僧Tăng 伽Già 吒Tra 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố如Như 來Lai 出xuất 世thế

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử為vì 令linh 眾chúng 生sanh多đa 聞văn 具cụ 足túc是thị 故cố 如Như 來Lai出xuất 現hiện 於ư 世thế如Như 來Lai 出xuất 世thế開khai 甘cam 露lộ 法Pháp若nhược 如Như 來Lai 出xuất 世thế則tắc 知tri 一nhất 切thiết 法pháp以dĩ 方phương 便tiện 故cố知tri 世thế 間gian 法pháp出xuất 世thế 間gian 法Pháp知tri 世thế 間gian 智trí出xuất 世thế 間gian 智trí

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn世Thế 尊Tôn 知tri 何hà 等đẳng 法pháp

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

藥Dược 上Thượng如Như 來Lai 知tri 正Chánh 法Pháp 智trí

藥Dược 上Thượng以dĩ 是thị 智trí 故cố總tổng 攝nhiếp 一nhất 切thiết 法pháp

藥Dược 上Thượng若nhược 眾chúng 生sanh 聞văn如Như 來Lai 出xuất 世thế 信tín 法pháp 者giả此thử 是thị 第đệ 一nhất 利lợi 益ích

藥Dược 上Thượng譬thí 如như 有hữu 人nhân出xuất 行hành 治trị 生sanh為vì 得đắc 利lợi 故cố將tương 千thiên 人nhân 眾chúng擔đảm 負phụ 金kim 寶bảo

彼bỉ 人nhân 父phụ 母mẫu告cáo 其kỳ 人nhân 言ngôn

子tử 善thiện 諦đế 聽thính此thử 金kim 寶bảo 者giả是thị 他tha 之chi 物vật汝nhữ 好hảo 守thủ 護hộ莫mạc 使sử 亡vong 失thất

其kỳ 人nhân 持trì 寶bảo未vị 經kinh 多đa 時thời自tự 縱túng 放phóng 逸dật所sở 持trì 金kim 寶bảo悉tất 皆giai 散tán 失thất是thị 時thời 彼bỉ 人nhân憂ưu 箭tiễn 射xạ 心tâm羞tu 愧quý 慚tàm 恥sỉ不bất 能năng 歸quy 家gia

時thời 彼bỉ 父phụ 母mẫu聞văn 已dĩ 憂ưu 愁sầu 悲bi 泣khấp而nhi 說thuyết 此thử 言ngôn

我ngã 等đẳng 生sanh 此thử 惡ác 子tử但đãn 有hữu 子tử 名danh生sanh 我ngã 家gia 內nội財tài 物vật 悉tất 皆giai 散tán 失thất令linh 我ngã 等đẳng 貧bần 苦khổ為vi 他tha 奴nô 僕bộc絕tuyệt 望vọng 而nhi 死tử

子tử 聞văn 父phụ 母mẫu既ký 喪táng 亡vong 已dĩ亦diệc 絕tuyệt 望vọng 死tử

如như 是thị 如như 是thị藥Dược 上Thượng佛Phật 說thuyết 此thử 法Pháp於ư 我ngã 法Pháp 中trung無vô 淨tịnh 信tín 者giả彼bỉ 無vô 所sở 望vọng臨lâm 命mạng 終chung 時thời為vị 憂ưu 惱não 箭tiễn射xạ 心tâm 而nhi 死tử如như 彼bỉ 父phụ 母mẫu為vì 彼bỉ 金kim 寶bảo絕tuyệt 望vọng 憂ưu 惱não

如như 是thị藥Dược 上Thượng於ư 我ngã 法Pháp 中trung無vô 淨tịnh 心tâm 者giả臨lâm 命mạng 終chung 時thời受thọ 諸chư 苦khổ 痛thống先tiên 福phước 受thọ 盡tận彼bỉ 不bất 種chúng 善thiện

臨lâm 死tử 時thời 至chí憂ưu 惱não 箭tiễn 射xạ墮đọa 於ư 地địa 獄ngục畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ受thọ 諸chư 苦khổ 痛thống作tác 如như 是thị 言ngôn

誰thùy 救cứu 濟tế 我ngã令linh 我ngã 得đắc 離ly地địa 獄ngục 畜súc 生sanh餓ngạ 鬼quỷ 之chi 苦khổ

又hựu 如như 父phụ 母mẫu告cáo 其kỳ 子tử 言ngôn

未vị 來lai 病bệnh 苦khổ病bệnh 有hữu 死tử 苦khổ汝nhữ 等đẳng 得đắc 解giải 脫thoát 時thời見kiến 行hành 識thức 生sanh身thân 受thọ 苦khổ 痛thống遍biến 體thể 燋tiều 惱não自tự 觀quán 已dĩ 死tử眼nhãn 不bất 見kiến 色sắc耳nhĩ 不bất 聞văn 聲thanh四tứ 支chi 皆giai 痛thống必tất 歸quy 於ư 死tử遍biến 體thể 頑ngoan 癡si猶do 如như 木mộc 石thạch無vô 所sở 覺giác 知tri

子tử 答đáp 父phụ 母mẫu 語ngứ 言ngôn

莫mạc 作tác 是thị 語ngữ令linh 我ngã 怖bố 畏úy觀quán 身thân 無vô 熱nhiệt亦diệc 無vô 餘dư 病bệnh唯duy 見kiến 死tử 怖bố我ngã 當đương 歸quy 誰thùy誰thùy 救cứu 濟tế 我ngã父phụ 母mẫu 若nhược 天thiên誰thùy 能năng 救cứu 拔bạt

父phụ 母mẫu 答đáp 言ngôn

祭tế 祀tự 天thiên 神thần必tất 得đắc 安an 隱ẩn

子tử 答đáp 父phụ 母mẫu

當đương 速tốc 祭tế 祀tự以dĩ 求cầu 安an 樂lạc速tốc 至chí 天thiên 祠từ問vấn 守thủ 廟miếu 人nhân

時thời 彼bỉ 父phụ 母mẫu到đáo 天thiên 祠từ 中trung燒thiêu 香hương 求cầu 願nguyện守thủ 廟miếu 者giả 言ngôn

天thiên 神thần 瞋sân 怒nộ須tu 殺sát 羊dương 殺sát 人nhân以dĩ 用dụng 祭tế 祀tự汝nhữ 子tử 可khả 脫thoát

爾nhĩ 時thời 父phụ 母mẫu自tự 思tư 惟duy 言ngôn

我ngã 等đẳng 云vân 何hà我ngã 既ký 貧bần 窮cùng若nhược 天thiên 神thần 瞋sân我ngã 子tử 必tất 死tử若nhược 天thiên 神thần 喜hỷ必tất 得đắc 大đại 恩ân

時thời 速tốc 歸quy 家gia盡tận 賣mại 家gia 財tài得đắc 羊dương 一nhất 口khẩu

復phục 語ngứ 餘dư 人nhân

且thả 貸thải 我ngã 金kim十thập 日nhật 相tương 還hoàn若nhược 無vô 相tương 還hoàn我ngã 身thân 當đương 為vì 君quân作tác 奴nô 僕bộc

其kỳ 人nhân 得đắc 金kim詣nghệ 市thị 買mãi 人nhân所sở 買mãi 之chi 人nhân不bất 知tri 當đương 殺sát以dĩ 祭tế 天thiên 祠từ

病bệnh 人nhân 父phụ 母mẫu愚ngu 癡si 無vô 智trí竟cánh 不bất 至chí 家gia直trực 詣nghệ 天thiên 祠từ語ngứ 守thủ 廟miếu 者giả

汝nhữ 速tốc 為vì 我ngã設thiết 祭tế 天thiên 祠từ

爾nhĩ 時thời 父phụ 母mẫu自tự 殺sát 羊dương 殺sát 人nhân然nhiên 火hỏa 祭tế 天thiên

然nhiên 後hậu 天thiên 下hạ告cáo 彼bỉ 父phụ 母mẫu

汝nhữ 等đẳng 莫mạc 怖bố我ngã 護hộ 汝nhữ 子tử令linh 得đắc 安an 隱ẩn

爾nhĩ 時thời 父phụ 母mẫu踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ作tác 如như 是thị 言ngôn

天thiên 神thần 與dữ 我ngã 大đại 恩ân令linh 我ngã 子tử 差sái

時thời 彼bỉ 父phụ 母mẫu歡hoan 喜hỷ 還hoàn 家gia見kiến 兒nhi 已dĩ 死tử

爾nhĩ 時thời 父phụ 母mẫu見kiến 子tử 死tử 已dĩ生sanh 大đại 愁sầu 惱não憂ưu 箭tiễn 射xạ 心tâm絕tuyệt 望vọng 而nhi 死tử

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử近cận 惡ác 知tri 識thức亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn如như 是thị 眾chúng 生sanh墮đọa 於ư 何hà 處xứ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử莫mạc 問vấn 是thị 事sự

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn願nguyện 佛Phật 慈từ 悲bi說thuyết 如như 是thị 人nhân墮đọa 在tại 何hà 處xứ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính其kỳ 人nhân 母mẫu 者giả墮đọa 於ư 大Đại 叫Khiếu地địa 獄ngục 之chi 中trung其kỳ 父phụ 墮đọa 於ư眾Chúng 合Hợp 地Địa 獄Ngục其kỳ 子tử 墮đọa 於ư 火hỏa燒Thiêu 然Nhiên 地Địa 獄Ngục守thủ 天thiên 廟miếu 者giả墮đọa 於ư 阿A 鼻Tị大đại 地địa 獄ngục 中trung

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 枉uổng 死tử 人nhân生sanh 於ư 何hà 處xứ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

彼bỉ 枉uổng 死tử 人nhân生sanh 於ư 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 之chi 上thượng

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 枉uổng 死tử 人nhân何hà 因nhân 緣duyên 故cố生sanh 於ư 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 之chi 上thượng

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính彼bỉ 人nhân 臨lâm 死tử 時thời起khởi 一nhất 念niệm 淨tịnh 心tâm歸quy 依y 佛Phật 陀Đà以dĩ 此thử 善thiện 根căn當đương 六lục 十thập 劫kiếp受thọ 於ư 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 之chi 樂lạc八bát 十thập 劫kiếp 中trung自tự 識thức 宿túc 命mạng所sở 生sanh 之chi 處xứ離ly 諸chư 憂ưu 惱não生sanh 生sanh 之chi 處xứ離ly 諸chư 憂ưu 惱não一nhất 切thiết 苦khổ 滅diệt

藥Dược 上Thượng近cận 惡ác 知tri 識thức不bất 得đắc 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 眾chúng 生sanh不bất 能năng 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

欲dục 求cầu 涅Niết 槃Bàn者giả 當đương 勤cần 精tinh 進tấn

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 名danh 精tinh 進tấn

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử精tinh 進tấn 者giả 名danh須Tu 驢Lư 多Đa 波Ba 帝Đế逆Nghịch 流Lưu 之chi 果Quả名danh 精tinh 進tấn 處xứ娑Sa 吉Cát 利Lợi 陀Đà 伽Già 彌Di 果Quả名danh 精tinh 進tấn 處xứ阿A 那Na 伽Già 彌Di 果Quả名danh 精tinh 進tấn 處xứ阿A 羅La 訶Ha 果Quả名danh 精tinh 進tấn 處xứ波Ba 羅La 提Đề 迦Ca 佛Phật 陀Đà 果Quả名danh 精tinh 進tấn 處xứ緣Duyên 覺Giác 之chi 智trí名danh 精tinh 進tấn 處xứ菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 名danh 字tự菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 地Địa 果Quả名danh 精tinh 進tấn 處xứ

藥Dược 上Thượng如như 是thị 等đẳng 處xứ名danh 精tinh 進tấn 處xứ

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn世Thế 尊Tôn 云vân 何hà 逆nghịch 流lưu云vân 何hà 逆Nghịch 流Lưu 果Quả

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 有hữu 人nhân種chúng 於ư 樹thụ 木mộc彼bỉ 種chúng 樹thụ 已dĩ即tức 日nhật 生sanh 芽nha彼bỉ 樹thụ 一nhất 日nhật上thượng 下hạ 各các 生sanh長trưởng 一nhất 由do 旬tuần

復phục 有hữu 一nhất 人nhân亦diệc 復phục 種chúng 樹thụ不bất 得đắc 其kỳ 所sở風phong 動động 不bất 生sanh移di 置trí 異dị 處xứ二nhị 人nhân 共cộng 諍tranh互hỗ 相tương 誹phỉ 謗báng彼bỉ 人nhân 如như 是thị共cộng 相tương 諍tranh 論luận

國quốc 王vương 聞văn 之chi即tức 勅sắc 臣thần 言ngôn

某mỗ 處xứ 二nhị 人nhân互hỗ 相tương 誹phỉ 謗báng速tốc 往vãng 喚hoán 來lai

傍bàng 臣thần 受thọ 教giáo遣khiển 使sứ 往vãng 捉tróc

時thời 彼bỉ 使sử 人nhân微vi 服phục 而nhi 去khứ至chí 彼bỉ 人nhân 所sở作tác 如như 是thị 言ngôn

王vương 喚hoán 汝nhữ 等đẳng

時thời 彼bỉ 二nhị 人nhân驚kinh 怖bố 憂ưu 愁sầu

王vương 今kim 何hà 故cố命mệnh 我ngã 二nhị 人nhân

是thị 時thời 二nhị 人nhân既ký 至chí 王vương 所sở默mặc 然nhiên 而nhi 立lập

時thời 王vương 問vấn 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 何hà 故cố共cộng 相tương 誹phỉ 謗báng而nhi 起khởi 鬪đấu 諍tranh

時thời 彼bỉ 二nhị 人nhân白bạch 大đại 王vương 言ngôn

大đại 王vương聽thính 我ngã 所sở 說thuyết我ngã 借tá 得đắc 少thiểu 許hứa空không 閑nhàn 之chi 處xứ種chúng 植thực 樹thụ 林lâm即tức 日nhật 生sanh 芽nha及cập 葉diệp 華hoa 果quả熟thục 者giả 中trung 半bán此thử 人nhân 種chúng 植thực不bất 生sanh 芽nha 葉diệp及cập 以dĩ 華hoa 果quả須tu 臾du 數số 移di彼bỉ 種chủng 不bất 生sanh來lai 見kiến 謗báng 毀hủy而nhi 起khởi 鬪đấu 諍tranh

大đại 王vương如như 是thị 之chi 事sự大đại 王vương 應ưng 知tri我ngã 無vô 罪tội 過quá

爾nhĩ 時thời 大đại 王vương集tập 諸chư 大đại 臣thần滿mãn 三tam 十thập 億ức告cáo 諸chư 臣thần 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 各các 說thuyết

諸chư 臣thần 白bạch 言ngôn

我ngã 等đẳng 不bất 知tri說thuyết 何hà 等đẳng 語ngữ

王vương 問vấn 諸chư 臣thần

汝nhữ 等đẳng 頗phả 見kiến即tức 日nhật 種chúng 樹thụ即tức 生sanh 芽nha 葉diệp及cập 以dĩ 華hoa 果quả熟thục 者giả 中trung 半bán

爾nhĩ 時thời 諸chư 臣thần從tùng 座tòa 而nhi 起khởi白bạch 大đại 王vương 言ngôn

大đại 王vương我ngã 等đẳng 不bất 能năng決quyết 定định 信tín 受thọ如như 此thử 之chi 言ngôn

何hà 以dĩ 故cố大đại 王vương此thử 事sự 希hy 有hữu

爾nhĩ 時thời 大đại 王vương問vấn 彼bỉ 人nhân 言ngôn

如như 汝nhữ 所sở 說thuyết是thị 事sự 實thật 不phủ

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 人nhân白bạch 大đại 王vương 言ngôn

此thử 實thật 不bất 謬mậu

王vương 復phục 答đáp 言ngôn

如như 汝nhữ 所sở 說thuyết如như 此thử 之chi 事sự即tức 日nhật 種chúng 樹thụ即tức 生sanh 芽nha 葉diệp及cập 以dĩ 華hoa 果quả此thử 事sự 難nan 信tín

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 人nhân白bạch 大đại 王vương 言ngôn

願nguyện 王vương 自tự 植thực知tri 其kỳ 虛hư 實thật

時thời 王vương 集tập 三tam 十thập 億ức 臣thần禁cấm 守thủ 彼bỉ 人nhân然nhiên 後hậu 大đại 王vương自tự 種chúng 其kỳ 樹thụ不bất 生sanh 芽nha 葉diệp不bất 生sanh 華hoa 果quả

爾nhĩ 時thời 大đại 王vương心tâm 大đại 恚khuể 怒nộ勅sắc 諸chư 臣thần 言ngôn

汝nhữ 等đẳng 速tốc 取thủ 利lợi 斧phủ彼bỉ 所sở 種chúng 樹thụ仰ngưỡng 令linh 斫chước 伐phạt

爾nhĩ 時thời 諸chư 臣thần受thọ 王vương 教giáo 令lệnh斫chước 斷đoạn 彼bỉ 樹thụ一nhất 樹thụ 斷đoạn 已dĩ生sanh 十thập 二nhị 樹thụ斫chước 十thập 二nhị 樹thụ 斷đoạn生sanh 二nhị 十thập 四tứ 樹thụ莖hành 葉diệp 華hoa 果quả皆giai 是thị 七thất 寶bảo

爾nhĩ 時thời 二nhị 十thập 四tứ 樹thụ變biến 生sanh 二nhị 十thập 四tứ 億ức 雞kê 鳥điểu皆giai 是thị 金kim 嘴chủy七thất 寶bảo 羽vũ 翼dực爾nhĩ 時thời 大đại 王vương復phục 生sanh 瞋sân 怒nộ自tự 執chấp 利lợi 斧phủ往vãng 伐phạt 彼bỉ 樹thụ王vương 斫chước 樹thụ 時thời從tùng 樹thụ 出xuất 生sanh甘cam 泉tuyền 美mỹ 水thủy

時thời 王vương 慚tàm 愧quý勅sắc 諸chư 臣thần 言ngôn

放phóng 彼bỉ 二nhị 人nhân

諸chư 臣thần 白bạch 言ngôn

大đại 王vương受thọ 教giáo

諸chư 臣thần 去khứ 已dĩ放phóng 彼bỉ 二nhị 人nhân將tương 至chí 王vương 所sở

王vương 問vấn 其kỳ 人nhân

汝nhữ 種chúng 此thử 樹thụ斫chước 汝nhữ 一nhất 樹thụ生sanh 十thập 二nhị 樹thụ斫chước 十thập 二nhị 樹thụ 生sanh二nhị 十thập 四tứ 樹thụ我ngã 所sở 種chúng 樹thụ不bất 生sanh 芽nha 葉diệp不bất 生sanh 華hoa 果quả此thử 事sự 云vân 何hà

其kỳ 人nhân 答đáp 王vương

如như 我ngã 此thử 福phước 德đức大đại 王vương 則tắc 無vô如như 是thị 福phước 德đức

爾nhĩ 時thời 三tam 十thập 億ức大đại 臣thần 胡hồ 跪quỵ白bạch 其kỳ 人nhân 言ngôn

汝nhữ 可khả 治trị 國quốc而nhi 居cư 王vương 位vị

爾nhĩ 時thời 其kỳ 人nhân為vì 諸chư 臣thần 眾chúng而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn

我ngã 不bất 求cầu 王vương 位vị
不bất 求cầu 世thế 財tài 寶bảo
心tâm 懷hoài 無vô 上thượng 願nguyện
願nguyện 成thành 二Nhị 足Túc 尊Tôn


得đắc 寂tịch 滅diệt 涅Niết 槃Bàn
至chí 彼bỉ 成thành 如Như 來Lai
為vì 汝nhữ 等đẳng 說thuyết 法Pháp
令linh 到đáo 涅Niết 槃Bàn 城thành


往vãng 昔tích 作tác 不bất 善thiện
令linh 我ngã 入nhập 王vương 獄ngục
獄ngục 縛phược 受thọ 諸chư 苦khổ
罪tội 報báo 悉tất 已dĩ 盡tận


爾nhĩ 時thời 有hữu 三tam 萬vạn 三tam 千thiên 高cao 座tòa一nhất 一nhất 高cao 座tòa高cao 二nhị 十thập 五ngũ 由do 旬tuần一nhất 高cao 座tòa 上thượng有hữu 二nhị 十thập 五ngũ 億ức 雞kê而nhi 在tại 其kỳ 上thượng以dĩ 金kim 為vi 嘴chủy七thất 寶bảo 羽vũ 翼dực出xuất 人nhân 音âm 聲thanh告cáo 彼bỉ 王vương 言ngôn

大đại 王vương 不bất 善thiện不bất 善thiện 斫chước 伐phạt 諸chư 樹thụ以dĩ 此thử 罪tội 業nghiệp必tất 入nhập 惡ác 道đạo王vương 不bất 知tri 耶da種chúng 此thử 樹thụ 者giả是thị 何hà 等đẳng 人nhân

大đại 王vương 答đáp 言ngôn

我ngã 未vị 審thẩm 之chi願nguyện 為vì 我ngã 說thuyết何hà 等đẳng 大đại 人nhân種chúng 此thử 樹thụ 耶da

雞kê 鳥điểu 告cáo 王vương

如như 此thử 人nhân 者giả照chiếu 明minh 世thế 間gian名danh 無Vô 上Thượng 士Sĩ當đương 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh生sanh 老lão 病bệnh 死tử

王vương 復phục 問vấn 言ngôn

彼bỉ 是thị 何hà 人nhân種chúng 樹thụ 不bất 生sanh彼bỉ 作tác 何hà 等đẳng不bất 善thiện 之chi 業nghiệp 不bất 生sanh當đương 為vì 我ngã 說thuyết

鳥điểu 答đáp 王vương 言ngôn

彼bỉ 是thị 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa種chúng 樹thụ 不bất 生sanh無vô 少thiểu 善thiện 根căn樹thụ 云vân 何hà 生sanh

爾nhĩ 時thời 三tam 十thập 億ức 大đại 臣thần聞văn 此thử 法Pháp 門môn皆giai 得đắc 十Thập 地Địa成thành 就tựu 神thần 通thông

時thời 彼bỉ 國quốc 王vương亦diệc 得đắc 十Thập 地Địa得đắc 通thông 達đạt 一nhất 切thiết善thiện 法Pháp 三tam 昧muội

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố此thử 三tam 十thập 億ức 臣thần皆giai 得đắc 十Thập 地Địa成thành 就tựu 神thần 通thông

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính

即tức 時thời 微vi 笑tiếu從tùng 其kỳ 面diện 門môn放phóng 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 光quang 明minh無vô 量lượng 種chủng 種chủng青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch紅hồng 紫tử 光quang 明minh其kỳ 光quang 遍biến 照chiếu無vô 量lượng 世thế 界giới照chiếu 世thế 界giới 已dĩ還hoàn 至chí 佛Phật 所sở繞nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp從tùng 佛Phật 頂đảnh 入nhập

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố如Như 來Lai 現hiện 此thử希hy 有hữu 之chi 相tướng若nhược 無vô 因nhân 緣duyên如Như 來Lai 終chung 不bất現hiện 希hy 有hữu 事sự

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 見kiến 眾chúng 人nhân從tùng 十thập 方phương 來lai集tập 會hội 此thử 不phủ

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 白bạch 言ngôn

不bất 見kiến 也dã世Thế 尊Tôn

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 觀quán 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa即tức 觀quán 十thập 方phương見kiến 東đông 方phương 面diện有hữu 一nhất 大đại 樹thụ覆phú 七thất 千thiên 由do 旬tuần見kiến 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh在tại 彼bỉ 集tập 會hội默mặc 然nhiên 而nhi 坐tọa不bất 飲ẩm 不bất 食thực

復phục 見kiến 南nam 方phương有hữu 一nhất 大đại 樹thụ覆phú 七thất 千thiên 由do 旬tuần下hạ 有hữu 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh俱câu 共cộng 集tập 會hội不bất 語ngữ不bất 食thực不bất 行hành默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

復phục 見kiến 西tây 方phương有hữu 一nhất 大đại 樹thụ覆phú 七thất 千thiên 由do 旬tuần下hạ 有hữu 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh俱câu 共cộng 集tập 會hội不bất 語ngữ不bất 食thực不bất 行hành默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

復phục 見kiến 北bắc 方phương有hữu 一nhất 大đại 樹thụ覆phú 七thất 千thiên 由do 旬tuần下hạ 有hữu 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh俱câu 共cộng 集tập 會hội不bất 語ngữ不bất 食thực不bất 行hành默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

復phục 見kiến 上thượng 方phương有hữu 一nhất 大đại 樹thụ覆phú 七thất 千thiên 由do 旬tuần下hạ 有hữu 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh俱câu 共cộng 集tập 會hội不bất 語ngữ不bất 食thực不bất 行hành默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

復phục 見kiến 下hạ 方phương有hữu 一nhất 大đại 樹thụ覆phú 七thất 千thiên 由do 旬tuần下hạ 有hữu 二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh俱câu 共cộng 集tập 會hội不bất 語ngữ不bất 食thực不bất 行hành默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 欲dục 少thiểu 問vấn 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 遍Biến 知Tri若nhược 佛Phật 聽thính 許hứa乃nãi 敢cảm 發phát 問vấn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử隨tùy 汝nhữ 所sở 問vấn如Như 來Lai 悉tất 能năng為vì 汝nhữ 解giải 說thuyết

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố從tùng 於ư 十thập 方phương有hữu 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh而nhi 來lai 集tập 會hội以dĩ 誰thùy 神thần 力lực而nhi 來lai 至chí 此thử

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

自tự 以dĩ 神thần 力lực而nhi 來lai 至chí 此thử

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 欲dục 觀quán 諸chư 世thế 界giới以dĩ 誰thùy 神thần 力lực而nhi 往vãng 至chí 彼bỉ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

以dĩ 汝nhữ 神thần 力lực自tự 往vãng 至chí 彼bỉ

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa遶nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp忽hốt 然nhiên 不bất 現hiện過quá 九cửu 十thập 六lục 億ức 世thế 界giới有hữu 一nhất 世thế 界giới名danh 日nhật 月Nguyệt 明Minh彼bỉ 國quốc 有hữu 佛Phật號hiệu 日Nhật 月Nguyệt 土Độ 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri與dữ 八bát 萬vạn 億ức菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa恭cung 敬kính 圍vi 遶nhiễu而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa既ký 到đáo 彼bỉ 國quốc至chí 日Nhật 月Nguyệt 土Độ 如Như 來Lai 前tiền頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố於ư 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới在tại 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni前tiền 觀quán 於ư 十thập 方phương見kiến 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 集tập 會hội在tại 此thử 不bất 見kiến

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa至chí 日Nhật 月Nguyệt 土Độ 如Như 來Lai 前tiền白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 過quá 九cửu 十thập 六lục 億ức諸chư 佛Phật 國quốc 土độ來lai 至chí 於ư 此thử不bất 見kiến 一nhất 人nhân世Thế 尊Tôn誰thùy 見kiến 誰thùy 聞văn無vô 知tri 無vô 覺giác 樹thụ 上thượng而nhi 生sanh 眾chúng 生sanh

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

不phủ 也dã善thiện 男nam 子tử汝nhữ 頗phả 見kiến 頗phả 聞văn無vô 知tri 無vô 覺giác 之chi 樹thụ能năng 生sanh 人nhân 不phủ

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn不bất 見kiến 不bất 知tri

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

汝nhữ 欲dục 見kiến 不phủ我ngã 今kim 示thị 汝nhữ

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn願nguyện 欲dục 見kiến 之chi

爾nhĩ 時thời 日Nhật 月Nguyệt 土Độ 如Như 來Lai屈khuất 申thân 臂tý 頃khoảnh百bách 千thiên 億ức 眾chúng皆giai 悉tất 來lai 集tập一nhất 一nhất 眾chúng 生sanh手thủ 執chấp 香hương 華hoa供cúng 養dường 如Như 來Lai

藥Dược 上Thượng汝nhữ 今kim 見kiến 不phủ

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

已dĩ 見kiến世Thế 尊Tôn已dĩ 見kiến善Thiện 逝Thệ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử此thử 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 覺giác 無vô 知tri悉tất 皆giai 如như 幻huyễn

時thời 彼bỉ 三tam 萬vạn 億ức 眾chúng 生sanh各các 申thân 兩lưỡng 手thủ以dĩ 諸chư 香hương 華hoa供cúng 養dường 如Như 來Lai

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn此thử 事sự 希hy 有hữu須tu 臾du 之chi 間gian此thử 諸chư 眾chúng 生sanh各các 生sanh 百bách 手thủ供cúng 養dường 如Như 來Lai尚thượng 不bất 得đắc 脫thoát況huống 兩lưỡng 手thủ 者giả

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

如như 是thị 如như 是thị善thiện 男nam 子tử此thử 諸chư 眾chúng 生sanh無vô 覺giác 無vô 知tri而nhi 生sanh 而nhi 滅diệt

善thiện 男nam 子tử我ngã 身thân 亦diệc 如như 是thị如như 幻huyễn 如như 化hóa而nhi 示thị 生sanh 滅diệt

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 等đẳng 是thị 少thiếu 眾chúng 生sanh何hà 者giả 是thị 老lão 眾chúng 生sanh

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử亦diệc 有hữu 老lão 者giả亦diệc 有hữu 少thiếu 者giả

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn願nguyện 佛Phật 解giải 說thuyết何hà 者giả 是thị 也dã

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

無vô 福phước 衰suy 者giả是thị 老lão 眾chúng 生sanh從tùng 彼bỉ 樹thụ 生sanh 者giả是thị 少thiếu 眾chúng 生sanh

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 欲dục 見kiến 彼bỉ少thiếu 眾chúng 生sanh 等đẳng

爾nhĩ 時thời 日Nhật 月Nguyệt 土Độ 如Như 來Lai即tức 伸thân 右hữu 臂tý從tùng 於ư 四tứ 方phương有hữu 百bách 千thiên 億ức 眾chúng 生sanh俱câu 來lai 集tập 會hội至chí 如Như 來Lai 所sở頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc遶nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp在tại 佛Phật 前tiền 立lập默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn此thử 眾chúng 生sanh 何hà 故cố佛Phật 前tiền 默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 不bất 知tri 耶da地địa 大đại 之chi 性tánh無vô 言ngôn 無vô 說thuyết法pháp 聚tụ 無vô 知tri 無vô 覺giác

何hà 以dĩ 故cố藥Dược 上Thượng此thử 諸chư 少thiếu 眾chúng 生sanh不bất 見kiến 生sanh不bất 見kiến 滅diệt不bất 見kiến 老lão 病bệnh 死tử憂ưu 悲bi 苦khổ 惱não具cụ 受thọ 一nhất 切thiết苦khổ 痛thống 之chi 惱não云vân 何hà 而nhi 語ngữ是thị 故cố 藥Dược 上Thượng如như 是thị 眾chúng 生sanh應ưng 當đương 教giáo 之chi

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn少thiếu 眾chúng 生sanh 者giả從tùng 何hà 所sở 來lai何hà 處xứ 終chung當đương 生sanh 何hà 處xứ不bất 知tri 法Pháp 者giả

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính此thử 諸chư 眾chúng 生sanh非phi 是thị 人nhân 作tác非phi 金kim 師sư 作tác非phi 鐵thiết 師sư 作tác非phi 木mộc 師sư 作tác非phi 陶đào 師sư 作tác非phi 王vương 者giả 作tác男nam 女nữ 和hòa 合hợp惡ác 業nghiệp 而nhi 生sanh受thọ 諸chư 苦khổ 痛thống作tác 不bất 善thiện 行hành受thọ 如như 是thị 苦khổ名danh 少thiếu 眾chúng 生sanh

藥Dược 上Thượng彼bỉ 不bất 與dữ 佛Phật 言ngôn不bất 禮lễ 如Như 來Lai彼bỉ 受thọ 無vô 量lượng無vô 邊biên 之chi 苦khổ

藥Dược 上Thượng有hữu 少thiếu 眾chúng 生sanh不bất 共cộng 佛Phật 語ngữ 者giả受thọ 如như 是thị 無vô 量lượng無vô 邊biên 苦khổ 惱não

藥Dược 上Thượng以dĩ 不bất 善thiện 知tri苦khổ 因nhân 緣duyên 故cố不bất 共cộng 佛Phật 語ngữ不bất 共cộng 佛Phật 語ngữ 故cố不bất 知tri 善thiện不bất 知tri 惡ác不bất 知tri 生sanh雖tuy 得đắc 人nhân 身thân不bất 知tri 生sanh不bất 知tri 滅diệt

藥Dược 上Thượng是thị 名danh 年niên 少thiếu 眾chúng 生sanh

藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn年niên 少thiếu 眾chúng 生sanh云vân 何hà 生sanh云vân 何hà 滅diệt

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 有hữu 人nhân以dĩ 木mộc 挑thiêu 火hỏa木mộc 則tắc 漸tiệm 燒thiêu

如như 是thị藥Dược 上Thượng眾chúng 生sanh 之chi 類loại初sơ 生sanh 時thời 苦khổ中trung 苦khổ 死tử 苦khổ

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn生sanh 時thời 誰thùy 生sanh滅diệt 時thời 誰thùy 滅diệt

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử如như 佛Phật 之chi 生sanh如như 佛Phật 之chi 滅diệt譬thí 如như 有hữu 人nhân閉bế 在tại 闇ám 室thất眼nhãn 無vô 所sở 見kiến

復phục 有hữu 異dị 人nhân曾tằng 受thọ 苦khổ 惱não作tác 是thị 思tư 惟duy

此thử 人nhân 受thọ 苦khổ甚thậm 為vi 可khả 愍mẫn若nhược 不bất 得đắc 脫thoát是thị 人nhân 必tất 死tử

以dĩ 火hỏa 與dữ 之chi令linh 得đắc 少thiểu 明minh時thời 闇ám 室thất 人nhân見kiến 火hỏa 歡hoan 喜hỷ心tâm 得đắc 安an 樂lạc爾nhĩ 時thời 彼bỉ 火hỏa以dĩ 少thiểu 因nhân 緣duyên熾sí 然nhiên 火hỏa 焰diễm燒thiêu 彼bỉ 闇ám 室thất爾nhĩ 時thời 彼bỉ 人nhân被bị 燒thiêu 而nhi 死tử

時thời 王vương 聞văn 之chi作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 國quốc 眾chúng 生sanh若nhược 有hữu 所sở 犯phạm更cánh 不bất 繫hệ 縛phược

爾nhĩ 時thời 國quốc 王vương告cáo 下hạ 人nhân 民dân

汝nhữ 等đẳng 諸chư 人nhân莫mạc 生sanh 怖bố 畏úy於ư 我ngã 國quốc 內nội施thí 汝nhữ 無vô 畏úy若nhược 有hữu 所sở 犯phạm不bất 加gia 害hại 汝nhữ亦diệc 不bất 殺sát 汝nhữ皆giai 當đương 安an 隱ẩn莫mạc 生sanh 怖bố 畏úy

藥Dược 上Thượng如Như 來Lai 亦diệc 復phục 如như 是thị燒thiêu 諸chư 煩phiền 惱não滅diệt 諸chư 病bệnh 苦khổ猶do 如như 彼bỉ 人nhân為vì 令linh 闇ám 室thất眾chúng 生sanh 安an 隱ẩn自tự 燒thiêu 而nhi 死tử如Như 來Lai 如như 是thị為vì 諸chư 眾chúng 生sanh令linh 得đắc 安an 隱ẩn不bất 惜tích 身thân 命mạng拔bạt 諸chư 繫hệ 縛phược令linh 得đắc 解giải 脫thoát

如như 是thị藥Dược 上Thượng如Như 來Lai 永vĩnh 離ly三tam 毒độc 之chi 惱não為vì 諸chư 世thế 間gian作tác 大đại 燈đăng 明minh於ư 地địa 獄ngục畜súc 生sanh餓ngạ 鬼quỷ阿a 修tu 羅la老lão 少thiếu 眾chúng 生sanh拔bạt 令linh 解giải 脫thoát

爾nhĩ 時thời 諸chư 天thiên於ư 虛hư 空không 中trung而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn

最tối 勝thắng 好hảo 福phước 田điền
一nhất 切thiết 田điền 中trung 勝thắng
世thế 間gian 無vô 上thượng 尊tôn
增tăng 長trưởng 諸chư 佛Phật 子tử


佛Phật 田điền 最tối 勝thắng 田điền
能năng 除trừ 諸chư 怖bố 畏úy
大đại 師sư 善thiện 方phương 便tiện
守thủ 護hộ 諸chư 眾chúng 生sanh


住trụ 於ư 涅Niết 槃Bàn 界giới
而nhi 示thị 在tại 世thế 間gian
令linh 世thế 間gian 寂tịch 滅diệt
佛Phật 為vi 無vô 上thượng 師sư


救cứu 護hộ 少thiếu 眾chúng 生sanh
亦diệc 救cứu 老lão 眾chúng 生sanh
三tam 界giới 諸chư 眾chúng 生sanh
方phương 便tiện 而nhi 度độ 之chi


閉bế 諸chư 地địa 獄ngục 門môn
及cập 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ
此thử 世thế 得đắc 安an 樂lạc
他tha 世thế 亦diệc 安an 樂lạc


爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai即tức 時thời 微vi 笑tiếu而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn

善thiện 哉tai 見kiến 善thiện 人nhân
善thiện 哉tai 見kiến 佛Phật 陀Đà
善thiện 哉tai 聞văn 法Pháp 者giả
善thiện 哉tai 能năng 敬kính 僧Tăng
善thiện 哉tai 此thử 法Pháp 門môn
滅diệt 除trừ 一nhất 切thiết 惡ác


爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố如Như 來Lai 微vi 笑tiếu若nhược 無vô 因nhân 緣duyên如Như 來Lai 終chung 不bất現hiện 希hy 有hữu 相tướng

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 見kiến 此thử 等đẳng少thiếu 眾chúng 生sanh 不phủ

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn唯dụy 然nhiên 已dĩ 見kiến

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử此thử 諸chư 眾chúng 生sanh今kim 日nhật 皆giai 得đắc住trụ 於ư 十Thập 地Địa

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa踊dũng 身thân 虛hư 空không高cao 八bát 萬vạn 由do 旬tuần共cộng 八bát 萬vạn 億ức 天thiên 子tử於ư 如Như 來Lai 上thượng散tán 眾chúng 妙diệu 花hoa地địa 上thượng 年niên 少thiếu諸chư 眾chúng 生sanh 等đẳng皆giai 禮lễ 佛Phật 足túc

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng於ư 虛hư 空không 中trung而nhi 作tác 是thị 言ngôn

三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 眾chúng 生sanh皆giai 聞văn 此thử 聲thanh地địa 獄ngục 眾chúng 生sanh聞văn 此thử 聲thanh 者giả悉tất 得đắc 解giải 脫thoát三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên聞văn 此thử 音âm 聲thanh皆giai 來lai 集tập 會hội

時thời 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới六lục 種chủng 震chấn 動động時thời 大đại 海hải 中trung八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 龍long 王vương動động 而nhi 來lai 集tập三tam 萬vạn 億ức 閻Diêm 浮Phù 提Đề 夜dạ 叉xoa俱câu 來lai 集tập 會hội二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 億ức羅la 剎sát 餓ngạ 鬼quỷ俱câu 來lai 集tập 會hội時thời 如Như 來Lai 所sở大đại 眾chúng 悉tất 集tập爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai為vì 諸chư 年niên 少thiếu眾chúng 生sanh 說thuyết 法Pháp從tùng 十thập 方phương 世thế 界giới有hữu 百bách 千thiên 億ức諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng各các 以dĩ 自tự 神thần 力lực俱câu 來lai 集tập 會hội

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn從tùng 十thập 方phương 國quốc有hữu 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát俱câu 來lai 集tập 會hội無vô 量lượng 天thiên龍long夜dạ 叉xoa揵kiền 闥thát 婆bà阿a 修tu 羅la迦ca 樓lâu 羅la餓ngạ 鬼quỷ地địa 獄ngục皆giai 來lai 集tập 會hội欲dục 聞văn 正Chánh 法Pháp唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn當đương 為vi 說thuyết 之chi

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 下hạ 至chí 此thử

爾nhĩ 時thời 藥Dược 上Thượng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa以dĩ 自tự 神thần 力lực從tùng 上thượng 而nhi 下hạ向hướng 佛Phật 合hợp 掌chưởng頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn法Pháp 聚tụ法Pháp 聚tụ 者giả何hà 因nhân 緣duyên 故cố名danh 為vi 法Pháp 聚tụ

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

善thiện 男nam 子tử法Pháp 聚tụ 者giả名danh 曰viết 淨tịnh 行hạnh淨tịnh 行hạnh 者giả能năng 離ly 一nhất 切thiết不bất 善thiện 之chi 法pháp

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 見kiến 如như 此thử少thiếu 眾chúng 生sanh 不phủ

藥Dược 上Thượng 白bạch 佛Phật

唯dụy 然nhiên 已dĩ 見kiến

佛Phật 告cáo 藥Dược 上Thượng

此thử 諸chư 眾chúng 生sanh離ly 邪tà 婬dâm 故cố必tất 得đắc 諸chư 陀đà 羅la 尼ni必tất 得đắc 具cụ 足túc一nhất 切thiết 諸chư 法pháp

僧Tăng 伽Già 吒Tra 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam

元nguyên 魏ngụy 優ưu 禪thiền 尼ni 國quốc 王vương 子tử 月nguyệt 婆bà 首thủ 那na 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 29/4/2016 ◊ Cập nhật: 29/4/2016
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4