大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 八bát
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 78

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 天thiên 帝đế 品phẩm 第đệ 二nhị 十thập 二nhị 之chi 二nhị 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 無vô 常thường 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 常thường 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 苦khổ 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 苦khổ 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 無vô 我ngã 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 我ngã 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 不bất 淨tịnh 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 不bất 淨tịnh 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 空không 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 空không 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 無vô 相tướng 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 相tướng 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 無vô 願nguyện 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 願nguyện 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 寂tịch 靜tĩnh 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 寂tịch 靜tĩnh 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 遠viễn 離ly 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 遠viễn 離ly 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 如như 病bệnh 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 如như 病bệnh 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 如như 癰ung 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 如như 癰ung 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 如như 箭tiễn 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 如như 箭tiễn 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 如như 瘡sang 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 如như 瘡sang 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 熱nhiệt 惱não 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 熱nhiệt 惱não 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 逼bức 切thiết 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 逼bức 切thiết 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 敗bại 壞hoại 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 敗bại 壞hoại 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 衰suy 朽hủ 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 衰suy 朽hủ 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 變biến 動động 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 變biến 動động 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 速tốc 滅diệt 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 速tốc 滅diệt 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 可khả 畏úy 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 可khả 畏úy 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 可khả 厭yếm 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 可khả 厭yếm 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 有hữu 災tai 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 有hữu 災tai 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 有hữu 橫hoạnh/hoành 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 有hữu 橫hoạnh/hoành 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 有hữu 疫dịch 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 有hữu 疫dịch 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 有hữu 癘lệ 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 有hữu 癘lệ 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 性tánh 不bất 安an 隱ẩn 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 性tánh 不bất 安an 隱ẩn 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 。 不bất 可khả 保bảo 信tín 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 不bất 可khả 保bảo 信tín 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 思tư 惟duy 地địa 界giới 。 無vô 作tác 無vô 為vi 。 思tư 惟duy 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 作tác 無vô 為vi 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 無vô 常thường 。 思tư 惟duy 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 常thường 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 苦khổ 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 苦khổ 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 無vô 我ngã 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 我ngã 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 不bất 淨tịnh 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 不bất 淨tịnh 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 空không 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 空không 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 無vô 相tướng 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 相tướng 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 無vô 願nguyện 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 願nguyện 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 寂tịch 靜tĩnh 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 寂tịch 靜tĩnh 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 遠viễn 離ly 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 遠viễn 離ly 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 如như 病bệnh 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 如như 病bệnh 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 如như 癰ung 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 如như 癰ung 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 如như 箭tiễn 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 如như 箭tiễn 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 如như 瘡sang 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 如như 瘡sang 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 熱nhiệt 惱não 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 熱nhiệt 惱não 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 逼bức 切thiết 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 逼bức 切thiết 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 敗bại 壞hoại 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 敗bại 壞hoại 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 衰suy 朽hủ 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 衰suy 朽hủ 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 變biến 動động 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 變biến 動động 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 速tốc 滅diệt 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 速tốc 滅diệt 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 可khả 畏úy 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 可khả 畏úy 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 可khả 厭yếm 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 可khả 厭yếm 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 有hữu 災tai 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 有hữu 災tai 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 有hữu 橫hoạnh/hoành 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 有hữu 橫hoạnh/hoành 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 有hữu 疫dịch 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 有hữu 疫dịch 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 有hữu 癘lệ 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 有hữu 癘lệ 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 性tánh 不bất 安an 隱ẩn 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 性tánh 不bất 安an 隱ẩn 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 。 不bất 可khả 保bảo 信tín 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 不bất 可khả 保bảo 信tín 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 思tư 惟duy 無vô 明minh 。 無vô 作tác 無vô 為vi 。 思tư 惟duy 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 無vô 作tác 無vô 為vi 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 觀quán 察sát 內nội 空không 無vô 我ngã 。 我ngã 所sở 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 無vô 我ngã 。 我ngã 所sở 。 觀quán 察sát 內nội 空không 無vô 相tướng 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 無vô 相tướng 。 觀quán 察sát 內nội 空không 無vô 願nguyện 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 無vô 願nguyện 。 觀quán 察sát 內nội 空không 寂tịch 靜tĩnh 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 寂tịch 靜tĩnh 。 觀quán 察sát 內nội 空không 遠viễn 離ly 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 遠viễn 離ly 。 觀quán 察sát 內nội 空không 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 觀quán 察sát 內nội 空không 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 觀quán 察sát 內nội 空không 。 無vô 作tác 無vô 為vi 。 觀quán 察sát 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 無vô 作tác 無vô 為vi 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 無vô 我ngã 。 我ngã 所sở 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 無vô 我ngã 。 我ngã 所sở 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 無vô 相tướng 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 無vô 相tướng 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 無vô 願nguyện 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 無vô 願nguyện 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 寂tịch 靜tĩnh 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 寂tịch 靜tĩnh 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 遠viễn 離ly 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 遠viễn 離ly 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 觀quán 察sát 真Chân 如Như 無vô 作tác 無vô 為vi 。 觀quán 察sát 法Pháp 界Giới 。 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 作tác 無vô 為vi 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 行hành 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 行hành 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 行hành 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 行hành 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 行hành 靜tĩnh 慮lự 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 修tu 四tứ 無vô 量lượng 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 修tu 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 八bát 勝thắng 處xứ 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 十thập 遍biến 處xứ 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 四tứ 念niệm 住trụ 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 修tu 四Tứ 神Thần 足Túc 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 五ngũ 根căn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 五Ngũ 力Lực 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 四tứ 聖Thánh 諦Đế 智trí 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 五ngũ 眼nhãn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 六lục 神thần 通thông 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 佛Phật 十Thập 力Lực 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 。 修tu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 以dĩ 應ưng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 心tâm 。 用dụng 無vô 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 修tu 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 作tác 如như 是thị 觀quán 。


唯duy 有hữu 諸chư 法pháp 互hỗ 相tương 緣duyên 藉tạ 。 滋tư 潤nhuận 增tăng 長trưởng 遍biến 滿mãn 充sung 溢dật 。 無vô 我ngã 。 我ngã 所sở 。


復phục 作tác 是thị 觀quán 。


菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 迴hồi 向hướng 心tâm 不bất 與dữ 菩Bồ 提Đề 心tâm 和hòa 合hợp 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 不bất 與dữ 迴hồi 向hướng 心tâm 和hòa 合hợp 。 迴hồi 向hướng 心tâm 於ư 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 中trung 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 於ư 迴hồi 向hướng 心tâm 中trung 無vô 。 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 雖tuy 觀quán 諸chư 法pháp 。 而nhi 於ư 諸chư 法pháp 。 都đô 無vô 所sở 見kiến 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


大đại 德đức 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 迴hồi 向hướng 心tâm 不bất 與dữ 菩Bồ 提Đề 心tâm 和hòa 合hợp 。 云vân 何hà 菩Bồ 提Đề 。 心tâm 不bất 與dữ 迴hồi 向hướng 心tâm 和hòa 合hợp 。 云vân 何hà 迴hồi 向hướng 。 心tâm 於ư 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 中trung 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 菩Bồ 提Đề 。 心tâm 於ư 迴hồi 向hướng 心tâm 中trung 無vô 。 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 迴hồi 向hướng 心tâm 則tắc 非phi 心tâm 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 亦diệc 非phi 心tâm 。 若nhược 非phi 心tâm 則tắc 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 不bất 應ưng 非phi 心tâm 迴hồi 向hướng 非phi 心tâm 。 亦diệc 不bất 應ưng 非phi 心tâm 迴hồi 向hướng 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 不bất 應ưng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 迴hồi 向hướng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 亦diệc 不bất 應ưng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 迴hồi 向hướng 非phi 心tâm 。


何hà 以dĩ 故cố 。 非phi 心tâm 即tức 是thị 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 即tức 是thị 非phi 心tâm 。 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 俱câu 無vô 所sở 有hữu 。 無vô 所sở 有hữu 中trung 無vô 迴hồi 向hướng 故cố 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 作tác 是thị 觀quán 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 讚tán 善thiện 現hiện 言ngôn 。


善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 汝nhữ 善thiện 能năng 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 宣tuyên 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 亦diệc 善thiện 能năng 勸khuyến 勵lệ 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 令linh 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 修tu 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 既ký 知tri 恩ân 不bất 應ưng 不bất 報báo 。


何hà 以dĩ 故cố 。 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 弟đệ 子tử 。 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 示thị 現hiện 教giáo 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 。 安an 撫phủ 建kiến 立lập 令linh 得đắc 究cứu 竟cánh 。 世Thế 尊Tôn 爾nhĩ 時thời 。 亦diệc 在tại 中trung 學học 。 今kim 證chứng 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 故cố 我ngã 亦diệc 應ưng 承thừa 順thuận 佛Phật 教giáo 。 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 示thị 現hiện 教giáo 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 。 安an 撫phủ 建kiến 立lập 令linh 得đắc 究cứu 竟cánh 。 速tốc 證chứng 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 是thị 則tắc 名danh 為vi 。 報báo 彼bỉ 恩ân 德đức 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 告cáo 天thiên 帝Đế 釋Thích 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 汝nhữ 問vấn 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 住trụ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 者giả 。 諦đế 聽thính 諦đế 聽thính 。 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 如như 所sở 應ưng 住trụ 不bất 應ưng 住trụ 相tương/tướng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 色sắc 色sắc 性tánh 空không 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 色sắc 性tánh 空không 。 若nhược 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 眼nhãn 處xứ 眼nhãn 處xứ 性tánh 空không 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 眼nhãn 處xứ 性tánh 空không 。 若nhược 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 色sắc 處xứ 色sắc 處xứ 性tánh 空không 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 色sắc 處xứ 性tánh 空không 。 若nhược 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 眼nhãn 界giới 眼nhãn 界giới 性tánh 空không 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 眼nhãn 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 耳nhĩ 界giới 耳nhĩ 界giới 性tánh 空không 。 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 聲thanh 界giới 乃nãi 至chí 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 耳nhĩ 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 鼻tị 界giới 鼻tị 界giới 性tánh 空không 。 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 香hương 界giới 乃nãi 至chí 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 鼻tị 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 舌thiệt 界giới 舌thiệt 界giới 性tánh 空không 。 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 味vị 界giới 乃nãi 至chí 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 舌thiệt 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 身thân 界giới 身thân 界giới 性tánh 空không 。 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 觸xúc 界giới 乃nãi 至chí 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 身thân 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 意ý 界giới 意ý 界giới 性tánh 空không 。 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 意ý 觸xúc 。 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 意ý 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 地địa 界giới 地địa 界giới 性tánh 空không 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 地địa 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 性tánh 空không 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 性tánh 空không 。 若nhược 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 無vô 明minh 無vô 明minh 性tánh 空không 。 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 無vô 明minh 性tánh 空không 。 若nhược 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 內nội 空không 內nội 空không 性tánh 空không 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 內nội 空không 性tánh 空không 。 若nhược 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 真Chân 如Như 真Chân 如Như 性tánh 空không 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 真Chân 如Như 性tánh 空không 。 若nhược 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 性tánh 空không 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 性tánh 空không 。 若nhược 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 靜tĩnh 慮lự 性tánh 空không 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 四tứ 靜tĩnh 慮lự 性tánh 空không 。 若nhược 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 八bát 解giải 脫thoát 八bát 。 解giải 脫thoát 性tánh 空không 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 八bát 解giải 脫thoát 性tánh 空không 。 若nhược 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 四tứ 念niệm 住trụ 四tứ 念niệm 住trụ 性tánh 空không 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 四tứ 念niệm 住trụ 性tánh 空không 。 若nhược 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 性tánh 空không 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 空không 解giải 脫thoát 門môn 性tánh 空không 。 若nhược 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 五ngũ 眼nhãn 五ngũ 眼nhãn 性tánh 空không 。 六lục 神thần 通thông 六lục 神thần 通thông 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 五ngũ 眼nhãn 性tánh 空không 。 若nhược 六lục 神thần 通thông 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 佛Phật 十Thập 力Lực 佛Phật 十Thập 力Lực 性tánh 空không 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 佛Phật 十Thập 力Lực 性tánh 空không 。 若nhược 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 性tánh 空không 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 性tánh 空không 。 若nhược 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 性tánh 空không 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 性tánh 空không 。 若nhược 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 一nhất 切thiết 智trí 性tánh 空không 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 一nhất 切thiết 智trí 性tánh 空không 。 若nhược 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 性tánh 空không 。 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 性tánh 空không 。 若nhược 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 預dự 流lưu 預dự 流lưu 性tánh 空không 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 一nhất 來lai 乃nãi 至chí 如Như 來Lai 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 預dự 流lưu 性tánh 空không 。 若nhược 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 極cực 喜hỷ 地địa 極cực 喜hỷ 地địa 性tánh 空không 。 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 離ly 垢cấu 地địa 乃nãi 至chí 法Pháp 雲Vân 地địa 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 極cực 喜hỷ 地địa 性tánh 空không 。 若nhược 離ly 垢cấu 地địa 乃nãi 至chí 法Pháp 雲Vân 地địa 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 異dị 生sanh 地địa 異dị 生sanh 地địa 性tánh 空không 。 種chủng 姓tánh 地địa 。 第đệ 八bát 地địa 。 具cụ 見kiến 地địa 。 薄bạc 地địa 。 離ly 欲dục 地địa 。 已dĩ 辦biện 地địa 。 獨Độc 覺Giác 地địa 。 菩Bồ 薩Tát 地địa 。 如Như 來Lai 地địa 種chủng 姓tánh 地địa 乃nãi 至chí 如Như 來Lai 地địa 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 若nhược 異dị 生sanh 地địa 性tánh 空không 。 若nhược 種chủng 姓tánh 地địa 乃nãi 至chí 如Như 來Lai 地địa 性tánh 空không 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 性tánh 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 如như 是thị 住trụ 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 時thời 所sở 不bất 應ưng 住trụ 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 色sắc 。 不bất 應ưng 住trụ 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 眼nhãn 處xứ 。 不bất 應ưng 住trụ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 色sắc 處xứ 。 不bất 應ưng 住trụ 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 眼nhãn 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 耳nhĩ 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 鼻tị 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 舌thiệt 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 身thân 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 意ý 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 法pháp 界giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 地địa 界giới 。 不bất 應ưng 住trụ 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 不bất 應ưng 住trụ 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 無vô 明minh 。 不bất 應ưng 住trụ 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 內nội 空không 。 不bất 應ưng 住trụ 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 真Chân 如Như 。 不bất 應ưng 住trụ 法pháp 界giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 應ưng 住trụ 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 不bất 應ưng 住trụ 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 八bát 解giải 脫thoát 。 不bất 應ưng 住trụ 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 四tứ 念niệm 住trụ 。 不bất 應ưng 住trụ 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 應ưng 住trụ 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 五ngũ 眼nhãn 。 不bất 應ưng 住trụ 六lục 神thần 通thông 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 佛Phật 十Thập 力Lực 。 不bất 應ưng 住trụ 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 不bất 應ưng 住trụ 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 不bất 應ưng 住trụ 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 不bất 應ưng 住trụ 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 。 不bất 應ưng 住trụ 獨Độc 覺Giác 乘thừa 。 無vô 上thượng 乘thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 預dự 流lưu 果quả 。 不bất 應ưng 住trụ 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 極cực 喜hỷ 地địa 。 不bất 應ưng 住trụ 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 住trụ 異dị 生sanh 地địa 。 不bất 應ưng 住trụ 種chủng 姓tánh 地địa 。 第đệ 八bát 地địa 。 具cụ 見kiến 地địa 。 薄bạc 地địa 。 離ly 欲dục 地địa 。 已dĩ 辦biện 地địa 。 獨Độc 覺Giác 地địa 。 菩Bồ 薩Tát 地địa 。 如Như 來Lai 地địa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 有hữu 所sở 得đắc 為vi 方phương 便tiện 故cố 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 七thất 十thập 八bát
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 78


Phiên âm: 15/2/2016 ◊ Cập nhật: 15/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600