大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 四tứ 百bách 三tam 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 439

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 第đệ 二nhị 分phần 東đông 北bắc 方phương 品phẩm 第đệ 四tứ 十thập 三tam 之chi 二nhị 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 義nghĩa 趣thú 甚thậm 深thâm 。 誰thùy 能năng 信tín 解giải 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 久cửu 已dĩ 修tu 行hành 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 久cửu 植thực 善thiện 根căn 。 多đa 供cúng 養dường 佛Phật 。 事sự 多đa 善thiện 友hữu 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 信tín 解giải 此thử 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 齊tề 何hà 應ưng 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 久cửu 已dĩ 修tu 行hành 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 久cửu 殖thực 善thiện 根căn 。 多đa 供cúng 養dường 佛Phật 。 事sự 多đa 善thiện 友hữu 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 於ư 色sắc 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 相tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 處xứ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 處xứ 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 處xứ 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 處xứ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 處xứ 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 處xứ 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 界giới 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 界giới 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 識thức 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 欲dục 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 欲dục 界giới 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 欲dục 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 色sắc 。 無vô 色sắc 界giới 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 內nội 空không 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 內nội 空không 相tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 內nội 空không 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 四tứ 念niệm 住trụ 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 相tương/tướng 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 佛Phật 十Thập 力Lực 自tự 性tánh 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 乃nãi 至chí 於ư 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 相tương/tướng 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。 於ư 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 自tự 性tánh 不bất 起khởi 分phân 別biệt 。 無vô 異dị 分phân 別biệt 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 以dĩ 色sắc 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 故cố 。 善thiện 現hiện 。 齊tề 此thử 應ưng 知tri 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 久cửu 已dĩ 修tu 行hành 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 久cửu 殖thực 善thiện 根căn 。 多đa 供cúng 養dường 佛Phật 。 事sự 多đa 善thiện 友hữu 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 色sắc 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 處xứ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 色sắc 處xứ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 界giới 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 色sắc 界giới 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 識thức 界giới 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 觸xúc 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 內nội 空không 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 四tứ 念niệm 住trụ 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 佛Phật 十Thập 力Lực 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 甚thậm 深thâm 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 極cực 為vi 甚thậm 深thâm 。


爾nhĩ 時thời 尊tôn 者giả 善thiện 現hiện 。 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 大đại 寶bảo 聚tụ 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 。 功công 德đức 寶bảo 故cố 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 大đại 珍trân 寶bảo 聚tụ 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 。 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 五ngũ 神thần 通thông 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 內nội 空không 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 無vô 散tán 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 四tứ 念niệm 住trụ 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 空không 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 八bát 解giải 脫thoát 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 實thật 際tế 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 苦khổ 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 四tứ 種chủng 聖Thánh 諦Đế 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 。 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 五ngũ 眼nhãn 。 六lục 神thần 通thông 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 預dự 流lưu 果quả 。 一nhất 來lai 果quả 。 不bất 還hoàn 果quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。 能năng 與dữ 有hữu 情tình 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 轉chuyển 正Chánh 法Pháp 輪luân 。 大đại 珍trân 寶bảo 故cố 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 色sắc 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 眼nhãn 處xứ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 色sắc 處xứ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 眼nhãn 界giới 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 色sắc 界giới 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 眼nhãn 識thức 界giới 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 眼nhãn 觸xúc 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 內nội 空không 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 四tứ 念niệm 住trụ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 清thanh 淨tịnh 故cố 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 清thanh 淨tịnh 聚tụ 。


爾nhĩ 時thời 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


甚thậm 奇kỳ 。


世Thế 尊Tôn 。 希hy 有hữu 。 善Thiện 逝Thệ 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 以dĩ 極cực 甚thậm 深thâm 多đa 諸chư 留lưu 難nạn 。 而nhi 今kim 廣quảng 說thuyết 留lưu 難nạn 不bất 生sanh 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 多đa 諸chư 留lưu 難nạn 。 佛Phật 神thần 力lực 故cố 。 今kim 雖tuy 廣quảng 說thuyết 留lưu 難nạn 不bất 生sanh 。 是thị 故cố 大Đại 乘Thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 愛ái 樂nhạo 法pháp 故cố 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 若nhược 欲dục 書thư 寫tả 應ưng 疾tật 書thư 寫tả 。 若nhược 欲dục 讀đọc 誦tụng 。 應ưng 疾tật 讀đọc 誦tụng 。 若nhược 欲dục 受thọ 持trì 。 應ưng 疾tật 受thọ 持trì 。 若nhược 欲dục 修tu 習tập 應ưng 疾tật 修tu 習tập 。 若nhược 欲dục 思tư 惟duy 應ưng 疾tật 思tư 惟duy 。 若nhược 欲dục 宣tuyên 說thuyết 應ưng 疾tật 宣tuyên 說thuyết 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 多đa 諸chư 留lưu 難nạn 。 勿vật 令linh 書thư 寫tả 。 讀đọc 誦tụng 。 受thọ 持trì 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 說thuyết 者giả 。 留lưu 難nạn 事sự 起khởi 不bất 究cứu 竟cánh 故cố 。


