金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh
Kinh Kim Cang Trí Độ

法Pháp 會Hội 因Nhân 由Do 分phân 第đệ 一nhất
Chương 1: Pháp Hội Nhân Do


如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 舍Xá 衛Vệ 國Quốc祇Kỳ 樹Thụ 給Cấp 孤Cô 獨Độc 園Viên與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng千thiên 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 人nhân 俱câu爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 食thực 時thời著trước 衣y 持trì 缽bát入nhập 舍Xá 衛Vệ 大Đại 城Thành 乞khất 食thực於ư 其kỳ 城thành 中trung次thứ 第đệ 乞khất 已dĩ還hoàn 至chí 本bổn 處xứ飯phạn 食thực 訖ngật收thu 衣y 缽bát洗tẩy 足túc 已dĩ敷phu 座tòa 而nhi 坐tọa
Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Bấy giờ là lúc đi khất thực, Thế Tôn đắp y và cầm bát đi vào Đại thành Phong Đức. Khi đã khất thực theo thứ tự ở trong thành ấy, Ngài trở về bổn xứ. Sau khi dùng cơm xong, Ngài gấp y, cất bình bát, rửa chân, trải tọa cụ, và ngồi xuống.

善Thiện 現Hiện 啟Khải 請Thỉnh 分phân 第đệ 二nhị
Chương 2: Thiện Hiện Khải Thỉnh


時thời 長Trưởng 老lão 須Tu 菩Bồ 提Đề在tại 大đại 眾chúng 中trung即tức 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi ấy Trưởng lão Thiện Hiện đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính và bạch Phật rằng:

希hy 有hữu 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 善thiện 護hộ 念niệm 諸chư 菩Bồ 薩Tát善thiện 付phó 囑chúc 諸chư 菩Bồ 薩Tát
"Hiếm có thay, Thế Tôn! Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ-tát, khéo phó chúc chư Bồ-tát.

世Thế 尊Tôn善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm云vân 何hà 應ưng 住trụ云vân 何hà 降hàng 伏phục 其kỳ 心tâm
Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì họ nên trụ như thế nào, hàng phục tâm của họ ra sao?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai須Tu 菩Bồ 提Đề如như 汝nhữ 所sở 說thuyết如Như 來Lai 善thiện 護hộ 念niệm 諸chư 菩Bồ 薩Tát善thiện 付phó 囑chúc 諸chư 菩Bồ 薩Tát汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
"Lành thay, lành thay, Thiện Hiện! Đúng như lời ông nói. Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ-tát, khéo phó chúc chư Bồ-tát. Ông nay hãy lắng nghe. Ta sẽ thuyết giảng cho ông.

善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm應ưng 如như 是thị 住trụ如như 是thị 降hàng 伏phục 其kỳ 心tâm
Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì họ nên trụ như vầy, hàng phục tâm của họ như vầy."

唯dụy 然nhiên 世Thế 尊Tôn願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn
"Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe."

大Đại 乘Thừa 正Chánh 宗Tông 分phân 第đệ 三tam
Chương 3: Đại Thừa Chánh Tông


佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 降hàng 伏phục 其kỳ 心tâm
"Chư đại Bồ-tát nên hàng phục tâm của họ như vầy:

所sở 有hữu 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 之chi 類loại若nhược 卵noãn 生sanh若nhược 胎thai 生sanh若nhược 濕thấp 生sanh若nhược 化hóa 生sanh若nhược 有hữu 色sắc若nhược 無vô 色sắc若nhược 有hữu 想tưởng若nhược 無vô 想tưởng若nhược 非phi 有hữu 想tưởng非phi 無vô 想tưởng我ngã 皆giai 令linh 入nhập無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn而nhi 滅diệt 度độ 之chi
'Tất cả muôn loại chúng sanh--những loài sanh từ trứng, sanh từ bào thai, sanh từ ẩm ướt, sanh từ biến hóa; hoặc có sắc, vô sắc, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải hoàn toàn có tưởng, hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng--ta đều khiến chúng vào Vô Dư Y Tịch Diệt để mà diệt độ.'

如như 是thị 滅diệt 度độ無vô 量lượng 無vô 數số無vô 邊biên 眾chúng 生sanh實thật 無vô 眾chúng 生sanh得đắc 滅diệt 度độ 者giả
Tuy vô lượng vô số vô biên chúng sanh được diệt độ như thế, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào được diệt độ.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 菩Bồ 薩Tát 有hữu 我ngã 相tướng人nhân 相tướng眾chúng 生sanh 相tướng壽thọ 者giả 相tướng即tức 非phi 菩Bồ 薩Tát
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi nếu Bồ-tát nào có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, hay tướng của thọ mạng, thì tức không phải Bồ-tát."

妙Diệu 行Hành 無Vô 住Trụ 分phân 第đệ 四tứ
Chương 4: Diệu Hành Vô Trụ


復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 於ư 法pháp應ưng 無vô 所sở 住trụ行hành 於ư 布bố 施thí所sở 謂vị 不bất 住trụ 色sắc 布bố 施thí不bất 住trụ 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 布bố 施thí
"Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ-tát không nên trụ ở bất cứ nơi đâu để làm bố thí, bao gồm không trụ sắc mà bố thí, không trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp mà bố thí.

須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 應ưng 如như 是thị 布bố 施thí不bất 住trụ 於ư 相tướng
Này Thiện Hiện! Bồ-tát nên như vậy mà bố thí và chớ trụ nơi tướng.

何hà 以dĩ 故cố若nhược 菩Bồ 薩Tát 不bất 住trụ 相tướng 布bố 施thí其kỳ 福phước 德đức 不bất 可khả 思tư 量lượng
Vì sao thế? Bởi nếu Bồ-tát nào không trụ tướng mà bố thí, thì phước đức ấy sẽ chẳng thể suy lường.

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà東đông 方phương 虛hư 空không可khả 思tư 量lượng 不phủ
Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương đông có thể suy lường được chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

須Tu 菩Bồ 提Đề南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ 虛hư 空không可khả 思tư 量lượng 不phủ
"Này Thiện Hiện! Hư không ở phương nam, tây, bắc, bốn hướng phụ, cùng phương trên và phương dưới có thể suy lường được chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!"

須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 無vô 住trụ 相tướng 布bố 施thí福phước 德đức 亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 可khả 思tư 量lượng
"Này Thiện Hiện! Phước đức của vị Bồ-tát nào không trụ tướng mà bố thí, thì cũng lại như vậy--không thể suy lường.

須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 但đãn 應ưng 如như 所sở 教giáo 住trụ
Này Thiện Hiện! Bồ-tát chỉ nên như lời Phật dạy mà trụ."

如Như 理Lý 實Thật 見Kiến 分phân 第đệ 五ngũ
Chương 5: Như Lý Thật Kiến


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà可khả 以dĩ 身thân 相tướng見kiến 如Như 來Lai 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể dựa vào thân tướng để thấy Như Lai chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn不bất 可khả 以dĩ 身thân 相tướng得đắc 見kiến 如Như 來Lai
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Chẳng thể dựa vào thân tướng để thấy Như Lai.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 所sở 說thuyết 身thân 相tướng即tức 非phi 身thân 相tướng
Vì sao thế? Bởi thân tướng mà Như Lai nói, tức chẳng phải thân tướng."

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

凡phàm 所sở 有hữu 相tướng皆giai 是thị 虛hư 妄vọng若nhược 見kiến 諸chư 相tướng 非phi 相tướng則tắc 見kiến 如Như 來Lai
"Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng, thì tức thấy Như Lai."

正Chánh 信Tín 希Hy 有Hữu 分phân 第đệ 六lục
Chương 6: Chánh Tín Hy Hữu


須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Thiện Hiện bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn頗phả 有hữu 眾chúng 生sanh得đắc 聞văn 如như 是thị言ngôn 說thuyết 章chương 句cú生sanh 實thật 信tín 不phủ
"Bạch Thế Tôn! Có chúng sanh nào ở vị lai, khi nghe được những lời chương cú như thế mà khởi lòng tin thật chăng?"

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

莫mạc 作tác 是thị 說thuyết如Như 來Lai 滅diệt 後hậu後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế有hữu 持trì 戒giới 修tu 福phước 者giả於ư 此thử 章chương 句cú能năng 生sanh 信tín 心tâm以dĩ 此thử 為vi 實thật
"Chớ nói như vậy! Sau khi Như Lai diệt độ, có những người tu phước trì giới ở trong 500 năm sau cùng, sẽ có thể sanh tín tâm nơi chương cú này mà tin là thật.

當đương 知tri 是thị 人nhân不bất 於ư 一nhất 佛Phật二nhị 佛Phật三tam 四tứ五ngũ 佛Phật而nhi 種chúng 善thiện 根căn已dĩ 於ư 無vô 量lượng千thiên 萬vạn 佛Phật 所sở種chúng 諸chư 善thiện 根căn
Ông phải biết người đó chẳng những đã gieo trồng căn lành ở nơi của một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, hay năm Đức Phật, mà họ đã gieo trồng các căn lành ở nơi của vô lượng ngàn vạn chư Phật.

聞văn 是thị 章chương 句cú乃nãi 至chí 一nhất 念niệm生sanh 淨tịnh 信tín 者giả須Tu 菩Bồ 提Đề如Như 來Lai 悉tất 知tri 悉tất 見kiến是thị 諸chư 眾chúng 生sanh得đắc 如như 是thị 無vô 量lượng 福phước 德đức
Này Thiện Hiện! Tất cả những ai nghe qua chương cú như thế, cho đến chỉ một niệm sanh tín tâm thanh tịnh, Như Lai đều biết và thấy rõ. Các chúng sanh ấy sẽ được vô lượng phước đức như vậy.

何hà 以dĩ 故cố是thị 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 復phục 我ngã 相tướng人nhân 相tướng眾chúng 生sanh 相tướng壽thọ 者giả 相tướng無vô 法pháp 相tướng亦diệc 無vô 非phi 法pháp 相tướng
Vì sao thế? Bởi các chúng sanh ấy không còn có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, hay tướng của thọ mạng; không có tướng của pháp và không có tướng của phi pháp.

何hà 以dĩ 故cố是thị 諸chư 眾chúng 生sanh若nhược 心tâm 取thủ 相tướng則tắc 為vi 著trước 我ngã人nhân眾chúng 生sanh壽thọ 者giả若nhược 取thủ 法pháp 相tướng即tức 著trước 我ngã人nhân眾chúng 生sanh壽thọ 者giả
Vì sao thế? Bởi nếu tâm của những chúng sanh ấy nắm giữ tướng, thì tức đã chấp trước nơi chính mình, người khác, chúng sanh, và thọ mạng. Nếu nắm giữ pháp tướng, thì tức đã chấp trước nơi chính mình, người khác, chúng sanh, và thọ mạng.

何hà 以dĩ 故cố若nhược 取thủ 非phi 法pháp 相tướng即tức 著trước 我ngã人nhân眾chúng 生sanh壽thọ 者giả是thị 故cố 不bất 應ưng 取thủ 法pháp不bất 應ưng 取thủ 非phi 法pháp
Vì sao thế? Bởi nếu nắm giữ chẳng phải pháp tướng, thì tức đã chấp trước nơi chính mình, người khác, chúng sanh, và thọ mạng. Vì thế, không nên nắm giữ pháp và càng không nên nắm giữ chẳng phải Pháp.

以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố如Như 來Lai 常thường 說thuyết
Do bởi lẽ này nên Như Lai thường nói rằng:

汝nhữ 等đẳng 比Bỉ 丘Khâu知tri 我ngã 說thuyết 法Pháp如như 筏phiệt 喻dụ 者giả
'Bhikṣu các ông phải biết rằng, Pháp của Ta nói dụ như chiếc bè.'

法Pháp 尚thượng 應ưng 捨xả何hà 況huống 非phi 法pháp
Pháp còn phải xả, hà huống chẳng phải Pháp."

無Vô 得Đắc 無Vô 說Thuyết 分phân 第đệ 七thất
Chương 7: Vô Đắc Vô Thuyết


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 耶da如Như 來Lai 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp 耶da
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? Như Lai có thuyết Pháp gì chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

如như 我ngã 解giải 佛Phật 所sở 說thuyết 義nghĩa無vô 有hữu 定định 法pháp名danh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề亦diệc 無vô 有hữu 定định 法pháp如Như 來Lai 可khả 說thuyết
"[Thưa Thế Tôn!] Như con hiểu lời Phật dạy, không có pháp nhất định gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng không có pháp nhất định để Như Lai có thể nói.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 所sở 說thuyết 法Pháp皆giai 不bất 可khả 取thủ不bất 可khả 說thuyết非phi 法pháp非phi 非phi 法pháp
Vì sao thế? Bởi Pháp của Như Lai nói đều không thể nắm giữ và không thể nói. Chúng chẳng phải Pháp, hay chẳng phải phi pháp.

所sở 以dĩ 者giả 何hà一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh皆giai 以dĩ 無vô 為vi 法Pháp而nhi 有hữu 差sai 別biệt
Vì sao thế? Bởi hết thảy hiền thánh đều nhân do Pháp vô vi mà có sai khác."

依Y 法Pháp 出Xuất 生Sanh 分phân 第đệ 八bát
Chương 8: Y Pháp Xuất Sanh


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 人nhân 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 七thất 寶bảo以dĩ 用dụng 布bố 施thí是thị 人nhân 所sở 得đắc 福phước 德đức寧ninh 為vi 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Nếu có người lấy bảy báu đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí, thì phước đức đạt được của người ấy có nhiều chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố是thị 福phước 德đức即tức 非phi 福phước 德đức 性tánh是thị 故cố 如Như 來Lai說thuyết 福phước 德đức 多đa
Vì sao thế? Bởi phước đức ấy chẳng phải là tánh của phước đức. Cho nên Như Lai mới nói phước đức đó là nhiều."

若nhược 復phục 有hữu 人nhân於ư 此thử 經Kinh 中trung受thọ 持trì 乃nãi 至chí四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng為vì 他tha 人nhân 說thuyết其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ
"Nếu lại có người đối với Kinh này mà thọ trì dù chỉ bốn câu kệ và thuyết giảng cho người khác, thì phước đó còn hơn người kia.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật及cập 諸chư 佛Phật 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 法Pháp皆giai 從tùng 此thử 經Kinh 出xuất
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi tất cả chư Phật cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của chư Phật đều từ Kinh này lưu xuất.

須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 謂vị 佛Phật 法Pháp 者giả即tức 非phi 佛Phật 法Pháp
Này Thiện Hiện! Gọi là Phật Pháp tức chẳng phải Phật Pháp."

一Nhất 相Tướng 無Vô 相Tướng 分phân 第đệ 九cửu
Chương 9: Nhất Tướng Vô Tướng


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà須Tu 陀Đà 洹Hoàn 能năng 作tác 是thị 念niệm我ngã 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Vị Dự Lưu có thể khởi nghĩ rằng mình đã đắc Quả Dự Lưu chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố須Tu 陀Đà 洹Hoàn 名danh 為vi 入nhập 流lưu而nhi 無vô 所sở 入nhập不bất 入nhập 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp是thị 名danh 須Tu 陀Đà 洹Hoàn
Vì sao thế? Bởi Dự Lưu có nghĩa là vào dòng, nhưng ngài thật không chỗ vào, không nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên ngài gọi là Dự Lưu."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà斯Tư 陀Đà 含Hàm 能năng 作tác 是thị 念niệm我ngã 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Vị Nhất Lai có thể khởi nghĩ rằng mình đã đắc Quả Nhất Lai chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố斯Tư 陀Đà 含Hàm 名danh 一nhất 往vãng 來lai而nhi 實thật 無vô 往vãng 來lai是thị 名danh 斯Tư 陀Đà 含Hàm
Vì sao thế? Bởi Nhất Lai có nghĩa là một lần trở lại, nhưng ngài thật chẳng có một lần trở lại. Cho nên ngài gọi là Nhất Lai."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà阿A 那Na 含Hàm 能năng 作tác 是thị 念niệm我ngã 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Vị Bất Hoàn có thể khởi nghĩ rằng mình đã đắc Quả Bất Hoàn chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố阿A 那Na 含Hàm 名danh 為vi 不bất 來lai而nhi 實thật 無vô 不bất 來lai是thị 故cố 名danh 阿A 那Na 含Hàm
Vì sao thế? Bởi Bất Hoàn có nghĩa là không trở lại, nhưng ngài thật chẳng phải không trở lại. Cho nên ngài gọi là Bất Hoàn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà阿A 羅La 漢Hán 能năng 作tác 是thị 念niệm我ngã 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Bậc Ưng Chân có thể khởi nghĩ rằng mình đã đắc Đạo Ưng Chân chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố實thật 無vô 有hữu 法Pháp名danh 阿A 羅La 漢Hán
Vì sao thế? Bởi thật chẳng có pháp nào gọi là Ưng Chân.

世Thế 尊Tôn若nhược 阿A 羅La 漢Hán 作tác 是thị 念niệm我ngã 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo即tức 為vi 著trước 我ngã人nhân眾chúng 生sanh壽thọ 者giả
Thưa Thế Tôn! Nếu bậc Ưng Chân khởi nghĩ rằng mình đã đắc Đạo Ưng Chân, thì tức đã chấp trước nơi chính mình, người khác, chúng sanh, và thọ mạng.

世Thế 尊Tôn佛Phật 說thuyết 我ngã 得đắc 無Vô 諍Tranh 三Tam 昧Muội人nhân 中trung 最tối 為vi 第đệ 一nhất是thị 第đệ 一nhất 離ly 欲dục 阿A 羅La 漢Hán
Thưa Thế Tôn! Đức Phật nói con đắc Vô Tranh Đẳng Trì, là bậc đệ nhất trong hàng người, và là bậc Ưng Chân ly dục đệ nhất.

世Thế 尊Tôn我ngã 不bất 作tác 是thị 念niệm我ngã 是thị 離ly 欲dục 阿A 羅La 漢Hán
Thưa Thế Tôn! Con không khởi nghĩ rằng mình là bậc Ưng Chân ly dục.

世Thế 尊Tôn我ngã 若nhược 作tác 是thị 念niệm我ngã 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo世Thế 尊Tôn 則tắc 不bất 說thuyết 須Tu 菩Bồ 提Đề是thị 樂nhạo 阿a 蘭lan 那na 行hành 者giả以dĩ 須Tu 菩Bồ 提Đề 實thật 無vô 所sở 行hành而nhi 名danh 須Tu 菩Bồ 提Đề是thị 樂nhạo 阿a 蘭lan 那na 行hành
Thưa Thế Tôn! Nếu con khởi nghĩ rằng mình đã đắc Đạo Ưng Chân, thì Thế Tôn sẽ không nói rằng Thiện Hiện là người ưa thích tu vô tranh hành. Do Thiện Hiện thật chẳng có tu hành, nên gọi Thiện Hiện là người ưa thích tu vô tranh hành."

莊Trang 嚴Nghiêm 淨Tịnh 土Độ 分phân 第đệ 十thập
Chương 10: Trang Nghiêm Tịnh Độ


佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 昔tích 在tại 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở於ư 法Pháp 有hữu 所sở 得đắc 不phủ
"Ý ông nghĩ sao? Thuở xưa Như Lai ở nơi của Đức Phật Nhiên Đăng đã có đắc Pháp nào chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 在tại 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở於ư 法Pháp 實thật 無vô 所sở 得đắc
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Như Lai ở nơi của Đức Phật Nhiên Đăng thật chẳng có đắc Pháp nào."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà菩Bồ 薩Tát 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Bồ-tát có trang nghiêm Phật độ chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn
"Dạ không, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 者giả即tức 非phi 莊trang 嚴nghiêm是thị 名danh 莊trang 嚴nghiêm
Vì sao thế? Bởi trang nghiêm Phật độ tức chẳng phải trang nghiêm. Cho nên gọi là trang nghiêm."

是thị 故cố 須Tu 菩Bồ 提Đề諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát應ưng 如như 是thị 生sanh 清thanh 淨tịnh 心tâm不bất 應ưng 住trụ 色sắc 生sanh 心tâm不bất 應ưng 住trụ 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 生sanh 心tâm應ưng 無vô 所sở 住trụ而nhi 生sanh 其kỳ 心tâm
"Vì thế, Thiện Hiện! Chư đại Bồ-tát nên sanh tâm thanh tịnh như vậy. Họ không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Hãy nên không có chỗ trụ mà sanh tâm.

須Tu 菩Bồ 提Đề譬thí 如như 有hữu 人nhân身thân 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương於ư 意ý 云vân 何hà是thị 身thân 為vi 大đại 不phủ
Này Thiện Hiện! Ví như có người thân như Vua núi Diệu Cao. Ý ông nghĩ sao? Thân ấy có lớn chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

甚thậm 大đại世Thế 尊Tôn
"Rất lớn, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố佛Phật 說thuyết 非phi 身thân是thị 名danh 大đại 身thân
Vì sao thế? Bởi Phật nói không thân mới gọi là thân lớn."

無Vô 為Vi 福Phước 勝Thắng 分phân 第đệ 十thập 一nhất
Chương 11: Vô Vi Phước Thắng


須Tu 菩Bồ 提Đề如như 恒Hằng 河Hà 中trung所sở 有hữu 沙sa 數số如như 是thị 沙sa 等đẳng 恒Hằng 河Hà於ư 意ý 云vân 何hà是thị 諸chư 恒Hằng 河Hà 沙sa寧ninh 為vi 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ví như có số lượng sông Hằng bằng số cát ở trong một sông Hằng. Ý ông nghĩ sao? Số cát của những sông Hằng ấy có nhiều chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn但đãn 諸chư 恒Hằng 河Hà尚thượng 多đa 無vô 數số何hà 況huống 其kỳ 沙sa
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Chỉ với số lượng của những sông Hằng thôi, thì cũng đã nhiều vô số. Hà huống là cát của chúng."

須Tu 菩Bồ 提Đề我ngã 今kim 實thật 言ngôn 告cáo 汝nhữ若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân以dĩ 七thất 寶bảo 滿mãn爾nhĩ 所sở 恒Hằng 河Hà 沙sa 數số三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới以dĩ 用dụng 布bố 施thí得đắc 福phước 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ta bây giờ sẽ nói thật cho ông biết. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lấy bảy báu đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, rồi với số lượng của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó bằng số cát của tất cả những sông Hằng kia để làm bố thí, thì phước đức đạt được có nhiều chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn!"

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 此thử 經Kinh 中trung乃nãi 至chí 受thọ 持trì四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng為vì 他tha 人nhân 說thuyết而nhi 此thử 福phước 德đức勝thắng 前tiền 福phước 德đức
"Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Kinh này mà thọ trì dù chỉ bốn câu kệ và thuyết giảng cho người khác, thì phước đức ấy còn vượt hơn phước đức ở trước."

尊Tôn 重Trọng 正Chánh 教Giáo 分phân 第đệ 十thập 二nhị
Chương 12: Tôn Trọng Chánh Giáo


復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề隨tùy 說thuyết 是thị 經Kinh乃nãi 至chí 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng當đương 知tri 此thử 處xứ一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la皆giai 應ưng 供cúng 養dường如như 佛Phật 塔tháp 廟miếu何hà 況huống 有hữu 人nhân盡tận 能năng 受thọ 持trì 讀độc 誦tụng
"Lại nữa, Thiện Hiện! Ở bất cứ nơi nào giảng Kinh này, cho đến chỉ giảng bốn câu kệ, thì phải biết nơi đó, tất cả trời, người, và phi thiên trong thế gian đều nên cúng dường như tháp của Phật. Hà huống là những ai có thể thọ trì và đọc tụng trọn vẹn.

須Tu 菩Bồ 提Đề當đương 知tri 是thị 人nhân成thành 就tựu 最tối 上thượng 第đệ 一nhất希hy 有hữu 之chi 法Pháp若nhược 是thị 經Kinh 典điển所sở 在tại 之chi 處xứ即tức 為vi 有hữu 佛Phật若nhược 尊tôn 重trọng 弟đệ 子tử
Này Thiện Hiện! Ông phải biết người đó đã thành tựu Pháp tối thượng hy hữu đệ nhất. Ở nơi nào có Kinh điển này, thì tức là nơi ấy có Phật hoặc đệ tử tôn quý."

如Như 法Pháp 受Thọ 持Trì 分phân 第đệ 十thập 三tam
Chương 13: Như Pháp Thọ Trì


爾nhĩ 時thời 須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thiện Hiện bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn當đương 何hà 名danh 此thử 經Kinh我ngã 等đẳng 云vân 何hà 奉phụng 持trì
"Bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì, và chúng con phụng trì như thế nào?"

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

是thị 經Kinh 名danh 為vi金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật以dĩ 是thị 名danh 字tự汝nhữ 當đương 奉phụng 持trì
"Kinh này tên là Kim Cang Trí Độ. Với danh tự này, ông hãy theo đó mà phụng trì.

所sở 以dĩ 者giả 何hà須Tu 菩Bồ 提Đề佛Phật 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật即tức 非phi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật是thị 名danh 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi Trí Độ mà Phật nói, tức chẳng phải Trí Độ. Cho nên gọi là Trí Độ.

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp 不phủ
Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có thuyết Pháp gì chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 無vô 所sở 說thuyết
"Thưa Thế Tôn! Như Lai không có thuyết Pháp gì."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới所sở 有hữu 微vi 塵trần是thị 為vi 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Số lượng vi trần của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có nhiều chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn!"

須Tu 菩Bồ 提Đề諸chư 微vi 塵trần如Như 來Lai 說thuyết 非phi 微vi 塵trần是thị 名danh 微vi 塵trần如Như 來Lai 說thuyết 世thế 界giới非phi 世thế 界giới是thị 名danh 世thế 界giới
"Này Thiện Hiện! Các vi trần mà Như Lai nói, tức chẳng phải vi trần. Cho nên gọi là vi trần. Thế giới mà Như Lai nói, tức chẳng phải thế giới. Cho nên gọi là thế giới.

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà可khả 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng見kiến 如Như 來Lai 不phủ
Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể dựa vào 32 tướng để thấy Như Lai chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn不bất 可khả 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng得đắc 見kiến 如Như 來Lai
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Không thể dựa vào 32 tướng mà thấy được Như Lai."

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 說thuyết 三tam 十thập 二nhị 相tướng即tức 是thị 非phi 相tướng是thị 名danh 三tam 十thập 二nhị 相tướng
Vì sao thế? Bởi 32 tướng mà Như Lai nói, tức chẳng phải 32 tướng. Cho nên gọi là 32 tướng.

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân以dĩ 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 命mạng 布bố 施thí若nhược 復phục 有hữu 人nhân於ư 此thử 經Kinh 中trung乃nãi 至chí 受thọ 持trì四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng為vì 他tha 人nhân 說thuyết其kỳ 福phước 甚thậm 多đa
Này Thiện Hiện! Giả sử có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào dùng thân mạng bố thí nhiều như cát sông Hằng; nhưng nếu lại có người đối với Kinh này mà thọ trì dù chỉ bốn câu kệ và thuyết giảng cho người khác, thì phước đó còn nhiều hơn."

離Ly 相Tướng 寂Tịch 滅Diệt 分phân 第đệ 十thập 四tứ
Chương 14: Ly Tướng Tịch Diệt


爾nhĩ 時thời 須Tu 菩Bồ 提Đề聞văn 說thuyết 是thị 經Kinh深thâm 解giải 義nghĩa 趣thú涕thế 淚lệ 悲bi 泣khấp而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Khi nghe Phật giảng Kinh này, ngài Thiện Hiện thâm giải nghĩa thú, nghẹn ngào rơi lệ, rồi thưa với Phật rằng:

希hy 有hữu 世Thế 尊Tôn佛Phật 說thuyết 如như 是thị甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển我ngã 從tùng 昔tích 來lai所sở 得đắc 慧tuệ 眼nhãn未vị 曾tằng 得đắc 聞văn如như 是thị 之chi 經Kinh
"Thưa Thế Tôn, thật hiếm có thay khi được Phật giảng Kinh điển sâu xa như vậy. Từ lúc đắc tuệ nhãn cho đến nay, con chưa từng bao giờ nghe được Kinh nào như thế.

世Thế 尊Tôn若nhược 復phục 有hữu 人nhân得đắc 聞văn 是thị 經Kinh信tín 心tâm 清thanh 淨tịnh則tắc 生sanh 實thật 相tướng當đương 知tri 是thị 人nhân成thành 就tựu 第đệ 一nhất希hy 有hữu 功công 德đức
Thưa Thế Tôn! Nếu lại có người nghe được Kinh này với tín tâm thanh tịnh, thì tức sẽ sanh thật tướng, và phải biết người ấy đã thành tựu công đức hiếm có đệ nhất.

世Thế 尊Tôn是thị 實thật 相tướng 者giả即tức 是thị 非phi 相tướng是thị 故cố 如Như 來Lai說thuyết 名danh 實thật 相tướng
Thưa Thế Tôn! Thật tướng tức là chẳng phải tướng. Cho nên Như Lai gọi là thật tướng.

世Thế 尊Tôn我ngã 今kim 得đắc 聞văn如như 是thị 經Kinh 典điển信tín 解giải 受thọ 持trì不bất 足túc 為vi 難nan若nhược 當đương 來lai 世thế後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế其kỳ 有hữu 眾chúng 生sanh得đắc 聞văn 是thị 經Kinh信tín 解giải 受thọ 持trì是thị 人nhân 則tắc 為vi第đệ 一nhất 希hy 有hữu
Thưa Thế Tôn! Con nay nghe được Kinh điển như vầy và tín giải thọ trì, việc đó chẳng khó là bao. Nhưng nếu có chúng sanh nào trong 500 năm sau cùng ở vào đời vị lai mà nghe được Kinh này và tín giải thọ trì, người ấy thật là hiếm có vô cùng.

何hà 以dĩ 故cố此thử 人nhân 無vô 我ngã 相tướng無vô 人nhân 相tướng無vô 眾chúng 生sanh 相tướng無vô 壽thọ 者giả 相tướng
Vì sao thế? Bởi người ấy không có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, và tướng của thọ mạng.

所sở 以dĩ 者giả 何hà我ngã 相tướng 即tức 是thị 非phi 相tướng人nhân 相tướng眾chúng 生sanh 相tướng壽thọ 者giả 相tướng即tức 是thị 非phi 相tướng
Vì sao thế? Bởi tướng của chính mình tức là chẳng phải tướng. Tướng của người khác, tướng của chúng sanh, và tướng của thọ mạng tức là chẳng phải tướng.

何hà 以dĩ 故cố離ly 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng則tắc 名danh 諸chư 佛Phật
Vì sao thế? Bởi lìa tất cả mọi tướng gọi là chư Phật."

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

如như 是thị 如như 是thị若nhược 復phục 有hữu 人nhân得đắc 聞văn 是thị 經Kinh不bất 驚kinh不bất 怖bố不bất 畏úy當đương 知tri 是thị 人nhân甚thậm 為vi 希hy 有hữu
"Như thị, như thị! Nếu có ai nghe được Kinh này mà không kinh hoàng, không sợ hãi, hoặc không khiếp nhược, thì phải biết người ấy rất là hiếm có.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề如Như 來Lai 說thuyết 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật即tức 非phi 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật是thị 名danh 第đệ 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi Pháp đệ nhất Đến Bờ Kia mà Như Lai nói, tức chẳng phải Pháp đệ nhất Đến Bờ Kia. Cho nên gọi là Pháp đệ nhất Đến Bờ Kia.

須Tu 菩Bồ 提Đề忍Nhẫn 辱Nhục 波Ba 羅La 蜜Mật如Như 來Lai 說thuyết 非phi 忍Nhẫn 辱Nhục 波Ba 羅La 蜜Mật是thị 名danh 忍Nhẫn 辱Nhục 波Ba 羅La 蜜Mật
Này Thiện Hiện! An Nhẫn Độ mà Như Lai nói, tức chẳng phải An Nhẫn Độ. Cho nên gọi là An Nhẫn Độ.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề如như 我ngã 昔tích為vị 歌Ca 利Lợi 王Vương割cát 截tiệt 身thân 體thể我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời無vô 我ngã 相tướng無vô 人nhân 相tướng無vô 眾chúng 生sanh 相tướng無vô 壽thọ 者giả 相tướng
Vì sao thế, Thiện Hiện? Đó cũng như ta thuở xưa bị vua Đấu Tranh cắt xẻo thân thể, lúc bấy giờ ta không có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, và tướng của thọ mạng.

何hà 以dĩ 故cố我ngã 於ư 往vãng 昔tích節tiết 節tiết 支chi 解giải 時thời若nhược 有hữu 我ngã 相tướng人nhân 相tướng眾chúng 生sanh 相tướng壽thọ 者giả 相tướng應ưng 生sanh 瞋sân 恨hận
Vì sao thế? Bởi thuở xưa khi bị cắt xẻo thân thể, nếu ta có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, hay tướng của thọ mạng, thì ta tất đã khởi sân hận.

須Tu 菩Bồ 提Đề又hựu 念niệm 過quá 去khứ於ư 五ngũ 百bách 世thế作tác 忍nhẫn 辱nhục 仙tiên 人nhân於ư 爾nhĩ 所sở 世thế無vô 我ngã 相tướng無vô 人nhân 相tướng無vô 眾chúng 生sanh 相tướng無vô 壽thọ 者giả 相tướng
Này Thiện Hiện! Nhớ lại 500 đời ở thuở quá khứ, ta đã từng làm một vị tiên tu hành an nhẫn. Ở trong những đời ấy, ta đều không có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, hay tướng của thọ mạng.

是thị 故cố 須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 應ưng 離ly 一nhất 切thiết 相tướng發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm不bất 應ưng 住trụ 色sắc 生sanh 心tâm不bất 應ưng 住trụ 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 生sanh 心tâm應ưng 生sanh 無vô 所sở 住trụ 心tâm
Vì thế, Thiện Hiện! Bồ-tát nên lìa tất cả tướng và phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. Hãy nên không có chỗ trụ mà sanh tâm.

若nhược 心tâm 有hữu 住trụ則tắc 為vi 非phi 住trụ
Nếu tâm có chỗ trụ, thì tức chẳng phải trụ.

是thị 故cố 佛Phật 說thuyết
Cho nên Phật mới nói rằng:

菩Bồ 薩Tát 心tâm不bất 應ưng 住trụ 色sắc 布bố 施thí
'Tâm của Bồ-tát không nên trụ sắc mà bố thí.'

須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 為vì 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 故cố應ưng 如như 是thị 布bố 施thí
Này Thiện Hiện! Vì muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, Bồ-tát nên bố thí như thế.

如Như 來Lai 說thuyết 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng即tức 是thị 非phi 相tướng又hựu 說thuyết 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh即tức 非phi 眾chúng 生sanh
Tất cả mọi tướng mà Như Lai nói, tức chẳng phải tướng. Lại nói tất cả chúng sanh, tức chẳng phải chúng sanh.

須Tu 菩Bồ 提Đề如Như 來Lai 是thị 真chân 語ngữ 者giả實thật 語ngữ 者giả如như 語ngữ 者giả不bất 誑cuống 語ngữ 者giả不bất 異dị 語ngữ 者giả
Này Thiện Hiện! Như Lai là bậc nói lời chân chánh, bậc nói lời thành thật, bậc nói lời như như, bậc không nói lời hư dối, và bậc không nói lời sai khác.

須Tu 菩Bồ 提Đề如Như 來Lai 所sở 得đắc 法Pháp此thử 法Pháp 無vô 實thật 無vô 虛hư
Này Thiện Hiện! Pháp chứng đắc của Như Lai, Pháp ấy là vô thật vô hư.

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 菩Bồ 薩Tát 心tâm 住trụ 於ư 法pháp而nhi 行hành 布bố 施thí如như 人nhân 入nhập 闇ám則tắc 無vô 所sở 見kiến
Này Thiện Hiện! Nếu tâm của Bồ-tát trụ nơi pháp mà làm bố thí, thì cũng như người vào bóng tối--ắt sẽ không thấy gì cả.

若nhược 菩Bồ 薩Tát 心tâm 不bất 住trụ 法pháp而nhi 行hành 布bố 施thí如như 人nhân 有hữu 目mục日nhật 光quang 明minh 照chiếu見kiến 種chủng 種chủng 色sắc
Nếu tâm của Bồ-tát không trụ nơi pháp mà làm bố thí, thì cũng như người có mắt. Khi mặt trời chiếu sáng, họ thấy đủ mọi hình sắc.

須Tu 菩Bồ 提Đề當đương 來lai 之chi 世thế若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân能năng 於ư 此thử 經Kinh受thọ 持trì 讀độc 誦tụng則tắc 為vi 如Như 來Lai以dĩ 佛Phật 智trí 慧tuệ悉tất 知tri 是thị 人nhân悉tất 見kiến 是thị 人nhân皆giai 得đắc 成thành 就tựu無vô 量lượng 無vô 邊biên 功công 德đức
Này Thiện Hiện! Vào đời vị lai, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể thọ trì và đọc tụng Kinh này, với trí tuệ của Phật, Như Lai đều biết và thấy rõ người ấy. Họ đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức."

持Trì 經Kinh 功Công 德Đức 分phân 第đệ 十thập 五ngũ
Chương 15: Trì Kinh Công Đức


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân初sơ 日nhật 分phân以dĩ 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 布bố 施thí中trung 日nhật 分phân復phục 以dĩ 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 布bố 施thí後hậu 日nhật 分phân亦diệc 以dĩ 恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 身thân 布bố 施thí如như 是thị 無vô 量lượng百bách 千thiên 萬vạn 億ức 劫kiếp以dĩ 身thân 布bố 施thí若nhược 復phục 有hữu 人nhân聞văn 此thử 經Kinh 典điển信tín 心tâm 不bất 逆nghịch其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ何hà 況huống 書thư 寫tả受thọ 持trì 讀độc 誦tụng為vì 人nhân 解giải 說thuyết
Này Thiện Hiện! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào--vào buổi sáng, họ dùng thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí; vào buổi trưa, họ lại dùng thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí; vào buổi tối, họ cũng dùng thân mạng nhiều như cát sông Hằng để bố thí--họ dùng thân mạng bố thí đến suốt vô lượng tỷ ức kiếp như vậy. Tuy nhiên, nếu lại có ai nghe Kinh điển này và với tín tâm chẳng trái nghịch, thì phước ấy còn hơn người kia. Hà huống là biên chép, thọ trì đọc tụng, và giảng giải cho người khác.

須Tu 菩Bồ 提Đề以dĩ 要yếu 言ngôn 之chi是thị 經Kinh 有hữu 不bất 可khả 思tư 議nghị不bất 可khả 稱xưng 量lượng無vô 邊biên 功công 德đức如Như 來Lai 為vì 發phát 大Đại 乘Thừa 者giả 說thuyết為vì 發phát 最Tối 上Thượng 乘Thừa 者giả 說thuyết
Này Thiện Hiện! Nói tóm lại, công đức của Kinh này là vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, và chẳng thể suy lường. Như Lai giảng Kinh này là vì những ai phát tâm Đại Thừa và những ai phát tâm Tối Thượng Thừa.

若nhược 有hữu 人nhân 能năng受thọ 持trì 讀độc 誦tụng廣quảng 為vì 人nhân 說thuyết如Như 來Lai 悉tất 知tri 是thị 人nhân悉tất 見kiến 是thị 人nhân皆giai 得đắc 成thành 就tựu不bất 可khả 量lượng不bất 可khả 稱xưng無vô 有hữu 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị 功công 德đức如như 是thị 人nhân 等đẳng則tắc 為vi 荷hà 擔đảm如Như 來Lai 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Nếu ai có thể thọ trì đọc tụng và rộng vì người khác diễn nói, Như Lai đều biết và thấy rõ người ấy. Họ đều được thành tựu công đức vô biên, bất khả xưng, bất khả lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Những người như vậy đều có thể gánh vác Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của Như Lai.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 樂nhạo 小tiểu 法Pháp 者giả著trước 我ngã 見kiến人nhân 見kiến眾chúng 生sanh 見kiến壽thọ 者giả 見kiến則tắc 於ư 此thử 經Kinh不bất 能năng 聽thính 受thọ 讀độc 誦tụng為vì 人nhân 解giải 說thuyết
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi nếu ai thích Pháp nhỏ thì đã chấp trước cái thấy của chính mình, cái thấy của người khác, cái thấy của chúng sanh, và cái thấy của thọ mạng. Đối với Kinh này, họ không thể nghe, thọ trì đọc tụng, và giảng giải cho người khác.

須Tu 菩Bồ 提Đề在tại 在tại 處xứ 處xứ若nhược 有hữu 此thử 經Kinh一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la所sở 應ưng 供cúng 養dường當đương 知tri 此thử 處xứ則tắc 為vi 是thị 塔tháp皆giai 應ưng 恭cung 敬kính作tác 禮lễ 圍vi 繞nhiễu以dĩ 諸chư 華hoa 香hương而nhi 散tán 其kỳ 處xứ
Này Thiện Hiện! Ở bất cứ nơi nào mà có Kinh này, tất cả trời, người, và phi thiên trong thế gian đều nên cúng dường. Ông phải biết nơi đó chính là tháp Phật; mọi người đều nên cung kính, đảnh lễ, đi nhiễu, và lấy các hương hoa mà rải lên nơi ấy."

能Năng 淨Tịnh 業Nghiệp 障Chướng 分phân 第đệ 十thập 六lục
Chương 16: Năng Tịnh Nghiệp Chướng


復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân受thọ 持trì 讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh若nhược 為vị 人nhân 輕khinh 賤tiện是thị 人nhân 先tiên 世thế 罪tội 業nghiệp應ưng 墮đọa 惡ác 道đạo以dĩ 今kim 世thế 人nhân 輕khinh 賤tiện 故cố先tiên 世thế 罪tội 業nghiệp則tắc 為vi 消tiêu 滅diệt當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng Kinh này và giả như bị người khinh chê, thì nghiệp tội của họ ở đời trước lẽ ra phải đọa đường ác. Nhưng do ở đời này bị người khinh chê, nên nghiệp tội ở đời trước liền tiêu diệt và họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

須Tu 菩Bồ 提Đề我ngã 念niệm 過quá 去khứ無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 前tiền得đắc 值trị 八bát 百bách 四tứ 千thiên 萬vạn 億ức那na 由do 他tha 諸chư 佛Phật悉tất 皆giai 供cúng 養dường 承thừa 事sự無vô 空không 過quá 者giả若nhược 復phục 有hữu 人nhân於ư 後hậu 末mạt 世thế能năng 受thọ 持trì 讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh所sở 得đắc 功công 德đức於ư 我ngã 所sở 供cúng 養dường諸chư 佛Phật 功công 德đức百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất千thiên 萬vạn 億ức 分phần乃nãi 至chí 算toán 數số 譬thí 喻dụ所sở 不bất 能năng 及cập
Này Thiện Hiện! Nhớ vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp trước Đức Phật Nhiên Đăng, ta đã gặp được 84.000 ức nayuta [na du ta] chư Phật và thảy đều phụng sự cúng dường--không sót một vị nào. Nhưng nếu lại có ai ở vào thời Mạt Pháp về sau, có thể thọ trì và đọc tụng Kinh này, thì công đức cúng dường chư Phật của ta mà so với công đức có được của họ, thì một phần trăm, một phần của mười triệu ức, và cho đến toán số thí dụ cũng không bằng.

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân於ư 後hậu 末mạt 世thế能năng 受thọ 持trì 讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh所sở 得đắc 功công 德đức我ngã 若nhược 具cụ 說thuyết 者giả或hoặc 有hữu 人nhân 聞văn心tâm 則tắc 狂cuồng 亂loạn狐hồ 疑nghi 不bất 信tín
Này Thiện Hiện! Nếu Ta nói tường tận về công đức có được của thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở vào thời Mạt Pháp về sau, mà có thể thọ trì và đọc tụng Kinh này, thì trong lòng của ai nghe qua có thể sẽ điên cuồng và ngờ vực chẳng tin.

須Tu 菩Bồ 提Đề當đương 知tri 是thị 經Kinh 義nghĩa不bất 可khả 思tư 議nghị果quả 報báo 亦diệc 不bất 可khả 思tư 議nghị
Này Thiện Hiện! Ông phải biết nghĩa thú của Kinh này là chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn."

究Cứu 竟Cánh 無Vô 我Ngã 分phân 第đệ 十thập 七thất
Chương 17: Cứu Cánh Vô Ngã


爾nhĩ 時thời 須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Thiện Hiện bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm云vân 何hà 應ưng 住trụ云vân 何hà 降hàng 伏phục 其kỳ 心tâm
"Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì họ nên trụ như thế nào, hàng phục tâm của họ ra sao?"

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả當đương 生sanh 如như 是thị 心tâm
"Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì họ nên sanh tâm như vầy:

我ngã 應ưng 滅diệt 度độ一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh滅diệt 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 已dĩ而nhi 無vô 有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh實thật 滅diệt 度độ 者giả
'Ta nên độ hết thảy chúng sanh đến tịch diệt. Mặc dù khi tất cả chúng sanh đã diệt độ, nhưng thật chẳng có một chúng sanh nào diệt độ cả.'

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 菩Bồ 薩Tát 有hữu 我ngã 相tướng人nhân 相tướng眾chúng 生sanh 相tướng壽thọ 者giả 相tướng則tắc 非phi 菩Bồ 薩Tát
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi nếu Bồ-tát có tướng của chính mình, tướng của người khác, tướng của chúng sanh, hay tướng của thọ mạng, thì tức không phải là Bồ-tát.

所sở 以dĩ 者giả 何hà須Tu 菩Bồ 提Đề實thật 無vô 有hữu 法Pháp發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi thật chẳng có pháp nào gọi là phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở有hữu 法Pháp 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 不phủ
Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Thuở xưa Như Lai ở nơi của Đức Phật Nhiên Đăng đã có đắc Pháp nào của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn如như 我ngã 解giải 佛Phật 所sở 說thuyết 義nghĩa佛Phật 於ư 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 所sở無vô 有hữu 法Pháp 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Như con hiểu lời Phật dạy, thuở xưa Như Lai ở nơi của Đức Phật Nhiên Đăng đã không có đắc Pháp nào của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

如như 是thị 如như 是thị須Tu 菩Bồ 提Đề實thật 無vô 有hữu 法Pháp如Như 來Lai 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Như thị, như thị, Thiện Hiện! Thật không có Pháp nào của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà Như Lai đắc.

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 有hữu 法Pháp如Như 來Lai 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 則tắc 不bất 與dữ 我ngã 授thọ 記ký
Này Thiện Hiện! Nếu có Pháp nào của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà Như Lai đắc, thì Đức Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký cho ta rằng:

汝nhữ 於ư 來lai 世thế當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni
'Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Năng Tịch.'

以dĩ 實thật 無vô 有hữu 法Pháp得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề是thị 故cố 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật與dữ 我ngã 授thọ 記ký作tác 是thị 言ngôn
Bởi thật chẳng có Pháp nào của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà có thể đắc, cho nên Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ta và nói rằng:

汝nhữ 於ư 來lai 世thế當đương 得đắc 作tác 佛Phật號hiệu 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni
'Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Năng Tịch.'

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 者giả即tức 諸chư 法pháp 如như 義nghĩa
Vì sao thế? Bởi Như Lai tức là như nghĩa của các pháp.

若nhược 有hữu 人nhân 言ngôn如Như 來Lai 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề須Tu 菩Bồ 提Đề實thật 無vô 有hữu 法Pháp佛Phật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Nếu có ai nói rằng Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Thiện Hiện, thật chẳng có Pháp nào của Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà Phật đắc.

須Tu 菩Bồ 提Đề如Như 來Lai 所sở 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề於ư 是thị 中trung 無vô 實thật 無vô 虛hư是thị 故cố 如Như 來Lai 說thuyết一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 是thị 佛Phật 法Pháp
Này Thiện Hiện! Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà Như Lai đắc, ở trong ấy, Pháp đó là vô thật vô hư. Cho nên Như Lai mới nói rằng, tất cả pháp đều là Phật Pháp.

須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 者giả即tức 非phi 一nhất 切thiết 法pháp是thị 故cố 名danh 一nhất 切thiết 法pháp
Này Thiện Hiện! Tất cả pháp đã nói tức chẳng phải tất cả pháp. Cho nên gọi là tất cả pháp.

須Tu 菩Bồ 提Đề譬thí 如như 人nhân 身thân 長trường 大đại
Này Thiện Hiện! Đây ví như có người với thân lớn."

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 說thuyết 人nhân 身thân 長trường 大đại則tắc 為vi 非phi 大đại 身thân是thị 名danh 大đại 身thân
"Thưa Thế Tôn! Người với thân lớn mà Như Lai nói, tức chẳng phải thân lớn. Cho nên gọi là thân lớn."

須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 亦diệc 如như 是thị若nhược 作tác 是thị 言ngôn我ngã 當đương 滅diệt 度độ無vô 量lượng 眾chúng 生sanh則tắc 不bất 名danh 菩Bồ 薩Tát
"Này Thiện Hiện! Bồ-tát cũng lại như vậy. Nếu họ nói rằng: 'Ta phải diệt độ vô lượng chúng sanh', thì họ chẳng gọi là Bồ-tát.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề實thật 無vô 有hữu 法Pháp名danh 為vi 菩Bồ 薩Tát是thị 故cố 佛Phật 說thuyết一nhất 切thiết 法pháp無vô 我ngã無vô 人nhân無vô 眾chúng 生sanh無vô 壽thọ 者giả
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi thật không có pháp nào gọi là Bồ-tát. Cho nên Phật mới nói rằng: 'Tất cả pháp đều chẳng có chính mình, chẳng có người khác, chẳng có chúng sanh, và chẳng có thọ mạng.'

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 言ngôn我ngã 當đương 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ是thị 不bất 名danh 菩Bồ 薩Tát
Này Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát nào nói rằng: 'Ta phải trang nghiêm Phật độ', thì họ không gọi là Bồ-tát.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 說thuyết 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 者giả即tức 非phi 莊trang 嚴nghiêm是thị 名danh 莊trang 嚴nghiêm
Vì sao thế? Bởi trang nghiêm Phật độ mà Như Lai nói, tức chẳng phải trang nghiêm. Cho nên gọi là trang nghiêm."

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 菩Bồ 薩Tát 通thông 達đạt無vô 我ngã 法pháp 者giả如Như 來Lai 說thuyết 名danh真chân 是thị 菩Bồ 薩Tát
Này Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát nào thông đạt rằng tất cả pháp đều vô ngã, thì Như Lai mới gọi họ là Bồ-tát chân thật."

一Nhất 體Thể 同Đồng 觀Quán 分phân 第đệ 十thập 八bát
Chương 18: Nhất Thể Đồng Quán


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 有hữu 肉nhục 眼nhãn 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 有hữu 肉nhục 眼nhãn
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Như Lai có nhục nhãn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 有hữu 天thiên 眼nhãn 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 有hữu 天thiên 眼nhãn
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Như Lai có thiên nhãn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 有hữu 慧tuệ 眼nhãn 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có tuệ nhãn chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 有hữu 慧tuệ 眼nhãn
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Như Lai có tuệ nhãn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 有hữu 法Pháp 眼nhãn 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có Pháp nhãn chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 有hữu 法Pháp 眼nhãn
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Như Lai có Pháp nhãn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 有hữu 佛Phật 眼nhãn 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 有hữu 佛Phật 眼nhãn
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Như Lai có Phật nhãn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如như 恒Hằng 河Hà 中trung 所sở 有hữu 沙sa佛Phật 說thuyết 是thị 沙sa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Phật có xem tất cả cát trong sông Hằng là cát chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 說thuyết 是thị 沙sa
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Như Lai nói là cát."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如như 一nhất 恒Hằng 河Hà 中trung 所sở 有hữu 沙sa有hữu 如như 是thị 沙sa 等đẳng 恒Hằng 河Hà是thị 諸chư 恒Hằng 河Hà 所sở 有hữu 沙sa數số 佛Phật 世thế 界giới 如như 是thị寧ninh 為vi 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Giả sử có số lượng sông Hằng bằng tất cả cát trong một sông Hằng, rồi có số lượng thế giới của chư Phật bằng tất cả cát của những sông Hằng đó, vậy số lượng thế giới kia có nhiều chăng?"

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn!"

佛Phật 告cáo 須Tu 菩Bồ 提Đề
Phật bảo ngài Thiện Hiện:

爾nhĩ 所sở 國quốc 土độ 中trung所sở 有hữu 眾chúng 生sanh若nhược 干can 種chủng 心tâm如Như 來Lai 悉tất 知tri
"Mọi thứ tâm của hết thảy chúng sanh trong tất cả quốc độ kia, Như Lai đều biết rõ.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 說thuyết 諸chư 心tâm皆giai 為vi 非phi 心tâm是thị 名danh 為vi 心tâm
Vì sao thế? Bởi Như Lai nói tất cả tâm đều chẳng phải là tâm. Cho nên gọi là tâm.

所sở 以dĩ 者giả 何hà須Tu 菩Bồ 提Đề過quá 去khứ 心tâm 不bất 可khả 得đắc現hiện 在tại 心tâm 不bất 可khả 得đắc未vị 來lai 心tâm 不bất 可khả 得đắc
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi tâm quá khứ chẳng thể nắm giữ, tâm hiện tại chẳng thể nắm giữ, tâm vị lai chẳng thể nắm giữ."

法Pháp 界Giới 通Thông 化Hóa 分phân 第đệ 十thập 九cửu
Chương 19: Pháp Giới Thông Hóa


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà若nhược 有hữu 人nhân 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 七thất 寶bảo以dĩ 用dụng 布bố 施thí是thị 人nhân 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên得đắc 福phước 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Nếu có người lấy bảy báu đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí, thì do nhân duyên đó, người ấy có được nhiều phước chăng?"

如như 是thị 世Thế 尊Tôn此thử 人nhân 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên得đắc 福phước 甚thậm 多đa
"Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Do nhân duyên đó, người ấy có được rất nhiều phước."

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 福phước 德đức 有hữu 實thật如Như 來Lai 不bất 說thuyết 得đắc 福phước 德đức 多đa以dĩ 福phước 德đức 無vô 故cố如Như 來Lai 說thuyết 得đắc 福phước 德đức 多đa
"Này Thiện Hiện! Nếu phước đức thật có, Như Lai sẽ không nói họ có được nhiều phước đức. Do phước đức chẳng có, nên Như Lai mới nói họ có được nhiều phước đức."

離Ly 色Sắc 離Ly 相Tướng 分phân 第đệ 二nhị 十thập
Chương 20: Ly Sắc Ly Tướng


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà佛Phật 可khả 以dĩ 具cụ 足túc 色sắc 身thân 見kiến 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể dựa vào sắc thân viên mãn để thấy Như Lai chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 不bất 應ưng以dĩ 具cụ 足túc 色sắc 身thân 見kiến
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Không nên dựa vào sắc thân viên mãn để thấy Như Lai.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 說thuyết 具cụ 足túc 色sắc 身thân即tức 非phi 具cụ 足túc 色sắc 身thân是thị 名danh 具cụ 足túc 色sắc 身thân
Vì sao thế? Bởi sắc thân viên mãn mà Như Lai nói, tức chẳng phải sắc thân viên mãn. Cho nên gọi là sắc thân viên mãn."

須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà如Như 來Lai 可khả 以dĩ 具cụ 足túc 諸chư 相tướng 見kiến 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể dựa vào đầy đủ các tướng để thấy Như Lai chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 不bất 應ưng以dĩ 具cụ 足túc 諸chư 相tướng 見kiến
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Không nên dựa vào đầy đủ các tướng để thấy Như Lai.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 說thuyết 諸chư 相tướng 具cụ 足túc即tức 非phi 具cụ 足túc是thị 名danh 諸chư 相tướng 具cụ 足túc
Vì sao thế? Bởi đầy đủ các tướng mà Như Lai nói, tức chẳng phải đầy đủ các tướng. Cho nên gọi là đầy đủ các tướng."

非Phi 說Thuyết 所Sở 說Thuyết 分phân 第đệ 二nhị 十thập 一nhất
Chương 21: Phi Thuyết Sở Thuyết


須Tu 菩Bồ 提Đề汝nhữ 勿vật 謂vị 如Như 來Lai 作tác 是thị 念niệm我ngã 當đương 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp莫mạc 作tác 是thị 念niệm
"Này Thiện Hiện! Ông chớ nên bảo Như Lai có ý niệm rằng: 'Ta sẽ có Pháp để nói.' Đừng nghĩ như vậy.

何hà 以dĩ 故cố若nhược 人nhân 言ngôn如Như 來Lai 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp即tức 為vi 謗báng 佛Phật不bất 能năng 解giải 我ngã 所sở 說thuyết 故cố
Vì sao thế? Bởi nếu ai bảo Như Lai sẽ có Pháp để nói, thì tức là phỉ báng Phật, do không thể hiểu lời dạy của Ta.

須Tu 菩Bồ 提Đề說thuyết 法Pháp 者giả無vô 法pháp 可khả 說thuyết是thị 名danh 說thuyết 法Pháp
Này Thiện Hiện! Trong thuyết Pháp thì chẳng pháp nào có thể nói. Cho nên gọi là thuyết Pháp."

爾nhĩ 時thời 慧tuệ 命mạng 須Tu 菩Bồ 提Đề白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Tuệ mạng Thiện Hiện bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn頗phả 有hữu 眾chúng 生sanh於ư 未vị 來lai 世thế聞văn 說thuyết 是thị 法Pháp生sanh 信tín 心tâm 不phủ
"Bạch Thế Tôn! Có chúng sanh nào ở vị lai, khi nghe lời thuyết Pháp này mà sanh tín tâm chăng?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

須Tu 菩Bồ 提Đề彼bỉ 非phi 眾chúng 生sanh非phi 不bất 眾chúng 生sanh
"Này Thiện Hiện! Họ không phải chúng sanh hay chẳng phải không chúng sanh.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề眾chúng 生sanh 眾chúng 生sanh 者giả如Như 來Lai 說thuyết 非phi 眾chúng 生sanh是thị 名danh 眾chúng 生sanh
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi chúng sanh mà Như Lai nói, tức chẳng phải chúng sanh. Cho nên gọi là chúng sanh."

無Vô 法Pháp 可Khả 得Đắc 分phân 第đệ 二nhị 十thập 二nhị
Chương 22: Vô Pháp Khả Đắc


須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Thiện Hiện bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn佛Phật 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề為vi 無vô 所sở 得đắc 耶da
"Bạch Thế Tôn! Có phải Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là không có chứng đắc chăng?"

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

如như 是thị 如như 是thị須Tu 菩Bồ 提Đề我ngã 於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề乃nãi 至chí 無vô 有hữu少thiểu 法pháp 可khả 得đắc是thị 名danh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Như thị, như thị, Thiện Hiện! Đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thậm chí không có một pháp nho nhỏ nào mà Ta có thể đắc. Cho nên gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác."

淨Tịnh 心Tâm 行Hành 善Thiện 分phân 第đệ 二nhị 十thập 三tam
Chương 23: Tịnh Tâm Hành Thiện


復phục 次thứ 須Tu 菩Bồ 提Đề是thị 法Pháp 平bình 等đẳng無vô 有hữu 高cao 下hạ是thị 名danh 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề以dĩ 無vô 我ngã無vô 人nhân無vô 眾chúng 生sanh無vô 壽thọ 者giả修tu 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp即tức 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp này là bình đẳng, không có cao thấp. Cho nên gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy tu tất cả Pháp lành với chẳng có chính mình, chẳng có người khác, chẳng có chúng sanh, và chẳng có thọ mạng, thì sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 言ngôn 善thiện 法Pháp 者giả如Như 來Lai 說thuyết 即tức 非phi 善thiện 法Pháp是thị 名danh 善thiện 法Pháp
Này Thiện Hiện! Pháp lành mà Như Lai nói, tức chẳng phải Pháp lành. Cho nên gọi là Pháp lành."

福Phước 智Trí 無Vô 比Tỉ 分phân 第đệ 二nhị 十thập 四tứ
Chương 24: Phước Trí Vô Tỉ


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 中trung所sở 有hữu 諸chư 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương如như 是thị 等đẳng 七thất 寶bảo 聚tụ有hữu 人nhân 持trì 用dụng 布bố 施thí若nhược 人nhân 以dĩ 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh乃nãi 至chí 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng受thọ 持trì 讀độc 誦tụng為vì 他tha 人nhân 說thuyết於ư 前tiền 福phước 德đức百bách 分phần 不bất 及cập 一nhất百bách 千thiên 萬vạn 億ức 分phần乃nãi 至chí 算toán 數số 譬thí 喻dụ所sở 不bất 能năng 及cập
"Này Thiện Hiện! Giả sử có người lấy bảy báu tích tụ bằng số lượng của tất cả Vua núi Diệu Cao trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí, nhưng nếu có ai đối với Kinh Kim Cang Trí Độ này mà thọ trì đọc tụng dù chỉ bốn câu kệ và thuyết giảng cho người khác, thì phước đức ở trước mà so với phước đức này, thì một phần trăm, một phần của mười triệu ức, và cho đến toán số thí dụ cũng không bằng."

化Hóa 無Vô 所Sở 化Hóa 分phân 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ
Chương 25: Hóa Vô Sở Hóa


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao?

汝nhữ 等đẳng 勿vật 謂vị如Như 來Lai 作tác 是thị 念niệm
Các ông chớ nên bảo Như Lai có ý niệm rằng:

我ngã 當đương 度độ 眾chúng 生sanh
'Ta sẽ độ chúng sanh.'

須Tu 菩Bồ 提Đề莫mạc 作tác 是thị 念niệm
Này Thiện Hiện! Đừng nghĩ như vậy.

何hà 以dĩ 故cố實thật 無vô 有hữu 眾chúng 生sanh如Như 來Lai 度độ 者giả若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh如Như 來Lai 度độ 者giả如Như 來Lai 則tắc 有hữu 我ngã人nhân眾chúng 生sanh壽thọ 者giả
Vì sao thế? Bởi thật chẳng có chúng sanh để Như Lai độ. Nếu có chúng sanh để Như Lai độ, thì Như Lai tức đã có chính mình, người khác, chúng sanh, và thọ mạng.

須Tu 菩Bồ 提Đề如Như 來Lai 說thuyết 有hữu 我ngã 者giả則tắc 非phi 有hữu 我ngã而nhi 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân以dĩ 為vi 有hữu 我ngã
Này Thiện Hiện! Có ngã mà Như Lai nói, tức chẳng phải có ngã, nhưng hàng phàm phu thì cho là có ngã.

須Tu 菩Bồ 提Đề凡phàm 夫phu 者giả如Như 來Lai 說thuyết則tắc 非phi 凡phàm 夫phu是thị 名danh 凡phàm 夫phu
Này Thiện Hiện! Phàm phu mà Như Lai nói, tức chẳng phải phàm phu. Cho nên gọi là phàm phu."

法Pháp 身Thân 非Phi 相Tướng 分phân 第đệ 二nhị 十thập 六lục
Chương 26: Pháp Thân Phi Tướng


須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà可khả 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng觀quán 如Như 來Lai 不phủ
"Này Thiện Hiện! Ý ông nghĩ sao? Có thể dựa vào 32 tướng để quán tưởng Như Lai chăng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

如như 是thị 如như 是thị以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 觀quán 如Như 來Lai
"Đúng vậy, đúng vậy! Có thể dựa vào 32 tướng để quán tưởng Như Lai."

佛Phật 言ngôn
Đức Phật bảo:

須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng觀quán 如Như 來Lai 者giả轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương則tắc 是thị 如Như 來Lai
"Này Thiện Hiện! Nếu ai dựa vào 32 tướng để quán tưởng Như Lai, thì Chuyển Luân Thánh Vương chính là Như Lai rồi."

須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn如như 我ngã 解giải 佛Phật 所sở 說thuyết 義nghĩa不bất 應ưng 以dĩ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 觀quán 如Như 來Lai
"Thưa Thế Tôn! Như con hiểu lời Phật dạy, không nên dựa vào 32 tướng để quán tưởng Như Lai."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

若nhược 以dĩ 色sắc 見kiến 我ngã
以dĩ 音âm 聲thanh 求cầu 我ngã
是thị 人nhân 行hành 邪tà 道đạo
不bất 能năng 見kiến 如Như 來Lai

"Nếu dùng sắc thấy Ta
Dùng âm thanh cầu Ta
Kẻ đó hành đạo tà
Chẳng thể thấy Như Lai"

無Vô 斷Đoạn 無Vô 滅Diệt 分phân 第đệ 二nhị 十thập 七thất
Chương 27: Vô Đoạn Vô Diệt


須Tu 菩Bồ 提Đề汝nhữ 若nhược 作tác 是thị 念niệm如Như 來Lai 不bất 以dĩ 具cụ 足túc 相tướng 故cố得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
"Này Thiện Hiện! Ông có thể sẽ nghĩ rằng Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà chẳng cần đầy đủ các tướng.

須Tu 菩Bồ 提Đề莫mạc 作tác 是thị 念niệm如Như 來Lai 不bất 以dĩ 具cụ 足túc 相tướng 故cố得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề
Này Thiện Hiện! Đừng nên nghĩ rằng Như Lai đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà chẳng cần đầy đủ các tướng.

須Tu 菩Bồ 提Đề汝nhữ 若nhược 作tác 是thị 念niệm發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả說thuyết 諸chư 法pháp 斷đoạn 滅diệt莫mạc 作tác 是thị 念niệm
Này Thiện Hiện! Nếu ông nghĩ rằng những ai phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì sẽ nói các pháp đoạn diệt. Đừng nghĩ như vậy.

何hà 以dĩ 故cố發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả於ư 法pháp 不bất 說thuyết 斷đoạn 滅diệt 相tướng
Vì sao thế? Bởi những ai phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì đối với pháp chẳng nói đoạn diệt của tướng."

不Bất 受Thọ 不Bất 貪Tham 分phân 第đệ 二nhị 十thập 八bát
Chương 28: Bất Thọ Bất Tham


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 滿mãn恒Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng世thế 界giới 七thất 寶bảo持trì 用dụng 布bố 施thí若nhược 復phục 有hữu 人nhân知tri 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 我ngã得đắc 成thành 於ư 忍nhẫn此thử 菩Bồ 薩Tát 勝thắng 前tiền 菩Bồ 薩Tát所sở 得đắc 功công 德đức
"Này Thiện Hiện! Giả sử Bồ-tát nào lấy bảy báu đầy khắp Hằng Hà sa thế giới để làm bố thí, nhưng nếu lại có ai biết rằng hết thảy pháp đều vô ngã và đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, thì vị Bồ-tát này sẽ vượt hơn công đức có được của vị Bồ-tát ở trước.

何hà 以dĩ 故cố須Tu 菩Bồ 提Đề以dĩ 諸chư 菩Bồ 薩Tát不bất 受thọ 福phước 德đức 故cố
Vì sao thế, Thiện Hiện? Bởi vì chư Bồ-tát không thọ phước đức."

須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 言ngôn
Ngài Thiện Hiện bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát不bất 受thọ 福phước 德đức
"Bạch Thế Tôn! Bồ-tát làm sao không thọ phước đức?"

須Tu 菩Bồ 提Đề菩Bồ 薩Tát 所sở 作tác 福phước 德đức不bất 應ưng 貪tham 著trước是thị 故cố 說thuyết 不bất 受thọ 福phước 德đức
"Này Thiện Hiện! Bồ-tát không nên tham trước phước đức đã làm. Cho nên mới nói là không thọ phước đức."

威Uy 儀Nghi 寂Tịch 靜Tĩnh 分phân 第đệ 二nhị 十thập 九cửu
Chương 29: Uy Nghi Tịch Tĩnh


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 有hữu 人nhân 言ngôn 如Như 來Lai若nhược 來lai若nhược 去khứ若nhược 坐tọa若nhược 臥ngọa是thị 人nhân 不bất 解giải我ngã 所sở 說thuyết 義nghĩa
"Này Thiện Hiện! Nếu có ai nói rằng Như Lai hoặc đến hay đi, hoặc ngồi hay nằm, thì người ấy không hiểu gì về nghĩa thú của Ta dạy.

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 者giả無vô 所sở 從tùng 來lai亦diệc 無vô 所sở 去khứ故cố 名danh 如Như 來Lai
Vì sao thế? Bởi Như Lai chẳng từ nơi nào đến và cũng chẳng đi về đâu. Cho nên gọi là Như Lai."

一Nhất 合Hợp 理Lý 相Tướng 分phân 第đệ 三tam 十thập
Chương 30: Nhất Hợp Lý Tướng


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân以dĩ 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới碎toái 為vi 微vi 塵trần於ư 意ý 云vân 何hà是thị 微vi 塵trần 眾chúng寧ninh 為vi 多đa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghiền nát Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ra thành vi trần, ý ông nghĩ sao, số lượng vi trần ấy có nhiều chẳng?"

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn
Ngài Thiện Hiện thưa rằng:

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn
"Rất nhiều, thưa Thế Tôn!

何hà 以dĩ 故cố若nhược 是thị 微vi 塵trần 眾chúng 實thật 有hữu 者giả佛Phật 則tắc 不bất 說thuyết是thị 微vi 塵trần 眾chúng
Vì sao thế? Bởi nếu số lượng vi trần ấy thật có, thì Phật sẽ không nói chúng là vi trần.

所sở 以dĩ 者giả 何hà佛Phật 說thuyết 微vi 塵trần 眾chúng即tức 非phi 微vi 塵trần 眾chúng是thị 名danh 微vi 塵trần 眾chúng
Vì sao thế? Bởi vi trần mà Phật nói, tức chẳng phải vi trần. Cho nên gọi là vi trần.

世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 所sở 說thuyết三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới即tức 非phi 世thế 界giới是thị 名danh 世thế 界giới
Thưa Thế Tôn! Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà Như Lai nói, tức chẳng phải thế giới. Cho nên gọi là thế giới.

何hà 以dĩ 故cố若nhược 世thế 界giới 實thật 有hữu 者giả則tắc 是thị 一nhất 合hợp 相tướng如Như 來Lai 說thuyết 一nhất 合hợp 相tướng即tức 非phi 一nhất 合hợp 相tướng是thị 名danh 一nhất 合hợp 相tướng
Vì sao thế? Bởi nếu thế giới thật có, thì nó sẽ là một hợp tướng. Một hợp tướng mà Như Lai nói, tức chẳng phải một hợp tướng. Cho nên gọi là một hợp tướng."

須Tu 菩Bồ 提Đề一nhất 合hợp 相tướng 者giả則tắc 是thị 不bất 可khả 說thuyết但đãn 凡phàm 夫phu 之chi 人nhân貪tham 著trước 其kỳ 事sự
"Này Thiện Hiện! Một hợp tướng thì chẳng thể nói, nhưng chỉ do phàm phu tham trước việc đó mà thôi."

知Tri 見Kiến 不Bất 生Sanh 分phân 第đệ 三tam 十thập 一nhất
Chương 31: Tri Kiến Bất Sanh


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 人nhân 言ngôn佛Phật 說thuyết 我ngã 見kiến人nhân 見kiến眾chúng 生sanh 見kiến壽thọ 者giả 見kiến須Tu 菩Bồ 提Đề於ư 意ý 云vân 何hà是thị 人nhân 解giải 我ngã所sở 說thuyết 義nghĩa 不phủ
"Này Thiện Hiện! Nếu ai bảo rằng Phật đã nói về cái thấy của chính mình, cái thấy của người khác, cái thấy của chúng sanh, và cái thấy của thọ mạng; Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Người ấy có hiểu gì về nghĩa thú của Ta dạy chăng?"

不phủ 也dã世Thế 尊Tôn是thị 人nhân 不bất 解giải如Như 來Lai 所sở 說thuyết 義nghĩa
"Dạ không, thưa Thế Tôn! Người ấy không hiểu gì về nghĩa thú của Như Lai dạy.

何hà 以dĩ 故cố世Thế 尊Tôn 說thuyết 我ngã 見kiến人nhân 見kiến眾chúng 生sanh 見kiến壽thọ 者giả 見kiến即tức 非phi 我ngã 見kiến人nhân 見kiến眾chúng 生sanh 見kiến壽thọ 者giả 見kiến是thị 名danh 我ngã 見kiến人nhân 見kiến眾chúng 生sanh 見kiến壽thọ 者giả 見kiến
Vì sao thế? Bởi Thế Tôn nói về cái thấy của chính mình, cái thấy của người khác, cái thấy của chúng sanh, và cái thấy của thọ mạng, tức chẳng phải cái thấy của chính mình, cái thấy của người khác, cái thấy của chúng sanh, và cái thấy của thọ mạng. Cho nên gọi là cái thấy của chính mình, cái thấy của người khác, cái thấy của chúng sanh, và cái thấy của thọ mạng."

須Tu 菩Bồ 提Đề發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả於ư 一nhất 切thiết 法pháp應ưng 如như 是thị 知tri如như 是thị 見kiến如như 是thị 信tín 解giải不bất 生sanh 法pháp 相tướng
"Này Thiện Hiện! Những ai phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì hãy đối với tất cả pháp nên biết như vậy, thấy như vậy, tín giải như vậy, và đừng sanh pháp tướng.

須Tu 菩Bồ 提Đề所sở 言ngôn 法pháp 相tướng 者giả如Như 來Lai 說thuyết 即tức 非phi 法pháp 相tướng是thị 名danh 法pháp 相tướng
Này Thiện Hiện! Pháp tướng mà Như Lai nói, tức chẳng phải pháp tướng. Cho nên gọi là pháp tướng."

應Ứng 化Hóa 非Phi 真Chân 分phân 第đệ 三tam 十thập 二nhị
Chương 32: Ứng Hóa Phi Chân


須Tu 菩Bồ 提Đề若nhược 有hữu 人nhân 以dĩ 滿mãn無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ世thế 界giới 七thất 寶bảo持trì 用dụng 布bố 施thí若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả持trì 於ư 此thử 經Kinh乃nãi 至chí 四tứ 句cú 偈kệ 等đẳng受thọ 持trì 讀độc 誦tụng為vì 人nhân 演diễn 說thuyết其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ
"Này Thiện Hiện! Giả sử có người lấy bảy báu đầy khắp vô lượng vô số thế giới để làm bố thí, nhưng nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào phát khởi Đạo tâm, rồi đối với Kinh này mà thọ trì đọc tụng dù chỉ bốn câu kệ và diễn nói cho người khác, thì phước đó còn hơn người kia.

云vân 何hà 為vì 人nhân 演diễn 說thuyết不bất 取thủ 於ư 相tướng如như 如như 不bất 動động
Họ phải diễn nói cho người khác như thế nào? Đó là không nắm giữ nơi tướng, như như bất động.

何hà 以dĩ 故cố
Vì sao thế?

一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp
如như 夢mộng 幻huyễn 泡bào 影ảnh
如như 露lộ 亦diệc 如như 電điện
應ưng 作tác 如như 是thị 觀quán

Tất cả pháp hữu vi
Như mộng huyễn bọt bóng
Như sương như điện chớp
Hãy nên quán như thế"

佛Phật 說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ長Trưởng 老lão 須Tu 菩Bồ 提Đề及cập 諸chư 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di一nhất 切thiết 世thế 間gian天thiên人nhân阿a 修tu 羅la聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ信tín 受thọ 奉phụng 行hành
Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lão Thiện Hiện cùng các vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, tất cả trời, người, và phi thiên trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

金Kim 剛Cang 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh
Kinh Kim Cang Trí Độ

姚Diêu 秦Tần 龜Quy 茲Tư 法Pháp 師Sư 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Đồng Thọ (344-413)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 6/5/2013 ◊ Dịch nghĩa: 6/5/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
nayuta: na du ta
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam