大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 六lục 十thập 一nhất
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 61

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 讚tán 大Đại 乘Thừa 品phẩm 第đệ 十thập 六lục 之chi 六lục 。


善thiện 現hiện 。 前tiền 際tế 異dị 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 異dị 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 異dị 生sanh 不bất 可khả 得đắc 。 三tam 世thế 平bình 等đẳng 。 中trung 異dị 生sanh 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 善thiện 現hiện 。 平bình 等đẳng 中trung 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 異dị 生sanh 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 平bình 等đẳng 中trung 平bình 等đẳng 性tánh 。 尚thượng 不bất 可khả 得đắc 。 何hà 況huống 平bình 等đẳng 中trung 有hữu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 異dị 生sanh 可khả 得đắc 。 以dĩ 我ngã 。 有hữu 情tình 乃nãi 至chí 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 善thiện 現hiện 。 前tiền 際tế 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 不bất 可khả 得đắc 。 三tam 世thế 平bình 等đẳng 中trung 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 亦diệc 不phủ 可khả 得đắc 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 善thiện 現hiện 。 平bình 等đẳng 中trung 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 平bình 等đẳng 中trung 平bình 等đẳng 性tánh 。 尚thượng 不bất 可khả 得đắc 。 何hà 況huống 平bình 等đẳng 中trung 有hữu 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 來Lai 可khả 得đắc 。 以dĩ 我ngã 。 有hữu 情tình 乃nãi 至chí 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 不bất 可khả 得đắc 故cố 。


善thiện 現hiện 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 住trụ 此thử 三tam 世thế 平bình 等đẳng 相tương/tướng 中trung 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 無vô 取thủ 著trước 故cố 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 三tam 世thế 平bình 等đẳng 大Đại 乘Thừa 相tương/tướng 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 安an 住trụ 如như 是thị 。 大Đại 乘Thừa 相tương/tướng 中trung 。 超siêu 勝thắng 一nhất 切thiết 世thế 間gian 天thiên 。 人nhân 。 阿a 素tố 洛lạc 等đẳng 。 速tốc 能năng 證chứng 得đắc 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 利lợi 樂lạc 有hữu 情tình 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 善thiện 說thuyết 正chánh 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 大Đại 乘Thừa 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 大Đại 乘Thừa 。 最tối 尊tôn 最tối 妙diệu 。 過quá 去khứ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 於ư 此thử 中trung 學học 。 已dĩ 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 。 未vị 來lai 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 此thử 中trung 學học 。 當đương 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 。 現hiện 在tại 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 此thử 中trung 學học 。 今kim 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 。 是thị 故cố 大Đại 乘Thừa 最tối 尊tôn 最tối 妙diệu 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 真chân 勝thắng 所sở 依y 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 皆giai 依y 大Đại 乘Thừa 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 速tốc 證chứng 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 是thị 故cố 大Đại 乘Thừa 最tối 尊tôn 最tối 妙diệu 。


初Sơ 分Phần/phân 隨Tùy 順Thuận 品Phẩm 第đệ 十thập 七thất
☸ Phẩm 17:

爾nhĩ 時thời 滿mãn 慈từ 子tử 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 先tiên 令linh 尊tôn 者giả 善thiện 現hiện 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 而nhi 今kim 何hà 故cố 乃nãi 說thuyết 大Đại 乘Thừa 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 即tức 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 向hướng 所sở 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 將tương 無vô 違vi 越việt 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 耶da 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


汝nhữ 向hướng 所sở 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 悉tất 皆giai 隨tùy 順thuận 。 無vô 所sở 違vi 越việt 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 若nhược 獨Độc 覺Giác 法pháp 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 法pháp 。 若nhược 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 無vô 不bất 攝nhiếp 入nhập 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 等đẳng 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 若nhược 獨Độc 覺Giác 法pháp 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 法pháp 。 若nhược 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 皆giai 悉tất 攝nhiếp 入nhập 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 耶da 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 若nhược 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 若nhược 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 若nhược 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 若nhược 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 。 若nhược 佛Phật 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 若nhược 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 善thiện 現hiện 。 諸chư 如như 是thị 等đẳng 。 一nhất 切thiết 善thiện 法Pháp 。 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 法Pháp 。 若nhược 獨Độc 覺Giác 法pháp 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 法pháp 。 若nhược 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 悉tất 攝nhiếp 入nhập 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 色sắc 。 若nhược 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 若nhược 眼nhãn 處xứ 。 若nhược 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 。 若nhược 色sắc 處xứ 。 若nhược 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 。 若nhược 眼nhãn 界giới 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 若nhược 耳nhĩ 界giới 。 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 若nhược 鼻tị 界giới 。 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 若nhược 舌thiệt 界giới 。 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 若nhược 身thân 界giới 。 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 若nhược 意ý 界giới 。 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 若nhược 地địa 界giới 。 若nhược 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。 若nhược 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 若nhược 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 若nhược 無vô 明minh 。 若nhược 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 若nhược 欲dục 界giới 。 若nhược 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 。 若nhược 善thiện 法Pháp 。 非phi 善thiện 法Pháp 。 若nhược 有hữu 記ký 。 無vô 記ký 法pháp 。 若nhược 有hữu 漏lậu 。 無vô 漏lậu 法pháp 。 若nhược 有hữu 為vi 。 無vô 為vi 法pháp 。 若nhược 世thế 間gian 。 出xuất 世thế 間gian 法Pháp 。 若nhược 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 若nhược 八bát 解giải 脫thoát 。 若nhược 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 若nhược 四tứ 念niệm 住trụ 。 若nhược 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 若nhược 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 若nhược 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 若nhược 五ngũ 眼nhãn 。 若nhược 六lục 神thần 通thông 。 若nhược 佛Phật 十Thập 力Lực 。 若nhược 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 若nhược 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 若nhược 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 若nhược 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 若nhược 諸chư 如Như 來Lai 。 若nhược 佛Phật 所sở 覺giác 所sở 說thuyết 法pháp 。 律luật 。 若nhược 內nội 空không 。 若nhược 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 若nhược 真Chân 如Như 。 若nhược 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 虛hư 空không 界giới 。 斷đoạn 界giới 。 離ly 界giới 。 滅diệt 界giới 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 無vô 性tánh 界giới 。 無vô 相tướng 界giới 。 無vô 作tác 界giới 。 無vô 為vi 界giới 。 安an 隱ẩn 界giới 。 寂tịch 靜tĩnh 界giới 。 本bổn 無vô 。 實thật 際tế 。 究cứu 竟cánh 。 涅Niết 槃Bàn 。 如như 是thị 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 非phi 相tướng 應ưng 非phi 不bất 相tương 應ứng 。 非phi 有hữu 色sắc 非phi 無vô 色sắc 。 非phi 有hữu 見kiến 非phi 無vô 見kiến 。 非phi 有hữu 對đối 非phi 無vô 對đối 。 咸hàm 同đồng 一nhất 相tương/tướng 。 所sở 謂vị 無vô 相tướng 。 善thiện 現hiện 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 汝nhữ 向hướng 所sở 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 悉tất 皆giai 隨tùy 順thuận 。 無vô 所sở 違vi 越việt 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 解giải 脫thoát 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 八bát 解giải 脫thoát 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 念niệm 住trụ 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 四tứ 念niệm 住trụ 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 五ngũ 眼nhãn 。 五ngũ 眼nhãn 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 五ngũ 眼nhãn 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 六lục 神thần 通thông 。 六lục 神thần 通thông 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 六lục 神thần 通thông 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 佛Phật 十Thập 力Lực 。 佛Phật 十Thập 力Lực 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 佛Phật 十Thập 力Lực 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。 善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 大Đại 乘Thừa 不bất 異dị 蘊uẩn 。 界giới 。 處xử 等đẳng 空không 不bất 空không 法pháp 。 蘊uẩn 。 界giới 。 處xử 等đẳng 空không 不bất 空không 法pháp 不bất 異dị 大Đại 乘Thừa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 大Đại 乘Thừa 。 若nhược 蘊uẩn 。 界giới 。 處xử 等đẳng 空không 不bất 空không 法pháp 。 其kỳ 性tánh 無vô 二nhị 。 無vô 二nhị 分phần 故cố 。


善thiện 現hiện 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 汝nhữ 向hướng 所sở 說thuyết 。 大Đại 乘Thừa 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 悉tất 皆giai 隨tùy 順thuận 。 無vô 所sở 違vi 越việt 。 若nhược 說thuyết 大Đại 乘Thừa 則tắc 為vi 已dĩ 說thuyết 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 若nhược 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 則tắc 為vi 已dĩ 說thuyết 大Đại 乘Thừa 。 如như 是thị 二nhị 法Pháp 。 無vô 別biệt 異dị 故cố 。


初Sơ 分Phần/phân 無Vô 所Sở 得Đắc 品Phẩm 第đệ 十thập 八bát 之chi 一nhất
☸ Phẩm 80:

爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 色sắc 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 眼nhãn 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 色sắc 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 眼nhãn 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 耳nhĩ 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 鼻tị 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 舌thiệt 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 身thân 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 意ý 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 地địa 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 無vô 明minh 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 八bát 解giải 脫thoát 無vô 邊biên 故cố 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 四tứ 念niệm 住trụ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 五ngũ 眼nhãn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 六lục 神thần 通thông 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 佛Phật 十Thập 力Lực 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 內nội 空không 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 真Chân 如Như 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 虛hư 空không 界giới 。 斷đoạn 界giới 。 離ly 界giới 。 滅diệt 界giới 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 無vô 性tánh 界giới 。 無vô 相tướng 界giới 。 無vô 作tác 界giới 。 無vô 為vi 界giới 。 安an 隱ẩn 界giới 。 寂tịch 靜tĩnh 界giới 。 本bổn 無vô 。 實thật 際tế 。 究cứu 竟cánh 。 涅Niết 槃Bàn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 獨Độc 覺Giác 乘thừa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 大Đại 乘Thừa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 色sắc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 色sắc 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 眼nhãn 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 眼nhãn 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 色sắc 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 色sắc 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 眼nhãn 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 眼nhãn 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 耳nhĩ 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 耳nhĩ 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 聲thanh 界giới 。 耳nhĩ 識thức 界giới 及cập 耳nhĩ 觸xúc 。 耳nhĩ 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 鼻tị 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 鼻tị 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 香hương 界giới 。 鼻tị 識thức 界giới 及cập 鼻tị 觸xúc 。 鼻tị 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 舌thiệt 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 舌thiệt 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 味vị 界giới 。 舌thiệt 識thức 界giới 及cập 舌thiệt 觸xúc 。 舌thiệt 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 身thân 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 身thân 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 觸xúc 界giới 。 身thân 識thức 界giới 及cập 身thân 觸xúc 。 身thân 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 意ý 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 意ý 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 法Pháp 界Giới 。 意ý 識thức 界giới 及cập 意ý 觸xúc 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 地địa 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 地địa 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 無vô 明minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 無vô 明minh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 四tứ 靜tĩnh 慮lự 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 四tứ 靜tĩnh 慮lự 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 八bát 解Giải 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 無vô 。 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 八bát 解Giải 脫Thoát 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 無vô 。 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 四tứ 念niệm 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 四tứ 念niệm 住trụ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四tứ 神thần 足túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 五ngũ 眼nhãn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 五ngũ 眼nhãn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 六lục 神thần 通thông 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 無vô 。 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 六lục 神thần 通thông 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 無vô 。 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 佛Phật 十Thập 力Lực 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 佛Phật 十Thập 力Lực 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 道đạo 相tương/tướng 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 道đạo 相tương/tướng 智trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 內nội 空không 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 內nội 空không 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 真Chân 如Như 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 真Chân 如Như 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 虛hư 空không 界giới 。 斷đoạn 界giới 。 離ly 界giới 。 滅diệt 界giới 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 無vô 性tánh 界giới 。 無vô 相tướng 界giới 。 無vô 作tác 界giới 。 無vô 為vi 界giới 。 安an 隱ẩn 界giới 。 寂tịch 靜tĩnh 界giới 。 本bổn 無vô 。 實thật 際tế 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 乃nãi 至chí 實thật 際tế 。 究Cứu 竟Cánh 涅Niết 槃Bàn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 聲Thanh 聞Văn 乘Thừa 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 獨Độc 覺Giác 乘thừa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 獨Độc 覺Giác 乘thừa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 即tức 聲Thanh 聞Văn 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 聲Thanh 聞Văn 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 即tức 獨Độc 覺Giác 。 大Đại 乘Thừa 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 獨Độc 覺Giác 。 大Đại 乘Thừa 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 。 一nhất 切thiết 處xứ 。 一nhất 切thiết 時thời 求cầu 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 都đô 無vô 所sở 見kiến 。 竟cánh 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 令linh 我ngã 。 以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 教giáo 誡giới 教giáo 授thọ 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。


世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 但đãn 有hữu 假giả 名danh 。 如như 說thuyết 我ngã 等đẳng 。 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 諸chư 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 都đô 無vô 自tự 性tánh 。


世Thế 尊Tôn 。 色sắc 等đẳng 諸chư 法pháp 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 若nhược 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 則tắc 不bất 名danh 色sắc 等đẳng 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 豈khởi 能năng 以dĩ 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 教giáo 誡giới 教giáo 授thọ 。 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。


世Thế 尊Tôn 。 離ly 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 亦diệc 無vô 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 能năng 行hành 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 聞văn 作tác 是thị 說thuyết 。 其kỳ 心tâm 不bất 驚kinh 。 不bất 恐khủng 。 不bất 怖bố 。 不bất 沈trầm 。 不bất 沒một 亦diệc 不bất 憂ưu 悔hối 。 當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 色sắc 等đẳng 無vô 邊biên 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 亦diệc 無vô 邊biên 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 即tức 色sắc 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 色sắc 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 所sở 有hữu 不bất 可khả 得đắc 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 我ngã 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 。 一nhất 切thiết 處xứ 。 一nhất 切thiết 時thời 求cầu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 都đô 無vô 所sở 見kiến 。 竟cánh 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 令linh 我ngã 。 以dĩ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 教giáo 誡giới 教giáo 授thọ 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 但đãn 有hữu 假giả 名danh 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 如như 說thuyết 我ngã 等đẳng 。 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 。 諸chư 法pháp 亦diệc 爾nhĩ 。 都đô 無vô 自tự 性tánh 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 色sắc 等đẳng 諸chư 法pháp 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 若nhược 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 則tắc 不bất 名danh 色sắc 等đẳng 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 我ngã 豈khởi 能năng 以dĩ 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 教giáo 誡giới 教giáo 授thọ 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 離ly 畢tất 竟cánh 不bất 生sanh 。 亦diệc 無vô 菩Bồ 薩Tát 。 摩ma 訶ha 薩tát 能năng 行hành 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 聞văn 作tác 是thị 說thuyết 。 其kỳ 心tâm 不bất 驚kinh 。 不bất 恐khủng 。 不bất 怖bố 。 不bất 沈trầm 。 不bất 沒một 亦diệc 不bất 憂ưu 悔hối 。 當đương 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 答đáp 舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。


如như 尊tôn 者giả 所sở 云vân


何hà 緣duyên 故cố 說thuyết 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


者giả 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 有hữu 情tình 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 有hữu 情tình 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 有hữu 情tình 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 有hữu 情tình 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 有hữu 情tình 無vô 所sở 有hữu 。 空không 。 遠viễn 離ly 。 無vô 自tự 性tánh 中trung 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 非phi 有hữu 情tình 無vô 所sở 有hữu 有hữu 異dị 。 非phi 有hữu 情tình 空không 有hữu 異dị 。 非phi 有hữu 情tình 遠viễn 離ly 有hữu 異dị 。 非phi 有hữu 情tình 無vô 自tự 性tánh 有hữu 異dị 。 非phi 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 有hữu 情tình 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 有hữu 情tình 空không 。 若nhược 有hữu 情tình 遠viễn 離ly 。 若nhược 有hữu 情tình 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 所sở 有hữu 。 空không 。 遠viễn 離ly 。 無vô 自tự 性tánh 中trung 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 非phi 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 所sở 有hữu 有hữu 異dị 。 非phi 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 空không 有hữu 異dị 。 非phi 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 遠viễn 離ly 有hữu 異dị 。 非phi 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 自tự 性tánh 有hữu 異dị 。 非phi 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 空không 。 若nhược 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 遠viễn 離ly 。 若nhược 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 眼nhãn 處xứ 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 眼nhãn 處xứ 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 眼nhãn 處xứ 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 眼nhãn 處xứ 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 所sở 有hữu 。 空không 。 遠viễn 離ly 。 無vô 自tự 性tánh 中trung 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 非phi 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 所sở 有hữu 有hữu 異dị 。 非phi 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 空không 有hữu 異dị 。 非phi 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 遠viễn 離ly 有hữu 異dị 。 非phi 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 自tự 性tánh 有hữu 異dị 。 非phi 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 空không 。 若nhược 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 遠viễn 離ly 。 若nhược 眼nhãn 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 處xứ 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 處xứ 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 處xứ 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 處xứ 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 所sở 有hữu 。 空không 。 遠viễn 離ly 。 無vô 自tự 性tánh 中trung 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 非phi 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 所sở 有hữu 有hữu 異dị 。 非phi 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 空không 有hữu 異dị 。 非phi 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 遠viễn 離ly 有hữu 異dị 。 非phi 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 自tự 性tánh 有hữu 異dị 。 非phi 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 空không 。 若nhược 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 遠viễn 離ly 。 若nhược 色sắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 眼nhãn 界giới 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 眼nhãn 界giới 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 空không 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 眼nhãn 界giới 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 遠viễn 離ly 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 眼nhãn 界giới 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 自tự 性tánh 故cố 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 眼nhãn 界giới 。 色sắc 界giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 及cập 眼nhãn 觸xúc 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 所sở 有hữu 。 空không 。 遠viễn 離ly 。 無vô 自tự 性tánh 中trung 。 前tiền 。 後hậu 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 非phi 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 所sở 有hữu 有hữu 異dị 。 非phi 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 空không 有hữu 異dị 。 非phi 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 遠viễn 離ly 有hữu 異dị 。 非phi 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 自tự 性tánh 有hữu 異dị 。 非phi 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 非phi 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 有hữu 異dị 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 空không 。 若nhược 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 遠viễn 離ly 。 若nhược 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 若nhược 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 二nhị 無vô 二nhị 分phần 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 由do 此thử 緣duyên 故cố 。 我ngã 作tác 是thị 說thuyết 。


前tiền 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 後hậu 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。 中trung 際tế 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 不bất 可khả 得đắc 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 六lục 十thập 一nhất
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 61


Phiên âm: 15/2/2016 ◊ Cập nhật: 15/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600