大Đại 方Phương 等Đẳng 如Như 來Lai 藏Tạng 經Kinh

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung寶Bảo 月Nguyệt 講Giảng 堂Đường栴Chiên 檀Đàn 重Trùng 閣Các成thành 佛Phật 十thập 年niên與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng百bách 千thiên 人nhân 俱câu菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát六lục 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa皆giai 悉tất 成thành 就tựu大đại 精tinh 進tấn 力lực已dĩ 曾tằng 供cúng 養dường百bách 千thiên 億ức 那na 由do 他tha 諸chư 佛Phật皆giai 悉tất 能năng 轉chuyển不bất 退thoái 法Pháp 輪luân若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh聞văn 其kỳ 名danh 者giả於ư 無vô 上thượng 道Đạo終chung 不bất 退thoái 轉chuyển

其kỳ 名danh 曰viết

法Pháp 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát師Sư 子Tử 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát調Điều 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát妙Diệu 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát月Nguyệt 光Quang 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát滿Mãn 月Nguyệt 菩Bồ 薩Tát勇Dũng 猛Mãnh 菩Bồ 薩Tát無Vô 量Lượng 勇Dũng 菩Bồ 薩Tát無Vô 邊Biên 勇Dũng 菩Bồ 薩Tát超Siêu 三Tam 界Giới 菩Bồ 薩Tát觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát香Hương 象Tượng 菩Bồ 薩Tát香Hương 上Thượng 菩Bồ 薩Tát香Hương 上Thượng 首Thủ 菩Bồ 薩Tát首Thủ 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát日Nhật 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát幢Tràng 相Tướng 菩Bồ 薩Tát大Đại 幢Tràng 相Tướng 菩Bồ 薩Tát離Ly 垢Cấu 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát無Vô 邊Biên 光Quang 菩Bồ 薩Tát放Phóng 光Quang 菩Bồ 薩Tát離Ly 垢Cấu 光Quang 菩Bồ 薩Tát喜Hỷ 王Vương 菩Bồ 薩Tát常Thường 喜Hỷ 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 手Thủ 菩Bồ 薩Tát虛Hư 空Không 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát離Ly 憍Kiêu 慢Mạn 菩Bồ 薩Tát須Tu 彌Di 山Sơn 菩Bồ 薩Tát光Quang 德Đức 王Vương 菩Bồ 薩Tát總Tổng 持Trì 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát總Tổng 持Trì 菩Bồ 薩Tát滅Diệt 眾Chúng 病Bệnh 菩Bồ 薩Tát療Liệu 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 病Bệnh 菩Bồ 薩Tát歡Hoan 喜Hỷ 念Niệm 菩Bồ 薩Tát饜Yếm 意Ý 菩Bồ 薩Tát常Thường 饜Yếm 菩Bồ 薩Tát普Phổ 照Chiếu 菩Bồ 薩Tát月Nguyệt 明Minh 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát轉Chuyển 女Nữ 身Thân 菩Bồ 薩Tát大Đại 雷Lôi 音Âm 菩Bồ 薩Tát導Đạo 師Sư 菩Bồ 薩Tát不Bất 虛Hư 見Kiến 菩Bồ 薩Tát一Nhất 切Thiết 法Pháp 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát

如như 是thị 等đẳng 六lục 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát從tùng 無vô 量lượng 佛Phật 剎sát與dữ 無vô 央ương 數số天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già 俱câu悉tất 皆giai 來lai 集tập尊tôn 重trọng 供cúng 養dường

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn於ư 栴Chiên 檀Đàn 重Trùng 閣Các正chánh 坐tọa 三tam 昧muội而nhi 現hiện 神thần 變biến有hữu 千thiên 葉diệp 蓮liên 華hoa大đại 如như 車xa 輪luân其kỳ 數số 無vô 量lượng色sắc 香hương 具cụ 足túc而nhi 未vị 開khai 敷phu一nhất 切thiết 花hoa 內nội皆giai 有hữu 化hóa 佛Phật上thượng 昇thăng 虛hư 空không彌di 覆phú 世thế 界giới猶do 如như 寶bảo 帳trướng一nhất 一nhất 蓮liên 花hoa放phóng 無vô 量lượng 光quang一nhất 切thiết 蓮liên 花hoa同đồng 時thời 舒thư 榮vinh佛Phật 神thần 力lực 故cố須tu 臾du 之chi 間gian皆giai 悉tất 萎nuy 變biến其kỳ 諸chư 花hoa 內nội一nhất 切thiết 化hóa 佛Phật結kết 跏già 趺phu 坐tọa各các 放phóng 無vô 數số百bách 千thiên 光quang 明minh於ư 時thời 此thử 剎sát莊trang 嚴nghiêm 殊thù 特đặc一nhất 切thiết 大đại 眾chúng歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược怪quái 未vị 曾tằng 有hữu咸hàm 有hữu 疑nghi 念niệm

今kim 何hà 因nhân 緣duyên無vô 數số 妙diệu 花hoa忽hốt 然nhiên 毀hủy 變biến萎nuy 黑hắc 臭xú 穢uế甚thậm 可khả 惡ác 饜yếm

