大Đại 佛Phật 頂Đảnh 悉Tất 怛Đát 多Đa 般Bát 怛Đát 囉Ra 無Vô 上Thượng 寶Bảo 印Ấn 十Thập 方Phương 如Như 來Lai 清Thanh 淨Tịnh 海Hải 眼Nhãn 經Kinh 卷quyển 第đệ 八bát
Kinh Vô Thượng Bảo Ấn của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú Được Tuyên Thuyết ở Trên Đại Phật Đảnh, là Thanh Tịnh Hải Nhãn của Mười Phương Như Lai ♦ Quyển 8

阿A 難Nan如như 是thị 眾chúng 生sanh一nhất 一nhất 類loại 中trung亦diệc 各các 各các 具cụ十thập 二nhị 顛điên 倒đảo猶do 如như 捏niết 目mục亂loạn 華hoa 發phát 生sanh顛điên 倒đảo 妙diệu 圓viên真chân 淨tịnh 明minh 心tâm具cụ 足túc 如như 斯tư虛hư 妄vọng 亂loạn 想tưởng汝nhữ 今kim 修tu 證chứng佛Phật 三Tam 摩Ma 地Địa於ư 是thị 本bổn 因nhân元nguyên 所sở 亂loạn 想tưởng立lập 三tam 漸tiệm 次thứ方phương 得đắc 除trừ 滅diệt如như 淨tịnh 器khí 中trung除trừ 去khứ 毒độc 蜜mật以dĩ 諸chư 湯thang 水thủy並tịnh 雜tạp 灰hôi 香hương洗tẩy 滌địch 其kỳ 器khí後hậu 貯trữ 甘cam 露lộ
"Này Khánh Hỷ! Mỗi loài trong 12 thể loại chúng sanh này cũng đều có đầy đủ 12 thứ điên đảo. Cũng như hoa đốm phát sanh khi ấn vào mắt, những điên đảo ấy hoàn toàn che khuất chân tâm minh tịnh nhiệm mầu viên mãn và thay vào đó là hư vọng loạn tưởng. Ông nay muốn tu chứng Đẳng Trì của Phật. Ông phải kiến lập ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến thì mới diệt trừ căn nguyên bổn nhân của loạn tưởng đó. Như việc làm sạch một cái hũ đã đựng qua mật ong độc, chúng ta phải dùng nước nóng trộn với tro đốt trong lư hương để tẩy trừ. Sau khi cái hũ đã rửa sạch thì mới có thể đựng cam lộ.

云vân 何hà 名danh 為vi三tam 種chủng 漸tiệm 次thứ
Ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến là những gì?

一nhất 者giả 修tu 習tập除trừ 其kỳ 助trợ 因nhân二nhị 者giả 真chân 修tu刳khô 其kỳ 正chánh 性tánh三tam 者giả 增tăng 進tiến違vi 其kỳ 現hiện 業nghiệp
1. tu tập để diệt trừ nhân hỗ trợ
2. chân thật tu trì để cắt đứt mọi vi phạm đến chánh hành căn bổn
3. thực hành tinh tấn để đối trị với nghiệp hiện ra

云vân 何hà 助trợ 因nhân
Sao gọi là nhân hỗ trợ?

阿A 難Nan如như 是thị 世thế 界giới十thập 二nhị 類loại 生sanh不bất 能năng 自tự 全toàn依y 四tứ 食thực 住trụ所sở 謂vị段đoạn 食thực 觸xúc 食thực思tư 食thực 識thức 食thực是thị 故cố 佛Phật 說thuyết一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 依y 食thực 住trụ
Này Khánh Hỷ! Hãy quán sát như sau: 12 thể loại chúng sanh trong thế gian không thể tự bảo toàn. Họ phải nương một trong bốn cách ăn để sinh sống. Đó là ăn từng chập [bằng miệng], ăn bằng xúc chạm, ăn bằng ý niệm, và ăn bằng thức. Cho nên Phật mới nói rằng, tất cả chúng sanh đều phải nhờ thức ăn để sinh sống.

阿A 難Nan一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh食thực 甘cam 故cố 生sanh食thực 毒độc 故cố 死tử是thị 諸chư 眾chúng 生sanh求cầu 三Tam 摩Ma 地Địa當đương 斷đoạn 世thế 間gian五ngũ 種chủng 辛tân 菜thái是thị 五ngũ 種chủng 辛tân熟thục 食thực 發phát 淫dâm生sanh 噉đạm 增tăng 恚khuể
Này Khánh Hỷ! Do vì hết thảy chúng sanh phải ăn mới có thể sống, nhưng nếu họ ăn phải chất độc thì sẽ tử vong. Những chúng sanh nào mong muốn vào Đẳng Trì thì phải tuyệt hẳn năm loại thực vật hôi nồng. Nếu ăn chín năm loại thực vật hôi nồng này thì sẽ phát sanh dâm dục, còn ăn sống thì sẽ gia tăng sân khuể.

如như 是thị 世thế 界giới食thực 辛tân 之chi 人nhân縱túng 能năng 宣tuyên 說thuyết十Thập 二Nhị 部Bộ 經Kinh十thập 方phương 天thiên 仙tiên嫌hiềm 其kỳ 臭xú 穢uế咸hàm 皆giai 遠viễn 離ly諸chư 餓ngạ 鬼quỷ 等đẳng因nhân 彼bỉ 食thực 次thứ舐thỉ 其kỳ 唇thần 吻vẫn常thường 與dữ 鬼quỷ 住trú福phước 德đức 日nhật 消tiêu長trưởng 無vô 利lợi 益ích
Cho dù những người ăn năm loại thực vật hôi nồng mà có thể giảng giải 12 Phần Giáo đi nữa, nhưng do chư thiên và tiên nhân ở các thế giới trong mười phương rất ghét mùi xú uế của các loại thực vật đó nên họ đều sẽ xa lánh. Ngược lại thì những loài ngạ quỷ sẽ đến liếm và hôn môi của người đã ăn các loại thực vật đó. Kẻ kia sẽ luôn chung sống với quỷ, phước đức ngày càng suy hao và chỉ tăng trưởng những việc không lợi ích.

是thị 食thực 辛tân 人nhân修tu 三Tam 摩Ma 地Địa菩Bồ 薩Tát 天thiên 仙tiên十thập 方phương 善thiện 神thần不bất 來lai 守thủ 護hộ大đại 力lực 魔ma 王vương得đắc 其kỳ 方phương 便tiện現hiện 作tác 佛Phật 身thân來lai 為vi 說thuyết 法pháp非phi 毀hủy 禁cấm 戒giới讚tán 婬dâm 怒nộ 癡si命mạng 終chung 自tự 為vi魔ma 王vương 眷quyến 屬thuộc受thọ 魔ma 福phước 盡tận墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Khi những người tu tập Đẳng Trì ăn các loại thực vật đó, chư Bồ-tát, trời, tiên, và các thiện thần trong mười phương sẽ không đến bảo hộ. Trái lại, những đại lực ma vương sẽ thừa cơ hội đến ở trước họ, rồi hiện ra thân Phật và thuyết giảng tà pháp. Chúng sẽ phá hủy giới cấm và ca ngợi tham sân si. Sau khi mạng chung, họ sẽ tự động làm quyến thuộc của ma vương. Khi đã hưởng hết phước làm ma, họ sẽ đọa Địa ngục Vô Gián.

阿A 難Nan修tu 菩Bồ 提Đề 者giả永vĩnh 斷đoạn 五ngũ 辛tân
Này Khánh Hỷ! Những ai tu hành Đạo giác ngộ thì phải vĩnh viễn tuyệt hẳn năm loại thực vật hôi nồng.

是thị 則tắc 名danh 為vi第đệ 一nhất 增tăng 進tiến修tu 行hành 漸tiệm 次thứ
Đây gọi là bước thứ nhất để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành.

云vân 何hà 正chánh 性tánh
Sao gọi là chánh hành căn bổn?

阿A 難Nan如như 是thị 眾chúng 生sanh入nhập 三Tam 摩Ma 地Địa要yếu 先tiên 嚴nghiêm 持trì清thanh 淨tịnh 戒giới 律luật永vĩnh 斷đoạn 婬dâm 心tâm不bất 餐xan 酒tửu 肉nhục以dĩ 火hỏa 淨tịnh 食thực無vô 噉đạm 生sanh 氣khí
Này Khánh Hỷ! Những chúng sanh nào muốn vào Đẳng Trì thì trước tiên phải nghiêm trì giới luật thanh tịnh. Họ phải vĩnh viễn đoạn tuyệt tâm dâm dục. Họ không được uống rượu hay ăn thịt. Họ có thể dùng thức ăn thanh tịnh khi đã được nấu và như thế sẽ không ăn sanh khí của rau quả.

阿A 難Nan是thị 修tu 行hành 人nhân若nhược 不bất 斷đoạn 婬dâm及cập 與dữ 殺sát 生sanh出xuất 三tam 界giới 者giả無vô 有hữu 是thị 處xứ
Này Khánh Hỷ! Nếu ai tu hành nhưng chẳng đoạn trừ dâm dục và sát sanh mà vẫn có thể ra khỏi ba cõi thì quyết không có việc ấy.

當đương 觀quán 婬dâm 欲dục猶do 如như 毒độc 蛇xà如như 見kiến 怨oán 賊tặc先tiên 持trì 聲Thanh 聞Văn四tứ 棄khí 八bát 棄khí執chấp 身thân 不bất 動động後hậu 行hành 菩Bồ 薩Tát清thanh 淨tịnh 律luật 儀nghi執chấp 心tâm 不bất 起khởi禁cấm 戒giới 成thành 就tựu則tắc 於ư 世thế 間gian永vĩnh 無vô 相tương 生sanh相tương 殺sát 之chi 業nghiệp偷thâu 劫kiếp 不bất 行hành無vô 相tương 負phụ 累lụy亦diệc 於ư 世thế 間gian不bất 還hoàn 宿túc 債trái
Họ nên quán sát dâm dục tựa như rắn độc hoặc như gặp oán tặc. Họ hãy giữ thân không lay động bằng cách thọ trì bốn giới cấm hoặc tám giới cấm của hàng Thanh Văn, rồi sau đó hãy tu hành luật nghi thanh tịnh của Bồ-tát và giữ tâm không sanh khởi. Những ai thành tựu giới luật thì đời đời sẽ vĩnh viễn lìa khỏi nghiệp giết hại lẫn nhau ở thế gian. Những ai không trộm cắp thì sẽ không mắc nợ lẫn nhau và cũng không phải trả nợ đời trước.

是thị 清thanh 淨tịnh 人nhân修tu 三Tam 摩Ma 地Địa父phụ 母mẫu 肉nhục 身thân不bất 須tu 天thiên 眼nhãn自tự 然nhiên 觀quán 見kiến十thập 方phương 世thế 界giới睹đổ 佛Phật 聞văn 法Pháp親thân 奉phụng 聖thánh 旨chỉ得đắc 大đại 神thần 通thông遊du 十thập 方phương 界giới宿túc 命mạng 清thanh 淨tịnh得đắc 無vô 艱gian 險hiểm
Khi những người thanh tịnh tu tập Đẳng Trì như thế, dù với thân máu thịt từ cha mẹ sanh và không phải cần dùng thiên nhãn, họ tự nhiên vẫn có thể nhìn thấy các thế giới trong mười phương. Họ sẽ thấy Phật nghe Pháp và đích thân phụng trì thánh giáo. Họ đắc đại thần thông và du hành các thế giới trong mười phương. Họ nhớ biết việc đời trước rất rõ ràng và sẽ không gặp nguy hiểm.

是thị 則tắc 名danh 為vi第đệ 二nhị 增tăng 進tiến修tu 行hành 漸tiệm 次thứ
Đây gọi là bước thứ nhì để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành.

云vân 何hà 現hiện 業nghiệp
Sao gọi là nghiệp hiện ra?

阿A 難Nan如như 是thị 清thanh 淨tịnh持trì 禁cấm 戒giới 人nhân心tâm 無vô 貪tham 婬dâm於ư 外ngoại 六lục 塵trần不bất 多đa 流lưu 逸dật因nhân 不bất 流lưu 逸dật旋toàn 元nguyên 自tự 歸quy塵trần 既ký 不bất 緣duyên根căn 無vô 所sở 偶ngẫu反phản 流lưu 全toàn 一nhất六lục 用dụng 不bất 行hành
Này Khánh Hỷ! Những vị thọ trì giới cấm thanh tịnh và lòng chẳng ham muốn dâm dục như thế, họ sẽ không có nhiều hữu lậu đối với sáu trần. Nhân bởi không có hữu lậu, họ có thể xoay ngược sự chú ý của các căn để trở về gốc. Do căn của họ chẳng duyên nơi các trần nên căn và trần sẽ không còn phối hợp với nhau nữa. Một khi xoay ngược dòng chảy thì các căn sẽ hợp thành một và sáu công dụng riêng rẽ sẽ ngừng.

十thập 方phương 國quốc 土độ皎hiệu 然nhiên 清thanh 淨tịnh譬thí 如như 琉lưu 璃ly內nội 懸huyền 明minh 月nguyệt身thân 心tâm 快khoái 然nhiên妙diệu 圓viên 平bình 等đẳng獲hoạch 大đại 安an 隱ẩn一nhất 切thiết 如Như 來Lai密mật 圓viên 淨tịnh 妙diệu皆giai 現hiện 其kỳ 中trung是thị 人nhân 即tức 獲hoạch無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn從tùng 是thị 漸tiệm 修tu隨tùy 所sở 發phát 行hành安an 立lập 聖thánh 位vị
Bấy giờ các quốc độ ở mười phương sẽ thanh tịnh trong suốt tựa như mặt trăng tỏa sáng lơ lửng trong báu lưu ly. Thân tâm của họ sẽ an nhiên, vi diệu viên mãn bình đẳng, và được an ổn quảng đại. Giữa lúc ấy, tất cả Như Lai đều sẽ hiện ra với thần lực bí mật viên mãn và thanh tịnh vi diệu. Người ấy liền đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Từ đó họ tu tập lần lần và tùy theo sự phát tâm tu hành nên sẽ được an lập vào những quả vị của bậc thánh.

是thị 則tắc 名danh 為vi第đệ 三tam 增tăng 進tiến修tu 行hành 漸tiệm 次thứ
Đây gọi là bước thứ ba để dần dần thứ tự tăng tiến trong việc tu hành.
阿A 難Nan是thị 善thiện 男nam 子tử欲dục 愛ái 乾can 枯khô根căn 境cảnh 不bất 偶ngẫu現hiện 前tiền 殘tàn 質chất不bất 復phục 續tục 生sanh執chấp 心tâm 虛hư 明minh純thuần 是thị 智trí 慧tuệ慧tuệ 性tánh 明minh 圓viên鎣oánh 十thập 方phương 界giới乾can 有hữu 其kỳ 慧tuệ名danh 乾Can 慧Tuệ 地Địa欲dục 習tập 初sơ 乾can未vị 與dữ 如Như 來Lai法Pháp 流lưu 水thủy 接tiếp
Này Khánh Hỷ! Khi ái dục của thiện nam tử đó khô kiệt, các căn sẽ không còn phối hợp với trần cảnh và tập khí còn sót lại của họ sẽ không tiếp tục sanh khởi. Những chấp trước sẽ rỗng không, tâm ý sáng suốt, và chỉ còn trí tuệ tinh thuần. Tuệ tánh viên minh của họ oánh triệt các thế giới trong mười phương. Có được trí tuệ đó là do ái dục của họ đã khô cạn. Giai đoạn này gọi là Can Tuệ Địa. Mặc dù tập khí ái dục của họ mới vừa khô cạn nhưng họ vẫn chưa vào dòng Pháp thủy của Như Lai.

即tức 以dĩ 此thử 心tâm中trung 中Trung 流lưu 入nhập圓viên 妙diệu 開khai 敷phu從tùng 真chân 妙diệu 圓viên重trùng 發phát 真chân 妙diệu妙diệu 信tín 常thường 住trụ一nhất 切thiết 妄vọng 想tưởng滅diệt 盡tận 無vô 餘dư中Trung 道Đạo 純thuần 真chân名danh 信Tín 心Tâm 住Trụ
[1] Bấy giờ người ấy liền dùng tâm đó để vào dòng Trung Đạo và sự viên mãn vi diệu được mở bày. Từ sự nhiệm mầu viên mãn chân thật đó, một vi diệu chân thật khác lại hiện ra và họ có được một lòng tin nhiệm mầu thường trụ. Đến đây, tất cả vọng tưởng của họ đều diệt sạch chẳng sót và chỉ còn Trung Đạo chân thật. Giai đoạn này gọi là Tín Tâm.

真chân 信tín 明minh 了liễu一nhất 切thiết 圓viên 通thông陰ấm 處xứ 界giới 三tam不bất 能năng 為vi 礙ngại如như 是thị 乃nãi 至chí過quá 去khứ 未vị 來lai無vô 數số 劫kiếp 中trung捨xả 身thân 受thọ 身thân一nhất 切thiết 習tập 氣khí皆giai 現hiện 在tại 前tiền是thị 善thiện 男nam 子tử皆giai 能năng 憶ức 念niệm得đắc 無vô 遺di 忘vong名danh 念Niệm 心Tâm 住Trụ
[2] Từ tín tâm chân thật đó phát huy trí tuệ minh liễu. Mọi thứ đều viên thông và uẩn xứ giới không thể làm chướng ngại nữa. Như vậy cho đến việc xả thân thọ thân và tất cả tập khí trong vô số kiếp ở quá khứ cùng vị lai, đều hiện ra ở trước. Thiện nam tử đó đều có thể ghi nhớ và không hề quên sót. Giai đoạn này gọi là Niệm Tâm.

妙diệu 圓viên 純thuần 真chân真chân 精tinh 發phát 化hóa無vô 始thỉ 習tập 氣khí通thông 一nhất 精tinh 明minh唯duy 以dĩ 精tinh 明minh進tiến 趣thú 真chân 淨tịnh名danh 精Tinh 進Tấn 心Tâm
[3] Khi chỉ còn lại chân diệu viên mãn, tinh nguyên của chân thật đó bắt đầu chuyển hóa tập khí từ vô thỉ của họ để khai thông thành một tinh nguyên minh liễu. Duy chỉ với tinh nguyên minh liễu đó, họ sẽ tiến bước vào thanh tịnh chân thật. Giai đoạn này gọi là Tinh Tấn Tâm.

心tâm 精tinh 現hiện 前tiền純thuần 以dĩ 智trí 慧tuệ名danh 慧Tuệ 心Tâm 住Trụ
[4] Khi tinh nguyên minh liễu hiện tiền, tâm của họ hoạt động hoàn toàn bằng trí tuệ. Giai đoạn này gọi là Tuệ Tâm.

執chấp 持trì 智trí 明minh周chu 遍biến 寂tịch 湛trạm寂tịch 妙diệu 常thường 凝ngưng名danh 定Định 心Tâm 住Trụ
[5] Khi chấp trì trí minh đó, tâm của họ sẽ chu biến tịch tĩnh trạm nhiên và tịch diệu thường trụ. Giai đoạn này gọi là Định Tâm.

定định 光quang 發phát 明minh明minh 性tánh 深thâm 入nhập唯duy 進tiến 無vô 退thoái名danh 不Bất 退Thoái 心Tâm
[6] Khi quang minh của định càng phát sáng, minh tánh của họ vào sâu trong định và chỉ có tiến chứ không thoái. Giai đoạn này gọi là Bất Thoái Tâm.

心tâm 進tiến 安an 然nhiên保bảo 持trì 不bất 失thất十thập 方phương 如Như 來Lai氣khí 分phần 交giao 接tiếp名danh 護Hộ 法Pháp 心Tâm
[7] Khi tâm tiến vào sâu thì càng được an nhiên, họ bảo trì và không để mất cảnh giới đó. Bấy giờ họ có thể giao tiếp với nguồn khí của chư Như Lai trong mười phương. Giai đoạn này gọi là Hộ Pháp Tâm.

覺giác 明minh 保bảo 持trì能năng 以dĩ 妙diệu 力lực迴hồi 佛Phật 慈từ 光quang向hướng 佛Phật 安an 住trụ猶do 如như 雙song 鏡kính光quang 明minh 相tương 對đối其kỳ 中trung 妙diệu 影ảnh重trùng 重trùng 相tương 入nhập名danh 迴Hồi 向Hướng 心Tâm
[8] Khi thành tựu bảo trì giác minh, họ có thể dùng năng lực vi diệu để chuyển quang minh từ bi của chư Phật hướng vào bên trong nơi chư Phật an trụ. Đây ví như ánh sáng phản chiếu lẫn nhau giữa hai tấm gương và những hình ảnh vi diệu ở trong đó trùng trùng tương nhập. Giai đoạn này gọi là Hồi Hướng Tâm.

心tâm 光quang 密mật 迴hồi護hộ 佛Phật 常thường 凝ngưng無vô 上thượng 妙diệu 淨tịnh安an 住trụ 無vô 為vi得đắc 無vô 遺di 失thất名danh 戒Giới 心Tâm 住Trụ
[9] Khi ánh sáng của tâm ẩn mật phản chiếu, họ được kiên định và thanh tịnh vi diệu vô thượng của chư Phật. Họ an trụ trong vô vi và không còn quên mất. Giai đoạn này gọi là Giới Tâm.

住trụ 戒giới 自tự 在tại能năng 遊du 十thập 方phương所sở 去khứ 隨tùy 願nguyện名danh 願Nguyện 心Tâm 住Trụ
[10] Khi đã an trụ tự tại trong giới luật, họ có thể du hành khắp mười phương và tùy ý đến nơi muốn. Giai đoạn này gọi là Nguyện Tâm.
阿A 難Nan是thị 善thiện 男nam 子tử以dĩ 真chân 方phương 便tiện發phát 此thử 十thập 心tâm心tâm 精tinh 發phát 輝huy十thập 用dụng 涉thiệp 入nhập圓viên 成thành 一nhất 心tâm名danh 發Phát 心Tâm 住Trụ
[1] Này Khánh Hỷ! Khi thiện nam tử đó đã dùng phương tiện chân chánh để vào mười cảnh giới của tâm, thì tâm tinh nguyên của họ sẽ phát huy rực rỡ. Công dụng ở mười cảnh giới của tâm tích hợp với nhau để thành tựu một tâm viên mãn. Giai đoạn này gọi là Phát Tâm Trụ.

心tâm 中trung 發phát 明minh如như 淨tịnh 琉lưu 璃ly內nội 現hiện 精tinh 金kim以dĩ 前tiền 妙diệu 心tâm屨lũ 以dĩ 成thành 地địa名danh 治Trị 地Địa 住Trụ
[2] Từ ở trong cảnh giới của tâm đó sẽ phóng ra ánh sáng. Nó tựa như vàng ròng hiện ra ở trong lưu ly báu thanh tịnh. Hành giả nương vào cảnh giới vi diệu của tâm đó để tu chỉnh bản thân. Đây ví như việc san bằng đất đai. Giai đoạn này gọi là Trị Địa Trụ.

心tâm 地địa 涉thiệp 知tri俱câu 得đắc 明minh 了liễu遊du 履lý 十thập 方phương得đắc 無vô 留lưu 礙ngại名danh 修Tu 行Hành 住Trụ
[3] Ở giai đoạn của tâm địa này, trí tuệ của họ tích hợp với nhau và mọi thứ đều được minh liễu. Họ có thể du hành khắp mười phương mà chẳng hề bị chướng ngại. Giai đoạn này gọi là Tu Hành Trụ.

行hành 與dữ 佛Phật 同đồng受thọ 佛Phật 氣khí 分phần如như 中trung 陰ấm 身thân自tự 求cầu 父phụ 母mẫu陰âm 信tín 冥minh 通thông入nhập 如Như 來Lai 種chủng名danh 生Sanh 貴Quý 住Trụ
[4] Khi ấy họ đi chung với chư Phật và cùng thọ nguồn khí của chư Phật. Như thân trung uẩn âm thầm tự tìm cha mẹ, hành giả vào nhà của Như Lai thì cũng vậy. Giai đoạn này gọi là Sanh Quý Trụ.

既ký 遊du 道đạo 胎thai親thân 奉phụng 覺giác 胤dận如như 胎thai 已dĩ 成thành人nhân 相tướng 不bất 缺khuyết名danh 方Phương 便Tiện 具Cụ 足Túc 住Trụ
[5] Bây giờ họ đã vào nhà của Như Lai nên sẽ thừa hưởng đặc tánh của bậc giác ngộ. Đây ví như khi bào thai đã hình thành thì nhân tướng hiện ra không thiếu sót. Giai đoạn này gọi là Phương Tiện Cụ Túc Trụ.

容dung 貌mạo 如như 佛Phật心tâm 相tướng 亦diệc 同đồng名danh 正Chánh 心Tâm 住Trụ
[6] Dung mạo của họ đồng như chư Phật và tâm tướng của họ cũng vậy. Giai đoạn này gọi là Chánh Tâm Trụ.

身thân 心tâm 合hợp 成thành日nhật 益ích 增tăng 長trưởng名danh 不Bất 退Thoái 住Trụ
[7] Thân tâm của họ hợp thành và ngày càng tăng trưởng lợi ích. Giai đoạn này gọi là Bất Thoái Trụ.

十thập 身thân 靈linh 相tướng一nhất 時thời 具cụ 足túc名danh 童Đồng 真Chân 住Trụ
[8] Thân của họ cùng một lúc có thể hiện ra đầy đủ mười tướng thần diệu. Giai đoạn này gọi là Đồng Chân Trụ.

形hình 成thành 出xuất 胎thai親thân 為vi 佛Phật 子tử名danh 法Pháp 王Vương 子Tử 住Trụ
[9] Một khi thân tướng hình thành đầy đủ, họ ra khỏi thai và làm con của Phật. Giai đoạn này gọi là Pháp Vương Tử Trụ.

表biểu 以dĩ 成thành 人nhân如như 國quốc 大đại 王vương以dĩ 諸chư 國quốc 事sự分phân 委ủy 太thái 子tử彼bỉ 剎sát 利lợi 王vương世thế 子tử 長trưởng 成thành陳trần 列liệt 灌quán 頂đảnh名danh 灌Quán 頂Đảnh 住Trụ
[10] Khi đã thành nhân, họ ví như thái tử được đại vương ủy nhiệm việc nước. Rồi khi trưởng thành, thái tử được vua cha làm lễ quán đảnh. Giai đoạn này gọi là Quán Đảnh Trụ.
阿A 難Nan是thị 善thiện 男nam 子tử成thành 佛Phật 子tử 已dĩ具cụ 足túc 無vô 量lượng如Như 來Lai 妙diệu 德đức十thập 方phương 隨tùy 順thuận名danh 歡Hoan 喜Hỷ 行Hành
[1] Này Khánh Hỷ! Khi thiện nam tử đó đã trở thành con của Phật, họ đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai và tùy thuận chúng sanh khắp mười phương. Giai đoạn này gọi là Hoan Hỷ Hành.

善thiện 能năng 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh名danh 饒Nhiêu 益Ích 行Hành
[2] Tiếp đến, họ khéo có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Giai đoạn này gọi là Nhiêu Ích Hành.

自tự 覺giác 覺giác 他tha得đắc 無vô 違vi 拒cự名danh 無Vô 瞋Sân 恨Hận 行Hành
[3] Trong tiến trình của giác ngộ chính mình và giác ngộ người khác, họ được khả năng không vi phạm hay kháng cự. Giai đoạn này gọi là Vô Sân Hận Hành.

種chủng 類loại 出xuất 生sanh窮cùng 未vị 來lai 際tế三tam 世thế 平bình 等đẳng十thập 方phương 通thông 達đạt名danh 無Vô 盡Tận 行Hành
[4] Cho đến tận cùng biên tế của vị lai, họ sanh ra giữa muôn loài chúng sanh với ba đời bình đẳng và thông đạt khắp mười phương. Giai đoạn này gọi là Vô Tận Hành.

一nhất 切thiết 合hợp 同đồng種chủng 種chủng 法Pháp 門môn得đắc 無vô 差sai 誤ngộ名danh 離Ly 癡Si 亂Loạn 行Hành
[5] Khi tất cả muôn loại Pháp môn hợp thành đồng nhất thì họ không còn sai lầm trong việc tu tập. Giai đoạn này gọi là Ly Si Loạn Hành.

則tắc 於ư 同đồng 中trung顯hiển 現hiện 群quần 異dị一nhất 一nhất 異dị 相tướng各các 各các 見kiến 同đồng名danh 善Thiện 現Hiện 行Hành
[6] Ở trong sự đồng nhất hiện rõ những dị biệt, nhưng đối với mỗi tướng sai khác đó, họ đều thấy giống nhau. Giai đoạn này gọi là Thiện Hiện Hành.

如như 是thị 乃nãi 至chí十thập 方phương 虛hư 空không滿mãn 諸chư 微vi 塵trần一nhất 一nhất 塵trần 中trung現hiện 十thập 方phương 界giới現hiện 塵trần 現hiện 界giới不bất 相tương 留lưu 礙ngại名danh 無Vô 著Trước 行Hành
[7] Như vậy cho đến số vi trần đầy khắp mười phương hư không và trong mỗi vi trần hiện ra các thế giới trong mười phương, nhưng họ chẳng thấy vi trần và thế giới hiện ra mà có sự chướng ngại nào. Giai đoạn này gọi là Vô Trước Hành.

種chủng 種chủng 現hiện 前tiền咸hàm 是thị 第đệ 一nhất波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa名danh 尊Tôn 重Trọng 行Hành
[8] Họ quán sát muôn cảnh giới hiện tiền đều là Pháp đệ nhất Đến Bờ Kia. Giai đoạn này gọi là Tôn Trọng Hành.

如như 是thị 圓viên 融dung能năng 成thành 十thập 方phương諸chư 佛Phật 軌quỹ 則tắc名danh 善Thiện 法Pháp 行Hành
[9] Khi tất cả viên dung như thế, họ có thể thành tựu quy tắc của mười phương chư Phật. Giai đoạn này gọi là Thiện Pháp Hành.

一nhất 一nhất 皆giai 是thị清thanh 淨tịnh 無vô 漏lậu一nhất 真chân 無vô 為vi性tánh 本bổn 然nhiên 故cố名danh 真Chân 實Thật 行Hành
[10] Mỗi Pháp thực hành đều là thanh tịnh vô lậu, do bởi tánh bổn nhiên của chúng là một vô vi chân thật. Giai đoạn này gọi là Chân Thật Hành.
阿A 難Nan是thị 善thiện 男nam 子tử滿mãn 足túc 神thần 通thông成thành 佛Phật 事sự 已dĩ純thuần 潔khiết 精tinh 真chân遠viễn 諸chư 留lưu 患hoạn當đương 度độ 眾chúng 生sanh滅diệt 除trừ 度độ 相tướng迴hồi 無vô 為vi 心tâm向hướng 涅Niết 槃Bàn 路lộ名danh 救Cứu 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 離Ly 眾Chúng 生Sanh 相Tướng 迴Hồi 向Hướng
[1] Này Khánh Hỷ! Bây giờ thiện nam tử đó đã đầy đủ thần thông và thành tựu Phật sự, tâm họ thuần khiết tinh chân và rời xa những hoạn nạn. Tuy họ cứu độ chúng sanh nhưng diệt trừ tướng cứu độ chúng sanh. Họ xoay chuyển tâm vô vi để hướng đến con đường tịch diệt cho chúng sanh. Giai đoạn này gọi là Cứu Nhất Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng.

壞hoại 其kỳ 可khả 壞hoại遠viễn 離ly 諸chư 離ly名danh 不Bất 壞Hoại 迴Hồi 向Hướng
[2] Họ hoại trừ những gì đáng hoại trừ và rời xa những gì đáng rời xa. Giai đoạn này gọi là Bất Hoại Hồi Hướng.

本bổn 覺giác 湛trạm 然nhiên覺giác 齊tề 佛Phật 覺giác名danh 等Đẳng 一Nhất 切Thiết 佛Phật 迴Hồi 向Hướng
[3] Bổn giác của họ trạm nhiên và bằng như sự giác ngộ của chư Phật. Giai đoạn này gọi là Đẳng Nhất Thiết Phật Hồi Hướng.

精tinh 真chân 發phát 明minh地địa 如như 佛Phật 地địa名danh 至Chí 一Nhất 切Thiết 處Xứ 迴Hồi 向Hướng
[4] Khi tinh nguyên chân thật phát huy sáng rực, họ đứng cùng một nơi với chư Phật. Giai đoạn này gọi là Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng.

世thế 界giới 如Như 來Lai互hỗ 相tương 涉thiệp 入nhập得đắc 無vô 罣quái 礙ngại名danh 無Vô 盡Tận 功Công 德Đức 藏Tạng 迴Hồi 向Hướng
[5] Khi đi vào các thế giới và trở thành đồng với cảnh giới của chư Như Lai, họ trải nghiệm sự kết hợp cả hai mà chẳng bị ngăn ngại. Giai đoạn này gọi là Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng.

於ư 同đồng 佛Phật 地Địa地Địa 中trung 各các 各các生sanh 清thanh 淨tịnh 因nhân依y 因nhân 發phát 輝huy取thủ 涅Niết 槃Bàn 道Đạo名danh 隨Tùy 順Thuận 平Bình 等Đẳng 善Thiện 根Căn 迴Hồi 向Hướng
[6] Khi trở thành đồng với cảnh giới của chư Như Lai, họ đều sanh khởi nhân thanh tịnh ở trong mỗi tiến trình tu tập. Nương vào nhân đó, họ phát huy rực rỡ và hướng đến Đạo tịch diệt. Giai đoạn này gọi là Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi Hướng.

真chân 根căn 既ký 成thành十thập 方phương 眾chúng 生sanh皆giai 我ngã 本bổn 性tánh性tánh 圓viên 成thành 就tựu不bất 失thất 眾chúng 生sanh名danh 隨Tùy 順Thuận 等Đẳng 觀Quán 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 迴Hồi 向Hướng
[7] Do căn lành đã thành lập nơi thật tướng, họ quán sát như vầy, 'Tất cả chúng sanh trong mười phương đều đồng bổn tánh với mình. Bây giờ tánh của ta thành tựu viên mãn và biết rằng không một chúng sanh nào mất chúng vĩnh viễn.' Giai đoạn này gọi là Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sanh Hồi Hướng.

即tức 一nhất 切thiết 法pháp離ly 一nhất 切thiết 相tướng唯duy 即tức 與dữ 離ly二nhị 無vô 所sở 著trước名danh 真Chân 如Như 相Tướng 迴Hồi 向Hướng
[8] Mặc dù trải nghiệm một với hết thảy pháp, nhưng họ lìa tất cả tướng. Ý niệm về một với hết thảy pháp và lìa tất cả tướng, cả hai họ đều không chấp trước. Giai đoạn này gọi là Chân Như Tướng Hồi Hướng.

真chân 得đắc 所sở 如như十thập 方phương 無vô 礙ngại名danh 無Vô 縛Phược 解Giải 脫Thoát 迴Hồi 向Hướng
[9] Khi đạt đến Chân Như thật sự, họ không gặp bất cứ sự cản trở nào ở khắp mười phương. Giai đoạn này gọi là Vô Phược Giải Thoát Hồi Hướng.

性tánh 德đức 圓viên 成thành法Pháp 界Giới 量lượng 滅diệt名danh 法Pháp 界Giới 無Vô 量Lượng 迴Hồi 向Hướng
[10] Khi họ thành tựu viên mãn công đức của chân tánh, mọi giới hạn đến Pháp Giới đều diệt trừ. Giai đoạn này gọi là Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng.
阿A 難Nan是thị 善thiện 男nam 子tử盡tận 是thị 清thanh 淨tịnh四tứ 十thập 一nhất 心tâm次thứ 成thành 四tứ 種chủng妙diệu 圓viên 加gia 行hành
Này Khánh Hỷ! Khi thiện nam tử đó đã hoàn toàn thanh tịnh tâm của mình qua 41 giai đoạn, họ tiếp đến cần thành tựu thêm bốn loại tu hành vi diệu viên mãn.

即tức 以dĩ 佛Phật 覺giác用dụng 為vi 己kỷ 心tâm若nhược 出xuất 未vị 出xuất猶do 如như 鑽toàn 火hỏa欲dục 然nhiên 其kỳ 木mộc名danh 為vi 煖Noãn 地Địa
[1] Đến đây, họ dùng tâm của mình để tu hành và đang ở ranh giới đạt đến giác ngộ của Phật. Họ được ví như người dùi lửa và mong phát lửa để đốt miếng cây đang dùi. Giai đoạn này gọi là Noãn Địa.

又hựu 以dĩ 己kỷ 心tâm成thành 佛Phật 所sở 履lý若nhược 依y 非phi 依y如như 登đăng 高cao 山sơn身thân 入nhập 虛hư 空không下hạ 有hữu 微vi 礙ngại名danh 為vi 頂Đảnh 地Địa
[2] Họ lại dùng tâm của mình để tu hành, gần hoàn thành những gì mà Phật đã trải qua và sắp không còn lệ thuộc trên đất. Họ được ví như người đứng trên đỉnh núi cao, gần như toàn thân vào hư không và chỉ có một chút nhỏ ngăn ngại ở phía dưới. Giai đoạn này gọi là Đảnh Địa.

心tâm 佛Phật 二nhị 同đồng善thiện 得đắc 中Trung 道Đạo如như 忍nhẫn 事sự 人nhân非phi 懷hoài 非phi 出xuất名danh 為vi 忍Nhẫn 地Địa
[3] Bây giờ tâm của họ và tâm của Phật đồng nhau. Họ khéo chứng đắc Trung Đạo. Họ được ví như người nhẫn nhịn những việc mà không thể ôm trọn, nhưng cũng chẳng thể bày tỏ. Giai đoạn này gọi là Nhẫn Địa.

數số 量lượng 銷tiêu 滅diệt迷mê 覺giác 中Trung 道Đạo二nhị 無vô 所sở 目mục名danh 世Thế 第Đệ 一Nhất 地Địa
[4] Khi mọi số lượng tiêu diệt, họ không còn phân biệt giữa mê với giác và Trung Đạo. Giai đoạn này gọi là Thế Gian Đệ Nhất Địa.
阿A 難Nan是thị 善thiện 男nam 子tử於ư 大đại 菩Bồ 提Đề善thiện 得đắc 通thông 達đạt覺giác 通thông 如Như 來Lai盡tận 佛Phật 境cảnh 界giới名danh 歡Hoan 喜Hỷ 地Địa
[1] Này Khánh Hỷ! Khi thiện nam tử đó ở trong đại giác mà khéo được thông đạt, họ giác ngộ như chư Như Lai và thông đạt tất cả cảnh giới của Phật. Giai đoạn này gọi là Hoan Hỷ Địa.

異dị 性tánh 入nhập 同đồng同đồng 性tánh 亦diệc 滅diệt名danh 離Ly 垢Cấu 地Địa
[2] Khi tánh dị biệt trở thành tương đồng và tánh tương đồng cũng diệt mất, giai đoạn này gọi là Ly Cấu Địa.

淨tịnh 極cực 明minh 生sanh名danh 發Phát 光Quang 地Địa
[3] Khi thanh tịnh đến tột cùng thì sáng rực phóng ra. Giai đoạn này gọi là Phát Quang Địa.

明minh 極cực 覺giác 滿mãn名danh 燄Diệm 慧Tuệ 地Địa
[4] Khi sáng rực đến tột độ thì tuệ giác viên mãn. Giai đoạn này gọi là Diễm Tuệ Địa.

一nhất 切thiết 同đồng 異dị所sở 不bất 能năng 至chí名danh 難Nan 勝Thắng 地Địa
[5] Khi họ hoàn toàn vượt qua tất cả những điểm tương đồng và dị biệt ở các giai đoạn trước, giai đoạn này gọi là Nan Thắng Địa.

無vô 為vi 真Chân 如Như性tánh 淨tịnh 明minh 露lộ名danh 現Hiện 前Tiền 地Địa
[6] Khi tánh thanh tịnh của Chân Như vô vi hiển lộ sáng ngời, giai đoạn này gọi là Hiện Tiền Địa.

盡tận 真Chân 如Như 際tế名danh 遠Viễn 行Hành 地Địa
[7] Khi họ đến tận cùng ranh giới của Chân Như, giai đoạn này gọi là Viễn Hành Địa.

一nhất 真Chân 如Như 心tâm名danh 不Bất 動Động 地Địa
[8] Khi mọi thứ đều là một tâm Chân Như, giai đoạn này gọi là Bất Động Địa.

發phát 真Chân 如Như 用dụng名danh 善Thiện 慧Tuệ 地Địa
[9] Khi họ có thể phát khởi công dụng của Chân Như, giai đoạn này gọi là Thiện Tuệ Địa.

阿A 難Nan是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát從tùng 此thử 已dĩ 往vãng修tu 習tập 畢tất 功công功công 德đức 圓viên 滿mãn亦diệc 目mục 此thử 地Địa名danh 修Tu 習Tập 位Vị
Này Khánh Hỷ! Đến đây, sự tu tập và công đức của những vị Bồ-tát ấy đã viên mãn. Cho nên, giai đoạn này cũng gọi là Tu Tập Vị.

慈từ 陰ấm 妙diệu 雲vân覆phú 涅Niết 槃Bàn 海hải名danh 法Pháp 雲Vân 地Địa
[10] Khi bóng râm của mây từ nhiệm mầu che phủ biển tịch diệt, giai đoạn này gọi là Pháp Vân Địa.
如Như 來Lai 逆nghịch 流lưu如như 是thị 菩Bồ 薩Tát順thuận 行hành 而nhi 至chí覺giác 際tế 入nhập 交giao名danh 為vi 等Đẳng 覺Giác
Khi chư Như Lai xoay ngược hướng [để trở lại độ chúng sanh] và những vị Bồ-tát đó thuận hướng trên con đường tu tập, họ gặp gỡ ở ranh giới giác ngộ của Phật. Giai đoạn này gọi là Đẳng Giác.

阿A 難Nan從tùng 乾can 慧tuệ 心tâm至chí 等Đẳng 覺Giác 已dĩ是thị 覺giác 始thỉ 獲hoạch金kim 剛cang 心tâm 中trung初sơ 乾Can 慧Tuệ 地Địa如như 是thị 重trùng 重trùng單đơn 複phức 十thập 二nhị方phương 盡tận 妙Diệu 覺Giác成thành 無vô 上thượng 道Đạo
Này Khánh Hỷ! Từ Can Tuệ Địa đến Đẳng Giác, họ được tuệ giác đó, là do làm khô kiệt vô minh ở trong tâm kim cang. Như vậy khi đã trải qua 12 giai đoạn, 7 quả vị đơn lập và 5 nhóm của mười quả vị, họ cuối cùng mới đạt đến Diệu Giác và thành Đạo vô thượng.

是thị 種chủng 種chủng 地Địa皆giai 以dĩ 金kim 剛cang觀quán 察sát 如như 幻huyễn十thập 種chủng 深thâm 喻dụ奢Xa 摩Ma 他Tha 中trung用dụng 諸chư 如Như 來Lai毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na清thanh 淨tịnh 修tu 證chứng漸tiệm 次thứ 深thâm 入nhập
Ở mỗi giai đoạn, họ đều dùng tâm kim cang để quán sát như huyễn về mười loại thí dụ thâm sâu [: tất cả nghiệp như huyễn hóa; tất cả pháp như ảo ảnh; tất cả thân như trăng trong nước; tất cả diệu sắc như hoa đốm; tất cả diệu âm như tiếng vang trong sơn cốc; tất cả cõi Phật như thành tầm hương thần; tất cả Phật sự như chiêm bao; thân Phật như phản chiếu; báo thân như bóng hình; Pháp thân như biến hóa]. Với Tịch Chỉ [để diệt trừ vọng tưởng trong tâm] và dùng Diệu Quán của Như Lai, họ lần lần thứ tự vào sâu và thanh tịnh tu chứng.

阿A 難Nan如như 是thị 皆giai 以dĩ三tam 增tăng 進tiến 故cố善thiện 能năng 成thành 就tựu五ngũ 十thập 五ngũ 位vị真chân 菩Bồ 提Đề 路lộ
Này Khánh Hỷ! Do bởi vị ấy đã dùng ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến như thế, nên họ khéo có thể thành tựu 55 quả vị chân thật trên con đường giác ngộ.

作tác 是thị 觀quán 者giả名danh 為vi 正chánh 觀quán若nhược 他tha 觀quán 者giả名danh 為vi 邪tà 觀quán
Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán."
爾nhĩ 時thời文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 法Pháp 王Vương 子Tử在tại 大đại 眾chúng 中trung即tức 從tùng 座tòa 起khởi頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi bạch Phật rằng:

當đương 何hà 名danh 是thị 經Kinh我ngã 及cập 眾chúng 生sanh云vân 何hà 奉phụng 持trì
"[Bạch Thế Tôn!] Kinh này tên là gì? Con và chúng sanh phụng trì như thế nào?"

佛Phật 告cáo 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi
Phật bảo ngài Diệu Cát Tường:

是thị 經Kinh 名danh 大Đại 佛Phật 頂Đảnh悉Tất 怛Đát 多Đa 般Bát 怛Đát 囉Ra無Vô 上Thượng 寶Bảo 印Ấn十Thập 方Phương 如Như 來Lai清Thanh 淨Tịnh 海Hải 眼Nhãn
"Kinh này tên là Vô Thượng Bảo Ấn của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú Được Tuyên Thuyết ở Trên Đại Phật Đảnh, là Thanh Tịnh Hải Nhãn của Mười Phương Như Lai.

亦diệc 名danh 救Cứu 護Hộ 親Thân 因Nhân度Độ 脫Thoát 阿A 難Nan及Cập 此Thử 會Hội 中Trung性Tánh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni得Đắc 菩Bồ 提Đề 心Tâm入Nhập 遍Biến 知Tri 海Hải
Cũng tên là Cứu Hộ Em Họ Khánh Hỷ và Độ Thoát Bhikṣuṇī [bíc su ni] Tánh ở Trong Pháp Hội Này để Được Đạo Tâm Mà Vào Biển Chánh Biến Tri.

亦diệc 名danh 如Như 來Lai 密Mật 因Nhân修Tu 證Chứng 了Liễu 義Nghĩa
Cũng tên là Mật Nhân của Như Lai để Tu Chứng Liễu Nghĩa.

亦diệc 名danh 大Đại 方Phương 廣Quảng妙Diệu 蓮Liên 華Hoa 王Vương十Thập 方Phương 佛Phật 母Mẫu陀Đà 羅La 尼Ni 咒Chú
Cũng tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương và Mười Phương Phật Mẫu Tổng Trì.

亦diệc 名danh 灌Quán 頂Đảnh 章Chương 句Cú諸Chư 菩Bồ 薩Tát 萬Vạn 行Hành首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm汝nhữ 當đương 奉phụng 持trì
Cũng tên là Quán Đảnh Chương Cú và Cứu Cánh Kiên Cố Vạn Hành của Chư Bồ-tát. Ông hãy theo đó mà phụng trì."

說thuyết 是thị 語ngữ 已dĩ即tức 時thời 阿A 難Nan及cập 諸chư 大đại 眾chúng得đắc 蒙mông 如Như 來Lai開khai 示thị 密mật 印ấn般Bát 怛Đát 囉Ra 義nghĩa兼kiêm 聞văn 此thử 經Kinh了liễu 義nghĩa 名danh 目mục頓đốn 悟ngộ 禪thiền 那na修tu 進tiến 聖thánh 位vị增tăng 上thượng 妙diệu 理lý心tâm 慮lự 虛hư 凝ngưng斷đoạn 除trừ 三tam 界giới修tu 心tâm 六lục 品phẩm微vi 細tế 煩phiền 惱não
Khi Phật nói lời ấy xong, ngài Khánh Hỷ cùng các đại chúng do nhờ được Như Lai khai thị mật ấn diệu nghĩa của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú và lại nghe được danh mục liễu nghĩa của Kinh này, nên lập tức giác ngộ phương pháp tu hành tĩnh lự để thăng tiến đến những quả vị của bậc thánh. Họ tăng tiến đến nghĩa lý vi diệu, tâm tư rỗng không và ngưng lại. Họ đoạn trừ sáu loại phiền não vi tế trong ba cõi đã ảnh hưởng đến tâm của người tu hành.
即tức 從tùng 座tòa 起khởi頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Bấy giờ Tôn giả Khánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi chắp tay cung kính và bạch Phật rằng:

大đại 威uy 德đức 世Thế 尊Tôn慈từ 音âm 無vô 遮già善thiện 開khai 眾chúng 生sanh微vi 細tế 沉trầm 惑hoặc令linh 我ngã 今kim 日nhật身thân 心tâm 快khoái 然nhiên得đắc 大đại 饒nhiêu 益ích
"Thế Tôn là bậc đại uy đức. Với âm thanh từ bi không ngăn ngại, Ngài đã khéo khai thị cho chúng sanh về sự vi tế của si mê trầm luân. Nhờ đó, thân tâm của con hôm nay an nhiên và được lợi ích lớn lao.