善thiện 現hiện 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 若nhược 欲dục 一nhất 月nguyệt 。 或hoặc 二nhị 。 或hoặc 三tam 。 或hoặc 四tứ 。 或hoặc 五ngũ 。 或hoặc 六lục 。 或hoặc 七thất 乃nãi 至chí 一nhất 年niên 。 書thư 寫tả 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 能năng 究cứu 竟cánh 者giả 。 應ưng 勤cần 精tinh 進tấn 。 繫hệ 念niệm 書thư 寫tả 。 經kinh 爾nhĩ 許hứa 時thời 。 令linh 得đắc 究cứu 竟cánh 。 善thiện 現hiện 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 若nhược 欲dục 一nhất 月nguyệt 。 或hoặc 二nhị 。 或hoặc 三tam 。 或hoặc 四tứ 。 或hoặc 五ngũ 。 或hoặc 六lục 。 或hoặc 七thất 乃nãi 至chí 一nhất 年niên 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 宣tuyên 說thuyết 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 能năng 究cứu 竟cánh 者giả 。 應ưng 勤cần 精tinh 進tấn 。 繫hệ 念niệm 受thọ 持trì 乃nãi 至chí 宣tuyên 說thuyết 。 經kinh 爾nhĩ 許hứa 時thời 。 令linh 得đắc 究cứu 竟cánh 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 價giá 珍trân 寶bảo 。 多đa 留lưu 難nạn 故cố 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


甚thậm 奇kỳ 。


世Thế 尊Tôn 。 希hy 有hữu 。 善Thiện 逝Thệ 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 價giá 珍trân 寶bảo 多đa 諸chư 留lưu 難nạn 。 而nhi 有hữu 書thư 寫tả 。 讀đọc 誦tụng 。 受thọ 持trì 。 思tư 惟duy 。 修tu 習tập 。 為vì 他tha 說thuyết 者giả 。 惡ác 魔ma 於ư 彼bỉ 欲dục 作tác 留lưu 難nạn 。 令linh 不bất 書thư 寫tả 乃nãi 至chí 演diễn 說thuyết 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


惡ác 魔ma 於ư 此thử 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 雖tuy 欲dục 留lưu 難nạn 。 令linh 不bất 書thư 寫tả 。 讀đọc 誦tụng 。 受thọ 持trì 。 思tư 惟duy 。 修tu 習tập 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。 而nhi 彼bỉ 無vô 力lực 可khả 能năng 留lưu 難nạn 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 書thư 寫tả 。 讀đọc 誦tụng 。 受thọ 持trì 等đẳng 事sự 。 令linh 不bất 究cứu 竟cánh 。


爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 誰thùy 神thần 力lực 。 令linh 彼bỉ 惡ác 魔ma 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 說thuyết 如như 是thị 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。


佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 子Tử 。

是thị 佛Phật 神thần 力lực 。 令linh 彼bỉ 惡ác 魔ma 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 說thuyết 如như 是thị 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 又hựu 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 亦diệc 是thị 十thập 方phương 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 諸chư 佛Phật 神thần 力lực 。 令linh 彼bỉ 惡ác 魔ma 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 說thuyết 如như 是thị 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 又hựu 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 皆giai 共cộng 護hộ 念niệm 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 諸chư 菩Bồ 薩Tát 故cố 。 令linh 彼bỉ 惡ác 魔ma 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 令linh 不bất 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 皆giai 共cộng 護hộ 念niệm 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 眾chúng 所sở 作tác 善thiện 業nghiệp 。 令linh 彼bỉ 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 說thuyết 。 法pháp 爾nhĩ 應ưng 為vi 十thập 方phương 世thế 界giới 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 無vô 邊biên 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 安an 隱ẩn 住trụ 持trì 。 現hiện 說thuyết 法Pháp 者giả 之chi 所sở 護hộ 念niệm 。 若nhược 蒙mông 諸chư 佛Phật 。 所sở 護hộ 念niệm 者giả 。 法pháp 爾nhĩ 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 能năng 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 說thuyết 。 應ưng 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 今kim 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 廣quảng 為vì 他tha 說thuyết 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 皆giai 是thị 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 無vô 邊biên 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 安an 隱ẩn 住trụ 持trì 。 現hiện 說thuyết 法Pháp 者giả 神thần 力lực 護hộ 念niệm 。 令linh 我ngã 所sở 作tác 如như 是thị 善thiện 業nghiệp 。 不bất 為vi 惡ác 魔ma 之chi 所sở 留lưu 難nạn 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 能năng 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 一nhất 切thiết 皆giai 是thị 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 神thần 力lực 護hộ 念niệm 。 令linh 彼bỉ 所sở 作tác 殊thù 勝thắng 善thiện 業nghiệp 一nhất 切thiết 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。


爾nhĩ 時thời


佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 能năng 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 當đương 知tri 皆giai 是thị 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 神thần 力lực 護hộ 念niệm 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 能năng 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 十thập 方phương 世thế 界giới 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 無vô 邊biên 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 安an 隱ẩn 住trụ 持trì 。 現hiện 說thuyết 法Pháp 者giả 。 皆giai 共cộng 識thức 知tri 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 歡hoan 喜hỷ 護hộ 念niệm 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 能năng 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 恆hằng 為vi 十thập 方phương 無vô 量lượng 。 無vô 數số 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 安an 隱ẩn 住trụ 持trì 。 現hiện 說thuyết 法Pháp 者giả 佛Phật 眼nhãn 觀quán 見kiến 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 慈từ 悲bi 護hộ 念niệm 。 所sở 作tác 善thiện 事sự 無vô 不bất 皆giai 成thành 。


爾nhĩ 時thời


佛Phật 告cáo 舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 如như 是thị 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 恆hằng 為vi 十thập 方phương 無vô 量lượng 。 無vô 數số 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 安an 隱ẩn 住trụ 持trì 。 現hiện 說thuyết 法Pháp 者giả 。 佛Phật 眼nhãn 觀quán 見kiến 識thức 知tri 護hộ 念niệm 。 令linh 諸chư 惡ác 魔ma 。 不bất 能năng 嬈nhiễu 惱não 。 所sở 作tác 善thiện 業nghiệp 。 速tốc 得đắc 成thành 辦biện 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 若nhược 能năng 於ư 此thử 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 當đương 知tri 是thị 輩bối 。 已dĩ 近cận 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 諸chư 惡ác 魔ma 軍quân 。 不bất 能năng 留lưu 難nạn 。


又hựu 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 若nhược 能năng 書thư 寫tả 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 當đương 知tri 是thị 輩bối 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 深thâm 生sanh 信tín 解giải 。 能năng 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 常thường 為vi 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 佛Phật 眼nhãn 觀quán 見kiến 識thức 知tri 護hộ 念niệm 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 定định 當đương 獲hoạch 得đắc 大đại 財tài 。 大đại 勝thắng 利lợi 。 大đại 果quả 。 大đại 異dị 熟thục 。


又hựu 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 以dĩ 能năng 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 根căn 力lực 故cố 。 乃nãi 至chí 獲hoạch 得đắc 。 不bất 退thoái 轉chuyển 地địa 。 於ư 其kỳ 中trung 間gian 。 常thường 不bất 離ly 佛Phật 。 恆hằng 聞văn 正Chánh 法Pháp 不bất 墮đọa 惡ác 趣thú 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 由do 此thử 善thiện 根căn 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 常thường 不bất 遠viễn 離ly 。 諸chư 餘dư 無vô 量lượng 無vô 邊biên 佛Phật 法Pháp 。 由do 此thử 速tốc 證chứng 所sở 求cầu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 於ư 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 應ưng 勤cần 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 解giải 說thuyết 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 無vô 得đắc 蹔tạm 捨xả 。


復phục 次thứ 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 至chí 東đông 南nam 方phương 漸tiệm 當đương 興hưng 盛thịnh 。 彼bỉ 方phương 多đa 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 能năng 於ư 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 富phú 貴quý 受thọ 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 展triển 轉chuyển 增tăng 益ích 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 而nhi 趣thú 出xuất 離ly 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 從tùng 東đông 南nam 方phương 轉chuyển 至chí 南nam 方phương 漸tiệm 當đương 興hưng 盛thịnh 。 彼bỉ 方phương 多đa 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 能năng 於ư 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 富phú 貴quý 受thọ 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 展triển 轉chuyển 增tăng 益ích 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 而nhi 趣thú 出xuất 離ly 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 復phục 從tùng 南nam 方phương 至chí 西tây 南nam 方phương 漸tiệm 當đương 興hưng 盛thịnh 。 彼bỉ 方phương 多đa 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 能năng 於ư 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 富phú 貴quý 受thọ 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 展triển 轉chuyển 增tăng 益ích 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 而nhi 趣thú 出xuất 離ly 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 從tùng 西tây 南nam 方phương 至chí 西tây 北bắc 方phương 漸tiệm 當đương 興hưng 盛thịnh 。 彼bỉ 方phương 多đa 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 能năng 於ư 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 富phú 貴quý 受thọ 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 展triển 轉chuyển 增tăng 益ích 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 而nhi 趣thú 出xuất 離ly 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 從tùng 西tây 北bắc 方phương 轉chuyển 至chí 北bắc 方phương 漸tiệm 當đương 興hưng 盛thịnh 。 彼bỉ 方phương 多đa 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 能năng 於ư 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 富phú 貴quý 受thọ 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 展triển 轉chuyển 增tăng 益ích 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 而nhi 趣thú 出xuất 離ly 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 復phục 從tùng 北bắc 方phương 至chí 東đông 北bắc 方phương 漸tiệm 當đương 興hưng 盛thịnh 。 彼bỉ 方phương 多đa 有hữu 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 苾Bật 芻Sô 。 苾Bật 芻Sô 尼Ni 。 鄔Ổ 波Ba 索Sách 迦Ca 。 鄔Ổ 波Ba 斯Tư 迦Ca 。 能năng 於ư 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 彼bỉ 由do 如như 是thị 。 勝thắng 善thiện 根căn 故cố 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 或hoặc 生sanh 天thiên 上thượng 。 或hoặc 生sanh 人nhân 中trung 。 富phú 貴quý 受thọ 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 。 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 展triển 轉chuyển 增tăng 益ích 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 習tập 。 而nhi 趣thú 出xuất 離ly 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 聲Thanh 聞Văn 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 獨Độc 覺Giác 涅Niết 槃Bàn 。 或hoặc 有hữu 證chứng 得đắc 。 無vô 上thượng 涅Niết 槃Bàn 。 究cứu 竟cánh 安an 樂lạc 。


復phục 次thứ 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 於ư 東đông 北bắc 方phương 。 大đại 作tác 佛Phật 事sự 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 所sở 尊tôn 重trọng 法pháp 。 即tức 是thị 般Bát 若Nhã 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 共cộng 所sở 護hộ 念niệm 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 非phi 佛Phật 所sở 得đắc 法Pháp 。 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 無vô 上thượng 正Chánh 法Pháp 。 有hữu 滅diệt 沒một 相tương/tướng 。 諸chư 佛Phật 所sở 得đắc 法Pháp 。 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 無vô 上thượng 正Chánh 法Pháp 。 即tức 是thị 般Bát 若Nhã 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 彼bỉ 東đông 北bắc 方phương 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 有hữu 能năng 於ư 此thử 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 信tín 樂nhạo 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 我ngã 常thường 護hộ 念niệm 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 令linh 無vô 惱não 害hại 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 彼bỉ 東đông 北bắc 方phương 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 有hữu 能năng 書thư 寫tả 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 定định 說thuyết 彼bỉ 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 由do 此thử 善thiện 根căn 。 畢tất 竟cánh 不bất 墮đọa 。 諸chư 險hiểm 惡ác 趣thú 。 生sanh 天thiên 人nhân 中trung 。 常thường 受thọ 妙diệu 樂lạc 。 由do 斯tư 勢thế 力lực 增tăng 益ích 六lục 種chủng 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 依y 此thử 復phục 能năng 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 後hậu 隨tùy 所sở 應ưng 依y 三tam 乘thừa 法Pháp 。 漸tiệm 次thứ 修tu 學học 。 得đắc 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán 見kiến 。 證chứng 知tri 。 稱xưng 譽dự 。 讚tán 歎thán 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 所sở 獲hoạch 功công 德đức 。 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 無vô 邊biên 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 安an 隱ẩn 住trụ 持trì 。 現hiện 說thuyết 法Pháp 者giả 。 亦diệc 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán 見kiến 。 證chứng 知tri 。 稱xưng 譽dự 。 讚tán 歎thán 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 所sở 獲hoạch 功công 德đức 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 佛Phật 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 於ư 東đông 北bắc 方Phương 廣Quảng 流lưu 布bố 耶da 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 於ư 東đông 北bắc 方phương 。 當đương 廣quảng 流lưu 布bố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 彼bỉ 東đông 北bắc 方phương 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 若nhược 得đắc 聞văn 此thử 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。 當đương 知tri 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 久cửu 發phát 無vô 上thượng 正chánh 等đẳng 覺giác 心tâm 。 久cửu 修tu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 。 供cúng 養dường 多đa 佛Phật 。 事sự 多đa 善thiện 友hữu 。 久cửu 已dĩ 修tu 習tập 。 身thân 戒giới 心tâm 慧tuệ 。 所sở 種chúng 善thiện 根căn 。 皆giai 已dĩ 成thành 熟thục 。 由do 斯tư 福phước 力lực 。 得đắc 聞văn 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 復phục 能năng 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


佛Phật 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 法Pháp 欲dục 滅diệt 時thời 。 於ư 東đông 北bắc 方phương 當đương 有hữu 幾kỷ 許hứa 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 得đắc 聞văn 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 其kỳ 心tâm 不bất 驚kinh 。 不bất 恐khủng 。 不bất 怖bố 亦diệc 無vô 憂ưu 悔hối 。 復phục 能năng 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 後hậu 時thời 。 後hậu 分phần/phân 。 後hậu 五ngũ 百bách 歲tuế 。 法Pháp 欲dục 滅diệt 時thời 。 於ư 東đông 北bắc 方phương 雖tuy 有hữu 無vô 量lượng 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 而nhi 少thiểu 得đắc 聞văn 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 其kỳ 心tâm 不bất 驚kinh 。 不bất 恐khủng 。 不bất 怖bố 亦diệc 無vô 憂ưu 悔hối 。 復phục 能năng 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 為vì 他tha 演diễn 說thuyết 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 聞văn 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 深thâm 經Kinh 典điển 。 其kỳ 心tâm 不bất 驚kinh 。 不bất 恐khủng 。 不bất 怖bố 亦diệc 無vô 憂ưu 悔hối 。 深thâm 生sanh 信tín 樂nhạo 。 書thư 寫tả 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 修tu 習tập 。 思tư 惟duy 。 演diễn 說thuyết 。 甚thậm 為vi 希hy 有hữu 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 已dĩ 曾tằng 親thân 近cận 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 無vô 量lượng 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 請thỉnh 問vấn 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 相tương 應ứng 義nghĩa 趣thú 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 不bất 久cửu 定định 當đương 圓viên 滿mãn 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 久cửu 定định 當đương 圓viên 滿mãn 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 不bất 久cửu 定định 當đương 圓viên 滿mãn 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。 不bất 久cửu 定định 當đương 圓viên 滿mãn 佛Phật 十Thập 力Lực 乃nãi 至chí 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 不bất 久cửu 定định 當đương 圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết 智trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 所sở 護hộ 念niệm 故cố 。 無vô 量lượng 善thiện 友hữu 所sở 攝nhiếp 受thọ 故cố 。 殊thù 勝thắng 善thiện 根căn 。 所sở 任nhậm 持trì 故cố 。 為vì 欲dục 利lợi 樂lạc 。 多đa 眾chúng 生sanh 故cố 。 求cầu 趣thú 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


何hà 以dĩ 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 我ngã 常thường 為vi 彼bỉ 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 說thuyết 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 相tương 應ứng 之chi 法Pháp 。 過quá 去khứ 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 亦diệc 常thường 為vi 。 彼bỉ 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 說thuyết 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 相tương 應ứng 之chi 法Pháp 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 後hậu 生sanh 復phục 能năng 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 能năng 為vì 他tha 。 如như 應ứng 說thuyết 法Pháp 。 令linh 趣thú 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 彼bỉ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 身thân 心tâm 安an 定định 。 諸chư 惡ác 魔ma 王vương 。 及cập 彼bỉ 眷quyến 屬thuộc 尚thượng 不bất 能năng 壞hoại 。 求cầu 趣thú 無vô 上thượng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 心tâm 。 何hà 況huống 其kỳ 餘dư 。 樂nhạo/nhạc/lạc 行hành 惡ác 者giả 毀hủy 謗báng 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 能năng 阻trở 其kỳ 心tâm 令linh 不bất 精tinh 進tấn 求cầu 趣thú 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 四tứ 百bách 三tam 十thập 九cửu
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 439


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600