Kinh-42-Chuong
1. 2018-11-01Nguyễn Tá
Nếu có thể được, xin vui lòng để file mp3 vị trí chung với file pdf, vì sao? vì sẽ tạo duyên tốt, khi đại chúng nào xem, có thể vừa xem chữ, vừa nghe đọc; các em nhỏ sẽ luyện luôn tiếng việt, vùa nghe lời dạy của đức phật, bồ tát,... đó sẽ là nhân duyên tốt. Trong gíao dục, vừa thấy vừa nghe thì hiệu quả sẽ gấp nhiều lần.
Nếu có thể thì mở thêm thư mục sách kinh phật của những bậc học giả , tôn túc, ...dịch thuật; làm thật nghiêm túc thì việc hộ pháp sẽ rất ích lợi , sẽ là niềm vui cho đại chúng. Nam mô a di đà phật.Tiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA