安An 宅Trạch 陀Đà 羅La 尼Ni 咒Chú 經Kinh
Kinh An Trạch Tổng Trì Thần Chú

如như 是thị 我ngã 聞văn
Tôi nghe như vầy:

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 舍Xá 衛Vệ 國Quốc祇Kỳ 陀Đà 林Lâm 中trung給Cấp 孤Cô 精Tinh 舍Xá與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng千thiên 二nhị 百bách 五ngũ 十thập 人nhân大đại 菩Bồ 薩Tát 眾chúng四tứ 萬vạn 人nhân 俱câu
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] và 40.000 vị đại Bồ-tát.

娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 主chủ梵Phạm 天Thiên 王Vương釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân四Tứ 大Đại 天Thiên 王Vương提Đề 頭Đầu 賴Lại 吒Tra 天Thiên 王Vương毘Tỳ 樓Lâu 勒Lặc 䩭Xoa 天Thiên 王Vương毘Tỳ 樓Lâu 博Bác 叉Xoa 天Thiên 王Vương毘Tỳ 沙Sa 門Môn 天Thiên 王Vương將tương 二nhị 十thập 八bát 部bộ 鬼quỷ 師sư 大đại 將tướng 軍quân如như 是thị 等đẳng 諸chư 天thiên八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 阿a 利lợi 多đa將tương 其kỳ 子tử 及cập 眷quyến 屬thuộc悉tất 來lai 在tại 會hội
Lại có 84.000 chư thiên với hàng quyến thuộc cũng đều đến hội họp. Trong ấy có vị chủ lãnh của Thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, cùng với Năng Thiên Đế, Tứ Đại Thiên Vương gồm có: Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, và Đa Văn Thiên Vương dẫn theo 28 bộ của đại tướng tiệp tật.
爾nhĩ 時thời 去khứ 此thử 佛Phật 世thế 界giới過quá 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 土độ有hữu 世thế 界giới名danh 眾Chúng 花Hoa佛Phật 號hiệu 最Tối 勝Thắng 燈Đăng 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp遣khiển 二nhị 菩Bồ 薩Tát一nhất 名danh 大Đại 光Quang二nhị 名danh 無Vô 量Lượng 光Quang
Lúc bấy giờ, từ Phật độ này, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Khi ấy Đức Phật kia sai hai vị Bồ-tát. Vị thứ nhất tên là Đại Quang. Vị thứ nhì tên là Vô Lượng Quang.

而nhi 告cáo 之chi 言ngôn
Ngài bảo rằng:

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 等đẳng 持trì 此thử 陀Đà 羅La 尼Ni 咒chú至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới與dữ 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật此thử 咒chú 多đa 所sở 饒nhiêu 益ích能năng 令linh 眾chúng 生sanh長trường 夜dạ 安an 隱ẩn獲hoạch 大đại 善thiện 利lợi色sắc 力lực 名danh 譽dự
"Thiện nam tử! Các ông hãy trao Tổng Trì thần chú này đến Thế giới Kham Nhẫn cho Đức Phật Năng Tịch. Chú này mang đến nhiều lợi ích, có thể khiến chúng sanh ngày đêm an ổn. Họ sẽ có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực, và danh tiếng thơm."

即tức 說thuyết 咒chú 曰viết
Chú thuyết như vầy:

多đa 跌trật 他tha波ba 羅la殊thù 隷lệ殊thù 隷lệ殊thù 隷lệ隷lệ沙sa 摩ma 鞮đê摩ma 訶ha娑sa 摩ma 鞮đê娑sa 慢mạn 帝đế摩ma 訶ha娑sa 慢mạn 帝đế娑sa 隷lệ娑sa 羅la 隷lệ莎sa 呵ha
|| tadyathā pare jure jure jure re ṣamathe maha ṣamathe samante maha samante saṃre sarale svāhā ||

|| ta đi a tha, ba re, chu re, chu re, chu re, re, sa ma the, ma ha, sa ma the, sa man te, ma ha, sa man te, sâm re, sa ra le, sờ qua ha ||

時thời 二nhị 菩Bồ 薩Tát從tùng 佛Phật 受thọ 持trì陀Đà 羅La 尼Ni 咒chú譬thí 如như 壯tráng 夫phu屈khuất 申thân 臂tý 項hạng眾Chúng 花Hoa 國Quốc 沒một到đáo 舍Xá 衛Vệ 國Quốc祇Kỳ 陀Đà 林Lâm 中trung給Cấp 孤Cô 獨Độc 精Tinh 舍Xá
Khi đã tiếp thọ Tổng Trì thần chú từ Đức Phật, nhị vị Bồ-tát này ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền ẩn mất ở cõi nước Chúng Hoa và xuất hiện ở vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

時thời 二nhị 菩Bồ 薩Tát前tiền 詣nghệ 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc卻khước 住trụ 一nhất 面diện而nhi 白bạch 佛Phật 言ngôn
Lúc ấy, hai vị Bồ-tát đó đến ở trước Phật, họ cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi đứng qua một bên, và bạch rằng:

世Thế 尊Tôn去khứ 此thử 世thế 界giới過quá 十thập 萬vạn 億ức 佛Phật 土độ有hữu 世thế 界giới名danh 眾Chúng 花Hoa佛Phật 號hiệu 最Tối 勝Thắng 燈Đăng 王Vương 如Như 來Lai應Ưng 供Cúng等Đẳng 正Chánh 覺Giác今kim 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp遣khiển 我ngã 等đẳng 來lai問vấn 訊tấn 世Thế 尊Tôn少thiểu 病bệnh 少thiểu 惱não氣khí 力lực 安an 不phủ諸chư 弟đệ 子tử 等đẳng不bất 為vị 若nhược 魔ma若nhược 天thiên若nhược 鬼quỷ若nhược 羅la 剎sát若nhược 部bộ 多đa若nhược 鳩cưu 槃bàn 荼đồ若nhược 富phú 單đơn 那na若nhược 毘tỳ 舍xá 遮già若nhược 餓ngạ 鬼quỷ若nhược 阿a 修tu 羅la若nhược 迦ca 樓lâu 羅la若nhược 干can 人nhân 鬼quỷ若nhược 乾càn 陀đà 鬼quỷ疫dịch 病bệnh 鬼quỷ若nhược 使sử 人nhân 狂cuồng 鬼quỷ若nhược 亂loạn 人nhân 心tâm 鬼quỷ若nhược 方phương 道đạo 鬼quỷ若nhược 起khởi 尸thi 鬼quỷ若nhược 一nhất 日nhật 發phát 病bệnh 鬼quỷ若nhược 二nhị 日nhật若nhược 三tam 日nhật若nhược 四tứ 日nhật乃nãi 至chí 七thất 日nhật 發phát 病bệnh 鬼quỷ若nhược 常thường 發phát 病bệnh 鬼quỷ如như 是thị 等đẳng 諸chư 橫hoạnh之chi 所sở 惱não 者giả
"Bạch Thế Tôn! Từ Phật độ này, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Ưng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Ngài đã sai chúng con đến đây thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh và ít phiền não chứ? Khí lực có an lạc chăng? Các đệ tử của Thế Tôn không bị ma, hoặc trời, hoặc quỷ bạo ác, hoặc quỷ tinh linh, hoặc quỷ úng hình, hoặc quỷ xú uế, hoặc quỷ hút tinh khí, hoặc quỷ đói, hoặc phi phiên, hoặc kim sí điểu, hoặc quỷ xác người khô, hoặc quân thần ác tinh, hoặc quỷ dịch bệnh, hoặc quỷ khiến người cuồng loạn, hoặc quỷ loạn tâm người, hoặc quỷ dẫn đường, hoặc quỷ khởi thi, hoặc quỷ phát bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hay cho đến bảy ngày, hoặc quỷ thường phát bệnh, và các hoạnh họa khác như thế không não loạn họ chứ?

最Tối 勝Thắng 燈Đăng 王Vương 如Như 來Lai遣khiển 陀Đà 羅La 尼Ni 咒chú來lai 與dữ 世Thế 尊Tôn亦diệc 欲dục 令linh 此thử娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới 眾chúng 生sanh長trường 夜dạ 安an 隱ẩn獲hoạch 大đại 善thiện 利lợi色sắc 力lực 名danh 譽dự
Tối Thắng Đăng Vương Như Lai sai chúng con trao Tổng Trì thần chú này đến cho Thế Tôn, là vì muốn cho các chúng sanh ở Thế giới Kham Nhẫn ngày đêm an ổn, có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực, và danh tiếng thơm."

說thuyết 咒chú 如như 上thượng
Sau đó, hai vị Bồ-tát liền nói thần chú như trên.
爾nhĩ 時thời 佛Phật 告cáo 阿A 難Nan
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Khánh Hỷ:

汝nhữ 當đương 受thọ 持trì讀độc 誦tụng 通thông 利lợi為vì 他tha 解giải 說thuyết書thư 寫tả 供cúng 養dường此thử 陀Đà 羅La 尼Ni 咒chú
"Ông nên thọ trì, đọc tụng rành rẽ, thuyết giảng cho người khác, biên chép, và cúng dường Tổng Trì thần chú này.

所sở 以dĩ 者giả 何hà佛Phật 出xuất 世thế 難nan持trì 是thị 咒chú亦diệc 復phục 甚thậm 難nan
Vì sao thế? Bởi Phật xuất hiện ở thế gian rất khó gặp, nhưng được thọ trì chú này lại càng khó hơn.

阿A 難Nan若nhược 有hữu 受thọ 持trì讀độc 誦tụng 通thông 利lợi得đắc 大đại 福phước 利lợi
Này Khánh Hỷ! Nếu có ai thọ trì và đọc tụng rành rẽ Tổng Trì này, họ sẽ được phước lợi rất lớn."

安An 宅Trạch 陀Đà 羅La 尼Ni 咒Chú 經Kinh
Kinh An Trạch Tổng Trì Thần Chú

失thất 譯dịch 人nhân 名danh
Dịch sang cổ văn: Tên người dịch đã thất lạc
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 28/8/2013 ◊ Dịch nghĩa: 28/8/2013 ◊ Cập nhật: 16/8/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ: BắcNam