妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ♦ Quyển 2

譬Thí 喻Dụ 品Phẩm 第đệ 三tam
Phẩm 3: Thí Dụ


爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ即tức 起khởi 合hợp 掌chưởng瞻chiêm 仰ngưỡng 尊tôn 顏nhan而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử vui mừng hớn hở, liền đứng dậy, chắp tay, chiêm ngưỡng tôn nhan, rồi thưa với Phật rằng:

今kim 從tùng 世Thế 尊Tôn聞văn 此thử 法Pháp 音âm心tâm 懷hoài 踊dũng 躍dược得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
"Con nay nghe được Pháp âm này từ Thế Tôn, cõi lòng vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có.

所sở 以dĩ 者giả 何hà我ngã 昔tích 從tùng 佛Phật聞văn 如như 是thị 法Pháp見kiến 諸chư 菩Bồ 薩Tát授thọ 記ký 作tác 佛Phật而nhi 我ngã 等đẳng 不bất 預dự 斯tư 事sự甚thậm 自tự 感cảm 傷thương失thất 於ư 如Như 來Lai無vô 量lượng 知tri 見kiến
Vì sao thế? Bởi vào thuở xưa, con đã nghe Pháp như vầy từ Đức Phật và thấy chư Bồ-tát được thọ ký thành Phật. Tuy nhiên, đối với việc đó thì chúng con không có phần tham dự. Con cảm thấy đau xót vô cùng vì con đã đánh mất vô lượng tri kiến của Như Lai.

世Thế 尊Tôn我ngã 常thường 獨độc 處xứ山sơn 林lâm 樹thụ 下hạ若nhược 坐tọa 若nhược 行hành
Thưa Thế Tôn! Con thường một mình ở dưới gốc cây trong rừng, hoặc ngồi hay kinh hành.

每mỗi 作tác 是thị 念niệm
Con luôn nghĩ như vầy:

我ngã 等đẳng 同đồng 入nhập 法Pháp 性tánh云vân 何hà 如Như 來Lai以dĩ 小Tiểu 乘Thừa 法Pháp而nhi 見kiến 濟tế 度độ是thị 我ngã 等đẳng 咎cữu非phi 世Thế 尊Tôn 也dã
'Chúng ta đều cùng vào Pháp tánh. Tại sao Như Lai dùng Pháp Nhị Thừa để hóa độ? Đây là lỗi của chúng ta chớ chẳng phải lỗi của Thế Tôn.'

所sở 以dĩ 者giả 何hà若nhược 我ngã 等đẳng 待đãi 說thuyết所sở 因nhân 成thành 就tựu阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả必tất 以dĩ 大Đại 乘Thừa而nhi 得đắc 度độ 脫thoát然nhiên 我ngã 等đẳng 不bất 解giải 方phương 便tiện隨tùy 宜nghi 所sở 說thuyết初sơ 聞văn 佛Phật 法Pháp遇ngộ 便tiện 信tín 受thọ思tư 惟duy 取thủ 證chứng
Vì sao thế? Bởi nếu chúng con chờ đợi nghe thuyết giảng về nhân duyên thành tựu của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chắc chắn rằng chúng con đã được độ thoát bởi Pháp Đại Thừa. Tuy nhiên, chúng con đã không hiểu lời nói phương tiện tùy nghi. Cho nên, khi mới bắt gặp và nghe Phật Pháp, chúng con liền tín thọ, tư duy, và chứng Quả.

世Thế 尊Tôn我ngã 從tùng 昔tích 來lai終chung 日nhật 竟cánh 夜dạ每mỗi 自tự 剋khắc 責trách而nhi 今kim 從tùng 佛Phật 聞văn所sở 未vị 聞văn 未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp斷đoạn 諸chư 疑nghi 悔hối身thân 意ý 泰thái 然nhiên快khoái 得đắc 安an 隱ẩn今kim 日nhật 乃nãi 知tri真chân 是thị 佛Phật 子tử從tùng 佛Phật 口khẩu 生sanh從tùng 法Pháp 化hóa 生sanh得đắc 佛Phật 法Pháp 分phần
Thưa Thế Tôn! Từ xưa đến nay, suốt cả ngày lẫn đêm, con cứ luôn tự trách. Bây giờ, con nghe được Pháp mà chưa từng nghe qua. Thế nên, con đoạn trừ tất cả hoài nghi, khiến thân tâm an lạc và được bình an thanh thản. Mãi đến hôm nay, con mới biết rằng mình là đệ tử chân chánh của Phật, sanh ra từ miệng của Phật, hóa sanh từ Pháp, và được một phần trong Phật Pháp."
爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 聞văn 是thị 法Pháp 音âm
得đắc 所sở 未vị 曾tằng 有hữu
心tâm 懷hoài 大đại 歡hoan 喜hỷ
疑nghi 網võng 皆giai 已dĩ 除trừ

"Con nghe Pháp âm này
Được điều chưa từng có
Cõi lòng vui khôn xiết
Lưới nghi đều đã trừ

昔tích 來lai 蒙mông 佛Phật 教giáo
不bất 失thất 於ư 大Đại 乘Thừa
佛Phật 音âm 甚thậm 希hy 有hữu
能năng 除trừ 眾chúng 生sanh 惱não
我ngã 已dĩ 得đắc 漏lậu 盡tận
聞văn 亦diệc 除trừ 憂ưu 惱não

Xưa nhờ ơn Phật dạy
Không quên mất Đại Thừa
Tiếng Phật rất hiếm có
Khéo trừ khổ chúng sanh
Con đã được lậu tận
Khi nghe trừ buồn lo

我ngã 處xứ 於ư 山sơn 谷cốc
或hoặc 在tại 林lâm 樹thụ 下hạ
若nhược 坐tọa 若nhược 經kinh 行hành
常thường 思tư 惟duy 是thị 事sự

Con trú nơi sơn cốc
Hay ở dưới gốc cây
Hoặc ngồi hay kinh hành
Luôn tư duy việc này

嗚ô 呼hô 深thâm 自tự 責trách
云vân 何hà 而nhi 自tự 欺khi
我ngã 等đẳng 亦diệc 佛Phật 子tử
同đồng 入nhập 無vô 漏lậu 法Pháp
不bất 能năng 於ư 未vị 來lai
演diễn 說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo

Than ôi! Lòng tự trách
Sao tự lừa dối mình?
Chúng ta cũng Phật tử
Đồng vào Pháp vô lậu
Nhưng vị lai chẳng thể
Diễn nói Đạo vô thượng

金kim 色sắc 三tam 十thập 二nhị
十Thập 力Lực 諸chư 解Giải 脫Thoát
同đồng 共cộng 一nhất 法Pháp 中trung
而nhi 不bất 得đắc 此thử 事sự

Sắc vàng ba hai tướng
Mười Lực các Giải Thoát
Cùng hợp trong một Pháp
Nhưng không được việc này

八bát 十thập 種chủng 妙diệu 好hảo
十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng 法Pháp
如như 是thị 等đẳng 功công 德đức
而nhi 我ngã 皆giai 已dĩ 失thất

Tám mươi loại vẻ đẹp
Mười Tám Pháp Bất Cộng
Các công đức như thế
Con đây đều đã mất

我ngã 獨độc 經kinh 行hành 時thời
見kiến 佛Phật 在tại 大đại 眾chúng
名danh 聞văn 滿mãn 十thập 方phương
廣quảng 饒nhiêu 益ích 眾chúng 生sanh
自tự 惟duy 失thất 此thử 利lợi
我ngã 為vi 自tự 欺khi 誑cuống

Khi một mình kinh hành
Thấy Phật giữa đại chúng
Danh vang khắp mười phương
Rộng lợi ích chúng sanh
Tự thấy mất lợi đó
Và tự lừa dối mình

我ngã 常thường 於ư 日nhật 夜dạ
每mỗi 思tư 惟duy 是thị 事sự
欲dục 以dĩ 問vấn 世Thế 尊Tôn
為vi 失thất 為vi 不bất 失thất

Con suốt ngày lẫn đêm
Luôn tư duy việc này
Muốn thưa hỏi Thế Tôn
'Đã mất hay vẫn còn'

我ngã 常thường 見kiến 世Thế 尊Tôn
稱xưng 讚tán 諸chư 菩Bồ 薩Tát
以dĩ 是thị 於ư 日nhật 夜dạ
籌trù 量lượng 如như 是thị 事sự

Con luôn thấy Thế Tôn
Ngợi khen chư Bồ-tát
Cho nên suốt ngày đêm
Suy ngẫm việc như thế

今kim 聞văn 佛Phật 音âm 聲thanh
隨tùy 宜nghi 而nhi 說thuyết 法Pháp
無vô 漏lậu 難nan 思tư 議nghị
令linh 眾chúng 至chí 道Đạo 場Tràng

Nay nghe Phật âm thanh
Tùy nghi mà thuyết Pháp
Vô lậu chẳng nghĩ bàn
Dẫn họ đến Đạo Tràng

我ngã 本bổn 著trước 邪tà 見kiến
為vi 諸chư 梵Phạm 志Chí 師sư
世Thế 尊Tôn 知tri 我ngã 心tâm
拔bạt 邪tà 說thuyết 涅Niết 槃Bàn

Con xưa chấp tà kiến
Làm thầy của Phạm Chí
Thế Tôn biết tâm con
Phá tà giảng tịch diệt

我ngã 悉tất 除trừ 邪tà 見kiến
於ư 空không 法pháp 得đắc 證chứng
爾nhĩ 時thời 心tâm 自tự 謂vị
得đắc 至chí 於ư 滅diệt 度độ

Con trừ sạch tà kiến
Chứng đắc nơi không pháp
Thế rồi lòng tự mãn
Rằng đã đến diệt độ

而nhi 今kim 乃nãi 自tự 覺giác
非phi 是thị 實thật 滅diệt 度độ
若nhược 得đắc 作tác 佛Phật 時thời
具cụ 三tam 十thập 二nhị 相tướng
天thiên 人nhân 夜dạ 叉xoa 眾chúng
龍long 神thần 等đẳng 恭cung 敬kính
是thị 時thời 乃nãi 可khả 謂vị
永vĩnh 盡tận 滅diệt 無vô 餘dư

Nhưng nay mới tỉnh ngộ
Đó chẳng thật diệt độ
Đến khi nào thành Phật
Đầy đủ ba hai tướng
Trời người quỷ tiệp tật
Long thần đều cung kính
Lúc đó mới nói rằng:
'Diệt sạch không thừa sót'

佛Phật 於ư 大đại 眾chúng 中trung
說thuyết 我ngã 當đương 作tác 佛Phật
聞văn 如như 是thị 法Pháp 音âm
疑nghi 悔hối 悉tất 已dĩ 除trừ

Phật ở giữa đại chúng
Nói con sẽ thành Phật
Nghe Pháp âm như thế
Diệt trừ mọi hoài nghi

初sơ 聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết
心tâm 中trung 大đại 驚kinh 疑nghi
將tương 非phi 魔ma 作tác 佛Phật
惱não 亂loạn 我ngã 心tâm 耶da

Khi mới nghe Phật nói
Trong lòng thật kinh nghi
'Có phải ma giả Phật
Đến não loạn tâm ta?'

佛Phật 以dĩ 種chủng 種chủng 緣duyên
譬thí 喻dụ 巧xảo 言ngôn 說thuyết
其kỳ 心tâm 安an 如như 海hải
我ngã 聞văn 疑nghi 網võng 斷đoạn

Phật dùng mọi nhân duyên
Thí dụ lời thiện xảo
Lòng họ yên như biển
Con nghe lưới nghi đoạn

佛Phật 說thuyết 過quá 去khứ 世thế
無vô 量lượng 滅diệt 度độ 佛Phật
安an 住trụ 方phương 便tiện 中trung
亦diệc 皆giai 說thuyết 是thị 法Pháp

Phật nói thuở quá khứ
Vô lượng Phật diệt độ
An trụ trong phương tiện
Cũng đều thuyết Pháp này

現hiện 在tại 未vị 來lai 佛Phật
其kỳ 數số 無vô 有hữu 量lượng
亦diệc 以dĩ 諸chư 方phương 便tiện
演diễn 說thuyết 如như 是thị 法Pháp

Hiện tại vị lai Phật
Số ấy vô hạn lượng
Cũng dùng các phương tiện
Diễn nói Pháp như vầy

如như 今kim 者giả 世Thế 尊Tôn
從tùng 生sanh 及cập 出xuất 家gia
得đắc 道Đạo 轉chuyển 法Pháp 輪luân
亦diệc 以dĩ 方phương 便tiện 說thuyết

Như hôm nay Thế Tôn
Đản sanh đến xuất gia
Đắc Đạo chuyển Pháp luân
Cũng dùng phương tiện nói

世Thế 尊Tôn 說thuyết 實thật 道Đạo
波Ba 旬Tuần 無vô 此thử 事sự
以dĩ 是thị 我ngã 定định 知tri
非phi 是thị 魔ma 作tác 佛Phật
我ngã 墮đọa 疑nghi 網võng 故cố
謂vị 是thị 魔ma 所sở 為vi

Thế Tôn giảng Chánh Đạo
Ác Giả không hề làm
Thế nên con biết chắc
Chẳng phải ma giả Phật
Bởi con sa lưới nghi
Cho là do ma làm

聞văn 佛Phật 柔nhu 軟nhuyễn 音âm
深thâm 遠viễn 甚thậm 微vi 妙diệu
演diễn 暢sướng 清thanh 淨tịnh 法Pháp
我ngã 心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ
疑nghi 悔hối 永vĩnh 已dĩ 盡tận
安an 住trụ 實thật 智trí 中trung

Nghe tiếng Phật dịu êm
Vi diệu xa thăm thẳm
Diễn sướng Pháp thanh tịnh
Lòng con vui khôn xiết
Nghi vấn đã vĩnh trừ
An trụ trong thật trí

我ngã 定định 當đương 作tác 佛Phật
為vi 天thiên 人nhân 所sở 敬kính
轉chuyển 無vô 上thượng 法Pháp 輪luân
教giáo 化hóa 諸chư 菩Bồ 薩Tát

Con quyết sẽ thành Phật
Bậc trời người cung kính
Chuyển Pháp luân vô thượng
Giáo hóa chư Bồ-tát"
爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

吾ngô 今kim 於ư 天thiên人nhân沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn 等đẳng大đại 眾chúng 中trung 說thuyết我ngã 昔tích 曾tằng 於ư二nhị 萬vạn 億ức 佛Phật 所sở為vì 無vô 上thượng 道Đạo 故cố常thường 教giáo 化hóa 汝nhữ汝nhữ 亦diệc 長trường 夜dạ隨tùy 我ngã 受thọ 學học我ngã 以dĩ 方phương 便tiện引dẫn 導đạo 汝nhữ 故cố生sanh 我ngã 法Pháp 中trung
Nay Ta ở giữa đại chúng với hàng trời người, Đạo Nhân, và Phạm Chí mà tuyên cáo rằng: vào thuở xưa, ta đã từng ở nơi của 20.000 ức Phật, vì cầu Đạo vô thượng, ta đã luôn giáo hóa ông. Trong suốt đêm dài của sanh tử, ông cũng theo ta học tập. Ta đã dùng phương tiện dẫn đạo để ông sanh vào trong Pháp của ta.

舍Xá 利Lợi 弗Phất我ngã 昔tích 教giáo 汝nhữ志chí 願nguyện 佛Phật 道Đạo汝nhữ 今kim 悉tất 忘vong而nhi 便tiện 自tự 謂vị已dĩ 得đắc 滅diệt 度độ我ngã 今kim 還hoàn 欲dục令linh 汝nhữ 憶ức 念niệm 本bổn 願nguyện所sở 行hành 道Đạo 故cố為vì 諸chư 聲Thanh 聞Văn說thuyết 是thị 大Đại 乘Thừa 經Kinh名danh 妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa教giáo 菩Bồ 薩Tát 法Pháp佛Phật 所sở 護hộ 念niệm
Này Thu Lộ Tử! Thuở xưa, ta đã dạy ông phát nguyện chí thành nơi Phật Đạo. Thế nhưng, giờ đây ông đã hoàn toàn quên mất mà tự cho rằng mình đã được diệt độ. Ta nay vì muốn khiến ông nhớ lại bổn nguyện đã tu hành Phật Đạo và lại cũng vì hàng Thanh Văn, nên thuyết giảng Kinh Đại Thừa này đây với tên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-tát và được Phật hộ niệm.

舍Xá 利Lợi 弗Phất汝nhữ 於ư 未vị 來lai 世thế過quá 無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị 劫kiếp供cúng 養dường 若nhược 干can千thiên 萬vạn 億ức 佛Phật奉phụng 持trì 正Chánh 法Pháp具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 之chi 道Đạo當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 曰viết 華Hoa 光Quang 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
Này Thu Lộ Tử! Trải qua vô lượng vô biên kiếp chẳng thể nghĩ bàn ở vào đời vị lai, khi đã cúng dường và phụng trì Chánh Pháp của vài ngàn vạn ức Phật, ông sẽ viên mãn Đạo Bồ-tát và thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

國quốc 名danh 離Ly 垢Cấu其kỳ 土độ 平bình 正chánh清thanh 淨tịnh 嚴nghiêm 飾sức安an 隱ẩn 豐phong 樂lạc天thiên 人nhân 熾sí 盛thịnh琉lưu 璃ly 為vi 地địa有hữu 八bát 交giao 道đạo黃hoàng 金kim 為vi 繩thằng以dĩ 界giới 其kỳ 側trắc其kỳ 傍bàng 各các 有hữu七thất 寶bảo 行hàng 樹thụ常thường 有hữu 華hoa 果quả
Quốc độ tên là Ly Cấu. Nơi ấy bằng phẳng, thanh tịnh trang nghiêm, an bình thịnh vượng, và có rất đông hàng thiên chúng. Đất làm bằng lưu ly và có tám con đường cắt ngang ở một chỗ. Những sợi dây hoàng kim được giăng trên đường lộ để phân chia các hàng cây bảy báu. Trên cây luôn có hoa với trái.

華Hoa 光Quang 如Như 來Lai亦diệc 以dĩ 三Tam 乘Thừa教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh
Hoa Quang Như Lai cũng sẽ dùng Ba Thừa để giáo hóa chúng sanh.

舍Xá 利Lợi 弗Phất彼bỉ 佛Phật 出xuất 時thời雖tuy 非phi 惡ác 世thế以dĩ 本bổn 願nguyện 故cố說thuyết 三Tam 乘Thừa 法Pháp其kỳ 劫kiếp 名danh 大Đại 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm
Này Thu Lộ Tử! Khi Đức Phật kia xuất hiện ở thế gian, mặc dù không phải là đời ác, nhưng do bổn nguyện nên Ngài sẽ dạy giáo Pháp của Ba Thừa. Kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm.

何hà 故cố 名danh 曰viết 大Đại 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm其kỳ 國quốc 中trung 以dĩ 菩Bồ 薩Tát為vi 大đại 寶bảo 故cố彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị算toán 數số 譬thí 喻dụ所sở 不bất 能năng 及cập非phi 佛Phật 智trí 力lực無vô 能năng 知tri 者giả
Vì sao tên là Đại Bảo Trang Nghiêm? Bởi vì trong cõi nước ấy, Bồ-tát được xem là đại bảo. Số lượng của chư Bồ-tát kia nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Cho dù dùng toán số thí dụ thì cũng không thể lường được. Ngoại trừ sức trí tuệ của Phật, không một ai có thể biết.

若nhược 欲dục 行hành 時thời寶bảo 華hoa 承thừa 足túc此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát非phi 初sơ 發phát 意ý皆giai 久cửu 植thực 德đức 本bổn於ư 無vô 量lượng 百bách 千thiên 萬vạn 億ức 佛Phật 所sở淨tịnh 修tu 梵Phạm 行hành恒hằng 為vi 諸chư 佛Phật之chi 所sở 稱xưng 歎thán常thường 修tu 佛Phật 慧tuệ具cụ 大đại 神thần 通thông善thiện 知tri 一nhất 切thiết諸chư 法Pháp 之chi 門môn質chất 直trực 無vô 偽ngụy志chí 念niệm 堅kiên 固cố如như 是thị 菩Bồ 薩Tát充sung 滿mãn 其kỳ 國quốc
Khi họ muốn đi, hoa báu sẽ nâng đỡ bàn chân. Chư Bồ-tát này không phải là những vị sơ phát tâm mà sẽ là các bậc đã từng gieo trồng căn lành từ thuở xa xưa nơi vô lượng tỷ ức chư Phật, tu tịnh hành, và thường được chư Phật ngợi khen. Họ luôn tu trí tuệ của Phật, đầy đủ đại thần thông, khéo biết tất cả Pháp môn, chánh trực không hư ngụy, và có chí niệm kiên cố. Có chư Bồ-tát như thế đầy khắp quốc độ kia.

舍Xá 利Lợi 弗Phất華Hoa 光Quang 佛Phật 壽thọ 十thập 二nhị 小tiểu 劫kiếp除trừ 為vi 王vương 子tử未vị 作tác 佛Phật 時thời其kỳ 國quốc 人nhân 民dân壽thọ 八bát 小tiểu 劫kiếp
Này Thu Lộ Tử! Thọ mạng của Đức Phật Hoa Quang sẽ là 12 tiểu kiếp. Đây không tính thời gian lúc ngài hãy còn là vương tử và vẫn chưa thành Phật. Thọ mạng của nhân dân trong cõi nước đó là 8 tiểu kiếp.

華Hoa 光Quang 如Như 來Lai 過quá 十thập 二nhị 小tiểu 劫kiếp授thọ 堅Kiên 滿Mãn 菩Bồ 薩Tát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký
Sau 12 tiểu kiếp, Hoa Quang Như Lai sẽ thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho Kiên Mãn Bồ-tát.

告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu
Ngài sẽ bảo các vị Bhikṣu [bíc su] rằng:

是thị 堅Kiên 滿Mãn 菩Bồ 薩Tát次thứ 當đương 作tác 佛Phật號hiệu 曰viết 華Hoa 足Túc 安An 行Hành多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 訶Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ亦diệc 復phục 如như 是thị
'Vị Kiên Mãn Bồ-tát này kế đến sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Cõi nước của Đức Phật đó cũng giống như đây vậy.'

舍Xá 利Lợi 弗Phất是thị 華Hoa 光Quang 佛Phật滅diệt 度độ 之chi 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế三tam 十thập 二nhị 小tiểu 劫kiếp像Tượng 法Pháp 住trụ 世thế亦diệc 三tam 十thập 二nhị 小tiểu 劫kiếp
Này Thu Lộ Tử! Sau khi Đức Phật Hoa Quang diệt độ, Chánh Pháp sẽ trụ thế 32 tiểu kiếp. Tượng Pháp cũng sẽ trụ thế 32 tiểu kiếp."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

舍Xá 利Lợi 弗Phất 來lai 世thế
成thành 佛Phật 普Phổ 智Trí 尊Tôn
號hiệu 名danh 曰viết 華Hoa 光Quang
當đương 度độ 無vô 量lượng 眾chúng

"Vị lai Thu Lộ Tử
Thành Phật Phổ Trí Tôn
Danh hiệu là Hoa Quang
Sẽ độ vô lượng chúng

供cúng 養dường 無vô 數số 佛Phật
具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 行hành
十Thập 力Lực 等đẳng 功công 德đức
證chứng 於ư 無vô 上thượng 道Đạo

Cúng dường vô số Phật
Đầy đủ Bồ-tát hành
Mười Lực mọi công đức
Sẽ chứng Đạo vô thượng

過quá 無vô 量lượng 劫kiếp 已dĩ
劫kiếp 名danh 大Đại 寶Bảo 嚴Nghiêm
世thế 界giới 名danh 離Ly 垢Cấu
清thanh 淨tịnh 無vô 瑕hà 穢uế

Trải qua vô lượng kiếp
Kiếp tên Đại Bảo Nghiêm
Thế giới tên Ly Cấu
Thanh tịnh không vết xấu

以dĩ 琉lưu 璃ly 為vi 地địa
金kim 繩thằng 界giới 其kỳ 道đạo
七thất 寶bảo 雜tạp 色sắc 樹thụ
常thường 有hữu 華hoa 果quả 實thật

Đất làm bằng lưu ly
Dây vàng giăng đường lộ
Cây tạp sắc bảy báu
Luôn có trái và hoa

彼bỉ 國quốc 諸chư 菩Bồ 薩Tát
志chí 念niệm 常thường 堅kiên 固cố
神thần 通thông 波Ba 羅La 蜜Mật
皆giai 已dĩ 悉tất 具cụ 足túc
於ư 無vô 數số 佛Phật 所sở
善thiện 學học 菩Bồ 薩Tát 道Đạo

Bồ-tát cõi nước kia
Chí niệm luôn kiên cố
Sáu Độ Sáu Thần Thông
Thảy đều đã trọn đủ
Ở chỗ vô số Phật
Khéo học Đạo Bồ-tát

如như 是thị 等đẳng 大Đại 士Sĩ
華Hoa 光Quang 佛Phật 所sở 化hóa
佛Phật 為vi 王vương 子tử 時thời
棄khí 國quốc 捨xả 世thế 榮vinh
於ư 最tối 末mạt 後hậu 身thân
出xuất 家gia 成thành 佛Phật 道Đạo

Các Đại Sĩ như thế
Hoa Quang Phật giáo hóa
Khi ngài làm vương tử
Bỏ nước rời vinh hoa
Trụ ở thân cuối cùng
Xuất gia thành Phật Đạo

華Hoa 光Quang 佛Phật 住trụ 世thế
壽thọ 十thập 二nhị 小tiểu 劫kiếp
其kỳ 國quốc 人nhân 民dân 眾chúng
壽thọ 命mạng 八bát 小tiểu 劫kiếp

Hoa Quang Phật trụ thế
Thọ mười hai tiểu kiếp
Dân chúng trong nước đó
Sống lâu tám tiểu kiếp

佛Phật 滅diệt 度độ 之chi 後hậu
正Chánh 法Pháp 住trụ 於ư 世thế
三tam 十thập 二nhị 小tiểu 劫kiếp
廣quảng 度độ 諸chư 眾chúng 生sanh

Sau khi Phật diệt độ
Chánh Pháp sẽ trụ thế
Dài ba hai tiểu kiếp
Rộng cứu độ chúng sanh

正Chánh 法Pháp 滅diệt 盡tận 已dĩ
像Tượng 法Pháp 三tam 十thập 二nhị
舍xá 利lợi 廣quảng 流lưu 布bố
天thiên 人nhân 普phổ 供cúng 養dường

Lúc Chánh Pháp diệt tận
Tượng Pháp ba hai kiếp
Xá-lợi phân phát khắp
Trời người rộng cúng dường

華Hoa 光Quang 佛Phật 所sở 為vi
其kỳ 事sự 皆giai 如như 是thị
其kỳ 兩Lưỡng 足Túc 聖Thánh 尊Tôn
最tối 勝thắng 無vô 倫luân 匹thất
彼bỉ 即tức 是thị 汝nhữ 身thân
宜nghi 應ưng 自tự 欣hân 慶khánh

Phật sự Đức Hoa Quang
Việc đó là như vậy
Lưỡng Túc Thánh Tôn ấy
Tối thắng không ai hơn
Ngài chính là ông đây
Thế nên hãy vui mừng"
爾nhĩ 時thời 四tứ 部bộ 眾chúng比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già 等đẳng 大đại 眾chúng見kiến 舍Xá 利Lợi 弗Phất 於ư 佛Phật 前tiền受thọ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ踊dũng 躍dược 無vô 量lượng各các 各các 脫thoát 身thân所sở 著trước 上thượng 衣y以dĩ 供cúng 養dường 佛Phật
Lúc bấy giờ bốn chúng đệ tử--Bhikṣu, Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ--cùng trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, và các đại chúng, khi họ thấy ngài Thu Lộ Tử ở trước Phật được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trong lòng vui mừng khôn xiết và hân hoan vô lượng, rồi mỗi vị cởi phần trên của y phục đang khoác ở nơi thân để cúng dường Phật.

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân梵Phạm 天Thiên 王Vương 等đẳng與dữ 無vô 數số 天thiên 子tử亦diệc 以dĩ 天thiên 妙diệu 衣y天thiên 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 華hoa 等đẳng供cúng 養dường 於ư 佛Phật所sở 散tán 天thiên 衣y住trụ 虛hư 空không 中trung而nhi 自tự 迴hồi 轉chuyển諸chư 天thiên 伎kỹ 樂nhạc百bách 千thiên 萬vạn 種chủng於ư 虛hư 空không 中trung一nhất 時thời 俱câu 作tác
Năng Thiên Đế, các vị Phạm Thiên Vương, và vô số thiên tử cũng dùng y phục vi diệu cõi trời, hoa vi diệu âm cõi trời, hoa vi diệu âm lớn, và những phẩm vật khác để cúng dường Phật. Y phục cõi trời mà chư thiên rải lên, chúng lơ lửng giữa hư không và tự động xoay chuyển. Khi ấy ở trong hư không, cùng một lúc có một tỷ loại âm nhạc cõi trời đồng thời trỗi vang.

雨vũ 眾chúng 天thiên 華hoa而nhi 作tác 是thị 言ngôn
Họ mưa xuống các thiên hoa và nói lời như vầy:

佛Phật 昔tích 於ư 波Ba 羅La 奈Nại初sơ 轉chuyển 法Pháp 輪luân今kim 乃nãi 復phục 轉chuyển無vô 上thượng 最tối 大đại 法Pháp 輪luân
"Thuở xưa ở vườn Nai, Đức Phật đã chuyển Pháp luân đầu tiên. Cho đến bây giờ, Ngài mới chuyển vô thượng tối đại Pháp luân."

爾nhĩ 時thời 諸chư 天thiên 子tử欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ các vị thiên tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

昔tích 於ư 波Ba 羅La 奈Nại
轉chuyển 四Tứ 諦Đế 法Pháp 輪luân
分phân 別biệt 說thuyết 諸chư 法pháp
五ngũ 眾chúng 之chi 生sanh 滅diệt

"Thuở xưa ở vườn Nai
Chuyển Pháp luân Bốn Đế
Phân biệt giảng các pháp
Sanh diệt của năm uẩn

今kim 復phục 轉chuyển 最tối 妙diệu
無vô 上thượng 大đại 法Pháp 輪luân
是thị 法Pháp 甚thậm 深thâm 奧áo
少thiểu 有hữu 能năng 信tín 者giả

Nay lại chuyển tối diệu
Vô thượng đại Pháp luân
Pháp này rất thâm áo
Ít ai có thể tin

我ngã 等đẳng 從tùng 昔tích 來lai
數số 聞văn 世Thế 尊Tôn 說thuyết
未vị 曾tằng 聞văn 如như 是thị
深thâm 妙diệu 之chi 上thượng 法Pháp

Chúng con từ xưa nay
Thường nghe Thế Tôn nói
Nhưng chưa từng nghe Pháp
Thâm diệu cao như thế

世Thế 尊Tôn 說thuyết 是thị 法Pháp
我ngã 等đẳng 皆giai 隨tùy 喜hỷ
大Đại 智trí 舍Xá 利Lợi 弗Phất
今kim 得đắc 受thọ 尊Tôn 記ký

Thế Tôn thuyết Pháp này
Chúng con đều tùy hỷ
Đại trí Thu Lộ Tử
Nay được Phật thọ ký

我ngã 等đẳng 亦diệc 如như 是thị
必tất 當đương 得đắc 作tác 佛Phật
於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian
最tối 尊tôn 無vô 有hữu 上thượng

Chúng con cũng như vậy
Tất sẽ được thành Phật
Khắp tất cả thế gian
Tối tôn không ai bằng

佛Phật 道Đạo 叵phả 思tư 議nghị
方phương 便tiện 隨tùy 宜nghi 說thuyết
我ngã 所sở 有hữu 福phước 業nghiệp
今kim 世thế 若nhược 過quá 世thế
及cập 見kiến 佛Phật 功công 德đức
盡tận 迴hồi 向hướng 佛Phật 道Đạo

Phật Đạo chẳng nghĩ bàn
Phương tiện tùy nghi nói
Bao phước nghiệp chúng con
Hiện đời và quá khứ
Cùng công đức thấy Phật
Thảy hồi hướng Phật Đạo"
爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 弗Phất 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 今kim 無vô 復phục 疑nghi 悔hối親thân 於ư 佛Phật 前tiền得đắc 受thọ 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký
"Thưa Thế Tôn! Bây giờ chính con ở trước Phật được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên không còn có điều gì để hoài nghi.

是thị 諸chư 千thiên 二nhị 百bách心tâm 自tự 在tại 者giả昔tích 住trụ 學Học 地Địa佛Phật 常thường 教giáo 化hóa言ngôn
Thế nhưng, tuy tâm của 1.200 vị Bhikṣu đang hiện diện nơi đây đã được tự tại, và lúc họ vẫn còn ở hàng Hữu Học, Phật luôn giáo hóa mà bảo rằng:

我ngã 法Pháp 能năng 離ly生sanh 老lão 病bệnh 死tử究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn
'Pháp của Ta có thể thoát khỏi sanh già bệnh chết và đạt tới Cứu Cánh Tịch Diệt.'

是thị 學Học 無Vô 學Học 人nhân亦diệc 各các 自tự 以dĩ 離ly 我ngã 見kiến及cập 有hữu 無vô 見kiến 等đẳng謂vị 得đắc 涅Niết 槃Bàn而nhi 今kim 於ư 世Thế 尊Tôn 前tiền聞văn 所sở 未vị 聞văn皆giai 墮đọa 疑nghi 惑hoặc
Lẫn hàng Hữu Học và những vị Vô Học, ai nấy cũng đã xa rời cái thấy của chính mình, cái thấy của có và không, cùng những cái thấy khác, và cho rằng mình đã đắc tịch diệt. Tuy nhiên nay ở trước Thế Tôn, khi nghe những điều chưa hề nghe, họ đều rơi vào sự hoài nghi.

善thiện 哉tai 世Thế 尊Tôn願nguyện 為vì 四tứ 眾chúng說thuyết 其kỳ 因nhân 緣duyên令linh 離ly 疑nghi 悔hối
Lành thay, thưa Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy nói về các nhân duyên ấy cho bốn chúng đệ tử, để khiến họ lìa khỏi hoài nghi và hối tiếc."

爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

我ngã 先tiên 不bất 言ngôn諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn以dĩ 種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ方phương 便tiện 說thuyết 法Pháp皆giai 為vì 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 耶da是thị 諸chư 所sở 說thuyết皆giai 為vi 化hóa 菩Bồ 薩Tát 故cố
"Trước kia chẳng phải Ta đã nói qua rằng, chư Phật Thế Tôn dùng mọi nhân duyên, thí dụ ngôn từ, và phương tiện để thuyết Pháp, thảy đều là vì Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phải không? Tất cả lời giảng dạy đó đều là vì để giáo hóa Bồ-tát.

然nhiên 舍Xá 利Lợi 弗Phất今kim 當đương 復phục 以dĩ 譬thí 喻dụ更cánh 明minh 此thử 義nghĩa諸chư 有hữu 智trí 者giả以dĩ 譬thí 喻dụ 得đắc 解giải
Tuy nhiên, Thu Lộ Tử! Bây giờ Ta sẽ lại dùng một thí dụ để làm sáng tỏ thêm về nghĩa lý này. Qua thí dụ đó, những ai có trí tuệ thì sẽ hiểu được.
舍Xá 利Lợi 弗Phất若nhược 國quốc 邑ấp 聚tụ 落lạc有hữu 大đại 長trưởng 者giả其kỳ 年niên 衰suy 邁mại財tài 富phú 無vô 量lượng多đa 有hữu 田điền 宅trạch及cập 諸chư 僮đồng 僕bộc
Này Thu Lộ Tử! Giả sử ở quốc gia, thành thị, hay trong một thôn xóm nọ có một đại trưởng giả già yếu với tài phú vô lượng. Ông ta có rất nhiều cánh đồng, nhà cửa, và những người đầy tớ trẻ.

其kỳ 家gia 廣quảng 大đại唯duy 有hữu 一nhất 門môn多đa 諸chư 人nhân 眾chúng一nhất 百bách 二nhị 百bách乃nãi 至chí 五ngũ 百bách 人nhân止chỉ 住trú 其kỳ 中trung
Nhà đó rộng lớn và chỉ có một cổng vào, nhưng có rất nhiều dân chúng--100, 200, hay cho đến 500 người--đang trú ở trong ấy.

堂đường 閣các 朽hủ 故cố牆tường 壁bích 隤đồi 落lạc柱trụ 根căn 腐hủ 敗bại梁lương 棟đống 傾khuynh 危nguy
Đại sảnh đường đã cũ kỹ; vách tường rạn nứt. Cột trụ mục nát; cây kèo ngang xiêu vẹo và rất nguy hiểm.

周chu 匝táp 俱câu 時thời欻hốt 然nhiên 火hỏa 起khởi焚phần 燒thiêu 舍xá 宅trạch
Bỗng nhiên đồng một lúc có cơn hỏa hoạn khởi lên xung quanh và đốt cháy căn nhà.

長trưởng 者giả 諸chư 子tử若nhược 十thập二nhị 十thập或hoặc 至chí 三tam 十thập在tại 此thử 宅trạch 中trung
Các đứa con của ông trưởng giả, hoặc 10, 20, hay đến cả 30 đứa hiện đang ở trong căn nhà đó.

長trưởng 者giả 見kiến 是thị 大đại 火hỏa從tùng 四tứ 面diện 起khởi即tức 大đại 驚kinh 怖bố而nhi 作tác 是thị 念niệm
Khi thấy đám lửa phừng phừng bốc cháy từ bốn phía, ông trưởng giả kinh hoàng khiếp sợ và liền nghĩ như vầy:

我ngã 雖tuy 能năng 於ư 此thử所sở 燒thiêu 之chi 門môn安an 隱ẩn 得đắc 出xuất而nhi 諸chư 子tử 等đẳng於ư 火hỏa 宅trạch 內nội樂nhạo 著trước 嬉hi 戲hí不bất 覺giác 不bất 知tri不bất 驚kinh 不bất 怖bố火hỏa 來lai 逼bức 身thân苦khổ 痛thống 切thiết 己kỷ心tâm 不bất 厭yếm 患hoạn無vô 求cầu 出xuất 意ý
'Mặc dù xuyên qua cổng vào đang thiêu cháy này, ta có thể an toàn rời khỏi, nhưng các con thì vẫn còn ham vui chơi trong căn nhà lửa. Chúng chẳng hay chẳng biết và cũng chẳng kinh chẳng sợ. Tuy ngọn lửa lan tới thiêu cháy và hành hạ thân xác, nhưng trong lòng của chúng chẳng hề màng đến và hoàn toàn không có ý định muốn thoát ra.'

舍Xá 利Lợi 弗Phất是thị 長trưởng 者giả 作tác 是thị 思tư 惟duy
Này Thu Lộ Tử! Ông trưởng giả đó suy nghĩ như vầy:

我ngã 身thân 手thủ 有hữu 力lực當đương 以dĩ 衣y 裓kích若nhược 以dĩ 機cơ 案án從tùng 舍xá 出xuất 之chi
'Thân thể và cánh tay của mình có sức mạnh. Hay là bỏ chúng vào bao hoặc đặt chúng lên bàn, rồi đưa ra khỏi nhà.'

復phục 更cánh 思tư 惟duy
Ông lại suy nghĩ thêm:

是thị 舍xá 唯duy 有hữu 一nhất 門môn而nhi 復phục 狹hiệp 小tiểu諸chư 子tử 幼ấu 稚trĩ未vị 有hữu 所sở 識thức戀luyến 著trước 戲hí 處xứ或hoặc 當đương 墮đọa 落lạc為vị 火hỏa 所sở 燒thiêu我ngã 當đương 為vi 說thuyết 怖bố 畏úy 之chi 事sự此thử 舍xá 已dĩ 燒thiêu宜nghi 時thời 疾tật 出xuất無vô 令linh 為vị 火hỏa之chi 所sở 燒thiêu 害hại
'Ngôi nhà này chỉ có một cổng vào mà còn vừa nhỏ vừa hẹp. Các con của mình thì quá non dại và không biết điều gì. Cứ mải mê vui chơi ở nơi đó thì chúng sẽ có thể rơi xuống và bị lửa thiêu đốt. Ta phải nói cho chúng biết về việc hãi hùng này, rằng căn nhà đã cháy và phải mau ra ngoài thì mới khỏi bị lửa thiêu đốt.'

作tác 是thị 念niệm 已dĩ如như 所sở 思tư 惟duy具cụ 告cáo 諸chư 子tử
Nghĩ vậy xong, ông liền nói tường tận cho các con về điều mà mới vừa suy tư:

汝nhữ 等đẳng 速tốc 出xuất
'Các con ơi, hãy mau ra đi!'

父phụ 雖tuy 憐lân 愍mẫn善thiện 言ngôn 誘dụ 喻dụ而nhi 諸chư 子tử 等đẳng樂nhạo 著trước 嬉hi 戲hí不bất 肯khẳng 信tín 受thọ不bất 驚kinh 不bất 畏úy了liễu 無vô 出xuất 心tâm亦diệc 復phục 不bất 知tri何hà 者giả 是thị 火hỏa何hà 者giả 為vi 舍xá云vân 何hà 為vi 失thất但đãn 東đông 西tây 走tẩu 戲hí視thị 父phụ 而nhi 已dĩ
Tuy người cha thương xót vô vàn và đã dùng lời dụ dỗ khéo léo, nhưng mà tất cả các con của ông thì vẫn mải mê vui chơi và chẳng chịu tin. Chúng chẳng kinh chẳng sợ và hoàn toàn không có ý định muốn thoát ra. Lại cũng chẳng biết lửa là gì, nhà là gì, hay mất đi nghĩa là sao. Mặc dù đã trông thấy cha, nhưng chúng chỉ chạy rong chơi khắp nơi.

爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả即tức 作tác 是thị 念niệm
Lúc bấy giờ ông trưởng giả liền nghĩ như vầy:

此thử 舍xá 已dĩ 為vị大đại 火hỏa 所sở 燒thiêu我ngã 及cập 諸chư 子tử若nhược 不bất 時thời 出xuất必tất 為vị 所sở 焚phần我ngã 今kim 當đương 設thiết 方phương 便tiện令linh 諸chư 子tử 等đẳng得đắc 免miễn 斯tư 害hại
'Nhà này đã bị lửa lớn thiêu cháy. Nếu ta và các con không kịp thời rời khỏi thì tất sẽ bị đốt. Ta nay sẽ thiết lập phương tiện để khiến các con được thoát miễn cơn hỏa hoạn này.'

父phụ 知tri 諸chư 子tử 先tiên 心tâm各các 有hữu 所sở 好hiếu種chủng 種chủng 珍trân 玩ngoạn奇kỳ 異dị 之chi 物vật情tình 必tất 樂nhạo 著trước而nhi 告cáo 之chi 言ngôn
Người cha biết trong lòng của mỗi đứa con ưa thích các đồ chơi trân quý hoặc những vật kỳ lạ nào, thế nên ông bảo họ rằng:

汝nhữ 等đẳng 所sở 可khả 玩ngoạn 好hảo希hy 有hữu 難nan 得đắc汝nhữ 若nhược 不bất 取thủ後hậu 必tất 憂ưu 悔hối如như 此thử 種chủng 種chủng羊dương 車xa鹿lộc 車xa牛ngưu 車xa今kim 在tại 門môn 外ngoại可khả 以dĩ 遊du 戲hí汝nhữ 等đẳng 於ư 此thử 火hỏa 宅trạch宜nghi 速tốc 出xuất 來lai隨tùy 汝nhữ 所sở 欲dục皆giai 當đương 與dữ 汝nhữ
'Những đồ chơi mà các con sẽ ưa thích, chúng rất quý hiếm và khó có được. Nếu không lấy thì về sau các con sẽ phải hối tiếc. Những vật đó như là: xe dê, xe hươu, và xe bò. Bây giờ chúng đang ở ngoài cửa và các con có thể lấy chơi. Các con hãy mau ra khỏi căn nhà lửa này đi, rồi cha sẽ tùy theo sở thích của mỗi đứa và đều sẽ ban cho các con.'

爾nhĩ 時thời 諸chư 子tử聞văn 父phụ 所sở 說thuyết珍trân 玩ngoạn 之chi 物vật適thích 其kỳ 願nguyện 故cố心tâm 各các 勇dũng 銳duệ互hỗ 相tương 推thôi 排bài競cạnh 共cộng 馳trì 走tẩu爭tranh 出xuất 火hỏa 宅trạch
Lúc vừa nghe cha mình nói về những đồ chơi trân quý với đúng như điều ước mong của chúng, thì lòng ai nấy vui mừng rối rít. Chúng chen lấn nhau và cùng tranh đua chạy ra khỏi căn nhà lửa.

是thị 時thời 長trưởng 者giả見kiến 諸chư 子tử 等đẳng安an 隱ẩn 得đắc 出xuất皆giai 於ư 四tứ 衢cù 道đạo 中trung露lộ 地địa 而nhi 坐tọa無vô 復phục 障chướng 礙ngại其kỳ 心tâm 泰thái 然nhiên歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược
Khi ông trưởng giả thấy tất cả các con của mình đã bình yên rời khỏi, lại thấy chúng đều ngồi trên đất trống ở ngã tư đường và không còn nguy hiểm nữa, thì trong lòng thanh thản và vui mừng hớn hở.

時thời 諸chư 子tử 等đẳng各các 白bạch 父phụ 言ngôn
Lúc đó tất cả các con của ông đều thưa với cha rằng:

父phụ 先tiên 所sở 許hứa玩ngoạn 好hảo 之chi 具cụ羊dương 車xa鹿lộc 車xa牛ngưu 車xa願nguyện 時thời 賜tứ 與dữ
'Thưa cha, hồi nãy cha hứa là sẽ có các đồ chơi tốt đẹp, như là xe dê, xe hươu, và xe bò. Bây giờ xin cha hãy ban cho chúng con.'

舍Xá 利Lợi 弗Phất爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả各các 賜tứ 諸chư 子tử 等đẳng 一nhất 大đại 車xa
Này Thu Lộ Tử! Lúc bấy giờ ông trưởng giả đều ban cho mỗi đứa con một cỗ xe lớn bằng nhau.

其kỳ 車xa 高cao 廣quảng眾chúng 寶bảo 莊trang 校giáo周chu 匝táp 欄lan 楯thuẫn四tứ 面diện 懸huyền 鈴linh又hựu 於ư 其kỳ 上thượng張trương 設thiết 幰hiển 蓋cái亦diệc 以dĩ 珍trân 奇kỳ 雜tạp 寶bảo而nhi 嚴nghiêm 飾sức 之chi寶bảo 繩thằng 交giao 絡lạc垂thùy 諸chư 華hoa 纓anh
Xe ấy cao rộng và được trang trí xen kẽ với những loại châu báu. Trên xe có lan can xung quanh và ở bốn phía treo chuông. Lại nữa, ở phía trên có lọng che bao phủ và chúng cũng được trang nghiêm với những kỳ trân tạp bảo. Có những sợi dây báu quấn quanh lọng che và có các sợi dây tua bằng hoa gắn trên ấy.

重trùng 敷phu 婉uyển 筵diên安an 置trí 丹đan 枕chẩm駕giá 以dĩ 白bạch 牛ngưu膚phu 色sắc 充sung 潔khiết形hình 體thể 姝xu 好hảo有hữu 大đại 筋cân 力lực行hành 步bộ 平bình 正chánh其kỳ 疾tật 如như 風phong又hựu 多đa 僕bộc 從tùng而nhi 侍thị 衛vệ 之chi
Cỗ xe lót các tấm thảm dày mềm mại và an trí những gối đệm màu đỏ. Ở đầu xe có con bò trắng. Màu sắc của nó thanh khiết, thân hình đẹp đẽ, và vạm vỡ lực lưỡng. Bước chân của nó ung dung, lướt nhanh như gió, và còn có rất nhiều kẻ hầu đi theo hộ vệ.

所sở 以dĩ 者giả 何hà是thị 大đại 長trưởng 者giả財tài 富phú 無vô 量lượng種chủng 種chủng 諸chư 藏tạng悉tất 皆giai 充sung 溢dật
Tại sao ông trưởng giả cho những cỗ xe này? Đó là vì ông đại trưởng giả này giàu sang vô cùng và tất cả kho tàng đều tràn ắp châu báu.

而nhi 作tác 是thị 念niệm
Ông nghĩ như vầy:

我ngã 財tài 物vật 無vô 極cực不bất 應ưng 以dĩ 下hạ 劣liệt 小tiểu 車xa與dữ 諸chư 子tử 等đẳng今kim 此thử 幼ấu 童đồng皆giai 是thị 吾ngô 子tử愛ái 無vô 偏thiên 黨đảng我ngã 有hữu 如như 是thị七thất 寶bảo 大đại 車xa其kỳ 數số 無vô 量lượng應ưng 當đương 等đẳng 心tâm各các 各các 與dữ 之chi不bất 宜nghi 差sai 別biệt
'Tài vật của ta nhiều vô số kể. Ta không nên cho các con của ta loại xe nhỏ thấp kém. Những đứa trẻ thơ này đều là con ta và ta thương chúng như nhau. Thêm nữa, ta có vô lượng cỗ xe lớn bằng bảy báu như thế. Với tâm bình đẳng, ta nên cho mỗi đứa bằng nhau không khác.

所sở 以dĩ 者giả 何hà以dĩ 我ngã 此thử 物vật周chu 給cấp 一nhất 國quốc猶do 尚thượng 不bất 匱quỹ何hà 況huống 諸chư 子tử
Vì sao thế? Bởi tài vật của ta, dù mang cho hết cả nước thì cũng chẳng thiếu hụt, huống nữa là ta chỉ cho các đứa con của ta.'

是thị 時thời 諸chư 子tử各các 乘thừa 大đại 車xa得đắc 未vị 曾tằng 有hữu非phi 本bổn 所sở 望vọng
Trong lúc đó thì mỗi đứa con của ông đều cưỡi xe lớn. Chúng được điều chưa từng có và vượt hơn sự mong mỏi ban đầu.
舍Xá 利Lợi 弗Phất於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà是thị 長trưởng 者giả 等đẳng與dữ 諸chư 子tử 珍trân 寶bảo 大đại 車xa寧ninh 有hữu 虛hư 妄vọng 不phủ
Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ thế nào? Ông trưởng giả đó ban cho các con những cỗ xe lớn bằng trân bảo giống nhau, có phải ông ta đã lừa dối?"

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn
Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn是thị 長trưởng 者giả 但đãn 令linh 諸chư 子tử得đắc 免miễn 火hỏa 難nạn全toàn 其kỳ 軀khu 命mạng非phi 為vi 虛hư 妄vọng
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Ông trưởng giả đó chỉ muốn làm sao cho các con của ông được thoát khỏi nạn lửa và bảo toàn thân mạng của chúng. Đây không phải là lừa dối.

何hà 以dĩ 故cố若nhược 全toàn 身thân 命mạng便tiện 為vi 已dĩ 得đắc玩ngoạn 好hảo 之chi 具cụ況huống 復phục 方phương 便tiện於ư 彼bỉ 火hỏa 宅trạch而nhi 拔bạt 濟tế 之chi
Vì sao thế? Bởi nếu bảo toàn thân mạng thì chúng sẽ được những đồ chơi tốt đẹp. Huống chi ông lại còn dùng phương tiện để cứu vớt họ ra khỏi căn nhà lửa kia.

世Thế 尊Tôn若nhược 是thị 長trưởng 者giả乃nãi 至chí 不bất 與dữ最tối 小tiểu 一nhất 車xa猶do 不bất 虛hư 妄vọng
Thưa Thế Tôn! Giả như ông trưởng giả đó, dù cả một cỗ xe nhỏ cũng không cho họ, thì vẫn còn không phải là lừa dối.

何hà 以dĩ 故cố是thị 長trưởng 者giả 先tiên 作tác 是thị 意ý
Vì sao thế? Bởi trước đó ông trưởng giả đã nghĩ thế này:

我ngã 以dĩ 方phương 便tiện令linh 子tử 得đắc 出xuất
'Ta sẽ dùng phương tiện để khiến các con được ra khỏi.'

以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên無vô 虛hư 妄vọng 也dã何hà 況huống 長trưởng 者giả自tự 知tri 財tài 富phú 無vô 量lượng欲dục 饒nhiêu 益ích 諸chư 子tử等đẳng 與dữ 大đại 車xa
Do nhân duyên này nên không phải là lừa dối. Hà huống là ông trưởng giả tự biết mình giàu sang vô cùng, ông vì muốn làm lợi ích đến các con nên đều đồng ban cho chúng những cỗ xe lớn."

佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai如như 汝nhữ 所sở 言ngôn
"Lành thay, lành thay! Đúng như lời ông nói.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如Như 來Lai 亦diệc 復phục 如như 是thị則tắc 為vi 一nhất 切thiết世thế 間gian 之chi 父phụ於ư 諸chư 怖bố 畏úy衰suy 惱não 憂ưu 患hoạn無vô 明minh 闇ám 蔽tế永vĩnh 盡tận 無vô 餘dư而nhi 悉tất 成thành 就tựu無vô 量lượng 知tri 見kiến力Lực無Vô 所Sở 畏Úy有hữu 大đại 神thần 力lực及cập 智trí 慧tuệ 力lực具cụ 足túc 方phương 便tiện智Trí 慧Tuệ 波Ba 羅La 蜜Mật大đại 慈từ 大đại 悲bi常thường 無vô 懈giải 倦quyện恒hằng 求cầu 善thiện 事sự利lợi 益ích 一nhất 切thiết而nhi 生sanh 三tam 界giới朽hủ 故cố 火hỏa 宅trạch為vì 度độ 眾chúng 生sanh生sanh 老lão 病bệnh 死tử憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não愚ngu 癡si 闇ám 蔽tế三tam 毒độc 之chi 火hỏa教giáo 化hóa 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Này Thu Lộ Tử! Như Lai cũng lại như vậy, là cha của hết thảy thế gian. Đối với các sự hãi sợ, đau đớn, phiền não, ưu lo, hay hoạn nạn, Như Lai đã vĩnh viễn đoạn trừ, một chút cũng chẳng còn. Ngài thành tựu vô lượng tri kiến, Mười Lực, và Bốn Vô Sở Úy. Như Lai có sức đại uy thần, sức trí tuệ, đầy đủ phương tiện, Trí Độ, đại từ đại bi, không bao giờ mệt mỏi, luôn cầu việc lành, và làm lợi ích đến tất cả. Cho nên Ngài mới sanh ra ở trong căn nhà lửa mục nát của ba cõi, là vì để cứu độ chúng sanh ra khỏi ngọn lửa của sanh già bệnh chết, ưu sầu khổ não, ngu si mê muội, và ba thứ độc. Như Lai giáo hóa và khiến họ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

見kiến 諸chư 眾chúng 生sanh為vị 生sanh 老lão 病bệnh 死tử憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não之chi 所sở 燒thiêu 煮chử亦diệc 以dĩ 五ngũ 欲dục 財tài 利lợi 故cố受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ又hựu 以dĩ 貪tham 著trước 追truy 求cầu 故cố現hiện 受thọ 眾chúng 苦khổ後hậu 受thọ 地địa 獄ngục畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 之chi 苦khổ若nhược 生sanh 天thiên 上thượng及cập 在tại 人nhân 間gian貧bần 窮cùng 困khốn 苦khổ愛ái 別biệt 離ly 苦khổ怨oán 憎tăng 會hội 苦khổ如như 是thị 等đẳng 種chủng 種chủng 諸chư 苦khổ眾chúng 生sanh 沒một 在tại 其kỳ 中trung歡hoan 喜hỷ 遊du 戲hí不bất 覺giác 不bất 知tri不bất 驚kinh 不bất 怖bố亦diệc 不bất 生sanh 厭yếm不bất 求cầu 解giải 脫thoát於ư 此thử 三tam 界giới 火hỏa 宅trạch東đông 西tây 馳trì 走tẩu雖tuy 遭tao 大đại 苦khổ不bất 以dĩ 為vi 患hoạn
Như Lai thấy các chúng sanh bị thiêu đốt bởi sanh già bệnh chết và ưu sầu khổ não. Do bởi năm dục, tài vật, và lợi dưỡng mà họ phải chịu đủ mọi thống khổ. Lại nữa, do vì tham trước và truy cầu nên hiện đời phải thọ lấy muôn vàn khốn khổ. Đời sau sẽ thọ khổ nơi địa ngục, trong loài bàng sanh hay ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời hay ở chốn nhân gian, họ sẽ chịu bần cùng khốn khổ, nỗi khổ của yêu thương chia lìa, nỗi khổ của oán ghét gặp nhau, và đủ mọi các loại khổ như thế. Mặc dù vậy, chúng sanh chìm đắm trong đó, vui vẻ rong chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ. Họ cũng không nhàm chán và không cầu giải thoát. Ở trong căn nhà lửa của ba cõi, họ chạy đông rảo tây. Tuy gặp lắm khổ ách nhưng họ vẫn không màng đến.

舍Xá 利Lợi 弗Phất佛Phật 見kiến 此thử 已dĩ便tiện 作tác 是thị 念niệm
Này Thu Lộ Tử! Khi đã thấy việc đó rồi, Phật liền nghĩ như vầy:

我ngã 為vi 眾chúng 生sanh 之chi 父phụ應ưng 拔bạt 其kỳ 苦khổ 難nạn與dữ 無vô 量lượng 無vô 邊biên佛Phật 智trí 慧tuệ 樂lạc令linh 其kỳ 遊du 戲hí
'Ta là cha của chúng sanh. Ta nên bạt trừ các khổ nạn đó và ban cho vô lượng vô biên trí tuệ an lạc của Phật để họ vui chơi.'

舍Xá 利Lợi 弗Phất如Như 來Lai 復phục 作tác 是thị 念niệm
Này Thu Lộ Tử! Như Lai lại nghĩ như vầy:

若nhược 我ngã 但đãn 以dĩ 神thần 力lực及cập 智trí 慧tuệ 力lực捨xả 於ư 方phương 便tiện為vì 諸chư 眾chúng 生sanh讚tán 如Như 來Lai 知tri 見kiến力Lực無Vô 所Sở 畏Úy 者giả眾chúng 生sanh 不bất 能năng以dĩ 是thị 得đắc 度độ
'Nếu Ta vì các chúng sanh mà chỉ dùng sức uy thần cùng sức trí tuệ nhưng bỏ đi phương tiện, rồi tán thán tri kiến của Như Lai, Mười Lực, và Bốn Vô Sở Úy thì chúng sanh sẽ không thể nào được độ thoát bởi cách này.

所sở 以dĩ 者giả 何hà是thị 諸chư 眾chúng 生sanh未vị 免miễn 生sanh 老lão 病bệnh 死tử憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não而nhi 為vị 三tam 界giới火hỏa 宅trạch 所sở 燒thiêu何hà 由do 能năng 解giải佛Phật 之chi 智trí 慧tuệ
Vì sao thế? Bởi những chúng sanh này chưa thoát khỏi sanh già bệnh chết và ưu sầu khổ não, nên phải bị thiêu đốt trong căn nhà lửa của ba cõi. Vậy thì làm sao mà họ có thể thông hiểu trí tuệ của Phật?'

舍Xá 利Lợi 弗Phất如như 彼bỉ 長trưởng 者giả雖tuy 復phục 身thân 手thủ 有hữu 力lực而nhi 不bất 用dụng 之chi但đãn 以dĩ 殷ân 勤cần 方phương 便tiện勉miễn 濟tế 諸chư 子tử火hỏa 宅trạch 之chi 難nạn然nhiên 後hậu 各các 與dữ珍trân 寶bảo 大đại 車xa
Này Thu Lộ Tử! Đây ví như ông trưởng giả kia. Mặc dù thân thể và cánh tay có sức mạnh nhưng ông đã không sử dụng. Ông chỉ ân cần dùng phương tiện để cứu các con thoát khỏi hoạn nạn trong căn nhà lửa. Sau đó ông cho mỗi đứa một cỗ xe lớn bằng trân bảo.

如Như 來Lai 亦diệc 復phục 如như 是thị雖tuy 有hữu 力Lực無Vô 所Sở 畏Úy而nhi 不bất 用dụng 之chi但đãn 以dĩ 智trí 慧tuệ 方phương 便tiện於ư 三tam 界giới 火hỏa 宅trạch拔bạt 濟tế 眾chúng 生sanh為vi 說thuyết 三Tam 乘Thừa聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật佛Phật 乘Thừa
Như Lai cũng lại như vậy. Tuy có Mười Lực và Bốn Vô Sở Úy, nhưng Ngài đã không sử dụng. Như Lai chỉ dùng trí tuệ và phương tiện để cứu vớt chúng sanh ra khỏi căn nhà lửa của ba cõi. Ngài thuyết giảng Ba Thừa, gồm có: Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa, và Phật Thừa.

而nhi 作tác 是thị 言ngôn
Như Lai bảo họ rằng:

汝nhữ 等đẳng 莫mạc 得đắc樂nhạo 住trú 三tam 界giới 火hỏa 宅trạch勿vật 貪tham 麤thô 弊tệ色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 也dã若nhược 貪tham 著trước 生sanh 愛ái則tắc 為vị 所sở 燒thiêu汝nhữ 速tốc 出xuất 三tam 界giới當đương 得đắc 三Tam 乘Thừa聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật佛Phật 乘Thừa
'Các ông chớ có ưa thích sống trong căn nhà của ba cõi. Cũng đừng tham sự thô kệch của sắc thanh hương vị xúc pháp. Nếu tham trước thì sẽ phát sanh yêu thích, tức sẽ bị chúng thiêu đốt. Các ông hãy mau ra khỏi ba cõi thì sẽ được Ba Thừa: Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa, và Phật Thừa.'

我ngã 今kim 為vì 汝nhữ保bảo 任nhậm 此thử 事sự終chung 不bất 虛hư 也dã汝nhữ 等đẳng 但đãn 當đương勤cần 修tu 精tinh 進tấn如Như 來Lai 以dĩ 是thị 方phương 便tiện誘dụ 進tấn 眾chúng 生sanh
Ta nay bảo đảm việc này với các ông là tuyệt đối không có hư dối. Các ông chỉ cần tinh tấn tu hành. Như Lai đang dùng phương tiện này để khuyến dụ và sách tấn chúng sanh.

復phục 作tác 是thị 言ngôn
Ngài lại bảo rằng:

汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri此thử 三Tam 乘Thừa 法Pháp皆giai 是thị 聖thánh 所sở 稱xưng 歎thán自tự 在tại 無vô 繫hệ無vô 所sở 依y 求cầu乘thừa 是thị 三Tam 乘Thừa以dĩ 無vô 漏lậu根Căn力Lực覺Giác道Đạo禪thiền 定định解giải 脫thoát三Tam 昧Muội 等đẳng而nhi 自tự 娛ngu 樂lạc便tiện 得đắc 無vô 量lượng安an 隱ẩn 快khoái 樂lạc
'Các ông nên biết đây là Pháp của Ba Thừa mà chư thánh đều ngợi khen. Chúng sẽ khiến các ông tự tại, không bị ràng buộc, và không có nơi để mong cầu hay để nương tựa. Cưỡi trên Ba Thừa này thì sẽ có các căn vô lậu, lực, giác, Đạo, thiền định, giải thoát, và Đẳng Trì. Các ông sẽ hân hoan và liền được vô lượng an ổn vui vẻ.'
舍Xá 利Lợi 弗Phất若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh內nội 有hữu 智trí 性tánh從tùng 佛Phật 世Thế 尊Tôn聞văn 法Pháp 信tín 受thọ殷ân 勤cần 精tinh 進tấn欲dục 速tốc 出xuất 三tam 界giới自tự 求cầu 涅Niết 槃Bàn是thị 名danh 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa如như 彼bỉ 諸chư 子tử為vì 求cầu 羊dương 車xa出xuất 於ư 火hỏa 宅trạch
Này Thu Lộ Tử! Nếu có chúng sanh nào với căn tánh trí tuệ và khi nghe Pháp từ Đức Phật Thế Tôn mà tín thọ, chuyên cần tinh tấn, muốn mau ra khỏi ba cõi, và cầu đắc tịch diệt cho bản thân--đây gọi là Thanh Văn Thừa. Họ ví như các đứa con vì mong cầu xe dê mà rời khỏi căn nhà lửa.

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh從tùng 佛Phật 世Thế 尊Tôn聞văn 法Pháp 信tín 受thọ殷ân 勤cần 精tinh 進tấn求cầu 自tự 然nhiên 慧tuệ樂nhạo 獨độc 善thiện 寂tịch深thâm 知tri 諸chư 法pháp 因nhân 緣duyên是thị 名danh 辟Bích 支Chi 佛Phật 乘Thừa如như 彼bỉ 諸chư 子tử為vì 求cầu 鹿lộc 車xa出xuất 於ư 火hỏa 宅trạch
Nếu có chúng sanh nào khi nghe Pháp từ Đức Phật Thế Tôn mà chuyên cần tinh tấn, cầu trí tuệ tự nhiên, thích một mình nơi tĩnh mịch, và biết thâm sâu các pháp nhân duyên--đây gọi là Độc Giác Thừa. Họ ví như các đứa con vì mong cầu xe hươu mà rời khỏi căn nhà lửa.

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh從tùng 佛Phật 世Thế 尊Tôn聞văn 法Pháp 信tín 受thọ勤cần 修tu 精tinh 進tấn求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí佛Phật 智trí自tự 然nhiên 智trí無vô 師sư 智trí如Như 來Lai 知tri 見kiến力Lực無Vô 所Sở 畏Úy愍mẫn 念niệm 安an 樂lạc無vô 量lượng 眾chúng 生sanh利lợi 益ích 天thiên 人nhân度độ 脫thoát 一nhất 切thiết是thị 名danh 大Đại 乘Thừa菩Bồ 薩Tát 求cầu 此thử 乘thừa 故cố名danh 為vi 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 彼bỉ 諸chư 子tử為vì 求cầu 牛ngưu 車xa出xuất 於ư 火hỏa 宅trạch
Nếu có chúng sanh nào khi nghe Pháp từ Đức Phật Thế Tôn mà tín thọ, tinh tấn tu hành, cầu Nhất Thiết Trí, trí tuệ của Phật, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ vô sư, tri kiến của Như Lai, Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, từ mẫn ban an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, và độ thoát tất cả--đây gọi là Đại Thừa. Do bởi họ cầu thừa này nên gọi là đại Bồ-tát. Họ ví như các đứa con vì mong cầu xe bò mà rời khỏi căn nhà lửa.

舍Xá 利Lợi 弗Phất如như 彼bỉ 長trưởng 者giả見kiến 諸chư 子tử 等đẳng安an 隱ẩn 得đắc 出xuất 火hỏa 宅trạch到đáo 無vô 畏úy 處xứ自tự 惟duy 財tài 富phú 無vô 量lượng等đẳng 以dĩ 大đại 車xa而nhi 賜tứ 諸chư 子tử
Này Thu Lộ Tử! Đây ví như khi ông trưởng giả kia thấy tất cả các con của mình đã an toàn rời khỏi căn nhà lửa và đến được nơi thảnh thơi, ông xem xét tài phú vô lượng của mình và ban các cỗ xe lớn cho các con.

如Như 來Lai 亦diệc 復phục 如như 是thị為vi 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 之chi 父phụ若nhược 見kiến 無vô 量lượng 億ức 千thiên 眾chúng 生sanh以dĩ 佛Phật 教giáo 門môn出xuất 三tam 界giới 苦khổ怖bố 畏úy 險hiểm 道đạo得đắc 涅Niết 槃Bàn 樂lạc
Như Lai cũng lại như vậy, là cha của hết thảy chúng sanh. Nếu thấy vô lượng ngàn ức chúng sanh đáng được dùng cổng vào của Phật để giáo hóa, khiến họ xa rời điều sợ hãi và hiểm đạo của sự thống khổ trong ba cõi và được an lạc của tịch diệt.

如Như 來Lai 爾nhĩ 時thời便tiện 作tác 是thị 念niệm
Ngay lúc đó Như Lai sẽ nghĩ như vầy:

我ngã 有hữu 無vô 量lượng無vô 邊biên 智trí 慧tuệ力Lực 無Vô 畏Úy 等đẳng諸chư 佛Phật 法Pháp 藏tạng是thị 諸chư 眾chúng 生sanh皆giai 是thị 我ngã 子tử等đẳng 與dữ 大đại 乘thừa不bất 令linh 有hữu 人nhân獨độc 得đắc 滅diệt 度độ皆giai 以dĩ 如Như 來Lai 滅diệt 度độ而nhi 滅diệt 度độ 之chi是thị 諸chư 眾chúng 生sanh脫thoát 三tam 界giới 者giả悉tất 與dữ 諸chư 佛Phật 禪thiền 定định解giải 脫thoát 等đẳng娛ngu 樂lạc 之chi 具cụ皆giai 是thị 一nhất 相tướng 一nhất 種chủng聖thánh 所sở 稱xưng 歎thán能năng 生sanh 淨tịnh 妙diệu第đệ 一nhất 之chi 樂lạc
'Ta có vô lượng vô biên trí tuệ, Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, và chư Phật Pháp tạng. Hết thảy những chúng sanh này đều là con Ta. Ta phải nên cho chúng đồng một cỗ xe lớn và đừng khiến có ai được diệt độ một mình. Ta sẽ dùng tịch diệt của Như Lai để chỉ họ diệt độ. Khi thoát khỏi ba cõi, những chúng sanh này đều sẽ được ban cho các đồ vật vui chơi, như là thiền định và các giải thoát của chư Phật. Tất cả thảy đều một tướng và một loại mà chư thánh ngợi khen là có thể sanh ra niềm an lạc, thanh tịnh, và vi diệu đệ nhất.'

舍Xá 利Lợi 弗Phất如như 彼bỉ 長trưởng 者giả初sơ 以dĩ 三tam 車xa誘dụ 引dẫn 諸chư 子tử然nhiên 後hậu 但đãn 與dữ 大đại 車xa寶bảo 物vật 莊trang 嚴nghiêm安an 隱ẩn 第đệ 一nhất然nhiên 彼bỉ 長trưởng 者giả無vô 虛hư 妄vọng 之chi 咎cữu如Như 來Lai 亦diệc 復phục 如như 是thị無vô 有hữu 虛hư 妄vọng初sơ 說thuyết 三Tam 乘Thừa引dẫn 導đạo 眾chúng 生sanh然nhiên 後hậu 但đãn 以dĩ 大Đại 乘Thừa而nhi 度độ 脫thoát 之chi
Này Thu Lộ Tử! Đây ví như ông trưởng giả kia. Ban đầu ông đã dùng ba loại cỗ xe để dẫn dụ các con, rồi sau đó ông chỉ đưa cho chúng một loại cỗ xe lớn. Loại cỗ xe này có vật báu trang nghiêm, thật an lạc và bình yên vô cùng. Cho nên ông trưởng giả kia không có phạm lỗi lừa dối. Như Lai cũng lại như vậy: không có lừa dối. Lúc ban sơ thuyết giảng Ba Thừa để dẫn đạo chúng sanh, rồi sau đó Ta chỉ dùng Đại Thừa mà độ thoát họ.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 有hữu 無vô 量lượng 智trí 慧tuệ力Lực無Vô 所Sở 畏Úy諸chư 法Pháp 之chi 藏tạng能năng 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh大Đại 乘Thừa 之chi 法Pháp但đãn 不bất 盡tận 能năng 受thọ
Vì sao thế? Bởi Như Lai có Mười Lực, Bốn Vô Sở Úy, vô lượng trí tuệ, cùng bí tạng của các Pháp, và có thể ban cho hết thảy chúng sanh Pháp Đại Thừa. Tuy nhiên, không phải chúng sanh nào cũng có thể tiếp thọ.

舍Xá 利Lợi 弗Phất以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên當đương 知tri 諸chư 佛Phật方phương 便tiện 力lực 故cố於ư 一nhất 佛Phật 乘Thừa分phân 別biệt 說thuyết 三tam
Này Thu Lộ Tử! Ông phải biết rằng, chư Phật vì nhân duyên này nên ở trong một Phật thừa mà phân biệt nói có ba."
佛Phật 欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Khi ấy Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

譬thí 如như 長trưởng 者giả
有hữu 一nhất 大đại 宅trạch
其kỳ 宅trạch 久cửu 故cố
而nhi 復phục 頓đốn 弊tệ

"Ví như ông trưởng giả
Có một căn nhà lớn
Nhà ấy đã cũ kỹ
Mà còn sắp sửa sụp

堂đường 舍xá 高cao 危nguy
柱trụ 根căn 摧tồi 朽hủ
梁lương 棟đống 傾khuynh 斜tà
基cơ 陛bệ 隤đồi 毀hủy

Đại sảnh cao nguy hiểm
Cột trụ nhà mục nát
Cây kèo ngang xiêu vẹo
Móng nền bị hư hoại

牆tường 壁bích 圮bĩ 坼sách
泥nê 塗đồ 阤đà 落lạc
覆phúc 苫thiêm 亂loạn 墜trụy
椽chuyên 梠lữ 差sai 脫thoát

Vách tường thì rạn nứt
Mảnh vôi rụng rơi rớt
Mái tranh lật nghiêng ngả
Cây xà ngang lỏng leo

周chu 障chướng 屈khuất 曲khúc
雜tạp 穢uế 充sung 遍biến
有hữu 五ngũ 百bách 人nhân
止chỉ 住trú 其kỳ 中trung

Vật cách ngăn cong queo
Đồ dơ bẩn đầy rẫy
Hiện có năm trăm người
Đang trú ở trong đó

鴟si 梟kiêu 鵰điêu 鷲thứu
烏ô 鵲thước 鳩cưu 鴿cáp
蚖ngoan 蛇xà 蝮phúc 蠍yết
蜈ngô 蚣công 蚰du 蜒diên

Cú diều hâu kên kên
Quạ tu hú bồ câu
Rắn độc cùng bọ cạp
Loài rết với muỗi nhặng

守thủ 宮cung 百bách 足túc
鼬dứu 貍ly 鼷hề 鼠thử
諸chư 惡ác 蟲trùng 輩bối
交giao 橫hoành 馳trì 走tẩu

Tắc kè vật nhiều chân
Nào chồn cáo chuột nhắt
Loài sâu bọ ác độc
Chạy rong ruổi qua lại

屎thỉ 尿niệu 臭xú 處xứ
不bất 淨tịnh 流lưu 溢dật
蜣khương 蜋lang 諸chư 蟲trùng
而nhi 集tập 其kỳ 上thượng

Chỗ phân hôi nước tiểu
Bất tịnh chảy lai láng
Bọ hung các loài trùng
Tụ tập bò trên ấy

狐hồ 狼lang 野dã 干can
咀trớ 嚼tước 踐tiễn 蹋đạp
嚌tễ 齧niết 死tử 屍thi
骨cốt 肉nhục 狼lang 藉tạ

Chó sói cáo dã can
Gặm nhấm nuốt giẫm đạp
Cắn xé mấy xác chết
Thịt xương nằm ngổn ngang

由do 是thị 群quần 狗cẩu
競cạnh 來lai 搏bác 撮toát
飢cơ 羸luy 慞chương 惶hoàng
處xứ 處xứ 求cầu 食thực
鬪đấu 諍tranh 摣tra 掣xiết
啀nhai 喍sài 嗥hào 吠phệ

Rồi thì tới bầy chó
Vồ chụp chạy đến tranh
Gầy đói thật hung hăng
Tìm thức ăn khắp nơi
Tranh giành cấu xé nhau
Gầm hú sủa inh ỏi

其kỳ 舍xá 恐khủng 怖bố
變biến 狀trạng 如như 是thị
處xứ 處xứ 皆giai 有hữu
魑si 魅mị 魍vọng 魎lượng
夜dạ 叉xoa 惡ác 鬼quỷ
食thực 噉đạm 人nhân 肉nhục

Hãi hùng trong nhà ấy
Việc xảy ra như thế
Khắp mọi nơi mọi chốn
Có sơn tinh yêu quái
Quỷ dữ, quỷ tiệp tật
Đang ăn nhai thịt người

毒độc 蟲trùng 之chi 屬thuộc
諸chư 惡ác 禽cầm 獸thú
孚phu 乳nhũ 產sản 生sanh
各các 自tự 藏tàng 護hộ

Loài sâu bọ ác độc
Bầy cầm thú dữ tợn
Nở trứng sản sanh con
Chúng tự bảo vệ lấy

夜dạ 叉xoa 競cạnh 來lai
爭tranh 取thủ 食thực 之chi
食thực 之chi 既ký 飽bão
惡ác 心tâm 轉chuyển 熾sí
鬪đấu 諍tranh 之chi 聲thanh
甚thậm 可khả 怖bố 畏úy

Quỷ tiệp tật rượt đến
Tranh nhau bắt lấy ăn
Khi đã ăn no nê
Ác tâm càng mạnh mẽ
Tiếng tranh cãi của chúng
Thật đáng sợ hãi hùng

鳩cưu 槃bàn 荼đồ 鬼quỷ
蹲tồn 踞cứ 土thổ 埵đóa
或hoặc 時thời 離ly 地địa
一nhất 尺xích 二nhị 尺xích
往vãng 返phản 遊du 行hành
縱túng 逸dật 嬉hi 戲hí
捉tróc 狗cẩu 兩lưỡng 足túc
撲phác 令linh 失thất 聲thanh
以dĩ 腳cước 加gia 頸cảnh
怖bố 狗cẩu 自tự 樂lạc

Các loài quỷ úng hình
Ngồi chồm hổm trên đồi
Có lúc rời khỏi đồi
Nhảy một thước hoặc hai
Chúng rảo tới rảo lui
Tha hồ mà vui thích
Bắt chó tóm hai chân
Đập đến hết la ó
Bẻ chân cuộn quanh cổ
Chó sợ còn chúng vui

復phục 有hữu 諸chư 鬼quỷ
其kỳ 身thân 長trường 大đại
裸lõa 形hình 黑hắc 瘦sấu
常thường 住trú 其kỳ 中trung
發phát 大đại 惡ác 聲thanh
叫khiếu 呼hô 求cầu 食thực

Lại có các loài quỷ
Thân nó rất to lớn
Trần truồng gầy đen thui
Luôn sống ở trong đó
Phát ra tiếng dữ tợn
Gào thét tìm thức ăn

復phục 有hữu 諸chư 鬼quỷ
其kỳ 咽yết 如như 針châm
復phục 有hữu 諸chư 鬼quỷ
首thủ 如như 牛ngưu 頭đầu
或hoặc 食thực 人nhân 肉nhục
或hoặc 復phục 噉đạm 狗cẩu

Lại có các loài quỷ
Cổ chúng nhỏ như kim
Lại có các loài quỷ
Đầu chúng như đầu bò
Có con ăn thịt người
Hoặc lại xé ăn chó

頭đầu 髮phát 蓬bồng 亂loạn
殘tàn 害hại 兇hung 險hiểm
飢cơ 渴khát 所sở 逼bức
叫khiếu 喚hoán 馳trì 走tẩu

Đầu tóc rối bù xù
Hung tàn thật hiểm ác
Bị đói khát giày vò
La ó chạy long nhong

夜dạ 叉xoa 餓ngạ 鬼quỷ
諸chư 惡ác 鳥điểu 獸thú
飢cơ 急cấp 四tứ 向hướng
窺khuy 看khán 窗song 牖dũ
如như 是thị 諸chư 難nạn
恐khủng 畏úy 無vô 量lượng

Quỷ đói quỷ tiệp tật
Các chim thú dữ tợn
Đói quá hướng khắp nơi
Ngóng nhìn qua song cửa
Các hoạn nạn như thế
Kinh hoàng nhiều vô lượng

是thị 朽hủ 故cố 宅trạch
屬thuộc 于vu 一nhất 人nhân
其kỳ 人nhân 近cận 出xuất
未vị 久cửu 之chi 間gian
於ư 後hậu 舍xá 宅trạch
忽hốt 然nhiên 火hỏa 起khởi

Nhà này đã mục nát
Nó thuộc của một người
Người ấy mới ra ngoài
Thời gian không bao lâu
Thì ở đằng sau nhà
Lửa bỗng nhiên bốc cháy

四tứ 面diện 一nhất 時thời
其kỳ 炎diễm 俱câu 熾sí
棟đống 梁lương 椽chuyên 柱trụ
爆bộc 聲thanh 震chấn 裂liệt
摧tồi 折chiết 墮đọa 落lạc
牆tường 壁bích 崩băng 倒đảo

Bốn bên đồng một lúc
Đều bị lửa cháy phừng
Cây kèo ngang cột trụ
Chấn nứt vang tiếng nổ
Bẻ gãy rụng rơi rớt
Vách tường sập ngổn ngang

諸chư 鬼quỷ 神thần 等đẳng
揚dương 聲thanh 大đại 叫khiếu
鵰điêu 鷲thứu 諸chư 鳥điểu
鳩cưu 槃bàn 荼đồ 等đẳng
周chu 章chương 惶hoàng 怖bố
不bất 能năng 自tự 出xuất

Tất cả chúng quỷ thần
La ó kêu thảm thiết
Nào kên kên diều hâu
Các loài quỷ úng hình
Chạy loạn xạ kinh hoàng
Không thể tự ra khỏi

惡ác 獸thú 毒độc 蟲trùng
藏tàng 竄thoán 孔khổng 穴huyệt
毗tỳ 舍xá 闍xà 鬼quỷ
亦diệc 住trú 其kỳ 中trung

Thú dữ loài trùng độc
Ẩn náu trong lỗ hang
Loài quỷ hút tinh khí
Cũng trú ở trong đó

薄bạc 福phước 德đức 故cố
為vị 火hỏa 所sở 逼bức
共cộng 相tương 殘tàn 害hại
飲ẩm 血huyết 噉đạm 肉nhục

Do bởi phước đức mỏng
Chúng bị lửa bức bách
Tương tàn hại lẫn nhau
Uống máu và ăn thịt

野dã 干can 之chi 屬thuộc
並tịnh 已dĩ 前tiền 死tử
諸chư 大đại 惡ác 獸thú
競cạnh 來lai 食thực 噉đạm
臭xú 煙yên 熢phùng 勃bột
四tứ 面diện 充sung 塞tắc

Khi bầy thú dã can
Đều đã bị chết rồi
Các loài thú hung ác
Tranh nhau đến xé ăn
Mùi hôi thối nồng nặc
Xông lên ở khắp nơi

蜈ngô 蚣công 蚰du 蜒diên
毒độc 蛇xà 之chi 類loại
為vị 火hỏa 所sở 燒thiêu
爭tranh 走tẩu 出xuất 穴huyệt
鳩cưu 槃bàn 荼đồ 鬼quỷ
隨tùy 取thủ 而nhi 食thực

Loài rết với muỗi nhặng
Cùng với loài rắn độc
Chúng bị lửa thiêu đốt
Tranh chạy ra khỏi hang
Các loài quỷ úng hình
Tùy ý mà bắt ăn

又hựu 諸chư 餓ngạ 鬼quỷ
頭đầu 上thượng 火hỏa 燃nhiên
飢cơ 渴khát 熱nhiệt 惱não
周chu 章chương 悶muộn 走tẩu

Lại có các ngạ quỷ
Trên đầu lửa bốc cháy
Đói khát nóng não hại
Chạy rong ruổi khổ bức

其kỳ 宅trạch 如như 是thị
甚thậm 可khả 怖bố 畏úy
毒độc 害hại 火hỏa 災tai
眾chúng 難nạn 非phi 一nhất

Nhà ấy là như thế
Thật đáng sợ kinh hoàng
Nào độc hại hỏa tai
Chúng nạn không chỉ một

是thị 時thời 宅trạch 主chủ
在tại 門môn 外ngoại 立lập
聞văn 有hữu 人nhân 言ngôn

Khi ấy ông chủ nhà
Đang đứng ở ngoài cửa
Nghe có người bảo rằng

汝nhữ 諸chư 子tử 等đẳng
先tiên 因nhân 遊du 戲hí
來lai 入nhập 此thử 宅trạch
稚trĩ 小tiểu 無vô 知tri
歡hoan 娛ngu 樂lạc 著trước

'Tất cả con của ngài
Hồi nãy vì vui chơi
Nên đã vào nhà đó
Trẻ thơ ngây bồng bột
Yêu thích ham vui sướng'

長trưởng 者giả 聞văn 已dĩ
驚kinh 入nhập 火hỏa 宅trạch
方phương 宜nghi 救cứu 濟tế
令linh 無vô 燒thiêu 害hại
告cáo 喻dụ 諸chư 子tử
說thuyết 眾chúng 患hoạn 難nạn

Ông trưởng giả nghe rồi
Kinh hoàng vào nhà lửa
Ông nghĩ cách giải cứu
Khiến chúng không bị đốt
Dẫn dụ bảo các con
Nói các việc hoạn nạn

惡ác 鬼quỷ 毒độc 蟲trùng
災tai 火hỏa 蔓mạn 延diên
眾chúng 苦khổ 次thứ 第đệ
相tương 續tục 不bất 絕tuyệt

'Nào ác quỷ trùng độc
Hỏa tai cháy lan tràn
Khổ này đến ách kia
Liên tục không gián đoạn

毒độc 蛇xà 蚖ngoan 蝮phúc
及cập 諸chư 夜dạ 叉xoa
鳩cưu 槃bàn 荼đồ 鬼quỷ
野dã 干can 狐hồ 狗cẩu
鵰điêu 鷲thứu 鴟si 梟kiêu
百bách 足túc 之chi 屬thuộc
飢cơ 渴khát 惱não 急cấp
甚thậm 可khả 怖bố 畏úy

Rắn độc và hổ mang
Với bầy quỷ tiệp tật
Các loài quỷ úng hình
Chồn cáo chó dã can
Diều hâu cú kên kên
Loài trùng rết nhiều chân
Bị đói khát não loạn
Thật quả đáng khiếp sợ

此thử 苦khổ 難nạn 處xứ
況huống 復phục 大đại 火hỏa
諸chư 子tử 無vô 知tri
雖tuy 聞văn 父phụ 誨hối
猶do 故cố 樂nhạo 著trước
嬉hi 戲hí 不bất 已dĩ

Nơi này lắm khổ nạn
Huống nữa có lửa lớn
Con ông bởi vô tri
Tuy nghe cha cảnh báo
Nhưng do quá yêu thích
Ham chơi không tạm rời

是thị 時thời 長trưởng 者giả
而nhi 作tác 是thị 念niệm

Bấy giờ ông trưởng giả
Lại suy nghĩ như vầy

諸chư 子tử 如như 此thử
益ích 我ngã 愁sầu 惱não
今kim 此thử 舍xá 宅trạch
無vô 一nhất 可khả 樂lạc
而nhi 諸chư 子tử 等đẳng
耽đam 湎miện 嬉hi 戲hí
不bất 受thọ 我ngã 教giáo
將tương 為vị 火hỏa 害hại

'Các con như thế ấy
Làm ta thêm sầu khổ
Giờ ở trong nhà đó
Không thứ gì đáng vui
Nhưng mà các con ta
Say đắm ham vui chơi
Nếu không vâng lời ta
Sẽ bị lửa làm hại'

即tức 便tiện 思tư 惟duy
設thiết 諸chư 方phương 便tiện
告cáo 諸chư 子tử 等đẳng

Khi liền nghĩ như thế
Liền lập các phương tiện
Rồi bảo các con rằng

我ngã 有hữu 種chủng 種chủng
珍trân 玩ngoạn 之chi 具cụ
妙diệu 寶bảo 好hảo 車xa
羊dương 車xa 鹿lộc 車xa
大đại 牛ngưu 之chi 車xa
今kim 在tại 門môn 外ngoại
汝nhữ 等đẳng 出xuất 來lai
吾ngô 為vì 汝nhữ 等đẳng
造tạo 作tác 此thử 車xa
隨tùy 意ý 所sở 樂lạc
可khả 以dĩ 遊du 戲hí

'Cha có đủ mọi thứ
Các đồ chơi trân bảo
Xe báu đẹp lộng lẫy
Nào xe dê xe hươu
Và cỗ xe bò lớn
Giờ chúng ở ngoài cửa
Các con hãy ra đi
Cha đã vì các con
Chế tạo các xe đó
Tùy ý như sở thích
Mà có thể vui chơi'

諸chư 子tử 聞văn 說thuyết
如như 此thử 諸chư 車xa
即tức 時thời 奔bôn 競cạnh
馳trì 走tẩu 而nhi 出xuất
到đáo 於ư 空không 地địa
離ly 諸chư 苦khổ 難nạn

Các con nghe nói có
Những cỗ xe như thế
Lập tức chen lấn nhau
Bôn ba vội chạy ra
Đi đến chỗ đất trống
Lìa xa mọi khổ nạn

長trưởng 者giả 見kiến 子tử
得đắc 出xuất 火hỏa 宅trạch
住trụ 於ư 四tứ 衢cù
坐tọa 師sư 子tử 座tòa
而nhi 自tự 慶khánh 言ngôn

Khi trưởng giả thấy con
Ra khỏi căn nhà lửa
Đứng ở ngã tư đường
Ông ngồi tòa sư tử
Vui mừng tự bảo rằng

我ngã 今kim 快khoái 樂lạc
此thử 諸chư 子tử 等đẳng
生sanh 育dục 甚thậm 難nan
愚ngu 小tiểu 無vô 知tri
而nhi 入nhập 險hiểm 宅trạch
多đa 諸chư 毒độc 蟲trùng
魑si 魅mị 可khả 畏úy
大đại 火hỏa 猛mãnh 炎diễm
四tứ 面diện 俱câu 起khởi
而nhi 此thử 諸chư 子tử
貪tham 樂nhạo 嬉hi 戲hí
我ngã 已dĩ 救cứu 之chi
令linh 得đắc 脫thoát 難nạn
是thị 故cố 諸chư 人nhân
我ngã 今kim 快khoái 樂lạc

'Bây giờ ta rất vui
Tất cả các con đây
Nuôi nấng khó lắm thay
Trẻ thơ dại vô tri
Nên vào nhà nguy hiểm
Gặp nhiều loài trùng độc
Quỷ quái thật đáng sợ
Lửa phừng phừng cháy rực
Bốn phía đều bốc cháy
Nhưng mà các con đây
Tham luyến thích vui chơi
Khi ta đã giải cứu
Khiến thoát khỏi tai nạn
Cho nên giữa bao người
Bây giờ ta vui vẻ'

爾nhĩ 時thời 諸chư 子tử
知tri 父phụ 安an 坐tọa
皆giai 詣nghệ 父phụ 所sở
而nhi 白bạch 父phụ 言ngôn

Lúc đó tất cả con
Biết cha đã an tọa
Đều đến chỗ của cha
Mà thưa với cha rằng

願nguyện 賜tứ 我ngã 等đẳng
三tam 種chủng 寶bảo 車xa
如như 前tiền 所sở 許hứa
諸chư 子tử 出xuất 來lai
當đương 以dĩ 三tam 車xa
隨tùy 汝nhữ 所sở 欲dục
今kim 正chánh 是thị 時thời
惟duy 垂thùy 給cấp 與dữ

'Xin hãy cho chúng con
Ba loại cỗ xe báu
Như trước đã hứa rằng
"Nếu các con ra khỏi
Cha sẽ cho ba xe
Tùy sở thích mong muốn"
Nay chính là lúc này
Xin hãy cho chúng con'

長trưởng 者giả 大đại 富phú
庫khố 藏tạng 眾chúng 多đa
金kim 銀ngân 琉lưu 璃ly
硨xa 磲cừ 瑪mã 瑙não
以dĩ 眾chúng 寶bảo 物vật
造tạo 諸chư 大đại 車xa
莊trang 校giáo 嚴nghiêm 飾sức
周chu 匝táp 欄lan 楯thuẫn
四tứ 面diện 懸huyền 鈴linh
金kim 繩thằng 交giao 絡lạc
真chân 珠châu 羅la 網võng
張trương 施thi 其kỳ 上thượng

Ông trưởng giả rất giàu
Có rất nhiều kho tàng
Nào vàng bạc lưu ly
Xa cừ và mã não
Dùng những báu vật đó
Tạo các cỗ xe lớn
Trang trí rất trang nghiêm
Có lan can xung quanh
Ở bốn phía treo chuông
Sợi dây vàng quấn quanh
Và lưới giăng trân châu
Giăng bủa ở trên ấy

金kim 華hoa 諸chư 瓔anh
處xứ 處xứ 垂thùy 下hạ
眾chúng 綵thải 雜tạp 飾sức
周chu 匝táp 圍vi 繞nhiễu

Hoa vàng các chuỗi ngọc
Lủng lẳng treo khắp nơi
Trang sức với nhiều màu
Trang trí treo xung quanh

柔nhu 軟nhuyễn 繒tăng 纊khoáng
以dĩ 為vi 茵nhân 蓐nhục
上thượng 妙diệu 細tế 氎điệp
價giá 直trực 千thiên 億ức
鮮tiên 白bạch 淨tịnh 潔khiết
以dĩ 覆phú 其kỳ 上thượng

Lụa êm bông gòn mềm
Dùng để làm gối đệm
Bao gối mịn thượng diệu
Trị giá cả ngàn ức
Trắng thanh tịnh lấp lánh
Lấy phủ ở trên chúng

有hữu 大đại 白bạch 牛ngưu
肥phì 壯tráng 多đa 力lực
形hình 體thể 姝xu 好hảo
以dĩ 駕giá 寶bảo 車xa
多đa 諸chư 儐tấn 從tùng
而nhi 侍thị 衛vệ 之chi
以dĩ 是thị 妙diệu 車xa
等đẳng 賜tứ 諸chư 子tử

Có con bò trắng lớn
Tròn trĩnh rất dũng mãnh
Thân hình nó đẹp đẽ
Được dùng kéo xe báu
Có rất nhiều kẻ hầu
Đi theo để hộ vệ
Xe vi diệu như thế
Bình đẳng cho các con

諸chư 子tử 是thị 時thời
歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược
乘thừa 是thị 寶bảo 車xa
遊du 於ư 四tứ 方phương
嬉hi 戲hí 快khoái 樂lạc
自tự 在tại 無vô 礙ngại

Lúc đó các đứa con
Lòng vui mừng hớn hở
Cưỡi cỗ xe báu này
Du hành ở bốn phương
Chúng rong chơi vui vẻ
Tự tại không chướng ngại

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
我ngã 亦diệc 如như 是thị
眾chúng 聖Thánh 中Trung 尊Tôn
世thế 間gian 之chi 父phụ

Phải biết Thu Lộ Tử
Ta cũng lại như vậy
Là chư Thánh Trung Tôn
Là cha của thế gian

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh
皆giai 是thị 吾ngô 子tử
深thâm 著trước 世thế 樂lạc
無vô 有hữu 慧tuệ 心tâm

Hết thảy các chúng sanh
Đều là con của Ta
Chìm đắm lạc thế gian
Và không có trí tuệ

三tam 界giới 無vô 安an
猶do 如như 火hỏa 宅trạch
眾chúng 苦khổ 充sung 滿mãn
甚thậm 可khả 怖bố 畏úy
常thường 有hữu 生sanh 老lão
病bệnh 死tử 憂ưu 患hoạn
如như 是thị 等đẳng 火hỏa
熾sí 然nhiên 不bất 息tức

Khắp ba cõi không an
Ví như căn nhà lửa
Lắm khổ ách đầy rẫy
Thật quả đáng sợ hãi
Luôn có hoạn nạn sầu
Của sanh già bệnh chết
Các thứ lửa như thế
Cháy hừng hực chẳng thôi

如Như 來Lai 已dĩ 離ly
三tam 界giới 火hỏa 宅trạch
寂tịch 然nhiên 閒nhàn 居cư
安an 處xử 林lâm 野dã

Như Lai đã lìa xa
Căn nhà lửa ba cõi
Tịch nhiên sống an nhàn
Nơi núi rừng đồng quê

今kim 此thử 三tam 界giới
皆giai 是thị 我ngã 有hữu
其kỳ 中trung 眾chúng 生sanh
悉tất 是thị 吾ngô 子tử

Bây giờ ba cõi đó
Đều là thuộc về Ta
Chúng sanh ở trong ấy
Chính là con của Ta

而nhi 今kim 此thử 處xứ
多đa 諸chư 患hoạn 難nạn
唯duy 我ngã 一nhất 人nhân
能năng 為vi 救cứu 護hộ

Nhưng giờ ở nơi này
Có rất nhiều hoạn nạn
Duy chỉ một mình Ta
Mới có thể cứu hộ

雖tuy 復phục 教giáo 詔chiếu
而nhi 不bất 信tín 受thọ
於ư 諸chư 欲dục 染nhiễm
貪tham 著trước 深thâm 故cố

Tuy chỉ dạy kỹ càng
Nhưng họ chẳng tín thọ
Do tham chấp quá nặng
Nơi mong muốn nhiễm ô

以dĩ 是thị 方phương 便tiện
為vi 說thuyết 三Tam 乘Thừa
令linh 諸chư 眾chúng 生sanh
知tri 三tam 界giới 苦khổ

Dùng các phương tiện này
Ta thuyết giảng Ba Thừa
Khiến cho các chúng sanh
Biết nỗi khổ ba cõi

開khai 示thị 演diễn 說thuyết
出xuất 世thế 間gian 道Đạo
是thị 諸chư 子tử 等đẳng
若nhược 心tâm 決quyết 定định
具cụ 足túc 三Tam 明Minh
及cập 六Lục 神Thần 通Thông
有hữu 得đắc 緣Duyên 覺Giác
不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát

Ta khai thị diễn nói
Phật Đạo xuất thế gian
Hết thảy các con đây
Nếu tâm tánh kiên định
Sẽ đầy đủ Ba Minh
Chứng đắc Sáu Thần Thông
Có người chứng Duyên Giác
Bồ-tát không thoái chuyển

汝nhữ 舍Xá 利Lợi 弗Phất
我ngã 為vì 眾chúng 生sanh
以dĩ 此thử 譬thí 喻dụ
說thuyết 一nhất 佛Phật 乘Thừa

Phải biết Thu Lộ Tử
Ta vì các chúng sanh
Mà dùng thí dụ này
Để nói một Phật Thừa

汝nhữ 等đẳng 若nhược 能năng
信tín 受thọ 是thị 語ngữ
一nhất 切thiết 皆giai 當đương
得đắc 成thành 佛Phật 道Đạo

Nếu các ông có thể
Tín thọ lời dạy đây
Vị lai tất cả đều
Sẽ được thành Phật Đạo

是thị 乘thừa 微vi 妙diệu
清thanh 淨tịnh 第đệ 一nhất
於ư 諸chư 世thế 間gian
為vi 無vô 有hữu 上thượng

Cỗ xe này vi diệu
Thanh tịnh tối đệ nhất
Ở trong khắp thế gian
Không gì cao quý hơn

佛Phật 所sở 悅duyệt 可khả
一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh
所sở 應ưng 稱xưng 讚tán
供cúng 養dường 禮lễ 拜bái

Là nơi Phật hoan hỷ
Hết thảy các chúng sanh
Đều phải nên xưng tán
Cúng dường và lễ bái

無vô 量lượng 億ức 千thiên
諸chư 力lực 解giải 脫thoát
禪thiền 定định 智trí 慧tuệ
及cập 佛Phật 餘dư 法Pháp
得đắc 如như 是thị 乘thừa

Vô lượng muôn ngàn ức
Các lực với giải thoát
Thiền định và trí tuệ
Cùng Pháp khác của Phật
Đắc ở thừa như vầy

令linh 諸chư 子tử 等đẳng
日nhật 夜dạ 劫kiếp 數số
常thường 得đắc 遊du 戲hí
與dữ 諸chư 菩Bồ 薩Tát
及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
乘thừa 此thử 寶bảo 乘thừa
直trực 至chí 道Đạo 場Tràng

Khiến tất cả con Ta
Ngày đêm nhiều số kiếp
Luôn du hí vui chơi
Với các vị Bồ-tát
Và Thanh Văn thánh chúng
Cưỡi lên thừa báu này
Thẳng tiến đến Đạo Tràng

以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên
十thập 方phương 諦đế 求cầu
更cánh 無vô 餘dư 乘thừa
除trừ 佛Phật 方phương 便tiện

Do bởi nhân duyên đó
Dù cầu khắp mười phương
Cũng không thừa nào khác
Duy trừ Phật phương tiện

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
汝nhữ 諸chư 人nhân 等đẳng
皆giai 是thị 吾ngô 子tử
我ngã 則tắc 是thị 父phụ

Phải biết Thu Lộ Tử
Tất cả các ông đây
Đều là con của Ta
Còn Ta chính là cha

汝nhữ 等đẳng 累lũy 劫kiếp
眾chúng 苦khổ 所sở 燒thiêu
我ngã 皆giai 濟tế 拔bạt
令linh 出xuất 三tam 界giới

Các ông từ nhiều kiếp
Gặp lắm khổ thiêu đốt
Và Ta đều cứu vớt
Dẫn ra khỏi ba cõi

我ngã 雖tuy 先tiên 說thuyết
汝nhữ 等đẳng 滅diệt 度độ
但đãn 盡tận 生sanh 死tử
而nhi 實thật 不bất 滅diệt
今kim 所sở 應ưng 作tác
唯duy 佛Phật 智trí 慧tuệ

Tuy trước đó Ta nói
Các ông đã diệt độ
Nhưng chỉ đoạn sanh tử
Đó không phải thật diệt
Bây giờ hãy nên cầu
Duy nhất trí của Phật

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát
於ư 是thị 眾chúng 中trung
能năng 一nhất 心tâm 聽thính
諸chư 佛Phật 實thật 法Pháp
諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn
雖tuy 以dĩ 方phương 便tiện
所sở 化hóa 眾chúng 生sanh
皆giai 是thị 菩Bồ 薩Tát

Nếu có Bồ-tát nào
Ở giữa đại chúng này
Có thể nhất tâm nghe
Chánh Pháp của chư Phật
Dù chư Phật Thế Tôn
Mặc dù dùng phương tiện
Nhưng chúng sanh giáo hóa
Họ đều là Bồ-tát

若nhược 人nhân 小tiểu 智trí
深thâm 著trước 愛ái 欲dục
為vì 此thử 等đẳng 故cố
說thuyết 於ư 苦Khổ 諦Đế
眾chúng 生sanh 心tâm 喜hỷ
得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
佛Phật 說thuyết 苦Khổ 諦Đế
真chân 實thật 無vô 異dị

Nếu những ai trí nhỏ
Chấp sâu nơi ái dục
Vì hạng người như thế
Ta thuyết giảng Khổ Đế
Chúng sanh tâm hoan hỷ
Được điều chưa từng có
Phật thuyết giảng Khổ Đế
Chân thật không sai khác

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh
不bất 知tri 苦khổ 本bổn
深thâm 著trước 苦khổ 因nhân
不bất 能năng 暫tạm 捨xả
為vì 是thị 等đẳng 故cố
方phương 便tiện 說thuyết 道Đạo
諸chư 苦khổ 所sở 因nhân
貪tham 欲dục 為vi 本bổn

Nếu có chúng sanh nào
Chẳng biết gốc của khổ
Chấp sâu nơi nhân khổ
Không thể chút tạm xả
Vì hạng người như thế
Phương tiện thuyết giảng Đạo
Nhân của tất cả khổ
Tham dục là cội gốc

若nhược 滅diệt 貪tham 欲dục
無vô 所sở 依y 止chỉ
滅diệt 盡tận 諸chư 苦khổ
名danh 第Đệ 三Tam 諦Đế

Nếu diệt trừ tham dục
Khổ không chỗ cậy nương
Diệt tận trừ các khổ
Gọi là Đế Thứ Ba

為vì 滅Diệt 諦Đế 故cố
修tu 行hành 於ư 道Đạo
離ly 諸chư 苦khổ 縛phược
名danh 得Đắc 解Giải 脫Thoát

Vì tu tập Diệt Đế
Họ thực hành Đạo Pháp
Rời các khổ ràng buộc
Gọi là Đắc Giải Thoát

是thị 人nhân 於ư 何hà
而nhi 得đắc 解giải 脫thoát
但đãn 離ly 虛hư 妄vọng
名danh 為vi 解giải 脫thoát
其kỳ 實thật 未vị 得đắc
一nhất 切thiết 解giải 脫thoát
佛Phật 說thuyết 是thị 人nhân
未vị 實thật 滅diệt 度độ
斯tư 人nhân 未vị 得đắc
無vô 上thượng 道Đạo 故cố
我ngã 意ý 不bất 欲dục
令linh 至chí 滅diệt 度độ

Họ đã từ điều gì
Mà có được giải thoát?
Chỉ rời xa hư vọng
Nên gọi là giải thoát
Kỳ thật còn chưa đắc
Pháp giải thoát tất cả
Phật nói những người ấy
Chưa phải thật diệt độ
Ta không có ý muốn
Dẫn họ đến diệt độ
Bởi vì họ vẫn chưa
Chứng đắc Đạo vô thượng

我ngã 為vi 法Pháp 王Vương
於ư 法pháp 自tự 在tại
安an 隱ẩn 眾chúng 生sanh
故cố 現hiện 於ư 世thế

Ta làm bậc Pháp Vương
Tự tại trong mọi pháp
An ổn các chúng sanh
Nên mới hiện ở đời

汝nhữ 舍Xá 利Lợi 弗Phất
我ngã 此thử 法pháp 印ấn
為vì 欲dục 利lợi 益ích
世thế 間gian 故cố 說thuyết
在tại 所sở 遊du 方phương
勿vật 妄vọng 宣tuyên 傳truyền

Phải biết Thu Lộ Tử
Pháp ấn này của Ta
Nói ra là vì muốn
Lợi ích cho thế gian
Du hành bất cứ đâu
Chớ hư vọng truyền dạy

若nhược 有hữu 聞văn 者giả
隨tùy 喜hỷ 頂đảnh 受thọ
當đương 知tri 是thị 人nhân
阿a 鞞bệ 跋bạt 致trí

Nếu như có ai nghe
Tùy hỷ và đảnh thọ
Ông phải biết người ấy
Là bậc không thoái chuyển

若nhược 有hữu 信tín 受thọ
此thử 經Kinh 法Pháp 者giả
是thị 人nhân 已dĩ 曾tằng
見kiến 過quá 去khứ 佛Phật
恭cung 敬kính 供cúng 養dường
亦diệc 聞văn 是thị 法Pháp

Nếu có ai tín thọ
Giáo Pháp trong Kinh này
Thì người ấy đã từng
Thấy chư Phật quá khứ
Cung kính với cúng dường
Và cũng nghe Pháp này

若nhược 人nhân 有hữu 能năng
信tín 汝nhữ 所sở 說thuyết
則tắc 為vi 見kiến 我ngã
亦diệc 見kiến 於ư 汝nhữ
及cập 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng
并tinh 諸chư 菩Bồ 薩Tát

Nếu ai như có thể
Tín thọ lời ông nói
Họ tất sẽ thấy Ta
Cũng như thấy ông đây
Cùng các vị Bhikṣu
Và với chư Bồ-tát

斯tư 法Pháp 華Hoa 經Kinh
為vì 深thâm 智trí 說thuyết
淺thiển 識thức 聞văn 之chi
迷mê 惑hoặc 不bất 解giải

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Giảng cho người trí sâu
Kẻ nông cạn khi nghe
Mê muội không tín giải

一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn
及cập 辟Bích 支Chi 佛Phật
於ư 此thử 經Kinh 中trung
力lực 所sở 不bất 及cập

Tất cả hàng Thanh Văn
Cùng với các Độc Giác
Nghĩa lý trong Kinh này
Sức họ không thể thọ

汝nhữ 舍Xá 利Lợi 弗Phất
尚thượng 於ư 此thử 經Kinh
以dĩ 信tín 得đắc 入nhập
況huống 餘dư 聲Thanh 聞Văn
其kỳ 餘dư 聲Thanh 聞Văn
信tín 佛Phật 語ngữ 故cố
隨tùy 順thuận 此thử 經Kinh
非phi 己kỷ 智trí 分phân

Phải biết Thu Lộ Tử
Ông đối với Kinh này
Do tín mới vào được
Huống nữa Thanh Văn khác
Hàng Thanh Văn khác đó
Do tín thọ lời Phật
Nên tùy thuận Kinh này
Nhưng trí họ không thấu

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất
憍kiêu 慢mạn 懈giải 怠đãi
計kế 我ngã 見kiến 者giả
莫mạc 說thuyết 此thử 經Kinh

Lại nữa Thu Lộ Tử
Kẻ kiêu mạn biếng lười
Tính toán thấy có ngã
Thì chớ giảng Kinh này

凡phàm 夫phu 淺thiển 識thức
深thâm 著trước 五ngũ 欲dục
聞văn 不bất 能năng 解giải
亦diệc 勿vật 為vi 說thuyết

Phàm phu trí nông cạn
Bám sâu nơi năm dục
Nghe nhưng không thể hiểu
Thì cũng đừng thuyết giảng

若nhược 人nhân 不bất 信tín
毀hủy 謗báng 此thử 經Kinh
則tắc 斷đoạn 一nhất 切thiết
世thế 間gian 佛Phật 種chủng

Nếu ai không tín tâm
Và hủy báng Kinh này
Tức sẽ đoạn tất cả
Thế gian Phật chủng tánh

或hoặc 復phục 顰tần 蹙túc
而nhi 懷hoài 疑nghi 惑hoặc
汝nhữ 當đương 聽thính 說thuyết
此thử 人nhân 罪tội 報báo

Hoặc lại buồn rười rượi
Họ nghi ngờ mê muội
Ông hãy nghe Ta nói
Tội báo của người này

若nhược 佛Phật 在tại 世thế
若nhược 滅diệt 度độ 後hậu
其kỳ 有hữu 誹phỉ 謗báng
如như 斯tư 經Kinh 典điển

Nếu Phật còn tại thế
Hoặc sau khi diệt độ
Nếu có ai phỉ báng
Các Kinh điển như vầy

見kiến 有hữu 讀độc 誦tụng
書thư 持trì 經Kinh 者giả
輕khinh 賤tiện 憎tăng 嫉tật
而nhi 懷hoài 結kết 恨hận

Họ thấy người đọc tụng
Thọ trì biên chép Kinh
Mà khinh khi ganh ghét
Rồi ôm lòng thù hận

此thử 人nhân 罪tội 報báo
汝nhữ 今kim 復phục 聽thính
其kỳ 人nhân 命mạng 終chung
入nhập 阿A 鼻Tị 獄Ngục
具cụ 足túc 一nhất 劫kiếp

Tội báo của kẻ đó
Ông nay nghe lần nữa
Khi người ấy mạng chung
Vào Địa ngục Vô Gián
Suốt cả đến một kiếp

劫kiếp 盡tận 更cánh 生sanh
如như 是thị 展triển 轉chuyển
至chí 無vô 數số 劫kiếp
從tùng 地địa 獄ngục 出xuất
當đương 墮đọa 畜súc 生sanh
若nhược 狗cẩu 野dã 干can
其kỳ 形hình 𩑔khô 瘦sấu
黧lê 黮đạm 疥giới 癩lại
人nhân 所sở 觸xúc 嬈nhiễu

Kiếp hết lại sanh tiếp
Họ triển chuyển như thế
Cho đến vô số kiếp
Khi ra khỏi địa ngục
Sẽ đọa làm bàng sanh
Như là chó dã can
Thân hình chúng gầy mòn
Đen xạm hủi ghẻ lở
Bị người xua đánh đuổi

又hựu 復phục 為vi 人nhân
之chi 所sở 惡ác 賤tiện
常thường 困khốn 飢cơ 渴khát
骨cốt 肉nhục 枯khô 竭kiệt

Lại khi được làm người
Thân hạ tiện xấu ác
Luôn khốn khổ đói khát
Gầy héo da bọc xương

生sanh 受thọ 楚sở 毒độc
死tử 被bị 瓦ngõa 石thạch
斷đoạn 佛Phật 種chủng 故cố
受thọ 斯tư 罪tội 報báo

Sống đau đớn trúng độc
Chết bị ngói đá vùi
Bởi đoạn Phật chủng tánh
Phải chịu tội báo này

若nhược 作tác 駱lạc 駝đà
或hoặc 生sanh 驢lư 中trung
身thân 常thường 負phụ 重trọng
加gia 諸chư 杖trượng 捶chúy
但đãn 念niệm 水thủy 草thảo
餘dư 無vô 所sở 知tri
謗báng 斯tư 經Kinh 故cố
獲hoạch 罪tội 如như 是thị

Nếu đọa làm lạc đà
Hoặc sanh trong bầy lừa
Thân luôn mang đồ nặng
Gậy đập bị roi quất
Chỉ nghĩ nước và cỏ
Ngoài ra không biết gì
Do hủy báng Kinh này
Nên gặp tội như thế

有hữu 作tác 野dã 干can
來lai 入nhập 聚tụ 落lạc
身thân 體thể 疥giới 癩lại
又hựu 無vô 一nhất 目mục
為vị 諸chư 童đồng 子tử
之chi 所sở 打đả 擲trịch

Có kẻ làm dã can
Chúng đi vào xóm làng
Thân thể đầy ghẻ lở
Lại mất đi một mắt
Còn bị bọn trẻ nít
Đánh đập lấy đá ném

受thọ 諸chư 苦khổ 痛thống
或hoặc 時thời 致trí 死tử
於ư 此thử 死tử 已dĩ
更cánh 受thọ 蟒mãng 身thân

Chịu mọi điều thống khổ
Cho đến chết mới thôi
Ở nơi đó chết rồi
Lại làm thân mãng xà

其kỳ 形hình 長trường 大đại
五ngũ 百bách 由do 旬tuần
聾lung 騃ngãi 無vô 足túc
宛uyển 轉chuyển 腹phúc 行hành

Thân nó to và dài
Năm trăm yojana [dô cha na]
Ngu ngốc điếc không chân
Uốn éo trườn bụng đi

為vị 諸chư 小tiểu 蟲trùng
之chi 所sở 咂táp 食thực
晝trú 夜dạ 受thọ 苦khổ
無vô 有hữu 休hưu 息tức
謗báng 斯tư 經Kinh 故cố
獲hoạch 罪tội 如như 是thị

Bị các loài trùng nhỏ
Chích táp rỉa ăn thịt
Thọ khổ suốt ngày đêm
Không lúc nào thôi nghỉ
Do hủy báng Kinh này
Nên gặp tội như thế

若nhược 得đắc 為vi 人nhân
諸chư 根căn 闇ám 鈍độn
矬tọa 陋lậu 攣luyến 躄tích
盲manh 聾lung 背bối 傴ủ
有hữu 所sở 言ngôn 說thuyết
人nhân 不bất 信tín 受thọ

Nếu được sanh làm người
Các căn lại ám độn
Lùn xấu què khập khiễng
Tai điếc mù gù lưng
Họ có nói điều chi
Thì chẳng ai tin gì

口khẩu 氣khí 常thường 臭xú
鬼quỷ 魅mị 所sở 著trước
貧bần 窮cùng 下hạ 賤tiện
為vị 人nhân 所sở 使sử

Hơi thở luôn hôi hám
Quỷ quái đột nhập thân
Bần cùng và hạ tiện
Họ bị người khác sai

多đa 病bệnh 痟tiêu 瘦sấu
無vô 所sở 依y 怙hộ
雖tuy 親thân 附phụ 人nhân
人nhân 不bất 在tại 意ý

Lắm bệnh gầy héo hon
Không chỗ nào tựa nương
Tuy thân cận nhờ người
Chẳng ai thèm để ý

若nhược 有hữu 所sở 得đắc
尋tầm 復phục 忘vong 失thất
若nhược 修tu 醫y 道đạo
順thuận 方phương 治trị 病bệnh
更cánh 增tăng 他tha 疾tật
或hoặc 復phục 致trí 死tử

Nếu họ được điều chi
Liền sẽ bị mất ngay
Nếu học về y thuật
Theo phương thuốc trị bệnh
Bệnh nhân càng trầm trọng
Hoặc còn hại chết luôn

若nhược 自tự 有hữu 病bệnh
無vô 人nhân 救cứu 療liệu
設thiết 服phục 良lương 藥dược
而nhi 復phục 增tăng 劇kịch

Nếu họ tự mắc bệnh
Không ai cứu chữa giùm
Dù có uống lương dược
Thì chỉ thêm kịch liệt

若nhược 他tha 反phản 逆nghịch
抄sao 劫kiếp 竊thiết 盜đạo
如như 是thị 等đẳng 罪tội
橫hoạnh 罹li 其kỳ 殃ương

Nếu gặp bọn giặc cướp
Họ sẽ bị cướp bóc
Người với tội như thế
Chuốc lấy tai ương đó

如như 斯tư 罪tội 人nhân
永vĩnh 不bất 見kiến 佛Phật
眾chúng 聖thánh 之chi 王vương
說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa

Những tội nhân như vậy
Vĩnh viễn chẳng thấy Phật
Bậc vua của chư thánh
Giáo hóa thuyết giảng Pháp

如như 斯tư 罪tội 人nhân
常thường 生sanh 難nạn 處xứ
狂cuồng 聾lung 心tâm 亂loạn
永vĩnh 不bất 聞văn 法Pháp

Những tội nhân như vậy
Luôn sanh chốn hoạn nạn
Tai điếc tâm điên cuồng
Vĩnh viễn chẳng nghe Pháp

於ư 無vô 數số 劫kiếp
如như 恒Hằng 河Hà 沙sa
生sanh 輒triếp 聾lung 瘂á
諸chư 根căn 不bất 具cụ
常thường 處xứ 地địa 獄ngục
如như 遊du 園viên 觀quán

Trải qua vô số kiếp
Nhiều như cát sông Hằng
Lúc sanh ra câm điếc
Các căn không hoàn chỉnh
Luôn sống ở địa ngục
Như dạo ở viên lâm

在tại 餘dư 惡ác 道đạo
如như 己kỷ 舍xá 宅trạch
駝đà 驢lư 豬trư 狗cẩu
是thị 其kỳ 行hành 處xứ
謗báng 斯tư 經Kinh 故cố
獲hoạch 罪tội 如như 是thị

Hoặc tại đường ác khác
Xem như nhà của họ
Lạc đà lừa heo chó
Là nơi họ tiến đến
Do hủy báng Kinh này
Nên gặp tội như thế

若nhược 得đắc 為vi 人nhân
聾lung 盲manh 瘖âm 瘂á
貧bần 窮cùng 諸chư 衰suy
以dĩ 自tự 莊trang 嚴nghiêm

Nếu được sanh làm người
Thì mù điếc câm ngọng
Nghèo mạt gia cảnh suy
Mà lấy để trang nghiêm

水thủy 腫thũng 乾can 痟tiêu
疥giới 癩lại 癰ung 疽thư
如như 是thị 等đẳng 病bệnh
以dĩ 為vi 衣y 服phục

Phù thũng thân khô héo
Ghẻ hủi bị ung thư
Các chứng bệnh như thế
Để mà làm y phục

身thân 常thường 臭xú 處xử
垢cấu 穢uế 不bất 淨tịnh
深thâm 著trước 我ngã 見kiến
增tăng 益ích 瞋sân 恚khuể

Thân luôn toát mùi hôi
Dơ bẩn thật bất tịnh
Chấp sâu thấy có ngã
Sân hận càng tăng trưởng

婬dâm 欲dục 熾sí 盛thịnh
不bất 擇trạch 禽cầm 獸thú
謗báng 斯tư 經Kinh 故cố
獲hoạch 罪tội 如như 是thị

Lòng dâm dục hẫy hừng
Chẳng khác gì cầm thú
Do hủy báng Kinh này
Nên gặp tội như thế

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
謗báng 斯tư 經Kinh 者giả
若nhược 說thuyết 其kỳ 罪tội
窮cùng 劫kiếp 不bất 盡tận

Phải biết Thu Lộ Tử
Ai hủy báng Kinh này
Nếu Ta nói tội họ
Trọn kiếp chẳng tận cùng

以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên
我ngã 故cố 語ngứ 汝nhữ
無vô 智trí 人nhân 中trung
莫mạc 說thuyết 此thử 經Kinh

Do bởi nhân duyên đó
Ta mới căn dặn ông
Chớ thuyết giảng Kinh này
Cho người không trí tuệ

若nhược 有hữu 利lợi 根căn
智trí 慧tuệ 明minh 了liễu
多đa 聞văn 強cường 識thức
求cầu 佛Phật 道Đạo 者giả
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu ai có lợi căn
Với trí tuệ sáng suốt
Học rộng trí nhớ dai
Và chí cầu Phật Đạo
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

若nhược 人nhân 曾tằng 見kiến
億ức 百bách 千thiên 佛Phật
植thực 諸chư 善thiện 本bổn
深thâm 心tâm 堅kiên 固cố
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu ai đã từng thấy
Trăm ngàn ức chư Phật
Gieo trồng mọi căn lành
Tâm kiên cố thâm sâu
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

若nhược 人nhân 精tinh 進tấn
常thường 修tu 慈từ 心tâm
不bất 惜tích 身thân 命mạng
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu có ai tinh tấn
Luôn tu tập lòng từ
Chẳng luyến tiếc thân mạng
Mới có thể thuyết giảng

若nhược 人nhân 恭cung 敬kính
無vô 有hữu 異dị 心tâm
離ly 諸chư 凡phàm 愚ngu
獨độc 處xử 山sơn 澤trạch
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu có ai cung kính
Không có tâm nào khác
Xa lìa kẻ ngu dốt
Một mình nơi núi đầm
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

又hựu 舍Xá 利Lợi 弗Phất
若nhược 見kiến 有hữu 人nhân
捨xả 惡ác 知tri 識thức
親thân 近cận 善thiện 友hữu
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Lại nữa Thu Lộ Tử
Nếu thấy có người nào
Rời bỏ kẻ xấu ác
Thân cận bạn bè tốt
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

若nhược 見kiến 佛Phật 子tử
持trì 戒giới 清thanh 潔khiết
如như 淨tịnh 明minh 珠châu
求cầu 大Đại 乘Thừa 經Kinh
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu thấy Phật tử nào
Trì giới luật thanh tịnh
Thanh tịnh như minh châu
Chí cầu Kinh Đại Thừa
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

若nhược 人nhân 無vô 瞋sân
質chất 直trực 柔nhu 軟nhuyễn
常thường 愍mẫn 一nhất 切thiết
恭cung 敬kính 諸chư 佛Phật
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu ai không sân hận
Chánh trực tâm nhu hòa
Luôn thương xót hết thảy
Và cung kính chư Phật
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

復phục 有hữu 佛Phật 子tử
於ư 大đại 眾chúng 中trung
以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm
種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên
譬thí 喻dụ 言ngôn 辭từ
說thuyết 法Pháp 無vô 礙ngại
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Lại có Phật tử nào
Ở giữa các đại chúng
Mà với tâm thanh tịnh
Dùng đủ mọi nhân duyên
Thí dụ và ngôn từ
Thuyết Pháp không chướng ngại
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu
為vì 一Nhất 切Thiết 智Trí
四tứ 方phương 求cầu 法Pháp
合hợp 掌chưởng 頂đảnh 受thọ
但đãn 樂nhạo 受thọ 持trì
大Đại 乘Thừa 經Kinh 典điển
乃nãi 至chí 不bất 受thọ
餘dư 經Kinh 一nhất 偈kệ
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu có Bhikṣu nào
Vì cầu Nhất Thiết Trí
Đi bốn phương cầu Pháp
Chắp tay và đảnh thọ
Chỉ yêu thích thọ trì
Các Kinh điển Đại Thừa
Cho đến chẳng thọ trì
Một bài kệ Kinh khác
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

如như 人nhân 至chí 心tâm
求cầu 佛Phật 舍xá 利lợi
如như 是thị 求cầu 經Kinh
得đắc 已dĩ 頂đảnh 受thọ
其kỳ 人nhân 不bất 復phục
志chí 求cầu 餘dư 經Kinh
亦diệc 未vị 曾tằng 念niệm
外ngoại 道đạo 典điển 籍tịch
如như 是thị 之chi 人nhân
乃nãi 可khả 為vi 說thuyết

Nếu ai tâm chí thành
Khẩn cầu Phật xá-lợi
Hoặc cầu Kinh như vầy
Khi được đội trên đầu
Người này sẽ chẳng còn
Mong muốn Kinh điển khác
Cũng chẳng bao giờ nghĩ
Sách điển của ngoại đạo
Thì những người như thế
Mới có thể thuyết giảng

告cáo 舍Xá 利Lợi 弗Phất
我ngã 說thuyết 是thị 相tướng
求cầu 佛Phật 道Đạo 者giả
窮cùng 劫kiếp 不bất 盡tận
如như 是thị 等đẳng 人nhân
則tắc 能năng 信tín 解giải
汝nhữ 當đương 為vi 說thuyết
妙Diệu 法Pháp 華Hoa 經Kinh

Phải biết Thu Lộ Tử
Ta nói đặc tướng này
Của người cầu Phật Đạo
Suốt kiếp cũng chẳng hết
Những hạng người như thế
Mới có thể tín giải
Thì ông hãy thuyết giảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa"

信Tín 解Giải 品Phẩm 第đệ 四tứ
Phẩm 4: Tín Giải


爾nhĩ 時thời 慧tuệ 命mạng 須Tu 菩Bồ 提Đề摩Ma 訶Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp摩Ma 訶Ha 目Mục 犍Kiền 連Liên從tùng 佛Phật 所sở 聞văn未vị 曾tằng 有hữu 法Pháp世Thế 尊Tôn 授thọ 舍Xá 利Lợi 弗Phất阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký發phát 希hy 有hữu 心tâm歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược
Lúc bấy giờ, khi Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam, và Tôn giả Đại Thải Thục Thị nghe được Pháp chưa từng có từ Đức Phật. Lại nghe được Thế Tôn thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho Tôn giả Thu Lộ Tử, các ngài cảm thấy rất hy hữu và trong lòng vui mừng hớn hở.

即tức 從tùng 座tòa 起khởi整chỉnh 衣y 服phục偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa一nhất 心tâm 合hợp 掌chưởng曲khúc 躬cung 恭cung 敬kính瞻chiêm 仰ngưỡng 尊tôn 顏nhan而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, vén áo lộ hở vai, gối phải quỳ sát đất, nhất tâm chắp tay, rồi cung kính cúi mình, chiêm ngưỡng tôn nhan, và thưa với Phật rằng:

我ngã 等đẳng 居cư 僧Tăng 之chi 首thủ年niên 並tịnh 朽hủ 邁mại自tự 謂vị 已dĩ 得đắc 涅Niết 槃Bàn無vô 所sở 堪kham 任nhậm不bất 復phục 進tiến 求cầu阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Thưa Thế Tôn! Ở trong hàng xuất gia, chúng con là những thượng thủ và có tuổi thọ cao thâm. Chúng con tự nghĩ rằng mình đã đắc tịch diệt và chẳng còn việc gì phải lo, nên lại không tiến cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

世Thế 尊Tôn 往vãng 昔tích說thuyết 法Pháp 既ký 久cửu我ngã 時thời 在tại 座tòa身thân 體thể 疲bì 懈giải但đãn 念niệm 空không無vô 相tướng無vô 作tác於ư 菩Bồ 薩Tát 法Pháp遊du 戲hí 神thần 通thông淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ成thành 就tựu 眾chúng 生sanh心tâm 不bất 喜hỷ 樂lạc
Thuở xưa khi Thế Tôn thuyết Pháp, tuy lúc đó chúng con cũng ngồi nghe nhưng thân thể mệt mỏi; chỉ niệm không, vô tướng, và vô nguyện. Đối với các Pháp của Bồ-tát, như là thần thông du hí, thanh tịnh Phật độ, và thành tựu chúng sanh thì lòng chẳng mấy vui thích.

所sở 以dĩ 者giả 何hà世Thế 尊Tôn 令linh 我ngã 等đẳng出xuất 於ư 三tam 界giới得đắc 涅Niết 槃Bàn 證chứng又hựu 今kim 我ngã 等đẳng年niên 已dĩ 朽hủ 邁mại於ư 佛Phật 教giáo 化hóa 菩Bồ 薩Tát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề不bất 生sanh 一nhất 念niệm好hiếu 樂nhạo 之chi 心tâm
Vì sao thế? Bởi Thế Tôn đã dẫn chúng con ra khỏi ba cõi để chứng đắc tịch diệt. Thêm nữa, giờ tuổi tác chúng con đã cao, nên khi nghe Phật giáo hóa Bồ-tát về Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì tâm chúng con chẳng hề sanh một niệm yêu mến.

我ngã 等đẳng 今kim 於ư 佛Phật 前tiền聞văn 授thọ 聲Thanh 聞Văn阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký心tâm 甚thậm 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu不bất 謂vị 於ư 今kim忽hốt 然nhiên 得đắc 聞văn希hy 有hữu 之chi 法Pháp深thâm 自tự 慶khánh 幸hạnh獲hoạch 大đại 善thiện 利lợi無vô 量lượng 珍trân 寶bảo不bất 求cầu 自tự 得đắc
Nay ở trước Phật, khi chúng con nghe Như Lai thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho hàng Thanh Văn, thì lòng vô cùng hoan hỷ và được điều chưa từng có. Chúng con chẳng thể nào tin rằng, nay lại bỗng hốt nhiên nghe được Pháp hy hữu này. Cõi lòng mừng rỡ khôn xiết và đạt được lợi ích lành. Đây ví như tự nhiên có vô lượng trân bảo mà chẳng cần phải mong cầu.

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 今kim 者giả樂nhạo 說thuyết 譬thí 喻dụ以dĩ 明minh 斯tư 義nghĩa
Thưa Thế Tôn! Bây giờ chúng con muốn nói một thí dụ để làm rõ nghĩa lý này.
譬thí 若nhược 有hữu 人nhân年niên 既ký 幼ấu 稚trĩ捨xả 父phụ 逃đào 逝thệ久cửu 住trú 他tha 國quốc或hoặc 十thập二nhị 十thập至chí 五ngũ 十thập 歲tuế年niên 既ký 長trưởng 大đại加gia 復phục 窮cùng 困khốn馳trì 騁sính 四tứ 方phương以dĩ 求cầu 衣y 食thực漸tiệm 漸tiệm 遊du 行hành遇ngộ 向hướng 本bổn 國quốc
Đây ví như có người lúc còn thơ ấu đã bỏ cha chạy trốn và lưu lạc rất lâu ở tha phương, hoặc 10, 20, hay cho đến 50 năm. Khi đã trưởng thành, cuộc sống càng thêm khốn đốn và phải long đong khắp nơi để tìm miếng cơm manh áo. Lần lần người ấy lang thang về cố hương.

其kỳ 父phụ 先tiên 來lai求cầu 子tử 不bất 得đắc中trung 止chỉ 一nhất 城thành其kỳ 家gia 大đại 富phú財tài 寶bảo 無vô 量lượng金kim銀ngân琉lưu 璃ly珊san 瑚hô琥hổ 珀phách玻pha 梨lê 珠châu 等đẳng其kỳ 諸chư 倉thương 庫khố悉tất 皆giai 盈doanh 溢dật多đa 有hữu 僮đồng 僕bộc臣thần 佐tá 吏lại 民dân象tượng 馬mã 車xa 乘thừa牛ngưu 羊dương 無vô 數số出xuất 入nhập 息tức 利lợi乃nãi 遍biến 他tha 國quốc商thương 估cổ 賈cổ 客khách亦diệc 甚thậm 眾chúng 多đa
Lúc trước cha của anh ta đã ra đi để tìm con, nhưng vẫn không sao gặp được. Thế rồi người cha đã dừng chân ở một thành nọ. Người cha rất giàu sang và trong nhà có vô lượng tài bảo, nào là vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, pha lê, trân châu, và những châu báu khác. Các kho chứa đều tràn ắp đồ vật. Lại có nhiều đầy tớ, quản gia, và người giúp việc, cùng voi ngựa xe cộ và vô số bò dê. Việc kinh doanh mang đến nhiều lợi nhuận và còn phát triển sang đến nước khác. Những thương gia và khách hàng cũng có rất nhiều.

時thời 貧bần 窮cùng 子tử遊du 諸chư 聚tụ 落lạc經kinh 歷lịch 國quốc 邑ấp遂toại 到đáo 其kỳ 父phụ所sở 止chỉ 之chi 城thành
Khi ấy cùng tử đi lang thang qua các xóm làng và thành ấp của các nước. Cuối cùng thì đi đến thành quách nơi cha anh đang ở.

父phụ 母mẫu 念niệm 子tử與dữ 子tử 離ly 別biệt五ngũ 十thập 餘dư 年niên而nhi 未vị 曾tằng 向hướng 人nhân說thuyết 如như 此thử 事sự但đãn 自tự 思tư 惟duy心tâm 懷hoài 悔hối 恨hận
Mặc dù phụ tử đã biệt ly hơn 50 năm, nhưng người cha luôn nhớ về con mình. Đối với việc này, ông chưa từng nói cho ai biết và chỉ ấp ủ một mình với lòng tràn đầy hối hận.


[Ông thầm nghĩ:]

自tự 念niệm 老lão 朽hủ多đa 有hữu 財tài 物vật金kim 銀ngân 珍trân 寶bảo倉thương 庫khố 盈doanh 溢dật無vô 有hữu 子tử 息tức一nhất 旦đán 終chung 沒một財tài 物vật 散tán 失thất無vô 所sở 委ủy 付phó
'Ta giờ đã già nua. Tuy có nhiều tài sản, vàng bạc trân bảo, và các kho chứa tràn ắp đồ vật, nhưng tiếc thay ta lại không có con. Một mai chết đi thì tài sản sẽ tiêu tan và chẳng ai thừa kế.'

是thị 以dĩ 殷ân 勤cần每mỗi 憶ức 其kỳ 子tử
Đây là tại sao mà người cha luôn tha thiết nhớ về con mình.

復phục 作tác 是thị 念niệm
Người cha lại nghĩ như vầy:

我ngã 若nhược 得đắc 子tử委ủy 付phó 財tài 物vật坦thản 然nhiên 快khoái 樂lạc無vô 復phục 憂ưu 慮lự
'Nếu gặp được đứa con, ta sẽ ủy phó tài vật cho nó. Như thế ta sẽ vui vẻ và không còn ưu lo gì nữa.'

世Thế 尊Tôn爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử傭dong 賃nhẫm 展triển 轉chuyển遇ngộ 到đáo 父phụ 舍xá住trụ 立lập 門môn 側trắc遙diêu 見kiến 其kỳ 父phụ踞cứ 師sư 子tử 床sàng寶bảo 幾kỷ 承thừa 足túc諸chư 婆Bà 羅La 門Môn剎sát 利lợi居cư 士sĩ皆giai 恭cung 敬kính 圍vi 繞nhiễu以dĩ 真chân 珠châu 瓔anh 珞lạc價giá 直trực 千thiên 萬vạn莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân吏lại 民dân 僮đồng 僕bộc手thủ 執chấp 白bạch 拂phất侍thị 立lập 左tả 右hữu覆phú 以dĩ 寶bảo 帳trướng垂thùy 諸chư 華hoa 幡phan香hương 水thủy 灑sái 地địa散tán 眾chúng 名danh 華hoa羅la 列liệt 寶bảo 物vật出xuất 內nội 取thủ 與dữ有hữu 如như 是thị 等đẳng種chủng 種chủng 嚴nghiêm 飾sức威uy 德đức 特đặc 尊tôn窮cùng 子tử 見kiến 父phụ有hữu 大đại 力lực 勢thế即tức 懷hoài 恐khủng 怖bố悔hối 來lai 至chí 此thử
Thưa Thế Tôn! Lúc bấy giờ cùng tử đi làm mướn hết chỗ này đến chỗ khác và bất chợt đến nhà của người cha. Đứng ở cổng, hắn từ xa trông thấy người cha ngồi chễm chệ trên giường sư tử và chân gác lên ghế báu. Các Phạm Chí, vua chúa, và cư sĩ đều cung kính vây quanh. Có chuỗi ngọc trân châu với trị giá bằng cả ngàn lượng vàng được trang nghiêm trên thân. Kẻ hầu người hạ cầm cây phất trần màu trắng và đứng hầu ở hai bên. Ở phía trên có màn báu phủ trùm và trên ấy treo hoa cùng cờ xí. Trên đất rưới nước hương và rải các thứ hoa quý hiếm. Báu vật được sắp thành hàng để ông kiểm duyệt. Với đủ mọi thứ trang nghiêm như thế, uy đức của người cha rất thù đặc và tôn quý. Khi thấy người cha có uy thế lớn, cùng tử liền kinh hãi và hối hận đã đến nơi đây.

竊thiết 作tác 是thị 念niệm
Hắn thầm nghĩ:

此thử 或hoặc 是thị 王vương或hoặc 是thị 王vương 等đẳng非phi 我ngã 傭dong 力lực得đắc 物vật 之chi 處xứ不bất 如như 往vãng 至chí 貧bần 里lý肆tứ 力lực 有hữu 地địa衣y 食thực 易dị 得đắc若nhược 久cửu 住trú 此thử或hoặc 見kiến 逼bức 迫bách強cưỡng 使sử 我ngã 作tác
'Đây chẳng lẽ là vua, hoặc là người ngang bằng với vua. Chỗ này không phải là nơi mà ta có thể làm mướn. Ta tốt hơn nên đi đến xóm nghèo. Ở đó sẽ có nơi mướn ta và dễ dàng kiếm sống. Nếu còn nán lại đây nữa thì ta sẽ có thể bị cưỡng bức đi làm khổ dịch.'

作tác 是thị 念niệm 已dĩ疾tật 走tẩu 而nhi 去khứ時thời 富phú 長trưởng 者giả於ư 師sư 子tử 座tòa見kiến 子tử 便tiện 識thức
Nghĩ như thế xong, hắn vội chạy đi. Khi ông trưởng giả giàu sang đang ngồi ở trên tòa sư tử đã thấy cùng tử, ông liền nhận ra đó là con mình.

心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ即tức 作tác 是thị 念niệm
Lòng ông vui mừng vô cùng và liền suy nghĩ rằng:

我ngã 財tài 物vật 庫khố 藏tạng今kim 有hữu 所sở 付phó我ngã 常thường 思tư 念niệm 此thử 子tử無vô 由do 見kiến 之chi而nhi 忽hốt 自tự 來lai甚thậm 適thích 我ngã 願nguyện我ngã 雖tuy 年niên 朽hủ猶do 故cố 貪tham 惜tích
'Bây giờ thì tài vật và kho tàng của ta đã có người giao phó. Ta luôn nhung nhớ đứa con này nhưng vẫn không sao thấy được. Bất chợt giờ nó tự đến, điều mong ước của ta sắp được mãn nguyện. Mặc dù ta đã già suy nhưng ta vẫn nhớ mong.'

即tức 遣khiển 傍bàng 人nhân急cấp 追truy 將tương 還hoàn爾nhĩ 時thời 使sứ 者giả疾tật 走tẩu 往vãng 捉tróc
Nghĩ vậy xong, người cha liền sai hạ nhân cấp tốc đuổi theo để dẫn hắn về. Khi ấy, các hạ nhân liền chạy nhanh đến bắt cùng tử.

窮cùng 子tử 驚kinh 愕ngạc稱xưng 怨oán 大đại 喚hoán
Cùng tử hốt hoảng và kêu la thảm thiết:

我ngã 不bất 相tương 犯phạm何hà 為vi 見kiến 捉tróc
'Tôi có phạm tội gì đâu mà sao lại bắt tôi?'

使sứ 者giả 執chấp 之chi 逾du 急cấp強cưỡng 牽khiên 將tương 還hoàn
Các hạ nhân lại càng cầm chặt hơn và lôi kéo hắn về.

于vu 時thời 窮cùng 子tử
Lúc đó cùng tử nghĩ rằng:

自tự 念niệm 無vô 罪tội而nhi 被bị 囚tù 執chấp此thử 必tất 定định 死tử
'Ta vốn vô tội mà giờ bị bắt giam, chắc ta phải chết mất.'

轉chuyển 更cánh 惶hoàng 怖bố悶muộn 絕tuyệt 躄tích 地địa
Khi ấy, cùng tử càng thêm kinh hoàng và té xỉu trên đất.

父phụ 遙diêu 見kiến 之chi而nhi 語ngứ 使sử 言ngôn
Người cha từ xa thấy thế nên ra lệnh các hạ nhân rằng:

不bất 須tu 此thử 人nhân勿vật 強cưỡng 將tương 來lai以dĩ 冷lãnh 水thủy 灑sái 面diện令linh 得đắc 醒tỉnh 悟ngộ莫mạc 復phục 與dữ 語ngữ
'Ta không cần người này nữa. Thôi đừng cưỡng bắt hắn tới đây. Hãy tạt nước lạnh lên mặt để khiến hắn tỉnh dậy và chớ nói thêm với hắn điều gì.'

所sở 以dĩ 者giả 何hà父phụ 知tri 其kỳ 子tử志chí 意ý 下hạ 劣liệt自tự 知tri 豪hào 貴quý為vi 子tử 所sở 難nan審thẩm 知tri 是thị 子tử而nhi 以dĩ 方phương 便tiện不bất 語ngứ 他tha 人nhân云vân 是thị 我ngã 子tử
Vì sao thế? Bởi người cha biết ý chí hạ liệt của con ông và biết rằng sự hào quý của chính mình sẽ làm cho con ông khó mà tin được. Khi đã biết chắc đó là con mình, ông dùng phương tiện và chẳng nói cho một ai biết rằng đó là con của ông.

使sứ 者giả 語ngứ 之chi
Khi ấy, các hạ nhân nói với cùng tử rằng:

我ngã 今kim 放phóng 汝nhữ隨tùy 意ý 所sở 趣thú
'Giờ ta phóng thích ngươi. Ngươi muốn đi đâu thì tùy ý.'

窮cùng 子tử 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu從tùng 地địa 而nhi 起khởi往vãng 至chí 貧bần 里lý以dĩ 求cầu 衣y 食thực
Cùng tử vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Hắn từ dưới đất đứng dậy, rồi đi đến xóm nghèo để tìm miếng cơm manh áo.

爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả將tương 欲dục 誘dụ 引dẫn 其kỳ 子tử而nhi 設thiết 方phương 便tiện密mật 遣khiển 二nhị 人nhân形hình 色sắc 憔tiều 悴tụy無vô 威uy 德đức 者giả
Lúc bấy giờ ông trưởng giả vì muốn dẫn dụ con mình nên liền lập phương tiện. Ông bí mật sai hai người với dáng vẻ tiều tụy và chẳng có uy đức gì.


[Ông nói với họ rằng:]

汝nhữ 可khả 詣nghệ 彼bỉ徐từ 語ngữ 窮cùng 子tử
'Các người hãy đi đến chỗ của kẻ bần cùng kia, rồi từ tốn bảo hắn rằng:

此thử 有hữu 作tác 處xứ倍bội 與dữ 汝nhữ 直trực
"Có nơi này làm việc và sẽ kiếm được gấp hai lần tiền công mà anh đang làm."

窮cùng 子tử 若nhược 許hứa將tương 來lai 使sử 作tác
Nếu kẻ bần cùng đó đồng ý, các người hãy dẫn về làm việc.

若nhược 言ngôn欲dục 何hà 所sở 作tác便tiện 可khả 語ngữ 之chi
Nếu hỏi sẽ làm công việc gì thì bảo rằng:

雇cố 汝nhữ 除trừ 糞phẩn我ngã 等đẳng 二nhị 人nhân亦diệc 共cộng 汝nhữ 作tác
"Anh được mướn về đổ phân. Hai chúng tôi cũng sẽ cùng với anh làm việc."'

時thời 二nhị 使sử 人nhân即tức 求cầu 窮cùng 子tử既ký 已dĩ 得đắc 之chi具cụ 陳trần 上thượng 事sự
Lúc ấy, hai hạ nhân liền đi tìm cùng tử. Khi đã gặp, họ tường trình sự việc như trên.'

爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử先tiên 取thủ 其kỳ 價giá尋tầm 與dữ 除trừ 糞phẩn其kỳ 父phụ 見kiến 子tử愍mẫn 而nhi 怪quái 之chi
Lúc bấy giờ cùng tử nhận trước tiền công rồi cùng họ đổ phân. Khi người cha thấy con mình, lòng thương cảm thắm thiết.

又hựu 以dĩ 他tha 日nhật於ư 窗song 牖dũ 中trung遙diêu 見kiến 子tử 身thân羸luy 瘦sấu 憔tiều 悴tụy糞phẩn 土thổ 塵trần 坌bộn污ô 穢uế 不bất 淨tịnh即tức 脫thoát 瓔anh 珞lạc細tế 軟nhuyễn 上thượng 服phục嚴nghiêm 飾sức 之chi 具cụ更canh 著trước 麤thô 弊tệ垢cấu 膩nị 之chi 衣y塵trần 土thổ 坌bộn 身thân右hữu 手thủ 執chấp 持trì除trừ 糞phẩn 之chi 器khí
Lại một ngày khác, nhìn qua khung cửa sổ, ông trưởng giả từ xa thấy con mình gầy gò héo hon, phân ô uế và bụi bặm bất tịnh dính trên thân. Thấy vậy, ông liền cởi xuống chuỗi ngọc, y phục mềm mại, và đồ trang sức. Rồi thay vào áo vải thô, rách rưới, và dơ bẩn. Lại trét bùn đất lên thân và tay phải cầm cái xẻng xúc phân.

狀trạng 有hữu 所sở 畏úy語ngứ 諸chư 作tác 人nhân
Với dáng vẻ ghê rợn, ông bảo các người làm rằng:

汝nhữ 等đẳng 勤cần 作tác勿vật 得đắc 懈giải 息tức
'Các người hãy siêng làm việc và chớ có lười biếng.'

以dĩ 方phương 便tiện 故cố得đắc 近cận 其kỳ 子tử
Nhờ bằng vào cách này, người cha đã gần gũi được với đứa con.

後hậu 復phục 告cáo 言ngôn
Về sau trong một dịp nọ, ông nói với cùng tử rằng:

咄đốt 男nam 子tử汝nhữ 常thường 此thử 作tác勿vật 復phục 餘dư 去khứ當đương 加gia 汝nhữ 價giá諸chư 有hữu 所sở 須tu盆bồn 器khí 米mễ 麵miến鹽diêm 醋thố 之chi 屬thuộc莫mạc 自tự 疑nghi 難nan亦diệc 有hữu 老lão 弊tệ 使sử 人nhân須tu 者giả 相tương 給cấp好hảo 自tự 安an 意ý我ngã 如như 汝nhữ 父phụ勿vật 復phục 憂ưu 慮lự
'Chàng thanh niên! Cậu hãy làm việc luôn ở đây và đừng đi nơi khác nữa. Tôi sẽ tăng lương cho cậu. Mọi thứ cậu cần, như là: xoong nồi, gạo, bột, muối, giấm, hay những vật dụng khác. Cậu chớ lo nghĩ thêm về việc này mà làm khổ chính mình. Tôi cũng có một người đầy tớ già xấu, nếu cậu cần tôi sẽ cấp cho. Cậu hãy an lòng đi. Giờ tôi như người cha của cậu. Vậy cậu đừng lo lắng thêm gì nữa.

所sở 以dĩ 者giả 何hà我ngã 年niên 老lão 大đại而nhi 汝nhữ 少thiếu 壯tráng汝nhữ 常thường 作tác 時thời無vô 有hữu 欺khi 怠đãi瞋sân 恨hận 怨oán 言ngôn都đô 不bất 見kiến 汝nhữ有hữu 此thử 諸chư 惡ác如như 餘dư 作tác 人nhân自tự 今kim 已dĩ 後hậu如như 所sở 生sanh 子tử
Vì sao thế? Bởi tôi đã rất già mà cậu thì trẻ trung tráng kiện. Ở mọi lúc làm việc, cậu chưa hề khi nào lừa dối, lười biếng, giận dữ, hay có lời than oán. Tôi chưa từng khi nào thấy cậu phạm các việc ác như mấy kẻ khác. Từ nay về sau, tôi sẽ xem cậu như là con của tôi.'

即tức 時thời 長trưởng 者giả更canh 與dữ 作tác 字tự名danh 之chi 為vi 兒nhi爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử雖tuy 欣hân 此thử 遇ngộ猶do 故cố 自tự 謂vị客khách 作tác 賤tiện 人nhân由do 是thị 之chi 故cố於ư 二nhị 十thập 年niên 中trung常thường 令linh 除trừ 糞phẩn過quá 是thị 已dĩ 後hậu心tâm 相tương 體thể 信tín入nhập 出xuất 無vô 難nan然nhiên 其kỳ 所sở 止chỉ猶do 在tại 本bổn 處xứ
Rồi thì ông trưởng giả liền đặt tên và gọi cùng tử là con của mình. Dù khi ấy cùng tử vui mừng khôn xiết đối với việc này, nhưng vẫn tự cho mình như kẻ làm hạ tiện ở ngoài. Cho nên suốt 20 năm, hắn vẫn luôn đi đổ phân. Sau thời gian đó, hắn đã bắt đầu có lòng tin tưởng và khi ra vào không còn ái ngại nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn ở chỗ cũ như lúc trước.

世Thế 尊Tôn爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả 有hữu 疾tật自tự 知tri 將tương 死tử 不bất 久cửu
Thưa Thế Tôn! Lúc bấy giờ ông trưởng giả lâm bệnh và tự biết không bao lâu nữa thì sẽ chết.

語ngứ 窮cùng 子tử 言ngôn
Thế nên ông nói với cùng tử rằng:

我ngã 今kim 多đa 有hữu金kim 銀ngân 珍trân 寶bảo倉thương 庫khố 盈doanh 溢dật其kỳ 中trung 多đa 少thiểu所sở 應ưng 取thủ 與dữ汝nhữ 悉tất 知tri 之chi我ngã 心tâm 如như 是thị當đương 體thể 此thử 意ý
'Hiện tại cha có rất nhiều vàng bạc trân bảo và các kho chứa tràn ắp đồ vật. Con nên biết tường tận số lượng và khoản thu chi của chúng. Đó là điều mà cha đang ấp ủ trong lòng và hy vọng rằng con sẽ lãnh hội được ý này.

所sở 以dĩ 者giả 何hà今kim 我ngã 與dữ 汝nhữ便tiện 為vi 不bất 異dị宜nghi 加gia 用dụng 心tâm無vô 令linh 漏lậu 失thất
Vì sao thế? Bởi giờ giữa cha và con không có gì xa lạ. Con phải nên thận trọng hơn nữa và đừng để mất mát thứ gì.'

爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử即tức 受thọ 教giáo 敕sắc領lãnh 知tri 眾chúng 物vật金kim 銀ngân 珍trân 寶bảo及cập 諸chư 庫khố 藏tạng而nhi 無vô 希hy 取thủ一nhất 餐xan 之chi 意ý然nhiên 其kỳ 所sở 止chỉ故cố 在tại 本bổn 處xứ下hạ 劣liệt 之chi 心tâm亦diệc 未vị 能năng 捨xả
Lúc bấy giờ cùng tử liền vâng lời dạy bảo và quản lý tất cả tài vật, vàng bạc trân bảo, cùng các kho tàng. Tuy nhiên, hắn không hề khởi ý niệm chiếm giữ dù nhỏ như một bữa ăn. Hắn vẫn tiếp tục ở chỗ cũ và cũng chưa có thể bỏ đi tâm tưởng thấp kém.

復phục 經kinh 少thiểu 時thời父phụ 知tri 子tử 意ý漸tiệm 以dĩ 通thông 泰thái成thành 就tựu 大đại 志chí自tự 鄙bỉ 先tiên 心tâm臨lâm 欲dục 終chung 時thời而nhi 命mạng 其kỳ 子tử并tinh 會hội 親thân 族tộc國quốc 王vương 大đại 臣thần剎sát 利lợi 居cư 士sĩ
Ít lâu sau, người cha biết tâm ý con mình đã dần dần thông thái, thành tựu đại chí, và khinh bỉ cách suy nghĩ của chính mình lúc trước. Khi sắp gần mạng chung, ông bảo con mình triệu tập thân bằng quyến thuộc, quốc vương, đại thần, vua chúa, và hàng cư sĩ.

皆giai 悉tất 已dĩ 集tập即tức 自tự 宣tuyên 言ngôn
Khi tất cả đều đã tập họp đông đủ, ông liền nói với họ rằng:

諸chư 君quân 當đương 知tri此thử 是thị 我ngã 子tử我ngã 之chi 所sở 生sanh於ư 某mỗ 城thành 中trung捨xả 吾ngô 逃đào 走tẩu竛linh 竮binh 辛tân 苦khổ五ngũ 十thập 餘dư 年niên其kỳ 本bổn 字tự 某mỗ我ngã 名danh 某mỗ 甲giáp昔tích 在tại 本bổn 城thành懷hoài 憂ưu 推thôi 覓mịch忽hốt 於ư 此thử 間gian遇ngộ 會hội 得đắc 之chi此thử 實thật 我ngã 子tử我ngã 實thật 其kỳ 父phụ今kim 我ngã 所sở 有hữu一nhất 切thiết 財tài 物vật皆giai 是thị 子tử 有hữu先tiên 所sở 出xuất 內nội是thị 子tử 所sở 知tri
'Tất cả các vị nên biết đây là con của tôi, do chính tôi sanh ra. Tại một thành nọ cách đây 50 năm, nó bỏ tôi mà chạy trốn, lưu lạc nơi tha phương, và chịu nhiều khốn khổ. Con tôi lúc xưa tên là, còn tên của tôi là vậy đó. Tại một thành nọ trên quê hương xưa, tôi đã bôn ba đi tìm. Bỗng ở tại xứ này, tôi đã tìm được. Đây đích thật là con tôi và tôi thật sự là cha của nó. Bây giờ, tất cả tài sản của tôi đều sẽ thuộc về con tôi. Mọi việc làm ăn trong ngoài của gia tộc, giờ đây con tôi cũng đã biết.'

世Thế 尊Tôn是thị 時thời 窮cùng 子tử聞văn 父phụ 此thử 言ngôn即tức 大đại 歡hoan 喜hỷ得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
Thưa Thế Tôn! Khi nghe lời nói như thế từ người cha, cùng tử liền vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có.

而nhi 作tác 是thị 念niệm
Rồi hắn suy nghĩ rằng:

我ngã 本bổn 無vô 心tâm有hữu 所sở 希hy 求cầu今kim 此thử 寶bảo 藏tạng自tự 然nhiên 而nhi 至chí
'Lòng ta vốn không có một ý niệm mong cầu, nhưng giờ thì kho tàng này tự nhiên đến.'

世Thế 尊Tôn大đại 富phú 長trưởng 者giả則tắc 是thị 如Như 來Lai我ngã 等đẳng 皆giai 似tự 佛Phật 子tử如Như 來Lai 常thường 說thuyết我ngã 等đẳng 為vi 子tử
Thưa Thế Tôn! Ông đại phú trưởng giả tức là Như Lai. Chúng con đều là hàng Phật tử, và Như Lai cũng luôn bảo rằng chúng con là con của Ngài.
世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 以dĩ 三tam 苦khổ 故cố於ư 生sanh 死tử 中trung受thọ 諸chư 熱nhiệt 惱não迷mê 惑hoặc 無vô 知tri樂nhạo 著trước 小tiểu 法Pháp
Thưa Thế Tôn! Do bởi ba thứ khổ, nên chúng con ở trong sanh tử phải thọ các khổ não bức bách, mê muội vô tri, ưa thích và chấp trước nơi Pháp nhỏ.

今kim 日nhật 世Thế 尊Tôn令linh 我ngã 等đẳng 思tư 惟duy蠲quyên 除trừ 諸chư 法pháp戲hí 論luận 之chi 糞phẩn我ngã 等đẳng 於ư 中trung勤cần 加gia 精tinh 進tấn得đắc 至chí 涅Niết 槃Bàn一nhất 日nhật 之chi 價giá
Hôm nay Thế Tôn đã khiến chúng con khởi tâm tư duy để trừ sạch thứ phân hí luận của các pháp. Chúng con ở trong Phật Pháp đã chuyên cần tinh tấn và kiếm được một ngày tiền lương của tịch diệt.

既ký 得đắc 此thử 已dĩ心tâm 大đại 歡hoan 喜hỷ自tự 以dĩ 為vi 足túc便tiện 自tự 謂vị 言ngôn
Khi đã có được, tâm sanh đại hoan hỷ, trong lòng mãn nguyện mà liền tự bảo rằng:

於ư 佛Phật 法Pháp 中trung勤cần 精tinh 進tấn 故cố所sở 得đắc 弘hoằng 多đa
'Do bởi chuyên cần tinh tấn nên điều chúng ta đạt được ở trong Phật Pháp thật quả là nhiều.'

然nhiên 世Thế 尊Tôn 先tiên 知tri 我ngã 等đẳng心tâm 著trước 弊tệ 欲dục樂nhạo 於ư 小tiểu 法Pháp便tiện 見kiến 縱túng 捨xả不bất 為vi 分phân 別biệt
Tuy nhiên, Thế Tôn đã biết trước tâm chúng con tham chấp vào điều mong muốn thấp kém và ưa thích nơi Pháp nhỏ, nên vẫn để chúng con tự đi con đường của mình và đã không chỉ rõ rằng:

汝nhữ 等đẳng 當đương 有hữu如Như 來Lai 知tri 見kiến寶bảo 藏tạng 之chi 分phần
'Các ông đều sẽ có một phần trong bảo tạng của Như Lai tri kiến.'

世Thế 尊Tôn 以dĩ 方phương 便tiện 力lực說thuyết 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ我ngã 等đẳng 從tùng 佛Phật得đắc 涅Niết 槃Bàn 一nhất 日nhật 之chi 價giá以dĩ 為vi 大đại 得đắc於ư 此thử 大Đại 乘Thừa無vô 有hữu 志chí 求cầu我ngã 等đẳng 又hựu 因nhân如Như 來Lai 智trí 慧tuệ為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát開khai 示thị 演diễn 說thuyết而nhi 自tự 於ư 此thử無vô 有hữu 志chí 願nguyện
Thế Tôn dùng sức phương tiện để thuyết giảng trí tuệ của Như Lai. Chúng con tu học từ Đức Phật và kiếm được một ngày tiền lương của tịch diệt, rồi cho là đã được lợi ích lớn, nên ở trong Pháp Đại Thừa này không có tâm tha thiết cầu mong. Thêm nữa, nhân do chúng con biết rằng trí tuệ của Như Lai là để khai thị diễn nói cho chư Bồ-tát. Thế nên đối với Pháp này, chúng con không có lòng khát ngưỡng.

所sở 以dĩ 者giả 何hà佛Phật 知tri 我ngã 等đẳng心tâm 樂nhạo 小tiểu 法Pháp以dĩ 方phương 便tiện 力lực隨tùy 我ngã 等đẳng 說thuyết而nhi 我ngã 等đẳng 不bất 知tri真chân 是thị 佛Phật 子tử今kim 我ngã 等đẳng 方phương 知tri 世Thế 尊Tôn於ư 佛Phật 智trí 慧tuệ無vô 所sở 吝lận 惜tích
Vì sao thế? Bởi Phật biết tâm chúng con ưa thích Pháp nhỏ, nên đã dùng sức phương tiện mà tùy nghi thuyết giảng. Thế nhưng chúng con đã không biết rằng mình thật sự là con của Phật. Nay chúng con mới tỏ ngộ ra rằng, Thế Tôn không hề bỏn xẻn đối với trí tuệ của Phật.

所sở 以dĩ 者giả 何hà我ngã 等đẳng 昔tích 來lai真chân 是thị 佛Phật 子tử而nhi 但đãn 樂nhạo 小tiểu 法Pháp若nhược 我ngã 等đẳng 有hữu樂nhạo 大đại 之chi 心tâm佛Phật 則tắc 為vì 我ngã說thuyết 大Đại 乘Thừa 法Pháp於ư 此thử 經Kinh 中trung唯duy 說thuyết 一Nhất 乘Thừa而nhi 昔tích 於ư 菩Bồ 薩Tát 前tiền毀hủy 呰tử 聲Thanh 聞Văn樂nhạo 小tiểu 法Pháp 者giả然nhiên 佛Phật 實thật 以dĩ大Đại 乘Thừa 教giáo 化hóa
Vì sao thế? Bởi từ xưa đến nay, chúng con đích thật là con của Phật. Thế nhưng chúng con chỉ ưa thích Pháp nhỏ. Nếu chúng con có tâm yêu mến Pháp lớn, Đức Phật tất sẽ thuyết Pháp Đại Thừa. Ở trong Kinh này duy chỉ nói Nhất Thừa. Xưa kia ở giữa chư Bồ-tát, Thế Tôn đã khiển trách những vị Thanh Văn ưa thích nơi Pháp nhỏ, nhưng thật ra Phật đang dùng Đại Thừa để giáo hóa họ.

是thị 故cố 我ngã 等đẳng說thuyết 本bổn 無vô 心tâm有hữu 所sở 希hy 求cầu今kim 法Pháp 王Vương 大đại 寶bảo自tự 然nhiên 而nhi 至chí如như 佛Phật 子tử 所sở應ưng 得đắc 者giả皆giai 已dĩ 得đắc 之chi
Vì vậy chúng con mới nói rằng, lòng chúng con vốn không có một ý niệm mong cầu điều chi, nhưng giờ thì đại bảo tạng của Pháp Vương tự nhiên đến. Đây là điều mà người Phật tử nên được, giờ thì chúng con đều đã được."
爾nhĩ 時thời 摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Tôn giả Đại Ẩm Quang muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

我ngã 等đẳng 今kim 日nhật
聞văn 佛Phật 音âm 教giáo
歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược
得đắc 未vị 曾tằng 有hữu

"Ngày hôm nay chúng con
Nghe tiếng Phật dạy bảo
Vui mừng lòng hớn hở
Được điều chưa từng có

佛Phật 說thuyết 聲Thanh 聞Văn
當đương 得đắc 作tác 佛Phật
無vô 上thượng 寶bảo 聚tụ
不bất 求cầu 自tự 得đắc

Phật nói hàng Thanh Văn
Sẽ được thành Phật Đạo
Có vô lượng trân bảo
Không cầu mà tự được

譬thí 如như 童đồng 子tử
幼ấu 稚trĩ 無vô 識thức
捨xả 父phụ 逃đào 逝thệ
遠viễn 到đáo 他tha 土thổ
周chu 流lưu 諸chư 國quốc
五ngũ 十thập 餘dư 年niên

Ví như đứa trẻ nít
Bồng bột tánh non dại
Bỏ cha chạy trốn đi
Đến tận nơi tha phương
Lang thang qua các nước
Suốt hơn năm mươi năm

其kỳ 父phụ 憂ưu 念niệm
四tứ 方phương 推thôi 求cầu
求cầu 之chi 既ký 疲bì
頓đốn 止chỉ 一nhất 城thành
造tạo 立lập 舍xá 宅trạch
五ngũ 欲dục 自tự 娛ngu

Người cha buồn lo nhớ
Bôn ba tìm khắp nơi
Đến khi đã mệt mỏi
Dừng nghỉ ở thành nọ
Rồi xây dựng nhà cửa
Có năm dục vui sướng

其kỳ 家gia 巨cự 富phú
多đa 諸chư 金kim 銀ngân
硨xa 磲cừ 瑪mã 瑙não
真chân 珠châu 琉lưu 璃ly

Nhà rộng lớn giàu sang
Nhiều vàng bạc trân bảo
Xa cừ với mã não
Trân châu ngọc lưu ly

象tượng 馬mã 牛ngưu 羊dương
輦liễn 輿dư 車xa 乘thừa
田điền 業nghiệp 僮đồng 僕bộc
人nhân 民dân 眾chúng 多đa

Nào voi ngựa bò dê
Kiệu xe kẻ đón đưa
Tôi tớ người nông phu
Cùng dân chúng rất đông

出xuất 入nhập 息tức 利lợi
乃nãi 遍biến 他tha 國quốc
商thương 估cổ 賈cổ 人nhân
無vô 處xứ 不bất 有hữu

Kinh doanh mang lợi nhuận
Phát triển sang nước khác
Thương gia và khách hàng
Không nơi nào chẳng có

千thiên 萬vạn 億ức 眾chúng
圍vi 繞nhiễu 恭cung 敬kính
常thường 為vi 王vương 者giả
之chi 所sở 愛ái 念niệm
群quần 臣thần 豪hào 族tộc
皆giai 共cộng 宗tông 重trọng

Ngàn vạn ức dân chúng
Họ cung kính vây quanh
Lại có hàng vua chúa
Luôn nhớ thương mến mộ
Quần thần hàng quý tộc
Thảy đều đồng tôn trọng

以dĩ 諸chư 緣duyên 故cố
往vãng 來lai 者giả 眾chúng
豪hào 富phú 如như 是thị
有hữu 大đại 力lực 勢thế

Do các nhân duyên này
Người vãng lai rất nhiều
Sang giàu như thế ấy
Và có uy thế lớn

而nhi 年niên 朽hủ 邁mại
益ích 憂ưu 念niệm 子tử
夙túc 夜dạ 惟duy 念niệm

Nhưng ông đã già nua
Lòng nhớ con tha thiết
Ngày đêm nghĩ như vầy

死tử 時thời 將tương 至chí
癡si 子tử 捨xả 我ngã
五ngũ 十thập 餘dư 年niên
庫khố 藏tạng 諸chư 物vật
當đương 如như 之chi 何hà

'Ta sắp phải ra đi
Con dại đã bỏ ta
Hơn năm mươi năm qua
Kho tàng các tài bảo
Phải xử lý thế nào?'

爾nhĩ 時thời 窮cùng 子tử
求cầu 索sách 衣y 食thực
從tùng 邑ấp 至chí 邑ấp
從tùng 國quốc 至chí 國quốc

Khi ấy kẻ cùng tử
Tìm miếng cơm manh áo
Thôn này đến thôn khác
Nước này đến nước khác

或hoặc 有hữu 所sở 得đắc
或hoặc 無vô 所sở 得đắc
飢cơ 餓ngạ 羸luy 瘦sấu
體thể 生sanh 瘡sang 癬tiển

Hoặc đôi lúc có ăn
Hoặc đôi lúc chẳng có
Đói khát thân gầy mòn
Mình mẩy sanh mụn nhọt

漸tiệm 次thứ 經kinh 歷lịch
到đáo 父phụ 住trú 城thành
傭dong 賃nhẫm 展triển 轉chuyển
遂toại 至chí 父phụ 舍xá

Lần lần đi lang thang
Đến thành cha anh ở
Triển chuyển để làm mướn
Cuối cùng đến nhà cha

爾nhĩ 時thời 長trưởng 者giả
於ư 其kỳ 門môn 內nội
施thi 大đại 寶bảo 帳trướng
處xử 師sư 子tử 座tòa
眷quyến 屬thuộc 圍vi 繞nhiễu
諸chư 人nhân 侍thị 衛vệ

Lúc đó ông trưởng giả
Ở bên trong cổng nhà
Có màn báu bao phủ
Ngồi trên tòa sư tử
Hàng quyến thuộc vây quanh
Kẻ hầu người hộ vệ

或hoặc 有hữu 計kế 算toán
金kim 銀ngân 寶bảo 物vật
出xuất 內nội 財tài 產sản
注chú 記ký 券khoán 疏sơ

Hoặc có người tính đếm
Vàng bạc các vật báu
Tài sản trong với ngoài
Biên ghi vào sổ sách

窮cùng 子tử 見kiến 父phụ
豪hào 貴quý 尊tôn 嚴nghiêm
謂vị 是thị 國quốc 王vương
若nhược 國quốc 王vương 等đẳng

Khi cùng tử thấy cha
Hào quý thật tôn nghiêm
'Đây chẳng lẽ là vua
Hoặc ngang bằng với vua?'

驚kinh 怖bố 自tự 怪quái
何hà 故cố 至chí 此thử

Kinh sợ rồi tự trách
'Tại sao đến nơi này?'

覆phúc 自tự 念niệm 言ngôn
我ngã 若nhược 久cửu 住trú
或hoặc 見kiến 逼bức 迫bách
強cưỡng 驅khu 使sử 作tác

Lại tự suy nghĩ rằng
'Nếu ta còn ở đây
Có thể bị cưỡng bức
Bắt đi làm khổ dịch'

思tư 惟duy 是thị 已dĩ
馳trì 走tẩu 而nhi 去khứ
借tá 問vấn 貧bần 里lý
欲dục 往vãng 傭dong 作tác

Khi đã nghĩ như thế
Liền vội bỏ chạy đi
Đến xóm nghèo rong hỏi
Và muốn được làm mướn

長trưởng 者giả 是thị 時thời
在tại 師sư 子tử 座tòa
遙diêu 見kiến 其kỳ 子tử
默mặc 而nhi 識thức 之chi

Khi đó ông trưởng giả
Ngồi trên tòa sư tử
Từ xa thấy cùng tử
Liền nhận ra con mình

即tức 敕sắc 使sứ 者giả
追truy 捉tróc 將tương 來lai
窮cùng 子tử 驚kinh 喚hoán
迷mê 悶muộn 躄tích 地địa

Tức khắc sai hạ nhân
Đuổi theo dẫn hắn về
Cùng tử kêu hốt hoảng
Té xỉu ngay trên đất

是thị 人nhân 執chấp 我ngã
必tất 當đương 見kiến 殺sát
何hà 用dụng 衣y 食thực
使sử 我ngã 至chí 此thử

'Những kẻ này bắt ta
Chắc ta sẽ phải chết
Vì miếng cơm manh áo
Sao lại đến nơi đây?'

長trưởng 者giả 知tri 子tử
愚ngu 癡si 狹hiệp 劣liệt
不bất 信tín 我ngã 言ngôn
不bất 信tín 是thị 父phụ

Ông trưởng giả biết con
Ngu si ý hạ liệt
'Sẽ không tin lời ta
Không tin mình là cha'

即tức 以dĩ 方phương 便tiện
更canh 遣khiển 餘dư 人nhân
眇miễu 目mục 矬tọa 陋lậu
無vô 威uy 德đức 者giả

Liền dùng sức phương tiện
Sai các hạ nhân khác
Mù một mắt lùn xấu
Không có uy đức gì

汝nhữ 可khả 語ngứ 之chi
云vân 當đương 相tương 雇cố
除trừ 諸chư 糞phẩn 穢uế
倍bội 與dữ 汝nhữ 價giá

Các người nói với hắn
'Có nơi này làm việc
Dọn dẹp đổ phân dơ
Gấp hai tiền anh làm'

窮cùng 子tử 聞văn 之chi
歡hoan 喜hỷ 隨tùy 來lai
為vi 除trừ 糞phẩn 穢uế
淨tịnh 諸chư 房phòng 舍xá

Khi cùng tử nghe xong
Vui vẻ đi theo về
Rồi đổ phân ô uế
Quét dọn các phòng xá

長trưởng 者giả 於ư 牖dũ
常thường 見kiến 其kỳ 子tử
念niệm 子tử 愚ngu 劣liệt
樂nhạo 為vi 鄙bỉ 事sự

Nhìn qua khung cửa sổ
Ông trưởng giả thấy con
Ý hạ liệt ngu si
Ưa thích làm việc kia

於ư 是thị 長trưởng 者giả
著trước 弊tệ 垢cấu 衣y
執chấp 除trừ 糞phẩn 器khí
往vãng 到đáo 子tử 所sở

Khi ấy ông trưởng giả
Mặc áo dơ thô xấu
Tay cầm xẻng xúc phân
Đi đến chỗ con ông

方phương 便tiện 附phụ 近cận
語ngữ 令linh 勤cần 作tác
既ký 益ích 汝nhữ 價giá
并tinh 塗đồ 足túc 油du
飲ẩm 食thực 充sung 足túc
薦tiến 席tịch 厚hậu 煖noãn

Nhờ phương tiện gần gũi
Ông bảo 'hãy siêng làm
Sẽ tăng cậu tiền lương
Cho cậu dầu thoa chân
Đầy đủ đồ uống ăn
Và giường nệm êm ấm'

如như 是thị 苦khổ 言ngôn
汝nhữ 當đương 勤cần 作tác
又hựu 以dĩ 軟nhuyễn 語ngữ
若nhược 如như 我ngã 子tử

Ông nói cứng rắn rằng
'Cậu phải siêng làm việc'
Lại từ tốn bảo rằng
'Cậu như con của tôi'

長trưởng 者giả 有hữu 智trí
漸tiệm 令linh 入nhập 出xuất
經kinh 二nhị 十thập 年niên
執chấp 作tác 家gia 事sự

Ông trưởng giả có trí
Dần dần cho ra vào
Trải qua hai mươi năm
Quản lý công việc nhà

示thị 其kỳ 金kim 銀ngân
真chân 珠châu 玻pha 梨lê
諸chư 物vật 出xuất 入nhập
皆giai 使sử 令linh 知tri

Chỉ nơi cất vàng bạc
Trân châu và pha lê
Thu chi của mọi việc
Khiến cùng tử đều biết

猶do 處xứ 門môn 外ngoại
止chỉ 宿túc 草thảo 庵am
自tự 念niệm 貧bần 事sự
我ngã 無vô 此thử 物vật

Nhưng hắn vẫn ở ngoài
Sống trong căn nhà lá
Tự nghĩ mình bần cùng
'Không vật nào của ta'

父phụ 知tri 子tử 心tâm
漸tiệm 已dĩ 廣quảng 大đại
欲dục 與dữ 財tài 物vật
即tức 聚tụ 親thân 族tộc

Người cha biết lòng con
Dần dần đã rộng lớn
Muốn cho con tài vật
Liền tụ họp thân tộc

國quốc 王vương 大đại 臣thần
剎sát 利lợi 居cư 士sĩ
於ư 此thử 大đại 眾chúng
說thuyết 是thị 我ngã 子tử

Gồm có các quốc vương
Đại thần và cư sĩ
Ở giữa đại chúng ấy
Nói đây là con tôi

捨xả 我ngã 他tha 行hành
經kinh 五ngũ 十thập 歲tuế
自tự 見kiến 子tử 來lai
已dĩ 二nhị 十thập 年niên

Bỏ tôi đi nơi khác
Trải qua năm mươi năm
Nay thấy nó tự đến
Hai mươi năm ở đây

昔tích 於ư 某mỗ 城thành
而nhi 失thất 是thị 子tử
周chu 行hành 求cầu 索sách
遂toại 來lai 至chí 此thử

Xưa ở một thành nọ
Tôi mất đứa con này
Bôn ba khắp nơi tìm
Cuối cùng đến nơi đây

凡phàm 我ngã 所sở 有hữu
舍xá 宅trạch 人nhân 民dân
悉tất 以dĩ 付phó 之chi
恣tứ 其kỳ 所sở 用dụng

Mọi thứ của tôi có
Nào nhà cửa hạ nhân
Thảy phó chúc cho nó
Tùy ý mà sử dụng

子tử 念niệm 昔tích 貧bần
志chí 意ý 下hạ 劣liệt
今kim 於ư 父phụ 所sở
大đại 獲hoạch 珍trân 寶bảo

Cùng tử nghĩ xưa nghèo
Ý chí lại hạ liệt
Nhưng nay ở chỗ cha
Có được trân bảo quý

并tinh 及cập 舍xá 宅trạch
一nhất 切thiết 財tài 物vật
甚thậm 大đại 歡hoan 喜hỷ
得đắc 未vị 曾tằng 有hữu

Cùng nhà cao cửa rộng
Và hết thảy tài vật
Lòng vui mừng khôn xiết
Được điều chưa từng có

佛Phật 亦diệc 如như 是thị
知tri 我ngã 樂nhạo 小tiểu
未vị 曾tằng 說thuyết 言ngôn
汝nhữ 等đẳng 作tác 佛Phật

Phật cũng lại như vậy
Biết chúng con thích nhỏ
Nên chưa hề nói rằng
'Các ông sẽ thành Phật'

而nhi 說thuyết 我ngã 等đẳng
得đắc 諸chư 無vô 漏lậu
成thành 就tựu 小Tiểu 乘Thừa
聲Thanh 聞Văn 弟đệ 子tử

Mà chỉ bảo chúng con
Chứng đắc các vô lậu
Thành tựu nơi Nhị Thừa
Là Thanh Văn đệ tử

佛Phật 敕sắc 我ngã 等đẳng
說thuyết 最tối 上thượng 道Đạo
修tu 習tập 此thử 者giả
當đương 得đắc 成thành 佛Phật

Phật giáo sắc chúng con
Thuyết giảng Đạo tối thượng
Những ai tu tập đó
Sẽ được thành Phật Đạo

我ngã 承thừa 佛Phật 教giáo
為vì 大đại 菩Bồ 薩Tát
以dĩ 諸chư 因nhân 緣duyên
種chủng 種chủng 譬thí 喻dụ
若nhược 干can 言ngôn 辭từ
說thuyết 無vô 上thượng 道Đạo

Chúng con vâng Phật dạy
Vì chư đại Bồ-tát
Dùng những việc nhân duyên
Cùng đủ mọi thí dụ
Lời nói với ngôn từ
Để giảng Đạo vô thượng

諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng
從tùng 我ngã 聞văn 法Pháp
日nhật 夜dạ 思tư 惟duy
精tinh 勤cần 修tu 習tập

Khi các Phật tử đó
Nghe Pháp từ chúng con
Rồi ngày đêm tư duy
Tinh cần gắng tu tập

是thị 時thời 諸chư 佛Phật
即tức 授thọ 其kỳ 記ký
汝nhữ 於ư 來lai 世thế
當đương 得đắc 作tác 佛Phật

Giữa lúc ấy chư Phật
Liền thọ ký cho họ
'Ông vào đời vị lai
Sẽ được thành Phật Đạo'

一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật
祕bí 藏tạng 之chi 法Pháp
但đãn 為vì 菩Bồ 薩Tát
演diễn 其kỳ 實thật 事sự
而nhi 不bất 為vì 我ngã
說thuyết 斯tư 真chân 要yếu

Pháp này là bí tạng
Của tất cả chư Phật
Chỉ dành cho Bồ-tát
Diễn nói sự thật này
Không phải vì chúng con
Mà nói Chánh Pháp yếu

如như 彼bỉ 窮cùng 子tử
得đắc 近cận 其kỳ 父phụ
雖tuy 知tri 諸chư 物vật
心tâm 不bất 希hy 取thủ

Như kẻ cùng tử kia
Được gần gũi cạnh cha
Tuy biết các tài vật
Lòng chẳng mong chiếm giữ

我ngã 等đẳng 雖tuy 說thuyết
佛Phật 法Pháp 寶bảo 藏tạng
自tự 無vô 志chí 願nguyện
亦diệc 復phục 如như 是thị

Đây cũng lại như vậy
Chúng con dù thuyết giảng
Phật Pháp bảo tạng mầu
Nhưng không chí nguyện cầu

我ngã 等đẳng 內nội 滅diệt
自tự 謂vị 為vi 足túc
唯duy 了liễu 此thử 事sự
更cánh 無vô 餘dư 事sự

Chúng con đắc nội diệt
Tự cho đã đủ rồi
Khi việc đó đã xong
Chẳng làm thêm việc gì

我ngã 等đẳng 若nhược 聞văn
淨tịnh 佛Phật 國quốc 土độ
教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh
都đô 無vô 欣hân 樂nhạo

Cho dù chúng con nghe
Thanh tịnh cõi Phật độ
Giáo hóa độ chúng sanh
Nhưng đều không vui thích

所sở 以dĩ 者giả 何hà
一nhất 切thiết 諸chư 法pháp
皆giai 悉tất 空không 寂tịch
無vô 生sanh 無vô 滅diệt

Bởi vì nguyên nhân gì?
Hết thảy tất cả pháp
Thảy đều vốn không tịch
Chẳng sanh cũng chẳng diệt

無vô 大đại 無vô 小tiểu
無vô 漏lậu 無vô 為vi
如như 是thị 思tư 惟duy
不bất 生sanh 喜hỷ 樂lạc

Chẳng lớn cũng chẳng nhỏ
Vô lậu cũng vô vi
Khi tư duy như thế
Chẳng sanh niệm an vui

我ngã 等đẳng 長trường 夜dạ
於ư 佛Phật 智trí 慧tuệ
無vô 貪tham 無vô 著trước
無vô 復phục 志chí 願nguyện

Chúng con suốt đêm dài
Đối với trí của Phật
Không tham cũng không chấp
Lại cũng không khát ngưỡng

而nhi 自tự 於ư 法Pháp
謂vị 是thị 究cứu 竟cánh
我ngã 等đẳng 長trường 夜dạ
修tu 習tập 空không 法pháp

Nhưng lại đối với Pháp
Tự cho đã cứu cánh
Chúng con suốt đêm dài
Chỉ tu tập không pháp

得đắc 脫thoát 三tam 界giới
苦khổ 惱não 之chi 患hoạn
住trụ 最tối 後hậu 身thân
有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn

Chứng đắc thoát ba cõi
Lìa khổ não hoạn nạn
Trụ ở thân cuối cùng
Nơi Hữu Dư Tịch Diệt

佛Phật 所sở 教giáo 化hóa
得đắc 道Đạo 不bất 虛hư
則tắc 為vi 已dĩ 得đắc
報báo 佛Phật 之chi 恩ân

Tu tập lời Phật dạy
Đắc Đạo thật chẳng hư
Liền cho đã chứng đắc
Đền đáp ân của Phật

我ngã 等đẳng 雖tuy 為vì
諸chư 佛Phật 子tử 等đẳng
說thuyết 菩Bồ 薩Tát 法Pháp
以dĩ 求cầu 佛Phật 道Đạo

Mặc dù tuy chúng con
Vì các hàng Phật tử
Thuyết giảng Pháp Bồ-tát
Để họ cầu Phật Đạo

而nhi 於ư 是thị 法Pháp
永vĩnh 無vô 願nguyện 樂nhạo
導Đạo 師Sư 見kiến 捨xả
觀quán 我ngã 心tâm 故cố
初sơ 不bất 勸khuyến 進tấn
說thuyết 有hữu 實thật 利lợi

Nhưng đối với Pháp này
Chưa bao giờ yêu mến
Do quán tâm chúng con
Đạo Sư vẫn để yên
Lúc đầu chẳng khuyến khích
Nói lợi ích chân thật

如như 富phú 長trưởng 者giả
知tri 子tử 志chí 劣liệt
以dĩ 方phương 便tiện 力lực
柔nhu 伏phục 其kỳ 心tâm
然nhiên 後hậu 乃nãi 付phó
一nhất 切thiết 財tài 物vật

Như trưởng giả giàu nọ
Biết con chí thấp hèn
Nên dùng sức phương tiện
Điều phục tâm tánh con
Sau đó mới phó thác
Hết thảy mọi tài vật

佛Phật 亦diệc 如như 是thị
現hiện 希hy 有hữu 事sự
知tri 樂nhạo 小tiểu 者giả
以dĩ 方phương 便tiện 力lực
調điều 伏phục 其kỳ 心tâm
乃nãi 教giáo 大đại 智trí

Phật cũng lại như vậy
Thị hiện việc hiếm có
Biết những ai thích nhỏ
Liền dùng sức phương tiện
Điều phục tâm ý họ
Rồi mới dạy đại trí

我ngã 等đẳng 今kim 日nhật
得đắc 未vị 曾tằng 有hữu
非phi 先tiên 所sở 望vọng
而nhi 今kim 自tự 得đắc
如như 彼bỉ 窮cùng 子tử
得đắc 無vô 量lượng 寶bảo

Ngày hôm nay chúng con
Được điều chưa từng có
Trước đó chẳng cầu mong
Mà nay tự chứng đắc
Như kẻ cùng tử kia
Được vô lượng trân bảo

世Thế 尊Tôn 我ngã 今kim
得đắc 道Đạo 得đắc 果Quả
於ư 無vô 漏lậu 法Pháp
得đắc 清thanh 淨tịnh 眼nhãn

Thế Tôn nay chúng con
Đắc Đạo hay đắc Quả
Ở trong Pháp vô lậu
Đắc Pháp nhãn thanh tịnh

我ngã 等đẳng 長trường 夜dạ
持trì 佛Phật 淨tịnh 戒giới
始thỉ 於ư 今kim 日nhật
得đắc 其kỳ 果quả 報báo

Chúng con suốt đêm dài
Nghiêm trì Phật tịnh giới
Mãi cho đến hôm nay
Mới được quả báo này

法Pháp 王Vương 法Pháp 中trung
久cửu 修tu 梵Phạm 行hành
今kim 得đắc 無vô 漏lậu
無vô 上thượng 大đại 果quả

Trong Pháp của Pháp Vương
Từ lâu tu tịnh hành
Bây giờ được vô lậu
Vô thượng quả báo lớn

我ngã 等đẳng 今kim 者giả
真chân 是thị 聲Thanh 聞Văn
以dĩ 佛Phật 道Đạo 聲thanh
令linh 一nhất 切thiết 聞văn

Ngày hôm nay chúng con
Là Thanh Văn chân chánh
Dùng âm thanh Phật Đạo
Khiến tất cả nghe hay

我ngã 等đẳng 今kim 者giả
真chân 阿A 羅La 漢Hán
於ư 諸chư 世thế 間gian
天thiên 人nhân 魔ma 梵Phạm
普phổ 於ư 其kỳ 中trung
應ưng 受thọ 供cúng 養dường

Ngày hôm nay chúng con
Bậc Ưng Cúng Chân Nhân
Ở trong các thế gian
Giữa trời người ma Phạm
Ở khắp nơi trong ấy
Xứng tiếp thọ cúng dường

世Thế 尊Tôn 大đại 恩ân
以dĩ 希hy 有hữu 事sự
憐lân 愍mẫn 教giáo 化hóa
利lợi 益ích 我ngã 等đẳng
無vô 量lượng 億ức 劫kiếp
誰thùy 能năng 報báo 者giả

Đại ân của Thế Tôn
Dùng việc hy hữu này
Xót thương giáo hóa độ
Làm lợi ích chúng con
Suốt vô lượng ức kiếp
Ai có thể báo đáp?

手thủ 足túc 供cung 給cấp
頭đầu 頂đảnh 禮lễ 敬kính
一nhất 切thiết 供cúng 養dường
皆giai 不bất 能năng 報báo

Dù bố thí tay chân
Đầu đảnh lễ cung kính
Tất cả mọi cúng dường
Đều chẳng thể đáp đền

若nhược 以dĩ 頂đảnh 戴đái
兩lưỡng 肩kiên 荷hà 負phụ
於ư 恒Hằng 沙sa 劫kiếp
盡tận 心tâm 恭cung 敬kính

Nếu để Ngài trên đầu
Hoặc vác lên hai vai
Trải qua Hằng sa kiếp
Lòng hết mực cung kính

又hựu 以dĩ 美mỹ 饍thiện
無vô 量lượng 寶bảo 衣y
及cập 諸chư 臥ngọa 具cụ
種chủng 種chủng 湯thang 藥dược

Lại dùng món ngon lạ
Vô lượng y phục báu
Cùng tất cả giường nệm
Và muôn loại thuốc thang

牛Ngưu 頭Đầu 栴chiên 檀đàn
及cập 諸chư 珍trân 寶bảo
以dĩ 起khởi 塔tháp 廟miếu
寶bảo 衣y 布bố 地địa

Hương đàn núi Ngưu Đầu
Cùng với các trân bảo
Mà xây chùa dựng tháp
Y báu trải làm đất

如như 斯tư 等đẳng 事sự
以dĩ 用dụng 供cúng 養dường
於ư 恒Hằng 沙sa 劫kiếp
亦diệc 不bất 能năng 報báo

Các việc như thế ấy
Để làm việc cúng dường
Suốt cả Hằng sa kiếp
Cũng chẳng thể đáp đền

諸chư 佛Phật 希hy 有hữu
無vô 量lượng 無vô 邊biên
不bất 可khả 思tư 議nghị
大đại 神thần 通thông 力lực

Chư Phật rất hy hữu
Có vô lượng vô biên
Có chẳng thể nghĩ bàn
Sức thần thông quảng đại

無vô 漏lậu 無vô 為vi
諸chư 法pháp 之chi 王vương
能năng 為vì 下hạ 劣liệt
忍nhẫn 于vu 斯tư 事sự

Được vô lậu vô vi
Là vua của các pháp
Khéo vì kẻ thấp kém
Nhẫn chịu làm việc này

取thủ 相tướng 凡phàm 夫phu
隨tùy 宜nghi 為vì 說thuyết
諸chư 佛Phật 於ư 法pháp
得đắc 最tối 自tự 在tại

Phàm phu chấp nơi tướng
Ngài tùy nghi thuyết giảng
Chư Phật ở các pháp
Được tự tại tột cùng

知tri 諸chư 眾chúng 生sanh
種chủng 種chủng 欲dục 樂lạc
及cập 其kỳ 志chí 力lực
隨tùy 所sở 堪kham 任nhậm

Biết rõ các chúng sanh
Mọi dục lạc điều vui
Cùng ý chí nguyện lực
Tùy khả năng lãnh thọ

以dĩ 無vô 量lượng 喻dụ
而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp
隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh
宿túc 世thế 善thiện 根căn

Dùng vô lượng thí dụ
Để thuyết Pháp cho họ
Tùy theo mỗi chúng sanh
Thiện căn ở đời trước

又hựu 知tri 成thành 熟thục
未vị 成thành 熟thục 者giả
種chủng 種chủng 籌trù 量lượng
分phân 別biệt 知tri 已dĩ
於ư 一Nhất 乘Thừa 道Đạo
隨tùy 宜nghi 說thuyết 三tam

Lại biết ai thành thục
Ai còn chưa thành thục
Muôn sự việc như thế
Phân biệt biết rõ ràng
Ở trong Đạo Nhất Thừa
Tùy nghi nói có ba"

妙Diệu 法Pháp 蓮Liên 華Hoa 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ♦ Hết quyển 2

姚Diêu 秦Tần 龜Quy 茲Tư 法Pháp 師Sư 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đồng Thọ (344-413)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 28/2/2012 ◊ Dịch nghĩa: 28/2/2012 ◊ Cập nhật: 24/10/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
yojana: dô cha na
Đang dùng phương ngữ: BắcNam