大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 五ngũ 百bách 九cửu 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 599

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 第đệ 十thập 六lục 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 分phân 之chi 七thất 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 於ư 色sắc 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 亦diệc 不bất 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 於ư 眼nhãn 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 亦diệc 不bất 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 於ư 色sắc 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 亦diệc 不bất 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 於ư 眼nhãn 識thức 。 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 亦diệc 不bất 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 學học 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 空không 若nhược 不bất 空không 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 緣duyên 色sắc 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。 亦diệc 不bất 緣duyên 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 緣duyên 眼nhãn 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。 亦diệc 不bất 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 緣duyên 色sắc 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。 亦diệc 不bất 緣duyên 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 學học 時thời 。 不bất 緣duyên 眼nhãn 識thức 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。 亦diệc 不bất 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 若nhược 過quá 去khứ 行hành 。 若nhược 未vị 來lai 行hành 。 若nhược 現hiện 在tại 行hành 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 雖tuy 以dĩ 空không 。 寂tịch 靜tĩnh 。 無vô 我ngã 行hành 相tương/tướng 觀quán 察sát 過quá 去khứ 。 而nhi 不bất 以dĩ 空không 。 寂tịch 靜tĩnh 。 無vô 我ngã 行hành 於ư 過quá 去khứ 。 雖tuy 以dĩ 空không 。 寂tịch 靜tĩnh 。 無vô 我ngã 行hành 相tương/tướng 觀quán 察sát 未vị 來lai 。 而nhi 不bất 以dĩ 空không 。 寂tịch 靜tĩnh 。 無vô 我ngã 行hành 於ư 未vị 來lai 。 雖tuy 以dĩ 空không 。 寂tịch 靜tĩnh 。 無vô 我ngã 行hành 相tương/tướng 觀quán 察sát 現hiện 在tại 。 而nhi 不bất 以dĩ 空không 。 寂tịch 靜tĩnh 。 無vô 我ngã 行hành 於ư 現hiện 在tại 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 雖tuy 觀quán 過quá 去khứ 空không 。 無vô 我ngã 。 無vô 我ngã 所sở 。 無vô 常thường 。 無vô 恆hằng 。 無vô 久cửu 。 安an 住trụ 不bất 變biến 易dị 法pháp 。 而nhi 不bất 如như 是thị 。 行hành 於ư 過quá 去khứ 。 雖tuy 觀quán 未vị 來lai 空không 。 無vô 我ngã 。 無vô 我ngã 所sở 。 無vô 常thường 。 無vô 恆hằng 。 無vô 久cửu 。 安an 住trụ 不bất 變biến 易dị 法pháp 。 而nhi 不bất 如như 是thị 。 行hành 於ư 未vị 來lai 。 雖tuy 觀quán 現hiện 在tại 空không 。 無vô 我ngã 。 無vô 我ngã 所sở 。 無vô 常thường 。 無vô 恆hằng 。 無vô 久cửu 。 安an 住trụ 不bất 變biến 易dị 法pháp 。 而nhi 不bất 如như 是thị 。 行hành 於ư 現hiện 在tại 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 能năng 如như 是thị 住trụ 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 得đắc 便tiện 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 普phổ 能năng 覺giác 知tri 一nhất 切thiết 魔ma 事sự 。 非phi 諸chư 魔ma 事sự 所sở 能năng 引dẫn 奪đoạt 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 則tắc 不bất 緣duyên 色sắc 。 亦diệc 不bất 緣duyên 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 不bất 緣duyên 眼nhãn 。 亦diệc 不bất 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 。 不bất 緣duyên 色sắc 。 亦diệc 不bất 緣duyên 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 。 不bất 緣duyên 眼nhãn 識thức 。 亦diệc 不bất 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 。 不bất 緣duyên 名danh 。 色sắc 。 不bất 緣duyên 染nhiễm 。 淨tịnh 。 不bất 緣duyên 顛điên 倒đảo 。 見kiến 蓋cái 。 愛ái 行hành 。 不bất 緣duyên 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 。 不bất 緣duyên 我ngã 。 有hữu 情tình 等đẳng 。 不bất 緣duyên 斷đoạn 。 常thường 。 不bất 緣duyên 邊biên 。 無vô 邊biên 。 不bất 緣duyên 欲dục 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 。 不bất 緣duyên 緣duyên 起khởi 。 不bất 緣duyên 地địa 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。 不bất 緣duyên 有hữu 情tình 界giới 。 法Pháp 界Giới 。 不bất 緣duyên 諦đế 實thật 。 虛hư 妄vọng 。 不bất 緣duyên 有hữu 繫hệ 。 離ly 繫hệ 。 不bất 緣duyên 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 斷đoạn 。 不bất 緣duyên 布bố 施thí 。 慳san 貪tham 。 持trì 戒giới 。 犯phạm 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 忿phẫn 恚khuể 。 精tinh 進tấn 。 懈giải 怠đãi 。 靜tĩnh 慮lự 。 散tán 亂loạn 。 般Bát 若Nhã 。 惡ác 慧tuệ 。 不bất 緣duyên 念niệm 住trụ 。 正Chánh 斷Đoạn 。 神thần 足túc 。 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 。 不bất 緣duyên 顛điên 倒đảo 等đẳng 斷đoạn 。 不bất 緣duyên 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 。 不bất 緣duyên 慈từ 。 悲bi 。 喜hỷ 。 捨xả 。 不bất 緣duyên 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 。 不bất 緣duyên 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 。 無vô 造tạo 作tác 智trí 。 不bất 緣duyên 無vô 著trước 智trí 。 不bất 緣duyên 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 地địa 。 不bất 緣duyên 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 法Pháp 。 不bất 緣duyên 神thần 通thông 。 智trí 見kiến 。 不bất 緣duyên 解giải 脫thoát 。 不bất 緣duyên 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 不bất 緣duyên 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 緣duyên 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 智trí 見kiến 。 不bất 緣duyên 佛Phật 智trí 。 力lực 。 無vô 畏úy 等đẳng 。 不bất 緣duyên 佛Phật 土độ 清thanh 淨tịnh 。 不bất 緣duyên 相tướng 好hảo 清thanh 淨tịnh 。 不bất 緣duyên 聲Thanh 聞Văn 圓viên 滿mãn 。 不bất 緣duyên 獨Độc 覺Giác 圓viên 滿mãn 。 不bất 緣duyên 菩Bồ 薩Tát 圓viên 滿mãn 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 非phi 所sở 緣duyên 故cố 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 非phi 能năng 緣duyên 故cố 。 非phi 一nhất 切thiết 法pháp 。 有hữu 所sở 取thủ 故cố 。 而nhi 可khả 於ư 彼bỉ 說thuyết 有hữu 所sở 緣duyên 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 動động 作tác 。 計kế 著trước 。 執chấp 取thủ 。 若nhược 有hữu 執chấp 取thủ 即tức 有hữu 憂ưu 苦khổ 。 猛mãnh 利lợi 愁sầu 箭tiễn 。 悲bi 惱não 歎thán 生sanh 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 繫hệ 縛phược 。 無vô 出xuất 離ly 道đạo 。 由do 斯tư 一nhất 切thiết 憂ưu 苦khổ 增tăng 長trưởng 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 恃thị 執chấp 。 動động 轉chuyển 。 戲hí 論luận 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 種chủng 種chủng 鬪đấu 訟tụng 。 違vi 諍tranh 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 種chủng 種chủng 無vô 明minh 。 癡si 闇ám 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 恐khủng 怖bố 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 魔ma 羂quyến 及cập 有hữu 魔ma 縛phược 。 若nhược 有hữu 所sở 緣duyên 即tức 有hữu 苦khổ 逼bức 及cập 求cầu 安an 樂lạc 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 菩Bồ 薩Tát 觀quán 見kiến 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 。 種chủng 種chủng 過quá 患hoạn 。 不bất 緣duyên 諸chư 法pháp 。 無vô 所sở 緣duyên 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 則tắc 無vô 所sở 取thủ 。 無vô 所sở 取thủ 故cố 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 執chấp 而nhi 住trụ 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 雖tuy 無vô 所sở 緣duyên 。 而nhi 於ư 境cảnh 界giới 。 得đắc 定định 自tự 在tại 。 雖tuy 於ư 境cảnh 界giới 。 得đắc 定định 自tự 在tại 。 而nhi 無vô 恃thị 執chấp 。 亦diệc 無vô 所sở 住trụ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 能năng 不bất 攀phàn 緣duyên 。 無vô 所sở 執chấp 著trước 。 無vô 所sở 諍tranh 論luận 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 染nhiễm 而nhi 住trụ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 普phổ 於ư 一nhất 切thiết 。 所sở 緣duyên 境cảnh 法pháp 皆giai 得đắc 離ly 繫hệ 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 能năng 如như 是thị 住trụ 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 障chướng 礙ngại 。 魔ma 軍quân 眷quyến 屬thuộc 。 不bất 能năng 攝nhiếp 持trì 。 欲dục 求cầu 其kỳ 短đoản 。 終chung 不bất 能năng 得đắc 。 亦diệc 復phục 不bất 能năng 。 方phương 便tiện 擾nhiễu 亂loạn 。 而nhi 能năng 降hàng 伏phục 魔ma 及cập 魔ma 軍quân 。 普phổ 能năng 覺giác 知tri 一nhất 切thiết 魔ma 事sự 。 不bất 隨tùy 魔ma 事sự 自tự 在tại 而nhi 行hành 。 震chấn 動động 焚phần 燒thiêu 。 諸chư 魔ma 宮cung 殿điện 。 亦diệc 能năng 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 不bất 為vi 外ngoại 道đạo 之chi 所sở 降hàng 伏phục 。 亦diệc 能năng 摧tồi 滅diệt 一nhất 切thiết 他tha 論luận 。 不bất 為vi 他tha 論luận 之chi 所sở 摧tồi 滅diệt 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 則tắc 於ư 色sắc 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 亦diệc 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 亦diệc 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 識thức 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 亦diệc 不bất 住trụ 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 於ư 諸chư 名danh 。 色sắc 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 染nhiễm 。 淨tịnh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 緣duyên 起khởi 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 顛điên 倒đảo 。 見kiến 蓋cái 。 愛ái 行hành 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 斷đoạn 。 常thường 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 欲dục 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 有hữu 情tình 界giới 。 法Pháp 界Giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諦đế 實thật 。 虛hư 妄vọng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 地địa 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 有hữu 繫hệ 。 離ly 繫hệ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 我ngã 。 有hữu 情tình 。 命mạng 者giả 。 生sanh 者giả 。 養dưỡng 者giả 。 士sĩ 夫phu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 意ý 生sanh 。 儒nho 童đồng 。 作tác 者giả 。 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 及cập 彼bỉ 諸chư 想tưởng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 布bố 施thí 。 慳san 貪tham 。 持trì 戒giới 。 犯phạm 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 忿phẫn 恚khuể 。 精tinh 進tấn 。 懈giải 怠đãi 。 靜tĩnh 慮lự 。 散tán 亂loạn 。 般Bát 若Nhã 。 惡ác 慧tuệ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 念niệm 住trụ 。 正Chánh 斷Đoạn 。 神thần 足túc 。 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 顛điên 倒đảo 等đẳng 斷đoạn 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 慈từ 。 悲bi 。 喜hỷ 。 捨xả 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 。 無vô 造tạo 作tác 智trí 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 地địa 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 法Pháp 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 神thần 通thông 。 智trí 見kiến 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 智trí 見kiến 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 無vô 著trước 智trí 見kiến 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 明minh 。 解giải 脫thoát 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 解giải 脫thoát 及cập 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 諸chư 佛Phật 智trí 。 力lực 。 無vô 畏úy 等đẳng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 相tướng 好hảo 清thanh 淨tịnh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 佛Phật 土độ 清thanh 淨tịnh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲Thanh 聞Văn 圓viên 滿mãn 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 獨Độc 覺Giác 圓viên 滿mãn 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 圓viên 滿mãn 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 有hữu 分phân 別biệt 。 則tắc 異dị 分phân 別biệt 。 若nhược 於ư 是thị 處xứ 。 無vô 有hữu 分phân 別biệt 。 則tắc 於ư 是thị 處xứ 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 愚ngu 夫phu 異dị 生sanh 。 一nhất 切thiết 皆giai 是thị 。 分phân 別biệt 所sở 起khởi 。 彼bỉ 想tưởng 皆giai 從tùng 異dị 分phân 別biệt 起khởi 。 是thị 故cố 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 言ngôn 分phân 別biệt 者giả 是thị 第đệ 一nhất 邊biên 。 異dị 分phân 別biệt 者giả 是thị 第đệ 二nhị 邊biên 。 若nhược 於ư 是thị 處xứ 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 則tắc 於ư 是thị 處xứ 遠viễn 離ly 二nhị 邊biên 亦diệc 無vô 有hữu 中trung 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 謂vị 有hữu 中trung 亦diệc 是thị 分phân 別biệt 。 分phân 別biệt 中trung 者giả 亦diệc 謂vị 有hữu 邊biên 。 若nhược 於ư 是thị 處xứ 。 有hữu 分phân 別biệt 者giả 。 則tắc 於ư 是thị 處xứ 有hữu 異dị 分phân 別biệt 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 無vô 斷đoạn 分phân 別biệt 。 異dị 分phân 別biệt 義nghĩa 。 若nhược 於ư 是thị 處xứ 。 無vô 分phân 別biệt 者giả 。 則tắc 於ư 是thị 處xứ 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 有hữu 斷đoạn 分phân 別biệt 。 異dị 分phân 別biệt 義nghĩa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 斷đoạn 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 於ư 此thử 中trung 都đô 無vô 所sở 斷đoạn 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 由do 無vô 所sở 有hữu 。 虛hư 妄vọng 。 分phân 別biệt 異dị 分phân 別biệt 力lực 發phát 起khởi 顛điên 倒đảo 。 彼bỉ 寂tịch 靜tĩnh 故cố 顛điên 倒đảo 亦diệc 無vô 。 顛điên 倒đảo 無vô 故cố 都đô 無vô 所sở 斷đoạn 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 無vô 所sở 斷đoạn 者giả 當đương 知tri 顯hiển 示thị 苦khổ 斷đoạn 增tăng 語ngữ 。 謂vị 於ư 此thử 中trung 無vô 少thiểu 苦khổ 斷đoạn 故cố 名danh 苦khổ 斷đoạn 。 若nhược 苦khổ 自tự 性tánh 少thiểu 有hữu 真chân 實thật 可khả 有hữu 所sở 斷đoạn 。 然nhiên 苦khổ 自tự 性tánh 無vô 少thiểu 真chân 實thật 故cố 無vô 所sở 斷đoạn 。 但đãn 見kiến 苦khổ 無vô 說thuyết 名danh 苦khổ 斷đoạn 。 謂vị 遍biến 知tri 苦khổ 都đô 無vô 自tự 性tánh 少thiểu 分phần 可khả 得đắc 故cố 名danh 苦khổ 斷đoạn 。 諸chư 有hữu 於ư 苦khổ 都đô 無vô 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 名danh 苦khổ 寂tịch 靜tĩnh 。 即tức 是thị 令linh 苦khổ 不bất 生sanh 起khởi 義nghĩa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 見kiến 。 則tắc 於ư 諸chư 法pháp 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 遍biến 知tri 分phân 別biệt 。 異dị 分phân 別biệt 性tánh 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 能năng 如như 是thị 住trụ 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 障chướng 礙ngại 。 諸chư 魔ma 軍quân 眾chúng 。 所sở 起khởi 事sự 業nghiệp 皆giai 能năng 覺giác 知tri 。 諸chư 有hữu 所sở 為vi 。 不bất 隨tùy 魔ma 事sự 。 自tự 在tại 而nhi 轉chuyển 。 令linh 諸chư 惡ác 魔ma 。 自tự 然nhiên 退thoái 散tán 。 摧tồi 彼bỉ 軍quân 眾chúng 令linh 其kỳ 漸tiệm 少thiểu 。 身thân 意ý 泰thái 然nhiên 。 離ly 諸chư 怖bố 畏úy 。 惡ác 魔ma 軍quân 眾chúng 不bất 能năng 擾nhiễu 惱não 。 止chỉ 息tức 一nhất 切thiết 。 往vãng 惡ác 趣thú 因nhân 。 斷đoạn 塞tắc 世thế 間gian 眾chúng 邪tà 逕kính 路lộ 。 離ly 諸chư 黑hắc 闇ám 。 越việt 渡độ 瀑bộc 流lưu 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 清thanh 淨tịnh 眼nhãn 。 與dữ 有hữu 情tình 類loại 。 作tác 大đại 光quang 明minh 。 紹thiệu 隆long 佛Phật 種chủng 令linh 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 證chứng 得đắc 真chân 道đạo 道đạo 平bình 等đẳng 性tánh 。 哀ai 愍mẫn 有hữu 情tình 起khởi 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn 。 具cụ 足túc 精tinh 進tấn 離ly 諸chư 懈giải 怠đãi 。 獲hoạch 得đắc 安an 忍nhẫn 遠viễn 忿phẫn 恚khuể 心tâm 。 入nhập 勝thắng 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 得đắc 真chân 般Bát 若Nhã 成thành 通thông 達đạt 慧tuệ 。 遣khiển 除trừ 惡ác 作tác 遠viễn 離ly 蓋cái 纏triền 。 出xuất 惡ác 魔ma 羂quyến 斷đoạn 諸chư 愛ái 網võng 。 安an 住trụ 正chánh 念niệm 。 無vô 所sở 忘vong 失thất 。 得đắc 淨tịnh 尸thi 羅la 至chí 淨tịnh 戒giới 岸ngạn 。 安an 住trụ 功công 德đức 離ly 諸chư 過quá 患hoạn 。 得đắc 定định 慧tuệ 力lực 不bất 可khả 動động 搖dao 。 一nhất 切thiết 他tha 論luận 。 不bất 能năng 摧tồi 伏phục 。 得đắc 諸chư 法pháp 淨tịnh 。 永vĩnh 無vô 退thoái 失thất 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 法Pháp 。 得đắc 無vô 所sở 畏úy 。 入nhập 諸chư 大đại 眾chúng 。 心tâm 無vô 怯khiếp 弱nhược 。 施thí 諸chư 妙diệu 法Pháp 無vô 所sở 秘bí 悋lận 。 以dĩ 平bình 等đẳng 道đạo 淨tịnh 諸chư 道đạo 路lộ 。 誓thệ 離ly 邪tà 道đạo 修tu 所sở 應ưng 修tu 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 法pháp 熏huân 所sở 應ưng 熏huân 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 。 淨tịnh 所sở 應ưng 淨tịnh 。 器khí 度độ 深thâm 廣quảng 。 猶do 如như 大đại 海hải 。 湛trạm 然nhiên 不bất 動động 。 難nan 可khả 測trắc 量lượng 。 法pháp 海hải 無vô 邊biên 。 過quá 諸chư 數số 量lượng 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 成thành 此thử 及cập 餘dư 。 無vô 邊biên 功công 德đức 。 如như 是thị 功công 德đức 。 難nan 測trắc 其kỳ 岸ngạn 。 除trừ 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 無vô 能năng 知tri 者giả 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 菩Bồ 薩Tát 如như 是thị 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 妙diệu 色sắc 無vô 減giảm 。 財tài 位vị 無vô 減giảm 。 眷quyến 屬thuộc 無vô 減giảm 。 種chủng 類loại 無vô 減giảm 。 家gia 族tộc 無vô 減giảm 。 國quốc 土độ 無vô 減giảm 。 不bất 生sanh 邊biên 地địa 。 不bất 遇ngộ 無vô 暇hạ 。 不bất 與dữ 穢uế 惡ác 有hữu 情tình 共cộng 居cư 。 亦diệc 不bất 隣lân 近cận 不bất 淨tịnh 事sự 業nghiệp 。 自tự 心tâm 無vô 退thoái 。 智trí 慧tuệ 無vô 減giảm 。 從tùng 他tha 聽thính 受thọ 。 種chủng 種chủng 法Pháp 門môn 。 皆giai 能năng 會hội 入nhập 。 平bình 等đẳng 法pháp 性tánh 。 紹thiệu 隆long 佛Phật 種chủng 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 令linh 常thường 興hưng 盛thịnh 無vô 有hữu 斷đoạn 絕tuyệt 。 於ư 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 已dĩ 得đắc 光quang 明minh 。 已dĩ 得đắc 隣lân 近cận 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 。 若nhược 有hữu 惡ác 魔ma 來lai 至chí 其kỳ 所sở 。 欲dục 為vi 惱não 亂loạn 。 則tắc 令linh 彼bỉ 魔ma 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 皆giai 成thành 灰hôi 燼tẫn 。 辯biện 才tài 頓đốn 喪táng 羂quyến 網võng 俱câu 絕tuyệt 。 假giả 使sử 俱câu 胝chi 魔ma 及cập 軍quân 眾chúng 俱câu 來lai 嬈nhiễu 惱não 。 心tâm 不bất 動động 搖dao 。 於ư 是thị 惡ác 魔ma 及cập 諸chư 軍quân 眾chúng 。 驚kinh 怖bố 退thoái 散tán 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。


今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 超siêu 我ngã 境cảnh 。 彼bỉ 於ư 我ngã 境cảnh 不bất 復phục 當đương 行hành 。 不bất 復phục 當đương 住trụ 。 不bất 復phục 耽đam 著trước 。 令linh 餘dư 有hữu 情tình 於ư 我ngã 境cảnh 界giới 皆giai 得đắc 出xuất 離ly 蕭tiêu 然nhiên 解giải 脫thoát 。


時thời 諸chư 惡ác 魔ma 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 愁sầu 憂ưu 悲bi 歎thán 。 共cộng 相tương 謂vị 言ngôn 。


今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 損tổn 我ngã 等đẳng 輩bối 眷quyến 屬thuộc 。 朋bằng 黨đảng 。 令linh 無vô 勢thế 力lực 。


言ngôn 已dĩ 各các 生sanh 憂ưu 苦khổ 悔hối 恨hận 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 會hội 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


時thời 魔ma 宮cung 殿điện 皆giai 失thất 威uy 光quang 。 處xứ 處xứ 漸tiệm 生sanh 煙yên 焰diễm 之chi 相tướng 。 惡ác 魔ma 驚kinh 怖bố 。 愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não 。 如như 刀đao 傷thương 心tâm 。 如như 中trúng 毒độc 箭tiễn 。 咸hàm 共cộng 傷thương 歎thán 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。


今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 不bất 受thọ 我ngã 等đẳng 之chi 所sở 徵trưng 發phát 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 出xuất 我ngã 等đẳng 境cảnh 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 脫thoát 我ngã 等đẳng 界giới 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 不bất 住trụ 我ngã 境cảnh 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 斷đoạn 滅diệt 我ngã 界giới 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 毀hủy 我ngã 羂quyến 網võng 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 拔bạt 有hữu 情tình 令linh 其kỳ 永vĩnh 出xuất 諸chư 欲dục 淤ứ 泥nê 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 脫thoát 諸chư 見kiến 網võng 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 令linh 有hữu 情tình 出xuất 蓋cái 邪tà 路lộ 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 安an 立lập 有hữu 情tình 令linh 住trụ 正Chánh 道Đạo 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 引dẫn 諸chư 有hữu 情tình 。 令linh 其kỳ 永vĩnh 出xuất 諸chư 見kiến 稠trù 林lâm 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 彼bỉ 諸chư 惡ác 魔ma 見kiến 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 。 諸chư 勝thắng 義nghĩa 利lợi 。 愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não 。 如như 箭tiễn 入nhập 心tâm 。 譬thí 如như 有hữu 人nhân 。 失thất 大đại 寶bảo 藏tạng 。 成thành 就tựu 廣quảng 大đại 。 愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não 。 如như 是thị 惡ác 魔ma 。 深thâm 心tâm 悔hối 恨hận 。 如như 中trúng 毒độc 箭tiễn 。 愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não 。 晝trú 夜dạ 驚kinh 惶hoàng 。 不bất 樂nhạo 本bổn 座tòa 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 會hội 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


時thời 諸chư 惡ác 魔ma 共cộng 集tập 一nhất 處xứ 。 思tư 惟duy 方phương 便tiện 。 欲dục 壞hoại 菩Bồ 薩Tát 。 互hỗ 相tương 謂vị 言ngôn 。


我ngã 等đẳng 今kim 者giả 。 當đương 設thiết 何hà 計kế 。 作tác 何hà 事sự 業nghiệp 壞hoại 此thử 菩Bồ 薩Tát 所sở 修tu 正chánh 行hạnh 。


時thời 惡ác 魔ma 眾chúng 心tâm 懷hoài 疑nghi 惑hoặc 。 愁sầu 憂ưu 不bất 樂lạc 。 如như 中trúng 毒độc 箭tiễn 。 共cộng 相tương 勸khuyến 勵lệ 。 往vãng 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 伺tứ 求cầu 其kỳ 短đoản 。 現hiện 怖bố 畏úy 事sự 。 由do 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 威uy 神thần 力lực 故cố 。 諸chư 惡ác 魔ma 眾chúng 。 盡tận 其kỳ 神thần 力lực 。 尚thượng 不bất 能năng 動động 菩Bồ 薩Tát 毛mao 端đoan 。 況huống 令linh 菩Bồ 薩Tát 身thân 心tâm 變biến 異dị 。


時thời 諸chư 惡ác 魔ma 覺giác 知tri 菩Bồ 薩Tát 。 遠viễn 離ly 驚kinh 恐khủng 。 毛mao 竪thụ 等đẳng 事sự 。 更cánh 設thiết 方phương 便tiện 種chủng 種chủng 魅mị 惑hoặc 。 心tâm 神thần 俱câu 劣liệt 懷hoài 怖bố 畏úy 故cố 。 諸chư 魅mị 惑hoặc 事sự 皆giai 不bất 能năng 成thành 。


時thời 惡ác 魔ma 王vương 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 尚thượng 不bất 能năng 壞hoại 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 況huống 我ngã 眷quyến 屬thuộc 或hoặc 餘dư 能năng 壞hoại 。


念niệm 已dĩ 驚kinh 怖bố 力lực 盡tận 計kế 窮cùng 。 還hoàn 歸quy 自tự 宮cung 愁sầu 憂ưu 而nhi 住trụ 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 具cụ 大đại 威uy 力lực 。 惡ác 魔ma 眷quyến 屬thuộc 尚thượng 不bất 能năng 令linh 如như 彈đàn 指chỉ 頃khoảnh 。 心tâm 有hữu 迷mê 惑hoặc 。 何hà 況huống 能năng 為vi 餘dư 障chướng 礙ngại 事sự 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 成thành 就tựu 如như 是thị 功công 德đức 。 智trí 慧tuệ 大đại 威uy 神thần 力lực 。 假giả 使sử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 皆giai 變biến 為vi 魔ma 。 一nhất 一nhất 皆giai 將tương 爾nhĩ 所sở 魔ma 眾chúng 。 為vi 擾nhiễu 亂loạn 故cố 。 往vãng 菩Bồ 薩Tát 所sở 。 盡tận 其kỳ 神thần 力lực 。 亦diệc 不bất 能năng 障chướng 所sở 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。


爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 成thành 就tựu 。 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 刀đao 劍kiếm 力lực 故cố 。 亦diệc 復phục 成thành 就tựu 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 不bất 可khả 測trắc 量lượng 。 及cập 無vô 等đẳng 等đẳng 。 般Bát 若Nhã 力lực 故cố 。 不bất 為vị 一nhất 切thiết 。 暴bạo 惡ác 魔ma 軍quân 之chi 所sở 降hàng 伏phục 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 夫phu 大đại 刀đao 者giả 。 謂vị 般Bát 若Nhã 刀đao 。 夫phu 大đại 劍kiếm 者giả 。 謂vị 般Bát 若Nhã 劍kiếm 。 夫phu 大đại 力lực 者giả 。 謂vị 般Bát 若Nhã 力lực 。 是thị 故cố 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 非phi 諸chư 惡ác 魔ma 所sở 行hành 境cảnh 地địa 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 諸chư 有hữu 外ngoại 仙tiên 得đắc 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 超siêu 欲dục 魔ma 境cảnh 生sanh 諸chư 梵Phạm 天Thiên 。 四tứ 無vô 色sắc 地địa 。 彼bỉ 於ư 菩Bồ 薩Tát 常thường 所sở 成thành 就tựu 世thế 間gian 。 妙diệu 慧tuệ 尚thượng 非phi 行hành 境cảnh 。 況huống 實thật 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 何hà 況huống 惡ác 魔ma 能năng 行hành 此thử 境cảnh 。 彼bỉ 於ư 獲hoạch 得đắc 色sắc 。 無vô 色sắc 定định 外ngoại 仙tiên 妙diệu 慧tuệ 尚thượng 非phi 行hành 境cảnh 。 況huống 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 成thành 就tựu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 為vi 成thành 就tựu 。 大đại 威uy 力lực 者giả 。 若nhược 有hữu 成thành 就tựu 。 般Bát 若Nhã 威uy 力lực 。 即tức 名danh 成thành 就tựu 利lợi 慧tuệ 刀đao 者giả 。 若nhược 有hữu 成thành 就tựu 。 般Bát 若Nhã 利lợi 刀đao 。 即tức 名danh 成thành 就tựu 利lợi 慧tuệ 劍kiếm 者giả 。 諸chư 惡ác 魔ma 軍quân 。 不bất 能năng 降hàng 伏phục 。 而nhi 能năng 降hàng 伏phục 。 一nhất 切thiết 魔ma 軍quân 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 成thành 就tựu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 利lợi 慧tuệ 刀đao 劍kiếm 。 具cụ 大đại 勢thế 力lực 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 諸chư 有hữu 所sở 作tác 。 亦diệc 無vô 所sở 依y 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 有hữu 所sở 依y 則tắc 有hữu 移di 轉chuyển 。 若nhược 有hữu 移di 轉chuyển 則tắc 有hữu 動động 搖dao 。 若nhược 有hữu 動động 搖dao 則tắc 有hữu 戲hí 論luận 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 有hữu 依y 。 有hữu 轉chuyển 動động 搖dao 戲hí 論luận 。 是thị 諸chư 有hữu 情tình 。 隨tùy 魔ma 力lực 行hành 未vị 脫thoát 魔ma 境cảnh 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 有hữu 情tình 。 雖tuy 復phục 乃nãi 至chí 上thượng 生sanh 有hữu 頂đảnh 有hữu 所sở 依y 止chỉ 。 繫hệ 屬thuộc 所sở 依y 依y 所sở 。 依y 處xứ 。 彼bỉ 必tất 還hoàn 墮đọa 。 魔ma 境cảnh 界giới 中trung 。 未vị 脫thoát 惡ác 魔ma 所sở 有hữu 羂quyến 網võng 。 惡ác 魔ma 索sách 縷lũ 常thường 所sở 隨tùy 逐trục 。 如như 猛mãnh 憙hí 子tử 及cập 阿a 邏la 茶trà 迦ca 邏la 摩ma 子tử 。 并tinh 餘dư 一nhất 切thiết 。 依y 止chỉ 無vô 色sắc 。 繫hệ 屬thuộc 所sở 依y 依y 所sở 。 依y 處xứ 諸chư 仙tiên 外ngoại 道đạo 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 修tu 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 會hội 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 。 諸chư 有hữu 所sở 作tác 。 亦diệc 無vô 所sở 依y 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 隨tùy 順thuận 安an 住trụ 。


爾nhĩ 時thời 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 依y 止chỉ 色sắc 。 亦diệc 不bất 依y 止chỉ 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 不bất 依y 止chỉ 眼nhãn 。 亦diệc 不bất 依y 止chỉ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 。 不bất 依y 止chỉ 色sắc 。 亦diệc 不bất 依y 止chỉ 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 。 不bất 依y 止chỉ 眼nhãn 識thức 。 亦diệc 不bất 依y 止chỉ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 。 不bất 依y 止chỉ 名danh 。 色sắc 。 不bất 依y 止chỉ 顛điên 倒đảo 。 見kiến 趣thú 。 諸chư 蓋cái 及cập 諸chư 愛ái 行hành 。 不bất 依y 止chỉ 緣duyên 起khởi 。 不bất 依y 止chỉ 欲dục 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 。 不bất 依y 止chỉ 我ngã 。 有hữu 情tình 。 命mạng 者giả 。 生sanh 者giả 。 養dưỡng 者giả 。 士sĩ 夫phu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 意ý 生sanh 。 儒nho 童đồng 。 作tác 者giả 。 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 及cập 彼bỉ 諸chư 想tưởng 。 不bất 依y 止chỉ 地địa 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。 不bất 依y 止chỉ 有hữu 情tình 界giới 。 法Pháp 界Giới 。 不bất 依y 止chỉ 初sơ 靜tĩnh 慮lự 。 乃nãi 至chí 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 不bất 依y 止chỉ 有hữu 愛ái 。 不bất 依y 止chỉ 無vô 有hữu 愛ái 。 不bất 依y 止chỉ 斷đoạn 。 常thường 。 不bất 依y 止chỉ 有hữu 性tánh 。 不bất 依y 止chỉ 無vô 性tánh 。 不bất 依y 止chỉ 布bố 施thí 。 慳san 貪tham 。 持trì 戒giới 。 犯phạm 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 忿phẫn 恚khuể 。 精tinh 進tấn 。 懈giải 怠đãi 。 靜tĩnh 慮lự 。 散tán 亂loạn 。 般Bát 若Nhã 。 惡ác 慧tuệ 。 不bất 依y 止chỉ 念niệm 住trụ 。 正Chánh 斷Đoạn 。 神thần 足túc 。 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 。 不bất 依y 止chỉ 斷đoạn 顛điên 倒đảo 等đẳng 。 不bất 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 。 不bất 依y 止chỉ 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 。 不bất 依y 止chỉ 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 。 無vô 造tạo 作tác 智trí 。 不bất 依y 止chỉ 無vô 著trước 智trí 見kiến 。 不bất 依y 止chỉ 明minh 及cập 解giải 脫thoát 。 不bất 依y 止chỉ 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 。 不bất 依y 止chỉ 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 地địa 。 不bất 依y 止chỉ 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 法Pháp 。 不bất 依y 止chỉ 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 依y 止chỉ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 智trí 見kiến 。 不bất 依y 止chỉ 三tam 世thế 平bình 等đẳng 性tánh 。 不bất 依y 止chỉ 佛Phật 智trí 。 力lực 。 無vô 畏úy 等đẳng 。 不bất 依y 止chỉ 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 不bất 依y 止chỉ 相tướng 好hảo 圓viên 滿mãn 。 不bất 依y 止chỉ 佛Phật 土độ 圓viên 滿mãn 。 不bất 依y 止chỉ 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 圓viên 滿mãn 。 不bất 依y 止chỉ 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 圓viên 滿mãn 。 不bất 依y 止chỉ 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 依y 止chỉ 移di 轉chuyển 。 不bất 依y 止chỉ 動động 搖dao 。 不bất 依y 止chỉ 戲hí 論luận 。 由do 無vô 依y 止chỉ 除trừ 遣khiển 一nhất 切thiết 。 亦diệc 不bất 執chấp 著trước 無vô 依y 止chỉ 道đạo 。 於ư 無vô 依y 止chỉ 亦diệc 不bất 恃thị 執chấp 。 亦diệc 復phục 不bất 得đắc 。 此thử 是thị 依y 止chỉ 。 亦diệc 復phục 不bất 得đắc 。 在tại 此thử 依y 止chỉ 。 亦diệc 復phục 不bất 得đắc 。 屬thuộc 此thử 依y 止chỉ 。 亦diệc 復phục 不bất 得đắc 。 依y 此thử 依y 止chỉ 。 於ư 所sở 依y 止chỉ 亦diệc 無vô 恃thị 執chấp 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 諸chư 依y 止chỉ 。 無vô 恃thị 無vô 得đắc 。 無vô 執chấp 無vô 取thủ 。 無vô 說thuyết 無vô 欣hân 。 無vô 著trước 而nhi 住trụ 。 不bất 為vị 一nhất 切thiết 。 依y 止chỉ 所sở 染nhiễm 。 於ư 諸chư 依y 止chỉ 。 亦diệc 無vô 滯trệ 礙ngại 。 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 。 依y 止chỉ 淨tịnh 法pháp 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 依y 一nhất 切thiết 法pháp 。 依y 止chỉ 清thanh 淨tịnh 微vi 妙diệu 智trí 見kiến 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 由do 此thử 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 得đắc 便tiện 。 惡ác 魔ma 軍quân 眾chúng 。 不bất 能năng 降hàng 伏phục 。 而nhi 能năng 降hàng 伏phục 。 一nhất 切thiết 魔ma 軍quân 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 未vị 發phát 無vô 上thượng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 心tâm 。 先tiên 應ưng 積tích 集tập 無vô 量lượng 。 無vô 數số 善thiện 根căn 資tư 糧lương 。 多đa 供cúng 養dường 佛Phật 。 事sự 多đa 善thiện 友hữu 。 於ư 多đa 佛Phật 所sở 請thỉnh 問vấn 法Pháp 要yếu 。 發phát 弘hoằng 誓thệ 願nguyện 。 意ý 樂nhạc 具cụ 足túc 。 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 樂nhạo 行hành 布bố 施thí 。 於ư 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 尊tôn 重trọng 護hộ 持trì 。 忍nhẫn 辱nhục 柔nhu 和hòa 。 悉tất 皆giai 具cụ 足túc 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 離ly 諸chư 懈giải 怠đãi 。 尊tôn 重trọng 修tu 行hành 鮮tiên 白bạch 靜tĩnh 慮lự 。 於ư 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 恭cung 敬kính 修tu 學học 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 既ký 發phát 無vô 上thượng 正chánh 等đẳng 覺giác 心tâm 。 復phục 應ưng 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 以dĩ 智trí 慧tuệ 力lực 。 伏phục 諸chư 魔ma 眾chúng 。 恆hằng 作tác 是thị 念niệm 。


勿vật 為vi 惡ác 魔ma 伺tứ 求cầu 我ngã 短đoản 作tác 擾nhiễu 亂loạn 事sự 。


由do 斯tư 力lực 故cố 。 令linh 諸chư 惡ác 魔ma 不bất 能năng 得đắc 便tiện 。 障chướng 所sở 修tu 學học 。 亦diệc 令linh 魔ma 眾chúng 不bất 起khởi 是thị 心tâm 。


我ngã 當đương 伺tứ 求cầu 此thử 菩Bồ 薩Tát 便tiện 。 為vi 擾nhiễu 亂loạn 事sự 障chướng 礙ngại 所sở 修tu 。


設thiết 起khởi 是thị 心tâm 即tức 令linh 自tự 覺giác 。


我ngã 作tác 斯tư 事sự 必tất 遭tao 大đại 苦khổ 。


由do 斯tư 發phát 起khởi 大đại 恐khủng 怖bố 心tâm 。


勿vật 我ngã 今kim 時thời 喪táng 失thất 身thân 命mạng 故cố 。 應ưng 息tức 此thử 擾nhiễu 亂loạn 之chi 心tâm 。


於ư 是thị 魔ma 軍quân 惡ác 心tâm 隱ẩn 沒một 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 惡ác 魔ma 軍quân 眾chúng 不bất 能năng 障chướng 礙ngại 菩Bồ 薩Tát 所sở 學học 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 起khởi 純thuần 淨tịnh 欲dục 。 增tăng 上thượng 意ý 樂lạc 。 深thâm 心tâm 尊tôn 重trọng 。 稱xưng 讚tán 功công 德đức 。 起khởi 大đại 師sư 想tưởng 。 聞văn 說thuyết 六lục 種chủng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 相tương 應ứng 法Pháp 教giáo 。 亦diệc 不bất 發phát 起khởi 猶do 豫dự 疑nghi 惑hoặc 。 聞văn 甚thậm 深thâm 法Pháp 。 心tâm 不bất 迷mê 謬mậu 。 亦diệc 復phục 不bất 起khởi 。 猶do 豫dự 疑nghi 惑hoặc 。 終chung 不bất 造tạo 作tác 。 感cảm 匱quỹ 法pháp 業nghiệp 。 亦diệc 不bất 發phát 起khởi 感cảm 匱quỹ 法pháp 心tâm 。 勸khuyến 導đạo 無vô 量lượng 無vô 邊biên 有hữu 情tình 。 信tín 受thọ 修tu 學học 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 讚tán 勵lệ 無vô 量lượng 無vô 邊biên 有hữu 情tình 。 亦diệc 令linh 信tín 受thọ 修tu 學học 六lục 種chủng 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 先tiên 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 淨tịnh 。 一nhất 切thiết 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 皆giai 無vô 雜tạp 染nhiễm 。 諸chư 惡ác 魔ma 軍quân 不bất 能năng 障chướng 礙ngại 。 伺tứ 求cầu 其kỳ 便tiện 。 亦diệc 不bất 能năng 得đắc 。 眾chúng 魔ma 事sự 業nghiệp 皆giai 能năng 覺giác 知tri 。 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 引dẫn 奪đoạt 。 不bất 隨tùy 魔ma 力lực 自tự 在tại 而nhi 行hành 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 惡ác 魔ma 眷quyến 屬thuộc 不bất 能năng 擾nhiễu 亂loạn 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 合hợp 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 相tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 相tương/tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 相tương/tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 相tương/tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 相tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 相tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 相tương/tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 相tương/tướng 合hợp 。 離ly 相tương/tướng 。


不bất 行hành 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 清thanh 淨tịnh 。 不bất 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。


不bất 行hành 起khởi 色sắc 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 眼nhãn 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 色sắc 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 眼nhãn 識thức 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 起khởi 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。


不bất 行hành 緣duyên 色sắc 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 識thức 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。


不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。


不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 眼nhãn 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。 不bất 行hành 緣duyên 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 離ly 相tương/tướng 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 則tắc 不bất 與dữ 色sắc 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 亦diệc 不bất 與dữ 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 眼nhãn 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 亦diệc 不bất 與dữ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 色sắc 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 亦diệc 不bất 與dữ 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 眼nhãn 識thức 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 亦diệc 不bất 與dữ 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 名danh 。 色sắc 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 顛điên 倒đảo 。 見kiến 趣thú 。 諸chư 蓋cái 及cập 諸chư 愛ái 行hành 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 欲dục 。 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 貪tham 。 瞋sân 。 癡si 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 我ngã 。 有hữu 情tình 。 命mạng 者giả 。 生sanh 者giả 。 養dưỡng 者giả 。 士sĩ 夫phu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 意ý 生sanh 。 儒nho 童đồng 。 作tác 者giả 。 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 。 有hữu 無vô 有hữu 想tưởng 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 斷đoạn 。 常thường 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 界giới 。 處xử 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 有hữu 情tình 界giới 。 法Pháp 界Giới 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 地địa 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 緣duyên 起khởi 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 五ngũ 妙diệu 欲dục 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 雜tạp 染nhiễm 。 清thanh 淨tịnh 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 布bố 施thí 。 慳san 貪tham 。 持trì 戒giới 。 犯phạm 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 忿phẫn 恚khuể 。 精tinh 進tấn 。 懈giải 怠đãi 。 靜tĩnh 慮lự 。 散tán 亂loạn 。 妙diệu 慧tuệ 。 惡ác 慧tuệ 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 念niệm 住trụ 。 正Chánh 斷Đoạn 。 神thần 足túc 。 根căn 。 力lực 。 覺giác 支chi 。 道đạo 支chi 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 斷đoạn 顛điên 倒đảo 等đẳng 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 靜tĩnh 慮lự 。 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 。 等đẳng 至chí 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 止chỉ 。 觀quán 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 明minh 及cập 解giải 脫thoát 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 解giải 脫thoát 。 智trí 見kiến 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 無vô 量lượng 。 神thần 通thông 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 地địa 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 異dị 生sanh 。 聲Thanh 聞Văn 。 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 法Pháp 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 盡tận 智trí 。 無vô 生sanh 智trí 。 無vô 造tạo 作tác 智trí 。 無vô 著trước 智trí 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 生sanh 死tử 。 涅Niết 槃Bàn 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 佛Phật 智trí 。 力lực 。 無vô 畏úy 等đẳng 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 相tướng 好hảo 圓viên 滿mãn 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 聲Thanh 聞Văn 。 圓viên 滿mãn 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 獨Độc 覺Giác 圓viên 滿mãn 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 不bất 與dữ 菩Bồ 薩Tát 。 圓viên 滿mãn 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 合hợp 離ly 故cố 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 非phi 一nhất 切thiết 法pháp 為vi 合hợp 。 離ly 故cố 而nhi 現hiện 在tại 前tiền 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 合hợp 者giả 謂vị 常thường 。 離ly 者giả 謂vị 斷đoạn 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 一nhất 切thiết 法pháp 性tánh 。 不bất 由do 覺giác 察sát 有hữu 合hợp 有hữu 離ly 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 一nhất 切thiết 法pháp 性tánh 。 不bất 為vi 合hợp 故cố 。 離ly 故cố 現hiện 前tiền 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 法pháp 性tánh 為vi 合hợp 。 為vi 離ly 現hiện 在tại 前tiền 者giả 。 則tắc 應ưng 諸chư 法pháp 可khả 得đắc 作tác 者giả 。 使sử 作tác 者giả 。 起khởi 者giả 。 使sử 起khởi 者giả 。 受thọ 者giả 。 使sử 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 使sử 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 。 使sử 見kiến 者giả 。 合hợp 者giả 。 使sử 合hợp 者giả 。 離ly 者giả 。 使sử 離ly 者giả 。 如Như 來Lai 亦diệc 應ưng 施thi 設thiết 諸chư 法pháp 此thử 是thị 作tác 者giả 。 使sử 作tác 者giả 乃nãi 至chí 離ly 者giả 。 使sử 離ly 者giả 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 以dĩ 諸chư 法pháp 性tánh 不bất 為vi 合hợp 。 離ly 現hiện 在tại 前tiền 故cố 。 諸chư 法pháp 無vô 有hữu 作tác 者giả 。 使sử 作tác 者giả 乃nãi 至chí 離ly 者giả 。 使sử 離ly 者giả 少thiểu 分phần 可khả 得đắc 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 佛Phật 不bất 施thi 設thiết 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 諸chư 法pháp 皆giai 由do 顛điên 倒đảo 所sở 起khởi 。 非phi 諸chư 顛điên 倒đảo 有hữu 合hợp 。 有hữu 離ly 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 諸chư 顛điên 倒đảo 事sự 無vô 少thiểu 可khả 得đắc 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 實thật 生sanh 起khởi 性tánh 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 顛điên 倒đảo 非phi 實thật 。 虛hư 妄vọng 。 誑cuống 詐trá 。 空không 。 無vô 所sở 有hữu 。 非phi 於ư 此thử 中trung 有hữu 少thiểu 實thật 法pháp 可khả 名danh 顛điên 倒đảo 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 夫phu 顛điên 倒đảo 者giả 。 惑hoặc 亂loạn 有hữu 情tình 。 施thi 設thiết 有hữu 情tình 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 之chi 所sở 顯hiển 現hiện 。 令linh 諸chư 有hữu 情tình 。 妄vọng 生sanh 恃thị 執chấp 。 動động 轉chuyển 。 戲hí 論luận 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 以dĩ 空không 拳quyền 誑cuống 惑hoặc 童đồng 竪thụ 。 彼bỉ 無vô 知tri 故cố 謂vị 有hữu 實thật 物vật 。 愚ngu 夫phu 異dị 生sanh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 虛hư 妄vọng 顛điên 倒đảo 。 之chi 所sở 誑cuống 惑hoặc 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 非phi 合hợp 離ly 性tánh 妄vọng 見kiến 合hợp 離ly 謂vị 為vi 實thật 有hữu 。 愚ngu 癡si 顛điên 倒đảo 。 於ư 無vô 實thật 中trung 起khởi 有hữu 實thật 想tưởng 。 難nan 可khả 解giải 脫thoát 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 。 愚ngu 夫phu 異dị 生sanh 。 妄vọng 見kiến 合hợp 離ly 。 顛điên 倒đảo 繫hệ 縛phược 。 馳trì 流lưu 生sanh 死tử 。 謂vị 合hợp 得đắc 。 合hợp 住trụ 。 合hợp 見kiến 。 合hợp 執chấp 。 有hữu 合hợp 故cố 便tiện 執chấp 有hữu 離ly 。 謂vị 除trừ 遣khiển 合hợp 而nhi 得đắc 離ly 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 處xứ 有hữu 合hợp 是thị 處xứ 有hữu 離ly 。 若nhược 於ư 合hợp 中trung 無vô 得đắc 。 無vô 恃thị 。 不bất 起khởi 執chấp 著trước 。 亦diệc 不bất 見kiến 離ly 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 於ư 離ly 中trung 有hữu 得đắc 。 有hữu 恃thị 。 起khởi 執chấp 著trước 者giả 。 彼bỉ 便tiện 有hữu 合hợp 。 與dữ 生sanh 死tử 苦khổ 未vị 可khả 別biệt 離ly 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 觀quán 此thử 義nghĩa 故cố 。 與dữ 諸chư 法pháp 性tánh 。 非phi 合hợp 非phi 離ly 。 亦diệc 不bất 為vi 法pháp 若nhược 合hợp 若nhược 離ly 。 而nhi 有hữu 所sở 作tác 。 或hoặc 有hữu 修tu 學học 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 遍biến 知tri 合hợp 。 離ly 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 速tốc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 眼nhãn 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 著trước 。 無vô 著trước 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 著trước 。 無vô 著trước 。


不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。


不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 眼nhãn 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 著trước 。 無vô 著trước 所sở 緣duyên 。


不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 著trước 。 無vô 著trước 合hợp 。 離ly 。


不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 色sắc 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 著trước 。 無vô 著trước 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。


不bất 行hành 色sắc 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 色sắc 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 。 合hợp 。 離ly 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 皆giai 有hữu 移di 轉chuyển 。 恃thị 執chấp 。 動động 搖dao 。 若nhược 行hành 。 若nhược 觀quán 。 菩Bồ 薩Tát 遍biến 知tri 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 不bất 復phục 於ư 中trung 若nhược 行hành 。 若nhược 觀quán 。


復phục 次thứ 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 眼nhãn 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。


不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。


不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 色sắc 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。 不bất 行hành 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 著trước 無vô 著trước 。 所sở 緣duyên 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 都đô 不bất 見kiến 行hành 及cập 不bất 行hành 法pháp 。


善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 都đô 無vô 所sở 行hành 。 善thiện 能năng 悟ngộ 入nhập 。 遍biến 知tri 諸chư 行hành 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 善thiện 勇dũng 猛mãnh 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 行hành 。 速tốc 能năng 圓viên 滿mãn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 法Pháp 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 五ngũ 百bách 九cửu 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 599


Phiên âm: 19/2/2016 ◊ Cập nhật: 19/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600