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng於ư 一nhất 面diện 住trụ一nhất 心tâm 觀quán 察sát爾nhĩ 時thời 夜dạ 天thiên即tức 捨xả 相tướng 好hảo妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 身thân現hiện 夜dạ 天thiên 形hình而nhi 不bất 捨xả 離ly自tự 在tại 神thần 力lực

爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

善Thiện 財Tài 合hợp 掌chưởng 住trụ
諦đế 觀quan 無vô 厭yếm 足túc
見kiến 無vô 量lượng 神thần 力lực
其kỳ 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ


我ngã 見kiến 尊tôn 妙diệu 身thân
相tướng 好hảo 自tự 莊trang 嚴nghiêm
清thanh 淨tịnh 如như 虛hư 空không
一nhất 切thiết 莫mạc 能năng 壞hoại


所sở 放phóng 殊thù 勝thắng 光quang
無vô 量lượng 剎sát 塵trần 等đẳng
種chủng 種chủng 微vi 妙diệu 色sắc
普phổ 照chiếu 於ư 十thập 方phương


一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 放phóng
眾chúng 生sanh 等đẳng 光quang 明minh
一nhất 一nhất 光quang 明minh 端đoan
出xuất 生sanh 寶bảo 蓮liên 華hoa


從tùng 華hoa 出xuất 化hóa 身thân
除trừ 滅diệt 眾chúng 生sanh 苦khổ
放phóng 諸chư 香hương 光quang 明minh
普phổ 熏huân 十thập 方phương 界giới


雨vũ 無vô 量lượng 華hoa 雲vân
供cúng 養dường 諸chư 最tối 勝thắng
放phóng 無vô 量lượng 寶bảo 光quang
一nhất 一nhất 如như 須Tu 彌Di


普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 眾chúng
除trừ 滅diệt 愚ngu 癡si 闇ám
口khẩu 放phóng 淨tịnh 光quang 明minh
猶do 如như 無vô 量lượng 日nhật


普phổ 照chiếu 盧Lô 舍Xá 那Na
無vô 量lượng 之chi 境cảnh 界giới
眼nhãn 放phóng 淨tịnh 光quang 明minh
猶do 如như 無vô 量lượng 月nguyệt


普phổ 照chiếu 群quần 生sanh 類loại
除trừ 滅diệt 愚ngu 癡si 曀ê
妙diệu 相tướng 等đẳng 眾chúng 生sanh
出xuất 生sanh 化hóa 身thân 海hải


充sung 滿mãn 諸chư 法Pháp 界Giới
度độ 脫thoát 三tam 有hữu 海hải
清thanh 淨tịnh 微vi 妙diệu 身thân
一nhất 切thiết 無vô 不bất 見kiến


遠viễn 離ly 水thủy 火hỏa 賊tặc
王vương 等đẳng 一nhất 切thiết 難nạn
喜Hỷ 目Mục 觀Quán 察Sát 天Thiên
教giáo 我ngã 詣nghệ 尊tôn 所sở


見kiến 尊tôn 白bạch 毫hào 相tướng
演diễn 出xuất 明minh 淨tịnh 光quang
普phổ 照chiếu 十thập 方phương 海hải
除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 闇ám


顯hiển 現hiện 自tự 在tại 力lực
從tùng 我ngã 頂đảnh 上thượng 入nhập
光quang 明minh 入nhập 身thân 已dĩ
舉cử 體thể 柔nhu 軟nhuyễn 樂lạc


即tức 得đắc 離ly 垢cấu 定định
普phổ 見kiến 十thập 方phương 佛Phật
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri
一nhất 切thiết 諸chư 微vi 塵trần


一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
普phổ 見kiến 十thập 方phương 剎sát
或hoặc 有hữu 淨tịnh 世thế 界giới
或hoặc 有hữu 不bất 淨tịnh 剎sát


不bất 淨tịnh 世thế 界giới 中trung
眾chúng 生sanh 受thọ 諸chư 苦khổ
不bất 淨tịnh 世thế 界giới 中trung
眾chúng 生sanh 受thọ 苦khổ 故cố


