證Chứng 道Đạo 歌Ca
Chứng Đạo Ca

君quân 不bất 見kiến
絕tuyệt 學học 無vô 為vi 閑nhàn 道Đạo 人Nhân
不bất 除trừ 妄vọng 想tưởng 不bất 求cầu 真chân
無vô 明minh 實thật 性tính 即tức 佛Phật 性tính
幻huyễn 化hóa 空không 身thân 即tức 法Pháp 身thân

Anh thấy chăng!
Tuyệt học vô vi nhàn Đạo Nhân
Chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân
Vô minh thật tính tức Phật tính
Huyễn hóa không thân tức Pháp thân

法Pháp 身thân 覺giác 了liễu 無vô 一nhất 物vật
本bổn 源nguyên 自tự 性tính 天thiên 真chân 佛Phật
五ngũ 蘊uẩn 浮phù 雲vân 空không 去khứ 來lai
三tam 毒độc 水thủy 泡bào 虛hư 出xuất 沒một

Pháp thân giác liễu chẳng một vật
Bổn nguyên tự tính thiên chân Phật
Mây trôi năm uẩn không đến đi
Bọt nước ba độc chìm hư nổi

證chứng 實thật 相tướng 無vô 人nhân 法pháp
剎sát 那na 滅diệt 卻khước 阿A 鼻Tị 業nghiệp
若nhược 將tương 妄vọng 語ngữ 誑cuống 眾chúng 生sinh
自tự 招chiêu 拔bạt 舌thiệt 塵trần 沙sa 劫kiếp

Chứng thật tướng vô nhân pháp
Diệt nghiệp Vô Gián chỉ một niệm
Nếu ta nói dối lừa chúng sinh
Tự chuốc rút lưỡi trần sa kiếp

頓đốn 覺giác 了liễu 如Như 來Lai 禪thiền
六Lục 度Độ 萬vạn 行hành 體thể 中trung 圓viên
夢mộng 裏lý 明minh 明minh 有hữu 六lục 趣thú
覺giác 後hậu 空không 空không 無vô 大Đại 千Thiên

Đốn giác liễu Như Lai thiền
Sáu Độ vạn hành thể trung viên
Khi mộng thấy rõ có sáu đường
Giác rồi rỗng không vô Đại Thiên

無vô 罪tội 福phúc 無vô 損tổn 益ích
寂tịch 滅diệt 性tính 中trung 莫mạc 問vấn 覓mịch
比tỉ 來lai 塵trần 鏡kính 未vị 曾tằng 磨ma
今kim 日nhật 分phân 明minh 須tu 剖phẫu 析tích

Không tội phúc không tổn ích
Trong tính tịch diệt chớ hỏi tìm
Xưa nay gương bụi chưa hề lau
Hôm nay ta cần giải phân tích

誰thùy 無vô 念niệm 誰thùy 無vô 生sinh
若nhược 實thật 無vô 生sinh 無vô 不bất 生sinh
喚hoán 取thủ 機cơ 關quan 木mộc 人nhân 問vấn
求cầu 佛Phật 施thi 功công 早tảo 晚vãn 成thành

Ai vô niệm? Ai vô sinh?
Nếu thật vô sinh chẳng gì sinh
Gọi người gỗ đến hỏi lý trên
Siêng tu Phật Đạo sớm muộn thành

放phóng 四tứ 大đại 莫mạc 把bả 捉tróc
寂tịch 滅diệt 性tính 中trung 隨tùy 飲ẩm 啄trác
諸chư 行hành 無vô 常thường 一nhất 切thiết 空không
即tức 是thị 如Như 來Lai 大đại 圓viên 覺giác

Buông bốn đại chớ nắm giữ
Ăn uống tùy duyên tính tịch diệt
Các hành vô thường hết thảy không
Chính là Như Lai đại viên giác

決quyết 定định 說thuyết 表biểu 真Chân 乘Thừa
有hữu 人nhân 不bất 肯khẳng 任nhậm 情tình 徵trưng
直trực 截tiệt 根căn 源nguyên 佛Phật 所sở 印ấn
摘trích 葉diệp 尋tầm 枝chi 我ngã 不bất 能năng

Những lời ấy hiển Chân Thừa
Ai không đồng ý hãy cứ hỏi
Chỉ thẳng căn nguyên Phật sở ấn
Vạch lá tìm cành ta chẳng thể

摩ma 尼ni 珠châu 人nhân 不bất 識thức
如Như 來Lai 藏tạng 裏lý 親thân 收thu 得đắc
六lục 般ban 神thần 用dụng 空không 不bất 空không
一nhất 顆khỏa 圓viên 光quang 色sắc 非phi 色sắc

Như ý châu người không biết
Rằng có thể được Như Lai tạng
Sáu loại thần thông không chẳng không
Minh châu sáng ngời sắc phi sắc

淨tịnh 五Ngũ 眼Nhãn 得đắc 五Ngũ 力Lực
唯duy 證chứng 乃nãi 知tri 難nan 可khả 測trắc
鏡kính 裏lý 看khán 形hình 見kiến 不bất 難nan
水thủy 中trung 捉tróc 月nguyệt 爭tranh 拈niêm 得đắc

Tịnh Năm Nhãn đắc Năm Lực
Tu chứng bằng không khó suy lường
Hình dáng trong gương thấy đâu khó
Nhưng trăng dưới nước sao múc đây?

常thường 獨độc 行hành 常thường 獨độc 步bộ
達đạt 者giả 同đồng 遊du 涅Niết 槃Bàn 路lộ
調điệu 古cổ 神thần 清thanh 風phong 自tự 高cao
貌mạo 悴tụy 骨cốt 剛cang 人nhân 不bất 顧cố

Thường độc hành thường độc bộ
Ai chứng cùng dạo cảnh tịch diệt
Giai điệu cổ xưa tiếng thanh cao
Dáng gầy trực tâm ai thèm ngắm

窮cùng 釋Thích 子tử 口khẩu 稱xưng 貧bần
實thật 是thị 身thân 貧bần 道Đạo 不bất 貧bần
貧bần 則tắc 身thân 常thường 披phi 縷lũ 褐hạt
道Đạo 則tắc 心tâm 藏tàng 無vô 價giá 珍trân

Đệ tử Phật miệng xưng bần
Đích thật thân nghèo Đạo chẳng bần
Bởi nghèo thân luôn mặc áo vá
Còn Đạo tâm ẩn vô giá trân

無vô 價giá 珍trân 用dụng 無vô 盡tận
利lợi 物vật 應ứng 機cơ 終chung 不bất 吝lận
三Tam 身Thân 四Tứ 智Trí 體thể 中trung 圓viên
八Bát 解Giải 六Lục 通Thông 心tâm 地địa 印ấn

Vô giá trân dùng vô tận
Lợi vật ứng cơ chẳng keo tiếc
Ba Thân Bốn Trí thể viên dung
Tám Giải Sáu Thông tâm địa ấn

上thượng 士sĩ 一nhất 決quyết 一nhất 切thiết 了liễu
中trung 下hạ 多đa 聞văn 多đa 不bất 信tín
但đãn 自tự 懷hoài 中trung 解giải 垢cấu 衣y
誰thùy 能năng 向hướng 外ngoại 誇khoa 精tinh 進tấn

Thượng nghe một hiểu tất cả
Trung hạ học nhiều nghi cũng lắm
Chỉ cần rũ bỏ quần áo dơ
Sao phải rêu rao khoe tinh tấn?

從tùng 他tha 謗báng 任nhậm 他tha 非phi
把bả 火hỏa 燒thiêu 天thiên 徒đồ 自tự 疲bì
我ngã 聞văn 恰kháp 似tự 飲ẩm 甘cam 露lộ
銷tiêu 融dung 頓đốn 入nhập 不bất 思tư 議nghị

Kệ ai mắng mặc ai chê
Cầm lửa đốt trời tự chuốc khổ
Ta nghe giống như uống cam lộ
Tiêu tan vào thẳng chẳng nghĩ bàn

觀quán 惡ác 言ngôn 是thị 功công 德đức
此thử 則tắc 成thành 吾ngô 善Thiện 知Tri 識Thức
不bất 因nhân 訕san 謗báng 起khởi 怨oán 親thân
何hà 表biểu 無vô 生sinh 慈từ 忍nhẫn 力lực

Quán lời ác là công đức
Tức sẽ trở thành Thiện Tri Thức
Chớ vì chê trách khởi oán hờn
Sao hiện vô sinh từ nhẫn lực?

宗tông 亦diệc 通thông 說thuyết 亦diệc 通thông
定định 慧tuệ 圓viên 明minh 不bất 滯trệ 空không
非phi 但đãn 我ngã 今kim 獨độc 達đạt 了liễu
恒Hằng 沙sa 諸chư 佛Phật 體thể 皆giai 同đồng

Tông cũng thông thuyết cũng thông
Định tuệ viên minh chẳng trệ không
Chẳng riêng ta nay một mình hiểu
Hằng sa chư Phật thể tính đồng

師sư 子tử 吼hống 無vô 畏úy 說thuyết
百bách 獸thú 聞văn 之chi 皆giai 腦não 裂liệt
香hương 象tượng 奔bôn 波ba 失thất 卻khước 威uy
天thiên 龍long 寂tịch 聽thính 生sinh 欣hân 悅duyệt

Sư tử hống thuyết vô úy
Trăm thú nghe xong xé óc não
Voi chạy bôn ba mất dáng uy
Trời rồng lặng ngóng sinh hoan hỷ

遊du 江giang 海hải 涉thiệp 山sơn 川xuyên
尋tầm 師sư 訪phỏng 道Đạo 為vì 參tham 禪thiền
自tự 從tùng 認nhận 得đắc 曹Tào 谿Khê 路lộ
了liễu 知tri 生sinh 死tử 不bất 相tương 關quan

Qua sông biển trèo non suối
Tầm sư vấn Đạo vì tham thiền
Từ lúc biết được Tào Khê lộ
Mới rõ sinh tử chẳng liên quan

行hành 亦diệc 禪thiền 坐tọa 亦diệc 禪thiền
語ngữ 默mặc 動động 靜tĩnh 體thể 安an 然nhiên
縱túng 遇ngộ 鋒phong 刀đao 常thường 坦thản 坦thản
假giả 饒nhiêu 毒độc 藥dược 也dã 閑nhàn 閑nhàn
我ngã 師sư 得đắc 見kiến 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật
多đa 劫kiếp 曾tằng 為vi 忍nhẫn 辱nhục 仙tiên

Đi cũng thiền ngồi cũng thiền
Nói im động tĩnh thân an nhiên
Dẫu gặp gươm đao vẫn thản thản
Dẫu bị thuốc độc cũng nhàn nhàn
Thầy tôi xưa thấy Nhiên Đăng Phật
Nhiều kiếp từng làm an nhẫn tiên

幾kỷ 回hồi 生sinh 幾kỷ 回hồi 死tử
生sinh 死tử 悠du 悠du 無vô 定định 止chỉ
自tự 從tùng 頓đốn 悟ngộ 了liễu 無vô 生sinh
於ư 諸chư 榮vinh 辱nhục 何hà 憂ưu 喜hỷ

Bao lần sinh? Bao lần tử?
Sinh tử dằng dặc vô định chỉ
Từ khi đốn ngộ liễu vô sinh
Vinh nhục hà tất phải buồn vui?

入nhập 深thâm 山sơn 住trú 蘭lan 若nhã
岑sầm 崟dần 幽u 邃thúy 長trường 松tùng 下hạ
優ưu 游du 靜tĩnh 坐tọa 野dã 僧Tăng 家gia
闃khuých 寂tịch 安an 居cư 實thật 瀟tiêu 灑sái

Vào rừng sâu trú tĩnh mịch
Ẩn dật non cao dưới cội tùng
Nhàn nhã tĩnh tọa dã Tăng gia
Tĩnh mịch an cư thật tiêu diêu

覺giác 即tức 了liễu 不bất 施thi 功công
一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 不bất 同đồng
住trụ 相tướng 布bố 施thí 生sinh 天thiên 福phúc
猶do 如như 仰ngưỡng 箭tiễn 射xạ 虛hư 空không

Giác liền hiểu chẳng thi công
Tất cả hữu vi pháp bất đồng
Trụ tướng bố thí sinh thiên phúc
Ví như giương tên bắn hư không

勢thế 力lực 盡tận 箭tiễn 還hoàn 墜trụy
招chiêu 得đắc 來lai 生sinh 不bất 如như 意ý
爭tranh 似tự 無vô 為vi 實Thật 相Tướng 門Môn
一nhất 超siêu 直trực 入nhập 如Như 來Lai 地Địa

Khi lực hết tên rơi xuống
Chuốc lấy đời sau không như ý
Chẳng bằng vô vi Thật Tướng Môn
Một bước vào thẳng Như Lai Địa

但đãn 得đắc 本bổn 莫mạc 愁sầu 末mạt
如như 淨tịnh 琉lưu 璃ly 含hàm 寶bảo 月nguyệt
既ký 能năng 解giải 此thử 如như 意ý 珠châu
自tự 利lợi 利lợi 他tha 終chung 不bất 竭kiệt

Chỉ lấy gốc lo chi ngọn
Như tịnh lưu ly chứa bảo nguyệt
Khi nào hiểu thấu như ý châu
Tự lợi lợi tha mãi chẳng kiệt

江giang 月nguyệt 照chiếu 松tùng 風phong 吹xuy
永vĩnh 夜dạ 清thanh 宵tiêu 何hà 所sở 為vi
佛Phật 性tính 戒giới 珠châu 心tâm 地địa 印ấn
霧vụ 露lộ 雲vân 霞hà 體thể 上thượng 衣y

Sông trăng chiếu tùng gió thổi
Đêm dài thanh vắng phải làm gì?
Phật tính giới báu tâm địa ấn
Mây hơi sương khói khoác làm y

降hàng 龍long 缽bát 解giải 虎hổ 錫tích
兩lưỡng 鈷cổ 金kim 環hoàn 鳴minh 歷lịch 歷lịch
不bất 是thị 標tiêu 形hình 虛hư 事sự 持trì
如Như 來Lai 寶bảo 杖trượng 親thân 蹤tung 跡tích

Bát phục rồng trượng hàng hổ
Hai khoen móc vàng kêu leng keng
Đâu phải Pháp khí không tung tích
Như Lai tích trượng đích thân truyền

不bất 求cầu 真chân 不bất 斷đoạn 妄vọng
了liễu 知tri 二nhị 法pháp 空không 無vô 相tướng
無vô 相tướng 無vô 空không 無vô 不bất 空không
即tức 是thị 如Như 來Lai 真chân 實thật 相tướng

Chẳng cầu chân chẳng đoạn vọng
Biết rõ hai pháp: không, vô tướng
Vô tướng vô không vô bất không
Tức là Như Lai chân thật tướng

心tâm 鏡kính 明minh 鑒giám 無vô 礙ngại
廓khuếch 然nhiên 瑩oánh 徹triệt 周chu 沙sa 界giới
萬vạn 象tượng 森sâm 羅la 影ảnh 現hiện 中trung
一nhất 顆khỏa 圓viên 光quang 非phi 內nội 外ngoại

Gương tâm sáng soi vô ngại
Oánh triệt thăm thẳm trùm Pháp Giới
Muôn hình vạn vẻ hiện ở trong
Minh châu sáng ngời chẳng trong ngoài

豁hoát 達đạt 空không 撥bát 因nhân 果quả
莽mãng 莽mãng 蕩đãng 蕩đãng 招chiêu 殃ương 禍họa
棄khí 有hữu 著trước 空không 病bệnh 亦diệc 然nhiên
還hoàn 如như 避tị 溺nịch 而nhi 投đầu 火hỏa

Rơi vào không bát nhân quả
Lỗ mãng phóng đãng chiêu ương họa
Bỏ có chấp không bệnh cũng thế
Vì để thoát chìm chui vào lửa

捨xả 妄vọng 心tâm 取thủ 真chân 理lý
取thủ 捨xả 之chi 心tâm 成thành 巧xảo 偽ngụy
學học 人nhân 不bất 了liễu 用dụng 修tu 行hành
真chân 成thành 認nhận 賊tặc 將tương 為vi 子tử

Buông vọng tâm giữ chân lý
Buông giữ cái tâm thành xảo ngụy
Học nhân chẳng hiểu dụng tu hành
Chân thành nhận giặc làm con quý

損tổn 法Pháp 財tài 滅diệt 功công 德đức
莫mạc 不bất 由do 斯tư 心tâm 意ý 識thức
是thị 以dĩ 禪thiền 門môn 了liễu 卻khước 心tâm
頓đốn 入nhập 無vô 生sinh 知tri 見kiến 力lực

Hao Pháp tài diệt công đức
Tất cả đều do tâm ý thức
Bởi vậy thiền môn đoạn trừ tâm
Vào thẳng vô sinh tri kiến lực

大đại 丈trượng 夫phu 秉bỉnh 慧tuệ 劍kiếm
般Bát 若Nhã 鋒phong 兮hề 金kim 剛cang 焰diễm
非phi 但đãn 能năng 摧tồi 外ngoại 道đạo 心tâm
早tảo 曾tằng 落lạc 卻khước 天thiên 魔ma 膽đảm

Đại trượng phu cầm kiếm tuệ
Diệu Tuệ nhọn bén kim cang lóe
Không chỉ tồi phá ngoại đạo tâm
Sớm làm thiên ma sợ khiếp đảm

震chấn 法Pháp 雷lôi 擊kích 法Pháp 鼓cổ
布bố 慈từ 雲vân 兮hề 灑sái 甘cam 露lộ
龍long 象tượng 蹴xúc 踏đạp 潤nhuận 無vô 邊biên
三Tam 乘Thừa 五ngũ 性tính 皆giai 醒tỉnh 悟ngộ
雪Tuyết 山Sơn 肥phì 膩nị 更cánh 無vô 雜tạp
純thuần 出xuất 醍đề 醐hồ 我ngã 常thường 納nạp

Nổi sấm Pháp đánh trống Pháp
Kéo mây từ bi rưới cam lộ
Long tượng dẫm bước thấm vô biên
Ba Thừa năm tính đều tỉnh ngộ
Ở vùng núi Tuyết mọc cỏ mượt
Bơ nguyên tinh chế ta thường nếm

一nhất 性tính 圓viên 通thông 一nhất 切thiết 性tính
一nhất 法pháp 遍biến 含hàm 一nhất 切thiết 法pháp
一nhất 月nguyệt 普phổ 現hiện 一nhất 切thiết 水thủy
一nhất 切thiết 水thủy 月nguyệt 一nhất 月nguyệt 攝nhiếp

Một tính viên thông tất cả tính
Một pháp bao gồm tất cả pháp
Một trăng hiện khắp tất cả nước
Trăng trong bao nước một trăng soi

諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 入nhập 我ngã 性tính
我ngã 性tính 同đồng 共cộng 如Như 來Lai 合hợp
一nhất 地Địa 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 地Địa
非phi 色sắc 非phi 心tâm 非phi 行hành 業nghiệp

Chư Phật Pháp thân vào tính ta
Tính ta cùng hợp Như Lai tính
Một Địa đầy đủ hết thảy Địa
Phi sắc phi tâm phi hành nghiệp

彈đàn 指chỉ 圓viên 成thành 八bát 萬vạn 門môn
剎sát 那na 滅diệt 卻khước 三tam 祇kỳ 劫kiếp
一nhất 切thiết 數số 句cú 非phi 數số 句cú
與dữ 吾ngô 靈linh 覺giác 何hà 交giao 涉thiệp

Khảy tay viên thành tám vạn môn
Ba vô số kiếp, một niệm diệt
Không số hay lời có thể tả
Liên quan gì đến linh giác ta?

不bất 可khả 毀hủy 不bất 可khả 讚tán
體thể 若nhược 虛hư 空không 無vô 涯nhai 岸ngạn
不bất 離ly 當đương 處xứ 常thường 湛trạm 然nhiên
覓mịch 即tức 知tri 君quân 不bất 可khả 見kiến
取thủ 不bất 得đắc 捨xả 不bất 得đắc
不bất 可khả 得đắc 中trung 隻chỉ 麼ma 得đắc

Chẳng thể chê chẳng thể khen
Thể như hư không vô biên tế
Không rời tại xứ thường trạm nhiên
Dẫu muốn tìm nó chẳng thấy đâu
Giữ không được buông chẳng được
Trong chẳng thể được, được cái gì?

默mặc 時thời 說thuyết 說thuyết 時thời 默mặc
大đại 施thí 門môn 開khai 無vô 壅ủng 塞tắc
有hữu 人nhân 問vấn 我ngã 解giải 何hà 宗tông
報báo 道đạo 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 力lực

Im khi nói nói khi im
Mở cửa đại thí không khóa kín
Có người hỏi tôi giải tông gì?
Xin nói là sức đại Diệu Tuệ

或hoặc 是thị 或hoặc 非phi 人nhân 不bất 識thức
逆nghịch 行hành 順thuận 行hành 天thiên 莫mạc 測trắc
吾ngô 早tảo 曾tằng 經kinh 多đa 劫kiếp 修tu
不bất 是thị 等đẳng 閑nhàn 相tương 誑cuống 惑hoặc

Hoặc đúng hoặc sai người chẳng rõ
Nghịch hành thuận hành trời còn khó
Ta sớm đã từng nhiều kiếp tu
Chẳng phải nhàn rỗi dối gạt nhau

建kiến 法Pháp 幢tràng 立lập 宗tông 旨chỉ
明minh 明minh 佛Phật 敕sắc 曹Tào 谿Khê 是thị
第đệ 一nhất 迦Ca 葉Diếp 首thủ 傳truyền 燈đăng
二nhị 十thập 八bát 代đại 西Tây 天Thiên 記ký

Dựng Pháp tràng lập tông chỉ
Phật sắc rành rành ở Tào Khê
Ngài Đại Ẩm Quang thủ truyền đăng
Hai mươi tám đời ở Thiên Trúc

法Pháp 東đông 流lưu 入nhập 此thử 土thổ
菩Bồ 提Đề 達Đạt 摩Ma 為vi 初sơ 祖tổ
六lục 代đại 傳truyền 衣y 天thiên 下hạ 聞văn
後hậu 人nhân 得đắc 道Đạo 何hà 窮cùng 數số

Pháp đông lưu vào đất này
Tôn giả Giác Pháp là sơ tổ
Sáu đời truyền y thiên hạ hay
Hậu nhân đắc Đạo sao đếm kể?

真chân 不bất 立lập 妄vọng 本bổn 空không
有hữu 無vô 俱câu 遣khiển 不bất 空không 空không
二nhị 十thập 空không 門môn 元nguyên 不bất 著trước
一nhất 性tính 如Như 來Lai 體thể 自tự 同đồng

Chân bất lập vọng bổn không
Dẹp hữu lẫn vô chẳng không không
Hai mươi không môn vốn đừng chấp
Nhất tính Như Lai thể tự đồng

心tâm 是thị 根căn 法pháp 是thị 塵trần
兩lưỡng 種chủng 猶do 如như 鏡kính 上thượng 痕ngân
痕ngân 垢cấu 盡tận 除trừ 光quang 始thỉ 現hiện
心tâm 法pháp 雙song 忘vong 性tính 即tức 真chân

Tâm là gốc pháp là trần
Cả hai tựa như vết trên gương
Vết dơ trừ sạch sáng hiện dần
Quên tâm lẫn pháp tính là chân

嗟ta 末Mạt 法Pháp 惡ác 時thời 世thế
眾chúng 生sinh 福phúc 薄bạc 難nan 調điều 製chế
去khứ 聖Thánh 遠viễn 兮hề 邪tà 見kiến 深thâm
魔ma 強cường 法Pháp 弱nhược 多đa 怨oán 害hại
聞văn 說thuyết 如Như 來Lai 頓đốn 教giáo 門môn
恨hận 不bất 滅diệt 除trừ 令linh 瓦ngõa 碎toái

Ôi Mạt Pháp! Ác thời thế!
Chúng sinh phúc bạc khó điều chế
Rời Thánh xa xăm tà kiến thâm
Ma cường Pháp nhược lắm oán hại
Nghe giảng Như Lai đốn giáo môn
Hận không diệt trừ như ngói vụn

作tác 在tại 心tâm 殃ương 在tại 身thân
不bất 須tu 怨oán 訴tố 更canh 尤vưu 人nhân
欲dục 得đắc 不bất 招chiêu 無vô 間gián 業nghiệp
莫mạc 謗báng 如Như 來Lai 正Chính 法Pháp 輪luân

Tạo ở tâm thân chịu khổ
Đừng có kêu oan đổ lỗi người
Muốn không chuốc lấy nghiệp vô gián
Chớ báng Như Lai Chính Pháp luân

栴chiên 檀đàn 林lâm 無vô 雜tạp 樹thụ
鬱uất 密mật 森sâm 沉trầm 師sư 子tử 住trú
境cảnh 靜tĩnh 林lâm 間gian 獨độc 自tự 遊du
走tẩu 獸thú 飛phi 禽cầm 皆giai 遠viễn 去khứ

Rừng hương đàn không tạp thụ
Rậm rạp um tùm sư tử trú
Giữa rừng yên tĩnh một mình dạo
Chim bay thú chạy đều lánh xa

師sư 子tử 兒nhi 眾chúng 隨tùy 後hậu
三tam 歲tuế 便tiện 能năng 大đại 哮hao 吼hống
若nhược 是thị 野dã 干can 逐trục 法Pháp 王Vương
百bách 年niên 妖yêu 怪quái 虛hư 開khai 口khẩu

Sư tử con bước theo sau
Ba tuổi đã gầm hống dữ dội
Dẫu cho dã can theo Pháp Vương
Trăm năm yêu quái há mồm to

圓viên 頓đốn 教giáo 勿vật 人nhân 情tình
有hữu 疑nghi 不bất 決quyết 直trực 須tu 爭tranh
不bất 是thị 山sơn 僧Tăng 逞sính 人nhân 我ngã
修tu 行hành 恐khủng 落lạc 斷đoạn 常thường 坑khanh

Viên đốn giáo chẳng tình người
Có nghi do dự cần giải quyết
Không phải sơn Tăng thích nhân ngã
Tu hành sợ rơi hố đoạn thường

非phi 不bất 非phi 是thị 不bất 是thị
差sai 之chi 毫hào 釐li 失thất 千thiên 里lý
是thị 則tắc 龍long 女nữ 頓đốn 成thành 佛Phật
非phi 則tắc 善Thiện 星Tinh 生sinh 陷hãm 墜trụy

Sai chẳng sai đúng chẳng đúng
Sai lệch đường tơ mất nghìn dặm
Đúng tức long nữ vụt thành Phật
Sai tức Thiện Tinh đọa địa ngục

吾ngô 早tảo 年niên 來lai 積tích 學học 問vấn
亦diệc 曾tằng 討thảo 疏sớ 尋tầm 經Kinh 論luận
分phân 別biệt 名danh 相tướng 不bất 知tri 休hưu
入nhập 海hải 算toán 沙sa 徒đồ 自tự 困khốn
卻khước 被bị 如Như 來Lai 苦khổ 訶ha 責trách
數sổ 他tha 珍trân 寶bảo 有hữu 何hà 益ích
從tùng 來lai 蹭thặng 蹬đẳng 覺giác 虛hư 行hành
多đa 年niên 枉uổng 作tác 風phong 塵trần 客khách

Ta thời niên thiếu tầm học vấn
Cũng từng xem sớ dò Kinh luận
Phân biệt danh tướng chẳng biết dừng
Vào biển đếm cát tự nhọc mình
Đáng bị Như Lai quở trách nặng
Đếm trân bảo người có ích gì?
Từ xưa ngơ ngác hành hư ngụy
Bao năm uổng làm phong trần khách

種chủng 性tính 邪tà 錯thác 知tri 解giải
不bất 達đạt 如Như 來Lai 圓viên 頓đốn 製chế
二Nhị 乘Thừa 精tinh 進tấn 勿vật 道Đạo 心tâm
外ngoại 道đạo 聰thông 明minh 無vô 智trí 慧tuệ

Chủng tính tà hiểu biết sai
Chẳng đạt Như Lai viên đốn giáo
Nhị Thừa tinh tấn thiếu Đạo tâm
Ngoại đạo thông minh không trí tuệ

亦diệc 愚ngu 癡si 亦diệc 小tiểu 駭hãi
空không 拳quyền 指chỉ 上thượng 生sinh 實thật 解giải
執chấp 指chỉ 為vi 月nguyệt 枉uổng 施thi 功công
根căn 境cảnh 法pháp 中trung 虛hư 捏niết 怪quái

Cũng ngu si cũng thơ dại
Lầm nắm tay không, sinh thật giải
Ngón tay chấp trăng thật uổng công
Sáu căn cảnh hiện hư vọng không

不bất 見kiến 一nhất 法pháp 即tức 如Như 來Lai
方phương 得đắc 名danh 為vi 觀Quán 自Tự 在Tại
了liễu 即tức 業nghiệp 障chướng 本bổn 來lai 空không
未vị 了liễu 應ưng 須tu 還hoàn 夙túc 債trái

Không thấy một pháp tức Như Lai
Nên được gọi là Quán Tự Tại
Khi hiểu nghiệp chướng vốn là không
Chưa hiểu thì nợ tất phải trả

饑cơ 逢phùng 王vương 膳thiện 不bất 能năng 餐xan
病bệnh 遇ngộ 醫y 王vương 爭tránh 得đắc 瘥sái
在tại 欲dục 行hành 禪thiền 知tri 見kiến 力lực
火hỏa 中trung 生sinh 蓮liên 終chung 不bất 壞hoại
勇Dũng 施Thí 犯phạm 重trọng 悟ngộ 無vô 生sinh
早tảo 時thời 成thành 佛Phật 於ư 今kim 在tại

Đói gặp tiệc vua nào dám ăn
Bệnh gặp y vương tránh sao lành?
Tại dục hành thiền sức tri kiến
Trong lửa sen mọc mãi chẳng hoại
Dũng Thí phạm trọng ngộ vô sinh
Đã sớm thành Phật hiện ở đây

師sư 子tử 吼hống 無vô 畏úy 說thuyết
深thâm 嗟ta 懵mộng 懂đổng 頑ngoan 皮bì 靼đát
祇kỳ 知tri 犯phạm 重trọng 障chướng 菩Bồ 提Đề
不bất 見kiến 如Như 來Lai 開khai 秘bí 訣quyết

Sư tử hống thuyết vô úy
Than ôi mọi rợ kẻ u mê
Chỉ biết phạm giới chướng Phật Đạo
Chẳng thấy Như Lai khai bí quyết

有hữu 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 淫dâm 殺sát
波Ba 離Ly 螢huỳnh 光quang 增tăng 罪tội 結kết
維Duy 摩Ma 大Đại 士Sĩ 頓đốn 除trừ 疑nghi
猶do 如như 赫hách 日nhật 銷tiêu 霜sương 雪tuyết

Có hai Bhikṣu [bíc su] phạm dâm sát
Tôn giả Cận Thủ tăng tội siết
Đại sĩ Tịnh Danh đốn trừ nghi
Ví như nắng gắt tan sương tuyết

不bất 思tư 議nghị 解giải 脫thoát 力lực
妙diệu 用dụng 恒Hằng 沙sa 也dã 無vô 極cực
四tứ 事sự 供cúng 養dường 敢cảm 辭từ 勞lao
萬vạn 兩lượng 黃hoàng 金kim 亦diệc 消tiêu 得đắc
粉phấn 骨cốt 碎toái 身thân 未vị 足túc 酬thù
一nhất 句cú 了liễu 然nhiên 超siêu 百bách 億ức

Sức giải thoát chẳng nghĩ bàn
Diệu dụng Hằng sa không cùng tận
Bốn sự cúng dường chẳng từ nan
Muôn lượng hoàng kim cũng tiêu hết
Tan xương nát thịt chưa đủ trả
Liễu đạt một câu siêu trăm ức

法Pháp 中trung 王vương 最tối 高cao 勝thắng
恒Hằng 沙sa 如Như 來Lai 同đồng 共cộng 證chứng
我ngã 今kim 解giải 此thử 如như 意ý 珠châu
信tín 受thọ 之chi 者giả 皆giai 相tương 應ứng

Pháp trung vương tối thắng cao
Hằng sa Như Lai đều cùng chứng
Tôi nay liễu giải như ý châu
Những ai tín thọ đều tương ứng

了liễu 了liễu 見kiến 無vô 一nhất 物vật
亦diệc 無vô 人nhân 亦diệc 無vô 佛Phật
大Đại 千Thiên 沙sa 界giới 海hải 中trung 漚âu
一nhất 切thiết 聖thánh 賢hiền 如như 電điện 拂phất
假giả 使sử 鐵thiết 輪luân 頂đỉnh 上thượng 旋toàn
定định 慧tuệ 圓viên 明minh 終chung 不bất 失thất

Thấy rất rõ không một vật
Cũng không người cũng không Phật
Đại Thiên sa giới như bọt biển
Hết thảy thánh hiền như điện chớp
Dẫu cho vòng sắt quay trên đầu
Định tuệ viên minh mãi chẳng mất

日nhật 可khả 冷lãnh 月nguyệt 可khả 熱nhiệt
眾chúng 魔ma 不bất 能năng 壞hoại 真chân 說thuyết
象tượng 駕giá 崢tranh 嶸vanh 慢mạn 進tiến 途đồ
誰thùy 見kiến 螳đường 螂lang 能năng 拒cự 轍triệt

Dẫu trời lạnh trăng chuyển nóng
Chúng ma chẳng thể hoại chân thuyết
Xe voi cao ngất chầm chậm tiến
Ai thấy bọ ngựa cản đường chưa?

大đại 象tượng 不bất 遊du 於ư 兔thố 徑kính
大đại 悟ngộ 不bất 拘câu 於ư 小tiểu 節tiết
莫mạc 將tương 管quản 見kiến 謗báng 蒼thương 蒼thương
未vị 了liễu 吾ngô 今kim 為vì 君quân 訣quyết

Voi lớn không đi lối thỏ con
Đại ngộ chẳng chấp việc nhỏ nhen
Chớ mang ống sáo nhìn bầu trời
Ai nay chưa hiểu ta nói rõ

證Chứng 道Đạo 歌Ca
Chứng Đạo Ca

唐Đường 沙Sa 門Môn 玄Huyền 覺Giác 撰soạn
Trước tác: Đại sư Huyền Giác (665-713)
Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 19/4/2013 ◊ Dịch nghĩa: 19/4/2013 ◊ Cập nhật: 26/4/2023

Cách đọc âm tiếng Phạn

Bhikṣu: bíc su
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam