僧Tăng 伽Già 吒Tra 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 婆Bà 伽Già 婆Bà在tại 王Vương 舍Xá 城Thành靈Linh 鷲Thứu 山Sơn 中trung共cộng 摩ma 訶ha 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng二nhị 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu

其kỳ 名danh 曰viết慧Tuệ 命mạng 阿A 若Nhã 憍Kiêu 陳Trần 如Như慧Tuệ 命mạng 摩Ma 訶Ha 謨Mô 伽Già 略Lược慧Tuệ 命mạng 舍Xá 利Lợi 子Tử慧Tuệ 命mạng 摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp慧Tuệ 命mạng 羅La 睺Hầu 羅La慧Tuệ 命mạng 婆Bà 俱Câu 羅La慧Tuệ 命mạng 跋Bạt 陀Đà 斯Tư 那Na慧Tuệ 命mạng 賢Hiền 德Đức慧Tuệ 命mạng 歡Hoan 喜Hỷ 德Đức慧Tuệ 命mạng 網Võng 指Chỉ慧Tuệ 命mạng 須Tu 浮Phù 帝Đế慧Tuệ 命mạng 難Nan 陀Đà 斯Tư 那Na如như 是thị 等đẳng 二nhị 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu

共cộng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa六lục 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu其kỳ 名danh 曰viết彌Di 帝Đế 隷Lệ 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa童Đồng 真Chân 德Đức 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa發Phát 心Tâm 童Đồng 真Chân 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa童Đồng 真Chân 賢Hiền 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa無Vô 減Giảm 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa金Kim 剛Cang 斯Tư 那Na 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa如như 是thị 等đẳng 六lục 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu

復phục 有hữu 萬vạn 二nhị 千thiên 天thiên 子tử其kỳ 名danh 曰viết阿A 疇Trù 那Na 天Thiên 子Tử跋Bạt 陀Đà 天Thiên 子Tử須Tu 跋Bạt 陀Đà 天Thiên 子Tử希Hy 法Pháp 天Thiên 子Tử栴Chiên 檀Đàn 藏Tạng 天Thiên 子Tử栴Chiên 檀Đàn 天Thiên 子Tử如như 是thị 等đẳng 萬vạn 二nhị 千thiên 天thiên 子tử 俱câu

復phục 有hữu 八bát 千thiên 天thiên 女nữ其kỳ 名danh 曰viết彌Di 隣Lân 陀Đà 天Thiên 女Nữ端Đoan 正Chính 天Thiên 女Nữ發Phát 大Đại 意Ý 天Thiên 女Nữ歲Tuế 德Đức 天Thiên 女Nữ護Hộ 世Thế 天Thiên 女Nữ有Hữu 力Lực 天Thiên 女Nữ隨Tùy 善Thiện 臂Tý 天Thiên 女Nữ如như 是thị 等đẳng 八bát 千thiên 天thiên 女nữ 俱câu

復phục 有hữu 八bát 千thiên 龍long 王vương其kỳ 名danh 曰viết阿A 波Ba 羅La 羅La 龍Long 王Vương伊Y 羅La 鉢Bát 龍Long 王Vương提Đề 彌Di 羅La 龍Long 王Vương君Quân 婆Bà 娑Sa 羅La 龍Long 王Vương君Quân 婆Bà 尸Thi 利Lợi 沙Sa 龍Long 王Vương須Tu 難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương須Tu 賒Xa 佉Khư 龍Long 王Vương伽Già 婆Bà 尸Thi 利Lợi 沙Sa 龍Long 王Vương如như 是thị 等đẳng 八bát 千thiên 龍long 王vương 俱câu

皆giai 向hướng 靈Linh 鷲Thứu 山Sơn詣nghệ 世Thế 尊Tôn 所sở頭đầu 面diện 禮lễ 足túc繞nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp卻khước 住trụ 一nhất 面diện

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa從tùng 座tòa 而nhi 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn演diễn 說thuyết 正Chính 法Pháp利lợi 益ích 眾chúng 生sinh

世Thế 尊Tôn無vô 量lượng 億ức 天thiên 眾chúng無vô 量lượng 億ức 婇thể 女nữ無vô 量lượng 億ức 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa無vô 量lượng 億ức 聲Thanh 聞Văn皆giai 悉tất 已dĩ 集tập欲dục 聞văn 正Chính 法Pháp

世Thế 尊Tôn如như 是thị 大đại 眾chúng皆giai 欲dục 聞văn 法Pháp唯duy 願nguyện 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng等Đẳng 正Chính 覺Giác為vi 說thuyết 妙diệu 法Pháp令linh 長trường 夜dạ 安an 隱ẩn斷đoạn 諸chư 業nghiệp 障chướng

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn讚tán 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai一Nhất 切Thiết 勇Dũng能năng 為vì 大đại 眾chúng請thỉnh 問vấn 如Như 來Lai如như 是thị 之chi 事sự汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết

唯dụy 然nhiên 世Thế 尊Tôn願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

有hữu 法Pháp 門môn 名danh 僧Tăng 伽Già 吒Tra若nhược 此thử 法Pháp 門môn在tại 閻Diêm 浮Phù 提Đề有hữu 人nhân 聞văn 者giả悉tất 能năng 除trừ 滅diệt五ngũ 逆nghịch 罪tội 業nghiệp於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển

一Nhất 切Thiết 勇Dũng於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà若nhược 人nhân 聞văn 此thử 法Pháp 門môn福phúc 德đức 之chi 聚tụ過quá 於ư 一nhất 佛Phật福phúc 德đức 之chi 聚tụ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 白bạch 佛Phật 言ngôn

云vân 何hà 世Thế 尊Tôn

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 如Như 來Lai所sở 有hữu 福phúc 德đức若nhược 人nhân 聞văn 此thử 法Pháp 門môn所sở 得đắc 福phúc 德đức亦diệc 復phục 如như 是thị

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 人nhân 得đắc 聞văn如như 是thị 法Pháp 門môn於ư 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề一nhất 切thiết 不bất 退thoái 轉chuyển見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật一nhất 切thiết 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề惡ác 魔ma 不bất 惱não一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp皆giai 得đắc 成thành 就tựu

一Nhất 切Thiết 勇Dũng聞văn 此thử 法Pháp 者giả能năng 知tri 生sinh 滅diệt

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng從tùng 座tòa 而nhi 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn一nhất 佛Phật 福phúc 德đức有hữu 幾kỷ 量lượng 也dã

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử諦đế 聽thính一nhất 佛Phật 功công 德đức譬thí 如như 大đại 海hải 水thủy 渧đế如như 閻Diêm 浮Phù 提Đề大đại 地địa 微vi 塵trần如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng 眾chúng 生sinh悉tất 作tác 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 一nhất 切thiết十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát所sở 有hữu 福phúc 德đức不bất 如như 一nhất 佛Phật福phúc 德đức 之chi 聚tụ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 人nhân 聞văn 此thử 法Pháp 門môn福phúc 多đa 於ư 此thử算toán 數số 譬thí 喻dụ所sở 不bất 能năng 及cập

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng聞văn 是thị 說thuyết 已dĩ踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ多đa 增tăng 福phúc 德đức

時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 等đẳng 眾chúng 生sinh渴khát 樂nhạo 正Chính 法Pháp

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa

一Nhất 切Thiết 勇Dũng有hữu 二nhị 眾chúng 生sinh渴khát 仰ngưỡng 於ư 法Pháp何hà 等đẳng 為vi 二nhị

一nhất 者giả於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng二nhị 者giả既ký 聞văn 法Pháp 已dĩ等đẳng 為vì 眾chúng 說thuyết心tâm 無vô 悕hy 望vọng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn聞văn 何hà 等đẳng 法Pháp得đắc 近cận 菩Bồ 提Đề

一Nhất 切Thiết 勇Dũng渴khát 仰ngưỡng 聞văn 法Pháp得đắc 近cận 菩Bồ 提Đề常thường 信tín 樂nhạo 聽thính 受thọ大Đại 乘Thừa 法Pháp 者giả得đắc 近cận 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 人nhân 天thiên諸chư 龍long 婇thể 女nữ從tùng 座tòa 而nhi 起khởi白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 渴khát 法Pháp願nguyện 佛Phật 世Thế 尊Tôn滿mãn 我ngã 所sở 願nguyện

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 便tiện 微vi 笑tiếu種chủng 種chủng 色sắc 光quang從tùng 口khẩu 中trung 出xuất遍biến 照chiếu 十thập 方phương上thượng 至chí 梵Phạm 世Thế還hoàn 從tùng 頂đỉnh 入nhập

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa從tùng 座tòa 而nhi 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn以dĩ 何hà 因nhân 緣duyên如Như 來Lai 現hiện 此thử希hy 有hữu 之chi 相tướng

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

於ư 此thử 會hội 中trung一nhất 切thiết 眾chúng 生sinh當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề成thành 就tựu 一nhất 切thiết如Như 來Lai 境cảnh 界giới是thị 故cố 佛Phật 笑tiếu

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 因nhân 緣duyên 故cố此thử 會hội 眾chúng 生sinh得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

佛Phật 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai一Nhất 切Thiết 勇Dũng能năng 問vấn 如Như 來Lai如như 是thị 之chi 義nghĩa

一Nhất 切Thiết 勇Dũng以dĩ 願nguyện 勝thắng 故cố

一Nhất 切Thiết 勇Dũng乃nãi 往vãng 過quá 去khứ無vô 數số 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp有hữu 佛Phật 世Thế 尊Tôn號hiệu 曰viết 寶Bảo 德Đức 如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chính 遍Biến 知Tri明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn

一Nhất 切Thiết 勇Dũng爾nhĩ 時thời 我ngã 作tác摩ma 納nạp 之chi 子tử此thử 會hội 眾chúng 生sinh住trụ 佛Phật 智trí 慧tuệ 者giả往vãng 昔tích 之chi 時thời悉tất 在tại 鹿lộc 中trung

我ngã 時thời 發phát 願nguyện

如như 是thị 諸chư 鹿lộc我ngã 皆giai 令linh 住trụ佛Phật 智trí 慧tuệ 中trung

時thời 鹿lộc 聞văn 已dĩ尋tầm 皆giai 發phát 聲thanh 言ngôn

願nguyện 得đắc 如như 是thị

一Nhất 切Thiết 勇Dũng此thử 會hội 大đại 眾chúng因nhân 彼bỉ 善thiện 根căn當đương 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn若nhược 有hữu 眾chúng 生sinh聞văn 此thử 法Pháp 者giả壽thọ 命mạng 幾kỷ 劫kiếp

佛Phật 言ngôn

其kỳ 人nhân 壽thọ 命mạng滿mãn 八bát 十thập 劫kiếp

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn劫kiếp 以dĩ 何hà 量lượng

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 大đại 城thành縱tung 廣quảng 十thập 二nhị 由do 旬tuần高cao 三tam 由do 旬tuần盛thình 滿mãn 胡hồ 麻ma有hữu 長trường 壽thọ 人nhân過quá 百bách 歲tuế 已dĩ取thủ 一nhất 而nhi 去khứ如như 是thị 城thành 中trung胡hồ 麻ma 悉tất 盡tận劫kiếp 猶do 不bất 盡tận

一Nhất 切Thiết 勇Dũng又hựu 如như 大đại 山sơn縱tung 廣quảng 二nhị 十thập 五ngũ 由do 旬tuần高cao 十thập 二nhị 由do 旬tuần有hữu 長trường 壽thọ 人nhân過quá 一nhất 百bách 歲tuế以dĩ 輕khinh 繒tăng 帛bạch一nhất 往vãng 拂phất 之chi如như 是thị 山sơn 盡tận劫kiếp 猶do 不bất 盡tận是thị 名danh 劫kiếp 量lượng

時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn一nhất 發phát 誓thệ 願nguyện尚thượng 得đắc 如như 是thị福phúc 德đức 之chi 聚tụ壽thọ 八bát 十thập 劫kiếp何hà 況huống 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung廣quảng 修tu 諸chư 行hành

善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 聞văn 此thử 法Pháp 門môn 者giả所sở 得đắc 壽thọ 命mạng滿mãn 八bát 十thập 劫kiếp何hà 況huống 書thư 寫tả讀độc 誦tụng 之chi 者giả

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 有hữu 人nhân 以dĩ 淨tịnh 信tín 心tâm讀độc 誦tụng 此thử 法Pháp 門môn福phúc 多đa 於ư 前tiền九cửu 十thập 五ngũ 劫kiếp自tự 識thức 宿túc 命mạng六lục 萬vạn 劫kiếp 中trung為vi 轉Chuyển 輪Luân 王Vương於ư 現hiện 在tại 世thế人nhân 所sở 敬kính 重trọng刀đao 不bất 能năng 害hại毒độc 不bất 能năng 傷thương妖yêu 蠱cổ 不bất 中trung

臨lâm 命mạng 終chung 時thời得đắc 見kiến 九cửu 十thập 五ngũ 億ức 諸chư 佛Phật安an 慰úy 之chi 言ngôn

汝nhữ 莫mạc 怖bố 畏úy汝nhữ 在tại 世thế 時thời聞văn 僧Tăng 伽Già 吒Tra 法Pháp 門Môn

九cửu 十thập 五ngũ 億ức 佛Phật各các 將tương 其kỳ 人nhân至chí 其kỳ 世thế 界giới

一Nhất 切Thiết 勇Dũng況huống 復phục 有hữu 人nhân得đắc 具cụ 足túc 聞văn如như 是thị 法Pháp 門môn

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 當đương 聽thính 受thọ如như 是thị 法Pháp 門môn得đắc 何hà 福phúc 德đức

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

如như 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai所sở 有hữu 福phúc 德đức聞văn 是thị 經Kinh 者giả所sở 得đắc 福phúc 德đức亦diệc 復phục 如như 是thị

時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 聽thính 此thử 法Pháp心tâm 無vô 疲bì 厭yếm

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai汝nhữ 能năng 如như 是thị聞văn 法Pháp 無vô 厭yếm我ngã 亦diệc 如như 是thị聞văn 法Pháp 無vô 厭yếm況huống 復phục 凡phàm 夫phu心tâm 生sinh 厭yếm 想tưởng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử聞văn 此thử 法Pháp 門môn生sinh 信tín 心tâm 者giả於ư 千thiên 劫kiếp 中trung不bất 墮đọa 惡ác 道đạo五ngũ 千thiên 劫kiếp 中trung不bất 墮đọa 畜súc 生sinh萬vạn 二nhị 千thiên 劫kiếp不bất 墮đọa 愚ngu 癡si萬vạn 八bát 千thiên 劫kiếp不bất 生sinh 邊biên 地địa二nhị 萬vạn 劫kiếp 中trung生sinh 處xứ 端đoan 正chính二nhị 萬vạn 五ngũ 千thiên 劫kiếp常thường 得đắc 出xuất 家gia五ngũ 萬vạn 劫kiếp 中trung作tác 正Chính 法Pháp 王vương六lục 萬vạn 五ngũ 千thiên 劫kiếp修tu 行hành 念niệm 死tử

一Nhất 切Thiết 勇Dũng彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân無vô 少thiểu 不bất 善thiện 惡ác 魔ma不bất 得đắc 其kỳ 便tiện不bất 入nhập 母mẫu 胎thai

一Nhất 切Thiết 勇Dũng聞văn 此thử 法Pháp 門môn 者giả生sinh 生sinh 之chi 處xứ九cửu 十thập 五ngũ 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp不bất 墮đọa 惡ác 道đạo於ư 八bát 萬vạn 劫kiếp常thường 得đắc 聞văn 持trì十thập 萬vạn 劫kiếp 離ly 於ư 殺sát 生sinh九cửu 萬vạn 九cửu 千thiên 劫kiếp離ly 於ư 妄vọng 語ngữ一nhất 萬vạn 三tam 千thiên 劫kiếp離ly 於ư 兩lưỡng 舌thiệt

一Nhất 切Thiết 勇Dũng如như 是thị 法Pháp 門môn難nan 值trị 難nan 聞văn

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa從tùng 座tòa 而nhi 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn謗báng 此thử 法Pháp 者giả其kỳ 罪tội 多đa 少thiểu

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

其kỳ 罪tội 甚thậm 多đa

時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn得đắc 幾kỷ 數số 罪tội

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

莫mạc 問vấn 此thử 事sự善thiện 男nam 子tử若nhược 有hữu 於ư 十thập 二nhị 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai起khởi 於ư 惡ác 心tâm若nhược 有hữu 謗báng 者giả罪tội 多đa 於ư 彼bỉ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 於ư 大Đại 乘Thừa起khởi 惱não 心tâm 者giả如như 彼bỉ 眾chúng 生sinh被bị 燒thiêu 焦tiêu 然nhiên

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn如như 是thị 眾chúng 生sinh云vân 何hà 可khả 救cứu

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

譬thí 如như 有hữu 人nhân刀đao 斷đoạn 其kỳ 頭đầu使sử 醫y 治trị 之chi塗đồ 以dĩ 石thạch 蜜mật酥tô 油du 諸chư 藥dược以dĩ 用dụng 塗đồ 之chi

一Nhất 切Thiết 勇Dũng於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà如như 是thị 眾chúng 生sinh還hoàn 可khả 活hoạt 不phủ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 白bạch 佛Phật

不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn

一Nhất 切Thiết 勇Dũng又hựu 如như 有hữu 人nhân刀đao 害hại 不bất 斷đoạn若nhược 得đắc 良lương 醫y治trị 之chi 則tắc 差sái彼bỉ 人nhân 差sái 已dĩ知tri 其kỳ 大đại 苦khổ我ngã 今kim 知tri 已dĩ更cánh 不bất 復phục 作tác惡ác 不bất 善thiện 業nghiệp

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 善thiện 男nam 子tử念niệm 布bố 施thí 時thời亦diệc 復phục 如như 是thị離ly 一nhất 切thiết 惡ác集tập 諸chư 善thiện 法Pháp諸chư 善thiện 具cụ 足túc譬thí 如như 死tử 屍thi父phụ 母mẫu 憂ưu 愁sầu 啼đề 泣khấp不bất 能năng 救cứu 護hộ凡phàm 夫phu 之chi 人nhân亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 能năng 自tự 利lợi不bất 能năng 利lợi 他tha無vô 依y 父phụ 母mẫu

如như 是thị 如như 是thị一Nhất 切Thiết 勇Dũng彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sinh臨lâm 死tử 之chi 時thời無vô 所sở 依y 止chỉ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng無vô 依y 眾chúng 生sinh 有hữu 二nhị 種chủng何hà 等đẳng 為vi 二nhị

一nhất 者giả作tác 不bất 善thiện 業nghiệp二nhị 者giả誹phỉ 謗báng 正Chính 法Pháp

如như 是thị 二nhị 人nhân臨lâm 死tử 之chi 時thời無vô 依y 止chỉ 處xứ

時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 謗báng 法Pháp 者giả生sinh 何hà 道đạo 中trung

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

謗báng 法Pháp 之chi 人nhân入nhập 大đại 地địa 獄ngục在tại 大Đại 叫Khiếu 喚Hoán 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ眾Chúng 合Hợp 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ燒Thiêu 然Nhiên 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ大Đại 燒Thiêu 然Nhiên 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ黑Hắc 繩Thằng 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ阿A 鼻Tị 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ毛Mao 竪Thụ 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ睺Hầu 睺Hầu 地Địa 獄Ngục一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng謗báng 法Pháp 眾chúng 生sinh於ư 此thử 八bát 大đại 地địa 獄ngục滿mãn 足túc 八bát 劫kiếp受thọ 大đại 苦khổ 惱não

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn大đại 苦khổ 大đại 苦khổ我ngã 不bất 能năng 聞văn

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết

何hà 故cố 不bất 能năng 聞văn
此thử 語ngữ 甚thậm 可khả 怖bố
地địa 獄ngục 為vi 大đại 苦khổ
眾chúng 生sinh 受thọ 苦khổ 痛thống


若nhược 造tạo 善thiện 業nghiệp 者giả
則tắc 有hữu 樂lạc 果quả 報báo
若nhược 造tạo 不bất 善thiện 業nghiệp
則tắc 受thọ 於ư 苦khổ 報báo


生sinh 則tắc 有hữu 死tử 苦khổ
憂ưu 悲bi 苦khổ 所sở 縛phược
凡phàm 夫phu 常thường 受thọ 苦khổ
無vô 有hữu 少thiểu 樂lạc 時thời


智trí 慧tuệ 人nhân 為vi 樂lạc
能năng 憶ức 念niệm 諸chư 佛Phật
信tín 清thanh 淨tịnh 大Đại 乘Thừa
不bất 墮đọa 於ư 惡ác 道đạo


如như 是thị 一Nhất 切Thiết 勇Dũng
本bổn 業nghiệp 得đắc 果quả 報báo
作tác 業nghiệp 時thời 雖tuy 少thiểu
得đắc 無vô 邊biên 果quả 報báo


種chủng 子tử 時thời 雖tuy 少thiểu
得đắc 無vô 量lượng 果quả 實thật
植thực 種chủng 佛Phật 福phúc 田điền
能năng 生sinh 果quả 實thật 處xứ


智trí 者giả 得đắc 安an 樂lạc
樂nhạo 於ư 諸chư 佛Phật 法Pháp
遠viễn 離ly 於ư 惡ác 道đạo
修tu 行hành 諸chư 善thiện 法Pháp


若nhược 以dĩ 一nhất 毫hào 物vật
用dụng 布bố 施thí 諸chư 佛Phật
八bát 十thập 千thiên 劫kiếp 中trung
巨cự 富phú 具cụ 財tài 寶bảo


隨tùy 所sở 受thọ 生sinh 處xứ
常thường 念niệm 行hành 布bố 施thí
如như 是thị 一Nhất 切Thiết 勇Dũng
施thí 佛Phật 得đắc 福phúc 深thâm


爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 陀Đà 言ngôn

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 修tu 佛Phật 智trí 慧tuệ云vân 何hà 聞văn 此thử 法Pháp 門môn增tăng 長trưởng 善thiện 根căn

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

若nhược 有hữu 人nhân 供cúng 養dường六lục 十thập 二nhị 億ức恆Hằng 河Hà 沙sa 諸chư 佛Phật施thí 諸chư 樂lạc 具cụ若nhược 復phục 聞văn 此thử 法Pháp 門môn 者giả所sở 得đắc 福phúc 德đức與dữ 前tiền 正chính 等đẳng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 善thiện 根căn 滿mãn 足túc

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

功công 德đức 如như 佛Phật 者giả當đương 知tri 滿mãn 足túc

一Nhất 切Thiết 勇Dũng白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 人nhân 功công 德đức與dữ 如Như 來Lai 等đẳng

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử法Pháp 師sư 善thiện 根căn與dữ 如Như 來Lai 等đẳng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

世Thế 尊Tôn何hà 等đẳng 是thị 法Pháp 師sư

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

流lưu 通thông 此thử 法Pháp 門môn 者giả名danh 為vi 法Pháp 師sư

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn聞văn 此thử 法Pháp 門môn得đắc 何hà 等đẳng 福phúc書thư 寫tả 讀độc 誦tụng此thử 法Pháp 門môn 者giả得đắc 幾kỷ 所sở 福phúc

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử於ư 十thập 方phương 面diện一nhất 一nhất 方phương 各các十thập 二nhị 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai一nhất 一nhất 如Như 來Lai住trụ 世thế 說thuyết 法Pháp滿mãn 十thập 二nhị 劫kiếp若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử說thuyết 此thử 法Pháp 門môn功công 德đức 與dữ 上thượng諸chư 如Như 來Lai 等đẳng若nhược 有hữu 善thiện 男nam 子tử書thư 寫tả 此thử 經Kinh四tứ 十thập 八bát 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai說thuyết 其kỳ 功công 德đức不bất 能năng 令linh 盡tận況huống 復phục 書thư 寫tả讀độc 誦tụng 受thọ 持trì

時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa問vấn 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn若nhược 讀độc 誦tụng 者giả得đắc 幾kỷ 所sở 福phúc

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn說thuyết 頌tụng 答đáp 曰viết

讀độc 誦tụng 四tứ 句cú 偈kệ
得đắc 此thử 最tối 勝thắng 福phúc
如như 八bát 十thập 四tứ 恆hằng
諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp


讀độc 誦tụng 此thử 法Pháp 門môn
得đắc 如như 是thị 福phúc 德đức
如như 是thị 諸chư 功công 德đức
言ngôn 說thuyết 不bất 能năng 盡tận


十thập 八bát 億ức 諸chư 佛Phật
住trụ 世thế 滿mãn 一nhất 劫kiếp
十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật
常thường 讚tán 大Đại 乘Thừa 法Pháp


善thiện 說thuyết 此thử 法Pháp 門môn
而nhi 無vô 有hữu 窮cùng 盡tận
諸chư 佛Phật 難nan 值trị 遇ngộ
此thử 法Pháp 亦diệc 如như 是thị


爾nhĩ 時thời 八bát 十thập 四tứ 億ức 天thiên 子tử至chí 於ư 佛Phật 所sở合hợp 掌chưởng 頂đỉnh 禮lễ白bạch 佛Phật 言ngôn

善thiện 哉tai世Thế 尊Tôn如như 是thị 法Pháp 藏tạng願nguyện 住trụ 閻Diêm 浮Phù 提Đề

爾nhĩ 時thời 復phục 有hữu十thập 八bát 千thiên 億ức 尼ni 揵kiền 子tử來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở白bạch 佛Phật 言ngôn

勝thắng 也dã沙Sa 門Môn 瞿Cù 曇Đàm

佛Phật 告cáo 尼ni 揵kiền

如Như 來Lai 常thường 勝thắng汝nhữ 等đẳng 住trụ 顛điên 倒đảo云vân 何hà 見kiến 汝nhữ 等đẳng勝thắng 汝nhữ 無vô 勝thắng 也dã汝nhữ 等đẳng 善thiện 聽thính今kim 為vì 利lợi 益ích 汝nhữ 等đẳng為vì 汝nhữ 等đẳng 說thuyết

凡phàm 夫phu 無vô 慧tuệ 樂lạc
何hà 處xứ 得đắc 有hữu 勝thắng
不bất 知tri 於ư 正Chính 道Đạo
云vân 何hà 得đắc 有hữu 勝thắng
我ngã 視thị 眾chúng 生sinh 道đạo
以dĩ 甚thậm 深thâm 佛Phật 眼nhãn


爾nhĩ 時thời 尼ni 揵kiền 子tử於ư 世Thế 尊Tôn 所sở心tâm 生sinh 瞋sân 恚khuể

爾nhĩ 時thời 帝Đế 釋Thích捉tróc 金kim 剛cang 杵xử以dĩ 手thủ 摩ma 之chi用dụng 擬nghĩ 尼ni 犍kiền

時thời 十thập 八bát 千thiên 億ức諸chư 尼ni 犍kiền 子tử惶hoàng 怖bố 苦khổ 惱não悲bi 泣khấp 啼đề 哭khốc如Như 來Lai 隱ẩn 形hình令linh 其kỳ 不bất 見kiến

爾nhĩ 時thời 諸chư 尼ni 揵kiền 子tử不bất 見kiến 如Như 來Lai悲bi 泣khấp 頌tụng 曰viết

父phụ 母mẫu 及cập 兄huynh 弟đệ
無vô 能năng 救cứu 濟tế 者giả
見kiến 曠khoáng 野dã 大đại 澤trạch
空không 無vô 人nhân 行hành 路lộ


彼bỉ 處xứ 不bất 見kiến 水thủy
亦diệc 不bất 見kiến 樹thụ 陰ấm
亦diệc 不bất 見kiến 人nhân 眾chúng
無vô 伴bạn 獨độc 受thọ 苦khổ


彼bỉ 受thọ 諸chư 苦khổ 惱não
由do 不bất 見kiến 如Như 來Lai


時thời 諸chư 尼ni 犍kiền從tùng 座tòa 而nhi 起khởi右hữu 膝tất 著trước 地địa出xuất 大đại 聲thanh 言ngôn

如Như 來Lai 哀ai 愍mẫn願nguyện 見kiến 救cứu 濟tế我ngã 等đẳng 歸quy 依y 佛Phật

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 時thời 微vi 笑tiếu告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 往vãng 外ngoại 道đạo尼ni 犍kiền 子tử 所sở為vì 其kỳ 說thuyết 法Pháp

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn譬thí 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 王Vương小tiểu 山sơn 無vô 能năng 出xuất 者giả如như 是thị 世Thế 尊Tôn於ư 如Như 來Lai 前tiền我ngã 不bất 能năng 說thuyết

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử莫mạc 作tác 是thị 說thuyết如Như 來Lai 有hữu 多đa 方phương 便tiện

一Nhất 切Thiết 勇Dũng汝nhữ 往vãng 觀quán 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới如Như 來Lai 在tại 何hà 處xứ住trụ 於ư 何hà 處xứ 所sở敷phu 如Như 來Lai 座tòa

一Nhất 切Thiết 勇Dũng於ư 尼ni 犍kiền 所sở我ngã 亦diệc 當đương 自tự 說thuyết 法Pháp

一Nhất 切Thiết 勇Dũng白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn乘thừa 何hà 神thần 力lực為vi 以dĩ 自tự 神thần 力lực 去khứ以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 去khứ 也dã

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

汝nhữ 以dĩ 自tự 神thần 力lực 去khứ還hoàn 時thời 以dĩ 佛Phật 神thần 力lực 而nhi 來lai

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa從tùng 座tòa 而nhi 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên為vì 佛Phật 作tác 禮lễ即tức 沒một 不bất 現hiện

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn為vì 尼ni 犍kiền 說thuyết 法Pháp

生sinh 苦khổ 生sinh 惱não人nhân 生sinh 多đa 怖bố生sinh 有hữu 病bệnh 苦khổ病bệnh 有hữu 老lão 苦khổ老lão 有hữu 死tử 苦khổ

復phục 有hữu 王vương 難nạn賊tặc 難nạn 水thủy 難nạn火hỏa 難nạn 毒độc 難nạn自tự 作tác 業nghiệp 難nạn

時thời 諸chư 外ngoại 道đạo心tâm 懷hoài 恐khủng 怖bố白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 等đẳng 於ư 今kim更cánh 不bất 忍nhẫn 生sinh

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn說thuyết 此thử 法Pháp 時thời十thập 八bát 千thiên 億ức諸chư 外ngoại 道đạo 等đẳng得đắc 離ly 塵trần 垢cấu發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm自tự 身thân 十thập 八bát 千thiên 億ức住trụ 於ư 十Thập 地Địa大đại 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa現hiện 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa種chủng 種chủng 神thần 力lực或hoặc 作tác 象tượng 形hình馬mã 形hình師sư 子tử虎hổ 形hình金kim 翅sí 鳥điểu 形hình或hoặc 作tác 須Tu 彌Di 山Sơn 形hình或hoặc 作tác 老lão 形hình或hoặc 作tác 獼mi 猴hầu或hoặc 作tác 華hoa 臺đài結kết 跏già 趺phu 坐tọa十thập 千thiên 億ức 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa在tại 其kỳ 南nam 面diện 作tác九cửu 千thiên 億ức 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa在tại 其kỳ 北bắc 面diện皆giai 作tác 如như 是thị神thần 通thông 變biến 化hóa如Như 來Lai 常thường 在tại 三tam 昧muội以dĩ 方phương 便tiện 力lực 故cố為vì 眾chúng 生sinh 說thuyết 法Pháp

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai知tri 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa自tự 用dụng 神thần 力lực 去khứ 已dĩ七thất 日nhật 至chí 華Hoa 上Thượng 世Thế 界Giới時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa以dĩ 佛Phật 神thần 力lực屈khuất 伸thân 臂tý 頃khoảnh來lai 至chí 佛Phật 所sở

到đáo 已dĩ右hữu 繞nhiễu 三tam 匝táp發phát 清thanh 淨tịnh 心tâm合hợp 掌chưởng 禮lễ 佛Phật白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 以dĩ 一nhất 神thần 力lực至chí 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 世thế 界giới見kiến 九cửu 十thập 九cửu 千thiên 億ức諸chư 佛Phật 世thế 界giới第đệ 二nhị 神thần 力lực見kiến 百bách 千thiên 億ức諸chư 佛Phật 世thế 界giới至chí 第đệ 七thất 日nhật到đáo 華Hoa 上Thượng 世Thế 界Giới亦diệc 至chí 不Bất 動Động 如Như 來Lai 世thế 界giới

世Thế 尊Tôn我ngã 至chí 彼bỉ 國quốc見kiến 九cửu 十thập 二nhị 千thiên 億ức諸chư 佛Phật 說thuyết 法Pháp又hựu 見kiến 八bát 十thập 億ức 千thiên 世thế 界giới八bát 十thập 億ức 千thiên 諸chư 佛Phật即tức 日nhật 成thành 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề我ngã 悉tất 供cúng 養dường復phục 過quá 而nhi 去khứ

世Thế 尊Tôn我ngã 即tức 日nhật 至chí三tam 十thập 九cửu 億ức百bách 千thiên 佛Phật 國quốc見kiến 三tam 十thập 九cửu 億ức百bách 千thiên 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 出xuất 家gia得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 悉tất 恭cung 敬kính 禮lễ 拜bái右hữu 繞nhiễu 三tam 匝táp復phục 過quá 而nhi 去khứ

世Thế 尊Tôn又hựu 於ư 六lục 十thập 億ức 世thế 界giới見kiến 六lục 十thập 億ức 佛Phật我ngã 悉tất 供cúng 養dường 恭cung 敬kính禮lễ 拜bái 而nhi 去khứ

世Thế 尊Tôn我ngã 見kiến 百bách 億ức 世thế 界giới百bách 億ức 如Như 來Lai入nhập 般Bát 涅Niết 槃Bàn我ngã 亦diệc 供cúng 養dường恭cung 敬kính 禮lễ 拜bái復phục 過quá 而nhi 去khứ

世Thế 尊Tôn我ngã 見kiến 六lục 十thập 五ngũ 億ức 世thế 界giới諸chư 佛Phật 正Chính 法Pháp 滅diệt 盡tận我ngã 心tâm 燋tiều 惱não而nhi 懷hoài 悲bi 泣khấp見kiến 天thiên龍long夜dạ 叉xoa憂ưu 惱não 啼đề 哭khốc如như 箭tiễn 入nhập 心tâm

世Thế 尊Tôn彼bỉ 佛Phật 世thế 界giới劫kiếp 火hỏa 所sở 燒thiêu大đại 海hải 須Tu 彌Di悉tất 皆giai 燒thiêu 盡tận無vô 有hữu 遺di 餘dư我ngã 亦diệc 供cúng 養dường復phục 過quá 而nhi 去khứ乃nãi 到đáo 花Hoa 上Thượng 世Thế 界giới

世Thế 尊Tôn我ngã 到đáo 彼bỉ 世thế 界giới見kiến 敷phu 百bách 千thiên 億ức 座tòa

世Thế 尊Tôn見kiến 彼bỉ 南nam 面diện敷phu 百bách 千thiên 億ức 座tòa東đông 西tây 北bắc 方phương及cập 以dĩ 上thượng 下hạ各các 敷phu 百bách 千thiên 億ức 高cao 座tòa

世Thế 尊Tôn彼bỉ 一nhất 一nhất 座tòa七thất 寶bảo 成thành 就tựu一nhất 一nhất 座tòa 上thượng有hữu 一nhất 如Như 來Lai結kết 跏già 趺phu 坐tọa為vì 眾chúng 說thuyết 法Pháp

世Thế 尊Tôn我ngã 既ký 見kiến 已dĩ生sinh 希hy 有hữu 心tâm問vấn 彼bỉ 世Thế 尊Tôn

此thử 世thế 界giới 者giả名danh 為vi 何hà 等đẳng

彼bỉ 佛Phật 如Như 來Lai即tức 告cáo 我ngã 言ngôn

此thử 世thế 界giới 者giả名danh 曰viết 花Hoa 上Thượng

世Thế 尊Tôn我ngã 禮lễ 彼bỉ 佛Phật問vấn 其kỳ 佛Phật 言ngôn

如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn名danh 號hiệu 何hà 等đẳng

彼bỉ 佛Phật 答đáp 我ngã

號hiệu 蓮Liên 花Hoa 藏Tạng於ư 此thử 世thế 界giới常thường 作tác 佛Phật 事sự

我ngã 復phục 問vấn 言ngôn

此thử 世thế 界giới 中trung無vô 量lượng 如Như 來Lai何hà 者giả 是thị 蓮Liên 花Hoa 藏Tạng如Như 來Lai 之chi 身thân

彼bỉ 世Thế 尊Tôn 曰viết

我ngã 當đương 示thị 汝nhữ蓮Liên 花Hoa 藏Tạng 佛Phật

爾nhĩ 時thời 諸chư 佛Phật悉tất 隱ẩn 不bất 現hiện唯duy 見kiến 一nhất 佛Phật其kỳ 餘dư 座tòa 上thượng悉tất 是thị 菩Bồ 薩Tát我ngã 時thời 禮lễ 佛Phật時thời 有hữu 一nhất 座tòa從tùng 地địa 踊dũng 出xuất我ngã 於ư 此thử 座tòa結kết 跏già 趺phu 坐tọa時thời 我ngã 坐tọa 已dĩ有hữu 無vô 量lượng 座tòa忽hốt 然nhiên 而nhi 出xuất空không 無vô 人nhân 坐tọa

我ngã 問vấn 彼bỉ 佛Phật

此thử 座tòa 何hà 故cố空không 無vô 人nhân 坐tọa

時thời 佛Phật 世Thế 尊Tôn而nhi 告cáo 我ngã 言ngôn

善thiện 男nam 子tử不bất 種chúng 善thiện 根căn 眾chúng 生sinh不bất 得đắc 在tại 於ư此thử 會hội 之chi 中trung

世Thế 尊Tôn我ngã 時thời 問vấn 彼bỉ 如Như 來Lai 言ngôn

世Thế 尊Tôn作tác 何hà 善thiện 根căn得đắc 在tại 此thử 會hội

時thời 佛Phật 告cáo 言ngôn

諦đế 聽thính善thiện 男nam 子tử得đắc 聞văn 僧Tăng 伽Già 吒Tra 法Pháp 門môn 者giả以dĩ 是thị 善thiện 根căn得đắc 在tại 此thử 會hội何hà 況huống 書thư 寫tả 讀độc 誦tụng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng汝nhữ 聞văn 僧Tăng 伽Già 吒Tra 法Pháp 門môn 故cố得đắc 在tại 此thử 會hội無vô 善thiện 根căn 人nhân則tắc 不bất 能năng 得đắc見kiến 此thử 佛Phật 國quốc

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 彼bỉ 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn得đắc 聞văn 此thử 法Pháp 門môn 者giả得đắc 何hà 福phúc 德đức

爾nhĩ 時thời 蓮Liên 花Hoa 藏Tạng 如Như 來Lai即tức 便tiện 微vi 笑tiếu

世Thế 尊Tôn我ngã 時thời 作tác 禮lễ問vấn 彼bỉ 佛Phật 言ngôn

佛Phật 何hà 故cố 笑tiếu現hiện 希hy 有hữu 相tướng

時thời 蓮Liên 花Hoa 藏Tạng 如Như 來Lai告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

善thiện 男nam 子tử一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa得đắc 大đại 勢thế 力lực譬thí 如như 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương主chủ 四tứ 天thiên 下hạ於ư 四tứ 天thiên 下hạ種chủng 滿mãn 胡hồ 麻ma

善thiện 男nam 子tử如như 彼bỉ 胡hồ 麻ma其kỳ 數số 多đa 不phủ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 世Thế 尊Tôn 言ngôn

甚thậm 多đa世Thế 尊Tôn甚thậm 多đa善Thiện 逝Thệ

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

有hữu 人nhân 聚tụ 彼bỉ 胡hồ 麻ma以dĩ 作tác 一nhất 聚tụ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng有hữu 人nhân 能năng 數sổ知tri 其kỳ 數số 不phủ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 彼bỉ 世Thế 尊Tôn

不bất 可khả 數sổ 也dã善Thiện 逝Thệ 世Thế 尊Tôn

時thời 蓮Liên 華Hoa 藏Tạng 如Như 來Lai告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử若nhược 胡hồ 麻ma 等đẳng 數số諸chư 佛Phật 如Như 來Lai說thuyết 聞văn 經Kinh 功công 德đức不bất 能năng 令linh 盡tận何hà 況huống 書thư 寫tả 讀độc 誦tụng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn書thư 寫tả 得đắc 何hà 等đẳng 福phúc

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới一nhất 切thiết 沙sa 塵trần樹thụ 葉diệp 草thảo 木mộc以dĩ 如như 此thử 等đẳng數số 轉Chuyển 輪Luân 王Vương如như 是thị 輪Luân 王Vương寧ninh 可khả 數sổ 不phủ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn不bất 可khả 數sổ 也dã善Thiện 逝Thệ 世Thế 尊Tôn

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

善thiện 男nam 子tử聽thính 此thử 法Pháp 者giả如như 是thị 一nhất 切thiết諸chư 轉Chuyển 輪Luân 王Vương所sở 有hữu 福phúc 德đức不bất 及cập 此thử 福phúc於ư 此thử 法Pháp 門môn書thư 一nhất 字tự 者giả功công 德đức 勝thắng 彼bỉ一nhất 切thiết 輪Luân 王Vương所sở 有hữu 福phúc 德đức如như 是thị善thiện 男nam 子tử此thử 法Pháp 門môn 者giả攝nhiếp 於ư 一nhất 切thiết大Đại 乘Thừa 正Chính 法Pháp不bất 得đắc 以dĩ 輪Luân 王Vương福phúc 德đức 為ví 喻dụ

如như 是thị一Nhất 切Thiết 勇Dũng此thử 法Pháp 門môn 功công 德đức非phi 譬thí 喻dụ 說thuyết如như 此thử 法Pháp 門môn能năng 示thị 法Pháp 藏tạng滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não然nhiên 大đại 法Pháp 炬cự降hàng 諸chư 惡ác 魔ma照chiếu 明minh 一nhất 切thiết菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 之chi 舍xá說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp

爾nhĩ 時thời 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn行hành 梵Phạm 行hạnh 者giả甚thậm 為vi 希hy 有hữu

何hà 以dĩ 故cố世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 行hành 難nan 得đắc

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

如như 是thị善thiện 男nam 子tử梵Phạm 行hạnh 難nan 得đắc若nhược 行hành 梵Phạm 行hạnh若nhược 晝trú 若nhược 夜dạ常thường 見kiến 如Như 來Lai若nhược 見kiến 如Như 來Lai則tắc 見kiến 佛Phật 國quốc若nhược 見kiến 佛Phật 國quốc則tắc 見kiến 法Pháp 藏tạng臨lâm 命mạng 終chung 時thời其kỳ 心tâm 不bất 怖bố不bất 受thọ 胎thai 生sinh無vô 復phục 憂ưu 惱não不bất 為vị 愛ái 河hà之chi 所sở 漂phiêu 沒một

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa

善thiện 男nam 子tử如Như 來Lai 出xuất 世thế難nan 可khả 值trị 遇ngộ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 言ngôn

如như 是thị世Thế 尊Tôn如như 是thị善Thiện 逝Thệ如Như 來Lai 出xuất 世thế難nan 得đắc 值trị 遇ngộ

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

此thử 法Pháp 難nan 值trị亦diệc 復phục 如như 是thị

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 有hữu 得đắc 聞văn如như 是thị 法Pháp 門môn經kinh 於ư 耳nhĩ 者giả八bát 十thập 劫kiếp 中trung自tự 識thức 宿túc 命mạng六lục 十thập 千thiên 劫kiếp作tác 轉Chuyển 輪Luân 王Vương八bát 千thiên 劫kiếp 中trung作tác 天Thiên 帝Đế 釋Thích二nhị 十thập 五ngũ 千thiên 劫kiếp作tác 淨Tịnh 居Cư 天Thiên三tam 十thập 八bát 千thiên 劫kiếp作tác 大Đại 梵Phạm 天Thiên九cửu 十thập 九cửu 千thiên 劫kiếp不bất 墮đọa 惡ác 道đạo百bách 千thiên 劫kiếp 中trung不bất 墮đọa 餓ngạ 鬼quỷ二nhị 十thập 八bát 千thiên 劫kiếp不bất 墮đọa 畜súc 生sinh十thập 三tam 億ức 百bách 千thiên 劫kiếp不bất 墮đọa 阿a 修tu 羅la 中trung刀đao 劍kiếm 不bất 傷thương二nhị 十thập 五ngũ 千thiên 劫kiếp不bất 生sinh 愚ngu 癡si 中trung七thất 千thiên 劫kiếp 中trung具cụ 足túc 智trí 慧tuệ九cửu 千thiên 劫kiếp 中trung生sinh 處xứ 端đoan 正chính具cụ 足túc 善thiện 色sắc如như 如Như 來Lai 身thân十thập 五ngũ 千thiên 劫kiếp不bất 作tác 女nữ 人nhân十thập 六lục 千thiên 劫kiếp身thân 無vô 病bệnh 惱não三tam 十thập 五ngũ 千thiên 劫kiếp常thường 具cụ 天thiên 眼nhãn十thập 九cửu 千thiên 劫kiếp不bất 生sinh 龍long 中trung六lục 千thiên 劫kiếp 中trung無vô 瞋sân 恚khuể 心tâm七thất 千thiên 劫kiếp 中trung不bất 生sinh 貧bần 賤tiện 家gia八bát 十thập 千thiên 劫kiếp主chủ 二nhị 天thiên 下hạ極cực 最tối 貧bần 窮cùng受thọ 如như 是thị 樂lạc十thập 二nhị 千thiên 劫kiếp不bất 生sinh 盲manh 冥minh十thập 三tam 千thiên 劫kiếp不bất 生sinh 聾lung 中trung十thập 一nhất 千thiên 劫kiếp修tu 行hành 忍nhẫn 辱nhục臨lâm 命mạng 終chung 時thời識thức 行hành 將tương 滅diệt不bất 起khởi 倒đảo 想tưởng不bất 生sinh 瞋sân 恚khuể見kiến 東đông 方phương 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 如Như 來Lai面diện 見kiến 南nam 方phương二nhị 十thập 億ức 佛Phật面diện 見kiến 西tây 方phương二nhị 十thập 五ngũ 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai面diện 見kiến 北bắc 方phương八bát 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 如Như 來Lai面diện 見kiến 上thượng 方phương九cửu 十thập 億ức 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn面diện 見kiến 下hạ 方phương百bách 億ức 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn

善thiện 男nam 子tử彼bỉ 諸chư 世Thế 尊Tôn安an 慰úy 其kỳ 人nhân

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 莫mạc 恐khủng 怖bố汝nhữ 已dĩ 聽thính 受thọ僧Tăng 伽Già 吒Tra 法Pháp 門môn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 見kiến 如như 是thị恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng百bách 千thiên 億ức 佛Phật 世Thế 尊Tôn 不phủ

唯dụy 然nhiên 已dĩ 見kiến

世Thế 尊Tôn 告cáo 曰viết

此thử 諸chư 如Như 來Lai故cố 來lai 見kiến 汝nhữ

是thị 善thiện 男nam 子tử 問vấn 言ngôn

我ngã 作tác 何hà 善thiện諸chư 佛Phật 見kiến 我ngã

諸chư 佛Phật 告cáo 言ngôn

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 在tại 人nhân 中trung曾tằng 聞văn 僧Tăng 伽Già 吒Tra 法Pháp 門môn是thị 故cố 諸chư 佛Phật故cố 來lai 見kiến 汝nhữ

是thị 善thiện 男nam 子tử白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn我ngã 曾tằng 少thiểu 聞văn得đắc 如như 是thị 福phúc況huống 復phục 具cụ 足túc受thọ 持trì 是thị 經Kinh

彼bỉ 佛Phật 告cáo 言ngôn

善thiện 男nam 子tử莫mạc 作tác 是thị 說thuyết聞văn 四tứ 句cú 偈kệ所sở 有hữu 功công 德đức我ngã 今kim 說thuyết 之chi

善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 十thập 三tam 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai所sở 有hữu 福phúc 德đức聞văn 此thử 法Pháp 門môn福phúc 德đức 勝thắng 彼bỉ若nhược 有hữu 供cúng 養dường十thập 三tam 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai若nhược 有hữu 於ư 此thử 法Pháp 門môn聞văn 一nhất 四tứ 句cú 偈kệ此thử 福phúc 德đức 勝thắng 彼bỉ況huống 具cụ 足túc 聞văn

佛Phật 復phục 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

善thiện 男nam 子tử若nhược 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới滿mãn 中trung 胡hồ 麻ma以dĩ 此thử 胡hồ 麻ma數số 轉Chuyển 輪Luân 王Vương若nhược 有hữu 人nhân 布bố 施thí如như 是thị 轉Chuyển 輪Luân 王Vương不bất 如như 布bố 施thí一nhất 須Tu 陀Đà 洹Hoàn若nhược 施thí 三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới一nhất 切thiết 須Tu 陀Đà 洹Hoàn所sở 得đắc 福phúc 德đức不bất 如như 施thí 一nhất 斯Tư 陀Đà 含Hàm若nhược 施thí 三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới諸chư 斯Tư 陀Đà 含Hàm不bất 如như 施thí 一nhất 阿A 那Na 含Hàm若nhược 施thí 三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới諸chư 阿A 那Na 含Hàm不bất 如như 布bố 施thí一nhất 阿A 羅La 漢Hán若nhược 施thí 三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới諸chư 阿A 羅La 漢Hán所sở 得đắc 福phúc 德đức不bất 如như 布bố 施thí一nhất 辟Bích 支Chi 佛Phật若nhược 施thí 三Tam 千Thiên 世Thế 界Giới諸chư 辟Bích 支Chi 佛Phật所sở 得đắc 福phúc 德đức不bất 如như 施thí 一nhất菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa若nhược 施thí 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa不bất 如như 於ư 一nhất 如Như 來Lai所sở 起khởi 清thanh 淨tịnh 心tâm若nhược 於ư 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世thế 界giới諸chư 如Như 來Lai 所sở生sinh 清thanh 淨tịnh 心tâm不bất 如như 凡phàm 夫phu聞văn 此thử 法Pháp 門môn功công 德đức 勝thắng 彼bỉ何hà 況huống 書thư 寫tả讀độc 誦tụng 受thọ 持trì

一Nhất 切Thiết 勇Dũng況huống 復phục 有hữu 人nhân以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm憶ức 念niệm 此thử 經Kinh

一Nhất 切Thiết 勇Dũng於ư 意ý 云vân 何hà頗phả 有hữu 凡phàm 人nhân能năng 度độ 大đại 海hải 不phủ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 言ngôn

不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

於ư 意ý 云vân 何hà頗phả 有hữu 凡phàm 夫phu以dĩ 手thủ 一nhất 撮toát能năng 竭kiệt 海hải 不phủ

一Nhất 切Thiết 勇Dũng 言ngôn

不phủ 也dã 世Thế 尊Tôn

佛Phật 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng

樂nhạo 小tiểu 法Pháp 者giả亦diệc 復phục 如như 是thị不bất 能năng 聽thính 受thọ如như 是thị 法Pháp 門môn

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 不bất 曾tằng 見kiến十thập 八bát 億ức 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 佛Phật 如Như 來Lai不bất 能năng 書thư 寫tả如như 是thị 法Pháp 門môn若nhược 不bất 曾tằng 見kiến九cửu 十thập 億ức 恆Hằng 河Hà 沙sa諸chư 如Như 來Lai 者giả不bất 能năng 聞văn 此thử 法Pháp 門môn若nhược 人nhân 曾tằng 見kiến百bách 千thiên 億ức 如Như 來Lai 者giả聞văn 此thử 法Pháp 門môn不bất 生sinh 誹phỉ 謗báng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 有hữu 曾tằng 見kiến百bách 千thiên 億ức 恆Hằng 河Hà 沙sa 如Như 來Lai聞văn 此thử 法Pháp 門môn能năng 生sinh 淨tịnh 信tín起khởi 如như 實thật 想tưởng不bất 生sinh 誹phỉ 謗báng

一Nhất 切Thiết 勇Dũng聽thính若nhược 有hữu 書thư 此thử 法Pháp 門môn一nhất 四tứ 句cú 偈kệ彼bỉ 過quá 九cửu 十thập 五ngũ億ức 千thiên 世thế 界giới如như 阿A 彌Di 陀Đà 國quốc彼bỉ 人nhân 佛Phật 土độ亦diệc 復phục 如như 是thị

一Nhất 切Thiết 勇Dũng彼bỉ 諸chư 眾chúng 生sinh壽thọ 命mạng 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 劫kiếp

一Nhất 切Thiết 勇Dũng若nhược 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa於ư 此thử 法Pháp 門môn聞văn 四tứ 句cú 偈kệ諸chư 眾chúng 生sinh 設thiết 使sử造tạo 五ngũ 逆nghịch 罪tội教giáo 人nhân 隨tùy 喜hỷ若nhược 能năng 聽thính 受thọ一nhất 四tứ 句cú 偈kệ所sở 有hữu 罪tội 業nghiệp能năng 令linh 除trừ 滅diệt

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn復phục 告cáo 一Nhất 切Thiết 勇Dũng 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 言ngôn

往vãng 昔tích 有hữu 人nhân破phá 塔tháp 壞hoại 僧Tăng動động 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 三tam 昧muội壞hoại 滅diệt 佛Phật 法Pháp殺sát 害hại 父phụ 母mẫu

作tác 已dĩ 生sinh 悔hối

我ngã 失thất 今kim 世thế後hậu 世thế 之chi 樂lạc當đương 於ư 惡ác 道đạo一nhất 劫kiếp 受thọ 苦khổ

生sinh 大đại 愁sầu 憂ưu受thọ 大đại 苦khổ 惱não

一Nhất 切Thiết 勇Dũng如như 是thị 之chi 人nhân一nhất 切thiết 世thế 人nhân所sở 共cộng 惡ác 賤tiện作tác 如như 是thị 言ngôn

此thử 人nhân 失thất 於ư 世thế 間gian出xuất 世thế 間gian 法Pháp

此thử 眾chúng 生sinh 於ư 無vô 量lượng 劫kiếp猶do 如như 焦tiêu 樹thụ不bất 能năng 復phục 生sinh譬thí 如như 畫họa 堂đường不bất 以dĩ 焦tiêu 柱trụ而nhi 作tác 莊trang 嚴nghiêm此thử 人nhân 亦diệc 爾nhĩ今kim 世thế 後hậu 世thế所sở 生sinh 之chi 處xứ人nhân 皆giai 輕khinh 賤tiện打đả 罵mạ 毀hủy 辱nhục不bất 施thí 飲ẩm 食thực

彼bỉ 受thọ 飢cơ 渴khát打đả 罵mạ 苦khổ 惱não自tự 憶ức 念niệm 言ngôn

我ngã 造tạo 逆nghịch 罪tội破phá 塔tháp 壞hoại 僧Tăng

作tác 是thị 思tư 惟duy

我ngã 向hướng 何hà 處xứ誰thùy 能năng 救cứu 我ngã

作tác 如như 是thị 念niệm

我ngã 當đương 入nhập 山sơn自tự 滅diệt 其kỳ 身thân無vô 人nhân 救cứu 我ngã

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 人nhân而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn

我ngã 造tạo 不bất 善thiện 業nghiệp
猶do 如như 燋tiều 木mộc 柱trụ
今kim 世thế 不bất 莊trang 嚴nghiêm
他tha 世thế 亦diệc 如như 是thị
室thất 內nội 不bất 莊trang 嚴nghiêm
在tại 外ngoại 亦diệc 如như 是thị


惡ác 因nhân 造tạo 惡ác 業nghiệp
因nhân 之chi 入nhập 惡ác 道đạo
後hậu 世thế 受thọ 苦khổ 痛thống
不bất 知tri 住trụ 何hà 處xứ


諸chư 天thiên 悉tất 聞văn 我ngã
悲bi 泣khấp 啼đề 哭khốc 聲thanh
無vô 有hữu 救cứu 護hộ 者giả
必tất 入nhập 於ư 地địa 獄ngục


自tự 作tác 不bất 善thiện 業nghiệp
自tự 受thọ 苦khổ 痛thống 受thọ
我ngã 無vô 歸quy 依y 處xứ
必tất 受thọ 苦khổ 痛thống 受thọ


殺sát 父phụ 母mẫu 壞hoại 塔tháp
我ngã 作tác 五ngũ 逆nghịch 業nghiệp
我ngã 登đăng 高cao 山sơn 頂đỉnh
自tự 墜trụy 令linh 碎toái 滅diệt


時thời 諸chư 天thiên 告cáo 言ngôn
莫mạc 去khứ 愚ngu 癡si 人nhân
莫mạc 作tác 不bất 善thiện 業nghiệp
汝nhữ 作tác 多đa 不bất 善thiện


作tác 已dĩ 今kim 悔hối 過quá
殺sát 害hại 自tự 身thân 命mạng
必tất 受thọ 地địa 獄ngục 苦khổ
尋tầm 即tức 墮đọa 於ư 地địa


如như 被bị 憂ưu 箭tiễn 射xạ
不bất 以dĩ 此thử 精tinh 進tấn
而nhi 得đắc 成thành 佛Phật 道đạo
不bất 得đắc 菩Bồ 薩Tát 道Đạo


不bất 得đắc 聲Thanh 聞Văn 果quả
更cánh 起khởi 餘dư 精tinh 進tấn
汝nhữ 詣nghệ 仙tiên 聖thánh 山sơn
往vãng 見kiến 大đại 聖thánh 主chủ


頭đầu 面diện 禮lễ 彼bỉ 仙tiên
願nguyện 救cứu 苦khổ 眾chúng 生sinh
善thiện 作tác 利lợi 益ích 我ngã
驚kinh 怖bố 不bất 安an 隱ẩn


仙tiên 人nhân 聞văn 告cáo 言ngôn
汝nhữ 坐tọa 暫tạm 時thời 聽thính
驚kinh 怖bố 苦khổ 不bất 安an
當đương 悔hối 眾chúng 惡ác 業nghiệp


仙tiên 人nhân 告cáo 言ngôn

我ngã 為vi 施thí 汝nhữ 食thực汝nhữ 可khả 食thực 之chi愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não飢cơ 渴khát 恐khủng 怖bố世thế 間gian 無vô 歸quy我ngã 施thí 汝nhữ 食thực汝nhữ 當đương 食thực 之chi然nhiên 後hậu 我ngã 當đương為vì 汝nhữ 說thuyết 法Pháp令linh 汝nhữ 罪tội 業nghiệp悉tất 得đắc 消tiêu 滅diệt

彼bỉ 食thực 訖ngật 已dĩ須tu 臾du 澡táo 手thủ繞nhiễu 仙tiên 人nhân 已dĩ前tiền 面diện 𧿟 跪quỵ

仙tiên 人nhân 問vấn 言ngôn

汝nhữ 說thuyết 作tác 惡ác 業nghiệp

答đáp 仙tiên 人nhân 言ngôn

我ngã 殺sát 母mẫu殺sát 父phụ破phá 塔tháp亂loạn 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 三tam 昧muội壞hoại 滅diệt 佛Phật 法Pháp

爾nhĩ 時thời 仙tiên 人nhân 告cáo 彼bỉ 言ngôn

汝nhữ 作tác 不bất 善thiện造tạo 斯tư 惡ác 業nghiệp自tự 作tác 教giáo 人nhân諸chư 不bất 善thiện 業nghiệp汝nhữ 當đương 懺sám 悔hối

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 人nhân心tâm 驚kinh 惶hoàng 怖bố悲bi 泣khấp 而nhi 言ngôn

誰thùy 救cứu 護hộ 我ngã我ngã 作tác 惡ác 業nghiệp必tất 受thọ 苦khổ 報báo

爾nhĩ 時thời 彼bỉ 人nhân長trường 跪quỵ 合hợp 掌chưởng而nhi 作tác 是thị 言ngôn

我ngã 作tác 惡ác 業nghiệp自tự 作tác 教giáo 人nhân莫mạc 使sử 我ngã 得đắc不bất 善thiện 之chi 報báo勿vật 使sử 受thọ 苦khổ願nguyện 大đại 仙tiên 人nhân當đương 見kiến 救cứu 濟tế我ngã 為vi 仙tiên 人nhân常thường 作tác 僮đồng 僕bộc所sở 作tác 不bất 善thiện願nguyện 令linh 消tiêu 滅diệt

爾nhĩ 時thời 仙tiên 人nhân慰úy 喻dụ 彼bỉ 人nhân

汝nhữ 莫mạc 惶hoàng 怖bố吾ngô 當đương 救cứu 汝nhữ令linh 汝nhữ 輕khinh 報báo汝nhữ 今kim 現hiện 前tiền 聽thính 法Pháp汝nhữ 曾tằng 聞văn 僧Tăng 伽Già 吒Tra 法Pháp 門môn 不phủ

白bạch 仙tiên 人nhân 言ngôn

我ngã 未vị 曾tằng 聞văn

仙tiên 人nhân 言ngôn

火hỏa 燒thiêu 之chi 人nhân 誰thùy 能năng為vì 其kỳ 說thuyết 法Pháp唯duy 大đại 悲bi 者giả乃nãi 能năng 說thuyết 耳nhĩ

僧Tăng 伽Già 吒Tra 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

元nguyên 魏ngụy 優ưu 禪thiền 尼ni 國quốc 王vương 子tử 月nguyệt 婆bà 首thủ 那na 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 27/4/2016 ◊ Cập nhật: 27/4/2016
Đang dùng phương ngữ:Bắc Nam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3 4