觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 授Thọ 記Ký 經Kinh
Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký

如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 波Ba 羅La 奈Nại仙Tiên 人Nhân 鹿Lộc 苑Uyển 中trung與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Tiên Nhân Lộc Uyển gần thành Lộc Dã, cùng với 20.000 vị đại Bhikṣu [bíc su].

二nhị 萬vạn 人nhân 俱câu菩Bồ 薩Tát 萬vạn 二nhị 千thiên其kỳ 名danh 曰viết師Sư 子Tử 菩Bồ 薩Tát師Sư 子Tử 意Ý 菩Bồ 薩Tát安An 意Ý 菩Bồ 薩Tát無Vô 喻Dụ 意Ý 菩Bồ 薩Tát持Trì 地Địa 菩Bồ 薩Tát般Bát 羅La 達Đạt 菩Bồ 薩Tát神Thần 天Thiên 菩Bồ 薩Tát實Thật 事Sự 菩Bồ 薩Tát伽Già 睺Hầu 多Đa 菩Bồ 薩Tát賢Hiền 力Lực 菩Bồ 薩Tát明Minh 天Thiên 菩Bồ 薩Tát愛Ái 喜Hỷ 菩Bồ 薩Tát文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát智Trí 行Hành 菩Bồ 薩Tát專Chuyên 行Hành 菩Bồ 薩Tát現Hiện 無Vô 礙Ngại 菩Bồ 薩Tát彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 等đẳng 上thượng 首thủ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu
Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ-tát. Tên các ngài là: Sư Tử Bồ-tát, Sư Tử Ý Bồ-tát, An Ý Bồ-tát, Vô Dụ Ý Bồ-tát, Trì Địa Bồ-tát, Nhân Thọ Bồ-tát, Thần Thiên Bồ-tát, Thật Sự Bồ-tát, Ẩn Mật Bồ-tát, Hiền Lực Bồ-tát, Minh Thiên Bồ-tát, Ái Hỷ Bồ-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát, Trí Hành Bồ-tát, Chuyên Hành Bồ-tát, Hiện Vô Ngại Bồ-tát, Từ Thị Bồ-tát, và chư đại Bồ-tát khác như vậy; là những bậc thượng thủ của 12.000 vị Bồ-tát đến dự.

復phục 有hữu 二nhị 萬vạn 天thiên 子tử善Thiện 界Giới 天Thiên 子Tử善Thiện 住Trụ 天Thiên 子Tử 等đẳng以dĩ 為vi 上thượng 首thủ皆giai 住trụ 大Đại 乘Thừa
Lại có 20.000 thiên tử. Trong số ấy có Thiện Giới Thiên Tử, Thiện Trụ Thiên Tử, cùng những vị khác làm thượng thủ và họ đều trụ ở Đại Thừa.

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn與dữ 無vô 量lượng 百bách 千thiên 眷quyến 屬thuộc 圍vi 遶nhiễu而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp
Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.
爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát名danh 華Hoa 德Đức 藏Tạng即tức 從tùng 坐tọa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật而nhi 作tác 是thị 言ngôn
Khi ấy trong Pháp hội có một vị Bồ-tát tên là Hoa Đức Tạng, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, và nói lời như vầy:

惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn賜tứ 我ngã 中trung 間gian欲dục 有hữu 所sở 問vấn
"Thưa Thế Tôn! Con có việc muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai cho phép."

佛Phật 告cáo 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát
Phật bảo Hoa Đức Tạng Bồ-tát:

恣tứ 汝nhữ 所sở 問vấn諸chư 有hữu 疑nghi 者giả吾ngô 已dĩ 知tri 之chi當đương 為vi 解giải 說thuyết令linh 汝nhữ 歡hoan 喜hỷ
"Ông có điều nghi vấn thì hãy cứ hỏi. Ta đã biết điều ông muốn hỏi. Như Lai sẽ thuyết giảng để khiến ông hoan hỷ."

爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát云vân 何hà 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề及cập 五ngũ 神thần 通thông得đắc 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội以dĩ 善thiện 方phương 便tiện能năng 化hóa 其kỳ 身thân隨tùy 眾chúng 形hình 類loại所sở 成thành 善thiện 根căn而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Bạch Thế Tôn! Đại Bồ-tát làm sao sẽ không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc không mất năm loại thần thông? Làm thế nào để đắc Như Huyễn Đẳng Trì? Bởi khi đã đắc Đẳng Trì đó, họ với thiện xảo phương tiện của Đẳng Trì ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết Pháp tùy theo căn lành của họ, và khiến chúng sanh đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

佛Phật 告cáo 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát
Phật bảo Hoa Đức Tạng Đại Bồ-tát:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai能năng 於ư 如Như 來Lai等Đẳng 正Chánh 覺Giác 前tiền問vấn 如như 是thị 義nghĩa
"Lành thay, lành thay! Ông có thể ở trước Như Lai, Chánh Đẳng Chánh Giác mà khéo hỏi nghĩa lý như vậy.

汝nhữ 華Hoa 德Đức 藏Tạng已dĩ 於ư 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật殖thực 諸chư 善thiện 根căn供cúng 養dường 無vô 數số 百bách 千thiên 萬vạn 億ức諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn於ư 諸chư 眾chúng 生sanh興hưng 大đại 悲bi 心tâm
Này Hoa Đức Tạng! Ông đã gieo trồng các căn lành ở nơi chư Phật quá khứ, cúng dường vô số tỷ ức chư Phật Thế Tôn, và khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh.

善thiện 哉tai 華Hoa 德Đức 藏Tạng諦đế 聽thính 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
Lành thay, Hoa Đức Tạng! Lắng nghe, lắng nghe, và khéo tư duy! Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

對đối 曰viết
Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

唯dụy 然nhiên願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Dạ vâng! Con vui thích muốn nghe."
佛Phật 告cáo 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát
Phật bảo Hoa Đức Tạng Đại Bồ-tát:

成thành 就tựu 一nhất 法pháp得đắc 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội得đắc 是thị 三Tam 昧Muội以dĩ 善thiện 方phương 便tiện能năng 化hóa 其kỳ 身thân隨tùy 眾chúng 形hình 類loại所sở 成thành 善thiện 根căn而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Nếu ai thành tựu một pháp này thì họ sẽ đắc Như Huyễn Đẳng Trì. Khi đã đắc Đẳng Trì đó, họ với thiện xảo phương tiện của Đẳng Trì ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết Pháp tùy theo căn lành của họ, và khiến chúng sanh đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

何hà 等đẳng 一nhất 法pháp謂vị 無vô 依y 止chỉ不bất 依y 三tam 界giới亦diệc 不bất 依y 內nội又hựu 不bất 依y 外ngoại於ư 無vô 所sở 依y得đắc 正chánh 觀quán 察sát正chánh 觀quán 察sát 已dĩ便tiện 得đắc 正chánh 盡tận而nhi 於ư 覺giác 知tri無vô 所sở 損tổn 減giảm以dĩ 無vô 減giảm 心tâm悉tất 度độ 正chánh 慧tuệ
Một pháp này là gì? Đó là không nương dựa. Không nương vào ba cõi, cũng không nương ở trong, lại cũng không nương ở ngoài. Khi không có chỗ để nương thì lúc đó mới có chánh quán. Khi đã có chánh quán thì sẽ dẫn đến chánh tận với giác tri không hề bị tổn giảm. Rồi từ cái tâm không tăng không giảm sẽ khởi sanh trí tuệ chân chánh.

謂vị 一nhất 切thiết 法pháp從tùng 緣duyên 而nhi 起khởi虛hư 假giả 而nhi 有hữu一nhất 切thiết 諸chư 法pháp因nhân 緣duyên 而nhi 生sanh若nhược 無vô 因nhân 緣duyên無vô 有hữu 生sanh 法pháp雖tuy 一nhất 切thiết 法pháp從tùng 因nhân 緣duyên 生sanh而nhi 無vô 所sở 生sanh
Khi đến giai đoạn này thì sẽ thấu hiểu tất cả pháp từ duyên mà sanh và đều do hư giả mà có. Hết thảy các pháp từ nhân duyên mà sanh, nếu chẳng có nhân duyên thì pháp sẽ không sanh. Tuy hết thảy pháp từ nhân duyên sanh, nhưng thật chẳng có chỗ nào sanh.

如như 是thị 通thông 達đạt無vô 生sanh 法pháp 者giả得đắc 入nhập 菩Bồ 薩Tát真chân 實thật 之chi 道Đạo亦diệc 名danh 得đắc 入nhập大đại 慈từ 悲bi 心tâm憐lân 愍mẫn 度độ 脫thoát一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh善thiện 能năng 深thâm 解giải如như 是thị 義nghĩa 已dĩ則tắc 知tri 一nhất 切thiết諸chư 法pháp 如như 幻huyễn
Phàm ai thông đạt pháp vô sanh như vậy, họ sẽ được vào Đạo chân thật của Bồ-tát, hay còn gọi là được vào tâm đại từ bi. Thế nên họ sẽ thương xót và muốn độ thoát tất cả chúng sanh. Khi đã khéo có thể liễu giải nghĩa lý thâm sâu như vậy, thì liền biết hết thảy mọi pháp đều như huyễn.

但đãn 以dĩ 憶ức 想tưởng 語ngữ 言ngôn造tạo 化hóa 法pháp 耳nhĩ然nhiên 此thử 憶ức 想tưởng 語ngữ 言ngôn造tạo 化hóa 諸chư 法pháp究cứu 竟cánh 悉tất 空không善thiện 能năng 通thông 達đạt諸chư 法pháp 空không 已dĩ是thị 名danh 逮đãi 得đắc如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội
Do bởi sự nhớ tưởng và ngôn từ nên mới tạo ra các pháp. Thế nhưng các pháp hình thành từ sự nhớ tưởng và ngôn từ đó cứu cánh đều không. Khi đã khéo có thể thông đạt các pháp không thì mới gọi là đắc Như Huyễn Đẳng Trì.

得đắc 三Tam 昧Muội 已dĩ以dĩ 善thiện 方phương 便tiện能năng 化hóa 其kỳ 身thân隨tùy 眾chúng 形hình 類loại而nhi 成thành 善thiện 根căn而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp令linh 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Khi đã đắc Đẳng Trì đó, họ với thiện xảo phương tiện của Đẳng Trì ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết Pháp tùy theo căn lành của họ, và khiến chúng sanh đạt đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."
爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Đại Bồ-tát bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn於ư 此thử 眾chúng 中trung頗phả 有hữu 菩Bồ 薩Tát得đắc 是thị 三Tam 昧Muội 乎hồ
"Bạch Thế Tôn! Ở trong chúng hội đây có vị Bồ-tát nào đắc Đẳng Trì đó không?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

有hữu今kim 是thị 會hội 中trung彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng六lục 十thập 正Chánh 士Sĩ不bất 可khả 思tư 議nghị大đại 誓thệ 莊trang 嚴nghiêm得đắc 是thị 三Tam 昧Muội
"Có! Nay trong chúng hội đây có những vị trang nghiêm với đại thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, như là Từ Thị Bồ-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát, và 60 vị Chánh Sĩ--họ đã đắc Đẳng Trì đó."

又hựu 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lại bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn唯duy 此thử 世thế 界giới 菩Bồ 薩Tát得đắc 是thị 三Tam 昧Muội他tha 方phương 世thế 界giới復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát成thành 就tựu 如như 是thị如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội
"Bạch Thế Tôn! Chỉ riêng ở thế giới này mới có các vị Bồ-tát đắc Đẳng Trì đó, hay còn có các vị Bồ-tát ở thế giới phương khác cũng thành tựu Như Huyễn Đẳng Trì như vậy?"

佛Phật 告cáo 華Hoa 德Đức 藏Tạng
Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng:

西tây 方phương 過quá 此thử億ức 百bách 千thiên 剎sát有hữu 世thế 界giới 名danh 安An 樂Lạc其kỳ 國quốc 有hữu 佛Phật號hiệu 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát一nhất 名danh 觀Quán 世Thế 音Âm二nhị 名danh 得Đắc 大Đại 勢Thế得đắc 是thị 三Tam 昧Muội
"Từ đây về hướng tây, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Đức Phật ấy có hai vị Bồ-tát làm thị giả. Vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm. Vị thứ nhì tên là Đắc Đại Thế. Cả hai ngài đã đắc Đẳng Trì đó.

復phục 次thứ 華Hoa 德Đức 藏Tạng若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát從tùng 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ七thất 日nhật 七thất 夜dạ聽thính 受thọ 是thị 法Pháp便tiện 逮đãi 得đắc 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội
Lại nữa, Hoa Đức Tạng! Nếu có Bồ-tát nào nghe và thọ trì Pháp này trong bảy ngày bảy đêm từ hai vị Chánh Sĩ kia, ngay sau đó, họ sẽ đắc Như Huyễn Đẳng Trì."

華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Hoa Đức Tạng Bồ-tát thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn彼bỉ 國quốc 應ưng 有hữu無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát得đắc 是thị 三Tam 昧Muội
"Thưa Thế Tôn! Cõi nước kia chắc hẳn phải có vô lượng Bồ-tát đắc Đẳng Trì đó.

何hà 以dĩ 故cố其kỳ 餘dư 菩Bồ 薩Tát生sanh 彼bỉ 國quốc 者giả皆giai 當đương 往vãng 至chí彼bỉ 正Chánh 士Sĩ 所sở聽thính 受thọ 是thị 法Pháp
Vì sao thế? Bởi các vị Bồ-tát nào đã sanh về cõi nước kia đều sẽ đi đến chỗ của hai vị Chánh Sĩ ấy mà lắng nghe và thọ trì Pháp này."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

如như 是thị 如như 是thị如như 汝nhữ 所sở 言ngôn有hữu 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát從tùng 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ得đắc 是thị 三Tam 昧Muội
"Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Ở quốc độ ấy có vô lượng vô số chư đại Bồ-tát đã đắc Đẳng Trì đó từ hai vị Chánh Sĩ kia."

華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Hoa Đức Tạng Bồ-tát thưa với Phật rằng:

善thiện 哉tai 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri願nguyện 以dĩ 神thần 力lực令linh 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ至chí 此thử 世thế 界giới又hựu 令linh 彼bỉ 此thử兩lưỡng 得đắc 相tương 見kiến
"Lành thay, thưa Thế Tôn! Kính mong Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, hãy dùng thần lực để làm cho hai vị Chánh Sĩ kia đến thế giới này và cũng làm cho đại chúng của hai bên đồng thấy lẫn nhau.

何hà 以dĩ 故cố以dĩ 彼bỉ 正Chánh 士Sĩ至chí 此thử 剎sát 故cố善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân成thành 善thiện 根căn 者giả聞văn 其kỳ 說thuyết 法Pháp得đắc 是thị 三Tam 昧Muội又hựu 願nguyện 見kiến 彼bỉ安An 樂Lạc 世Thế 界Giới阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật令linh 此thử 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc生sanh 彼bỉ 國quốc 已dĩ絕tuyệt 不bất 退thoái 轉chuyển阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Vì sao thế? Bởi nếu hai vị Chánh Sĩ kia đến thế giới này, thì các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với căn lành thành thục mà khi nghe các ngài thuyết Pháp, họ sẽ đắc Đẳng Trì đó. Con cũng mong thấy được Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Do nhân ấy mà cũng sẽ khiến cho các thiện nam tử và thiện nữ nhân nơi đây phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và nguyện sanh về cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, họ quyết sẽ không còn thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn受thọ 彼bỉ 請thỉnh 已dĩ即tức 放phóng 眉mi 間gian白bạch 毫hào 相tướng 光quang遍biến 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ於ư 此thử 世thế 界giới草thảo 木mộc 土thổ 石thạch須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương目Mục 真Chân 隣Lân 陀Đà 山Sơn大Đại 目Mục 真Chân 隣Lân 陀Đà 山Sơn斫Chước 迦Ca 羅La 山Sơn大Đại 斫Chước 迦Ca 羅La 山Sơn乃nãi 至chí 世thế 界giới 中trung 間gian幽u 冥minh 之chi 處xứ普phổ 皆giai 金kim 色sắc莫mạc 不bất 大đại 明minh日nhật 月nguyệt 暉huy 曜diệu及cập 大đại 力lực 威uy 光quang悉tất 不bất 復phục 現hiện遍biến 照chiếu 西tây 方phương億ức 百bách 千thiên 剎sát乃nãi 至chí 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới悉tất 皆giai 金kim 色sắc大đại 光quang 右hữu 遶nhiễu彼bỉ 佛Phật 七thất 匝táp於ư 如Như 來Lai 前tiền廓khuếch 然nhiên 不bất 現hiện
Khi ấy Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu trên, rồi Ngài liền phóng quang minh từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tất cả cỏ cây và đất đá ở thế giới này, cũng như Vua núi Diệu Cao, Thạch Sơn, Đại Thạch Sơn, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, và cho đến những nơi u tối trong thế giới này thảy đều thành sắc vàng và không nơi nào là chẳng sáng chói. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng và hào quang của những vị có uy lực lớn thảy đều chẳng hiện. Ánh sáng đó còn chiếu đến khắp trăm ngàn ức cõi nước ở phương tây và cho đến Thế giới Cực Lạc cũng đều thành sắc vàng. Tiếp đến, vầng đại hào quang đó nhiễu bên phải của Đức Phật ấy bảy vòng, rồi hốt nhiên biến mất ở trước Như Lai kia.

彼bỉ 國quốc 眾chúng 生sanh菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn悉tất 見kiến 此thử 土độ及cập 釋Thích 迦Ca 文Văn與dữ 諸chư 大đại 眾chúng圍vi 遶nhiễu 說thuyết 法Pháp猶do 如như 掌chưởng 中trung觀quan 阿a 摩ma 勒lặc 果quả
Lúc bấy giờ chư Bồ-tát, Thanh Văn, và các chúng sanh ở cõi nước kia đều thấy thế giới này với các đại chúng vây quanh Đức Phật Năng Tịch để lắng nghe Pháp. Họ thấy rõ như nhìn trái xoài trong lòng bàn tay.

皆giai 生sanh 愛ái 樂nhạo歡hoan 喜hỷ 之chi 心tâm唱xướng 如như 是thị 言ngôn
Rồi với lòng yêu mến và hoan hỷ, họ xướng lên lời như vầy:

南nam 無mô 釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri
"♪ Quy mạng Năng Nhân Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri!"

於ư 此thử 眾chúng 會hội比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân 等đẳng釋Thích梵Phạm四Tứ 天Thiên 王Vương菩Bồ 薩Tát聲Thanh 聞Văn皆giai 見kiến 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn眷quyến 屬thuộc 圍vi 遶nhiễu晃hoảng 若nhược 寶bảo 山sơn高cao 顯hiển 殊thù 特đặc威uy 光quang 赫hách 奕dịch普phổ 照chiếu 諸chư 剎sát如như 淨tịnh 目mục 人nhân於ư 一nhất 尋tầm 內nội覩đổ 人nhân 面diện 貌mạo明minh 了liễu 無vô 礙ngại
Khi ấy ở trong chúng hội nơi đây, các vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, Năng Thiên Đế, Phạm Vương, Bốn Vị Thiên Vương, Bồ-tát, và Thanh Văn đều thấy Thế giới Cực Lạc, cùng chư Bồ-tát và Thanh Văn quyến thuộc đang vây quanh Đức Phật Vô Lượng Thọ. Quang minh của Đức Phật kia rực rỡ như hòn núi báu, sáng chói thù đặc, uy quang hiển hách, và chiếu khắp các cõi nước. Đây ví như có một người với đôi mắt sáng và nhìn thấy rõ rệt từng nét trên diện mạo của người khác trong phạm vi tầm mắt của họ. [Đại chúng nơi đây nhìn thấy Đức Phật kia thì cũng lại như vậy.]

既ký 見kiến 是thị 已dĩ歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược唱xướng 如như 是thị 言ngôn
Khi đã thấy xong, họ vui mừng hớn hở và xướng lên lời như vầy:

南nam 無mô 阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri
"♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri!"

時thời 此thử 眾chúng 中trung八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 生sanh皆giai 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm及cập 種chúng 善thiện 根căn願nguyện 生sanh 彼bỉ 國quốc
Khi ấy ở trong chúng hội này có 84.000 chúng sanh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cùng gieo trồng căn lành, và nguyện sanh về cõi nước kia.

爾nhĩ 時thời 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn見kiến 此thử 剎sát 已dĩ怪quái 未vị 曾tằng 有hữu歡hoan 喜hỷ 合hợp 掌chưởng禮lễ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri作tác 如như 是thị 言ngôn
Khi chư Bồ-tát và Thanh Văn ở Thế giới Cực Lạc đã thấy quốc độ này, họ vui mừng cùng ngạc nhiên chưa từng có, rồi chắp tay, đảnh lễ Năng Tịch Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, và nói lời như vầy:

南nam 無mô 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật能năng 為vì 菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn說thuyết 如như 是thị 法Pháp
"♪ Quy mạng Năng Tịch Phật! Ngài đã có thể thuyết Pháp như thế cho chư Bồ-tát và Thanh Văn."

爾nhĩ 時thời 安An 樂Lạc 世Thế 界Giới六lục 種chủng 震chấn 動động動động 遍biến 動động等đẳng 遍biến 動động搖dao 遍biến 搖dao等đẳng 遍biến 搖dao震chấn 遍biến 震chấn等đẳng 遍biến 震chấn
Lúc bấy giờ ở Thế giới Cực Lạc chấn động sáu cách, gồm có: khắp nơi động, khắp nơi đồng thời động, khắp nơi lay, khắp nơi đồng thời lay, khắp nơi rung, và khắp nơi đồng thời rung.
爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát白bạch 彼bỉ 佛Phật 言ngôn
Khi ấy Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát thưa với Đức Phật kia rằng:

甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai現hiện 希hy 有hữu 事sự
"Thật kỳ diệu thay, Thế Tôn! Năng Nhân Như Lai đã có thể hiện việc hy hữu như vậy.

何hà 以dĩ 故cố彼bỉ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri少thiểu 現hiện 名danh 號hiệu令linh 無vô 想tưởng 大đại 地địa六lục 種chủng 震chấn 動động
Vì sao thế? Bởi Năng Tịch Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri kia, chỉ mới vừa thị hiện danh hiệu của Ngài mà đã khiến cho đại địa vô tri vô tưởng chấn động sáu cách."

爾nhĩ 時thời 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật告cáo 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát
Lúc bấy giờ Đức Phật Vô Lượng Thọ bảo hai vị Bồ-tát kia rằng:

釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni不bất 但đãn 此thử 土độ現hiện 其kỳ 名danh 號hiệu其kỳ 餘dư 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 世thế 界giới悉tất 現hiện 名danh 號hiệu大đại 光quang 普phổ 照chiếu六lục 種chủng 震chấn 動động亦diệc 復phục 如như 是thị
"Đức Phật Năng Tịch chẳng phải chỉ thị hiện danh hiệu của Ngài ở quốc độ này, mà trong vô lượng thế giới của chư Phật khác, Ngài cũng đều thị hiện danh hiệu. Ánh sáng lớn chiếu khắp và đại địa chấn động sáu cách cũng lại như vậy.

彼bỉ 諸chư 世thế 界giới無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 眾chúng 生sanh聞văn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni稱xưng 譽dự 名danh 號hiệu善thiện 根căn 成thành 就tựu皆giai 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Khi vô lượng vô số chúng sanh ở nơi của các thế giới kia nghe được danh hiệu Ngài, rồi xưng tụng và tán thán danh hiệu ấy, họ sẽ thành tựu các thiện căn và đều được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

時thời 彼bỉ 眾chúng 中trung四tứ 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát聞văn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác 名danh 號hiệu同đồng 聲thanh 發phát 願nguyện善thiện 根căn 迴hồi 向hướng阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề佛Phật 即tức 授thọ 記ký當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Lúc ấy có 40 ức Bồ-tát ở giữa đại chúng kia, khi vừa nghe danh hiệu của Năng Tịch Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, họ đồng thanh phát nguyện và hồi hướng thiện căn của mình đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Phật kia liền thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát詣nghệ 彼bỉ 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc恭cung 敬kính 合hợp 掌chưởng於ư 一nhất 面diện 住trụ白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát đi đến chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, cung kính chắp tay, rồi đứng qua một bên, và bạch Đức Phật kia rằng:

世Thế 尊Tôn釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni放phóng 此thử 光quang 明minh何hà 因nhân 何hà 緣duyên
"Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Đức Phật Năng Tịch phóng ra ánh sáng này?"

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật告cáo 觀Quán 世Thế 音Âm
Khi ấy Đức Phật kia bảo ngài Quán Thế Âm Bồ-tát:

如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác放phóng 斯tư 光quang 明minh非phi 無vô 因nhân 緣duyên
"Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, sẽ không phóng ra ánh sáng mà chẳng có nguyên nhân.

何hà 以dĩ 故cố今kim 日nhật 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri將tương 欲dục 演diễn 說thuyết菩Bồ 薩Tát 珍Trân 寶Bảo 處Xứ 三Tam 昧Muội 經Kinh故cố 先tiên 現hiện 瑞thụy
Vì sao thế? Bởi hôm nay, Năng Tịch Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, đang sắp muốn diễn nói Kinh Bồ-tát Trân Bảo Xứ Đẳng Trì. Cho nên trước tiên Ngài hiện điềm tướng này."

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát thưa với Đức Phật kia rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 欲dục 詣nghệ娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới禮lễ 拜bái 供cúng 養dường釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật聽thính 其kỳ 說thuyết 法Pháp
"Thưa Thế Tôn! Chúng con muốn đến Thế giới Kham Nhẫn để lễ bái và cúng dường Đức Phật Năng Tịch, rồi lắng nghe Ngài thuyết Pháp."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật kia bảo:

善thiện 男nam 子tử宜nghi 知tri 是thị 時thời
"Thiện nam tử! Nên biết bây giờ chính là lúc."

時thời 二nhị 菩Bồ 薩Tát即tức 相tương 謂vị 言ngôn
Khi ấy hai vị Bồ-tát đó liền nói với nhau rằng:

我ngã 等đẳng 今kim 日nhật定định 聞văn 彼bỉ 佛Phật所sở 說thuyết 妙diệu 法Pháp
"Hôm nay chúng ta nhất định sẽ nghe được Đức Phật kia thuyết giảng diệu Pháp."

時thời 二nhị 菩Bồ 薩Tát受thọ 佛Phật 教giáo 已dĩ告cáo 彼bỉ 四tứ 十thập 億ức菩Bồ 薩Tát 眷quyến 屬thuộc
Khi hai vị Bồ-tát đó đã được Đức Phật kia dạy bảo, mỗi vị liền bảo 40 ức chư Bồ-tát quyến thuộc của mình rằng:

善thiện 男nam 子tử當đương 共cộng 往vãng 詣nghệ娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới禮lễ 拜bái 供cúng 養dường釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật聽thính 受thọ 正Chánh 法Pháp
"Thiện nam tử! Chúng ta hãy cùng đi đến Thế giới Kham Nhẫn để lễ bái và cúng dường Đức Phật Năng Tịch, rồi lắng nghe và thọ trì Chánh Pháp ở đó.

何hà 以dĩ 故cố釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác能năng 為vi 難nan 事sự捨xả 淨tịnh 妙diệu 國quốc以dĩ 本bổn 願nguyện 力lực興hưng 大đại 悲bi 心tâm於ư 薄bạc 德đức 少thiểu 福phước增tăng 貪tham 恚khuể 癡si濁trược 惡ác 世thế 中trung成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp
Vì sao thế? Bởi Năng Tịch Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, đã có thể rời cõi nước thanh tịnh vi diệu để làm những việc khó làm. Bằng vào sức bổn nguyện, Ngài khởi lòng đại bi để thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở trong đời ác trược với tham sân si hẫy hừng, chúng sanh đức bạc phước mỏng, rồi Ngài thuyết Pháp cho họ."

說thuyết 是thị 語ngữ 時thời菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn同đồng 聲thanh 歎thán 言ngôn
Khi nói lời ấy xong, chư Bồ-tát và Thanh Văn đều đồng thanh tán thán rằng:

彼bỉ 土độ 眾chúng 生sanh得đắc 聞văn 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri 名danh 號hiệu快khoái 得đắc 善thiện 利lợi何hà 況huống 得đắc 見kiến發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm
"Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe đến danh hiệu của Năng Tịch Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, mà liền được lợi ích lành. Hà huống là còn thấy Ngài, rồi sanh tâm hoan hỷ.

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 當đương 共cộng詣nghệ 彼bỉ 世thế 界giới禮lễ 拜bái 供cúng 養dường釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật
Thưa Thế Tôn! Chúng con muốn cùng đi đến thế giới kia để lễ bái và cúng dường Đức Phật Năng Tịch."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật kia bảo:

善thiện 男nam 子tử宜nghi 知tri 是thị 時thời
"Thiện nam tử! Nên biết bây giờ chính là lúc."
爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát與dữ 四tứ 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu於ư 彼bỉ 世thế 界giới以dĩ 神thần 通thông 力lực各các 為vi 眷quyến 屬thuộc化hóa 作tác 四tứ 十thập 億ức莊trang 嚴nghiêm 寶bảo 臺đài是thị 諸chư 寶bảo 臺đài縱tung 廣quảng 十thập 二nhị 由do 旬tuần端đoan 嚴nghiêm 微vi 妙diệu
Lúc bấy giờ ở thế giới kia, Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát, mỗi vị với 40 ức Bồ-tát vây quanh. Khi ấy mỗi vị Bồ-tát dùng sức thần thông hóa làm 40 ức đài báu trang nghiêm cho hàng quyến thuộc của mình. Những đài báu vi diệu đoan nghiêm này có chu vi là 12 yojana [dô cha na].

其kỳ 寶bảo 臺đài 上thượng有hữu 處xứ 黃hoàng 金kim有hữu 處xứ 白bạch 銀ngân有hữu 處xứ 琉lưu 璃ly有hữu 處xứ 頗phả 梨lê有hữu 處xứ 赤xích 珠châu有hữu 處xứ 車xa 璩cừ有hữu 處xứ 馬mã 瑙não有hữu 處xứ 二nhị 寶bảo黃hoàng 金kim白bạch 銀ngân有hữu 處xứ 三tam 寶bảo金kim銀ngân琉lưu 璃ly有hữu 處xứ 四tứ 寶bảo黃hoàng 金kim白bạch 銀ngân琉lưu 璃ly頗phả 梨lê有hữu 處xứ 五ngũ 寶bảo金kim銀ngân琉lưu 璃ly頗phả 梨lê赤xích 珠châu有hữu 處xứ 六lục 寶bảo黃hoàng 金kim白bạch 銀ngân琉lưu 璃ly頗phả 梨lê車xa 璩cừ赤xích 珠châu有hữu 處xứ 七thất 寶bảo乃nãi 至chí 馬mã 瑙não
Ở trên bảo đài:
- có nơi làm bằng hoàng kim;

- có nơi làm bằng bạc trắng;

- có nơi làm bằng lưu ly;

- có nơi làm bằng pha lê;

- có nơi làm bằng xích châu;

- có nơi làm bằng xa cừ;

- có nơi làm bằng mã não;

- có nơi làm bằng hai báu: hoàng kim và bạc trắng;

- có nơi làm bằng ba báu: vàng, bạc, và lưu ly;

- có nơi làm bằng bốn báu: hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, và pha lê;

- có nơi làm bằng năm báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, và xích châu;

- có nơi làm bằng sáu báu: hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, pha lê, xa cừ, và xích châu;

- có nơi làm bằng bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã não;


又hựu 以dĩ 赤xích 珠châu栴chiên 檀đàn優ưu 鉢bát 羅la鉢bát 曇đàm 摩ma拘câu 物vật 頭đầu分phân 陀đà 利lợi而nhi 莊trang 嚴nghiêm 之chi
Lại có chỗ trên đài báu lấy xích châu, hương đàn, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, và hoa sen trắng dùng để trang nghiêm.

又hựu 雨vũ 須tu 曼mạn 那na 華hoa瞻chiêm 蔔bặc 花hoa波ba 羅la 羅la 花hoa阿a 提đề 目mục 多đa 花hoa羅la 尼ni 花hoa瞿cù 羅la 尼ni 花hoa曼mạn 陀đà 羅la 花hoa摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 花hoa波ba 樓lâu 沙sa 花hoa摩ma 訶ha 波ba 樓lâu 沙sa 花hoa曼mạn 殊thù 沙sa 花hoa摩ma 訶ha 曼mạn 殊thù 沙sa 花hoa盧lô 遮già 那na 花hoa摩ma 訶ha 盧lô 遮già 那na 花hoa遮già 迦ca 花hoa摩ma 訶ha 遮già 迦ca 花hoa蘇tô 樓lâu 至chí 遮già 迦ca 花hoa栴chiên 那na 花hoa摩ma 訶ha 栴chiên 那na 花hoa蘇tô 樓lâu 至chí 栴chiên 檀đàn 那na 花hoa栴chiên 奴nô 多đa 羅la 花hoa他tha 邏la 花hoa摩ma 訶ha 他tha 邏la 花hoa
Trên không trung lại mưa xuống hoa lài, hoa ngọc lan, hoa trùng sanh, hoa giải thoát, hoa raṇi [ra ni], hoa bạch, hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa hốt, hoa hốt lớn, hoa nhu nhuyễn, hoa nhu nhuyễn lớn, hoa nhãn, hoa nhãn lớn, hoa cāka [cha ca], hoa cāka lớn, hoa tịnh luận, hoa hương đàn, hoa hương đàn lớn, hoa hảo nhạo hương đàn, hoa tinh nguyệt, hoa thích ý, và hoa thích ý lớn.

其kỳ 寶bảo 臺đài 上thượng種chủng 種chủng 雜tạp 色sắc斑ban 爛lạn 煒vĩ 曄diệp清thanh 淨tịnh 照chiếu 耀diệu
Ở trên mỗi đài báu này có muôn loại màu sắc rực rỡ, sáng chói thanh tịnh, và chiếu sáng như vậy.

諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng有hữu 化hóa 玉ngọc 女nữ八bát 萬vạn 四tứ 千thiên
Ở trên những đài báu còn có 84.000 hóa ngọc nữ.

或hoặc 執chấp 箜không 篌hầu琴cầm 瑟sắt箏tranh 笛địch琵tỳ 琶bà鼓cổ 貝bối如như 是thị 無vô 量lượng眾chúng 寶bảo 樂nhạc 器khí奏tấu 微vi 妙diệu 音âm儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ
Hoặc có ngọc nữ cầm đàn hạc, đàn cầm, đàn sắt, đàn tranh, sáo, tỳ bà, trống, hay loa ốc. Với vô lượng nhạc khí được làm bằng trân bảo như vậy, họ đứng uy nghiêm nơi đó và khảy tấu âm nhạc vi diệu.

或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ執chấp 赤xích 栴chiên 檀đàn 香hương沈trầm 水thủy 栴chiên 檀đàn 香hương或hoặc 執chấp 黑hắc 沈trầm 水thủy 栴chiên 檀đàn 香hương儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ
Hoặc có ngọc nữ cầm hương đàn màu đỏ, hương đàn trầm thủy, hay cầm hương đàn trầm thủy màu đen mà đứng uy nghiêm nơi đó.

或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ執chấp 優ưu 波ba 羅la波ba 頭đầu 摩ma拘câu 物vật 頭đầu分phân 陀đà 利lợi 華hoa儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ
Hoặc có ngọc nữ cầm hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hay hoa sen trắng mà đứng uy nghiêm nơi đó.

或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ執chấp 曼mạn 陀đà 羅la 花hoa摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 花hoa波ba 樓lâu 沙sa 花hoa摩ma 訶ha 波ba 樓lâu 沙sa 花hoa盧lô 遮già 那na 花hoa摩ma 訶ha 盧lô 遮già 那na 花hoa栴chiên 那na 花hoa摩ma 訶ha 栴chiên 那na 花hoa蘇tô 樓lâu 至chí 栴chiên 那na 花hoa遮già 迦ca 花hoa摩ma 訶ha 遮già 迦ca 花hoa蘇tô 樓lâu 至chí 遮già 迦ca 花hoa陀đà 羅la 花hoa摩ma 訶ha 陀đà 羅la 花hoa蘇tô 樓lâu 至chí 陀đà 羅la 花hoa莊trang 嚴nghiêm 而nhi 住trụ
Hoặc có ngọc nữ cầm hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa hốt, hoa hốt lớn, hoa nhãn, hoa nhãn lớn, hoa hương đàn, hoa hương đàn lớn, hoa hảo nhạo hương đàn, hoa cāka, hoa cāka lớn, hoa tịnh luận, hoa thích ý, hoa thích ý lớn, hay hoa hảo nhạo thích ý mà đứng uy nghiêm nơi đó.

或hoặc 有hữu 玉ngọc 女nữ執chấp 一nhất 切thiết 花hoa 果quả儼nghiễm 然nhiên 而nhi 住trụ
Hoặc có ngọc nữ cầm muôn loại hoa quả mà đứng uy nghiêm nơi đó.

諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm師sư 子tử 之chi 座tòa座tòa 上thượng 皆giai 有hữu 化hóa 佛Phật三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo而nhi 自tự 嚴nghiêm 身thân
Ở trên những đài báu còn có những tòa sư tử được trang nghiêm bằng các loại báu. Trên mỗi tòa đều có một hóa Phật với 32 tướng và 80 vẻ đẹp mà dùng tự trang nghiêm nơi thân.

臺đài 上thượng 各các 懸huyền八bát 萬vạn 四tứ 千thiên青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 雜tạp 真chân 珠châu
Treo ở phía trên mỗi đài báu là 84.000 trân châu hỗn hợp với màu xanh, vàng, đỏ, trắng.

貫quán 諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên眾chúng 妙diệu 寶bảo 瓶bình盛thình 滿mãn 末mạt 香hương列liệt 置trí 其kỳ 上thượng
Trên mỗi đài báu còn có 84.000 bình báu vi diệu đựng đầy hương bột và chúng được sắp thành hàng ở trên ấy.

諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên眾chúng 寶bảo 妙diệu 蓋cái彌di 覆phú 其kỳ 上thượng
Trên mỗi đài báu còn có 84.000 lọng báu vi diệu và chúng phủ trùm ở trên ấy.

諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 寶bảo 樹thụ殖thực 其kỳ 上thượng
Trên mỗi đài báu còn có 84.000 cây báu vi diệu và chúng nảy nở ở trên ấy.

諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 寶bảo 鈴linh羅la 覆phú 其kỳ 上thượng
Trên mỗi đài báu còn có những lưới giăng và chúng được gắn vào 84.000 chuông báu ở trên ấy.

諸chư 寶bảo 樹thụ 間gian有hữu 七thất 寶bảo 池trì八bát 功công 德đức 水thủy盈doanh 滿mãn 其kỳ 中trung青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch雜tạp 寶bảo 蓮liên 花hoa光quang 色sắc 鮮tiên 映ánh微vi 風phong 吹xuy 動động眾chúng 寶bảo 行hàng 樹thụ出xuất 微vi 妙diệu 音âm其kỳ 音âm 和hòa 雅nhã踰du 於ư 天thiên 樂nhạc
Ở giữa của những cây báu có ao bảy báu với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Trong ao có nhiều hoa sen báu lẫn lộn với màu xanh, vàng, đỏ, trắng; sắc màu của chúng rực rỡ và tươi sáng. Khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu. Tiếng ấy hòa nhã và còn hay hơn cả âm nhạc cõi trời.

諸chư 寶bảo 臺đài 上thượng各các 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên眾chúng 妙diệu 寶bảo 繩thằng連liên 綿miên 樹thụ 間gian
Trên mỗi đài báu còn có 84.000 sợi dây báu vi diệu và chúng được cột nối liền với các cây báu.

一nhất 一nhất 寶bảo 臺đài光quang 明minh 照chiếu 耀diệu八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 由do 旬tuần莫mạc 不bất 大đại 明minh
Mỗi đài báu phóng quang minh và chiếu sáng đến 84.000 yojana--không nơi nào mà chẳng tỏa sáng.
爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc八bát 十thập 億ức 眾chúng諸chư 菩Bồ 薩Tát 俱câu莊trang 嚴nghiêm 寶bảo 臺đài悉tất 皆giai 同đồng 等đẳng譬thí 如như 力lực 士sĩ屈khuất 伸thân 臂tý 頃khoảnh從tùng 彼bỉ 國quốc 沒một至chí 此thử 世thế 界giới
Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát và 80 ức chư Bồ-tát quyến thuộc của các ngài, họ thảy đều vào những đài báu trang nghiêm giống nhau. Rồi vụt thoáng như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, họ biến mất ở cõi nước kia và xuất hiện đến thế giới này.

時thời 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát以dĩ 神thần 通thông 力lực令linh 此thử 世thế 界giới地địa 平bình 如như 水thủy與dữ 八bát 十thập 億ức 菩Bồ 薩Tát前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu以dĩ 大đại 功công 德đức莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu端đoan 嚴nghiêm 殊thù 特đặc無vô 可khả 為vi 喻dụ光quang 明minh 遍biến 照chiếu娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới
Lúc đến nơi với 80 ức chư Bồ-tát quyến thuộc vây quanh, hai vị Bồ-tát dùng sức thần thông để khiến cho đất đai ở thế giới này bằng phẳng như mặt nước. Với đại công đức trang nghiêm thành tựu, ánh sáng của họ chiếu khắp Thế giới Kham Nhẫn và sự đoan nghiêm thù đặc thật không thể nào tả xiết.

是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát詣nghệ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc右hữu 遶nhiễu 七thất 匝táp卻khước 住trụ 一nhất 面diện白bạch 佛Phật 言ngôn
Sau đó chư Bồ-tát này đến chỗ của Đức Phật Năng Tịch, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, rồi đứng qua một bên, và thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não起khởi 居cư 輕khinh 利lợi安an 樂lạc 行hành 不phủ
"Thưa Thế Tôn! Đức Phật Vô Lượng Thọ thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh và ít phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Khí lực có an lạc chăng?"

又hựu 現hiện 彼bỉ 土độ莊trang 嚴nghiêm 妙diệu 事sự 時thời此thử 菩Bồ 薩Tát 及cập 聲Thanh 聞Văn 眾chúng見kiến 此thử 寶bảo 臺đài眾chúng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm歎thán 未vị 曾tằng 有hữu
Khi chư Bồ-tát cùng hàng Thanh Văn ở thế giới này thấy những sự trang nghiêm vi diệu ở cõi nước kia, và cũng như thấy các đài báu vi diệu trang nghiêm, họ tán thán là việc chưa từng có.

各các 作tác 是thị 念niệm
Rồi ai nấy đều nghĩ như vầy:

此thử 諸chư 寶bảo 臺đài莊trang 嚴nghiêm 微vi 妙diệu從tùng 安An 樂Lạc 國Quốc至chí 此thử 世thế 界giới為vi 是thị 佛Phật 力lực菩Bồ 薩Tát 力lực 耶da
"Các đài báu vi diệu trang nghiêm đó đã từ cõi nước Cực Lạc đến thế giới này, là do Phật lực hay là do sức thần thông của hai vị Bồ-tát kia?"

爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ-tát nương uy thần của Phật và bạch Phật rằng:

甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn未vị 曾tằng 有hữu 也dã今kim 此thử 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới眾chúng 妙diệu 寶bảo 臺đài莊trang 嚴nghiêm 如như 是thị是thị 誰thùy 威uy 力lực
"Thật kỳ diệu thay, Thế Tôn! Đây quả là điều chưa từng có bao giờ. Nay các đài báu vi diệu trang nghiêm như thế đang hiện ra ở Thế giới Kham Nhẫn này đây, là do uy lực của ai?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

是thị 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế神thần 通thông 之chi 力lực於ư 此thử 世thế 界giới現hiện 大đại 莊trang 嚴nghiêm
"Đây là do sức thần thông của Quán Thế Âm Bồ-tát và Đắc Đại Thế Bồ-tát, nên ở thế giới này mới hiện ra những sự trang nghiêm quảng đại như vậy."

甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn不bất 可khả 思tư 議nghị彼bỉ 善thiện 男nam 子tử願nguyện 行hành 清thanh 淨tịnh能năng 以dĩ 神thần 力lực莊trang 嚴nghiêm 寶bảo 臺đài現hiện 此thử 世thế 界giới
"Thật kỳ diệu thay, Thế Tôn! Đây quả là việc chẳng thể nghĩ bàn. Do hành nguyện thanh tịnh của hai vị thiện nam tử kia nên mới có thể dùng thần lực để trang nghiêm đài báu và làm cho chúng hiện ra ở thế giới này."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

如như 是thị 如như 是thị如như 汝nhữ 所sở 說thuyết彼bỉ 善thiện 男nam 子tử已dĩ 於ư 無vô 數số億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 劫kiếp 中trung淨tịnh 諸chư 善thiện 根căn得đắc 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội住trụ 是thị 三Tam 昧Muội能năng 以dĩ 神thần 通thông 變biến 化hóa現hiện 如như 是thị 事sự
"Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói. Hai vị thiện nam tử kia đã thanh tịnh các thiện căn của mình trong vô số ức nayuta [na du ta] trăm ngàn kiếp và đã đắc Như Huyễn Đẳng Trì. Bởi trụ ở Đẳng Trì đó nên họ mới có thể dùng sức thần thông biến hóa mà hiện ra những việc như vậy.

又hựu 華Hoa 德Đức 藏Tạng汝nhữ 今kim 且thả 觀quán東đông 方phương 世thế 界giới為vi 何hà 所sở 見kiến
Lại nữa, Hoa Đức Tạng! Bây giờ ông hãy quán các thế giới ở phương đông. Ông thấy những gì?"

時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng即tức 以dĩ 菩Bồ 薩Tát種chủng 種chủng 天thiên 眼nhãn觀quán 于vu 東đông 方phương恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 世thế 界giới見kiến 彼bỉ 佛Phật 前tiền皆giai 有hữu 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế莊trang 嚴nghiêm 如như 前tiền
Khi ấy ngài Hoa Đức Tạng liền dùng đủ mọi thiên nhãn của Bồ-tát để quán Hằng Hà sa thế giới của chư Phật ở phương đông. Ngài thấy ở trước mỗi chư Phật kia đều có Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Bồ-tát với những sự trang nghiêm như ở trên.

恭cung 敬kính 供cúng 養dường
Họ đều cung kính cúng dường chư Phật kia và thưa rằng:

皆giai 稱xưng 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não起khởi 居cư 輕khinh 利lợi安an 樂lạc 行hành 不phủ
"Đức Phật Vô Lượng Thọ thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh và ít phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Khí lực có an lạc chăng?"

南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị
Tây nam bắc phương, bốn hướng phụ, cùng phương trên và phương dưới thì cũng lại như vậy.

爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát見kiến 是thị 事sự 已dĩ歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược得đắc 未vị 曾tằng 有hữu而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi Hoa Đức Tạng Bồ-tát đã thấy những việc như thế xong, ngài vui mừng hớn hở và được điều chưa từng có, rồi bạch Phật rằng:

甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn今kim 此thử 大Đại 士Sĩ乃nãi 能năng 成thành 就tựu如như 是thị 三Tam 昧Muội
"Thật kỳ diệu thay, Thế Tôn! Hai vị Đại Sĩ đó đã tu hành như thế nào mà có thể thành tựu Đẳng Trì như vậy?

何hà 以dĩ 故cố今kim 此thử 正Chánh 士Sĩ能năng 現hiện 莊trang 嚴nghiêm是thị 諸chư 佛Phật 剎sát
Vì sao thế? Bởi hôm nay hai vị Chánh Sĩ đó đã có thể hiện ra những sự trang nghiêm như dường ấy ở các quốc độ của chư Phật kia."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 以dĩ 神thần 力lực令linh 此thử 眾chúng 會hội見kiến 是thị 事sự 已dĩ三tam 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm
Lúc bấy giờ Thế Tôn liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội này thấy được những việc mà như Hoa Đức Tạng Bồ-tát đã thấy. Khi thấy xong, có 32.000 người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi ấy Hoa Đức Tạng Bồ-tát bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn是thị 二nhị 正Chánh 士Sĩ久cửu 如như 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm於ư 何hà 佛Phật 所sở唯duy 願nguyện 說thuyết 之chi令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát修tu 此thử 願nguyện 行hành具cụ 足túc 成thành 就tựu
"Bạch Thế Tôn! Từ lâu hai vị Chánh Sĩ này chắc hẳn đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu là vậy thì các ngài đã phát tâm ở chỗ của Đức Phật nào? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng, như thế sẽ khiến cho chư Bồ-tát cũng sẽ tu các hành nguyện đó mà sớm được thành tựu viên mãn."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
"Hãy lắng nghe và khéo tư duy! Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

善thiện 哉tai 世Thế 尊Tôn願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Lành thay, thưa Thế Tôn. Con vui thích muốn nghe."
佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

乃nãi 往vãng 過quá 去khứ廣quảng 遠viễn 無vô 量lượng不bất 可khả 思tư 議nghị阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời為vi 百bách 千thiên 王vương時thời 初sơ 大Đại 王Vương 劫Kiếp 欲dục 盡tận時thời 有hữu 世thế 界giới名danh 無Vô 量Lượng 德Đức 聚Tụ 安An 樂Lạc 示Thị 現Hiện其kỳ 國quốc 有hữu 佛Phật號hiệu 金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
"Vào thuở quá khứ xa xưa vô lượng vô số kiếp chẳng thể nghĩ bàn, lúc bấy giờ ta đã từng làm vua 100.000 lần. Lần đầu tiên là ở gần cuối của kiếp Đại Vương. Thuở đó có thế giới tên là Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện. Ở quốc độ ấy có Đức Phật, hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

是thị 佛Phật 剎sát 土độ所sở 有hữu 清thanh 淨tịnh嚴nghiêm 飾sức 之chi 事sự今kim 為vì 汝nhữ 說thuyết於ư 意ý 云vân 何hà安An 樂Lạc 世Thế 界Giới阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 土độ所sở 有hữu 嚴nghiêm 淨tịnh 之chi 事sự寧ninh 為vi 多đa 不phủ
Bây giờ Ta sẽ nói cho ông biết về những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở cõi nước của Đức Phật kia. Ý ông nghĩ sao? Những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ có nhiều chăng?"

答đáp 曰viết
Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

甚thậm 多đa不bất 可khả 思tư 議nghị難nan 可khả 具cụ 說thuyết
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Thật chẳng thể nghĩ bàn và không thể nào kể xiết."

佛Phật 告cáo 華Hoa 德Đức 藏Tạng
Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng:

假giả 使sử 有hữu 人nhân分phân 析tích 一nhất 毛mao以dĩ 為vi 百bách 毛mao以dĩ 一nhất 分phần 毛mao渧đề 大đại 海hải 水thủy
"Giả sử có người cắt sợi lông ra làm trăm phần, rồi dùng một phần đó chấm vào nước ở biển cả.

於ư 意ý 云vân 何hà一nhất 毛mao 端đoan 水thủy於ư 大đại 海hải 水thủy何hà 者giả 為vi 多đa
Ý ông nghĩ sao? Giọt nước ở trên đầu sợi lông đó mà so với dung lượng của nước trong biển lớn kia thì bên nào nhiều hơn?"

答đáp 曰viết
Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

海hải 水thủy 甚thậm 多đa不bất 可khả 為vi 譬thí
"Thưa Thế Tôn! Nước trong biển nhiều hơn đến nỗi chẳng thể nào ví dụ được."

如như 是thị 華Hoa 德Đức 藏Tạng應ưng 作tác 是thị 知tri阿A 彌Di 陀Đà 國quốc莊trang 嚴nghiêm 之chi 事sự如như 毛mao 端đoan 水thủy金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 佛Phật 國quốc如như 大đại 海hải 水thủy聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát差sai 降giáng 亦diệc 爾nhĩ
"Cũng như vậy, Hoa Đức Tạng! Ông nên biết điều này. Những sự trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ thì như giọt nước ở trên đầu sợi lông, còn quốc độ của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai thì như dung lượng của nước trong biển lớn. Số lượng của chư Bồ-tát và Thanh Văn giữa hai quốc độ ấy cũng không giống nhau.

彼bỉ 金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 如Như 來Lai亦diệc 為vì 眾chúng 生sanh說thuyết 三Tam 乘Thừa 法Pháp我ngã 於ư 恒Hằng 沙sa 等đẳng 劫kiếp說thuyết 此thử 佛Phật 國quốc功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm菩Bồ 薩Tát 聲Thanh 聞Văn快khoái 樂lạc 之chi 事sự猶do 不bất 能năng 盡tận
Đức Phật Kim Quang Sư Tử Du Hí kia cũng thuyết giảng Pháp của Ba Thừa cho chúng sanh. Cho dù Ta nói về công đức trang nghiêm, những sự an lạc, và chư Bồ-tát Thanh Văn ở cõi nước của Đức Phật đó trong Hằng Hà sa kiếp, thì cũng không thể hết.

爾nhĩ 時thời 金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 如Như 來Lai法Pháp 中trung 有hữu 王vương名danh 曰viết 威Uy 德Đức王vượng 千thiên 世thế 界giới正Chánh 法Pháp 治trị 化hóa號hiệu 為vi 法Pháp 王Vương其kỳ 威Uy 德Đức 王Vương多đa 諸chư 子tử 息tức具cụ 二nhị 十thập 八bát大đại 人nhân 之chi 相tướng是thị 諸chư 王vương 子tử皆giai 悉tất 住trụ 於ư無vô 上thượng 之chi 道Đạo王vương 有hữu 七thất 萬vạn 六lục 千thiên 園viên 觀quán其kỳ 王vương 諸chư 子tử遊du 戲hí 其kỳ 中trung
Lúc bấy giờ trong thời giáo hóa của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai có một vị vua, tên là Uy Đức. Ngài dùng Chánh Pháp trị vì 1.000 thế giới. Cho nên ngài được gọi là Pháp Vương. Vị vua Uy Đức này có rất nhiều con trai. Hết thảy các vương tử của ngài có đầy đủ 28 tướng của bậc đại nhân và đều trụ nơi Đạo vô thượng. Nhà vua có 76.000 viên lâm và các vương tử của ngài hay vui chơi trong đó."

華Hoa 德Đức 藏Tạng 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn彼bỉ 佛Phật 剎sát 土độ有hữu 女nữ 人nhân 耶da
"Bạch Thế Tôn! Ở cõi nước của Đức Phật kia có người nữ không?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ尚thượng 無vô 女nữ 名danh何hà 況huống 有hữu 實thật其kỳ 國quốc 眾chúng 生sanh淨tịnh 修tu 梵Phạm 行hành純thuần 一nhất 化hóa 生sanh禪thiền 悅duyệt 為vi 食thực彼bỉ 威Uy 德Đức 王Vương於ư 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 億ức 歲tuế奉phụng 事sự 如Như 來Lai不bất 習tập 餘dư 法Pháp佛Phật 知tri 至chí 心tâm即tức 為vì 演diễn 說thuyết無Vô 量Lượng 法Pháp 印Ấn
"Thiện nam tử! Tên người nữ ở cõi nước của Đức Phật kia còn không có, hà huống là có thật. Chúng sanh ở quốc độ ấy đều tu tịnh hành, thuần nhất hóa sanh, và họ lấy niềm vui của thiền định làm thức ăn. Suốt 84.000 năm, vua Uy Đức đó luôn phụng sự Như Lai kia và không tu tập Pháp nào khác. Biết được tâm chí thành của nhà vua nên Đức Phật kia liền diễn nói Vô Lượng Pháp Ấn cho ngài.

何hà 等đẳng 為vi 無Vô 量Lượng 法Pháp 印Ấn華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát凡phàm 所sở 修tu 行hành應ưng 當đương 發phát 於ư無vô 量lượng 誓thệ 願nguyện
Sao gọi là Vô Lượng Pháp Ấn? Này Hoa Đức Tạng Bồ-tát! Phàm người tu hành thì phải nên phát vô lượng thệ nguyện.

何hà 以dĩ 故cố菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát布bố 施thí 無vô 量lượng持trì 戒giới 無vô 量lượng忍nhẫn 辱nhục 無vô 量lượng精tinh 進tấn 無vô 量lượng禪thiền 定định 無vô 量lượng智trí 慧tuệ 無vô 量lượng所sở 行hành 六Lục 度Độ攝nhiếp 生sanh 死tử 無vô 量lượng慈từ 愍mẫn 眾chúng 生sanh 無vô 量lượng莊trang 嚴nghiêm 淨tịnh 土độ 無vô 量lượng音âm 聲thanh 無vô 量lượng辯biện 才tài 無vô 量lượng
Vì sao thế? Bởi là một vị đại Bồ-tát thì luôn tu hành bố thí vô lượng, tịnh giới vô lượng, an nhẫn vô lượng, tinh tấn vô lượng, tĩnh lự vô lượng, và Diệu Tuệ vô lượng. Họ luôn tu hành Sáu Độ trong vô lượng kiếp sanh tử, từ mẫn vô lượng đối với chúng sanh, trang nghiêm tịnh độ vô lượng, diễn nói vô lượng âm thanh, và tu tập vô lượng biện tài.

華Hoa 德Đức 藏Tạng乃nãi 至chí 一nhất 念niệm 善thiện 相tương 應ứng迴hồi 向hướng 無vô 量lượng
Này Hoa Đức Tạng! Cho đến chỉ một niệm hồi hướng của họ cũng là vô lượng.

云vân 何hà 迴hồi 向hướng 無vô 量lượng如như 迴hồi 向hướng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh令linh 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh得đắc 無vô 生sanh 證chứng以dĩ 佛Phật 涅Niết 槃Bàn而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn是thị 名danh 迴Hồi 向Hướng 無Vô 量Lượng
Thế nào là hồi hướng vô lượng? Đó là sự hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để khiến hết thảy chúng sanh chứng đắc vô sanh, và với tịch diệt của chư Phật mà vào tịch diệt. Đây gọi là Hồi Hướng Vô Lượng.

無vô 邊biên 空không 無vô 量lượng無vô 相tướng 無vô 量lượng無vô 願nguyện 無vô 量lượng無vô 行hành 如như 是thị無vô 欲dục 實thật 際tế法pháp 性tánh 無vô 生sanh無vô 著trước 解giải 脫thoát涅Niết 槃Bàn 無vô 量lượng
Lại có không vô lượng, vô tướng vô lượng, và vô nguyện vô lượng. Cũng như vô lượng của vô tác, chân thật của vô dục, vô sanh của pháp tánh, không chấp trước nơi giải thoát và tịch diệt.

善thiện 男nam 子tử我ngã 但đãn 略lược 說thuyết諸chư 法pháp 無vô 量lượng
Thiện nam tử! Ta nay chỉ nói sơ về các pháp vô lượng như vậy.

何hà 以dĩ 故cố以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp無vô 有hữu 限hạn 量lượng
Vì sao thế? Bởi hết thảy pháp đều không có hạn lượng.
復phục 次thứ 華Hoa 德Đức 藏Tạng彼bỉ 威Uy 德Đức 王Vương於ư 其kỳ 園viên 觀quán入nhập 于vu 三Tam 昧Muội其kỳ 王vương 左tả 右hữu有hữu 二nhị 蓮liên 花hoa從tùng 地địa 踊dũng 出xuất雜tạp 色sắc 莊trang 嚴nghiêm其kỳ 香hương 芬phân 馥phức如như 天thiên 栴chiên 檀đàn有hữu 二nhị 童đồng 子tử化hóa 生sanh 其kỳ 中trung加gia 趺phu 而nhi 坐tọa一nhất 名danh 寶Bảo 意Ý二nhị 名danh 寶Bảo 上Thượng
Lại nữa, Hoa Đức Tạng! Có một lúc nọ, vị vua Uy Đức kia đang vào Đẳng Trì trong khu vườn của mình, thì ở hai bên trái phải của nhà vua có hai đóa hoa sen từ dưới đất vọt ra. Chúng có màu sắc hỗn tạp trang nghiêm, hương thơm ngào ngạt như hương đàn cõi trời. Ở trong mỗi hoa sen có một vị đồng tử hóa sanh và đang ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen. Vị thứ nhất tên là Bảo Ý. Vị thứ nhì tên là Bảo Thượng.

時thời 威Uy 德Đức 王Vương從tùng 禪thiền 定định 起khởi見kiến 二nhị 童đồng 子tử坐tọa 蓮liên 華hoa 藏tạng以dĩ 偈kệ 問vấn 曰viết
Khi vua Uy Đức từ thiền định dậy, thì thấy hai đồng tử ngồi trong hoa sen, nên ngài dùng kệ hỏi rằng:

汝nhữ 為vi 天thiên 龍long 王vương
夜dạ 叉xoa 鳩cưu 槃bàn 荼đồ
為vi 人nhân 為vi 非phi 人nhân
願nguyện 說thuyết 其kỳ 名danh 號hiệu

'Các vị là trời rồng
Tiệp tật, quỷ úng hình
Là người hay phi nhân
Xin nói rõ tên danh'

時thời 王vương 右hữu 面diện童đồng 子tử 以dĩ 偈kệ答đáp 曰viết
Khi ấy vị đồng tử bên phải của nhà vua dùng kệ đáp rằng:

一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 空không
云vân 何hà 問vấn 名danh 號hiệu
過quá 去khứ 法pháp 已dĩ 滅diệt
當đương 來lai 法pháp 未vị 生sanh
現hiện 在tại 法pháp 不bất 住trụ
仁Nhân 者Giả 問vấn 誰thùy 名danh
空không 法pháp 亦diệc 非phi 人nhân
非phi 龍long 非phi 羅la 剎sát
人nhân 與dữ 非phi 人nhân 等đẳng
一nhất 切thiết 不bất 可khả 得đắc

'Hết thảy pháp đều không
Sao ngài hỏi tên danh
Pháp quá khứ đã diệt
Pháp vị lai chưa sanh
Pháp hiện tại chẳng trụ
Nhân Giả hỏi tên ai?
Không pháp cũng phi nhân
Chẳng rồng, quỷ bạo ác
Dù người hay phi nhân
Đều chẳng thể nắm bắt'

左tả 面diện 童đồng 子tử而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Vị đồng tử bên trái nói kệ rằng:

名danh 名danh 者giả 悉tất 空không
名danh 名danh 不bất 可khả 得đắc
一nhất 切thiết 法pháp 無vô 名danh
而nhi 欲dục 問vấn 名danh 字tự
欲dục 求cầu 真chân 實thật 名danh
未vị 曾tằng 所sở 見kiến 聞văn
夫phù 生sanh 法pháp 即tức 滅diệt
云vân 何hà 而nhi 問vấn 名danh
說thuyết 名danh 字tự 語ngữ 言ngôn
皆giai 是thị 假giả 施thi 設thiết

'Tên danh thảy đều không
Tên danh chẳng thể được
Tất cả pháp vô danh
Lại muốn hỏi danh tự
Muốn cầu chân thật danh
Chưa từng nghe nói đến
Pháp mới sanh liền diệt
Vậy hỏi tên làm chi?
Nói danh tự ngữ ngôn
Đều là giả mà thôi

我ngã 名danh 為vi 寶Bảo 意Ý
彼bỉ 名danh 為vi 寶Bảo 上Thượng

Tên tôi là Bảo Ý
Bạn ấy là Bảo Thượng'
華Hoa 德Đức 藏Tạng是thị 二nhị 童đồng 子tử說thuyết 是thị 偈kệ 已dĩ與dữ 威Uy 德Đức 王Vương俱câu 詣nghệ 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc右hữu 遶nhiễu 七thất 匝táp合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính於ư 一nhất 面diện 住trụ
Này Hoa Đức Tạng! Khi đã nói bài kệ đó xong, hai vị đồng tử cùng với vua Uy Đức đi đến Đạo Tràng của Đức Phật kia. Khi đến nơi, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, đi nhiễu bên phải bảy vòng, chắp tay cung kính, rồi đứng qua một bên.

時thời 二nhị 童đồng 子tử即tức 共cộng 同đồng 聲thanh以dĩ 偈kệ 問vấn 佛Phật
Lúc ấy hai vị đồng tử liền đồng thanh dùng kệ hỏi Phật rằng:

云vân 何hà 為vi 供cúng 養dường
無vô 上thượng 兩Lưỡng 足Túc 尊Tôn
願nguyện 說thuyết 其kỳ 義nghĩa 趣thú
聞văn 者giả 當đương 奉phụng 行hành

'Phải cúng dường thế nào?
Vô thượng Lưỡng Túc Tôn
Xin Ngài giảng nghĩa thú
Người nghe sẽ phụng hành

花hoa 香hương 眾chúng 伎kỹ 樂nhạc
衣y 食thực 藥dược 臥ngọa 具cụ
如như 是thị 等đẳng 供cúng 養dường
云vân 何hà 為vi 最tối 勝thắng

Hương hoa nhạc y phục
Ẩm thực nệm thuốc thang
Các cúng dường như thế
Loại nào là tối thắng?'

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 佛Phật即tức 為vì 童đồng 子tử而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì hai vị đồng tử mà nói kệ rằng:

當đương 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
廣quảng 濟tế 諸chư 群quần 生sanh
是thị 則tắc 供cung 正chánh 覺giác
三tam 十thập 二nhị 明minh 相tướng

'Ai phát khởi Đạo tâm
Rộng cứu các chúng sanh
Là cúng dường chánh giác
Với ba mươi hai tướng

設thiết 滿mãn 恒Hằng 沙sa 剎sát
珍trân 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ
奉phụng 獻hiến 諸chư 如Như 來Lai
及cập 歡hoan 喜hỷ 頂đảnh 戴đái

Dù lấy Hằng Hà sa
Trân diệu vật trang nghiêm
Phụng hiến chư Như Lai
Cùng hoan hỷ tín thọ

不bất 如như 以dĩ 慈từ 心tâm
迴hồi 向hướng 於ư 菩Bồ 提Đề
是thị 福phước 為vi 最tối 勝thắng
無vô 量lượng 無vô 有hữu 邊biên

Chẳng bằng với từ tâm
Hồi hướng về Phật Đạo
Phước này là tối thắng
Vô lượng vô biên tế

餘dư 供cúng 無vô 過quá 者giả
超siêu 踰du 不bất 可khả 計kế
如như 是thị 菩Bồ 提Đề 心tâm
必tất 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác

Không cúng dường nào hơn
Siêu việt chẳng tính kể
Đạo tâm như thế ấy
Tất thành Đẳng Chánh Giác'

時thời 二nhị 童đồng 子tử復phục 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Khi ấy hai vị đồng tử lại nói kệ rằng:

諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần
聽thính 我ngã 師sư 子tử 吼hống
今kim 於ư 如Như 來Lai 前tiền
弘hoằng 誓thệ 發phát 菩Bồ 提Đề

'Chư thiên long quỷ thần
Hãy nghe sư tử hống
Nay ở trước Như Lai
Nguyện phát khởi Đạo tâm

生sanh 死tử 無vô 量lượng 劫kiếp
本bổn 際tế 不bất 可khả 知tri
為vì 一nhất 眾chúng 生sanh 故cố
爾nhĩ 數số 劫kiếp 行hành 道Đạo

Sanh tử vô lượng kiếp
Vô thỉ chẳng thể biết
Vì chỉ một chúng sanh
Mà bao kiếp hành Đạo

況huống 此thử 諸chư 劫kiếp 中trung
度độ 脫thoát 無vô 量lượng 眾chúng
修tu 行hành 菩Bồ 提Đề 道Đạo
而nhi 生sanh 疲bì 倦quyện 心tâm

Huống trong những kiếp này
Độ thoát vô lượng chúng
Tu hành Đạo Bồ-tát
Lại sanh tâm mệt mỏi

我ngã 若nhược 從tùng 今kim 始thỉ
起khởi 於ư 貪tham 欲dục 心tâm
是thị 則tắc 為vi 欺khi 誑cuống
十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật

Con từ nay về sau
Nếu khởi lòng tham dục
Thì tức là phỉnh gạt
Tất cả mười phương Phật

瞋sân 恚khuể 愚ngu 癡si 垢cấu
慳san 嫉tật 亦diệc 復phục 然nhiên
今kim 我ngã 說thuyết 實thật 語ngữ
遠viễn 離ly 於ư 虛hư 妄vọng

Sân hận cùng si mê
Và ganh ghét cũng vậy
Nay con nói lời thật
Xa lìa điều dối trá

我ngã 若nhược 於ư 今kim 始thỉ
起khởi 於ư 聲Thanh 聞Văn 心tâm
不bất 樂nhạo 修tu 菩Bồ 提Đề
是thị 則tắc 欺khi 世Thế 尊Tôn

Con từ nay về sau
Nếu khởi tâm Thanh Văn
Chẳng thích tu Phật Đạo
Tức là lừa Thế Tôn

亦diệc 不bất 求cầu 緣Duyên 覺Giác
自tự 濟tế 利lợi 己kỷ 身thân
當đương 於ư 萬vạn 億ức 劫kiếp
大đại 悲bi 度độ 眾chúng 生sanh

Cũng không cầu Duyên Giác
Chỉ tự cứu bản thân
Sẽ trong vạn ức kiếp
Đại bi độ chúng sanh

如như 今kim 日nhật 佛Phật 土độ
清thanh 淨tịnh 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm
令linh 我ngã 得đắc 道Đạo 時thời
超siêu 踰du 億ức 百bách 千thiên

Như Phật độ ngày nay
Thanh tịnh diệu trang nghiêm
Khi con đắc Đạo Quả
Siêu vượt trăm ngàn muôn

國quốc 無vô 聲Thanh 聞Văn 眾chúng
亦diệc 無vô 緣Duyên 覺Giác 乘Thừa
純thuần 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát
其kỳ 數số 無vô 限hạn 量lượng

Cõi nước không Thanh Văn
Cũng không Duyên Giác Thừa
Thuần chỉ chư Bồ-tát
Số ấy vô hạn lượng

眾chúng 生sanh 淨tịnh 無vô 垢cấu
悉tất 具cụ 上thượng 妙diệu 樂lạc
出xuất 生sanh 於ư 正chánh 覺giác
總tổng 持trì 諸chư 法Pháp 藏tạng

Chúng sanh tịnh vô cấu
Đầy đủ thượng diệu lạc
Sanh ra ở chánh giác
Tổng trì mọi Pháp tạng

此thử 誓thệ 若nhược 誠thành 實thật
當đương 動động 大Đại 千Thiên 界Giới

Nguyện này nếu thành thật
Chấn động khắp Đại Thiên'

說thuyết 如như 是thị 偈kệ 已dĩ應ứng 時thời 普phổ 震chấn 動động百bách 千thiên 眾chúng 伎kỹ 樂nhạc演diễn 發phát 和hòa 雅nhã 音âm光quang 耀diệu 微vi 妙diệu 服phục旋toàn 轉chuyển 而nhi 來lai 降giáng諸chư 天thiên 於ư 空không 中trung雨vũ 散tán 眾chúng 末mạt 香hương其kỳ 香hương 普phổ 流lưu 熏huân悅duyệt 可khả 眾chúng 生sanh 心tâm
Khi nói bài kệ như vậy xong, lập tức khắp nơi đều chấn động. Trăm ngàn loại âm nhạc trỗi vang tiếng hòa nhã. Y phục sáng chói tuyệt đẹp xoay lượn rơi xuống. Còn ở trên không trung, chư thiên tuôn mưa hương bột; hương thơm ấy xông khắp nơi và làm tâm chúng sanh vui sướng."
佛Phật 告cáo 華Hoa 德Đức 藏Tạng
Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng:

於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà爾nhĩ 時thời 威Uy 德Đức 王Vương 者giả豈khởi 異dị 人nhân 乎hồ我ngã 身thân 是thị 也dã時thời 二nhị 童đồng 子tử今kim 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 是thị 也dã
"Ý ông nghĩ sao? Vua Uy Đức thuở xưa nào có ai khác, là tiền thân của Ta đó. Còn hai vị đồng tử, nay chính là Quán Thế Âm Bồ-tát và Đắc Đại Thế Đại Bồ-tát.

善thiện 男nam 子tử是thị 二nhị 菩Bồ 薩Tát於ư 彼bỉ 佛Phật 所sở初sơ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm
Thiện nam tử! Ở nơi của Đức Phật kia, hai vị Bồ-tát ấy đã sơ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Tạng thưa với Phật rằng:

甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn是thị 善thiện 男nam 子tử未vị 曾tằng 發phát 心tâm成thành 就tựu 如như 是thị甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ了liễu 達đạt 名danh 字tự悉tất 不bất 可khả 得đắc
"Thật kỳ diệu thay, Thế Tôn! Mặc dù hai vị thiện nam tử này chưa từng phát khởi Đạo tâm, nhưng họ đã thành tựu trí tuệ thâm sâu như thế và liễu đạt danh tự đều chẳng thể nắm giữ.

世Thế 尊Tôn是thị 二nhị 正Chánh 士Sĩ於ư 彼bỉ 先tiên 佛Phật已dĩ 曾tằng 供cúng 養dường作tác 諸chư 功công 德đức
Thưa Thế Tôn! Hai vị Chánh Sĩ này chắc hẳn đã từng cúng dường và làm các công đức ở nơi của chư Phật quá khứ."

善thiện 男nam 子tử此thử 恒Hằng 河Hà 沙sa悉tất 可khả 知tri 數số而nhi 此thử 大Đại 士Sĩ先tiên 供cúng 養dường 佛Phật種chúng 諸chư 善thiện 根căn不bất 可khả 稱xưng 計kế雖tuy 未vị 發phát 於ư菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm而nhi 以dĩ 不bất 可khả 思tư 議nghị而nhi 自tự 莊trang 嚴nghiêm於ư 諸chư 眾chúng 生sanh為vi 最tối 勇dũng 猛mãnh
"Thiện nam tử! Số lượng cát của sông Hằng kia còn có thể tính đếm. Tuy nhiên, số lượng chư Phật quá khứ mà hai vị Đại Sĩ ấy đã cúng dường và gieo trồng các thiện căn, thì chẳng thể nào tính xuể. Mặc dù chưa phát khởi Đạo tâm, nhưng họ đã có thể làm những việc chẳng thể nghĩ bàn để tự trang nghiêm. Ở trong các chúng sanh, các ngài là những bậc dũng mãnh nhất."
爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ-tát bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn其kỳ 無Vô 量Lượng 德Đức 聚Tụ 安An 樂Lạc 示Thị 現Hiện 國Quốc 土Độ為vi 在tại 何hà 方phương
"Bạch Thế Tôn! Cõi nước Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện của ngày trước, bây giờ là ở nơi nào?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 男nam 子tử今kim 此thử 西tây 方phương安An 樂Lạc 世Thế 界Giới當đương 於ư 爾nhĩ 時thời號hiệu 無Vô 量Lượng 德Đức 聚Tụ 安An 樂Lạc 示Thị 現Hiện
"Thiện nam tử! Thế giới Cực Lạc ở phương tây bây giờ, vào thuở xưa gọi là Vô Lượng Đức Tụ An Lạc Thị Hiện."

華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Hoa Đức Tạng Bồ-tát bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn願nguyện 為vì 解giải 說thuyết令linh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh得đắc 大đại 利lợi 益ích是thị 觀Quán 世Thế 音Âm於ư 何hà 國quốc 土độ成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác世thế 界giới 莊trang 嚴nghiêm光quang 明minh 名danh 號hiệu聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát壽thọ 命mạng 所sở 有hữu乃nãi 至chí 成thành 佛Phật其kỳ 事sự 云vân 何hà
"Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy thuyết giảng để khiến cho vô lượng chúng sanh được những lợi ích to lớn. Ngài Quán Thế Âm này đây sẽ ở trong cõi nước nào mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Thế giới trang nghiêm ra sao? Danh hiệu quang minh của Ngài sẽ là gì? Còn thọ mạng của hàng Thanh Văn cùng chư Bồ-tát nơi đó, cho đến những việc của họ đến lúc thành Phật, việc ấy thế nào?

若nhược 世Thế 尊Tôn說thuyết 是thị 菩Bồ 薩Tát先tiên 所sở 行hành 願nguyện其kỳ 餘dư 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 願nguyện 已dĩ必tất 當đương 修tu 行hành而nhi 得đắc 滿mãn 足túc
Nếu Thế Tôn nói ra các hành nguyện đã làm của vị Bồ-tát này, thì khi chư Bồ-tát khác nghe các hành nguyện đó rồi, họ nhất định sẽ tu hành để được viên mãn."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 哉tai 諦đế 聽thính當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
"Lành thay! Hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

對đối 曰viết
Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

唯dụy 然nhiên願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Dạ vâng! Con vui thích muốn nghe."
佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 男nam 子tử阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật壽thọ 命mạng 無vô 量lượng百bách 千thiên 億ức 劫kiếp當đương 有hữu 終chung 極cực
"Thiện nam tử! Thọ mạng vô lượng của Đức Phật Vô Lượng Thọ dài đến trăm ngàn ức kiếp, rồi cuối cùng sẽ chấm dứt.

善thiện 男nam 子tử當đương 來lai 廣quảng 遠viễn不bất 可khả 計kế 劫kiếp阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật當đương 般Bát 涅Niết 槃Bàn
Thiện nam tử! Trong tương lai không thể tính xuể số kiếp lâu xa về sau, Đức Phật Vô Lượng Thọ sẽ vào Cứu Cánh Tịch Diệt.

般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu正Chánh 法Pháp 住trụ 世thế等đẳng 佛Phật 壽thọ 命mạng在tại 世thế 滅diệt 後hậu所sở 度độ 眾chúng 生sanh悉tất 皆giai 同đồng 等đẳng
Sau khi Ngài vào Cứu Cánh Tịch Diệt, thời gian Chánh Pháp trụ thế sẽ bằng như thọ mạng của Đức Phật ấy. Số lượng chúng sanh được độ thoát cũng bằng như lúc Ngài còn tại thế.

佛Phật 涅Niết 槃Bàn 後hậu或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh不bất 見kiến 佛Phật 者giả有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát得đắc 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội常thường 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật
Sau khi Đức Phật ấy vào tịch diệt, sẽ có những chúng sanh không thấy Phật. Tuy nhiên, sẽ có các bậc Bồ-tát đắc Niệm Phật Đẳng Trì và họ luôn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ.

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử彼bỉ 佛Phật 滅diệt 後hậu一nhất 切thiết 寶bảo 物vật浴dục 池trì 蓮liên 花hoa眾chúng 寶bảo 行hàng 樹thụ常thường 演diễn 法Pháp 音âm與dữ 佛Phật 無vô 異dị
Lại nữa, thiện nam tử! Sau khi Đức Phật kia diệt độ, hết thảy mọi vật báu, ao tắm, hoa sen, cùng những hàng cây báu sẽ thường diễn xướng Pháp âm và y như lúc Đức Phật ấy còn tại thế không khác.

善thiện 男nam 子tử阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật正Chánh 法Pháp 滅diệt 後hậu過quá 中trung 夜dạ 分phân明minh 相tướng 出xuất 時thời觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát於ư 七thất 寶bảo 菩Bồ 提Đề 樹thụ 下hạ結kết 跏già 趺phu 坐tọa成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác號hiệu 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
Thiện nam tử! Ở vào đêm mà Chánh Pháp của Đức Phật Vô Lượng Thọ diệt hết, ngay sau nửa đêm đó, khi ngôi sao minh tướng xuất hiện, Quán Thế Âm Bồ-tát ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen ở dưới cội Đạo thụ bảy báu và sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ自tự 然nhiên 七thất 寶bảo眾chúng 妙diệu 合hợp 成thành莊trang 嚴nghiêm 之chi 事sự諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn於ư 恒Hằng 沙sa 劫kiếp說thuyết 不bất 能năng 盡tận
Quốc độ của Đức Phật ấy sẽ tự nhiên có bảy báu vi diệu hợp thành. Dù chư Phật Thế Tôn trong Hằng Hà sa kiếp nói về những sự trang nghiêm nơi đó thì cũng chẳng thể hết.

善thiện 男nam 子tử我ngã 於ư 今kim 者giả為vì 汝nhữ 說thuyết 譬thí彼bỉ 金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 如Như 來Lai 國quốc 土độ莊trang 嚴nghiêm 之chi 事sự方phương 於ư 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 國quốc 土độ百bách 萬vạn 千thiên 倍bội億ức 倍bội億ức 兆triệu 載tái 倍bội乃nãi 至chí 算toán 數số所sở 不bất 能năng 及cập
Thiện nam tử! Ta bây giờ sẽ nói một thí dụ cho ông hiểu. Như những sự trang nghiêm ở cõi nước của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai kia, cõi nước của Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai còn gấp ức lần, tỷ lần, ức tỷ lần, và cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể biết.

其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ無vô 有hữu 聲Thanh 聞Văn緣Duyên 覺Giác 之chi 名danh純thuần 諸chư 菩Bồ 薩Tát充sung 滿mãn 其kỳ 國quốc
Quốc độ của Đức Phật đó không có tên Thanh Văn và Duyên Giác; thuần nhất chỉ có chư Bồ-tát đầy khắp cõi nước ấy."
華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Hoa Đức Tạng Bồ-tát bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn彼bỉ 佛Phật 國quốc 土độ名danh 安An 樂Lạc 耶da
"Bạch Thế Tôn! Quốc độ của Đức Phật kia sẽ còn gọi là Cực Lạc chăng?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 男nam 子tử其kỳ 佛Phật 國quốc 土độ號hiệu 曰viết 眾Chúng 寶Bảo 普Phổ 集Tập 莊Trang 嚴Nghiêm
"Thiện nam tử! Cõi nước của Đức Phật ấy sẽ gọi là Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm.

善thiện 男nam 子tử普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai隨tùy 其kỳ 壽thọ 命mạng得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát親thân 覲cận 供cúng 養dường至chí 于vu 涅Niết 槃Bàn
Thiện nam tử! Suốt thời gian Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai trụ thế, Đắc Đại Thế Bồ-tát sẽ thân cận và cúng dường cho đến khi Ngài vào tịch diệt.

般Bát 涅Niết 槃Bàn 後hậu奉phụng 持trì 正Chánh 法Pháp乃nãi 至chí 滅diệt 盡tận
Sau khi Đức Phật kia vào Cứu Cánh Tịch Diệt, Đắc Đại Thế Bồ-tát sẽ phụng trì Chánh Pháp cho đến khi diệt hết.

法Pháp 滅diệt 盡tận 已dĩ即tức 於ư 其kỳ 國quốc成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề號hiệu 曰viết 善Thiện 住Trụ 功Công 德Đức 寶Bảo 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri明Minh 行Hành 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn
Sau khi Chánh Pháp đã diệt tận, Đắc Đại Thế Bồ-tát sẽ ở trong cõi nước đó mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

如như 普Phổ 光Quang 功Công 德Đức 山Sơn 王Vương 如Như 來Lai 國quốc 土độ光quang 明minh 壽thọ 命mạng菩Bồ 薩Tát 眾chúng乃nãi 至chí 法Pháp 住trụ等đẳng 無vô 有hữu 異dị
Quốc độ, quang minh, thọ mạng, chư Bồ-tát, và cho đến thời gian Chánh Pháp trụ thế của Đức Phật ấy thì cũng giống như của Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai--không chút sai khác.

若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân聞văn 善Thiện 住Trụ 功Công 德Đức 寶Bảo 王Vương 如Như 來Lai 名danh 者giả皆giai 得đắc 不bất 退thoái於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, họ đều sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

又hựu 善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 女nữ 人nhân得đắc 聞văn 過quá 去khứ金Kim 光Quang 師Sư 子Tử 遊Du 戲Hí 如Như 來Lai善Thiện 住Trụ 功Công 德Đức 寶Bảo 王Vương 如Như 來Lai 名danh 者giả皆giai 轉chuyển 女nữ 身thân卻khước 四tứ 十thập 億ức 劫kiếp生sanh 死tử 之chi 罪tội皆giai 不bất 退thoái 轉chuyển於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề常thường 得đắc 見kiến 佛Phật聞văn 受thọ 正Chánh 法Pháp供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng捨xả 此thử 身thân 已dĩ出xuất 家gia成thành 無vô 礙ngại 辯biện速tốc 得đắc 總Tổng 持Trì
Lại nữa, thiện nam tử! Nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của quá khứ Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai và vị lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, họ sẽ diệt trừ 40 ức kiếp sanh tử nghiệp tội và không bao giờ còn thọ thân nữ. Họ đều sẽ không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn được thấy Phật, nghe cùng thọ trì Chánh Pháp, và cúng dường chư Tăng. Sau khi xả thân ấy rồi, vào đời sau họ sẽ có thể xuất gia, thành tựu biện tài vô ngại, và mau chứng đắc các Tổng Trì."
爾nhĩ 時thời 會hội 中trung六lục 十thập 億ức 眾chúng同đồng 聲thanh 歎thán 言ngôn
Lúc bấy giờ trong Pháp hội có 60 ức người trong đại chúng đồng thanh tán thán rằng:

南nam 無mô 十Thập 方Phương 般Bát 涅Niết 槃Bàn 佛Phật
"♪ Quy mạng Thập Phương Cứu Cánh Tịch Diệt Chư Phật!"

同đồng 心tâm 共cộng 議nghị發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề佛Phật 即tức 受thọ 記ký當đương 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Rồi họ đồng một lòng quyết định phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi ấy Đức Phật liền thọ ký cho họ sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

復phục 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên那na 由do 他tha 眾chúng 生sanh遠viễn 塵trần 離ly 垢cấu於ư 諸chư 法pháp 中trung得đắc 法Pháp 眼nhãn 淨tịnh七thất 千thiên 比Bỉ 丘Khâu漏lậu 盡tận 意ý 解giải
Lại có 84.000 nayuta chúng sanh xa rời trần cấu, ở trong các pháp, họ đắc Pháp nhãn thanh tịnh. 7.000 vị Bhikṣu được lậu tận ý giải.

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm及cập 得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát即tức 以dĩ 神thần 力lực令linh 此thử 眾chúng 會hội悉tất 見kiến 十thập 方phương 無vô 數số諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn皆giai 為vi 授thọ 其kỳ阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký
Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát cùng Đắc Đại Thế Bồ-tát liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội nơi đây thấy được vô số chư Phật Thế Tôn khắp mười phương đều thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho các ngài.

見kiến 已dĩ歎thán 言ngôn
Khi thấy xong, họ đều tán dương rằng:

甚thậm 奇kỳ 世Thế 尊Tôn是thị 諸chư 如Như 來Lai為vì 此thử 大Đại 士Sĩ授thọ 如như 是thị 記ký
"Thật kỳ diệu thay, Thế Tôn! Chư Như Lai kia đều thọ ký như vậy cho hai vị Đại Sĩ đó."
爾nhĩ 時thời 華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ-tát bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 此thử 如Như 來Lai甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển受thọ 持trì 讀độc 誦tụng解giải 說thuyết 書thư 寫tả廣quảng 宣tuyên 流lưu 布bố得đắc 幾kỷ 所sở 福phước唯duy 願nguyện 如Như 來Lai分phân 別biệt 解giải 說thuyết
"Bạch Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Kinh điển thâm sâu này của Như Lai mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, và truyền bá rộng rãi, họ sẽ được bao nhiêu phước? Kính mong Như Lai hãy phân biệt và giảng giải.

何hà 以dĩ 故cố當đương 來lai 惡ác 世thế薄bạc 德đức 眾chúng 生sanh於ư 此thử 如Như 來Lai甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển而nhi 不bất 信tín 受thọ以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên長trường 夜dạ 受thọ 苦khổ難nan 得đắc 解giải 脫thoát
Vì sao thế? Bởi ở đời ác vị lai, những chúng sanh đức bạc sẽ không tin và thọ trì Kinh điển thâm sâu này của Như Lai. Do nhân duyên ấy, họ sẽ phải thọ khổ trong suốt đêm dài và rất khó được giải thoát.

世Thế 尊Tôn唯duy 願nguyện 說thuyết 之chi憐lân 愍mẫn 利lợi 益ích諸chư 眾chúng 生sanh 故cố
Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy thương xót mà thuyết giảng để làm lợi ích cho các chúng sanh.

世Thế 尊Tôn今kim 此thử 會hội 中trung多đa 有hữu 利lợi 根căn善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 當đương 來lai 世thế而nhi 作tác 大đại 明minh
Lại nữa, Thế Tôn! Trong chúng hội hôm nay có rất nhiều thiện nam tử và thiện nữ nhân với căn tánh lanh lợi, và họ sẽ làm vòm ánh sáng rộng lớn ở vào đời vị lai."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

華Hoa 德Đức 藏Tạng善thiện 哉tai 諦đế 聽thính當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
"Lành thay, Hoa Đức Tạng! Hãy lắng nghe! Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

對đối 曰viết
Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng:

受thọ 教giáo願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Xin Thế Tôn giảng dạy! Con vui thích muốn nghe."
佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

若nhược 善thiện 男nam 子tử以dĩ 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh置trí 兩lưỡng 肩kiên 上thượng盡tận 其kỳ 形hình 壽thọ隨tùy 所sở 須tu 欲dục衣y 食thực 臥ngọa 具cụ床sàng 褥nhục 湯thang 藥dược而nhi 供cúng 養dường 之chi所sở 得đắc 功công 德đức寧ninh 為vi 多đa 不phủ
"Giả như có thiện nam tử nào đặt tất cả chúng sanh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới lên hai vai của mình đến trọn đời, rồi tùy theo ước muốn của họ mà cúng dường, như là y phục, ẩm thực, giường nệm, và thuốc thang, vậy công đức của người ấy có nhiều chăng?"

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn若nhược 以dĩ 慈từ 心tâm供cung 一nhất 眾chúng 生sanh隨tùy 其kỳ 所sở 須tu功công 德đức 無vô 量lượng何hà 況huống 一nhất 切thiết
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Nếu với lòng từ mẫn mà cúng dường tùy theo ước muốn cho một chúng sanh thôi, thì công đức ấy cũng đã vô lượng rồi, hà huống là tất cả."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 此thử 經Kinh 典điển受thọ 持trì 讀độc 誦tụng解giải 說thuyết 書thư 寫tả種chủng 種chủng 供cúng 養dường廣quảng 宣tuyên 流lưu 布bố發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm所sở 得đắc 功công 德đức百bách 千thiên 萬vạn 倍bội不bất 可khả 為vi 譬thí
"Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Kinh điển này mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, truyền bá rộng rãi, và làm muôn sự cúng dường, rồi phát khởi Đạo tâm, thì công đức có được của họ sẽ gấp một tỷ lần so với ở trên. Thật không thể nào thí dụ cho xuể."

華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 佛Phật 言ngôn
Hoa Đức Tạng Bồ-tát thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 從tùng 今kim 日nhật於ư 此thử 如Như 來Lai所sở 說thuyết 經Kinh 典điển及cập 過quá 去khứ 當đương 來lai三tam 佛Phật 名danh 號hiệu常thường 當đương 受thọ 持trì 讀độc 誦tụng解giải 說thuyết 書thư 寫tả廣quảng 宣tuyên 流lưu 布bố遠viễn 離ly 貪tham 恚khuể 癡si 心tâm發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề終chung 不bất 虛hư 妄vọng
"Thưa Thế Tôn! Kể từ hôm nay, con sẽ đối với Kinh điển đã thuyết giảng này của Như Lai, cùng ba danh hiệu chư Phật ở trên--một danh hiệu của Đức Phật quá khứ và hai danh hiệu của chư Phật vị lai--mà luôn thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, và truyền bá rộng rãi. Con sẽ xa lìa tham sân si và phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lời nguyện này quyết không bao giờ hư dối!

世Thế 尊Tôn我ngã 成thành 佛Phật 者giả若nhược 有hữu 女nữ 人nhân聞văn 如như 是thị 法Pháp現hiện 轉chuyển 女nữ 身thân轉chuyển 女nữ 身thân 已dĩ當đương 為vì 授thọ 記ký得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề號hiệu 曰viết 離Ly 垢Cấu多Đa 陀Đà 阿A 伽Già 度Độ阿A 羅La 訶Ha三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà
Thưa Thế Tôn! Nguyện con khi thành Phật, nếu có người nữ nào nghe được Pháp như vầy, thì ở đời sau, họ sẽ không bao giờ còn thọ thân nữ. Sau khi đã chuyển thân nữ, con sẽ thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho họ với danh hiệu là Ly Cấu Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác."
說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ華Hoa 德Đức 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát及cập 諸chư 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni菩Bồ 薩Tát聲Thanh 聞Văn天thiên龍long夜dạ 叉xoa乾càn 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la緊khẩn 那na 羅la摩ma 睺hầu 羅la 伽già人nhân 非phi 人nhân 等đẳng聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ
Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Hoa Đức Tạng Đại Bồ-tát cùng các vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Bồ-tát, Thanh Văn, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ.

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 授Thọ 記Ký 經Kinh
Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký

劉Lưu 宋Tống 黃Hoàng 龍Long 法Pháp 師Sư 曇Đàm 無Mô 竭Kiệt 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Dũng ở Thế Kỷ 4-5
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 13/9/2012 ◊ Dịch nghĩa: 13/9/2012 ◊ Cập nhật: 30/3/2024

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
yojana: dô cha na
raṇi: ra ni
cāka: cha ca
nayuta: na du ta
Đang dùng phương ngữ: BắcNam