Kinh-100-Danh-Hieu-cua-Chu-Phat
1. 2021-04-19Lê văn khá xin hoi
xin hỏi đầu đêm là mấy giờ giữa đêm và cuối đêm là giờ nào

2. 2017-01-31Nhật Trí
Cháu rất thích kinh này và đang lạy một ngày ba thời ạ, cháu cám ơn chú Nguyên Thuận đã dịch và lưu bố rộng rãi, kính chúc chú vạn sự an lành và hồi hướng về Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA