Phim Phật Giáo   Thanh Tịnh Pháp Âm   Kinh Phật Tiếng Việt   Ba Tạng Kinh Điển   Tài Liệu Phật Học   A- A A+ EN
Giọng nữ, Hà Nội
Tổng số quyển đã đọc: 0       Xem tất cả »
Tổng số lượng thời gian:
  Giọng nữ, Sài Gòn
  Tổng số quyển đã đọc: 98     Xem tất cả »
  Tổng số lượng thời gian: 35 tiếng, 10 phút
   Giọng nam, Sài Gòn
   Tổng số quyển đã đọc: 0       Xem tất cả »
   Tổng số lượng thời gian: