大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 九cửu 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 99

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 歎thán 眾chúng 德đức 品phẩm 第đệ 二nhị 十thập 八bát 之chi 二nhị 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 預dự 流lưu 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 預dự 流lưu 等đẳng 量lượng 不bất 可khả 得đắc 故cố 說thuyết 無vô 量lượng 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 預dự 流lưu 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 虛hư 空không 無vô 量lượng 故cố 。 預dự 流lưu 等đẳng 亦diệc 無vô 量lượng 。 預dự 流lưu 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。 一nhất 來lai 向hướng 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 向hướng 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 量lượng 不bất 可khả 得đắc 故cố 說thuyết 無vô 量lượng 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 虛hư 空không 無vô 量lượng 故cố 。 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 亦diệc 無vô 量lượng 。 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 獨Độc 覺Giác 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。 獨Độc 覺Giác 向hướng 獨Độc 覺Giác 果quả 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 獨Độc 覺Giác 等đẳng 量lượng 不bất 可khả 得đắc 故cố 說thuyết 無vô 量lượng 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 虛hư 空không 無vô 量lượng 故cố 。 獨Độc 覺Giác 等đẳng 亦diệc 無vô 量lượng 。 獨Độc 覺Giác 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 故cố 說thuyết 無vô 量lượng 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng 。 亦diệc 如như 是thị 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 虛hư 空không 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng 亦diệc 無vô 量lượng 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 等đẳng 量lượng 不bất 可khả 得đắc 故cố 說thuyết 無vô 量lượng 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 虛hư 空không 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 等đẳng 亦diệc 無vô 量lượng 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 。 等đẳng 量lượng 不bất 可khả 得đắc 故cố 說thuyết 無vô 量lượng 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 量lượng 不bất 可khả 得đắc 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 虛hư 空không 無vô 量lượng 故cố 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 等đẳng 亦diệc 無vô 量lượng 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


色sắc 等đẳng 無vô 量lượng 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 量lượng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 色sắc 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 色sắc 蘊uẩn 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 眼nhãn 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 眼nhãn 處xứ 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 色sắc 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 色sắc 處xứ 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 眼nhãn 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 眼nhãn 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 耳nhĩ 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 耳nhĩ 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 鼻tị 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 鼻tị 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 舌thiệt 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 舌thiệt 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 身thân 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 身thân 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 意ý 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 意ý 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 地địa 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 地địa 界giới 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 無vô 明minh 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 無vô 明minh 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 內nội 空không 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 內nội 空không 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 真Chân 如Như 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 真Chân 如Như 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 八bát 解giải 脫thoát 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 八Bát 解Giải 脫Thoát 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 四tứ 念niệm 住trụ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 四tứ 念niệm 住trụ 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 空không 解giải 脫thoát 門môn 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 五ngũ 眼nhãn 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 六lục 神thần 通thông 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 五ngũ 眼nhãn 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 佛Phật 十Thập 力Lực 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 佛Phật 十Thập 力Lực 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 一Nhất 切Thiết 智Trí 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 預dự 流lưu 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 預dự 流lưu 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 來lai 向hướng 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 向hướng 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 獨Độc 覺Giác 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 獨Độc 覺Giác 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 法pháp 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 等đẳng 。 若nhược 中trung 若nhược 邊biên 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 彼bỉ 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 說thuyết 無vô 邊biên 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


色sắc 等đẳng 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


大đại 德đức 。 云vân 何hà 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 法Pháp 界Giới 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


大đại 德đức 。 云vân 何hà 法Pháp 界Giới 。 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 法Pháp 界Giới 無vô 邊biên 故cố 。 所sở 緣duyên 亦diệc 無vô 邊biên 。 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 真Chân 如Như 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


大đại 德đức 。 云vân 何hà 真Chân 如Như 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 真Chân 如Như 無vô 邊biên 故cố 。 所sở 緣duyên 亦diệc 無vô 邊biên 。 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 真Chân 如Như 亦diệc 無vô 邊biên 。 真Chân 如Như 所sở 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 有hữu 情tình 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


云vân 何hà 有hữu 情tình 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 所sở 言ngôn 有hữu 情tình 。 有hữu 情tình 者giả 是thị 何hà 法pháp 增tăng 語ngữ 。


天thiên 帝Đế 釋Thích 言ngôn 。


大đại 德đức 。 所sở 言ngôn 有hữu 情tình 。 有hữu 情tình 者giả 非phi 法pháp 增tăng 語ngữ 。 亦diệc 非phi 非phi 法pháp 增tăng 語ngữ 。 但đãn 是thị 假giả 立lập 客khách 名danh 所sở 攝nhiếp 。 無vô 事sự 名danh 所sở 攝nhiếp 。 無vô 緣duyên 名danh 所sở 攝nhiếp 。


善thiện 現hiện 復phục 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 中trung 。 為vi 亦diệc 顯hiển 示thị 有hữu 實thật 有hữu 情tình 不phủ 。


天thiên 帝Đế 釋Thích 言ngôn 。


不phủ 也dã 。

大đại 德đức 。


善thiện 現hiện 告cáo 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 中trung 。 既ký 不bất 顯hiển 示thị 有hữu 實thật 有hữu 情tình 。 故cố 說thuyết 無vô 邊biên 。 以dĩ 彼bỉ 中trung 邊biên 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 於ư 汝nhữ 意ý 云vân 何hà 。 若nhược 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 經kinh 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 。 劫kiếp 住trụ 說thuyết 諸chư 有hữu 情tình 名danh 字tự 。 此thử 中trung 頗phả 有hữu 。 有hữu 情tình 有hữu 生sanh 有hữu 滅diệt 不phủ 。


天thiên 帝Đế 釋Thích 言ngôn 。


不phủ 也dã 。

大đại 德đức 。 何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 諸chư 有hữu 情tình 。 本bổn 性tánh 淨tịnh 故cố 。 彼bỉ 從tùng 本bổn 來lai 。 無vô 所sở 有hữu 故cố 。


善thiện 現hiện 告cáo 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


有hữu 情tình 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 所sở 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


初Sơ 分Phần/phân 攝Nhiếp 受Thọ 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 九cửu 之chi 一nhất
☸ Phẩm 21:

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung 天Thiên 帝Đế 釋Thích 等đẳng 。 欲dục 界giới 天thiên 眾chúng 。 梵Phạm 天Thiên 王Vương 等đẳng 。 色sắc 界giới 諸chư 天thiên 。 及cập 伊y 舍xá 那na 神thần 仙tiên 天thiên 女nữ 。 同đồng 時thời 三tam 返phản 。 高cao 聲thanh 唱xướng 言ngôn 。


善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 尊tôn 者giả 善thiện 現hiện 。 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 佛Phật 為vi 依y 處xứ 。 善thiện 為vì 我ngã 等đẳng 。 天thiên 人nhân 世thế 間gian 。 分phân 別biệt 開khai 示thị 。 微vi 妙diệu 正Chánh 法Pháp 。 所sở 謂vị 般Bát 若Nhã 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 能năng 如như 說thuyết 行hành 。 不bất 遠viễn 離ly 者giả 。 我ngã 等đẳng 於ư 彼bỉ 敬kính 事sự 如như 佛Phật 。


如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 教giáo 中trung 。 無vô 法pháp 可khả 得đắc 。 所sở 謂vị 此thử 中trung 無vô 色sắc 可khả 得đắc 。 無vô 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 可khả 得đắc 。 無vô 眼nhãn 處xứ 可khả 得đắc 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 可khả 得đắc 。 無vô 色sắc 處xứ 可khả 得đắc 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 可khả 得đắc 。 無vô 眼nhãn 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 可khả 得đắc 。 無vô 耳nhĩ 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 可khả 得đắc 。 無vô 鼻tị 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 可khả 得đắc 。 無vô 舌thiệt 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 可khả 得đắc 。 無vô 身thân 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 可khả 得đắc 。 無vô 意ý 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 可khả 得đắc 。 無vô 地địa 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 可khả 得đắc 。 無vô 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 可khả 得đắc 。 無vô 無vô 明minh 可khả 得đắc 。 無vô 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 可khả 得đắc 。 無vô 內nội 空không 可khả 得đắc 。 無vô 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 可khả 得đắc 。 無vô 真Chân 如Như 可khả 得đắc 。 無vô 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 可khả 得đắc 。 無vô 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 可khả 得đắc 。 無vô 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 可khả 得đắc 。 無vô 四tứ 靜tĩnh 慮lự 可khả 得đắc 。 無vô 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 可khả 得đắc 。 無vô 八Bát 解Giải 脫Thoát 可khả 得đắc 。 無vô 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 可khả 得đắc 。 無vô 四tứ 念niệm 住trụ 可khả 得đắc 。 無vô 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 可khả 得đắc 。 無vô 空không 解giải 脫thoát 門môn 可khả 得đắc 。 無vô 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 可khả 得đắc 。 無vô 五ngũ 眼nhãn 可khả 得đắc 。 無vô 六lục 神thần 通thông 可khả 得đắc 。 無vô 佛Phật 十Thập 力Lực 可khả 得đắc 。 無vô 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 可khả 得đắc 。 無vô 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 可khả 得đắc 。 無vô 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 可khả 得đắc 。 無vô 一Nhất 切Thiết 智Trí 可khả 得đắc 。 無vô 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 可khả 得đắc 。 無vô 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 可khả 得đắc 。 無vô 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 可khả 得đắc 。 無vô 預dự 流lưu 可khả 得đắc 。 無vô 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 可khả 得đắc 。 無vô 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 可khả 得đắc 。 無vô 一nhất 來lai 向hướng 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 向hướng 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 可khả 得đắc 。 無vô 獨Độc 覺Giác 可khả 得đắc 。 無vô 獨Độc 覺Giác 向hướng 獨Độc 覺Giác 果quả 可khả 得đắc 。 無vô 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 可khả 得đắc 。 無vô 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 可khả 得đắc 。 無vô 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 法pháp 可khả 得đắc 。 無vô 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 可khả 得đắc 。 無vô 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 可khả 得đắc 。 無vô 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 可khả 得đắc 。 雖tuy 無vô 如như 是thị 。 諸chư 法pháp 可khả 得đắc 。 而nhi 有hữu 施thi 設thiết 三tam 乘thừa 之chi 教giáo 。 所sở 謂vị 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 無vô 上thượng 乘thừa 教giáo 。


爾nhĩ 時thời


佛Phật 告cáo 諸chư 天thiên 仙tiên 等đẳng 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 深thâm 教giáo 中trung 。 雖tuy 無vô 色sắc 等đẳng 諸chư 法pháp 可khả 得đắc 。 而nhi 有hữu 施thi 設thiết 三tam 乘thừa 之chi 教giáo 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 。 而nhi 為vi 方phương 便tiện 。 能năng 如như 說thuyết 行hành 。 不bất 遠viễn 離ly 者giả 。 汝nhữ 天thiên 仙tiên 等đẳng 於ư 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 。 應ưng 當đương 敬kính 事sự 猶do 如như 如Như 來Lai 。


汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri 。 非phi 即tức 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 內nội 空không 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 內nội 空không 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 真Chân 如Như 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 真Chân 如Như 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 四tứ 靜tĩnh 慮lự 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 四tứ 靜tĩnh 慮lự 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 八bát 解giải 脫thoát 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 八bát 解giải 脫thoát 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 四tứ 念niệm 住trụ 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 四tứ 念niệm 住trụ 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 五ngũ 眼nhãn 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 五ngũ 眼nhãn 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 六lục 神thần 通thông 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 六lục 神thần 通thông 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 佛Phật 十Thập 力Lực 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 佛Phật 十Thập 力Lực 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 一Nhất 切Thiết 智Trí 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 一Nhất 切Thiết 智Trí 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 預dự 流lưu 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 預dự 流lưu 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 一nhất 來lai 向hướng 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 向hướng 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 一nhất 來lai 向hướng 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 獨Độc 覺Giác 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 獨Độc 覺Giác 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 獨Độc 覺Giác 向hướng 獨Độc 覺Giác 果quả 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 獨Độc 覺Giác 向hướng 獨Độc 覺Giác 果quả 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 即tức 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 非phi 離ly 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。


諸chư 天thiên 仙tiên 輩bối 。 汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 能năng 勤cần 修tu 學học 。 謂vị 學học 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 學học 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 學học 內nội 空không 。 學học 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 學học 真Chân 如Như 。 學học 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 學học 諸chư 聖Thánh 諦Đế 。 學học 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 學học 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 學học 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 學học 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 學học 四tứ 念niệm 住trụ 。 學học 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 學học 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 學học 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 學học 五ngũ 眼nhãn 。 學học 六lục 神thần 通thông 。 學học 佛Phật 十Thập 力Lực 。 學học 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 學học 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 學học 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 學học 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 學học 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 學học 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 學học 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 學học 預dự 流lưu 。 學học 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 。 學học 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 。 學học 一nhất 來lai 向hướng 一nhất 來lai 果quả 。 學học 不bất 還hoàn 向hướng 不bất 還hoàn 果quả 。 學học 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 學học 獨Độc 覺Giác 。 學học 獨Độc 覺Giác 向hướng 獨Độc 覺Giác 果quả 。 學học 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 。 學học 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 法pháp 。 學học 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 學học 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 。 學học 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 能năng 正chánh 修tu 行hành 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 是thị 故cố 汝nhữ 等đẳng 。 於ư 彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 。 應ưng 當đương 敬kính 事sự 猶do 如như 如Như 來Lai 。


汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri 。 我ngã 於ư 往vãng 昔tích 。 然Nhiên 燈Đăng 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 出xuất 現hiện 世thế 時thời 。 於ư 眾chúng 花hoa 城thành 四tứ 衢cù 路lộ 首thủ 。 見kiến 然Nhiên 燈Đăng 佛Phật 。 散tán 五ngũ 莖hành 花hoa 。 布bố 髮phát 掩yểm 泥nê 。 聞văn 無vô 上thượng 法pháp 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 便tiện 得đắc 不bất 離ly 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 離ly 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 離ly 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 離ly 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 離ly 靜tĩnh 慮lự 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 離ly 內nội 空không 。 不bất 離ly 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 不bất 離ly 真Chân 如Như 。 不bất 離ly 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 不bất 離ly 諸chư 聖Thánh 諦Đế 。 不bất 離ly 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 不bất 離ly 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 不bất 離ly 八bát 解giải 脫thoát 。 不bất 離ly 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 不bất 離ly 四tứ 念niệm 住trụ 。 不bất 離ly 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 不bất 離ly 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 離ly 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 離ly 五ngũ 眼nhãn 。 不bất 離ly 六lục 神thần 通thông 。 不bất 離ly 佛Phật 十Thập 力Lực 。 不bất 離ly 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 不bất 離ly 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 不bất 離ly 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 不bất 離ly 一nhất 切thiết 智trí 。 不bất 離ly 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 離ly 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 不bất 離ly 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 不bất 離ly 諸chư 餘dư 無vô 量lượng 佛Phật 法Pháp 。


時thời 然nhiên 燈đăng 佛Phật 即tức 便tiện 授thọ 我ngã 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 記ký 。 謂vị 作tác 是thị 言ngôn 。


善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 當đương 來lai 世thế 。 過quá 一nhất 無vô 數số 大đại 劫kiếp 。 於ư 此thử 世thế 界giới 。 賢Hiền 劫Kiếp 之chi 中trung 。 當đương 得đắc 作tác 佛Phật 。 號hiệu 能năng 寂tịch 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 明Minh 行Hạnh 圓Viên 滿Mãn 。 善Thiện 逝Thệ 。 世Thế 間Gian 解Giải 。 無Vô 上Thượng 丈Trượng 夫Phu 。 調điều 御ngự 士sĩ 。 天Thiên 人Nhân 師Sư 。 佛Phật 。 薄bạc 伽già 梵Phạm 。


時thời 諸chư 天thiên 仙tiên 等đẳng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 為vi 希hy 有hữu 。 令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 速tốc 能năng 攝nhiếp 取thủ 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 所sở 謂vị 於ư 色sắc 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 眼nhãn 處xứ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 色sắc 處xứ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 眼nhãn 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 耳nhĩ 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 鼻tị 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 舌thiệt 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 身thân 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 意ý 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 地địa 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 無vô 明minh 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 內nội 空không 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 真Chân 如Như 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 四tứ 靜tĩnh 慮lự 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 八bát 解giải 脫thoát 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 五ngũ 眼nhãn 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 六lục 神thần 通thông 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 預dự 流lưu 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 預dự 流lưu 向hướng 預dự 流lưu 果quả 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 一nhất 來lai 向hướng 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 向hướng 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 獨Độc 覺Giác 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 獨Độc 覺Giác 向hướng 獨Độc 覺Giác 果quả 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 三Tam 藐Miệu 三Tam 佛Phật 陀Đà 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 。 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。 於ư 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 不bất 取thủ 不bất 捨xả 。 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 九cửu 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 99


Phiên âm: 15/2/2016 ◊ Cập nhật: 15/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600