七Thất 曜Diệu 星Tinh 辰Thần 別Biệt 行Hành 法Pháp

正chánh 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

二nhị 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

三tam 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

四tứ 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

五ngũ 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

六lục 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

七thất 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

八bát 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

九cửu 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

十thập 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

十thập 一nhất 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

十thập 二nhị 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật

玄Huyền 宗Tông 皇Hoàng 帝Đế 開khai 元nguyên 初sơ對đối 東đông 兵binh 之chi 夜dạ於ư 兵binh 側trắc 離ly 宮cung 之chi 次thứ于vu 時thời 玄Huyền 宗Tông將tương 一Nhất 行Hành 和Hòa 尚Thượng 相tương 隨tùy一Nhất 行Hành 忽hốt 作tác 法pháp下hạ 諸chư 星tinh 辰thần所sở 管quản 之chi 鬼quỷ悉tất 集tập被bị 勅sắc 法pháp 所sở 錄lục 教giáo 治trị皆giai 得đắc 所sở 以dĩ 案án 問vấn

諸chư 星tinh 辰thần二nhị 十thập 八bát 宿tú 神thần具cụ 通thông 所sở 管quản 行hành 病bệnh 鬼quỷ總tổng 三tam 十thập 鬼quỷ日nhật 夜dạ 常thường 遊du 人nhân 間gian依y 於ư 衰suy 者giả即tức 得đắc 醉túy 飽bão於ư 正chánh 王vương 之chi 家gia無vô 由do 得đắc 其kỳ 飲ẩm 食thực于vu 時thời 錄lục 奏tấu 玄Huyền 宗Tông唯duy 陛bệ 下hạ一nhất 人nhân 受thọ 之chi

此thử 法pháp 後hậu 玄Huyền 宗Tông 幸hạnh 蜀thục有hữu 人nhân 於ư 高cao 力lực 士sĩ家gia 傳truyền 得đắc 本bổn至chí 今kim 天thiên 下hạ 窂lao 過quá 之chi萬vạn 金kim 不bất 傳truyền如như 得đắc 之chi 日nhật分phân 明minh 依y 法pháp 祭tế 之chi方phương 不bất 失thất 一nhất通thông 遺di 之chi 道đạo莫mạc 過quá 於ư 此thử 矣hĩ副phó 憂Ưu 婆Bà 鬼Quỷ 王Vương收thu 禁cấm 二nhị 十thập 八bát 宿tú從tùng 者giả 諸chư 行hành 病bệnh 鬼quỷ 法pháp夫phù 欲dục 知tri 人nhân 間gian 疾tật 患hoạn皆giai 由do 二nhị 十thập 八bát 宿tú管quản 行hành 病bệnh 之chi 所sở 為vi

此thử 法pháp 一nhất 一nhất通thông 於ư 神thần 通thông名danh 為vi 西tây 國quốc七thất 曜diệu 別biệt 行hành 法pháp七thất 曜diệu 即tức 管quản二nhị 十thập 八bát 宿tú二nhị 十thập 八bát 宿tú即tức 管quản 諸chư 行hành 病bệnh 鬼quỷ 王vương先tiên 須tu 記ký 得đắc 七thất 曜diệu 日nhật即tức 咒chú 願nguyện 曰viết

今kim 日nhật 是thị 密mật 日nhật 等đẳng二nhị 十thập 八bát 宿tú當đương 角giác 星tinh 等đẳng 直trực 日nhật火hỏa 急cấp 為vi 乙ất收thu 禁cấm 其kỳ 鬼quỷ皆giai 須tu 限hạn 當đương 日nhật 令linh 差sái如như 違vi 時thời 不bất 可khả即tức 以dĩ 鐵thiết 釘đinh上thượng 下hạ 釘đính 其kỳ 手thủ 足túc如như 欲dục 知tri 二nhị 十thập 八bát 宿tú 日nhật但đãn 撿kiểm 前tiền 十thập 二nhị 月nguyệt是thị 何hà 月nguyệt得đắc 脚cước 下hạ 日nhật即tức 皆giai 從tùng 十thập 五ngũ 日nhật 前tiền 後hậu依y 宿tú 次thứ 第đệ 數sổ 之chi此thử 排bài 宿tú定định 更cánh 無vô 失thất 錯thác十thập 五ngũ 前tiền 數sổ 之chi即tức 十thập 四tứ 十thập 三tam十thập 六lục 日nhật 後hậu 數sổ 之chi即tức 十thập 七thất 十thập 八bát 九cửu

其kỳ 中trung 有hữu 三tam 十thập 箇cá 鬼quỷ兩lưỡng 宿tú是thị 文văn 星tinh辰thần 星tinh即tức 二nhị 十thập 八bát 宿tú 中trung不bất 列liệt 此thử 兩lưỡng 宿tú定định 名danh 但đãn 向hướng 日nhật 排bài 之chi著trước 二nhị 十thập 八bát 宿tú即tức 是thị其kỳ 文văn 宿tú辰thần 宿tú兩lưỡng 星tinh所sở 遊du 行hành 無vô 其kỳ 定định 止chỉ所sở 以dĩ 不bất 定định 列liệt 名danh解giải 者giả 讀độc 尋tầm 自tự 會hội其kỳ 鬼quỷ 所sở 畫họa 時thời一nhất 一nhất 皆giai 須tu 如như 法pháp不bất 得đắc 見kiến 其kỳ點điểm 畫họa 裝trang 綵thải皆giai 須tu 如như 法pháp酒tửu 脯bô 紙chỉ 錢tiền一nhất 依y 向hướng 二nhị 十thập 八bát 宿tú脚cước 下hạ 次thứ 第đệ賢hiền 者giả 過quá 之chi諸chư 深thâm 祕bí 之chi萬vạn 金kim 不bất 傳truyền此thử 乃nãi 通thông 遺di 次thứ 道đạo切thiết 須tu 保bảo 重trọng藏tạng 之chi 篋khiếp 莫mạc 遣khiển 小tiểu 人nhân 得đắc 之chi天thiên 道đạo 不bất 許hứa 漏lậu 泄tiết此thử 道đạo 精tinh 驗nghiệm世thế 無vô 逾du 於ư 此thử 法pháp 也dã副phó 憂Ưu 婆Bà 鬼Quỷ 王Vương領lãnh 諸chư 鬼quỷ 眾chúng常thường 遊du 世thế 間gian造tạo 作tác 眾chúng 生sanh多đa 有hữu 疾tật 患hoạn人nhân 壽thọ 百bách 歲tuế經kinh 被bị 此thử 十thập 二nhị 人nhân 同đồng 一nhất 甲giáp若nhược 福phước 強cường 者giả 得đắc 壽thọ經kinh 終chung 滿mãn 百bách 年niên命mạng 弱nhược 者giả即tức 皆giai 被bị 此thử 摸mạc 所sở 躓chí 而nhi 死tử 之chi無vô 其kỳ 數số 限hạn 可khả 哀ai 也dã

爾nhĩ 時thời 大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương並tịnh 諸chư 星tinh 宿tú 諸chư 神thần 等đẳng我ngã 諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng令linh 知tri 善thiện 惡ác今kim 當đương 與dữ 喚hoán 鬼quỷ 王vương應ưng 是thị 其kỳ 間gian 疾tật 之chi 者giả與dữ 我ngã 姓tánh 名danh鬼quỷ 王vương 對đối 行hành 病bệnh 鬼quỷ總tổng 三tam 十thập 人nhân遊du 行hành 無vô 定định 住trụ常thường 在tại 人nhân 間gian 衢cù 路lộ凡phàm 人nhân 莫mạc 能năng並tịnh 合hợp 二nhị 十thập 八bát 宿tú之chi 所sở 收thu 管quản但đãn 記ký 得đắc 病bệnh 日nhật及cập 祭tế 病bệnh 之chi 時thời 說thuyết即tức 須tu 書thư取thủ 其kỳ 鬼quỷ 直trực 日nhật 形hình並tịnh 書thư 其kỳ 姓tánh令linh 宿tú 直trực 王vương 收thu 禁cấm其kỳ 患hoạn 人nhân 則tắc當đương 日nhật 須tu 差sái並tịnh 依y 此thử 復phục 行hành 用dụng 法pháp則tắc 無vô 不bất 差sái 者giả但đãn 是thị 病bệnh皆giai 須tu 記ký 所sở 得đắc 日nhật一nhất 依y 此thử 法pháp 禁cấm 之chi其kỳ 書thư 百bách 年niên 之chi 間gian永vĩnh 不bất 敢cảm 更cánh到đáo 門môn 戶hộ 矣hĩ

星tinh 直trực 日nhật其kỳ 鬼quỷ 名danh 黑Hắc 林Lâm 尼Ni此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh忽hốt 於ư 路lộ 側trắc 打đả 人nhân倒đảo 令linh 失thất 音âm 不bất 語ngữ當đương 畫họa 此thử 鬼quỷ 形hình書thư 其kỳ 名danh於ư 病bệnh 人nhân 家gia 中trung點điểm 燈đăng 一nhất 盞trản以dĩ 清thanh 酒tửu 一nhất 盞trản白bạch 脯bô 一nhất 疊điệp祭tế 之chi 於ư 宿tú其kỳ 患hoạn 人nhân當đương 日nhật 得đắc 語ngữ更cánh 不bất 須tu 別biệt 求cầu 神thần 祇kỳ當đương 祭tế 之chi 日nhật皆giai 言ngôn 患hoạn 人nhân 姓tánh 名danh於ư 宿tú再tái 拜bái 更cánh不bất 得đắc 著trước 別biệt 言ngôn 語ngữ其kỳ 宿tú 自tự 知tri必tất 與dữ 收thu 禁cấm 其kỳ 鬼quỷ 也dã

畢tất 星tinh 直trực 日nhật其kỳ 鬼quỷ 名danh 多Đa 知Tri 蔡Thái是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 心tâm 中trung 悶muộn 熱nhiệt如như 火hỏa 煩phiền 亂loạn轉chuyển 動động 不bất 得đắc忘vong 前tiền 失thất 後hậu是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi須tu 煎tiễn 紙chỉ 錢tiền 五ngũ 十thập 貫quán以dĩ 清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô取thủ 日nhật 午ngọ 正chánh 南nam 時thời 祭tế必tất 須tu 道đạo 患hoạn 人nhân 姓tánh 名danh須tu 七thất 遍biến 上thượng 酒tửu但đãn 拜bái 畢tất 宿tú莫mạc 別biệt 言ngôn 語ngữ其kỳ 患hoạn 人nhân 當đương 日nhật 差sái如như 忽hốt 有hữu 黃hoàng 衣y 善thiện 人nhân來lai 相tương 遇ngộ必tất 不bất 令linh 入nhập 門môn切thiết 須tu 禁cấm 止chỉ依y 前tiền 畫họa 鬼quỷ 形hình釘đính 之chi吉cát

參tham 宿tú 直trực 日nhật其kỳ 鬼quỷ 名danh 伏Phục 應Ưng 參Tham 星Tinh此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 忽hốt 惡ác 心tâm翻phiên 吐thổ 不bất 止chỉ或hoặc 寒hàn 熱nhiệt此thử 鬼quỷ 所sở 為vi 也dã以dĩ 清thanh 淨tịnh 酒tửu 白bạch 脯bô如như 法pháp 祭tế 之chi 參tham 宿tú言ngôn 病bệnh 人nhân 姓tánh 名danh但đãn 拜bái 參tham 宿tú行hành 酒tửu 九cửu 迴hồi 即tức 止chỉ書thư 其kỳ 形hình 禁cấm 之chi患hoạn 人nhân 差sái後hậu 其kỳ 鬼quỷ更cánh 不bất 敢cảm到đáo 人nhân 門môn 前tiền當đương 祭tế 此thử 宿tú後hậu 如như 有hữu 僧Tăng 尼Ni 來lai輒triếp 不bất 得đắc 喚hoán 入nhập 門môn令linh 患hoạn 人nhân二nhị 十thập 一nhất 日nhật 酒tửu 死tử切thiết 須tu 作tác 意ý禁cấm 忌kỵ 斷đoạn 之chi再tái 三tam 記ký 念niệm 在tại 心tâm 中trung莫mạc 暫tạm 遺di 忘vong 耳nhĩ

柳liễu 星tinh 直trực 日nhật其kỳ 鬼quỷ 名danh 阿A 舍Xá 國Quốc此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 忽hốt 言ngôn 忽hốt 語ngữ如như 失thất 心tâm 人nhân是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi若nhược 信tín 患hoạn 人nhân一nhất 年niên 之chi 中trung必tất 至chí 于vu 死tử其kỳ 鬼quỷ 屬thuộc 此thử 星tinh記ký 得đắc 病bệnh 日nhật當đương 以dĩ 清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô如như 法pháp 祭tế 柳liễu 星tinh當đương 日nhật 有hữu 應ưng當đương 祭tế 之chi 時thời不bất 得đắc 見kiến 妻thê 子tử 面diện隔cách 祭tế 一nhất 日nhật即tức 得đắc 相tương 見kiến其kỳ 鬼quỷ 永vĩnh 生sanh不bất 敢cảm 到đáo 門môn 前tiền令linh 患hoạn 人nhân 延diên 福phước益ích 壽thọ 百bách 歲tuế中trung 夭yểu一nhất 生sanh 永vĩnh 無vô 災tai 疫dịch

星tinh 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 萬Vạn 松Tùng 石Thạch此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 行hành 不bất 得đắc或hoặc 寒hàn 熱nhiệt 不bất 定định是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi屬thuộc 此thử 星tinh 宿tú以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 貫quán 清thanh 酒tửu祭tế 日nhật 行hành 酒tửu滿mãn 七thất 遍biến 止chỉ不bất 得đắc 令linh 白bạch 衣y 人nhân 來lai縱túng 來lai不bất 須tu 遣khiển 坐tọa亦diệc 不bất 得đắc 令linh 此thử 人nhân知tri 祭tế 法pháp所sở 來lai 者giả鬼quỷ 替thế 患hoạn 人nhân代đại 命mạng 之chi 人nhân 也dã切thiết 須tu 知tri 之chi

張trương 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 雲Vân 公Công 其Kỳ此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh常thường 愛ái 與dữ 人nhân家gia 小tiểu 男nam 女nữ作tác 患hoạn令linh 人nhân 或hoặc 寒hàn或hoặc 熱nhiệt或hoặc 水thủy 痢lỵ 不bất 止chỉ 者giả此thử 鬼quỷ 所sở 為vi所sở 病bệnh 日nhật以dĩ 紙chỉ 錢tiền 四tứ 十thập 貫quán清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô午ngọ 時thời 設thiết 祭tế宅trạch 內nội 點điểm 燈đăng 一nhất 盞trản

咒chú 曰viết

小tiểu 男nam 女nữ 姓tánh 名danh但đãn 道đạo 之chi 當đương 日nhật 差sái如như 大đại 人nhân 此thử 日nhật 得đắc 病bệnh 者giả不bất 要yếu 祭tế三tam 日nhật 自tự 差sái 也dã

翼dực 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 行Hành 音Âm 風Phong此thử 日nhật是thị 鬼quỷ 行hành 病bệnh常thường 愛ái 入nhập 人nhân 家gia 與dữ 小tiểu 男nam 女nữ 作tác 患hoạn令linh 忽hốt 食thực 上thượng 倒đảo 失thất 音âm 不bất 語ngữ是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi當đương 以dĩ 清thanh 酒tửu白bạch 脯bô 祭tế 之chi患hoạn 人nhân 當đương 日nhật 差sái如như 不bất 祭tế 典điển不bất 得đắc 此thử 鬼quỷ 名danh所sở 患hoạn 者giả三tam 日nhật 內nội 必tất 死tử如như 知tri 解giải 此thử 祭tế 法pháp喚hoán 其kỳ 鬼quỷ 名danh令linh 此thử 宿tú 神thần收thu 禁cấm 其kỳ 鬼quỷ患hoạn 男nam 女nữ當đương 日nhật 差sái如như 大đại 人nhân此thử 日nhật 遇ngộ 病bệnh必tất 不bất 畏úy不bất 畏úy 不bất 用dụng 求cầu 祭tế 法pháp

宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 當Đương 日Nhật 流Lưu此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh忽hốt 令linh 人nhân 乾can 漚âu 吐thổ 心tâm腸tràng 痛thống 不bất 止chỉ是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi屬thuộc 此thử 宿tú當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền 七thất 貫quán清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô日nhật 午ngọ 時thời 祭tế行hành 酒tửu 七thất 遍biến 止chỉ書thư 其kỳ 鬼quỷ 形hình收thu 禁cấm 之chi當đương 祭tế 之chi 日nhật如như 忽hốt 有hữu 一nhất 女nữ 子tử 來lai不bất 須tu 喚hoán 入nhập如như 不bất 祭tế 此thử 宿tú 者giả七thất 日nhật 必tất 死tử如như 依y 此thử 法pháp 祭tế 之chi壽thọ 命mạng 至chí 於ư 百bách 歲tuế必tất 須tu 深thâm 信tín 之chi

箕ki 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 阿A 之Chi 婆Bà此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh喚hoán 所sở 人nhân 家gia 小tiểu 男nam 女nữ忽hốt 患hoạn 熱nhiệt 達đạt夜dạ 啼đề 哭khốc 不bất 止chỉ久cửu 若nhược 不bất 知tri此thử 鬼quỷ 求cầu 祭tế 之chi所sở 患hoạn 男nam 女nữ二nhị 七thất 日nhật 必tất 死tử當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 貫quán取thủ 申thân 時thời於ư 家gia 中trung當đương 房phòng 內nội點điểm 燈đăng 兩lưỡng 盞trản以dĩ 清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi箕ki 宿tú其kỳ 男nam 女nữ當đương 日nhật 便tiện 差sái如như 大đại 人nhân此thử 日nhật 遇ngộ 病bệnh三tam 日nhật 內nội 自tự 差sái

女nữ 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 憂Ưu 夜Dạ 多Đa此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 出xuất 於ư 路lộ 上thượng 走tẩu獨độc 言ngôn 獨độc 語ngữ不bất 識thức 好hảo 惡ác是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi患hoạn 人nhân 一nhất 年niên 內nội 必tất 死tử屬thuộc 女nữ 宿tú當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền二nhị 百bách 一nhất 十thập 貫quán清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi云vân 清thanh 女nữ 宿tú與dữ 收thu 禁cấm 之chi 紇hột患hoạn 人nhân 當đương 日nhật 差sái祭tế 日nhật忽hốt 有hữu 祭tế 人nhân 來lai切thiết 不bất 得đắc 屬thuộc 入nhập如như 不bất 覺giác 來lai其kỳ 法pháp 雖tuy 祭tế了liễu 終chung 無vô 功công忌kỵ 之chi 吉cát

斗đẩu 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 多Đa 居Cư 耶Da此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh忽hốt 令linh 人nhân 脚cước 手thủ不bất 遍biến 行hành 季quý 不bất 得đắc皆giai 是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi如như 不bất 知tri 有hữu 法pháp向hướng 後hậu 三tam 年niên 已dĩ 來lai自tự 差sái當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền三tam 百bách 貫quán 文văn好hảo 酒tửu 白bạch 脯bô取thủ 辰thần 時thời於ư 宅trạch 中trung病bệnh 人nhân 房phòng 中trung點điểm 燈đăng 七thất 盞trản上thượng 酒tửu 七thất 遍biến即tức 止chỉ還hoàn 言ngôn 患hoạn 人nhân 姓tánh 名danh拜bái 七thất 拜bái患hoạn 人nhân 一nhất 七thất 日nhật 內nội行hành 動động當đương 日nhật 忽hốt 有hữu僧Tăng 尼Ni 到đáo 門môn苦khổ 酒tửu 諮tư 屈khuất 入nhập必tất 有hữu 逗đậu

嘴chủy 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 常Thường 無Vô 極Cực此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 家gia 中trung 無vô 事sự夫phu 妻thê 緣duyên 小tiểu 小tiểu 之chi 事sự相tương 行hành 行hành 破phá 家gia具cụ 是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi當đương 與dữ 紙chỉ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán酒tửu 脯bô 祭tế 之chi但đãn 拜bái 上thượng 酒tửu十thập 三tam 遍biến 止chỉ不bất 遇ngộ 此thử 祭tế 法pháp其kỳ 宿tú 之chi 家gia必tất 有hữu 一nhất 人nhân於ư 宅trạch 內nội自tự 住trụ 而nhi 死tử其kỳ 祭tế 日nhật忽hốt 有hữu 一nhất 女nữ 人nhân 來lai不bất 得đắc 令linh 入nhập 門môn如như 是thị 親thân 眷quyến亦diệc 不bất 得đắc 入nhập 忌kỵ 之chi

角giác 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 夜Dạ 居Cư 山Sơn此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 忽hốt 患hoạn 寒hàn 不bất 止chỉ喫khiết 食thực 不bất 得đắc是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi屬thuộc 角giác 宿tú 所sở 管quản當đương 以dĩ 清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô取thủ 病bệnh 人nhân 患hoạn 日nhật與dữ 紙chỉ 錢tiền七thất 貫quán 祭tế 之chi取thủ 正chánh 午ngọ 時thời其kỳ 病bệnh 人nhân當đương 日nhật 差sái祭tế 星tinh 之chi 日nhật忽hốt 有hữu 黃hoàng 衣y 人nhân 來lai當đương 須tu 苦khổ 諮tư 屈khuất 入nhập必tất 與dữ 患hoạn 人nhân 相tương 宜nghi良lương 吉cát 也dã

井tỉnh 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 聞Văn 度Độ 直Trực此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 忽hốt 倒đảo 地địa置trí 死tử 卻khước 活hoạt即tức 是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi如như 不bất 遇ngộ 此thử 法pháp病bệnh 人nhân 七thất 日nhật 內nội須tu 死tử記ký 得đắc 病bệnh 日nhật當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán煎tiễn 好hảo 荼đồ 祭tế 之chi唯duy 拜bái 此thử 宿tú 七thất 拜bái更cánh 不bất 得đắc 別biệt 言ngôn 語ngữ當đương 祭tế 之chi 時thời忽hốt 有hữu 一nhất 女nữ 人nhân來lai 人nhân 宅trạch輒triếp 不bất 得đắc 屈khuất 入nhập如như 小tiểu 男nam 子tử 來lai酒tửu 苦khổ 清thanh 入nhập 坐tọa煎tiễn 好hảo 荼đồ 設thiết 之chi必tất 須tu 遣khiển 喫khiết 一nhất 口khẩu即tức 病bệnh 人nhân 亦diệc 差sái分phân 明minh 記ký 之chi

鬼quỷ 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 安An 小Tiểu 啼Đề此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 夢mộng 中trung作tác 一nhất 女nữ 子tử迫bách 人nhân 精tinh 神thần 間gian 頻tần 見kiến是thị 此thử 鬼quỷ 本bổn 身thân 多đa 時thời不bất 覺giác 是thị 此thử 鬼quỷ 日nhật 滋tư成thành 傳truyền 屍thi 之chi 病bệnh染nhiễm 污ô 渾hồn 合hợp直trực 取thủ 盡tận 一nhất 家gia 人nhân逸dật 相tương 分phân 付phó三tam 年niên 之chi 內nội病bệnh 即tức 死tử切thiết 須tu 以dĩ 此thử 法pháp 祭tế 之chi及cập 記ký 夢mộng 時thời是thị 鬼quỷ 宿tú當đương 以dĩ 佛Phật 香hương 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 貫quán煎tiễn 好hảo 荼đồ 祭tế 之chi其kỳ 鬼quỷ 更cánh 不bất敢cảm 來lai 相tương 惱não皆giai 須tu 釘đính 之chi上thượng 下hạ 永vĩnh 驗nghiệm

宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 難Nan 此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh忽hốt 令linh 人nhân朝triêu 寒hàn 暮mộ 熱nhiệt皆giai 是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi屬thuộc 宿tú當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán好hảo 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi須tu 脯bô 各các 二nhị 行hành 酒tửu 九cửu 遍biến須tu 至chí 心tâm 拜bái 宿tú不bất 得đắc 更cánh 別biệt 言ngôn 語ngữ當đương 祭tế 日nhật忽hốt 有hữu 小tiểu 童đồng 兒nhi年niên 十thập 歲tuế 已dĩ來lai 到đáo 門môn 前tiền不bất 得đắc 令linh 入nhập切thiết 須tu 禁cấm 之chi第đệ 一nhất 須tu 記ký預dự 防phòng 備bị 之chi吉cát

房phòng 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 百Bách 歲Tuế 公Công此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 止chỉ 行hành 之chi 次thứ如như 背bối 後hậu有hữu 人nhân 相tương 隨tùy毛mao 髮phát 豎thụ 寒hàn是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi不bất 知tri 有hữu 此thử 祭tế 法pháp不bất 出xuất 一nhất 年niên 內nội便tiện 身thân 失thất精tinh 魂hồn 之chi 疾tật直trực 至chí 狂cuồng 死tử 路lộ 間gian當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền二nhị 百bách 貫quán好hảo 酒tửu 脯bô 祭tế 之chi取thủ 申thân 時thời 點điểm 燈đăng以dĩ 酒tửu 五ngũ 盞trản便tiện 但đãn 不bất 得đắc 別biệt 言ngôn 語ngữ當đương 祭tế 之chi 日nhật忽hốt 有hữu 獨độc 入nhập 宅trạch其kỳ 病bệnh 人nhân 更cánh 差sái百bách 歲tuế 不bất 死tử

心tâm 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 常Thường 夜Dạ 建Kiến此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 忽hốt 或hoặc 寒hàn 或hoặc 熱nhiệt一nhất 日nhật 惡ác 一nhất 日nhật 心tâm 𩒐不bất 下hạ 飯phạn 食thực是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 二nhị 十thập 貫quán清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi其kỳ 病bệnh 當đương 日nhật 即tức 差sái的đích 加gia 壽thọ 命mạng如như 不bất 遇ngộ 此thử 法pháp三tam 年niên 內nội 必tất 死tử於ư 他tha 鄉hương

尾vĩ 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 百Bách 黑Hắc 山Sơn此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 陰ấm 腫thũng男nam 女nữ 悉tất 身thân動động 轉chuyển 不bất 得đắc是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi屬thuộc 尾vĩ 宿tú 量lượng當đương 以dĩ 黃hoàng 紙chỉ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán好hảo 酒tửu 脯bô 祭tế 之chi其kỳ 患hoạn 人nhân當đương 日nhật 差sái更cánh 不bất 得đắc別biệt 求cầu 神thần 鬼quỷ酒tửu 三tam 盞trản 上thượng 九cửu 遍biến 止chỉ祭tế 之chi 日nhật忽hốt 遇ngộ 有hữu 老lão 翁ông來lai 到đáo 門môn 前tiền必tất 須tu 苦khổ 請thỉnh 入nhập 宅trạch與dữ 恭cung 禮lễ 設thiết 之chi勿vật 輕khinh

斗đẩu 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 木Mộc 林Lâm 音Âm此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 夜dạ 間gian不bất 敢cảm 獨độc 行hành行hành 便tiện 步bộ 步bộ 似tự 走tẩu制chế 之chi 不bất 得đắc如như 不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp不bất 經kinh 一nhất 年niên或hoặc 百bách 日nhật 內nội 須tu 卒thốt當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 貫quán好hảo 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi患hoạn 人nhân 當đương 日nhật 差sái祭tế 後hậu 當đương 夜dạ獨độc 行hành 無vô 畏úy永vĩnh 不bất 憂ưu 懼cụ祭tế 日nhật不bất 欲dục 女nữ 子tử 來lai禁cấm 之chi不bất 可khả 輕khinh 易dị必tất 須tu 留lưu 之chi

亢kháng 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 園Viên 叉Xoa 鷄Kê此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 開khai 眼nhãn 不bất 得đắc惡ác 心tâm 寒hàn 熱nhiệt起khởi 止chỉ 不bất 得đắc是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi其kỳ 鬼quỷ 屬thuộc 亢kháng 宿tú當đương 以dĩ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán取thủ 日nhật 午ngọ 時thời以dĩ 好hảo 清thanh 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi如như 不bất 遇ngộ 此thử 法pháp則tắc 病bệnh 人nhân至chí 四tứ 十thập 九cửu 日nhật 令linh 死tử所sở 祭tế 不bất 得đắc令linh 有hữu 外ngoại 人nhân及cập 小tiểu 童đồng 兒nhi來lai 入nhập 宅trạch切thiết 須tu 忌kỵ 之chi親thân 故cố 一nhất 切thiết 不bất 得đắc令linh 入nhập 宅trạch 切thiết 忌kỵ

危nguy 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 丘Khâu 行Hành 先Tiên此thử 日nhật是thị 此thử 鬼quỷ 行hành 病bệnh令linh 人nhân 失thất 卻khước 精tinh 神thần恰kháp 似tự 癡si 人nhân一nhất 年niên 之chi 內nội不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp 禁cấm 令lệnh患hoạn 人nhân 必tất 至chí 於ư 死tử其kỳ 鬼quỷ 屬thuộc 危nguy 宿tú當đương 以dĩ 黃hoàng 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 二nhị 十thập 貫quán好hảo 酒tửu 脯bô 祭tế 之chi當đương 日nhật 精tinh 神thần 平bình 復phục其kỳ 鬼quỷ永vĩnh 不bất 敢cảm 到đáo 門môn皆giai 須tu 釘đính 之chi 身thân 上thượng 下hạ

室thất 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 言Ngôn 破Phá 愛Ái令linh 人nhân 患hoạn 水thủy 痢lỵ 不bất 止chỉ如như 不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp便tiện 成thành 惡ác 痢lỵ必tất 至chí 於ư 死tử當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 貫quán好hảo 酒tửu 白bạch 脯bô祭tế 之chi其kỳ 患hoạn 人nhân 當đương 日nhật 差sái其kỳ 祭tế 日nhật忽hốt 有hữu 等đẳng 獨độc 鬼quỷ入nhập 宅trạch 者giả不bất 得đắc 損tổn 之chi但đãn 作tác 方phương 便tiện 放phóng 出xuất不bất 須tu 令linh 入nhập即tức 得đắc 忌kỵ 之chi

壁bích 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 波Ba 由Do 田Điền令linh 人nhân 於ư 廁trắc 上thượng 倒đảo便tiện 語ngữ 不bất 得đắc當đương 以dĩ 紙chỉ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán好hảo 酒tửu 白bạch 脯bô如như 法pháp 祭tế 之chi須tu 書thư 此thử 鬼quỷ 形hình 類loại即tức 不bất 死tử一nhất 七thất 日nhật 內nội漸tiệm 漸tiệm 差sái更cánh 加gia 年niên 壽thọ延diên 一nhất 百bách 歲tuế切thiết 須tu 敬kính 之chi

婁lâu 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 令Linh 尼Ni 居Cư令linh 人nhân 兩lưỡng 脚cước應ưng 骨cốt 髓tủy 痛thống坐tọa 臥ngọa 不bất 得đắc此thử 鬼quỷ 所sở 為vi如như 不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp其kỳ 脚cước 便tiện 失thất以dĩ 五ngũ 色sắc 紙chỉ 錢tiền二nhị 百bách 貫quán好hảo 酒tửu 白bạch 脯bô如như 法pháp 祭tế 之chi患hoạn 人nhân 一nhất 七thất 日nhật 內nội 差sái行hành 季quý 便tiện 得đắc祭tế 日nhật 輒triếp 不bất 得đắc令linh 僧Tăng 尼Ni 入nhập 宅trạch切thiết 須tu 禁cấm 之chi祭tế 了liễu 隔cách 日nhật 即tức 得đắc

宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 洪Hồng 宅Trạch 置Trí令linh 人nhân 小tiểu 便tiện 不bất 出xuất陰âm 陽dương 疼đông 痛thống行hành 動động 不bất 得đắc三tam 日nhật 內nội不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp令linh 必tất 至chí 於ư 危nguy以dĩ 黃hoàng 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 二nhị 十thập 貫quán好hảo 酒tửu 脯bô於ư 未vị 時thời 祭tế 之chi過quá 三tam 日nhật 不bất 差sái女nữ 至chí 于vu 死tử其kỳ 鬼quỷ 一nhất 日nhật遊du 四tứ 天thiên 下hạ得đắc 遍biến 覺giác即tức 火hỏa 急cấp 祭tế 之chi令linh 收thu 禁cấm必tất 當đương 差sái

男nam 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 獨Độc 指Chỉ 樓Lâu令linh 人nhân 大đại 小tiểu 便tiện 不bất 通thông或hoặc 寒hàn 或hoặc 熱nhiệt轉chuyển 動động 不bất 得đắc如như 不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp三tam 日nhật 九cửu 日nhật 內nội必tất 至chí 於ư 死tử以dĩ 紙chỉ 錢tiền四tứ 十thập 九cửu 貫quán好hảo 酒tửu 脯bô 祭tế 之chi當đương 日nhật 平bình 復phục 如như 故cố三tam 日nhật 始thỉ 祭tế患hoạn 人nhân 即tức 難nan 濟tế

虛hư 宿tú 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 常Thường 夜Dạ 令linh 人nhân 通thông 體thể 疼đông 痛thống轉chuyển 動động 不bất 得đắc是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi別biệt 喚hoán 師sư 人nhân其kỳ 三tam 日nhật 內nội 自tự 差sái以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 十thập 四tứ 貫quán酒tửu 脯bô如như 法pháp 祭tế 之chi當đương 時thời 平bình 復phục 如như 故cố 耳nhĩ

辰thần 星tinh 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 百Bách 破Phá令linh 人nhân 或hoặc 寒hàn 或hoặc 熱nhiệt 不bất 止chỉ心tâm 頭đầu 冷lãnh一nhất 向hướng 叫khiếu 喚hoán哭khốc 聲thanh 不bất 絕tuyệt如như 不bất 遇ngộ 祭tế 法pháp五ngũ 日nhật 內nội 必tất 死tử以dĩ 紙chỉ 錢tiền一nhất 百bách 二nhị 十thập貫quán 酒tửu 脯bô 祭tế 之chi如như 前tiền 法pháp如như 至chí 一nhất 七thất 日nhật 祭tế即tức 不bất 得đắc 其kỳ 功công當đương 須tu 死tử不bất 可khả 救cứu 也dã

文văn 星tinh 直trực 日nhật鬼quỷ 名danh 形Hình 奉Phụng 叉Xoa令linh 人nhân 後hậu 分phần 疼đông 痛thống如như 被bị 箭tiễn 射xạ不bất 可khả 忍nhẫn 之chi起khởi 坐tọa 不bất 得đắc是thị 此thử 鬼quỷ 所sở 為vi纔tài 覺giác 即tức 酒tửu 火hỏa 急cấp以dĩ 酒tửu 脯bô如như 法pháp 祭tế 之chi當đương 日nhật 便tiện 差sái如như 三tam 日nhật 外ngoại 如như 祭tế其kỳ 病bệnh 已dĩ 入nhập四tứ 支chi 難nan 療liệu 也dã

勅sắc 諸chư 星tinh 宿tú 鬼quỷ 神thần 等đẳng無vô 事sự莫mạc 行hành 於ư 人nhân 間gian如như 違vi 者giả當đương 須tu 以dĩ 法pháp 祭tế 之chi急cấp 急cấp 如như 律luật 令lệnh祭tế 星tinh 宿tú 之chi 法pháp令linh 用dụng 脯bô 紙chỉ 錢tiền 等đẳng一nhất 一nhất 皆giai 依y 前tiền 法pháp用dụng 不bất 得đắc 欠khiếm 小tiểu如như 患hoạn 人nhân 來lai 差sái但đãn 稱xưng 病bệnh 人nhân 姓tánh 名danh並tịnh 得đắc 病bệnh 之chi 日nhật 及cập 時thời更cánh 莫mạc 道đạo 願nguyện 家gia 口khẩu平bình 安an 之chi 語ngữ唯duy 知tri 志chí 拜bái星tinh 宿tú 之chi 形hình須tu 道đạo 患hoạn 人nhân 姓tánh 名danh竝tịnh 須tu 一nhất 一nhất書thư 取thủ 前tiền 諸chư 行hành 病bệnh 鬼quỷ 形hình 貌mạo教giáo 人nhân 眼nhãn 見kiến 諸chư 鬼quỷ 形hình於ư 鬼quỷ 形hình 上thượng 下hạ 釘đính 手thủ明minh 日nhật 收thu 禁cấm 之chi患hoạn 人nhân 當đương 日nhật 差sái 訖ngật與dữ 出xuất 卻khước 其kỳ 釘đinh鬼quỷ 既ký 得đắc 放phóng更cánh 不bất 敢cảm到đáo 於ư 門môn 焉yên每mỗi 行hành 病bệnh 之chi 次thứ曾tằng 被bị 病bệnh 人nhân 知tri 此thử於ư 被bị 禁cấm 釘đinh 之chi 家gia每mỗi 相tương 去khứ五ngũ 百bách 步bộ 之chi 外ngoại走tẩu 過quá竝tịnh 不bất 敢cảm 正chánh 眼nhãn望vọng 此thử 宿tú 家gia 門môn

當đương 咒chú 願nguyện 之chi 時thời一nhất 一nhất 皆giai 須tu必tất 分phân 明minh 道đạo云vân 諸chư 星tinh 宿tú竝tịnh 患hoạn 人nhân 某mỗ 乙ất望vọng 與dữ 收thu 禁cấm 之chi 勿vật令linh 病bệnh 不bất 可khả其kỳ 患hoạn 人nhân及cập 平bình 常thường 人nhân竝tịnh 不bất 得đắc 於ư星tinh 宿tú 露lộ 臥ngọa忽hốt 遇ngộ 此thử 病bệnh不bất 知tri 之chi 者giả狂cuồng 死tử 矣hĩ慎thận 慎thận 慎thận

七Thất 曜Diệu 星Tinh 辰Thần 別Biệt 行Hành 法Pháp

唐Đường 一Nhất 行Hành 撰Soạn
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 7/3/2018 ◊ Cập nhật: 7/3/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam