大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 四tứ 百bách 三tam 十thập 六lục
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 436

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。


第Đệ 二Nhị 分Phần 清Thanh 淨Tịnh 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập
☸ Phẩm 40:

爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 色sắc 處xứ 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 界giới 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 甚thậm 為vi 明minh 了liễu 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 甚thậm 為vi 明minh 了liễu 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 甚thậm 為vi 明minh 了liễu 。 乃nãi 至chí 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 甚thậm 為vi 明minh 了liễu 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 甚thậm 為vi 明minh 了liễu 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 甚thậm 為vi 明minh 了liễu 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 轉chuyển 不bất 續tục 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 無vô 雜tạp 染nhiễm 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 無vô 雜tạp 染nhiễm 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 無vô 雜tạp 染nhiễm 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 無vô 雜tạp 染nhiễm 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 無vô 雜tạp 染nhiễm 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 無vô 雜tạp 染nhiễm 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 光quang 潔khiết 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 光quang 潔khiết 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 光quang 潔khiết 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 光quang 潔khiết 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 光quang 潔khiết 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 光quang 潔khiết 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 得đắc 。 無vô 現hiện 觀quán 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 本bổn 性tánh 空không 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 空không 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 本bổn 性tánh 空không 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 本bổn 性tánh 空không 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 生sanh 無vô 出xuất 現hiện 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 生sanh 無vô 出xuất 現hiện 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 無vô 生sanh 無vô 顯hiển 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 生sanh 無vô 出xuất 現hiện 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 生sanh 無vô 顯hiển 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 生sanh 無vô 出xuất 現hiện 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 無vô 生sanh 無vô 顯hiển 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 生sanh 無vô 出xuất 現hiện 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 無vô 生sanh 無vô 顯hiển 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 無vô 生sanh 無vô 出xuất 現hiện 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 生sanh 欲dục 界giới 。 不bất 生sanh 色sắc 界giới 。 不bất 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

云vân 何hà 是thị 法pháp 。 清thanh 淨tịnh 不bất 生sanh 欲dục 界giới 。 不bất 生sanh 色sắc 界giới 。 不bất 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 三tam 界giới 自tự 性tánh 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 不bất 生sanh 欲dục 界giới 。 不bất 生sanh 色sắc 界giới 。 不bất 生sanh 無vô 色sắc 界giới 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

云vân 何hà 是thị 法pháp 。 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 性tánh 鈍độn 故cố 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

何hà 等đẳng 本bổn 性tánh 無vô 知tri 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 色sắc 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 本bổn 性tánh 無vô 知tri 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

云vân 何hà 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 說thuyết 是thị 法pháp 清thanh 淨tịnh 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 相tướng 。 智trí 無vô 益ích 無vô 損tổn 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

云vân 何hà 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 相tướng 。 智trí 無vô 益ích 無vô 損tổn 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 法pháp 性tánh 常thường 住trụ 故cố 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 於ư 一nhất 切thiết 相tướng 。 智trí 無vô 益ích 無vô 損tổn 。


時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 言ngôn 。

云vân 何hà 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。


佛Phật 言ngôn 。

舍Xá 利Lợi 子Tử 。 法Pháp 界Giới 湛trạm 然nhiên 無vô 動động 搖dao 故cố 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 所sở 執chấp 受thọ 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 色sắc 處xứ 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 色sắc 處xứ 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 色sắc 處xứ 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 界giới 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 界giới 。 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 界giới 。 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 。 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 。 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 自tự 相tương/tướng 空không 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 清thanh 淨tịnh 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 清thanh 淨tịnh 故cố 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 清thanh 淨tịnh 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 我ngã 無vô 相tướng 。 無vô 得đắc 。 無vô 念niệm 。 無vô 知tri 故cố 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 亦diệc 無vô 相tướng 。 無vô 得đắc 。 無vô 念niệm 。 無vô 知tri 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 二nhị 清thanh 淨tịnh 故cố 。 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 二nhị 清thanh 淨tịnh 故cố 。 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 顛điên 倒đảo 所sở 起khởi 染nhiễm 淨tịnh 無vô 故cố 。 無vô 得đắc 無vô 現hiện 觀quán 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 無vô 邊biên 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 眼nhãn 處xứ 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 色sắc 處xứ 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 色sắc 處xứ 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 界giới 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 眼nhãn 界giới 乃nãi 至chí 意ý 界giới 。 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 色sắc 界giới 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 眼nhãn 識thức 界giới 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 亦diệc 無vô 邊biên 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 我ngã 無vô 邊biên 故cố 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 亦diệc 無vô 邊biên 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 覺giác 。 是thị 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 畢tất 竟cánh 淨tịnh 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 何hà 緣duyên 而nhi 說thuyết 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 覺giác 。 是thị 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 即tức 畢tất 竟cánh 淨tịnh 。


善thiện 現hiện 。 由do 此thử 能năng 成thành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 作tác 如như 是thị 念niệm 。


色sắc 不bất 知tri 色sắc 。 受thọ 不bất 知tri 受thọ 。 想tưởng 不bất 知tri 想tưởng 。 行hành 不bất 知tri 行hành 。 識thức 不bất 知tri 識thức 。 眼nhãn 處xứ 不bất 知tri 眼nhãn 處xứ 。 乃nãi 至chí 意ý 處xứ 不bất 知tri 意ý 處xứ 。 色sắc 處xứ 不bất 知tri 色sắc 處xứ 。 乃nãi 至chí 法pháp 處xứ 不bất 知tri 法pháp 處xứ 。 眼nhãn 界giới 不bất 知tri 眼nhãn 界giới 。 乃nãi 至chí 意ý 界giới 。 不bất 知tri 意ý 界giới 。 色sắc 界giới 不bất 知tri 色sắc 界giới 。 乃nãi 至chí 法Pháp 界Giới 不bất 知tri 法Pháp 界Giới 。 眼nhãn 識thức 界giới 不bất 知tri 眼nhãn 識thức 界giới 。 乃nãi 至chí 意ý 識thức 界giới 。 不bất 知tri 意ý 識thức 界giới 。 過quá 去khứ 法pháp 不bất 知tri 過quá 去khứ 法pháp 。 未vị 來lai 法pháp 不bất 知tri 未vị 來lai 法pháp 。 現hiện 在tại 法pháp 不bất 知tri 現hiện 在tại 法pháp 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 知tri 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 不bất 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 內nội 空không 不bất 知tri 內nội 空không 。 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 不bất 知tri 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 四tứ 念niệm 住trụ 不bất 知tri 四tứ 念niệm 住trụ 。 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 不bất 知tri 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 不bất 知tri 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 不bất 知tri 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 不bất 知tri 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 不bất 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 不bất 知tri 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 已dĩ 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 住trụ 正chánh 定định 聚tụ 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。


爾nhĩ 時thời 舍Xá 利Lợi 子Tử 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 有hữu 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 者giả 。 為vi 於ư 諸chư 法pháp 二nhị 想tưởng 轉chuyển 不phủ 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 有hữu 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 者giả 。 不bất 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 能năng 行hành 施thí 。 如như 是thị 行hành 施thí 。 我ngã 能năng 持trì 戒giới 。 如như 是thị 持trì 戒giới 。 我ngã 能năng 修tu 忍nhẫn 。 如như 是thị 修tu 忍nhẫn 。 我ngã 能năng 精tinh 進tấn 。 如như 是thị 精tinh 進tấn 。 我ngã 能năng 入nhập 定định 。 如như 是thị 入nhập 定định 。 我ngã 能năng 習tập 慧tuệ 。 如như 是thị 習tập 慧tuệ 。 我ngã 能năng 殖thực 福phước 。 如như 是thị 殖thực 福phước 。 我ngã 能năng 入nhập 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 如như 是thị 入nhập 菩Bồ 薩Tát 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 。 我ngã 能năng 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 如như 是thị 嚴nghiêm 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 我ngã 能năng 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 如như 是thị 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 我ngã 能năng 當đương 得đắc 一nhất 切thiết 相tương/tướng 智trí 。 如như 是thị 當đương 得đắc 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。


舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 有hữu 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 故cố 。 無vô 如như 是thị 等đẳng 。 一nhất 切thiết 分phân 別biệt 。 由do 通thông 達đạt 內nội 空không 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 無vô 散tán 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 故cố 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 有hữu 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 故cố 。 無vô 所sở 執chấp 著trước 。


爾nhĩ 時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 問vấn 善thiện 現hiện 言ngôn 。


大đại 德đức 。 云vân 何hà 應ưng 知tri 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 時thời 所sở 起khởi 執chấp 著trước 。


善thiện 現hiện 答đáp 言ngôn 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 無vô 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 故cố 。 起khởi 自tự 心tâm 想tưởng 。 起khởi 布bố 施thí 想tưởng 。 起khởi 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 想tưởng 。 起khởi 淨tịnh 戒giới 想tưởng 。 起khởi 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 想tưởng 。 起khởi 安an 忍nhẫn 想tưởng 。 起khởi 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 想tưởng 。 起khởi 精tinh 進tấn 想tưởng 。 起khởi 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 想tưởng 。 起khởi 靜tĩnh 慮lự 想tưởng 。 起khởi 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 想tưởng 。 起khởi 般Bát 若Nhã 想tưởng 。 起khởi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 想tưởng 。 起khởi 內nội 空không 想tưởng 。 起khởi 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 想tưởng 。 起khởi 四tứ 念niệm 住trụ 想tưởng 。 起khởi 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 想tưởng 。 起khởi 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 想tưởng 。 起khởi 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 想tưởng 。 起khởi 一nhất 切thiết 智trí 想tưởng 。 起khởi 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 想tưởng 。 起khởi 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 想tưởng 。 起khởi 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 想tưởng 。 起khởi 於ư 佛Phật 所sở 種chúng 善thiện 根căn 想tưởng 。 起khởi 以dĩ 如như 是thị 所sở 種chúng 善thiện 根căn 。 合hợp 集tập 稱xưng 量lượng 與dữ 諸chư 有hữu 情tình 。 平bình 等đẳng 共cộng 有hữu 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 想tưởng 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 由do 此thử 應ưng 知tri 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 時thời 所sở 起khởi 執chấp 著trước 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 由do 此thử 執chấp 著trước 。 所sở 繫hệ 縛phược 故cố 。 不bất 能năng 修tu 行hành 。 無vô 著trước 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。


何hà 以dĩ 故cố 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 非phi 色sắc 本bổn 性tánh 可khả 能năng 迴hồi 向hướng 。 非phi 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 本bổn 性tánh 可khả 能năng 迴hồi 向hướng 。 乃nãi 至chí 非phi 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 本bổn 性tánh 可khả 能năng 迴hồi 向hướng 。 非phi 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 本bổn 性tánh 可khả 能năng 迴hồi 向hướng 。


復phục 次thứ 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 示thị 現hiện 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 他tha 有hữu 情tình 者giả 。 應ưng 觀quán 諸chư 法pháp 平bình 等đẳng 實thật 性tánh 。 隨tùy 此thử 作tác 意ý 示thị 現hiện 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 。 他tha 諸chư 有hữu 情tình 。 謂vị 作tác 是thị 言ngôn 。


汝nhữ 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 修tu 行hành 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 行hành 施thí 。 修tu 行hành 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 持trì 戒giới 。 修tu 行hành 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 忍nhẫn 。 修tu 行hành 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 精tinh 進tấn 。 修tu 行hành 靜tĩnh 慮lự 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 入nhập 定định 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 習tập 慧tuệ 。 行hành 內nội 空không 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 住trụ 內nội 空không 。 行hành 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 住trụ 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 修tu 四tứ 念niệm 住trụ 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 四tứ 念niệm 住trụ 。 修tu 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 。 修tu 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 修tu 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 修tu 一Nhất 切Thiết 智Trí 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 一nhất 切thiết 智trí 。 修tu 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 修tu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 時thời 。 不bất 應ưng 分phân 別biệt 。 我ngã 能năng 修tu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