示thị 現hiện 三Tam 乘Thừa 像tượng
而nhi 往vãng 救cứu 度độ 之chi
清thanh 淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ
無vô 量lượng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm


諸chư 佛Phật 大đại 菩Bồ 薩Tát
常thường 樂nhạo 於ư 中trung 住trụ
一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung
普phổ 見kiến 淨tịnh 剎sát 海hải


盧Lô 舍Xá 那Na 積tích 劫kiếp
令linh 彼bỉ 土độ 清thanh 淨tịnh
一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 中trung
現hiện 坐tọa 菩Bồ 提Đề 樹thụ


得đắc 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác
而nhi 轉chuyển 淨tịnh 法Pháp 輪luân
我ngã 見kiến 妙Diệu 德Đức 天Thiên
詣nghệ 彼bỉ 嚴nghiêm 淨tịnh 剎sát
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 所sở
恭cung 敬kính 而nhi 供cúng 養dường


爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài偈kệ 讚tán 歎thán 已dĩ白bạch 言ngôn

天thiên 神thần甚thậm 奇kỳ 甚thậm 特đặc此thử 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 門môn最tối 為vi 甚thậm 深thâm此thử 法Pháp 門môn 者giả名danh 為vi 何hà 等đẳng得đắc 此thử 法Pháp 門môn其kỳ 已dĩ 久cửu 如như本bổn 修tu 何hà 行hành而nhi 致trí 之chi 乎hồ

善thiện 男nam 子tử此thử 處xứ 甚thậm 深thâm一nhất 切thiết 人nhân 天thiên聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác所sở 不bất 能năng 知tri

何hà 以dĩ 故cố滿mãn 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát行hành 者giả 境cảnh 界giới大đại 悲bi 菩Bồ 薩Tát 藏tạng 境cảnh 界giới救cứu 護hộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết惡ác 道đạo 諸chư 難nạn菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát 中trung守thủ 護hộ 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp令linh 不bất 斷đoạn 絕tuyệt菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới一nhất 切thiết 劫kiếp 中trung修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành滿mãn 大đại 願nguyện 海hải菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới具cụ 足túc 成thành 就tựu明minh 淨tịnh 慧tuệ 光quang滅diệt 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh愚ngu 癡si 闇ám 障chướng普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới於ư 一nhất 念niệm 中trung明minh 淨tịnh 智trí 慧tuệ普phổ 照chiếu 三tam 世thế諸chư 方phương 便tiện 海hải菩Bồ 薩Tát 境cảnh 界giới

善thiện 男nam 子tử諦đế 聽thính 諦đế 聽thính我ngã 當đương 承thừa 佛Phật 神thần 力lực為vì 汝nhữ 解giải 說thuyết

佛Phật 子tử乃nãi 往vãng 古cổ 世thế過quá 世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng 劫kiếp有hữu 劫kiếp 名danh 離Ly 垢Cấu 圓Viên 滿Mãn世thế 界giới 名danh 明Minh 淨Tịnh 妙Diệu 德Đức 幢Tràng有hữu 須Tu 彌Di 山Sơn微vi 塵trần 等đẳng 如Như 來Lai出xuất 現hiện 於ư 世thế其kỳ 佛Phật 世thế 界giới七thất 寶bảo 合hợp 成thành眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm其kỳ 土độ 圓viên 滿mãn離ly 垢cấu 清thanh 淨tịnh寶bảo 網võng 羅la 覆phú金Kim 剛Cang 圍Vi 山Sơn周chu 匝táp 圍vi 遶nhiễu有hữu 十thập 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha四tứ 域vực 天thiên 下hạ

或hoặc 有hữu 天thiên 下hạ 清thanh 淨tịnh眾chúng 生sanh 亦diệc 淨tịnh或hoặc 有hữu 天thiên 下hạ 不bất 淨tịnh眾chúng 生sanh 不bất 淨tịnh或hoặc 有hữu 天thiên 下hạ 淨tịnh 不bất 淨tịnh 雜tạp眾chúng 生sanh 亦diệc 雜tạp或hoặc 有hữu 天thiên 下hạ 清thanh 淨tịnh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 具cụ 足túc無vô 諸chư 疾tật 患hoạn或hoặc 有hữu 天thiên 下hạ 嚴nghiêm 淨tịnh 殊thù 勝thắng但đãn 諸chư 菩Bồ 薩Tát

彼bỉ 世thế 界giới 東đông 際tế近cận 金Kim 剛Cang 山Sơn有hữu 四tứ 天thiên 下hạ名danh 華Hoa 燈Đăng 幢Tràng妙diệu 寶bảo 樓lâu 閣các臺đài 觀quán 宮cung 殿điện上thượng 味vị 飲ẩm 食thực自tự 然nhiên 具cụ 足túc瞻chiêm 蔔bặc 華hoa 樹thụ普phổ 覆phú 一nhất 切thiết種chủng 種chủng 香hương 樹thụ出xuất 妙diệu 香hương 雲vân諸chư 寶bảo 鬘man 樹thụ普phổ 雨vũ 鬘man 雲vân諸chư 雜tạp 華hoa 樹thụ雨vũ 不bất 思tư 議nghị眾chúng 妙diệu 華hoa 雲vân諸chư 末mạt 香hương 樹thụ雨vũ 末mạt 香hương 雲vân諸chư 香hương 王vương 樹thụ雨vũ 妙diệu 香hương 雲vân摩ma 尼ni 寶bảo 樹thụ雨vũ 種chủng 種chủng 寶bảo諸chư 音âm 樂nhạc 樹thụ微vi 風phong 吹xuy 動động出xuất 和hòa 雅nhã 音âm充sung 滿mãn 虛hư 空không日nhật 月nguyệt 明minh 淨tịnh妙diệu 寶bảo 光quang 明minh普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết彼bỉ 四tứ 天thiên 下hạ有hữu 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha諸chư 王vương 京kinh 都đô一nhất 一nhất 王vương 都đô有hữu 千thiên 渠cừ 水thủy微vi 流lưu 迴hồi 映ánh眾chúng 華hoa 普phổ 被bị自tự 然nhiên 演diễn 出xuất天thiên 音âm 樂nhạc 聲thanh岸ngạn 植thực 寶bảo 樹thụ行hành 列liệt 莊trang 嚴nghiêm眾chúng 寶bảo 為vi 地địa一nhất 一nhất 水thủy 間gian有hữu 十thập 億ức 千thiên 城thành彼bỉ 一nhất 一nhất 城thành有hữu 十thập 億ức 百bách 千thiên 那na 由do 他tha聚tụ 落lạc 圍vi 遶nhiễu彼bỉ 一nhất 一nhất 城thành及cập 一nhất 一nhất 聚tụ 落lạc各các 有hữu 無vô 量lượng億ức 那na 由do 他tha妙diệu 寶bảo 樓lâu 閣các而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi彼bỉ 閻Diêm 浮Phù 提Đề有hữu 一nhất 王vương 都đô名danh 寶Bảo 華Hoa 燈Đăng安an 隱ẩn 豐phong 樂lạc人nhân 民dân 熾sí 盛thịnh此thử 諸chư 眾chúng 生sanh具cụ 足túc 修tu 行hành十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo

時thời 彼bỉ 城thành 中trung有hữu 轉Chuyển 輪Luân 王Vương名danh 曰viết 明Minh 淨Tịnh 寶Bảo 藏Tạng 妙Diệu 德Đức為vi 大đại 法pháp 王vương治trị 以dĩ 正Chánh 法Pháp從tùng 蓮liên 華hoa 生sanh具cụ 三tam 十thập 二nhị大đại 人nhân 之chi 相tướng七thất 寶bảo 成thành 就tựu王vương 有hữu 千thiên 子tử端đoan 正chánh 勇dũng 猛mãnh有hữu 十thập 億ức 大đại 臣thần王vương 有hữu 寶bảo 女nữ名danh 妙Diệu 德Đức 成Thành 滿Mãn端đoan 嚴nghiêm 姝xu 妙diệu目mục 髮phát 紺cám 色sắc身thân 如như 天thiên 金kim梵Phạn 音âm 清thanh 淨tịnh身thân 出xuất 光quang 明minh照chiếu 千thiên 由do 旬tuần彼bỉ 有hữu 一nhất 女nữ名danh 妙Diệu 德Đức 眼Nhãn一nhất 切thiết 諸chư 行hành皆giai 悉tất 具cụ 足túc端đoan 正chánh 殊thù 特đặc觀quan 者giả 無vô 厭yếm有hữu 十thập 億ức 百bách 千thiên 那na 由do 他tha諸chư 采thải 女nữ 眾chúng皆giai 與dữ 聖thánh 王vương同đồng 善thiện 根căn 行hành身thân 真chân 金kim 色sắc一nhất 切thiết 毛mao 孔khổng皆giai 出xuất 妙diệu 香hương眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm超siêu 逾du 天thiên 女nữ

爾nhĩ 時thời 眾chúng 生sanh壽thọ 命mạng 無vô 量lượng或hoặc 有hữu 不bất 定định或hoặc 有hữu 中trung 夭yểu形hình 色sắc 不bất 同đồng長trường 短đoản 名danh 號hiệu音âm 聲thanh 善thiện 根căn精tinh 進tấn 方phương 便tiện亦diệc 悉tất 不bất 同đồng有hữu 好hảo 有hữu 醜xú有hữu 讚tán 有hữu 毀hủy

爾nhĩ 時thời 有hữu 人nhân謂vị 一nhất 人nhân 言ngôn

我ngã 色sắc 端đoan 嚴nghiêm汝nhữ 形hình 鄙bỉ 陋lậu

共cộng 相tương 陵lăng 毀hủy作tác 惡ác 業nghiệp 已dĩ壽thọ 命mạng 色sắc 力lực所sở 受thọ 快khoái 樂lạc皆giai 悉tất 損tổn 減giảm

時thời 彼bỉ 城thành 北bắc有hữu 道Đạo 場Tràng 樹thụ名danh 普Phổ 光Quang 明Minh 妙Diệu 法Pháp 音Âm 幢Tràng眾chúng 寶bảo 為vi 根căn無vô 能năng 壞hoại 者giả莖hành 節tiết 枝chi 葉diệp眾chúng 寶bảo 合hợp 成thành皆giai 悉tất 齊tề 等đẳng出xuất 眾chúng 寶bảo 雲vân普phổ 覆phú 一nhất 切thiết放phóng 眾chúng 寶bảo 光quang普phổ 照chiếu 十thập 方phương演diễn 妙diệu 音âm 聲thanh宣tuyên 揚dương 如Như 來Lai自tự 在tại 神thần 力lực於ư 其kỳ 樹thụ 前tiền有hữu 香hương 水thủy 池trì名danh 寶bảo 華hoa 光quang 明minh 真chân 法Pháp 音âm 雲vân眾chúng 寶bảo 為vi 岸ngạn有hữu 十thập 億ức 百bách 千thiên 那na 由do 他tha寶bảo 樹thụ 圍vi 遶nhiễu彼bỉ 一nhất 一nhất 樹thụ如như 菩Bồ 提Đề 樹thụ寶bảo 瓔anh 珞lạc 樹thụ周chu 匝táp 垂thùy 下hạ清thanh 淨tịnh 妙diệu 寶bảo以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm眾chúng 寶bảo 樓lâu 閣các無vô 量lượng 無vô 數số周chu 遍biến 道Đạo 場Tràng

彼bỉ 香hương 池trì 中trung有hữu 一nhất 蓮liên 華hoa名danh 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật 莊trang 嚴nghiêm 境cảnh 界giới 雲vân最tối 初sơ 妙Diệu 德Đức 幢Tràng 佛Phật於ư 彼bỉ 華hoa 上thượng成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác化hóa 眾chúng 生sanh 故cố放phóng 大đại 光quang 明minh名danh 曰viết 萬vạn 歲tuế眾chúng 生sanh 見kiến 者giả知tri 後hậu 萬vạn 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh離ly 垢cấu 歡hoan 喜hỷ 燈đăng眾chúng 生sanh 見kiến 者giả知tri 九cửu 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 離ly 垢cấu 燈đăng 妙diệu 德đức 藏tạng眾chúng 生sanh 見kiến 者giả悉tất 覩đổ 妙diệu 色sắc知tri 八bát 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh業nghiệp 報báo 音âm 聲thanh眾chúng 生sanh 見kiến 者giả分phân 別biệt 了liễu 知tri自tự 己kỷ 業nghiệp 報báo知tri 七thất 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 起khởi 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 音âm 聲thanh若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 不bất 具cụ觸xúc 斯tư 光quang 明minh皆giai 悉tất 具cụ 足túc知tri 六lục 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 曰viết 顯hiển 現hiện 不bất 可khả 思tư 議nghị諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 音âm 聲thanh眾chúng 生sanh 見kiến 者giả悉tất 發phát 明minh 淨tịnh自tự 在tại 之chi 心tâm知tri 五ngũ 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 曰viết 嚴nghiêm 淨tịnh一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát眾chúng 生sanh 見kiến 者giả見kiến 一nhất 切thiết 如Như 來Lai嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát知tri 四tứ 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 一nhất 切thiết 佛Phật 不bất 可khả 壞hoại 境cảnh 界giới 明minh 淨tịnh 燈đăng眾chúng 生sanh 見kiến 者giả知tri 佛Phật 自tự 在tại無vô 所sở 不bất 至chí知tri 三tam 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 普phổ 照chiếu 三tam 世thế一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật本bổn 事sự 音âm 聲thanh眾chúng 生sanh 見kiến 者giả知tri 一nhất 切thiết 如Như 來Lai過quá 去khứ 本bổn 事sự無vô 量lượng 大đại 海hải知tri 二nhị 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 離ly 癡si 曀ê 智trí如Như 來Lai 淨tịnh 燈đăng眾chúng 生sanh 見kiến 者giả得đắc 平bình 等đẳng 淨tịnh 眼nhãn普phổ 見kiến 一nhất 切thiết嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát一nhất 切thiết 如Như 來Lai一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh知tri 一nhất 千thiên 歲tuế佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh見kiến 諸chư 如Như 來Lai長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn眾chúng 生sanh 見kiến 者giả知tri 後hậu 七thất 日nhật佛Phật 當đương 出xuất 世thế

次thứ 後hậu 放phóng 光quang名danh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh歡hoan 喜hỷ 音âm 聲thanh眾chúng 生sanh 見kiến 者giả一nhất 心tâm 歡hoan 喜hỷ欲dục 見kiến 如Như 來Lai

佛Phật 子tử彼bỉ 佛Phật 於ư 一nhất 萬vạn 歲tuế 中trung放phóng 如như 是thị 等đẳng無vô 量lượng 光quang 明minh教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh滿mãn 七thất 日nhật 已dĩ佛Phật 神thần 力lực 故cố一nhất 切thiết 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động

爾nhĩ 時thời 眾chúng 生sanh於ư 念niệm 念niệm 中trung見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát皆giai 悉tất 清thanh 淨tịnh眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm時thời 彼bỉ 世thế 界giới 眾chúng 生sanh悉tất 詣nghệ 道Đạo 場Tràng一nhất 切thiết 金Kim 剛Cang 圍Vi 山Sơn須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương一nhất 切thiết 諸chư 山sơn一nhất 切thiết 變biến 化hóa一nhất 切thiết 音âm 聲thanh一nhất 切thiết 大đại 地địa一nhất 切thiết 城thành 邑ấp垣viên 牆tường 宮cung 殿điện如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết 諸chư 物vật出xuất 微vi 妙diệu 音âm歌ca 頌tụng 讚tán 佛Phật

又hựu 出xuất 一nhất 切thiết 香hương 雲vân一nhất 切thiết 寶bảo 光quang 明minh 雲vân一nhất 切thiết 寶bảo 形hình 像tượng 雲vân一nhất 切thiết 寶bảo 衣y 雲vân一nhất 切thiết 華hoa 雲vân一nhất 切thiết 末mạt 香hương 雲vân一nhất 切thiết 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 雲vân一nhất 切thiết 如Như 來Lai圓viên 滿mãn 光quang 雲vân一nhất 切thiết 如Như 來Lai大đại 願nguyện 聲thanh 雲vân一nhất 切thiết 如Như 來Lai妙diệu 音âm 聲thanh 雲vân一nhất 切thiết 如Như 來Lai諸chư 相tướng 好hảo 雲vân顯hiển 現hiện 不bất 可khả 思tư 議nghị如Như 來Lai 瑞thụy 應ứng 相tướng 雲vân出xuất 如như 是thị 等đẳng一nhất 切thiết 妙diệu 雲vân供cúng 養dường 如Như 來Lai

時thời 彼bỉ 三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật莊trang 嚴nghiêm 境cảnh 界giới 雲vân蓮liên 華hoa 周chu 匝táp出xuất 生sanh 十thập 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 眾chúng 寶bảo 蓮liên 華hoa彼bỉ 一nhất 一nhất 蓮liên 華hoa 鬚tu 上thượng有hữu 寶bảo 蓮liên 華hoa 藏tạng師sư 子tử 之chi 座tòa彼bỉ 師sư 子tử 座tòa 上thượng有hữu 十thập 佛Phật 世thế 界giới 微vi 塵trần 等đẳng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

爾nhĩ 時thời 妙Diệu 德Đức 幢Tràng 佛Phật於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng轉chuyển 淨tịnh 法Pháp 輪luân令linh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh離ly 惡ác 道đạo 苦khổ無vô 量lượng 眾chúng 生sanh生sanh 人nhân 天thiên 中trung立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 之chi 地Địa立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 離ly 垢cấu 幢tràng 精tinh 進tấn菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 法Pháp 光quang 明minh菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 清thanh 淨tịnh 根căn菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 平bình 等đẳng 諸chư 力lực菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 向hướng 專chuyên 求cầu入nhập 正Chánh 法Pháp 城thành菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 至chí 一nhất 切thiết 處xứ不bất 可khả 破phá 壞hoại神thần 力lực 自tự 在tại菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 方phương 便tiện菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh出xuất 生sanh 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội安an 住trụ 菩Bồ 提Đề立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh修tu 一nhất 切thiết 淨tịnh 行hành安an 住trụ 菩Bồ 提Đề立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh住trụ 菩Bồ 薩Tát 道Đạo立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh清thanh 淨tịnh 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 菩Bồ 薩Tát 初Sơ 地Địa乃nãi 至chí 立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện殊thù 勝thắng 之chi 行hành立lập 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 願nguyện 行hành

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 轉chuyển 不bất 可khả 思tư 議nghị自tự 在tại 法Pháp 輪luân 故cố於ư 念niệm 念niệm 中trung隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng以dĩ 種chủng 種chủng 身thân種chủng 種chủng 方phương 便tiện種chủng 種chủng 說thuyết 法Pháp度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát知tri 寶Bảo 華Hoa 燈Đăng 城Thành王vương 都đô 眾chúng 生sanh自tự 恃thị 色sắc 貌mạo陵lăng 蔑miệt 他tha 人nhân化hóa 現hiện 妙diệu 身thân端đoan 嚴nghiêm 殊thù 特đặc往vãng 詣nghệ 彼bỉ 城thành放phóng 大đại 光quang 明minh普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết時thời 彼bỉ 聖thánh 王vương身thân 之chi 光quang 明minh諸chư 寶bảo 光quang 明minh寶bảo 女nữ 光quang 明minh寶bảo 樹thụ 光quang 明minh日nhật 月nguyệt 星tinh 宿tú 光quang 明minh皆giai 悉tất 映ánh 蔽tế猶do 如như 聚tụ 墨mặc在tại 真chân 金kim 山sơn普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát身thân 色sắc 光quang 明minh映ánh 蔽tế 眾chúng 光quang亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 眾chúng 生sanh各các 作tác 是thị 念niệm

今kim 此thử 光quang 明minh悉tất 蔽tế 我ngã 等đẳng不bất 復phục 顯hiển 現hiện為vi 是thị 梵Phạm 天Thiên諸chư 天thiên 光quang 耶da

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ 十thập 二nhị

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 18/10/2018 ◊ Cập nhật: 18/2/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam