藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 本Bổn 願Nguyện 功Công 德Đức 經Kinh
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức

如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm遊du 化hóa 諸chư 國quốc至chí 廣Quảng 嚴Nghiêm 城Thành住trụ 樂Nhạc 音Âm 樹thụ 下hạ與dữ 大đại 苾Bật 芻Sô 眾chúng八bát 千thiên 人nhân 俱câu菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát三tam 萬vạn 六lục 千thiên及cập 國quốc 王vương大đại 臣thần婆Bà 羅La 門Môn居cư 士sĩ天thiên 龍long 八bát 部bộ人nhân 非phi 人nhân 等đẳng無vô 量lượng 大đại 眾chúng恭cung 敬kính 圍vi 繞nhiễu而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp
Một thuở nọ, Đức Phật chu du các nước để giáo hóa chúng sanh. Ngài đến thành Quảng Nghiêm và dừng nghỉ dưới một gốc cây ở trong vườn Nhạc Âm . Cùng hội họp với Đức Phật, gồm có 8.000 vị đại Bhikṣu [bíc su] và 36.000 chư đại Bồ-tát. Ngoài ra còn có quốc vương, đại thần, Phạm Chí, cư sĩ, thiên long bát bộ, người và phi nhân; vô lượng đại chúng cung kính vây quanh và Ngài thuyết Pháp cho họ.
爾nhĩ 時thời 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 法Pháp 王Vương 子Tử承thừa 佛Phật 威uy 神thần從tùng 座tòa 而nhi 起khởi偏thiên 袒đản 一nhất 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa向hướng 薄Bạc 伽Già 梵Phạm曲khúc 躬cung 合hợp 掌chưởng白bạch 言ngôn
Lúc bấy giờ Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử nương uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ hở vai, gối phải quỳ sát đất, hướng về Thế Tôn, cúi mình chắp tay và thưa rằng:

世Thế 尊Tôn惟duy 願nguyện 演diễn 說thuyết如như 是thị 相tướng 類loại諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu及cập 本bổn 大đại 願nguyện殊thù 勝thắng 功công 德đức令linh 諸chư 聞văn 者giả業nghiệp 障chướng 消tiêu 除trừ為vì 欲dục 利lợi 樂lạc像Tượng 法Pháp 轉chuyển 時thời諸chư 有hữu 情tình 故cố
"Thưa Thế Tôn! Kính mong Như Lai hãy diễn nói về các danh hiệu của chư Phật, cùng những bổn nguyện rộng lớn và công đức thù thắng; các Pháp như vậy để khiến người nghe nghiệp chướng tiêu trừ, và cũng là vì muốn cho các hữu tình trong thời Tượng Pháp được lợi ích an vui."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn讚tán 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 童Đồng 子Tử 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn ngợi khen Đồng tử Diệu Cát Tường:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi汝nhữ 以dĩ 大đại 悲bi勸khuyến 請thỉnh 我ngã 說thuyết諸chư 佛Phật 名danh 號hiệu本bổn 願nguyện 功công 德đức為vì 拔bạt 業nghiệp 障chướng所sở 纏triền 有hữu 情tình利lợi 益ích 安an 樂lạc像Tượng 法Pháp 轉chuyển 時thời諸chư 有hữu 情tình 故cố汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính極cực 善thiện 思tư 惟duy當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết
"Lành thay, lành thay, Diệu Cát Tường! Ông vì lòng đại bi mà thỉnh cầu Ta nói về danh hiệu cùng những bổn nguyện công đức của chư Phật, là bởi ông muốn dứt trừ nghiệp chướng ràng buộc của chúng sanh và làm lợi ích an vui cho các hữu tình trong thời Tượng Pháp. Ông nay hãy lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ thuyết giảng cho ông."

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 言ngôn
Ngài Diệu Cát Tường thưa rằng:

唯dụy 然nhiên 願nguyện 說thuyết我ngã 等đẳng 樂nhạo 聞văn
"Kính mong Thế Tôn thuyết giảng. Chúng con vui thích muốn nghe."
佛Phật 告cáo 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi
Phật bảo ngài Diệu Cát Tường:

東đông 方phương 去khứ 此thử過quá 十thập 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 佛Phật 土độ有hữu 世thế 界giới 名danh 淨Tịnh 琉Lưu 璃Ly佛Phật 號hiệu 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác明Minh 行Hành 圓Viên 滿Mãn善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật薄Bạc 伽Già 梵Phạm
"Từ đây về hướng đông, vượt qua mười Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai本bổn 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời發phát 十thập 二nhị 大đại 願nguyện令linh 諸chư 有hữu 情tình所sở 求cầu 皆giai 得đắc
Này Diệu Cát Tường! Khi Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở quá khứ, Ngài đã phát 12 đại nguyện để khiến cho điều cầu mong của các hữu tình đều được như ý.

第đệ 一nhất 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ nhất:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 時thời自tự 身thân 光quang 明minh熾sí 然nhiên 照chiếu 曜diệu無vô 量lượng 無vô 數số無vô 邊biên 世thế 界giới以dĩ 三tam 十thập 二nhị大đại 丈trượng 夫phu 相tướng八bát 十thập 隨tùy 形hình莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân令linh 一nhất 切thiết 有hữu 情tình如như 我ngã 無vô 異dị
'Nguyện con khi đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở vào đời vị lai, thân tự nhiên có ánh sáng rực rỡ, chiếu soi đến vô lượng vô biên vô số thế giới; có 32 tướng của bậc đại trượng phu cùng 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình, và cũng khiến cho hết thảy hữu tình đều đồng như con không khác.'

第đệ 二nhị 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ nhì:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời身thân 如như 琉lưu 璃ly內nội 外ngoại 明minh 徹triệt淨tịnh 無vô 瑕hà 穢uế光quang 明minh 廣quảng 大đại功công 德đức 巍nguy 巍nguy身thân 善thiện 安an 住trụ燄diệm 網võng 莊trang 嚴nghiêm過quá 於ư 日nhật 月nguyệt幽u 冥minh 眾chúng 生sanh悉tất 蒙mông 開khai 曉hiểu隨tùy 意ý 所sở 趣thú作tác 諸chư 事sự 業nghiệp
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, thân sẽ như ngọc lưu ly, trong ngoài lung linh xuyên suốt, thanh tịnh không cấu dơ, ánh quang minh rộng lớn, công đức cao sâu, thân tự tại an trụ, có lưới giăng chói rực trang nghiêm và sáng hơn mặt trời mặt trăng; còn chúng sanh ở chốn tối tăm thì được hào quang tỏa soi, tâm trí liền khai mở và tùy ý vui làm các việc hằng mong.'

第đệ 三tam 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ ba:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời以dĩ 無vô 量lượng 無vô 邊biên智trí 慧tuệ 方phương 便tiện令linh 諸chư 有hữu 情tình皆giai 得đắc 無vô 盡tận所sở 受thọ 用dụng 物vật莫mạc 令linh 眾chúng 生sanh有hữu 所sở 乏phạp 少thiểu
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, con sẽ dùng vô lượng vô biên trí tuệ và phương tiện để khiến cho các hữu tình đều có được các đồ vật, dùng không bao giờ hết và quyết chẳng để chúng sanh bị thiếu thốn.'

第đệ 四tứ 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ tư:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 諸chư 有hữu 情tình行hành 邪tà 道đạo 者giả悉tất 令linh 安an 住trụ菩Bồ 提Đề 道Đạo 中trung若nhược 行hành 聲Thanh 聞Văn獨Độc 覺Giác 乘Thừa 者giả皆giai 以dĩ 大Đại 乘Thừa而nhi 安an 立lập 之chi
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có chúng sanh nào tu theo tà đạo, thì con đều làm cho họ an trụ trong Phật Đạo; nếu có ai tu hành Pháp Thanh Văn hay Độc Giác Thừa, con đều sẽ dùng Pháp Đại Thừa mà an lập cho họ.'

第đệ 五ngũ 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ năm:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 有hữu 無vô 量lượng無vô 邊biên 有hữu 情tình於ư 我ngã 法Pháp 中trung修tu 行hành 梵Phạm 行hành一nhất 切thiết 皆giai 令linh得đắc 不bất 缺khuyết 戒giới具cụ 三Tam 聚Tụ 戒Giới設thiết 有hữu 毀hủy 犯phạm聞văn 我ngã 名danh 已dĩ還hoàn 得đắc 清thanh 淨tịnh不bất 墮đọa 惡ác 趣thú
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có vô lượng vô biên chúng sanh nào ở trong giáo Pháp của con mà tu tịnh hành, con sẽ khiến cho hết thảy đều giữ được giới thể chẳng bị khiếm khuyết và trọn đủ giới Tam Tụ; giả như bị hủy phạm, thì khi nghe danh hiệu con, liền được thanh tịnh trở lại và sẽ không đọa đường ác.'

第đệ 六lục 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ sáu:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 諸chư 有hữu 情tình其kỳ 身thân 下hạ 劣liệt諸chư 根căn 不bất 具cụ醜xú 陋lậu 頑ngoan 愚ngu盲manh 聾lung 瘖âm 瘂á攣luyến 躄tích 背bối 僂lũ白bạch 癩lại 顛điên 狂cuồng種chủng 種chủng 病bệnh 苦khổ聞văn 我ngã 名danh 已dĩ一nhất 切thiết 皆giai 得đắc端đoan 正chánh 黠hiệt 慧tuệ諸chư 根căn 完hoàn 具cụ無vô 諸chư 疾tật 苦khổ
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có các hữu tình nào thân hình thấp kém, các căn không hoàn chỉnh, xấu xí ngu si, mù điếc câm ngọng, chân tay co quắp, tê liệt gù lưng, ghẻ hủi điên cuồng, hoặc chịu đủ mọi bệnh khổ, khi nghe danh hiệu con thì tất cả đều được đoan chánh, trí tuệ sáng suốt, các căn hoàn chỉnh, và không mắc những chứng bệnh khổ.'

第đệ 七thất 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ bảy:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 諸chư 有hữu 情tình眾chúng 病bệnh 逼bức 切thiết無vô 救cứu 無vô 歸quy無vô 醫y 無vô 藥dược無vô 親thân 無vô 家gia貧bần 窮cùng 多đa 苦khổ我ngã 之chi 名danh 號hiệu一nhất 經kinh 其kỳ 耳nhĩ眾chúng 病bệnh 悉tất 除trừ身thân 心tâm 安an 樂lạc家gia 屬thuộc 資tư 具cụ悉tất 皆giai 豐phong 足túc乃nãi 至chí 證chứng 得đắc無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có các hữu tình nào gặp nhiều bệnh bức bách, không người cứu, không chỗ nương, không thầy thuốc, không thang dược, không thân quyến, không gia đình, hoặc nghèo nàn lắm khổ, khi nghe danh hiệu con chừng thoáng qua tai, thì những chứng bệnh ấy đều được tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến đầy đủ, tiền của dồi dào, và cho đến chứng đắc Đạo vô thượng.'

第đệ 八bát 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ tám:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 有hữu 女nữ 人nhân為vị 女nữ 百bách 惡ác之chi 所sở 逼bức 惱não極cực 生sanh 厭yếm 離ly願nguyện 捨xả 女nữ 身thân聞văn 我ngã 名danh 已dĩ一nhất 切thiết 皆giai 得đắc轉chuyển 女nữ 成thành 男nam具cụ 丈trượng 夫phu 相tướng乃nãi 至chí 證chứng 得đắc無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có người nữ nào chịu hàng trăm điều xấu nơi thân nữ, khiến họ buồn bực khổ sở, sanh lòng chán ghét vô cùng và nguyện xả bỏ thân nữ, khi nghe danh hiệu con thì tất cả đều được chuyển nữ thành nam, đầy đủ tướng trượng phu, và cho đến chứng đắc Đạo vô thượng.'

第đệ 九cửu 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ chín:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời令linh 諸chư 有hữu 情tình出xuất 魔ma 罥quyến 網võng解giải 脫thoát 一nhất 切thiết外ngoại 道đạo 纏triền 縛phược若nhược 墮đọa 種chủng 種chủng惡ác 見kiến 稠trù 林lâm皆giai 當đương 引dẫn 攝nhiếp置trí 於ư 正chánh 見kiến漸tiệm 令linh 修tu 習tập諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành速tốc 證chứng 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, con sẽ khiến cho các hữu tình thoát khỏi vòng lưới ma và thoát khỏi tất cả những sự trói buộc của ngoại đạo; nếu như bị đọa lạc nơi ác kiến sâu dày như rừng rậm, thì đều được con tiếp dẫn và nhiếp thọ vào chánh kiến, rồi họ lần lần tu tập Bồ-tát hành và mau chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.'

第đệ 十thập 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ mười:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 諸chư 有hữu 情tình王vương 法pháp 所sở 錄lục縲luy 縛phược 鞭tiên 撻thát繫hệ 閉bế 牢lao 獄ngục或hoặc 當đương 刑hình 戮lục及cập 餘dư 無vô 量lượng災tai 難nạn 陵lăng 辱nhục悲bi 愁sầu 煎tiễn 逼bức身thân 心tâm 受thọ 苦khổ若nhược 聞văn 我ngã 名danh以dĩ 我ngã 福phước 德đức威uy 神thần 力lực 故cố皆giai 得đắc 解giải 脫thoát一nhất 切thiết 憂ưu 苦khổ
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có các hữu tình nào mắc phải luật vua, bị xiềng xích đánh đập, giam cầm trong lao ngục, hoặc sắp hành hình, cùng vô lượng tai nạn và các sự lăng nhục khác, khiến họ đau đớn lo âu, bức bách thảm thiết, thân tâm chịu khổ, nếu nghe danh hiệu con, thì do phước đức và sức uy thần của con nên thảy đều giải thoát tất cả những sầu khổ ấy.'

第đệ 十thập 一nhất 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ mười một:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 諸chư 有hữu 情tình饑cơ 渴khát 所sở 惱não為vì 求cầu 食thực 故cố造tạo 諸chư 惡ác 業nghiệp得đắc 聞văn 我ngã 名danh專chuyên 念niệm 受thọ 持trì我ngã 當đương 先tiên以dĩ 上thượng 妙diệu 飲ẩm 食thực飽bão 足túc 其kỳ 身thân後hậu 以dĩ 法Pháp 味vị畢tất 竟cánh 安an 樂lạc而nhi 建kiến 立lập 之chi
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có các hữu tình nào bị đói khát khổ bức, chỉ vì kiếm miếng ăn mà gây tạo bao nghiệp ác, khi nghe được danh hiệu con và chuyên niệm thọ trì, trước tiên con sẽ dùng thức ăn nước uống ngon lạ để thân họ no đủ, rồi sau đó mới dùng Pháp vị mà kiến lập niềm an lạc cứu cánh.'

第đệ 十thập 二nhị 大đại 願nguyện
Đại nguyện thứ mười hai:

願nguyện 我ngã 來lai 世thế得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời若nhược 諸chư 有hữu 情tình貧bần 無vô 衣y 服phục蚊văn 虻manh 寒hàn 熱nhiệt晝trú 夜dạ 逼bức 惱não若nhược 聞văn 我ngã 名danh專chuyên 念niệm 受thọ 持trì如như 其kỳ 所sở 好hiếu即tức 得đắc 種chủng 種chủng上thượng 妙diệu 衣y 服phục亦diệc 得đắc 一nhất 切thiết寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 具cụ華hoa 鬘man 塗đồ 香hương鼓cổ 樂nhạc 眾chúng 伎kỹ隨tùy 心tâm 所sở 翫ngoạn皆giai 令linh 滿mãn 足túc
'Nguyện con khi đắc Đạo ở vào đời vị lai, nếu có các hữu tình nào nghèo túng, không có quần áo, ngày đêm bị ruồi muỗi cùng thời tiết nóng lạnh làm cho khổ não bức bách, nếu nghe danh hiệu con và chuyên niệm thọ trì, họ sẽ liền được muôn loại quần áo tuyệt đẹp như mong muốn; lại cũng có đầy đủ tất cả châu báu trang nghiêm, vòng hoa, hương xoa, âm nhạc ca múa; các sở thích đều tùy tâm mãn nguyện.'

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi是thị 為vi 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời所sở 發phát 十thập 二nhị微vi 妙diệu 上thượng 願nguyện
Này Diệu Cát Tường! Đây là 12 lời nguyện vi diệu tối thượng của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, đã phát ra khi tu hành Đạo Bồ-tát.

復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời所sở 發phát 大đại 願nguyện及cập 彼bỉ 佛Phật 土độ功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm我ngã 若nhược 一nhất 劫kiếp若nhược 一nhất 劫kiếp 餘dư說thuyết 不bất 能năng 盡tận
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Nếu Ta dùng một kiếp hay hơn một kiếp để nói về đại nguyện đã phát ra khi tu hành Đạo Bồ-tát của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia, cùng công đức trang nghiêm ở cõi Phật đó, thì cũng chẳng thể hết.
然nhiên 彼bỉ 佛Phật 土độ一nhất 向hướng 清thanh 淨tịnh無vô 有hữu 女nữ 人nhân亦diệc 無vô 惡ác 趣thú及cập 苦khổ 音âm 聲thanh琉lưu 璃ly 為vi 地địa金kim 繩thằng 界giới 道đạo城thành 闕khuyết 宮cung 閣các軒hiên 窗song 羅la 網võng皆giai 七thất 寶bảo 成thành亦diệc 如như 西tây 方phương極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm等đẳng 無vô 差sai 別biệt
Ở cõi Phật ấy thảy đều thanh tịnh; không có người nữ, cũng không có đường ác và những tiếng khổ. Đất làm bằng lưu ly và có những sợi dây vàng được giăng trên đường lộ. Có thành trì cổng đài, cung điện lầu các, mái hiên cửa sổ và lưới giăng. Hết thảy đều do bảy báu tạo thành. Công đức trang nghiêm cũng giống như Thế giới Cực Lạc ở phương tây--không chút sai khác.

於ư 其kỳ 國quốc 中trung有hữu 二nhị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát一nhất 名danh 日Nhật 光Quang 遍Biến 照Chiếu二nhị 名danh 月Nguyệt 光Quang 遍Biến 照Chiếu是thị 彼bỉ 無vô 量lượng 無vô 數số 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 之chi 上thượng 首thủ次thứ 補bổ 佛Phật 處xứ悉tất 能năng 持trì 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai正Chánh 法Pháp 寶bảo 藏tạng
Trong cõi nước ấy có hai vị đại Bồ-tát. Vị thứ nhất tên là Nhật Quang Biến Chiếu. Vị thứ nhì tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Các ngài là những thượng thủ của vô lượng vô số Bồ-tát ở nơi đó. Họ kế đến sẽ làm Phật và có thể thọ trì Chánh Pháp bảo tạng của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia.

是thị 故cố 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi諸chư 有hữu 信tín 心tâm善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng應ưng 當đương 願nguyện 生sanh彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới
Vì thế, Diệu Cát Tường! Các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, thì nên phát nguyện sanh về thế giới của Đức Phật kia."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 告cáo 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 童Đồng 子Tử 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn lại bảo Đồng tử Diệu Cát Tường:

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh不bất 識thức 善thiện 惡ác惟duy 懷hoài 貪tham 吝lận不bất 知tri 布bố 施thí及cập 施thí 果quả 報báo愚ngu 癡si 無vô 智trí闕khuyết 於ư 信tín 根căn多đa 聚tụ 財tài 寶bảo勤cần 加gia 守thủ 護hộ見kiến 乞khất 者giả 來lai其kỳ 心tâm 不bất 喜hỷ設thiết 不bất 獲hoạch 已dĩ而nhi 行hành 施thí 時thời如như 割cát 身thân 肉nhục深thâm 生sanh 痛thống 惜tích
"Này Diệu Cát Tường! Có những chúng sanh không phân biệt thiện ác, chỉ ôm lòng tham lam bỏn xẻn, chẳng biết bố thí và quả báo của việc ấy, ngu si vô trí, thiếu mất tín căn, chỉ ham tích chứa tiền của cho nhiều và bo bo gìn giữ. Khi thấy có người đến xin thì lòng họ chẳng vui; đến lúc buộc phải bố thí mà chẳng có lợi, họ cảm thấy như bị lóc thịt trên thân và sanh lòng nuối tiếc vô cùng.

復phục 有hữu 無vô 量lượng慳san 貪tham 有hữu 情tình積tích 集tập 資tư 財tài於ư 其kỳ 自tự 身thân尚thượng 不bất 受thọ 用dụng何hà 況huống 能năng 與dữ父phụ 母mẫu 妻thê 子tử奴nô 婢tỳ 作tác 使sử及cập 來lai 乞khất 者giả彼bỉ 諸chư 有hữu 情tình從tùng 此thử 命mạng 終chung生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 界giới或hoặc 傍bàng 生sanh 趣thú
Lại có vô lượng tham lam keo kiệt hữu tình, họ chỉ lo tích trữ tiền tài, ngay cả mình còn không dám dùng, hà huống là cho cha mẹ vợ con, nô tỳ tôi tớ, hoặc người đến xin. Sau khi những chúng sanh đó mạng chung, họ sẽ sanh vào loài ngạ quỷ hay bàng sanh.

由do 昔tích 人nhân 間gian曾tằng 得đắc 暫tạm 聞văn藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 故cố今kim 在tại 惡ác 趣thú暫tạm 得đắc 憶ức 念niệm彼bỉ 如Như 來Lai 名danh即tức 於ư 念niệm 時thời從tùng 彼bỉ 處xứ 沒một還hoàn 生sanh 人nhân 中trung得đắc 宿túc 命mạng 念niệm畏úy 惡ác 趣thú 苦khổ不bất 樂nhạo 欲dục 樂lạc好hiếu 行hành 惠huệ 施thí讚tán 歎thán 施thí 者giả一nhất 切thiết 所sở 有hữu悉tất 無vô 貪tham 惜tích漸tiệm 次thứ 尚thượng 能năng以dĩ 頭đầu 目mục 手thủ 足túc血huyết 肉nhục 身thân 分phần施thí 來lai 求cầu 者giả況huống 餘dư 財tài 物vật
Nhưng nếu lúc xưa ở nhân gian đã từng thoáng nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, mà nay ở tại đường ác với chừng thời gian của một niệm, họ nhớ nghĩ đến danh hiệu của Như Lai kia, thì liền ngay từ chỗ đó sanh trở về cõi người. Họ sẽ nhớ được việc đời trước, sợ nỗi khổ của đường ác và không còn tham đắm dục lạc. Họ vui thích làm các việc bố thí và ngợi khen những ai như vậy. Hết thảy mọi thứ đều chẳng tham luyến. Họ dần dần sẽ có thể lấy cả đầu, mắt, tay, chân, máu, thịt, và toàn thân thể để cho người đến xin; hà huống là bố thí các tài vật khác.

復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 諸chư 有hữu 情tình雖tuy 於ư 如Như 來Lai受thọ 諸chư 學học 處xứ而nhi 破phá 尸thi 羅la有hữu 雖tuy 不bất 破phá 尸thi 羅la而nhi 破phá 軌quỹ 則tắc有hữu 於ư 尸thi 羅la 軌quỹ 則tắc雖tuy 得đắc 不bất 壞hoại然nhiên 毀hủy 正chánh 見kiến有hữu 雖tuy 不bất 毀hủy 正chánh 見kiến而nhi 棄khí 多đa 聞văn於ư 佛Phật 所sở 說thuyết契Khế 經Kinh 深thâm 義nghĩa不bất 能năng 解giải 了liễu有hữu 雖tuy 多đa 聞văn而nhi 增tăng 上thượng 慢mạn由do 增tăng 上thượng 慢mạn覆phú 蔽tế 心tâm 故cố自tự 是thị 非phi 他tha嫌hiềm 謗báng 正Chánh 法Pháp為vi 魔ma 伴bạn 黨đảng
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Có những chúng sanh tuy tu học trong Pháp của Như Lai nhưng lại phạm giới. Có người tuy không phạm giới nhưng lại phá hoại quy tắc. Có người tuy không phạm giới hay phá hoại quy tắc nhưng lại phá hủy chánh kiến. Có người tuy không phá hủy chánh kiến nhưng lại xao lãng việc đa văn, nên không thể thấu hiểu và liễu giải được ý nghĩa thâm sâu trong Khế Kinh của Phật nói. Có người tuy đa văn nhưng lại tăng thượng mạn. Do vì tăng thượng mạn nên tâm trí che mờ, tự cho mình là đúng còn người khác thì sai, rồi ngờ vực, chê bai Chánh Pháp và kết bạn với bè lũ ma.

如như 是thị 愚ngu 人nhân自tự 行hành 邪tà 見kiến復phục 令linh 無vô 量lượng俱câu 胝chi 有hữu 情tình墮đọa 大đại 險hiểm 坑khanh此thử 諸chư 有hữu 情tình應ưng 於ư 地địa 獄ngục傍bàng 生sanh 鬼quỷ 趣thú流lưu 轉chuyển 無vô 窮cùng
Những kẻ ngu si này đã tự mình làm theo tà kiến mà còn khiến cho vô lượng ức người khác cũng sa đọa vào hố sâu nguy hiểm. Các hữu tình ấy sẽ mãi lưu chuyển ở trong địa ngục, ngạ quỷ, và bàng sanh.

若nhược 得đắc 聞văn 此thử 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu便tiện 捨xả 惡ác 行hành修tu 諸chư 善thiện 法Pháp不bất 墮đọa 惡ác 趣thú設thiết 有hữu 不bất 能năng捨xả 諸chư 惡ác 行hành修tu 行hành 善thiện 法Pháp墮đọa 惡ác 趣thú 者giả以dĩ 彼bỉ 如Như 來Lai本bổn 願nguyện 威uy 力lực令linh 其kỳ 現hiện 前tiền暫tạm 聞văn 名danh 號hiệu從tùng 彼bỉ 命mạng 終chung還hoàn 生sanh 人nhân 趣thú
Tuy nhiên, nếu họ nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, rồi xả bỏ nghiệp ác và tu các Pháp lành thì sẽ không đọa đường ác. Giả như họ không xả được những nghiệp ác, chẳng tu hành Pháp lành, và phải đọa đường ác, nhưng do ở đời trước đã thoáng nghe được danh hiệu của Ngài. Bằng vào uy lực bổn nguyện của Như Lai kia, nên sau khi mạng chung ở nơi đó, họ sẽ được sanh về lại cõi người.

得đắc 正chánh 見kiến 精tinh 進tấn善thiện 調điều 意ý 樂lạc便tiện 能năng 捨xả 家gia趣thú 於ư 非phi 家gia如Như 來Lai 法Pháp 中trung受thọ 持trì 學học 處xứ無vô 有hữu 毀hủy 犯phạm正chánh 見kiến 多đa 聞văn解giải 甚thậm 深thâm 義nghĩa離ly 增tăng 上thượng 慢mạn不bất 謗báng 正Chánh 法Pháp不bất 為vi 魔ma 伴bạn漸tiệm 次thứ 修tu 行hành諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn
Họ có được chánh kiến, thân tinh tấn, tâm hiền hòa, ý an vui, có thể xuất gia và ở trong Pháp của Như Lai tu học thọ trì, chẳng hề hủy phạm, chánh kiến đa văn, liễu giải nghĩa lý thâm sâu, lìa xa tăng thượng mạn, không phỉ báng Chánh Pháp, và không kết bạn với bè lũ ma. Rồi dần dần họ sẽ tu các Bồ-tát hành và mau được viên mãn.

復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 諸chư 有hữu 情tình慳san 貪tham 嫉tật 妒đố自tự 讚tán 毀hủy 他tha當đương 墮đọa 三tam 惡ác 趣thú 中trung無vô 量lượng 千thiên 歲tuế受thọ 諸chư 劇kịch 苦khổ受thọ 劇kịch 苦khổ 已dĩ從tùng 彼bỉ 命mạng 終chung來lai 生sanh 人nhân 間gian作tác 牛ngưu 馬mã 駝đà 驢lư恒hằng 被bị 鞭tiên 撻thát饑cơ 渴khát 逼bức 惱não又hựu 常thường 負phụ 重trọng隨tùy 路lộ 而nhi 行hành或hoặc 得đắc 為vi 人nhân生sanh 居cư 下hạ 賤tiện作tác 人nhân 奴nô 婢tỳ受thọ 他tha 驅khu 役dịch恒hằng 不bất 自tự 在tại
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Nếu các hữu tình nào có tánh keo kiệt, tham lam ganh ghét, khen mình chê người, thì sẽ đọa trong ba đường ác để chịu các sự thống khổ đến vô lượng ngàn năm. Khi đã thọ xong những sự thống khổ ấy, rồi sau đó mạng chung, họ sẽ sanh về chốn nhân gian để làm trâu, ngựa, lừa, hay lạc đà. Chúng luôn bị đánh đập cùng đói khát giày vò và thường đi đường xa mang chở đồ vật nặng. Hoặc được làm người nhưng lại sanh ra ở chỗ hạ tiện, làm kẻ tôi tớ, phải bị người khác sai khiến và chẳng khi nào thong thả.

若nhược 昔tích 人nhân 中trung曾tằng 聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu由do 此thử 善thiện 因nhân今kim 復phục 憶ức 念niệm至chí 心tâm 歸quy 依y以dĩ 佛Phật 神thần 力lực眾chúng 苦khổ 解giải 脫thoát諸chư 根căn 聰thông 利lợi智trí 慧tuệ 多đa 聞văn恒hằng 求cầu 勝thắng 法Pháp常thường 遇ngộ 善thiện 友hữu永vĩnh 斷đoạn 魔ma 罥quyến破phá 無vô 明minh 殼xác竭kiệt 煩phiền 惱não 河hà解giải 脫thoát 一nhất 切thiết生sanh 老lão 病bệnh 死tử憂ưu 愁sầu 苦khổ 惱não
Nếu lúc xưa trên nhân thế mà họ đã từng nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, do nhân lành đó nên nay nhớ tưởng đến và chí tâm quy y; do thần lực của Phật nên sẽ thoát khỏi những sự thống khổ đó. Họ lại được các căn lanh lợi, trí tuệ đa văn, luôn cầu Pháp thù thắng, thường gặp bạn lành, chặt đứt hẳn vòng lưới ma, phá nát vỏ vô minh, làm khô cạn sông phiền não, và giải thoát hết thảy sanh già bệnh chết cùng ưu sầu khổ não.

復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 諸chư 有hữu 情tình好hiếu 喜hỷ 乖quai 離ly更cánh 相tương 鬥đấu 訟tụng惱não 亂loạn 自tự 他tha以dĩ 身thân 語ngữ 意ý造tạo 作tác 增tăng 長trưởng種chủng 種chủng 惡ác 業nghiệp展triển 轉chuyển 常thường 為vi不bất 饒nhiêu 益ích 事sự互hỗ 相tương 謀mưu 害hại
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Nếu các hữu tình nào ưa điều sai quấy, thích gây chia rẽ, đấu tranh kiện tụng, não loạn cả mình lẫn người, từ thân ngữ ý mà tạo ra đủ mọi nghiệp ác, ngày ngày càng tăng trưởng. Xoay đi xoay lại, họ thường làm những việc không lợi ích và chỉ mưu tính hãm hại lẫn nhau.

告cáo 召triệu 山sơn 林lâm樹thụ 塚trủng 等đẳng 神thần殺sát 諸chư 眾chúng 生sanh取thủ 其kỳ 血huyết 肉nhục祭tế 祀tự 藥dược 叉xoa羅la 剎sát 婆bà 等đẳng書thư 怨oán 人nhân 名danh作tác 其kỳ 形hình 像tượng以dĩ 惡ác 咒chú 術thuật而nhi 咒chú 詛trớ 之chi魘yểm 魅mị 蠱cổ 道đạo咒chú 起khởi 屍thi 鬼quỷ令linh 斷đoạn 彼bỉ 命mạng及cập 壞hoại 其kỳ 身thân
Họ triệu thỉnh thần linh ở núi rừng, cây cối, mồ mả, cùng giết hại các chúng sanh để lấy máu thịt đó mà cúng tế cho quỷ tiệp tật và quỷ bạo ác. Họ viết tên kẻ thù rồi làm hình tượng, dùng chú thuật ác độc trù ếm, sai bóng đè lúc ngủ say, bỏ bùa ngải độc, hoặc đọc tấu chú khởi thi quỷ, để khiến cho kẻ thù bị chết hay tổn thương.

是thị 諸chư 有hữu 情tình若nhược 得đắc 聞văn 此thử 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu彼bỉ 諸chư 惡ác 事sự悉tất 不bất 能năng 害hại一nhất 切thiết 展triển 轉chuyển皆giai 起khởi 慈từ 心tâm利lợi 益ích 安an 樂lạc無vô 損tổn 惱não 意ý及cập 嫌hiềm 恨hận 心tâm各các 各các 歡hoan 悅duyệt於ư 自tự 所sở 受thọ生sanh 於ư 喜hỷ 足túc不bất 相tương 侵xâm 陵lăng互hỗ 為vi 饒nhiêu 益ích
Nếu các hữu tình này nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thì những điều tà ác kia đều chẳng thể tổn hại. Tất cả sẽ khởi lòng hiền từ, ai nấy vui vẻ làm việc lợi ích an lạc, không còn có tâm thù hận hay ý nghĩ giết hại. Mọi người đều vui lòng đẹp ý, ai cũng sanh lòng hoan hỷ biết đủ, không xâm lấn người khác, và cùng làm lợi ích lẫn nhau.
復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 有hữu 四tứ 眾chúng苾Bật 芻Sô苾Bật 芻Sô 尼Ni鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca及cập 餘dư 淨tịnh 信tín 善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng有hữu 能năng 受thọ 持trì 八Bát 分Phần 齋Trai 戒Giới或hoặc 經Kinh 一nhất 年niên或hoặc 復phục 三tam 月nguyệt受thọ 持trì 學học 處xứ以dĩ 此thử 善thiện 根căn願nguyện 生sanh 西tây 方phương極Cực 樂Lạc 世Thế 界Giới無Vô 量Lượng 壽Thọ 佛Phật 所sở聽thính 聞văn 正Chánh 法Pháp而nhi 未vị 定định 者giả
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Trong bốn chúng đệ tử--Bhikṣu, Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ--hay các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, như có thể tu học và thọ trì Tám Giới Quan Trai trong một năm hay ba tháng. Với những thiện căn đó, họ nguyện sanh về Thế giới Cực Lạc ở phương tây của Đức Phật Vô Lượng Thọ để nghe Chánh Pháp, nhưng thệ nguyện lại chẳng được kiên cố.

若nhược 聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu臨lâm 命mạng 終chung 時thời有hữu 八bát 大đại 菩Bồ 薩Tát
Tuy nhiên, nếu họ nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thì đến lúc lâm chung sẽ có tám vị đại Bồ-tát xuất hiện.

其kỳ 名danh 曰viết文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát得Đắc 大Đại 勢Thế 菩Bồ 薩Tát無Vô 盡Tận 意Ý 菩Bồ 薩Tát寶Bảo 檀Đàn 華Hoa 菩Bồ 薩Tát藥Dược 王Vương 菩Bồ 薩Tát藥Dược 上Thượng 菩Bồ 薩Tát彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát
Tên các ngài là: Diệu Cát Tường Bồ-tát, Quán Thế Âm Bồ-tát, Đắc Đại Thế Bồ-tát, Vô Tận Ý Bồ-tát, Bảo Đàn Hoa Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát, và Từ Thị Bồ-tát.

是thị 八bát 大đại 菩Bồ 薩Tát乘thừa 空không 而nhi 來lai示thị 其kỳ 道đạo 路lộ即tức 於ư 彼bỉ 界giới種chủng 種chủng 雜tạp 色sắc眾chúng 寶bảo 華hoa 中trung自tự 然nhiên 化hóa 生sanh
Tám vị đại Bồ-tát này sẽ hiện ra trên không trung để chỉ dẫn đường. Lập tức tại thế giới kia, họ ở trong những đóa hoa báu với muôn loại màu sắc khác nhau và liền tự nhiên hóa sanh.

或hoặc 有hữu 因nhân 此thử生sanh 於ư 天thiên 上thượng雖tuy 生sanh 天thiên 上thượng而nhi 本bổn 善thiện 根căn亦diệc 未vị 窮cùng 盡tận不bất 復phục 更cánh 生sanh諸chư 餘dư 惡ác 趣thú天thiên 上thượng 壽thọ 盡tận還hoàn 生sanh 人nhân 間gian或hoặc 為vi 輪Luân 王Vương統thống 攝nhiếp 四tứ 洲châu威uy 德đức 自tự 在tại安an 立lập 無vô 量lượng百bách 千thiên 有hữu 情tình於ư 十Thập 善Thiện 道Đạo
Hoặc do nhân duyên ấy nên họ sanh lên trời. Tuy sanh vào cõi trời nhưng thiện căn ở đời trước sẽ không bao giờ mất hết và chẳng bị sanh trở lại vào những đường ác khác. Khi thiên phước thọ hưởng đã tận, họ lại sanh xuống nhân gian để làm luân vương, thống nhiếp bốn châu, uy đức tự tại và an lập vô lượng trăm ngàn hữu tình cùng tu tập Mười Nghiệp Lành.

或hoặc 生sanh 剎sát 帝đế 利lợi婆Bà 羅La 門Môn居cư 士sĩ大đại 家gia多đa 饒nhiêu 財tài 寶bảo倉thương 庫khố 盈doanh 溢dật形hình 相tướng 端đoan 正chánh眷quyến 屬thuộc 具cụ 足túc聰thông 明minh 智trí 慧tuệ勇dũng 健kiện 威uy 猛mãnh如như 大đại 力lực 士sĩ若nhược 是thị 女nữ 人nhân得đắc 聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu至chí 心tâm 受thọ 持trì於ư 後hậu 不bất 復phục更cánh 受thọ 女nữ 身thân
Hoặc sanh vào dòng dõi Phạm Chí, dòng dõi vua chúa, cư sĩ, hay trong gia đình quý phái với của báu tràn kho, tướng mạo đoan chánh, quyến thuộc đầy đủ, có trí tuệ thông minh, và khỏe mạnh uy dũng như đại lực sĩ. Nếu là người nữ nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và chí tâm thọ trì, thì mãi mãi về sau, họ chẳng còn thọ thân nữ.
復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi彼bỉ 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời由do 本bổn 願nguyện 力lực觀quán 諸chư 有hữu 情tình遇ngộ 眾chúng 病bệnh 苦khổ瘦sấu 攣luyến 乾can 消tiêu黃hoàng 熱nhiệt 等đẳng 病bệnh或hoặc 被bị 魘yểm 魅mị蠱cổ 毒độc 所sở 中trúng或hoặc 復phục 短đoản 命mạng或hoặc 時thời 橫hoạnh 死tử欲dục 令linh 是thị 等đẳng病bệnh 苦khổ 消tiêu 除trừ所sở 求cầu 願nguyện 滿mãn時thời 彼bỉ 世Thế 尊Tôn入nhập 三Tam 摩Ma 地Địa名danh 曰viết 除Trừ 滅Diệt 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 苦Khổ 惱Não
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Khi Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đắc Đạo và do sức bổn nguyện, Ngài quán sát thấy các hữu tình gặp nhiều chứng bệnh khổ, gầy gò héo hon, nóng sốt vàng da, hoặc bị bóng đè lúc ngủ say, trúng bùa ngải độc, hoặc lại chết yểu, hay chết oan. Ngài vì muốn tiêu trừ các bệnh khổ như thế và làm cho những điều cầu mong của chúng sanh đều được mãn nguyện, khi ấy Thế Tôn kia vào Đẳng Trì tên là Diệt Trừ Tất Cả Khổ Não của Chúng Sanh.

既ký 入nhập 定định 已dĩ於ư 肉nhục 髻kế 中trung出xuất 大đại 光quang 明minh光quang 中trung 演diễn 說thuyết大đại 陀Đà 羅La 尼Ni 曰viết
Sau khi nhập định, trên đảnh nhục kế phóng ra vầng hào quang lớn, và trong hào quang diễn nói đại Tổng Trì:

南nam 謨mô 薄bạc 伽già 伐phạt 帝đế鞞bệ 殺sát 社xã窶lụ 嚕rô 薜bệ 琉lưu 璃ly鉢bát 喇lặt 婆bà喝hát 囉ra 闍xà 也dã怛đát 他tha 揭yết 多đa 耶da阿a 囉ra 喝hát 帝đế三tam 藐miệu 三tam 勃bột 陀đà 耶da怛đát 姪điệt 他tha唵án鞞bệ 殺sát 逝thệ鞞bệ 殺sát 逝thệ鞞bệ 殺sát 社xã三tam 沒một 揭yết 帝đế莎sa 訶ha
|| namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā ||

|| nam mô, ba ga qua te, bai sa cha - gu ru - vai đưa ri a - bờ ra ba - ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc - sam bu đa da | ta đi a tha, ôm, bai sa che, bai sa che, bai sa cha - sam múc ga te, sờ qua ha ||

爾nhĩ 時thời 光quang 中trung說thuyết 此thử 咒chú 已dĩ大đại 地địa 震chấn 動động放phóng 大đại 光quang 明minh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh病bệnh 苦khổ 皆giai 除trừ受thọ 安an 穩ổn 樂lạc
Trong quang minh khi nói chú này xong, đại địa liền chấn động và phóng ra ánh sáng lớn; hết thảy bệnh khổ của chúng sanh đều tiêu trừ và họ được thọ hưởng an vui.

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 見kiến 男nam 子tử 女nữ 人nhân有hữu 病bệnh 苦khổ 者giả應ưng 當đương 一nhất 心tâm為vì 彼bỉ 病bệnh 人nhân常thường 清thanh 淨tịnh 澡táo 漱thấu或hoặc 食thực 或hoặc 藥dược或hoặc 無vô 蟲trùng 水thủy咒chú 一nhất 百bách 八bát 徧biến與dữ 彼bỉ 服phục 食thực所sở 有hữu 病bệnh 苦khổ悉tất 皆giai 消tiêu 滅diệt
Này Diệu Cát Tường! Nếu ai thấy có nam tử nữ nhân nào mắc bệnh khổ, họ phải nên nhất tâm vì người bệnh kia mà thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi trì chú này 108 lần vào trong thức ăn hay thuốc thang, hoặc nước không có vi trùng. Sau đó, họ lấy cho người bệnh. Dùng xong, bệnh liền tiêu trừ.

若nhược 有hữu 所sở 求cầu至chí 心tâm 念niệm 誦tụng皆giai 得đắc 如như 是thị無vô 病bệnh 延diên 年niên命mạng 終chung 之chi 後hậu生sanh 彼bỉ 世thế 界giới得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển乃nãi 至chí 菩Bồ 提Đề
Nếu có ai cầu mong điều gì, họ nên chí tâm trì chú này thì sẽ được như ý, trường thọ sống lâu và không có bệnh tật. Sau khi mạng chung, họ sẽ vãng sanh đến thế giới kia, được không thoái chuyển và cho đến thành Phật.

是thị 故cố 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 有hữu 男nam 子tử 女nữ 人nhân於ư 彼bỉ 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai至chí 心tâm 殷ân 重trọng恭cung 敬kính 供cúng 養dường 者giả常thường 持trì 此thử 咒chú勿vật 令linh 廢phế 忘vong
Vì thế, Diệu Cát Tường! Nếu có nam tử nữ nhân nào với chí tâm ân trọng mà cung kính cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia, thì nên luôn trì chú này và chớ để quên mất.

復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 有hữu 淨tịnh 信tín 男nam 子tử 女nữ 人nhân得đắc 聞văn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai應Ưng正Chánh 等Đẳng 覺Giác所sở 有hữu 名danh 號hiệu聞văn 已dĩ 誦tụng 持trì晨thần 嚼tước 齒xỉ 木mộc澡táo 漱thấu 清thanh 淨tịnh以dĩ 諸chư 香hương 華hoa燒thiêu 香hương 塗đồ 香hương作tác 眾chúng 伎kỹ 樂nhạc供cúng 養dường 形hình 像tượng
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, sau khi nghe và muốn tụng trì, thì mỗi sáng sớm hãy tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi dùng hương hoa, hương đốt, hương thơm, và trỗi các loại âm nhạc để cúng dường trước hình tượng Phật.

於ư 此thử 經Kinh 典điển若nhược 自tự 書thư若nhược 教giáo 人nhân 書thư一nhất 心tâm 受thọ 持trì聽thính 聞văn 其kỳ 義nghĩa於ư 彼bỉ 法Pháp 師sư應ưng 修tu 供cúng 養dường一nhất 切thiết 所sở 有hữu資tư 身thân 之chi 具cụ悉tất 皆giai 施thí 與dữ勿vật 令linh 乏phạp 少thiểu如như 是thị 便tiện 蒙mông諸chư 佛Phật 護hộ 念niệm所sở 求cầu 願nguyện 滿mãn乃nãi 至chí 菩Bồ 提Đề
Họ nên biên chép Kinh điển này, hoặc bảo người khác biên chép, rồi nhất tâm thọ trì. Nếu nghe vị Pháp sư giảng giải nghĩa lý của Kinh, họ nên cúng dường đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết và chớ để thiếu hụt. Như vậy, họ sẽ được chư Phật hộ niệm, những điều cầu mong được mãn nguyện, và cho đến thành Phật."
爾nhĩ 時thời 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 童Đồng 子Tử白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ Đồng tử Diệu Cát Tường thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 當đương 誓thệ 於ư像Tượng 法Pháp 轉chuyển 時thời以dĩ 種chủng 種chủng 方phương 便tiện令linh 諸chư 淨tịnh 信tín 善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng得đắc 聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu乃nãi 至chí 睡thụy 中trung亦diệc 以dĩ 佛Phật 名danh覺giác 悟ngộ 其kỳ 耳nhĩ
"Thưa Thế Tôn! Con nguyện vào thời Tượng Pháp sẽ dùng đủ mọi phương tiện, để khiến cho các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, cho đến trong giấc ngủ cũng sẽ dùng danh hiệu Phật mà giác ngộ người ấy.

世Thế 尊Tôn若nhược 於ư 此thử 經Kinh受thọ 持trì 讀độc 誦tụng或hoặc 復phục 為vì 他tha演diễn 說thuyết 開khai 示thị若nhược 自tự 書thư若nhược 教giáo 人nhân 書thư恭cung 敬kính 尊tôn 重trọng以dĩ 種chủng 種chủng 華hoa 香hương塗đồ 香hương末mạt 香hương燒thiêu 香hương華hoa 鬘man瓔anh 珞lạc幡phan 蓋cái伎kỹ 樂nhạc而nhi 為vi 供cúng 養dường
Thưa Thế Tôn! Nếu có người thọ trì đọc tụng Kinh này hoặc diễn nói và chỉ dẫn cho người khác, hay tự biên chép Kinh hoặc bảo người khác biên chép, với lòng cung kính tôn trọng, họ dùng muôn loại hoa thơm, hương xoa, hương bột, hương đốt, vòng hoa, chuỗi ngọc, phan lọng, và âm nhạc để cúng dường.

以dĩ 五ngũ 色sắc 綵thải作tác 囊nang 盛thình 之chi掃tảo 灑sái 淨tịnh 處xứ敷phu 設thiết 高cao 座tòa而nhi 用dụng 安an 處xử爾nhĩ 時thời 四Tứ 大Đại 天Thiên 王Vương與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc及cập 餘dư 無vô 量lượng 百bách 千thiên 天thiên 眾chúng皆giai 詣nghệ 其kỳ 所sở供cúng 養dường 守thủ 護hộ
Lại dùng lụa năm màu để làm thành túi đựng, quét dọn một nơi sạch sẽ và an trí Kinh trên bậc cao. Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương cùng quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn thiên chúng sẽ đến nơi đó để cúng dường và hộ trì.

世Thế 尊Tôn若nhược 此thử 經Kinh 寶bảo流lưu 行hành 之chi 處xứ有hữu 能năng 受thọ 持trì以dĩ 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai本bổn 願nguyện 功công 德đức及cập 聞văn 名danh 號hiệu當đương 知tri 是thị 處xứ無vô 復phục 橫hoạnh 死tử亦diệc 復phục 不bất 為vị諸chư 惡ác 鬼quỷ 神thần奪đoạt 其kỳ 精tinh 氣khí設thiết 已dĩ 奪đoạt 者giả還hoàn 復phục 如như 故cố身thân 心tâm 安an 樂lạc
Thưa Thế Tôn! Nếu nơi nào lưu hành Kinh báu này và có người thọ trì, thì do nghe được danh hiệu cùng bổn nguyện công đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia, nên phải biết nơi ấy sẽ không có các thứ tai họa, và cũng không có những ác thần hay ác quỷ đoạt mất tinh khí người. Giả như đã bị đoạt mất, họ sẽ được hoàn phục như cũ và thân tâm an lạc."

佛Phật 告cáo 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi
Phật bảo ngài Diệu Cát Tường:

如như 是thị 如như 是thị如như 汝nhữ 所sở 說thuyết
"Như thị, như thị! Đúng như lời ông nói.

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 有hữu 淨tịnh 信tín 善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng欲dục 供cúng 養dường 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 者giả應ưng 先tiên 造tạo 立lập彼bỉ 佛Phật 形hình 像tượng敷phu 清thanh 淨tịnh 座tòa而nhi 安an 處xử 之chi散tán 種chủng 種chủng 華hoa燒thiêu 種chủng 種chủng 香hương以dĩ 種chủng 種chủng 幢tràng 幡phan莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 處xứ
Này Diệu Cát Tường! Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh và muốn cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia, thì trước tiên nên tạo lập một hình tượng của Đức Phật đó và an trí vào trong một ngôi tháp thanh tịnh. Rồi rải các thứ hoa, thắp các loại hương và dùng đủ mọi tràng phan để trang nghiêm nơi ấy.

七thất 日nhật 七thất 夜dạ受thọ 八Bát 分Phần 齋Trai 戒Giới食thực 清thanh 淨tịnh 食thực澡táo 浴dục 香hương 潔khiết著trước 清thanh 淨tịnh 衣y應ưng 生sanh 無vô 垢cấu 濁trược 心tâm無vô 怒nộ 害hại 心tâm於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình起khởi 利lợi 益ích 安an 樂lạc慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả平bình 等đẳng 之chi 心tâm鼓cổ 樂nhạc 歌ca 讚tán右hữu 繞nhiễu 佛Phật 像tượng
Suốt bảy ngày bảy đêm, họ thọ trì Tám Giới Quan Trai, dùng thức ăn thanh tịnh, tắm gội thơm khiết, mặc y phục tinh sạch, tâm không nhiễm ô, lòng không giận dữ, và thân không giết hại. Lại đối với hết thảy hữu tình mà khởi tâm từ bi hỷ xả, làm lợi ích an vui, trỗi nhạc ca tán, và đi nhiễu bên phải tượng Phật.

復phục 應ưng 念niệm 彼bỉ 如Như 來Lai本bổn 願nguyện 功công 德đức讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh思tư 惟duy 其kỳ 義nghĩa演diễn 說thuyết 開khai 示thị隨tùy 所sở 樂nhạo 求cầu一nhất 切thiết 皆giai 遂toại求cầu 長trường 壽thọ 得đắc 長trường 壽thọ求cầu 富phú 饒nhiêu 得đắc 富phú 饒nhiêu求cầu 官quan 位vị 得đắc 官quan 位vị求cầu 男nam 女nữ 得đắc 男nam 女nữ
Lại nữa, họ nên nhớ tưởng đến công đức bổn nguyện của Như Lai kia, đọc tụng Kinh này, tư duy nghĩa lý, diễn nói và chỉ dẫn cho người khác, thì tất cả những điều cầu mong đều sẽ toại ý: cầu trường thọ được trường thọ; cầu giàu sang được giàu sang; cầu quan vị được quan vị; cầu con cái được con cái.

若nhược 復phục 有hữu 人nhân忽hốt 得đắc 惡ác 夢mộng見kiến 諸chư 惡ác 相tướng或hoặc 怪quái 鳥điểu 來lai 集tập或hoặc 於ư 住trú 處xứ百bách 怪quái 出xuất 現hiện此thử 人nhân 若nhược 以dĩ眾chúng 妙diệu 資tư 具cụ恭cung 敬kính 供cúng 養dường彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 者giả惡ác 夢mộng 惡ác 相tướng諸chư 不bất 吉cát 祥tường皆giai 悉tất 隱ẩn 沒một不bất 能năng 為vi 患hoạn
Lại nữa, nếu có người bỗng nhiên gặp ác mộng và mơ thấy các điềm kinh sợ; các loài chim lạ bay đến đậu, hoặc tại trú xứ xuất hiện trăm điều quái dị, như người này có thể dùng những phẩm vật quý hiếm để cung kính cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia, thì những ác mộng điềm xấu, các điều không cát tường thảy đều ẩn mất và chẳng thể gây hại.

或hoặc 有hữu 水thủy 火hỏa刀đao 毒độc 懸huyền 險hiểm惡ác 象tượng 師sư 子tử虎hổ 狼lang 熊hùng 羆bi毒độc 蛇xà 惡ác 蠍yết蜈ngô 蚣công 蚰du 蜒diên蚊văn 虻manh 等đẳng 怖bố若nhược 能năng 至chí 心tâm憶ức 念niệm 彼bỉ 佛Phật恭cung 敬kính 供cúng 養dường一nhất 切thiết 怖bố 畏úy皆giai 得đắc 解giải 脫thoát
Hoặc bị nạn nước lửa, gươm đao, thuốc độc; hay lạc vào nơi hung hiểm; hoặc gặp voi dữ, sư tử, cọp, sói, gấu hung tợn, rắn độc, bọ cạp, rết, muỗi nhặng, cùng các thứ ghê rợn, nếu có thể chí tâm nhớ niệm Đức Phật kia và cung kính cúng dường, thì họ đều được thoát khỏi tất cả những việc hãi sợ.

若nhược 他tha 國quốc 侵xâm 擾nhiễu盜đạo 賊tặc 反phản 亂loạn憶ức 念niệm 恭cung 敬kính彼bỉ 如Như 來Lai 者giả亦diệc 皆giai 解giải 脫thoát
Khi có nước khác xâm lăng, quấy nhiễu, hoặc trộm cướp phản loạn, nếu nhớ niệm và cung kính Như Lai kia, thì cũng đều thoát khỏi.

復phục 次thứ 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi若nhược 有hữu 淨tịnh 信tín 善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng乃nãi 至chí 盡tận 形hình不bất 事sự 餘dư 天thiên惟duy 當đương 一nhất 心tâm歸quy 佛Phật 法Pháp 僧Tăng受thọ 持trì 禁cấm 戒giới若nhược 五Ngũ 戒Giới十Thập 戒Giới菩Bồ 薩Tát 四tứ 百bách 戒giới苾Bật 芻Sô 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 戒giới苾Bật 芻Sô 尼Ni 五ngũ 百bách 戒giới於ư 所sở 受thọ 中trung或hoặc 有hữu 毀hủy 犯phạm怖bố 墮đọa 惡ác 趣thú若nhược 能năng 專chuyên 念niệm彼bỉ 佛Phật 名danh 號hiệu恭cung 敬kính 供cúng 養dường 者giả必tất 定định 不bất 受thọ三tam 惡ác 趣thú 生sanh
Lại nữa, Diệu Cát Tường! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, trọn đời không thờ bái vị trời nào, duy chỉ nhất tâm Quy Y Phật Pháp Tăng và thọ trì giới cấm, như là Năm Giới, Mười Giới, 400 giới của Bồ-tát, 250 giới của Bhikṣu, hoặc 500 giới của Bhikṣuṇī. Trong lúc giữ giới, lỡ như bị hủy phạm và sợ đọa đường ác, nhưng nếu họ có thể chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật kia và cung kính cúng dường, thì nhất định sẽ không thọ sanh vào trong ba đường ác.

或hoặc 有hữu 女nữ 人nhân臨lâm 當đương 產sản 時thời受thọ 於ư 極cực 苦khổ若nhược 能năng 至chí 心tâm稱xưng 名danh 禮lễ 讚tán恭cung 敬kính 供cúng 養dường彼bỉ 如Như 來Lai 者giả眾chúng 苦khổ 皆giai 除trừ所sở 生sanh 之chi 子tử身thân 分phần 具cụ 足túc形hình 色sắc 端đoan 正chánh見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ利lợi 根căn 聰thông 明minh安an 穩ổn 少thiểu 病bệnh無vô 有hữu 非phi 人nhân奪đoạt 其kỳ 精tinh 氣khí
Hoặc có người nữ đến thời điểm sắp sanh nở và phải chịu đau đớn khôn xiết, nếu họ có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đảnh lễ, tán thán, cung kính, và cúng dường Như Lai kia, thì những ách khổ đó đều sẽ tiêu trừ. Em bé sanh ra có các căn hoàn chỉnh, tướng mạo đoan chánh, ai thấy đều hoan hỷ, thông minh lanh lợi, an ổn ít bệnh, và không bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí."
爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 阿A 難Nan 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Khánh Hỷ:

如như 我ngã 稱xưng 揚dương彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai所sở 有hữu 功công 德đức此thử 是thị 諸chư 佛Phật甚thậm 深thâm 行hành 處xứ難nan 可khả 解giải 了liễu汝nhữ 為vi 信tín 不phủ
"Như Ta tuyên dương công đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia, đó là hành nguyện thâm sâu của chư Phật, khó mà liễu giải, ông có tin chăng?"

阿A 難Nan 白bạch 言ngôn
Ngài Khánh Hỷ thưa rằng:

大Đại 德Đức 世Thế 尊Tôn我ngã 於ư 如Như 來Lai所sở 說thuyết 契Khế 經Kinh不bất 生sanh 疑nghi 惑hoặc
"Thưa Đại Đức Thế Tôn! Con tuyệt đối không sanh lòng nghi đối với Khế Kinh do Như Lai nói.

所sở 以dĩ 者giả 何hà一nhất 切thiết 如Như 來Lai身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp無vô 不bất 清thanh 淨tịnh
Vì sao thế? Bởi hết thảy thân ngữ ý nghiệp của Như Lai đều thanh tịnh.

世Thế 尊Tôn此thử 日nhật 月nguyệt 輪luân可khả 令linh 墮đọa 落lạc妙Diệu 高Cao 山Sơn 王Vương可khả 使sử 傾khuynh 動động諸chư 佛Phật 所sở 言ngôn無vô 有hữu 異dị 也dã
Thưa Thế Tôn! Vầng nhật nguyệt có thể rơi xuống, Vua núi Diệu Cao có thể lung lay, nhưng lời của chư Phật thì không bao giờ sai khác.

世Thế 尊Tôn有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh信tín 根căn 不bất 具cụ聞văn 說thuyết 諸chư 佛Phật甚thậm 深thâm 行hành 處xứ作tác 是thị 思tư 惟duy
Thưa Thế Tôn! Có những chúng sanh không đủ tín căn mà khi nghe nói về các hành xứ thâm sâu của chư Phật thì suy nghĩ rằng:

云vân 何hà 但đãn 念niệm藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai一nhất 佛Phật 名danh 號hiệu便tiện 獲hoạch 爾nhĩ 所sở功công 德đức 勝thắng 利lợi
'Làm sao chỉ niệm một danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai mà được lợi ích thù thắng như thế?'

由do 此thử 不bất 信tín返phản 生sanh 誹phỉ 謗báng彼bỉ 於ư 長trường 夜dạ失thất 大đại 利lợi 樂lạc墮đọa 諸chư 惡ác 趣thú流lưu 轉chuyển 無vô 窮cùng
Do bởi không tin nên sanh ra phỉ báng. Suốt đêm dài dằng dặc, họ mất đi các điều lợi lạc to lớn, phải đọa đường ác và lưu chuyển vô cùng tận."

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan
Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

是thị 諸chư 有hữu 情tình若nhược 聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu至chí 心tâm 受thọ 持trì不bất 生sanh 疑nghi 惑hoặc墮đọa 惡ác 趣thú 者giả無vô 有hữu 是thị 處xứ
"Nếu các hữu tình nào nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, rồi chí tâm thọ trì và không khởi lòng nghi mà còn đọa đường ác, thì quyết không thể có việc ấy.

阿A 難Nan此thử 是thị 諸chư 佛Phật甚thậm 深thâm 所sở 行hành難nan 可khả 信tín 解giải汝nhữ 今kim 能năng 受thọ當đương 知tri 皆giai 是thị如Như 來Lai 威uy 力lực
Này Khánh Hỷ! Đây là việc làm sâu xa của chư Phật, khó mà tín giải. Ông nay có thể tín thọ, phải biết đây đều là do sức uy thần của Như Lai.

阿A 難Nan一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác及cập 未vị 登đăng 地Địa諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng皆giai 悉tất 不bất 能năng如như 實thật 信tín 解giải唯duy 除trừ 一Nhất 生Sanh 所Sở 繫Hệ 菩Bồ 薩Tát
Này Khánh Hỷ! Tất cả Thanh Văn, Độc Giác, cùng những Bồ-tát chưa đăng Địa, thì thảy đều chẳng thể tín giải Pháp như thật này--duy trừ Nhất Sanh Sở Hệ Bồ-tát.

阿A 難Nan人nhân 身thân 難nan 得đắc於ư 三Tam 寶Bảo 中trung信tín 敬kính 尊tôn 重trọng亦diệc 難nan 可khả 得đắc聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu復phục 難nan 於ư 是thị
Này Khánh Hỷ! Thân người khó được, lại khó có tín tâm và tôn kính Tam Bảo. Thế nhưng, nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai lại càng khó hơn.

阿A 難Nan彼bỉ 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 量lượng 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện無vô 量lượng 廣quảng 大đại 願nguyện我ngã 若nhược 一nhất 劫kiếp若nhược 一nhất 劫kiếp 餘dư而nhi 廣quảng 說thuyết 者giả劫kiếp 可khả 速tốc 盡tận彼bỉ 佛Phật 行hành 願nguyện善thiện 巧xảo 方phương 便tiện無vô 有hữu 盡tận 也dã
Này Khánh Hỷ! Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia có Bồ-tát hành vô lượng, thiện xảo phương tiện vô lượng, và thệ nguyện rộng lớn cũng vô lượng. Nếu Ta dùng một kiếp hay hơn một kiếp để rộng nói về các việc ấy, thì kiếp đó mau hết nhưng hành nguyện và thiện xảo phương tiện của Đức Phật kia vẫn không thể cùng tận."
爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 曰viết 救Cứu 脫Thoát即tức 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa曲khúc 躬cung 合hợp 掌chưởng而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị đại Bồ-tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, cúi mình và chắp tay thưa với Phật rằng:

大Đại 德Đức 世Thế 尊Tôn像Tượng 法Pháp 轉chuyển 時thời有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh為vị 種chủng 種chủng 患hoạn之chi 所sở 困khốn 厄ách長trường 病bệnh 羸luy 瘦sấu不bất 能năng 飲ẩm 食thực喉hầu 唇thần 乾can 燥táo見kiến 諸chư 方phương 暗ám死tử 相tướng 現hiện 前tiền父phụ 母mẫu 親thân 屬thuộc朋bằng 友hữu 知tri 識thức啼đề 泣khấp 圍vi 繞nhiễu
"Thưa Đại Đức Thế Tôn! Vào thời Tượng Pháp sẽ có những chúng sanh mắc đủ mọi chứng bệnh hoạn khốn khổ, bệnh nặng trường kỳ, thân thể gầy gò, lại không thể ăn uống, môi cổ khô khan, và tướng sắp chết hiện ra trước mặt nên thấy khắp nơi đều đen tối, cha mẹ quyến thuộc và bạn bè thân quen khóc lóc vây quanh.

然nhiên 彼bỉ 自tự 身thân臥ngọa 在tại 本bổn 處xứ見kiến 琰Diêm 魔Ma 使sứ引dẫn 其kỳ 神thần 識thức至chí 於ư 琰Diêm 魔Ma 法Pháp 王Vương 之chi 前tiền然nhiên 諸chư 有hữu 情tình有hữu 俱câu 生sanh 神thần隨tùy 其kỳ 所sở 作tác若nhược 罪tội 若nhược 福phước皆giai 具cụ 書thư 之chi盡tận 持trì 授thọ 與dữ 琰Diêm 魔Ma 法Pháp 王Vương爾nhĩ 時thời 彼bỉ 王vương推thôi 問vấn 其kỳ 人nhân計kế 算toán 所sở 作tác隨tùy 其kỳ 罪tội 福phước而nhi 處xử 斷đoán 之chi
Tuy thân kia vẫn còn nằm đó, nhưng họ thấy sứ giả Diêm Vương dẫn thần thức của mình đến trước Diêm Vương Thiên Tử. Mỗi chúng sanh đều có các vị thần ở bên cạnh suốt đời và ghi lại đầy đủ tất cả việc thiện ác, rồi trình tấu hết cho Diêm Vương Thiên Tử. Lúc ấy Diêm Vương tra hỏi người đó, tính toán định đoạt, rồi phán xử tùy theo tội phước đã làm.

時thời 彼bỉ 病bệnh 人nhân親thân 屬thuộc 知tri 識thức若nhược 能năng 為vì 彼bỉ歸quy 依y 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai請thỉnh 諸chư 眾chúng 僧Tăng轉chuyển 讀độc 此thử 經Kinh然nhiên 七thất 層tằng 之chi 燈đăng懸huyền 五ngũ 色sắc續tục 命mạng 神thần 幡phan或hoặc 有hữu 是thị 處xứ彼bỉ 識thức 得đắc 還hoàn如như 在tại 夢mộng 中trung明minh 了liễu 自tự 見kiến
Khi ấy, nếu thân bằng quyến thuộc có thể vì người bệnh kia mà quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thỉnh chư Tăng để chuyển đọc Kinh này, thắp đèn bảy tầng, và treo tràng phan tục mạng năm màu, thì thần thức của họ có thể sẽ được trở về--như trong giấc mộng, tự mình thấy rõ.

或hoặc 經kinh 七thất 日nhật或hoặc 二nhị 十thập 一nhất 日nhật或hoặc 三tam 十thập 五ngũ 日nhật或hoặc 四tứ 十thập 九cửu 日nhật彼bỉ 識thức 還hoàn 時thời如như 從tùng 夢mộng 覺giác皆giai 自tự 憶ức 知tri善thiện 不bất 善thiện 業nghiệp所sở 得đắc 果quả 報báo由do 自tự 證chứng 見kiến業nghiệp 果quả 報báo 故cố乃nãi 至chí 命mạng 難nạn亦diệc 不bất 造tạo 作tác諸chư 惡ác 之chi 業nghiệp
Hoặc nếu thần thức kia về lại sau 7 ngày, hay 21 ngày, hoặc 35 ngày, hay 49 ngày, thì như chợt tỉnh cơn mộng, họ đều sẽ tự nhớ biết nghiệp lành dữ cùng quả báo lãnh thọ. Do tự chứng kiến về nghiệp báo như vậy, cho dù nguy hiểm đến cả tánh mạng, họ cũng không bao giờ tạo những nghiệp ác nữa.

是thị 故cố 淨tịnh 信tín 善thiện 男nam 子tử善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng皆giai 應ưng 受thọ 持trì藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu隨tùy 力lực 所sở 能năng恭cung 敬kính 供cúng 養dường
Vì vậy, các thiện nam tử và thiện nữ nhân với tín tâm thanh tịnh đều nên thọ trì danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai và tùy theo khả năng của mình mà cung kính cúng dường."
爾nhĩ 時thời 阿A 難Nan問vấn 救Cứu 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 曰viết
Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ hỏi Cứu Thoát Bồ-tát rằng:

善thiện 男nam 子tử應ưng 云vân 何hà 恭cung 敬kính 供cúng 養dường彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai續tục 命mạng 幡phan 燈đăng復phục 云vân 何hà 造tạo
"Thưa thánh giả! Phải nên cung kính cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia như thế nào? Còn đèn và tràng phan tục mạng thì phải làm ra sao?"

救Cứu 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Cứu Thoát Bồ-tát đáp rằng:

大đại 德đức若nhược 有hữu 病bệnh 人nhân欲dục 脫thoát 病bệnh 苦khổ當đương 為vì 其kỳ 人nhân七thất 日nhật 七thất 夜dạ受thọ 持trì 八Bát 分Phần 齋Trai 戒Giới應ưng 以dĩ 飲ẩm 食thực及cập 餘dư 資tư 具cụ隨tùy 力lực 所sở 辦biện供cúng 養dường 苾Bật 芻Sô 僧Tăng
"Đại đức! Nếu có ai muốn giúp người bệnh hết bệnh khổ, người đó nên trong bảy ngày bảy đêm hãy thọ trì Tám Giới Quan Trai, và tùy theo khả năng của mình mà dùng thức ăn nước uống cùng những vật dụng cần thiết khác để cúng dường cho các vị Bhikṣu.

晝trú 夜dạ 六lục 時thời禮lễ 拜bái 行hành 道Đạo供cúng 養dường 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh四tứ 十thập 九cửu 遍biến然nhiên 四tứ 十thập 九cửu 燈đăng造tạo 彼bỉ 如Như 來Lai 形hình 像tượng 七thất 軀khu一nhất 一nhất 像tượng 前tiền各các 置trí 七thất 燈đăng一nhất 一nhất 燈đăng 量lượng大đại 如như 車xa 輪luân乃nãi 至chí 四tứ 十thập 九cửu 日nhật光quang 明minh 不bất 絕tuyệt造tạo 五ngũ 色sắc 綵thải 幡phan長trường 四tứ 十thập 九cửu 搩kiệt 手thủ應ưng 放phóng 雜tạp 類loại 眾chúng 生sanh至chí 四tứ 十thập 九cửu可khả 得đắc 過quá 度độ危nguy 厄ách 之chi 難nạn不bất 為vị 諸chư 橫hoạnh惡ác 鬼quỷ 所sở 持trì
Ngày đêm sáu thời, họ lễ bái hành Đạo và cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia. Họ đọc tụng Kinh này 49 lần, thắp 49 ngọn đèn, và làm bảy hình tượng của Như Lai kia. Trước mỗi hình tượng đều để bảy ngọn đèn. Mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe và phải thắp sáng liên tục, không được gián đoạn trong 49 ngày. Ngoài ra, họ cần tạo lập tràng phan năm màu với độ dài của 49 gang tay, và phóng sanh các loài động vật, cho đến 49 loài hay nhiều hơn nữa. Như vậy, người bệnh sẽ tai qua nạn khỏi và chẳng bị chết oan hay gặp ác quỷ bắt giữ.

復phục 次thứ 阿A 難Nan若nhược 剎sát 帝đế 利lợi灌quán 頂đảnh 王vương 等đẳng災tai 難nạn 起khởi 時thời所sở 謂vị
Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu những quán đảnh vương thuộc dòng dõi vua chúa, khi có tai nạn khởi lên như:

人nhân 眾chúng 疾tật 疫dịch 難nạn他tha 國quốc 侵xâm 逼bức 難nạn自tự 界giới 叛bạn 逆nghịch 難nạn星tinh 宿tú 變biến 怪quái 難nạn日nhật 月nguyệt 薄bạc 蝕thực 難nạn非phi 時thời 風phong 雨vũ 難nạn過quá 時thời 不bất 雨vũ 難nạn
- dân chúng mắc nạn bệnh dịch,

- nạn nước ngoài xâm lăng,

- nạn nội loạn trong nước,

- nạn tinh tú biến đổi quái dị,

- nạn nhật thực nguyệt thực,

- nạn mưa gió trái mùa,

- hoặc nạn quá thời không mưa.


彼bỉ 剎sát 帝đế 利lợi灌quán 頂đảnh 王vương 等đẳng爾nhĩ 時thời 應ưng 於ư一nhất 切thiết 有hữu 情tình起khởi 慈từ 悲bi 心tâm赦xá 諸chư 繫hệ 閉bế依y 前tiền 所sở 說thuyết供cúng 養dường 之chi 法Pháp供cúng 養dường 彼bỉ 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai由do 此thử 善thiện 根căn及cập 彼bỉ 如Như 來Lai本bổn 願nguyện 力lực 故cố令linh 其kỳ 國quốc 界giới即tức 得đắc 安an 穩ổn風phong 雨vũ 順thuận 時thời穀cốc 稼giá 成thành 熟thục一nhất 切thiết 有hữu 情tình無vô 病bệnh 歡hoan 樂lạc於ư 其kỳ 國quốc 中trung無vô 有hữu 暴bạo 惡ác藥dược 叉xoa 等đẳng 神thần惱não 有hữu 情tình 者giả一nhất 切thiết 惡ác 相tướng皆giai 即tức 隱ẩn 沒một而nhi 剎sát 帝đế 利lợi灌quán 頂đảnh 王vương 等đẳng壽thọ 命mạng 色sắc 力lực無vô 病bệnh 自tự 在tại皆giai 得đắc 增tăng 益ích
Khi ấy, những quán đảnh vương thuộc dòng dõi vua chúa kia phải vì hết thảy hữu tình mà khởi lòng từ bi và ân xá tội nhân. Rồi y theo Pháp cúng dường đã nói ở trên mà cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia. Do thiện căn này cùng sức bổn nguyện của Như Lai kia, nên sẽ khiến cho nước đó liền được an ổn, mưa gió thuận hòa, các loại hạt chín rộ, tất cả hữu tình được vui vẻ và không có bệnh tật. Ở trong nước đó sẽ không có bạo lực hay quỷ tiệp tật làm não loạn chúng sanh. Tất cả điềm xấu thảy liền ẩn mất; còn những quán đảnh vương thuộc dòng dõi vua chúa thì được mạnh khỏe, thọ mạng lâu dài, thân tự tại không bệnh, và mọi việc đều thêm nhiều lợi ích.

阿A 難Nan若nhược 帝đế 后hậu 妃phi 主chủ儲trữ 君quân 王vương 子tử大đại 臣thần 輔phụ 相tướng中trung 宮cung 綵thải 女nữ百bách 官quan 黎lê 庶thứ為vị 病bệnh 所sở 苦khổ及cập 餘dư 厄ách 難nạn亦diệc 應ưng 造tạo 立lập五ngũ 色sắc 神thần 幡phan然nhiên 燈đăng 續tục 明minh放phóng 諸chư 生sanh 命mạng散tán 雜tạp 色sắc 華hoa燒thiêu 眾chúng 名danh 香hương病bệnh 得đắc 除trừ 愈dũ眾chúng 難nạn 解giải 脫thoát
Khánh Hỷ! Nếu vương hậu, vương phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tướng, thị nữ trong cung, quần thần bách quan, hay lê dân bách tánh nào mắc bệnh khổ sở cùng những ách nạn khác, thì họ cũng nên tạo lập thần phan năm màu, thắp đèn và để cháy sáng liên tục, phóng sanh các loại chúng sanh, rải nhiều thứ hoa khác nhau, và đốt những nén hương quý. Như thế, bệnh tật sẽ được tiêu trừ và thoát khỏi ách nạn."
爾nhĩ 時thời 阿A 難Nan問vấn 救Cứu 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ hỏi Cứu Thoát Bồ-tát rằng:

善thiện 男nam 子tử云vân 何hà 已dĩ 盡tận 之chi 命mạng而nhi 可khả 增tăng 益ích
"Thưa thánh giả! Làm thế nào để tăng thêm tuổi thọ khi mà thọ mạng đã hết?"

救Cứu 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Cứu Thoát Bồ-tát đáp rằng:

大đại 德đức汝nhữ 豈khởi 不bất 聞văn 如Như 來Lai說thuyết 有hữu 九cửu 橫hoạnh 死tử 耶da是thị 故cố 勸khuyến 造tạo 續tục 命mạng 幡phan 燈đăng修tu 諸chư 福phước 德đức以dĩ 修tu 福phước 故cố盡tận 其kỳ 壽thọ 命mạng不bất 經kinh 苦khổ 患hoạn
"Đại đức! Ngài không nghe Như Lai nói có chín loại chết oan hay sao? Vì thế ngài nên khuyên mọi người hãy thắp đèn cùng tạo lập tràng phan tục mạng và làm các việc phước đức. Do bởi tu phước nên trọn đời họ sẽ không trải qua các bệnh hoạn đau đớn."

阿A 難Nan 問vấn 言ngôn
Ngài Khánh Hỷ hỏi rằng:

九cửu 橫hoạnh 云vân 何hà
"Chín loại chết oan là những gì?"

救Cứu 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 言ngôn
Cứu Thoát Bồ-tát đáp rằng:

若nhược 諸chư 有hữu 情tình得đắc 病bệnh 雖tuy 輕khinh然nhiên 無vô 醫y 藥dược及cập 看khán 病bệnh 者giả設thiết 復phục 遇ngộ 醫y授thọ 以dĩ 非phi 藥dược實thật 不bất 應ưng 死tử而nhi 便tiện 橫hoạnh 死tử又hựu 信tín 世thế 間gian邪tà 魔ma 外ngoại 道đạo妖yêu 孽nghiệt 之chi 師sư妄vọng 說thuyết 禍họa 福phước便tiện 生sanh 恐khủng 動động心tâm 不bất 自tự 正chánh卜bốc 問vấn 覓mịch 禍họa殺sát 種chủng 種chủng 眾chúng 生sanh解giải 奏tấu 神thần 明minh呼hô 諸chư 魍vọng 魎lượng請thỉnh 乞khất 福phước 佑hữu欲dục 冀ký 延diên 年niên終chung 不bất 能năng 得đắc愚ngu 癡si 迷mê 惑hoặc信tín 邪tà 倒đảo 見kiến遂toại 令linh 橫hoạnh 死tử入nhập 於ư 地địa 獄ngục無vô 有hữu 出xuất 期kỳ是thị 名danh 初sơ 橫hoạnh
"Nếu có các hữu tình nào tuy mắc bệnh nhẹ nhưng chẳng có thuốc uống cùng không thầy khám bệnh, hoặc giả như có thầy nhưng lại cho lầm toa nên phải bị chết một cách oan uổng. Lại có người tin theo tà ma ngoại đạo ở thế gian, nghe mấy thầy yêu nghiệt nói lời họa phước vu vơ rồi đâm ra sợ hãi, lòng chẳng được an ổn, rồi đi bói quẻ xem việc tai họa. Vì cúng tế quỷ thần nên họ giết mọi loài chúng sanh để xin sơn tinh yêu quái giúp đỡ hoặc cầu phước. Mặc dù mong muốn trường thọ nhưng kết cục là chẳng thể nào đạt được. Do bởi ngu si mê muội và tin theo tà kiến điên đảo, nên khiến cho mình bị chết một cách oan uổng. Sau khi chết, họ phải đọa địa ngục mà chẳng có kỳ hạn thoát khỏi. Đây là loại chết oan thứ nhất.

二nhị 者giả橫hoạnh 被bị 王vương 法pháp之chi 所sở 誅tru 戮lục
Loại chết oan thứ nhì là bị luật vua tử hình.

三tam 者giả畋điền 獵liệp 嬉hi 戲hí耽đam 淫dâm 嗜thị 酒tửu放phóng 逸dật 無vô 度độ橫hoạnh 為vị 非phi 人nhân奪đoạt 其kỳ 精tinh 氣khí
Loại chết oan thứ ba là đi săn bắn vui chơi, đam mê tửu sắc, buông lung vô độ và bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí.

四tứ 者giả橫hoạnh 為vị 火hỏa 焚phần
Loại chết oan thứ tư là bị lửa thiêu.

五ngũ 者giả橫hoạnh 為vị 水thủy 溺nịch
Loại chết oan thứ năm là bị nước dìm.

六lục 者giả橫hoạnh 為vị 種chủng 種chủng惡ác 獸thú 所sở 噉đạm
Loại chết oan thứ sáu là bị các loài thú dữ ăn thịt.

七thất 者giả橫hoạnh 墮đọa 山sơn 崖nhai
Loại chết oan thứ bảy là bị rơi xuống ven núi.

八bát 者giả橫hoạnh 為vị 毒độc 藥dược厭yếm 禱đảo 咒chú 詛trớ起khởi 屍thi 鬼quỷ 等đẳng之chi 所sở 中trung 害hại
Loại chết oan thứ tám là bị trúng thuốc độc, bùa ngải trù ếm, hay khởi thi quỷ làm hại.

九cửu 者giả饑cơ 渴khát 所sở 困khốn不bất 得đắc 飲ẩm 食thực
Loại chết oan thứ chín là bị đói khát khốn khổ mà chết.

而nhi 便tiện 橫hoạnh 死tử是thị 為vi 如Như 來Lai略lược 說thuyết 橫hoạnh 死tử有hữu 此thử 九cửu 種chủng其kỳ 餘dư 復phục 有hữu無vô 量lượng 諸chư 橫hoạnh難nan 可khả 具cụ 說thuyết
Đây là chín loại chết oan mà Như Lai đã nói sơ lược. Ngoài ra còn có vô lượng những loại chết oan khác nữa, thật khó mà kể cho xuể.

復phục 次thứ 阿A 難Nan彼bỉ 琰Diêm 魔Ma 王Vương主chủ 領lãnh 世thế 間gian名danh 籍tịch 之chi 記ký
Lại nữa, Khánh Hỷ! Diêm Vương là vị chủ lãnh cai quản về sổ bộ trong thế gian.

若nhược 諸chư 有hữu 情tình不bất 孝hiếu 五ngũ 逆nghịch破phá 辱nhục 三Tam 寶Bảo壞hoại 君quân 臣thần 法pháp毀hủy 於ư 信tín 戒giới琰Diêm 魔Ma 法Pháp 王Vương隨tùy 罪tội 輕khinh 重trọng考khảo 而nhi 罰phạt 之chi
Nếu có các hữu tình nào bất hiếu với cha mẹ, gây tạo năm tội ngỗ nghịch, phá hủy hay phỉ báng Tam Bảo, vi phạm luật pháp, hoặc dối trá lừa gạt, thì Diêm Vương Thiên Tử khảo xét và trừng phạt tùy theo tội nặng nhẹ.

是thị 故cố 我ngã 今kim勸khuyến 諸chư 有hữu 情tình然nhiên 燈đăng 造tạo 幡phan放phóng 生sanh 修tu 福phước令linh 度độ 苦khổ 厄ách不bất 遭tao 眾chúng 難nạn
Vì thế, tôi nay khuyên các chúng sanh hãy thắp đèn, tạo lập tràng phan, phóng sanh tu phước. Như vậy họ sẽ vượt qua mọi khổ ách và không gặp phải những tai nạn."
爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung有hữu 十thập 二nhị 藥dược 叉xoa 大đại 將tướng俱câu 在tại 會hội 坐tọa所sở 謂vị宮Cung 毗Tỳ 羅La 大Đại 將Tướng伐Phạt 折Chiết 羅La 大Đại 將Tướng迷Mê 企Xí 羅La 大Đại 將Tướng安An 底Để 羅La 大Đại 將Tướng頞Át 你Nễ 羅La 大Đại 將Tướng珊San 底Để 羅La 大Đại 將Tướng因Nhân 達Đạt 羅La 大Đại 將Tướng波Ba 夷Di 羅La 大Đại 將Tướng摩Ma 虎Hổ 羅La 大Đại 將Tướng真Chân 達Đạt 羅La 大Đại 將Tướng招Chiêu 杜Đỗ 羅La 大Đại 將Tướng毘Tỳ 羯Yết 羅La 大Đại 將Tướng
Lúc bấy giờ có 12 đại tướng tiệp tật đang ở trong chúng hội. Tên các ngài là: Đại tướng Cực Úy, Đại tướng Kim Cang, Đại tướng Chấp Nghiêm, Đại tướng Chấp Tinh, Đại tướng Chấp Phong, Đại tướng Cư Xứ, Đại tướng Chấp Lực, Đại tướng Chấp Ẩm, Đại tướng Chấp Ngôn, Đại tướng Chấp Tưởng, Đại tướng Chấp Động, và Đại tướng Viên Tác.

此thử 十thập 二nhị 藥dược 叉xoa 大đại 將tướng一nhất 一nhất 各các 有hữu七thất 千thiên 藥dược 叉xoa以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc同đồng 時thời 舉cử 聲thanh白bạch 佛Phật 言ngôn
12 đại tướng tiệp tật này, mỗi vị có 7.000 quỷ tiệp tật làm quyến thuộc, họ đều đồng thanh thưa với Phật rằng:

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 今kim 者giả蒙mông 佛Phật 威uy 力lực得đắc 聞văn 世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu不bất 復phục 更cánh 有hữu惡ác 趣thú 之chi 怖bố我ngã 等đẳng 相tương 率suất皆giai 同đồng 一nhất 心tâm乃nãi 至chí 盡tận 形hình歸quy 佛Phật 法Pháp 僧Tăng誓thệ 當đương 荷hà 負phụ一nhất 切thiết 有hữu 情tình為vi 作tác 義nghĩa 利lợi饒nhiêu 益ích 安an 樂lạc
"Thưa Thế Tôn! Chúng con nay nhờ sức uy thần của Phật mà nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, nên không còn lo sợ đường ác nữa. Tất cả chúng con đều đồng nhất tâm Quy Y Phật Pháp Tăng cho đến trọn đời; nguyện sẽ bảo hộ hết thảy hữu tình và làm nhiều việc lợi ích để họ được an vui.

隨tùy 於ư 何hà 等đẳng村thôn 城thành 國quốc 邑ấp空không 閒nhàn 林lâm 中trung若nhược 有hữu 流lưu 布bố 此thử 經Kinh或hoặc 復phục 受thọ 持trì藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu恭cung 敬kính 供cúng 養dường 者giả我ngã 等đẳng 眷quyến 屬thuộc衛vệ 護hộ 是thị 人nhân皆giai 使sử 解giải 脫thoát一nhất 切thiết 苦khổ 難nạn諸chư 有hữu 願nguyện 求cầu悉tất 令linh 滿mãn 足túc或hoặc 有hữu 疾tật 厄ách求cầu 度độ 脫thoát 者giả亦diệc 應ưng 讀độc 誦tụng 此thử 經Kinh以dĩ 五ngũ 色sắc 縷lũ結kết 我ngã 名danh 字tự得đắc 如như 願nguyện 已dĩ然nhiên 後hậu 解giải 結kết
Nếu ở bất cứ thôn làng, thành thị, quốc gia, hay núi rừng hẻo lánh nào mà có Kinh này lưu truyền, hoặc có người cung kính cúng dường và thọ trì danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thì quyến thuộc chúng con sẽ hộ vệ người ấy, khiến cho họ đều thoát khỏi tất cả khổ nạn và những điều cầu mong cũng được toại ý. Hoặc có người cầu mong lành bệnh và thoát trừ ách nạn, họ nên đọc tụng Kinh này, lấy sợi chỉ năm màu và niệm danh hiệu của chúng con rồi thắt thành gút. Khi đã được như sở nguyện thì hãy nên tháo ra."

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn讚tán 諸chư 藥dược 叉xoa 大đại 將tướng 言ngôn
Lúc bấy giờ Thế Tôn ngợi khen các vị đại tướng tiệp tật rằng:

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai大đại 藥dược 叉xoa 將tướng汝nhữ 等đẳng 念niệm 報báo世Thế 尊Tôn 藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 恩ân 德đức 者giả常thường 應ưng 如như 是thị利lợi 益ích 安an 樂lạc一nhất 切thiết 有hữu 情tình
"Lành thay, lành thay! Này các đại tướng tiệp tật! Các ông muốn báo đáp ân đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thì nên thường như vậy mà làm lợi ích an vui cho hết thảy hữu tình."
爾nhĩ 時thời 阿A 難Nan 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc bấy giờ ngài Khánh Hỷ bạch Phật rằng:

世Thế 尊Tôn當đương 何hà 名danh 此thử 法Pháp 門môn我ngã 等đẳng 云vân 何hà 奉phụng 持trì
"Bạch Thế Tôn! Pháp môn này tên là gì, và chúng con phụng trì như thế nào?"

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan
Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

此thử 法Pháp 門môn 名danh 說thuyết藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 本Bổn 願Nguyện 功Công 德Đức亦diệc 名danh 說thuyết十Thập 二Nhị 神Thần 將Tướng 饒Nhiêu 益Ích 有Hữu 情Tình 結Kết 願Nguyện 神Thần 咒Chú亦diệc 名danh 拔Bạt 除Trừ 一Nhất 切Thiết 業Nghiệp 障Chướng應ưng 如như 是thị 持trì
"Pháp môn này tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, cũng gọi là Thần Chú Kết Nguyện của 12 Vị Thần Tướng để Làm Lợi Ích Hữu Tình, và cũng gọi là Bạt Trừ Tất Cả Nghiệp Chướng. Hãy nên phụng trì như vậy."

時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm說thuyết 是thị 語ngữ 已dĩ諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát及cập 大đại 聲Thanh 聞Văn國quốc 王vương大đại 臣thần婆Bà 羅La 門Môn居cư 士sĩ天thiên龍long藥dược 叉xoa健kiện 達đạt 縛phược阿a 素tố 洛lạc揭yết 路lộ 荼đồ緊khẩn 捺nại 洛lạc莫mạc 呼hô 洛lạc 伽già人nhân 非phi 人nhân 等đẳng一nhất 切thiết 大đại 眾chúng聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ信tín 受thọ 奉phụng 行hành
Lúc Thế Tôn nói lời ấy xong, chư đại Bồ-tát cùng các vị đại Thanh Văn, quốc vương, đại thần, Phạm Chí, cư sĩ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

藥Dược 師Sư 琉Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai 本Bổn 願Nguyện 功Công 德Đức 經Kinh
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức


Chú Thích

Nguyên bổn ở Kinh này, tất cả đều không có chữ "Vương" trong danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, nhưng thần chú trong Kinh này và tại hội thứ nhất của Đại Bạch Tản Cái Thần Chú thì lại đều có. Trong những bản Kinh khác khi nhắc đến danh hiệu của Đức Phật này thì cũng có. Do đó nếu được bổ sung thì sẽ đồng nhất với tất cả và đầy đủ danh hiệu của Phật.
‎‎‎‎‎‎‎‎ㅤ
vườn Nhạc Âm
Khi đọc phần chánh Kinh, thông thường sẽ cho rằng là cây âm nhạc, tựa như cây âm nhạc ở Thế giới Cực Lạc. Tuy nhiên, khi đọc thêm những bản Kinh khác dưới đây thì chắc chắn rằng, đây là tên gọi của khu vườn hoặc là địa danh ở nơi đó.
‎‎‎‎‎‎‎‎ㅤ
Chánh Kinh: “住trụ 樂Nhạc 音Âm 樹thụ 下hạ 。”
Kinh Lão Nữ Nhân: “所sở 止chỉ 處xứ 名danh 樂Nhạc 音Âm 。”
Kinh Lão Mẫu: “所sở 止chỉ 處xứ 。 名danh 曰viết 樂Nhạc 音Âm 。”
Kinh Sáu Điều Thiết Yếu cho Bà Lão: “止chỉ 處xứ 樂Nhạc 音Âm 。”
Kinh Đức Phật Nhũ Quang: “音Âm 樂Nhạc 樹thụ 下hạ” ... “所sở 居cư 處xứ 去khứ 音Âm 樂Nhạc 園Viên 。”

唐Đường 法Pháp 師Sư 玄Huyền 奘Tráng 譯dịch
Dịch sang cổ văn: Pháp sư Huyền Tráng (602-664)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 10/2/2010 ◊ Dịch nghĩa: 10/2/2010 ◊ Cập nhật: 27/6/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Bhikṣuṇī: bíc su ni
Đang dùng phương ngữ: BắcNam