大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 三tam

離Ly 世Thế 間Gian 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 三tam 之chi 八bát

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 生sanh何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị離ly 愚ngu 癡si 生sanh放phóng 大đại 光quang 明minh 網võng普phổ 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 生sanh除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 未vị 來lai 世thế最tối 後hậu 身thân 生sanh不bất 生sanh 生sanh知tri 三tam 界giới 諸chư 劫kiếp悉tất 如như 幻huyễn 生sanh於ư 十thập 方phương 世thế 界giới普phổ 現hiện 身thân 生sanh具cụ 足túc 一Nhất 切Thiết 智Trí 身thân 生sanh放phóng 一nhất 切thiết 如Như 來Lai光quang 明minh 普phổ 照chiếu覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 生sanh正chánh 受thọ 大đại 智trí 自tự 在tại諸chư 禪thiền 三tam 昧muội 身thân 生sanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 生sanh 時thời一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát六lục 種chủng 震chấn 動động一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 得đắc 解giải 脫thoát一nhất 切thiết 惡ác 道đạo皆giai 悉tất 除trừ 滅diệt映ánh 蔽tế 一nhất 切thiết諸chư 魔ma 光quang 明minh悉tất 如như 聚tụ 墨mặc無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát普phổ 來lai 雲vân 集tập

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 十thập 種chủng 生sanh為vì 欲dục 化hóa 度độ眾chúng 生sanh 類loại 故cố示thị 現hiện 是thị 生sanh

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm何hà 等đẳng 為vi 十thập所sở 謂vị

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát作tác 如như 是thị 念niệm

一nhất 切thiết 世thế 間gian沒một 五ngũ 欲dục 泥nê除trừ 我ngã 一nhất 人nhân無vô 能năng 濟tế 彼bỉ如như 是thị 知tri 故cố發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm煩phiền 惱não 愚ngu 癡si覆phú 眾chúng 生sanh 眼nhãn皆giai 悉tất 盲manh 我ngã 今kim 智trí 慧tuệ 自tự 在tại當đương 普phổ 開khai 導đạo眾chúng 生sanh 慧tuệ 眼nhãn悉tất 令linh 清thanh 淨tịnh發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm我ngã 今kim 因nhân 此thử假giả 名danh 身thân 故cố得đắc 如Như 來Lai 無vô 上thượng清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân充sung 滿mãn 三tam 世thế發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát以dĩ 無vô 礙ngại 淨tịnh 眼nhãn悉tất 遍biến 觀quán 察sát十thập 方phương 一nhất 切thiết諸chư 梵Phạm 天Thiên 處xứ乃nãi 至chí 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 處xứ

是thị 等đẳng 眾chúng 生sanh皆giai 自tự 謂vị

我ngã 成thành 就tựu 自tự 在tại智trí 慧tuệ 之chi 力lực

菩Bồ 薩Tát 悉tất 能năng摧tồi 滅diệt 彼bỉ 我ngã 慢mạn 心tâm發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh於ư 過quá 去khứ 世thế種chúng 諸chư 善thiện 根căn今kim 欲dục 退thoái 沒một我ngã 今kim 還hoàn 令linh彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh住trụ 不bất 退thoái 地địa發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm欲dục 令linh 眾chúng 生sanh種chúng 少thiểu 善thiện 根căn得đắc 無vô 量lượng 果quả發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm見kiến 佛Phật 無vô 量lượng自tự 在tại 神thần 力lực發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm觀quán 見kiến 過quá 去khứ同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát染nhiễm 著trước 餘dư 事sự不bất 成thành 正chánh 覺giác發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見kiến 諸chư 天thiên 人nhân疲bì 頓đốn 厭yếm 倦quyện退thoái 正chánh 希hy 望vọng發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vi 一nhất 切thiết 如Như 來Lai光quang 明minh 觸xúc 故cố長trưởng 養dưỡng 一nhất 切thiết大đại 正chánh 希hy 望vọng發phát 大đại 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 大đại 莊trang 嚴nghiêm為vì 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố發phát 此thử 莊trang 嚴nghiêm而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 事sự 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị現hiện 菩Bồ 薩Tát 力lực 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ現hiện 七thất 寶bảo 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ滿mãn 地địa 神thần 願nguyện 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ現hiện 超siêu 出xuất 三tam 界giới 相tướng 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ現hiện 大đại 象tượng 王vương牛ngưu 王vương師sư 子tử 王vương最tối 勝thắng 行hành 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ現hiện 金kim 剛cang 地địa 相tướng 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ欲dục 與dữ 眾chúng 生sanh 力lực 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ現hiện 七thất 覺giác 寶bảo 相tướng 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ具cụ 足túc 成thành 就tựu一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp不bất 由do 他tha 悟ngộ 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ欲dục 自tự 稱xưng 我ngã於ư 世thế 最tối 勝thắng無vô 倫luân 匹thất 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 事sự 故cố遊du 行hành 七thất 步bộ教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố作tác 是thị 示thị 現hiện

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 事sự 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị書thư 數số 算toán 計kế刻khắc 印ấn 方phương 便tiện現hiện 此thử 業nghiệp 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa現hiện 乘thừa 象tượng 馬mã車xa 乘thừa 弓cung 射xạ諸chư 武võ 藝nghệ 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa欲dục 學học 一nhất 切thiết 世thế 間gian巧xảo 妙diệu 談đàm 論luận諸chư 嬉hi 戲hí 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa離ly 身thân 口khẩu 意ý一nhất 切thiết 惡ác 業nghiệp 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa現hiện 正chánh 向hướng 般Bát 涅Niết 槃Bàn正chánh 受thọ 三tam 昧muội充sung 滿mãn 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa現hiện 菩Bồ 薩Tát 力lực過quá 天thiên人nhân龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 脩tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già釋Thích 梵Phạm四Tứ 天Thiên 王Vương 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa現hiện 殊thù 妙diệu 色sắc出xuất 過quá 一nhất 切thiết釋Thích 梵Phạm 四Tứ 天Thiên 王Vương 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa欲dục 令linh 眾chúng 生sanh遠viễn 離ly 五ngũ 欲dục常thường 樂nhạo 正Chánh 法Pháp 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa為vì 現hiện 尊tôn 重trọng 正Chánh 法Pháp供cúng 養dường 一nhất 切thiết 世thế 界giới諸chư 如Như 來Lai 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa常thường 樂nhạo 正Chánh 法Pháp普phổ 現hiện 一nhất 切thiết受thọ 持trì 正Chánh 法Pháp 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 事sự 故cố現hiện 童đồng 子tử 地địa

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát現hiện 童đồng 子tử 地địa 已dĩ有hữu 十thập 種chủng 事sự 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị令linh 修tu 同đồng 行hành 者giả增tăng 長trưởng 善thiện 根căn 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung欲dục 明minh 菩Bồ 薩Tát諸chư 善thiện 根căn 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung為vì 著trước 樂lạc 天thiên 人nhân 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung於ư 五ngũ 濁trược 世thế隨tùy 應ứng 化hóa 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung於ư 深thâm 宮cung 內nội正chánh 受thọ 三tam 昧muội欲dục 明minh 菩Bồ 薩Tát功công 德đức 力lực 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung欲dục 令linh 宿túc 世thế同đồng 行hành 眾chúng 生sanh滿mãn 本bổn 願nguyện 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung欲dục 令linh 父phụ 母mẫu 親thân 屬thuộc滿mãn 本bổn 願nguyện 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung欲dục 以dĩ 妓kỹ 樂nhạc出xuất 妙diệu 法Pháp 音âm供cúng 養dường 一nhất 切thiết 佛Phật 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 其kỳ 宮cung 內nội入nhập 甚thậm 深thâm 三tam 昧muội成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác乃nãi 至chí 示thị 現hiện大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung隨tùy 順thuận 守thủ 護hộ 法Pháp 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 事sự 故cố現hiện 處xử 中trung 宮cung以dĩ 此thử 事sự 故cố最tối 後hậu 生sanh 菩Bồ 薩Tát示thị 現hiện 出xuất 家gia

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 事sự 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị欲dục 令linh 眾chúng 生sanh厭yếm 離ly 家gia 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia為vì 著trước 家gia 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 現hiện 隨tùy 順thuận諸chư 賢hiền 聖thánh 道Đạo 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 宣tuyên 揚dương 讚tán 歎thán出xuất 家gia 法Pháp 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 令linh 眾chúng 生sanh離ly 二nhị 見kiến 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 令linh 眾chúng 生sanh離ly 欲dục 樂lạc 我ngã 樂lạc 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 現hiện 出xuất 三tam 界giới 相tướng 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 顯hiển 自tự 在tại不bất 由do 他tha 悟ngộ 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia欲dục 隨tùy 順thuận 如Như 來Lai 十Thập 力Lực四Tứ 無Vô 畏Úy 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia一nhất 切thiết 最tối 後hậu 生sanh 菩Bồ 薩Tát法pháp 應ưng 爾nhĩ 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 事sự 故cố示thị 現hiện 出xuất 家gia為vì 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vi 十thập 種chủng 事sự 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát欲dục 教giáo 化hóa 成thành 熟thục小tiểu 心tâm 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành為vì 拔bạt 著trước 邪tà 見kiến 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành為vì 無vô 業nghiệp 報báo邪tà 見kiến 眾chúng 生sanh欲dục 令linh 知tri 業nghiệp 報báo 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành為vì 隨tùy 順thuận 五ngũ 濁trược 世thế 界giới 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành為vì 懈giải 怠đãi 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành欲dục 令linh 眾chúng 生sanh樂nhạo 求cầu 法Pháp 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành為vì 著trước 欲dục 樂lạc我ngã 樂lạc 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành為vì 顯hiển 菩Bồ 薩Tát殊thù 勝thắng 行hành 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành欲dục 令linh 未vị 來lai 眾chúng 生sanh發phát 精tinh 進tấn 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành諸chư 天thiên 世thế 人nhân諸chư 根căn 未vị 熟thục待đãi 時thời 熟thục 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為vì 十thập 種chủng 事sự 故cố示thị 現hiện 苦khổ 行hành

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 事sự 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị欲dục 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 世thế 界giới 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng為vì 震chấn 動động 一nhất 切thiết 世thế 界giới 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng欲dục 於ư 一nhất 切thiết 世thế 界giới普phổ 現hiện 身thân 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng為vì 覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 同đồng 行hành 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng為vì 示thị 現hiện 道Đạo 場Tràng莊trang 嚴nghiêm 事sự 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng為vì 隨tùy 應ứng 受thọ 化hóa示thị 現hiện 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 提Đề 樹thụ 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng欲dục 對đối 見kiến 十thập 方phương 世thế 界giới一nhất 切thiết 佛Phật 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng欲dục 於ư 舉cử 足túc 下hạ 足túc念niệm 念niệm 悉tất 入nhập無vô 量lượng 正chánh 受thọ諸chư 三tam 昧muội 門môn成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng為vì 受thọ 一nhất 切thiết天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 脩tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già乃nãi 至chí 釋Thích 梵Phạm四Tứ 天Thiên 王Vương 等đẳng恭cung 敬kính 供cúng 養dường各các 不bất 相tương 知tri 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng欲dục 以dĩ 無vô 礙ngại 智trí 眼nhãn普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 世thế 界giới正chánh 念niệm 一nhất 切thiết 佛Phật於ư 一nhất 切thiết 剎sát現hiện 成thành 佛Phật 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 事sự 故cố往vãng 詣nghệ 道Đạo 場Tràng為vì 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 事sự 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị種chủng 種chủng 震chấn 動động一nhất 切thiết 剎sát 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết諸chư 世thế 界giới 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết諸chư 惡ác 道đạo 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng變biến 一nhất 切thiết 剎sát為vi 金kim 剛cang 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng觀quán 一nhất 切thiết 佛Phật師sư 子tử 吼hống 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng離ly 一nhất 切thiết 虛hư 妄vọng心tâm 淨tịnh 如như 虛hư 空không 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng示thị 現hiện 隨tùy 順thuận淨tịnh 身thân 威uy 儀nghi 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng隨tùy 順thuận 圓viên 滿mãn金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng受thọ 一nhất 切thiết 佛Phật清thanh 淨tịnh 坐tọa 處xứ 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng自tự 善thiện 根căn 力lực悉tất 能năng 受thọ 持trì一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 事sự 故cố坐tọa 於ư 道Đạo 場Tràng

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời有hữu 十thập 種chủng 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp何hà 等đẳng 為vi 十thập所sở 謂vị

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời十thập 方phương 世thế 界giới一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật觀quán 此thử 菩Bồ 薩Tát咸hàm 舉cử 右hữu 手thủ讚tán 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai無vô 上thượng 導đạo 師sư

是thị 一nhất 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời一nhất 切thiết 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác皆giai 悉tất 護hộ 持trì是thị 二nhị 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời宿túc 世thế 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát悉tất 來lai 雲vân 集tập以dĩ 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 具cụ恭cung 敬kính 供cúng 養dường是thị 三tam 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời十thập 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm非phi 眾chúng 生sanh 類loại皆giai 悉tất 曲khúc 躬cung歸quy 向hướng 道Đạo 場Tràng是thị 四tứ 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời正chánh 受thọ 三tam 昧muội名danh 善thiện 知tri 法Pháp 界Giới得đắc 此thử 三tam 昧muội 故cố究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát一nhất 切thiết 諸chư 行hành是thị 五ngũ 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời得đắc 陀đà 羅la 尼ni名danh 曰viết 離Ly 垢Cấu 勝Thắng 妙Diệu 海Hải 藏Tạng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát住trụ 此thử 陀đà 羅la 尼ni 故cố一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật降giáng 甘cam 露lộ 法Pháp雨vũ 此thử 菩Bồ 薩Tát是thị 六lục 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời以dĩ 神thần 通thông 力lực恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật是thị 七thất 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời入nhập 於ư 無vô 上thượng智trí 慧tuệ 法Pháp 門môn善thiện 巧xảo 方phương 便tiện悉tất 知tri 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 諸chư 根căn是thị 八bát 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời正chánh 受thọ 三tam 昧muội名danh 曰viết 善Thiện 覺Giác菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát入nhập 此thử 定định 已dĩ得đắc 淨tịnh 法Pháp 身thân滿mãn 虛hư 空không 界giới一nhất 切thiết 三tam 世thế是thị 九cửu 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời清thanh 淨tịnh 身thân 業nghiệp攝nhiếp 取thủ 三tam 世thế無vô 礙ngại 智trí 慧tuệ普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết是thị 十thập 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời得đắc 十thập 種chủng 奇kỳ 特đặc未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời有hữu 十thập 種chủng 義nghĩa 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 眾chúng 生sanh樂nhạo 相tương 征chinh 伐phạt欲dục 顯hiển 菩Bồ 薩Tát功công 德đức 力lực 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma悉tất 滅diệt 天thiên 人nhân諸chư 疑nghi 惑hoặc 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma為vì 欲dục 化hóa 度độ魔ma 眷quyến 屬thuộc 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma諸chư 天thiên 世thế 人nhân樂nhạo 征chinh 伐phạt 者giả令linh 集tập 受thọ 化hóa 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma集tập 天thiên 人nhân 已dĩ顯hiển 現hiện 菩Bồ 薩Tát功công 德đức 之chi 力lực不bất 可khả 破phá 壞hoại調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma發phát 起khởi 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 力lực 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma哀ai 愍mẫn 未vị 來lai一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma乃nãi 至chí 道Đạo 場Tràng現hiện 有hữu 魔ma 事sự悉tất 能năng 超siêu 出xuất眾chúng 魔ma 境cảnh 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma顯hiển 現hiện 煩phiền 惱não力lực 勢thế 羸luy 劣liệt大đại 悲bi 善thiện 根căn勢thế 強cường 盛thịnh 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma順thuận 五ngũ 濁trược 世thế諸chư 眾chúng 生sanh 故cố示thị 現hiện 降hàng 魔ma

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 義nghĩa 故cố坐tọa 道Đạo 場Tràng 時thời示thị 現hiện 降hàng 魔ma

佛Phật 子tử菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát有hữu 十thập 種chủng 覺giác 如Như 來Lai 力lực何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị超siêu 出xuất 一nhất 切thiết眾chúng 魔ma 事sự 業nghiệp除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành覺giác 如Như 來Lai 力lực於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội而nhi 得đắc 自tự 在tại覺giác 如Như 來Lai 力lực具cụ 足túc 成thành 就tựu一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 禪thiền 三tam 昧muội覺giác 如Như 來Lai 力lực滿mãn 足túc 一nhất 切thiết諸chư 白bạch 淨tịnh 法Pháp覺giác 如Như 來Lai 力lực分phân 別biệt 善thiện 法Pháp調điều 伏phục 世thế 間gian 法pháp覺giác 如Như 來Lai 力lực以dĩ 淨tịnh 法Pháp 身thân滿mãn 一nhất 切thiết 剎sát覺giác 如Như 來Lai 力lực所sở 出xuất 淨tịnh 音âm悉tất 與dữ 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 等đẳng覺giác 如Như 來Lai 力lực悉tất 能năng 受thọ 持trì一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp覺giác 如Như 來Lai 力lực得đắc 與dữ 三tam 世thế 如Như 來Lai身thân 口khẩu 意ý 等đẳng於ư 一nhất 念niệm 中trung知tri 三tam 世thế 法pháp覺giác 如Như 來Lai 力lực得đắc 善Thiện 覺Giác 三Tam 昧Muội具cụ 佛Phật 十Thập 力Lực所sở 謂vị 是thị 處xứ 非phi 處xứ 智trí乃nãi 至chí 漏lậu 盡tận 智trí覺giác 如Như 來Lai 力lực

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát十thập 種chủng 覺giác 如Như 來Lai 力lực菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát具cụ 此thử 力lực 故cố得đắc 名danh 如Như 來Lai

佛Phật 子tử如như 是thị 得đắc 成thành 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác 已dĩ能năng 轉chuyển 十thập 行hành清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân何hà 等đẳng 為vi 十thập

一nhất 者giả具cụ 足túc 清thanh 淨tịnh四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy二nhị 者giả出xuất 生sanh 四tứ 辯biện淨tịnh 妙diệu 音âm 聲thanh三tam 者giả明minh 了liễu 四Tứ 諦Đế四tứ 者giả隨tùy 順thuận 諸chư 佛Phật無vô 礙ngại 法Pháp 門môn五ngũ 者giả清thanh 淨tịnh 等đẳng 心tâm悉tất 能năng 普phổ 覆phú一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh六lục 者giả所sở 說thuyết 不bất 虛hư決quyết 定định 濟tế 度độ眾chúng 生sanh 苦khổ 際tế七thất 者giả宿túc 世thế 大đại 悲bi 所sở 持trì八bát 者giả以dĩ 妙diệu 法Pháp 音âm充sung 滿mãn 世thế 界giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh無vô 不bất 聞văn 知tri九cửu 者giả阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp常thường 說thuyết 正Chánh 法Pháp未vị 曾tằng 暫tạm 息tức十thập 者giả轉chuyển 諸chư 根Căn 力Lực覺Giác 意Ý 解Giải 脫Thoát諸chư 禪thiền 三tam 昧muội相tương 續tục 不bất 絕tuyệt

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác轉chuyển 如như 是thị 十thập 行hành等đẳng 無vô 量lượng 行hành 法Pháp 輪luân

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác清thanh 淨tịnh 法Pháp 輪luân因nhân 十thập 種chủng 白bạch 淨tịnh 法Pháp 故cố轉chuyển 入nhập 眾chúng 生sanh 心tâm出xuất 生sanh 無vô 相tướng決quyết 定định 不bất 虛hư何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị過quá 去khứ 願nguyện 力lực 故cố大đại 悲bi 所sở 持trì 故cố不bất 捨xả 眾chúng 生sanh 故cố智trí 慧tuệ 自tự 在tại隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng為vì 說thuyết 法Pháp 故cố未vị 曾tằng 失thất 時thời 故cố隨tùy 彼bỉ 法Pháp 器khí不bất 增tăng 減giảm 故cố決quyết 定định 了liễu 知tri三tam 世thế 智trí 故cố身thân 行hành 最tối 勝thắng 故cố口khẩu 行hành 無vô 虛hư 故cố智trí 行hành 隨tùy 音âm 聲thanh悉tất 覺giác 悟ngộ 故cố

佛Phật 子tử是thị 為vi 因nhân 十thập 種chủng白bạch 淨tịnh 法Pháp 故cố能năng 轉chuyển 法Pháp 輪luân入nhập 眾chúng 生sanh 心tâm出xuất 生sanh 無vô 相tướng決quyết 定định 不bất 虛hư

佛Phật 子tử如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác究cứu 竟cánh 佛Phật 事sự 已dĩ有hữu 十thập 種chủng 義nghĩa示thị 現hiện 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn何hà 等đẳng 為vi 十thập

所sở 謂vị明minh 一nhất 切thiết 行hành悉tất 無vô 常thường 故cố明minh 一nhất 切thiết 有hữu 為vi非phi 安an 隱ẩn 故cố明minh 般Bát 涅Niết 槃Bàn趣thú 最tối 安an 隱ẩn 故cố明minh 般Bát 涅Niết 槃Bàn遠viễn 離ly 一nhất 切thiết諸chư 怖bố 畏úy 故cố以dĩ 諸chư 天thiên 人nhân樂nhạo 著trước 色sắc 身thân明minh 色sắc 身thân 無vô 常thường是thị 磨ma 滅diệt 法pháp令linh 求cầu 常thường 住trụ淨tịnh 法Pháp 身thân 故cố明minh 無vô 常thường 力lực強cường 不bất 可khả 轉chuyển 故cố明minh 有hữu 為vi 法pháp不bất 隨tùy 愛ái 行hành不bất 自tự 在tại 故cố明minh 三tam 界giới 法pháp悉tất 如như 坯bôi 器khí無vô 堅kiên 牢lao 故cố明minh 般Bát 涅Niết 槃Bàn最tối 為vi 真chân 實thật不bất 可khả 壞hoại 故cố明minh 般Bát 涅Niết 槃Bàn遠viễn 離ly 生sanh 死tử非phi 起khởi 滅diệt 故cố

佛Phật 子tử以dĩ 此thử 十thập 種chủng 義nghĩa 故cố如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác示thị 現hiện 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử一nhất 切thiết 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác法pháp 皆giai 如như 是thị所sở 願nguyện 已dĩ 成thành已dĩ 轉chuyển 法Pháp 輪luân所sở 應ưng 度độ 者giả皆giai 悉tất 已dĩ 度độ已dĩ 與dữ 菩Bồ 薩Tát授thọ 尊tôn 記ký 號hiệu一nhất 切thiết 佛Phật 事sự皆giai 悉tất 究cứu 竟cánh安an 住trụ 不bất 變biến示thị 現hiện 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử是thị 為vi 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác以dĩ 十thập 義nghĩa 故cố示thị 現hiện 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 子tử是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát清thanh 淨tịnh 勝thắng 行hành大đại 妙diệu 法Pháp 門môn諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết無vô 量lượng 深thâm 義nghĩa能năng 令linh 一nhất 切thiết諸chư 有hữu 智trí 者giả皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ究cứu 竟cánh 一nhất 切thiết菩Bồ 薩Tát 大đại 願nguyện不bất 斷đoạn 所sở 行hành

佛Phật 子tử若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh聞văn 此thử 經Kinh 者giả信tín 心tâm 清thanh 淨tịnh不bất 起khởi 誹phỉ 謗báng如như 說thuyết 修tu 行hành彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh速tốc 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 說thuyết 行hành 故cố

佛Phật 子tử是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 說thuyết 行hành一nhất 心tâm 敬kính 信tín受thọ 持trì 此thử 經Kinh

佛Phật 子tử此thử 經Kinh 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 行hành 功công 德đức深thâm 妙diệu 義nghĩa 華hoa深thâm 入nhập 智trí 慧tuệ攝nhiếp 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn遠viễn 離ly 世thế 間gian聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 不bất 共cộng 法Pháp悉tất 能năng 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 法Pháp 門môn長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 一nhất 心tâm 聽thính 受thọ護hộ 持trì 此thử 經Kinh若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát受thọ 持trì 此thử 經Kinh則tắc 能năng 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 諸chư 願nguyện以dĩ 少thiểu 方phương 便tiện疾tật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề說thuyết 此thử 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 行hành 功công 德đức深thâm 妙diệu 義nghĩa 華hoa深thâm 入nhập 智trí 慧tuệ攝nhiếp 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn遠viễn 離ly 世thế 間gian聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 不bất 共cộng 法Pháp悉tất 能năng 普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 經Kinh時thời 佛Phật 神thần 力lực 故cố此thử 經Kinh 法Pháp 如như 是thị 故cố十thập 方phương 無vô 量lượng阿a 僧tăng 祇kỳ 世thế 界giới六lục 種chủng 震chấn 動động大đại 光quang 普phổ 照chiếu

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 諸chư 佛Phật面diện 對đối 觀quan 視thị普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát歡hoan 喜hỷ 讚tán 言ngôn

善thiện 哉tai佛Phật 子tử乃nãi 能năng 說thuyết 此thử出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát諸chư 行hành 功công 德đức深thâm 妙diệu 義nghĩa 華hoa深thâm 入nhập 智trí 慧tuệ攝nhiếp 一nhất 切thiết 法Pháp 門môn遠viễn 離ly 世thế 間gian聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh所sở 不bất 共cộng 法Pháp悉tất 能năng 普phổ 照chiếu一nhất 切thiết 法Pháp 門môn長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 經Kinh

佛Phật 子tử汝nhữ 已dĩ 善thiện 學học 此thử 法Pháp善thiện 知tri 此thử 法Pháp快khoái 說thuyết 此thử 法Pháp我ngã 等đẳng 諸chư 佛Phật亦diệc 說thuyết 此thử 法Pháp一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật亦diệc 復phục 如như 是thị

是thị 故cố佛Phật 子tử我ngã 等đẳng 悉tất 共cộng守thủ 護hộ 此thử 經Kinh令linh 未vị 來lai 菩Bồ 薩Tát未vị 聞văn 者giả 聞văn

爾nhĩ 時thời 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực觀quán 察sát 十thập 方phương一nhất 切thiết 大đại 眾chúng一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
勤cần 修tu 諸chư 苦khổ 行hành
供cúng 養dường 無vô 量lượng 佛Phật
生sanh 此thử 真chân 佛Phật 子tử


化hóa 度độ 無vô 量lượng 眾chúng
安an 立lập 無vô 上thượng 道Đạo
菩Bồ 薩Tát 無vô 等đẳng 行hành
我ngã 說thuyết 善thiện 諦đế 聽thính


供cúng 養dường 無vô 量lượng 佛Phật
皆giai 悉tất 無vô 染nhiễm 著trước
化hóa 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng
不bất 起khởi 眾chúng 生sanh 想tưởng


常thường 求cầu 佛Phật 功công 德đức
其kỳ 心tâm 無vô 所sở 依y
說thuyết 彼bỉ 勝thắng 妙diệu 行hành
令linh 眾chúng 悉tất 歡hoan 喜hỷ


降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma
滅diệt 三tam 界giới 煩phiền 惱não
已dĩ 具cụ 聖thánh 功công 德đức
示thị 現hiện 童đồng 子tử 地địa


滅diệt 惡ác 煩phiền 惱não 癡si
其kỳ 心tâm 常thường 寂tịch 然nhiên
示thị 現hiện 無vô 量lượng 行hành
我ngã 說thuyết 彼bỉ 功công 德đức


遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 惡ác
究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 中trung
種chủng 種chủng 現hiện 變biến 化hóa


知tri 心tâm 生sanh 住trụ 滅diệt
示thị 現hiện 一nhất 切thiết 事sự
說thuyết 彼bỉ 妙diệu 功công 德đức
令linh 眾chúng 悉tất 歡hoan 喜hỷ


見kiến 三tam 有hữu 眾chúng 生sanh
無vô 量lượng 苦khổ 逼bức 迫bách
流lưu 轉chuyển 於ư 生sanh 死tử
煩phiền 惱não 火hỏa 熾sí 然nhiên


欲dục 令linh 彼bỉ 解giải 脫thoát
一nhất 向hướng 求cầu 菩Bồ 提Đề
略lược 說thuyết 彼bỉ 淨tịnh 德đức
一nhất 心tâm 善thiện 諦đế 聽thính


施thí 戒giới 忍nhẫn 精tinh 進tấn
禪thiền 定định 得đắc 自tự 在tại
具cụ 足túc 慧tuệ 方phương 便tiện
大đại 慈từ 度độ 眾chúng 生sanh


無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
樂nhạo 修tu 悲bi 喜hỷ 捨xả
我ngã 說thuyết 彼bỉ 功công 德đức
仁Nhân 等đẳng 當đương 諦đế 聽thính


枯khô 槁cảo 無vô 量lượng 身thân
常thường 正chánh 求cầu 菩Bồ 提Đề
不bất 惜tích 其kỳ 壽thọ 命mạng
究cứu 竟cánh 無vô 上thượng 道Đạo


常thường 為vì 利lợi 眾chúng 生sanh
不bất 求cầu 自tự 安an 樂lạc
慈từ 悲bi 心tâm 牟Mâu 尼Ni
我ngã 說thuyết 彼bỉ 勝thắng 行hành


無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
說thuyết 少thiểu 分phần 不bất 盡tận
虛hư 空không 可khả 度độ 量lương
海hải 水thủy 可khả 渧đề 數số


菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 海hải
無vô 可khả 為vi 譬thí 諭dụ
饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh 故cố
略lược 說thuyết 其kỳ 小tiểu 分phần


持trì 眾chúng 生sanh 善thiện 根căn
長trưởng 養dưỡng 白bạch 淨tịnh 法Pháp
遠viễn 離ly 憍kiêu 慢mạn 心tâm
求cầu 法Pháp 無vô 厭yếm 足túc


令linh 眾chúng 得đắc 安an 止chỉ
長trưởng 養dưỡng 智trí 慧tuệ 樹thụ
菩Bồ 薩Tát 心tâm 如như 地địa
饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng


柔nhu 軟nhuyễn 慈từ 心tâm 根căn
無vô 上thượng 大đại 悲bi 莖hành
功công 德đức 葉diệp 智trí 華hoa
持trì 戒giới 為vi 妙diệu 香hương


如Như 來Lai 淨tịnh 慧tuệ 光quang
開khai 敷phu 菩Bồ 薩Tát 華hoa
不bất 著trước 有hữu 為vi 水thủy
普phổ 令linh 眾chúng 生sanh 喜hỷ


直trực 心tâm 為vi 種chủng 子tử
慈từ 悲bi 為vi 根căn 芽nha
智trí 慧tuệ 方phương 便tiện 莖hành
五ngũ 度độ 為vi 枝chi 條điều


禪thiền 葉diệp 諸chư 明minh 華hoa
一Nhất 切Thiết 智Trí 為vi 果quả
法pháp 樹thụ 神thần 力lực 鳥điểu
普phổ 覆phú 三tam 世thế 間gian


真chân 實thật 諦đế 為vi 足túc
白bạch 淨tịnh 法Pháp 為vi 身thân
正chánh 念niệm 為vi 頸cảnh 頂đảnh
智trí 首thủ 解giải 脫thoát 頂đảnh


慈từ 悲bi 明minh 淨tịnh 眼nhãn
實thật 義nghĩa 幽u 谷cốc 出xuất
菩Bồ 薩Tát 法Pháp 師sư 子tử
調điều 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma


生sanh 死tử 為vi 曠khoáng 野dã
煩phiền 惱não 諸chư 惡ác 道đạo
邊biên 見kiến 為vi 賊tặc 難nạn
癡si 盲manh 迷mê 正chánh 路lộ


菩Bồ 薩Tát 大đại 導đạo 師sư
見kiến 彼bỉ 迷mê 冥minh 者giả
開khai 示thị 其kỳ 正Chánh 道Đạo
引dẫn 至chí 安an 隱ẩn 處xứ


貪tham 恚khuể 諸chư 煩phiền 惱não
常thường 惱não 害hại 眾chúng 生sanh
無vô 量lượng 眾chúng 苦khổ 患hoạn
長trường 夜dạ 而nhi 逼bức 切thiết


菩Bồ 薩Tát 見kiến 彼bỉ 苦khổ
為vì 發phát 大đại 悲bi 心tâm
具cụ 說thuyết 八bát 萬vạn 四tứ
對đối 治trị 濟tế 度độ 之chi


菩Bồ 薩Tát 為vi 法Pháp 王Vương
正Chánh 道Đạo 化hóa 眾chúng 生sanh
遠viễn 惡ác 修tu 眾chúng 善thiện
一nhất 向hướng 求cầu 菩Bồ 提Đề


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 所sở
受thọ 自tự 在tại 智trí 記ký
廣quảng 施thí 賢hiền 聖thánh 珍trân
令linh 具cụ 七thất 覺giác 寶bảo


清thanh 淨tịnh 戒giới 為vi 轂cốc
精tinh 進tấn 以dĩ 為vi 輻bức
三tam 昧muội 正chánh 受thọ 輞võng
三tam 轉chuyển 淨tịnh 法Pháp 輪luân


清thanh 淨tịnh 心tâm 為vi 楯thuẫn
明minh 利lợi 智trí 慧tuệ 劍kiếm
摧tồi 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não
外ngoại 道đạo 眾chúng 魔ma 怨oán


甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 海hải
正Chánh 法Pháp 一nhất 味vị 水thủy
禪thiền 覺giác 寶bảo 充sung 滿mãn
一nhất 切thiết 莫mạc 能năng 知tri


直trực 心tâm 淨tịnh 彌di 廣quảng
一Nhất 切Thiết 智Trí 為vi 潮triều
菩Bồ 薩Tát 智trí 慧tuệ 海hải
演diễn 說thuyết 不bất 可khả 盡tận


世thế 間gian 高cao 無vô 上thượng
於ư 彼bỉ 無vô 所sở 著trước
禪thiền 明minh 智trí 慧tuệ 山sơn
堅kiên 正chánh 不bất 傾khuynh 動động


若nhược 有hữu 親thân 近cận 者giả
疾tật 得đắc 同đồng 彼bỉ 慧tuệ
住trụ 智trí 須Tu 彌Di 頂đảnh
普phổ 觀quán 一nhất 切thiết 世thế


深thâm 心tâm 如như 金kim 剛cang
一nhất 切thiết 悉tất 堅kiên 固cố
三Tam 寶Bảo 一Nhất 切Thiết 智Trí
信tín 心tâm 不bất 可khả 壞hoại


降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma
除trừ 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não
安an 住trụ 無vô 所sở 畏úy
度độ 脫thoát 諸chư 群quần 生sanh


興hưng 起khởi 大đại 慈từ 雲vân
普phổ 覆phú 於ư 一nhất 切thiết
明minh 曜diệu 大đại 悲bi 電điện
雷lôi 震chấn 法pháp 洪hồng 音âm


四tứ 辯biện 澍chú 法Pháp 雨vũ
八bát 正chánh 甘cam 露lộ 水thủy
除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 火hỏa
安an 住trụ 一nhất 切thiết 義nghĩa


白bạch 淨tịnh 法Pháp 為vi 城thành
智trí 慧tuệ 為vi 牆tường 壁bích
無vô 上thượng 智trí 樓lâu 閣các
慚tàm 愧quý 為vi 深thâm 塹tiệm


三tam 空không 解giải 脫thoát 門môn
正chánh 念niệm 為vi 防phòng 守thủ
四tứ 道đạo 為vi 正chánh 路lộ
遊du 之chi 出xuất 三tam 界giới


建kiến 無vô 上thượng 法Pháp 幢tràng
摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết 魔ma
法Pháp 身thân 金kim 翅sí 鳥điểu
四tứ 如như 意ý 為vi 足túc


慈từ 悲bi 明minh 淨tịnh 眼nhãn
住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 樹thụ
菩Bồ 薩Tát 金kim 翅sí 王vương
生sanh 死tử 大đại 海hải 中trung


搏bác 撮toát 天thiên 人nhân 龍long
安an 置trí 涅Niết 槃Bàn 岸ngạn
淨tịnh 戒giới 圓viên 滿mãn 日nhật
清thanh 淨tịnh 智trí 光quang 明minh


神thần 足túc 為vi 疾tật 行hành
消tiêu 竭kiệt 愛ái 欲dục 水thủy
覺giác 長trường 夜dạ 眾chúng 生sanh
長trưởng 養dưỡng 根căn 力lực 藥dược


菩Bồ 薩Tát 明minh 淨tịnh 日nhật
一nhất 切thiết 無vô 不bất 照chiếu
圓viên 滿mãn 法Pháp 界Giới 月nguyệt
眾chúng 生sanh 觀quán 無vô 厭yếm


映ánh 蔽tế 於ư 二Nhị 乘Thừa
小tiểu 智trí 螢huỳnh 火hỏa 光quang
菩Bồ 薩Tát 清thanh 涼lương 月nguyệt
遊du 於ư 畢tất 竟cánh 空không


垂thùy 光quang 照chiếu 三tam 界giới
心tâm 法pháp 無vô 不bất 現hiện
自tự 在tại 諸chư 法Pháp 王Vương
功công 德đức 色sắc 嚴nghiêm 身thân


方phương 便tiện 淨tịnh 智trí 眼nhãn
安an 住trụ 勝thắng 妙diệu 法Pháp
相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 身thân
一nhất 切thiết 觀quan 無vô 厭yếm


彼bỉ 法pháp 自tự 在tại 王vương
如như 法pháp 治trị 眾chúng 生sanh
除trừ 滅diệt 欲dục 煩phiền 惱não
超siêu 出xuất 於ư 三tam 界giới


常thường 樂nhạo 勤cần 修tu 習tập
慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 法Pháp
菩Bồ 薩Tát 大Đại 梵Phạm 王Vương
普phổ 現hiện 種chủng 種chủng 身thân


演diễn 出xuất 淨tịnh 妙diệu 音âm
三tam 界giới 無vô 不bất 聞văn
遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 行hành
境cảnh 界giới 常thường 清thanh 淨tịnh


逮đãi 得đắc 不bất 退thoái 智trí
具cụ 足túc 法pháp 自tự 在tại
永vĩnh 離ly 二Nhị 乘Thừa 道Đạo
諸chư 佛Phật 所sở 授thọ 記ký


乘thừa 於ư 無Vô 上Thượng 乘Thừa
究cứu 竟cánh 一Nhất 切Thiết 智Trí
心tâm 淨tịnh 如như 虛hư 空không
永vĩnh 離ly 一nhất 切thiết 有hữu


行hành 於ư 世thế 間gian 事sự
其kỳ 心tâm 無vô 所sở 依y
究cứu 竟cánh 白bạch 淨tịnh 行hành
亦diệc 令linh 眾chúng 生sanh 然nhiên


菩Bồ 薩Tát 慧tuệ 彌di 廣quảng
清thanh 淨tịnh 如như 虛hư 空không
無vô 量lượng 方phương 便tiện 地địa
饒nhiêu 益ích 諸chư 群quần 生sanh


清thanh 涼lương 慈từ 悲bi 水thủy
消tiêu 滅diệt 熾sí 煩phiền 惱não
智trí 慧tuệ 猛mãnh 盛thịnh 火hỏa
燒thiêu 盡tận 煩phiền 惱não 習tập


風phong 馳trì 遊du 十thập 方phương
廣quảng 作tác 諸chư 佛Phật 事sự
菩Bồ 薩Tát 如như 意ý 寶bảo
除trừ 滅diệt 眾chúng 貧bần 苦khổ


智trí 慧tuệ 如như 金kim 剛cang
摧tồi 滅diệt 諸chư 邪tà 見kiến
無vô 量lượng 德đức 莊trang 嚴nghiêm
悉tất 令linh 眾chúng 生sanh 喜hỷ


究cứu 竟cánh 無vô 上thượng 行hành
安an 住trụ 如Như 來Lai 處xứ
菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 華hoa
七Thất 覺Giác 令linh 開khai 敷phu


諸chư 願nguyện 為vi 寶bảo 鬘man
嚴nghiêm 飾sức 世thế 間gian 頂đảnh
菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 戒giới 香hương
遠viễn 離ly 諸chư 惡ác 戒giới


以dĩ 此thử 淨tịnh 戒giới 香hương
塗đồ 熏huân 一nhất 切thiết 眾chúng
菩Bồ 薩Tát 無vô 上thượng 蓋cái
普phổ 覆phú 諸chư 世thế 間gian


建kiến 立lập 智trí 慧tuệ 幢tràng
摧tồi 滅diệt 眾chúng 魔ma 幢tràng
菩Bồ 薩Tát 莊trang 嚴nghiêm 行hành
淨tịnh 妙diệu 智trí 慧tuệ 幡phan


慚tàm 愧quý 功công 德đức 衣y
普phổ 覆phú 一nhất 切thiết 眾chúng
菩Bồ 薩Tát 無Vô 上Thượng 乘Thừa
乘thừa 之chi 出xuất 三tam 界giới


其kỳ 心tâm 善thiện 調điều 順thuận
安an 住trụ 寶bảo 象tượng 王vương
菩Bồ 薩Tát 大đại 龍long 王vương
具cụ 足túc 自tự 在tại 力lực


普phổ 降giáng cam 露lộ 法Pháp
澤trạch 潤nhuận 諸chư 群quần 生sanh
菩Bồ 薩Tát 甚thậm 難nan 值trị
猶do 如như 優ưu 曇đàm 華hoa


降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma
除trừ 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não
佛Phật 所sở 轉chuyển 法Pháp 輪luân
彼bỉ 能năng 隨tùy 順thuận 轉chuyển


慧tuệ 燈đăng 除trừ 眾chúng 闇ám
普phổ 令linh 見kiến 正Chánh 道Đạo
菩Bồ 薩Tát 功công 德đức 河hà
隨tùy 順thuận 正Chánh 道Đạo 流lưu


常thường 為vi 生sanh 死tử 橋kiều
度độ 人nhân 無vô 休hưu 息tức
菩Bồ 薩Tát 正Chánh 法Pháp 船thuyền
遊du 諸chư 願nguyện 海hải


智trí 慧tuệ 悉tất 成thành 滿mãn
度độ 人nhân 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 園viên 林lâm
實thật 樂nhạo 樂lạc 眾chúng 生sanh


正Chánh 法Pháp 解giải 脫thoát 華hoa
明minh 淨tịnh 智trí 宮cung 殿điện
菩Bồ 薩Tát 雪Tuyết 山Sơn 頂đảnh
出xuất 生sanh 藥dược 樹thụ 王vương


除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 病bệnh
悉tất 令linh 一nhất 切thiết 喜hỷ
菩Bồ 薩Tát 等đẳng 如Như 來Lai
覺giác 悟ngộ 諸chư 眾chúng 生sanh


除trừ 滅diệt 愚ngu 癡si 闇ám
得đắc 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác
最tối 勝thắng 所sở 從tùng 來lai
菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 來lai


逮đãi 得đắc 平bình 等đẳng 智trí
究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
菩Bồ 薩Tát 大đại 導đạo 師sư
教giáo 化hóa 諸chư 群quần 生sanh


自tự 然nhiên 成thành 正chánh 覺giác
一Nhất 切Thiết 智Trí 境cảnh 界giới
具cụ 足túc 無vô 量lượng 力lực
一nhất 切thiết 莫mạc 能năng 壞hoại


安an 住trụ 無vô 所sở 畏úy
知tri 法pháp 了liễu 眾chúng 生sanh
乃nãi 至chí 色sắc 界giới 中trung
所sở 有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh


一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 音âm
皆giai 悉tất 能năng 隨tùy 順thuận
過quá 色sắc 至chí 無vô 色sắc
現hiện 彼bỉ 一nhất 切thiết 事sự


一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh
說thuyết 之chi 不bất 能năng 盡tận
菩Bồ 薩Tát 悉tất 成thành 就tựu
如như 是thị 等đẳng 功công 德đức


解giải 了liễu 性tánh 非phi 性tánh
所sở 有hữu 無vô 所sở 有hữu
具cụ 足túc 真chân 實thật 智trí
除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 縛phược


究cứu 竟cánh 一Nhất 切Thiết 智Trí
其kỳ 心tâm 無vô 所sở 著trước
說thuyết 彼bỉ 甚thậm 深thâm 行hành
令linh 眾chúng 悉tất 歡hoan 喜hỷ


了liễu 達đạt 一nhất 切thiết 法pháp
皆giai 悉tất 如như 幻huyễn 化hóa
發phát 起khởi 方phương 便tiện 悲bi
一nhất 切thiết 佛Phật 護hộ 持trì


出xuất 生sanh 智trí 化hóa 門môn
普phổ 現hiện 無vô 量lượng 事sự
仁Nhân 等đẳng 當đương 諦đế 聽thính
菩Bồ 薩Tát 諸chư 功công 德đức


一nhất 身thân 無vô 邊biên 際tế
普phổ 現hiện 無vô 量lượng 身thân
非phi 心tâm 非phi 心tâm 境cảnh
應ứng 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng


出xuất 于vu 一nhất 妙diệu 音âm
究cứu 竟cánh 語ngữ 言ngôn 法pháp
悉tất 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 類loại
一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 音âm


遠viễn 離ly 煩phiền 惱não 身thân
隨tùy 應ứng 示thị 現hiện 身thân
無vô 量lượng 方phương 便tiện 身thân
一nhất 切thiết 音âm 說thuyết 法Pháp


其kỳ 心tâm 常thường 寂tịch 滅diệt
清thanh 淨tịnh 如như 虛hư 空không
以dĩ 心tâm 莊trang 嚴nghiêm 剎sát
示thị 現hiện 一nhất 切thiết 眾chúng


示thị 現hiện 種chủng 種chủng 身thân
於ư 彼bỉ 無vô 所sở 著trước
遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 生sanh
亦diệc 不bất 壞hoại 彼bỉ 因nhân


隨tùy 順thuận 一nhất 切thiết 趣thú
受thọ 生sanh 無vô 所sở 著trước
了liễu 身thân 如như 虛hư 空không
隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng 現hiện


菩Bồ 薩Tát 現hiện 如như 是thị
無vô 量lượng 無vô 邊biên 事sự
恭cung 敬kính 供cúng 養dường 彼bỉ
最tối 勝thắng 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn


塗đồ 香hương 末mạt 香hương 華hoa
幢tràng 蓋cái 幡phan 音âm 樂nhạc
無vô 上thượng 供cúng 養dường 具cụ
直trực 心tâm 供cung 諸chư 佛Phật


不bất 離ly 一nhất 佛Phật 會hội
普phổ 在tại 諸chư 佛Phật 所sở
善thiện 巧xảo 能năng 問vấn 難nan
聽thính 受thọ 深thâm 妙diệu 法Pháp


聞văn 此thử 正Chánh 法Pháp 故cố
逮đãi 得đắc 諸chư 三tam 昧muội
一nhất 一nhất 三tam 昧muội 中trung
生sanh 無vô 量lượng 定định 門môn


又hựu 復phục 能năng 普phổ 現hiện
無vô 量lượng 三tam 昧muội 起khởi
智trí 慧tuệ 巧xảo 方phương 便tiện
究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn


覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp
皆giai 悉tất 如như 幻huyễn 化hóa
示thị 現hiện 種chủng 種chủng 身thân
出xuất 生sanh 無vô 量lượng 音âm


入nhập 眾chúng 生sanh 想tưởng 網võng
其kỳ 心tâm 無vô 染nhiễm 著trước
或hoặc 時thời 現hiện 眾chúng 生sanh
隨tùy 順thuận 世thế 間gian 義nghĩa


或hoặc 示thị 菩Bồ 提Đề 行hành
無vô 量lượng 無vô 有hữu 邊biên
布bố 施thí 持trì 淨tịnh 戒giới
忍nhẫn 辱nhục 勤cần 精tinh 進tấn


定định 慧tuệ 四Tứ 無Vô 量Lượng
修tu 行hành 四Tứ 攝Nhiếp 法Pháp
或hoặc 現hiện 行hành 成thành 滿mãn
或hoặc 得đắc 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn


或hoặc 受thọ 灌quán 頂đảnh 記ký
或hoặc 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ
或hoặc 現hiện 聲Thanh 聞Văn 乘thừa
或hoặc 復phục 現hiện 緣Duyên 覺Giác


無vô 量lượng 剎sát 涅Niết 槃Bàn
不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 行hành
或hoặc 現hiện 為vi 帝Đế 釋Thích
或hoặc 現hiện 梵Phạm 天Thiên 王Vương


或hoặc 天thiên 女nữ 圍vi 遶nhiễu
或hoặc 復phục 獨độc 宴yến 默mặc
或hoặc 現hiện 比Bỉ 丘Khâu 像tượng
淨tịnh 戒giới 調điều 諸chư 根căn


或hoặc 現hiện 自tự 在tại 王vương
或hoặc 現hiện 入nhập 法pháp 網võng
或hoặc 現hiện 巧xảo 術thuật 女nữ
或hoặc 現hiện 修tu 苦khổ 行hành


或hoặc 現hiện 在tại 五ngũ 欲dục
或hoặc 復phục 在tại 禪thiền 定định
或hoặc 現hiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn
或hoặc 復phục 現hiện 受thọ 生sanh


或hoặc 現hiện 童đồng 子tử 身thân
或hoặc 復phục 現hiện 衰suy 老lão
若nhược 有hữu 思tư 議nghị 者giả
迷mê 亂loạn 心tâm 發phát 狂cuồng


或hoặc 在tại 天thiên 宮cung 殿điện
或hoặc 現hiện 終chung 下hạ 生sanh
或hoặc 現hiện 處xử 母mẫu 胎thai
成thành 佛Phật 轉chuyển 法Pháp 輪luân


或hoặc 復phục 現hiện 出xuất 生sanh
或hoặc 現hiện 般Bát 涅Niết 槃Bàn
或hoặc 現hiện 童đồng 子tử 術thuật
或hoặc 復phục 現hiện 出xuất 家gia


或hoặc 現hiện 坐tọa 道Đạo 場Tràng
或hoặc 成thành 無vô 上thượng 道Đạo
或hoặc 復phục 示thị 現hiện 轉chuyển
自tự 在tại 正Chánh 法Pháp 輪luân


或hoặc 現hiện 求cầu 正Chánh 法Pháp
或hoặc 現hiện 為vi 佛Phật 身thân
充sung 滿mãn 無vô 量lượng 剎sát
不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát 行hành


深thâm 入nhập 無vô 量lượng 劫kiếp
究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
無vô 量lượng 劫kiếp 一nhất 念niệm
一nhất 念niệm 無vô 量lượng 劫kiếp


一nhất 切thiết 劫kiếp 非phi 劫kiếp
示thị 現hiện 眾chúng 生sanh 劫kiếp
無vô 來lai 無vô 積tích 聚tụ
示thị 現hiện 諸chư 劫kiếp 事sự


於ư 一nhất 微vi 塵trần 中trung
普phổ 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật
一nhất 切thiết 諸chư 群quần 生sanh
無vô 處xứ 不bất 有hữu 佛Phật


一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 剎sát
及cập 眾chúng 生sanh 境cảnh 界giới
悉tất 能năng 分phân 別biệt 知tri
一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 印ấn


一nhất 切thiết 劫kiếp 可khả 盡tận
法pháp 印ấn 無vô 窮cùng 已dĩ
如như 是thị 知tri 眾chúng 生sanh
無vô 量lượng 無vô 有hữu 邊biên


彼bỉ 一nhất 眾chúng 生sanh 有hữu
無vô 量lượng 百bách 千thiên 萬vạn
那na 由do 他tha 等đẳng 身thân
因nhân 緣duyên 亦diệc 如như 是thị


如như 彼bỉ 一nhất 眾chúng 生sanh
一nhất 切thiết 亦diệc 復phục 然nhiên
如như 是thị 究cứu 竟cánh 知tri
亦diệc 令linh 一nhất 切thiết 學học


悉tất 知tri 眾chúng 生sanh 根căn
上thượng 中trung 下hạ 不bất 同đồng
諸chư 根căn 常thường 流lưu 轉chuyển
知tri 是thị 器khí 非phi 器khí


一nhất 根căn 一nhất 切thiết 根căn
展triển 轉chuyển 相tương 依y 持trì
菩Bồ 薩Tát 微vi 細tế 智trí
皆giai 悉tất 分phân 別biệt 知tri


亦diệc 知tri 諸chư 欲dục 性tánh
種chủng 種chủng 煩phiền 惱não 垢cấu
了liễu 過quá 去khứ 心tâm 行hành
未vị 來lai 今kim 現hiện 在tại


悉tất 知tri 眾chúng 生sanh 行hành
究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
知tri 行hành 無vô 所sở 行hành
為vì 眾chúng 說thuyết 妙diệu 法Pháp


如như 是thị 知tri 心tâm 行hành
染nhiễm 污ô 及cập 清thanh 淨tịnh
菩Bồ 薩Tát 一nhất 念niệm 中trung
逮đãi 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí


深thâm 入nhập 如Như 來Lai 心tâm
究cứu 竟cánh 難nan 思tư 議nghị
一nhất 念niệm 悉tất 能năng 知tri
諸chư 佛Phật 無vô 上thượng 智trí


究cứu 竟cánh 神thần 力lực 智trí
具cụ 足túc 諸chư 通thông 明minh
能năng 於ư 一nhất 念niệm 中trung
悉tất 詣nghệ 十thập 方phương 剎sát


如như 是thị 疾tật 遊du 行hành
無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
不bất 離ly 本bổn 坐tọa 處xứ
安an 住trụ 甚thậm 深thâm 法Pháp


猶do 如như 工công 幻huyễn 師sư
種chủng 種chủng 現hiện 形hình 色sắc
非phi 色sắc 非phi 無vô 色sắc
幻huyễn 化hóa 無vô 所sở 有hữu


菩Bồ 薩Tát 亦diệc 如như 是thị
深thâm 知tri 廣quảng 方phương 便tiện
示thị 現hiện 眾chúng 變biến 化hóa
充sung 滿mãn 一nhất 切thiết 世thế


譬thí 如như 明minh 淨tịnh 日nhật
出xuất 現hiện 於ư 世thế 間gian
悉tất 能năng 除trừ 眾chúng 冥minh
一nhất 切thiết 靡mĩ 不bất 照chiếu


菩Bồ 薩Tát 智trí 慧tuệ 日nhật
明minh 淨tịnh 甚thậm 圓viên 滿mãn
出xuất 淨tịnh 心tâm 境cảnh 界giới
普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 法pháp


猶do 如như 人nhân 夢mộng 中trung
造tạo 作tác 種chủng 種chủng 事sự
無vô 量lượng 劫kiếp 可khả 盡tận
夢mộng 性tánh 無vô 窮cùng 盡tận


菩Bồ 薩Tát 於ư 一nhất 念niệm
示thị 現hiện 夢mộng 等đẳng 法pháp
無vô 量lượng 劫kiếp 可khả 盡tận
智trí 慧tuệ 無vô 終chung 極cực


常thường 樂nhạo 居cư 山sơn 澤trạch
遠viễn 離ly 世thế 間gian 語ngữ
究cứu 竟cánh 語ngữ 言ngôn 道đạo
其kỳ 心tâm 無vô 染nhiễm 著trước


菩Bồ 薩Tát 悉tất 了liễu 知tri
諸chư 法pháp 真chân 實thật 性tánh
普phổ 說thuyết 眾chúng 生sanh 音âm
不bất 起khởi 虛hư 妄vọng 想tưởng


譬thí 如như 春xuân 月nguyệt 時thời
眾chúng 生sanh 見kiến 焰diễm 氣khí
愚ngu 者giả 謂vị 為vi 水thủy
尋tầm 之chi 增tăng 渴khát 愛ái


菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 見kiến
眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não 覆phú
如như 焰diễm 增tăng 渴khát 愛ái
一nhất 向hướng 求cầu 解giải 脫thoát


知tri 眾chúng 生sanh 非phi 實thật
而nhi 更cánh 增tăng 大đại 悲bi
觀quán 色sắc 如như 聚tụ 沫mạt
受thọ 如như 水thủy 上thượng 泡bào


想tưởng 如như 春xuân 時thời 焰diễm
眾chúng 行hành 如như 芭ba 蕉tiêu
心tâm 如như 工công 幻huyễn 師sư
示thị 現hiện 種chủng 種chủng 事sự


善thiện 分phân 別biệt 五ngũ 陰ấm
其kỳ 心tâm 無vô 所sở 著trước
諸chư 入nhập 悉tất 空không 寂tịch
遠viễn 離ly 自tự 在tại 事sự


諸chư 界giới 無vô 實thật 性tánh
示thị 眾chúng 生sanh 界giới 分phần
第đệ 一nhất 真chân 實thật 諦đế
決quyết 定định 寂tịch 滅diệt 性tánh


廣quảng 演diễn 分phân 別biệt 法pháp
而nhi 心tâm 不bất 染nhiễm 著trước
菩Bồ 薩Tát 知tri 五ngũ 陰ấm
無vô 有hữu 去khứ 來lai 今kim


因nhân 由do 煩phiền 惱não 業nghiệp
轉chuyển 此thử 三tam 苦khổ 輪luân
演diễn 說thuyết 緣duyên 起khởi 法pháp
非phi 有hữu 亦diệc 非phi 無vô


深thâm 解giải 真chân 實thật 義nghĩa
於ư 彼bỉ 無vô 所sở 著trước
菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 智trí 慧tuệ
解giải 說thuyết 三tam 世thế 法pháp


示thị 現hiện 諸chư 群quần 生sanh
皆giai 悉tất 是thị 一nhất 念niệm
欲dục 色sắc 無vô 色sắc 界giới
示thị 現hiện 眾chúng 生sanh 事sự


三Tam 乘Thừa 戒giới 解giải 脫thoát
究cứu 竟cánh 一Nhất 切Thiết 智Trí
了liễu 知tri 處xứ 非phi 處xứ
知tri 業nghiệp 知tri 諸chư 根căn


欲dục 性tánh 諸chư 煩phiền 惱não
一nhất 切thiết 至chí 處xứ 道đạo
宿túc 命mạng 智trí 天thiên 眼nhãn
除trừ 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não


知tri 佛Phật 十Thập 種Chủng 力Lực
而nhi 猶do 未vị 究cứu 竟cánh
隨tùy 順thuận 諸chư 佛Phật 法Pháp
深thâm 解giải 諸chư 法pháp 空không


悉tất 滅diệt 眾chúng 煩phiền 惱não
而nhi 不bất 盡tận 諸chư 漏lậu
廣quảng 入nhập 甚thậm 深thâm 道Đạo
教giáo 化hóa 諸chư 群quần 生sanh


佛Phật 子tử 住trụ 無vô 畏úy
不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 行hành
無vô 謬mậu 無vô 漏lậu 失thất
亦diệc 不bất 捨xả 正chánh 念niệm


精tinh 進tấn 欲dục 三tam 昧muội
智trí 慧tuệ 無vô 損tổn 減giảm
三tam 種chủng 常thường 清thanh 淨tịnh
明minh 達đạt 於ư 三tam 世thế


大đại 慈từ 念niệm 眾chúng 生sanh
一nhất 切thiết 無vô 障chướng 礙ngại
深thâm 入nhập 諸chư 法Pháp 門môn
具cụ 足túc 如như 是thị 行hành


我ngã 說thuyết 其kỳ 少thiểu 分phần
莊trang 嚴nghiêm 功công 德đức 義nghĩa
無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp
說thuyết 之chi 不bất 可khả 盡tận


我ngã 所sở 說thuyết 少thiểu 分phần
如như 大đại 地địa 一nhất 塵trần
常thường 依y 如Như 來Lai 智trí
而nhi 亦diệc 無vô 所sở 依y


常thường 修tu 奇kỳ 特đặc 想tưởng
大đại 悲bi 堅kiên 強cường 故cố
安an 住trụ 清thanh 淨tịnh 戒giới
常thường 勤cần 修tu 精tinh 進tấn


教giáo 化hóa 諸chư 群quần 生sanh
授thọ 真chân 佛Phật 子tử 記ký
究cứu 竟cánh 佛Phật 功công 德đức
知tri 剎sát 知tri 眾chúng 生sanh


分phân 別biệt 三tam 世thế 劫kiếp
其kỳ 心tâm 無vô 疲bì 倦quyện
具cụ 陀đà 羅la 尼ni 力lực
深thâm 解giải 真chân 實thật 義nghĩa


思tư 惟duy 無vô 等đẳng 法Pháp
逮đãi 得đắc 無vô 上thượng 道Đạo
一nhất 切thiết 妙diệu 功công 德đức
發phát 願nguyện 求cầu 菩Bồ 提Đề


慈từ 悲bi 因nhân 緣duyên 力lực
令linh 菩Bồ 提Đề 淨tịnh 勝thắng
具cụ 足túc 波Ba 羅La 蜜Mật
隨tùy 順thuận 善thiện 究cứu 竟cánh


決quyết 定định 諸chư 智trí 力lực
覺giác 悟ngộ 無vô 上thượng 道Đạo
成thành 就tựu 方phương 便tiện 智trí
樂nhạo 說thuyết 甚thậm 深thâm 法Pháp


隨tùy 順thuận 常thường 守thủ 護hộ
逮đãi 得đắc 法Pháp 王Vương 處xứ
安an 住trụ 勝thắng 妙diệu 法Pháp
於ư 彼bỉ 無vô 所sở 著trước


出xuất 生sanh 智trí 慧tuệ 化hóa
覺giác 悟ngộ 勝thắng 菩Bồ 提Đề
住trụ 持trì 一nhất 切thiết 劫kiếp
菩Bồ 薩Tát 得đắc 正chánh 望vọng


安an 住trụ 甚thậm 深thâm 法Pháp
除trừ 滅diệt 眾chúng 生sanh 疑nghi
修tu 習tập 甚thậm 深thâm 智trí
善thiện 能năng 分phân 別biệt 法pháp


究cứu 竟cánh 定định 慧tuệ 境cảnh
覺giác 悟ngộ 一Nhất 切Thiết 智Trí
智trí 入nhập 諸chư 解giải 脫thoát
究cứu 竟cánh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn


具cụ 足túc 諸chư 通thông 明minh
離ly 垢cấu 清thanh 涼lương 園viên
具cụ 足túc 白bạch 淨tịnh 法Pháp
示thị 現hiện 種chủng 種chủng 行hành


普phổ 現hiện 莊trang 嚴nghiêm 法pháp
皆giai 悉tất 不bất 可khả 議nghị
善thiện 知tri 眾chúng 生sanh 心tâm
能năng 說thuyết 令linh 究cứu 竟cánh


清thanh 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 印ấn
智trí 光quang 照chiếu 一nhất 切thiết
一nhất 切thiết 莫mạc 能năng 稱xưng
遠viễn 離ly 懈giải 怠đãi 法pháp


安an 住trụ 如như 山sơn 王vương
具cụ 功công 德đức 智trí 海hải
金kim 剛cang 妙diệu 寶bảo 法pháp
安an 住trụ 大đại 莊trang 嚴nghiêm


究cứu 竟cánh 諸chư 大đại 事sự
一nhất 切thiết 莫mạc 能năng 壞hoại
得đắc 授thọ 菩Bồ 提Đề 記ký
安an 住trụ 廣quảng 大đại 心tâm


得đắc 佛Phật 無vô 盡tận 藏tạng
覺giác 悟ngộ 一nhất 切thiết 法pháp
世thế 智trí 常thường 自tự 在tại
遊du 戲hí 諸chư 神thần 通thông


一nhất 切thiết 法pháp 境cảnh 界giới
自tự 在tại 無vô 障chướng 礙ngại
身thân 願nguyện 行hành 自tự 在tại
智trí 慧tuệ 亦diệc 自tự 在tại


無vô 量lượng 億ức 自tự 在tại
示thị 現hiện 於ư 一nhất 切thiết
具cụ 足túc 諸chư 自tự 在tại
遊du 戲hí 諸chư 通thông 力lực


深thâm 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới
一nhất 切thiết 莫mạc 能năng 壞hoại
黠hiệt 慧tuệ 所sở 莊trang 嚴nghiêm
無vô 畏úy 不bất 共cộng 法Pháp


修tu 行hành 佛Phật 子tử 業nghiệp
遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 惡ác
清thanh 淨tịnh 身thân 身thân 業nghiệp
清thanh 淨tịnh 口khẩu 口khẩu 業nghiệp


諸chư 佛Phật 守thủ 護hộ 故cố
成thành 辦biện 十thập 大đại 事sự
心tâm 心tâm 所sở 起khởi 住trụ
顯hiển 現hiện 無vô 上thượng 事sự


安an 住trụ 諸chư 根căn 定định
逮đãi 得đắc 最tối 勝thắng 根căn
清thanh 淨tịnh 正chánh 直trực 心tâm
遠viễn 離ly 諸chư 諂siểm 曲khúc


深thâm 入nhập 眾chúng 生sanh 性tánh
示thị 現hiện 種chủng 種chủng 事sự
除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 習tập
究cứu 竟cánh 無vô 上thượng 行hành


具cụ 足túc 深thâm 智trí 慧tuệ
逮đãi 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí
遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 惡ác
方phương 便tiện 趣thú 寂tịch 滅diệt


出xuất 生sanh 功công 德đức 道Đạo
善thiện 學học 一nhất 切thiết 學học
無vô 量lượng 道Đạo 心tâm 境cảnh
修tu 習tập 無vô 所sở 著trước


安an 住trụ 深thâm 智trí 慧tuệ
示thị 現hiện 道Đạo 莊trang 嚴nghiêm
手thủ 足túc 及cập 心tâm 腹phúc
無vô 上thượng 智trí 慧tuệ 藏tạng


其kỳ 心tâm 如như 金kim 剛cang
智trí 慧tuệ 為vi 器khí 仗trượng
智trí 慧tuệ 觀quán 察sát 頂đảnh
深thâm 入nhập 菩Bồ 提Đề 行hành


清thanh 淨tịnh 戒giới 為vi 鼻tị
除trừ 滅diệt 諸chư 熾sí 然nhiên
四tứ 辯biện 廣quảng 長trường 舌thiệt
無vô 處xứ 不bất 至chí 身thân


淨tịnh 妙diệu 智trí 慧tuệ 心tâm
諸chư 善thiện 行hành 為vi 行hành
道Đạo 場Tràng 安an 隱ẩn 住trụ
師sư 子tử 座tòa 為vi 坐tọa


梵Phạm 住trụ 為vi 安an 臥ngọa
無vô 礙ngại 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa
觀quán 察sát 善Thiện 逝Thệ 智trí
普phổ 照chiếu 於ư 一nhất 切thiết


遍biến 觀quán 眾chúng 生sanh 行hành
種chủng 種chủng 妙diệu 功công 德đức
以dĩ 此thử 為vi 奮phấn 迅tấn
離ly 貪tham 為vi 淨tịnh 施thí


不bất 慢mạn 清thanh 淨tịnh 戒giới
不bất 動động 為vi 淨tịnh 忍nhẫn
不bất 轉chuyển 淨tịnh 精tinh 進tấn
自tự 在tại 為vi 淨tịnh 禪thiền


不bất 行hành 愚ngu 癡si 智trí
虛hư 空không 慈từ 普phổ 救cứu
不bất 憂ưu 惱não 為vi 悲bi
清thanh 淨tịnh 法Pháp 為vi 喜hỷ


離ly 諸chư 煩phiền 惱não 捨xả
寂tịch 靜tĩnh 為vi 深thâm 義nghĩa
境cảnh 界giới 為vi 正Chánh 法Pháp
迴hồi 向hướng 功công 德đức 具cụ


智trí 具cụ 如như 利lợi 劍kiếm
普phổ 照chiếu 為vi 眾chúng 明minh
聞văn 法Pháp 無vô 厭yếm 足túc
是thị 為vi 正chánh 求cầu 法Pháp


不bất 惜tích 身thân 壽thọ 命mạng
是thị 為vi 明minh 正Chánh 法Pháp
隨tùy 順thuận 諸chư 佛Phật 教giáo
除trừ 滅diệt 諸chư 魔ma 道đạo


清thanh 淨tịnh 正chánh 直trực 心tâm
攝nhiếp 取thủ 諸chư 佛Phật 業nghiệp
遠viễn 離ly 眾chúng 魔ma 業nghiệp
長trưởng 養dưỡng 諸chư 智trí 慧tuệ


遠viễn 離ly 魔ma 所sở 持trì
安an 住trụ 諸chư 佛Phật 持trì
究cứu 竟cánh 得đắc 法pháp 持trì
住trụ 無vô 住trụ 智trí 慧tuệ


作tác 業nghiệp 已dĩ 命mạng 終chung
降giáng 神thần 入nhập 母mẫu 胎thai
示thị 現hiện 微vi 細tế 趣thú
又hựu 復phục 現hiện 出xuất 生sanh


現hiện 稱xưng 我ngã 最tối 勝thắng
示thị 現hiện 行hành 七thất 步bộ
現hiện 為vi 童đồng 子tử 地địa
復phục 現hiện 處xử 深thâm 宮cung


現hiện 出xuất 家gia 學học 道Đạo
莊trang 嚴nghiêm 諸chư 道Đạo 場Tràng
普phổ 放phóng 無vô 量lượng 光quang
覺giác 悟ngộ 諸chư 群quần 生sanh


降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma
得đắc 成thành 無vô 上thượng 道Đạo
現hiện 轉chuyển 淨tịnh 法Pháp 輪luân
示thị 現hiện 如Như 來Lai 地Địa


增tăng 長trưởng 白bạch 淨tịnh 法Pháp
現hiện 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn
菩Bồ 薩Tát 修tu 諸chư 行hành
無vô 量lượng 無vô 有hữu 邊biên


如như 我ngã 向hướng 所sở 說thuyết
略lược 舉cử 其kỳ 少thiểu 分phần
無vô 量lượng 劫kiếp 修tu 習tập
令linh 眾chúng 住trụ 菩Bồ 提Đề


眾chúng 生sanh 諸chư 法pháp 行hành
於ư 彼bỉ 無vô 染nhiễm 著trước
如như 是thị 具cụ 足túc 行hành
成thành 就tựu 力lực 自tự 在tại


以dĩ 無vô 量lượng 諸chư 剎sát
安an 置trí 一nhất 毛mao 道đạo
掌chưởng 持trì 無vô 量lượng 剎sát
遍biến 遊du 諸chư 世thế 界giới


還hoàn 置trí 於ư 本bổn 處xứ
眾chúng 生sanh 無vô 恐khủng 怖bố
菩Bồ 薩Tát 以dĩ 一nhất 切thiết
嚴nghiêm 淨tịnh 諸chư 佛Phật 剎sát


安an 置trí 一nhất 毛mao 孔khổng
眾chúng 生sanh 無vô 不bất 見kiến
能năng 以dĩ 一nhất 毛mao 孔khổng
悉tất 受thọ 一nhất 切thiết 海hải


大đại 海hải 不bất 增tăng 減giảm
眾chúng 生sanh 無vô 嬈nhiễu 害hại
示thị 現hiện 如như 是thị 等đẳng
一nhất 切thiết 諸chư 事sự 相tướng


無vô 量lượng 金kim 剛cang 山sơn
手thủ 磨ma 為vi 微vi 塵trần
以dĩ 此thử 一nhất 切thiết 塵trần
遍biến 散tán 諸chư 佛Phật 剎sát


復phục 末mạt 塵trần 下hạ 剎sát
遍biến 布bố 餘dư 世thế 界giới
一nhất 切thiết 塵trần 可khả 知tri
智trí 慧tuệ 不bất 可khả 盡tận


於ư 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung
放phóng 演diễn 淨tịnh 光quang 明minh
普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết 世thế
悉tất 蔽tế 日nhật 月nguyệt 光quang


珠châu 火hỏa 天thiên 神thần 光quang
隱ẩn 沒một 悉tất 不bất 現hiện
除trừ 滅diệt 惡ác 道đạo 苦khổ
為vì 說thuyết 無vô 上thượng 法Pháp


菩Bồ 薩Tát 一nhất 言ngôn 音âm
出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 音âm
一nhất 切thiết 諸chư 眾chúng 生sanh
無vô 不bất 悉tất 聞văn 者giả


以dĩ 聞văn 此thử 法Pháp 音âm
皆giai 得đắc 大đại 歡hoan 喜hỷ
具cụ 足túc 廣quảng 宣tuyên 暢sướng
諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp


過quá 去khứ 一nhất 切thiết 劫kiếp
安an 置trí 未vị 來lai 今kim
未vị 來lai 現hiện 在tại 劫kiếp
迴hồi 置trí 過quá 去khứ 世thế


十thập 方phương 一nhất 切thiết 剎sát
皆giai 悉tất 現hiện 成thành 壞hoại
以dĩ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh
安an 置trí 一nhất 毛mao 道đạo


過quá 去khứ 及cập 現hiện 在tại
一nhất 切thiết 諸chư 如Như 來Lai
具cụ 足túc 自tự 在tại 力lực
悉tất 於ư 身thân 中trung 現hiện


深thâm 知tri 變biến 化hóa 法pháp
善thiện 能năng 隨tùy 所sở 應ứng
普phổ 現hiện 無vô 量lượng 身thân
於ư 彼bỉ 悉tất 無vô 著trước


帝Đế 釋Thích 梵Phạm 王Vương 身thân
四Tứ 天Thiên 大Đại 王Vương 身thân
諸chư 天thiên 清thanh 淨tịnh 身thân
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân


聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 身thân
如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh 身thân
普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 身thân
善thiện 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hành


現hiện 入nhập 眾chúng 想tưởng 網võng
上thượng 中trung 下hạ 諸chư 品phẩm
一Nhất 切Thiết 智Trí 所sở 持trì
普phổ 現hiện 佛Phật 及cập 剎sát


具cụ 足túc 深thâm 智trí 慧tuệ
除trừ 滅diệt 諸chư 想tưởng 網võng
示thị 現hiện 菩Bồ 薩Tát 行hành
究cứu 竟cánh 成thành 菩Bồ 提Đề


示thị 現hiện 如như 是thị 等đẳng
無vô 量lượng 自tự 在tại 力lực
一nhất 切thiết 無vô 不bất 現hiện
舉cử 世thế 莫mạc 能năng 知tri


示thị 現hiện 無vô 所sở 現hiện
究cứu 竟cánh 無vô 有hữu 上thượng
隨tùy 順thuận 應ưng 眾chúng 生sanh
為vi 說thuyết 決quyết 定định 行hành


淨tịnh 身thân 等đẳng 虛hư 空không
妙diệu 音âm 滿mãn 世thế 間gian
淨tịnh 戒giới 為vi 塗đồ 香hương
慚tàm 愧quý 衣y 普phổ 覆phú


離ly 垢cấu 正Chánh 法Pháp 繒tăng
一Nhất 切Thiết 智Trí 摩ma 尼ni
功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm 身thân
拜bái 署thự 無vô 上thượng 王vương


波Ba 羅La 蜜Mật 金kim 輪luân
諸chư 通thông 為vi 象tượng 寶bảo
神thần 足túc 為vi 馬mã 寶bảo
淨tịnh 慧tuệ 無vô 上thượng 珠châu


妙diệu 行hành 為vi 女nữ 寶bảo
四Tứ 攝Nhiếp 寶bảo 藏tạng 臣thần
方phương 便tiện 主chủ 兵binh 寶bảo
無vô 上thượng 轉Chuyển 輪Luân 王Vương


勝thắng 妙diệu 三tam 昧muội 城thành
空không 觀quán 妙diệu 宮cung 殿điện
慈từ 悲bi 大đại 莊trang 嚴nghiêm
智trí 慧tuệ 為vi 利lợi 劍kiếm


堅kiên 強cường 正chánh 念niệm 弓cung
明minh 利lợi 根căn 為vi 箭tiễn
諸chư 佛Phật 護hộ 持trì 蓋cái
建kiến 立lập 智trí 慧tuệ 幢tràng


直trực 入nhập 諸chư 魔ma 軍quân
忍nhẫn 力lực 悉tất 摧tồi 滅diệt
陀đà 羅la 尼ni 平bình 地địa
淨tịnh 妙diệu 行hành 流lưu 水thủy


深thâm 智trí 為vi 涌dũng 泉tuyền
淨tịnh 慧tuệ 清thanh 涼lương 林lâm
空không 為vi 澄trừng 淨tịnh 池trì
七Thất 覺Giác 妙diệu 華hoa 敷phu


神thần 足túc 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm
三tam 昧muội 為vi 娛ngu 樂lạc
法Pháp 門môn 為vi 歌ca 頌tụng
思tư 惟duy 正Chánh 法Pháp 女nữ


甘cam 露lộ 法Pháp 之chi 食thực
解giải 脫thoát 味vị 為vi 漿tương
御ngự 調điều 順thuận 三Tam 乘Thừa
遊du 戲hí 無vô 上thượng 園viên


此thử 等đẳng 諸chư 勝thắng 行hành
及cập 餘dư 無vô 上thượng 法Pháp
無vô 量lượng 劫kiếp 修tu 學học
其kỳ 心tâm 無vô 疲bì 倦quyện


供cúng 養dường 一nhất 切thiết 佛Phật
嚴nghiêm 淨tịnh 一nhất 切thiết 剎sát
普phổ 令linh 一nhất 切thiết 眾chúng
安an 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí


一nhất 切thiết 剎sát 微vi 塵trần
悉tất 可khả 知tri 其kỳ 數số
一nhất 切thiết 虛hư 空không 界giới
皆giai 悉tất 可khả 度độ 量lương


一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm
念niệm 念niệm 可khả 知tri 數số
佛Phật 子tử 諸chư 功công 德đức
說thuyết 之chi 不bất 可khả 盡tận


欲dục 具cụ 此thử 功công 德đức
及cập 餘dư 勝thắng 妙diệu 法Pháp
欲dục 滅diệt 一nhất 切thiết 苦khổ
安an 樂lạc 諸chư 群quần 生sanh


欲dục 與dữ 諸chư 如Như 來Lai
身thân 口khẩu 意ý 齊tề 等đẳng
應ưng 發phát 金kim 剛cang 心tâm
究cứu 竟cánh 此thử 勝thắng 行hành


大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 三tam

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 佛Phật 馱đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 18/10/2018 ◊ Cập nhật: 16/2/2023
Đang dùng phương ngữ: BắcNam