佛Phật 地Địa 經Kinh

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm住trụ 最Tối 勝Thắng 光Quang 曜Diệu 七Thất 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm放phóng 大đại 光quang 明minh普phổ 照chiếu 一nhất 切thiết無vô 邊biên 世thế 界giới無vô 量lượng 方phương 所sở妙diệu 飾sức 間gian 列liệt周chu 圓viên 無vô 際tế其kỳ 量lượng 難nan 測trắc超siêu 過quá 三tam 界giới所sở 行hành 之chi 處xứ勝thắng 出xuất 世thế 間gian善thiện 根căn 所sở 起khởi最tối 極cực 自tự 在tại淨tịnh 識thức 為vi 相tướng如Như 來Lai 所sở 都đô諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát眾chúng 所sở 雲vân 集tập無vô 量lượng 天thiên 龍long人nhân 非phi 人nhân 等đẳng常thường 所sở 翼dực 從tùng廣quảng 大đại 法Pháp 味vị喜hỷ 樂lạc 所sở 持trì作tác 諸chư 眾chúng 生sanh一nhất 切thiết 義nghĩa 利lợi滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não交giao 橫hoành 纏triền 垢cấu遠viễn 離ly 眾chúng 魔ma過quá 諸chư 莊trang 嚴nghiêm如Như 來Lai 莊trang 嚴nghiêm之chi 所sở 依y 處xứ大đại 念niệm 慧tuệ 行hành以dĩ 為vi 遊du 路lộ大đại 止chỉ 妙diệu 觀quán以dĩ 為vi 所sở 乘thừa大đại 空không 無vô 相tướng無vô 願nguyện 解giải 脫thoát為vi 所sở 入nhập 門môn無vô 量lượng 功công 德đức眾chúng 所sở 莊trang 嚴nghiêm大đại 寶bảo 花hoa 王vương眾chúng 所sở 建kiến 立lập大đại 宮cung 殿điện 中trung是thị 薄Bạc 伽Già 梵Phạm最tối 清thanh 淨tịnh 覺giác不bất 二nhị 現hiện 行hành趣thú 無vô 相tướng 法pháp住trụ 於ư 佛Phật 住trụ逮đãi 得đắc 一nhất 切thiết佛Phật 平bình 等đẳng 性tánh到đáo 無vô 障chướng 處xứ不bất 可khả 轉chuyển 法pháp所sở 行hành 無vô 礙ngại其kỳ 所sở 成thành 立lập不bất 可khả 思tư 議nghị遊du 於ư 三tam 世thế平bình 等đẳng 法pháp 性tánh其kỳ 身thân 流lưu 布bố一nhất 切thiết 世thế 界giới於ư 一nhất 切thiết 法pháp智trí 無vô 疑nghi 滯trệ於ư 一nhất 切thiết 行hạnh成thành 就tựu 大đại 覺giác於ư 諸chư 法pháp 智trí無vô 有hữu 疑nghi 惑hoặc凡phàm 所sở 現hiện 身thân不bất 可khả 分phân 別biệt一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát正chánh 所sở 求cầu 智trí得đắc 佛Phật 無vô 二nhị住trụ 勝thắng 彼bỉ 岸ngạn不bất 相tương 間gian 雜tạp如Như 來Lai 解giải 脫thoát妙diệu 智trí 究cứu 竟cánh證chứng 無vô 中trung 邊biên佛Phật 地Địa 平bình 等đẳng極cực 於ư 法Pháp 界Giới盡tận 虛hư 空không 性tánh窮cùng 未vị 來lai 際tế

與dữ 諸chư 無vô 量lượng大đại 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 俱câu一nhất 切thiết 調điều 順thuận皆giai 是thị 佛Phật 子tử心tâm 善thiện 解giải 脫thoát慧tuệ 善thiện 解giải 脫thoát戒giới 善thiện 清thanh 淨tịnh趣thú 求cầu 法Pháp 樂lạc多đa 聞văn 聞văn 持trì其kỳ 聞văn 積tích 集tập善thiện 思tư 所sở 思tư善thiện 說thuyết 所sở 說thuyết善thiện 作tác 所sở 作tác捷tiệp 慧tuệ 速tốc 慧tuệ利lợi 慧tuệ 出xuất 慧tuệ勝thắng 決quyết 擇trạch 慧tuệ大đại 慧tuệ 廣Quảng 慧Tuệ及cập 無vô 等đẳng 慧tuệ慧tuệ 寶bảo 成thành 就tựu具cụ 足túc 三Tam 明Minh逮đãi 得đắc 第đệ 一nhất 現hiện 法Pháp 樂lạc住trụ 大đại 淨tịnh 福phước 田điền威uy 儀nghi 寂tịch 靜tĩnh大đại 忍nhẫn 柔nhu 和hòa成thành 就tựu 無vô 減giảm已dĩ 善thiện 奉phụng 行hành如Như 來Lai 聖Thánh 教giáo

復phục 有hữu 無vô 量lượng菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát從tùng 諸chư 佛Phật 土độ俱câu 來lai 集tập 會hội皆giai 住trụ 大Đại 乘Thừa遊du 大Đại 乘Thừa 法Pháp於ư 諸chư 眾chúng 生sanh其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng離ly 諸chư 分phân 別biệt及cập 不bất 分phân 別biệt種chủng 種chủng 分phân 別biệt摧tồi 諸chư 魔ma 怨oán遠viễn 離ly 一nhất 切thiết聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác繫hệ 念niệm 分phân 別biệt廣quảng 大đại 法Pháp 味vị喜hỷ 樂lạc 所sở 持trì超siêu 五ngũ 怖bố 畏úy一nhất 向hướng 趣thú 入nhập不bất 退thoái 轉chuyển 位vị息tức 諸chư 眾chúng 生sanh 一nhất 切thiết 苦khổ 惱não所sở 逼bức 迫bách 地địa而nhi 現hiện 在tại 前tiền妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát而nhi 為vi 上thượng 首thủ

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát

妙Diệu 生Sanh 當đương 知tri有hữu 五ngũ 種chủng 法Pháp攝nhiếp 大đại 覺giác 地địa何hà 等đẳng 為vi 五ngũ

所sở 謂vị清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới大đại 圓viên 鏡kính 智trí平bình 等đẳng 性tánh 智trí妙diệu 觀quán 察sát 智trí成thành 所sở 作tác 智trí妙Diệu 生Sanh 當đương 知tri清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới 者giả譬thí 如như 虛hư 空không雖tuy 遍biến 諸chư 色sắc種chủng 種chủng 相tướng 中trung而nhi 不bất 可khả 說thuyết有hữu 種chủng 種chủng 相tướng體thể 唯duy 一nhất 味vị如như 是thị 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới雖tuy 復phục 遍biến 至chí種chủng 種chủng 相tướng 類loại所sở 知tri 境cảnh 界giới而nhi 不bất 可khả 說thuyết有hữu 種chủng 種chủng 相tướng體thể 唯duy 一nhất 味vị

又hựu 如như 虛hư 空không雖tuy 遍biến 諸chư 色sắc不bất 相tương 捨xả 離ly而nhi 不bất 為vi 色sắc過quá 所sở 染nhiễm 污ô如như 是thị 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới雖tuy 遍biến 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 性tánh由do 真chân 實thật 故cố不bất 相tương 捨xả 離ly而nhi 不bất 為vị 彼bỉ過quá 所sở 染nhiễm 污ô

又hựu 如như 虛hư 空không含hàm 容dung 一nhất 切thiết身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp而nhi 此thử 虛hư 空không無vô 有hữu 起khởi 作tác如như 是thị 如Như 來Lai清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới含hàm 容dung 一Nhất 切Thiết 智Trí 所sở變biến 化hóa 利lợi 眾chúng 生sanh 事sự清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 有hữu 起khởi 作tác

又hựu 如như 空không 中trung種chủng 種chủng 色sắc 相tướng現hiện 生sanh 現hiện 滅diệt而nhi 此thử 虛hư 空không無vô 生sanh 無vô 滅diệt如như 是thị 如Như 來Lai淨tịnh 法Pháp 界Giới 中trung諸chư 智trí 變biến 化hóa利lợi 眾chúng 生sanh 事sự現hiện 生sanh 現hiện 滅diệt而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 生sanh 無vô 滅diệt

又hựu 如như 空không 中trung種chủng 種chủng 色sắc 相tướng現hiện 增tăng 現hiện 減giảm而nhi 此thử 虛hư 空không無vô 增tăng 無vô 減giảm如như 是thị 如Như 來Lai淨tịnh 法Pháp 界Giới 中trung顯hiển 示thị 如Như 來Lai甘cam 露lộ 聖thánh 教giáo有hữu 增tăng 有hữu 減giảm而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 增tăng 無vô 減giảm

又hựu 如như 空không 中trung十thập 方phương 色sắc 相tướng無vô 邊biên 無vô 盡tận是thị 虛hư 空không 界giới無vô 邊biên 盡tận 故cố而nhi 此thử 虛hư 空không無vô 去khứ 無vô 來lai無vô 動động 無vô 轉chuyển如như 是thị 如Như 來Lai淨tịnh 法Pháp 界Giới 中trung建kiến 立lập 十thập 方phương一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh利lợi 益ích 安an 樂lạc種chủng 種chủng 作tác 用dụng無vô 邊biên 無vô 盡tận清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 邊biên 盡tận 故cố而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 去khứ 無vô 來lai無vô 動động 無vô 轉chuyển

又hựu 如như 空không 中trung三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới現hiện 壞hoại 現hiện 成thành而nhi 虛hư 空không 界giới無vô 壞hoại 無vô 成thành如như 是thị 如Như 來Lai淨tịnh 法Pháp 界Giới 中trung現hiện 無vô 量lượng 相tướng成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác或hoặc 復phục 示thị 現hiện入nhập 大đại 涅Niết 槃Bàn而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới非phi 成thành 等đẳng 覺giác非phi 入nhập 寂tịch 滅diệt

又hựu 如như 依y 空không種chủng 種chủng 色sắc 相tướng壞hoại 爛lạn 燒thiêu 燥táo變biến 異dị 可khả 得đắc而nhi 虛hư 空không 界giới非phi 彼bỉ 所sở 變biến亦diệc 無vô 勞lao 弊tệ如như 是thị 依y 止chỉ如Như 來Lai 淨tịnh 界giới眾chúng 生sanh 界giới 內nội種chủng 種chủng 學học 處xứ身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp毀hủy 犯phạm 可khả 得đắc而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới非phi 彼bỉ 變biến 異dị亦diệc 無vô 勞lao 弊tệ

又hựu 如như 依y 空không大đại 地địa 大đại 山sơn光quang 明minh 水thủy 火hỏa帝Đế 釋Thích 眷quyến 屬thuộc乃nãi 至chí 日nhật 月nguyệt種chủng 種chủng 可khả 得đắc而nhi 虛hư 空không 界giới非phi 彼bỉ 諸chư 相tướng如như 是thị 依y 止chỉ如Như 來Lai 淨tịnh 界giới戒giới 蘊uẩn定định 蘊uẩn慧tuệ 蘊uẩn解giải 脫thoát解giải 脫thoát 智trí 見kiến諸chư 蘊uẩn 可khả 得đắc而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới非phi 彼bỉ 諸chư 相tướng

又hựu 如như 空không 中trung種chủng 種chủng 因nhân 緣duyên展triển 轉chuyển 生sanh 起khởi三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên無vô 量lượng 世thế 界giới周chu 輪luân 可khả 得đắc而nhi 虛hư 空không 界giới無vô 所sở 起khởi 作tác如như 是thị 如Như 來Lai淨tịnh 法Pháp 界Giới 中trung具cụ 無vô 量lượng 相tướng諸chư 佛Phật 眾chúng 會hội周chu 輪luân 可khả 得đắc而nhi 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 所sở 起khởi 作tác復phục 次thứ 妙Diệu 生Sanh大đại 圓viên 鏡kính 智trí 者giả如như 依y 圓viên 鏡kính眾chúng 像tượng 影ảnh 現hiện如như 是thị 依y 止chỉ如Như 來Lai 智trí 鏡kính諸chư 處xứ 境cảnh 識thức眾chúng 像tượng 影ảnh 現hiện唯duy 以dĩ 圓viên 鏡kính為vi 譬thí 喻dụ 者giả當đương 知tri 圓viên 鏡kính如Như 來Lai 智trí 鏡kính平bình 等đẳng 平bình 等đẳng是thị 故cố 智trí 鏡kính名danh 圓viên 鏡kính 智trí

如như 大đại 圓viên 鏡kính有hữu 樂nhạo 福phước 人nhân懸huyền 高cao 勝thắng 處xứ無vô 所sở 動động 搖dao諸chư 有hữu 去khứ 來lai無vô 量lượng 眾chúng 生sanh於ư 此thử 觀quán 察sát自tự 身thân 德đức 失thất為vi 欲dục 存tồn 德đức捨xả 諸chư 失thất 故cố如như 是thị 如Như 來Lai懸huyền 圓viên 鏡kính 智trí處xử 淨tịnh 法Pháp 界Giới無vô 間gián 斷đoạn 故cố無vô 所sở 動động 搖dao欲dục 令linh 無vô 量lượng無vô 數số 眾chúng 生sanh觀quán 於ư 染nhiễm 淨tịnh為vi 欲dục 取thủ 淨tịnh捨xả 諸chư 染nhiễm 故cố

又hựu 如như 圓viên 鏡kính極cực 善thiện 磨ma 瑩oánh鑒giám 淨tịnh 無vô 垢cấu光quang 明minh 遍biến 照chiếu如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí於ư 佛Phật 智trí 上thượng一nhất 切thiết 煩phiền 惱não所sở 知tri 障chướng 垢cấu永vĩnh 出xuất 離ly 故cố極cực 善thiện 磨ma 瑩oánh為vi 依y 止chỉ 定định所sở 攝nhiếp 持trì 故cố鑒giám 淨tịnh 無vô 垢cấu作tác 諸chư 眾chúng 生sanh利lợi 樂lạc 事sự 故cố光quang 明minh 遍biến 照chiếu

又hựu 如như 圓viên 鏡kính依y 緣duyên 本bổn 質chất種chủng 種chủng 影ảnh 像tượng相tướng 貌mạo 生sanh 起khởi如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí於ư 一nhất 切thiết 時thời依y 諸chư 緣duyên 故cố種chủng 種chủng 智trí 影ảnh相tướng 貌mạo 生sanh 起khởi

如như 圓viên 鏡kính 上thượng非phi 一nhất 眾chúng 多đa諸chư 影ảnh 像tượng 起khởi而nhi 圓viên 鏡kính 上thượng無vô 諸chư 影ảnh 像tượng而nhi 此thử 圓viên 鏡kính無vô 動động 無vô 作tác如như 是thị 如Như 來Lai圓viên 鏡kính 智trí 上thượng非phi 一nhất 眾chúng 多đa諸chư 智trí 影ảnh 起khởi圓viên 鏡kính 智trí 上thượng無vô 諸chư 智trí 影ảnh而nhi 此thử 智trí 鏡kính無vô 動động 無vô 作tác

又hựu 如như 圓viên 鏡kính與dữ 眾chúng 影ảnh 像tượng非phi 合hợp 非phi 離ly不bất 聚tụ 集tập 故cố現hiện 彼bỉ 緣duyên 故cố如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí與dữ 眾chúng 智trí 影ảnh非phi 合hợp 非phi 離ly不bất 聚tụ 集tập 故cố不bất 散tán 失thất 故cố

又hựu 如như 圓viên 鏡kính周chu 瑩oánh 其kỳ 面diện於ư 一nhất 切thiết 處xứ為vi 諸chư 影ảnh 像tượng遍biến 起khởi 依y 緣duyên如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí不bất 斷đoạn 無vô 量lượng眾chúng 行hành 善thiện 瑩oánh為vi 諸chư 智trí 影ảnh遍biến 起khởi 依y 緣duyên謂vị 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa諸chư 智trí 影ảnh 像tượng獨Độc 一Nhất 覺Giác 乘Thừa諸chư 智trí 影ảnh 像tượng無vô 上thượng 大Đại 乘Thừa諸chư 智trí 影ảnh 像tượng為vì 欲dục 令linh 諸chư聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 人nhân依y 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa而nhi 出xuất 離ly 故cố獨Độc 一Nhất 覺Giác 人nhân依y 獨Độc 覺Giác 乘thừa而nhi 出xuất 離ly 故cố大Đại 乘Thừa 之chi 人nhân依y 無Vô 上Thượng 乘Thừa而nhi 出xuất 離ly 故cố

如như 圓viên 鏡kính 中trung大đại 影ảnh 可khả 得đắc所sở 謂vị 大đại 地địa大đại 山sơn 大đại 樹thụ大đại 宮cung 舍xá 影ảnh而nhi 是thị 圓viên 鏡kính不bất 等đẳng 彼bỉ 量lượng如như 是thị 如Như 來Lai圓viên 鏡kính 智trí 上thượng從tùng 極Cực 喜Hỷ 地Địa乃nãi 至chí 佛Phật 地Địa智trí 影ảnh 可khả 得đắc及cập 與dữ 一nhất 切thiết世thế 出xuất 世thế 法pháp智trí 影ảnh 可khả 得đắc而nhi 圓viên 鏡kính 智trí非phi 彼bỉ 分phân 量lượng

又hựu 如như 圓viên 鏡kính非phi 處xứ 障chướng 質chất影ảnh 像tượng 起khởi 緣duyên如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí非phi 惡ác 友hữu 攝nhiếp聞văn 不bất 正Chánh 法Pháp障chướng 礙ngại 眾chúng 生sanh智trí 影ảnh 起khởi 緣duyên彼bỉ 非phi 器khí 故cố

又hựu 如như 圓viên 鏡kính非phi 處xứ 闇ám 質chất影ảnh 像tượng 起khởi 緣duyên如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí非phi 處xứ 樂lạc 惡ác愚ngu 暗ám 眾chúng 生sanh智trí 影ảnh 起khởi 緣duyên彼bỉ 非phi 器khí 故cố

又hựu 如như 圓viên 鏡kính非phi 處xứ 遠viễn 質chất影ảnh 像tượng 起khởi 緣duyên如như 是thị 如Như 來Lai大đại 圓viên 鏡kính 智trí非phi 處xứ 不bất 淨tịnh感cảm 匱quỹ 法pháp 業nghiệp不bất 信tín 眾chúng 生sanh智trí 影ảnh 起khởi 緣duyên彼bỉ 非phi 器khí 故cố復phục 次thứ 妙Diệu 生Sanh平bình 等đẳng 性tánh 智trí 者giả由do 十thập 種chủng 相tướng圓viên 滿mãn 成thành 就tựu證chứng 得đắc 諸chư 相tướng增tăng 上thượng 喜hỷ 愛ái平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố證chứng 得đắc 一nhất 切thiết領lãnh 受thọ 緣duyên 起khởi平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố證chứng 得đắc 遠viễn 離ly異dị 相tướng 非phi 相tướng平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố弘hoằng 濟tế 大đại 慈từ平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố無vô 待đãi 大đại 悲bi平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh所sở 樂lạc 示thị 現hiện平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh敬kính 受thọ 所sở 說thuyết平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố世thế 間gian 寂tịch 靜tĩnh皆giai 同đồng 一nhất 味vị平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố世thế 間gian 諸chư 法pháp苦khổ 樂lạc 一nhất 味vị平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố修tu 殖thực 無vô 量lượng功công 德đức 究cứu 竟cánh平bình 等đẳng 法pháp 性tánh圓viên 滿mãn 成thành 故cố復phục 次thứ 妙Diệu 生Sanh妙diệu 觀quán 察sát 智trí 者giả譬thí 如như 世thế 界giới持trì 眾chúng 生sanh 界giới如như 是thị 如Như 來Lai妙diệu 觀quán 察sát 智trí任nhậm 持trì 一nhất 切thiết陀đà 羅la 尼ni 門môn三tam 摩ma 地địa 門môn無vô 礙ngại 辯biện 說thuyết諸chư 佛Phật 妙diệu 法Pháp

又hựu 如như 世thế 界giới是thị 諸chư 眾chúng 生sanh頓đốn 起khởi 一nhất 切thiết種chủng 種chủng 無vô 量lượng相tướng 識thức 因nhân 緣duyên如như 是thị 如Như 來Lai妙diệu 觀quán 察sát 智trí能năng 為vi 頓đốn 起khởi一nhất 切thiết 所sở 知tri無vô 礙ngại 妙diệu 智trí種chủng 種chủng 無vô 量lượng相tướng 識thức 因nhân 緣duyên

又hựu 如như 世thế 界giới種chủng 種chủng 可khả 玩ngoạn園viên 林lâm 池trì 等đẳng之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo如như 是thị 如Như 來Lai妙diệu 觀quán 察sát 智trí種chủng 種chủng 可khả 玩ngoạn波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp十Thập 力Lực無Vô 畏Úy不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo

又hựu 如như 世thế 界giới洲châu 渚chử 日nhật 月nguyệt四Tứ 天Thiên 王Vương 天Thiên三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên及cập 夜Dạ 摩Ma 天Thiên覩Đổ 史Sử 多Đa 天Thiên樂Nhạo 變Biến 化Hóa 天Thiên他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại梵Phạm 身Thân 天thiên 等đẳng妙diệu 飾sức 間gian 列liệt如như 是thị 如Như 來Lai妙diệu 觀quán 察sát 智trí世thế 及cập 出xuất 世thế衰suy 盛thịnh 因nhân 果quả聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác菩Bồ 薩Tát 圓viên 證chứng無vô 餘dư 觀quán 察sát妙diệu 飾sức 間gian 列liệt

又hựu 如như 世thế 界giới為vi 諸chư 眾chúng 生sanh廣quảng 大đại 受thọ 用dụng如như 是thị 如Như 來Lai妙diệu 觀quán 察sát 智trí示thị 現hiện 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật眾chúng 會hội 雨vũ 大đại 法Pháp 雨vũ為vì 令linh 眾chúng 生sanh受thọ 大đại 法Pháp 樂lạc

如như 世thế 界giới 中trung五ngũ 趣thú 可khả 得đắc所sở 謂vị地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh人nhân 趣thú天thiên 趣thú如như 是thị 如Như 來Lai觀quán 察sát 智trí 上thượng無vô 邊biên 因nhân 果quả五ngũ 趣thú 差sai 別biệt具cụ 足túc 顯hiển 現hiện

如như 世thế 界giới 中trung欲dục 色sắc 無vô 色sắc諸chư 界giới 可khả 得đắc如như 是thị 如Như 來Lai觀quán 察sát 智trí 上thượng無vô 邊biên 因nhân 果quả三tam 界giới 差sai 別biệt具cụ 足túc 顯hiển 現hiện

如như 世thế 界giới 中trung蘇tô 迷mê 盧lô 等đẳng大Đại 寶Bảo 山Sơn 王Vương顯hiển 現hiện 可khả 得đắc如như 是thị 如Như 來Lai觀quán 察sát 智trí 上thượng諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát威uy 神thần 所sở 引dẫn廣quảng 大đại 甚thậm 深thâm教giáo 法Pháp 可khả 得đắc

如như 世thế 界giới 中trung廣quảng 大đại 甚thậm 深thâm不bất 可khả 傾khuynh 動động大đại 海hải 可khả 得đắc如như 是thị 如Như 來Lai觀quán 察sát 智trí 上thượng一nhất 切thiết 天thiên 魔ma外ngoại 道đạo 異dị 論luận所sở 不bất 傾khuynh 動động甚thậm 深thâm 法Pháp 界giới教giáo 法Pháp 可khả 得đắc

又hựu 如như 世thế 界giới大đại 小tiểu 輪luân 山sơn之chi 所sở 圍vi 繞nhiễu如như 是thị 如Như 來Lai妙diệu 觀quán 察sát 智trí不bất 愚ngu 一nhất 切thiết自tự 相tương 共cộng 相tương之chi 所sở 圍vi 繞nhiễu復phục 次thứ 妙Diệu 生Sanh成thành 所sở 作tác 智trí 者giả如như 諸chư 眾chúng 生sanh勤cần 勵lệ 身thân 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh趣thú 求cầu 種chủng 種chủng 利lợi 務vụ 農nông勤cần 工công 等đẳng 事sự如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí勤cần 身thân 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai示thị 現hiện 種chủng 種chủng工công 巧xảo 等đẳng 處xứ摧tồi 伏phục 諸chư 伎kỹ傲ngạo 慢mạn 眾chúng 生sanh以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh受thọ 用dụng 身thân 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh受thọ 用dụng 種chủng 種chủng色sắc 等đẳng 境cảnh 界giới如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí受thọ 身thân 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai往vãng 諸chư 眾chúng 生sanh種chủng 種chủng 生sanh 處xứ示thị 同đồng 類loại 生sanh而nhi 居cư 尊tôn 位vị由do 其kỳ 示thị 現hiện同đồng 類loại 生sanh 故cố攝nhiếp 伏phục 一nhất 切thiết異dị 類loại 眾chúng 生sanh以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh領lãnh 受thọ 身thân 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh領lãnh 受thọ 所sở 作tác善thiện 惡ác 業nghiệp 果quả如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí領lãnh 身thân 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai示thị 現hiện 領lãnh 受thọ本bổn 事sự 本bổn 生sanh難nan 修tu 諸chư 行hành以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh慶khánh 慰úy 語ngữ 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh展triển 轉chuyển 談đàm 論luận遞đệ 相tương 慶khánh 慰úy如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí慶khánh 語ngữ 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai宣tuyên 暢sướng 種chủng 種chủng隨tùy 所sở 樂lạc 法pháp文văn 義nghĩa 巧xảo 妙diệu小tiểu 智trí 眾chúng 生sanh初sơ 聞văn 尚thượng 信tín以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh方phương 便tiện 語ngữ 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh展triển 轉chuyển 指chỉ 授thọ務vụ 專chuyên 所sở 作tác毀hủy 惡ác 讚tán 善thiện更cánh 相tương 召triệu 命mệnh如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí所sở 起khởi 方phương 便tiện語ngữ 變biến 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai立lập 正chánh 學học 處xứ毀hủy 諸chư 放phóng 逸dật讚tán 不bất 放phóng 逸dật又hựu 復phục 建kiến 立lập隨tùy 信tín 行hành 人nhân隨tùy 法pháp 行hành 等đẳng以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh辯biện 揚dương 語ngữ 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh展triển 轉chuyển 開khai 示thị所sở 不bất 了liễu 義nghĩa宣tuyên 諷phúng 諸chư 論luận如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí辯biện 語ngữ 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai斷đoạn 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 量lượng 疑nghi 惑hoặc以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh決quyết 擇trạch 意ý 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh決quyết 擇trạch 可khả 作tác及cập 不bất 可khả 作tác如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí決quyết 意ý 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai決quyết 擇trạch 眾chúng 生sanh八bát 萬vạn 四tứ 千thiên心tâm 行hành 差sai 別biệt以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh造tạo 作tác 意ý 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh造tạo 作tác 種chủng 種chủng諸chư 所sở 起khởi 業nghiệp如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí造tạo 意ý 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai觀quán 諸chư 眾chúng 生sanh所sở 行hành 之chi 行hạnh行hành 與dữ 不bất 行hành若nhược 得đắc 若nhược 失thất為vi 令linh 取thủ 捨xả造tạo 作tác 對đối 治trị以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh發phát 起khởi 意ý 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh發phát 起khởi 諸chư 業nghiệp如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí發phát 意ý 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai為vì 欲dục 宣tuyên 說thuyết彼bỉ 對đối 治trị 故cố顯hiển 彼bỉ 所sở 樂lạc名danh 句cú 字tự 身thân以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát

又hựu 如như 眾chúng 生sanh受thọ 領lãnh 意ý 業nghiệp由do 是thị 眾chúng 生sanh受thọ 領lãnh 苦khổ 樂lạc如như 是thị 如Như 來Lai成thành 所sở 作tác 智trí受thọ 意ý 化hóa 業nghiệp由do 是thị 如Như 來Lai 於ư 定định不bất 定định反phản 問vấn置trí 記ký 為vi 記ký 別biệt 故cố隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng受thọ 領lãnh 去khứ 來lai現hiện 在tại 等đẳng 義nghĩa以dĩ 是thị 善thiện 巧xảo方phương 便tiện 力lực 故cố引dẫn 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 入nhập 聖thánh 教giáo成thành 熟thục 解giải 脫thoát爾nhĩ 時thời 妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn為vi 獨độc 如Như 來Lai於ư 淨tịnh 法Pháp 界Giới受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí而nhi 諸chư 菩Bồ 薩Tát亦diệc 能năng 如như 是thị

佛Phật 告cáo 妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát

亦diệc 能năng 受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí

妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn

何hà 等đẳng 菩Bồ 薩Tát受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí

佛Phật 告cáo 妙Diệu 生Sanh

證chứng 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn菩Bồ 薩Tát 由do 彼bỉ菩Bồ 薩Tát 無vô 生sanh 法pháp 中trung得đắc 忍nhẫn 解giải 時thời對đối 治trị 二nhị 想tưởng由do 遣khiển 自tự 他tha二nhị 種chủng 想tưởng 故cố得đắc 平bình 等đẳng 心tâm從tùng 此thử 已dĩ 上thượng彼bỉ 諸chư 菩Bồ 薩Tát自tự 他tha 異dị 想tưởng不bất 復phục 現hiện 前tiền受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí

妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn

唯duy 願nguyện 如Như 來Lai廣quảng 說thuyết 譬thí 喻dụ令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát悟ngộ 甚thậm 深thâm 義nghĩa隨tùy 所sở 化hóa 緣duyên廣quảng 宣tuyên 流lưu 布bố令linh 諸chư 眾chúng 生sanh聞văn 已dĩ 疾tật 悟ngộ無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn

佛Phật 告cáo 妙Diệu 生Sanh

譬thí 如như 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên未vị 入nhập 雜tạp 林lâm終chung 不bất 能năng 於ư若nhược 事sự 若nhược 受thọ無vô 我ngã 我ngã 所sở和hòa 合hợp 受thọ 用dụng若nhược 入nhập 雜tạp 林lâm即tức 無vô 分phân 別biệt隨tùy 意ý 受thọ 用dụng由do 此thử 雜tạp 林lâm有hữu 如như 是thị 德đức能năng 令linh 諸chư 天thiên入nhập 此thử 林lâm 者giả天thiên 諸chư 果quả 報báo若nhược 事sự 若nhược 受thọ無vô 所sở 思tư 惟duy和hòa 合hợp 受thọ 用dụng

如như 是thị 菩Bồ 薩Tát若nhược 未vị 證chứng 得đắc無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn終chung 不bất 能năng 得đắc平bình 等đẳng 之chi 心tâm平bình 等đẳng 之chi 捨xả乃nãi 與dữ 一nhất 切thiết聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác無vô 有hữu 差sai 別biệt有hữu 二nhị 想tưởng 故cố彼bỉ 不bất 能năng 住trụ受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí若nhược 已dĩ 證chứng 得đắc無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn遣khiển 二nhị 想tưởng 故cố得đắc 平bình 等đẳng 心tâm遂toại 與dữ 聲Thanh 聞Văn獨Độc 覺Giác 差sai 別biệt由do 平bình 等đẳng 心tâm而nhi 能năng 住trụ 捨xả受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí

復phục 次thứ 妙Diệu 生Sanh譬thí 如như 種chủng 種chủng大đại 小tiểu 眾chúng 流lưu未vị 入nhập 大đại 海hải各các 別biệt 所sở 依y異dị 水thủy 少thiểu 水thủy水thủy 有hữu 增tăng 減giảm隨tùy 其kỳ 水thủy 業nghiệp所sở 作tác 各các 異dị少thiểu 分phần 依y 持trì水thủy 族tộc 生sanh 命mạng若nhược 入nhập 大đại 海hải無vô 別biệt 所sở 依y水thủy 無vô 差sai 別biệt水thủy 無vô 限hạn 量lượng水thủy 無vô 增tăng 減giảm所sở 作tác 業nghiệp 一nhất廣quảng 大đại 依y 持trì水thủy 族tộc 生sanh 命mạng

如như 是thị 菩Bồ 薩Tát若nhược 未vị 證chứng 入nhập如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh法Pháp 界Giới 大đại 海hải各các 別biệt 所sở 依y異dị 智trí 少thiểu 智trí智trí 有hữu 增tăng 減giảm隨tùy 其kỳ 智trí 業nghiệp所sở 作tác 各các 異dị少thiểu 分phần 眾chúng 生sanh成thành 熟thục 善thiện 根căn之chi 所sở 依y 止chỉ

若nhược 已dĩ 證chứng 入nhập如Như 來Lai 清thanh 淨tịnh法Pháp 界Giới 大đại 海hải無vô 別biệt 所sở 依y智trí 無vô 差sai 別biệt智trí 無vô 限hạn 量lượng智trí 無vô 增tăng 減giảm受thọ 用dụng 和hòa 合hợp一nhất 味vị 事sự 智trí無vô 量lượng 眾chúng 生sanh成thành 熟thục 善thiện 根căn之chi 所sở 依y 止chỉ

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết

一nhất 切thiết 法pháp 真Chân 如Như二nhị 障chướng 清thanh 淨tịnh 相tướng法pháp 智trí 彼bỉ 所sở 緣duyên自tự 在tại 無vô 盡tận 相tướng

普phổ 遍biến 真Chân 如Như 智trí修tu 習tập 證chứng 圓viên 滿mãn安an 立lập 眾chúng 生sanh 二nhị諸chư 種chủng 無vô 盡tận 果quả

身thân 語ngữ 及cập 心tâm 化hóa善thiện 化hóa 方phương 便tiện 業nghiệp定định 及cập 總tổng 持trì 門môn無vô 邊biên 二nhị 成thành 就tựu

自tự 性tánh 法pháp 受thọ 用dụng變biến 化hóa 差sai 別biệt 轉chuyển如như 是thị 淨tịnh 法Pháp 界giới諸chư 佛Phật 之chi 所sở 說thuyết

時thời 薄Bạc 伽Già 梵Phạm說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ妙Diệu 生Sanh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng諸chư 大đại 聲Thanh 聞Văn世thế 間gian 天thiên 人nhân阿a 素tố 洛lạc 等đẳng一nhất 切thiết 大đại 眾chúng聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ信tín 受thọ 奉phụng 行hành

佛Phật 地Địa 經Kinh

大đại 唐đường 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 詔chiếu 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 23/5/2015 ◊ Cập nhật: 23/5/2015
Đang dùng phương ngữ: BắcNam