文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 發Phát 願Nguyện 經Kinh

身thân 口khẩu 意ý 清thanh 淨tịnh除trừ 滅diệt 諸chư 垢cấu 穢uế一nhất 心tâm 恭cung 敬kính 禮lễ十thập 方phương 三tam 世thế 佛Phật

普Phổ 賢Hiền 願nguyện 力lực 故cố悉tất 覩đổ 見kiến 諸chư 佛Phật一nhất 一nhất 如Như 來Lai 所sở一nhất 切thiết 剎sát 塵trần 禮lễ

於ư 一nhất 微vi 塵trần 中trung見kiến 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật菩Bồ 薩Tát 眾chúng 圍vi 繞nhiễu法Pháp 界Giới 塵trần 亦diệc 然nhiên

以dĩ 眾chúng 妙diệu 音âm 聲thanh宣tuyên 揚dương 諸chư 最tối 勝thắng無vô 量lượng 功công 德đức 海hải不bất 可khả 得đắc 窮cùng 盡tận

以dĩ 普Phổ 賢Hiền 行hành 力lực無vô 上thượng 眾chúng 供cúng 具cụ供cúng 養dường 於ư 十thập 方phương三tam 世thế 一nhất 切thiết 佛Phật

以dĩ 妙diệu 香hương 花hoa 鬘man種chủng 種chủng 諸chư 伎kỹ 樂nhạc一nhất 切thiết 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm普phổ 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật

我ngã 以dĩ 貪tham 恚khuể 癡si造tạo 一nhất 切thiết 惡ác 行hành身thân 口khẩu 意ý 不bất 善thiện悔hối 過quá 悉tất 除trừ 滅diệt

一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 福phước諸chư 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác菩Bồ 薩Tát 及cập 諸chư 佛Phật功công 德đức 悉tất 隨tùy 喜hỷ

十thập 方phương 一nhất 切thiết 佛Phật初sơ 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác我ngã 令linh 悉tất 勸khuyến 請thỉnh轉chuyển 無vô 上thượng 法Pháp 輪luân

示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn 者giả合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 請thỉnh住trụ 一nhất 切thiết 塵trần 劫kiếp安an 樂lạc 諸chư 群quần 生sanh

我ngã 所sở 集tập 功công 德đức迴hồi 向hướng 施thí 眾chúng 生sanh究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát 行hành逮đãi 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề

悉tất 供cúng 養dường 過quá 去khứ現hiện 在tại 十thập 方phương 佛Phật願nguyện 未vị 來lai 世thế 尊tôn速tốc 成thành 菩Bồ 提Đề 道đạo

普phổ 莊trang 嚴nghiêm 十thập 方phương一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 剎sát如Như 來Lai 坐tọa 道Đạo 場Tràng菩Bồ 薩Tát 眾chúng 充sung 滿mãn

令linh 十thập 方phương 眾chúng 生sanh除trừ 滅diệt 諸chư 煩phiền 惱não深thâm 解giải 真chân 實thật 義nghĩa常thường 得đắc 安an 樂lạc 住trú

我ngã 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh成thành 就tựu 宿túc 命mạng 智trí除trừ 滅diệt 一nhất 切thiết 障chướng永vĩnh 盡tận 無vô 有hữu 餘dư

悉tất 遠viễn 離ly 生sanh 死tử諸chư 魔ma 煩phiền 惱não 業nghiệp猶do 日nhật 處xứ 虛hư 空không蓮liên 花hoa 不bất 著trước 水thủy

遍biến 行hành 遊du 十thập 方phương教giáo 化hóa 諸chư 群quần 生sanh除trừ 滅diệt 惡ác 道đạo 苦khổ具cụ 足túc 菩Bồ 薩Tát 行hạnh

雖tuy 隨tùy 順thuận 世thế 間gian不bất 捨xả 菩Bồ 薩Tát 道đạo盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp具cụ 修tu 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh

若nhược 有hữu 同đồng 行hành 者giả願nguyện 常thường 集tập 一nhất 處xứ身thân 口khẩu 意ý 善thiện 業nghiệp皆giai 悉tất 令linh 同đồng 等đẳng

若nhược 遇ngộ 善Thiện 知Tri 識Thức開khai 示thị 普Phổ 賢Hiền 行hạnh於ư 此thử 菩Bồ 薩Tát 所sở親thân 近cận 常thường 不bất 離ly

常thường 見kiến 一nhất 切thiết 佛Phật菩Bồ 薩Tát 眾chúng 圍vi 繞nhiễu盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp悉tất 恭cung 敬kính 供cúng 養dường

守thủ 護hộ 諸chư 佛Phật 法Pháp讚tán 歎thán 菩Bồ 薩Tát 行hạnh盡tận 未vị 來lai 劫kiếp 修tu究cứu 竟cánh 普Phổ 賢Hiền 道Đạo

雖tuy 在tại 生sanh 死tử 中trung具cụ 無vô 盡tận 功công 德đức智trí 慧tuệ 巧xảo 方phương 便tiện諸chư 三tam 昧muội 解giải 脫thoát

一nhất 一nhất 微vi 塵trần 中trung見kiến 不bất 思tư 議nghị 剎sát於ư 一nhất 一nhất 剎sát 中trung見kiến 不bất 思tư 議nghị 佛Phật

見kiến 如như 是thị 十thập 方phương一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải一nhất 一nhất 世thế 界giới 海hải悉tất 見kiến 諸chư 佛Phật 海hải

於ư 一nhất 言ngôn 音âm 中trung具cụ 一nhất 切thiết 妙diệu 音âm一nhất 一nhất 妙diệu 音âm 中trung具cụ 足túc 最tối 勝thắng 音âm

甚thậm 深thâm 智trí 慧tuệ 力lực入nhập 無vô 盡tận 妙diệu 音âm轉chuyển 三tam 世thế 諸chư 佛Phật清thanh 淨tịnh 正Chánh 法Pháp 輪luân

一nhất 切thiết 未vị 來lai 劫kiếp悉tất 能năng 作tác 一nhất 念niệm三tam 世thế 一nhất 切thiết 劫kiếp悉tất 為vi 一nhất 念niệm 際tế

一nhất 念niệm 中trung 悉tất 見kiến三tam 世thế 諸chư 如Như 來Lai亦diệc 普phổ 分phân 別biệt 知tri解giải 脫thoát 及cập 境cảnh 界giới

於ư 一nhất 微vi 塵trần 中trung出xuất 三tam 世thế 淨tịnh 剎sát一nhất 切thiết 十thập 方phương 塵trần莊trang 嚴nghiêm 剎sát 亦diệc 然nhiên

悉tất 見kiến 未vị 來lai 佛Phật成thành 道Đạo 轉chuyển 法Pháp 輪luân究cứu 竟cánh 佛Phật 事sự 已dĩ示thị 現hiện 入nhập 涅Niết 槃Bàn

神thần 力lực 遍biến 遊du 行hành大Đại 乘Thừa 力lực 普phổ 門môn慈từ 力lực 覆phú 一nhất 切thiết行hành 力lực 功công 德đức 滿mãn

功công 德đức 力lực 清thanh 淨tịnh智trí 慧tuệ 力lực 無vô 礙ngại三tam 昧muội 方phương 便tiện 力lực逮đãi 得đắc 菩Bồ 提Đề 力lực

清thanh 淨tịnh 善thiện 業nghiệp 力lực除trừ 滅diệt 煩phiền 惱não 力lực壞hoại 散tán 諸chư 魔ma 力lực具cụ 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 力lực

嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 剎sát 海hải度độ 脫thoát 眾chúng 生sanh 海hải分phân 別biệt 諸chư 業nghiệp 海hải窮cùng 盡tận 智trí 慧tuệ 海hải

清thanh 淨tịnh 諸chư 行hạnh 海hải滿mãn 足túc 諸chư 願nguyện 海hải悉tất 見kiến 諸chư 佛Phật 海hải我ngã 於ư 劫kiếp 海hải 行hạnh

三tam 世thế 諸chư 佛Phật 行hạnh及cập 無vô 量lượng 大đại 願nguyện我ngã 皆giai 悉tất 具cụ 足túc普Phổ 賢Hiền 行hạnh 成thành 佛Phật

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 名danh諸chư 佛Phật 第đệ 一nhất 子tử我ngã 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng願nguyện 悉tất 與dữ 彼bỉ 同đồng

身thân 口khẩu 意ý 清thanh 淨tịnh自tự 在tại 莊trang 嚴nghiêm 剎sát逮đãi 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác皆giai 悉tất 同đồng 普Phổ 賢Hiền

如như 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 行hạnh我ngã 所sở 有hữu 善thiện 根căn迴hồi 向hướng 亦diệc 如như 是thị

三tam 世thế 諸chư 如Như 來Lai所sở 歎thán 迴hồi 向hướng 道Đạo我ngã 迴hồi 向hướng 善thiện 根căn成thành 滿mãn 普Phổ 賢Hiền 行hạnh

願nguyện 我ngã 命mạng 終chung 時thời除trừ 滅diệt 諸chư 障chướng 礙ngại面diện 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà往vãng 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc

生sanh 彼bỉ 佛Phật 國quốc 已dĩ成thành 滿mãn 諸chư 大đại 願nguyện阿A 彌Di 陀Đà 如Như 來Lai現hiện 前tiền 授thọ 我ngã 記ký

嚴nghiêm 淨tịnh 普Phổ 賢Hiền 行hạnh滿mãn 足túc 文Văn 殊Thù 願nguyện盡tận 未vị 來lai 際tế 劫kiếp究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát 行hạnh

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 發Phát 願Nguyện 經Kinh

東đông 晉tấn 天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 佛Phật 陀đà 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 20/6/2015 ◊ Cập nhật: 20/6/2015
Đang dùng phương ngữ: BắcNam