Kinh-Thanh-Tinh-Cac-Nghiep-Chuong
1. 2019-06-10Cát Tường
Nội dung trong kinh còn vài điểm chưa rỏ ràng:
1.Cô gái của trưởng giả chưa có chồng nhưng tại sao khúc sau lại có hành động đầu độc người chồng và cô có chồng giai đoạn nào thì không thấy nêu.
2.Các yếu ngữ đức bồ tát khuyên dạy là phải hiện thần thông thì mới nói pháp được, vậy hiện nay người nghe pháp nếu không thấy thần thông thì không ngộ được hay sao.Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA