大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 四tứ 百bách
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 400

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 品phẩm 第đệ 七thất 十thập 八bát 之chi 二nhị 。


復phục 次thứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 譬thí 如như 光quang 影ảnh 。 種chủng 種chủng 形hình 相tướng 。 現hiện 有hữu 動động 搖dao 轉chuyển 變biến 差sai 別biệt 。


善thiện 男nam 子tử 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 如như 是thị 光quang 影ảnh 。 為vi 從tùng 何hà 來lai 。 去khứ 何hà 所sở 至chí 。


常thường 啼đề 答đáp 言ngôn 。


光quang 影ảnh 非phi 實thật 。 如như 何hà 可khả 說thuyết 有hữu 來lai 去khứ 處xứ 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 語ngữ 常thường 啼đề 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 若nhược 執chấp 光quang 影ảnh 有hữu 來lai 去khứ 者giả 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。 若nhược 謂vị 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。


何hà 以dĩ 故cố 。


善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 身thân 見kiến 。 夫phu 如Như 來Lai 者giả 。 即tức 是thị 法Pháp 身thân 。


善thiện 男nam 子tử 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 即tức 是thị 諸chư 法pháp 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 既ký 不bất 可khả 說thuyết 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。


復phục 次thứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 如như 尋tầm 香hương 城thành 現hiện 有hữu 物vật 類loại 。 如như 是thị 物vật 類loại 暫tạm 有hữu 還hoàn 無vô 。


善thiện 男nam 子tử 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 是thị 尋tầm 香hương 城thành 所sở 有hữu 物vật 類loại 。 為vi 從tùng 何hà 來lai 。 去khứ 何hà 所sở 至chí 。


常thường 啼đề 答đáp 言ngôn 。


是thị 尋tầm 香hương 城thành 所sở 有hữu 物vật 類loại 。 皆giai 非phi 實thật 有hữu 。 如như 何hà 可khả 說thuyết 。 有hữu 所sở 從tùng 來lai 。 去khứ 有hữu 所sở 至chí 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 語ngữ 常thường 啼đề 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 執chấp 尋tầm 香hương 城thành 所sở 有hữu 物vật 類loại 有hữu 來lai 去khứ 者giả 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。 若nhược 謂vị 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。


何hà 以dĩ 故cố 。


善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 身thân 見kiến 。 夫phu 如Như 來Lai 者giả 。 即tức 是thị 法Pháp 身thân 。


善thiện 男nam 子tử 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 即tức 是thị 諸chư 法pháp 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 既ký 不bất 可khả 說thuyết 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。


復phục 次thứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 如như 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 所sở 。 變biến 化hóa 事sự 暫tạm 有hữu 還hoàn 無vô 。


善thiện 男nam 子tử 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 諸chư 變biến 化hóa 事sự 。 為vi 從tùng 何hà 來lai 。 去khứ 何hà 所sở 至chí 。


常thường 啼đề 答đáp 言ngôn 。


諸chư 變biến 化hóa 事sự 。 皆giai 非phi 實thật 有hữu 。 如như 何hà 可khả 說thuyết 。 有hữu 所sở 從tùng 來lai 。 去khứ 有hữu 所sở 至chí 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 語ngữ 常thường 啼đề 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 執chấp 變biến 化hóa 事sự 有hữu 來lai 去khứ 者giả 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。 若nhược 謂vị 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。


何hà 以dĩ 故cố 。


善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 身thân 見kiến 。 夫phu 如Như 來Lai 者giả 。 即tức 是thị 法Pháp 身thân 。


善thiện 男nam 子tử 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 即tức 是thị 諸chư 法pháp 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 既ký 不bất 可khả 說thuyết 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。


復phục 次thứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 如như 人nhân 夢mộng 中trung 。 見kiến 有hữu 諸chư 佛Phật 。 若nhược 一nhất 。 若nhược 十thập 。 若nhược 百bách 。 若nhược 千thiên 乃nãi 至chí 無vô 數số 。 彼bỉ 夢mộng 覺giác 已dĩ 。 所sở 見kiến 皆giai 無vô 。


善thiện 男nam 子tử 。 於ư 意ý 云vân 何hà 。 夢mộng 所sở 見kiến 佛Phật 為vi 從tùng 何hà 來lai 。 去khứ 何hà 所sở 至chí 。


常thường 啼đề 答đáp 言ngôn 。


夢mộng 中trung 所sở 見kiến 。 皆giai 是thị 虛hư 妄vọng 。 都đô 非phi 實thật 有hữu 。 如như 何hà 可khả 說thuyết 有hữu 來lai 去khứ 處xứ 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 語ngữ 常thường 啼đề 言ngôn 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 執chấp 夢mộng 所sở 見kiến 有hữu 來lai 去khứ 者giả 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。 若nhược 謂vị 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。


何hà 以dĩ 故cố 。


善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 不bất 可khả 以dĩ 色sắc 身thân 見kiến 。 夫phu 如Như 來Lai 者giả 。 即tức 是thị 法Pháp 身thân 。


善thiện 男nam 子tử 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 即tức 是thị 諸chư 法pháp 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 。 真Chân 如Như 。 法Pháp 界Giới 既ký 不bất 可khả 說thuyết 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。


又hựu


善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 夢mộng 所sở 見kiến 。 如như 變biến 化hóa 事sự 。 如như 尋tầm 香hương 城thành 。 光quang 影ảnh 。 響hưởng 。 像tượng 。 幻huyễn 事sự 。 陽dương 焰diễm 。 皆giai 非phi 實thật 有hữu 。 若nhược 於ư 如như 是thị 。 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 義nghĩa 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 執chấp 如Như 來Lai 身thân 是thị 名danh 是thị 色sắc 。 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 迷mê 法pháp 性tánh 故cố 。 愚ngu 癡si 無vô 智trí 。 流lưu 轉chuyển 諸chư 趣thú 。 受thọ 生sanh 死tử 苦khổ 。 遠viễn 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 復phục 遠viễn 離ly 。 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 若nhược 於ư 如như 是thị 。 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 義nghĩa 。 能năng 如như 實thật 知tri 。 不bất 執chấp 佛Phật 身thân 是thị 名danh 是thị 色sắc 。 亦diệc 不bất 謂vị 佛Phật 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 當đương 知tri 彼bỉ 人nhân 。 於ư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 甚thậm 深thâm 法Pháp 義nghĩa 。 如như 實thật 解giải 了liễu 。 不bất 執chấp 諸chư 法pháp 有hữu 來lai 有hữu 去khứ 。 有hữu 生sanh 有hữu 滅diệt 。 有hữu 染nhiễm 有hữu 淨tịnh 。 由do 不bất 執chấp 故cố 能năng 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 亦diệc 能năng 勤cần 修tu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 則tắc 為vi 隣lân 近cận 所sở 求cầu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 名danh 如Như 來Lai 真chân 淨tịnh 弟đệ 子tử 。 終chung 不bất 虛hư 受thọ 國quốc 人nhân 信tín 施thí 。 能năng 與dữ 一nhất 切thiết 。 作tác 良lương 福phước 田điền 。 應ưng 受thọ 世thế 間gian 。 人nhân 天thiên 供cúng 養dường 。


復phục 次thứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 如như 大đại 海hải 中trung 。 有hữu 諸chư 珍trân 寶bảo 。 如như 是thị 珍trân 寶bảo 。 非phi 十thập 方phương 來lai 。 亦diệc 非phi 有hữu 情tình 於ư 中trung 造tạo 作tác 。 亦diệc 非phi 此thử 寶bảo 無vô 因nhân 緣duyên 生sanh 。 然nhiên 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 根căn 力lực 故cố 。 令linh 大đại 海hải 內nội 有hữu 諸chư 寶bảo 生sanh 。 是thị 寶bảo 生sanh 時thời 。 依y 因nhân 緣duyên 力lực 。 和hòa 合hợp 故cố 有hữu 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 。 是thị 寶bảo 滅diệt 時thời 。 於ư 十thập 方phương 面diện 。 亦diệc 無vô 所sở 去khứ 。 但đãn 由do 有hữu 情tình 善thiện 根căn 力lực 盡tận 令linh 彼bỉ 滅diệt 沒một 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 諸chư 有hữu 為vi 法pháp 。 緣duyên 合hợp 故cố 生sanh 。 緣duyên 離ly 故cố 滅diệt 。 於ư 中trung 都đô 無vô 。 生sanh 者giả 滅diệt 者giả 。 是thị 故cố 諸chư 法pháp 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。 諸chư 如Như 來Lai 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 於ư 十thập 方phương 面diện 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 。 亦diệc 非phi 於ư 中trung 。 有hữu 造tạo 作tác 者giả 。 亦diệc 不bất 可khả 說thuyết 。 無vô 因nhân 緣duyên 生sanh 。 然nhiên 依y 本bổn 修tu 淨tịnh 行hạnh 圓viên 滿mãn 。 為vì 因nhân 緣duyên 故cố 。 及cập 依y 有hữu 情tình 先tiên 修tu 見kiến 佛Phật 業nghiệp 成thành 熟thục 故cố 。 有hữu 如Như 來Lai 身thân 。 出xuất 現hiện 於ư 世thế 。 佛Phật 身thân 滅diệt 時thời 。 於ư 十thập 方phương 面diện 。 亦diệc 無vô 所sở 去khứ 。 但đãn 由do 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 力lực 盡tận 即tức 便tiện 滅diệt 沒một 。 是thị 故cố 諸chư 佛Phật 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。


復phục 次thứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 譬thí 如như 箜không 篌hầu 。 依y 止chỉ 種chủng 種chủng 。 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 而nhi 有hữu 聲thanh 生sanh 。 是thị 聲thanh 因nhân 緣duyên 。 所sở 謂vị 槽tào 。 頸cảnh 。 繩thằng 。 棍# 。 絃huyền 等đẳng 人nhân 功công 作tác 意ý 。 如như 是thị 一nhất 一nhất 。 不bất 能năng 生sanh 聲thanh 。 要yếu 和hòa 合hợp 時thời 其kỳ 聲thanh 方phương 起khởi 。 是thị 聲thanh 生sanh 位vị 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 。 於ư 息tức 滅diệt 時thời 。 無vô 所sở 至chí 去khứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 諸chư 如Như 來Lai 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 依y 止chỉ 種chủng 種chủng 。 因nhân 緣duyên 而nhi 生sanh 。 是thị 身thân 因nhân 緣duyên 。 所sở 謂vị 無vô 量lượng 。 福phước 德đức 智trí 慧tuệ 。 及cập 諸chư 有hữu 情tình 。 所sở 修tu 見kiến 佛Phật 善thiện 根căn 成thành 熟thục 。 如như 是thị 一nhất 一nhất 。 不bất 能năng 生sanh 身thân 。 要yếu 和hòa 合hợp 時thời 其kỳ 身thân 方phương 起khởi 。 是thị 身thân 生sanh 位vị 。 無vô 所sở 從tùng 來lai 。 於ư 滅diệt 沒một 時thời 。 無vô 所sở 至chí 去khứ 。


善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 於ư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 來lai 去khứ 相tướng 。 應ưng 如như 是thị 知tri 。 隨tùy 此thử 道Đạo 理lý 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 來lai 去khứ 相tướng 。 亦diệc 如như 是thị 知tri 。


善thiện 男nam 子tử 。 若nhược 於ư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 能năng 如như 實thật 知tri 。 無vô 來lai 無vô 去khứ 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 定định 能năng 修tu 行hành 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 必tất 得đắc 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vi 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 說thuyết 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 廣quảng 說thuyết 乃nãi 至chí 佛Phật 。 薄bạc 伽già 梵Phạm 無vô 來lai 無vô 去khứ 相tương/tướng 時thời 。 令linh 彼bỉ 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 一nhất 切thiết 大đại 地địa 。 諸chư 山sơn 。 大đại 海hải 及cập 諸chư 天thiên 宮cung 。 六lục 種chủng 變biến 動động 。 諸chư 魔ma 宮cung 殿điện 。 皆giai 失thất 威uy 光quang 。 魔ma 及cập 魔ma 軍quân 。 皆giai 悉tất 驚kinh 怖bố 。


時thời 彼bỉ 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 一nhất 切thiết 所sở 有hữu 。 草thảo 木mộc 叢tùng 林lâm 。 生sanh 非phi 時thời 花hoa 。 悉tất 皆giai 傾khuynh 向hướng 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 所sở 。 空không 中trung 亦diệc 雨vũ 種chủng 種chủng 香hương 花hoa 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 。 四Tứ 大Đại 天Thiên 王Vương 。 及cập 諸chư 天thiên 眾chúng 。 於ư 虛hư 空không 中trung 。 即tức 以dĩ 種chủng 種chủng 。 天thiên 妙diệu 香hương 花hoa 。 奉phụng 散tán 供cúng 養dường 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 已dĩ 。 復phục 持trì 種chủng 種chủng 。 天thiên 妙diệu 香hương 花hoa 。 奉phụng 散tán 供cúng 養dường 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 作tác 是thị 言ngôn 。


我ngã 因nhân 大Đại 士Sĩ 得đắc 聞văn 如như 是thị 。 勝thắng 義nghĩa 之chi 教giáo 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 住trụ 身thân 見kiến 者giả 。 聞văn 是thị 法Pháp 已dĩ 。 能năng 捨xả 執chấp 著trước 。 皆giai 悉tất 住trụ 於ư 。 難nan 伏phục 之chi 地địa 。


爾nhĩ 時thời 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 白bạch 法Pháp 涌dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn 。


何hà 因nhân 何hà 緣duyên 。 令linh 此thử 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 大đại 地địa 。 諸chư 山sơn 。 大đại 海hải 六lục 種chủng 變biến 動động 。 及cập 現hiện 種chủng 種chủng 希hy 有hữu 之chi 相tướng 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 常thường 啼đề 言ngôn 。


由do 我ngã 答đáp 汝nhữ 所sở 問vấn 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 來lai 去khứ 相tướng 。 於ư 此thử 會hội 中trung 。 八bát 千thiên 眾chúng 生sanh 。 皆giai 悉tất 證chứng 得đắc 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。


復phục 有hữu 八bát 十thập 。 那na 庾dữu 多đa 眾chúng 生sanh 。 皆giai 發phát 無vô 上thượng 正chánh 等đẳng 覺giác 心tâm 。


復phục 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 眾chúng 生sanh 。 遠viễn 塵trần 離ly 垢cấu 。 於ư 諸chư 法pháp 中trung 。 生sanh 淨tịnh 法Pháp 眼nhãn 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 令linh 此thử 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 大đại 地địa 。 諸chư 山sơn 。 大đại 海hải 六lục 種chủng 變biến 動động 。 及cập 現hiện 種chủng 種chủng 希hy 有hữu 之chi 相tướng 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 是thị 語ngữ 已dĩ 。 踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。


我ngã 今kim 已dĩ 為vì 。 獲hoạch 大đại 善thiện 利lợi 。 謂vị 因nhân 我ngã 問vấn 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 令linh 諸chư 有hữu 情tình 。 得đắc 聞văn 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 說thuyết 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 來lai 去khứ 相tướng 。 令linh 爾nhĩ 所sở 眾chúng 。 獲hoạch 大đại 饒nhiêu 益ích 。 我ngã 由do 如như 是thị 。 殊thù 勝thắng 善thiện 根căn 。 定định 能năng 成thành 辦biện 所sở 求cầu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 我ngã 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 無vô 復phục 疑nghi 慮lự 。 我ngã 於ư 來lai 世thế 。 定định 成thành 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 無vô 量lượng 有hữu 情tình 。


作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 歡hoan 喜hỷ 踊dũng 躍dược 。 上thượng 昇thăng 虛hư 空không 。 七thất 多đa 羅la 樹thụ 。 復phục 作tác 是thị 念niệm 。


當đương 以dĩ 何hà 等đẳng 供cúng 養dường 大đại 師sư 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 用dụng 酬thù 為vì 我ngã 說thuyết 法Pháp 之chi 恩ân 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 知tri 其kỳ 所sở 念niệm 。 化hóa 作tác 無vô 量lượng 。 微vi 妙diệu 香hương 花hoa 。 欲dục 持trì 施thí 與dữ 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 作tác 是thị 言ngôn 。


大Đại 士Sĩ 。 今kim 者giả 哀ai 愍mẫn 我ngã 故cố 。 可khả 受thọ 此thử 花hoa 持trì 以dĩ 供cúng 養dường 法Pháp 涌dũng 菩Bồ 薩Tát 。 大Đại 士Sĩ 。 應ưng 受thọ 我ngã 等đẳng 供cúng 養dường 。 我ngã 今kim 助trợ 成thành 大Đại 士Sĩ 功công 德đức 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 因nhân 大Đại 士Sĩ 故cố 我ngã 等đẳng 無vô 量lượng 百bách 千thiên 。 有hữu 情tình 獲hoạch 大đại 饒nhiêu 益ích 。 謂vị 必tất 當đương 證chứng 所sở 求cầu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 大Đại 士Sĩ 。 當đương 知tri 諸chư 有hữu 能năng 為vì 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 經kinh 於ư 無vô 量lượng 無vô 數số 大đại 劫kiếp 。 受thọ 諸chư 勤cần 苦khổ 如như 大Đại 士Sĩ 者giả 。 甚thậm 為vi 難nan 得đắc 。 是thị 故cố 今kim 應ưng 。 受thọ 我ngã 所sở 施thí 。


爾nhĩ 時thời 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 受thọ 天thiên 帝Đế 釋Thích 。 微vi 妙diệu 香hương 花hoa 。 奉phụng 散tán 供cúng 養dường 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 已dĩ 。 從tùng 虛hư 空không 下hạ 。 頂đảnh 禮lễ 雙song 足túc 。 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 白bạch 言ngôn 。


大đại 師sư 。 我ngã 從tùng 今kim 日nhật 。 願nguyện 以dĩ 身thân 命mạng 奉phụng 屬thuộc 大đại 師sư 以dĩ 充sung 給cấp 使sử 。


作tác 是thị 語ngữ 已dĩ 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 前tiền 合hợp 掌chưởng 而nhi 住trụ 。


時thời 長trưởng 者giả 女nữ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 合hợp 掌chưởng 恭cung 敬kính 。 白bạch 常thường 啼đề 言ngôn 。


我ngã 等đẳng 從tùng 今kim 。 亦diệc 以dĩ 身thân 命mạng 奉phụng 屬thuộc 供cung 侍thị 。 願nguyện 垂thùy 納nạp 受thọ 。 以dĩ 此thử 善thiện 根căn 。 願nguyện 當đương 獲hoạch 得đắc 如như 是thị 。 勝thắng 法Pháp 同đồng 尊tôn 所sở 證chứng 。 願nguyện 當đương 來lai 世thế 恆hằng 親thân 近cận 尊tôn 。 常thường 隨tùy 從tùng 尊tôn 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 同đồng 修tu 梵Phạm 行hạnh 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 報báo 彼bỉ 言ngôn 。


汝nhữ 等đẳng 至chí 誠thành 隨tùy 屬thuộc 我ngã 者giả 當đương 從tùng 我ngã 教giáo 。 我ngã 當đương 受thọ 汝nhữ 。


長trưởng 者giả 女nữ 等đẳng 。 白bạch 常thường 啼đề 言ngôn 。


誠thành 心tâm 屬thuộc 尊tôn 。 當đương 隨tùy 尊tôn 教giáo 。


時thời 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 令linh 長trưởng 者giả 女nữ 。 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 各các 以dĩ 種chủng 種chủng 。 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 而nhi 自tự 嚴nghiêm 飾sức 。 及cập 持trì 五ngũ 百bách 七thất 寶bảo 妙diệu 車xa 。 并tinh 諸chư 供cúng 具cụ 。 俱câu 時thời 奉phụng 上thượng 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 白bạch 言ngôn 。


大đại 師sư 。 我ngã 以dĩ 如như 是thị 。 長trưởng 者giả 女nữ 等đẳng 。 奉phụng 施thí 大đại 師sư 。 惟duy 願nguyện 慈từ 悲bi 。 為vì 我ngã 納nạp 受thọ 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 讚tán 常thường 啼đề 言ngôn 。


善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 大Đại 士Sĩ 乃nãi 能năng 如như 是thị 捨xả 施thí 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 應ưng 捨xả 施thí 一nhất 切thiết 所sở 有hữu 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 學học 如như 是thị 捨xả 施thí 一nhất 切thiết 。 疾tật 證chứng 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 於ư 法Pháp 師sư 。 能năng 作tác 如như 是thị 。 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 無vô 所sở 悋lận 者giả 。 決quyết 定định 得đắc 聞văn 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 過quá 去khứ 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 時thời 。 亦diệc 為vi 請thỉnh 問vấn 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 捨xả 諸chư 所sở 有hữu 。 由do 斯tư 已dĩ 證chứng 所sở 求cầu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


是thị 時thời 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 欲dục 令linh 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 種chúng 善thiện 根căn 。 得đắc 圓viên 滿mãn 故cố 。 受thọ 長trưởng 者giả 女nữ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 五ngũ 百bách 寶bảo 車xa 并tinh 諸chư 供cúng 具cụ 。 受thọ 已dĩ 還hoàn 施thí 。 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 法Pháp 既ký 久cửu 。 日nhật 將tương 欲dục 沒một 。 知tri 眾chúng 疲bì 倦quyện 。 下hạ 師sư 子tử 座tòa 。 還hoàn 入nhập 宮cung 中trung 。


爾nhĩ 時thời 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 既ký 見kiến 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 還hoàn 入nhập 宮cung 中trung 。 便tiện 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 為vi 法pháp 故cố 。 而nhi 來lai 至chí 此thử 。 未vị 聞văn 正Chánh 法Pháp 。 不bất 應ưng 坐tọa 臥ngọa 。 我ngã 應ưng 唯duy 住trụ 行hành 立lập 威uy 儀nghi 。 以dĩ 待đãi 大đại 師sư 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 從tùng 宮cung 出xuất 。 宣tuyên 說thuyết 法Pháp 要yếu 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 既ký 入nhập 宮cung 已dĩ 。


時thời 經kinh 七thất 年niên 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 遊du 戲hí 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 安an 住trụ 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 量lượng 無vô 數số 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 七thất 歲tuế 中trung 。 不bất 坐tọa 不bất 臥ngọa 。 唯duy 行hành 唯duy 立lập 。 不bất 念niệm 睡thụy 眠miên 。 不bất 想tưởng 晝trú 夜dạ 。 不bất 辭từ 疲bì 倦quyện 。 不bất 思tư 飲ẩm 食thực 。 不bất 怖bố 寒hàn 熱nhiệt 。 不bất 緣duyên 內nội 外ngoại 。 曾tằng 不bất 發phát 起khởi 欲dục 恚khuể 害hại 尋tầm 及cập 餘dư 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 纏triền 垢cấu 。 但đãn 作tác 是thị 念niệm 。


法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 何hà 時thời 當đương 從tùng 三tam 摩ma 地địa 起khởi 。 我ngã 等đẳng 眷quyến 屬thuộc 。 應ưng 敷phu 法Pháp 座tòa 。 掃tảo 灑sái 其kỳ 地địa 散tán 諸chư 香hương 花hoa 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 昇thăng 此thử 座tòa 宣tuyên 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 及cập 餘dư 法Pháp 要yếu 。


時thời 長trưởng 者giả 女nữ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 亦diệc 七thất 歲tuế 中trung 唯duy 行hành 唯duy 立lập 。 所sở 捨xả 所sở 念niệm 皆giai 學học 常thường 啼đề 。 進tiến 止chỉ 相tương 隨tùy 曾tằng 無vô 暫tạm 捨xả 。


爾nhĩ 時thời 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 如như 是thị 精tinh 勤cần 。 過quá 七thất 歲tuế 已dĩ 。 欻hốt 然nhiên 聞văn 有hữu 。 空không 中trung 聲thanh 言ngôn 。


咄đốt 。


善thiện 男nam 子tử 。 卻khước 後hậu 七thất 日nhật 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 當đương 從tùng 定định 起khởi 。 於ư 此thử 城thành 中trung 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 空không 聲thanh 已dĩ 。 踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。


我ngã 今kim 當đương 為vì 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 敷phu 設thiết 嚴nghiêm 飾sức 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 掃tảo 灑sái 其kỳ 地địa 散tán 妙diệu 香hương 花hoa 。 令linh 我ngã 大đại 師sư 當đương 昇thăng 此thử 座tòa 。 為vi 眾chúng 宣tuyên 說thuyết 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 及cập 餘dư 法Pháp 要yếu 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 與dữ 長trưởng 者giả 女nữ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 敷phu 設thiết 七thất 寶bảo 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。


時thời 長trưởng 者giả 女nữ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 各các 脫thoát 身thân 上thượng 一nhất 淨tịnh 妙diệu 衣y 。 為vi 說thuyết 法Pháp 師sư 重trọng/trùng 敷phu 座tòa 上thượng 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 既ký 敷phu 座tòa 已dĩ 。 求cầu 水thủy 灑sái 地địa 。 竟cánh 不bất 能năng 得đắc 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 惡ác 魔ma 隱ẩn 蔽tế 城thành 內nội 外ngoại 水thủy 皆giai 令linh 不bất 現hiện 。 魔ma 作tác 是thị 念niệm 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 求cầu 水thủy 不bất 得đắc 。 愁sầu 憂ưu 苦khổ 惱não 。 疲bì 倦quyện 羸luy 劣liệt 。 心tâm 或hoặc 變biến 異dị 。 便tiện 於ư 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 善thiện 根căn 不bất 增tăng 。 智trí 慧tuệ 不bất 照chiếu 。 於ư 一nhất 切thiết 智trí 。 而nhi 有hữu 稽khể 留lưu 。 則tắc 不bất 能năng 空không 。 我ngã 之chi 境cảnh 界giới 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 求cầu 水thủy 不bất 得đắc 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。


我ngã 應ưng 刺thứ 身thân 出xuất 血huyết 灑sái 地địa 。 勿vật 令linh 塵trần 起khởi 坌bộn 我ngã 大đại 師sư 。 今kim 我ngã 此thử 身thân 。 必tất 當đương 敗bại 壞hoại 。 何hà 用dụng 如như 是thị 。 虛hư 偽ngụy 身thân 為vi 。 我ngã 無vô 始thỉ 來lai 流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 。 數số 為vi 五ngũ 欲dục 。 喪táng 失thất 身thân 命mạng 。 而nhi 未vị 曾tằng 為vi 正Chánh 法Pháp 捨xả 身thân 。 是thị 故cố 今kim 應ưng 。 刺thứ 身thân 出xuất 血huyết 。


作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 即tức 執chấp 利lợi 刀đao 。 周chu 遍biến 刺thứ 身thân 出xuất 血huyết 灑sái 地địa 。


時thời 長trưởng 者giả 女nữ 及cập 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。 亦diệc 學học 常thường 啼đề 刺thứ 血huyết 灑sái 地địa 。 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 長trưởng 者giả 女nữ 等đẳng 。 各các 為vi 法pháp 故cố 。 刺thứ 身thân 出xuất 血huyết 。 乃nãi 至chí 不bất 起khởi 。 一nhất 念niệm 異dị 心tâm 。


時thời 諸chư 惡ác 魔ma 不bất 能năng 得đắc 便tiện 。 亦diệc 不bất 能năng 礙ngại 。 所sở 修tu 善thiện 品phẩm 。 以dĩ 常thường 啼đề 等đẳng 心tâm 勇dũng 決quyết 故cố 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 見kiến 此thử 事sự 已dĩ 。 作tác 是thị 念niệm 言ngôn 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 長trưởng 者giả 女nữ 等đẳng 。 甚thậm 為vi 希hy 有hữu 。 而nhi 由do 愛ái 法pháp 。 重trọng/trùng 法pháp 因nhân 緣duyên 。 乃nãi 至chí 遍biến 體thể 皆giai 刺thứ 出xuất 血huyết 。 為vi 說thuyết 法Pháp 師sư 周chu 灑sái 其kỳ 地địa 。 曾tằng 不bất 發phát 起khởi 一nhất 念niệm 異dị 心tâm 。 令linh 諸chư 惡ác 魔ma 求cầu 不bất 得đắc 便tiện 。 亦diệc 不bất 能năng 礙ngại 。 所sở 修tu 善thiện 品phẩm 。 奇kỳ 哉tai 。 大Đại 士Sĩ 乃nãi 能năng 擐hoàn 被bị 如như 是thị 堅kiên 固cố 。 弘hoằng 誓thệ 鎧khải 甲giáp 。 為vì 欲dục 利lợi 樂lạc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 以dĩ 淳thuần 淨tịnh 心tâm 。 不bất 顧cố 身thân 命mạng 。 求cầu 於ư 無vô 上thượng 。 正chánh 等đẳng 菩Bồ 提Đề 。 恆hằng 發phát 誓thệ 言ngôn 。


我ngã 為vi 拔bạt 濟tế 沈trầm 淪luân 生sanh 死tử 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 身thân 心tâm 大đại 苦khổ 。 而nhi 求cầu 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 事sự 若nhược 未vị 成thành 終chung 無vô 懈giải 廢phế 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 作tác 是thị 念niệm 已dĩ 。 變biến 常thường 啼đề 等đẳng 所sở 出xuất 身thân 血huyết 一nhất 切thiết 皆giai 成thành 。 栴chiên 檀đàn 香hương 水thủy 。 令linh 所sở 灑sái 地địa 遶nhiễu 座tòa 四tứ 邊biên 。 面diện 各các 滿mãn 百bách 踰du 繕thiện 那na 量lượng 。 皆giai 有hữu 天thiên 上thượng 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 最tối 勝thắng 甚thậm 奇kỳ 。 栴chiên 檀đàn 香hương 氣khí 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 作tác 是thị 事sự 已dĩ 。 讚tán 常thường 啼đề 曰viết 。


善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 大Đại 士Sĩ 志chí 願nguyện 堅kiên 固cố 難nan 動động 。 精tinh 進tấn 勇dũng 猛mãnh 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 愛ái 重trọng 求cầu 法Pháp 最tối 為vi 無vô 上thượng 。 過quá 去khứ 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 亦diệc 由do 如như 是thị 堅kiên 固cố 志chí 願nguyện 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 愛ái 重trọng 求cầu 法Pháp 。 修tu 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 已dĩ 證chứng 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 大Đại 士Sĩ 今kim 者giả 志chí 願nguyện 精tinh 進tấn 。 愛ái 重trọng 求cầu 法Pháp 。 亦diệc 定định 當đương 證chứng 所sở 求cầu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。


爾nhĩ 時thời 常thường 啼đề 復phục 作tác 是thị 念niệm 。


我ngã 今kim 已dĩ 為vì 。 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 敷phu 設thiết 七thất 寶bảo 。 師sư 子tử 之chi 座tòa 。 掃tảo 灑sái 其kỳ 地địa 令linh 極cực 香hương 潔khiết 。 云vân 何hà 當đương 得đắc 。 諸chư 妙diệu 香hương 花hoa 。 繞nhiễu 座tòa 四tứ 邊biên 。 莊trang 嚴nghiêm 其kỳ 地địa 。 大đại 師sư 昇thăng 座tòa 將tương 說thuyết 法Pháp 時thời 。 我ngã 等đẳng 亦diệc 應ưng 。 持trì 散tán 供cúng 養dường 。


時thời 天thiên 帝Đế 釋Thích 知tri 其kỳ 所sở 念niệm 。 即tức 便tiện 化hóa 作tác 。 微vi 妙diệu 香hương 花hoa 。 如như 摩ma 揭yết 陀đà 千thiên 斛hộc 之chi 量lượng 。 恭cung 敬kính 奉phụng 施thí 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 令linh 共cộng 眷quyến 屬thuộc 持trì 以dĩ 供cúng 養dường 。 於ư 是thị 常thường 啼đề 受thọ 天Thiên 帝Đế 釋Thích 所sở 。 施thí 花hoa 已dĩ 分phân 作tác 二nhị 分phần 。 先tiên 持trì 一nhất 分phần/phân 共cộng 諸chư 眷quyến 屬thuộc 繞nhiễu 座tòa 四tứ 邊biên 嚴nghiêm 布bố 其kỳ 地địa 。 留lưu 餘dư 一nhất 分phần/phân 以dĩ 擬nghĩ 大đại 師sư 昇thăng 法Pháp 座tòa 時thời 當đương 持trì 奉phụng 散tán 。


爾nhĩ 時thời 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 過quá 七thất 日nhật 已dĩ 。 從tùng 所sở 遊du 戲hí 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 安an 庠tường 而nhi 起khởi 。 為vi 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 無vô 量lượng 百bách 千thiên 。 眷quyến 屬thuộc 圍vi 繞nhiễu 。 從tùng 內nội 宮cung 出xuất 。 昇thăng 師sư 子tử 座tòa 。 處xử 大đại 眾chúng 中trung 。 儼nghiễm 然nhiên 而nhi 坐tọa 。 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 重trọng/trùng 得đắc 瞻chiêm 仰ngưỡng 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 時thời 。 踊dũng 躍dược 歡hoan 喜hỷ 。 身thân 心tâm 悅duyệt 樂lạc 。 譬thí 如như 苾Bật 芻Sô 。 繫hệ 念niệm 一nhất 境cảnh 忽hốt 然nhiên 得đắc 。 入nhập 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 。 便tiện 與dữ 眷quyến 屬thuộc 。 持trì 先tiên 所sở 留lưu 微vi 妙diệu 香hương 花hoa 。 奉phụng 散tán 供cúng 養dường 。 既ký 供cúng 養dường 已dĩ 。 頂đảnh 禮lễ 雙song 足túc 。 右hữu 繞nhiễu 三tam 匝táp 。 退thoái 坐tọa 一nhất 面diện 。


爾nhĩ 時thời 法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 告cáo 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 摩Ma 訶Ha 薩Tát 言ngôn 。


善thiện 男nam 子tử 。 諦đế 聽thính 諦đế 聽thính 。 善thiện 思tư 念niệm 之chi 。 吾ngô 當đương 為vì 汝nhữ 。 宣tuyên 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。


常thường 啼đề 白bạch 言ngôn 。


唯dụy 然nhiên 願nguyện 說thuyết 。 我ngã 等đẳng 樂nhạo 聞văn 。

法Pháp 涌Dũng 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 常thường 啼đề 言ngôn 。


善thiện 男nam 子tử 。 一nhất 切thiết 法pháp 平bình 等đẳng 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 平bình 等đẳng 。 一nhất 切thiết 法pháp 遠viễn 離ly 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 遠viễn 離ly 。 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 動động 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 不bất 動động 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 念niệm 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 念niệm 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 畏úy 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 畏úy 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 懼cụ 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 懼cụ 。 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 味vị 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 一nhất 味vị 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 際tế 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 際tế 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 生sanh 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 生sanh 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 滅diệt 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 滅diệt 。 太thái 虛hư 空không 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 大đại 海hải 水thủy 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 妙Diệu 高Cao 山Sơn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 妙Diệu 高Cao 山Sơn 嚴nghiêm 好hảo/hiếu 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 嚴nghiêm 好hảo/hiếu 。 如như 太thái 虛hư 空không 。 無vô 分phân 別biệt 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 無vô 分phân 別biệt 。


善thiện 男nam 子tử 。 色sắc 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 眼nhãn 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 色sắc 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 眼nhãn 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 色sắc 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 眼nhãn 識thức 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 眼nhãn 觸xúc 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 地địa 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 因nhân 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 所sở 緣duyên 緣duyên 。 增tăng 上thượng 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 從tùng 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 法pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 無vô 明minh 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


善thiện 男nam 子tử 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 方phương 便tiện 。 善thiện 巧xảo 。 妙diệu 願nguyện 。 力lực 。 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 內nội 空không 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 真Chân 如Như 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 念niệm 住trụ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 施thí 。 戒giới 。 修tu 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 八bát 解giải 脫thoát 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 菩Bồ 薩Tát 十Thập 地Địa 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。


善thiện 男nam 子tử 。 五ngũ 眼nhãn 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 六lục 神thần 通thông 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 佛Phật 十Thập 力Lực 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 大đại 慈từ 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 預dự 流lưu 果quả 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 法pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 無vô 漏lậu 。 法pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 一nhất 切thiết 無vô 為vi 。 法pháp 無vô 邊biên 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 邊biên 。 金kim 剛cang 喻dụ 平bình 等đẳng 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 平bình 等đẳng 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 壞hoại 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 壞hoại 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 雜tạp 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 亦diệc 無vô 雜tạp 。 一nhất 切thiết 法pháp 無vô 差sai 別biệt 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 無vô 差sai 別biệt 。 諸chư 法pháp 自tự 性tánh 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 自tự 性tánh 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 諸chư 法pháp 無vô 所sở 有hữu 平bình 等đẳng 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 所sở 有hữu 亦diệc 平bình 等đẳng 。 諸chư 法pháp 無vô 所sở 作tác 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 無vô 所sở 作tác 。 諸chư 法pháp 不bất 可khả 思tư 議nghị 故cố 。 當đương 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 不bất 可khả 思tư 議nghị 。


爾nhĩ 時thời 常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 聞văn 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 差sai 別biệt 句cú 義nghĩa 。 即tức 於ư 座tòa 前tiền 得đắc 六lục 十thập 億ức 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 所sở 謂vị 諸chư 法pháp 。 平bình 等đẳng 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 遠viễn 離ly 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 不bất 動động 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 念niệm 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 畏úy 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 懼cụ 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法Pháp 一nhất 味vị 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 際tế 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 生sanh 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 滅diệt 三tam 摩ma 地địa 。 虛hư 空không 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 大đại 海hải 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 妙Diệu 高Cao 山Sơn 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 妙Diệu 高Cao 山Sơn 嚴nghiêm 好hảo/hiếu 三tam 摩ma 地địa 。 如như 虛hư 空không 無vô 分phân 別biệt 三tam 摩ma 地địa 。 色sắc 等đẳng 諸chư 蘊uẩn 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 眼nhãn 等đẳng 諸chư 處xứ 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 色sắc 等đẳng 諸chư 處xứ 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 眼nhãn 等đẳng 諸chư 界giới 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 色sắc 等đẳng 諸chư 界giới 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 眼nhãn 識thức 等đẳng 諸chư 界giới 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 眼nhãn 觸xúc 等đẳng 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 等đẳng 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 地địa 界giới 等đẳng 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 因nhân 緣duyên 等đẳng 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 從tùng 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 法pháp 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 緣duyên 起khởi 支chi 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 一nhất 切thiết 空không 無vô 。 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 真Chân 如Như 。 等đẳng 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 聖Thánh 諦Đế 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 施thí 戒giới 修tu 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 靜tĩnh 慮lự 無vô 量lượng 無vô 色sắc 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 解giải 脫thoát 勝thắng 處xứ 。 等đẳng 至chí 遍biến 處xứ 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 空không 無vô 相tướng 無vô 願nguyện 。 解giải 脫thoát 門môn 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 總tổng 持trì 等đẳng 持trì 門môn 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 菩Bồ 薩Tát 諸chư 地Địa 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 五ngũ 眼nhãn 六lục 神thần 通thông 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 力Lực 、 無Vô 畏Úy 。 無vô 礙ngại 解giải 大đại 慈từ 悲bi 喜hỷ 捨xả 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 道Đạo 。 相tương/tướng 智trí 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 相tướng 隨tùy 好hảo/hiếu 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 獨Độc 覺Giác 乘thừa 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 無vô 上thượng 乘thừa 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 法pháp 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 法Pháp 。 無vô 邊biên 三tam 摩ma 地địa 。 金kim 剛cang 喻dụ 平bình 等đẳng 三tam 摩ma 地địa 諸chư 法pháp 無vô 壞hoại 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 雜tạp 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 差sai 別biệt 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 自tự 性tánh 。 不bất 可khả 得đắc 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 所sở 有hữu 。 平bình 等đẳng 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 無vô 所sở 作tác 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 法pháp 不bất 可khả 思tư 議nghị 三tam 摩ma 地địa 。 得đắc 如như 是thị 等đẳng 。 六lục 十thập 百bách 千thiên 三tam 摩ma 地địa 門môn 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 既ký 得đắc 如như 是thị 六lục 十thập 。 百bách 千thiên 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 即tức 時thời 現hiện 見kiến 東đông 西tây 南nam 北bắc 。 四tứ 維duy 上thượng 下hạ 。 各các 如như 殑Căng 伽Già 沙sa 。 數số 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 現hiện 在tại 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 聲Thanh 聞Văn 。 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 。 以dĩ 如như 是thị 名danh 。 如như 是thị 句cú 。 如như 是thị 字tự 。 如như 是thị 理lý 趣thú 。 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 宣tuyên 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 我ngã 今kim 者giả 。 於ư 此thử 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 聲Thanh 聞Văn 。 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 。 以dĩ 如như 是thị 名danh 。 如như 是thị 句cú 。 如như 是thị 字tự 。 如như 是thị 理lý 趣thú 。 為vì 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 宣tuyên 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。


常Thường 啼Đề 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 是thị 已dĩ 後hậu 。 多đa 聞văn 智trí 慧tuệ 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 猶do 如như 大đại 海hải 。 隨tùy 所sở 生sanh 處xứ 。 恆hằng 見kiến 諸chư 佛Phật 。 常thường 生sanh 諸chư 佛Phật 。 淨tịnh 妙diệu 國quốc 土độ 。 乃nãi 至chí 夢mộng 中trung 。 亦diệc 常thường 見kiến 佛Phật 為vi 說thuyết 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 曾tằng 無vô 暫tạm 捨xả 。 離ly 無vô 暇hạ 法pháp 。 具cụ 足túc 有hữu 暇hạ 。


初Sơ 分Phần/phân 結Kết 勸Khuyến 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 九cửu
☸ Phẩm 79:

善thiện 現hiện 當đương 知tri 。 由do 是thị 理lý 趣thú 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 威uy 德đức 殊thù 勝thắng 。 令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 速tốc 能năng 引dẫn 得đắc 一Nhất 切Thiết 智Trí 智trí 。 是thị 故cố 。 善thiện 現hiện 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 學học 六lục 種chủng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 令linh 速tốc 圓viên 滿mãn 。 欲dục 具cụ 通thông 達đạt 。 諸chư 佛Phật 境cảnh 界giới 。 欲dục 得đắc 諸chư 佛Phật 自tự 在tại 神thần 通thông 。 欲dục 疾tật 證chứng 得đắc 一nhất 切thiết 智trí 智trí 。 欲dục 能năng 畢tất 竟cánh 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 應ưng 學học 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 應ưng 於ư 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 究cứu 竟cánh 通thông 利lợi 。 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 甚thậm 深thâm 義nghĩa 趣thú 。 書thư 寫tả 流lưu 布bố 。 為vì 他tha 解giải 說thuyết 。 應ưng 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 及cập 餘dư 種chủng 種chủng 。 珍trân 奇kỳ 雜tạp 物vật 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 此thử 所sở 說thuyết 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 是thị 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 真chân 生sanh 養dưỡng 母mẫu 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 真chân 軌quỹ 範phạm 師sư 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 咸hàm 共cộng 尊tôn 重trọng 恭cung 敬kính 讚tán 歎thán 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 眾chúng 無vô 不bất 供cúng 養dường 。 精tinh 勤cần 修tu 學học 。 是thị 為vi 如Như 來Lai 。 真chân 實thật 教giáo 誡giới 。


爾nhĩ 時thời


佛Phật 告cáo 阿A 難Nan 陀Đà 言ngôn 。


汝nhữ 於ư 如Như 來Lai 。 有hữu 愛ái 敬kính 不phủ 。


阿A 難Nan 陀Đà 曰viết 。


如như 是thị 。

世Thế 尊Tôn 。 如như 是thị 。 善Thiện 逝Thệ 。 我ngã 於ư 佛Phật 所sở 。 實thật 有hữu 愛ái 敬kính 。 如Như 來Lai 自tự 知tri 。


佛Phật 告cáo 慶khánh 喜hỷ 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 汝nhữ 於ư 我ngã 所sở 。 實thật 有hữu 愛ái 敬kính 。 汝nhữ 從tùng 昔tích 來lai 。 常thường 以dĩ 慈từ 善thiện 身thân 。 語ngữ 。 意ý 業nghiệp 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 隨tùy 侍thị 於ư 我ngã 。 未vị 曾tằng 違vi 失thất 。 慶khánh 喜hỷ 。 汝nhữ 應ưng 如như 我ngã 現hiện 在tại 。 以dĩ 實thật 愛ái 敬kính 供cúng 養dường 我ngã 身thân 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 汝nhữ 亦diệc 當đương 用dụng 如như 是thị 愛ái 敬kính 供cúng 養dường 。 尊tôn 重trọng 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 佛Phật 以dĩ 如như 是thị 甚thậm 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 教giáo 誡giới 慶khánh 喜hỷ 。 令linh 深thâm 愛ái 敬kính 供cúng 養dường 。 尊tôn 重trọng 過quá 如Như 來Lai 身thân 。


佛Phật 告cáo 慶khánh 喜hỷ 。


我ngã 以dĩ 如như 是thị 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 對đối 今kim 大đại 眾chúng 。 付phó 囑chúc 於ư 汝nhữ 。 汝nhữ 應ưng 受thọ 持trì 。 我ngã 涅Niết 槃Bàn 後hậu 。 乃nãi 至chí 一nhất 字tự 。 勿vật 令linh 忘vong 失thất 。 如như 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 隨tùy 爾nhĩ 所sở 時thời 。 流lưu 布bố 於ư 世thế 。 當đương 知tri 即tức 有hữu 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 現hiện 住trụ 世thế 間gian 。 為vì 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 慶khánh 喜hỷ 。 當đương 知tri 若nhược 有hữu 於ư 此thử 。 甚thậm 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 受thọ 持trì 。 讀đọc 誦tụng 。 究cứu 竟cánh 通thông 利lợi 。 如như 說thuyết 修tu 行hành 。 如như 理lý 思tư 惟duy 。 甚thậm 深thâm 義nghĩa 趣thú 。 書thư 寫tả 流lưu 布bố 。 為vì 他tha 解giải 說thuyết 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 花hoa 鬘man 。 塗đồ 散tán 等đẳng 香hương 。 衣y 服phục 。 瓔anh 珞lạc 。 寶bảo 幢tràng 。 幡phan 蓋cái 。 伎kỹ 樂nhạc 。 燈đăng 明minh 。 及cập 餘dư 種chủng 種chủng 。 珍trân 奇kỳ 雜tạp 物vật 。 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 。 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 常thường 見kiến 諸chư 佛Phật 。 恆hằng 聞văn 正Chánh 法Pháp 修tu 諸chư 梵Phạm 行hạnh 。


時thời 薄bạc 伽già 梵Phạm 說thuyết 是thị 經Kinh 已dĩ 。 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 眾chúng 。 慈Từ 氏Thị 菩Bồ 薩Tát 。 而nhi 為vi 上thượng 首thủ 。 大đại 迦Ca 葉Diếp 波ba 及cập 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 阿A 難Nan 陀Đà 等đẳng 。 諸chư 大đại 聲Thanh 聞Văn 。 及cập 餘dư 天thiên 。 龍long 。 人nhân 非phi 人nhân 等đẳng 。 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 。 聞văn 佛Phật 所sở 說thuyết 。 皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 信tín 受thọ 奉phụng 行hành 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 四tứ 百bách
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 400


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600