金Kim 剛Cang 峯Phong 樓Lâu 閣Các 一Nhất 切Thiết 瑜Du 伽Già 瑜Du 祇Kỳ 經Kinh 卷quyển 下hạ

金Kim 剛Cang 吉Cát 祥Tường 大Đại 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 九cửu

爾nhĩ 時thời 金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa復phục 於ư 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 前tiền說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 眼nhãn大đại 金kim 剛cang 吉cát 祥tường一nhất 切thiết 佛Phật 母mẫu 心tâm出xuất 生sanh 一nhất 切thiết 法pháp成thành 就tựu 一nhất 切thiết 明minh能năng 滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện能năng 除trừ 一nhất 切thiết 不bất 祥tường能năng 生sanh 一nhất 切thiết 福phước能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 罪tội能năng 令linh 一nhất 切thiết 有hữu 情tình見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ能năng 解giải 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn速tốc 成thành 諸chư 部bộ 頂đảnh 輪luân最tối 勝thắng 無vô 比tỉ奇kỳ 特đặc 難nan 勝thắng超siêu 過quá 十Thập 地Địa攝nhiếp 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật菩Bồ 薩Tát 金kim 剛cang諸chư 大đại 天thiên 王vương能năng 成thành 辦biện 一nhất 切thiết難nan 解giải 之chi 事sự速tốc 疾tật 無vô 過quá五ngũ 部bộ 深thâm 密mật皆giai 悉tất 能năng 成thành一nhất 時thời 齊tề 證chứng

時thời 金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa對đối 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 前tiền忽hốt 然nhiên 現hiện 作tác一nhất 切thiết 佛Phật 母mẫu 身thân住trụ 大đại 白bạch 蓮liên身thân 作tác 白bạch 月nguyệt 暉huy兩lưỡng 目mục 微vi 笑tiếu二nhị 羽vũ 住trụ 臍tề如như 入nhập 奢xa 摩ma 他tha從tùng 一nhất 切thiết 支chi 分phần出xuất 生sanh 十thập 儗nghĩ 誐nga 沙sa 俱câu 胝chi 佛Phật一nhất 一nhất 佛Phật 皆giai 作tác 禮lễ敬kính 本bổn 所sở 出xuất 生sanh於ư 剎sát 那na 間gian一nhất 時thời 化hóa 作tác一Nhất 字Tự 頂Đảnh 輪Luân 王Vương執chấp 輪luân 印ấn頂đảnh 放phóng 光quang 明minh 傲ngạo 目mục 視thị現hiện 大đại 神thần 通thông還hoàn 來lai 禮lễ 敬kính本bổn 所sở 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 佛Phật 母mẫu 真chân 言ngôn

我ngã 所sở 說thuyết 一nhất 切thiết 頂đảnh 輪luân 真chân 言ngôn唯duy 願nguyện 尊tôn 者giả與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh作tác 大đại 成thành 就tựu我ngã 今kim 唯duy 願nguyện 尊tôn 者giả作tác 大đại 吉cát 祥tường令linh 其kỳ 成thành 就tựu

爾nhĩ 時thời 本bổn 所sở 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 佛Phật 母mẫu金kim 剛cang 吉cát 祥tường顧cố 視thị 一nhất 切thiết 方phương 所sở說thuyết 根căn 本bổn 明minh 王vương 曰viết

na mo bha ga va to ṣṇī ṣa oṃ ru ru sphu ru jvā la ti ṣṭa si ddha lo ca ne sa rvā rtha sā dha ni ye svā hā

曩nẵng謨mô婆bà誐nga嚩phạ底để瑟sắt 抳nê沙sa唵án嚕rô嚕rô娑sa 跛bả嚕rô入nhập 嚩phạ攞la底để瑟sắt 吒tra悉tất馱đà路lộ左tả抳nê薩tát嚩phạ囉ra 他tha娑sa馱đà𩕳nễ曳duệ娑sa 嚩phạ訶ha

爾nhĩ 時thời 佛Phật 母mẫu告cáo 諸chư 如Như 來Lai 言ngôn

若nhược 有hữu 金kim 剛cang 生sanh金kim 剛cang 子tử 等đẳng常thường 持trì 此thử 明minh 者giả身thân 如như 金kim 剛cang 山sơn如như 金kim 剛cang 杵xử如như 金kim 剛cang 頂đảnh 峯phong如như 金kim 剛cang 界giới 如Như 來Lai如như 彼bỉ 薩tát 埵đóa 金kim 剛cang如như 彼bỉ 蓮liên 華hoa 手thủ如như 彼bỉ 虛hư 空không 寶bảo如như 彼bỉ 毘Tỳ 首Thủ 羯Yết 磨Ma如như 彼bỉ 四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật十thập 六lục 大đại 菩Bồ 薩Tát四tứ 攝nhiếp 八bát 大đại 供cúng 養dường如như 一nhất 切thiết 佛Phật 心tâm如như 一nhất 切thiết 佛Phật 化hóa 身thân如như 百bách 千thiên 俱câu 胝chi不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết佛Phật 設thiết 利lợi 羅la如như 佛Phật 真chân 身thân如như 佛Phật 舉cử 念niệm所sở 作tác 事sự 業nghiệp皆giai 同đồng 一nhất 切thiết 如Như 來Lai

所sở 出xuất 言ngôn便tiện 成thành 真chân 言ngôn舉cử 動động 支chi 節tiết成thành 大đại 印ấn 契khế目mục 所sở 視thị 處xứ便tiện 成thành 大đại 金kim 剛cang 界giới身thân 所sở 觸xúc 處xứ便tiện 成thành 大đại 印ấn

若nhược 常thường 持trì 者giả當đương 得đắc 如như 是thị金kim 剛cang 之chi 相tướng若nhược 欲dục 為vi 大đại 阿a 闍xà 梨lê教giáo 授thọ 密mật 法pháp 印ấn 等đẳng當đương 須tu 先tiên 誦tụng 此thử 明minh一nhất 千thiên 遍biến一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ一nhất 切thiết 有hữu 情tình 見kiến 者giả如như 父phụ 母mẫu 想tưởng福phước 如như 輪Luân 王Vương七thất 寶bảo 具cụ 足túc壽thọ 命mạng 長trường 久cửu千thiên 萬vạn 俱câu 胝chi

若nhược 常thường 持trì 此thử 明minh金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa又hựu 諸chư 菩Bồ 薩Tát常thường 隨tùy 衛vệ 護hộ得đắc 大đại 神thần 通thông所sở 作tác 事sự 業nghiệp皆giai 悉tất 成thành 辦biện急cấp 難nạn 之chi 中trung如như 日nhật 昇thăng 空không一nhất 切thiết 宿túc 業nghiệp重trọng 障chướng 七thất 曜diệu二nhị 十thập 八bát 宿tú不bất 能năng 破phá 壞hoại得đắc 大đại 安an 樂lạc若nhược 持trì 百bách 萬vạn 遍biến得đắc 大đại 涅Niết 槃Bàn 處xứ

我ngã 今kim 更cánh 說thuyết觀quán 行hành 密mật 印ấn漫mạn 拏noa 羅la 法pháp當đương 觀quán 自tự 身thân如như 我ngã 形hình 相tướng住trụ 大đại 白bạch 蓮liên漸tiệm 漸tiệm 舒thư 展triển遍biến 大đại 空không 界giới或hoặc 結kết 根căn 本bổn 印ấn加gia 持trì 自tự 身thân住trụ 法Pháp 界Giới 定định速tốc 當đương 獲hoạch 得đắc一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí

其kỳ 印ấn 相tướng二nhị 手thủ 虛hư 心tâm 合hợp 掌chưởng二nhị 頭đầu 指chỉ 屈khuất附phụ 二nhị 中trung 指chỉ 上thượng 節tiết如như 眼nhãn 笑tiếu 形hình二nhị 空không各các 捻nẫm 忍nhẫn 願nguyện 中trung 節tiết 文văn亦diệc 如như 眼nhãn 笑tiếu 形hình二nhị 小tiểu 指chỉ 復phục 微vi 開khai亦diệc 如như 眼nhãn 笑tiếu 形hình是thị 名danh 根căn 本bổn 大đại 印ấn

若nhược 以dĩ 印ấn 拭thức 目mục 及cập 眉mi兼kiêm 竪thụ 拭thức 眉mi 間gian想tưởng 成thành 五ngũ 眼nhãn又hựu 以dĩ 印ấn 兼kiêm 誦tụng 明minh右hữu 旋toàn 拭thức 面diện 三tam 遍biến一nhất 切thiết 見kiến 者giả皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương各các 以dĩ 金kim 剛cang 輪luân置trí 於ư 本bổn 所sở 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 佛Phật 母mẫu 足túc 下hạ各các 成thành 二nhị 輪luân一nhất 承thừa 其kỳ 足túc一nhất 覆phú 頂đảnh 上thượng

時thời 一nhất 切thiết 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương皆giai 悉tất 供cúng 養dường圍vi 遶nhiễu 誦tụng 妙diệu 伽già 陀đà一nhất 百bách 八bát 名danh大đại 金kim 剛cang 吉cát 祥tường 無vô 上thượng 勝thắng

讚tán 曰viết

va jra sa tva ma hā sa tva va jra rā ja ma hā rā ja va jra sū kṣma ma hā sū kṣma va jra ya nna ma hā ya nna va jrāṃ ku śa ma hāṃ ku śa va jra ci tta ma hā ci tta va jra a kṣo bhe na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra薩tát怛đát 嚩phạ摩ma訶ha薩tát怛đát 嚩phạ嚩phạ日nhật 囉ra囉ra惹nhạ摩ma訶ha囉ra惹nhạ嚩phạ日nhật 囉ra素tố乞khất 叉xoa 麼ma摩ma訶ha素tố乞khất 叉xoa 麼ma嚩phạ日nhật 囉ra野dã曩nẵng摩ma訶ha野dã曩nẵng嚩phạ日nhật 朗lãng句cú捨xả摩ma訶ha俱câu捨xả嚩phạ日nhật 囉ra止chỉ多đa摩ma訶ha止chỉ多đa嚩phạ日nhật 囉ra惡ác乞khất 芻sô毘tỳ 野dã娜na謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra sa mbha va na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra三tam婆bà嚩phạ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra śva ra na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra濕thấp 嚩phạ囉ra南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra dhā tve na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra馱đà怛đát 鑁măm南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

sa tva va jri na mo stu te

薩tát怛đát 嚩phạ嚩phạ日nhật 里lý南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

sa tve va jrī na mo stu te

薩tát怛đát 吠phệ嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

ra tna va jri na mo stu te

囉ra怛đát 曩nẵng嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

ra tna va jrī na mo stu te

囉ra怛đát 寧ninh嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

dha rma va jri na mo stu te

達đạt摩ma嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

dha rdmi va jrī na mo stu te

達đạt弭nhị嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

ka rma va jri na mo stu te

羯yết磨ma嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

ka rdmi va jrī na mo stu te

羯yết弭nhị嚩phạ日nhật 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra sa tva na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra薩tát怛đát 嚩phạ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri sa tvi na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị薩tát怛đát 吠phệ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

嚩phạ 日nhật 哩rị囉ra 𡁠 南nam 謨mô 窣tốt 覩đổ 帝đế

va jra rā ja na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra囉ra惹nhạ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra rā ga na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra囉ra誐nga南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ra ge na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị囉ra儗nghĩ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra sā dhu na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra娑sa度độ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri sā dhiḥ na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị娑sa池trì南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ra tna na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra囉ra怛đát 那na南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ra tna na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị囉ra怛đát 寧ninh南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra te ja na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra帝đế惹nhạ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri te je na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị帝đế唧tức南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ke tu na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra計kế都đô南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ke te na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị計kế帝đế南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra hā sa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra賀hạ娑sa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri hā sa na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị賀hạ細tế南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra dha rma na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra達đạt摩ma南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri dha rdmi na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị達đạt弭nhị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra tī kṣṇa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra底để乞khất 史sử 拏noa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ti ṣṇī na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra底để乞khất 史sử 抳nê南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra he tu na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra係hệ都đô南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ca kra na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị斫chước羯yết 囉ra南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra bha ṣa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra婆bà沙sa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri bhi ṣi na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị鼻tị始thỉ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ka rma na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra羯yết磨ma南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ka rdmi na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị羯yết弭nhị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ra kṣa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra囉ra乞khất 叉xoa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ri kṣi na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị哩rị乞khất 史sử南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ya kṣa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra藥dược乞khất 叉xoa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri yi kṣi na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra以dĩ乞khất 史sử南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra sā nva na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị散tán地địa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri mu ṣṭi na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra母mẫu瑟sắt 智trí南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra rā ta na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị囉ra多đa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri rā te na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra囉ra帝đế南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra mo la na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra麼ma攞la南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ma li na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị麼ma隷lệ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ge ta na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra儗nghĩ帝đế南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri gi te na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra儗nghĩ多đa南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra dṛ na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị禰nể 哩rị南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jre dṛ na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra吠phệ 波ba南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra dhū pa na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị度độ婆bà南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri dhū pe na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra度độ𨳑南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra pū ṣpa na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị補bổ瑟sắt 波ba南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri pū ṣpe na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra補bổ瑟sắt 𨳑南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra di pa na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị儞nễ波ba南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri di dhū na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra儞nễ波ba 也dã南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra ga tva na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị馱đà南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri ga tve na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra弟đệ南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jrāṃ ku śa na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị句cú捨xả南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jriṃ ku śe na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị句cú勢thế南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra pā śa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra播bá捨xả南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri pe śe na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị播bá捨xả南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra sphu ṭa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra塞tắc 怖bố吒tra南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jri sphu ṭe na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị塞tắc 怖bố𪘨để南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra gha nṭa na mo stu te

嚩phạ日nhật 囉ra健kiện吒tra南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

va jra te śa na mo stu te

嚩phạ日nhật 哩rị吠phệ捨xả南nam謨mô窣tốt 覩đổ帝đế

oṃ va jra śrī ye svā hā

唵án嚩phạ日nhật 囉ra室thất 哩rị曳duệ娑sa 嚩phạ 賀hạ

若nhược 持trì 此thử 讚tán 王vương
纔tài 一nhất 遍biến 稱xưng 誦tụng
諸chư 佛Phật 悉tất 雲vân 集tập
三tam 十thập 七thất 智trí 圓viên


若nhược 當đương 誦tụng 兩lưỡng 遍biến
諸chư 佛Phật 悉tất 入nhập 身thân
一nhất 切thiết 阿a 尾vĩ 奢xa
及cập 以dĩ 三tam 界giới 主chủ


若nhược 誦tụng 經Kinh 三tam 遍biến
諸chư 法pháp 皆giai 成thành 就tựu
若nhược 誦tụng 經Kinh 四tứ 遍biến
行hành 住trụ 及cập 坐tọa 臥ngọa


所sở 作tác 皆giai 安an 隱ẩn
若nhược 誦tụng 經Kinh 五ngũ 遍biến
人nhân 天thiên 所sở 敬kính 愛ái
誦tụng 至chí 於ư 六lục 遍biến


能năng 滅diệt 一nhất 切thiết 罪tội
若nhược 誦tụng 滿mãn 七thất 遍biến
能năng 生sanh 無vô 量lượng 福phước
若nhược 有hữu 金kim 剛cang 子tử


常thường 持trì 此thử 讚tán 王vương
諸chư 佛Phật 常thường 衛vệ 護hộ


說thuyết 此thử 語ngữ 已dĩ時thời 本bổn 所sở 出xuất 生sanh大đại 金kim 剛cang 吉cát 祥tường 母mẫu復phục 說thuyết 畫họa 像tượng曼mạn 拏noa 攞la 法pháp取thủ 淨tịnh 素tố 氎điệp等đẳng 自tự 身thân 量lượng而nhi 圖đồ 畫họa 之chi凡phàm 一nhất 切thiết 瑜du 伽già 中trung 像tượng皆giai 身thân 自tự 坐tọa等đẳng 量lượng 畫họa 之chi於ư 中trung 應ưng 畫họa 三tam 會hội八bát 葉diệp 蓮liên 華hoa中trung 畫họa 我ngã 身thân當đương 於ư 我ngã 前tiền一nhất 蓮liên 華hoa 葉diệp 上thượng畫họa 一nhất 切thiết 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương手thủ 持trì 八bát 輻bức 金kim 剛cang 寶bảo 輪luân於ư 次thứ 右hữu 旋toàn布bố 七thất 曜diệu 使sứ 者giả

第đệ 二nhị 華hoa 院viện當đương 頂đảnh 輪Luân 王Vương 前tiền畫họa 金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa次thứ 畫họa 八bát 大đại 菩Bồ 薩Tát各các 執chấp 本bổn 幖tiêu 幟xí次thứ 第đệ 三tam 花hoa 院viện右hữu 旋toàn 各các 畫họa八bát 大đại 金kim 剛cang 明minh 王vương

又hựu 於ư 華hoa 院viện 外ngoại 四tứ 方phương 面diện畫họa 八bát 大đại 供cúng 養dường及cập 四tứ 攝nhiếp 等đẳng 使sứ 者giả皆giai 戴đái 師sư 子tử 冠quan是thị 名danh 畫họa 像tượng 法pháp曼mạn 拏noa 羅la 亦diệc 如như 此thử

次thứ 說thuyết 作tác 成thành 就tựu 法pháp於ư 心tâm 宿tú 直trực 日nhật柳liễu 宿tú 直trực 日nhật 宿tú 直trực 日nhật牛ngưu 宿tú 直trực 日nhật不bất 揀giản 日nhật 月nguyệt 吉cát 凶hung於ư 此thử 宿tú 直trực 日nhật於ư 一nhất 日nhật 之chi 中trung 不bất 食thực誦tụng 滿mãn 一nhất 千thiên 八bát 遍biến所sở 有hữu 心tâm 願nguyện應ứng 時thời 便tiện 遂toại獲hoạch 大đại 悉tất 地địa對đối 像tượng 壇đàn 前tiền 作tác 法pháp即tức 得đắc 佛Phật 母mẫu成thành 就tựu 現hiện 身thân

爾nhĩ 時thời 佛Phật 母mẫu金kim 剛cang 吉cát 祥tường復phục 說thuyết 成thành 就tựu 大đại 悲bi胎thai 藏tạng 八bát 字tự

真chân 言ngôn 曰viết

āḥ vī ra hūṃ khaṃ hūṃ hrīḥ aḥ

阿a尾vĩ囉ra吽hồng欠khiếm吽hồng紇hột 哩rị噁ô

若nhược 誦tụng 滿mãn 一nhất 千thiên 萬vạn 遍biến獲hoạch 得đắc 大đại 悲bi 胎thai 藏tạng 中trung一nhất 切thiết 法pháp一nhất 時thời 頓đốn 證chứng其kỳ 印ấn如như 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 鉢Bát 印Ấn以dĩ 印ấn 從tùng 定định 起khởi旋toàn 轉chuyển便tiện 結kết 本bổn 三tam 昧muội 耶da 印ấn以dĩ 二nhị 羽vũ 虛hư 心tâm 合hợp 掌chưởng復phục 當đương 心tâm 即tức 成thành

爾nhĩ 時thời 復phục 說thuyết成Thành 就Tựu 富Phú 貴Quý 金Kim 剛Cang 虛Hư 空Không 藏Tạng 鉤Câu 召Triệu 五Ngũ 字Tự 明Minh 王Vương 曰viết

vaṃ hūṃ traḥ hrīḥ aḥ

鑁măm吽hồng怛đát 洛lạc 唎rị惡ác

行hành 者giả 應ưng 畫họa五ngũ 大đại 金kim 剛cang 虛Hư 空Không 藏Tạng於ư 一nhất 圓viên 明minh 中trung等đẳng 自tự 身thân 量lượng 畫họa 之chi於ư 一nhất 圓viên 中trung更cánh 分phân 為vi 五ngũ

於ư 中trung 圓viên畫họa 白bạch 色sắc 虛Hư 空Không 藏Tạng左tả 手thủ 執chấp 鉤câu右hữu 手thủ 持trì 寶bảo

前tiền 圓viên 中trung畫họa 黃hoàng 色sắc 虛Hư 空Không 藏Tạng左tả 持trì 鉤câu右hữu 執chấp 寶bảo 金kim 剛cang

右hữu 圓viên 中trung畫họa 青thanh 色sắc 虛Hư 空Không 藏Tạng左tả 執chấp 鉤câu右hữu 持trì 三tam 辦biện 寶bảo放phóng 大đại 光quang 明minh

於ư 後hậu 圓viên 中trung畫họa 赤xích 色sắc 虛Hư 空Không 藏Tạng如như 前tiền 左tả 持trì 鉤câu右hữu 持trì 大đại 紅hồng 蓮liên 華hoa

左tả 圓viên 中trung畫họa 黑hắc 紫tử 色sắc 虛Hư 空Không 藏Tạng如như 前tiền 左tả 持trì 鉤câu右hữu 持trì 寶bảo 羯yết 磨ma

是thị 名danh 五ngũ 大đại 虛Hư 空Không 藏Tạng求cầu 富phú 貴quý 法pháp若nhược 畫họa 此thử 像tượng於ư 青thanh 色sắc或hoặc 金kim 色sắc 絹quyên 上thượng畫họa 之chi其kỳ 菩Bồ 薩Tát 衣y 服phục首thủ 冠quan 瓔anh 珞lạc皆giai 依y 本bổn 色sắc跏già 趺phu 坐tọa

畫họa 此thử 像tượng 已dĩ對đối 於ư 壇đàn 前tiền無vô 問vấn 時thời 方phương但đãn 誦tụng 五ngũ 字tự 明minh一nhất 千thiên 萬vạn 遍biến即tức 得đắc 富phú 貴quý 成thành 就tựu

時thời 時thời 護hộ 摩ma速tốc 獲hoạch 大đại 悉tất 地địa次thứ 當đương 說thuyết 印ấn 相tướng

毘Tỳ 首Thủ 羯Yết 磨Ma 三tam 昧muội 耶da
忍nhẫn 願nguyện 相tương 合hợp 峯phong 如như 針châm
是thị 名danh 法Pháp 界Giới 虛Hư 空Không 藏Tạng
三tam 昧muội 密mật 印ấn 應ưng 當đương 知tri


次thứ 改cải 進tiến 力lực 如như 三tam 股cổ
是thị 名danh 金Kim 剛Cang 虛Hư 空Không 藏Tạng
復phục 改cải 進tiến 力lực 如như 寶bảo 形hình
是thị 名danh 寶Bảo 光Quang 虛Hư 空Không 藏Tạng


又hựu 屈khuất 進tiến 力lực 如như 蓮liên 葉diệp
印ấn 名danh 蓮Liên 花Hoa 虛Hư 空Không 藏Tạng
戒giới 方phương 進tiến 力lực 互hỗ 相tương 叉xoa
是thị 名danh 業Nghiệp 用Dụng 虛Hư 空Không 藏Tạng


爾nhĩ 時thời 復phục 說thuyết金Kim 剛Cang 吉Cát 祥Tường 成Thành 就Tựu 一Nhất 切Thiết 明Minh 曰viết

oṃ va jra śrī ma hā śrī ā di tya śrī so ma śrī a ṅga ra ka śrī bu dha śrī vṛ ha sma ti śrī śu kra śrī śā ni ści ra śve te śrī ma hā sa ma ye śrī svā hā

唵án嚩phạ日nhật 羅la室thất 哩rị摩ma訶ha室thất 哩rị阿a涅niết底để 也dã室thất 哩rị素tố麼ma室thất 哩rị阿a儗nghĩ囉ra迦ca室thất 哩rị沒một馱đà室thất 哩rị沒một 囉ra賀hạ娑sa 麼ma底để室thất 哩rị戍thú訖ngật 囉ra室thất 哩rị捨xả禰nể始thỉ 者giả囉ra始thỉ 制chế帝đế室thất 哩rị摩ma賀hạ三tam摩ma耶da室thất 哩rị娑sa 嚩phạ 賀hạ

復phục 說thuyết 妙Diệu 吉Cát 祥Tường 破Phá 諸Chư 宿Tú 曜Diệu 明Minh 曰viết

oṃ sa rva tra sa ma ye śrī ye svā hā

唵án薩tát嚩phạ怛đát 囉ra三tam摩ma耶da室thất 哩rị曳duệ娑sa 嚩phạ 賀hạ

復phục 次thứ 行hành 者giả應ưng 用dụng 金kim 剛cang 子tử 為vi 珠châu以dĩ 綠lục 金kim 剛cang 線tuyến 穿xuyên 之chi對đối 像tượng 前tiền誦tụng 三tam 百bách 遍biến一nhất 切thiết 希hy 願nguyện皆giai 悉tất 滿mãn 足túc

其kỳ 印ấn 相tướng二nhị 羽vũ 金kim 剛cang 掌chưởng以dĩ 檀đàn 慧tuệ 內nội 相tương 鉤câu戒giới 方phương 雙song 屈khuất 入nhập 掌chưởng忍nhẫn 願nguyện 相tương 合hợp 如như 峯phong屈khuất 進tiến 力lực各các 捻nẫm 忍nhẫn 願nguyện 上thượng 節tiết以dĩ 禪thiền 智trí各các 捻nẫm 忍nhẫn 願nguyện 初sơ 文văn是thị 金Kim 剛Cang 吉Cát 祥Tường 印Ấn

內nội 縛phược 統thống 指chỉ 節tiết
並tịnh 逼bức 竪thụ 二nhị 空không
是thị 名danh 破phá 宿tú 曜diệu
一nhất 切thiết 不bất 祥tường 印ấn


當đương 觀quán 妙Diệu 吉Cát 祥Tường
而nhi 作tác 降hàng 伏phục 事sự
結kết 印ấn 誦tụng 百bách 遍biến
不bất 久cửu 即tức 成thành 就tựu


時thời 本bổn 所sở 出xuất 生sanh一nhất 切thiết 佛Phật 母mẫu復phục 於ư 頂đảnh 上thượng放phóng 百bách 千thiên 道đạo雜tạp 色sắc 光quang 明minh於ư 一nhất 一nhất 光quang 中trung出xuất 生sanh 無vô 量lượng 金kim 剛cang 杵xử勇dũng 健kiện 熾sí 盛thịnh於ư 足túc 下hạ 亦diệc 然nhiên即tức 說thuyết 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 明minh

真chân 言ngôn 曰viết

oṃ ṭa ṭā ṭu ṭi ṭī ṭi ṭī ṭu ṭu ṭu ṭu va jra sa dvo jjaḥ hūṃ vaṃ hoḥ hrīḥ haḥ hūṃ pha ṭ hūṃ

唵án吒tra吒tra吒tra 烏ô置trí智trí置trí智trí吒tra 烏ô吒tra 烏ô吒tra 烏ô吒tra 烏ô嚩phạ日nhật 囉ra薩tát怛đát 嚩phạ惹nhạ吽hồng鑁măm斛hộc紇hột 哩rị鶴hạc吽hồng泮phấn吒tra吽hồng

此thử 真chân 言ngôn能năng 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 明minh能năng 攝nhiếp 伏phục 一nhất 切thiết 天thiên能năng 成thành 辦biện 一nhất 切thiết 事sự若nhược 欲dục 知tri 未vị 來lai 之chi 事sự即tức 結kết 印ấn安an 於ư 左tả 脇hiếp誦tụng 真chân 言ngôn 一nhất 百bách 八bát 遍biến隨tùy 印ấn 便tiện 睡thụy本bổn 尊tôn 阿a 尾vĩ 奢xa即tức 於ư 夢mộng 中trung見kiến 一nhất 切thiết 吉cát 凶hung 之chi 事sự

其kỳ 印ấn以dĩ 定định 慧tuệ 手thủ作tác 不Bất 動Động 尊Tôn 刀Đao 印Ấn以dĩ 刀đao 刃nhận 互hỗ 插sáp 掌chưởng 中trung即tức 成thành

若nhược 欲dục 誦tụng 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn先tiên 誦tụng 此thử 明minh 三tam 七thất 遍biến一nhất 切thiết 速tốc 得đắc 成thành 就tựu

若nhược 欲dục 往vãng 諸chư 方phương 所sở想tưởng 前tiền 宿tú 形hình在tại 足túc 下hạ 按án 之chi觀quán 自tự 身thân 如như 本bổn 尊tôn即tức 得đắc 一nhất 切thiết方phương 處xứ 無vô 礙ngại 無vô 障chướng所sở 作tác 皆giai 得đắc 成thành 就tựu此thử 吉cát 祥tường 明minh能năng 成thành 辦biện 百bách 千thiên 種chủng 事sự意ý 之chi 所sở 起khởi皆giai 得đắc 遂toại 情tình

又hựu 法pháp以dĩ 藕ngẫu 絲ti 為vi 燈đăng 炷chú熏huân 成thành 煙yên取thủ 點điểm 眉mi 中trung 間gian一nhất 切thiết 摩ma 奴nô 曬sái皆giai 伏phục 從tùng 愛ái 敬kính

時thời 諸chư 佛Phật 頂đảnh 輪Luân 王Vương各các 各các 還hoàn 來lai入nhập 薩tát 埵đóa 佛Phật 母mẫu一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng 中trung忽hốt 然nhiên 不bất 現hiện時thời 大đại 會hội 眾chúng一nhất 時thời 寂tịch 然nhiên

一Nhất 切Thiết 如Như 來Lai 內Nội 護Hộ 摩Ma 金Kim 剛Cang 軌Quỹ 儀Nghi 品Phẩm 第đệ 十thập

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ
我ngã 說thuyết 內nội 護hộ 摩ma
謂vị 淨tịnh 除trừ 固cố 業nghiệp
令linh 獲hoạch 菩Bồ 提Đề 心tâm


端đoan 坐tọa 成thành 月nguyệt 輪luân
觀quán 水thủy 字tự 光quang 焰diễm
主chủ 身thân 如như 佛Phật 形hình
智trí 拳quyền 住trụ 悲bi 愍mẫn


此thử 名danh 扇thiên 底để 迦ca
如Như 來Lai 內nội 護hộ 摩ma
復phục 次thứ 觸xúc 地địa 儀nghi
因nhân 字tự 金kim 剛cang 句cú


發phát 生sanh 猛mãnh 利lợi 火hỏa
燒thiêu 除trừ 眾chúng 不bất 祥tường
名danh 金kim 剛cang 持trì 地địa
速tốc 悟ngộ 無vô 等đẳng 覺giác


復phục 次thứ 施thí 願nguyện 形hình
如như 字tự 摩ma 尼ni 句cú
寶bảo 光quang 淨tịnh 三tam 業nghiệp
寶bảo 光quang 壞hoại 諸chư 業nghiệp


勝thắng 三tam 摩ma 地địa 印ấn
清thanh 淨tịnh 無vô 塵trần 句cú
染nhiễm 慾dục 及cập 諸chư 垢cấu
結kết 使sử 皆giai 清thanh 淨tịnh


業nghiệp 生sanh 拔bạt 諸chư 有hữu
寂tịch 靜tĩnh 無vô 著trước 言ngôn
一nhất 切thiết 所sở 能năng 作tác
得đắc 無vô 礙ngại 染nhiễm 寂tịch


金Kim 剛Cang 手Thủ 薩tát 埵đóa
此thử 名danh 五ngũ 種chủng 智trí
如Như 來Lai 寂tịch 災tai 密mật
為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết


大đại 悲bi 波Ba 羅La 蜜Mật
起khởi 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm
印ấn 明minh 同đồng 四tứ 佛Phật
亦diệc 名danh 佛Phật 息tức 災tai


纔tài 讒sàm 一nhất 遍biến 竟cánh
諸chư 佛Phật 咸hàm 共cộng 言ngôn
是thị 真chân 是thị 佛Phật 子tử
如Như 來Lai 常thường 所sở 護hộ


能năng 滅diệt 無vô 等đẳng 罪tội
能năng 生sanh 無vô 等đẳng 福phước
能năng 寂tịch 三tam 世thế 厄ách
諸chư 佛Phật 咸hàm 衛vệ 護hộ


復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ
更cánh 說thuyết 密mật 言ngôn 句cú
汝nhữ 當đương 寂tịch 心tâm 聽thính
五ngũ 種chủng 如Như 來Lai 智trí
及cập 四tứ 波Ba 羅La 蜜Mật


oṃ va jra dhā to a gni vaṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra馱đà覩đổ阿a儗nghĩ 儞nễ鑁măm

oṃ va jra a kṣā bhyā a gni hūṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra阿a乞khất 芻sô毘tỳ 也dã阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng

oṃ va jra ra tna saṃ bha vā a gni traḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra囉ra怛đát 那na三tam婆bà縛phược阿a儗nghĩ 儞nễ怛đát [口*洛]# 。

oṃ va jra lo ke śva ra ja rā a gni hrīḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra路lộ計kế濕thấp 嚩phạ囉ra囉ra惹nhạ阿a儗nghĩ 儞nễ紇hột 哩rị

oṃ va jra a mo ghā a gni aḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra阿a謨mô伽già阿a儗nghĩ 儞nễ噁ô

復phục 次thứ 一nhất 心tâm 聽thính
金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 明Minh
結kết 本bổn 羯yết 磨ma 印ấn
因nhân 字tự 生sanh 金kim 剛cang


滿mãn 彼bỉ 大đại 空không 界giới
遍biến 此thử 金kim 剛cang 火hỏa
能năng 召triệu 諸chư 金kim 剛cang
攝nhiếp 伏phục 為vi 僕bộc 使sử


oṃ va jra sa tvā a gni huṃ aḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra薩tát怛đát 縛phược阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng噁ô

復phục 次thứ 金kim 剛cang 王vương
本bổn 業nghiệp 三tam 昧muội 耶da
鉤câu 字tự 生sanh 大đại 鉤câu
遍biến 鉤câu 等đẳng 法Pháp 界Giới


十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật
盡tận 來lai 為vi 成thành 就tựu
隨tùy 心tâm 所sở 愛ái 樂nhạo
速tốc 獲hoạch 無vô 時thời 限hạn


oṃ va jra rā ja a gni huṃ jjaḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra囉ra惹nhạ阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng弱nhược

復phục 次thứ 金kim 剛cang 染nhiễm
本bổn 業nghiệp 三tam 昧muội 耶da
說thuyết 字tự 生sanh 歡hoan 喜hỷ
聲thanh 遍biến 十thập 方phương 界giới


一nhất 切thiết 佛Phật 菩Bồ 薩Tát
盡tận 為vi 染nhiễm 愛ái 妻thê
三tam 界giới 世thế 中trung 天thiên
人nhân 王vương 等đẳng 敬kính 愛ái


oṃ va jra rā gā a gni huṃ hoḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra囉ra誐nga阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng鵠hộc

復phục 次thứ 金kim 剛cang 稱xưng
本bổn 業nghiệp 三tam 昧muội 耶da
讚tán 字tự 生sanh 適thích 悅duyệt
得đắc 生sanh 受thọ 三tam 昧muội


遍biến 於ư 大đại 空không 界giới
自tự 他tha 生sanh 適thích 悅duyệt
大đại 悅duyệt 得đắc 平bình 等đẳng
諸chư 冤oan 悉tất 退thoái 散tán


oṃ va jra sā dhu a gni huṃ saḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra娑sa度độ阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng索sách

如như 上thượng 四tứ 寂tịch 災tai
諸chư 佛Phật 甚thậm 深thâm 密mật
所sở 有hữu 三tam 世thế 苦khổ
速tốc 滅diệt 無vô 有hữu 餘dư


復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ
金kim 剛cang 寶bảo 威uy 光quang
結kết 本bổn 羯yết 磨ma 印ấn
如như 如như 生sanh 光quang 明minh


威uy 德đức 墮đọa 諸chư 天thiên
及cập 以dĩ 王vương 人nhân 等đẳng
一nhất 切thiết 皆giai 隨tùy 順thuận
增tăng 長trưởng 自tự 所sở 求cầu


oṃ va jra ra tna a gni huṃ oṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra囉ra怛đát 曩nẵng阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng唵án

金kim 剛cang 光quang 明minh 威uy
熾sí 然nhiên 自tự 發phát 光quang
一nhất 切thiết 天thiên 主chủ 王vương
釋Thích 梵Phạm 及cập 人nhân 越việt


日nhật 月nguyệt 三tam 世thế 有hữu
無vô 能năng 敢cảm 申thân 覩đổ
彼bỉ 等đẳng 有hữu 所sở 能năng
盡tận 皆giai 得đắc 隨tùy 順thuận


oṃ va jra te ja a gni hūṃ āṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra帝đế惹nhạ阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng暗ám

金kim 剛cang 幢tràng 大đại 軍quân
生sanh 字tự 雨vũ 諸chư 寶bảo
結kết 彼bỉ 本bổn 業nghiệp 印ấn
能năng 召triệu 一nhất 切thiết 寶bảo


oṃ va jra ke tu a ṅi huṃ trāṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra計kế都đô阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng怛đát

金Kim 剛Cang 笑Tiếu 菩Bồ 薩Tát
喜hỷ 字tự 生sanh 音âm 聲thanh
結kết 彼bỉ 本bổn 業nghiệp 印ấn
能năng 長trưởng 一nhất 切thiết 愛ái


oṃ va jra hā sā a gni huṃ haḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra賀hạ娑sa阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng鵠hộc

如như 是thị 四tứ 祕bí 密mật
諸chư 佛Phật 密mật 增tăng 長trưởng
所sở 求cầu 皆giai 悉tất 成thành
增tăng 長trưởng 自tự 身thân 佛Phật


三tam 界giới 天thiên 人nhân 見kiến
悉tất 皆giai 云vân 是thị 我ngã
生sanh 身thân 化hóa 諸chư 有hữu
遙diêu 禮lễ 無vô 敢cảm 近cận


復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ
蓮liên 華hoa 自tự 在tại 王vương
清thanh 淨tịnh 自tự 在tại 字tự
徹triệt 照chiếu 三tam 界giới 冥minh


地địa 獄ngục 諸chư 惡ác 趣thú
悉tất 淨tịnh 如như 蓮liên 華hoa
結kết 本bổn 羯yết 磨ma 印ấn
能năng 伏phục 如như 是thị 苦khổ


oṃ va jra dha rmā a gni huṃ hrīḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra達đạt摩ma阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng 唎rị

金kim 剛cang 猛mãnh 利lợi 刀đao
劍kiếm 字tự 放phóng 大đại 光quang
照chiếu 徹triệt 三tam 界giới 暗ám
能năng 伏phục 訥nột 瑟sắt 吒tra


oṃ va jra tī kṣṇa a gni huṃ dhaṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra底để乞khất 叉xoa 拏noa阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng談đàm

金kim 剛cang 轉chuyển 輪luân 者giả
輪luân 字tự 化hóa 諸chư 輪luân
能năng 殺sát 那Na 羅La 延Diên
及cập 龍long 金kim 翅sí 鳥điểu


oṃ va jra he tu a gni hūṃ maṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra系hệ覩đổ阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng𤚥mâm

金kim 剛cang 語ngữ 言ngôn 誦tụng
密mật 字tự 化hóa 諸chư 雹bạc
打đả 破phá 諸chư 修tu 羅la
及cập 一nhất 切thiết 宿tú 曜diệu


oṃ va jra bhā ṣā a gni huṃ raṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra婆bà灑sái阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng

系hệ 系hệ 金Kim 剛Cang 手Thủ
如như 是thị 四tứ 祕bí 密mật
誦tụng 結kết 破phá 諸chư 天thiên
一nhất 切thiết 不bất 祥tường 事sự


三tam 世thế 三tam 界giới 怨oán
人nhân 及cập 非phi 人nhân 等đẳng
所sở 起khởi 惡ác 心tâm 者giả
彼bỉ 皆giai 悉tất 化hóa 盡tận


梵Phạm 天Thiên 那Na 羅La 延Diên
自tự 在tại 日nhật 月nguyệt 天thiên
天thiên 主chủ 頂đảnh 行hành 眾chúng
住trụ 空không 地địa 底để 天thiên


由do 結kết 四tứ 祕bí 密mật
誦tụng 明minh 纔tài 一nhất 遍biến
速tốc 滅diệt 無vô 有hữu 疑nghi
此thử 名danh 內nội 護hộ 摩ma


金Kim 剛Cang 手Thủ 復phục 聽thính
羯yết 磨ma 金Kim 剛Cang 藏Tạng
輪luân 字tự 發phát 光quang 明minh
能năng 令linh 一nhất 切thiết 愛ái


oṃ va jra kha rmā a gni huṃ kaṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra羯yết磨ma阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng劍kiếm

結kết 彼bỉ 本bổn 業nghiệp 印ấn
金kim 剛cang 甲giáp 冑trụ 光quang
甲giáp 字tự 發phát 光quang 明minh
能năng 令linh 一nhất 切thiết 愛ái


oṃ va jra ra kṣā a gni huṃ haṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra 。 [口*洛]# 。 乞khất 叉xoa阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng憾hám

金kim 剛cang 怖bố 食thực 噉đạm
牙nha 字tự 發phát 光quang 明minh
見kiến 觸xúc 皆giai 清thanh 淨tịnh
悉tất 令linh 彼bỉ 敬kính 愛ái


oṃ va jra ya kṣā a gni huṃ huṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra藥dược乞khất 叉xoa阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng吽hồng

金kim 剛cang 密mật 持trì 尊tôn
持trì 字tự 放phóng 光quang 明minh
結kết 彼bỉ 本bổn 業nghiệp 契khế
能năng 令linh 一nhất 切thiết 愛ái


oṃ va jra sa nvi a gni huṃ vaṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra散tán地địa阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng鑁măm

由do 此thử 四tứ 祕bí 密mật
金kim 剛cang 內nội 護hộ 摩ma
能năng 一nhất 切thiết 敬kính 愛ái
無vô 有hữu 不bất 隨tùy 順thuận


上thượng 至chí 諸chư 如Như 來Lai
下hạ 至chí 一nhất 切thiết 人nhân
隨tùy 順thuận 悉tất 無vô 礙ngại
敬kính 愛ái 無vô 息tức 滅diệt


金kim 剛cang 阿a 闍xà 梨lê
應ưng 作tác 如như 是thị 法pháp
從tùng 初sơ 水thủy 字tự 生sanh
至chí 二nhị 十thập 五ngũ 尊tôn


皆giai 以dĩ 本bổn 種chủng 智trí
發phát 生sanh 成thành 彼bỉ 身thân
威uy 儀nghi 悉tất 同đồng 等đẳng
圓viên 明minh 為vi 火hỏa 焰diễm


自tự 身thân 口khẩu 為vi 爐lô
逼bức 至chí 虛hư 空không 界giới
即tức 此thử 光quang 明minh 中trung
擲trịch 諸chư 不bất 祥tường 者giả


惡ác 人nhân 惡ác 天thiên 眾chúng
上thượng 至chí 等đẳng 覺giác 尊tôn
速tốc 自tự 本bổn 誓thệ 者giả
擲trịch 於ư 爐lô 內nội 燒thiêu


疾tật 得đắc 本bổn 成thành 就tựu
焚phần 諸chư 等đẳng 覺giác 眾chúng
能năng 息tức 一nhất 切thiết 厄ách
諸chư 火hỏa 有hữu 情tình 眾chúng


能năng 成thành 長trưởng 一nhất 切thiết
諸chư 執chấp 金Kim 剛Cang 手Thủ
摧tồi 伏phục 一nhất 切thiết 怨oán
一nhất 切thiết 明minh 妃phi 眾chúng


能năng 敬kính 愛ái 一nhất 切thiết
鉤câu 索sách 鎖tỏa 鈴linh 四tứ
盡tận 成thành 鉤câu 召triệu 事sự
乃nãi 至chí 八bát 供cúng 養dường


還hoàn 結kết 彼bỉ 業nghiệp 印ấn
及cập 誦tụng 焰diễm 光quang 明minh
能năng 成thành 自tự 他tha 願nguyện
一nhất 切thiết 無vô 不bất 成thành


我ngã 此thử 內nội 護hộ 摩ma
往vãng 昔tích 寶bảo 生sanh 佛Phật
於ư 金kim 剛cang 界giới 中trung
度độ 無vô 量lượng 有hữu 情tình


我ngã 今kim 故cố 演diễn 說thuyết
金Kim 剛Cang 手Thủ 善thiện 聽thính
為vi 諸chư 真chân 言ngôn 師sư
廣quảng 說thuyết 成thành 利lợi 益ích


勿vật 妄vọng 傳truyền 授thọ 與dữ
未vị 受thọ 具cụ 誓thệ 者giả
兼kiêm 無vô 智trí 慧tuệ 人nhân
金kim 剛cang 內nội 護hộ 摩ma
我ngã 今kim 當đương 說thuyết 竟cánh


oṃ va jra lā sye a gni huṃ hoḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra邏la細tế阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng鵠hộc

oṃ va jra ma le a gni huṃ tra ṭ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra摩ma㘑lệ阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng怛đát 囉ra吒tra

oṃ va jra gī te a gni huṃ gīḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra儗nghĩ帝đế阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng儗nghĩ

oṃ va jra nṛ tye a gni huṃ kṛ ṭ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra涅niết 哩rị帝đế阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng訖ngật 哩rị吒tra

oṃ va jra dhū pe a gni huṃ aḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra度độ𨳑阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng噁ô

oṃ va jra pu ṣpa a gni oṃ oṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra補bổ瑟sắt 波ba阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng唵án

huṃ va jra ro ke a gni huṃ dīḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra路lộ計kế阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng禰nể

oṃ va jra ga nva a gni huṃ gaḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra馱đà阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng虐ngược

oṃ va jra ku śa a gni huṃ jaḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra句cú捨xả阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng弱nhược

oṃ va jra pa śa a gni huṃ hūṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra播bá捨xả阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng吽hồng

oṃ va jra spha ṭa a gni huṃ vaṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra娑sa 普phổ吒tra阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng鑁măm

oṃ va jra ve śa a gni huṃ hoḥ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra吠phệ舍xá阿a儗nghĩ 儞nễ吽hồng斛hộc

金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 菩Bồ 提Đề 心Tâm 內Nội 作Tác 業Nghiệp 灌Quán 頂Đảnh 悉Tất 地Địa 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 告cáo 金Kim 剛Cang 手Thủ 言ngôn

我ngã 今kim 更cánh 為vì 汝nhữ 說thuyết成thành 就tựu 金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 一nhất 字tự 心tâm極cực 密mật 無vô 上thượng深thâm 勇dũng 智trí 光quang 密mật 言ngôn

而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết

持trì 真chân 言ngôn 行hành 者giả
觀quán 身thân 如như 佛Phật 形hình
根căn 本bổn 命mạng 金kim 剛cang
釋thích 論luận 以dĩ 為vi 虛hư


多Đa 羅La 為vi 二nhị 目mục
毘Tỳ 俱Câu 胝Chi 為vi 耳nhĩ
吉Cát 祥Tường 為vi 口khẩu 舌thiệt
喜Hỷ 戲Hí 為vi 鼻tị 端đoan


金kim 剛cang 觀Quán 自Tự 在Tại
以dĩ 成thành 定định 慧tuệ 臂tý
三tam 世thế 不Bất 動Động 尊Tôn
以dĩ 為vi 兩lưỡng 膝tất 脚cước


心tâm 為vi 遍Biến 照Chiếu 尊Tôn
臍tề 成thành 虛Hư 空Không 眼Nhãn
虛Hư 空Không 寶Bảo 為vi 冠quan
相tướng 好hảo 金Kim 剛Cang 日Nhật


以dĩ 此thử 十thập 五ngũ 尊tôn
共cộng 成thành 一nhất 佛Phật 身thân
如như 世thế 月nguyệt 團đoàn 圓viên
佛Phật 性tánh 亦diệc 如như 月nguyệt


從tùng 初sơ 作tác 成thành 就tựu
乃nãi 至chí 成thành 悉tất 地địa
心tâm 心tâm 不bất 間gián 斷đoạn
成thành 就tựu 十thập 五ngũ 尊tôn


是thị 即tức 極cực 深thâm 密mật
真chân 言ngôn 者giả 當đương 知tri
金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 心tâm
菩Bồ 提Đề 密mật 言ngôn 曰viết


huṃ ca kra ta ra ca kṣra bhṛ ku ṭī maṃ ju śrī ya va jra rā ti hrī hūṃ stri lo kya ca la huṃ vaṃ khaṃ śrī ā kā śa ma la te je hūṃ

吽hồng斫chước訖ngật 囉ra多đa囉ra斫chước乞khất 芻sô渤bột 哩rị句cú胝chi曼mạn殊thù室thất 利lợi曳duệ嚩phạ日nhật 囉ra攞la細tế 。 [口*纈]# 唎rị吽hồng悉tất怛đát 哩rị路lộ枳chỉ 也dã左tả 囉ra吽hồng鑁măm欠khiếm室thất 哩rị阿a迦ca捨xả麼ma㘑lệ帝đế惹nhạ吽hồng

誦tụng 此thử 成thành 就tựu 明minh
作tác 法pháp 成thành 尊tôn 身thân
然nhiên 後hậu 入nhập 薩tát 埵đóa
一nhất 字tự 心tâm 密mật 語ngữ


作tác 薩Tát 埵Đóa 業Nghiệp 印Ấn
安an 立lập 自tự 身thân 分phần
以dĩ 十thập 五ngũ 尊tôn 句cú
密mật 語ngữ 種chủng 子tử 字tự


一nhất 一nhất 布bố 支chi 分phần
而nhi 成thành 大đại 悉tất 地địa
金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 心tâm
一nhất 字tự 密mật 言ngôn 曰viết


hūṃ

吽hồng

金kim 剛cang 阿a 闍xà 梨lê
教giáo 授thọ 諸chư 弟đệ 子tử
以dĩ 緋phi 繒tăng 掩yểm 面diện
與dữ 彼bỉ 作tác 加gia 持trì


令linh 次thứ 阿a 闍xà 梨lê
教giáo 彼bỉ 薩tát 埵đóa 誓thệ
置trí 華hoa 於ư 印ấn 中trung
令linh 彼bỉ 散tán 支chi 分phần


隨tùy 華hoa 所sở 墮đọa 處xứ
行hành 人nhân 而nhi 尊tôn 奉phụng
教giáo 彼bỉ 本bổn 明minh 印ấn
令linh 其kỳ 作tác 成thành 就tựu


此thử 名danh 金Kim 剛Cang 手Thủ
內nội 作tác 業nghiệp 灌quán 頂đảnh
極cực 祕bí 密mật 中trung 祕bí
此thử 名danh 五ngũ 部bộ 源nguyên


金kim 剛cang 即tức 寶bảo 光quang
蓮liên 華hoa 即tức 羯yết 磨ma
如như 和hòa 同đồng 一nhất 體thể
即tức 此thử 身thân 五ngũ 佛Phật


右hữu 臂tý 觀Quán 音Âm 部bộ
左tả 臂tý 金kim 剛cang 業nghiệp
頂đảnh 上thượng 摩ma 尼ni 屬thuộc
多Đa 羅La 毘Tỳ 俱Câu 胝Chi


並tịnh 是thị 羯yết 磨ma 部bộ
三tam 世thế 不Bất 動Động 尊Tôn
即tức 名danh 四tứ 攝nhiếp 智trí
喜hỷ 戲hí 名danh 供cúng 養dường


虛hư 空không 眼nhãn 外ngoại 持trì
金kim 剛cang 光quang 彼bỉ 岸ngạn
即tức 名danh 三tam 十thập 七thất
最tối 上thượng 極cực 深thâm 密mật


法pháp 佛Phật 密mật 成thành 就tựu
復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ
更cánh 說thuyết 內nội 火hỏa 法pháp
息tức 災tai 月nguyệt 為vi 爐lô


各các 如như 本bổn 尊tôn 貌mạo
種chủng 智trí 發phát 光quang 焰diễm
焚phần 燒thiêu 一nhất 切thiết 罪tội
五ngũ 佛Phật 波Ba 羅La 蜜Mật


名danh 為vi 息tức 災tai 事sự
三tam 世thế 天thiên 人nhân 等đẳng
並tịnh 為vi 護hộ 摩ma 木mộc
擲trịch 諸chư 忿phẫn 怒nộ 天thiên


以dĩ 為vi 降hàng 伏phục 業nghiệp
日nhật 月nguyệt 遊du 空không 天thiên
名danh 為vi 增tăng 益ích 事sự
那Na 羅La 延Diên 自Tự 在Tại


俱Câu 摩Ma 羅La 釋Thích 王Vương
金kim 剛cang 尾vĩ 近cận 那na
名danh 為vi 逐trục 他tha 用dụng
水thủy 族tộc 諸chư 天thiên 王vương


金kim 翅sí 難Nan 陀Đà 龍long
名danh 為vi 吉cát 祥tường 業nghiệp
水thủy 天thiên 焰Diễm 魔Ma 王Vương
七thất 母mẫu 八bát 執chấp 曜diệu


名danh 為vi 勝thắng 他tha 作tác
皆giai 用dụng 金Kim 剛Cang 手Thủ
一nhất 字tự 心tâm 密mật 言ngôn
及cập 用dụng 本bổn 業nghiệp 印ấn


而nhi 用dụng 作tác 加gia 持trì
但đãn 誦tụng 彼bỉ 天thiên 明minh
用dụng 金kim 剛cang 界giới 鉤câu
攝nhiếp 彼bỉ 至chí 空không 中trung


擲trịch 彼bỉ 而nhi 為vi 事sự
此thử 名danh 最tối 勝thắng 尊tôn
心tâm 地địa 極cực 密mật 法pháp
名danh 稱xưng 阿a 闍xà 梨lê


彼bỉ 覺giác 成thành 就tựu 近cận
得đắc 如như 是thị 光quang 澤trạch
方phương 可khả 作tác 此thử 法pháp
而nhi 乃nãi 傳truyền 與dữ 人nhân
勿vật 妄vọng 作tác 諸chư 過quá


次thứ 說thuyết 遜Tốn 婆Bà 明Minh 王Vương 根Căn 本Bổn 真Chân 言Ngôn 曰viết

oṃ va jra hūṃ ka ra huṃ huṃ huṃ ni bha suṃ huṃ

唵án嚩phạ日nhật 囉ra吽hồng羯yết囉ra吽hồng吽hồng吽hồng𩕳nễ遜tốn婆bà吽hồng

先tiên 住trụ 菩Bồ 提Đề 大đại 印ấn 已dĩ
羯yết 磨ma 四tứ 印ấn 作tác 加gia 持trì
以dĩ 成thành 三tam 世thế 大đại 誓thệ 身thân
兩lưỡng 臂tý 青thanh 色sắc 薩tát 埵đóa 儀nghi


然nhiên 後hậu 入nhập 忿phẫn 怒nộ 王vương 業nghiệp
二nhị 羽vũ 擲trịch 金kim 剛cang 杵xử
至chí 空không 卻khước 下hạ 承thừa 薩tát 埵đóa
復phục 次thứ 三tam 旋toàn 金kim 剛cang 舞vũ


至chí 空không 卻khước 下hạ 金kim 剛cang 王vương
乃nãi 至chí 善thiện 哉tai 亦diệc 如như 是thị
即tức 能năng 廣quảng 作tác 諸chư 事sự 業nghiệp
是thị 名danh 最tối 初sơ 吽hồng 迦ca 囉ra


如như 前tiền 所sở 結kết 誦tụng 心tâm 密mật
方phương 應ưng 作tác 此thử 護hộ 摩ma 業nghiệp


所sở 用dụng 護hộ 摩ma 物vật 其kỳ 體thể 同đồng此thử 明minh 皆giai 從tùng 心tâm 流lưu 出xuất各các 隨tùy 其kỳ 本bổn 色sắc傳truyền 之chi 爾nhĩ

又hựu 取thủ 黑hắc 鹽diêm 護hộ 摩ma能năng 召triệu 一nhất 切thiết 天thiên隨tùy 名danh 呼hô 之chi能năng 滿mãn 所sở 求cầu 事sự又hựu 取thủ 以dĩ 烏ô 牛ngưu 糞phẩn 護hộ 摩ma能năng 召triệu 一nhất 切thiết妙Diệu 吉Cát 祥Tường 菩Bồ 薩Tát能năng 成thành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật

又hựu 法pháp以dĩ 黑hắc 沈trầm 香hương 護hộ 摩ma能năng 令linh 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát受thọ 與dữ 一nhất 切thiết 持trì 明minh 法pháp

又hựu 法pháp以dĩ 黑hắc 華hoa 護hộ 摩ma能năng 令linh 虛Hư 空Không 庫Khố 菩Bồ 薩Tát受thọ 與dữ 一nhất 切thiết 雜tạp 事sự 業nghiệp

又hựu 法pháp以dĩ 黑hắc 土thổ 而nhi 作tác 護hộ 摩ma 業nghiệp悉tất 皆giai 能năng 召triệu 集tập一nhất 切thiết 地địa 居cư 天thiên

若nhược 以dĩ 白bạch 色sắc 華hoa
護hộ 摩ma 作tác 供cúng 養dường
一nhất 切thiết 吉cát 祥tường 天thiên
賜tứ 與dữ 金kim 寶bảo 藏tạng


恣tứ 意ý 而nhi 受thọ 用dụng
護hộ 摩ma 白bạch 樹thụ 汁trấp
能năng 令linh 諸chư 母mẫu 天thiên
受thọ 與dữ 妙diệu 仙tiên 藥dược


服phục 壽thọ 命mạng 一nhất 劫kiếp
若nhược 以dĩ 檀đàn 香hương 護hộ
驅khu 使sử 上thượng 界giới 天thiên
護hộ 摩ma 蘇tô 合hợp 香hương


住trụ 空không 亦diệc 如như 是thị
以dĩ 麝xạ 香hương 護hộ 摩ma
役dịch 使sử 遊du 空không 天thiên
地địa 居cư 以dĩ 牛ngưu 黃hoàng


地địa 底để 用dụng 安an 息tức
若nhược 常thường 用dụng 沈trầm 香hương
護hộ 摩ma 而nhi 奉phụng 獻hiến
十thập 六lục 大đại 菩Bồ 薩Tát


各các 速tốc 疾tật 授thọ 與dữ
本bổn 本bổn 三tam 昧muội 耶da
若nhược 常thường 以dĩ 龍long 腦não
而nhi 作tác 護hộ 摩ma 業nghiệp


八bát 供cúng 養dường 菩Bồ 薩Tát
受thọ 與dữ 三tam 昧muội 耶da
令linh 速tốc 疾tật 成thành 就tựu
黃hoàng 檀đàn 常thường 護hộ 摩ma


五ngũ 部bộ 四tứ 攝nhiếp 等đẳng
菩Bồ 薩Tát 為vi 侍thị 者giả
隨tùy 意ý 皆giai 能năng 辦biện
護hộ 摩ma 以dĩ 欝uất 金kim


五ngũ 方phương 諸chư 如Như 來Lai
不bất 壞hoại 應ưng 身thân 故cố
常thường 來lai 作tác 加gia 持trì
丁đinh 香hương 作tác 護hộ 摩ma


一nhất 切thiết 蓮liên 華hoa 部bộ
曼mạn 拏noa 羅la 皆giai 集tập
受thọ 與dữ 三tam 摩ma 地địa
殊thù 勝thắng 之chi 灌quán 頂đảnh


護hộ 摩ma 菩Bồ 提Đề 葉diệp
一nhất 切thiết 金kim 剛cang 部bộ
曼mạn 拏noa 羅la 皆giai 集tập
授thọ 降hàng 魔ma 灌quán 頂đảnh


白bạch 蓮liên 華hoa 護hộ 摩ma
寶bảo 部bộ 曼mạn 拏noa 羅la
雲vân 集tập 而nhi 授thọ 與dữ
法Pháp 財tài 灌quán 頂đảnh 位vị


護hộ 以dĩ 青thanh 蓮liên 華hoa
能năng 令linh 如Như 來Lai 部bộ
五ngũ 部bộ 曼mạn 拏noa 羅la
如như 是thị 等đẳng 聖thánh 眾chúng


授thọ 種chủng 種chủng 隨tùy 類loại
所sở 業nghiệp 之chi 灌quán 頂đảnh
如như 上thượng 之chi 所sở 說thuyết
最tối 勝thắng 護hộ 摩ma 法pháp


百bách 八bát 誦tụng 真chân 言ngôn
加gia 持trì 而nhi 作tác 業nghiệp
所sở 作tác 業nghiệp 與dữ 物vật
獲hoạch 得đắc 如như 是thị 報báo


三tam 業nghiệp 淨tịnh 柔nhu 軟nhuyễn
輕khinh 安an 受thọ 適thích 悅duyệt
大đại 印ấn 三Tam 菩Bồ 提Đề
速tốc 疾tật 而nhi 成thành 就tựu


又hựu 說thuyết 息tức 災tai 法pháp
取thủ 蓮liên 華hoa 智trí 字tự
及cập 以dĩ 虛hư 空không 智trí
合hợp 和hòa 為vi 神thần 線tuyến


想tưởng 繫hệ 右hữu 臂tý 上thượng
即tức 能năng 離ly 諸chư 過quá
或hoặc 取thủ 羯yết 磨ma 智trí
及cập 金kim 剛cang 因nhân 字tự


和hòa 合hợp 為vi 神thần 線tuyến
即tức 能năng 利lợi 樂lạc 身thân
又hựu 取thủ 金kim 剛cang 部bộ
四tứ 尊tôn 種chủng 智trí 字tự


和hòa 合hợp 為vi 色sắc 線tuyến
即tức 能năng 降hàng 伏phục 業nghiệp
又hựu 取thủ 摩ma 尼ni 部bộ
四tứ 聖thánh 密mật 智trí 字tự


和hòa 合hợp 為vi 色sắc 線tuyến
即tức 能năng 增tăng 益ích 事sự
又hựu 取thủ 蓮liên 華hoa 部bộ
四tứ 聖thánh 種chủng 子tử 字tự


和hòa 合hợp 為vi 四tứ 線tuyến
即tức 能năng 一nhất 切thiết 愛ái
又hựu 取thủ 羯yết 磨ma 部bộ
四tứ 尊tôn 密mật 智trí 字tự


和hòa 合hợp 為vi 四tứ 線tuyến
即tức 能năng 鉤câu 召triệu 用dụng
此thử 名danh 內nội 護hộ 摩ma
依y 前tiền 火hỏa 中trung 作tác


乃nãi 至chí 三tam 十thập 七thất
並tịnh 依y 此thử 法pháp 教giáo
金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 心tâm
及cập 印ấn 爐lô 光quang 焰diễm


又hựu 法pháp 取thủ 青thanh 茅mao
作tác 一nhất 旋toàn 茅mao 環hoàn
釧xuyến 於ư 進tiến 力lực 指chỉ
能năng 除trừ 眾chúng 不bất 祥tường


釧xuyến 於ư 忍nhẫn 願nguyện 節tiết
能năng 除trừ 一nhất 切thiết 苦khổ
釧xuyến 於ư 禪thiền 智Trí 度Độ
能năng 奪đoạt 那Na 羅La 延Diên


釧xuyến 於ư 戒giới 方phương 指chỉ
能năng 令linh 本bổn 尊tôn 悅duyệt
授thọ 於ư 一nhất 切thiết 願nguyện
及cập 成thành 就tựu 一nhất 切thiết


釧xuyến 於ư 檀đàn 慧tuệ 節tiết
親thân 近cận 諸chư 悉tất 地địa
一nhất 切thiết 佛Phật 歡hoan 喜hỷ
不bất 違vi 本bổn 誓thệ 力lực


大Đại 金Kim 剛Cang 焰Diễm 口Khẩu 降Hàng 伏Phục 一Nhất 切Thiết 魔Ma 怨Oán 品Phẩm 第đệ 十thập 二nhị

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 觀quán 一nhất 切thiết 未vị 來lai 世thế諸chư 薄bạc 福phước 有hữu 情tình住trụ 大đại 悲bi 盡tận 三tam 昧muội而nhi 說thuyết 伽già 陀đà 曰viết

有hữu 佛Phật 名danh 金kim 剛cang
大đại 藥dược 叉xoa 吞thôn 噉đạm
一nhất 切thiết 惡ác 有hữu 情tình
及cập 無vô 情tình 等đẳng 物vật


三tam 世thế 一nhất 切thiết 惡ác
穢uế 觸xúc 染nhiễm 慾dục 心tâm
令linh 彼bỉ 速tốc 除trừ 盡tận
吞thôn 噉đạm 無vô 有hữu 餘dư


汝nhữ 金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa
一nhất 心tâm 聽thính 此thử 明minh
廣quảng 布bố 諸chư 有hữu 情tình
金Kim 剛Cang 盡Tận 明Minh 曰viết


oṃ ma hā ya kṣa va jra sa tva jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ pra ve śa huṃ

唵án摩ma賀hạ藥dược乞khất 叉xoa嚩phạ日nhật 囉ra薩tát怛đát 嚩phạ弱nhược吽hồng鑁măm斛hộc跛bả 囉ra吠phệ捨xả吽hồng

此thử 名danh 金kim 剛cang 食thực
主chủ 宰tể 諸chư 能năng 摧tồi
菩Bồ 薩Tát 化hóa 身thân 天thiên
及cập 正chánh 業nghiệp 受thọ 果quả


誦tụng 此thử 一nhất 千thiên 八bát
隨tùy 順thuận 而nhi 攝nhiếp 受thọ
三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới 中trung
上thượng 至chí 有Hữu 頂Đảnh 類loại


若nhược 加gia 持trì 男nam 女nữ
能năng 令linh 阿a 尾vĩ 奢xa
三tam 世thế 三tam 界giới 事sự
盡tận 能năng 知tri 休hưu 咎cữu


若nhược 誦tụng 一nhất 洛lạc 叉xoa
能năng 令linh 三tam 界giới 天thiên
所sở 問vấn 吉cát 凶hung 事sự
速tốc 令linh 阿a 尾vĩ 奢xa


若nhược 欲dục 食thực 諸chư 觸xúc
先tiên 誦tụng 七thất 遍biến 明minh
便tiện 食thực 諸chư 觸xúc 物vật
能năng 令linh 悉tất 清thanh 淨tịnh


若nhược 與dữ 人nhân 食thực 毒độc
誦tụng 明minh 三tam 七thất 遍biến
擲trịch 印ấn 加gia 彼bỉ 器khí
即tức 成thành 蘖nghiệt 嚕rô 拏noa


噉đạm 食thực 諸chư 龍long 毒độc
或hoặc 觀quán 成thành 本bổn 尊tôn
或hoặc 印ấn 成thành 本bổn 尊tôn
皆giai 得đắc 攝nhiếp 彼bỉ 毒độc


若nhược 令linh 人nhân 敬kính 愛ái
以dĩ 印ấn 遙diêu 擲trịch 彼bỉ
或hoặc 想tưởng 以dĩ 印ấn 擊kích
彼bỉ 皆giai 如như 奴nô 僕bộc


若nhược 作tác 曼mạn 荼đồ 羅la
及cập 畫họa 或hoặc 觀quán 成thành
當đương 觀quán 吽hồng 一nhất 字tự
成thành 大đại 羯yết 磨ma 輪luân


放phóng 光quang 焰diễm 金kim 色sắc
復phục 於ư 臍tề 輪luân 中trung
當đương 股cổ 於ư 五ngũ 分phần
觀quán 五ngũ 大đại 月nguyệt 輪luân


一nhất 輪luân 安an 五ngũ 尊tôn
共cộng 為vi 二nhị 十thập 五ngũ
用dụng 金kim 剛cang 界giới 字tự
羯yết 磨ma 印ấn 安an 布bố


安an 於ư 輪luân 四tứ 隅ngung
放phóng 種chủng 種chủng 色sắc 光quang
一nhất 隅ngung 四tứ 忿phẫn 怒nộ
四tứ 隅ngung 十thập 六lục 護hộ


各các 持trì 五ngũ 峯phong 杵xử
作tác 金kim 剛cang 擲trịch 步bộ
皆giai 從tùng 吽hồng 字tự 生sanh
身thân 作tác 四tứ 方phương 色sắc


最tối 中trung 圓viên 佛Phật 處xứ
四tứ 隅ngung 內nội 供cúng 養dường
次thứ 四tứ 方phương 面diện 前tiền
左tả 右hữu 安an 二nhị 尊tôn


所sở 謂vị 鉤câu 等đẳng 四tứ
及cập 香hương 華hoa 等đẳng 四tứ
次thứ 後hậu 相tương 對đối 處xứ
安an 妙Diệu 吉Cát 祥Tường 幢tràng


種chủng 種chủng 諸chư 寶bảo 網võng
繒tăng 衣y 珠châu 鬘man 華hoa
輪luân 鈴linh 拂phất 商thương 佉khư
天thiên 女nữ 作tác 眾chúng 樂nhạc


如như 是thị 等đẳng 安an 布bố
皆giai 從tùng 吽hồng 字tự 生sanh
用dụng 前tiền 成thành 就tựu 明minh
安an 了liễu 誦tụng 一nhất 遍biến


即tức 能năng 成thành 真chân 實thật
堅kiên 固cố 如như 金kim 剛cang
行hành 人nhân 自tự 為vi 佛Phật
處xử 於ư 輪luân 臍tề 中trung


四tứ 時thời 不bất 間gián 斷đoạn
誦tụng 滿mãn 三tam 十thập 萬vạn
依y 前tiền 觀quán 行hành 門môn
速tốc 得đắc 本bổn 尊tôn 身thân


若nhược 有hữu 諸chư 惡ác 人nhân
藥dược 叉xoa 羅la 剎sát 主chủ
風phong 雨vũ 龍long 山sơn 神thần
七thất 母mẫu 諸chư 宿tú 曜diệu


海hải 神thần 江giang 河hà 神thần
釋Thích 梵Phạm 日nhật 月nguyệt 天thiên
金kim 剛cang 尾vĩ 伽già 那na
三tam 界giới 中trung 天thiên 人nhân


俱câu 依y 此thử 觀quán 住trụ
彼bỉ 見kiến 如như 人nhân 者giả
作tác 禮lễ 獻hiến 所sở 能năng
受thọ 教giáo 而nhi 請thỉnh 命mạng


復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ
我ngã 今kim 更cánh 說thuyết 印ấn
戒giới 方phương 忍nhẫn 願nguyện 指chỉ
內nội 相tương 叉xoa 為vi 齒xỉ


檀đàn 慧tuệ 曲khúc 如như 鉤câu
進tiến 力lực 及cập 禪thiền 智trí
猶do 如như 笑tiếu 眼nhãn 形hình
是thị 名danh 根căn 本bổn 印ấn


亦diệc 名danh 根căn 本bổn 心tâm
結kết 護hộ 及cập 供cúng 養dường
扇thiên 底để 迦ca 四tứ 事sự
皆giai 用dụng 此thử 印ấn 作tác


我ngã 今kim 更cánh 說thuyết 祕bí
金Kim 剛Cang 藥Dược 叉Xoa 形hình
六lục 臂tý 持trì 眾chúng 器khí
弓cung 箭tiễn 劍kiếm 輪luân 印ấn


及cập 薩tát 埵đóa 羯yết 磨ma
五ngũ 眼nhãn 布bố 忿phẫn 怒nộ
三tam 首thủ 馬mã 王vương 髻kế
珠châu 寶bảo 遍biến 嚴nghiêm 飾sức


其kỳ 餘dư 諸chư 聖thánh 尊tôn
畫họa 如như 金kim 剛cang 界giới
若nhược 欲dục 治trị 諸chư 病bệnh
應ưng 稱xưng 十thập 六lục 吽hồng


結kết 彼bỉ 金kim 剛cang 業nghiệp
勢thế 如như 持trì 金kim 剛cang
口khẩu 誦tụng 所sở 言ngôn 約ước
彼bỉ 皆giai 悉tất 受thọ 命mạng


移di 大đại 海hải 須Tu 彌Di
及cập 取thủ 三tam 界giới 天thiên
開khai 惡ác 趣thú 放phóng 罪tội
所sở 作tác 皆giai 稱xứng 遂toại


若nhược 欲dục 得đắc 仙tiên 藥dược
及cập 往vãng 極cực 樂lạc 界giới
知tri 足túc 天thiên 王vương 宮cung
隨tùy 所sở 意ý 便tiện 得đắc


金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 汝nhữ
更cánh 說thuyết 阿a 尾vĩ 捨xả
取thủ 童đồng 男nam 童đồng 女nữ
淨tịnh 浴dục 新tân 淨tịnh 衣y


令linh 彼bỉ 薩tát 埵đóa 誓thệ
上thượng 安an 於ư 白bạch 華hoa
加gia 持trì 令linh 掩yểm 面diện
再tái 加gia 一nhất 千thiên 八bát


彼bỉ 即tức 阿a 尾vĩ 捨xả
彼bỉ 身thân 或hoặc 住trụ 空không
所sở 有hữu 三tam 世thế 事sự
一nhất 切thiết 皆giai 智trí 者giả


我ngã 說thuyết 祕bí 密mật 句cú
汝nhữ 等đẳng 善thiện 諦đế 聽thính
底để 迦ca 等đẳng 五ngũ 事sự
祕bí 句cú 說thuyết 真chân 言ngôn


圓viên 寂tịch 大đại 悲bi 常thường
是thị 名danh 寂tịch 災tai 句cú
歸quy 依y 及cập 蓮liên 華hoa
是thị 名danh 增tăng 益ích 句cú


忿phẫn 怒nộ 破phá 壞hoại 稱xưng
是thị 名danh 降hàng 伏phục 句cú
敬kính 愛ái 伽già 跢đa 耶da
金kim 剛cang 鉤câu 鉤câu 召triệu


是thị 名danh 五ngũ 種chủng 密mật
金kim 剛cang 語ngữ 瑜du 伽già
欲dục 令linh 彼bỉ 未vị 來lai
不bất 依y 師sư 授thọ 者giả


於ư 此thử 法pháp 輕khinh 慢mạn
自tự 述thuật 自tự 師sư 意ý
迷mê 設thiết 阿a 闍xà 梨lê
剛cang 強cường 大đại 我ngã 等đẳng


更cánh 說thuyết 一nhất 字tự 心tâm
祕bí 中trung 最tối 勝thắng 密mật
此thử 名danh 最tối 勝thắng 密mật
金kim 剛cang 身thân 語ngữ 心tâm


諸chư 佛Phật 大đại 悲bi 身thân
常thường 在tại 此thử 字tự 中trung
隨tùy 處xứ 誦tụng 一nhất 遍biến
諸chư 大đại 果quả 菩Bồ 薩Tát


一nhất 切thiết 人nhân 天thiên 眾chúng
悉tất 皆giai 禮lễ 彼bỉ 人nhân
如như 前tiền 所sở 作tác 法pháp
或hoặc 誦tụng 此thử 密mật 言ngôn


一nhất 切thiết 速tốc 皆giai 成thành
不bất 可khả 思tư 議nghị 力lực
系hệ 金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa
此thử 名danh 最tối 祕bí 密mật


勿vật 妄vọng 傳truyền 與dữ 人nhân
當đương 付phó 智trí 慧tuệ 者giả


oṃ ṭa kki hūṃ sphā ṭa pra ve śa hūṃ pha ṭ

唵án吒tra枳chỉ吽hồng娑sa 破phá吒tra鉢bát 囉ra吠phệ捨xả吽hồng發phát吒tra

爾nhĩ 時thời 大đại 眾chúng十thập 六lục 大đại 菩Bồ 薩Tát及cập 諸chư 忿phẫn 怒nộ 金kim 剛cang 等đẳng皆giai 悉tất 禮lễ 佛Phật 依y 住trụ

時thời 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 等đẳng忽hốt 然nhiên 不bất 現hiện諸chư 金kim 剛cang 等đẳng各các 各các 互hỗ 相tương 謂vị 言ngôn

何hà 故cố 諸chư 佛Phật忽hốt 然nhiên 不bất 現hiện

即tức 於ư 是thị 時thời遍biến 於ư 法Pháp 界Giới而nhi 有hữu 聲thanh 言ngôn

善thiện 哉tai諸chư 金kim 剛cang 等đẳng我ngã 本bổn 無vô 有hữu 言ngôn但đãn 為vì 利lợi 益ích 說thuyết

時thời 金Kim 剛Cang 手Thủ 等đẳng亦diệc 復phục 不bất 現hiện

金Kim 剛Cang 峯Phong 樓Lâu 閣Các 一Nhất 切Thiết 瑜Du 伽Già 瑜Du 祇Kỳ 經Kinh 卷quyển 下hạ

唐đường 南nam 天Thiên 竺Trúc 國quốc 三tam 藏tạng 沙Sa 門Môn 金kim 剛cang 智trí 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 28/9/2018 ◊ Cập nhật: 28/9/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2