憍kiêu 尸thi 迦ca 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 示thị 現hiện 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 他tha 有hữu 情tình 者giả 。 應ưng 如như 是thị 示thị 現hiện 。 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 。 他tha 諸chư 有hữu 情tình 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 其kỳ 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 能năng 如như 是thị 示thị 現hiện 。 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 他tha 有hữu 情tình 者giả 。 於ư 自tự 無vô 損tổn 亦diệc 不bất 損tổn 他tha 。 如như 諸chư 如Như 來Lai 。 所sở 應ưng 許hứa 可khả 示thị 現hiện 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 。 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 憍kiêu 尸thi 迦ca 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 若nhược 能năng 如như 是thị 。 示thị 現hiện 勸khuyến 導đạo 讚tán 勵lệ 慶khánh 喜hỷ 趣thú 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 有hữu 情tình 者giả 。 便tiện 能năng 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 執chấp 著trước 。


爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 讚tán 善thiện 現hiện 曰viết 。


善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 汝nhữ 今kim 善thiện 能năng 。 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 令linh 趣thú 大Đại 乘Thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 離ly 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 修tu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 。 善thiện 現hiện 。


復phục 有hữu 此thử 餘dư 微vi 細tế 執chấp 著trước 。 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 汝nhữ 應ưng 諦đế 聽thính 。 極cực 善thiện 思tư 惟duy 。


善thiện 現hiện 白bạch 言ngôn 。


唯dụy 然nhiên 願nguyện 說thuyết 。 我ngã 等đẳng 樂nhạo 聞văn 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 住trụ 菩Bồ 薩Tát 乘thừa 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 欲dục 趣thú 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 於ư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 取thủ 相tương/tướng 憶ức 念niệm 。 皆giai 是thị 執chấp 著trước 。 若nhược 於ư 過quá 去khứ 。 未vị 來lai 。 現hiện 在tại 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 著trước 功công 德đức 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 。 乃nãi 至chí 法Pháp 住trụ 。 所sở 有hữu 善thiện 根căn 。 取thủ 相tương/tướng 憶ức 念niệm 。 既ký 憶ức 念niệm 已dĩ 。 深thâm 心tâm 隨tùy 喜hỷ 。 既ký 隨tùy 喜hỷ 已dĩ 與dữ 諸chư 有hữu 情tình 。 平bình 等đẳng 共cộng 有hữu 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 取thủ 相tương/tướng 憶ức 念niệm 皆giai 名danh 執chấp 著trước 。 若nhược 於ư 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 弟đệ 子tử 。 及cập 餘dư 有hữu 情tình 所sở 修tu 善thiện 法Pháp 。 取thủ 相tương/tướng 憶ức 念niệm 。 深thâm 心tâm 隨tùy 喜hỷ 。 既ký 隨tùy 喜hỷ 已dĩ 與dữ 諸chư 有hữu 情tình 。 平bình 等đẳng 共cộng 有hữu 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 亦diệc 名danh 執chấp 著trước 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 於ư 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 及cập 諸chư 弟đệ 子tử 。 若nhược 餘dư 有hữu 情tình 。 功công 德đức 善thiện 根căn 。 不bất 應ưng 取thủ 相tương/tướng 憶ức 念niệm 分phân 別biệt 。 諸chư 取thủ 相tương/tướng 者giả 皆giai 虛hư 妄vọng 故cố 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 最tối 為vi 甚thậm 深thâm 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 性tánh 離ly 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 皆giai 應ưng 敬kính 禮lễ 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 功công 德đức 多đa 故cố 。 然nhiên 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 無vô 造tạo 。 無vô 作tác 。 無vô 能năng 證chứng 者giả 。


世Thế 尊Tôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 性tánh 。 不bất 可khả 證chứng 覺giác 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 本bổn 性tánh 唯duy 一nhất 。 能năng 證chứng 所sở 證chứng 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 諸chư 法pháp 一nhất 性tánh 即tức 是thị 無vô 性tánh 。 諸chư 法pháp 無vô 性tánh 。 即tức 是thị 一nhất 性tánh 。 如như 是thị 諸chư 法pháp 。 一nhất 性tánh 無vô 性tánh 是thị 本bổn 實thật 性tánh 。 此thử 本bổn 實thật 性tánh 。 無vô 造tạo 無vô 作tác 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 如như 實thật 知tri 。 諸chư 所sở 有hữu 法pháp 。 一nhất 性tánh 無vô 性tánh 。 無vô 造tạo 無vô 作tác 。 則tắc 能năng 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 執chấp 著trước 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 難nan 可khả 覺giác 了liễu 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 由do 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 無vô 能năng 見kiến 者giả 。 無vô 能năng 聞văn 者giả 。 無vô 能năng 覺giác 者giả 。 無vô 能năng 知tri 者giả 。 離ly 證chứng 相tương/tướng 故cố 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 由do 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 可khả 以dĩ 心tâm 取thủ 。 離ly 心tâm 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 。 乃nãi 至chí 識thức 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 眼nhãn 乃nãi 至chí 意ý 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 。 乃nãi 至chí 法pháp 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。 不bất 可khả 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 取thủ 。 離ly 彼bỉ 相tương/tướng 故cố 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 不bất 從tùng 色sắc 生sanh 。 乃nãi 至chí 不bất 從tùng 一nhất 切thiết 法pháp 生sanh 。


具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 所sở 造tạo 作tác 。


佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 以dĩ 諸chư 作tác 者giả 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 善thiện 現hiện 。 色sắc 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 作tác 者giả 不bất 可khả 得đắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 作tác 者giả 不bất 可khả 得đắc 。 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 作tác 者giả 不bất 可khả 得đắc 。 善thiện 現hiện 。 由do 諸chư 作tác 者giả 及cập 色sắc 等đẳng 。 法pháp 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 所sở 造tạo 作tác 。


第Đệ 二Nhị 分Phần 無Vô 摽Phiếu/phiêu 幟Xí 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 一nhất 之chi 一nhất
☸ Phẩm 41:

爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 若nhược 不bất 行hành 色sắc 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 乃nãi 至chí 不bất 行hành 一nhất 切thiết 智trí 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 。 智trí 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 。 智trí 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 。 智trí 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 若nhược 淨tịnh 若nhược 不bất 淨tịnh 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 淨tịnh 若nhược 不bất 淨tịnh 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 。 智trí 若nhược 淨tịnh 若nhược 不bất 淨tịnh 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 淨tịnh 若nhược 不bất 淨tịnh 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 尚thượng 不bất 見kiến 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 況huống 見kiến 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 若nhược 淨tịnh 若nhược 不bất 淨tịnh 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 尚thượng 不bất 見kiến 一nhất 切thiết 智trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 況huống 見kiến 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 常thường 若nhược 無vô 常thường 。 若nhược 樂lạc 若nhược 苦khổ 。 若nhược 我ngã 若nhược 無vô 我ngã 。 若nhược 淨tịnh 若nhược 不bất 淨tịnh 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 行hành 色sắc 圓viên 滿mãn 。 不bất 行hành 色sắc 不bất 圓viên 滿mãn 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 圓viên 滿mãn 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 不bất 圓viên 滿mãn 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 智trí 圓viên 滿mãn 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 。 智trí 不bất 圓viên 滿mãn 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 圓viên 滿mãn 。 不bất 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 不bất 圓viên 滿mãn 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 尚thượng 不bất 見kiến 不bất 得đắc 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 況huống 見kiến 況huống 得đắc 色sắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 圓viên 滿mãn 若nhược 不bất 圓viên 滿mãn 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 尚thượng 不bất 見kiến 不phủ 。 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 況huống 見kiến 況huống 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 圓viên 滿mãn 若nhược 不bất 圓viên 滿mãn 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 甚thậm 奇kỳ 。 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 善thiện 為vi 大Đại 乘Thừa 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 宣tuyên 說thuyết 執chấp 著trước 不bất 執chấp 著trước 相tương/tướng 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 善thiện 為vi 大Đại 乘Thừa 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 。 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 宣tuyên 說thuyết 執chấp 著trước 不bất 執chấp 著trước 相tương/tướng 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 不bất 行hành 色sắc 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 眼nhãn 乃nãi 至chí 意ý 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 色sắc 乃nãi 至chí 法pháp 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 眼nhãn 識thức 乃nãi 至chí 意ý 識thức 。 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 布bố 施thí 。 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 內nội 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 四tứ 念niệm 住trụ 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 支chi 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 不bất 行hành 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 智trí 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 預dự 流lưu 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 不bất 行hành 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 執chấp 著trước 若nhược 不bất 執chấp 著trước 。 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 時thời 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 色sắc 無vô 執chấp 著trước 。 不bất 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 無vô 執chấp 著trước 不bất 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 如như 實thật 了liễu 知tri 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 無vô 執chấp 著trước 不bất 執chấp 著trước 相tương/tướng 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 無vô 執chấp 著trước 不bất 執chấp 著trước 相tương/tướng 。


時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 性tánh 。 極cực 為vi 希hy 有hữu 。 若nhược 說thuyết 若nhược 不bất 說thuyết 俱câu 。 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。


佛Phật 言ngôn 。

善thiện 現hiện 。 如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 性tánh 。 極cực 為vi 希hy 有hữu 。 若nhược 說thuyết 不bất 說thuyết 。 俱câu 無vô 增tăng 減giảm 。 善thiện 現hiện 。 假giả 使sử 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 盡tận 壽thọ 量lượng 住trụ 讚tán 毀hủy 虛hư 空không 。 而nhi 彼bỉ 虛hư 空không 。 無vô 增tăng 無vô 減giảm 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 性tánh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 說thuyết 不bất 說thuyết 。 俱câu 無vô 增tăng 減giảm 。 善thiện 現hiện 。 譬thí 如như 幻huyễn 士sĩ 。 於ư 讚tán 毀hủy 時thời 無vô 增tăng 無vô 減giảm 。 亦diệc 無vô 憂ưu 喜hỷ 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 性tánh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 若nhược 說thuyết 不bất 說thuyết 。 如như 本bổn 無vô 異dị 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 復phục 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 為vi 難nan 事sự 。 謂vị 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 若nhược 修tu 不bất 修tu 。 無vô 增tăng 無vô 減giảm 。 無vô 憂ưu 無vô 喜hỷ 。 無vô 向hướng 無vô 背bối/bội 。 而nhi 勤cần 修tu 學học 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 常thường 無vô 退thoái 轉chuyển 。


何hà 以dĩ 故cố 。 世Thế 尊Tôn 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 修tu 虛hư 空không 。 都đô 無vô 所sở 有hữu 。


世Thế 尊Tôn 。 如như 虛hư 空không 中trung 無vô 色sắc 可khả 了liễu 。 無vô 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 可khả 了liễu 。 無vô 眼nhãn 處xứ 可khả 了liễu 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 可khả 了liễu 。 無vô 色sắc 處xứ 可khả 了liễu 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 可khả 了liễu 。 無vô 眼nhãn 界giới 可khả 了liễu 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 可khả 了liễu 。 無vô 色sắc 界giới 可khả 了liễu 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 可khả 了liễu 。 無vô 眼nhãn 識thức 界giới 可khả 了liễu 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 可khả 了liễu 。 無vô 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 可khả 了liễu 。 無vô 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 可khả 了liễu 。 無vô 內nội 空không 可khả 了liễu 。 無vô 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 可khả 了liễu 。 無vô 四tứ 念niệm 住trụ 可khả 了liễu 。 無vô 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 可khả 了liễu 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 無vô 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 可khả 了liễu 。 無vô 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 乃nãi 至chí 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 可khả 了liễu 。 無vô 一Nhất 切Thiết 智Trí 可khả 了liễu 。 無vô 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 可khả 了liễu 。 無vô 預dự 流lưu 果quả 可khả 了liễu 。 無vô 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 可khả 了liễu 。 無vô 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 可khả 了liễu 。 無vô 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 可khả 了liễu 。 所sở 修tu 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 謂vị 此thử 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 深thâm 法Pháp 中trung 。 無vô 色sắc 可khả 得đắc 。 無vô 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 可khả 得đắc 。 乃nãi 至chí 無vô 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 可khả 得đắc 。 無vô 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 可khả 得đắc 。 此thử 中trung 雖tuy 無vô 諸chư 法pháp 可khả 得đắc 。 而nhi 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 勤cần 精tinh 進tấn 。 修tu 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 乃nãi 至chí 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 常thường 無vô 退thoái 轉chuyển 。 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 甚thậm 為vi 難nan 事sự 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 四tứ 百bách 三tam 十thập 六lục
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 436


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600