大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 八bát 十thập 一nhất
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Quyển 381

三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 諸chư 功công 德đức 相tướng 。 品phẩm 第đệ 六lục 十thập 八bát 之chi 三tam 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 四tứ 無vô 所sở 畏úy 。 善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 自tự 稱xưng 我ngã 是thị 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 者giả 。 設thiết 有hữu 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 依y 法pháp 立lập 難nạn/nan 或hoặc 令linh 憶ức 念niệm 。


佛Phật 於ư 是thị 法pháp 非phi 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。


我ngã 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 以dĩ 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 得đắc 安an 隱ẩn 住trụ 。 無vô 怖bố 無vô 畏úy 。 自tự 稱xưng 我ngã 處xứ 大đại 仙tiên 尊tôn 位vị 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 正chánh 師sư 子tử 吼hống 。 轉chuyển 大đại 梵Phạm 輪luân 。 一nhất 切thiết 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 決quyết 定định 無vô 能năng 。 如như 法Pháp 轉chuyển 者giả 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 自tự 稱xưng 我ngã 已dĩ 。 永vĩnh 盡tận 諸chư 漏lậu 。 設thiết 有hữu 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 依y 法pháp 立lập 難nạn/nan 或hoặc 令linh 憶ức 念niệm 。


佛Phật 於ư 是thị 漏lậu 未vị 得đắc 永vĩnh 盡tận 。


我ngã 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 以dĩ 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 得đắc 安an 隱ẩn 住trụ 。 無vô 怖bố 無vô 畏úy 。 自tự 稱xưng 我ngã 處xứ 大đại 仙tiên 尊tôn 位vị 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 正chánh 師sư 子tử 吼hống 。 轉chuyển 大đại 梵Phạm 輪luân 。 一nhất 切thiết 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 決quyết 定định 無vô 能năng 。 如như 法Pháp 轉chuyển 者giả 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 自tự 稱xưng 我ngã 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 眾chúng 。 說thuyết 能năng 障chướng 法pháp 染nhiễm 必tất 為vi 障chướng 。 設thiết 有hữu 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 依y 法pháp 立lập 難nạn/nan 或hoặc 令linh 憶ức 念niệm 。


有hữu 染nhiễm 此thử 法pháp 不bất 能năng 為vi 障chướng 。


我ngã 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 以dĩ 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 得đắc 安an 隱ẩn 住trụ 。 無vô 怖bố 無vô 畏úy 。 自tự 稱xưng 我ngã 處xứ 大đại 仙tiên 尊tôn 位vị 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 正chánh 師sư 子tử 吼hống 。 轉chuyển 大đại 梵Phạm 輪luân 。 一nhất 切thiết 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 決quyết 定định 無vô 能năng 。 如như 法Pháp 轉chuyển 者giả 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 自tự 稱xưng 我ngã 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 眾chúng 。 說thuyết 出xuất 離ly 道đạo 。 諸chư 聖thánh 修tu 習tập 決quyết 定định 出xuất 離ly 。 決quyết 定định 通thông 達đạt 。 正chánh 盡tận 眾chúng 苦khổ 。 作tác 苦khổ 邊biên 際tế 。 設thiết 有hữu 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 依y 法pháp 立lập 難nạn/nan 或hoặc 令linh 憶ức 念niệm 。


有hữu 修tu 此thử 道đạo 非phi 正chánh 出xuất 離ly 。 非phi 正chánh 通thông 達đạt 。 非phi 正chánh 盡tận 苦khổ 。 非phi 作tác 苦khổ 邊biên 。


