Kinh-Dieu-Phap-Lien-Hoa/1
1. 2021-09-16Phiêu
為 đọc là "vi" hay "vị". Có lẽ admin đã nhầm với nghĩa của từ đó là "vì" nên trong phần phiên âm hán admin đã "為vì" ở đoạn
" Nhĩ thời Thế Tôn, tứ chúng vi nhiễu, cúng dường tán thán Vì (vi) chư Bồ Tát, thuyết Đại Thừa Kinh, danh Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm"
Cám ơn admin những bản kinh hán tự. Những kinh dài khó tránh sơ xuất.

2. 2021-03-01OMMA
Nam Mô A Di Đà Phật
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Là Kinh Đê Nhất Kinh

A Nhã Kiều Trần Như
Ma Ha Ca Diếp
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp
Già Da Ca Diếp
Na Đề Ca Diếp
Xá Lợi Phất
Đại Mục Kiền Liên
Ma Ha Ca Chiên Diên
Hãy Thêm Phần Danh Hiệu Như Trên Vào Bản Kinh Tiếng Việt

Hãy Loại bỏ phần ở dưới

Tôn giả Giải Bổn Tế,
Tôn giả Đại Ẩm Quang,
Tôn giả Mộc Qua Lâm Ẩm Quang,
Tôn giả Tượng Ẩm Quang,
Tôn giả Hà Ẩm Quang,
Tôn giả Thu Lộ Tử,
Tôn giả Đại Thải Thúc Thị,
Tôn giả Đại Tiễn Thế Chủng Nam

Kinh Điển mà không có điển cũng như một quyển Kinh trắng mà thôi

3. 2020-05-16Quang Thanh
Tên của các Tỳ kheo hay các bậc Bồ tát xưa nay đọc theo âm Hán quen rồi. Nay Nguyên thuận dịch nghĩa làm tên nghe rất chối. Không chỉ Kinh này mà nhiều Kinh Đại thừa khác cũng vậy. KINH A DI ĐÀ, VÔ LƯỢNG THỌ ở bản phim hoạt hình rất hay, nhưng ở đây trang daitangkinh.net dịch nghĩa làm tên nghe rất lạ, rất chối. Vd: Xá lợi phất, Mục kiền Liên... Phổ Hiền, Văn Thù... biến thành tên gì gì... thế này thì Phật Thích ca dịch thành Phật NĂNG THẮNG cho rồi. Không biết đời sau dịch thành cái gì, còn Phật Thích ca , Phật A di đà hay Dược sư nữa không? Nguyên Thuận cũng không theo nguyên tắc, lúc dịch nghĩa làm tên, lúc để nguyên âm Phạn như "bhiksu- lẽ ra là Tỳ kheo thì ai cũng hiểu. Đọc tên các đệ tử Phật mà chẳng thấy ai quen cả!Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7