大Đại 乘Thừa 無Vô 量Lượng 壽Thọ 莊Trang 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 上thượng

如như 是thị 我ngã 聞văn

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành鷲Thứu 峯Phong 山Sơn 中trung與dữ 大đại 苾Bật 芻Sô 眾chúng三tam 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu皆giai 得đắc 阿A 羅La 漢Hán具cụ 大đại 神thần 通thông其kỳ 名danh 曰viết

尊Tôn 者giả 阿A 若Nhã 憍Kiêu 陳Trần 如Như尊Tôn 者giả 馬Mã 勝Thắng尊Tôn 者giả 麼Ma 瑟Sắt 比Tỉ 拏Noa尊Tôn 者giả 大Đại 名Danh尊Tôn 者giả 跋Bạt 多Đa 婆Bà尊Tôn 者giả 稱Xưng 天Thiên尊Tôn 者giả 離Ly 垢Cấu尊Tôn 者giả 妙Diệu 臂Tý尊Tôn 者giả 布Bố 闌Lan 拏Noa 枳Chỉ 曩Nẵng尊Tôn 者giả 憍Kiêu 梵Phạm 波Ba 提Đề尊Tôn 者giả 優Ưu 樓Lâu 頻Tần 螺Loa 迦Ca 葉Diếp尊Tôn 者giả 那Na 提Đề 迦Ca 葉Diếp尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 子Tử尊Tôn 者giả 大Đại 目Mục 乾Kiền 連Liên尊Tôn 者giả 摩Ma 訶Ha 迦Ca 旃Chiên 延Diên尊Tôn 者giả 摩Ma 訶Ha 俱Câu 絺Hy 羅La尊Tôn 者giả 劫Kiếp 賓Tân 那Na尊Tôn 者giả 摩Ma 訶Ha 𠟃 那Na尊Tôn 者giả 彌Di 多Đa 羅La 尼Ni 子Tử尊Tôn 者giả 阿A 那Na 律Luật尊Tôn 者giả 喜Hỷ尊Tôn 者giả 緊Khẩn 鼻Tị 哩Rị 拏Noa尊Tôn 者giả 須Tu 菩Bồ 提Đề尊Tôn 者giả 哩Rị 嚩Phạ 帝Đế尊Tôn 者giả 佉Khư 囉Ra 嚩Phạ 儞Nễ 枳Chỉ 曩nẵng尊Tôn 者giả 摩Ma 賀Hạ 囉Ra 倪Nghê尊Tôn 者giả 波Ba 囉Ra 野Dã 尼Ni 枳Chỉ 曩nẵng尊Tôn 者giả 嚩Phạ 拘Câu 隷Lệ 曩nẵng尊Tôn 者giả 阿A 難Nan 陀Đà尊Tôn 者giả 羅La 睺Hầu 羅La尊Tôn 者giả 善Thiện 來Lai如như 是thị 等đẳng三tam 萬vạn 二nhị 千thiên 人nhân 俱câu

爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 阿A 難Nan即tức 從tùng 座tòa 起khởi偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng 頂đảnh 禮lễ白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn如Như 來Lai應Ứng正Chánh 等Đẳng 覺Giác諸chư 根căn 清thanh 淨tịnh面diện 色sắc 圓viên 滿mãn寶bảo 剎sát 莊trang 嚴nghiêm如như 是thị 功công 德đức得đắc 未vị 曾tằng 有hữu云vân 何hà 所sở 行hành廣quảng 大đại 妙diệu 行hạnh及cập 過quá 去khứ 未vị 來lai諸chư 佛Phật 所sở 行hành願nguyện 為vì 宣tuyên 說thuyết

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai汝nhữ 為vì 利lợi 益ích一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh懷hoài 慈từ 愍mẫn 心tâm能năng 問vấn 如Như 來Lai微vi 妙diệu 之chi 義nghĩa汝nhữ 今kim 諦đế 聽thính善thiện 思tư 念niệm 之chi如Như 來Lai應Ứng 供Cúng正Chánh 遍Biến 知Tri今kim 為vì 汝nhữ 說thuyết

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan

如như 過quá 去khứ 無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp爾nhĩ 時thời 有hữu 佛Phật 世Thế 尊Tôn出xuất 現hiện 於ư 世thế名danh 曰viết 然Nhiên 燈Đăng 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 等Đẳng 覺Giác

彼bỉ 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 前tiền復phục 有hữu 世Thế 尊Tôn出xuất 現hiện 世thế 間gian名danh 鉢Bát 囉Ra 多Đa 波Ba 野Dã 輸Du 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 發Phát 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 贊Tán 那Na 曩nẵng 誐Nga 囉Ra 護Hộ 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 須Tu 彌Di 劫Kiếp 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 月Nguyệt 面Diện 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 無Vô 垢Cấu 面Diện 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 無Vô 著Trước 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 龍Long 主Chủ 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 日Nhật 面Diện 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 山Sơn 響Hưởng 音Âm 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 須Tu 彌Di 峯Phong 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 金Kim 藏Tạng 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 火Hỏa 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 不Bất 動Động 地Địa 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 瑠Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 月Nguyệt 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 日Nhật 音Âm 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 散Tán 華Hoa 莊Trang 嚴Nghiêm 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 吉Cát 祥Tường 峯Phong 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 持Trì 海Hải 慧Tuệ 自Tự 在Tại 通Thông 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 施Thí 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 大Đại 香Hương 象Tượng 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 離Ly 一Nhất 切Thiết 垢Cấu 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 勇Dũng 猛Mãnh 峯Phong 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 寶Bảo 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 持Trì 多Đa 德Đức 得Đắc 通Thông 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 過Quá 日Nhật 月Nguyệt 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 最Tối 上Thượng 瑠Lưu 璃Ly 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 慧Tuệ 花Hoa 開Khai 心Tâm 行Hành 出Xuất 生Sanh 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 大Đại 華Hoa 林Lâm 通Thông 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 一Nhất 月Nguyệt 光Quang 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 破Phá 無Vô 明Minh 黑Hắc 暗Ám 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 真Chân 珠Châu 珊San 瑚Hô 蓋Cái 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 三Tam 乘Thừa 法Pháp 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 師Sư 子Tử 海Hải 峯Phong 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 梵Phạm 音Âm 聲Thanh 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai

又hựu 彼bỉ 佛Phật 前tiền有hữu 佛Phật 出xuất 世thế名danh 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai應Ứng正Chánh 等Đẳng 覺Giác明Minh 行Hạnh 足Túc善Thiện 逝Thệ世Thế 間Gian 解Giải無Vô 上Thượng 士Sĩ調Điều 御Ngự 丈Trượng 夫Phu天Thiên 人Nhân 師Sư佛Phật世Thế 尊Tôn而nhi 於ư 法Pháp 中trung有hữu 一nhất 苾Bật 芻Sô名danh 曰viết 作Tác 法Pháp信tín 解giải 第đệ 一nhất明minh 記ký 第đệ 一nhất修tu 行hành 第đệ 一nhất精tinh 進tấn 第đệ 一nhất智trí 慧tuệ 第đệ 一nhất大Đại 乘Thừa 第đệ 一nhất

爾nhĩ 時thời 苾Bật 芻Sô離ly 自tự 本bổn 處xứ來lai 詣nghệ 佛Phật 前tiền頭đầu 面diện 禮lễ 足túc於ư 一nhất 面diện 立lập即tức 以dĩ 伽già 他tha 嘆thán 佛Phật面diện 色sắc 端đoan 嚴nghiêm復phục 發phát 廣quảng 大đại 誓thệ 願nguyện

頌tụng 曰viết

如Như 來Lai 微vi 妙diệu 色sắc 端đoan 嚴nghiêm
一nhất 切thiết 世thế 間gian 無vô 有hữu 等đẳng
光quang 明minh 無vô 量lượng 照chiếu 十thập 方phương
日nhật 月nguyệt 火hỏa 珠châu 皆giai 曜diệu


願nguyện 我ngã 得đắc 佛Phật 清thanh 淨tịnh 聲thanh
法Pháp 音âm 普phổ 及cập 無vô 邊biên 界giới
宣tuyên 揚dương 戒giới 定định 精tinh 進tấn 門môn
通thông 達đạt 甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 法Pháp


智trí 慧tuệ 廣quảng 大đại 深thâm 如như 海hải
內nội 心tâm 清thanh 淨tịnh 絕tuyệt 塵trần 勞lao
超siêu 過quá 無vô 邊biên 惡ác 趣thú 門môn
速tốc 到đáo 菩Bồ 提Đề 究cứu 竟cánh 岸ngạn


亦diệc 如như 過quá 去khứ 無vô 量lượng 佛Phật
威uy 光quang 普phổ 照chiếu 眾chúng 生sanh 界giới
為vi 彼bỉ 群quần 生sanh 大đại 導đạo 師sư
度độ 脫thoát 老lão 死tử 令linh 安an 隱ẩn


常thường 行hành 布bố 施thí 及cập 戒giới 忍nhẫn
精tinh 進tấn 定định 慧tuệ 六Lục 波Ba 羅La
未vị 度độ 有hữu 情tình 令linh 得đắc 度độ
已dĩ 度độ 之chi 者giả 使sử 成thành 佛Phật


我ngã 以dĩ 一nhất 切thiết 伸thân 供cúng 養dường
百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 由do 他tha
恆Hằng 河Hà 沙sa 數số 佛Phật 世Thế 尊Tôn
令linh 我ngã 成thành 就tựu 寂tịch 滅diệt 果Quả


復phục 有hữu 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 剎sát
恆hằng 放phóng 光quang 明minh 照chiếu 一nhất 切thiết
殊thù 勝thắng 莊trang 嚴nghiêm 無vô 等đẳng 倫luân
願nguyện 我ngã 成thành 就tựu 利lợi 群quần 品phẩm


所sở 有hữu 無vô 邊biên 世thế 界giới 中trung
輪luân 迴hồi 諸chư 趣thú 眾chúng 生sanh 類loại
速tốc 生sanh 我ngã 剎sát 受thọ 快khoái 樂lạc
不bất 久cửu 俱câu 成thành 無vô 上thượng 道Đạo


願nguyện 我ngã 精tinh 進tấn 恆hằng 決quyết 定định
常thường 運vận 慈từ 心tâm 拔bạt 有hữu 情tình
度độ 盡tận 阿A 鼻Tị 苦khổ 眾chúng 生sanh
所sở 發phát 弘hoằng 誓thệ 永vĩnh 不bất 斷đoạn


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn告cáo 阿A 難Nan 言ngôn

彼bỉ 作Tác 法Pháp 苾Bật 芻Sô說thuyết 是thị 偈kệ 已dĩ白bạch 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai

我ngã 今kim 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm樂nhạo 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 正Chánh 覺Giác唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn說thuyết 諸chư 佛Phật 剎sát功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm若nhược 我ngã 得đắc 聞văn恆hằng 自tự 修tu 持trì嚴nghiêm 土độ 之chi 行hành

爾nhĩ 時thời 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai告cáo 作Tác 法Pháp 苾Bật 芻Sô 言ngôn

汝nhữ 自tự 思tư 惟duy修tu 何hà 方phương 便tiện而nhi 能năng 成thành 就tựu佛Phật 剎sát 莊trang 嚴nghiêm

苾Bật 芻Sô 白bạch 言ngôn

我ngã 智trí 慧tuệ 微vi 淺thiển不bất 能năng 了liễu 知tri嚴nghiêm 剎sát 之chi 行hành如Như 來Lai應Ứng正Chánh 遍Biến 知Tri願nguyện 為vì 宣tuyên 說thuyết諸chư 佛Phật 剎sát 土độ莊trang 嚴nghiêm 之chi 事sự

時thời 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai即tức 為vi 宣tuyên 說thuyết八bát 十thập 四tứ 百bách 千thiên 俱câu 胝chi那na 由do 佛Phật 剎sát功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm廣quảng 大đại 圓viên 滿mãn 之chi 相tướng經kinh 於ư 一nhất 劫kiếp方phương 可khả 究cứu 竟cánh

爾nhĩ 時thời 阿A 難Nan聞văn 是thị 事sự 已dĩ白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn彼bỉ 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 佛Phật壽thọ 量lượng 長trường 短đoản云vân 何hà 說thuyết 土độ經kinh 於ư 一nhất 劫kiếp

佛Phật 告cáo 阿A 難Nan

彼bỉ 佛Phật 壽thọ 命mạng滿mãn 四tứ 十thập 劫kiếp

阿A 難Nan彼bỉ 作Tác 法Pháp 苾Bật 芻Sô聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết八bát 十thập 四tứ 百bách 千thiên俱câu 胝chi 那na 由do 他tha佛Phật 剎sát 功công 德đức莊trang 嚴nghiêm 之chi 事sự明minh 了liễu 通thông 達đạt如như 一nhất 佛Phật 剎sát即tức 時thời 會hội 中trung頭đầu 面diện 禮lễ 足túc辭từ 佛Phật 而nhi 退thoái往vãng 一nhất 靜tĩnh 處xứ獨độc 坐tọa 思tư 惟duy修tu 習tập 功công 德đức莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 剎sát發phát 大đại 誓thệ 願nguyện經kinh 於ư 五ngũ 劫kiếp

爾nhĩ 時thời 作Tác 法Pháp 苾Bật 芻Sô復phục 詣nghệ 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai 所sở五ngũ 體thể 投đầu 地địa禮lễ 世Thế 尊Tôn 足túc禮lễ 已dĩ 合hợp 掌chưởng白bạch 佛Phật 言ngôn

世Thế 尊Tôn如như 是thị 八bát 十thập四tứ 百bách 千thiên 俱câu 胝chi那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm所sở 行hành 行hạnh 願nguyện我ngã 今kim 成thành 就tựu

時thời 世Thế 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai告cáo 苾Bật 芻Sô 言ngôn

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai汝nhữ 之chi 行hạnh 願nguyện思tư 惟duy 究cứu 竟cánh今kim 正chánh 是thị 時thời為vì 眾chúng 解giải 說thuyết時thời 諸chư 菩Bồ 薩Tát聞văn 是thị 法Pháp 已dĩ得đắc 大đại 善thiện 利lợi能năng 於ư 佛Phật 剎sát修tu 習tập 莊trang 嚴nghiêm

爾nhĩ 時thời 作Tác 法Pháp 苾Bật 芻Sô聞văn 佛Phật 聖thánh 旨chỉ偏thiên 袒đản 右hữu 肩kiên右hữu 膝tất 著trước 地địa合hợp 掌chưởng 向hướng 佛Phật即tức 為vi 宣tuyên 說thuyết

世Thế 尊Tôn我ngã 發phát 誓thệ 言ngôn

願nguyện 如như 世Thế 尊Tôn證chứng 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề所sở 居cư 佛Phật 剎sát具cụ 足túc 無vô 量lượng不bất 可khả 思tư 議nghị功công 德đức 莊trang 嚴nghiêm所sở 有hữu 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh及cập 焰Diễm 摩Ma 羅La 界giới三tam 惡ác 道đạo 中trung地địa 獄ngục餓ngạ 鬼quỷ畜súc 生sanh皆giai 生sanh 我ngã 剎sát受thọ 我ngã 法Pháp 化hóa不bất 久cửu 悉tất 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề一nhất 切thiết 皆giai 得đắc身thân 真chân 金kim 色sắc

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ十thập 方phương 世thế 界giới所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát如như 諸chư 佛Phật 土độ人nhân 天thiên 之chi 眾chúng遠viễn 離ly 分phân 別biệt諸chư 根căn 寂tịch 靜tĩnh悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ十thập 方phương 世thế 界giới所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát得đắc 大đại 神thần 通thông經kinh 一nhất 念niệm 中trung周chu 遍biến 巡tuần 歷lịch百bách 千thiên 俱câu 胝chi那na 由do 他tha 佛Phật 剎sát供cúng 養dường 諸chư 佛Phật深thâm 植thực 善thiện 本bổn悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát一nhất 切thiết 皆giai 得đắc 宿Túc 命Mạng 通Thông能năng 善thiện 觀quán 察sát百bách 千thiên 俱câu 胝chi那na 由do 他tha 劫kiếp過quá 去khứ 之chi 事sự悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát一nhất 切thiết 皆giai 得đắc清thanh 淨tịnh 天thiên 眼nhãn能năng 見kiến 百bách 千thiên俱câu 胝chi 那na 由do 他tha 世thế 界giới麁thô 細tế 色sắc 相tướng悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát一nhất 切thiết 皆giai 得đắc 他Tha 心Tâm 通Thông善thiện 能năng 了liễu 知tri百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 由do 他tha眾chúng 心tâm 心tâm 所sở 法pháp悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát一nhất 切thiết 皆giai 得đắc住trụ 正chánh 信tín 位vị離ly 顛điên 倒đảo 想tưởng堅kiên 固cố 修tu 習tập悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát所sở 修tu 正chánh 行hạnh善thiện 根căn 無vô 量lượng遍biến 圓viên 寂tịch 界giới而nhi 無vô 間gián 斷đoạn悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát雖tuy 住trụ 聲Thanh 聞Văn緣Duyên 覺Giác 之chi 位vị往vãng 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 由do 他tha寶bảo 剎sát 之chi 內nội遍biến 作tác 佛Phật 事sự悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát一nhất 切thiết 皆giai 得đắc無vô 邊biên 光quang 明minh而nhi 能năng 照chiếu 曜diệu百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 由do 他tha諸chư 佛Phật 剎sát 土độ悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát命mạng 不bất 中trung 夭yểu壽thọ 百bách 千thiên 俱câu 胝chi那na 由do 他tha 劫kiếp悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát無vô 不bất 善thiện 名danh聞văn 無vô 量lượng 無vô 數số諸chư 佛Phật 剎sát 土độ無vô 名danh 無vô 號hiệu無vô 相tướng 無vô 形hình無vô 所sở 稱xưng 讚tán而nhi 無vô 疑nghi 謗báng身thân 心tâm 不bất 動động悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh求cầu 生sanh 我ngã 剎sát念niệm 吾ngô 名danh 號hiệu發phát 志chí 誠thành 心tâm堅kiên 固cố 不bất 退thoái彼bỉ 命mạng 終chung 時thời我ngã 令linh 無vô 數số 苾Bật 芻Sô現hiện 前tiền 圍vi 繞nhiễu來lai 迎nghênh 彼bỉ 人nhân經kinh 須tu 臾du 間gian得đắc 生sanh 我ngã 剎sát悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 數số 世thế 界giới一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh聞văn 吾ngô 名danh 號hiệu發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm種chúng 諸chư 善thiện 根căn隨tùy 意ý 求cầu 生sanh諸chư 佛Phật 剎sát 土độ無vô 不bất 得đắc 生sanh悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát皆giai 具cụ 三tam 十thập 二nhị 種chủng大đại 丈trượng 夫phu 相tướng一nhất 生sanh 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát若nhược 有hữu 大đại 願nguyện未vị 欲dục 成thành 佛Phật為vi 菩Bồ 薩Tát 者giả我ngã 以dĩ 威uy 力lực令linh 彼bỉ 教giáo 化hóa一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh皆giai 發phát 信tín 心tâm修tu 菩Bồ 提Đề 行hạnh普Phổ 賢Hiền 行hạnh寂tịch 滅diệt 行hạnh淨tịnh 梵Phạm 行hạnh最tối 勝thắng 行hạnh及cập 一nhất 切thiết 善thiện 行hạnh悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh令linh 生sanh 我ngã 剎sát於ư 一nhất 切thiết 處xứ承thừa 事sự 供cúng 養dường無vô 量lượng 百bách 千thiên 俱câu 胝chi那na 由do 他tha 諸chư 佛Phật種chúng 諸chư 善thiện 根căn隨tùy 意ý 所sở 求cầu無vô 不bất 滿mãn 願nguyện悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 剎sát 土độ 中trung所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát皆giai 得đắc 成thành 就tựu一Nhất 切Thiết 智Trí 慧Tuệ善thiện 談đàm 諸chư 法Pháp祕bí 要yếu 之chi 義nghĩa不bất 久cửu 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát發phát 勇dũng 猛mãnh 心tâm運vận 大đại 神thần 通thông往vãng 無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 數số 世thế 界giới諸chư 佛Phật 剎sát 中trung以dĩ 真chân 珠châu 瓔anh 珞lạc寶bảo 蓋cái 幢tràng 幡phan衣y 服phục 臥ngọa 具cụ飲ẩm 食thực 湯thang 藥dược香hương 華hoa 伎kỹ 樂nhạc供cúng 養dường 承thừa 事sự迴hồi 求cầu 菩Bồ 提Đề速tốc 得đắc 成thành 就tựu阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát發phát 大Đại 道Đạo 心tâm欲dục 以dĩ 真chân 珠châu 瓔anh 珞lạc寶bảo 蓋cái 幢tràng 幡phan衣y 服phục 臥ngọa 具cụ飲ẩm 食thực 湯thang 藥dược香hương 華hoa 伎kỹ 樂nhạc承thừa 事sự 供cúng 養dường他tha 方phương 世thế 界giới無vô 量lượng 無vô 邊biên諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn而nhi 不bất 能năng 往vãng我ngã 於ư 爾nhĩ 時thời以dĩ 宿túc 願nguyện 力lực令linh 彼bỉ 他tha 方phương諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn各các 舒thư 手thủ 臂tý至chí 我ngã 剎sát 中trung受thọ 是thị 供cúng 養dường令linh 彼bỉ 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát隨tùy 自tự 意ý 樂nhạo不bất 離ly 此thử 界giới欲dục 以dĩ 真chân 珠châu 瓔anh 珞lạc寶bảo 蓋cái 幢tràng 幡phan衣y 服phục 臥ngọa 具cụ飲ẩm 食thực 湯thang 藥dược香hương 華hoa 伎kỹ 樂nhạc供cúng 養dường 他tha 方phương無vô 量lượng 諸chư 佛Phật

又hựu 復phục 思tư 惟duy

如như 佛Phật 展triển 臂tý至chí 此thử 受thọ 供cúng劬cù 勞lao 諸chư 佛Phật令linh 我ngã 無vô 益ích

作tác 是thị 念niệm 時thời我ngã 以dĩ 神thần 力lực令linh 此thử 供cúng 具cụ自tự 至chí 他tha 方phương諸chư 佛Phật 面diện 前tiền一nhất 一nhất 供cúng 養dường

爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát不bất 久cửu 悉tất 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát身thân 長trường 十thập 六lục 由do 旬tuần得đắc 那Na 羅La 延Diên 力lực身thân 相tướng 端đoan 嚴nghiêm光quang 明minh 照chiếu 曜diệu善thiện 根căn 具cụ 足túc成thành 就tựu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát為vì 諸chư 眾chúng 生sanh通thông 達đạt 法Pháp 藏tạng安an 立lập 無vô 邊biên一Nhất 切Thiết 智Trí 慧Tuệ斷đoạn 盡tận 諸chư 結kết悉tất 得đắc 證chứng 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát以dĩ 百bách 千thiên 俱câu 胝chi 那na 由do 他tha種chủng 種chủng 珍trân 寶bảo造tạo 作tác 香hương 爐lô下hạ 從tùng 地địa 際tế上thượng 至chí 空không 界giới常thường 以dĩ 無vô 價giá栴chiên 檀đàn 之chi 香hương普phổ 薰huân 供cúng 養dường十thập 方phương 諸chư 佛Phật令linh 得đắc 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 居cư 佛Phật 剎sát廣quảng 博bác 嚴nghiêm 淨tịnh光quang 瑩oánh 如như 鏡kính悉tất 能năng 照chiếu 見kiến無vô 量lượng 無vô 邊biên一nhất 切thiết 佛Phật 剎sát眾chúng 生sanh 覩đổ 者giả生sanh 希hy 有hữu 心tâm不bất 久cửu 速tốc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ我ngã 居cư 寶bảo 剎sát所sở 有hữu 菩Bồ 薩Tát晝trú 夜dạ 六lục 時thời恆hằng 受thọ 快khoái 樂lạc過quá 於ư 諸chư 天thiên入nhập 平bình 等đẳng 總tổng 持trì 門môn身thân 光quang 普phổ 照chiếu無vô 邊biên 世thế 界giới不bất 久cửu 得đắc 成thành阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 數số 世thế 界giới一nhất 切thiết 女nữ 人nhân若nhược 有hữu 厭yếm 離ly 女nữ 身thân 者giả聞văn 我ngã 名danh 號hiệu發phát 清thanh 淨tịnh 心tâm歸quy 依y 頂đảnh 禮lễ彼bỉ 人nhân 命mạng 終chung即tức 生sanh 我ngã 剎sát成thành 男nam 子tử 身thân悉tất 皆giai 令linh 得đắc阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên無vô 數số 佛Phật 剎sát聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác聞văn 我ngã 名danh 號hiệu修tu 持trì 淨tịnh 戒giới堅kiên 固cố 不bất 退thoái速tốc 坐tọa 道Đạo 場Tràng成thành 就tựu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 十thập 方phương無vô 量lượng 無vô 邊biên不bất 可khả 思tư 議nghị無vô 等đẳng 佛Phật 剎sát一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát聞văn 我ngã 名danh 號hiệu五ngũ 體thể 投đầu 地địa禮lễ 拜bái 歸quy 命mạng復phục 得đắc 天thiên 上thượng 人nhân 間gian一nhất 切thiết 有hữu 情tình尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính親thân 近cận 侍thị 奉phụng增tăng 益ích 功công 德đức成thành 就tựu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

世Thế 尊Tôn我ngã 得đắc 菩Bồ 提Đề成thành 正chánh 覺giác 已dĩ所sở 有hữu 眾chúng 生sanh發phát 淨tịnh 信tín 心tâm為vì 諸chư 沙Sa 門Môn婆Bà 羅La 門Môn染nhiễm 衣y洗tẩy 衣y裁tài 衣y縫phùng 衣y修tu 作tác 僧Tăng 服phục或hoặc 自tự 手thủ 作tác或hoặc 使sử 人nhân 作tác作tác 已dĩ 迴hồi 向hướng是thị 人nhân 所sở 感cảm八bát 十thập 一nhất 生sanh得đắc 最tối 上thượng 衣y隨tùy 身thân 豐phong 足túc於ư 最tối 後hậu 身thân來lai 生sanh 我ngã 剎sát成thành 就tựu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề

大Đại 乘Thừa 無Vô 量Lượng 壽Thọ 莊Trang 嚴Nghiêm 經Kinh 卷quyển 上thượng

西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu 。 試thí 光quang 祿lộc 卿khanh 。 明minh 教giáo 大đại 師sư 臣thần 法pháp 賢hiền 奉phụng 詔chiếu 譯dịch 。
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 9/3/2016 ◊ Cập nhật: 9/3/2016
Đang dùng phương ngữ: BắcNam

古文 古Cổ 文Văn Góp Ý
AAA      
  Quyển: 1 2 3