Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Tam Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   EN
Ngọc Trân, giọng nữ, Sài Gòn
Tổng số quyển đã đọc: 88     Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian: 1 ngày, 2 tiếng, 5 phút, 46 giây
Xuân Đấu, giọng nam, Sài Gòn
Tổng số quyển đã đọc: 0       Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian:
    Trung Hậu, giọng nam, Sài Gòn
    Tổng số quyển đã đọc: 0       Xem tất cả »
    Tổng số lượng thời gian: