Kinh Phật Tiếng Việt 
Ba Tạng Kinh Điển 
Tài Liệu Phật Học 
 
» Pháp Hữu Gần Xa 
[góp ý]

Link audio của các Pháp hữu gần xa đã đọc xong trọn bộ 10 quyển Kinh.

Cộng Đồng Lăng Nghiêm
Kiều Phượng
Xuân Duật