大Đại 方Phương 等Đẳng 大Đại 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

瓔Anh 珞Lạc 品Phẩm 第đệ 一nhất

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 中trung往vãng 古cổ 諸chư 佛Phật本bổn 所sở 住trú 處xứ大đại 塔tháp 之chi 中trung諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát之chi 所sở 讚tán 歎thán其kỳ 地địa 潔khiết 淨tịnh微vi 妙diệu 最tối 勝thắng諸chư 佛Phật 法Pháp 座tòa諸chư 天thiên 龍long 鬼quỷ乾càn 闥thát 婆bà 等đẳng常thường 行hành 稱xưng 詠vịnh

又hựu 能năng 增tăng 長trưởng無vô 量lượng 善thiện 根căn常thường 有hữu 諸chư 佛Phật微vi 妙diệu 光quang 明minh成thành 就tựu 無vô 量lượng無vô 邊biên 功công 德đức具cụ 足túc 諸chư 佛Phật所sở 行hành 之chi 處xứ

如Như 來Lai 得đắc 成thành菩Bồ 提Đề 道Đạo 已dĩ轉chuyển 妙diệu 法Pháp 輪luân調điều 伏phục 無vô 量lượng無vô 邊biên 眾chúng 生sanh於ư 一nhất 切thiết 法pháp而nhi 得đắc 自tự 在tại世Thế 尊Tôn 逮đãi 得đắc一nhất 切thiết 法pháp 中trung無vô 礙ngại 智trí 慧tuệ能năng 善thiện 分phân 別biệt一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 利lợi 鈍độn永vĩnh 斷đoạn 一nhất 切thiết煩phiền 惱não 習tập 氣khí不bất 待đãi 莊trang 嚴nghiêm了liễu 知tri 諸chư 法pháp與dữ 大đại 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng六lục 萬vạn 八bát 千thiên一nhất 切thiết 調điều 伏phục斷đoạn 煩phiền 惱não 習tập 氣khí皆giai 是thị 佛Phật 子tử善thiện 解giải 深thâm 義nghĩa悉tất 是thị 福phước 田điền能năng 斷đoạn 諸chư 有hữu得đắc 淨tịnh 戒giới 果quả不bất 生sanh 不bất 滅diệt

復phục 有hữu 無vô 量lượng諸chư 菩Bồ 薩Tát 僧Tăng具cụ 無vô 礙ngại 智trí甚thậm 深thâm 智trí 無vô 知tri 智trí大đại 慈từ 大đại 悲bi降giáng 注chú 法Pháp 雨vũ能năng 施thí 一nhất 切thiết甘cam 露lộ 法Pháp 味vị於ư 諸chư 眾chúng 生sanh等đẳng 心tâm 如như 地địa增tăng 長trưởng 成thành 就tựu助trợ 菩Bồ 提Đề 法Pháp智trí 慧tuệ 光quang 明minh能năng 破phá 黑hắc 闇ám悉tất 能năng 照chiếu 明minh善thiện 惡ác 之chi 道đạo能năng 開khai 眾chúng 生sanh善thiện 心tâm 蓮liên 華hoa能năng 令linh 眾chúng 生sanh善thiện 根căn 成thành 熟thục增tăng 長trưởng 善thiện 芽nha乾can 煩phiền 惱não 海hải具cụ 智trí 慧tuệ 翼dực遊du 空không 無vô 礙ngại喻dụ 之chi 如như 日nhật善thiện 能năng 增tăng 損tổn眾chúng 生sanh 善thiện 惡ác喻dụ 之chi 如như 月nguyệt為vi 諸chư 善thiện 本bổn如như 須Tu 彌Di 山Sơn至chí 心tâm 寂tịch 靜tĩnh修tu 行hành 梵Phạm 行hạnh不bất 為vị 世thế 論luận之chi 所sở 動động 轉chuyển安an 住trụ 無vô 上thượng出xuất 家gia 之chi 法Pháp能năng 見kiến 諸chư 佛Phật一nhất 切thiết 世thế 界giới積tích 善thiện 法Pháp 藏tạng猶do 如như 大đại 海hải具cụ 足túc 成thành 就tựu諸chư 陀đà 羅la 尼ni寂tịch 靜tĩnh 聖thánh 行hành及cập 大đại 慈từ 悲bi清thanh 淨tịnh 莊trang 嚴nghiêm定định 慧tuệ 二nhị 目mục久cửu 已dĩ 遠viễn 離ly深thâm 法Pháp 怖bố 畏úy無vô 量lượng 劫kiếp 中trung所sở 修tu 菩Bồ 提Đề未vị 畢tất 竟cánh 者giả終chung 不bất 休hưu 息tức成thành 就tựu 菩Bồ 薩Tát所sở 有hữu 功công 德đức

其kỳ 名danh 曰viết慧Tuệ 光Quang 無Vô 礙Ngại 眼Nhãn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát見Kiến 一Nhất 切Thiết 田Điền 莊Trang 嚴Nghiêm 瓔Anh 珞Lạc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát不Bất 斷Đoạn 如Như 來Lai 性Tánh 出Xuất 世Thế 意Ý 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát為Vì 諸Chư 眾Chúng 生Sanh 示Thị 現Hiện 細Tế 行Hành 神Thần 足Túc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát無Vô 量Lượng 樂Nhạo 說Thuyết 無Vô 礙Ngại 神Thần 足Túc 幢Tràng 名Danh 稱Xưng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát淨Tịnh 眾Chúng 光Quang 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát善Thiện 能Năng 論Luận 解Giải 字Tự 義Nghĩa 廣Quảng 說Thuyết 論Luận 義Nghĩa 神Thần 足Túc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 智Trí 慧Tuệ 莊Trang 嚴Nghiêm 住Trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát如như 是thị 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát常thường 與dữ 如Như 來Lai同đồng 止chỉ 共cộng 住trú如Như 來Lai 常thường 為vi分phân 別biệt 宣tuyên 說thuyết菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành法Pháp 門môn 之chi 法Pháp

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai成thành 得đắc 佛Phật 道Đạo始thỉ 十thập 六lục 年niên廣quảng 知tri 眾chúng 中trung多đa 修tu 梵Phạm 行hạnh悉tất 來lai 大đại 集tập堪kham 任nhậm 受thọ 持trì菩Bồ 薩Tát 法Pháp 藏tạng

爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai即tức 作tác 是thị 念niệm

我ngã 今kim 當đương 於ư如như 是thị 無vô 量lượng象tượng 王vương 眾chúng 中trung宣tuyên 說thuyết 菩Bồ 薩Tát所sở 行hành 之chi 法Pháp先tiên 當đương 示thị 現hiện諸chư 佛Phật 如Như 來Lai大đại 神thần 通thông 力lực為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát令linh 知tri 諸chư 佛Phật深thâm 境cảnh 界giới 故cố

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 入nhập 三tam 昧muội其kỳ 三tam 昧muội 名danh佛Phật 境Cảnh 神Thần 通Thông 實Thật 見Kiến 眾Chúng 生Sanh以dĩ 佛Phật 功công 德đức威uy 神thần 力lực 故cố於ư 欲dục 色sắc 天thiên二nhị 界giới 中trung 間gian出xuất 大đại 坊phường 庭đình猶do 如như 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới定định 慧tuệ 二nhị 力lực之chi 所sở 成thành 就tựu其kỳ 處xứ 堪kham 任nhậm佛Phật 所sở 遊du 居cư

復phục 出xuất 大đại 光quang其kỳ 明minh 清thanh 淨tịnh遍biến 照chiếu 十thập 方phương諸chư 佛Phật 世thế 界giới能năng 令linh 眾chúng 生sanh得đắc 知tri 足túc 心tâm於ư 諸chư 天thiên 宮cung最tối 為vi 殊thù 勝thắng能năng 勸khuyến 十thập 方phương放phóng 逸dật 菩Bồ 薩Tát其kỳ 坊phường 四tứ 匝táp白bạch 瑠lưu 璃ly 樹thụ真chân 金kim 為vi 牆tường功công 德đức 寶bảo 室thất馬mã 瑙não 垂thùy 簷diêm雜tạp 寶bảo 欄lan 楯thuẫn白bạch 真chân 珠châu 網võng以dĩ 覆phú 其kỳ 上thượng種chủng 種chủng 幡phan 蓋cái以dĩ 為vi 莊trang 嚴nghiêm眾chúng 香hương 塗đồ 地địa燒thiêu 散tán 雜tạp 香hương

十thập 方phương 世thế 界giới眾chúng 生sanh 所sở 有hữu上thượng 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm悉tất 於ư 中trung 現hiện安an 置trí 無vô 量lượng百bách 千thiên 萬vạn 億ức師sư 子tử 法Pháp 座tòa其kỳ 座tòa 各các 有hữu無vô 量lượng 雜tạp 色sắc柔nhu 軟nhuyễn 敷phu 具cụ能năng 令linh 眾chúng 生sanh歡hoan 喜hỷ 愛ái 樂nhạo

諸chư 四tứ 天thiên 下hạ各các 以dĩ 七thất 寶bảo作tác 四tứ 梯thê 金kim 剛cang 階giai 隥đặng廣quảng 十thập 由do 旬tuần如như 其kỳ 行hành 時thời出xuất 微vi 妙diệu 音âm如như 四tứ 天thiên 下hạ三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn從tùng 三tam 昧muội 起khởi大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới六lục 種chủng 振chấn 動động亦diệc 放phóng 無vô 勝thắng最tối 大đại 光quang 明minh即tức 與dữ 聲Thanh 聞Văn菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng前tiền 後hậu 圍vi 繞nhiễu欲dục 往vãng 彼bỉ 坊phường一nhất 切thiết 諸chư 天thiên尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán香hương 花hoa 伎kỹ 樂nhạc塗đồ 末mạt 燒thiêu 香hương曼mạn 陀đà 羅la 花hoa摩ma 訶ha 曼mạn 陀đà 羅la 花hoa曼mạn 殊thù 沙sa 花hoa摩ma 訶ha 曼mạn 殊thù 沙sa 花hoa 等đẳng以dĩ 為vi 供cúng 養dường能năng 動động 無vô 量lượng無vô 邊biên 世thế 界giới光quang 明minh 遍biến 照chiếu無vô 不bất 大đại 明minh示thị 現hiện 諸chư 佛Phật神thần 通thông 福phước 德đức

當đương 爾nhĩ 之chi 時thời耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn一nhất 切thiết 大đại 眾chúng忽hốt 然nhiên 不bất 現hiện蹬đẳng 中trung 階giai 節tiết上thượng 昇thăng 虛hư 空không

時thời 無vô 量lượng 億ức諸chư 天thiên 龍long 等đẳng及cập 不bất 護hộ 神thần伎kỹ 樂nhạc 神thần非phi 天thiên 神thần金kim 翅sí 鳥điểu 舞vũ 神thần腹phúc 行hành 神thần嗜thị 肉nhục 神thần善thiện 餓ngạ 鬼quỷ 神thần甕úng 耳nhĩ 鬼quỷ 神thần住trụ 廁trắc 羅la 剎sát厭yếm 人nhân 鬼quỷ能năng 狂cuồng 鬼quỷ影ảnh 鬼quỷ產sản 乳nhũ 羅la 剎sát持trì 髮phát 鬼quỷ常thường 醉túy 鬼quỷ如như 是thị 等đẳng 眾chúng悉tất 侍thị 從tùng 佛Phật以dĩ 天thiên 香hương 花hoa微vi 妙diệu 天thiên 樂nhạc而nhi 供cúng 養dường 之chi

爾nhĩ 時thời 四Tứ 天Thiên 王Vương合hợp 掌chưởng 長trường 跪quỵ以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật

如Như 來Lai 光quang 明minh 勝thắng 一nhất 切thiết
能năng 壞hoại 三tam 惡ác 道đạo 黑hắc 闇ám
今kim 我ngã 歸quy 依y 樂nhạo 依y 止chỉ
薩Tát 婆Bà 悉Tất 達Đạt 無vô 上thượng 尊tôn


時thời 四Tứ 天Thiên 王Vương與dữ 諸chư 天thiên 人nhân偈kệ 讚tán 佛Phật 已dĩ尋tầm 侍thị 佛Phật 後hậu

爾nhĩ 時thời 帝Đế 釋Thích與dữ 忉Đao 利Lợi 天Thiên 人nhân於ư 其kỳ 界giới 次thứ階giai 上thượng 見kiến 佛Phật以dĩ 天thiên 香hương 華hoa微vi 妙diệu 伎kỹ 樂nhạc而nhi 供cúng 養dường 之chi以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật

如Như 來Lai 具cụ 足túc 六lục 神thần 通thông
所sở 得đắc 大đại 悲bi 無vô 能năng 勝thắng
以dĩ 佛Phật 功công 德đức 嚴nghiêm 十thập 方phương
我ngã 今kim 敬kính 禮lễ 無vô 與dữ 等đẳng


時thời 帝Đế 釋Thích與dữ 忉Đao 利Lợi 天Thiên偈kệ 讚tán 佛Phật 已dĩ尋tầm 侍thị 佛Phật 後hậu

爾nhĩ 時thời 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 王Vương與dữ 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 子Tử於ư 其kỳ 界giới 次thứ階giai 上thượng 見kiến 佛Phật以dĩ 天thiên 香hương 花hoa微vi 妙diệu 伎kỹ 樂nhạc而nhi 供cúng 養dường 之chi以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật

無vô 礙ngại 智trí 慧tuệ 無vô 有hữu 邊biên
善thiện 解giải 眾chúng 生sanh 三tam 世thế 事sự
一nhất 心tâm 能năng 知tri 無vô 量lượng 心tâm
是thị 故cố 稽khể 首thủ 禮lễ 無vô 上thượng


時thời 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 王Vương與dữ 夜Dạ 摩Ma 天Thiên 子Tử偈kệ 讚tán 佛Phật 已dĩ尋tầm 侍thị 佛Phật 後hậu

爾nhĩ 時thời 兜Đâu 率Suất 天Thiên 王Vương與dữ 兜Đâu 率Suất 天thiên 子tử於ư 其kỳ 界giới 次thứ階giai 上thượng 見kiến 佛Phật以dĩ 天thiên 花hoa 香hương微vi 妙diệu 伎kỹ 樂nhạc而nhi 供cúng 養dường 之chi以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật

佛Phật 知tri 諸chư 法pháp 如như 幻huyễn 炎diễm
無vô 受thọ 無vô 作tác 無vô 字tự 說thuyết
愍mẫn 眾chúng 故cố 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết
記ký 說thuyết 無vô 我ngã 知tri 法pháp 性tánh


時thời 兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên 王Vương與dữ 兜Đâu 率Suất 天thiên 子tử偈kệ 讚tán 佛Phật 已dĩ尋tầm 侍thị 佛Phật 後hậu

爾nhĩ 時thời 化Hóa 樂Lạc 天Thiên 王Vương與dữ 善thiện 化Hóa 樂Lạc 天thiên 子tử於ư 其kỳ 界giới 次thứ階giai 上thượng 見kiến 佛Phật以dĩ 天thiên 花hoa 香hương微vi 妙diệu 伎kỹ 樂nhạc而nhi 供cúng 養dường 之chi以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật

如Như 來Lai 具cụ 足túc 得đắc 十Thập 力Lực
知tri 諸chư 法Pháp 界Giới 如như 虛hư 空không
無vô 色sắc 哀ai 愍mẫn 示thị 形hình 色sắc
其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng 視thị 眾chúng 生sanh


如Như 來Lai 常thường 行hành 世Thế 尊Tôn 行hành
為vì 眾chúng 生sanh 故cố 行hành 世thế 行hành
開khai 無vô 分phân 別biệt 諸chư 法Pháp 界Giới
我ngã 今kim 敬kính 禮lễ 非phi 天thiên 人nhân


時thời 化Hóa 樂Lạc 天Thiên 王Vương與dữ 諸chư 天thiên 子tử偈kệ 讚tán 佛Phật 已dĩ尋tầm 侍thị 佛Phật 後hậu

爾nhĩ 時thời 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương與dữ 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天thiên 子tử於ư 其kỳ 界giới 次thứ階giai 上thượng 見kiến 佛Phật以dĩ 天thiên 香hương 花hoa微vi 妙diệu 伎kỹ 樂nhạc而nhi 供cúng 養dường 之chi以dĩ 偈kệ 讚tán 佛Phật

如như 戒giới 而nhi 住trụ 寂tịch 靜tĩnh 地Địa
修tu 集tập 無vô 上thượng 三tam 昧muội 定định
其kỳ 智trí 無vô 礙ngại 無vô 有hữu 邊biên
我ngã 禮lễ 畢tất 竟cánh 解giải 脫thoát 者giả


大đại 慈từ 大đại 悲bi 微vi 妙diệu 語ngữ
真chân 實thật 能năng 知tri 道Đạo 非phi 道đạo
勇dũng 健kiện 精tinh 進tấn 力lực 無vô 勝thắng
我ngã 今kim 敬kính 禮lễ 無vô 能năng 動động


常thường 能năng 修tu 集tập 三tam 解giải 脫thoát
無vô 能năng 稱xưng 讚tán 盡tận 其kỳ 德đức
烏ô 雖tuy 不bất 同đồng 金kim 鳥điểu 飛phi
亦diệc 能năng 任nhậm 力lực 而nhi 遊du 翔tường


我ngã 今kim 如như 烏ô 任nhậm 力lực 讚tán
唯duy 願nguyện 哀ai 愍mẫn 受thọ 微vi 歎thán
不bất 種chủng 不bất 收thu 其kỳ 果quả 實thật
不bất 讚tán 如Như 來Lai 無vô 解giải 脫thoát


憐lân 愍mẫn 為vi 葉diệp 智trí 慧tuệ 花hoa
三tam 昧muội 為vi 鬚tu 解giải 脫thoát 敷phu
菩Bồ 薩Tát 蜂phong 王vương 食thực 甘cam 露lộ
我ngã 今kim 禮lễ 佛Phật 法Pháp 蓮liên 花hoa


大đại 悲bi 智trí 慧tuệ 光quang 圓viên 滿mãn
能năng 破phá 眾chúng 生sanh 無vô 明minh 闇ám
其kỳ 戒giới 清thanh 淨tịnh 眾chúng 樂nhạo 見kiến
我ngã 今kim 敬kính 禮lễ 佛Phật 法Pháp 月nguyệt


其kỳ 心tâm 平bình 等đẳng 如như 虛hư 空không
香hương 塗đồ 割cát 刺thứ 心tâm 無vô 二nhị
能năng 淨tịnh 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 垢cấu
我ngã 今kim 敬kính 禮lễ 佛Phật 法Pháp 河hà


時thời 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương與dữ 諸chư 天thiên 子tử偈kệ 讚tán 佛Phật 已dĩ即tức 尋tầm 佛Phật 後hậu

諸chư 天thiên 各các 各các讚tán 歎thán 佛Phật 已dĩ爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai示thị 現hiện 無vô 量lượng神thần 通thông 道Đạo 力lực漸tiệm 漸tiệm 至chí 彼bỉ七thất 寶bảo 坊phường 中trung如như 四tứ 天thiên 下hạ見kiến 佛Phật 上thượng 昇thăng三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 所sở 見kiến亦diệc 復phục 如như 是thị

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn至chí 寶bảo 坊phường 中trung昇thăng 師sư 子tử 座tòa聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát各các 各các 次thứ 第đệ坐tọa 於ư 寶bảo 座tòa

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn入nhập 佛Phật 三tam 昧muội其kỳ 三tam 昧muội 名danh無Vô 礙Ngại 解Giải 脫Thoát一nhất 一nhất 毛mao 孔khổng放phóng 大đại 光quang 明minh其kỳ 數số 無vô 量lượng如như 恆Hằng 沙sa 等đẳng照chiếu 於ư 東đông 方phương無vô 量lượng 世thế 界giới南nam 西tây 北bắc 方phương四tứ 維duy 上thượng 下hạ亦diệc 復phục 如như 是thị地địa 獄ngục 蒙mông 光quang眾chúng 苦khổ 得đắc 息tức其kỳ 餘dư 眾chúng 生sanh除trừ 貪tham 恚khuể 癡si慈từ 心tâm 相tương 向hướng如như 父phụ 如như 子tử

爾nhĩ 時thời 以dĩ 佛Phật功công 德đức 力lực 故cố其kỳ 光quang 明minh 中trung說thuyết 如như 是thị 偈kệ為vi 勸khuyến 放phóng 逸dật諸chư 菩Bồ 薩Tát 故cố

如Như 來Lai 精tinh 進tấn 無vô 量lượng 邊biên
精tinh 進tấn 力lực 過quá 無vô 量lượng 劫kiếp
誰thùy 能năng 讚tán 佛Phật 光quang 明minh 德đức
唯duy 有hữu 十thập 方phương 諸chư 世Thế 尊Tôn


為vì 勸khuyến 十thập 方phương 諸chư 菩Bồ 薩Tát
樂nhạo 於ư 放phóng 逸dật 不bất 修tu 禪thiền
釋Thích 迦Ca 如Như 來Lai 放phóng 是thị 光quang
召triệu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 集tập 此thử 界giới


成thành 就tựu 具cụ 足túc 佛Phật 十Thập 力Lực
能năng 破phá 世thế 界giới 諸chư 魔ma 王vương
世thế 法pháp 不bất 污ô 如như 蓮liên 花hoa
是thị 其kỳ 光quang 明minh 無vô 有hữu 量lượng


如Như 來Lai 轉chuyển 此thử 無vô 上thượng 輪luân
諸chư 天thiên 世thế 人nhân 所sở 不bất 能năng
為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 轉chuyển 法Pháp 輪luân
如như 本bổn 十thập 方phương 佛Phật 所sở 轉chuyển


如Như 來Lai 今kim 者giả 集tập 大đại 會hội
難nan 見kiến 猶do 如như 優ưu 曇đàm 花hoa
若nhược 有hữu 信tín 心tâm 成thành 就tựu 者giả
悉tất 為vi 聽thính 法Pháp 至chí 佛Phật 所sở


是thị 光quang 明minh 中trung所sở 說thuyết 偈kệ 頌tụng遍biến 告cáo 十thập 方phương勸khuyến 喻dụ 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng振chấn 動động 一nhất 切thiết世thế 界giới 大đại 地địa普phổ 施thí 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 安an 樂lạc能năng 淨tịnh 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não破phá 壞hoại 眾chúng 生sanh無vô 明minh 癡si 闇ám能năng 蔽tế 一nhất 切thiết天thiên 魔ma 宮cung 殿điện光quang 遍biến 十thập 方phương還hoàn 從tùng 頂đảnh 入nhập

爾nhĩ 時thời 東đông 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 寶Bảo 聚Tụ 神Thần 通Thông有hữu 佛Phật 世Thế 尊Tôn號hiệu 淨Tịnh 大Đại 淨Tịnh 光Quang 七Thất 菩Bồ 提Đề 分Phần 寶Bảo 花Hoa 無Vô 斷Đoạn 光Quang 王Vương彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 諸Chư 法Pháp 自Tự 在Tại 功Công 德Đức 花Hoa 子Tử遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa而nhi 供cúng 養dường 佛Phật

即tức 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

一nhất 切thiết 功công 德đức 到đáo 彼bỉ 岸ngạn
常thường 為vi 十thập 方phương 佛Phật 所sở 稱xưng
無vô 礙ngại 名danh 號hiệu 遍biến 十thập 方phương
大đại 慈từ 大đại 悲bi 釋Thích 師Sư 子Tử


如Như 來Lai 法Pháp 界Giới 無vô 差sai 別biệt
為vì 鈍độn 根căn 者giả 說thuyết 差sai 別biệt
宣tuyên 說thuyết 一nhất 法pháp 為vi 無vô 量lượng
如như 大đại 幻huyễn 師sư 示thị 眾chúng 事sự


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 東đông 邊biên化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 南nam 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 佛Phật 光Quang有hữu 佛Phật 世Thế 尊Tôn號hiệu 無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 寶Bảo彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 寶Bảo 杖Trượng遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa而nhi 供cúng 養dường 佛Phật

即tức 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

大đại 慈từ 法pháp 雲vân 降giáng 法Pháp 雨vũ
常thường 說thuyết 無vô 常thường 空không 無vô 義nghĩa
以dĩ 八Bát 正Chánh 水thủy 滅diệt 結kết 火hỏa
能năng 長trưởng 眾chúng 生sanh 諸chư 善thiện 根căn


佛Phật 光quang 能năng 破phá 無vô 明minh 闇ám
能năng 誨hối 放phóng 逸dật 諸chư 菩Bồ 薩Tát
能năng 焦tiêu 三tam 有hữu 諸chư 愛ái 種chủng
能năng 示thị 真chân 實thật 道Đạo 非phi 道đạo


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 南nam 邊biên化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 西tây 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 光Quang 明Minh佛Phật 號hiệu 普Phổ 光Quang彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 稱Xưng 力Lực 王Vương遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 發phát 善thiện 願nguyện
是thị 故cố 得đắc 身thân 淨tịnh 無vô 漏lậu
如Như 來Lai 行hành 業nghiệp 如như 虛hư 空không
無vô 礙ngại 音âm 聲thanh 遍biến 十thập 方phương


如Như 來Lai 梵Phạm 聲thanh 如như 雷lôi 音âm
此thử 聲thanh 無vô 業nghiệp 非phi 因nhân 出xuất
無vô 聽thính 無vô 受thọ 無vô 眾chúng 生sanh
大đại 悲bi 何hà 故cố 音âm 聲thanh 說thuyết


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 西tây 邊biên化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 北bắc 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 寶Bảo 莊Trang 嚴Nghiêm佛Phật 號hiệu 無Vô 量Lượng 功Công 德Đức 莊Trang 嚴Nghiêm彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 大Đại 海Hải 智Trí遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 歎thán 曰viết

如Như 來Lai 無vô 上thượng 金kim 光quang 明minh
能năng 壞hoại 一nhất 切thiết 世thế 間gian 闇ám
若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 遇ngộ 斯tư 光quang
遇ngộ 者giả 悉tất 能năng 壞hoại 煩phiền 惱não


設thiết 身thân 高cao 出xuất 大Đại 千Thiên 界Giới
神thần 通thông 道Đạo 力lực 無vô 邊biên 際tế
是thị 人nhân 不bất 能năng 見kiến 頂đảnh 相tướng
大đại 悲bi 曠khoáng 世thế 造tạo 何hà 業nghiệp


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 北bắc 邊biên化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 東đông 南nam 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 無Vô 憂Ưu佛Phật 號hiệu 能Năng 壞Hoại 一Nhất 切Thiết 闇Ám彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 無Vô 勝Thắng 光Quang遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

無vô 量lượng 界giới 入nhập 一nhất 毛mao 孔khổng
亦diệc 不bất 嬈nhiễu 害hại 諸chư 眾chúng 生sanh
如Như 來Lai 境cảnh 界giới 無vô 知tri 者giả
是thị 故cố 神thần 通thông 難nan 思tư 議nghị


能năng 令linh 一nhất 身thân 作tác 無vô 量lượng
而nhi 其kỳ 真chân 身thân 無vô 增tăng 減giảm
雖tuy 為vì 眾chúng 生sanh 現hiện 神thần 變biến
然nhiên 其kỳ 內nội 心tâm 無vô 憍kiêu 慢mạn


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 東đông 南nam化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 西tây 南nam 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 善Thiện 見Kiến佛Phật 號hiệu 心Tâm 平Bình 等Đẳng彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 大Đại 悲Bi 心Tâm遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

無vô 量lượng 世thế 中trung 護hộ 禁cấm 戒giới
猶do 如như 犛mao 牛ngưu 愛ái 其kỳ 尾vĩ
見kiến 有hữu 毀hủy 戒giới 生sanh 悲bi 心tâm
亦diệc 不bất 憍kiêu 慢mạn 讚tán 己kỷ 身thân


如Như 來Lai 之chi 心tâm 如như 須Tu 彌Di
十thập 方phương 邪tà 見kiến 不bất 能năng 動động
智trí 慧tuệ 甚thậm 深thâm 無vô 得đắc 底để
猶do 如như 大đại 海hải 難nan 思tư 議nghị


佛Phật 自tự 解giải 脫thoát 一nhất 切thiết 有hữu
亦diệc 令linh 苦khổ 縛phược 得đắc 解giải 脫thoát
所sở 得đắc 解giải 脫thoát 實thật 無vô 差sai
隨tùy 道Đạo 行hành 時thời 有hữu 別biệt 異dị


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 西tây 南nam化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 西tây 北bắc 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 壞Hoại 闇Ám佛Phật 號hiệu 大Đại 神Thần 通Thông 王Vương彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 曰viết 寶Bảo 網Võng遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới大đại 寶bảo 坊phường 中trung見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

如Như 來Lai 世Thế 尊Tôn 猶do 如như 幻huyễn
而nhi 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 幻huyễn 事sự
實thật 無vô 真chân 物vật 故cố 名danh 幻huyễn
無vô 有hữu 眾chúng 生sanh 說thuyết 眾chúng 生sanh


如như 人nhân 夢mộng 中trung 見kiến 諸chư 色sắc
寤ngụ 已dĩ 真chân 實thật 無vô 色sắc 相tướng
為vì 度độ 眾chúng 生sanh 示thị 世thế 行hành
如Như 來Lai 真chân 實thật 無vô 世thế 行hành


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 西tây 北bắc化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 東đông 北bắc 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 淨Tịnh 住Trụ佛Phật 號hiệu 心Tâm 同Đồng 虛Hư 空Không彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 無Vô 邊Biên 淨Tịnh 意Ý遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 作tác 禮lễ右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

佛Phật 知tri 甚thậm 深thâm 諸chư 法Pháp 界Giới
常thường 樂nhạo 寂tịch 靜tĩnh 修tu 無vô 想tưởng
及cập 知tri 眾chúng 生sanh 諸chư 心tâm 想tưởng
亦diệc 說thuyết 諸chư 法pháp 如như 虛hư 空không


住trụ 一nhất 心tâm 中trung 知tri 三tam 世thế
亦diệc 復phục 能năng 知tri 種chủng 種chủng 業nghiệp
不bất 生sanh 心tâm 想tưởng 眾chúng 生sanh 想tưởng
無vô 量lượng 世thế 修tu 無vô 相tướng 想tưởng


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 東đông 北bắc化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 下hạ 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 曰viết 樂Lạc 光Quang佛Phật 號hiệu 寶Bảo 優Ưu 鉢Bát 花Hoa彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 莊Trang 嚴Nghiêm 樂Nhạo 說Thuyết遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa而nhi 供cúng 養dường 佛Phật

復phục 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

無vô 量lượng 智trí 者giả 佛Phật 真chân 子tử
數số 如như 十thập 方phương 微vi 塵trần 等đẳng
於ư 無vô 量lượng 劫kiếp 諮tư 問vấn 佛Phật
不bất 盡tận 如Như 來Lai 一nhất 字tự 義nghĩa


是thị 故cố 如Như 來Lai 智trí 無vô 邊biên
功công 德đức 總tổng 持trì 亦diệc 如như 是thị
名danh 稱xưng 力lực 勢thế 無vô 邊biên 際tế
猶do 如như 大đại 海hải 十thập 方phương 界giới


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 作tác 禮lễ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 如Như 來Lai 下hạ 方phương化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời 上thượng 方phương有hữu 佛Phật 世thế 界giới名danh 瓔Anh 珞Lạc 莊Trang 嚴Nghiêm佛Phật 號hiệu 大Đại 名Danh 稱Xưng彼bỉ 有hữu 菩Bồ 薩Tát名danh 一Nhất 切Thiết 法Pháp 神Thần 通Thông 王Vương遇ngộ 斯tư 光quang 已dĩ即tức 與dữ 十thập 恆Hằng 河Hà 沙sa 等đẳng諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng俱câu 共cộng 發phát 來lai至chí 娑Sa 婆Bà 世Thế 界Giới見kiến 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 敬kính右hữu 遶nhiễu 萬vạn 匝táp以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa而nhi 供cúng 養dường 佛Phật

即tức 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

佛Phật 身thân 身thân 業nghiệp 無vô 邊biên 際tế
心tâm 口khẩu 及cập 業nghiệp 亦diệc 如như 是thị
唯duy 佛Phật 能năng 知tri 佛Phật 三tam 業nghiệp
餘dư 不bất 知tri 如như 虛hư 空không 邊biên


如Như 來Lai 無vô 師sư 無vô 教giáo 者giả
是thị 故cố 眾chúng 生sanh 稱xưng 大đại 師sư
諸chư 佛Phật 法Pháp 界Giới 叵phả 思tư 議nghị
菩Bồ 提Đề 法Pháp 輪luân 入nhập 涅Niết 槃Bàn


時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát偈kệ 讚tán 歎thán 佛Phật頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ以dĩ 己kỷ 神thần 力lực於ư 佛Phật 上thượng 方phương化hóa 作tác 床sàng 座tòa次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

爾nhĩ 時thời一nhất 念niệm 中trung 間gian十thập 方phương 無vô 量lượng諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát一nhất 時thời 雲vân 集tập大đại 寶bảo 坊phường 中trung

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn即tức 從tùng 三tam 昧muội安an 詳tường 而nhi 起khởi謦khánh 欬khái 之chi 聲thanh徹triệt 于vu 十thập 方phương一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh悉tất 得đắc 聞văn 之chi聞văn 已dĩ 即tức 於ư佛Phật 法Pháp 僧Tăng 寶bảo生sanh 信tín 敬kính 心tâm

十thập 方phương 世thế 界giới所sở 有hữu 比Bỉ 丘Khâu比Bỉ 丘Khâu 尼Ni優Ưu 婆Bà 塞Tắc優Ưu 婆Bà 夷Di若nhược 人nhân 非phi 人nhân聞văn 佛Phật 聲thanh 已dĩ身thân 心tâm 寂tịch 靜tĩnh以dĩ 佛Phật 功công 德đức威uy 神thần 力lực 故cố悉tất 得đắc 覩đổ 見kiến寶bảo 階giai 梯thê 隥đặng於ư 一nhất 念niệm 頃khoảnh悉tất 蹬đẳng 寶bảo 階giai至chí 寶bảo 坊phường 中trung各các 隨tùy 其kỳ 位vị次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa

諸chư 梵Phạm 天Thiên 人nhân亦diệc 聞văn 其kỳ 音âm梵Phạm 天Thiên大Đại 梵Phạm 天Thiên梵Phạm 師Sư 天Thiên梵Phạm 眾Chúng 天Thiên光Quang 天Thiên少Thiểu 光Quang 天Thiên無Vô 量Lượng 光Quang 天Thiên淨Tịnh 天Thiên少Thiểu 淨Tịnh 天Thiên無Vô 量Lượng 淨Tịnh 天Thiên無Vô 雲Vân 天Thiên福Phước 德Đức 天Thiên廣Quảng 果Quả 天Thiên無Vô 誑Cuống 天Thiên無Vô 熱Nhiệt 天Thiên善Thiện 見Kiến 天Thiên樂Nhạo 見Kiến 天Thiên阿A 迦Ca 尼Ni 吒Tra 天Thiên亦diệc 一nhất 念niệm 頃khoảnh俱câu 至chí 寶bảo 坊phường見kiến 佛Phật 世Thế 尊Tôn頭đầu 面diện 禮lễ 已dĩ次thứ 第đệ 而nhi 坐tọa化hóa 作tác 床sàng 座tòa

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn見kiến 諸chư 大đại 眾chúng皆giai 已dĩ 集tập 會hội放phóng 眉mi 間gian 光quang其kỳ 光quang 名danh 曰viết示Thị 菩Bồ 薩Tát 力Lực遶nhiễu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 七thất 匝táp 已dĩ於ư 諸chư 菩Bồ 薩Tát頂đảnh 髻kế 而nhi 入nhập

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát名danh 諸Chư 法Pháp 自Tự 在Tại 功Công 德Đức 花Hoa 子Tử即tức 入nhập 三tam 昧muội其kỳ 三tam 昧muội 名danh瓔Anh 珞Lạc 莊Trang 嚴Nghiêm以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố於ư 寶bảo 坊phường 中trung出xuất 師sư 子tử 座tòa座tòa 高cao 八bát 萬vạn億ức 多đa 羅la 樹thụ七thất 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm散tán 種chủng 種chủng 花hoa為vi 諸chư 眾chúng 生sanh之chi 所sở 樂nhạo 見kiến能năng 淨tịnh 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 之chi 心tâm

爾nhĩ 時thời 諸Chư 法Pháp 自Tự 在Tại 功Công 德Đức 花Hoa 子Tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát化hóa 作tác 如như 是thị師sư 子tử 座tòa 已dĩ從tùng 其kỳ 三tam 昧muội安an 詳tường 而nhi 起khởi合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính頭đầu 面diện 作tác 禮lễ即tức 於ư 佛Phật 前tiền以dĩ 偈kệ 讚tán 曰viết

日nhật 月nguyệt 光quang 明minh 壞hoại 現hiện 冥minh
佛Phật 光quang 能năng 壞hoại 三tam 世thế 闇ám
如Như 來Lai 具cụ 足túc 神thần 通thông 力lực
勝thắng 於ư 一nhất 切thiết 諸chư 天thiên 光quang


佛Phật 了liễu 法Pháp 界Giới 無vô 覺giác 知tri
如như 幻huyễn 水thủy 月nguyệt 無vô 去khứ 來lai
無vô 生sanh 無vô 受thọ 無vô 作tác 者giả
真chân 實thật 知tri 已dĩ 為vì 眾chúng 說thuyết


知tri 色sắc 心tâm 中trung 無vô 色sắc 心tâm
方phương 便tiện 為vì 眾chúng 說thuyết 色sắc 心tâm
如Như 來Lai 神thần 通thông 猶do 如như 幻huyễn
知tri 諸chư 法Pháp 界Giới 亦diệc 復phục 然nhiên


一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 心tâm 常thường 淨tịnh
或hoặc 時thời 為vị 客khách 煩phiền 惱não 污ô
諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 得đắc 解giải 脫thoát
示thị 現hiện 神thần 通thông 等đẳng 如như 幻huyễn


虛hư 空không 無vô 地địa 無vô 住trú 處xứ
如Như 來Lai 之chi 心tâm 亦diệc 如như 是thị
為vì 眾chúng 故cố 昇thăng 師sư 子tử 座tòa
如như 先tiên 諸chư 佛Phật 說thuyết 甘cam 露lộ


一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 無vô 去khứ 來lai
亦diệc 無vô 聽thính 說thuyết 無vô 受thọ 者giả
諸chư 法pháp 悉tất 皆giai 如như 虛hư 空không
唯duy 願nguyện 開khai 闡xiển 真chân 實thật 界giới


世Thế 尊Tôn 受thọ 我ngã 師sư 子tử 座tòa
願nguyện 為vì 眾chúng 生sanh 師sư 子tử 吼hống
愍mẫn 眾chúng 故cố 演diễn 梵Phạm 音âm 聲thanh
熾sí 然nhiên 智trí 燈đăng 破phá 癡si 闇ám


十thập 方phương 諸chư 來lai 聽thính 法Pháp 眾chúng
悉tất 來lai 集tập 會hội 此thử 寶bảo 坊phường
願nguyện 佛Phật 當đương 施thí 大đại 法Pháp 施thí
破phá 無vô 量lượng 世thế 貧bần 窮cùng 際tế


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn以dĩ 大đại 慈từ 悲bi憐lân 愍mẫn 諸Chư 法Pháp 自Tự 在Tại 功Công 德Đức 花Hoa 子Tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát昇thăng 其kỳ 所sở 奉phụng師sư 子tử 寶bảo 座tòa欲dục 說thuyết 一nhất 切thiết諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hành無vô 礙ngại 法Pháp 門môn具cụ 足túc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp十Thập 力Lực四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy入nhập 一nhất 切thiết 法pháp自tự 在tại 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 門môn入nhập 四Tứ 無Vô 礙Ngại 智Trí 法Pháp 門môn入nhập 大đại 神thần 通thông 法Pháp 門môn不bất 退thoái 轉chuyển 法Pháp 輪luân不bất 退thoái 住trú 處xứ攝nhiếp 一nhất 切thiết 乘thừa具cụ 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới無vô 分phân 別biệt 法Pháp 界Giới善thiện 知tri 一nhất 切thiết眾chúng 生sanh 心tâm 根căn法Pháp 界Giới 真chân 實thật堅kiên 固cố 難nan 沮trở能năng 壞hoại 一nhất 切thiết四tứ 魔ma 怨oán 讎thù調điều 伏phục 一nhất 切thiết惡ác 見kiến 煩phiền 惱não

獲hoạch 得đắc 不bất 共cộng善thiện 權quyền 方phương 便tiện得đắc 大đại 平bình 等đẳng心tâm 無vô 二nhị 故cố

一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật等đẳng 入nhập 之chi 處xứ無vô 罣quái 礙ngại 處xứ說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp悉tất 真chân 實thật 故cố

演diễn 說thuyết 諸chư 法pháp非phi 覺giác 非phi 非phi 覺giác 故cố

十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên平bình 等đẳng 相tướng 觀quán 故cố

具cụ 足túc 智trí 慧tuệ大đại 莊trang 嚴nghiêm 故cố

莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 身thân佛Phật 音âm 聲thanh 故cố

無vô 盡tận 念niệm 意ý行hành 智trí 慧tuệ 故cố

演diễn 說thuyết 真chân 實thật四Tứ 聖Thánh 諦Đế 故cố

能năng 令linh 聲Thanh 聞Văn身thân 心tâm 淨tịnh 故cố

令linh 辟Bích 支Chi 佛Phật 坐tọa紹thiệu 位vị 床sàng 故cố

大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát得đắc 法pháp 自tự 在tại 故cố

廣quảng 宣tuyên 諸chư 佛Phật所sở 有hữu 功công 德đức 故cố

解giải 說thuyết 宣tuyên 示thị一nhất 切thiết 法pháp 故cố

說thuyết 諸chư 菩Bồ 薩Tát大đại 功công 德đức 故cố

裂liệt 諸chư 眾chúng 生sanh疑nghi 網võng 心tâm 故cố

摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết惡ác 邪tà 論luận 故cố

增tăng 長trưởng 如Như 來Lai佛Phật 正Chánh 法Pháp 故cố

顯hiển 示thị 眾chúng 生sanh佛Phật 神thần 力lực 故cố

以dĩ 如như 是thị 等đẳng諸chư 因nhân 緣duyên 故cố如Như 來Lai 昇thăng 于vu師sư 子tử 寶bảo 座tòa

爾nhĩ 時thời 寶Bảo 杖Trượng 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 佛Phật 瓔Anh 珞Lạc 莊Trang 嚴Nghiêm 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố能năng 令linh 大đại 眾chúng悉tất 得đắc 種chủng 種chủng瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

時thời 稱Xưng 力Lực 王Vương 菩Bồ 薩Tát復phục 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 蓮Liên 花Hoa 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố悉tất 令linh 大đại 眾chúng皆giai 得đắc 妙diệu 花hoa供cúng 養dường 於ư 佛Phật及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát

時thời 大Đại 海Hải 慧Tuệ 智Trí 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 妙Diệu 香Hương 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố能năng 令linh 大đại 眾chúng皆giai 得đắc 妙diệu 香hương供cúng 養dường 於ư 佛Phật及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát

時thời 寶Bảo 網Võng 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 力lực入nhập 光Quang 明Minh 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố悉tất 令linh 大đại 眾chúng身thân 得đắc 光quang 明minh

時thời 悲bi 心tâm 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 無Vô 瞬Thuấn 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực 故cố悉tất 令linh 大đại 眾chúng仰ngưỡng 瞻chiêm 如Như 來Lai目mục 未vị 曾tằng 瞬thuấn

時thời 無Vô 邊Biên 淨Tịnh 意Ý 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 喜Hỷ 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực悉tất 令linh 大đại 眾chúng喜hỷ 樂nhạo 聽thính 法Pháp

時thời 莊Trang 嚴Nghiêm 樂Nhạo 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 寂Tịch 靜Tĩnh 意Ý 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực悉tất 令linh 大đại 眾chúng遠viễn 離ly 五ngũ 蓋cái

時thời 一Nhất 切Thiết 法Pháp 神Thần 足Túc 王Vương 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 不Bất 忘Vong 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực悉tất 令linh 大đại 眾chúng專chuyên 念niệm 菩Bồ 提Đề心tâm 不bất 忘vong 失thất

時thời 勇Dũng 健Kiện 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 無Vô 勝Thắng 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực悉tất 令linh 大đại 眾chúng摧tồi 伏phục 諸chư 魔ma

時thời 破Phá 魔Ma 菩Bồ 薩Tát亦diệc 承thừa 佛Phật 神thần 力lực入nhập 壞Hoại 魔Ma 三Tam 昧Muội以dĩ 三tam 昧muội 力lực召triệu 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới一nhất 億ức 魔ma 王vương來lai 集tập 寶bảo 坊phường至chí 於ư 佛Phật 所sở頭đầu 面diện 作tác 禮lễ合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính

咸hàm 作tác 是thị 言ngôn

唯duy 願nguyện 如Như 來Lai廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh開khai 甘cam 露lộ 門môn我ngã 等đẳng 皆giai 因nhân破Phá 魔Ma 菩Bồ 薩Tát威uy 神thần 力lực 故cố當đương 得đắc 遠viễn 離ly一nhất 切thiết 魔ma 業nghiệp於ư 諸chư 大đại 眾chúng心tâm 無vô 妨phương 礙ngại

佛Phật 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử汝nhữ 等đẳng 今kim 已dĩ得đắc 離ly 魔ma 業nghiệp以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên於ư 未vị 來lai 世thế復phục 當đương 得đắc 離ly一nhất 切thiết 魔ma 業nghiệp

善thiện 男nam 子tử譬thí 如như 一nhất 處xứ百bách 年niên 闇ám 室thất一nhất 燈đăng 能năng 破phá汝nhữ 等đẳng 亦diệc 爾nhĩ無vô 量lượng 世thế 中trung無vô 明minh 黑hắc 闇ám今kim 日nhật 能năng 破phá如như 日nhật 月nguyệt 寶bảo 光quang住trụ 信tín 戒giới 施thí 慧tuệ禪thiền 定định 亦diệc 爾nhĩ

善thiện 男nam 子tử汝nhữ 等đẳng 今kim 者giả請thỉnh 佛Phật 說thuyết 法Pháp以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên汝nhữ 等đẳng 當đương 得đắc破phá 無vô 明minh 闇ám為vì 諸chư 眾chúng 生sanh作tác 智trí 慧tuệ 明minh

爾nhĩ 時thời 眾chúng 中trung有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát名danh 法Pháp 自Tự 在Tại 王Vương白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 境cảnh 界giới不bất 可khả 思tư 議nghị

何hà 以dĩ 故cố如Như 來Lai 發phát 心tâm將tương 欲dục 說thuyết 法Pháp能năng 令linh 一nhất 切thiết大đại 眾chúng 雲vân 集tập

為vì 菩Bồ 提Đề 故cố作tác 大đại 莊trang 嚴nghiêm大đại 法Pháp 神thần 通thông無vô 量lượng 世thế 間gian得đắc 大đại 名danh 稱xưng身thân 心tâm 寂tịch 靜tĩnh獲hoạch 得đắc 解giải 脫thoát及cập 得đắc 不bất 可khả 思tư 議nghị 法Pháp 界Giới十thập 方phương 諸chư 佛Phật之chi 所sở 讚tán 歎thán具cụ 足túc 一nhất 切thiết十Thập 波Ba 羅La 蜜Mật成thành 就tựu 通thông 達đạt善thiện 權quyền 方phương 便tiện能năng 裂liệt 一nhất 切thiết諸chư 魔ma 疑nghi 網võng能năng 滅diệt 眾chúng 生sanh惡ác 邪tà 諸chư 論luận能năng 善thiện 分phân 別biệt一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới逮đãi 得đắc 具cụ 足túc無vô 礙ngại 智trí 慧tuệ具cụ 念niệm 意ý 行hành智trí 慧tuệ 勇dũng 健kiện具cụ 足túc 獲hoạch 得đắc四Tứ 無Vô 礙Ngại 智Trí善thiện 知tri 眾chúng 生sanh諸chư 根căn 利lợi 鈍độn知tri 眾chúng 生sanh 界giới隨tùy 意ý 說thuyết 法Pháp常thường 能năng 宣tuyên 說thuyết清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới善thiện 解giải 一nhất 切thiết方phương 俗tục 之chi 言ngôn能năng 得đắc 一nhất 切thiết清thanh 淨tịnh 梵Phạm 音âm具cụ 足túc 成thành 就tựu慈từ 悲bi 之chi 心tâm諸chư 邪tà 異dị 見kiến不bất 能năng 令linh 動động不bất 可khả 破phá 壞hoại如như 金Kim 剛Cang 山Sơn

具cụ 修tu 三tam 相tướng建kiến 立lập 法Pháp 幢tràng已dĩ 渡độ 甚thậm 深thâm十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 河hà斷đoạn 斷đoạn 常thường 見kiến能năng 調điều 大đại 眾chúng無vô 量lượng 劫kiếp 中trung得đắc 不bất 可khả 思tư 議nghị 法Pháp 聚tụ能năng 療liệu 眾chúng 病bệnh如như 大đại 醫y 王vương聞văn 深thâm 法Pháp 已dĩ不bất 生sanh 怖bố 畏úy三tam 十thập 二nhị 相tướng八bát 十thập 種chủng 好hảo莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 身thân具cụ 足túc 成thành 就tựu三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm及cập 八Bát 解Giải 脫Thoát身thân 口khẩu 意ý 業nghiệp純thuần 善thiện 無vô 雜tạp能năng 令linh 眾chúng 生sanh悉tất 來lai 聽thính 法Pháp世thế 間gian 之chi 法pháp所sở 不bất 能năng 污ô常thường 受thọ 安an 樂lạc常thường 修tu 法Pháp 界Giới惠huệ 施thí 法Pháp 寶bảo於ư 法pháp 無vô 厭yếm於ư 諸chư 有hữu 法pháp心tâm 不bất 染nhiễm 著trước猶do 如như 蓮liên 花hoa塵trần 水thủy 不bất 染nhiễm明minh 勝thắng 諸chư 光quang智trí 深thâm 如như 海hải紹thiệu 三Tam 寶Bảo 性tánh調điều 眾chúng 生sanh 界giới能năng 開khai 佛Phật 藏tạng護hộ 持trì 佛Phật 法Pháp具cụ 足túc 無vô 量lượng功công 德đức 智trí 慧tuệ無vô 量lượng 劫kiếp 中trung修tu 集tập 莊trang 嚴nghiêm無vô 量lượng 功công 德đức常thường 欲dục 獲hoạch 得đắc一nhất 行hành 之chi 心tâm一nhất 色sắc 一nhất 處xứ

具cụ 如như 是thị 等đẳng功công 德đức 菩Bồ 薩Tát悉tất 來lai 集tập 會hội

唯duy 願nguyện 如Như 來Lai說thuyết 菩Bồ 薩Tát 行hạnh無vô 礙ngại 法Pháp 門môn利lợi 益ích 過quá 去khứ未vị 來lai 現hiện 在tại諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng令linh 初sơ 發phát 心tâm得đắc 不bất 退thoái 故cố久cửu 發phát 心tâm 者giả得đắc 增tăng 長trưởng 故cố行hành 菩Bồ 提Đề 道Đạo得đắc 淨tịnh 意ý 故cố不bất 退thoái 菩Bồ 薩Tát學học 佛Phật 法Pháp 故cố一nhất 生sanh 菩Bồ 薩Tát瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm 故cố後hậu 身thân 菩Bồ 薩Tát得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 故cố定định 性tánh 眾chúng 生sanh增tăng 長trưởng 因nhân 緣duyên 故cố未vị 定định 性tánh 者giả作tác 因nhân 緣duyên 故cố未vị 入nhập 佛Phật 法Pháp 者giả令linh 得đắc 入nhập 故cố已dĩ 入nhập 佛Phật 法Pháp 者giả敬kính 佛Phật 法Pháp 故cố樂nhạo 三tam 乘thừa 者giả 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 故cố施thí 於ư 世thế 間gian人nhân 天thiên 樂lạc 故cố

世Thế 尊Tôn如Như 來Lai 出xuất 世thế有hữu 如như 是thị 等đẳng不bất 可khả 思tư 議nghị 事sự

世Thế 尊Tôn今kim 此thử 大đại 眾chúng一nhất 一nhất 菩Bồ 薩Tát悉tất 能năng 示thị 現hiện諸chư 大đại 神thần 通thông

是thị 故cố 諸chư 佛Phật及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát不bất 可khả 思tư 議nghị

世Thế 尊Tôn云vân 何hà 眾chúng 生sanh無vô 明minh 愛ái 重trọng雖tuy 見kiến 菩Bồ 薩Tát如như 是thị 神thần 通thông而nhi 故cố 生sanh 於ư聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác卑ty 下hạ 之chi 心tâm

世Thế 尊Tôn菩Bồ 薩Tát 初sơ 發phát菩Bồ 提Đề 心tâm 時thời已dĩ 勝thắng 一nhất 切thiết聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác

世Thế 尊Tôn譬thí 如như 有hữu 人nhân捨xả 諸chư 琉lưu 璃ly取thủ 於ư 水thủy 精tinh一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh亦diệc 復phục 如như 是thị捨xả 於ư 大Đại 乘Thừa喜hỷ 樂nhạo 聲Thanh 聞Văn辟Bích 支Chi 佛Phật 乘Thừa

若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh已dĩ 發phát 欲dục 發phát阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả如như 是thị 之chi 人nhân悉tất 當đương 獲hoạch 得đắc如như 是thị 功công 德đức

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung有hữu 三tam 十thập 億ức 那na 由do 他tha百bách 千thiên 萬vạn 億ức 眾chúng 生sanh天thiên 與dữ 人nhân發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm

陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát 品Phẩm 第đệ 二nhị 之chi 一nhất

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn知tri 諸chư 菩Bồ 薩Tát悉tất 已dĩ 大đại 集tập作tác 是thị 思tư 惟duy

今kim 日nhật 如như 是thị善thiện 丈trượng 夫phu 等đẳng咸hàm 欲dục 得đắc 知tri諸chư 法pháp 實thật 義nghĩa能năng 持trì 如Như 來Lai甚thậm 深thâm 法Pháp 藏tạng欲dục 得đắc 聞văn 受thọ諸chư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh無vô 礙ngại 法Pháp 門môn

尋tầm 放phóng 眉mi 間gian白bạch 毫hào 光quang 明minh名danh 無Vô 所Sở 畏Úy遶nhiễu 諸chư 大đại 眾chúng滿mãn 七thất 匝táp 已dĩ於ư 陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát頂đảnh 上thượng 而nhi 入nhập

爾nhĩ 時thời 陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát承thừa 佛Phật 神thần 力lực化hóa 作tác 寶bảo 蓋cái猶do 如như 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới七thất 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm以dĩ 覆phú 如Như 來Lai寶bảo 座tòa 之chi 上thượng頭đầu 面diện 作tác 禮lễ合hợp 掌chưởng 長trường 跪quỵ說thuyết 偈kệ 讚tán 佛Phật

如Như 來Lai 於ư 法pháp 得đắc 自tự 在tại
其kỳ 光quang 能năng 破phá 世thế 間gian 闇ám
世Thế 尊Tôn 佛Phật 眼nhãn 無vô 罣quái 礙ngại
能năng 見kiến 諸chư 法pháp 真chân 實thật 義nghĩa


具cụ 足túc 無vô 量lượng 諸chư 功công 德đức
無vô 師sư 獨độc 悟ngộ 諸chư 法Pháp 界Giới
如Như 來Lai 放phóng 光quang 為vi 眾chúng 生sanh
今kim 入nhập 我ngã 身thân 何hà 因nhân 緣duyên


我ngã 本bổn 所sở 知tri 念niệm 不bất 明minh
陀đà 羅la 尼ni 根căn 亦diệc 如như 是thị
此thử 光quang 今kim 來lai 入nhập 我ngã 身thân
了liễu 了liễu 得đắc 知tri 諸chư 法Pháp 界Giới


身thân 心tâm 獲hoạch 得đắc 大đại 清thanh 淨tịnh
受thọ 樂lạc 無vô 上thượng 無vô 有hữu 邊biên
我ngã 今kim 已dĩ 知tri 佛Phật 境cảnh 界giới
亦diệc 得đắc 樂nhạo 說thuyết 無vô 礙ngại 辯biện


十thập 方phương 諸chư 佛Phật 親thân 近cận 難nan
愚ngu 者giả 不bất 能năng 師sư 事sự 之chi
我ngã 今kim 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 故cố
欲dục 少thiểu 發phát 問vấn 利lợi 眾chúng 生sanh


何hà 因nhân 緣duyên 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm
復phục 以dĩ 何hà 義nghĩa 佛Phật 出xuất 世thế
何hà 緣duyên 放phóng 光quang 遍biến 十thập 方phương
復phục 以dĩ 何hà 因nhân 示thị 神thần 通thông


何hà 緣duyên 佛Phật 為vì 眾chúng 授thọ 記ký
願nguyện 為vì 大đại 眾chúng 分phân 別biệt 說thuyết
今kim 此thử 大đại 眾chúng 勝thắng 無vô 上thượng
悉tất 能năng 受thọ 持trì 佛Phật 法Pháp 界giới


此thử 眾chúng 無vô 魔ma 及cập 魔ma 業nghiệp
唯duy 有hữu 開khai 示thị 佛Phật 法Pháp 藏tạng
我ngã 智trí 淺thiển 近cận 有hữu 邊biên 崖nhai
何hà 能năng 諮tư 請thỉnh 無vô 上thượng 尊tôn


今kim 問vấn 如Như 來Lai 無vô 邊biên 智trí
云vân 何hà 得đắc 知tri 諸chư 方phương 便tiện
願nguyện 今kim 教giáo 誨hối 諸chư 弟đệ 子tử
我ngã 學học 已dĩ 得đắc 法pháp 自tự 在tại


得đắc 已dĩ 能năng 施thí 大đại 法Pháp 雨vũ
當đương 報báo 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 恩ân


世Thế 尊Tôn諸chư 佛Phật 如Như 來Lai不bất 可khả 思tư 議nghị菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành無vô 有hữu 邊biên 際tế是thị 故cố 我ngã 今kim欲dục 問vấn 如Như 來Lai無vô 上thượng 法Pháp 王Vương大đại 慈từ 悲bi 聚tụ為vì 利lợi 眾chúng 生sanh問vấn 甚thậm 深thâm 義nghĩa

云vân 何hà 名danh 為vi菩Bồ 薩Tát 之chi 行hành以dĩ 何hà 瓔anh 珞lạc莊trang 嚴nghiêm 菩Bồ 薩Tát能năng 令linh 菩Bồ 薩Tát所sở 行hành 清thanh 淨tịnh

云vân 何hà 能năng 壞hoại愚ngu 癡si 諸chư 闇ám

云vân 何hà 能năng 斷đoạn疑nghi 網võng 之chi 心tâm

云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát為vì 諸chư 眾chúng 生sanh修tu 慈từ 悲bi 心tâm

云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát擁ủng 護hộ 眾chúng 生sanh

云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát真chân 實thật 能năng 修tu菩Bồ 薩Tát 之chi 業nghiệp善thiện 業nghiệp不bất 誨hối 業nghiệp

唯duy 願nguyện 如Như 來Lai哀ai 愍mẫn 宣tuyên 說thuyết

又hựu 此thử 大đại 眾chúng利lợi 根căn 智trí 慧tuệ能năng 解giải 佛Phật 語ngữ能năng 知tri 法Pháp 界Giới能năng 達đạt 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành無vô 礙ngại 法Pháp 門môn能năng 壞hoại 一nhất 切thiết魔ma 及cập 魔ma 業nghiệp破phá 大đại 疑nghi 心tâm能năng 解giải 諸chư 佛Phật甚thậm 深thâm 境cảnh 界giới知tri 眾chúng 生sanh 界giới眾chúng 生sanh 心tâm 性tánh能năng 見kiến 無vô 量lượng諸chư 佛Phật 世thế 界giới能năng 護hộ 如Như 來Lai無vô 上thượng 正Chánh 法Pháp能năng 於ư 諸chư 法pháp得đắc 大đại 自tự 在tại

爾nhĩ 時thời 佛Phật 讚tán陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 王Vương 菩Bồ 薩Tát 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai善thiện 男nam 子tử能năng 問vấn 如Như 來Lai甚thậm 深thâm 之chi 義nghĩa能năng 善thiện 行hành 佛Phật無vô 量lượng 行hành 者giả乃nãi 能năng 如như 汝nhữ發phát 斯tư 深thâm 問vấn汝nhữ 今kim 至chí 心tâm當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết菩Bồ 薩Tát 若nhược 能năng成thành 就tựu 具cụ 足túc如như 是thị 功công 德đức當đương 於ư 諸chư 法pháp得đắc 大đại 自tự 在tại

世Thế 尊Tôn今kim 正chánh 是thị 時thời唯duy 垂thùy 宣tuyên 說thuyết

佛Phật 言ngôn

善thiện 男nam 子tử菩Bồ 薩Tát 有hữu 四tứ瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

一nhất 者giả戒giới 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm二nhị 者giả三tam 昧muội 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm三tam 者giả智trí 慧tuệ 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm四tứ 者giả陀đà 羅la 尼ni 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

戒giới 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm有hữu 一nhất 種chủng謂vị 於ư 眾chúng 生sanh無vô 有hữu 害hại 心tâm菩Bồ 薩Tát 若nhược 無vô惡ác 害hại 之chi 心tâm一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh常thường 所sở 樂nhạo 見kiến

復phục 有hữu 二nhị 種chủng

一nhất 者giả閉bế 塞tắc 惡ác 道đạo二nhị 者giả能năng 開khai 善thiện 門môn

復phục 有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả身thân 淨tịnh二nhị 者giả口khẩu 淨tịnh三tam 者giả意ý 淨tịnh

復phục 有hữu 四tứ 種chủng

一nhất 者giả所sở 求cầu 悉tất 得đắc二nhị 者giả所sở 願nguyện 具cụ 足túc三tam 者giả所sở 願nguyện 成thành 就tựu四tứ 者giả所sở 欲dục 能năng 作tác

復phục 有hữu 五ngũ 種chủng

一nhất 者giả信tín二nhị 者giả戒giới三tam 者giả定định四tứ 者giả念niệm五ngũ 者giả慧tuệ

復phục 有hữu 六lục 種chủng

一nhất不bất 破phá 戒giới二nhị不bất 漏lậu 戒giới三tam不bất 雜tạp 戒giới四tứ不bất 悔hối 戒giới五ngũ自tự 在tại 戒giới六lục無vô 屬thuộc 戒giới

復phục 有hữu 七thất 種chủng所sở 謂vị 七thất 淨tịnh

一nhất 者giả施thí 淨tịnh二nhị 者giả忍nhẫn 淨tịnh三tam 者giả精tinh 進tấn 淨tịnh四tứ 者giả禪thiền 定định 淨tịnh五ngũ 者giả智trí 慧tuệ 淨tịnh六lục 者giả方phương 便tiện 淨tịnh七thất 者giả善thiện 方phương 便tiện 淨tịnh

復phục 有hữu 八bát 種chủng謂vị 八bát 具cụ 足túc

一nhất 者giả無vô 作tác 具cụ 足túc二nhị 者giả地địa 具cụ 足túc三tam 者giả不bất 忘vong 心tâm 具cụ 足túc四tứ 者giả不bất 緩hoãn 具cụ 足túc五ngũ 者giả諸chư 根căn 具cụ 足túc六lục 者giả佛Phật 世thế 具cụ 足túc七thất 者giả離ly 難nạn 具cụ 足túc八bát 者giả善thiện 友hữu 具cụ 足túc

復phục 有hữu 九cửu 種chủng

一nhất 者giả不bất 動động二nhị 者giả不bất 畏úy三tam 者giả定định 智trí四tứ 者giả寂tịch 靜tĩnh五ngũ 者giả至chí 心tâm六lục 者giả清thanh 淨tịnh七thất 者giả結kết 緩hoãn八bát 者giả調điều 心tâm九cửu 者giả住trụ 調điều 伏phục 地Địa

復phục 有hữu 十thập 種chủng

一nhất 者giả淨tịnh 身thân為vì 三tam 十thập 二nhị 相tướng 故cố二nhị 者giả淨tịnh 口khẩu為vì 言ngôn 無vô 二nhị 故cố三tam 者giả淨tịnh 意ý為vì 解giải 脫thoát 故cố四tứ 者giả淨tịnh 田điền為vì 令linh 眾chúng 生sanh福phước 德đức 增tăng 故cố五ngũ 者giả淨tịnh 心tâm為vì 調điều 眾chúng 生sanh 故cố六lục 者giả淨tịnh 有hữu為vì 行hành 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố七thất 者giả菩Bồ 薩Tát 名danh 淨tịnh為vì 得đắc 如Như 來Lai諸chư 功công 德đức 故cố八bát 者giả淨tịnh 慧tuệ大đại 神thần 通thông 故cố九cửu 者giả淨tịnh 方phương 便tiện破phá 諸chư 魔ma 眾chúng 故cố十thập 者giả淨tịnh 戒giới為vì 不Bất 共Cộng 法Pháp 故cố

善thiện 男nam 子tử如như 是thị 等đẳng 事sự名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

三tam 昧muội 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm有hữu 一nhất 種chủng所sở 謂vị為vì 諸chư 眾chúng 生sanh修tu 集tập 慈từ 心tâm

復phục 有hữu 二nhị 種chủng

一nhất 者giả質chất 直trực二nhị 者giả柔nhu 軟nhuyễn

復phục 有hữu 三tam 種chủng

一nhất不bất 虛hư 誑cuống二nhị不bất 麁thô 獷quánh三tam不bất 邪tà 諂siểm

復phục 有hữu 四tứ 種chủng

一nhất 者giả不bất 愛ái 行hành二nhị 者giả不bất 瞋sân 行hành三tam不bất 畏úy 行hành四tứ不bất 癡si 行hành

復phục 有hữu 五ngũ 種chủng所sở 謂vị 遠viễn 離ly五ngũ 蓋cái 三tam 昧muội

復phục 有hữu 六lục 種chủng所sở 謂vị 修tu 集tập六lục 念niệm 三tam 昧muội

復phục 有hữu 七thất 種chủng所sở 謂vị 修tu 集tập七thất 覺giác 三tam 昧muội

復phục 有hữu 八bát 種chủng所sở 謂vị 修tu 集tập八bát 正chánh 三tam 昧muội

復phục 有hữu 九cửu 種chủng

一nhất 者giả菩Bồ 薩Tát 修tu 集tập菩Bồ 提Đề 心tâm及cập 大đại 慈từ 悲bi 心tâm於ư 一nhất 切thiết 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh修tu 集tập 念niệm 心tâm遠viễn 離ly 惡ác 欲dục不bất 善thiện 之chi 法pháp有hữu 覺giác 有hữu 觀quán寂tịch 靜tĩnh 喜hỷ 樂lạc得đắc 初sơ 禪thiền

二nhị 者giả遠viễn 離ly 覺giác 觀quán內nội 得đắc 喜hỷ 心tâm至chí 心tâm 思tư 惟duy無vô 覺giác 無vô 觀quán定định 生sanh 喜hỷ 樂lạc得đắc 第đệ 二nhị 禪thiền

三tam 者giả離ly 喜hỷ 修tu 捨xả具cụ 足túc 念niệm 心tâm無vô 有hữu 放phóng 逸dật身thân 受thọ 安an 樂lạc得đắc 第đệ 三tam 禪thiền

四tứ 者giả遠viễn 離ly 苦khổ 樂lạc滅diệt 憂ưu 喜hỷ 心tâm非phi 苦khổ 非phi 樂lạc修tu 集tập 捨xả 念niệm寂tịch 靜tĩnh 念niệm得đắc 第đệ 四tứ 禪thiền

五ngũ 者giả遠viễn 離ly 色sắc 相tướng修tu 無Vô 量Lượng 空Không 相tướng

六lục 者giả遠viễn 離ly 空không 相tướng修tu 無Vô 量Lượng 識Thức 相tướng

七thất 者giả遠viễn 離ly 識thức 相tướng修tu 無Vô 所Sở 有Hữu 相tướng

八bát 者giả遠viễn 離ly 無vô 所sở 有hữu 相tướng修tu 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 相tướng

九cửu 者giả雖tuy 未vị 成thành 就tựu善thiện 方phương 便tiện 智trí以dĩ 三tam 昧muội 力lực教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh

復phục 有hữu 十thập 種chủng

一nhất 者giả觀quán 法pháp無vô 有hữu 錯thác 謬mậu二nhị 者giả具cụ 足túc成thành 就tựu 舍Xá 摩Ma 他Tha三tam 者giả精tinh 進tấn無vô 有hữu 休hưu 息tức四tứ 者giả善thiện 能năng了liễu 知tri 時thời 節tiết五ngũ 者giả至chí 心tâm受thọ 持trì 善thiện 法Pháp六lục 者giả寂tịch 靜tĩnh 其kỳ 心tâm七thất 者giả觀quán 身thân八bát 者giả常thường 觀quán 法Pháp 界Giới九cửu 者giả心tâm 得đắc 自tự 在tại十thập 者giả獲hoạch 得đắc 聖thánh 性tánh

是thị 名danh 三tam 昧muội瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

善thiện 男nam 子tử智trí 慧tuệ 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm有hữu 一nhất 種chủng所sở 謂vị心tâm 無vô 疑nghi 網võng

復phục 有hữu 二nhị 種chủng

一nhất 者giả遠viễn 離ly 疑nghi 心tâm二nhị 者giả遠viễn 離ly 瞋sân 心tâm

復phục 有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả遠viễn 離ly 無vô 明minh二nhị 者giả破phá 無vô 明minh 㲉xác三tam 者giả作tác 大đại 光quang 明minh

復phục 有hữu 四tứ 種chủng

一nhất 者giả知tri 苦khổ二nhị 者giả斷đoạn 集tập三tam 者giả證chứng 滅diệt四tứ 者giả修tu 道Đạo

復phục 有hữu 五ngũ 種chủng

一nhất 者giả戒giới 眾chúng 清thanh 淨tịnh二nhị 者giả定định 眾chúng 清thanh 淨tịnh三tam 者giả慧tuệ 眾chúng 清thanh 淨tịnh四tứ 者giả解giải 脫thoát 眾chúng 清thanh 淨tịnh五ngũ 者giả解giải 脫thoát 知tri 見kiến 眾chúng 清thanh 淨tịnh

復phục 有hữu 六lục 種chủng

一nhất 者giả淨tịnh 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả內nội 淨tịnh觀quán 法pháp 如như 幻huyễn二nhị 者giả眾chúng 生sanh 淨tịnh觀quán 之chi 如như 夢mộng三tam 者giả菩Bồ 提Đề 淨tịnh不bất 求cầu 果quả 報báo

二nhị 者giả淨tịnh 尸Thi 波Ba 羅La 蜜Mật有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả觀quán 身thân 如như 影ảnh二nhị 者giả觀quán 口khẩu 如như 響hưởng三tam 者giả觀quán 心tâm 如như 幻huyễn

三tam 者giả淨tịnh 羼Sằn 提Đề 波Ba 羅La 蜜Mật有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả聞văn 毀hủy 不bất 瞋sân二nhị 者giả聞văn 讚tán 不bất 喜hỷ三tam 者giả若nhược 被bị 割cát 截tiệt及cập 奪đoạt 命mạng 時thời能năng 觀quán 法Pháp 界Giới

四tứ 者giả淨tịnh 毘Tỳ 梨Lê 耶Da 波Ba 羅La 蜜Mật復phục 有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả不bất 想tưởng二nhị 者giả堅kiên 固cố三tam 者giả不bất 見kiến 法pháp 相tướng

五ngũ 者giả淨tịnh 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả不bất 著trước 諸chư 法pháp二nhị 者giả心tâm 不bất 退thoái 轉chuyển三tam 者giả所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh

六lục 者giả淨tịnh 方Phương 便Tiện 波Ba 羅La 蜜Mật有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh為vì 解giải 脫thoát 故cố二nhị 者giả淨tịnh 陀đà 羅la 尼ni為vì 持trì 法Pháp 故cố三tam 者giả所sở 願nguyện 清thanh 淨tịnh為vì 淨tịnh 佛Phật 土độ 故cố

復phục 有hữu 七thất 種chủng

一nhất 者giả修tu 四Tứ 念Niệm 處Xứ不bất 取thủ 不bất 著trước二nhị 者giả修tu 四Tứ 正Chánh 勤Cần不bất 出xuất 不bất 滅diệt三tam 者giả修tu 四Tứ 神Thần 足Túc身thân 心tâm 清thanh 淨tịnh四tứ 者giả修tu 於ư 五Ngũ 根Căn知tri 根căn 無vô 根căn五ngũ 者giả修tu 於ư 五Ngũ 力Lực能năng 破phá 煩phiền 惱não六lục 者giả修tu 菩Bồ 提Đề 分Phần知tri 法Pháp 界Giới 真chân 實thật七thất 者giả修tu 集tập 聖thánh 道Đạo無vô 有hữu 去khứ 來lai

復phục 有hữu 八bát 種chủng

一nhất 者giả修tu 定định為vì 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố二nhị 者giả修tu 智trí為vì 壞hoại 闇ám 故cố三tam 者giả修tu 知tri 陰ấm 智trí為vì 知tri 法pháp 眾chúng 故cố四tứ 者giả修tu 知tri 界giới 智trí為vì 解giải 法Pháp 界Giới等đẳng 虛hư 空không 故cố五ngũ 者giả修tu 知tri 入nhập 智trí為vì 知tri 法pháp 性tánh 平bình 等đẳng 故cố六lục 者giả修tu 知tri 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 智trí觀quán 無vô 我ngã無vô 我ngã 所sở 故cố七thất 者giả修tu 觀quán 諦đế 智trí壞hoại 四tứ 倒đảo 故cố八bát 者giả修tu 集tập 分phân 別biệt知tri 法Pháp 界Giới 智trí為vì 知tri 真chân 實thật 故cố

復phục 有hữu 九cửu 種chủng

一nhất 者giả觀quán 無vô 常thường 想tưởng二nhị 者giả觀quán 無vô 常thường 苦khổ 想tưởng三tam 者giả觀quán 苦khổ 無vô 我ngã 想tưởng四tứ 者giả觀quán 食thực 不bất 淨tịnh 想tưởng五ngũ 者giả觀quán 於ư 世thế 間gian不bất 可khả 樂lạc 想tưởng六lục 者giả觀quán 諸chư 生sanh 死tử多đa 過quá 患hoạn 想tưởng七thất 者giả觀quán 解giải 脫thoát 想tưởng八bát 者giả觀quán 離ly 貪tham 想tưởng九cửu 者giả觀quán 於ư 盡tận 想tưởng

復phục 有hữu 十thập 種chủng

一nhất 者giả觀quán 於ư 諸chư 法pháp猶do 如như 幻huyễn 想tưởng二nhị如như 夢mộng 想tưởng三tam如như 炎diễm 想tưởng四tứ如như 響hưởng 想tưởng五ngũ如như 芭ba 蕉tiêu 樹thụ 想tưởng六lục如như 水thủy 中trung 月nguyệt 想tưởng七thất如như 影ảnh 想tưởng八bát 者giả觀quán 於ư 法Pháp 界Giới無vô 增tăng 減giảm 想tưởng九cửu 者giả觀quán 諸chư 法Pháp 界Giới無vô 有hữu 去khứ 住trụ十thập 者giả觀quán 於ư 無vô 為vi無vô 有hữu 生sanh 滅diệt

是thị 名danh 為vi 慧tuệ瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

善thiện 男nam 子tử陀đà 羅la 尼ni 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm有hữu 一nhất 種chủng所sở 謂vị 念niệm 心tâm

復phục 有hữu 二nhị 種chủng

一nhất 者giả先tiên 受thọ二nhị 者giả畢tất 竟cánh 能năng 持trì

復phục 有hữu 三tam 種chủng

一nhất 者giả知tri 義nghĩa二nhị 者giả知tri 字tự三tam 者giả知tri 說thuyết

復phục 有hữu 四tứ 種chủng

一nhất 者giả正chánh 語ngữ二nhị 者giả了liễu 語ngữ三tam 者giả無vô 礙ngại 語ngữ四tứ 者giả不bất 謬mậu 語ngữ

復phục 有hữu 五ngũ 種chủng所sở 謂vị 五ngũ 依y

一nhất 者giả依y 義nghĩa不bất 依y 於ư 字tự二nhị 者giả依y 智trí不bất 依y 於ư 識thức三tam 者giả依y 了liễu 義nghĩa 經Kinh不bất 依y 不bất 了liễu 義nghĩa 經Kinh四tứ 者giả依y 法Pháp不bất 依y 於ư 人nhân五ngũ 者giả依y 出xuất 世thế不bất 依y 於ư 世thế

復phục 有hữu 六lục 種chủng

一nhất 者giả如như 說thuyết 而nhi 持trì二nhị 者giả所sở 言ngôn 誠thành 實thật三tam 者giả發phát 言ngôn 人nhân 所sở 樂nhạo 聞văn四tứ 者giả憐lân 愍mẫn 語ngữ五ngũ 者giả生sanh 善thiện 芽nha 語ngữ六lục 者giả時thời 語ngữ

復phục 有hữu 七thất 種chủng

一nhất 者giả利lợi 語ngữ二nhị 者giả莊trang 嚴nghiêm 語ngữ三tam 者giả無vô 礙ngại 語ngữ四tứ 者giả無vô 滯trệ 語ngữ五ngũ 者giả無vô 二nhị 語ngữ六lục 者giả先tiên 知tri 而nhi 語ngữ七thất 者giả了liễu 語ngữ

復phục 有hữu 八bát 種chủng

一nhất 者giả知tri 方phương 俗tục 語ngữ二nhị 者giả知tri 鬼quỷ 神thần 語ngữ三tam 者giả知tri 諸chư 天thiên 語ngữ四tứ 者giả知tri 諸chư 龍long 語ngữ五ngũ 者giả知tri 乾càn 闥thát 婆bà 語ngữ六lục 者giả知tri 阿a 修tu 羅la 語ngữ七thất 者giả知tri 金kim 翅sí 鳥điểu 語ngữ八bát 者giả知tri 畜súc 生sanh 語ngữ

復phục 有hữu 九cửu 種chủng

一nhất 者giả無vô 畏úy 語ngữ二nhị 者giả無vô 縮súc 語ngữ三tam 者giả無vô 難nạn 語ngữ四tứ 者giả知tri 解giải 說thuyết 語ngữ五ngũ 者giả知tri 如như 法Pháp 答đáp 語ngữ六lục 者giả知tri 廣quảng 說thuyết 語ngữ七thất 者giả知tri 次thứ 第đệ 語ngữ八bát 者giả說thuyết 無vô 常thường 語ngữ九cửu 者giả無vô 盡tận 語ngữ

復phục 有hữu 十thập 語ngữ

一nhất 者giả壞hoại 疑nghi 網võng 語ngữ二nhị 者giả開khai 示thị 界giới 語ngữ三tam 者giả開khai 法Pháp 門môn 語ngữ四tứ 者giả開khai 智trí 慧tuệ 語ngữ五ngũ 者giả破phá 闇ám 冥minh 語ngữ六lục 者giả解giải 一nhất 一nhất 字tự 語ngữ七thất 者giả讚tán 歎thán 佛Phật 語ngữ八bát 者giả呵ha 煩phiền 惱não 語ngữ九cửu 者giả分phân 別biệt 根căn 利lợi 鈍độn 語ngữ十thập 者giả開khai 佛Phật 功công 德đức 妙diệu 語ngữ

善thiện 男nam 子tử是thị 名danh 陀đà 羅la 尼ni瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn欲dục 重trùng 宣tuyên 此thử 義nghĩa以dĩ 偈kệ 頌tụng 曰viết

四tứ 莊trang 嚴nghiêm 瓔anh 珞lạc
能năng 端đoan 嚴nghiêm 大Đại 乘Thừa
所sở 謂vị 戒giới 定định 慧tuệ
無vô 上thượng 陀đà 羅la 尼ni


能năng 令linh 三tam 業nghiệp 淨tịnh
一nhất 切thiết 人nhân 所sở 愛ái
永vĩnh 斷đoạn 三tam 惡ác 道đạo
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


如như 願nguyện 得đắc 具cụ 足túc
獲hoạch 得đắc 人nhân 天thiên 身thân
能năng 修tu 勤cần 精tinh 進tấn
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


能năng 修tu 無vô 上thượng 定định
得đắc 二nhị 種chủng 解giải 脫thoát
見kiến 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


其kỳ 戒giới 不bất 破phá 漏lậu
無vô 上thượng 戒giới 不bất 雜tạp
能năng 得đắc 大đại 自tự 在tại
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


戒giới 淨tịnh 能năng 淨tịnh 施thí
戒giới 淨tịnh 能năng 淨tịnh 忍nhẫn
戒giới 淨tịnh 淨tịnh 五ngũ 度độ
名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc 嚴nghiêm


戒giới 淨tịnh 能năng 淨tịnh 有hữu
淨tịnh 大đại 不bất 放phóng 逸dật
無vô 畏úy 心tâm 不bất 悔hối
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


戒giới 淨tịnh 得đắc 聖thánh 性tánh
亦diệc 能năng 淨tịnh 身thân 心tâm
獲hoạch 得đắc 無vô 邊biên 定định
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


不bất 怖bố 畏úy 不bất 動động
定định 得đắc 清thanh 淨tịnh 有hữu
能năng 斷đoạn 煩phiền 惱não 縛phược
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


能năng 調điều 難nan 調điều 根căn
能năng 得đắc 大đại 名danh 稱xưng
莊trang 嚴nghiêm 自tự 在tại 心tâm
是thị 名danh 戒giới 瓔anh 珞lạc


能năng 如như 說thuyết 而nhi 作tác
能năng 淨tịnh 口khẩu 四tứ 種chủng
遠viễn 離ly 諸chư 煩phiền 惱não
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


能năng 淨tịnh 自tự 佛Phật 土độ
能năng 調điều 諸chư 眾chúng 生sanh
能năng 修tu 大đại 慈từ 悲bi
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


不bất 作tác 諸chư 惡ác 業nghiệp
修tu 於ư 菩Bồ 薩Tát 行hạnh
能năng 大đại 力lực 無vô 畏úy
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


能năng 嚴nghiêm 大đại 涅Niết 槃Bàn
能năng 得đắc 大đại 因nhân 果quả
慈từ 心tâm 滿mãn 眾chúng 生sanh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


能năng 離ly 慳san 誑cuống 心tâm
修tu 柔nhu 軟nhuyễn 四tứ 攝nhiếp
斷đoạn 愛ái 瞋sân 怖bố 癡si
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


能năng 破phá 五ngũ 惡ác 蓋cái
修tu 集tập 十thập 念niệm 心tâm
助Trợ 道Đạo 不bất 放phóng 逸dật
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


具cụ 足túc 於ư 二nhị 翼dực
如như 法Pháp 思tư 惟duy 義nghĩa
樂nhạo 素tố 住trụ 寂tịch 靜tĩnh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


於ư 法pháp 無vô 所sở 疑nghi
亦diệc 無vô 癡si 亂loạn 心tâm
真chân 實thật 解giải 四Tứ 諦Đế
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


持trì 戒giới 心tâm 無vô 著trước
亦diệc 復phục 不bất 生sanh 慢mạn
不bất 取thủ 戒giới 戒giới 者giả
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


無vô 上thượng 慧tuệ 淨tịnh 定định
亦diệc 知tri 二nhị 淨tịnh 慧tuệ
能năng 了liễu 知tri 三tam 界giới
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


意ý 淨tịnh 不bất 生sanh 慢mạn
見kiến 不bất 淨tịnh 不bất 輕khinh
知tri 法pháp 不bất 可khả 說thuyết
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


慧tuệ 能năng 莊trang 嚴nghiêm 智trí
智trí 亦diệc 莊trang 嚴nghiêm 慧tuệ
自tự 他tha 菩Bồ 提Đề 淨tịnh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


知tri 法pháp 如như 夢mộng 幻huyễn
不bất 說thuyết 諸chư 法pháp 無vô
能năng 隨tùy 世thế 間gian 說thuyết
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


慧tuệ 能năng 莊trang 嚴nghiêm 戒giới
戒giới 能năng 瓔anh 珞lạc 慧tuệ
身thân 口khẩu 菩Bồ 提Đề 淨tịnh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm


見kiến 法pháp 如như 水thủy 月nguyệt
亦diệc 如như 熱nhiệt 時thời 炎diễm
說thuyết 法pháp 如như 響hưởng 相tướng
如như 乾càn 闥thát 婆bà 城thành


非phi 法pháp 不bất 作tác 法pháp
名danh 慧tuệ 瓔anh 珞lạc 嚴nghiêm
慧tuệ 能năng 莊trang 嚴nghiêm 忍nhẫn
忍nhẫn 能năng 莊trang 嚴nghiêm 慧tuệ


身thân 口khẩu 菩Bồ 提Đề 淨tịnh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm
隨tùy 法pháp 不bất 增tăng 減giảm
解giải 已dĩ 調điều 眾chúng 生sanh


至chí 心tâm 觀quán 法Pháp 身thân
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm
慧tuệ 能năng 莊trang 嚴nghiêm 進tiến
進tiến 能năng 莊trang 嚴nghiêm 慧tuệ


不bất 悔hối 動động 心tâm 淨tịnh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm
慧tuệ 能năng 莊trang 嚴nghiêm 定định
定định 能năng 莊trang 嚴nghiêm 慧tuệ


能năng 說thuyết 深thâm 法Pháp 界giới
得đắc 無vô 勝thắng 神thần 通thông
能năng 知tri 諸chư 方phương 便tiện
得đắc 無vô 上thượng 總tổng 持trì


法Pháp 土độ 眾chúng 生sanh 淨tịnh
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm
知tri 眾chúng 根căn 利lợi 鈍độn
壞hoại 煩phiền 惱não 諸chư 魔ma


身thân 心tâm 得đắc 自tự 在tại
名danh 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm
道đạo 無vô 有hữu 去khứ 來lai
亦diệc 無vô 去khứ 來lai 者giả


非phi 過quá 非phi 未vị 來lai
非phi 現hiện 非phi 修tu 者giả
不bất 分phân 別biệt 法Pháp 界Giới
能năng 淨tịnh 畢tất 竟cánh 定định


知tri 諸chư 陰ấm 入nhập 界giới
名danh 慧tuệ 炬cự 莊trang 嚴nghiêm
陰ấm 入nhập 界giới 如như 空không
無vô 我ngã 無vô 我ngã 所sở


生sanh 滅diệt 因nhân 十thập 二nhị
是thị 名danh 智trí 慧tuệ 淨tịnh
諦đế 知tri 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa
亦diệc 知tri 陰ấm 入nhập 界giới


於ư 法pháp 不bất 生sanh 諍tranh
知tri 三tam 世thế 無vô 礙ngại
分phân 別biệt 三tam 聚tụ 眾chúng
能năng 為vi 說thuyết 三tam 乘thừa


能năng 以dĩ 三Tam 寶Bảo 教giáo
修tu 三tam 無vô 相tướng 定định
無vô 相tướng 知tri 一nhất 相tướng
非phi 幻huyễn 知tri 如như 幻huyễn


無vô 說thuyết 能năng 為vi 說thuyết
空không 說thuyết 於ư 不bất 空không
諸chư 法pháp 非phi 常thường 變biến
不bất 毀hủy 壞hoại 法Pháp 界Giới


和hòa 合hợp 因nhân 緣duyên 故cố
流lưu 布bố 於ư 法Pháp 界Giới
是thị 名danh 為vi 真chân 智trí
不bất 分phân 別biệt 法Pháp 界Giới


知tri 二nhị 動động 不bất 動động
知tri 於ư 二nhị 淺thiển 深thâm
知tri 二nhị 常thường 無vô 常thường
是thị 名danh 大đại 淨tịnh 智trí


常thường 不bất 失thất 念niệm 心tâm
了liễu 知tri 於ư 法Pháp 界Giới
知tri 字tự 及cập 知tri 義nghĩa
於ư 世thế 諦đế 無vô 闇ám


一nhất 聞văn 能năng 持trì 法Pháp
解giải 了liễu 眾chúng 生sanh 語ngữ
能năng 壞hoại 諸chư 邪tà 道đạo
修tu 於ư 無vô 上thượng 智trí


依y 無vô 上thượng 四tứ 依y
瓔anh 珞lạc 大đại 總tổng 持trì
我ngã 說thuyết 功công 德đức 鬘man
為vi 嚴nghiêm 菩Bồ 提Đề 心tâm


於ư 眾chúng 說thuyết 無vô 畏úy
善thiện 解giải 天thiên 神thần 語ngữ
能năng 壞hoại 眾chúng 疑nghi 網võng
能năng 開khai 諸chư 法Pháp 界Giới


能năng 讚tán 於ư 三Tam 寶Bảo
勸khuyến 人nhân 令linh 供cúng 養dường
親thân 近cận 佛Phật 與dữ 眾chúng
修tu 集tập 無vô 上thượng 智trí


我ngã 說thuyết 四tứ 瓔anh 珞lạc
能năng 嚴nghiêm 佛Phật 菩Bồ 薩Tát
若nhược 有hữu 至chí 心tâm 信tín
即tức 得đắc 是thị 莊trang 嚴nghiêm


大Đại 方Phương 等Đẳng 大Đại 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất

北bắc 涼lương 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 曇đàm 無mô 讖sấm 於ư 姑cô 臧tang 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 5/2/2018 ◊ Cập nhật: 5/2/2018
Đang dùng phương ngữ: BắcNam