我ngã 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 以dĩ 於ư 彼bỉ 難nạn/nan 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 得đắc 安an 隱ẩn 住trụ 。 無vô 怖bố 無vô 畏úy 。 自tự 稱xưng 我ngã 處xứ 大đại 仙tiên 尊tôn 位vị 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 正chánh 師sư 子tử 吼hống 。 轉chuyển 大đại 梵Phạm 輪luân 。 一nhất 切thiết 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 若nhược 餘dư 世thế 間gian 。 決quyết 定định 無vô 能năng 。 如như 法Pháp 轉chuyển 者giả 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 善thiện 現hiện 。 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 辯biện 無vô 礙ngại 解giải 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 謂vị 緣duyên 義Nghĩa 無Vô 礙Ngại 智Trí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 謂vị 緣duyên 法Pháp 無Vô 礙Ngại 智Trí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 謂vị 緣duyên 詞từ 無Vô 礙Ngại 智Trí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 辯biện 無vô 礙ngại 解giải 。 謂vị 緣duyên 辯biện 無Vô 礙Ngại 智Trí 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 名danh 為vi 十thập 。 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 善thiện 現hiện 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 終chung 無vô 誤ngộ 失thất 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 卒thốt 暴bạo 音âm 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 忘vong 失thất 念niệm 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 不bất 定định 心tâm 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 種chủng 種chủng 想tưởng 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 不bất 擇trạch 捨xả 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 志chí 欲dục 無vô 退thoái 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 精tinh 進tấn 無vô 退thoái 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 憶ức 念niệm 無vô 退thoái 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 般Bát 若Nhã 無vô 退thoái 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 解giải 脫thoát 無vô 退thoái 。 是thị 第đệ 十thập 一nhất 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 解giải 脫thoát 智trí 見kiến 無vô 退thoái 。 是thị 第đệ 十thập 二nhị 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 若nhược 智trí 若nhược 見kiến 。 於ư 過quá 去khứ 世thế 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 是thị 第đệ 十thập 三tam 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 若nhược 智trí 若nhược 見kiến 。 於ư 現hiện 在tại 世thế 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 是thị 第đệ 十thập 四tứ 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 若nhược 智trí 若nhược 見kiến 。 於ư 未vị 來lai 世thế 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 是thị 第đệ 十thập 五ngũ 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 一nhất 切thiết 身thân 業nghiệp 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 是thị 第đệ 十thập 六lục 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 一nhất 切thiết 語ngữ 業nghiệp 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 是thị 第đệ 十thập 七thất 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 一nhất 切thiết 意ý 業nghiệp 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 是thị 第đệ 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 十thập 八bát 。 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。 善thiện 現hiện 。 世Thế 尊Tôn 足túc 下hạ 。 有hữu 平bình 滿mãn 相tương/tướng 。 妙diệu 善thiện 安an 住trụ 猶do 如như 奩# 底để 。 地địa 雖tuy 高cao 下hạ 。 隨tùy 足túc 所sở 蹈đạo 皆giai 悉tất 坦thản 然nhiên 無vô 不bất 等đẳng 觸xúc 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 足túc 下hạ 。 千thiên 輻bức 輪luân 文văn 。 輞võng 轂cốc 眾chúng 相tướng 無vô 不bất 圓viên 滿mãn 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 皆giai 悉tất 柔nhu 軟nhuyễn 。 如như 覩đổ 羅la 綿miên 。 勝thắng 過quá 一nhất 切thiết 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 一nhất 一nhất 指chỉ 間gian 。 猶do 如như 鴈nhạn 王vương 。 咸hàm 有hữu 鞔man 網võng 。 金kim 色sắc 交giao 絡lạc 文văn 同đồng 綺ỷ 畫họa 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 所sở 有hữu 諸chư 指chỉ 。 圓viên 滿mãn 纖tiêm 長trường 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 足túc 跟cân 廣quảng 長trường 圓viên 滿mãn 。 與dữ 趺phu 相tương 稱xứng 勝thắng 餘dư 有hữu 情tình 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 世Thế 尊Tôn 足túc 趺phu 脩tu 高cao 充sung 滿mãn 。 柔nhu 軟nhuyễn 妙diệu 好hảo 。 與dữ 跟cân 相tương 稱xứng 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 世Thế 尊Tôn 雙song 腨# 漸tiệm 次thứ 纖tiêm 圓viên 。 如như 瑿# 泥nê 耶da 仙tiên 鹿lộc 王vương 腨# 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 世Thế 尊Tôn 雙song 臂tý 脩tu 直trực 傭dong 圓viên 。 如như 象tượng 王vương 鼻tị 。 平bình 立lập 摩ma 膝tất 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 陰ấm 相tương/tướng 勢thế 峯phong 藏tạng 密mật 。 其kỳ 猶do 龍long 馬mã 。 亦diệc 如như 象tượng 王vương 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 世Thế 尊Tôn 毛mao 孔khổng 各các 一nhất 毛mao 生sanh 。 柔nhu 潤nhuận 紺cám 青thanh 。 右hữu 旋toàn 宛uyển 轉chuyển 。 是thị 第đệ 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 髮phát 毛mao 端đoan 皆giai 上thượng 靡mĩ 。 右hữu 旋toàn 宛uyển 轉chuyển 。 柔nhu 潤nhuận 紺cám 青thanh 。 嚴nghiêm 金kim 色sắc 身thân 。 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 是thị 第đệ 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 身thân 皮bì 細tế 薄bạc 潤nhuận 滑hoạt 。 塵trần 垢cấu 水thủy 等đẳng 皆giai 所sở 不bất 住trụ 。 是thị 第đệ 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 身thân 皮bì 皆giai 真chân 金kim 色sắc 。 光quang 潔khiết 晃hoảng 曜diệu 如như 妙diệu 金kim 臺đài 。 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 眾chúng 所sở 樂nhạo 見kiến 。 是thị 第đệ 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 兩lưỡng 足túc 。 二nhị 手thủ 掌chưởng 中trung 。 頸cảnh 及cập 雙song 肩kiên 七thất 處xứ 充sung 滿mãn 。 是thị 第đệ 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 肩kiên 項hạng 圓viên 滿mãn 殊thù 妙diệu 。 是thị 第đệ 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 髆bác 腋dịch 悉tất 皆giai 充sung 實thật 。 是thị 第đệ 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 容dung 儀nghi 圓viên 滿mãn 端đoan 直trực 。 是thị 第đệ 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 身thân 相tướng 脩tu 廣quảng 端đoan 嚴nghiêm 。 是thị 第đệ 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 體thể 相tướng 縱tung 廣quảng 量lượng 等đẳng 。 周chu 匝táp 圓viên 滿mãn 。 如như 諾nặc 瞿cù 陀đà 。 是thị 第đệ 二nhị 十thập 。 世Thế 尊Tôn 頷hạm 臆ức 并tinh 身thân 上thượng 半bán 。 威uy 容dung 廣quảng 大đại 。 如như 師sư 子tử 王vương 。 是thị 二nhị 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 常thường 光quang 面diện 各các 一nhất 尋tầm 。 是thị 二nhị 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 齒xỉ 相tương/tướng 四tứ 十thập 齊tề 平bình 。 淨tịnh 密mật 根căn 深thâm 。 白bạch 逾du 珂kha 雪tuyết 。 是thị 二nhị 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 四tứ 牙nha 鮮tiên 白bạch 鋒phong 利lợi 。 是thị 二nhị 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 常thường 得đắc 味vị 中trung 上thượng 味vị 。 喉hầu 脈mạch 直trực 故cố 能năng 引dẫn 身thân 中trung 諸chư 支chi 節tiết 脈mạch 所sở 有hữu 上thượng 味vị 。 風phong 熱nhiệt 痰đàm 病bệnh 不bất 能năng 為vi 雜tạp 。 由do 彼bỉ 不bất 雜tạp 脈mạch 離ly 沈trầm 浮phù 。 延diên 縮súc 。 壞hoại 損tổn 。 擁ủng 曲khúc 等đẳng 過quá 。 能năng 正chánh 吞thôn 咽yến/ế/yết 津tân 液dịch 通thông 流lưu 故cố 。 身thân 心tâm 適thích 悅duyệt 。 常thường 得đắc 上thượng 味vị 。 是thị 二nhị 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 舌thiệt 相tướng 薄bạc 淨tịnh 廣quảng 長trường 。 能năng 覆phú 面diện 輪luân 至chí 耳nhĩ 髮phát 際tế 。 是thị 二nhị 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 梵Phạm 音âm 詞từ 韻vận 弘hoằng 雅nhã 。 隨tùy 眾chúng 多đa 少thiểu 無vô 不bất 等đẳng 聞văn 。 其kỳ 聲thanh 洪hồng 震chấn 。 猶do 如như 天thiên 鼓cổ 。 發phát 言ngôn 婉uyển 約ước 如như 頻tần 迦ca 音âm 。 是thị 二nhị 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 眼nhãn 睫tiệp 猶do 若nhược 牛ngưu 王vương 。 紺cám 青thanh 齊tề 整chỉnh 。 不bất 相tương 雜tạp 亂loạn 。 是thị 二nhị 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 眼nhãn 睛tình 紺cám 青thanh 鮮tiên 白bạch 。 紅hồng 環hoàn 間gian 飾sức 皎hiệu 潔khiết 分phân 明minh 。 是thị 二nhị 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 面diện 輪luân 其kỳ 猶do 滿mãn 月nguyệt 。 眉mi 相tương/tướng 皎hiệu 淨tịnh 如như 天thiên 帝đế 弓cung 。 是thị 第đệ 三tam 十thập 。 世Thế 尊Tôn 眉mi 間gian 。 有hữu 白bạch 毫hào 相tướng 。 右hữu 旋toàn 柔nhu 軟nhuyễn 如như 覩đổ 羅la 綿miên 。 鮮tiên 白bạch 光quang 淨tịnh 逾du 珂kha 雪tuyết 等đẳng 。 是thị 三tam 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 頂đảnh 上thượng 。 烏ô 瑟sắt 膩nị 沙sa 。 高cao 顯hiển 周chu 圓viên 猶do 如như 天thiên 蓋cái 。 是thị 三tam 十thập 二nhị 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 善thiện 現hiện 。 世Thế 尊Tôn 指chỉ 爪trảo 狹hiệp 長trường 薄bạc 潤nhuận 。 光quang 潔khiết 鮮tiên 淨tịnh 如như 花hoa 赤xích 銅đồng 。 是thị 為vi 第đệ 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 指chỉ 圓viên 纖tiêm 長trường 。 傭dong 直trực 柔nhu 軟nhuyễn 節tiết 骨cốt 不bất 現hiện 。 是thị 為vi 第đệ 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 各các 等đẳng 無vô 差sai 。 於ư 諸chư 指chỉ 間gian 悉tất 皆giai 充sung 密mật 。 是thị 為vi 第đệ 三tam 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 圓viên 滿mãn 如như 意ý 。 軟nhuyễn 淨tịnh 光quang 澤trạch 。 色sắc 如như 蓮liên 華hoa 。 是thị 為vi 第đệ 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 筋cân 脈mạch 盤bàn 結kết 堅kiên 固cố 。 深thâm 隱ẩn 不bất 現hiện 。 是thị 為vi 第đệ 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 兩lưỡng 踝hõa 俱câu 隱ẩn 不bất 現hiện 。 是thị 為vi 第đệ 六lục 。 世Thế 尊Tôn 行hành 步bộ 直trực 進tiến 。 庠tường 審thẩm 如như 龍long 象tượng 王vương 。 是thị 為vi 第đệ 七thất 。 世Thế 尊Tôn 行hành 步bộ 威uy 容dung 齊tề 肅túc 。 如như 師sư 子tử 王vương 。 是thị 為vi 第đệ 八bát 。 世Thế 尊Tôn 行hành 步bộ 安an 平bình 庠tường 序tự 。 不bất 過quá 不bất 減giảm 。 猶do 如như 牛ngưu 王vương 。 是thị 為vi 第đệ 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 行hành 步bộ 進tiến 止chỉ 。 儀nghi 雅nhã 猶do 如như 鵝nga 王vương 。 是thị 為vi 第đệ 十thập 。 世Thế 尊Tôn 迴hồi 顧cố 。 必tất 皆giai 右hữu 旋toàn 。 如như 龍long 象tượng 王vương 舉cử 身thân 隨tùy 轉chuyển 。 是thị 第đệ 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 支chi 節tiết 漸tiệm 次thứ 傭dong 圓viên 妙diệu 善thiện 安an 布bố 。 是thị 第đệ 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 骨cốt 節tiết 交giao 結kết 無vô 隙khích 猶do 若nhược 龍long 盤bàn 。 是thị 第đệ 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 膝tất 輪luân 妙diệu 善thiện 安an 布bố 。 堅kiên 固cố 圓viên 滿mãn 。 是thị 第đệ 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 隱ẩn 處xứ 其kỳ 文văn 妙diệu 好hảo 。 威uy 勢thế 具cụ 足túc 圓viên 滿mãn 清thanh 淨tịnh 。 是thị 第đệ 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 身thân 支chi 潤nhuận 滑hoạt 柔nhu 軟nhuyễn 。 光quang 悅duyệt 鮮tiên 淨tịnh 。 塵trần 垢cấu 不bất 著trước 。 是thị 第đệ 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 身thân 容dung 敦đôn 肅túc 。 無vô 畏úy 常thường 不bất 怯khiếp 弱nhược 。 是thị 第đệ 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 身thân 支chi 堅kiên 固cố 稠trù 密mật 善thiện 相tương/tướng 屬thuộc 著trước 。 是thị 第đệ 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 身thân 支chi 安an 定định 敦đôn 重trọng/trùng 。 曾tằng 不bất 掉trạo 動động 圓viên 滿mãn 無vô 壞hoại 。 是thị 第đệ 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 身thân 相tướng 猶do 如như 仙tiên 王vương 。 周chu 匝táp 端đoan 嚴nghiêm 光quang 淨tịnh 離ly 翳ế 。 是thị 第đệ 二nhị 十thập 。 世Thế 尊Tôn 身thân 有hữu 周chu 匝táp 圓viên 光quang 。 於ư 行hành 等đẳng 時thời 恆hằng 自tự 照chiếu 曜diệu 。 是thị 二nhị 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 腹phúc 形hình 方phương 正chánh 無vô 欠khiếm 。 柔nhu 軟nhuyễn 不bất 現hiện 。 眾chúng 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 。 是thị 二nhị 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 臍tề 深thâm 右hữu 旋toàn 。 圓viên 妙diệu 清thanh 淨tịnh 光quang 澤trạch 。 是thị 二nhị 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 臍tề 厚hậu 不bất 窊oa 不bất 凸# 周chu 匝táp 妙diệu 好hảo 。 是thị 二nhị 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 皮bì 膚phu 遠viễn 離ly 疥giới 癬tiển 。 亦diệc 無vô 黶yểm 點điểm 。 疣vưu 贅# 等đẳng 過quá 。 是thị 二nhị 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 掌chưởng 充sung 滿mãn 柔nhu 軟nhuyễn 。 足túc 下hạ 安an 平bình 。 是thị 二nhị 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 文văn 深thâm 長trường/trưởng 明minh 直trực 潤nhuận 澤trạch 不bất 斷đoạn 。 是thị 二nhị 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 脣thần 色sắc 光quang 潤nhuận 丹đan 暉huy 。 如như 頻tần 婆bà 果quả 。 上thượng 下hạ 相tương 稱xứng 。 是thị 二nhị 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 面diện 門môn 。 不bất 長trường 不bất 短đoản 。 不bất 大đại 不bất 小tiểu 。 如như 量lượng 端đoan 嚴nghiêm 。 是thị 二nhị 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 舌thiệt 相tướng 軟nhuyễn 薄bạc 廣quảng 長trường 。 如như 赤xích 銅đồng 色sắc 。 是thị 第đệ 三tam 十thập 。 世Thế 尊Tôn 發phát 聲thanh 威uy 震chấn 深thâm 遠viễn 。 如như 象tượng 王vương 吼hống 明minh 朗lãng 清thanh 徹triệt 。 是thị 三tam 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 音âm 韻vận 美mỹ 妙diệu 具cụ 足túc 如như 深thâm 谷cốc 響hưởng 。 是thị 三tam 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 鼻tị 高cao 脩tu 而nhi 且thả 直trực 。 其kỳ 孔khổng 不bất 現hiện 。 是thị 三tam 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 諸chư 齒xỉ 方phương 整chỉnh 鮮tiên 白bạch 。 是thị 三tam 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 諸chư 牙nha 圓viên 白bạch 光quang 潔khiết 漸tiệm 次thứ 鋒phong 利lợi 。 是thị 三tam 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 眼nhãn 淨tịnh 青thanh 白bạch 分phân 明minh 。 是thị 三tam 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 眼nhãn 相tương/tướng 脩tu 廣quảng 。 譬thí 如như 青thanh 蓮liên 華hoa 葉diệp 。 甚thậm 可khả 愛ái 樂nhạo 。 是thị 三tam 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 眼nhãn 睫tiệp 上thượng 下hạ 齊tề 整chỉnh 稠trù 密mật 不bất 白bạch 。 是thị 三tam 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 雙song 眉mi 長trường/trưởng 而nhi 不bất 白bạch 緻trí 而nhi 細tế 軟nhuyễn 。 是thị 三tam 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 雙song 眉mi 綺ỷ 靡mĩ 順thuận 次thứ 。 紺cám 瑠lưu 璃ly 色sắc 。 是thị 第đệ 四tứ 十thập 。 世Thế 尊Tôn 雙song 眉mi 高cao 顯hiển 光quang 潤nhuận 形hình 如như 初sơ 月nguyệt 。 是thị 四tứ 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 耳nhĩ 厚hậu 廣quảng 大đại 脩tu 長trường/trưởng 輪luân 埵đóa 成thành 就tựu 。 是thị 四tứ 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 兩lưỡng 耳nhĩ 綺ỷ 麗lệ 齊tề 平bình 離ly 眾chúng 過quá 失thất 。 是thị 四tứ 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 容dung 儀nghi 能năng 令linh 見kiến 者giả 。 無vô 損tổn 無vô 染nhiễm 皆giai 生sanh 愛ái 敬kính 。 是thị 四tứ 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 額ngạch 廣quảng 圓viên 滿mãn 平bình 正chánh 形hình 相tướng 殊thù 妙diệu 。 是thị 四tứ 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 身thân 分phần 上thượng 半bán 圓viên 滿mãn 。 如như 師sư 子tử 王vương 。 威uy 嚴nghiêm 無vô 對đối 。 是thị 四tứ 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 首thủ 髮phát 脩tu 長trường 。 紺cám 青thanh 稠trù 密mật 不bất 白bạch 。 是thị 四tứ 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 首thủ 髮phát 香hương 潔khiết 細tế 軟nhuyễn 潤nhuận 澤trạch 旋toàn 轉chuyển 。 是thị 四tứ 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 首thủ 髮phát 齊tề 整chỉnh 無vô 亂loạn 亦diệc 不bất 交giao 雜tạp 。 是thị 四tứ 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 首thủ 髮phát 堅kiên 固cố 不bất 斷đoạn 永vĩnh 無vô 褫sỉ 落lạc 。 是thị 第đệ 五ngũ 十thập 。 世Thế 尊Tôn 首thủ 髮phát 光quang 滑hoạt 。 殊thù 妙diệu 塵trần 垢cấu 不bất 著trước 。 是thị 五ngũ 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 身thân 分phần/phân 堅kiên 固cố 充sung 實thật 逾du 那Na 羅La 延Diên 。 是thị 五ngũ 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 身thân 體thể 長trường 大đại 端đoan 直trực 。 是thị 五ngũ 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 諸chư 竅khiếu 清thanh 淨tịnh 圓viên 好hảo/hiếu 。 是thị 五ngũ 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 身thân 支chi 勢thế 力lực 殊thù 勝thắng 。 無vô 與dữ 等đẳng 者giả 。 是thị 五ngũ 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 身thân 相tướng 眾chúng 所sở 樂lạc 觀quán 嘗thường 無vô 厭yếm 足túc 。 是thị 五ngũ 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 面diện 輪luân 脩tu 廣quảng 得đắc 所sở 。 皎hiệu 潔khiết 光quang 淨tịnh 。 如như 秋thu 滿mãn 月nguyệt 。 是thị 五ngũ 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 顏nhan 貌mạo 舒thư 泰thái 光quang 顯hiển 。 含hàm 笑tiếu 先tiên 言ngôn 。 唯duy 向hướng 不bất 背bối/bội 。 是thị 五ngũ 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 面diện 貌mạo 。 光quang 澤trạch 熙hi 怡di 。 遠viễn 離ly 顰tần 蹙túc 。 青thanh 赤xích 等đẳng 過quá 。 是thị 五ngũ 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 身thân 皮bì 清thanh 淨tịnh 無vô 垢cấu 。 常thường 無vô 臭xú 穢uế 。 是thị 第đệ 六lục 十thập 。 世Thế 尊Tôn 所sở 有hữu 。 諸chư 毛mao 孔khổng 中trung 。 常thường 出xuất 如như 意ý 。 微vi 妙diệu 之chi 香hương 。 是thị 六lục 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 面diện 門môn 。 常thường 出xuất 最tối 上thượng 殊thù 勝thắng 之chi 香hương 。 是thị 六lục 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 首thủ 相tướng 周chu 圓viên 妙diệu 好hảo 。 如như 末mạt 達đạt 那na 亦diệc 猶do 天thiên 蓋cái 。 是thị 六lục 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 身thân 毛mao 紺cám 青thanh 光quang 淨tịnh 。 如như 孔khổng 雀tước 項hạng 。 紅hồng 暉huy 綺ỷ 飾sức 色sắc 類loại 赤xích 銅đồng 。 是thị 六lục 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 法Pháp 音âm 隨tùy 眾chúng 大đại 小tiểu 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 應ưng 理lý 無vô 差sai 。 是thị 六lục 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 頂đảnh 相tướng 無vô 能năng 見kiến 者giả 。 是thị 六lục 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 指chỉ 約ước 分phân 明minh 。 莊trang 嚴nghiêm 妙diệu 好hảo 。 如như 赤xích 銅đồng 色sắc 。 是thị 六lục 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 行hành 時thời 。 其kỳ 足túc 去khứ 地địa 如như 四tứ 指chỉ 量lượng 而nhi 現hiện 印ấn 文văn 。 是thị 六lục 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 自tự 持trì 不bất 待đãi 他tha 衛vệ 。 身thân 無vô 傾khuynh 動động 亦diệc 不bất 逶# 迤dĩ 。 是thị 六lục 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 威uy 德đức 。 遠viễn 震chấn 一nhất 切thiết 。 惡ác 心tâm 見kiến 喜hỷ 。 恐khủng 怖bố 見kiến 安an 。 是thị 第đệ 七thất 十thập 。 世Thế 尊Tôn 音âm 聲thanh 不bất 高cao 不bất 下hạ 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 意ý 。 和hòa 悅duyệt 與dữ 言ngôn 。 是thị 七thất 十thập 一nhất 。 世Thế 尊Tôn 能năng 隨tùy 諸chư 有hữu 情tình 。 類loại 言ngôn 音âm 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 是thị 七thất 十thập 二nhị 。 世Thế 尊Tôn 一nhất 音âm 演diễn 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 隨tùy 有hữu 情tình 類loại 。 各các 令linh 得đắc 解giải 。 是thị 七thất 十thập 三tam 。 世Thế 尊Tôn 說thuyết 法Pháp 。 咸hàm 依y 次thứ 第đệ 。 必tất 有hữu 因nhân 緣duyên 。 言ngôn 無vô 不bất 善thiện 。 是thị 七thất 十thập 四tứ 。 世Thế 尊Tôn 等đẳng 觀quán 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 讚tán 善thiện 毀hủy 惡ác 而nhi 無vô 愛ái 憎tăng 。 是thị 七thất 十thập 五ngũ 。 世Thế 尊Tôn 所sở 為vi 。 先tiên 觀quán 後hậu 作tác 。 軌quỹ 範phạm 具cụ 足túc 令linh 識thức 善thiện 淨tịnh 。 是thị 七thất 十thập 六lục 。 世Thế 尊Tôn 相tướng 好hảo 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 無vô 能năng 觀quán 盡tận 。 是thị 七thất 十thập 七thất 。 世Thế 尊Tôn 頂đảnh 骨cốt 堅kiên 實thật 圓viên 滿mãn 。 是thị 七thất 十thập 八bát 。 世Thế 尊Tôn 顏nhan 容dung 常thường 少thiểu 不bất 老lão 好hảo/hiếu 巡tuần 舊cựu 處xứ 。 是thị 七thất 十thập 九cửu 。 世Thế 尊Tôn 手thủ 足túc 及cập 胸hung 臆ức 前tiền 俱câu 有hữu 吉cát 祥tường 喜hỷ 旋toàn 德đức 相tương/tướng 。 文văn 同đồng 綺ỷ 畫họa 色sắc 類loại 朱chu 丹đan 。 是thị 第đệ 八bát 十thập 。 善thiện 現hiện 。 是thị 名danh 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。


善thiện 現hiện 。 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 成thành 就tựu 如như 是thị 。 諸chư 相tướng 好hảo 故cố 。 身thân 光quang 任nhậm 運vận 能năng 照chiếu 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 無vô 不bất 遍biến 滿mãn 。 若nhược 作tác 意ý 時thời 即tức 能năng 普phổ 照chiếu 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 無vô 數số 世thế 界giới 。 然nhiên 為vi 憐lân 愍mẫn 。 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 攝nhiếp 光quang 常thường 照chiếu 。 面diện 各các 一nhất 尋tầm 。 若nhược 縱túng/tung 身thân 光quang 。 即tức 日nhật 月nguyệt 等đẳng 所sở 有hữu 光quang 明minh 。 皆giai 常thường 不bất 現hiện 。 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 便tiện 不bất 能năng 知tri 晝trú 夜dạ 。 半bán 月nguyệt 。 月nguyệt 時thời 。 歲tuế 數số 。 所sở 作tác 事sự 業nghiệp 。 有hữu 不bất 得đắc 成thành 。 佛Phật 聲thanh 任nhậm 運vận 能năng 。 遍biến 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 若nhược 作tác 意ý 時thời 即tức 能năng 遍biến 滿mãn 無vô 量lượng 。 無vô 邊biên 無vô 數số 世thế 界giới 。 然nhiên 為vi 利lợi 樂lạc 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 聲thanh 隨tùy 眾chúng 量lượng 。 不bất 減giảm 不bất 增tăng 。 善thiện 現hiện 。 如như 是thị 功công 德đức 勝thắng 利lợi 。 我ngã 先tiên 菩Bồ 薩Tát 位vị 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 時thời 已dĩ 能năng 成thành 辦biện 。 故cố 今kim 相tướng 好hảo 圓viên 滿mãn 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 皆giai 獲hoạch 殊thù 勝thắng 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。 如như 是thị 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 能năng 以dĩ 財tài 。 法pháp 二nhị 種chủng 布bố 施thí 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 是thị 為vi 甚thậm 奇kỳ 希hy 有hữu 之chi 法pháp 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 以dĩ 愛ái 語ngữ 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 以dĩ 柔nhu 軟nhuyễn 音âm 。 為vì 有hữu 情tình 類loại 。 先tiên 說thuyết 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 次thứ 說thuyết 淨tịnh 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 次thứ 說thuyết 安an 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 次thứ 說thuyết 精Tinh 進Tấn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 次thứ 說thuyết 靜tĩnh 慮lự 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 後hậu 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 以dĩ 柔nhu 軟nhuyễn 音âm 。 多đa 說thuyết 此thử 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 攝nhiếp 有hữu 情tình 類loại 。


何hà 以dĩ 故cố 。 由do 此thử 六lục 種chủng 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 普phổ 能năng 攝nhiếp 受thọ 。 諸chư 善thiện 法Pháp 故cố 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 以dĩ 利lợi 行hành 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 於ư 長trường 夜dạ 中trung 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 勸khuyến 諸chư 有hữu 情tình 。 精tinh 勤cần 修tu 習tập 布bố 施thí 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 及cập 餘dư 種chủng 種chủng 。 殊thù 勝thắng 善thiện 法Pháp 。 常thường 無vô 懈giải 廢phế 。


善thiện 現hiện 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 以dĩ 同đồng 事sự 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 以dĩ 勝thắng 神thần 通thông 。 及cập 大đại 願nguyện 力lực 。 現hiện 處xứ 地địa 獄ngục 。 傍bàng 生sanh 。 鬼quỷ 界giới 。 人nhân 。 天thiên 等đẳng 中trung 。 同đồng 彼bỉ 事sự 業nghiệp 。 方phương 便tiện 攝nhiếp 受thọ 。 令linh 獲hoạch 殊thù 勝thắng 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 以dĩ 如như 是thị 布bố 施thí 。 愛ái 語ngữ 。 利lợi 行hành 。 同đồng 事sự 攝nhiếp 諸chư 有hữu 情tình 。 是thị 為vi 甚thậm 奇kỳ 希hy 有hữu 之chi 法pháp 。


復phục 次thứ 。 善thiện 現hiện 。 我ngã 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 。 遍biến 觀quán 十thập 方phương 。 無vô 量lượng 殑Căng 伽Già 沙sa 等đẳng 世thế 界giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 諸chư 餘dư 菩Bồ 薩Tát 作tác 是thị 言ngôn 。


善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 應ưng 善thiện 學học 引dẫn 發phát 諸chư 字tự 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 謂vị 應ưng 善thiện 學học 一nhất 字tự 。 二nhị 字tự 。 三tam 字tự 。 四tứ 字tự 。 五ngũ 字tự 。 六lục 字tự 。 七thất 字tự 。 八bát 字tự 。 九cửu 字tự 。 十thập 字tự 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 二nhị 十thập 。 三tam 十thập 。 四tứ 十thập 。 五ngũ 十thập 。 六lục 十thập 。 七thất 十thập 。 八bát 十thập 。 九cửu 十thập 。 若nhược 百bách 。 若nhược 千thiên 乃nãi 至chí 無vô 數số 。 引dẫn 發phát 自tự 在tại 。 又hựu 應ưng 善thiện 學học 一nhất 切thiết 語ngữ 言ngôn 。 皆giai 入nhập 一nhất 字tự 。 或hoặc 入nhập 二nhị 字tự 。 或hoặc 入nhập 三tam 字tự 。 或hoặc 入nhập 四tứ 字tự 。 或hoặc 入nhập 五ngũ 字tự 。 或hoặc 入nhập 六lục 字tự 。 或hoặc 入nhập 七thất 字tự 。 或hoặc 入nhập 八bát 字tự 。 或hoặc 入nhập 九cửu 字tự 。 或hoặc 入nhập 十thập 字tự 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 或hoặc 入nhập 二nhị 十thập 。 三tam 十thập 。 四tứ 十thập 。 五ngũ 十thập 。 六lục 十thập 。 七thất 十thập 。 八bát 十thập 。 九cửu 十thập 。 百bách 。 千thiên 乃nãi 至chí 無vô 數số 。 引dẫn 發phát 自tự 在tại 。 又hựu 應ưng 善thiện 學học 於ư 一nhất 字tự 中trung 攝nhiếp 一nhất 切thiết 字tự 。 一nhất 切thiết 字tự 中trung 攝nhiếp 於ư 一nhất 字tự 。 引dẫn 發phát 自tự 在tại 。 又hựu 應ưng 善thiện 學học 一nhất 字tự 能năng 攝nhiếp 四tứ 十thập 二nhị 字tự 。 四tứ 十thập 二nhị 字tự 能năng 攝nhiếp 一nhất 字tự 。


善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 應ưng 如như 是thị 善thiện 學học 四tứ 十thập 二nhị 字tự 入nhập 於ư 一nhất 字tự 。 一nhất 字tự 亦diệc 入nhập 四tứ 十thập 二nhị 字tự 。 如như 是thị 學học 已dĩ 。 於ư 諸chư 字tự 中trung 。 引dẫn 發phát 善thiện 巧xảo 。 於ư 引dẫn 發phát 字tự 。 得đắc 善thiện 巧xảo 已dĩ 。 復phục 於ư 無vô 字tự 。 引dẫn 發phát 善thiện 巧xảo 。 如như 諸chư 如Như 來Lai 。 應Ứng 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 法pháp 善thiện 巧xảo 。 於ư 字tự 善thiện 巧xảo 。 以dĩ 於ư 諸chư 法pháp 。 諸chư 字tự 善thiện 巧xảo 。 於ư 無vô 字tự 中trung 亦diệc 得đắc 善thiện 巧xảo 。 由do 善thiện 巧xảo 故cố 能năng 為vì 有hữu 情tình 。 說thuyết 有hữu 字tự 法pháp 。 說thuyết 無vô 字tự 法pháp 。 為vi 無vô 字tự 法pháp 說thuyết 有hữu 字tự 法pháp 。


所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 善thiện 現hiện 。 離ly 字tự 。 無vô 字tự 無vô 異dị 佛Phật 法Pháp 。 過quá 一nhất 切thiết 字tự 名danh 真chân 佛Phật 法Pháp 。


何hà 以dĩ 故cố 。 善thiện 現hiện 。 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 。


爾nhĩ 時thời 具Cụ 壽thọ 善thiện 現hiện 白bạch 佛Phật 言ngôn 。


世Thế 尊Tôn 。 若nhược 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 故cố 超siêu 諸chư 字tự 者giả 。 則tắc 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 自tự 性tánh 畢tất 竟cánh 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 修tu 行hành 靜tĩnh 慮lự 。 精tinh 進tấn 。 安an 忍nhẫn 。 淨tịnh 戒giới 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 修tu 行hành 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 四tứ 念niệm 住trụ 。 修tu 行hành 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 修tu 行hành 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 安an 住trụ 內nội 空không 。 安an 住trụ 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 安an 住trụ 真Chân 如Như 。 安an 住trụ 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 安an 住trụ 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 安an 住trụ 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 八bát 解giải 脫thoát 。 修tu 行hành 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 修tu 行hành 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 極cực 喜hỷ 地địa 。 修tu 行hành 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 五ngũ 眼nhãn 。 修tu 行hành 六lục 神thần 通thông 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 佛Phật 十Thập 力Lực 。 修tu 行hành 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 大đại 慈từ 。 修tu 行hành 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 修tu 行hành 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 一nhất 切thiết 智trí 。 修tu 行hành 道Đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 修tu 行hành 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。 修tu 行hành 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 住trụ 異dị 熟thục 生sanh 六lục 神thần 通thông 已dĩ 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 宣tuyên 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。


世Thế 尊Tôn 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 有hữu 情tình 施thi 設thiết 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 色sắc 不bất 可khả 得đắc 。 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 眼nhãn 處xử 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 色sắc 處xử 不bất 可khả 得đắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 眼nhãn 界giới 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 色sắc 界giới 不bất 可khả 得đắc 。 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 眼nhãn 識thức 界giới 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 眼nhãn 觸xúc 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 不bất 可khả 得đắc 。 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 地địa 界giới 不bất 可khả 得đắc 。 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 因nhân 緣duyên 不bất 可khả 得đắc 。 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 所sở 緣duyên 緣duyên 。 增tăng 上thượng 緣duyên 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 一nhất 切thiết 從tùng 緣duyên 所sở 生sanh 之chi 法pháp 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 無vô 明minh 不bất 可khả 得đắc 。 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 不bất 可khả 得đắc 。 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 四tứ 靜tĩnh 慮lự 不bất 可khả 得đắc 。 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 四tứ 念niệm 住trụ 不bất 可khả 得đắc 。 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 空không 解giải 脫thoát 門môn 不bất 可khả 得đắc 。 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 內nội 空không 不bất 可khả 得đắc 。 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 真Chân 如Như 不bất 可khả 得đắc 。 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 不bất 可khả 得đắc 。 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 八bát 解giải 脫thoát 不bất 可khả 得đắc 。 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 一nhất 切thiết 陀đà 羅la 尼ni 。 門môn 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 三tam 摩ma 地địa 。 門môn 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 極cực 喜hỷ 地địa 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 五ngũ 眼nhãn 不bất 可khả 得đắc 。 六lục 神thần 通thông 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 佛Phật 十Thập 力Lực 不bất 可khả 得đắc 。 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 大đại 慈từ 不bất 可khả 得đắc 。 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 不bất 可khả 得đắc 。 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 不bất 可khả 得đắc 。 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 預dự 流lưu 果quả 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 不bất 可khả 得đắc 。 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 。 相tướng 不bất 可khả 得đắc 。 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。


世Thế 尊Tôn 。 不bất 可khả 得đắc 中trung 無vô 有hữu 情tình 。 無vô 有hữu 情tình 施thi 設thiết 。 無vô 色sắc 。 無vô 色sắc 施thi 設thiết 。 無vô 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 。 無vô 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 施thi 設thiết 。 無vô 眼nhãn 處xứ 。 無vô 眼nhãn 處xứ 施thi 設thiết 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 施thi 設thiết 。 無vô 色sắc 處xứ 。 無vô 色sắc 處xứ 施thi 設thiết 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 施thi 設thiết 。 無vô 眼nhãn 界giới 。 無vô 眼nhãn 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 。 無vô 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 施thi 設thiết 。 無vô 眼nhãn 識thức 界giới 。 無vô 眼nhãn 識thức 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 眼nhãn 觸xúc 。 無vô 眼nhãn 觸xúc 施thi 設thiết 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 施thi 設thiết 。 無vô 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 無vô 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 。 諸chư 受thọ 施thi 設thiết 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 。 無vô 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 施thi 設thiết 。 無vô 地địa 界giới 。 無vô 地địa 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 。 無vô 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 因nhân 緣duyên 。 無vô 因nhân 緣duyên 施thi 設thiết 。 無vô 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 所sở 緣duyên 緣duyên 。 增tăng 上thượng 緣duyên 。 無vô 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 所sở 緣duyên 緣duyên 。 增tăng 上thượng 緣duyên 施thi 設thiết 。 無vô 從tùng 諸chư 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 法pháp 。 無vô 從tùng 諸chư 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 法Pháp 施thí 設thiết 。 無vô 無vô 明minh 。 無vô 無vô 明minh 施thi 設thiết 。 無vô 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 。 無vô 行hành 乃nãi 至chí 老lão 死tử 。 愁sầu 歎thán 苦khổ 憂ưu 惱não 施thi 設thiết 。 無vô 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 施thi 設thiết 。 無vô 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 無vô 淨tịnh 戒giới 乃nãi 至chí 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 施thi 設thiết 。 無vô 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 無vô 四tứ 靜tĩnh 慮lự 施thi 設thiết 。 無vô 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 無vô 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 施thi 設thiết 。 無vô 四tứ 念niệm 住trụ 。 無vô 四tứ 念niệm 住trụ 施thi 設thiết 。 無vô 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 。 無vô 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 乃nãi 至chí 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支chi 施thi 設thiết 。 無vô 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 空không 解giải 脫thoát 門môn 施thi 設thiết 。 無vô 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 無vô 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 施thi 設thiết 。 無vô 內nội 空không 。 無vô 內nội 空không 施thi 設thiết 。 無vô 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 。 無vô 外ngoại 空không 乃nãi 至chí 無vô 性tánh 。 自tự 性tánh 空không 施thi 設thiết 。 無vô 真Chân 如Như 。 無vô 真Chân 如Như 施thi 設thiết 。 無vô 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 。 無vô 法Pháp 界Giới 乃nãi 至chí 不bất 思tư 議nghị 界giới 施thi 設thiết 。 無vô 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 。 無vô 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 施thi 設thiết 。 無vô 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 。 無vô 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 施thi 設thiết 。 無vô 八Bát 解Giải 脫Thoát 。 無vô 八Bát 解Giải 脫Thoát 施thi 設thiết 。 無vô 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 。 無vô 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 施thi 設thiết 。 無vô 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 無vô 陀đà 羅la 尼ni 門môn 施thi 設thiết 。 無vô 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 無vô 三tam 摩ma 地địa 門môn 施thi 設thiết 。 無vô 極cực 喜hỷ 地địa 。 無vô 極cực 喜hỷ 地địa 施thi 設thiết 。 無vô 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 。 無vô 離ly 垢cấu 地địa 乃nãi 至chí 法Pháp 雲Vân 地địa 施thi 設thiết 。 無vô 五ngũ 眼nhãn 。 無vô 五ngũ 眼nhãn 施thi 設thiết 。 無vô 六lục 神thần 通thông 。 無vô 六lục 神thần 通thông 施thi 設thiết 。 無vô 佛Phật 十Thập 力Lực 。 無vô 佛Phật 十Thập 力Lực 施thi 設thiết 。 無vô 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 。 無vô 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 施thi 設thiết 。 無vô 大đại 慈từ 。 無vô 大đại 慈từ 施thi 設thiết 。 無vô 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 。 無vô 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 施thi 設thiết 。 無vô 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。 無vô 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 施thi 設thiết 。 無vô 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 。 無vô 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 施thi 設thiết 。 無vô 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 無vô 一Nhất 切Thiết 智Trí 施thi 設thiết 。 無vô 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 。 無vô 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 施thi 設thiết 。 無vô 預dự 流lưu 果quả 。 無vô 預dự 流lưu 果quả 施thi 設thiết 。 無vô 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 。 無vô 一nhất 來lai 果quả 乃nãi 至chí 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 施thi 設thiết 。 無vô 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 。 無vô 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 施thi 設thiết 。 無vô 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 。 無vô 諸chư 佛Phật 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 施thi 設thiết 。 無vô 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 。 無vô 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 施thi 設thiết 。 無vô 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 。 無vô 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 施thi 設thiết 。


世Thế 尊Tôn 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 法pháp 及cập 施thi 設thiết 。 既ký 不bất 可khả 得đắc 。 都đô 無vô 所sở 有hữu 。 云vân 何hà 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 法Pháp 。


世Thế 尊Tôn 。 勿vật 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 自tự 安an 住trụ 不bất 正Chánh 法Pháp 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 說thuyết 不bất 正Chánh 法Pháp 。 勸khuyến 諸chư 有hữu 情tình 。 住trụ 不bất 正Chánh 法Pháp 。 以dĩ 顛điên 倒đảo 法pháp 安an 立lập 有hữu 情tình 。


何hà 以dĩ 故cố 。 世Thế 尊Tôn 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 尚thượng 不bất 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 況huống 有hữu 菩Bồ 提Đề 分Phần 法Pháp 。 而nhi 可khả 得đắc 者giả 。 尚thượng 不bất 得đắc 菩Bồ 薩Tát 摩ma 訶ha 薩tát 。 況huống 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 法pháp 而nhi 可khả 得đắc 者giả 。


佛Phật 告cáo 善thiện 現hiện 。


如như 是thị 。 如như 是thị 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 施thi 設thiết 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 法pháp 皆giai 不bất 可khả 得đắc 。 一nhất 切thiết 法Pháp 施thí 設thiết 。 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 由do 不bất 可khả 得đắc 。 都đô 無vô 所sở 有hữu 。 無vô 所sở 有hữu 故cố 。 當đương 知tri 內nội 空không 空không 。 當đương 知tri 外ngoại 空không 。 內nội 外ngoại 空không 。 空không 空không 。 大đại 空không 。 勝thắng 義nghĩa 空không 。 有hữu 為vi 空không 。 無vô 為vi 空không 。 畢tất 竟cánh 空không 。 無vô 際tế 空không 。 散tán 空không 。 無vô 變biến 異dị 空không 。 本bổn 性tánh 空không 。 自tự 相tương/tướng 空không 。 共cộng 相tương 空không 。 一nhất 切thiết 法pháp 空không 。 不bất 可khả 得đắc 空không 。 無vô 性tánh 空không 。 自tự 性tánh 空không 。 無vô 性tánh 自tự 性tánh 空không 空không 。 當đương 知tri 真Chân 如Như 空không 。 當đương 知tri 法Pháp 界Giới 。 法pháp 性tánh 。 不bất 虛hư 妄vọng 性tánh 。 不bất 變biến 異dị 性tánh 。 平bình 等đẳng 性tánh 。 離ly 生sanh 性tánh 。 法pháp 定định 。 法pháp 住trụ 。 實thật 際tế 。 虛hư 空không 界giới 。 不bất 思tư 議nghị 界giới 空không 。 當đương 知tri 苦khổ 聖Thánh 諦Đế 空không 。 當đương 知tri 集tập 。 滅diệt 。 道đạo 聖Thánh 諦Đế 空không 。 當đương 知tri 色sắc 空không 。 當đương 知tri 受thọ 。 想tưởng 。 行hành 。 識thức 空không 。 當đương 知tri 眼nhãn 處xứ 空không 。 當đương 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 處xứ 空không 。 當đương 知tri 色sắc 處xứ 空không 。 當đương 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法pháp 處xứ 空không 。 當đương 知tri 眼nhãn 界giới 空không 。 當đương 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 界giới 空không 。 當đương 知tri 色sắc 界giới 空không 。 當đương 知tri 聲thanh 。 香hương 。 味vị 。 觸xúc 。 法Pháp 界Giới 空không 。 當đương 知tri 眼nhãn 識thức 界giới 空không 。 當đương 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 識thức 界giới 空không 。 當đương 知tri 眼nhãn 觸xúc 空không 。 當đương 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 空không 。 當đương 知tri 眼nhãn 觸xúc 為vi 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 空không 。 當đương 知tri 耳nhĩ 。 鼻tị 。 舌thiệt 。 身thân 。 意ý 觸xúc 為vi 緣duyên 。 所sở 生sanh 諸chư 受thọ 空không 。 當đương 知tri 地địa 界giới 空không 。 當đương 知tri 水thủy 。 火hỏa 。 風phong 。 空không 。 識thức 界giới 空không 。 當đương 知tri 因nhân 緣duyên 空không 。 當đương 知tri 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 所sở 緣duyên 緣duyên 。 增tăng 上thượng 緣duyên 空không 。 當đương 知tri 從tùng 緣duyên 所sở 生sanh 諸chư 法pháp 空không 。 當đương 知tri 無vô 明minh 空không 。 當đương 知tri 行hành 。 識thức 。 名danh 色sắc 。 六lục 處xứ 。 觸xúc 。 受thọ 。 愛ái 。 取thủ 。 有hữu 。 生sanh 。 老lão 死tử 愁sầu 歎thán 。 苦khổ 憂ưu 惱não 空không 。 當đương 知tri 我ngã 空không 。 當đương 知tri 有hữu 情tình 。 命mạng 者giả 。 生sanh 者giả 。 養dưỡng 者giả 。 士sĩ 夫phu 。 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 意ý 生sanh 。 儒nho 童đồng 。 作tác 者giả 。 使sử 作tác 者giả 。 起khởi 者giả 。 使sử 起khởi 者giả 。 受thọ 者giả 。 使sử 受thọ 者giả 。 知tri 者giả 。 見kiến 者giả 空không 。 當đương 知tri 布Bố 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 空không 。 當đương 知tri 淨tịnh 戒giới 。 安an 忍nhẫn 。 精tinh 進tấn 。 靜tĩnh 慮lự 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 空không 。 當đương 知tri 四tứ 靜tĩnh 慮lự 空không 。 當đương 知tri 四tứ 無vô 量lượng 。 四tứ 無vô 色sắc 定định 空không 。 當đương 知tri 四tứ 念niệm 住trụ 空không 。 當đương 知tri 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 。 四Tứ 神Thần 足Túc 。 五ngũ 根căn 。 五Ngũ 力Lực 。 七Thất 等Đẳng 覺Giác 支Chi 。 八Bát 聖Thánh 道Đạo 支Chi 空không 。 當đương 知tri 空không 解giải 脫thoát 門môn 空không 。 當đương 知tri 無vô 相tướng 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 空không 。 當đương 知tri 八bát 解giải 脫thoát 空không 。 當đương 知tri 八bát 勝thắng 處xứ 。 九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 十thập 遍biến 處xứ 空không 。 當đương 知tri 一nhất 切thiết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 空không 。 當đương 知tri 一nhất 切thiết 。 三tam 摩ma 地địa 門môn 空không 。 當đương 知tri 極cực 喜hỷ 地địa 空không 。 當đương 知tri 離ly 垢cấu 地địa 。 發phát 光quang 地địa 。 焰diễm 慧tuệ 地địa 。 極Cực 難Nan 勝Thắng 地Địa 。 現hiện 前tiền 地địa 。 遠viễn 行hành 地địa 。 不bất 動động 地địa 。 善thiện 慧tuệ 地địa 。 法pháp 雲vân 地địa 空không 。 當đương 知tri 五ngũ 眼nhãn 空không 。 當đương 知tri 六lục 神thần 通thông 空không 。 當đương 知tri 佛Phật 十Thập 力Lực 空không 。 當đương 知tri 四Tứ 無Vô 所Sở 畏Úy 。 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 八bát 佛Phật 不Bất 共Cộng 法Pháp 空không 。 當đương 知tri 大đại 慈từ 空không 。 當đương 知tri 大đại 悲bi 。 大đại 喜hỷ 。 大đại 捨xả 空không 。 當đương 知tri 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 空không 。 當đương 知tri 恆hằng 住trụ 捨xả 性tánh 空không 。 當đương 知tri 一nhất 切thiết 智trí 空không 。 當đương 知tri 道đạo 相tương/tướng 智trí 。 一nhất 切thiết 相tướng 智trí 空không 。 當đương 知tri 預dự 流lưu 果quả 空không 。 當đương 知tri 一nhất 來lai 。 不bất 還hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 獨Độc 覺Giác 菩Bồ 提Đề 空không 。 當đương 知tri 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 正chánh 性tánh 離ly 生sanh 空không 。 當đương 知tri 一nhất 切thiết 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 行hành 空không 。 當đương 知tri 諸chư 佛Phật 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 等Đẳng 菩Bồ 提Đề 空không 。 當đương 知tri 一nhất 切thiết 佛Phật 土độ 空không 。 當đương 知tri 成thành 熟thục 有hữu 情tình 空không 。 當đương 知tri 三tam 十thập 二nhị 大Đại 士Sĩ 相tương/tướng 空không 。 當đương 知tri 八bát 十thập 隨tùy 好hảo 空không 。


善thiện 現hiện 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 時thời 。 見kiến 一nhất 切thiết 法pháp 。 皆giai 悉tất 空không 已dĩ 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 法Pháp 。 令linh 離ly 顛điên 倒đảo 。 雖tuy 為vi 有hữu 情tình 宣tuyên 說thuyết 諸chư 法pháp 。 而nhi 於ư 有hữu 情tình 。 都đô 無vô 所sở 得đắc 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 亦diệc 無vô 所sở 得đắc 。 於ư 諸chư 空không 相tướng 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 無vô 取thủ 無vô 捨xả 。 由do 是thị 因nhân 緣duyên 。 雖tuy 說thuyết 諸chư 法pháp 。 而nhi 無vô 所sở 說thuyết 。 善thiện 現hiện 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 是thị 觀quan 時thời 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 得đắc 無vô 障chướng 智trí 。 由do 此thử 智trí 故cố 。 不bất 壞hoại 諸chư 法pháp 。 無vô 二nhị 分phân 別biệt 。 為vì 諸chư 有hữu 情tình 。 如như 實thật 宣tuyên 說thuyết 。 令linh 離ly 妄vọng 想tưởng 顛điên 倒đảo 執chấp 著trước 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 趣thú 三tam 乘thừa 果quả 。


大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 三tam 百bách 八bát 十thập 一nhất
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ♦ Hết quyển 381


Phiên âm: 18/2/2016 ◊ Cập nhật: 18/2/2016
Lưu ý: Phần dịch thuật này được thực hiện tự động qua lập trình vi tính và hoàn toàn chưa kiểm tra.
  Quyển: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600