世Thế 尊Tôn若nhược 此thử 妙diệu 明minh真chân 淨tịnh 妙diệu 心tâm本bổn 來lai 遍biến 圓viên如như 是thị 乃nãi 至chí大đại 地địa 草thảo 木mộc蝡nhuyễn 動động 含hàm 靈linh本bổn 元nguyên 真Chân 如Như即tức 是thị 如Như 來Lai成thành 佛Phật 真chân 體thể佛Phật 體thể 真chân 實thật云vân 何hà 復phục 有hữu地địa 獄ngục 餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh 修tu 羅la人nhân 天thiên 等đẳng 道đạo
"Bạch Thế Tôn! Nếu diệu minh chân tâm thanh tịnh nhiệm mầu này xưa nay vốn viên mãn cùng khắp, như vậy cho đến cỏ cây đất đai và loài sâu bọ đều có bổn nguyên Chân Như. Đó chính là thể tánh chân thật để thành Phật của chư Như Lai. Vậy thì tại sao lại có địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, phi thiên, nhân gian, và thiên thượng?

世Thế 尊Tôn此thử 道đạo 為vi 復phục本bổn 來lai 自tự 有hữu為vi 是thị 眾chúng 生sanh妄vọng 習tập 生sanh 起khởi
Bạch Thế Tôn! Những cõi giới ấy là xưa nay tự có, hay là chúng do tập khí hư vọng sanh khởi của chúng sanh mà có?

世Thế 尊Tôn如như 寶Bảo 蓮Liên 香Hương 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni持trì 菩Bồ 薩Tát 戒giới私tư 行hành 婬dâm 欲dục妄vọng 言ngôn 行hành 婬dâm非phi 殺sát 非phi 偷thâu無vô 有hữu 業nghiệp 報báo發phát 是thị 語ngữ 已dĩ先tiên 於ư 女nữ 根căn生sanh 大đại 猛mãnh 火hỏa後hậu 於ư 節tiết 節tiết猛mãnh 火hỏa 燒thiêu 然nhiên墮đọa 無Vô 間Gián 獄Ngục
Bạch Thế Tôn! Như trường hợp của Bhikṣuṇī Bảo Liên Hương, là người trì giới Bồ-tát nhưng lại lén lút hành dâm, rồi sau đó vọng ngữ mà bảo rằng hành dâm không có nghiệp báo, bởi vì nó không liên quan đến việc giết hại hay trộm cắp. Khi vừa dứt lời thì nữ căn của cô ta phun ra lửa hừng hực. Mỗi đốt xương của cô ta đều bị lửa dữ lan đến đốt cháy, rồi sau đó cô ta đọa Địa ngục Vô Gián.

琉Lưu 璃Ly 大Đại 王Vương善Thiện 星Tinh 比Bỉ 丘Khâu琉Lưu 璃Ly 為vì 誅tru瞿Cù 曇Đàm 族tộc 姓tánh善Thiện 星Tinh 妄vọng 說thuyết一nhất 切thiết 法pháp 空không生sanh 身thân 陷hãm 入nhập阿A 鼻Tị 地Địa 獄Ngục
Ngoài ra còn có vua Lưu Ly và Bhikṣu [bíc su] Thiện Tinh. Vua Lưu Ly tru diệt dòng họ Địa Tối Thắng, và Bhikṣu Thiện Tinh vọng thuyết về không của tất cả pháp. Hai người đó cũng rơi vào Địa ngục Vô Gián đương lúc còn sống.

此thử 諸chư 地địa 獄ngục為vi 有hữu 定định 處xứ為vi 復phục 自tự 然nhiên彼bỉ 彼bỉ 發phát 業nghiệp各các 各các 私tư 受thọ惟duy 垂thùy 大đại 慈từ開khai 發phát 童đồng 蒙mông令linh 諸chư 一nhất 切thiết持trì 戒giới 眾chúng 生sanh聞văn 決quyết 定định 義nghĩa歡hoan 喜hỷ 頂đảnh 戴đái謹cẩn 潔khiết 無vô 犯phạm
Những địa ngục này có nơi cố định chăng? Hay là chúng tự nhiên hình thành tùy theo nghiệp tạo của từng người và mỗi người phải tự lãnh thọ? Kính mong Như Lai đại từ mà khai thị cho các đệ tử trẻ non nớt, và cũng làm cho tất cả chúng sanh trì giới khi nghe về nghĩa quyết định thì sẽ hoan hỷ đội mang lời dạy trên đỉnh đầu của họ, cẩn thận gìn giữ thanh tịnh và không vi phạm."
佛Phật 告cáo 阿A 難Nan
Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

快khoái 哉tai 此thử 問vấn令linh 諸chư 眾chúng 生sanh不bất 入nhập 邪tà 見kiến汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
"Lành thay! Câu hỏi này sẽ làm cho các chúng sanh không rơi vào tà kiến. Ông nay hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông.

阿A 難Nan一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh實thật 本bổn 真chân 淨tịnh因nhân 彼bỉ 妄vọng 見kiến有hữu 妄vọng 習tập 生sanh因nhân 此thử 分phân 開khai內nội 分phần 外ngoại 分phần
Này Khánh Hỷ! Bổn tánh của hết thảy chúng sanh đích thật là thanh tịnh chân thật. Nhân bởi cái thấy sai lầm của họ mà có tập khí hư vọng sanh ra. Nhân đó phân chia làm nội phần và ngoại phần.

阿A 難Nan內nội 分phần 即tức 是thị眾chúng 生sanh 分phần 內nội因nhân 諸chư 愛ái 染nhiễm發phát 起khởi 妄vọng 情tình情tình 積tích 不bất 休hưu能năng 生sanh 愛ái 水thủy
Này Khánh Hỷ! Nội phần tức là phần bên trong của chúng sanh. Nhân bởi những sự ái nhiễm mà phát khởi tình cảm hư vọng. Do tình cảm tích tụ chẳng dừng nên nó có thể sanh ra ái thủy.

是thị 故cố 眾chúng 生sanh心tâm 憶ức 珍trân 饈tu口khẩu 中trung 水thủy 出xuất心tâm 憶ức 前tiền 人nhân或hoặc 憐lân 或hoặc 恨hận目mục 中trung 淚lệ 盈doanh貪tham 求cầu 財tài 寶bảo心tâm 發phát 愛ái 涎tiên舉cử 體thể 光quang 潤nhuận心tâm 著trước 行hành 婬dâm男nam 女nữ 二nhị 根căn自tự 然nhiên 流lưu 液dịch
Vì vậy, khi chúng sanh nghĩ về thức ăn ngon thì nước miếng chảy ra từ trong miệng của họ. Khi nhớ về người quá cố thương yêu hoặc căm hận thì họ rưng rưng nước mắt. Khi tham cầu tài bảo thì lòng họ ước ao mong mỏi. Khi gặp ai với toàn thân tươi sáng thì lòng họ say đắm. Khi nghĩ đến chuyện dâm dục thì nam căn hay nữ căn của họ sẽ tự động tiết ra nước nhờn.

阿A 難Nan諸chư 愛ái 雖tuy 別biệt流lưu 結kết 是thị 同đồng潤nhuận 濕thấp 不bất 升thăng自tự 然nhiên 從tùng 墜trụy此thử 名danh 內nội 分phần
Này Khánh Hỷ! Mặc dù các tình cảm có sai khác nhưng việc tiết ra nước hoặc giữ lại trong thân thì giống nhau. Tánh của ẩm ướt không bốc lên mà nó tự nhiên rơi xuống. Đây gọi là nội phần.

阿A 難Nan外ngoại 分phần 即tức 是thị眾chúng 生sanh 分phần 外ngoại因nhân 諸chư 渴khát 仰ngưỡng發phát 明minh 虛hư 想tưởng想tưởng 積tích 不bất 休hưu能năng 生sanh 勝thắng 氣khí
Này Khánh Hỷ! Ngoại phần tức là phần bên ngoài của chúng sanh. Nhân bởi những sự khát ngưỡng mà phát huy tịnh tưởng hướng thượng. Do tịnh tưởng tích tụ chẳng dừng nên nó có thể sanh ra thắng khí.

是thị 故cố 眾chúng 生sanh心tâm 持trì 禁cấm 戒giới舉cử 身thân 輕khinh 清thanh心tâm 持trì 咒chú 印ấn顧cố 盼phán 雄hùng 毅nghị心tâm 欲dục 生sanh 天thiên夢mộng 想tưởng 飛phi 舉cử心tâm 存tồn 佛Phật 國quốc聖thánh 境cảnh 冥minh 現hiện事sự 善Thiện 知Tri 識Thức自tự 輕khinh 身thân 命mạng
Vì vậy, khi chúng sanh thọ trì giới cấm thì toàn thân của họ sẽ nhẹ nhàng và thanh thản. Khi trì chú bắt ấn thì tâm của họ sẽ hùng dũng và kiên định. Khi trong lòng muốn sanh lên trời thì họ sẽ nằm mơ thấy mình đang bay. Khi tâm nhớ về cõi Phật thì cảnh giới của thánh hiền sẽ bí mật hiện ra. Khi phụng sự Thiện Tri Thức thì họ sẽ không luyến tiếc thân mạng của chính mình.

阿A 難Nan諸chư 想tưởng 雖tuy 別biệt輕khinh 舉cử 是thị 同đồng飛phi 動động 不bất 沉trầm自tự 然nhiên 超siêu 越việt此thử 名danh 外ngoại 分phần
Này Khánh Hỷ! Mặc dù các tịnh tưởng có sai khác nhưng việc khinh an thì giống nhau. Tánh của bay lướt không chìm xuống mà nó tự nhiên siêu việt. Đây gọi là ngoại phần.

阿A 難Nan一nhất 切thiết 世thế 間gian生sanh 死tử 相tương 續tục生sanh 從tùng 順thuận 習tập死tử 從tùng 變biến 流lưu臨lâm 命mạng 終chung 時thời未vị 捨xả 煖noãn 觸xúc一nhất 生sanh 善thiện 惡ác俱câu 時thời 頓đốn 現hiện死tử 逆nghịch 生sanh 順thuận二nhị 習tập 相tương 交giao
Này Khánh Hỷ! Tất cả chúng sanh trên thế gian đều bị cuốn theo vòng sanh tử không ngừng. Lúc còn sống, họ cuốn theo tập tánh thuận. Lúc chết đi, họ cuốn theo muôn dòng nghiệp. Vào lúc lâm chung và khi hơi nóng vẫn còn trong thân thể, tất cả thiện ác đã làm đều xuất hiện cùng một lúc. Tử nghịch sanh thuận và hai tập tánh này giao tiếp lẫn nhau.

純thuần 想tưởng 即tức 飛phi必tất 生sanh 天thiên 上thượng若nhược 飛phi 心tâm 中trung兼kiêm 福phước 兼kiêm 慧tuệ及cập 與dữ 淨tịnh 願nguyện自tự 然nhiên 心tâm 開khai見kiến 十thập 方phương 佛Phật一nhất 切thiết 淨tịnh 土độ隨tùy 願nguyện 往vãng 生sanh
Nếu những chúng sanh nào với tịnh tưởng chiếm toàn bộ thì họ lập tức bay lên và chắc chắn sẽ sanh vào cõi trời. Giữa trạng thái của tâm bay lên, nếu có cả phước đức lẫn trí tuệ và đã phát nguyện thanh tịnh, tâm của họ sẽ tự nhiên khai thông. Họ sẽ thấy mười phương chư Phật ở trong tất cả tịnh độ và vãng sanh tùy theo ý nguyện.

情tình 少thiểu 想tưởng 多đa輕khinh 舉cử 非phi 遠viễn即tức 為vi 飛phi 仙tiên大đại 力lực 鬼quỷ 王vương飛phi 行hành 夜dạ 叉xoa地địa 行hành 羅la 剎sát遊du 於ư 四Tứ 天Thiên所sở 去khứ 無vô 礙ngại其kỳ 中trung 若nhược 有hữu善thiện 願nguyện 善thiện 心tâm護hộ 持trì 我ngã 法Pháp或hoặc 護hộ 禁cấm 戒giới隨tùy 持trì 戒giới 人nhân或hoặc 護hộ 神thần 咒chú隨tùy 持trì 咒chú 者giả或hoặc 護hộ 禪thiền 定định保bảo 綏tuy 法Pháp 忍Nhẫn是thị 等đẳng 親thân 住trụ如Như 來Lai 座tòa 下hạ
Nếu những chúng sanh nào với tịnh tưởng chiếm đa phần và tình cảm chiếm thiểu số, họ vẫn bay lên nhẹ nhàng nhưng không xa. Họ có thể sẽ trở thành phi hành tiên nhân, đại lực quỷ vương, quỷ tiệp tật bay giữa không, hay quỷ bạo ác đi trên đất. Những loại chúng sanh này du hành ở trời Tứ Thiên Vương mà không bị trở ngại. Trong ấy nếu có chúng sanh nào phát nguyện lành và khởi tâm lành, họ sẽ hộ trì Pháp của Ta. Hoặc họ hộ trì giới cấm và đi theo bảo vệ những người giữ giới. Hoặc họ hộ trì thần chú và đi theo bảo vệ những người trì chú. Hoặc họ hộ trì thiền định và đi theo bảo vệ những người tu thiền. Các chúng sanh đó sẽ trở thành những đệ tử thân tín và ngồi ở dưới tòa của Như Lai.

情tình 想tưởng 均quân 等đẳng不bất 飛phi 不bất 墜trụy生sanh 於ư 人nhân 間gian想tưởng 明minh 斯tư 聰thông情tình 幽u 斯tư 鈍độn
Nếu những chúng sanh nào với tịnh tưởng và tình cảm bằng nhau, họ sẽ không bay lên mà cũng chẳng rơi xuống. Họ sẽ sanh ở nhân gian. Tịnh tưởng càng sáng suốt thì họ sẽ càng thông minh; tình cảm càng u ám thì họ sẽ càng ngu độn.

情tình 多đa 想tưởng 少thiểu流lưu 入nhập 橫hoạnh 生sanh重trọng 為vi 毛mao 群quần輕khinh 為vi 羽vũ 族tộc
Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm đa phần và tịnh tưởng chiếm thiểu số, họ sẽ thác vào loài bàng sanh. Nếu tình cảm thâm trọng thì họ sẽ trở thành thú vật lông lá. Nếu tình cảm khinh bạc thì họ sẽ trở thành chim muông có cánh.

七thất 情tình 三tam 想tưởng沉trầm 下hạ 水thủy 輪luân生sanh 於ư 火hỏa 際tế受thọ 氣khí 猛mãnh 火hỏa身thân 為vi 餓ngạ 鬼quỷ常thường 被bị 焚phần 燒thiêu水thủy 能năng 害hại 己kỷ無vô 食thực 無vô 飲ẩm經kinh 百bách 千thiên 劫kiếp
Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm bảy phần và tịnh tưởng chiếm ba phần, họ sẽ chìm xuống thủy luân. Họ sẽ sanh làm ngạ quỷ ở ranh giới của hỏa luân, phải hứng chịu khí lửa dữ, luôn bị đốt cháy, và còn bị nước sôi tổn hại thân mình. Suốt trăm ngàn kiếp, họ không có gì để ăn và cũng chẳng có gì để uống.

九cửu 情tình 一nhất 想tưởng下hạ 洞đỗng 火hỏa 輪luân身thân 入nhập 風phong 火hỏa二nhị 交giao 過quá 地địa輕khinh 生sanh 有hữu 間gián重trọng 生sanh 無Vô 間Gián二nhị 種chủng 地địa 獄ngục
Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm chín phần và tịnh tưởng chiếm một phần, họ sẽ rơi xuyên qua hỏa luân. Họ sẽ sanh ra ở giữa ranh giới của hỏa luân và phong luân. Nếu tình cảm khinh bạc thì họ sẽ rơi vào địa ngục khổ bức có gián đoạn. Nếu tình cảm thâm trọng thì họ sẽ rơi vào Địa ngục Vô Gián.

純thuần 情tình 即tức 沉trầm入nhập 阿A 鼻Tị 獄Ngục若nhược 沉trầm 心tâm 中trung有hữu 謗báng 大Đại 乘Thừa毀hủy 佛Phật 禁cấm 戒giới誑cuống 妄vọng 說thuyết 法pháp虛hư 貪tham 信tín 施thí濫lạm 膺ưng 恭cung 敬kính五ngũ 逆nghịch 十thập 重trọng更cánh 生sanh 十thập 方phương阿A 鼻Tị 地Địa 獄Ngục
Nếu những chúng sanh nào với tình cảm chiếm toàn bộ thì họ lập tức chìm xuống Địa ngục Vô Gián. Giữa trạng thái của tâm chìm xuống, nếu từng có hủy báng Đại Thừa, hủy hoại giới cấm của Phật, vọng ngữ thuyết pháp, hành vi hư ngụy vì tham lam cúng dường từ những thí chủ thành tín, lạm dụng lòng cung kính của người khác, hoặc tạo năm tội ngỗ nghịch hay vi phạm mười giới nghiêm trọng, thì họ lần lượt sẽ sanh vào những Địa ngục Vô Gián ở các thế giới trong mười phương.

循tuần 造tạo 惡ác 業nghiệp雖tuy 則tắc 自tự 招chiêu眾chúng 同đồng 分phần 中trung兼kiêm 有hữu 元nguyên 地địa
Mặc dù chúng sanh thọ báo ứng là tùy theo nghiệp ác đã tự chiêu cảm, nhưng họ sẽ chia sẻ số phận ở cùng một nơi với những kẻ đã gây tạo nghiệp giống nhau.
阿A 難Nan此thử 等đẳng 皆giai 是thị彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh自tự 業nghiệp 所sở 感cảm造tạo 十thập 習tập 因nhân受thọ 六lục 交giao 報báo
Này Khánh Hỷ! Những báo ứng đó đều là nghiệp tự chiêu cảm của mỗi chúng sanh kia. Họ tạo mười nhân tập khí nên sẽ thọ sáu quả báo.

云vân 何hà 十thập 因nhân阿A 難Nan
Này Khánh Hỷ! Mười nhân đó là những gì?

一nhất 者giả婬dâm 習tập 交giao 接tiếp發phát 於ư 相tương 磨ma研nghiên 磨ma 不bất 休hưu如như 是thị 故cố 有hữu大đại 猛mãnh 火hỏa 光quang於ư 中trung 發phát 動động如như 人nhân 以dĩ 手thủ自tự 相tương 摩ma 觸xúc煖noãn 相tướng 現hiện 前tiền
1. Tập khí của dâm dục phát khởi cọ xát nên dẫn đến sự giao hợp. Do sự cọ xát chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác của lửa cháy hừng hực phát động từ bên trong. Đây ví như hơi ấm xuất hiện khi có người chà hai bàn tay với nhau.

二nhị 習tập 相tương 然nhiên故cố 有hữu 鐵thiết 床sàng銅đồng 柱trụ 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 行hành 婬dâm同đồng 名danh 欲dục 火hỏa菩Bồ 薩Tát 見kiến 欲dục如như 避tị 火hỏa 坑khanh
Do tập khí của dâm dục bộc phát lửa của thói quen giao hợp nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là giường sắt, trụ đồng, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự hành dâm và gọi chúng là lửa dục. Chư Bồ-tát xa lánh dâm dục như là sợ rơi hầm lửa.

二nhị 者giả貪tham 習tập 交giao 計kế發phát 於ư 相tương 吸hấp吸hấp 攬lãm 不bất 止chỉ如như 是thị 故cố 有hữu積tích 寒hàn 堅kiên 冰băng於ư 中trung 凍đống 冽liệt如như 人nhân 以dĩ 口khẩu吸hấp 縮súc 風phong 氣khí有hữu 冷lãnh 觸xúc 生sanh
2. Tập khí của tham muốn phát khởi thu hút nên dẫn đến sự tính toán. Do sự thu hút chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác của hàn băng lạnh buốt phát động từ bên trong. Đây ví như hơi lạnh phát sanh khi có người dùng miệng hút luồng gió thật mạnh.

二nhị 習tập 相tương 陵lăng故cố 有hữu 吒tra 吒tra波ba 波ba 羅la 羅la青thanh 赤xích 白bạch 蓮liên寒hàn 冰băng 等đẳng 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 多đa 求cầu同đồng 名danh 貪tham 水thủy菩Bồ 薩Tát 見kiến 貪tham如như 避tị 瘴chướng 海hải
Do tập khí của tham muốn và thói quen tính toán cùng xâm lấn lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là tiếng chạm của răng, tiếng run của lưỡi, tiếng rên rỉ, thân xác đóng băng và rạn nứt như hình của hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự đa cầu và gọi chúng là nước tham. Chư Bồ-tát xa lánh tham muốn như là sợ vào biển khí độc.

三tam 者giả慢mạn 習tập 交giao 陵lăng發phát 於ư 相tương 恃thị馳trì 流lưu 不bất 息tức如như 是thị 故cố 有hữu騰đằng 逸dật 奔bôn 波ba積tích 波ba 為vi 水thủy如như 人nhân 口khẩu 舌thiệt自tự 相tương 綿miên 味vị因nhân 而nhi 水thủy 發phát
3. Tập khí của ngã mạn cùng xâm lấn với nhau nên phát khởi ỷ lại. Do sự buông thả chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác của làn sóng cuồn cuộn. Đây ví như việc chảy nước miếng khi có người nếm lưỡi của chính mình.

二nhị 習tập 相tương 鼓cổ故cố 有hữu 血huyết 河hà灰hôi 河hà 熱nhiệt 砂sa毒độc 海hải 融dung 銅đồng灌quán 吞thôn 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 我ngã 慢mạn名danh 飲ẩm 癡si 水thủy菩Bồ 薩Tát 見kiến 慢mạn如như 避tị 巨cự 溺nịch
Do tập khí của ngã mạn và thói quen kiêu căng cùng khuấy động lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là sông máu, sông tro, cát nóng, biển độc, đồng nung rưới thân, ép uống nước đồng, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự ngã mạn và gọi chúng là uống nước si mê. Chư Bồ-tát xa lánh kiêu mạn như là sợ bị chết đuối ở biển.

四tứ 者giả瞋sân 習tập 交giao 衝xung發phát 於ư 相tương 忤ngỗ忤ngỗ 結kết 不bất 息tức心tâm 熱nhiệt 發phát 火hỏa鑄chú 氣khí 為vi 金kim如như 是thị 故cố 有hữu刀đao 山sơn 鐵thiết 橛quyết劍kiếm 樹thụ 劍kiếm 輪luân斧phủ 鉞việt 鎗thương 鋸cứ如như 人nhân 銜hàm 冤oan殺sát 氣khí 飛phi 動động
4. Tập khí của sân hận cùng xung đột với nhau nên phát khởi ngang ngược. Do sự kết tập của trái nghịch chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác nơi trái tim nóng bỏng như đang bộc phát ra lửa và hỏa khí của nó trở thành như kim loại. Cho nên kẻ nổi nóng mới cảm giác như vào núi đao, dàm bọc sắt, cây cối kiếm, bánh xe kiếm, rìu, búa, cây thương, và cái cưa. Đây ví như có người ôm giữ oán thù cho đến khi sát khí bộc phát.

二nhị 習tập 相tương 擊kích故cố 有hữu 宮cung 割cát斬trảm 斫chước 剉tỏa 刺thứ槌chùy 擊kích 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 瞋sân 恚khuể名danh 利lợi 刀đao 劍kiếm菩Bồ 薩Tát 見kiến 瞋sân如như 避tị 誅tru 戮lục
Do tập khí của sân hận và thói quen nóng giận cùng công kích lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là cắt, xẻo, chém, chặt, đâm, đập, đánh, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự sân khuể và gọi chúng là đao kiếm bén. Chư Bồ-tát xa lánh sân hận như là sợ bị hành quyết.

五ngũ 者giả詐trá 習tập 交giao 誘dụ發phát 於ư 相tương 調điều引dẫn 起khởi 不bất 住trụ如như 是thị 故cố 有hữu繩thằng 木mộc 絞giảo 校giáo如như 水thủy 浸tẩm 田điền草thảo 木mộc 生sanh 長trưởng
5. Tập khí của dối trá cùng dụ dỗ với nhau nên phát khởi lừa phỉnh. Do sự dẫn dắt khởi sanh chẳng ngừng như thế nên người ấy mới có một cảm giác như bị sợi dây quấn siết vào khúc gỗ. Đây ví như việc ngâm nước cánh đồng thì cỏ cây sẽ sanh trưởng.

二nhị 習tập 相tương 延diên故cố 有hữu 杻nữu 械giới枷già 鎖tỏa 鞭tiên 杖trượng撾qua 棒bổng 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 奸gian 偽ngụy同đồng 名danh 讒sàm 賊tặc菩Bồ 薩Tát 見kiến 詐trá如như 畏úy 豺sài 狼lang
Do tập khí của dối trá và thói quen lừa phỉnh cùng kéo dài lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là gông cùm xiềng xích, roi quất gậy đánh, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự gian ngụy và gọi chúng là giặc gièm pha. Chư Bồ-tát xa lánh dối trá như là sợ gặp bầy sói.

六lục 者giả誑cuống 習tập 交giao 欺khi發phát 於ư 相tương 罔võng誣vu 罔võng 不bất 止chỉ飛phi 心tâm 造tạo 奸gian如như 是thị 故cố 有hữu塵trần 土thổ 屎thỉ 尿niệu穢uế 污ô 不bất 淨tịnh如như 塵trần 隨tùy 風phong各các 無vô 所sở 見kiến
6. Tập khí của lừa dối cùng gạt gẫm với nhau nên phát khởi gian xảo. Do sự vu khống điêu ngoa chẳng ngừng và cõi lòng tràn đầy gian dối như thế nên người ấy mới có một cảm giác như bị che lấp bởi bụi bặm, phân, nước tiểu, và những thứ ô uế bất tịnh. Đây ví như bụi tung bay theo gió và khiến chẳng một ai thấy gì.

二nhị 習tập 相tương 加gia故cố 有hữu 沒một 溺nịch騰đằng 擲trịch 飛phi 墬địa漂phiêu 淪luân 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 欺khi 誑cuống同đồng 名danh 劫kiếp 殺sát菩Bồ 薩Tát 見kiến 誑cuống如như 踐tiễn 蛇xà 虺hủy
Do tập khí của lừa dối và thói quen gian xảo cùng gia tăng lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là chìm đắm, hất lên, ném vứt, rớt xuống, nổi trôi, nát tan, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự lừa dối và gọi chúng là cướp bóc giết hại. Chư Bồ-tát xa lánh lừa dối như là sợ giẫm rắn hổ mang.

七thất 者giả怨oán 習tập 交giao 嫌hiềm發phát 於ư 銜hàm 恨hận如như 是thị 故cố 有hữu飛phi 石thạch 投đầu 礫lịch匣hạp 貯trữ 車xa 檻hạm甕úng 盛thình 囊nang 撲phác如như 陰ấm 毒độc 人nhân懷hoài 抱bão 畜súc 惡ác
7. Tập khí của oán thù cùng hiềm khích với nhau nên phát khởi căm hận. Do đó người ấy mới có một cảm giác như bị ném đá vỡ đầu, nhốt ở nhà tù, giam trên lồng xe, bị bỏ trong hũ, bị đánh trong bao. Đây ví như kẻ bí mật hiểm độc ôm giữ và nuôi dưỡng tà ác.

二nhị 習tập 相tương 吞thôn故cố 有hữu 投đầu 擲trịch擒cầm 捉tróc 擊kích 射xạ拋phao 撮toát 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 怨oán 家gia名danh 違vi 害hại 鬼quỷ菩Bồ 薩Tát 見kiến 怨oán如như 飲ẩm 鴆chậm 酒tửu
Do tập khí của oán thù và thói quen căm hận cùng ăn nuốt lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là ném, quăng, bắt giữ, túm lấy, đâm, bắn, vứt, vồ, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự oán thù và gọi chúng là quỷ tàn hại. Chư Bồ-tát xa lánh oán thù như là sợ uống rượu độc.

八bát 者giả見kiến 習tập 交giao 明minh如như 薩tát 迦ca 耶da見kiến 戒giới 禁cấm 取thủ邪tà 悟ngộ 諸chư 業nghiệp發phát 於ư 違vi 拒cự出xuất 生sanh 相tương 反phản如như 是thị 故cố 有hữu王vương 使sử 主chủ 吏lại證chứng 執chấp 文văn 籍tịch如như 行hành 路lộ 人nhân來lai 往vãng 相tương 見kiến
8. Tập khí của tà kiến cùng giao tiếp với nhau, như là cái thấy sai lệch về ngã, cái thấy sai lệch về giới cấm, và cho đến cái thấy sai lệch về nghiệp, nên đã phát khởi chống đối và sanh ra tương phản. Do đó người ấy mới có một cảm giác như bị quan thần của vua chúa đối chứng về sổ sách. Đây ví như người đi bộ phải gặp những kẻ đi ngược hướng ở trên đường.

二nhị 習tập 相tương 交giao故cố 有hữu 勘khám 問vấn權quyền 詐trá 考khảo 訊tấn推thôi 鞠cúc 察sát 訪phỏng披phi 究cứu 照chiếu 明minh善thiện 惡ác 童đồng 子tử手thủ 執chấp 文văn 簿bộ辭từ 辯biện 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 惡ác 見kiến同đồng 名danh 見kiến 坑khanh菩Bồ 薩Tát 見kiến 諸chư虛hư 妄vọng 偏thiên 執chấp如như 臨lâm 毒độc 壑hác
Do tập khí của tà kiến và thói quen chống đối cùng giao tiếp lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là chất vấn, tra tấn, khảo xét, khui ra, và dò hỏi để vạch trần rõ ràng. Các đồng tử gìn giữ sổ bộ thiện ác sẽ đối chứng với lời ngụy biện của kẻ bị tra khảo. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự tà kiến và gọi chúng là hố bẫy. Chư Bồ-tát xa lánh chấp trước của cái thấy lệch lạc hư vọng như là sợ đứng ở rìa hố nước độc.

九cửu 者giả枉uổng 習tập 交giao 加gia發phát 於ư 誣vu 謗báng如như 是thị 故cố 有hữu合hợp 山sơn 合hợp 石thạch碾niễn 磑ngại 耕canh 磨ma如như 讒sàm 賊tặc 人nhân逼bức 枉uổng 良lương 善thiện
9. Tập khí của đổ lỗi cùng gia tăng với nhau nên phát khởi vu khống. Do đó người ấy mới có một cảm giác như bị núi ép, đá ép, cối nghiền, hoặc cày bừa. Đây ví như kẻ giặc gièm pha bức bách oan uổng người lương thiện.

二nhị 習tập 相tương 排bài故cố 有hữu 押áp 捺nại搥trùy 按án 蹙túc 漉lộc衡hành 度độ 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 怨oán 謗báng同đồng 名danh 讒sàm 虎hổ菩Bồ 薩Tát 見kiến 枉uổng如như 遭tao 霹phích 靂lịch
Do tập khí của đổ lỗi và thói quen vu khống cùng bài trừ lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là đàn áp, đè, nện, ép, đá, kiệt quệ, cân đo, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự căm oán báng bổ và gọi chúng là cọp dữ. Chư Bồ-tát xa lánh đổ lỗi oan uổng như là sợ trúng sét đánh.

十thập 者giả訟tụng 習tập 交giao 諠huyên發phát 於ư 藏tàng 覆phú如như 是thị 故cố 有hữu鑑giám 見kiến 照chiếu 燭chúc如như 於ư 日nhật 中trung不bất 能năng 藏tàng 影ảnh
10. Tập khí của tranh tụng cùng bùng nổ với nhau nên phát khởi che giấu. Do đó người ấy mới có một cảm giác như bị gương soi đuốc chiếu và không thể ẩn tàng hình bóng ở giữa ban ngày.

二nhị 習tập 相tương 陳trần故cố 有hữu 惡ác 友hữu業nghiệp 鏡kính 火hỏa 珠châu披phi 露lộ 宿túc 業nghiệp對đối 驗nghiệm 諸chư 事sự是thị 故cố 十thập 方phương一nhất 切thiết 如Như 來Lai色sắc 目mục 覆phú 藏tàng同đồng 名danh 陰ấm 賊tặc菩Bồ 薩Tát 觀quán 覆phú如như 戴đái 高cao 山sơn履lý 於ư 巨cự 海hải
Do tập khí của tranh tụng và thói quen che giấu cùng phơi bày lẫn nhau nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục, như là ác hữu, gương nghiệp, hỏa châu, vạch trần nghiệp xưa, đối chứng, và những việc tương tự. Bởi vậy tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ kết quả của sự che giấu và gọi chúng là giặc ẩn núp. Chư Bồ-tát xa lánh che giấu như là sợ phải đội núi cao mà đi qua biển cả.

云vân 何hà 六lục 報báo阿A 難Nan一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh六lục 識thức 造tạo 業nghiệp所sở 招chiêu 惡ác 報báo從tùng 六lục 根căn 出xuất云vân 何hà 惡ác 報báo從tùng 六lục 根căn 出xuất
Này Khánh Hỷ! Sáu quả báo đó là những gì? Tất cả chúng sanh tạo nghiệp là do sáu thức, và ác báo chiêu cảm cũng do từ sáu căn. Sao gọi là ác báo do từ sáu căn mà ra?

一nhất 者giả 見kiến 報báo招chiêu 引dẫn 惡ác 果quả此thử 見kiến 業nghiệp 交giao則tắc 臨lâm 終chung 時thời先tiên 見kiến 猛mãnh 火hỏa滿mãn 十thập 方phương 界giới亡vong 者giả 神thần 識thức飛phi 墜trụy 乘thừa 煙yên入nhập 無Vô 間Gián 獄Ngục
1. Báo ứng xấu của cái thấy chiêu cảm và dẫn dắt quả ác. Nghiệp từ thức của mắt ảnh hưởng với những thức kia. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được lửa dữ tràn khắp các thế giới trong mười phương. Khi chết, thần thức của họ sẽ bay lên nhưng sau đó thì rơi xuống, rồi cưỡi khói mà vào Địa ngục Vô Gián.

發phát 明minh 二nhị 相tướng
Lúc đó một trong hai điều có thể sẽ xảy ra:

一nhất 者giả 明minh 見kiến則tắc 能năng 遍biến 見kiến種chủng 種chủng 惡ác 物vật生sanh 無vô 量lượng 畏úy
- Một là nếu có ánh sáng để nhìn, họ sẽ thấy khắp đủ mọi vật ác độc nên sanh ra vô lượng sợ hãi.


二nhị 者giả 暗ám 見kiến寂tịch 然nhiên 不bất 見kiến生sanh 無vô 量lượng 恐khủng
- Hai là nếu chỉ toàn đen tối, im bặt và không thấy gì, họ sẽ sanh ra vô lượng kinh hoàng.


如như 是thị 見kiến 火hỏa燒thiêu 聽thính 能năng 為vi鑊hoạch 湯thang 烊dương 銅đồng燒thiêu 息tức 能năng 為vi黑hắc 煙yên 紫tử 焰diễm燒thiêu 味vị 能năng 為vi焦tiêu 丸hoàn 鐵thiết 糜mi燒thiêu 觸xúc 能năng 為vi熱nhiệt 灰hôi 爐lô 炭thán燒thiêu 心tâm 能năng 生sanh星tinh 火hỏa 迸bính 灑sái煽phiến 鼓cổ 空không 界giới
Lửa dữ mà người ấy đã thấy có thể làm cho thức của tai bị quá tải nên sẽ tràn ngập tiếng nước sôi và đồng nung ở trong vạc. Thức của mũi có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập mùi khói đen và ngọn lửa màu tím. Thức của lưỡi có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập vị cháo của viên sắt nóng. Thức của thân có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập xúc chạm của tro nóng và than hồng. Thức của ý có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập nhận biết của những ngọn lửa phun ra và đám tia lửa bắn nổ trong không khí.

二nhị 者giả 聞văn 報báo招chiêu 引dẫn 惡ác 果quả此thử 聞văn 業nghiệp 交giao則tắc 臨lâm 終chung 時thời先tiên 見kiến 波ba 濤đào沒một 溺nịch 天thiên 地địa亡vong 者giả 神thần 識thức降giáng 注chú 乘thừa 流lưu入nhập 無Vô 間Gián 獄Ngục
2. Báo ứng xấu của nghe tiếng chiêu cảm và dẫn dắt quả ác. Nghiệp từ thức của tai ảnh hưởng với những thức kia. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được tiếng gầm của những cơn sóng lớn làm ngập đất trời. Khi chết, thần thức của họ sẽ chìm xuống, rồi cưỡi sóng mà vào Địa ngục Vô Gián.

發phát 明minh 二nhị 相tướng
Lúc đó một trong hai điều có thể sẽ xảy ra:

一nhất 者giả 開khai 聽thính聽thính 種chủng 種chủng 鬧náo精tinh 神thần 愗mậu 亂loạn
- Một là nếu có thể nghe, họ sẽ nghe đủ mọi tiếng ầm ĩ nên khiến tinh thần bị rối loạn.


二nhị 者giả 閉bế 聽thính寂tịch 無vô 所sở 聞văn幽u 魄phách 沉trầm 沒một
- Hai là nếu chẳng thể nghe và im bặt không một âm thanh thì sẽ khiến hồn phách của họ chìm vào u ám.


如như 是thị 聞văn 波ba注chú 聞văn 則tắc 能năng為vị 責trách 為vị 詰cật注chú 見kiến 則tắc 能năng為vị 雷lôi 為vị 吼hống為vị 惡ác 毒độc 氣khí注chú 息tức 則tắc 能năng為vị 雨vũ 為vị 霧vụ灑sái 諸chư 毒độc 蟲trùng周chu 滿mãn 身thân 體thể注chú 味vị 則tắc 能năng為vị 膿nùng 為vị 血huyết種chủng 種chủng 雜tạp 穢uế注chú 觸xúc 則tắc 能năng為vị 畜súc 為vị 鬼quỷ為vị 糞phẩn 為vị 尿niệu注chú 意ý 則tắc 能năng為vị 電điện 為vị 雹bạc摧tồi 碎toái 心tâm 魄phách
Tiếng gầm của những cơn sóng lớn mà người ấy đã nghe có thể làm cho thức của tai bị quá tải nên sẽ tràn ngập tiếng trách mắng và cật vấn. Thức của mắt có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập cảnh tượng của sấm sét gào hống cùng với khí độc mịt mù. Thức của mũi có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập mùi tanh hôi của nước đầm lầy với các loài trùng độc tràn khắp thân thể. Thức của lưỡi có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập vị của máu mủ và muôn loại tạp uế. Thức của thân có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập xúc chạm của phân với nước tiểu từ thú vật và quỷ. Thức của ý có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập nhận biết của điện chớp và mưa đá tồi phá tan nát tâm phách.

三tam 者giả 齅khứu 報báo招chiêu 引dẫn 惡ác 果quả此thử 齅khứu 業nghiệp 交giao則tắc 臨lâm 終chung 時thời先tiên 見kiến 毒độc 氣khí充sung 塞tắc 遠viễn 近cận亡vong 者giả 神thần 識thức從tùng 地địa 湧dũng 出xuất入nhập 無Vô 間Gián 獄Ngục
3. Báo ứng xấu của ngửi mùi chiêu cảm và dẫn dắt quả ác. Nghiệp từ thức của mũi ảnh hưởng với những thức kia. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được khí độc mịt mù ở gần hay xa. Khi chết, thần thức của họ sẽ từ dưới đất vọt lên, nhưng rồi phải rơi vào Địa ngục Vô Gián.

發phát 明minh 二nhị 相tướng
Lúc đó một trong hai điều có thể sẽ xảy ra:

一nhất 者giả 通thông 聞văn被bị 諸chư 惡ác 氣khí熏huân 極cực 心tâm 擾nhiễu
- Một là nếu lỗ mũi khai thông, họ sẽ hít vào khí độc nên khiến cho tâm rối loạn.


二nhị 者giả 塞tắc 聞văn氣khí 掩yểm 不bất 通thông悶muộn 絕tuyệt 於ư 地địa
- Hai là nếu lỗ mũi bế tắc, họ sẽ ngộp thở và xỉu trên đất.


如như 是thị 齅khứu 氣khí衝xung 息tức 則tắc 能năng為vị 質chất 為vị 履lý衝xung 見kiến 則tắc 能năng為vị 火hỏa 為vị 炬cự衝xung 聽thính 則tắc 能năng為vị 沒một 為vị 溺nịch為vị 烊dương 為vị 沸phí衝xung 味vị 則tắc 能năng為vị 餒nỗi 為vị 爽sảng衝xung 觸xúc 則tắc 能năng為vị 綻trán 為vị 爛lạn為vi 大đại 肉nhục 山sơn有hữu 百bách 千thiên 眼nhãn無vô 量lượng 咂táp 食thực衝xung 思tư 則tắc 能năng為vị 灰hôi 為vị 瘴chướng為vị 飛phi 沙sa 礰lịch擊kích 碎toái 身thân 體thể
Khí độc mà người ấy đã ngửi có thể làm cho thức của mũi bị quá tải và cảm giác như đang bị chất vấn lý lịch. Thức của mắt có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập cảnh tượng của lửa và đuốc. Thức của tai có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập tiếng kêu la của tội nhân chìm đắm ở trong chảo nước sôi. Thức của lưỡi có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập vị nếm của cá ươn tanh hôi. Thức của thân có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập xúc chạm của rạch mổ với nát nhừ để làm thành một núi thịt lớn với trăm ngàn con mắt và có vô lượng loài trùng táp ăn. Thức của ý có thể bị quá tải nên sẽ tràn ngập nhận biết của tro và hơi độc cùng với cát đá bay vút bắn nát thân thể.

四tứ 者giả 味vị 報báo招chiêu 引dẫn 惡ác 果quả此thử 味vị 業nghiệp 交giao則tắc 臨lâm 終chung 時thời先tiên 見kiến 鐵thiết 網võng猛mãnh 燄diệm 熾sí 烈liệt周chu 覆phú 世thế 界giới亡vong 者giả 神thần 識thức下hạ 透thấu 掛quải 網võng倒đảo 懸huyền 其kỳ 頭đầu入nhập 無Vô 間Gián 獄Ngục
4. Báo ứng xấu của nếm vị chiêu cảm và dẫn dắt quả ác. Nghiệp từ thức của lưỡi ảnh hưởng với những thức kia. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được một tấm lưới sắt nóng cháy hừng hực phủ trùm thế giới. Khi chết, thần thức của họ sẽ rơi vào trong lưới với đầu bị lộn ngược và treo ở đó cho đến khi rơi vào Địa ngục Vô Gián.

發phát 明minh 二nhị 相tướng
Lúc đó một trong hai điều có thể sẽ xảy ra:

一nhất 者giả 吸hấp 氣khí結kết 成thành 寒hàn 冰băng凍đống 冽liệt 肉nhục 身thân
- Một là làn khí hút vào miệng sẽ kết thành hàn băng và làm cho thân thể đông cứng lạnh rét.


二nhị 者giả 吐thổ 氣khí飛phi 為vi 猛mãnh 火hỏa焦tiêu 爛lạn 骨cốt 髓tủy
- Hai là làn khí nhổ ra sẽ bừng lên thành lửa dữ và đốt cháy đến tận xương tủy.


如như 是thị 嚐thường 味vị歷lịch 嚐thường 則tắc 能năng為vị 承thừa 為vị 忍nhẫn歷lịch 見kiến 則tắc 能năng為vị 然nhiên 金kim 石thạch歷lịch 聽thính 則tắc 能năng為vị 利lợi 兵binh 刃nhận歷lịch 息tức 則tắc 能năng為vi 大đại 鐵thiết 籠lung彌di 覆phú 國quốc 土thổ歷lịch 觸xúc 則tắc 能năng為vị 弓cung 為vị 箭tiễn為vị 弩nỗ 為vị 射xạ歷lịch 思tư 則tắc 能năng為vị 飛phi 熱nhiệt 鐵thiết從tùng 空không 雨vũ 下hạ
Khi thức của lưỡi trải nghiệm những việc như thế, người ấy cảm giác như bị ép vâng theo và nhẫn chịu. Thức của mắt có thể sẽ trải nghiệm về cảnh tượng của kim loại nóng và đá nóng. Thức của tai có thể sẽ trải nghiệm nghe tiếng binh khí nhọn bén. Thức của mũi có thể sẽ trải nghiệm về lỗ mũi của họ trở thành như một cái lồng sắt khổng lồ che trùm cả quốc gia. Thức của thân có thể sẽ trải nghiệm như bị cung tên và nỏ bắn thủng. Thức của ý có thể sẽ trải nghiệm như bị những viên sắt nóng từ trên không rơi xuống.

五ngũ 者giả 觸xúc 報báo招chiêu 引dẫn 惡ác 果quả此thử 觸xúc 業nghiệp 交giao則tắc 臨lâm 終chung 時thời先tiên 見kiến 大đại 山sơn四tứ 面diện 來lai 合hợp無vô 復phục 出xuất 路lộ亡vong 者giả 神thần 識thức見kiến 大đại 鐵thiết 城thành火hỏa 蛇xà 火hỏa 狗cẩu虎hổ 狼lang 獅sư 子tử牛ngưu 頭đầu 獄ngục 卒tốt馬mã 頭đầu 羅la 剎sát手thủ 執chấp 鎗thương 矟sáo驅khu 入nhập 城thành 門môn向hướng 無Vô 間Gián 獄Ngục
5. Báo ứng xấu của xúc chạm chiêu cảm và dẫn dắt quả ác. Nghiệp từ thức của thân ảnh hưởng với những thức kia. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được những hòn núi to lớn xích lại ở bốn phía và không có lối nào để thoát ra. Khi chết, thần thức của họ sẽ cảm nhận được một thành sắt lớn với rắn lửa, chó lửa, cọp, sói, và sư tử. Các ngục tốt đầu trâu và quỷ bạo ác đầu ngựa cầm cây thương trong tay và xua đuổi tội nhân hướng tới cổng thành để vào Địa ngục Vô Gián.

發phát 明minh 二nhị 相tướng
Lúc đó một trong hai điều có thể sẽ xảy ra:

一nhất 者giả 合hợp 觸xúc合hợp 山sơn 逼bức 體thể骨cốt 肉nhục 血huyết 潰hội
- Một là nếu tội nhân vẫn còn cảm nhận được xúc chạm, họ sẽ cảm giác thân thể của mình bị những hòn núi ép cho đến khi máu ào ra từ xương thịt nát tan.


二nhị 者giả 離ly 觸xúc刀đao 劍kiếm 觸xúc 身thân心tâm 肝can 屠đồ 裂liệt
- Hai là nếu tội nhân không còn cảm nhận được xúc chạm, đao với kiếm sẽ đâm vào thân và làm cho tim gan rạch đứt.


如như 是thị 合hợp 觸xúc歷lịch 觸xúc 則tắc 能năng為vị 撞chàng 為vị 擊kích為vị 剚chí 為vị 射xạ歷lịch 見kiến 則tắc 能năng為vị 燒thiêu 為vị 爇nhiệt歷lịch 聽thính 則tắc 能năng為vị 道đạo 為vị 觀quán為vị 廳thính 為vị 案án歷lịch 息tức 則tắc 能năng為vị 括quát 為vị 袋đại為vị 考khảo 為vị 縛phược歷lịch 嚐thường 則tắc 能năng為vị 耕canh 為vị 鉗kiềm為vị 斬trảm 為vị 截tiệt歷lịch 思tư 則tắc 能năng為vị 墜trụy 為vị 飛phi為vị 煎tiễn 為vị 炙chích
Khi thức của thân trải nghiệm những việc như thế, người ấy cảm giác như bị đánh, bị nện, bị đâm, và bị bắn. Thức của mắt có thể sẽ trải nghiệm về cảnh tượng của thiêu đốt nóng bỏng. Thức của tai có thể sẽ trải nghiệm nghe tiếng kêu la của tội nhân trên đường đi đến chỗ xét án và lao ngục. Thức của mũi có thể sẽ trải nghiệm bị nghẹt ở trong bao hoặc khó thở do bị trói. Thức của lưỡi có thể sẽ trải nghiệm như bị cày, bị kẹp, bị chém, và bị cắt. Thức của ý có thể sẽ trải nghiệm rơi xuống, tung lên, bị chiên, hoặc bị nướng.

六lục 者giả 思tư 報báo招chiêu 引dẫn 惡ác 果quả此thử 思tư 業nghiệp 交giao則tắc 臨lâm 終chung 時thời先tiên 見kiến 惡ác 風phong吹xuy 壞hoại 國quốc 土thổ亡vong 者giả 神thần 識thức被bị 吹xuy 上thượng 空không旋toàn 落lạc 乘thừa 風phong墜trụy 無Vô 間Gián 獄Ngục
6. Báo ứng xấu của suy tư chiêu cảm và dẫn dắt quả ác. Nghiệp từ thức của ý ảnh hưởng với những thức kia. Khi sắp mạng chung, trước tiên họ có thể sẽ cảm nhận được một cuồng phong thổi tan nát quốc thổ. Khi chết, thần thức của họ cảm nhận như bị thổi lên không trung, rồi cuốn xoay theo gió và rơi vào Địa ngục Vô Gián.

發phát 明minh 二nhị 相tướng
Lúc đó một trong hai điều có thể sẽ xảy ra:

一nhất 者giả 不bất 覺giác迷mê 極cực 則tắc 荒hoang奔bôn 赴phó 不bất 息tức
- Một là nếu bất giác, sự u mê cực độ của họ sẽ dẫn đến hoang mang và họ sẽ bỏ chạy không ngừng.


二nhị 者giả 不bất 迷mê覺giác 知tri 則tắc 苦khổ無vô 量lượng 煎tiễn 燒thiêu痛thống 深thâm 難nan 忍nhẫn
- Hai là nếu chẳng mê, họ sẽ cảm giác vô lượng khổ bức của bị chiên với thiêu đốt, và nỗi thống khổ thật chẳng thể nhẫn chịu.


如như 是thị 邪tà 思tư結kết 思tư 則tắc 能năng為vị 方phương 為vị 所sở結kết 見kiến 則tắc 能năng為vị 鑑giám 為vị 證chứng結kết 聽thính 則tắc 能năng為vị 大đại 合hợp 石thạch為vị 冰băng 為vị 霜sương為vị 土thổ 為vị 霧vụ結kết 息tức 則tắc 能năng為vị 大đại 火hỏa 車xa火hỏa 船thuyền 火hỏa 檻hạm結kết 嚐thường 則tắc 能năng為vị 大đại 叫khiếu 喚hoán為vị 悔hối 為vị 泣khấp結kết 觸xúc 則tắc 能năng為vi 大đại 為vi 小tiểu為vi 一nhất 日nhật 中trung萬vạn 生sanh 萬vạn 死tử為vị 偃yển 為vị 仰ngưỡng
Khi thức của ý trải nghiệm những việc như thế, người ấy cảm giác như bị giam cầm. Thức của mắt có thể sẽ trải nghiệm về cảnh tượng của tra hỏi và đối chứng. Thức của tai có thể sẽ trải nghiệm nghe tiếng va chạm của những tảng đá lớn, hoặc băng, sương, hơi nước, hay bụi che lấp âm thanh. Thức của mũi có thể sẽ trải nghiệm mùi bốc cháy dữ dội của xe cộ, thuyền bè, hay xe tù. Thức của lưỡi có thể sẽ trải nghiệm như bị kêu la gào thét, hối lỗi, và khóc than. Thức của thân có thể sẽ trải nghiệm về thân xác lớn ra hay thu nhỏ, hoặc trải qua muôn lần sống chết trong một ngày với khuôn mặt bị nằm ép xuống.

阿A 難Nan是thị 名danh 地địa 獄ngục十thập 因nhân 六lục 果quả皆giai 是thị 眾chúng 生sanh迷mê 妄vọng 所sở 造tạo
Này Khánh Hỷ! Đây gọi là mười nhân với sáu quả của địa ngục, và đều là do chúng sanh si mê hư vọng tạo ra.

若nhược 諸chư 眾chúng 生sanh惡ác 業nghiệp 同đồng 造tạo入nhập 阿A 鼻Tị 獄Ngục受thọ 無vô 量lượng 苦khổ經kinh 無vô 量lượng 劫kiếp六lục 根căn 各các 造tạo及cập 彼bỉ 所sở 作tác兼kiêm 境cảnh 兼kiêm 根căn是thị 人nhân 則tắc 入nhập八bát 無vô 間gián 獄ngục
Nếu sáu thức của chúng sanh nào tạo nghiệp ác cùng một lúc, họ sẽ vào Địa ngục Vô Gián và chịu vô lượng khổ ách cho đến vô lượng kiếp. Còn như tạo nghiệp ác riêng rẽ ở thời điểm khác nhau bởi các căn với trần cảnh của chúng, họ sẽ vào một trong tám địa ngục lạnh.

身thân 口khẩu 意ý 三tam作tác 殺sát 盜đạo 婬dâm是thị 人nhân 則tắc 入nhập十thập 八bát 地địa 獄ngục三tam 業nghiệp 不bất 兼kiêm中trung 間gian 或hoặc 為vi一nhất 殺sát 一nhất 盜đạo是thị 人nhân 則tắc 入nhập三tam 十thập 六lục 地địa 獄ngục見kiến 見kiến 一nhất 根căn單đơn 犯phạm 一nhất 業nghiệp是thị 人nhân 則tắc 入nhập一nhất 百bách 八bát 地địa 獄ngục
Nếu chúng sanh nào phạm sát sanh, trộm cắp, và tà dâm qua thân ngữ ý, người ấy sẽ vào một trong 18 địa ngục. Tuy nhiên, nếu chỉ phạm hai trong ba nghiệp, như là sát sanh và trộm cắp, người ấy sẽ vào một trong 36 địa ngục. Còn như chỉ phạm một trong ba nghiệp, người ấy sẽ vào một trong 108 địa ngục.

由do 是thị 眾chúng 生sanh別biệt 作tác 別biệt 造tạo於ư 世thế 界giới 中trung入nhập 同đồng 分phân 地địa妄vọng 想tưởng 發phát 生sanh非phi 本bổn 來lai 有hữu
Đây đều là do mỗi chúng sanh tự làm tự tạo, nhưng nếu nghiệp của họ tương đồng với những chúng sanh khác, tất cả họ sẽ vào địa ngục giống nhau ở trong thế giới đó. Những địa ngục này là do vọng tưởng phát sanh chứ chẳng phải vốn sẵn có.
復phục 次thứ 阿A 難Nan是thị 諸chư 眾chúng 生sanh非phi 破phá 律luật 儀nghi犯phạm 菩Bồ 薩Tát 戒giới毀hủy 佛Phật 涅Niết 槃Bàn諸chư 餘dư 雜tạp 業nghiệp歷lịch 劫kiếp 燒thiêu 然nhiên後hậu 還hoàn 罪tội 畢tất受thọ 諸chư 鬼quỷ 形hình
Lại nữa, Khánh Hỷ! Khi những chúng sanh ấy đã trải qua các kiếp lửa để trả nợ của những tội đã tạo--như là tội phá giới luật và uy nghi, phạm giới Bồ-tát, hủy báng lời dạy của Phật về tịch diệt, và những nghiệp hỗn tạp khác--sau đó họ sẽ thọ thân hình của quỷ.

若nhược 於ư 本bổn 因nhân貪tham 物vật 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 物vật 成thành 形hình名danh 為vi 怪quái 鬼quỷ
Nếu ở bổn nhân do tham vật mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp một vật nào đó rồi thành hình. Đây gọi là quỷ quái vật.

貪tham 色sắc 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 風phong 成thành 形hình名danh 為vi 魃bạt 鬼quỷ
Nếu do tham sắc mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp gió rồi thành hình. Đây gọi là quỷ hạn hán.

貪tham 惑hoặc 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 畜súc 成thành 形hình名danh 為vi 魅mị 鬼quỷ
Nếu do tham và mê hoặc mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp động vật rồi thành hình. Đây gọi là quỷ nhập động vật.

貪tham 恨hận 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 蟲trùng 成thành 形hình名danh 蠱cổ 毒độc 鬼quỷ
Nếu do tham và sân hận mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp loài trùng rồi thành hình. Đây gọi là quỷ ngải độc.

貪tham 憶ức 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 衰suy 成thành 形hình名danh 為vi 癘lệ 鬼quỷ
Nếu do tham và hồi ức mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp loài suy yếu rồi thành hình. Đây gọi là quỷ ôn dịch.

貪tham 傲ngạo 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 氣khí 成thành 形hình名danh 為vi 餓ngạ 鬼quỷ
Nếu do tham và kiêu ngạo mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp luồng khí rồi thành hình. Đây gọi là quỷ đói.

貪tham 罔võng 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 幽u 為vi 形hình名danh 為vi 魘yểm 鬼quỷ
Nếu do tham và lừa dối mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp u ám rồi thành hình. Đây gọi là quỷ ác mộng.

貪tham 明minh 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 精tinh 為vi 形hình名danh 魍vọng 魎lượng 鬼quỷ
Nếu do tham và dùng trí khôn mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp tinh khí rồi thành hình. Đây gọi là quỷ yêu tinh.

貪tham 成thành 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 明minh 為vi 形hình名danh 役dịch 使sử 鬼quỷ
Nếu do tham và vì thành công ích kỷ mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp chú thuật rồi thành hình. Đây gọi là quỷ sai sử.

貪tham 黨đảng 為vi 罪tội是thị 人nhân 罪tội 畢tất遇ngộ 人nhân 為vi 形hình名danh 傳truyền 送tống 鬼quỷ
Nếu do tham và lập bè đảng mà phạm tội, khi nghiệp tội của kẻ ấy đã hết, họ sẽ gặp loài người rồi thành hình. Đây gọi là quỷ đưa tin.

阿A 難Nan是thị 人nhân 皆giai 以dĩ純thuần 情tình 墜trụy 落lạc業nghiệp 火hỏa 燒thiêu 乾can上thượng 出xuất 為vi 鬼quỷ此thử 等đẳng 皆giai 是thị自tự 妄vọng 想tưởng 業nghiệp之chi 所sở 招chiêu 引dẫn若nhược 悟ngộ 菩Bồ 提Đề則tắc 妙diệu 圓viên 明minh本bổn 無vô 所sở 有hữu
Này Khánh Hỷ! Những chúng sanh kia đều do bởi tình cảm chiếm toàn bộ mà trụy lạc. Một khi lửa nghiệp đã cháy hết thì sẽ thăng lên làm quỷ. Đây đều là do nghiệp vọng tưởng của chính họ chiêu cảm và dẫn dắt. Nếu giác ngộ thì với viên minh nhiệm mầu, họ sẽ biết rằng những báo ứng này vốn không chỗ có.
復phục 次thứ 阿A 難Nan鬼quỷ 業nghiệp 既ký 盡tận則tắc 情tình 與dữ 想tưởng二nhị 俱câu 成thành 空không方phương 於ư 世thế 間gian與dữ 元nguyên 負phụ 人nhân冤oan 對đối 相tương 值trị身thân 為vi 畜súc 生sanh酬thù 其kỳ 宿túc 債trái
Lại nữa, Khánh Hỷ! Khi đã hết nghiệp làm quỷ, tình cảm và tịnh tưởng của những chúng sanh ấy đều sẽ trở thành rỗng không. Sau đó họ sẽ đến thế gian để đích thân đối mặt với chủ nợ nguyên gốc và thác vào loài bàng sanh để trả nợ đời trước.

物vật 怪quái 之chi 鬼quỷ物vật 銷tiêu 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 梟kiêu 類loại
Khi vật tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ quái vật sẽ sanh làm chim cú ở thế gian.

風phong 魃bạt 之chi 鬼quỷ風phong 銷tiêu 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 咎cữu 徵trưng一nhất 切thiết 異dị 類loại
Khi gió tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ hạn hán sẽ sanh làm muôn loại động vật khác lạ để báo hiệu điềm xấu ở thế gian.

畜súc 魅mị 之chi 鬼quỷ畜súc 死tử 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 狐hồ 類loại
Khi động vật chết và quả báo đã hết, đa phần quỷ nhập động vật sẽ sanh làm loài cáo ở thế gian.

蟲trùng 蠱cổ 之chi 鬼quỷ蠱cổ 滅diệt 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 毒độc 類loại
Khi ngải độc chết và quả báo đã hết, đa phần quỷ ngải độc sẽ sanh làm động vật độc hại ở thế gian.

衰suy 癘lệ 之chi 鬼quỷ衰suy 窮cùng 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 蛔hồi 類loại
Khi loài suy yếu chết và quả báo đã hết, đa phần quỷ ôn dịch sẽ sanh làm ký sinh trùng ở thế gian.

受thọ 氣khí 之chi 鬼quỷ氣khí 銷tiêu 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 食thực 類loại
Khi luồng khí tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ đói sẽ sanh làm động vật bị con người ăn ở thế gian.

綿miên 幽u 之chi 鬼quỷ幽u 銷tiêu 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 服phục 類loại
Khi u ám tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ ác mộng sẽ sanh làm động vật phục vụ loài người hoặc làm vật liệu cho quần áo ở thế gian.

和hòa 精tinh 之chi 鬼quỷ和hòa 銷tiêu 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 應ứng 類loại
Khi tinh khí tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ yêu tinh sẽ sanh làm giống chim di cư ở thế gian.

明minh 靈linh 之chi 鬼quỷ明minh 滅diệt 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 休hưu 徵trưng一nhất 切thiết 諸chư 類loại
Khi ánh sáng của người mà quỷ theo phục dịch tiêu tan và quả báo đã hết, đa phần quỷ sai sử sẽ sanh làm muôn loài động vật báo hiệu điềm tốt ở thế gian.

依y 人nhân 之chi 鬼quỷ人nhân 亡vong 報báo 盡tận生sanh 於ư 世thế 間gian多đa 為vi 循tuần 類loại
Khi người mà quỷ đưa tin chết mất và quả báo đã hết, đa phần quỷ đưa tin sẽ sanh làm thú cưng ở thế gian.

阿A 難Nan是thị 等đẳng 皆giai 以dĩ業nghiệp 火hỏa 乾can 枯khô酬thù 其kỳ 宿túc 債trái旁bàng 為vi 畜súc 生sanh此thử 等đẳng 亦diệc 皆giai自tự 虛hư 妄vọng 業nghiệp之chi 所sở 招chiêu 引dẫn若nhược 悟ngộ 菩Bồ 提Đề則tắc 此thử 妄vọng 緣duyên本bổn 無vô 所sở 有hữu
Này Khánh Hỷ! Khi lửa nghiệp mà đã làm cho những chúng sanh kia trở thành khô héo, họ thác vào loài bàng sanh để trả nợ đời trước. Đây cũng đều là do nghiệp vọng tưởng của chính họ chiêu cảm và dẫn dắt. Nếu giác ngộ thì họ sẽ biết rằng những vọng duyên ấy vốn không chỗ có.

如như 汝nhữ 所sở 言ngôn寶Bảo 蓮Liên 香Hương 等đẳng及cập 琉Lưu 璃Ly 王Vương善Thiện 星Tinh 比Bỉ 丘Khâu如như 是thị 惡ác 業nghiệp本bổn 自tự 發phát 明minh非phi 從tùng 天thiên 降giáng亦diệc 非phi 地địa 出xuất亦diệc 非phi 人nhân 與dữ自tự 妄vọng 所sở 招chiêu還hoàn 自tự 來lai 受thọ菩Bồ 提Đề 心tâm 中trung皆giai 為vi 浮phù 虛hư妄vọng 想tưởng 凝ngưng 結kết
Như lời của ông đã nói trước đây về Bhikṣuṇī Bảo Liên Hương, vua Lưu Ly, và Bhikṣu Thiện Tinh. Họ tạo nghiệp ác như thế là do tự mình gây ra, chứ chẳng phải từ trời rơi xuống, cũng chẳng từ đất vọt ra, và cũng chẳng do người khác áp đặt. Tự mình chiêu cảm si mê thì phải tự lãnh thọ. Thế nhưng tất cả chúng đều là hư vọng phù du ở trong tâm giác ngộ và chỉ là vọng tưởng ngưng đọng kết tụ.
復phục 次thứ 阿A 難Nan從tùng 是thị 畜súc 生sanh酬thù 償thường 先tiên 債trái若nhược 彼bỉ 酬thù 者giả分phân 越việt 所sở 酬thù此thử 等đẳng 眾chúng 生sanh還hoàn 復phục 為vi 人nhân反phản 徵trưng 其kỳ 剩thặng如như 彼bỉ 有hữu 力lực兼kiêm 有hữu 福phước 德đức則tắc 於ư 人nhân 中trung不bất 捨xả 人nhân 身thân酬thù 還hoàn 彼bỉ 力lực若nhược 無vô 福phước 者giả還hoàn 為vi 畜súc 生sanh償thường 彼bỉ 餘dư 直trực
Lại nữa, Khánh Hỷ! Khi đã thác vào loài bàng sanh để trả nợ đời trước, nếu sự báo đền ở trong đời đó vượt hơn nợ nần cần phải trả, thì những chúng sanh kia có thể sẽ được trở lại làm người. Tính lại số nợ còn thiếu ở những nơi khác, giả như đương lúc được thân người mà có cả lực lẫn phước đức, họ sẽ được giữ lại thân người, bởi vì đó là sự đền bù cho việc trả dư nợ. Còn như kẻ chẳng có phước, họ sẽ thác trở lại vào loài bàng sanh để trực tiếp trả cho những khoản nợ khác.

阿A 難Nan 當đương 知tri若nhược 用dụng 錢tiền 物vật或hoặc 役dịch 其kỳ 力lực償thường 足túc 自tự 停đình如như 其kỳ 中trung 間gian殺sát 彼bỉ 身thân 命mạng或hoặc 食thực 其kỳ 肉nhục如như 是thị 乃nãi 至chí經kinh 微vi 塵trần 劫kiếp相tương 食thực 相tương 誅tru猶do 如như 轉chuyển 輪luân互hỗ 為vi 高cao 下hạ無vô 有hữu 休hưu 息tức除trừ 奢Xa 摩Ma 他Tha及cập 佛Phật 出xuất 世thế不bất 可khả 停đình 寢tẩm
Này Khánh Hỷ! Phải biết rằng họ có thể dùng tiền tài, vật chất, hoặc sức lực để làm cho khoản nợ ở đời trước tự động đình chỉ. Tuy nhiên nếu giữa lúc ấy mà lại giết hại sanh mạng của kẻ khác, hoặc ăn thịt chúng sanh, thì như vậy cho đến trải qua số kiếp nhiều như vi trần, họ sẽ hỗ tương giết hại hoặc ăn thịt lẫn nhau. Đây ví như sự lăn chuyển của bánh xe. Nó hỗ tương làm cho bánh xe lên cao rồi hạ xuống mà không chút tạm ngưng. Và như thế, bánh xe luân hồi sẽ không thể ngừng nghỉ, trừ phi họ thực hành Pháp tu Chỉ hoặc gặp Phật xuất hiện ở thế gian.

汝nhữ 今kim 應ưng 知tri彼bỉ 梟kiêu 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 頑ngoan 類loại
Ông nay nên biết rằng, những ai đã luân chuyển làm chim cú để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng ngu si và ngoan cố ở nhân gian.

彼bỉ 咎cữu 徵trưng 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 異dị 類loại
Những ai đã luân chuyển làm động vật báo hiệu điềm xấu để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng dị tật ở nhân gian.

彼bỉ 狐hồ 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 於ư 庸dong 類loại
Những ai đã luân chuyển làm loài cáo để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng thấp kém ở nhân gian.

彼bỉ 毒độc 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 狠ngận 類loại
Những ai đã luân chuyển làm động vật độc hại để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng hung dữ ở nhân gian.

彼bỉ 蛔hồi 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 微vi 類loại
Những ai đã luân chuyển làm ký sinh trùng để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng đầy tớ ở nhân gian.

彼bỉ 食thực 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 柔nhu 類loại
Những ai đã luân chuyển làm động vật bị con người ăn để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng yếu ớt ở nhân gian.

彼bỉ 服phục 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 勞lao 類loại
Những ai đã luân chuyển làm động vật phục vụ loài người hoặc làm vật liệu cho quần áo để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng lao dịch ở nhân gian.

彼bỉ 應ứng 倫luân 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 於ư 文văn 類loại
Những ai đã luân chuyển làm giống chim di cư để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng văn nhã ở nhân gian.

彼bỉ 休hưu 徵trưng 者giả酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 合hợp 明minh 類loại
Những ai đã luân chuyển làm động vật báo hiệu điềm tốt để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng thông minh ở nhân gian.

彼bỉ 諸chư 循tuần 倫luân酬thù 足túc 復phục 形hình生sanh 人nhân 道đạo 中trung參tham 於ư 達đạt 類loại
Những ai đã luân chuyển làm thú cưng để trả nợ đời trước, khi được hoàn phục thân người thì họ sẽ sanh vào hạng thành đạt ở nhân gian.

阿A 難Nan是thị 等đẳng 皆giai 以dĩ宿túc 債trái 酬thù 畢tất復phục 形hình 人nhân 道đạo皆giai 無vô 始thỉ 來lai業nghiệp 計kế 顛điên 倒đảo相tương 生sanh 相tương 殺sát不bất 遇ngộ 如Như 來Lai不bất 聞văn 正Chánh 法Pháp於ư 塵trần 勞lao 中trung法pháp 爾nhĩ 輪luân 轉chuyển此thử 輩bối 名danh 為vi可khả 憐lân 愍mẫn 者giả
Này Khánh Hỷ! Một khi các chúng sanh đó đã trả xong nợ ở đời trước thì sẽ hoàn phục thân người. Đây đều là do bởi nghiệp tính toán điên đảo từ vô thỉ mà họ cùng nhau sanh ra và hỗ tương tàn sát. Nếu như chẳng gặp Như Lai hoặc không nghe Chánh Pháp, họ sẽ luân chuyển theo các pháp ở trong trần lao. Hàng hữu tình như thế thật quả đáng thương.
阿A 難Nan復phục 有hữu 從tùng 人nhân不bất 依y 正chánh 覺giác修tu 三Tam 摩Ma 地Địa別biệt 修tu 妄vọng 念niệm存tồn 想tưởng 固cố 形hình遊du 於ư 山sơn 林lâm人nhân 不bất 及cập 處xứ有hữu 十thập 種chủng 仙tiên
Này Khánh Hỷ! Lại có những người trong nhân gian tu định nhưng không đi theo con đường chánh giác. Trái lại, họ tu tập dựa vào vọng niệm để tồn giữ ý tưởng và kiên cố tu luyện thân thể. Họ sống trong rừng núi hẻo lánh mà nhân loại không thể đến. Họ thuộc một trong mười loại tiên nhân dưới đây.

阿A 難Nan彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh堅kiên 固cố 服phục 餌nhị而nhi 不bất 休hưu 息tức食thực 道đạo 圓viên 成thành名danh 地Địa 行Hành 仙Tiên
[1] Này Khánh Hỷ! Có những chúng sanh kiên cố tu luyện ăn kiêng mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Địa Hành Tiên.

堅kiên 固cố 草thảo 木mộc而nhi 不bất 休hưu 息tức藥dược 道đạo 圓viên 成thành名danh 飛Phi 行Hành 仙Tiên
[2] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện dược thảo mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Phi Hành Tiên.

堅kiên 固cố 金kim 石thạch而nhi 不bất 休hưu 息tức化hóa 道đạo 圓viên 成thành名danh 遊Du 行Hành 仙Tiên
[3] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện kim thạch mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Du Hành Tiên.

堅kiên 固cố 動động 止chỉ而nhi 不bất 休hưu 息tức氣khí 精tinh 圓viên 成thành名danh 空Không 行Hành 仙Tiên
[4] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện khí tinh ở trong lúc chuyển động hay dừng nghỉ mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Không Hành Tiên.

堅kiên 固cố 津tân 液dịch而nhi 不bất 休hưu 息tức潤nhuận 德đức 圓viên 成thành名danh 天Thiên 行Hành 仙Tiên
[5] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện chuyển hóa nước miếng mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Thiên Hành Tiên.

堅kiên 固cố 精tinh 色sắc而nhi 不bất 休hưu 息tức吸hấp 粹túy 圓viên 成thành名danh 通Thông 行Hành 仙Tiên
[6] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện hít vào tinh sắc nhật nguyệt mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Thông Hành Tiên.

堅kiên 固cố 咒chú 禁cấm而nhi 不bất 休hưu 息tức術thuật 法pháp 圓viên 成thành名danh 道Đạo 行Hành 仙Tiên
[7] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện chú thuật và giới cấm mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Đạo Hành Tiên.

堅kiên 固cố 思tư 念niệm而nhi 不bất 休hưu 息tức思tư 憶ức 圓viên 成thành名danh 照Chiếu 行Hành 仙Tiên
[8] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện tư niệm mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Chiếu Hành Tiên.

堅kiên 固cố 交giao 遘cấu而nhi 不bất 休hưu 息tức感cảm 應ứng 圓viên 成thành名danh 精Tinh 行Hành 仙Tiên
[9] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện nội khí giao hội mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Tinh Hành Tiên.

堅kiên 固cố 變biến 化hóa而nhi 不bất 休hưu 息tức覺giác 悟ngộ 圓viên 成thành名danh 絕Tuyệt 行Hành 仙Tiên
[10] Có những chúng sanh kiên cố tu luyện biến hóa mà chẳng hề thôi nghỉ. Khi thành tựu phép tu luyện như thế, họ trở thành Tuyệt Hành Tiên.

阿A 難Nan是thị 等đẳng 皆giai 於ư人nhân 中trung 煉luyện 心tâm不bất 修tu 正chánh 覺giác別biệt 得đắc 生sanh 理lý壽thọ 千thiên 萬vạn 歲tuế休hưu 止chỉ 深thâm 山sơn或hoặc 大đại 海hải 島đảo絕tuyệt 於ư 人nhân 境cảnh斯tư 亦diệc 輪luân 迴hồi妄vọng 想tưởng 流lưu 轉chuyển不bất 修tu 三Tam 昧Muội報báo 盡tận 還hoàn 來lai散tán 入nhập 諸chư 趣thú
Này Khánh Hỷ! Tất cả họ đều là những người tu tâm, nhưng lại không đi theo con đường chánh giác. Ngược lại, họ mong cầu bí mật trường thọ, và họ có thể sống đến ngàn vạn năm. Họ sống ẩn trong núi sâu hoặc ở trên hoang đảo giữa đại dương và dứt tuyệt liên lạc với loài người. Thế nhưng họ cũng phải chịu luân hồi vì vọng tưởng lưu chuyển. Do chẳng tu tập Đẳng Trì và khi quả báo từ sự tu tập chấm dứt, họ cũng trở lại sa vào các đường.
阿A 難Nan諸chư 世thế 間gian 人nhân不bất 求cầu 常thường 住trụ未vị 能năng 捨xả 諸chư妻thê 妾thiếp 恩ân 愛ái於ư 邪tà 婬dâm 中trung心tâm 不bất 流lưu 逸dật澄trừng 瑩oánh 生sanh 明minh命mạng 終chung 之chi 後hậu鄰lân 於ư 日nhật 月nguyệt如như 是thị 一nhất 類loại名danh 四Tứ 天Thiên 王Vương 天Thiên
[1] Này Khánh Hỷ! Có những người ở thế gian không cầu mong sống mãi, và họ vẫn chưa có thể lìa bỏ ân ái của phu thê. Nếu tâm của họ không chạy theo tư tưởng tà dâm, họ sẽ phát huy một ánh sáng trong suốt. Sau khi mạng chung, họ thăng lên ở gần mặt trời mặt trăng. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Tứ Thiên Vương.

於ư 己kỷ 妻thê 房phòng淫dâm 愛ái 微vi 薄bạc於ư 淨tịnh 居cư 時thời不bất 得đắc 全toàn 味vị命mạng 終chung 之chi 後hậu超siêu 日nhật 月nguyệt 明minh居cư 人nhân 間gian 頂đảnh如như 是thị 一nhất 類loại名danh 忉Đao 利Lợi 天Thiên
[2] Có những người chỉ có một chút dâm dục trong cuộc sống vợ chồng, và họ vẫn chưa hoàn toàn sống thanh tịnh. Sau khi mạng chung, họ thăng lên khỏi mặt trời mặt trăng và trú ở đỉnh núi Diệu Cao. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Tam Thập Tam.

逢phùng 欲dục 暫tạm 交giao去khứ 無vô 思tư 憶ức於ư 人nhân 間gian 世thế動động 少thiểu 靜tĩnh 多đa命mạng 終chung 之chi 後hậu於ư 虛hư 空không 中trung朗lãng 然nhiên 安an 住trụ日nhật 月nguyệt 光quang 明minh上thượng 照chiếu 不bất 及cập是thị 諸chư 人nhân 等đẳng自tự 有hữu 光quang 明minh如như 是thị 一nhất 類loại名danh 須Tu 燄Diệm 摩Ma 天Thiên
[3] Có những người thỉnh thoảng mới khởi chút ít dâm dục và khi việc đã xong thì không còn nghĩ đến nữa. Lúc họ còn sống ở nhân gian, tĩnh lặng chiếm đa phần và dao động chiếm thiểu số. Sau khi mạng chung, họ an trụ an nhiên trong hư không. Ở nơi đây, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng chẳng thể rọi đến. Thân của những vị thiên nhân này tự có quang minh. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Thiện Thời.

一nhất 切thiết 時thời 靜tĩnh有hữu 應ứng 觸xúc 來lai未vị 能năng 違vi 戾lệ命mạng 終chung 之chi 後hậu上thượng 昇thăng 精tinh 微vi不bất 接tiếp 下hạ 界giới諸chư 人nhân 天thiên 境cảnh乃nãi 至chí 劫kiếp 壞hoại三tam 災tai 不bất 及cập如như 是thị 一nhất 類loại名danh 兜Đâu 率Suất 天Thiên
[4] Có những người luôn luôn tĩnh lặng, chỉ trừ những lúc họ không thể cưỡng lại sự tìm đến của xúc chạm. Sau khi mạng chung, họ thăng lên ở nơi rất tinh vi, và không tiếp cận với cõi trời hay nhân gian ở dưới. Cho dù ba tai họa của kiếp hoại có xảy ra thì cũng chẳng thể đến được. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Hỷ Túc.

我ngã 無vô 欲dục 心tâm應ứng 汝nhữ 行hành 事sự於ư 橫hoành 陳trần 時thời味vị 如như 嚼tước 蠟lạp命mạng 終chung 之chi 後hậu生sanh 越việt 化hóa 地địa如như 是thị 一nhất 類loại名danh 樂Nhạo 變Biến 化Hóa 天Thiên
[5] Có những người tuy không có tâm dâm dục nhưng sẽ đáp ứng với người cùng chăn gối của họ. Đối với việc hành dâm thì họ sánh như vị nếm khi nhai bạch lạp. Sau khi mạng chung, họ sẽ sanh lên cõi biến hóa. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Nhạo Biến Hóa.

無vô 世thế 間gian 心tâm同đồng 世thế 行hành 事sự於ư 行hành 事sự 交giao了liễu 然nhiên 超siêu 越việt命mạng 終chung 之chi 後hậu遍biến 能năng 出xuất 超siêu化hóa 無vô 化hóa 境cảnh如như 是thị 一nhất 類loại名danh 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên
[6] Có những người chẳng có ý nghĩ nhiễm ô của thế gian. Tuy việc làm của họ dường như không khác với phàm phu, nhưng tâm của họ siêu việt đối với những sự giao tiếp. Sau khi mạng chung, họ có thể vượt hơn các cõi khác, gồm cả trời Nhạo Biến Hóa. Hàng hữu tình như thế gọi là chư thiên ở trời Tha Hóa Tự Tại.

阿A 難Nan如như 是thị 六lục 天thiên形hình 雖tuy 出xuất 動động心tâm 跡tích 尚thượng 交giao自tự 此thử 已dĩ 還hoàn名danh 為vi 欲dục 界giới
Này Khánh Hỷ! Mặc dù sáu loại chư thiên như thế đã vượt khỏi hành động thể chất, nhưng tinh thần của họ thì vẫn còn giao tiếp. Do đó các tầng trời ấy gọi là cõi dục."

大Đại 佛Phật 頂Đảnh 悉Tất 怛Đát 多Đa 般Bát 怛Đát 囉Ra 無Vô 上Thượng 寶Bảo 印Ấn 十Thập 方Phương 如Như 來Lai 清Thanh 淨Tịnh 海Hải 眼Nhãn 經Kinh 卷quyển 第đệ 八bát
Kinh Vô Thượng Bảo Ấn của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú Được Tuyên Thuyết ở Trên Đại Phật Đảnh, là Thanh Tịnh Hải Nhãn của Mười Phương Như Lai ♦ Hết quyển 8

唐Đường 天Thiên 竺Trúc 法Pháp 師Sư 般Bát 剌Lạt 蜜Mật 帝Đế 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Cực Lượng ở Thế Kỷ 7-8
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 3/9/2013 ◊ Dịch nghĩa: 5/8/2016 ◊ Cập nhật: 31/10/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣuṇī: bíc su ni
Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam