Kinh-1500-Danh-Hieu-cua-Chu-Phat-Trong-Muoi-Phuong
1. 2015-10-02Trịnh Quốc Triều Pháp Danh Lão Trịnh
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạng Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tác

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mồ Di Lạc Tôn Bồ Tát

Nam Mô 84 Vị Phật (Chú Đại Bi)

Nam Mô 10Phương Chư Phật

Cung Kính Đãnh LễTiếng Việt 古文 古Cổ 文Văn 古Cổ 文VănViệt Góp Ý
AAA