Kinh-Muoi-Danh-Hieu-cua-Phat
1. 2017-03-30Duc Nguyen
Kính gởi admin,

Xin vui lòng cho học giả biết nguồn gốc bài kinh này, Phật giảng trong hoàn cảnh nào và ai là người nghe. Email đọc giả là hoangduc007@hotmail.com

Iti’pi so Bhagavā: Đây là Đức Thế Tôn, bậc
Arahaṃ, Ứng Cúng,
Sammā Sambuddho, Chánh Biến Tri,
Vijjā-caraṇa-sampaṇṇo, Minh Hạnh Túc,
Sugato, Thiện Thệ,
Lokavidū, Thế Gian Giải,
Anuttaro, Vô Thượng Sĩ,
Purisa-damma-sārathi, Điều Ngự Trượng Phu,
Satthā-deva-manussānaṃ, Thiên Nhân Sư,
Buddho, PHẬT,
Bhagavā’ti. THẾ TÔN.

Đây là 10 danh hiệu được chuyển từ kinh điển Pali qua. Mình cảm thấy không khớp với bài kinh trên. Rất mong nhận được phản hồi từ quý vị.

Hoàng Đức

@admin: Kinh này nằm ở T17 Bộ Kinh Tập, T17n0782, thuộc Phật Giáo Đại Thừa Bắc Truyền, Đạo hữu hãy vào mục "Ba Tạng Kinh Tạng" để tìmTiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA