Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
ENAAA
» Bản Text Học của Thần Chú 

Các em PHẢI học bản thần chú này ở đây và hãy đọc theo phần chú ngữ với âm tiếng Việt là được. Bản học ở đây là phần chú ngữ với âm tiếng Việt được phiên âm trực tiếp từ âm tiếng Phạn, chứ không phải âm Hán Việt.

🎥Xuân Duật