占Chiêm 察Sát 善Thiện 惡Ác 業Nghiệp 報Báo 經Kinh 卷quyển 上thượng

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 婆Bà 伽Già 婆Bà一Nhất 切Thiết 智Trí 人nhân在tại 王Vương 舍Xá 城Thành耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung以dĩ 神thần 通thông 力lực示thị 廣quảng 博bác 嚴nghiêm 淨tịnh無vô 礙ngại 道Đạo 場Tràng與dữ 無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 大đại 眾chúng 俱câu演diễn 說thuyết 甚thậm 深thâm根căn 聚tụ 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát名danh 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín從tùng 坐tọa 而nhi 起khởi整chỉnh 衣y 服phục偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên合hợp 掌chưởng白bạch 佛Phật 言ngôn

我ngã 今kim 於ư 此thử 眾chúng 中trung欲dục 有hữu 所sở 問vấn諮tư 請thỉnh 世Thế 尊Tôn願nguyện 垂thùy 聽thính 許hứa

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử隨tùy 汝nhữ 所sở 問vấn便tiện 可khả 說thuyết 之chi

堅Kiên 淨Tịnh 信Tín 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

如như 佛Phật 先tiên 說thuyết若nhược 我ngã 去khứ 世thế正Chánh 法Pháp 滅diệt 後hậu像Tượng 法Pháp 向hướng 盡tận及cập 入nhập 末mạt 世thế如như 是thị 之chi 時thời眾chúng 生sanh 福phước 薄bạc多đa 諸chư 衰suy 惱não國quốc 土độ 數số 亂loạn災tai 害hại 頻tần 起khởi種chủng 種chủng 厄ách 難nạn怖bố 懼cụ 逼bức 擾nhiễu我ngã 諸chư 弟đệ 子tử失thất 其kỳ 善thiện 念niệm唯duy 長trưởng 貪tham 瞋sân嫉tật 妬đố 我ngã 慢mạn設thiết 有hữu 像tượng 似tự行hành 善thiện 法Pháp 者giả但đãn 求cầu 世thế 間gian利lợi 養dưỡng 名danh 稱xưng以dĩ 之chi 為vi 主chủ不bất 能năng 專chuyên 心tâm修tu 出xuất 要yếu 法Pháp

爾nhĩ 時thời 眾chúng 生sanh覩đổ 世thế 災tai 亂loạn心tâm 常thường 怯khiếp 弱nhược憂ưu 畏úy 己kỷ 身thân及cập 諸chư 親thân 屬thuộc不bất 得đắc 衣y 食thực充sung 養dưỡng 軀khu 命mạng以dĩ 如như 此thử 等đẳng 眾chúng 多đa障chướng 礙ngại 因nhân 緣duyên 故cố於ư 佛Phật 法Pháp 中trung鈍độn 根căn 少thiểu 信tín得đắc 道Đạo 者giả 極cực 少thiểu乃nãi 至chí 漸tiệm 漸tiệm於ư 三tam 乘thừa 中trung信tín 心tâm 成thành 就tựu 者giả亦diệc 復phục 甚thậm 尠tiển所sở 有hữu 修tu 學học世thế 間gian 禪thiền 定định發phát 諸chư 通thông 業nghiệp自tự 知tri 宿túc 命mạng 者giả次thứ 轉chuyển 無vô 有hữu如như 是thị 於ư 後hậu入nhập 末Mạt 法Pháp 中trung 經kinh 久cửu得đắc 道Đạo 獲hoạch 信tín禪thiền 定định 通thông 業nghiệp 等đẳng一nhất 切thiết 全toàn 無vô

我ngã 今kim 為vì 此thử未vị 來lai 惡ác 世thế像Tượng 法Pháp 向hướng 盡tận及cập 末Mạt 法Pháp 中trung有hữu 微vi 少thiểu 善thiện 根căn 者giả請thỉnh 問vấn 如Như 來Lai設thiết 何hà 方phương 便tiện開khai 化hóa 示thị 導đạo令linh 生sanh 信tín 心tâm得đắc 除trừ 衰suy 惱não以dĩ 彼bỉ 眾chúng 生sanh遭tao 值trị 惡ác 時thời多đa 障chướng 礙ngại 故cố退thoái 其kỳ 善thiện 心tâm於ư 世thế 間gian 出xuất 世thế 間gian因nhân 果quả 法pháp 中trung數sổ 起khởi 疑nghi 惑hoặc不bất 能năng 堅kiên 心tâm專chuyên 求cầu 善thiện 法Pháp如như 是thị 眾chúng 生sanh可khả 愍mẫn 可khả 救cứu世Thế 尊Tôn 大đại 慈từ一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí願nguyện 興hưng 方phương 便tiện而nhi 曉hiểu 喻dụ 之chi令linh 離ly 疑nghi 網võng除trừ 諸chư 障chướng 礙ngại信tín 得đắc 增tăng 長trưởng隨tùy 於ư 何hà 乘thừa速tốc 獲hoạch 不bất 退thoái

佛Phật 告cáo 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai快khoái 問vấn 斯tư 事sự深thâm 適thích 我ngã 意ý今kim 此thử 眾chúng 中trung有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát名danh 曰viết 地Địa 藏Tạng汝nhữ 應ưng 以dĩ 此thử 事sự而nhi 請thỉnh 問vấn 之chi彼bỉ 當đương 為vì 汝nhữ建kiến 立lập 方phương 便tiện開khai 示thị 演diễn 說thuyết成thành 汝nhữ 所sở 願nguyện

時thời 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín 菩Bồ 薩Tát復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn

如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn無vô 上thượng 大đại 智trí何hà 意ý 不bất 說thuyết乃nãi 欲dục 令linh 彼bỉ地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát而nhi 演diễn 說thuyết 之chi

佛Phật 告cáo 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín

汝nhữ 莫mạc 生sanh 高cao 下hạ 想tưởng此thử 善thiện 男nam 子tử發phát 心tâm 已dĩ 來lai過quá 無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp久cửu 已dĩ 能năng 度độ薩Tát 婆Bà 若Nhã 海hải功công 德đức 滿mãn 足túc但đãn 依y 本bổn 願nguyện自tự 在tại 力lực 故cố權quyền 巧xảo 現hiện 化hóa影ảnh 應ứng 十thập 方phương雖tuy 復phục 普phổ 遊du一nhất 切thiết 剎sát 土độ常thường 起khởi 功công 業nghiệp而nhi 於ư 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế化hóa 益ích 偏thiên 厚hậu亦diệc 依y 本bổn 願nguyện 力lực所sở 熏huân 習tập 故cố及cập 因nhân 眾chúng 生sanh應ưng 受thọ 化hóa 業nghiệp 故cố 也dã彼bỉ 從tùng 十thập 一nhất 劫kiếp 來lai莊trang 嚴nghiêm 此thử 世thế 界giới成thành 熟thục 眾chúng 生sanh是thị 故cố 在tại 斯tư 會hội 中trung身thân 相tướng 端đoan 嚴nghiêm威uy 德đức 殊thù 勝thắng唯duy 除trừ 如Như 來Lai無vô 能năng 過quá 者giả

又hựu 於ư 此thử 世thế 界giới所sở 有hữu 化hóa 業nghiệp唯duy 除trừ 遍Biến 吉Cát觀Quán 世Thế 音Âm 等đẳng諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát皆giai 不bất 能năng 及cập以dĩ 是thị 菩Bồ 薩Tát本bổn 誓thệ 願nguyện 力lực速tốc 滿mãn 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 所sở 求cầu能năng 滅diệt 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 重trọng 罪tội除trừ 諸chư 障chướng 礙ngại現hiện 得đắc 安an 隱ẩn

又hựu 是thị 菩Bồ 薩Tát名danh 為vi 善thiện 安an 慰úy 說thuyết 者giả所sở 謂vị巧xảo 演diễn 深thâm 法Pháp能năng 善thiện 開khai 導đạo初sơ 學học 發phát 意ý求cầu 大Đại 乘Thừa 者giả令linh 不bất 怯khiếp 弱nhược以dĩ 如như 是thị 等đẳng 因nhân 緣duyên於ư 此thử 世thế 界giới眾chúng 生sanh 渴khát 仰ngưỡng受thọ 化hóa 得đắc 度độ是thị 故cố 我ngã 今kim令linh 彼bỉ 說thuyết 之chi

爾nhĩ 時thời 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín 菩Bồ 薩Tát既ký 解giải 佛Phật 意ý 已dĩ尋tầm 即tức 勸khuyến 請thỉnh地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn

善thiện 哉tai救cứu 世thế 真chân 士sĩ善thiện 哉tai大đại 智trí 開Khai 士Sĩ如như 我ngã 所sở 問vấn惡ác 世thế 眾chúng 生sanh以dĩ 何hà 方phương 便tiện而nhi 化hóa 導đạo 之chi使sử 離ly 諸chư 障chướng得đắc 堅kiên 固cố 信tín如Như 來Lai 今kim 者giả為vì 欲dục 令linh 汝nhữ說thuyết 是thị 方phương 便tiện宜nghi 當đương 知tri 時thời哀ai 愍mẫn 為vi 說thuyết

爾nhĩ 時thời 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát語ngứ 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử諦đế 聽thính當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết

若nhược 佛Phật 滅diệt 後hậu惡ác 世thế 之chi 中trung諸chư 有hữu 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di於ư 世thế 間gian出xuất 世thế 間gian 因nhân 果quả 法pháp未vị 得đắc 決quyết 定định 信tín不bất 能năng 修tu 學học無vô 常thường 想tưởng苦khổ 想tưởng無vô 我ngã 想tưởng不bất 淨tịnh 想tưởng成thành 就tựu 現hiện 前tiền不bất 能năng 勤cần 觀quán四Tứ 聖Thánh 諦Đế 法Pháp及cập 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 法Pháp亦diệc 不bất 勤cần 觀quán真Chân 如Như 實thật 際tế無vô 生sanh 無vô 滅diệt 等đẳng 法Pháp以dĩ 不bất 勤cần 觀quán如như 是thị 法Pháp 故cố不bất 能năng 畢tất 竟cánh不bất 作tác 十thập 惡ác根căn 本bổn 過quá 罪tội於ư 三Tam 寶Bảo 功công 德đức種chủng 種chủng 境cảnh 界giới不bất 能năng 專chuyên 信tín於ư 三tam 乘thừa 中trung皆giai 無vô 定định 向hướng如như 是thị 等đẳng 人nhân若nhược 有hữu 種chủng 種chủng諸chư 障chướng 礙ngại 事sự增tăng 長trưởng 憂ưu 慮lự或hoặc 疑nghi 或hoặc 悔hối於ư 一nhất 切thiết 處xứ心tâm 不bất 明minh 了liễu多đa 求cầu 多đa 惱não眾chúng 事sự 牽khiên 纏triền所sở 作tác 不bất 定định思tư 想tưởng 擾nhiễu 亂loạn廢phế 修tu 道Đạo 業nghiệp有hữu 如như 是thị 等đẳng障chướng 難nạn 事sự 者giả當đương 用dụng 木mộc 輪luân 相tướng 法Pháp占chiêm 察sát 善thiện 惡ác宿túc 世thế 之chi 業nghiệp現hiện 在tại 苦khổ 樂lạc吉cát 凶hung 等đẳng 事sự緣duyên 合hợp 故cố 有hữu緣duyên 盡tận 則tắc 滅diệt業nghiệp 集tập 隨tùy 心tâm相tướng 現hiện 果quả 起khởi不bất 失thất 不bất 壞hoại相tương 應ứng 不bất 差sai如như 是thị 諦đế 占chiêm善thiện 惡ác 業nghiệp 報báo曉hiểu 喻dụ 自tự 心tâm於ư 所sở 疑nghi 事sự以dĩ 取thủ 決quyết 了liễu

若nhược 佛Phật 弟đệ 子tử但đãn 當đương 學học 習tập如như 此thử 相tướng 法Pháp至chí 心tâm 歸quy 依y所sở 觀quán 之chi 事sự無vô 不bất 誠thành 諦đế不bất 應ưng 棄khí 捨xả如như 是thị 之chi 法Pháp而nhi 返phản 隨tùy 逐trục世thế 間gian 卜bốc 筮thệ種chủng 種chủng 占chiêm 相tướng吉cát 凶hung 等đẳng 事sự貪tham 著trước 樂nhạo 習tập若nhược 樂nhạo 習tập 者giả深thâm 障chướng 聖thánh 道Đạo

善thiện 男nam 子tử欲dục 學học 木mộc 輪luân 相tướng 者giả先tiên 當đương 刻khắc 木mộc如như 小tiểu 指chỉ 許hứa使sử 長trường 短đoản減giảm 於ư 一nhất 寸thốn正chánh 中trung 令linh 其kỳ四tứ 面diện 方phương 平bình自tự 餘dư 向hướng 兩lưỡng 頭đầu斜tà 漸tiệm 去khứ 之chi仰ngưỡng 手thủ 傍bàng 擲trịch令linh 使sử 易dị 轉chuyển因nhân 是thị 義nghĩa 故cố說thuyết 名danh 為vi 輪luân

又hựu 依y 此thử 相tướng能năng 破phá 壞hoại 眾chúng 生sanh邪tà 見kiến 疑nghi 網võng轉chuyển 向hướng 正Chánh 道Đạo到đáo 安an 隱ẩn 處xứ是thị 故cố 名danh 輪luân其kỳ 輪luân 相tướng 者giả有hữu 三tam 種chủng 差sai 別biệt何hà 等đẳng 為vi 三tam

一nhất 者giả輪luân 相tướng 能năng 示thị宿túc 世thế 所sở 作tác善thiện 惡ác 業nghiệp 種chủng 差sai 別biệt其kỳ 輪luân 有hữu 十thập

二nhị 者giả輪luân 相tướng 能năng 示thị 宿túc 世thế集tập 業nghiệp 久cửu 近cận所sở 作tác 強cường 弱nhược大đại 小tiểu 差sai 別biệt其kỳ 輪luân 有hữu 三tam

三tam 者giả輪luân 相tướng 能năng 示thị 三tam 世thế 中trung受thọ 報báo 差sai 別biệt其kỳ 輪luân 有hữu 六lục

若nhược 欲dục 觀quán 宿túc 世thế所sở 作tác 善thiện 惡ác業nghiệp 差sai 別biệt 者giả當đương 刻khắc 木mộc 為vi 十thập 輪luân依y 此thử 十thập 輪luân書thư 記ký 十Thập 善Thiện 之chi 名danh一nhất 善thiện 主chủ 在tại 一nhất 輪luân於ư 一nhất 面diện 記ký次thứ 以dĩ 十thập 惡ác書thư 對đối 十Thập 善Thiện令linh 使sử 相tương 當đương亦diệc 各các 記ký 在tại 一nhất 面diện

言ngôn 十Thập 善Thiện 者giả則tắc 為vi 一nhất 切thiết眾chúng 善thiện 根căn 本bổn能năng 攝nhiếp 一nhất 切thiết諸chư 餘dư 善thiện 法Pháp

言ngôn 十thập 惡ác 者giả亦diệc 為vi 一nhất 切thiết眾chúng 惡ác 根căn 本bổn能năng 攝nhiếp 一nhất 切thiết諸chư 餘dư 惡ác 法pháp

若nhược 欲dục 占chiêm 此thử 輪luân 相tướng 者giả先tiên 當đương 學học 至chí 心tâm總tổng 禮lễ 十thập 方phương一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật因nhân 即tức 立lập 願nguyện願nguyện 令linh 十thập 方phương 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 疾tật 皆giai 得đắc親thân 近cận 供cúng 養dường諮tư 受thọ 正Chánh 法Pháp次thứ 應ưng 學học 至chí 心tâm敬kính 禮lễ 十thập 方phương一nhất 切thiết 法Pháp 藏tạng因nhân 即tức 立lập 願nguyện願nguyện 令linh 十thập 方phương一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 疾tật 皆giai 得đắc受thọ 持trì 讀độc 誦tụng如như 法Pháp 修tu 行hành及cập 為vì 他tha 說thuyết次thứ 當đương 學học 至chí 心tâm敬kính 禮lễ 十thập 方phương一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh因nhân 即tức 立lập 願nguyện願nguyện 令linh 十thập 方phương一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 疾tật 皆giai 得đắc親thân 近cận 供cúng 養dường發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm志chí 不bất 退thoái 轉chuyển後hậu 應ưng 學học 至chí 心tâm禮lễ 我ngã 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát因nhân 即tức 立lập 願nguyện願nguyện 令linh 十thập 方phương一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 得đắc 除trừ 滅diệt惡ác 業nghiệp 重trọng 罪tội離ly 諸chư 障chướng 礙ngại資tư 生sanh 眾chúng 具cụ悉tất 皆giai 充sung 足túc如như 是thị 禮lễ 已dĩ隨tùy 所sở 有hữu 香hương 華hoa 等đẳng當đương 修tu 供cúng 養dường

修tu 供cúng 養dường 者giả仰ngưỡng 念niệm 一nhất 切thiết佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寶bảo體thể 常thường 遍biến 滿mãn無vô 所sở 不bất 在tại願nguyện 令linh 此thử 香hương 華hoa等đẳng 同đồng 法pháp 性tánh普phổ 熏huân 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 剎sát 土độ施thi 作tác 佛Phật 事sự

又hựu 念niệm 十thập 方phương一nhất 切thiết 供cúng 具cụ無vô 時thời 不bất 有hữu我ngã 今kim 當đương 以dĩ十thập 方phương 所sở 有hữu一nhất 切thiết 種chủng 種chủng香hương 華hoa 瓔anh 珞lạc幢tràng 幡phan 寶bảo 蓋cái諸chư 珍trân 妙diệu 飾sức種chủng 種chủng 音âm 樂nhạc燈đăng 明minh 燭chúc 火hỏa飲ẩm 食thực 衣y 服phục臥ngọa 具cụ 湯thang 藥dược乃nãi 至chí 十thập 方phương所sở 有hữu 一nhất 切thiết種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm供cúng 養dường 之chi 具cụ憶ức 想tưởng 遙diêu 擬nghĩ普phổ 共cộng 眾chúng 生sanh奉phụng 獻hiến 供cúng 養dường當đương 念niệm 一nhất 切thiết世thế 界giới 中trung 有hữu修tu 供cúng 養dường 者giả我ngã 今kim 隨tùy 喜hỷ

若nhược 未vị 修tu 供cúng 養dường 者giả願nguyện 得đắc 開khai 導đạo令linh 修tu 供cúng 養dường又hựu 願nguyện 我ngã 身thân速tốc 能năng 遍biến 至chí一nhất 切thiết 剎sát 土độ於ư 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 所sở各các 以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 莊trang 嚴nghiêm供cúng 養dường 之chi 具cụ共cộng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh等đẳng 持trì 奉phụng 獻hiến供cúng 養dường 一nhất 切thiết諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân色sắc 身thân舍xá 利lợi形hình 像tượng浮phù 圖đồ廟miếu 塔tháp一nhất 切thiết 佛Phật 事sự供cúng 養dường 一nhất 切thiết所sở 有hữu 法Pháp 藏tạng及cập 說thuyết 法Pháp 處xứ供cúng 養dường 一nhất 切thiết賢hiền 聖thánh 僧Tăng 眾chúng願nguyện 共cộng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh修tu 行hành 如như 是thị供cúng 養dường 已dĩ漸tiệm 得đắc 成thành 就tựu六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm深thâm 知tri 一nhất 切thiết 法pháp本bổn 來lai 寂tịch 靜tĩnh無vô 生sanh 無vô 滅diệt一nhất 味vị 平bình 等đẳng離ly 念niệm 清thanh 淨tịnh畢tất 竟cánh 圓viên 滿mãn又hựu 應ưng 別biệt 復phục係hệ 心tâm 供cúng 養dường我ngã 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

次thứ 當đương 稱xưng 名danh若nhược 默mặc 誦tụng 念niệm一nhất 心tâm 告cáo 言ngôn

南Nam 無mô 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

如như 是thị 稱xưng 名danh滿mãn 足túc 至chí 千thiên經kinh 千thiên 念niệm 已dĩ而nhi 作tác 是thị 言ngôn

地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát大đại 慈từ 大đại 悲bi唯duy 願nguyện 護hộ 念niệm 我ngã及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 除trừ 諸chư 障chướng增tăng 長trưởng 淨tịnh 信tín令linh 今kim 所sở 觀quán稱xưng 實thật 相tương 應ứng

作tác 此thử 語ngữ 已dĩ然nhiên 後hậu 手thủ 執chấp 木mộc 輪luân於ư 淨tịnh 物vật 上thượng而nhi 傍bàng 擲trịch 之chi如như 是thị 欲dục 自tự 觀quán 法Pháp若nhược 欲dục 觀quán 他tha皆giai 亦diệc 如như 是thị

應ưng 知tri 占chiêm 其kỳ 輪luân 相tướng 者giả隨tùy 所sở 現hiện 業nghiệp悉tất 應ưng 一nhất 一nhất諦đế 觀quán 思tư 驗nghiệm或hoặc 純thuần 具cụ 十Thập 善Thiện或hoặc 純thuần 具cụ 十thập 惡ác或hoặc 善thiện 惡ác 交giao 雜tạp或hoặc 純thuần 善thiện 不bất 具cụ或hoặc 純thuần 惡ác 不bất 具cụ如như 是thị 業nghiệp 因nhân種chủng 類loại 不bất 同đồng習tập 氣khí 果quả 報báo各các 各các 別biệt 異dị如như 佛Phật 世Thế 尊Tôn餘dư 處xứ 廣quảng 說thuyết應ưng 當đương 憶ức 念niệm思tư 惟duy 觀quán 察sát所sở 現hiện 業nghiệp 種chủng與dữ 今kim 世thế 果quả 報báo所sở 經kinh 苦khổ 樂lạc吉cát 凶hung 等đẳng 事sự及cập 煩phiền 惱não 業nghiệp 習tập得đắc 相tương 當đương 者giả名danh 為vi 相tương 應ứng若nhược 不bất 相tương 當đương 者giả謂vị 不bất 至chí 心tâm名danh 虛hư 謬mậu 也dã

若nhược 占chiêm 輪luân 相tướng其kỳ 善thiện 惡ác 業nghiệp俱câu 不bất 現hiện 者giả此thử 人nhân 已dĩ 證chứng無vô 漏lậu 智trí 心tâm專chuyên 求cầu 出xuất 離ly不bất 復phục 樂nhạo 受thọ世thế 間gian 果quả 報báo諸chư 有hữu 漏lậu 業nghiệp展triển 轉chuyển 微vi 弱nhược更cánh 不bất 增tăng 長trưởng是thị 故cố 不bất 現hiện

又hựu 純thuần 善thiện 不bất 具cụ純thuần 惡ác 不bất 具cụ 者giả此thử 二nhị 種chủng 人nhân善thiện 惡ác 之chi 業nghiệp所sở 有hữu 不bất 現hiện 者giả皆giai 是thị 微vi 弱nhược未vị 能năng 牽khiên 果quả是thị 故cố 不bất 現hiện

若nhược 當đương 來lai 世thế佛Phật 諸chư 弟đệ 子tử已dĩ 占chiêm 善thiện 惡ác 果quả 報báo得đắc 相tương 應ứng 者giả於ư 五ngũ 欲dục 眾chúng 具cụ得đắc 稱xứng 意ý 時thời勿vật 當đương 自tự 縱túng以dĩ 起khởi 放phóng 逸dật即tức 應ưng 思tư 念niệm由do 我ngã 宿túc 世thế如như 是thị 善thiện 業nghiệp 故cố今kim 獲hoạch 此thử 報báo我ngã 今kim 乃nãi 可khả轉chuyển 更cánh 進tiến 修tu不bất 應ưng 休hưu 止chỉ

若nhược 遭tao 眾chúng 厄ách種chủng 種chủng 衰suy 惱não不bất 吉cát 之chi 事sự擾nhiễu 亂loạn 憂ưu 怖bố不bất 稱xứng 意ý 時thời應ưng 當đương 甘cam 受thọ無vô 令linh 疑nghi 悔hối退thoái 修tu 善thiện 業nghiệp即tức 當đương 思tư 念niệm但đãn 由do 我ngã 宿túc 世thế造tạo 如như 是thị 惡ác 業nghiệp 故cố今kim 獲hoạch 此thử 報báo我ngã 今kim 應ưng 當đương悔hối 彼bỉ 惡ác 業nghiệp專chuyên 修tu 對đối 治trị及cập 修tu 餘dư 善thiện無vô 得đắc 止chỉ 住trụ懈giải 怠đãi 放phóng 逸dật轉chuyển 更cánh 增tăng 集tập種chủng 種chủng 苦khổ 聚tụ是thị 名danh 占chiêm 察sát初sơ 輪luân 相tướng 法Pháp

善thiện 男nam 子tử若nhược 欲dục 占chiêm 察sát過quá 去khứ 往vãng 昔tích集tập 業nghiệp 久cửu 近cận所sở 作tác 強cường 弱nhược大đại 小tiểu 差sai 別biệt 者giả當đương 復phục 刻khắc 木mộc 為vi 三tam 輪luân以dĩ 身thân 口khẩu 意ý各các 主chủ 一nhất 輪luân書thư 字tự 記ký 之chi又hựu 於ư 輪luân 正chánh 中trung一nhất 面diện 書thư 一nhất 畫họa令linh 麁thô 長trường 使sử 徹triệt 畔bạn次thứ 第đệ 二nhị 面diện 書thư 一nhất 畫họa令linh 細tế 短đoản 使sử 不bất 至chí 畔bạn次thứ 第đệ 三tam 面diện作tác 一nhất 傍bàng 刻khắc 如như 畫họa令linh 其kỳ 麁thô 深thâm次thứ 第đệ 四tứ 面diện亦diệc 作tác 傍bàng 刻khắc令linh 使sử 細tế 淺thiển當đương 知tri 善thiện 業nghiệp 莊trang 嚴nghiêm猶do 如như 畫họa 飾sức惡ác 業nghiệp 衰suy 害hại猶do 如như 損tổn 刻khắc其kỳ 畫họa 長trường 大đại 者giả顯hiển 示thị 積tích 善thiện 來lai 久cửu行hành 業nghiệp 猛mãnh 利lợi所sở 作tác 增tăng 上thượng其kỳ 畫họa 細tế 短đoản 者giả顯hiển 示thị 積tích 善thiện 來lai 近cận始thỉ 習tập 基cơ 鈍độn所sở 作tác 微vi 薄bạc其kỳ 刻khắc 麁thô 深thâm 者giả顯hiển 示thị 習tập 惡ác 來lai 久cửu所sở 作tác 增tăng 上thượng餘dư 殃ương 亦diệc 厚hậu其kỳ 刻khắc 細tế 淺thiển 者giả顯hiển 示thị 退thoái 善thiện 來lai 近cận始thỉ 習tập 惡ác 法pháp所sở 作tác 之chi 業nghiệp未vị 至chí 增tăng 上thượng或hoặc 雖tuy 起khởi 重trọng 惡ác已dĩ 曾tằng 改cải 悔hối此thử 謂vị 小tiểu 惡ác

善thiện 男nam 子tử若nhược 占chiêm 初sơ 輪luân 相tướng 者giả但đãn 知tri 宿túc 世thế所sở 造tạo 之chi 業nghiệp善thiện 惡ác 差sai 別biệt而nhi 不bất 能năng 知tri積tích 習tập 久cửu 近cận所sở 作tác 之chi 業nghiệp強cường 弱nhược 大đại 小tiểu是thị 故cố 須tu 占chiêm第đệ 二nhị 輪luân 相tướng

若nhược 占chiêm 第đệ 二nhị 輪luân 相tướng 者giả當đương 依y 初sơ 輪luân 相tướng 中trung所sở 現hiện 之chi 業nghiệp

若nhược 屬thuộc 身thân 者giả擲trịch 身thân 輪luân 相tướng

若nhược 屬thuộc 口khẩu 者giả擲trịch 口khẩu 輪luân 相tướng

若nhược 屬thuộc 意ý 者giả擲trịch 意ý 輪luân 相tướng

不bất 得đắc 以dĩ 此thử 三tam 輪luân 之chi 相tướng一nhất 擲trịch 通thông 占chiêm應ưng 當đương 隨tùy 業nghiệp 主chủ 念niệm一nhất 一nhất 善thiện 惡ác依y 所sở 屬thuộc 輪luân別biệt 擲trịch 占chiêm 之chi

復phục 次thứ若nhược 占chiêm 初sơ 輪luân 相tướng 中trung唯duy 得đắc 身thân 之chi 善thiện於ư 此thử 第đệ 二nhị 輪luân 相tướng 中trung得đắc 身thân 惡ác 者giả謂vị 無vô 至chí 心tâm不bất 得đắc 相tương 應ứng名danh 虛hư 謬mậu 也dã

又hựu 復phục 不bất 相tương 應ứng 者giả謂vị 占chiêm 初sơ 輪luân 相tướng 中trung得đắc 不bất 殺sát 業nghiệp及cập 得đắc 偷thâu 盜đạo 業nghiệp意ý 先tiên 主chủ 觀quán 不bất 殺sát 業nghiệp而nhi 於ư 第đệ 二nhị 輪luân 相tướng 中trung得đắc 身thân 惡ác 者giả名danh 不bất 相tương 應ứng

復phục 次thứ若nhược 觀quán 現hiện 在tại從tùng 生sanh 以dĩ 來lai不bất 樂nhạo 殺sát 業nghiệp無vô 造tạo 殺sát 罪tội但đãn 意ý 主chủ 殺sát 業nghiệp而nhi 於ư 此thử 第đệ 二nhị 輪luân 相tướng 中trung得đắc 身thân 大đại 惡ác 者giả謂vị 名danh 不bất 相tương 應ứng自tự 餘dư 口khẩu 意ý 中trung 業nghiệp不bất 相tương 應ứng 義nghĩa亦diệc 如như 是thị 應ưng 知tri

善thiện 男nam 子tử若nhược 未vị 來lai 世thế諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng欲dục 求cầu 度độ 脫thoát生sanh 老lão 病bệnh 死tử始thỉ 學học 發phát 心tâm修tu 習tập 禪thiền 定định無vô 相tướng 智trí 慧tuệ 者giả應ưng 當đương 先tiên 觀quán宿túc 世thế 所sở 作tác惡ác 業nghiệp 多đa 少thiểu及cập 以dĩ 輕khinh 重trọng

若nhược 惡ác 業nghiệp 多đa 厚hậu 者giả不bất 得đắc 即tức 學học禪thiền 定định 智trí 慧tuệ應ưng 當đương 先tiên 修tu懺sám 悔hối 之chi 法Pháp

所sở 以dĩ 者giả 何hà此thử 人nhân 宿túc 習tập惡ác 心tâm 猛mãnh 利lợi 故cố於ư 今kim 現hiện 在tại必tất 多đa 造tạo 惡ác毀hủy 犯phạm 重trọng 禁cấm以dĩ 犯phạm 重trọng 禁cấm 故cố若nhược 不bất 懺sám 悔hối令linh 其kỳ 清thanh 淨tịnh而nhi 修tu 禪thiền 定định 智trí 慧tuệ 者giả則tắc 多đa 有hữu 障chướng 礙ngại不bất 能năng 剋khắc 獲hoạch或hoặc 失thất 心tâm 錯thác 亂loạn或hoặc 外ngoại 邪tà 所sở 惱não或hoặc 納nạp 受thọ 邪tà 法pháp增tăng 長trưởng 惡ác 見kiến是thị 故cố 當đương 先tiên修tu 懺sám 悔hối 法Pháp若nhược 戒giới 根căn 清thanh 淨tịnh及cập 宿túc 世thế 重trọng 罪tội得đắc 微vi 薄bạc 者giả則tắc 離ly 諸chư 障chướng

善thiện 男nam 子tử欲dục 修tu 懺sám 悔hối 法Pháp 者giả當đương 住trụ 靜tĩnh 處xứ隨tùy 力lực 所sở 能năng莊trang 嚴nghiêm 一nhất 室thất內nội 置trí 佛Phật 事sự及cập 安an 經Kinh 法Pháp懸huyền 繒tăng 幡phan 蓋cái求cầu 集tập 香hương 華hoa以dĩ 修tu 供cúng 養dường澡táo 沐mộc 身thân 體thể及cập 洗tẩy 衣y 服phục勿vật 令linh 臭xú 穢uế於ư 晝trú 日nhật 分phân在tại 此thử 室thất 內nội三tam 時thời 稱xưng 名danh一nhất 心tâm 敬kính 禮lễ過quá 去khứ 七thất 佛Phật及cập 五ngũ 十thập 三tam 佛Phật次thứ 隨tùy 十thập 方phương 面diện一nhất 一nhất 總tổng 歸quy擬nghĩ 心tâm 遍biến 禮lễ一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật所sở 有hữu 色sắc 身thân舍xá 利lợi 形hình 像tượng浮phù 圖đồ 廟miếu 塔tháp一nhất 切thiết 佛Phật 事sự次thứ 復phục 總tổng 禮lễ十thập 方phương 三tam 世thế所sở 有hữu 諸chư 佛Phật

又hựu 當đương 擬nghĩ 心tâm遍biến 禮lễ 十thập 方phương一nhất 切thiết 法Pháp 藏tạng次thứ 當đương 擬nghĩ 心tâm遍biến 禮lễ 十thập 方phương一nhất 切thiết 賢hiền 聖thánh然nhiên 後hậu 更cánh 別biệt稱xưng 名danh 禮lễ 我ngã地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát

如như 是thị 禮lễ 已dĩ應ưng 當đương 說thuyết 所sở 作tác 罪tội一nhất 心tâm 仰ngưỡng 告cáo

唯duy 願nguyện 十thập 方phương諸chư 大đại 慈từ 尊tôn證chứng 知tri 護hộ 念niệm我ngã 今kim 懺sám 悔hối不bất 復phục 更cánh 造tạo願nguyện 我ngã 及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 得đắc 除trừ 滅diệt無vô 量lượng 劫kiếp 來lai十thập 惡ác 四tứ 重trọng五ngũ 逆nghịch 顛điên 倒đảo謗báng 毀hủy 三Tam 寶Bảo一nhất 闡xiển 提đề 罪tội

復phục 應ưng 思tư 惟duy如như 是thị 罪tội 性tánh但đãn 從tùng 虛hư 妄vọng顛điên 倒đảo 心tâm 起khởi無vô 有hữu 定định 實thật而nhi 可khả 得đắc 者giả本bổn 唯duy 空không 寂tịch願nguyện 我ngã 及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh速tốc 達đạt 心tâm 本bổn永vĩnh 滅diệt 罪tội 根căn

次thứ 應ưng 復phục 發phát勸khuyến 請thỉnh 之chi 願nguyện願nguyện 令linh 十thập 方phương一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát未vị 成thành 正chánh 覺giác 者giả願nguyện 速tốc 成thành 正chánh 覺giác若nhược 已dĩ 成thành 正chánh 覺giác 者giả願nguyện 常thường 住trụ 在tại 世thế轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân不bất 入nhập 涅Niết 槃Bàn

次thứ 當đương 復phục 發phát隨tùy 喜hỷ 之chi 願nguyện願nguyện 我ngã 及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh畢tất 竟cánh 永vĩnh 捨xả嫉tật 妬đố 之chi 心tâm於ư 三tam 世thế 中trung一nhất 切thiết 剎sát 土độ所sở 有hữu 修tu 學học一nhất 切thiết 功công 德đức及cập 成thành 就tựu 者giả悉tất 皆giai 隨tùy 喜hỷ

次thứ 當đương 復phục 發phát迴hồi 向hướng 之chi 願nguyện願nguyện 我ngã 所sở 修tu一nhất 切thiết 功công 德đức資tư 益ích 一nhất 切thiết諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng同đồng 趣thú 佛Phật 智trí至chí 涅Niết 槃Bàn 城thành如như 是thị 發phát 迴hồi 向hướng 願nguyện 已dĩ復phục 往vãng 餘dư 靜tĩnh 室thất端đoan 坐tọa 一nhất 心tâm若nhược 稱xưng 誦tụng若nhược 默mặc 念niệm我ngã 之chi 名danh 號hiệu當đương 減giảm 省tỉnh 睡thụy 眠miên若nhược 惛hôn 蓋cái 多đa 者giả應ưng 於ư 道Đạo 場Tràng 室thất 中trung旋toàn 遶nhiễu 誦tụng 念niệm

次thứ 至chí 夜dạ 分phân 時thời若nhược 有hữu 燈đăng 燭chúc光quang 明minh 事sự 者giả亦diệc 應ưng 三tam 時thời恭cung 敬kính 供cúng 養dường悔hối 過quá 發phát 願nguyện

若nhược 不bất 能năng 辦biện光quang 明minh 事sự 者giả應ưng 當đương 直trực 在tại餘dư 靜tĩnh 室thất 中trung一nhất 心tâm 誦tụng 念niệm日nhật 日nhật 如như 是thị行hành 懺sám 悔hối 法Pháp勿vật 令linh 懈giải 廢phế

若nhược 人nhân 宿túc 世thế遠viễn 有hữu 善thiện 基cơ暫tạm 時thời 遇ngộ 惡ác 因nhân 緣duyên而nhi 造tạo 惡ác 法pháp罪tội 障chướng 輕khinh 微vi其kỳ 心tâm 猛mãnh 利lợi意ý 力lực 強cường 者giả經kinh 七thất 日nhật 後hậu即tức 得đắc 清thanh 淨tịnh除trừ 諸chư 障chướng 礙ngại如như 是thị 眾chúng 生sanh 等đẳng業nghiệp 有hữu 厚hậu 薄bạc諸chư 根căn 利lợi 鈍độn差sai 別biệt 無vô 量lượng或hoặc 經kinh 二nhị 七thất 日nhật 後hậu而nhi 得đắc 清thanh 淨tịnh或hoặc 經kinh 三tam 七thất 日nhật乃nãi 至chí 或hoặc 經kinh七thất 七thất 日nhật 後hậu而nhi 得đắc 清thanh 淨tịnh

若nhược 過quá 去khứ 現hiện 在tại俱câu 有hữu 增tăng 上thượng種chủng 種chủng 重trọng 罪tội 者giả或hoặc 經kinh 百bách 日nhật而nhi 得đắc 清thanh 淨tịnh或hoặc 經kinh 二nhị 百bách 日nhật乃nãi 至chí 或hoặc 經kinh 千thiên 日nhật而nhi 得đắc 清thanh 淨tịnh

若nhược 極cực 鈍độn 根căn罪tội 障chướng 最tối 重trọng 者giả但đãn 當đương 能năng 發phát勇dũng 猛mãnh 之chi 心tâm不bất 顧cố 惜tích 身thân 命mạng 想tưởng常thường 勤cần 稱xưng 念niệm晝trú 夜dạ 旋toàn 遶nhiễu減giảm 省tỉnh 睡thụy 眠miên禮lễ 懺sám 發phát 願nguyện樂nhạo 修tu 供cúng 養dường不bất 懈giải 不bất 廢phế乃nãi 至chí 失thất 命mạng要yếu 不bất 休hưu 退thoái如như 是thị 精tinh 進tấn於ư 千thiên 日nhật 中trung必tất 獲hoạch 清thanh 淨tịnh

善thiện 男nam 子tử若nhược 欲dục 知tri 得đắc清thanh 淨tịnh 相tướng 者giả從tùng 始thỉ 修tu 行hành過quá 七thất 日nhật 後hậu應ưng 當đương 日nhật 日nhật於ư 晨thần 朝triêu 旦đán以dĩ 第đệ 二nhị 輪luân 相tướng具cụ 安an 手thủ 中trung頻tần 三tam 擲trịch 之chi

若nhược 身thân 口khẩu 意ý皆giai 純thuần 善thiện 者giả名danh 得đắc 清thanh 淨tịnh如như 是thị 未vị 來lai諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng能năng 修tu 行hành 懺sám 悔hối 者giả從tùng 先tiên 過quá 去khứ久cửu 遠viễn 以dĩ 來lai於ư 佛Phật 法Pháp 中trung各các 曾tằng 習tập 善thiện隨tùy 其kỳ 所sở 修tu何hà 等đẳng 功công 德đức業nghiệp 有hữu 厚hậu 薄bạc種chủng 種chủng 別biệt 異dị是thị 故cố 彼bỉ 等đẳng得đắc 清thanh 淨tịnh 時thời相tướng 亦diệc 不bất 同đồng

或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh得đắc 三tam 業nghiệp 純thuần 善thiện時thời 不bất 即tức 更cánh得đắc 諸chư 餘dư 好hảo 相tướng

或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh得đắc 三tam 業nghiệp 善thiện 相tướng時thời 於ư 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 中trung復phục 見kiến 光quang 明minh遍biến 滿mãn 其kỳ 室thất或hoặc 聞văn 殊thù 特đặc異dị 好hảo 香hương 氣khí身thân 意ý 快khoái 然nhiên或hoặc 作tác 善thiện 夢mộng

夢mộng 中trung 見kiến 佛Phật 色sắc 身thân來lai 為vi 作tác 證chứng手thủ 摩ma 其kỳ 頭đầu歎thán 言ngôn

善thiện 哉tai汝nhữ 今kim 清thanh 淨tịnh我ngã 來lai 證chứng 汝nhữ

或hoặc 夢mộng 見kiến 菩Bồ 薩Tát 身thân來lai 為vi 作tác 證chứng或hoặc 夢mộng 見kiến 佛Phật形hình 像tượng 放phóng 光quang而nhi 為vì 作tác 證chứng

若nhược 人nhân 未vị 得đắc三tam 業nghiệp 善thiện 相tướng但đãn 先tiên 見kiến 聞văn如như 此thử 諸chư 事sự 者giả則tắc 為vi 虛hư 妄vọng誑cuống 惑hoặc 詐trá 偽ngụy非phi 善thiện 相tướng 也dã

若nhược 人nhân 曾tằng 有hữu出xuất 世thế 善thiện 基cơ攝nhiếp 心tâm 猛mãnh 利lợi 者giả我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời隨tùy 所sở 應ưng 度độ而nhi 為vì 現hiện 身thân放phóng 大đại 慈từ 光quang令linh 彼bỉ 安an 隱ẩn離ly 諸chư 疑nghi 怖bố或hoặc 示thị 神thần 通thông種chủng 種chủng 變biến 化hóa或hoặc 復phục 令linh 彼bỉ自tự 憶ức 宿túc 命mạng所sở 逕kính 之chi 事sự所sở 作tác 善thiện 惡ác或hoặc 復phục 隨tùy 其kỳ 所sở 樂nhạo為vi 說thuyết 種chủng 種chủng深thâm 要yếu 之chi 法Pháp彼bỉ 人nhân 即tức 時thời於ư 所sở 向hướng 乘thừa得đắc 決quyết 定định 信tín或hoặc 漸tiệm 證chứng 獲hoạch沙Sa 門Môn 道Đạo 果Quả

復phục 次thứ彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sanh若nhược 雖tuy 未vị 能năng見kiến 我ngã 化hóa 身thân轉chuyển 變biến 說thuyết 法Pháp但đãn 當đương 學học 至chí 心tâm使sử 身thân 口khẩu 意ý得đắc 清thanh 淨tịnh 相tướng 已dĩ我ngã 亦diệc 護hộ 念niệm令linh 彼bỉ 眾chúng 生sanh速tốc 得đắc 消tiêu 滅diệt種chủng 種chủng 障chướng 礙ngại天Thiên 魔ma 波Ba 旬Tuần不bất 來lai 破phá 壞hoại乃nãi 至chí 九cửu 十thập 五ngũ 種chủng外ngoại 道đạo 邪tà 師sư一nhất 切thiết 鬼quỷ 神thần亦diệc 不bất 來lai 亂loạn所sở 有hữu 五ngũ 蓋cái展triển 轉chuyển 輕khinh 微vi堪kham 能năng 修tu 習tập諸chư 禪thiền 智trí 慧tuệ

復phục 次thứ若nhược 未vị 來lai 世thế諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng雖tuy 不bất 為vì 求cầu禪thiền 定định 智trí 慧tuệ出xuất 要yếu 之chi 道Đạo但đãn 遭tao 種chủng 種chủng 眾chúng 厄ách貧bần 窮cùng 困khốn 苦khổ憂ưu 惱não 逼bức 迫bách 者giả亦diệc 應ưng 恭cung 敬kính禮lễ 拜bái 供cúng 養dường悔hối 所sở 作tác 惡ác恆hằng 常thường 發phát 願nguyện於ư 一nhất 切thiết 時thời一nhất 切thiết 處xứ勤cần 心tâm 稱xưng 誦tụng我ngã 之chi 名danh 號hiệu令linh 其kỳ 至chí 誠thành亦diệc 當đương 速tốc 脫thoát種chủng 種chủng 衰suy 惱não捨xả 此thử 命mạng 已dĩ生sanh 於ư 善thiện 處xứ

復phục 次thứ未vị 來lai 之chi 世thế若nhược 在tại 家gia 若nhược 出xuất 家gia諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng欲dục 求cầu 受thọ 清thanh 淨tịnh 妙diệu 戒giới而nhi 先tiên 已dĩ 作tác增tăng 上thượng 重trọng 罪tội不bất 得đắc 受thọ 者giả亦diệc 當đương 如như 上thượng修tu 懺sám 悔hối 法Pháp令linh 其kỳ 至chí 心tâm得đắc 身thân 口khẩu 意ý 善thiện 相tướng 已dĩ即tức 應ưng 可khả 受thọ

若nhược 彼bỉ 眾chúng 生sanh欲dục 習tập 摩Ma 訶Ha 衍Diên 道Đạo求cầu 受thọ 菩Bồ 薩Tát根căn 本bổn 重trọng 戒giới及cập 願nguyện 總tổng 受thọ在tại 家gia 出xuất 家gia一nhất 切thiết 禁cấm 戒giới所sở 謂vị攝nhiếp 律luật 儀nghi 戒giới攝nhiếp 善thiện 法Pháp 戒giới攝nhiếp 化hóa 眾chúng 生sanh 戒giới而nhi 不bất 能năng 得đắc善thiện 好hảo 戒giới 師sư廣quảng 解giải 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng先tiên 修tu 行hành 者giả應ưng 當đương 至chí 心tâm於ư 道Đạo 場Tràng 內nội恭cung 敬kính 供cúng 養dường仰ngưỡng 告cáo 十thập 方phương諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát請thỉnh 為vi 師sư 證chứng一nhất 心tâm 立lập 願nguyện稱xưng 辯biện 戒giới 相tướng先tiên 說thuyết 十thập 根căn 本bổn 重trọng 戒giới次thứ 當đương 總tổng 舉cử三tam 種chủng 戒giới 聚tụ自tự 誓thệ 而nhi 受thọ此thử 亦diệc 得đắc 戒giới

復phục 次thứ未vị 來lai 世thế諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng欲dục 求cầu 出xuất 家gia及cập 已dĩ 出xuất 家gia若nhược 不bất 能năng 得đắc善thiện 好hảo 戒giới 師sư及cập 清thanh 淨tịnh 僧Tăng 眾chúng其kỳ 心tâm 疑nghi 惑hoặc不bất 得đắc 如như 法Pháp 受thọ於ư 禁cấm 戒giới 者giả但đãn 能năng 學học 發phát無vô 上thượng 道Đạo 心tâm亦diệc 令linh 身thân 口khẩu 意ý得đắc 清thanh 淨tịnh 已dĩ其kỳ 未vị 出xuất 家gia 者giả應ưng 當đương 剃thế 髮phát被bị 服phục 法Pháp 衣y如như 上thượng 立lập 願nguyện自tự 誓thệ 而nhi 受thọ菩Bồ 薩Tát 律luật 儀nghi三tam 種chủng 戒giới 聚tụ則tắc 名danh 具cụ 獲hoạch波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa出xuất 家gia 之chi 戒giới名danh 為vi 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni即tức 應ưng 推thôi 求cầu聲Thanh 聞Văn 律luật 藏tạng及cập 菩Bồ 薩Tát 所sở習tập 摩ma 德đức 勒lặc 伽già 藏tạng受thọ 持trì 讀độc 誦tụng觀quán 察sát 修tu 行hành

若nhược 雖tuy 出xuất 家gia而nhi 其kỳ 年niên 未vị滿mãn 二nhị 十thập 者giả應ưng 當đương 先tiên 誓thệ願nguyện 受thọ 十thập 根căn 本bổn 戒giới及cập 受thọ 沙Sa 彌Di沙Sa 彌Di 尼Ni所sở 有hữu 別biệt 戒giới既ký 受thọ 戒giới 已dĩ亦diệc 名danh 沙Sa 彌Di沙Sa 彌Di 尼Ni即tức 應ưng 親thân 近cận供cúng 養dường 給cấp 侍thị先tiên 舊cựu 出xuất 家gia學học 大Đại 乘Thừa 心tâm具cụ 受thọ 戒giới 者giả求cầu 為vi 依y 止chỉ 之chi 師sư請thỉnh 問vấn 教giáo 戒giới修tu 行hành 威uy 儀nghi如như 沙Sa 彌Di沙Sa 彌Di 尼Ni 法Pháp若nhược 不bất 能năng 值trị如như 是thị 之chi 人nhân唯duy 當đương 親thân 近cận菩Bồ 薩Tát 所sở 修tu摩ma 德đức 勒lặc 伽già 藏tạng讀độc 誦tụng 思tư 惟duy觀quán 察sát 修tu 行hành慇ân 懃cần 供cúng 養dường佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寶bảo

若nhược 沙Sa 彌Di 尼Ni 年niên已dĩ 十thập 八bát 者giả亦diệc 當đương 自tự 誓thệ受thọ 毘Tỳ 尼Ni 藏tạng 中trung式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na六lục 戒giới 之chi 法Pháp及cập 遍biến 學học 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni一nhất 切thiết 戒giới 聚tụ其kỳ 年niên 若nhược 滿mãn 二nhị 十thập 時thời乃nãi 可khả 如như 上thượng總tổng 受thọ 菩Bồ 薩Tát三tam 種chủng 戒giới 聚tụ然nhiên 後hậu 得đắc 名danh 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni

若nhược 彼bỉ 眾chúng 生sanh雖tuy 學học 懺sám 悔hối不bất 能năng 至chí 心tâm不bất 獲hoạch 善thiện 相tướng 者giả設thiết 作tác 受thọ 相tướng不bất 名danh 得đắc 戒giới

爾nhĩ 時thời 堅Kiên 淨Tịnh 信Tín 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát問vấn 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn

所sở 說thuyết 至chí 心tâm 者giả差sai 別biệt 有hữu 幾kỷ 種chủng何hà 等đẳng 至chí 心tâm能năng 獲hoạch 善thiện 相tướng

地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn

善thiện 男nam 子tử我ngã 所sở 說thuyết 至chí 心tâm 者giả略lược 有hữu 二nhị 種chủng何hà 等đẳng 為vi 二nhị

一nhất 者giả初sơ 始thỉ 學học 習tập 求cầu 願nguyện 至chí 心tâm

二nhị 者giả攝nhiếp 意ý 專chuyên 精tinh成thành 就tựu 勇dũng 猛mãnh相tương 應ứng 至chí 心tâm

得đắc 此thử 第đệ 二nhị 至chí 心tâm 者giả能năng 獲hoạch 善thiện 相tướng此thử 第đệ 二nhị 至chí 心tâm復phục 有hữu 下hạ 中trung 上thượng三tam 種chủng 差sai 別biệt何hà 等đẳng 為vi 三tam

一nhất 者giả 一nhất 心tâm所sở 謂vị係hệ 想tưởng 不bất 亂loạn心tâm 住trụ 了liễu 了liễu

二nhị 者giả 勇dũng 猛mãnh 心tâm所sở 謂vị專chuyên 求cầu 不bất 懈giải不bất 顧cố 身thân 命mạng

三tam 者giả 深thâm 心tâm所sở 謂vị與dữ 法Pháp 相tương 應ứng究cứu 竟cánh 不bất 退thoái

若nhược 人nhân 修tu 習tập此thử 懺sám 悔hối 法Pháp乃nãi 至chí 不bất 得đắc下hạ 至chí 心tâm 者giả終chung 不bất 能năng 獲hoạch清thanh 淨tịnh 善thiện 相tướng是thị 名danh 說thuyết 占chiêm 第đệ 二nhị 輪luân 法Pháp

善thiện 男nam 子tử若nhược 欲dục 占chiêm 察sát 三tam 世thế 中trung受thọ 報báo 差sai 別biệt 者giả當đương 復phục 刻khắc 木mộc 為vi 六lục 輪luân於ư 此thử 六lục 輪luân以dĩ 一nhất 二nhị 三tam四tứ 五ngũ 六lục七thất 八bát 九cửu 十thập十thập 一nhất十thập 二nhị十thập 三tam十thập 四tứ十thập 五ngũ十thập 六lục十thập 七thất十thập 八bát 等đẳng 數số書thư 字tự 記ký 之chi一nhất 數số 主chủ 一nhất 面diện各các 書thư 三tam 面diện令linh 數số 次thứ 第đệ不bất 錯thác 不bất 亂loạn當đương 知tri 如như 此thử 諸chư 數số皆giai 從tùng 一nhất 數số 而nhi 起khởi以dĩ 一nhất 為vi 本bổn如như 是thị 數số 相tướng 者giả顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh六lục 根căn 之chi 聚tụ皆giai 從tùng 如Như 來Lai 藏tạng自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm一nhất 實thật 境cảnh 界giới 而nhi 起khởi依y 一nhất 實thật 境cảnh 界giới以dĩ 之chi 為vi 本bổn所sở 謂vị 依y 一nhất 實thật 境cảnh 界giới 故cố有hữu 彼bỉ 無vô 明minh不bất 了liễu 一nhất 法Pháp 界Giới謬mậu 念niệm 思tư 惟duy現hiện 妄vọng 境cảnh 界giới分phân 別biệt 取thủ 著trước集tập 業nghiệp 因nhân 緣duyên生sanh 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 等đẳng 六lục 根căn以dĩ 依y 內nội 六lục 根căn 故cố對đối 外ngoại 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 等đẳng 六lục 塵trần起khởi 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 等đẳng 六lục 識thức以dĩ 依y 六lục 識thức 故cố於ư 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 中trung起khởi 違vi 想tưởng 順thuận 想tưởng非phi 違vi 非phi 順thuận 等đẳng 想tưởng生sanh 十thập 八bát 種chủng 受thọ

若nhược 未vị 來lai 世thế佛Phật 諸chư 弟đệ 子tử於ư 三tam 世thế 中trung所sở 受thọ 果quả 報báo欲dục 決quyết 疑nghi 意ý 者giả應ưng 當đương 三tam 擲trịch此thử 第đệ 三tam 輪luân 相tướng占chiêm 計kế 合hợp 數số依y 數số 觀quán 之chi以dĩ 定định 善thiện 惡ác

如như 是thị 所sở 觀quán三tam 世thế 果quả 報báo善thiện 惡ác 之chi 相tướng有hữu 一nhất 百bách 八bát 十thập 九cửu 種chủng何hà 等đẳng 為vi 一nhất 百bách 八bát 十thập 九cửu 種chủng

一nhất 者giả求cầu 上thượng 乘thừa 得đắc 不bất 退thoái二nhị 者giả所sở 求cầu 果quả 現hiện 當đương 證chứng三tam 者giả求cầu 中trung 乘thừa 得đắc 不bất 退thoái四tứ 者giả求cầu 下hạ 乘thừa 得đắc 不bất 退thoái五ngũ 者giả求cầu 神thần 通thông 得đắc 成thành 就tựu六lục 者giả修tu 四tứ 梵Phạm 得đắc 成thành 就tựu七thất 者giả修tu 世thế 禪thiền 得đắc 成thành 就tựu八bát 者giả所sở 欲dục 受thọ 得đắc 妙diệu 戒giới九cửu 者giả所sở 曾tằng 受thọ 得đắc 戒giới 具cụ十thập 者giả求cầu 上thượng 乘thừa 未vị 住trụ 信tín

十thập 一nhất 者giả求cầu 中trung 乘thừa 未vị 住trụ 信tín十thập 二nhị 者giả求cầu 下hạ 乘thừa 未vị 住trụ 信tín十thập 三tam 者giả所sở 觀quán 人nhân 為vi 善thiện 友hữu十thập 四tứ 者giả隨tùy 所sở 聞văn 是thị 正chánh 信tín十thập 五ngũ 者giả所sở 觀quán 人nhân 為vi 惡ác 友hữu十thập 六lục 者giả隨tùy 所sở 聞văn 非phi 正chánh 教giáo十thập 七thất 者giả所sở 觀quán 人nhân 有hữu 實thật 德đức十thập 八bát 者giả所sở 觀quán 人nhân 無vô 實thật 德đức十thập 九cửu 者giả所sở 觀quán 義nghĩa 不bất 錯thác 謬mậu二nhị 十thập 者giả所sở 觀quán 義nghĩa 是thị 錯thác 謬mậu

二nhị 十thập 一nhất 者giả有hữu 所sở 誦tụng 不bất 錯thác 謬mậu二nhị 十thập 二nhị 者giả有hữu 所sở 誦tụng 是thị 錯thác 謬mậu二nhị 十thập 三tam 者giả所sở 修tu 行hành 不bất 錯thác 謬mậu二nhị 十thập 四tứ 者giả所sở 見kiến 聞văn 是thị 善thiện 相tướng二nhị 十thập 五ngũ 者giả有hữu 所sở 證chứng 為vi 正chánh 實thật二nhị 十thập 六lục 者giả有hữu 所sở 學học 是thị 錯thác 謬mậu二nhị 十thập 七thất 者giả所sở 見kiến 聞văn 非phi 善thiện 相tướng二nhị 十thập 八bát 者giả有hữu 所sở 證chứng 非phi 正Chánh 法Pháp二nhị 十thập 九cửu 者giả有hữu 所sở 獲hoạch 邪tà 神thần 持trì三tam 十thập 者giả所sở 能năng 說thuyết 邪tà 智trí 辯biện

三tam 十thập 一nhất 者giả所sở 玄huyền 知tri 非phi 人nhân 力lực三tam 十thập 二nhị 者giả應ưng 先tiên 習tập 觀quán 智trí 道đạo三tam 十thập 三tam 者giả應ưng 先tiên 習tập 禪thiền 定định 道đạo三tam 十thập 四tứ 者giả觀quán 所sở 學học 無vô 障chướng 礙ngại三tam 十thập 五ngũ 者giả觀quán 所sở 學học 是thị 所sở 宜nghi三tam 十thập 六lục 者giả觀quán 所sở 學học 非phi 所sở 宜nghi三tam 十thập 七thất 者giả觀quán 所sở 學học 是thị 宿túc 習tập三tam 十thập 八bát 者giả觀quán 所sở 學học 非phi 宿túc 習tập三tam 十thập 九cửu 者giả觀quán 所sở 學học 善thiện 增tăng 長trưởng四tứ 十thập 者giả觀quán 所sở 學học 方phương 便tiện 少thiểu

四tứ 十thập 一nhất 者giả觀quán 所sở 學học 無vô 進tiến 趣thú四tứ 十thập 二nhị 者giả所sở 求cầu 果quả 現hiện 未vị 得đắc四tứ 十thập 三tam 者giả求cầu 出xuất 家gia 當đương 得đắc 去khứ四tứ 十thập 四tứ 者giả求cầu 聞văn 法Pháp 得đắc 教giáo 示thị四tứ 十thập 五ngũ 者giả求cầu 經Kinh 卷quyển 得đắc 讀độc 誦tụng四tứ 十thập 六lục 者giả觀quán 所sở 作tác 是thị 魔ma 事sự四tứ 十thập 七thất 者giả觀quán 所sở 作tác 事sự 成thành 就tựu四tứ 十thập 八bát 者giả觀quán 所sở 作tác 事sự 不bất 成thành四tứ 十thập 九cửu 者giả求cầu 大đại 富phú 財tài 盈doanh 滿mãn五ngũ 十thập 者giả求cầu 官quan 位vị 當đương 得đắc 獲hoạch

五ngũ 十thập 一nhất 者giả求cầu 壽thọ 命mạng 得đắc 延diên 年niên五ngũ 十thập 二nhị 者giả求cầu 世thế 仙tiên 當đương 得đắc 獲hoạch五ngũ 十thập 三tam 者giả觀quán 學học 問vấn 多đa 所sở 達đạt五ngũ 十thập 四tứ 者giả觀quán 學học 問vấn 少thiểu 所sở 達đạt五ngũ 十thập 五ngũ 者giả求cầu 師sư 友hữu 得đắc 如như 意ý五ngũ 十thập 六lục 者giả求cầu 弟đệ 子tử 得đắc 如như 意ý五ngũ 十thập 七thất 者giả求cầu 父phụ 母mẫu 得đắc 如như 意ý五ngũ 十thập 八bát 者giả求cầu 男nam 女nữ 得đắc 如như 意ý五ngũ 十thập 九cửu 者giả求cầu 妻thê 妾thiếp 得đắc 如như 意ý六lục 十thập 者giả求cầu 同đồng 伴bạn 得đắc 如như 意ý

六lục 十thập 一nhất 者giả觀quán 所sở 慮lự 得đắc 和hòa 合hợp六lục 十thập 二nhị 者giả所sở 觀quán 人nhân 心tâm 懷hoài 恚khuể六lục 十thập 三tam 者giả求cầu 無vô 恨hận 得đắc 歡hoan 喜hỷ六lục 十thập 四tứ 者giả求cầu 和hòa 合hợp 得đắc 如như 意ý六lục 十thập 五ngũ 者giả所sở 觀quán 人nhân 心tâm 歡hoan 喜hỷ六lục 十thập 六lục 者giả所sở 思tư 人nhân 得đắc 會hội 見kiến六lục 十thập 七thất 者giả所sở 思tư 人nhân 不bất 復phục 會hội六lục 十thập 八bát 者giả所sở 請thỉnh 喚hoán 得đắc 來lai 集tập六lục 十thập 九cửu 者giả所sở 憎tăng 惡ác 得đắc 離ly 之chi七thất 十thập 者giả所sở 愛ái 敬kính 得đắc 近cận 之chi

七thất 十thập 一nhất 者giả觀quán 欲dục 聚tụ 得đắc 和hòa 集tập七thất 十thập 二nhị 者giả觀quán 欲dục 聚tụ 不bất 和hòa 集tập七thất 十thập 三tam 者giả所sở 請thỉnh 喚hoán 不bất 得đắc 來lai七thất 十thập 四tứ 者giả所sở 期kỳ 人nhân 必tất 當đương 至chí七thất 十thập 五ngũ 者giả所sở 期kỳ 人nhân 住trụ 不bất 來lai七thất 十thập 六lục 者giả所sở 觀quán 人nhân 得đắc 安an 吉cát七thất 十thập 七thất 者giả所sở 觀quán 人nhân 不bất 安an 吉cát七thất 十thập 八bát 者giả所sở 觀quán 人nhân 已dĩ 無vô 身thân七thất 十thập 九cửu 者giả所sở 望vọng 見kiến 得đắc 覩đổ 之chi八bát 十thập 者giả所sở 求cầu 覓mịch 得đắc 見kiến 之chi

八bát 十thập 一nhất 者giả求cầu 所sở 聞văn 得đắc 吉cát 語ngữ八bát 十thập 二nhị 者giả所sở 求cầu 見kiến 不bất 如như 意ý八bát 十thập 三tam 者giả觀quán 所sở 疑nghi 即tức 為vi 實thật八bát 十thập 四tứ 者giả觀quán 所sở 疑nghi 為vi 不bất 實thật八bát 十thập 五ngũ 者giả所sở 觀quán 人nhân 不bất 和hòa 合hợp八bát 十thập 六lục 者giả求cầu 佛Phật 事sự 當đương 得đắc 獲hoạch八bát 十thập 七thất 者giả求cầu 供cúng 具cụ 當đương 得đắc 獲hoạch八bát 十thập 八bát 者giả求cầu 資tư 生sanh 得đắc 如như 意ý八bát 十thập 九cửu 者giả求cầu 資tư 生sanh 少thiểu 得đắc 獲hoạch九cửu 十thập 者giả有hữu 所sở 求cầu 皆giai 當đương 得đắc

九cửu 十thập 一nhất 者giả有hữu 所sở 求cầu 皆giai 不bất 得đắc九cửu 十thập 二nhị 者giả有hữu 所sở 求cầu 少thiểu 得đắc 獲hoạch九cửu 十thập 三tam 者giả有hữu 所sở 求cầu 得đắc 如như 意ý九cửu 十thập 四tứ 者giả有hữu 所sở 求cầu 速tốc 當đương 得đắc九cửu 十thập 五ngũ 者giả有hữu 所sở 求cầu 久cửu 當đương 得đắc九cửu 十thập 六lục 者giả有hữu 所sở 求cầu 而nhi 損tổn 失thất九cửu 十thập 七thất 者giả有hữu 所sở 求cầu 得đắc 吉cát 利lợi九cửu 十thập 八bát 者giả有hữu 所sở 求cầu 而nhi 受thọ 苦khổ九cửu 十thập 九cửu 者giả觀quán 所sở 失thất 求cầu 當đương 得đắc一nhất 百bách 者giả觀quán 所sở 失thất 永vĩnh 不bất 得đắc一nhất 百bách 一nhất 者giả觀quán 所sở 失thất 自tự 還hoàn 得đắc一nhất 百bách 二nhị 者giả求cầu 離ly 厄ách 得đắc 脫thoát 難nạn一nhất 百bách 三tam 者giả求cầu 離ly 病bệnh 得đắc 除trừ 愈dũ一nhất 百bách 四tứ 者giả觀quán 所sở 去khứ 無vô 障chướng 礙ngại一nhất 百bách 五ngũ 者giả觀quán 所sở 去khứ 有hữu 障chướng 礙ngại一nhất 百bách 六lục 者giả觀quán 所sở 住trụ 得đắc 安an 止chỉ一nhất 百bách 七thất 者giả觀quán 所sở 住trụ 不bất 得đắc 安an一nhất 百bách 八bát 者giả所sở 向hướng 處xứ 得đắc 安an 快khoái一nhất 百bách 九cửu 者giả所sở 向hướng 處xứ 有hữu 厄ách 難nạn一nhất 百bách 一nhất 十thập 者giả所sở 向hướng 處xứ 為vi 魔ma 網võng

一nhất 百bách 一nhất 十thập 一nhất 者giả所sở 向hướng 處xứ 難nan 開khai 化hóa一nhất 百bách 一nhất 十thập 二nhị 者giả所sở 向hướng 處xứ 可khả 開khai 化hóa一nhất 百bách 一nhất 十thập 三tam 者giả所sở 向hướng 處xứ 自tự 獲hoạch 利lợi一nhất 百bách 一nhất 十thập 四tứ 者giả所sở 遊du 路lộ 無vô 惱não 害hại一nhất 百bách 一nhất 十thập 五ngũ 者giả所sở 遊du 路lộ 有hữu 惱não 害hại一nhất 百bách 一nhất 十thập 六lục 者giả君quân 民dân 惡ố 饑cơ 饉cận 起khởi一nhất 百bách 一nhất 十thập 七thất 者giả君quân 民dân 惡ố 多đa 疾tật 疫dịch一nhất 百bách 一nhất 十thập 八bát 者giả君quân 民dân 好hiếu 國quốc 豐phong 樂lạc一nhất 百bách 一nhất 十thập 九cửu 者giả君quân 無vô 道đạo 國quốc 災tai 亂loạn一nhất 百bách 二nhị 十thập 者giả君quân 修tu 德đức 災tai 亂loạn 滅diệt

一nhất 百bách 二nhị 十thập 一nhất 者giả君quân 行hành 惡ác 國quốc 將tương 破phá一nhất 百bách 二nhị 十thập 二nhị 者giả君quân 修tu 善thiện 國quốc 還hoàn 立lập一nhất 百bách 二nhị 十thập 三tam 者giả觀quán 所sở 避tị 得đắc 度độ 難nạn一nhất 百bách 二nhị 十thập 四tứ 者giả觀quán 所sở 避tị 不bất 脫thoát 難nạn一nhất 百bách 二nhị 十thập 五ngũ 者giả所sở 住trú 處xứ 眾chúng 安an 隱ẩn一nhất 百bách 二nhị 十thập 六lục 者giả所sở 住trú 處xứ 有hữu 障chướng 難nạn一nhất 百bách 二nhị 十thập 七thất 者giả所sở 依y 聚tụ 眾chúng 不bất 安an一nhất 百bách 二nhị 十thập 八bát 者giả閑nhàn 靜tĩnh 處xứ 無vô 諸chư 難nạn一nhất 百bách 二nhị 十thập 九cửu 者giả觀quán 怪quái 異dị 無vô 損tổn 害hại一nhất 百bách 三tam 十thập 者giả觀quán 怪quái 異dị 有hữu 損tổn 害hại

一nhất 百bách 三tam 十thập 一nhất 者giả觀quán 怪quái 異dị 精tinh 進tấn 安an一nhất 百bách 三tam 十thập 二nhị 者giả觀quán 所sở 夢mộng 無vô 損tổn 害hại一nhất 百bách 三tam 十thập 三tam 者giả觀quán 所sở 夢mộng 有hữu 所sở 損tổn一nhất 百bách 三tam 十thập 四tứ 者giả觀quán 所sở 夢mộng 精tinh 進tấn 安an一nhất 百bách 三tam 十thập 五ngũ 者giả觀quán 所sở 夢mộng 為vi 吉cát 利lợi一nhất 百bách 三tam 十thập 六lục 者giả觀quán 障chướng 亂loạn 速tốc 得đắc 離ly一nhất 百bách 三tam 十thập 七thất 者giả觀quán 障chướng 亂loạn 漸tiệm 得đắc 離ly一nhất 百bách 三tam 十thập 八bát 者giả觀quán 障chướng 亂loạn 不bất 能năng 離ly一nhất 百bách 三tam 十thập 九cửu 者giả觀quán 障chướng 亂loạn 一nhất 心tâm 除trừ一nhất 百bách 四tứ 十thập 者giả觀quán 所sở 難nạn 速tốc 得đắc 脫thoát

一nhất 百bách 四tứ 十thập 一nhất 者giả觀quán 所sở 難nạn 久cửu 得đắc 脫thoát一nhất 百bách 四tứ 十thập 二nhị 者giả觀quán 所sở 難nạn 受thọ 衰suy 惱não一nhất 百bách 四tứ 十thập 三tam 者giả觀quán 所sở 難nạn 精tinh 進tấn 脫thoát一nhất 百bách 四tứ 十thập 四tứ 者giả觀quán 所sở 難nạn 命mạng 當đương 盡tận一nhất 百bách 四tứ 十thập 五ngũ 者giả觀quán 所sở 患hoạn 大đại 不bất 調điều一nhất 百bách 四tứ 十thập 六lục 者giả觀quán 所sở 患hoạn 非phi 人nhân 惱não一nhất 百bách 四tứ 十thập 七thất 者giả觀quán 所sở 患hoạn 合hợp 非phi 人nhân一nhất 百bách 四tứ 十thập 八bát 者giả觀quán 所sở 患hoạn 可khả 療liệu 治trị一nhất 百bách 四tứ 十thập 九cửu 者giả觀quán 所sở 患hoạn 難nạn 療liệu 治trị一nhất 百bách 五ngũ 十thập 者giả觀quán 所sở 患hoạn 精tinh 進tấn 差sái

一nhất 百bách 五ngũ 十thập 一nhất 者giả觀quán 所sở 患hoạn 久cửu 長trường 苦khổ一nhất 百bách 五ngũ 十thập 二nhị 者giả觀quán 所sở 患hoạn 自tự 當đương 差sái一nhất 百bách 五ngũ 十thập 三tam 者giả所sở 向hướng 醫y 堪kham 能năng 治trị一nhất 百bách 五ngũ 十thập 四tứ 者giả觀quán 所sở 療liệu 是thị 對đối 治trị一nhất 百bách 五ngũ 十thập 五ngũ 者giả所sở 服phục 藥dược 當đương 得đắc 力lực一nhất 百bách 五ngũ 十thập 六lục 者giả觀quán 所sở 患hoạn 得đắc 除trừ 愈dũ一nhất 百bách 五ngũ 十thập 七thất 者giả所sở 向hướng 醫y 不bất 能năng 治trị一nhất 百bách 五ngũ 十thập 八bát 者giả觀quán 所sở 療liệu 非phi 對đối 治trị一nhất 百bách 五ngũ 十thập 九cửu 者giả所sở 服phục 藥dược 不bất 得đắc 力lực一nhất 百bách 六lục 十thập 者giả觀quán 所sở 患hoạn 命mạng 當đương 盡tận

一nhất 百bách 六lục 十thập 一nhất 者giả從tùng 地địa 獄ngục 道đạo 中trung 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 二nhị 者giả從tùng 畜súc 生sanh 道đạo 中trung 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 三tam 者giả從tùng 餓ngạ 鬼quỷ 道đạo 中trung 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 四tứ 者giả從tùng 阿a 修tu 羅la 道đạo 中trung 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 五ngũ 者giả從tùng 人nhân 道đạo 中trung 而nhi 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 六lục 者giả從tùng 天thiên 道đạo 中trung 而nhi 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 七thất 者giả從tùng 在tại 家gia 中trung 而nhi 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 八bát 者giả從tùng 出xuất 家gia 中trung 而nhi 來lai一nhất 百bách 六lục 十thập 九cửu 者giả曾tằng 值trị 佛Phật 供cúng 養dường 來lai一nhất 百bách 七thất 十thập 者giả曾tằng 親thân 供cúng 養dường 賢hiền 聖thánh 來lai

一nhất 百bách 七thất 十thập 一nhất 者giả曾tằng 得đắc 聞văn 深thâm 法Pháp 來lai一nhất 百bách 七thất 十thập 二nhị 者giả捨xả 身thân 已dĩ 入nhập 地địa 獄ngục一nhất 百bách 七thất 十thập 三tam 者giả捨xả 身thân 已dĩ 作tác 畜súc 生sanh一nhất 百bách 七thất 十thập 四tứ 者giả捨xả 身thân 已dĩ 作tác 餓ngạ 鬼quỷ一nhất 百bách 七thất 十thập 五ngũ 者giả捨xả 身thân 已dĩ 作tác 阿a 修tu 羅la一nhất 百bách 七thất 十thập 六lục 者giả捨xả 身thân 已dĩ 生sanh 人nhân 道đạo一nhất 百bách 七thất 十thập 七thất 者giả捨xả 身thân 已dĩ 為vi 人nhân 王vương一nhất 百bách 七thất 十thập 八bát 者giả捨xả 身thân 已dĩ 生sanh 天thiên 道đạo一nhất 百bách 七thất 十thập 九cửu 者giả捨xả 身thân 已dĩ 為vi 天thiên 王vương一nhất 百bách 八bát 十thập 者giả捨xả 身thân 已dĩ 聞văn 深thâm 法Pháp

一nhất 百bách 八bát 十thập 一nhất 者giả捨xả 身thân 已dĩ 得đắc 出xuất 家gia一nhất 百bách 八bát 十thập 二nhị 者giả捨xả 身thân 已dĩ 值trị 聖thánh 僧tăng一nhất 百bách 八bát 十thập 三tam 者giả捨xả 身thân 已dĩ 生sanh 兜Đâu 率Suất 天Thiên一nhất 百bách 八bát 十thập 四tứ 者giả捨xả 身thân 已dĩ 生sanh 淨tịnh 佛Phật 國quốc一nhất 百bách 八bát 十thập 五ngũ 者giả捨xả 身thân 已dĩ 尋tầm 見kiến 佛Phật一nhất 百bách 八bát 十thập 六lục 者giả捨xả 身thân 已dĩ 住trụ 下hạ 乘thừa一nhất 百bách 八bát 十thập 七thất 者giả捨xả 身thân 已dĩ 住trụ 中trung 乘thừa一nhất 百bách 八bát 十thập 八bát 者giả捨xả 身thân 已dĩ 獲hoạch 果quả 證chứng一nhất 百bách 八bát 十thập 九cửu 者giả捨xả 身thân 已dĩ 住trụ 上thượng 乘thừa

善thiện 男nam 子tử是thị 名danh 一nhất 百bách 八bát 十thập 九cửu 種chủng善thiện 惡ác 果quả 報báo差sai 別biệt 之chi 相tướng如như 此thử 占chiêm 法Pháp隨tùy 心tâm 所sở 觀quán主chủ 念niệm 之chi 事sự若nhược 數số 合hợp 與dữ 意ý 相tương 當đương 者giả無vô 有hữu 乖quai 錯thác若nhược 其kỳ 所sở 擲trịch所sở 合hợp 之chi 數số與dữ 心tâm 所sở 觀quán主chủ 念niệm 之chi 事sự不bất 相tương 當đương 者giả謂vị 不bất 至chí 心tâm名danh 為vi 虛hư 謬mậu其kỳ 有hữu 三tam 擲trịch而nhi 皆giai 無vô 所sở 現hiện 者giả此thử 人nhân 則tắc 名danh 已dĩ得đắc 無vô 所sở 得đắc 也dã

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử若nhược 自tự 發phát 意ý觀quán 於ư 他tha 人nhân所sở 受thọ 果quả 報báo事sự 亦diệc 同đồng 爾nhĩ若nhược 有hữu 他tha 人nhân不bất 能năng 自tự 占chiêm而nhi 來lai 求cầu 請thỉnh欲dục 使sử 占chiêm 者giả應ưng 當đương 籌trù 量lượng觀quán 察sát 自tự 心tâm不bất 貪tham 世thế 間gian內nội 意ý 清thanh 淨tịnh然nhiên 後hậu 乃nãi 可khả 如như 上thượng歸quy 敬kính 修tu 行hành 供cúng 養dường至chí 心tâm 發phát 願nguyện而nhi 為vi 占chiêm 察sát不bất 應ưng 貪tham 求cầu世thế 間gian 名danh 利lợi如như 行hành 師sư 道đạo以dĩ 自tự 妨phương 亂loạn

又hựu 若nhược 內nội 心tâm不bất 清thanh 淨tịnh 者giả設thiết 令linh 占chiêm 察sát而nhi 不bất 相tương 當đương但đãn 為vì 虛hư 謬mậu 耳nhĩ

復phục 次thứ若nhược 未vị 來lai 世thế諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng一nhất 切thiết 所sở 占chiêm不bất 獲hoạch 吉cát 善thiện所sở 求cầu 不bất 得đắc種chủng 種chủng 憂ưu 慮lự逼bức 惱não 怖bố 懼cụ 時thời應ưng 當đương 晝trú 夜dạ常thường 勤cần 誦tụng 念niệm我ngã 之chi 名danh 字tự若nhược 能năng 至chí 心tâm 者giả所sở 占chiêm 則tắc 吉cát所sở 求cầu 皆giai 獲hoạch現hiện 離ly 衰suy 惱não

占Chiêm 察Sát 善Thiện 惡Ác 業Nghiệp 報Báo 經Kinh 卷quyển 上thượng

天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 菩Bồ 提Đề 燈Đăng 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 24/12/2014 ◊ Cập nhật: 24/12/2014
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2