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn知tri 諸chư 菩Bồ 薩Tát大đại 眾chúng 所sở 疑nghi告cáo 金Kim 剛Cang 慧Tuệ

善thiện 男nam 子tử於ư 佛Phật 法Pháp 中trung諸chư 有hữu 所sở 疑nghi恣tứ 汝nhữ 所sở 問vấn

時thời 金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát知tri 諸chư 大đại 眾chúng咸hàm 有hữu 疑nghi 念niệm而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên無vô 數số 蓮liên 花hoa 中trung皆giai 有hữu 化hóa 佛Phật上thượng 昇thăng 虛hư 空không彌di 覆phú 世thế 界giới須tu 臾du 之chi 間gian皆giai 悉tất 萎nuy 變biến一nhất 切thiết 化hóa 佛Phật各các 放phóng 無vô 數số百bách 千thiên 光quang 明minh眾chúng 會hội 悉tất 見kiến合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính

爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

我ngã 昔tích 未vị 曾tằng 覩đổ神thần 變biến 若nhược 今kim 日nhật見kiến 佛Phật 百bách 千thiên 億ức坐tọa 彼bỉ 蓮liên 花hoa 藏tạng

各các 放phóng 無vô 數số 光quang彌di 覆phú 一nhất 切thiết 剎sát離ly 垢cấu 諸chư 導đạo 師sư莊trang 嚴nghiêm 諸chư 世thế 界giới

蓮liên 花hoa 忽hốt 萎nuy 變biến莫mạc 不bất 生sanh 惡ác 饜yếm今kim 以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên而nhi 現hiện 此thử 神thần 化hóa

我ngã 覩đổ 恆Hằng 沙sa 佛Phật及cập 無vô 量lượng 神thần 變biến未vị 曾tằng 見kiến 如như 今kim願nguyện 為vi 分phân 別biệt 說thuyết

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 金Kim 剛Cang 慧Tuệ及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử有hữu 大đại 方Phương 等Đẳng 經Kinh名danh 如Như 來Lai 藏Tạng將tương 欲dục 演diễn 說thuyết故cố 現hiện 斯tư 瑞thụy汝nhữ 等đẳng 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi

咸hàm 言ngôn 善thiện 哉tai

願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử如như 佛Phật 所sở 化hóa無vô 數số 蓮liên 花hoa忽hốt 然nhiên 萎nuy 變biến無vô 量lượng 化hóa 佛Phật在tại 蓮liên 花hoa 內nội相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm結kết 跏già 趺phu 坐tọa放phóng 大đại 光quang 明minh眾chúng 覩đổ 希hy 有hữu靡mĩ 不bất 恭cung 敬kính

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh貪tham 欲dục 恚khuể 癡si諸chư 煩phiền 惱não 中trung有hữu 如Như 來Lai 智trí如Như 來Lai 眼nhãn如Như 來Lai 身thân結kết 跏già 趺phu 坐tọa儼nghiễm 然nhiên 不bất 動động

善thiện 男nam 子tử一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh雖tuy 在tại 諸chư 趣thú煩phiền 惱não 身thân 中trung有hữu 如Như 來Lai 藏tạng常thường 無vô 染nhiễm 污ô德đức 相tướng 備bị 足túc如như 我ngã 無vô 異dị

又hựu 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 天thiên 眼nhãn 之chi 人nhân觀quán 未vị 敷phu 花hoa見kiến 諸chư 花hoa 內nội有hữu 如Như 來Lai 身thân結kết 跏già 趺phu 坐tọa除trừ 去khứ 萎nuy 花hoa便tiện 得đắc 顯hiển 現hiện

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử佛Phật 見kiến 眾chúng 生sanh如Như 來Lai 藏tạng 已dĩ欲dục 令linh 開khai 敷phu為vi 說thuyết 經Kinh 法Pháp除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não顯hiển 現hiện 佛Phật 性tánh

善thiện 男nam 子tử諸chư 佛Phật 法Pháp 爾nhĩ若nhược 佛Phật 出xuất 世thế若nhược 不bất 出xuất 世thế一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh如Như 來Lai 之chi 藏tạng常thường 住trụ 不bất 變biến但đãn 彼bỉ 眾chúng 生sanh煩phiền 惱não 覆phú 故cố如Như 來Lai 出xuất 世thế廣quảng 為vì 說thuyết 法Pháp除trừ 滅diệt 塵trần 勞lao淨tịnh 一Nhất 切Thiết 智Trí

善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát信tín 樂nhạo 此thử 法Pháp專chuyên 心tâm 修tu 學học便tiện 得đắc 解giải 脫thoát成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác普phổ 為vì 世thế 間gian施thi 作tác 佛Phật 事sự

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 如như 萎nuy 變biến 花hoa其kỳ 花hoa 未vị 開khai 敷phu天thiên 眼nhãn 者giả 觀quán 見kiến如Như 來Lai 身thân 無vô 染nhiễm

除trừ 去khứ 萎nuy 花hoa 已dĩ見kiến 無vô 礙ngại 導đạo 師sư為vì 斷đoạn 煩phiền 惱não 故cố最tối 勝thắng 出xuất 世thế 間gian

佛Phật 觀quán 眾chúng 生sanh 類loại悉tất 有hữu 如Như 來Lai 藏tạng無vô 量lượng 煩phiền 惱não 覆phú猶do 如như 穢uế 花hoa 纏triền

我ngã 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 故cố普phổ 為vì 說thuyết 正Chánh 法Pháp令linh 速tốc 成thành 佛Phật 道Đạo

我ngã 已dĩ 佛Phật 眼nhãn 見kiến一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 身thân佛Phật 藏tạng 安an 隱ẩn 住trụ說thuyết 法Pháp 令linh 開khai 現hiện

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 淳thuần 蜜mật在tại 巖nham 樹thụ 中trung無vô 數số 群quần 蜂phong圍vi 繞nhiễu 守thủ 護hộ時thời 有hữu 一nhất 人nhân巧xảo 智trí 方phương 便tiện先tiên 除trừ 彼bỉ 蜂phong乃nãi 取thủ 其kỳ 蜜mật隨tùy 意ý 食thực 用dụng惠huệ 及cập 遠viễn 近cận

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh有hữu 如Như 來Lai 藏tạng如như 彼bỉ 淳thuần 蜜mật在tại 于vu 巖nham 樹thụ為vị 諸chư 煩phiền 惱não之chi 所sở 覆phú 蔽tế亦diệc 如như 彼bỉ 蜜mật群quần 蜂phong 守thủ 護hộ我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn如như 實thật 觀quán 之chi以dĩ 善thiện 方phương 便tiện隨tùy 應ứng 說thuyết 法Pháp滅diệt 除trừ 煩phiền 惱não開khai 佛Phật 知tri 見kiến普phổ 為vì 世thế 間gian施thi 作tác 佛Phật 事sự

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 如như 巖nham 樹thụ 蜜mật無vô 量lượng 蜂phong 圍vi 繞nhiễu巧xảo 方phương 便tiện 取thủ 者giả先tiên 除trừ 彼bỉ 群quần 蜂phong

眾chúng 生sanh 如Như 來Lai 藏tạng猶do 如như 巖nham 樹thụ 蜜mật結kết 使sử 塵trần 勞lao 纏triền如như 群quần 蜂phong 守thủ 護hộ

我ngã 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh方phương 便tiện 說thuyết 正Chánh 法Pháp滅diệt 除trừ 煩phiền 惱não 蜂phong開khai 發phát 如Như 來Lai 藏tạng

具cụ 足túc 無vô 礙ngại 辯biện演diễn 說thuyết 甘cam 露lộ 法pháp普phổ 令linh 成thành 正chánh 覺giác大đại 悲bi 濟tế 群quần 生sanh

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 粳canh 糧lương未vị 離ly 皮bì 糩hối貧bần 愚ngu 輕khinh 賤tiện謂vị 為vi 可khả 棄khí除trừ 蕩đãng 既ký 精tinh常thường 為vi 御ngự 用dụng

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh煩phiền 惱não 糠khang 糩hối覆phú 蔽tế 如Như 來Lai無vô 量lượng 知tri 見kiến故cố 以dĩ 方phương 便tiện如như 應ứng 說thuyết 法Pháp令linh 除trừ 煩phiền 惱não淨tịnh 一Nhất 切Thiết 智Trí於ư 諸chư 世thế 間gian為vi 最Tối 正Chánh 覺Giác

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 一nhất 切thiết 粳canh 糧lương皮bì 糩hối 未vị 除trừ 蕩đãng貧bần 者giả 猶do 賤tiện 之chi謂vị 為vi 可khả 棄khí 物vật

外ngoại 雖tuy 似tự 無vô 用dụng內nội 實thật 不bất 毀hủy 壞hoại除trừ 去khứ 皮bì 糩hối 已dĩ乃nãi 為vi 王vương 者giả 膳thiện

我ngã 見kiến 眾chúng 生sanh 類loại煩phiền 惱não 隱ẩn 佛Phật 藏tạng為vi 說thuyết 除trừ 滅diệt 法Pháp令linh 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí

如như 我ngã 如Như 來Lai 性tánh眾chúng 生sanh 亦diệc 復phục 然nhiên開khai 化hóa 令linh 清thanh 淨tịnh速tốc 成thành 無vô 上thượng 道Đạo

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 真chân 金kim墮đọa 不bất 淨tịnh 處xứ隱ẩn 沒một 不bất 現hiện經kinh 歷lịch 年niên 載tái真chân 金kim 不bất 壞hoại而nhi 莫mạc 能năng 知tri

有hữu 天thiên 眼nhãn 者giả語ngứ 眾chúng 人nhân 言ngôn

此thử 不bất 淨tịnh 中trung有hữu 真chân 金kim 寶bảo汝nhữ 等đẳng 出xuất 之chi隨tùy 意ý 受thọ 用dụng

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử不bất 淨tịnh 處xứ 者giả無vô 量lượng 煩phiền 惱não 是thị真chân 金kim 寶bảo 者giả如Như 來Lai 藏tạng 是thị有hữu 天thiên 眼nhãn 者giả謂vị 如Như 來Lai 是thị是thị 故cố 如Như 來Lai廣quảng 為vì 說thuyết 法Pháp令linh 諸chư 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não悉tất 成thành 正chánh 覺giác施thi 作tác 佛Phật 事sự

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

如như 金kim 在tại 不bất 淨tịnh隱ẩn 沒một 莫mạc 能năng 見kiến天thiên 眼nhãn 者giả 乃nãi 見kiến即tức 以dĩ 告cáo 眾chúng 人nhân

汝nhữ 等đẳng 若nhược 出xuất 之chi洗tẩy 滌địch 令linh 清thanh 淨tịnh隨tùy 意ý 而nhi 受thọ 用dụng親thân 屬thuộc 悉tất 蒙mông 慶khánh

善Thiện 逝Thệ 眼nhãn 如như 是thị觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh 類loại煩phiền 惱não 淤ứ 泥nê 中trung如Như 來Lai 性tánh 不bất 壞hoại

隨tùy 應ứng 而nhi 說thuyết 法Pháp令linh 辦biện 一nhất 切thiết 事sự佛Phật 性tánh 煩phiền 惱não 覆phú速tốc 除trừ 令linh 清thanh 淨tịnh

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 貧bần 家gia有hữu 珍trân 寶bảo 藏tạng寶bảo 不bất 能năng 言ngôn

我ngã 在tại 於ư 此thử既ký 不bất 自tự 知tri又hựu 無vô 語ngứ 者giả不bất 能năng 開khai 發phát此thử 珍trân 寶bảo 藏tạng

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị如Như 來Lai 知tri 見kiến力Lực無Vô 所Sở 畏Úy大đại 法Pháp 寶bảo 藏tạng在tại 其kỳ 身thân 內nội不bất 聞văn 不bất 知tri耽đam 惑hoặc 五ngũ 欲dục輪luân 轉chuyển 生sanh 死tử受thọ 苦khổ 無vô 量lượng是thị 故cố 諸chư 佛Phật出xuất 興hưng 于vu 世thế為vì 開khai 身thân 內nội如Như 來Lai 法Pháp 藏tạng彼bỉ 即tức 信tín 受thọ淨tịnh 一Nhất 切Thiết 智Trí普phổ 為vì 眾chúng 生sanh開khai 如Như 來Lai 藏tạng無vô 礙ngại 辯biện 才tài為vi 大đại 施thí 主chủ

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh有hữu 如Như 來Lai 藏tạng故cố 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát而nhi 說thuyết 此thử 法Pháp

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 如như 貧bần 人nhân 家gia內nội 有hữu 珍trân 寶bảo 藏tạng主chủ 既ký 不bất 知tri 見kiến寶bảo 又hựu 不bất 能năng 言ngôn

窮cùng 年niên 抱bão 愚ngu 冥minh無vô 有hữu 示thị 語ngữ 者giả有hữu 寶bảo 而nhi 不bất 知tri故cố 常thường 致trí 貧bần 苦khổ

佛Phật 眼nhãn 觀quán 眾chúng 生sanh雖tuy 流lưu 轉chuyển 五ngũ 道đạo大đại 寶bảo 在tại 身thân 內nội常thường 在tại 不bất 變biến 易dịch

如như 是thị 觀quán 察sát 已dĩ而nhi 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết令linh 得đắc 智trí 寶bảo 藏tạng大đại 富phú 兼kiêm 廣quảng 利lợi

若nhược 信tín 我ngã 所sở 說thuyết一nhất 切thiết 有hữu 寶bảo 藏tạng信tín 勤cần 方phương 便tiện 行hành疾tật 成thành 無vô 上thượng 道Đạo

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 菴am 羅la 果quả內nội 實thật 不bất 壞hoại種chúng 之chi 於ư 地địa成thành 大đại 樹thụ 王vương

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh如Như 來Lai 寶bảo 藏tạng在tại 無vô 明minh 殼xác猶do 如như 果quả 種chủng在tại 於ư 核hạch 內nội

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 如Như 來Lai 藏tạng清thanh 涼lương 無vô 熱nhiệt大đại 智trí 慧tuệ 聚tụ妙diệu 寂tịch 泥Nê 洹Hoàn名danh 為vi 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác

善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 如như 是thị觀quán 眾chúng 生sanh 已dĩ為vì 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát淨tịnh 佛Phật 智trí 故cố顯hiển 現hiện 此thử 義nghĩa

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 如như 菴am 羅la 果quả內nội 實thật 不bất 毀hủy 壞hoại種chúng 之chi 於ư 大đại 地địa必tất 成thành 大đại 樹thụ 王vương

如Như 來Lai 無vô 漏lậu 眼nhãn觀quán 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh身thân 內nội 如Như 來Lai 藏tạng如như 花hoa 果quả 中trung 實thật

無vô 明minh 覆phú 佛Phật 藏tạng汝nhữ 等đẳng 應ưng 信tín 知tri三tam 昧muội 智trí 具cụ 足túc一nhất 切thiết 無vô 能năng 壞hoại

是thị 故cố 我ngã 說thuyết 法Pháp開khai 彼bỉ 如Như 來Lai 藏tạng疾tật 成thành 無vô 上thượng 道Đạo如như 果quả 成thành 樹thụ 王vương

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 有hữu 人nhân持trì 真chân 金kim 像tượng行hành 詣nghệ 他tha 國quốc經kinh 由do 險hiểm 路lộ懼cụ 遭tao 劫kiếp 奪đoạt裹khỏa 以dĩ 弊tệ 物vật令linh 無vô 識thức 者giả此thử 人nhân 於ư 道đạo忽hốt 便tiện 命mạng 終chung於ư 是thị 金kim 像tượng棄khí 捐quyên 曠khoáng 野dã行hành 人nhân 踐tiễn 蹈đạo咸hàm 謂vị 不bất 淨tịnh得đắc 天thiên 眼nhãn 者giả見kiến 弊tệ 物vật 中trung有hữu 真chân 金kim 像tượng即tức 為vi 出xuất 之chi一nhất 切thiết 禮lễ 敬kính

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử我ngã 見kiến 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 煩phiền 惱não長trường 夜dạ 流lưu 轉chuyển生sanh 死tử 無vô 量lượng如Như 來Lai 妙diệu 藏tạng在tại 其kỳ 身thân 內nội儼nghiễm 然nhiên 清thanh 淨tịnh如như 我ngã 無vô 異dị是thị 故cố 佛Phật 為vì眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp斷đoạn 除trừ 煩phiền 惱não淨tịnh 如Như 來Lai 智trí轉chuyển 復phục 化hóa 導đạo一nhất 切thiết 世thế 間gian

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 人nhân 持trì 金kim 像tượng行hành 詣nghệ 於ư 他tha 國quốc裹khỏa 以dĩ 弊tệ 穢uế 物vật棄khí 之chi 在tại 曠khoáng 野dã

天thiên 眼nhãn 者giả 見kiến 之chi即tức 以dĩ 告cáo 眾chúng 人nhân去khứ 穢uế 現hiện 真chân 像tượng一nhất 切thiết 大đại 歡hoan 喜hỷ

我ngã 天thiên 眼nhãn 亦diệc 然nhiên觀quán 彼bỉ 眾chúng 生sanh 類loại惡ác 業nghiệp 煩phiền 惱não 纏triền生sanh 死tử 備bị 眾chúng 苦khổ

又hựu 見kiến 彼bỉ 眾chúng 生sanh無vô 明minh 塵trần 垢cấu 中trung如Như 來Lai 性tánh 不bất 動động無vô 能năng 毀hủy 壞hoại 者giả

佛Phật 既ký 見kiến 如như 是thị為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát說thuyết 煩phiền 惱não 眾chúng 惡ác 業nghiệp覆phú 弊tệ 最tối 勝thắng 身thân

當đương 勤cần 淨tịnh 除trừ 斷đoạn顯hiển 出xuất 如Như 來Lai 智trí天thiên 人nhân 龍long 鬼quỷ 神thần一nhất 切thiết 所sở 歸quy 仰ngưỡng

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 女nữ 人nhân貧bần 賤tiện 醜xú 陋lậu眾chúng 人nhân 所sở 惡ác而nhi 懷hoài 貴quý 子tử當đương 為vi 聖thánh 王vương王vương 四tứ 天thiên 下hạ此thử 人nhân 不bất 知tri經kinh 歷lịch 時thời 節tiết常thường 作tác 下hạ 劣liệt生sanh 賤tiện 子tử 想tưởng

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 觀quán 察sát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh輪luân 轉chuyển 生sanh 死tử受thọ 諸chư 苦khổ 毒độc其kỳ 身thân 皆giai 有hữu如Như 來Lai 寶bảo 藏tạng如như 彼bỉ 女nữ 人nhân而nhi 不bất 覺giác 知tri是thị 故cố 如Như 來Lai普phổ 為vì 說thuyết 法Pháp

言ngôn

善thiện 男nam 子tử莫mạc 自tự 輕khinh 鄙bỉ汝nhữ 等đẳng 自tự 身thân皆giai 有hữu 佛Phật 性tánh若nhược 勤cần 精tinh 進tấn滅diệt 眾chúng 過quá 惡ác則tắc 受thọ 菩Bồ 薩Tát及cập 世Thế 尊Tôn 號hiệu化hóa 導đạo 濟tế 度độ無vô 量lượng 眾chúng 生sanh

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 如như 貧bần 女nữ 人nhân色sắc 貌mạo 甚thậm 庸dong 陋lậu而nhi 懷hoài 貴quý 相tướng 子tử當đương 為vi 轉Chuyển 輪Luân 王Vương

七thất 寶bảo 備bị 眾chúng 德đức王vương 有hữu 四tứ 天thiên 下hạ而nhi 彼bỉ 不bất 能năng 知tri常thường 作tác 下hạ 劣liệt 想tưởng

我ngã 觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh嬰anh 苦khổ 亦diệc 如như 是thị身thân 懷hoài 如Như 來Lai 藏tạng而nhi 不bất 自tự 覺giác 知tri

是thị 故cố 告cáo 菩Bồ 薩Tát慎thận 勿vật 自tự 輕khinh 鄙bỉ汝nhữ 身thân 如Như 來Lai 藏tạng常thường 有hữu 濟tế 世thế 明minh

若nhược 勤cần 修tu 精tinh 進tấn不bất 久cửu 坐tọa 道Đạo 場Tràng成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 道Đạo度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 鑄chú 師sư鑄chú 真chân 金kim 像tượng既ký 鑄chú 成thành 已dĩ倒đảo 置trí 于vu 地địa外ngoại 雖tuy 焦tiêu 黑hắc內nội 像tượng 不bất 變biến開khai 摸mạc 出xuất 像tượng金kim 色sắc 晃hoảng 曜diệu

如như 是thị 善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 觀quán 察sát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh佛Phật 藏tạng 在tại 身thân眾chúng 相tướng 具cụ 足túc如như 是thị 觀quán 已dĩ廣quảng 為vì 顯hiển 說thuyết彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh得đắc 息tức 清thanh 涼lương以dĩ 金kim 剛cang 慧tuệ搥trùy 破phá 煩phiền 惱não開khai 淨tịnh 佛Phật 身thân如như 出xuất 金kim 像tượng

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

譬thí 如như 大đại 冶dã 鑄chú無vô 量lượng 真chân 金kim 像tượng愚ngu 者giả 自tự 外ngoại 觀quán但đãn 見kiến 焦tiêu 黑hắc 土thổ

鑄chú 師sư 量lượng 已dĩ 冷lãnh開khai 摸mạc 令linh 質chất 現hiện眾chúng 穢uế 既ký 已dĩ 除trừ相tướng 好hảo 畫họa 然nhiên 顯hiển

我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán眾chúng 生sanh 類loại 如như 是thị煩phiền 惱não 淤ứ 泥nê 中trung皆giai 有hữu 如Như 來Lai 性tánh

授thọ 以dĩ 金kim 剛cang 慧tuệ搥trùy 破phá 煩phiền 惱não 摸mạc開khai 發phát 如Như 來Lai 藏tạng如như 真chân 金kim 顯hiển 現hiện

如như 我ngã 所sở 觀quán 察sát示thị 語ngứ 諸chư 菩Bồ 薩Tát汝nhữ 等đẳng 善thiện 受thọ 持trì轉chuyển 化hóa 諸chư 群quần 生sanh

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

若nhược 出xuất 家gia 若nhược 在tại 家gia善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân受thọ 持trì 讀độc 誦tụng書thư 寫tả 供cúng 養dường廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết如Như 來Lai 藏Tạng 經Kinh所sở 獲hoạch 功công 德đức不bất 可khả 計kế 量lượng

金Kim 剛Cang 慧Tuệ若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát為vì 佛Phật 道Đạo 故cố勤cần 行hành 精tinh 進tấn修tu 習tập 神thần 通thông入nhập 諸chư 三tam 昧muội欲dục 殖thực 德đức 本bổn供cúng 養dường 過quá 恆Hằng 河Hà 沙sa現hiện 在tại 諸chư 佛Phật造tạo 過quá 恆Hằng 河Hà 沙sa七thất 寶bảo 臺đài 閣các高cao 十thập 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 正chánh 等đẳng各các 一nhất 由do 旬tuần設thiết 七thất 寶bảo 床sàng敷phu 以dĩ 天thiên 繒tăng為vì 一nhất 一nhất 佛Phật日nhật 日nhật 造tạo 立lập過quá 恆Hằng 河Hà 沙sa七thất 寶bảo 臺đài 閣các以dĩ 用dụng 奉phụng 獻hiến一nhất 一nhất 如Như 來Lai及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát聲Thanh 聞Văn 大đại 眾chúng

以dĩ 如như 是thị 事sự普phổ 為vì 一nhất 切thiết過quá 恆Hằng 河Hà 沙sa現hiện 在tại 諸chư 佛Phật如như 是thị 次thứ 第đệ乃nãi 至chí 過quá 五ngũ 十thập 恆Hằng 沙sa眾chúng 寶bảo 臺đài 閣các以dĩ 用dụng 供cúng 養dường過quá 五ngũ 十thập 恆Hằng 沙sa現hiện 在tại 諸chư 佛Phật及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát聲Thanh 聞Văn 大đại 眾chúng乃nãi 至chí 無vô 量lượng百bách 千thiên 萬vạn 劫kiếp

金Kim 剛Cang 慧Tuệ不bất 如như 有hữu 人nhân樂nhạo 喜hỷ 菩Bồ 提Đề於ư 如Như 來Lai 藏Tạng 經Kinh受thọ 持trì 讀độc 誦tụng書thư 寫tả 供cúng 養dường乃nãi 至chí 一nhất 譬thí 喻dụ 者giả

金Kim 剛Cang 慧Tuệ此thử 善thiện 男nam 子tử於ư 諸chư 佛Phật 所sở種chúng 諸chư 善thiện 根căn福phước 雖tuy 無vô 量lượng比tỉ 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân所sở 得đắc 功công 德đức百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất千thiên 分phần 不bất 及cập 一nhất乃nãi 至chí 算toán 數số 譬thí 喻dụ所sở 不bất 能năng 及cập

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn重trùng 說thuyết 偈kệ 言ngôn

若nhược 人nhân 求cầu 菩Bồ 提Đề聞văn 持trì 此thử 經Kinh 者giả書thư 寫tả 而nhi 供cúng 養dường乃nãi 至chí 於ư 一nhất 偈kệ

如Như 來Lai 微vi 妙diệu 藏tạng須tu 臾du 發phát 隨tùy 喜hỷ當đương 聽thính 此thử 正chánh 教giáo功công 德đức 無vô 有hữu 量lượng

若nhược 人nhân 求cầu 菩Bồ 提Đề住trụ 大đại 神thần 通thông 力lực欲dục 供cung 十thập 方phương 佛Phật菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn 眾chúng

其kỳ 數số 過quá 恆Hằng 沙sa億ức 載tái 不bất 思tư 議nghị為vì 一nhất 一nhất 諸chư 佛Phật造tạo 立lập 妙diệu 寶bảo 臺đài

臺đài 高cao 十thập 由do 旬tuần縱tung 廣quảng 四tứ 十thập 里lý中trung 施thí 七thất 寶bảo 座tòa嚴nghiêm 飾sức 備bị 眾chúng 妙diệu

敷phu 以dĩ 天thiên 繒tăng 褥nhục隨tùy 座tòa 各các 殊thù 異dị無vô 量lượng 過quá 恆Hằng 沙sa獻hiến 佛Phật 及cập 大đại 眾chúng

悉tất 以dĩ 此thử 奉phụng 獻hiến日nhật 夜dạ 不bất 休hưu 息tức滿mãn 百bách 千thiên 萬vạn 劫kiếp所sở 獲hoạch 福phước 如như 是thị

慧tuệ 者giả 聞văn 此thử 經Kinh能năng 持trì 一nhất 譬thí 喻dụ而nhi 為vì 人nhân 解giải 說thuyết其kỳ 福phước 過quá 於ư 彼bỉ

乃nãi 至chí 於ư 算toán 數số譬thí 喻dụ 所sở 不bất 及cập眾chúng 生sanh 之chi 所sở 依y速tốc 成thành 無vô 上thượng 道Đạo

菩Bồ 薩Tát 諦đế 思tư 惟duy甚thậm 深thâm 如Như 來Lai 藏tạng知tri 眾chúng 生sanh 悉tất 有hữu疾tật 成thành 無vô 上thượng 道Đạo

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 告cáo 金Kim 剛Cang 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

過quá 去khứ 久cửu 遠viễn無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp復phục 過quá 是thị 數số爾nhĩ 時thời 有hữu 佛Phật號hiệu 常Thường 放Phóng 光Quang 明Minh 王Vương 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn

金Kim 剛Cang 慧Tuệ何hà 故cố 名danh 曰viết常Thường 放Phóng 光Quang 明Minh 王Vương彼bỉ 佛Phật 本bổn 行hành菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời降giáng 神thần 母mẫu 胎thai常thường 放phóng 光quang 明minh徹triệt 照chiếu 十thập 方phương千thiên 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 剎sát

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh見kiến 斯tư 光quang 者giả一nhất 切thiết 歡hoan 喜hỷ煩phiền 惱não 悉tất 滅diệt色sắc 力lực 具cụ 足túc念niệm 智trí 成thành 就tựu得đắc 無vô 礙ngại 辯biện

若nhược 地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh閻Diêm 羅La 王Vương阿a 修tu 羅la 等đẳng見kiến 光quang 明minh 者giả皆giai 離ly 惡ác 道đạo生sanh 天thiên 人nhân 中trung

若nhược 諸chư 天thiên 人nhân見kiến 光quang 明minh 者giả於ư 無vô 上thượng 道Đạo得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển具cụ 五ngũ 神thần 通thông

若nhược 不bất 退thoái 轉chuyển 者giả皆giai 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn五ngũ 十thập 功công 德đức旋Toàn 陀Đà 羅La 尼Ni

金Kim 剛Cang 慧Tuệ彼bỉ 光quang 明minh 所sở 照chiếu 國quốc 土độ皆giai 悉tất 嚴nghiêm 淨tịnh如như 天thiên 琉lưu 璃ly黃hoàng 金kim 為vi 繩thằng以dĩ 界giới 八bát 道đạo種chủng 種chủng 寶bảo 樹thụ花hoa 果quả 茂mậu 盛thịnh香hương 氣khí 芬phân 馨hinh微vi 風phong 吹xuy 動động出xuất 微vi 妙diệu 音âm演diễn 暢sướng 三Tam 寶Bảo菩Bồ 薩Tát 功công 德đức根Căn 力Lực 覺Giác 道Đạo禪thiền 定định 解giải 脫thoát眾chúng 生sanh 聞văn 者giả皆giai 得đắc 法Pháp 喜hỷ信tín 樂nhạo 堅kiên 固cố永vĩnh 離ly 惡ác 道đạo

金Kim 剛Cang 慧Tuệ彼bỉ 十thập 方phương 剎sát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh蒙mông 光quang 明minh 故cố晝trú 夜dạ 六lục 時thời合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính

金Kim 剛Cang 慧Tuệ彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 處xử 胎thai 出xuất 生sanh乃nãi 至chí 成thành 佛Phật無Vô 餘Dư 泥Nê 洹Hoàn常thường 放phóng 光quang 明minh般Bát 泥Nê 洹Hoàn 後hậu舍xá 利lợi 塔tháp 廟miếu亦diệc 常thường 放phóng 光quang以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên諸chư 天thiên 世thế 人nhân號hiệu 曰viết 常Thường 放Phóng 光Quang 明Minh 王Vương

金Kim 剛Cang 慧Tuệ常Thường 放Phóng 光Quang 明Minh 王Vương 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác初sơ 成thành 佛Phật 時thời於ư 其kỳ 法Pháp 中trung有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát名danh 無Vô 邊Biên 光Quang與dữ 二nhị 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc無Vô 邊Biên 光Quang 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát於ư 彼bỉ 佛Phật 所sở問vấn 如Như 來Lai 藏Tạng 經Kinh佛Phật 為vì 演diễn 說thuyết在tại 於ư 一nhất 坐tọa經kinh 五ngũ 十thập 大đại 劫kiếp護hộ 念niệm 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 故cố其kỳ 音âm 普phổ 告cáo十thập 佛Phật 世thế 界giới微vi 塵trần 等đẳng 百bách 千thiên 佛Phật 剎sát為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát無vô 數số 因nhân 緣duyên百bách 千thiên 譬thí 喻dụ說thuyết 如Như 來Lai 藏tạng大Đại 乘Thừa 經Kinh 典điển諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng聞văn 說thuyết 此thử 經Kinh受thọ 持trì 讀độc 誦tụng如như 說thuyết 修tu 行hành除trừ 四tứ 菩Bồ 薩Tát皆giai 已dĩ 成thành 佛Phật

金Kim 剛Cang 慧Tuệ汝nhữ 莫mạc 異dị 觀quán彼bỉ 無Vô 邊Biên 光Quang 菩Bồ 薩Tát豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ即tức 我ngã 身thân 是thị彼bỉ 四tứ 菩Bồ 薩Tát未vị 成thành 佛Phật 者giả文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi觀Quán 世Thế 音Âm大Đại 勢Thế 至Chí汝nhữ 金Kim 剛Cang 慧Tuệ 是thị

金Kim 剛Cang 慧Tuệ如Như 來Lai 藏Tạng 經Kinh能năng 大đại 饒nhiêu 益ích若nhược 有hữu 聞văn 者giả皆giai 成thành 佛Phật 道Đạo

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn重trùng 說thuyết 偈kệ 曰viết

過quá 去khứ 無vô 數số 劫kiếp佛Phật 號hiệu 光Quang 明Minh 王Vương常thường 放phóng 大đại 光quang 明minh普phổ 照chiếu 無vô 量lượng 土độ

無Vô 邊Biên 光Quang 菩Bồ 薩Tát於ư 佛Phật 初sơ 成thành 道Đạo而nhi 啟khải 問vấn 此thử 經Kinh佛Phật 即tức 為vì 演diễn 說thuyết

其kỳ 有hữu 遇ngộ 最tối 勝thắng而nhi 聞văn 此thử 經Kinh 者giả皆giai 已dĩ 得đắc 成thành 佛Phật唯duy 除trừ 四tứ 菩Bồ 薩Tát

文Văn 殊Thù 觀Quán 世Thế 音Âm大Đại 勢Thế 金Kim 剛Cang 慧Tuệ此thử 四tứ 菩Bồ 薩Tát 等đẳng皆giai 曾tằng 聞văn 此thử 法Pháp

金Kim 剛Cang 慧Tuệ 為vì 彼bỉ第đệ 一nhất 神thần 通thông 子tử時thời 號hiệu 無Vô 邊Biên 光Quang已dĩ 曾tằng 聞văn 此thử 經Kinh

我ngã 本bổn 求cầu 道Đạo 時thời師Sư 子Tử 幢Tràng 佛Phật 所sở亦diệc 曾tằng 受thọ 斯tư 經Kinh如như 聞văn 說thuyết 修tu 行hành

我ngã 因nhân 此thử 善thiện 根căn疾tật 得đắc 成thành 佛Phật 道Đạo是thị 故cố 諸chư 菩Bồ 薩Tát應ưng 持trì 說thuyết 此thử 經Kinh

聞văn 已dĩ 如như 說thuyết 行hành得đắc 佛Phật 如như 我ngã 今kim若nhược 持trì 此thử 經Kinh 者giả當đương 禮lễ 如như 世Thế 尊Tôn

若nhược 得đắc 此thử 經Kinh 者giả是thị 名danh 佛Phật 法Pháp 主Chủ則tắc 為vi 世thế 間gian 護hộ諸chư 佛Phật 之chi 所sở 歎thán

若nhược 有hữu 持trì 是thị 經Kinh是thị 人nhân 名danh 法Pháp 王Vương是thị 為vi 世thế 間gian 眼nhãn應ưng 讚tán 如như 世Thế 尊Tôn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn說thuyết 此thử 經Kinh 已dĩ金Kim 剛Cang 慧Tuệ及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát四tứ 眾chúng 眷quyến 屬thuộc天thiên人nhân乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la 等đẳng聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết歡hoan 喜hỷ 奉phụng 行hành

大Đại 方Phương 等Đẳng 如Như 來Lai 藏Tạng 經Kinh

東Đông 晉Tấn 天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 佛Phật 陀Đà 跋Bạt 陀Đà 羅La 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/12/2014 ◊ Cập nhật: 20/12/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam